Page 1

ZuidOostZorg

Dat beetje extra

De Zorgcatalogus van ZuidOostZorg

Dat beetje extra


‘Ik voel me zekerder als ik

netjes opgemaakt de dag kan beginnen, maar mijn handen trillen zo. Verzorgende

Jannie helpt me dan even: zij geeft mij graag dat beetje extra zelfvertrouwen.’


Zorgcatalogus ZuidOostZorg Overzicht van alle producten en diensten

Deze zorgcatalogus is bestemd voor organisaties en zorgverwijzers in Friesland die direct of indirect samenwerken met ZuidOostZorg. Dit naslagwerk bevat informatie over onze producten, diensten én locaties. Uiteraard is dit overzicht een momentopname: ZuidOostZorg is voortdurend in ontwikkeling en elke dag actief bezig met het ontvouwen van nieuwe innovatieve initiatieven en projecten waarbij kennis van ouderen, ouderenzorg en specialistische doelgroepen telkens de toegevoegde waarde is en waarbij we onze cliënten dat beetje extra zorg, persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid kunnen bieden. Wij houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen bij ZuidOostZorg. Heeft u op dit moment vragen, neem dan contact op met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis) we helpen u graag!


Dat beetje extra

Alles draait om de wens van onze cliënt ZuidOostZorg is op 1 januari 2003 geboren uit de fusie van de Friese verpleeghuizen Bertilla uit Drachten, Stellinghaven Appelscha en Stellinghaven Oosterwolde. Na een aantal andere fusies en uitbreidingen beschikt ZuidOostZorg op dit moment over dertien locaties, 365 verzorgingsplaatsen en 516 verpleeghuisplaatsen. Door de fusies zijn de kennis en vaardigheden van de medewerkers gebundeld waardoor ZuidOostZorg beter dan ooit speciale doelgroepen kan bedienen. ZuidOostZorg biedt voor tachtig procent zorg aan ouderen. Daarnaast bieden we maatwerk aan cliënten op het gebied van nietaangeboren hersenletsel, gerontopsychiatrie, revalidatie en hebben we een observatie en diagnose afdeling. Bij onze zorgverlening werken we nauw samen met andere lokale zorgaanbieders, waaronder huisartsen, mantelzorgers en ziekenhuizen. Met onze zorgdiensten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wens van steeds meer cliënten om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Zo kunnen cliënten bijvoorbeeld kiezen voor onze maaltijdservice MenuThuis: ze stellen zelf hun menu samen en bepalen zelf hoe vaak per week we ze een heerlijk verse maaltijd komen bezorgen. En ook onze thuiszorgorganisatie ZorgThuis en de dienst SchoonThuis – hulp bij het huishouden via Wmo – staan te allen tijde klaar om hen thuis te ondersteunen.

Ambitieus en ondernemend

Dat beetje extra verwoordt onze belangrijkste ambitie en koers voor de komende jaren: door met klantgericht ondernemerschap en passie voor onze cliënten dat beetje extra aandacht, betrokkenheid en zorg te bieden, willen we uitgroeien tot de meest gastvrije en klantvriendelijke zorgorganisatie van Friesland. We zijn ervan overtuigd dat we de mensen en kwaliteiten in huis hebben om deze mooie woorden werkelijkheid te laten worden. Voor onze cliënten betekent het dat ze kunnen rekenen op persoonlijke, zinvolle zorg met perspectief.


‘Dat ik hier heerlijk en zonder spierpijn bezig kan zijn in

een moestuin op stahoogte,

daarin zit voor mij dat beetje extra meedenken.’


Hier maken de kleine dingen het grote verschil ZuidOostZorg ontvangt financiële vergoedingen voor de zorg die we bieden. Maar daarbovenop bieden we onze cliënten ‘dat beetje extra’ wat niet in geld is uit te drukken. Zo zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat onze cliënt mevrouw De Vries altijd op haar lievelingsplekje aan de ontbijttafel zit. En serveren wij meneer De Jong altijd appelmoes met stukjes, want ‘daar is hij zijn hele leven al dol op’. Het is de aandacht voor dit soort kleine dingen waarmee ZuidOostZorg het grote verschil maakt tussen ‘gewone’ zorg en gastvrije, klantvriendelijke zorg. De wensen van onze cliënten vormen altijd ons uitgangspunt voor op het lijf geschreven, persoonlijke zorg.

‘Dat ze weten dat ik dol ben op appelmoes met stukjes, daarin zit dat beetje extra betrokkenheid. Ik bewaar het lekkerste tot het laatst!’


ZuidOostZorg is een gecertificeerde organisatie. Tot oktober 2011 heeft ZuidOostZorg het zilveren keurmerk in de zorg van Perspekt. ZuidOostZorg is bezig met de implementatie van het Prezokeurmerk in de zorg. Het kwaliteitssysteem Prezo heeft de normen voor verantwoorde zorg als uitgangspunt en gaat uit van prestaties voor de cliënt. Een hulpmiddel voor de cliënt om een keuze te maken voor welke zorgorganisatie hij/ zij kiest is de vergelijkingssite www.kiesbeter.nl. Hier worden kenmerken van de locaties vermeld, de voorzieningen en ook de kwaliteitsgegevens. ZuidOostZorg is aangesloten bij de brancheorganistatie ActiZ.

De vier zekerheiden van ZuidOostZorg De wensen en zorgbehoeften van onze cliënten zijn heel uiteenlopend. Toch kan iedereen rekenen op de volgende vier ZuidOostZorgzekerheden die de rode draad vormen in ons denken en doen. 1. Gastvrij: Wij zorgen ervoor dat iedereen – dus cliënt én zijn of haar vertegenwoordigers – zich te allen tijde welkom voelen bij ons. 2. Deskundig: Cliënten zijn dag en nacht in goede handen bij ons, zowel in medisch als in persoonlijk opzicht. 3. Persoonlijk: Iedereen doet er toe, ongeacht afkomst, zorgbehoefte of levensovertuiging. 4. Veilig: Onze cliënt voelt zich vertrouwd en geborgen door onze zorg en faciliteiten.


zoekwijzer Overzicht spreiding locaties ZuidOostZorg

DRACHTEN URETERP BEETSTERZWAAG

GORREDIJK

HAULERWIJK

OOSTERWOLDE APPELSCHA


Extramuraal st SchoonThuis

vz Verzorgingshuiszorg ZZP 1 t/m 5

mt MenuThuis

vp Verpleeghuiszorg ZZP 5 t/m 10

zt ZorgThuis

s Specialistische diensten / producten

- Verzorging - Persoonlijke Verpleging - Technische specialistische verpl. - Begeleiding - Behandeling – specialist ouderen geneeskunde

ad Aanvullende diensten

zoekwijzer

Intramuraal

- Personenalarmering - Mantelzorgondersteuning - Artroseprogramma - Seniorenfitness

- Revalidatie - Gerontopsychiatrie - Observatie en diagnose - Niet Aangeboren Hersenletsel

a

Aanvullende diensten

- Pedicure - Kapper - Schoonheidsspecialist - Verhuisservice - Klusservice

el Eerstelijnsdiensten -

- Specialist ouderengeneeskunde - Fysiotherapie - Ergotherapie - Logopedie

d

Deeltijd

-

- Preventieprogramma frailty - Dagbesteding COPD - Dagopvang - Dagverzorging - Dagbehandeling psychogeriatrie & dagbehandeling somatiek - Dagbesteding Niet aangeboren Hersenletsel

Anderhalvelijnszorg Anderhalvelijnszorg en onderzoek

Gemeenschappelijke diensten Gemeenschappelijke diensten en producten in samenwerking met andere aanbieders - TinZ - Transferbureau Nij Smellinghe - CVA - ketennetwerk - Parkinsonnet


SchoonThuis Algemene omschrijving

Wie ondersteuning of hulp in het huishouden nodig heeft, krijgt in eerste instantie vaak hulp via mantelzorg. Heeft iemand door ziekte, handicap of ouderdom voor korte of langere tijd

huishoudelijke hulp nodig en is mantelzorg niet meer mogelijk of haalbaar, dan kan gekozen worden voor hulp bij het huishouden van ZuidOostZorg: SchoonThuis.

Doelgroep

Men komt in aanmerking voor huishoudelijke hulp wanneer men door handicap, ziekte of

ouderdom (tijdelijk) niet of slechts gedeeltelijk in staat is het huishoudelijk werk te verrichten.

Voorwaarden

Om gebruik te maken van SchoonThuis heeft een potentiële cliënt via de gemeente waarin hij of zij woont een beschikking nodig. Geeft de gemeente een positieve beschikking (indicatie), dan zorgt ZuidOostZorg ervoor dat de cliënt alle hulp en ondersteuning krijgt die bij hem of haar past, op de manier en het moment dat het de cliënt het beste past.

Communicatie

In voortdurend overleg en afstemming met de cliënt worden afspraken gemaakt over welke hulpverlening en service op welk tijdstip nodig is. De hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit het schoonhouden van de woning, wassen, afwassen of strijken. Het werkplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling).

Financiering

Wanneer de gemeente beschikking heeft gegeven, wordt de huishoudelijke hulp betaald uit de Wmo. De cliënt betaalt voor de hulp bij het huishouden wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het aantal uren huishoudelijke hulp dat de cliënt krijgt en het eigen inkomen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de hulp bij het huishouden

te ontvangen via een persoonsgebonden budget (PGB). De cliëntadviseurs van ZuidOostZorg geven graag de gewenste informatie!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijk Wmo-loket of ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

S choon T huis

st


MenuThuis Algemene omschrijving

De maaltijdservice van ZuidOostZorg verstrekt onder de naam MenuThuis maaltijden thuis.

Lekkere en gezonde voeding draagt bij aan het verhogen van de levenskwaliteit bij het ouder worden. Elke dag een verse maaltijd bereiden en boodschappen doen is voor veel ouderen

een hele opgave. Wanneer cliënten gebruikmaken van de maaltijdservice aan huis, worden de maaltijden thuis bezorgd. De maaltijd wordt in een herkenbare bus van ZuidOostZorg vervoerd. De chauffeur zorgt ervoor dat de maaltijd in de koelkast wordt geplaatst. Men

bepaalt zelf wanneer de maaltijd genuttigd wordt. Heeft men geen magnetron om de maaltijd in te verwarmen? Dan kan er gratis een gebruikt worden van MenuThuis. De chauffeur legt uiteraard graag uit hoe deze magnetron werkt.

Men heeft volop keuze in voor-, hoofd- en nagerechten en in portiegrootte. De hoofdmaaltijd wordt gepresenteerd op een porseleinen bord met magnetrondeksel. MenuThuis garandeert

de kwaliteit van elke maaltijd indien deze in een goed functionerende koelkast wordt geplaatst en niet langer dan afgesproken wordt bewaard. Hoe vaak en voor hoeveel personen iemand

van MenuThuis gebruik wil maken is helemaal vrij. Dat kan elke dag zijn, maar ook alleen het weekend. Of door de week voor twee personen en op zondag voor vier.

Communicatie

Indien men voor het eerst gebruik wil maken van de maaltijdservice, kan men bellen met

MenuThuis. Indien regelmatig gebruik gemaakt wordt van de maaltijdservice, dan kan de

cliënt diens voorkeur simpelweg aangeven op het aangeleverde menuformulier, dat men krijgt wanneer de (eerste) maaltijd wordt gebracht.

Financiering

De kosten zijn afhankelijk van de menukeuze. Het thuisbezorgen en het gebruik van de

magnetron is hierbij inbegrepen. De cliënt geeft MenuThuis toestemming om één keer per maand het bedrag automatisch van de rekening af te schrijven.

Meer informatie

Bij ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis) liggen informatiepakketten klaar, die we

graag toesturen aan geïnteresseerden. Men kan zich ook rechtstreeks opgeven bij MenuThuis (0512) 30 53 24. Meer informatie is te vinden op www.menuthuis.nl.

mt

M enu T huis


ZorgThuis Algemene omschrijving

Het kan gebeuren dat iemand door ziekte, handicap of ouderdom (tijdelijk) afhankelijk wordt van hulp en/of ondersteuning van anderen. Dit kan voor een korte periode zijn, maar ook

blijvend. Vaak zijn er in de naaste omgeving mensen die kunnen helpen. Als deze naastenhulp (mantelzorg) echter niet voldoende ondersteuning kan geven of als de belasting te groot wordt, dan kan ZuidOostZorg bij de cliĂŤnt thuis zorg bieden.

ZorgThuis is de thuiszorgorganisatie van ZuidOostZorg. Onze medewerkers zorgen ervoor

dat mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen. Zelfstandigheid, welbevinden, zo veel mogelijk dezelfde hulpverleners bij de cliĂŤnt thuis en privacy staan daarbij voorop.

Medewerkers van ZorgThuis kunnen hulp bieden bij bijvoorbeeld de dagelijkse wasbeurt, aanen uitkleden, eten en drinken, het geven van een injectie of het verzorgen van een genezende wond. Ook kunnen we informatie geven over het gebruik van medicijnen.

Z org T huis

zt


Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ZorgThuis moet door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie afgegeven worden. De cliëntadviseur van ZuidOostZorg, de

transferverpleegkundige in het ziekenhuis, de huisarts of de familie kan zorgdragen voor deze aanvraag bij het CIZ. Wanneer het CIZ heeft vastgesteld dat iemand recht op ZorgThuis heeft, wordt dat door ons binnen 24 uur geregeld.

Het is mogelijk dat een cliënt staat ingeschreven voor een woonzorgcentrum of verpleeghuis.

Doordat er soms niet direct een plaats beschikbaar is, komt deze cliënt op de wachtlijst. In deze periode kan het zijn dat er al zorg nodig is om zelfstandig te kunnen blijven wonen tot het moment van opname. ZorgThuis biedt ook deze overbruggingszorg.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor ZorgThuis, dan wordt de zorg betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

De verschillende onderdelen van ZorgThuis zijn: • Persoonlijk verzorging • Verpleging

• Technische specialistische verpleegkundige handelingen • Begeleiding

• Behandeling – specialist ouderengeneeskunde

Een beschrijving van deze producten vindt u op de volgende bladzijden.

zt

Z org T huis


Persoonlijke Verzorging (PV) Algemene omschrijving

Persoonlijke verzorging kan bestaan uit de volgende activiteiten:

• persoonlijke hulp, zorg en/of, begeleiding bij de hygiëne van de cliënt;

• hulp bij wassen, hulp bij douchen of aan de wastafel, hulp bij het haar wassen, tussentijds wassen, bed opmaken terwijl een bedlegerige patiënt gewassen wordt;

• hulp bij aan- en uitkleden;

• assistentie bij het aanbrengen of aantrekken van hulpmiddelen, zoals een orthopedisch korset of elastische kousen;

• hulp bij het in en uit bed gaan;

• hulp bij de toiletgang, bijvoorbeeld een urinaal aanleggen, incontinentiemateriaal verwisselen of hulp bij het op de po gaan zitten;

• hulp bij het eten en/of drinken;

• hulp bij beweging en/of houding;

• algemene persoonlijke zorg; bijvoorbeeld verzorging van de haren, sieraden omdoen,

opmaken, scheren, mond- en gebitsverzorging, aanbrengen en uitdoen van prothese, bril poetsen en opzetten, het aanreiken van spullen, zoals bril of hoortoestel en toezicht bij zelfzorgactiviteiten;

• hulp bij niet-complex medicijngebruik.

Doel

Het begeleiden, ondersteunen en indien wenselijk overnemen van de persoonlijke verzorging op het gebied van lichamelijke verzorging en welbevinden, waarbij ZuidOostZorg de zelfredzaamheid stimuleert.

Doelgroep

Mensen die zich niet volledig zelf kunnen verzorgen. Dat kan komen door een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische beperking, door een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of door een psychosociaal probleem.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Z org T huis

zt


Financiering

Wanneer een cliĂŤnt een indicatie heeft voor ZorgThuis, dan wordt de zorg betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons CliĂŤntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

zt

Z org T huis


Verpleging (VP) Algemene omschrijving

Algemene verpleegkundige handelingen, zoals: • controle van lichaamsfuncties; • wond- en/of stomaverzorging;

• ondersteuning bij uitscheiding (katheter et cetera); • medicijnen klaarzetten en toedienen; • ondersteuning bij voeding;

• oefenen met cliënten om zichzelf injecties te geven;

• verpleegkundige begeleiding bij het omgaan met ziekte/beperkingen; • sondevoeding en PEG (maagsonde) bij volwassenen.

Doel

Het ondersteunen, begeleiden en indien wenselijk overnemen van wondverzorging, medicatie en het geven van advies en instructie ten aanzien van het omgaan met de beperking of handicap van de cliënt.

Doelgroep

Mensen die verpleegkundige handelingen of gespecialiseerde handelingen nodig hebben door een lichamelijke, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of handicap.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor ZorgThuis, dan wordt de zorg betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

Z org T huis

zt


Technische Specialistische Verpleging Algemene omschrijving

Algemene verpleegkundige handelingen, zoals: • pijnstilling met behulp van PCA – pompen; • palliatieve sedatie;

• verwisseling supra pubis katheters;

• plaatsen en verwisselen van katheters; • verwisselen van PEG sondes; • inbrengen van maagsondes;

• inbrengen van perifeer infuus (bijv. toedienen van antibiotica); • geven en begeleiden van bloedtransfusie;

• infusietherapie via perifere weg, via centraal veneuze lijnen of via veneus poortsysteem; • peritoneaaldialyse;

• drainageverzorging;

• zorg rond zuurstoftoediening en thuisbeademing. Het verpleegkundig thuiszorgteam is deskundig en snel inzetbaar. Het team is 24 uur per

dag, zeven dagen per week bereikbaar en inzetbaar. De teamleden bieden verpleegtechnische

handelingen en coördineren en begeleiden deze zorg. Daarnaast geven zij training en scholing aan alle thuiszorgmedewerkers van ZuidOostZorg.

Doel

Het geven en/of uitvoeren van advies en instructie ten aanzien van specialistische verpleging waarbij de regie ligt bij de huisarts of de medisch specialist.

Doelgroep

Cliënten die specialistische (ziekenhuis-) zorg nodig hebben en thuis verpleegd kunnen worden. Het verpleegkundige thuiszorgteam kan onder meer zorg verlenen aan:

• terminale patiënten waarbij pijnbestrijding en moeilijk behandelbaar lijden een rol spelen; • patiënten met hartfalen;

• patiënten met kanker die een chemokuur ondergaan; • patiënten met een chronische ziekte;

• patiënten die een bloedtransfusie nodig hebben.

zt

Z org T huis


Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Als de huisarts verantwoordelijk is voor de medische behandeling worden de kosten betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Wanneer de specialist uit het

ziekenhuis verantwoordelijk is en blijft voor de medische behandeling, ook als de cliënt thuis is, dan vallen de kosten onder de ZVW (Zorgverzekeringswet). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen van de cliënt en de verleende zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

Z org T huis

zt


Begeleiding Algemene omschrijving

• begeleiden van mensen bij het accepteren van hun persoonlijke leef- en gezondheidssituatie;

• het bieden van ondersteuning in het dagelijkse leven, zoals zaken regelen, toezicht houden en praktische hulp geven;

• ondersteunen bij het behoud van vaardigheden. Mensen met een psychische stoornis kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het structureren van hun dag.

Doel

Het doel van de functie begeleiding is om de zelfredzaamheid van de cliënt te behouden en

de cliënt actief te ondersteunen bij deelname aan de samenleving c.q. een sociaal isolement te voorkomen. Daarnaast is het doel om ervoor te zorgen dat de gezinsleden ondersteund worden, zodat overbelasting zo mogelijk voorkomen wordt.

Doelgroep

Begeleiding is vooral bedoeld voor cliënten die te maken hebben met aantoonbaar verlies van zelfredzaamheid, regieverlies en een ernstig sociaal isolement.

Daarnaast richt ondersteunende begeleiding zich ook op de mantelzorgers rondom de

cliënt c.q. het cliëntsysteem. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verzorging van dementerende ouderen.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen zorgverleners (onderling) en de cliënt.

Financiering

Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor ZorgThuis, dan wordt de zorg betaald uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

zt

Z org T huis


Behandeling – Specialist ouderengeneeskunde Algemene omschrijving

Op verzoek kan de specialist ouderengeneeskunde vanuit het verpleeghuis geconsulteerd

worden bij complexe vraagstukken in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum. Het consult van de specialist ouderengeneeskunde moet dan wel aanvullend/complementair zijn aan de reeds ingezette behandeling. Bovendien dient er voortdurend afstemming plaats te vinden

met de eindverantwoordelijke behandelaar. De behandeling kan divers van aard zijn. Het kan

bijvoorbeeld een specifieke behandeling bij een dementieel beeld zijn of specifieke begeleiding bij chronische somatische aandoeningen.

Doel

Het doel van behandeling is de cliënt de mogelijkheid te bieden om toch thuis te kunnen blijven wonen.

Doelgroep

De behandeling is met name bedoeld voor mensen die specialistische (ziekenhuis-) zorg nodig hebben.

Financiën

Als de huisarts verantwoordelijk is, vallen de kosten onder extramurale AWBZ. Als de specialist uit het ziekenhuis verantwoordelijk is voor de behandeling, vallen de kosten onder de ZVW (Zorgverzekeringswet). Voor deze zorg is een indicatie nodig van de huisarts of specialist.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Wanneer een cliënt een indicatie heeft voor ZorgThuis, dan wordt de zorg betaald uit de AWBZ

(Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en de zorg.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

Z org T huis

zt


Personenalarmering Algemene omschrijving

Steeds meer ouderen kiezen er bewust voor om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.

ZuidOostZorg wil deze wens graag actief ondersteunen. Dan is het goed om te weten dat er te allen tijde professionele zorg binnen handbereik is.

Doel

Met de personenalarmering van ZuidOostZorg kunnen cliënten van de aanleunwoningen nabij een woonzorgcentrum van ZuidOostZorg 24 uur per dag in noodsituaties zorg inroepen, zodat zijn of haar veiligheidsgevoel wordt vergroot.

ZuidOostZorg streeft ernaar om bij hulpvragen – ongeacht het tijdstip – binnen twintig

minuten na de zorgoproep in de woning aanwezig te zijn om de noodzakelijke zorg te verlenen.

Doelgroep

Om gebruik te kunnen maken van de personenalarmering dient men woonachtig te zijn in een aanleuningwoning nabij een woonzorgcentrum van ZuidOostZorg.

Financiering

De kosten zijn afhankelijk van de verschillende servicepakketten die worden aangeboden op de verschillende locaties.

Meer informatie

Voor meer informatie kan de cliënt het woonzorgcentrum nabij de aanleunwoning raadplegen of men kan contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

ad

A anvullende diensten


Mantelzorgondersteuning Algemene omschrijving

ZuidOostZorg biedt mantelzorgondersteuning aan de naasten en/of familie van cliënten die

direct betrokken zijn in de zorg voor hun naaste. Samen met de mantelzorger wordt gekeken

wat hij/zij nodig heeft om de zorg voor de naaste vol te kunnen blijven houden. ZuidOostZorg legt bovendien een actieve link tussen haar grote pool van vrijwilligers en de te bieden mantelzorgondersteuning.

Doel

Het aanbieden van ondersteuning dat aansluit op de behoefte van de mantelzorgers van ZuidOostZorg.

Doelgroep

Iedere mantelzorger in het verzorgingsgebied van ZuidOostZorg komt in aanmerking voor mantelzorgondersteuning.

Communicatie

ZuidOostZorg informeert haar cliënten en mantelzorgers bij de intakeprocedure en

inventariseert – indien gewenst – de vraag en behoefte naar mantelzorgondersteuning. ZuidOostZorg draagt bovendien zorg voor een 24-uurs telefonische bereikbaarheid voor mantelzorgers en zorgt voor een actieve follow-up. ZuidOostZorg gaat bijeenkomsten

organiseren waarin mantelzorgers, die dit als wens hebben aangegeven, in contact worden

gebracht met andere mantelzorgers (lotgenotencontact). De mantelzorgers houden hier zelf de regie over.

Samenwerking

Daar waar mogelijk geven we in keten- en samenwerkingsverband – bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau – vorm en inhoud aan de mantelzorgondersteuning.

Financiering

Via de reguliere geldstromen zoals Wmo en de AWBZ worden de kosten van mantelzorg vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

A anvullende diensten

ad


Artroseprogramma Algemene omschrijving

Er is artrose in de heup en/of knie geconstateerd bij een cliënt en deze wil daar graag iets aan

doen. De fysiotherapie van ZuidOostZorg biedt het beweegprogramma “blijf in beweging met artrose” aan cliënten met artrose.

De eerste keer zal de fysiotherapeut een intake afnemen en worden in overleg de

behandeldoelen bepaald. Daarna zullen er twee individuele behandelingen gepland worden, waarna het groepsprogramma begint. Het groepsprogramma vindt plaats in een groep van

maximaal acht mensen. Er zijn twaalf groepslessen van één uur per week. De cliënt traint in groepsverband samen met mensen die dezelfde problemen hebben. De oefeningen worden

ad

A anvullende diensten


wel individueel uitgevoerd ieder op zijn/haar eigen niveau. Naast de praktijklessen worden er drie educatielessen gegeven door de nurse practitioner van Nij Smellinghe, de ergotherapeut en de diëtiste van ZuidOostZorg.

Doel

Met dit programma gaat de fysiotherapie de cliënt stapsgewijs helpen, zodat deze aan het

einde van het programma over voldoende kennis over de aandoening beschikt en een betere lichamelijke conditie heeft.

Doelgroep

ZuidOostZorg biedt het beweegprogramma “blijf in beweging met artrose” aan mensen van 65 jaar of ouder met een vorm van artrose in de heup en/of knie.

Voorwaarden

Om mee te doen aan dit programma heeft de cliënt een verwijzing van een huisarts nodig.

Financiering

Wanneer de cliënt aanvullend verzekerd is bij De Friesland Zorgverzekeraar worden de kosten vergoed. Is iemand ergens anders verzekerd, dan dient hij of zij zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar over de vergoeding en krijgt men de rekening thuisgestuurd. Als men

vervoer nodig heeft, dan kan dit in overleg met ZuidOostZorg geregeld worden tegen een vergoeding.

Meer informatie

Men kan contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis) maar ook rechtstreeks met de fysiotherapie van ZuidOostZorg in Drachten, telefoon (0512) 57 19 32.

A anvullende diensten

ad


Seniorenfitness Algemene omschrijving

Bewegen is goed voor iedereen. Bovendien kan bewegen gezellig en leuk zijn. Seniorenfitness is voor alle senioren die met fitness verantwoord – onder begeleiding van een fysiotherapeut

– hun conditie op peil willen houden of willen verbeteren. De fysiotherapeut stelt samen met

de cliënt een aangepast trainingsprogramma op. Dit geldt ook voor ouderen met lichamelijke beperkingen of cliënten met chronische ziekten, zoals artrose, reuma en CVA. Er zijn eveneens mogelijkheden om vanuit een rolstoel te trainen. Hoe iemands aanvangsconditie ook is, men kan altijd meedoen.

Het bewegen vindt plaats in een kleine groep. Er kan gebruik worden gemaakt van de

fitnesstoestellen. Uiteraard traint iedereen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Tijdens de

trainingen wordt aandacht besteed aan de spierfunctie, de beweeglijkheid van de gewrichten, de coördinatie en de functie van het hart en de longen. Seniorenfitness wordt aangeboden op vaste dagen en tijdstippen in de fysiotherapiezaal van Bertilla.

Doel

Door fitness speciaal gericht op de senioren de conditie op peil houden of verbeteren.

Doelgroep

Om voor seniorenfitness in aanmerking te komen dient men in de leeftijd van 65 jaar of

ouder te zijn. Daarnaast is seniorenfitness ook voor mensen met lichamelijke beperkingen of chronische ziekten zoals artrose, reuma en CVA die onder deskundige begeleiding met leeftijdsgenoten op een plezierige wijze willen werken aan hun conditie en gezondheid.

Financiering

Men heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. De trainingen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering, maar worden door de cliënt zelf betaald via een

strippenkaartsysteem, die verkrijgbaar is bij de fysiotherapie. Als men vervoer nodig heeft, dan kan dit in overleg met ZuidOostZorg geregeld worden tegen een vergoeding.

ad

A anvullende diensten


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum

0800 - 571 71 71 (gratis). Men kan voor een vrijblijvend gesprek contact opnemen met onze afdeling fysiotherapie: (0512) 57 19 32. Vervolgens worden gezamenlijk de mogelijkheden

bekeken. Cliënten kunnen ook altijd een vrijblijvend kijkje nemen bij één van de trainingen.

A anvullende diensten

ad


Specialist ouderengeneeskunde Algemene omschrijving

Op verzoek van de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde geconsulteerd worden bij

complexe zorgvragen bij ouderen in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum. De specialist

ouderengeneeskunde kan geconsulteerd worden bij een cliëntgebonden vraag als diagnostiek, advies bij een speciaal ziektebeeld of zorgcoördinatie. De huisarts blijft hoofdbehandelaar,

tenzij anders afgesproken. De specialist ouderengeneeskunde kan ook gevraagd worden bij

vragen over polyfarmacie, decubitusbeleid of vragen ten aanzien van procedures of scholing.

Doel

Diagnostiek van complexe zorgvragen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie en advisering aan de huisarts met als doel dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Doelgroep

Ouderen met complexe zorgvraag op somatisch en/of psychogeriatrisch gebied.

Voorwaarden

Om voor een behandeling in aanmerking te komen moet de cliënt een verwijzing hebben van een huisarts of specialist.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat, telefoon (0512) 50 08 34.

Financiering

Wanneer de cliënt aanvullend verzekerd is, worden de kosten meestal vergoed. Voor informatie hierover kan de cliënt contact opnemen met de eigen verzekeraar.

Aanmelding

Een consult kan aangevraagd worden door een fax te sturen naar het medisch secretariaat (0512) 50 09 02 waarop vermeld staat: naam, adres, telefoonnummer cliënt en/of

contactpersoon, geboortedatum, BSN, verzekeringsgegevens, medische voorgeschiedenis, medicatie en duidelijke vraagstelling.

el

E erstelijnsdiensten


Fysiotherapie Algemene omschrijving

Wanneer iemand pijn en/of functiestoornissen heeft tijdens het bewegen, dan kan fysiotherapie uitkomst bieden.

De fysiotherapeut gaat samen met de cliënt en eventueel de partner en/of de thuiszorg kijken waar de knelpunten liggen en waar verbetering kan worden behaald. Bij de eerste afspraak wordt bekeken of er kan worden volstaan met een advies of dat er een fysiotherapeutische

behandeling gewenst is. De behandelingen vinden zowel plaats in de fysiotherapieruimten van de locaties van ZuidOostZorg als thuis bij de cliënt.

Doel

Het doel van fysiotherapie is het bevorderen van de gezondheid als het gaat om bewegen en/ of lichaamshouding.

Doelgroep

Fysiotherapie kan ingezet worden bij mensen die ouder worden en voor wie het zelfstandig functioneren steeds lastiger wordt. Ook na een revalidatieperiode in het ziekenhuis of revalidatiecentrum kan een cliënt nog een nabehandeling nodig hebben.

Voorwaarden

Om voor een behandeling in aanmerking te komen moet de cliënt een verwijzing hebben van een huisarts of specialist.

Financiering

Wanneer de cliënt aanvullend verzekerd is, worden de kosten meestal vergoed. Voor informatie hierover kan de cliënt contact opnemen met de eigen verzekeraar.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71, maar ook rechtstreeks met de fysiotherapie van ZuidOostZorg in Drachten (0512) 57 19 32 of in Oosterwolde (0516) 56 82 15.

E erstelijnsdiensten

el


Ergotherapie Algemene omschrijving

Ergotherapie is gericht op therapie, advisering en ondersteuning ten behoeve van de

zelfredzaamheid. Tijdens de therapie richt de ergotherapeut zich op het trainen en verbeteren van aanwezige functies en het opnieuw of anders aanleren van handelingen.

Doel

Het doel van ergotherapie is om mensen in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te functioneren door dagelijkse handelingen opnieuw aan te leren of op een aangepaste manier uit

te voeren. Bijvoorbeeld een jas dichtknopen, boodschappen doen, het bereiden van de warme maaltijd, een douche nemen, opstaan uit een stoel, tuinieren of het gebruik van de telefoon.

Doelgroep

Ergotherapie richt zich op mensen die door een handicap, chronische ziekte of ouderdom

problemen hebben met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, het werk, de zelfstandigheid of sociale contacten. Ergotherapie is voor mensen van alle leeftijden.

Voorwaarden

Ergotherapie kan aangevraagd worden door de huisarts, specialist of specialist ouderengeneeskunde. Ergotherapie kan worden aangevraagd voor: • thuiswonenden;

• patiënten die ontslagen zijn of zullen worden uit het ziekenhuis, verpleeghuis of dagbehandeling;

• bewoners van verzorgingshuizen.

Ook kan ergotherapie aangevraagd worden voor cliënten die op de wachtlijst staan voor opname en voor overbruggingszorg aanpassingen nodig hebben.

Financiering

Doordat ergotherapie onderdeel is van het basispakket van de zorgverzekeringswet worden de kosten volledig vergoed door de zorgverzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71

(gratis). U kunt ook direct contact opnemen met de ergotherapie van ZuidOostZorg: Bertilla in Drachten (0512) 57 18 39 of Stellinghaven in Oosterwolde (0516) 56 82 82.

el

E erstelijnsdiensten


Logopedie Algemene omschrijving

De logopedist onderzoekt, behandelt en geeft voorlichting over stoornissen op het gebied van spraak, taal, adem, stem, gehoor, slikken en kauwen.

Doel

Het doel van logopedie is een bijdrage leveren aan het voorkomen, opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen op de gebieden van spraak, taal, adem, gehoor, slikken en/of kauwen.

Doelgroep

Logopedie van ZuidOostZorg richt zich met name op de oudere mens met problemen op

het gebied van communicatie en slikken, meestal door neurologische problemen, zoals een

beroerte of de ziekte van Parkinson. De meest voorkomende stoornissen zijn: afasie, dysartrie,

eet-, drink- en/of slikstoornissen, rechter hemisfeer taalstoornissen, communicatiestoornissen bij dementie. De logopedische hulp kan thuis, in het woonzorgcentrum of in het verpleeghuis aangeboden worden.

Voorwaarden

Deze eerstelijns logopedie kan ingezet worden na een revalidatieperiode in het ziekenhuis of revalidatieafdeling om – wanneer men naar huis gaat – de behandeling voort te zetten en af

te ronden. Ook is behandeling mogelijk voor mensen die ouder worden en logopedische hulp

nodig hebben, bijvoorbeeld de bewoners van een woonzorgcentrum of andere thuiswonende ouderen. Voor behandeling of advies van een logopedist is een verwijzing nodig van een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of specialist.

Financiering

Vrijwel alle verzekeraars vergoeden onze logopedische hulp. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons CliĂŤntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis). U kunt ook direct contact opnemen met de logopedie van ZuidOostZorg: Bertilla in Drachten (0512) 57 19 28 of Stellinghaven in Oosterwolde (0516) 56 82 83.

E erstelijnsdiensten

el


Zorgpad frailty: preventie- en conditioneel herstel Algemene omschrijving

ZuidOostZorg heeft de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan in het kader van frailty. Op basis van deze opgebouwde expertise hebben we twee zorgpaden ontwikkeld,

namelijk een zorgpad gericht op preventie en een op conditioneel herstel. In de eerste lijn

neemt de vraag naar dergelijke programma’s toe: huisartsen meten de kwetsbaarheid van de ouderen in hun praktijk en willen gerichte acties inzetten om verdere gezondheidsverlies te beperken.

Keuzevrijheid voor de cliĂŤnt

De cliĂŤnt kan zelf kiezen waar hij/zij het zorgpad frailty wil volgen. Dit kan thuis, poliklinisch of in het verpleeghuis nieuwe stijl.

Zorgpad frailty: preventie

Het is van belang dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk hun vitaliteit behouden om een

snelle achteruitgang van hun gezondheid te vertragen. ZuidOostZorg heeft een kortdurend preventief programma ontwikkeld waarmee kwetsbare ouderen hun vitaliteit kunnen

vergroten. Het doel is om ouderen langer thuis te laten wonen door het verbeteren en/of op

peil houden van functies. Het programma duurt zes tot maximaal twaalf weken en is primair gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie en zonodig leefstijl en voeding.

Zorgpad frailty: conditioneel herstel voor en na ziekenhuisopname Het conditioneel herstel frailty programma heeft als doel de oudere in een betere conditie te krijgen (fysiek en qua voeding), zodat hij/zij zo gezond mogelijk een geplande operatie kan

ondergaan en daarna sneller kan herstellen. Het programma (maximale duur van vier tot zes weken) is specifiek gericht op het verbeteren van de lichamelijke conditie, de functies en de zelfredzaamheid, zodat deze oudere weer zelfstandig thuis kan gaan wonen.

Informatie

Wilt u meer informatie over de zorgpaden frailty kunt u contact opnemen met het secretariaat medische-/paramedische dienst, telefoonnummer: (0512) 57 18 43.

d

D eeltijd


Dagbesteding COPD Algemene omschrijving

In Friesland is vraag ontstaan naar een gestructureerde dagopvang voor COPD-cliënten. De

cliënten – veelal ingedeeld naar COPD Gold II, III of IV – gaan steeds verder achteruit en raken in een sociaal isolement.

De cliënten (GOLD I en II) blijven onder regie van de huisarts en zijn veelal bekend in ziekenhuis Nij Smellinghe bij de maatschap longgeneeskunde, de longverpleegkundige en de eerstelijns fysiotherapeut. Cliënten (GOLD III en IV) staan veelal onder regie van de maatschap long­

geneeskunde en worden waar nodig ingestuurd ter revalidatie naar CVR/UMCG Beatrixoord. De zorg wordt in de keten, dicht in de buurt geleverd en biedt dagstructuur, begeleiding,

behandeling en reactivering binnen een sociale context in een omgeving die specifiek gericht is op de chronisch zieke cliënt. Locatie Bertilla biedt als expertisecentrum plaats aan 20 cliënten met een COPD problematiek.

Doel

Door in omgeving Drachten de COPD-keten verder vorm te geven worden de frequente interventies binnen ziekenhuis en revalidatiecentrum – ondanks de voortdurende achteruitgang van deze cliëntengroep – voorkomen of in elk geval verminderd.

Doelgroep

Cliënten met COPD.

Samenwerking

Het programma is opgezet in nauwe samenwerking met de nazorgcoördinator namens het CVR/UMCG Beatrixoord. Het programma is multidisciplinair van opzet: een fysiotherapeut,

longverpleegkundige en diëtist begeleiden de groep en medewerkers zorg en dienstverlening leveren de kwaliteit die bij de cliëntgroep past. Desgewenst wordt de specialist ouderengeneeskunde geconsulteerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

D eeltijd

d


Dagopvang Algemene omschrijving

Omdat thuis wonen ook wel eens zwaar kan zijn – door eenzaamheid of omdat de behoefte aan gezelligheid en afwisseling groter wordt – is dagopvang een mogelijkheid. Wanneer de

cliënt afhankelijk is geworden van de verzorging van partner of familie, kan het prettig zijn om bijvoorbeeld eens een dagje (of langer!) ontzorgd te zijn. De partner en familie kan even

ontspannen in de wetenschap dat de partner in goede handen is en dat ze zo beter in staat blijven de zorg voor de partner/naaste vol te houden.

d

D eeltijd


Doel

Het doel van dagopvang is naast de sociale toegevoegde waarde, ook gericht op actieve ondersteuning van het thuis-mantelzorgsysteem.

De groepen worden begeleid door twee vrijwilligers in samenwerking met een verzorgende. Er is gelegenheid voor een spelletje, handwerken, knutselen, wandelen et cetera. ‘s Middags wordt er gezamenlijk warm gegeten. De begeleid(st)ers en bezoek(st)ers verzorgen samen deze maaltijd. De dagopvang is gehuisvest in locaties van ZuidOostzorg in Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp.

Doelgroep

Dagopvang is bestemd voor cliënten die zelfstandig wonen en dit zo lang mogelijk willen volhouden.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Om gebruik te maken van de dagopvang heeft een potentiële cliënt via de gemeente een beschikking nodig. Geeft de gemeente een positieve beschikking (indicatie), dan zorgt ZuidOostZorg ervoor dat de cliënt een plaats krijgt aangeboden bij de dagopvang.

Voor de dagopvang vraagt ZuidOostZorg een financiële vergoeding. Met deze bijdrage

bekostigen we het vervoer, de consumpties en het materiaal voor activiteiten. De bijdrage

wordt maandelijks automatisch van de bankrekening afgeschreven. Wanneer de cliënt niet op eigen gelegenheid kan komen, kan voor het vervoer gezorgd worden.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden kunnen cliënten terecht bij ons Cliëntadviescentrum, telefoon 0800 - 571 71 71 (gratis).

D eeltijd

d


Dagverzorging Algemene omschrijving

Dagverzorging geeft ondersteuning aan een cliënt in het langer zelfstandig thuis wonen. Eén

of meerdere dagen per week kan de cliënt met een vaste groep bezoekers de dag doorbrengen in een woonzorgcentrum van ZuidOostZorg in de buurt. Er kan van alles worden gedaan: met elkaar koffie en thee drinken, samen eten, knutselen, spelletjes doen, wandelen, winkelen,

conditieoefeningen, et cetera. Het principe van dagverzorging is vooral het samen bezig zijn en inspelen op de wens van de individuele cliënt.

Doel

Dagverzorging is een dagvoorziening voor ouderen met als doel: het bieden van een zinvolle

en prettige dagbesteding in groepsverband, waarbij mensen contacten hebben met (meestal) leeftijdsgenoten, daarnaast ook gericht op actieve ondersteuning van het thuis-mantelzorg systeem.

Doelgroep

Het is bedoeld voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar door fysieke of geestelijke beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het algemeen maatschappelijk verkeer.

Dagverzorging vormt een aanvulling op bestaande hulp in de thuissituatie. Het geeft een

dusdanige ondersteuning dat ouderen thuis kunnen blijven wonen en geheel of met hulp van de partner de regie kunnen blijven behouden over het eigen leven.

Voorwaarde

Voor dagverzorging heeft de deelnemer een indicatie van het CIZ nodig.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

De dagverzorging wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

d

D eeltijd


Vervoer

Vervoer (zie dagbehandeling).

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden kunnen cliĂŤnten terecht bij ons CliĂŤntadviescentrum, telefoon 0800 - 571 71 71 (gratis).

D eeltijd

d


Dagbehandeling psychogeriatrie en dagbehandeling somatiek ZuidOostZorg biedt de volgende twee soorten dagbehandeling aan: dagbehandeling psychogeriatrie en dagbehandeling somatiek.

Algemene omschrijving dagbehandeling psychogeriatrie

Voor ouderen met een dementieel beeld of een psychische stoornis is structuur erg belangrijk. In veel gevallen leidt het ziektebeeld ertoe dat ouderen toenemend de grip op het eigen

leven verliezen. Dagbehandeling kan dan een uitkomst c.q. ondersteuning voor de partner/

naaste bieden. Door uiteenlopende activiteiten worden de geestelijke, lichamelijke en sociale

functies van de oudere getraind. Centraal hierbij staat dat de mogelijkheden van de deelnemer optimaal worden benut. Dit wordt vooraf in een zorgleefplan vastgesteld. Dagbehandeling

psychogeriatrie is – naast de behandeling – ook gericht op gezelligheid en op het bieden van activiteiten waardoor men geestelijk actief blijft. De deelnemers worden ’s ochtends met

groepsvervoer thuis opgehaald en na afloop ook weer thuisgebracht. Tussen de middag wordt een warme maaltijd geserveerd. Door de dagbehandeling te bezoeken kan de thuissituatie worden ontlast.

Algemene omschrijving dagbehandeling somatiek

Wanneer ouderen een lichamelijke functiebeperking hebben, is (tijdelijke en kortdurende)

behandeling in een verpleeghuis in sommige gevallen onmisbaar. Dagbehandeling is bedoeld voor mensen die thuis of in een woonzorgcentrum/aanleunwoning wonen en baat hebben

bij een regelmatige behandeling. Dagbehandeling is ook voor mensen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis, of die (reactiverende) behandeling nodig hebben voor of na

ziekenhuisopname. Bij dagbehandeling wordt de deelnemer onder verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts behandeld door bijvoorbeeld de fysiotherapeut, de logopediste of de

ergotherapeut. De cliënt kan naast zijn/haar behandeling ook buiten de behandelmomenten om samen met medebezoekers koffiedrinken, warm eten en activiteiten doen.

Voorwaarde

Om voor dagbehandeling in aanmerking te komen heeft de deelnemer een indicatie van het CIZ nodig.


Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

De dagbehandeling wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

Vervoer

Voor het vervoer naar het zorgcentrum is een indicatie van het CIZ nodig. De kosten worden dan vanuit de AWBZ vergoed.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden kunnen cliënten terecht bij ons Cliëntadviescentrum, telefoon 0800 - 571 71 71 (gratis).


‘Dat ook ik me hier helemaal thuis voel, bijvoorbeeld omdat ik op elk moment van de dag bij mijn moeder kan binnenlopen voor een kop koffie, daarin zit voor mij dat beetje extra geborgenheid.’

d

D eeltijd


Dagbesteding voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) Algemene omschrijving

De dagbesteding is een vorm van dagopvang in combinatie met activerende dagbesteding. De grondslag voor de dagbesteding voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel is: een chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met ernstige meervoudige (fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele) beperkingen.

Doel

Het doel is om jongeren met niet-aangeboren hersenletsel te ondersteunen bij beperkingen op het gebied van zelfregie over het dagelijkse leven. Zij krijgen een activiteitenplan dat gekoppeld is aan een multidisciplinair en sectoroverstijgend vormgegeven (individueel) zorgplan. Dagbesteding vindt plaats in de dagbestedingsruimte van Ikenhiem te Beetsterzwaag.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel in de

leeftijdscategorie van 18-55 jaar, die in de thuissituatie wonen en behoefte hebben aan een

dagprogramma dat structuur/begeleiding en ondersteuning biedt. Dit kan variëren van één dagdeel tot meerdere dagdelen per week.

Voorwaarden

Om voor dagbesteding in aanmerking te komen, heeft de deelnemer een indicatie van het CIZ nodig.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

De dagbesteding wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

D eeltijd

d


Samenwerking

ZuidOostZorg werkt actief samen met het behandelteam van Revalidatie Friesland en

GGZ Friesland. Afhankelijk van de indicatie wordt deze expertise aan het behandelteam toegevoegd.

Meer informatie

Voor meer informatie of aanmelden kunnen cliĂŤnten terecht bij ons CliĂŤntadviescentrum, telefoon 0800 - 571 71 71 (gratis).

d

D eeltijd


Zorgarrangement ZZP 1

Begeleiding in het woonzorgcentrum De ZZP-score 1 ‘Beschut wonen met enige begeleiding’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Begeleiding in het woonzorgcentrum’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft vooral behoefte aan enige begeleiding op het gebied van besluiten nemen, het

komen tot oplossingen, deelname aan het maatschappelijk leven, het uitvoeren van complexe taken en de huishoudelijke verzorging. De begeleiding bestaat hierbij uit toezicht en/of stimulatie. Er is weinig tot geen ondersteuning op psychosociaal en cognitief gebied.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschutte woonomgeving geboden. De zorgverlening is volgens afspraak en direct oproepbaar (bijvoorbeeld met behulp van een alarmeringssysteem).

Doelgroep

Cliënten die veelal vanwege een somatische beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er kan ook sprake zijn van een (beginnende) psychogeriatrische ziekte.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek of een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie (beginnend).

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


ZZP 1 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Meestal zijn de cliënten ten aanzien van de ADL zelfstandig. Er kan behoefte zijn aan toezicht en/of stimulatie op het gebied van kleine verzorgingstaken, zoals de zorg voor tanden, haren,

nagels en huid, het wassen en kleden. Ten aanzien van mobiliteit is de cliënt over het algemeen zelfstandig. Bij verplaatsen buitenshuis kan er behoefte zijn aan toezicht en/of stimulatie.

Behandeling

De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg.

Begeleiding

De cliënt kan begeleiding krijgen bij het aanbrengen van structuur in de dagindeling, het helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele

activiteiten en groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis. De doelstelling hierbij is stabilisatie van de huidige situatie.

Verblijf langdurig

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

vz

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5


Zorgarrangement ZZP 2 Begeleiding en verzorging in het woonzorgcentrum

De ZZP-score 2 ‘Beschut wonen met begeleiding en verzorging’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Begeleiding en verzorging in het woonzorgcentrum’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft voornamelijk beperkingen op somatisch gebied. Ten aanzien van de sociale redzaamheid is er weinig tot geen ondersteuning nodig. Er is vaak behoefte aan toezicht/

stimulatie met betrekking tot deelname aan het maatschappelijk leven en het nemen van

besluiten c.q. oplossingsvaardigheden. Bij complexere taken en huishoudelijke verzorging is

er vaak behoefte aan hulp of noodzaak tot het overnemen van zorg. Er is soms sprake van een beginnend verlies van de regie over het dagelijks leven.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschutte woonomgeving geboden.

Er wordt zorg en begeleiding geboden, aangepast aan de individuele behoeften van de cliënt. Het accent ligt op stabilisatie en begeleiding bij achteruitgang. De zorgverlening is volgens afspraak en direct oproepbaar (bijvoorbeeld met behulp van een alarmeringssysteem).

Doelgroep

Cliënten die vanwege een somatische beperking niet meer zelfstandig kunnen

wonen en in grote mate zorgafhankelijk zijn. Dit kan ook tijdelijk zijn ten behoeve van herstel of als gevolg van een falend thuissysteem.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek of een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie (beginnend).

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage. Hulpmiddelen worden niet vergoed door de AWBZ. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de ziektekostenverzekering, andere zijn voor eigen rekening.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


ZZP 2 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

De cliënt heeft ten aanzien van de ADL hulp nodig op het gebied van kleine verzorgingstaken, zoals de zorg voor tanden, haren, nagels en huid, het wassen en kleden. Bij eten, drinken en

toiletgang is er soms toezicht en stimulatie nodig. Ten aanzien van mobiliteit binnenshuis is er soms behoefte aan hulp. Ten aanzien van de mobiliteit buitenshuis is er vaak sprake van behoefte aan toezicht en stimulatie.

Behandeling

De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg.

Begeleiding

De cliënt kan begeleiding krijgen bij het aanbrengen van structuur in de dagindeling, het helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele activiteiten en groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis.

Verblijf langdurig

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

vz

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5


Zorgarrangement ZZP 3

Begeleiding en intensieve verzorging in het woonzorgcentrum De ZZP-score 3 ‘Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging’ wordt bij

ZuidOostZorg vertaald naar ‘Begeleiding en intensieve verzorging in het woonzorgcentrum’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft vanwege somatische problematiek hulp nodig ten aanzien van de sociale redzaamheid. Zo is er ondersteuning nodig bij deelname aan het maatschappelijk leven,

besluiten nemen, communicatie en het uitvoeren van eenvoudige en structurele taken. Ten

aanzien van complexere taken en zorg voor het huishouden, kan in overleg met de cliënt deze zorg overgenomen worden. Er is toenemend meer toezicht en hulp nodig met betrekking tot concentratie, geheugen en denken. De cliënt verliest (geleidelijk) de regie over het dagelijks leven.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschutte woonomgeving geboden.

Er wordt zorg en begeleiding geboden, aangepast aan de individuele behoeften van de cliënt. Het accent ligt op begeleiding bij achteruitgang en – waar mogelijk – stabilisatie.

Doelgroep

Cliënten die vanwege een somatische beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen en in grote mate zorgafhankelijk zijn. Er is meestal geen sprake van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage. Hulpmiddelen worden niet vergoed door de AWBZ. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de ziektekostenverzekering, andere zijn voor eigen rekening.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


ZZP 3 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

De cliënt heeft ten aanzien van de ADL hulp nodig op het gebied van kleine verzorgingstaken, zoals de zorg voor tanden, haren, nagels en huid, het wassen en kleden. Bij eten, drinken en

toiletgang is er soms toezicht en stimulatie nodig. Ten aanzien van de mobiliteit binnenshuis is er vaak behoefte aan hulp. Ten aanzien van de mobiliteit buitenshuis is er vaak sprake van overname van zorg.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is

voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De specialist

ouderengeneeskunde biedt, in overleg, ondersteuning aan de huisarts vanuit de aanvullende

zorg. Zo nodig wordt behandeling door paramedici ingezet. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de zorgverzekering van de cliënt. Daarnaast kan de cliënt ook paramedische zorg inkopen vanuit het verpleeghuis.

Begeleiding

De cliënt kan begeleiding krijgen bij het aanbrengen van structuur in de dagindeling, het helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele

activiteiten en groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de achteruitgang of – waar mogelijk – stabilisatie.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

vz

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5


Zorgarrangement ZZP 4

Intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in het woonzorgcentrum De ZZP-score 4 ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging in het woonzorgcentrum’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft behoefte aan hulp, toezicht en/of sturing, omdat er beperkingen zijn in het denken en geheugen, de oriëntatie en concentratie. Daarnaast zijn er beperkingen op het

gebied van sociale redzaamheid waardoor de cliënt niet of nauwelijks deel kan nemen aan het maatschappelijk leven. Hierbij kan gedacht worden aan communicatie, het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken. De regie wordt in hoge mate van de cliënt

(in voortdurend overleg met de familie) overgenomen, waarbij het accent ligt op wonen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschutte woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met veel toezicht, waar zorg, verpleging,

begeleiding en behandeling geboden kan worden, afhankelijk van de individuele behoefte van de cliënt.

Doelgroep

Cliënten die veelal vanwege dementiële problematiek – al dan niet gepaard met lichte gedragsstoornissen – niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en in grote mate

zorgafhankelijk zijn. In bijzondere casuïstiek kan het ook mogelijk zijn dat een somatische grondslag de basis is van waaruit deze zorg geboden wordt (zie criteria).

Voorwaarde

• Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie;

• Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek met daarbij ernstige zintuiglijke; beperkingen, niet aangeboren van aard;

• Een GGZ-indicatie met pakket C of B.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is sprake van een aan het inkomen

gerelateerde, eigen bijdrage. Hulpmiddelen worden niet vergoed door de AWBZ. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de ziektekostenverzekering, andere zijn voor eigen rekening.

ZZP 4 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

De cliënt heeft betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL toezicht en stimulatie nodig, waaronder eten en drinken, kleine verzorgingstaken, de persoonlijke zorg voor tanden, haren,

nagels en huid, de toiletgang, het wassen en het kleden. Ten aanzien van de mobiliteit krijgt de cliënt binnenshuis veelal toezicht en stimulatie, waarbij er buitenshuis meestal sprake is van hulp en/of overname.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is

voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De specialist

ouderengeneeskunde biedt, in overleg, ondersteuning aan de huisarts vanuit de in de ZZP aanwezige mogelijkheid voor behandeling. Zo nodig wordt behandeling door paramedici

ingezet. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de zorgverzekering van de cliënt. Daarnaast kan de cliënt ook paramedische zorg inkopen vanuit het verpleeghuis.

vz

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5


Begeleiding

De cliënt kan begeleiding krijgen bij het aanbrengen van structuur in de dagindeling, het helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele

activiteiten en groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de achteruitgang ten gevolge van dementiële

problematiek. De cliënt ondervindt vaak hinder op het gebied van oriëntatie, concentratie, geheugen en denken. Er is veelal sprake van desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon. Bij probleemgedrag kan ook extra begeleiding/ondersteuning geboden worden.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


Zorgarrangement ZZP 5

Intensieve dementiezorg in het woonzorgcentrum De ZZP-score 5 ‘Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ is bij ZuidOostZorg vertaald in ‘Intensieve dementiezorg in het woonzorgcentrum’ en ‘Intensieve dementiezorg in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

De psychogeriatrische problematiek van de cliënt geeft matige tot ernstige beperkingen in

het dagelijks functioneren. Het accent ligt daarom op veiligheid en de voortdurende nabijheid van zorg. De regie wordt in hoge mate van de cliënt (in voortdurend en nauw overleg met de familie) overgenomen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de psychogeriatrische cliënt een beschermde

woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met veel toezicht,

waar zorg, verpleging, begeleiding en behandeling geboden kan worden, afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt.

Doelgroep

Cliënten die vanwege ernstige dementiële problematiek, al dan niet gepaard gaande met lichte gedragsstoornissen, niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en in grote mate zorgafhankelijk zijn.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage. Hulpmiddelen worden niet vergoed door de AWBZ. Sommige hulpmiddelen worden vergoed door de ziektekostenverzekering, andere zijn voor eigen rekening.

vz

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5


ZZP 5 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL is hulp en overname nodig bij de cliënt. Ten aanzien van de mobiliteit krijgt de cliënt ondersteuning.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is

voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De huisarts is verantwoordelijk voor de algemene medische zorg. De specialist

ouderengeneeskunde biedt, in overleg, ondersteuning aan de huisarts vanuit de aanvullende

zorg. Zo nodig wordt behandeling door paramedici ingezet. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de zorgverzekering van de cliënt. Daarnaast kan de cliënt ook paramedische zorg inkopen vanuit het verpleeghuis.

Begeleiding

De cliënt krijgt begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dagindeling, het helpen

bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele activiteiten en

groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de achteruitgang ten gevolge van dementiële problematiek. De cliënt ondervindt vaak hinder op het gebied van oriëntatie, concentratie, geheugen en denken. Er is

veelal sprake van desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon. Bij probleemgedrag kan ook extra begeleiding/ondersteuning geboden worden.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

V erzorgingshuiszorg Z Z P 1 t / m 5

vz


Zorgarrangement ZZP 5

Intensieve dementiezorg in het verpleeghuis De ZZP-score 5 ‘Beschermd wonen met intensieve dementiezorg’ wordt bij ZuidOostZorg

vertaald naar ‘Intensieve dementiezorg in het woonzorgcentrum’ en ‘Intensieve dementiezorg in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

De psychogeriatrische problematiek van de cliënt geeft matige tot ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren; het accent ligt daarom op veiligheid en de voortdurende nabijheid

van zorg. De regie wordt in hoge mate van de cliënt (in voortdurend en nauw overleg met de familie) overgenomen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de psychogeriatrische cliënt een beschermde

woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met continu toezicht, waar zorg, verpleging, begeleiding en behandeling geboden kan worden, afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt.

Doelgroep

Cliënten, die vanwege ernstige dementiële problematiek – al dan niet gepaard gaand met lichte gedragsstoornissen – niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen en in grote mate zorgafhankelijk zijn.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie, aangevuld met een BOPZ-verklaring (indien er geen sprake is van vrijwillige opname).

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


ZZP 5 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL is hulp en overname nodig bij de cliënt. Ten aanzien van de mobiliteit krijgt de cliënt ondersteuning.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/ vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen

uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de gehele medische zorg en het

zorgplan. Zo nodig wordt behandeling door paramedici ingezet (fysiotherapie, ergotherapie,

maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie).

Begeleiding

De cliënt krijgt begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dagindeling, het helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele activiteiten en

groepsactiviteiten, zowel binnens- als buitenshuis. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de achteruitgang ten gevolge van dementiële problematiek. De cliënt ondervindt vaak hinder op het gebied van oriëntatie, concentratie, geheugen en denken. Er is

veelal sprake van desoriëntatie in tijd, plaats en/of persoon. Bij probleemgedrag kan ook extra begeleiding/ondersteuning geboden worden.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Langdurig verblijf

De cliĂŤnt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor het kunnen bieden van verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliĂŤnt gebruik van kan maken.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Zorgarrangement ZZP 6 Intensieve verzorging en verpleging in het verpleeghuis

De ZZP-score 6 ‘Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging’ wordt bij

ZuidOostZorg vertaald naar ‘Intensieve verzorging en verpleging in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft vanwege ernstige somatische beperkingen op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding, intensieve verzorging en verpleging. De cliënt heeft behoefte aan begeleiding om zich begrijpelijk naar anderen te maken. Ten aanzien van de sociale redzaamheid is er hulp en/of overname nodig. Vanwege een combinatie van fysieke en

psychische beperkingen is er continue hulp, sturing of toezicht nodig op psychosociaal en

cognitief gebied. Er kan psychiatrische problematiek voorkomen, maar deze is passief van aard. Er is over het algemeen geen sprake van cliënten met gedragsproblemen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschermde woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met veel toezicht, waar zorg, verpleging, begeleiding en behandeling geboden worden.

Doelgroep

Cliënten die vanwege ernstige somatische beperkingen of met een complexe ziekte in een nog niet vergevorderd stadium op veel momenten van de dag behoefte hebben aan verzorging, verpleging en begeleiding in een beschermde woonomgeving. De cliënten hebben een

structurele behoefte aan zorg op meerdere momenten van de dag. Het beperkingenbeeld van deze cliënten verandert vaak snel.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


ZZP 6 bestaat uit de volgende functies: Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL is veelal hulp en overname van zorg nodig

bij de cliënt. Ten aanzien van eten en drinken is vaak toezicht en stimulatie nodig. De cliënt kan zelf vaak aangeven welke hulp nodig is. Ten aanzien van mobiliteit heeft de cliënt binnen- en buitenshuis overname van zorg nodig, vaak met behulp van een rolstoel.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (meestal vanwege een chronische ziekte) is voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de gehele medische zorg en het zorgplan. Zo nodig wordt behandeling van paramedici ingezet (fysiotherapie, ergotherapie,

maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie).

Begeleiding

De cliënt krijgt begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dagindeling, het helpen

bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele activiteiten en groepsactiviteiten. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de achteruitgang. Deze begeleiding kan ook gericht zijn op stabilisatie.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Zorgarrangement ZZP 7

Intensieve verzorging met nadruk op begeleiding in het verpleeghuis De ZZP-score 7 ‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke

aandoeningen, met de nadruk op begeleiding’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Intensieve verzorging met nadruk op begeleiding in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

De cliënt die op grond van een chronische ziekte specifieke begeleiding nodig heeft in

combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging. De cliënt heeft ten aanzien van sociale redzaamheid volledige begeleiding nodig. Taken dienen te worden overgenomen.

De cliënt is niet in staat zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De cliënt heeft behoefte aan een vaste dagstructuur en hulp om dit per dag te organiseren. Er zijn

beperkingen op het gebied van oriëntatie, geheugen en denken, concentratie en motivatie.

Hierin is hulp en begeleiding noodzakelijk. Vaak behoeft ook de naaste omgeving begeleiding en ondersteuning in het omgaan met de cliënt.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschermde woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met voortdurend toezicht waar zeer intensieve zorg, verpleging, begeleiding en behandeling geboden worden.

Doelgroep

• cliënten met ernstig en blijvend niet aangeboren hersenletsel;

• cliënten met een ernstige mate van dementie in combinatie met gedragsproblemen (met name jong dementerenden);

• cliënten met de ziekte van Korsakov;

• cliënten met complexe lichamelijke problematiek, gecombineerd met actieve psychiatrische problematiek;

• cliënten die ten gevolge van zintuiglijke beperkingen – niet aangeboren van aard – specifieke zorg nodig hebben.

Er is vaak sprake van gedragsproblematiek, met name reactief gedrag, wat tot uiting komt in interactie en verbaal agressief gedrag.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek of een CIZ-indicatie met als eerste grondslag psychogeriatrie.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

ZZP 7 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL is veel hulp van zorg nodig bij de cliënt. Ten aanzien van eten en drinken is vaak toezicht en stimulatie nodig. Ten aanzien van mobiliteit binnenshuis is veelal hulp nodig. Bij mobiliteit buitenshuis is overname van zorg bijna altijd noodzakelijk. Begeleiding hierbij is een voorwaarde.

Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is

voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de gehele medische zorg en het

zorgplan. Zo nodig wordt behandeling door paramedici ingezet (fysiotherapie, ergotherapie,

maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie).

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Begeleiding

De cliënt krijgt begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dagindeling, het

helpen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele en

groepsactiviteiten. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de geleidelijke achteruitgang.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Zorgarrangement ZZP 8

Intensieve zorg met nadruk op verpleging/ verzorging in het verpleeghuis De ZZP-score 8 ‘Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Intensieve zorg met nadruk op verpleging/verzorging in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

De cliënt heeft vanwege een ernstig somatische aandoening/ziekte behoefte aan zeer intensieve en specifieke verpleging/verzorging en begeleiding in een beschermende

woonomgeving. Ten aanzien van de sociale redzaamheid is volledige begeleiding c.q. overname van taken nodig, voortkomend uit de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Er is veel behoefte aan het aanbrengen van structuur in de dag. De cliënt kan niet zelfstandig

deelnemen aan het maatschappelijk leven en regie voeren over zijn of haar eigen leven. De cliënt heeft beperkingen op het gebied van concentratie en motivatie. Doordat de ziekte

het karakter van de cliënt kan veranderen, is er ook vaak behoefte aan begeleiding vanuit de directe omgeving van de cliënt. Er is doorgaans geen sprake van gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. Cliënten vertonen een beeld waarbij beperkingen veranderen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt een beschermde woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat met voortdurend toezicht waar zorg, verpleging, begeleiding en behandeling op meerdere momenten van de dag structureel geboden worden.

Doelgroep

Cliënten die vanwege een ernstige somatische ziekte/aandoening op veel momenten van de

dag structurele behoefte hebben aan verzorging, verpleging en begeleiding in een beschermde woonomgeving. Bijvoorbeeld:

• cliënten in de laatste fase van een ziekte, bijvoorbeeld Huntington, ALS, MS of zware reuma; • cliënten, die volledig zorgafhankelijk zijn ten gevolge van Korsakov.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

ZZP 8 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Betreffende alle aspecten ten aanzien van de ADL heeft de cliënt minimaal hulp, dan wel

overname van zorg nodig. Ten aanzien van mobiliteit heeft de cliënt binnens- en buitenshuis hulp dan wel overname van zorg nodig.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Verpleging

In verband met een vaak kwetsbare gezondheid (vaak vanwege een chronische ziekte) is

voor de cliënt verzorgende aandacht noodzakelijk (bijvoorbeeld voorkomen van decubitus/

vochtletsel en infecties). Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd, zoals wondverzorging, ondersteunen bij uitscheiding, medicijnen klaarzetten en/of toedienen.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor de gehele medische zorg en het

zorgplan. Zo nodig wordt behandeling door paramedici ingezet (fysiotherapie, ergotherapie,

maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie).

Begeleiding

De cliënt krijgt begeleiding bij het aanbrengen van structuur van de dagindeling, het helpen

bij het plannen en uitvoeren van activiteiten en het begeleiden bij individuele activiteiten en groepsactiviteiten. De doelstelling hierbij is het begeleiden van de individuele cliënt bij de geleidelijke achteruitgang.

Langdurig verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Zorgarrangement ZZP 9

Herstelgerichte verpleging en verzorging in het verpleeghuis De ZZP-score 9 ‘Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging’ wordt bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Herstelgerichte verpleging en verzorging in het verpleeghuis’.

Algemene omschrijving

Cliënten hebben meestal vanuit een klinisch zorgtraject (operatie en/of aandoening) behoefte aan herstelgerichte zorg met behulp van behandeling door een multidisciplinair team in een

tijdelijke verblijfssituatie. Ten aanzien van de sociale redzaamheid is toezicht en/of stimulatie vaak voldoende. De begeleiding is gericht op het weer oppakken van allerlei zaken en/of het leren omgaan met de nieuwe situatie. Ten aanzien van psychosociale/cognitieve functies is er hulp, toezicht en/of sturing nodig; dit ten gevolge van beperkingen op gebied van

concentratie en motivatie (met name bij CVA-cliënten). Er is over het algemeen geen sprake

van gedragsproblematiek en psychiatrische problematiek. Cliënten vertonen een beeld waarbij beperkingen veranderen.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt tijdelijk een beschermde woonomgeving geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat van waaruit door een

multidisciplinaire behandeling herstelgerichte zorg wordt geboden, tijdelijk en afgebakend van aard. De algemene doelstelling is een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de thuissituatie of aangepaste woonsituatie.

Doelgroep

Cliënten die op basis van een operatie en/of aandoening (bijvoorbeeld CVA, knie- en

heupoperatie) tijdelijk herstelgerichte zorg nodig hebben. De cliënt is een revalidant binnen een verpleeghuissetting: deze setting is ingericht op deze specifieke en multidisciplinaire zorgvraag.

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek, met daarbij de aanvulling dat er sprake is van een revalidatiesituatie. In bijzondere gevallen kan er ook sprake zijn van een CIZ-indicatie

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


met als eerste grondslag psychogeriatrie, maar waarbij er duidelijk sprake is van een revalidatiesituatie.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

ZZP 9 bestaat uit de volgende functies Huishoudelijke verzorging

De cliënt kan hulp krijgen bij huishoudelijke taken, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, kamer opruimen, stofzuigen en sanitair schoonmaken.

Persoonlijke verzorging

Bij opname van de cliënt is ten aanzien van de ADL veelal overname van zorg nodig. In de

loop van het revalidatietraject neemt deze zorgbehoefte doorgaans af. Ten aanzien van eten en drinken is er vaak sprake van toezicht en stimulatie. Bij blijvende beperkingen is zorg

en of hulp structureel van aard. Ten aanzien van mobiliteit is er bij binnenkomst vaak veel hulp nodig. Gedurende de verblijfsperiode vermindert de mobiliteitsproblematiek van de revalidatiecliënten.

Verpleging

In het kader van herstel is verpleegkundige aandacht voor de cliënt noodzakelijk. Dit zal gedurende de herstelperiode afnemen. Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd.

Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is (tijdelijk) verantwoordelijk voor de gehele medische zorg en het zorgplan. De revalidatie wordt aangeboden vanuit een multidisciplinaire visie waarbij

de volgende paramedici kunnen worden ingezet: fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Begeleiding

De begeleiding is herstelgericht waarbij in principe terugkeer naar de thuissituatie als

einddoel gesteld wordt. Om een goede, zorgvuldige en verantwoorde overgang naar huis te

realiseren wordt veel aandacht geschonken aan advisering en instructie gedurende de periode van verblijf. Daar waar sprake is van blijvende beperkingen en/of restverschijnselen, is de

begeleiding gericht op het weer oppakken van allerlei zaken en/of het leren omgaan met de nieuwe situatie.

Verblijf tijdelijk

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waar de cliënt gebruik van kan maken.

Daarnaast zijn er ook voldoende behandelfaciliteiten waar de cliënt gebruik van kan maken, in het kader van de gestelde doelen.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Zorgarrangement ZZP 10 Intensieve palliatief-terminale zorg

De ZZP-score 10 ‘Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ is bij ZuidOostZorg vertaald naar ‘Intensieve palliatief-terminale zorg’.

Zorgarrangement ZZP 10 wordt geleverd in ZuidOostZorg

Dit zorgarrangement wordt alleen in uitzonderingsgevallen en na toestemming van het

zorgkantoor geleverd in een woonzorgcentrum of verpleeghuislocatie van ZuidOostZorg.

Het Zorgkantoor De Friesland verwijst cliënten aanvankelijk altijd door naar een daarvoor ingerichte Hospice.

Algemene omschrijving

Cliënten zijn in de terminale fase van hun leven gekomen waarbij er sprake is van een

naderend overlijden. Ten aanzien van ADL, mobiliteit en sociale redzaamheid is er vaak sprake van overname van zorg. De begeleiding is gericht op zowel de cliënt als zijn naasten.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt de cliënt begeleid en verzorgd in de terminale fase van

het leven, zodanig dat de cliënt zijn/haar leven kan voltooien in alle waardigheid en eigenheid. De naasten van de cliënt worden in deze terminale fase ondersteund.

Doelgroep

Cliënten in de terminale levensfase die vanuit een thuissituatie naar een verblijfssetting

komen omdat thuis de vereiste continuïteit en intensiteit van zorg niet meer geboden kan

worden. Cliënten kunnen of willen medisch niet meer behandeld worden en overlijden naar verwachting binnen een afzienbare tijd (minder dan drie maanden).

Voorwaarde

Een CIZ-indicatie met als eerste grondslag somatiek of psychogeriatrie, waarbij aangegeven

wordt dat het een tijdelijk verblijf is – doorgaans niet langer dan drie maanden – in verband met naderend overlijden en de daarmee gepaard gaande zorg voor de cliënt.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

ZZP 10 bestaat uit de volgende functies Persoonlijke verzorging

Ten aanzien van de ADL en de mobiliteit is er vaak sprake van een intensieve behoefte en/of noodzaak tot overname van zorg.

Verpleging

Als gevolg van de kwetsbare gezondheid en de mogelijke achteruitgang/uitval van vitale

functies is er verzorgende/verpleegkundige aandacht nodig voor de cliënt. Daar waar nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd.

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0

vp


Behandeling

De specialist ouderengeneeskunde is (tijdelijk) verantwoordelijk voor de gehele medische zorg bij opname in een verpleeghuis. De volgende paramedici kunnen dan vanuit het

verpleeghuis worden ingezet: fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, psycholoog, bewegingstherapie, logopedie, diëtiste, mondhygiëniste en creatieve therapie.

Bij opname in een woonzorgcentrum blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de

medische zorg. In overleg kan ook hier gebruik worden gemaakt van de inzet van genoemde paramedici.

Begeleiding

De begeleiding is gericht op de intensieve zorg en begeleiding van de cliënt in de terminale

fase van zijn/haar leven. Hierbij is de begeleiding gericht op zowel de cliënt als zijn naasten. Privacy voor de cliënt en zijn naasten en het vraaggestuurde vormen de belangrijkste

ingrediënten voor de te verlenen zorg c.q. begeleiding, waardoor de cliënt in alle waardigheid en eigenheid zijn/haar leven kan voltooien.

Tijdelijk verblijf

De cliënt heeft een woon- en verblijfsruimte met voldoende ruimte voor verzorging rondom het bed. Er zijn eventueel gemeenschappelijke voorzieningen beschikbaar waar de cliënt gebruik van kan maken.

vp

V erpleeghuiszorg Z Z P 5 t / m 1 0


Revalidatie Algemene Omschrijving

De zorg- en dienstverlening is bij revalidatie erop gericht de cliënt zo spoedig mogelijk terug te laten keren naar de oude woonsituatie. Bij blijvende (functionele) beperkingen worden waar

mogelijk aanpassingen aangevaagd voor de thuissituatie of wordt gekeken welk zorgproduct passend is bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt.

Gedurende de revalidatieperiode wordt onder intensieve begeleiding van een multidisciplinair team van deskundigen bestaande uit o.a. een specialist ouderengeneeskunde, nurse practitioner, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, psycholoog,

bewegingstherapeut, (regie)verpleegkundige en activiteitenbegeleider een therapeutisch en herstelgericht klimaat gecreëerd.

Doel

Vanuit een vraaggestuurde visie wordt aan de cliënt tijdelijk een beschermde woonomgeving

geboden. Er is sprake van een therapeutisch leefklimaat van waaruit door een multidisciplinaire

behandeling herstelgerichte zorg wordt geboden, tijdelijk en afgebakend van aard. De algemene doelstelling is een zo spoedig mogelijke terugkeer naar de thuissituatie of aangepaste woonsituatie.

Doelgroep

De herstelgerichte zorg is waar mogelijk evidence based georganiseerd in zorgpaden en richt zich op verschillende diagnosegroepen, zoals: jointcare, (electieve) orthopedie, fracturen, CVA en neurorevalidatie, amputaties en reactiverend herstel na bijvoorbeeld hartfalen,

longproblematiek en complexe (darm)operaties. Cliënten waarbij het intensieve hersteltraject langere tijd nodig heeft dan de landelijk bepaalde ligduur, zetten het programma voort in één van de verpleeghuislocaties met een afdeling met een therapeutisch klimaat.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

S pecialistische diensten / producten

s


Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

Cliënten die geïndiceerd zijn voor zorgzwaartepakket 9 komen in aanmerking voor opname op een revalidatieafdeling. Voor nadere uitleg: zie ZZP 9.

s

S pecialistische diensten / producten


Gerontopsychiatrie Algemene Omschrijving

ZuidOostZorg is in samenwerking met deskundigen op het gebied van de psychiatrie gestart

met intramurale woongroepen in een woonzorgcentrum en verpleeghuis met de functie van

langdurig wonen voor kwetsbare ouderen met een psychiatrische problematiek in combinatie met multimorbiditeit. Door het inrichten van expertteams voor deze specifieke doelgroep ontstaat een optimale mix aan deskundigheid voor diagnostiek en behandeling van de doelgroep.

Doelgroep

De doelgroep betreft mensen, die soms al op jonge ( jongere) leeftijd geconfronteerd zijn met psychiatrische aandoeningen en nu door het ouder worden toenemende somatische en of

sociale problemen ondervinden, waardoor opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum

noodzakelijk is. Iedere cliënt uit de doelgroep kent een specifieke benadering. Daarom wordt de zorg en behandeling gericht op het individu binnen een sociale context en de groepsdynamiek. Er wordt een duidelijke dagstructuur geboden in een omgeving die gericht is op de chronisch (zieke) geriatrische cliënt.

Zorg- en behandelingsprogramma

De zorg- en behandelvraag ligt in het verlengde van de expertise van de verpleeghuiszorg en

de geestelijke gezondheidszorg en richt zich met name op een ondersteuning van lichamelijk welbevinden, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden. Het zorg- en behandelingaanbod is inter- en multidisciplinair van opzet. De doelgroepen

Gerontopsychiatrie in het verpleeg- en woonzorgcentrum zijn ontwikkeld op basis van het

zorgprogramma Gerontopsychiatrie van de Landelijke Stuurgroep Gerontopsychiatrie. Daarbij

is voor ZuidOostZorg het verder ontwikkelen en uitdenken van zorgpaden en -programma’s als onderdeel van de ketenzorg vanzelfsprekend.

Locaties binnen ZuidOostZorg

Cliënten met een gerontopsychiatrische problematiek krijgen een plaats in locatie Bertilla als expertisecentrum met locatie De Wiken als netwerkcentrum.

Voorwaarde

De cliënten hebben een indicatie GGZ-B of GGZ-C.

S pecialistische diensten / producten

s


Samenwerking

ZuidOostZorg heeft een GGZ-care toelating en werkt daarbinnen actief samen met

huisartsen, ouderenpsychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. De expertise van de ouderenpsychiater is toegevoegd aan het multidisciplinaire behandelteam van ZuidOostZorg.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

s

S pecialistische diensten / producten


Observatie en diagnose Algemene omschrijving

ZuidOostZorg heeft in samenwerking met deskundigen op het gebied van de somatische,

cognitieve en psychiatrische zorg en behandeling een afdeling voor observatie en diagnose (O&D) opgezet, waarin deze expertises worden samengebracht. Hierdoor ontstaat een optimale mix aan deskundigheid voor diagnostiek en behandeling.

Kwalitatief goede zorgverlening aan cliënten met een ernstige cognitieve stoornis die

veelal complexe problematiek met zich meebrengt, vraagt om een professionele aanpak

en concentratie van expertise. De afdeling is gesitueerd op locatie Bertilla en richt zich op observatie, diagnose, advies en behandeling. Het zorg- en behandelingaanbod door de expertteams is niet locatiegebonden en inter- en multidisciplinair van opzet.

Doelgroep

De observatie- en diagnoseafdeling richt zich op de oudere cliënten waarbij sprake is van crisis door ‘decompensatie’ en die behoefte hebben aan diagnostiek in combinatie met kortdurend verblijf. De afdeling is bedoeld voor cliënten met (een) functionele cognitieve beperking(en) en richt zich daarbij op observatie, diagnose, advies en behandeling. De cliënten kunnen

bekend zijn met een complexe problematiek en kunnen kortdurend gerevalideerd worden.

De problematiek strekt zich uit over het somatisch-, en/of cognitief, en/of psychiatrisch en/of gedragsvlak.

Het gaat om kortdurende opnames tot maximaal drie maanden (één keer verlengen is

mogelijk) waarna de cliënt naar huis gaat of – als dit niet mogelijk is – in een passende beschermende of verzorgde woonvorm komt te wonen.

Samenwerking

ZuidOostZorg werkt voor het product observatie en diagnose actief samen met

ouderenpsychiaters en de nurse practitioner met als specifiek aandachtsgebied ouderen

en cognitieve problematiek. De expertise van de ouderenpsychiater is toegevoegd aan het multidisciplinaire behandelteam van ZuidOostZorg.

Communicatie

Het zorgleefplan ondersteunt de werk- en communicatieprocessen tussen de cliënt en de zorgverleners (onderling). Iedere cliënt heeft een eigen zorgleefplan.

S pecialistische diensten / producten

s


Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons CliĂŤntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis).

s

S pecialistische diensten / producten


Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) Algemene omschrijving

Als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) worden mensen geconfronteerd met zeer

uiteenlopende beperkingen op kennis-, gedrags- en gevoelsniveau. Door een vaak ingewikkelde combinatie van gevolgen van hersenletsel, zoals cognitieve beperkingen en veranderingen

in emoties en karakter, vertoont een aantal cliënten eigensoortig gedrag. Om deze cliënten goed te kunnen begeleiden is gekozen voor een specifieke afdeling waar deze cliënten een zorgprogramma volgen die toegespist is op deze doelgroep.

Doel

Ondersteunen bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijkse leven (waaronder begeleiding bij tekortschietende vaardigheden in zelfregelend vermogen) in de vorm van begeleiding van cliënten met niet aangeboren hersenletsel.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren met niet-aangeboren hersenletsel in de leeftijdscategorie van 18-55 jaar.

Voorwaarde

Het zorgprogramma NAH is gericht op jonge mensen met niet-aangeboren hersenletsel met

een indicatie voor verpleeghuiszorg sectoreigen of -vreemde ZZP. Sectoreigen ZZP is vanaf VV6. Sectorvreemde ZZP is vanaf LG4. Voor revalidanten zal de indicatie ZZP 9 zijn.

Wonen

De jongere met NAH wil graag in of in de buurt van de eigen (oude) woonomgeving wonen. Om die reden kiest ZuidOostZorg voor een specialistische woongroep voor deze doelgroep in Zuidoost-Friesland zelf. Deze woongroep is gevestigd in Ikenhiem te Beetsterzwaag.

Doordat Ikenhiem bijna naast Revalidatie Friesland ligt, kunnen cliënten van Ikenhiem ook gebruikmaken van de faciliteiten van dit revalidatiecentrum, zoals het zwembad en de manege.

S pecialistische diensten / producten

s


Tijdelijk wonen

Het tijdelijk wonen in Ikenhiem is een onderdeel van de NAH-keten. Deze tijdelijke opvang is

ontstaan op basis van vragen van jongeren, hun mantelzorgers en de ketenpartners. Verder is er in Ikenhiem vakantie -en weekendvervanging mogelijk met als doel om het thuis wonen te ondersteunen en de mantelzorgers te ontlasten. Het werken binnen Ikenhiem vindt plaats in de vorm van dagbesteding en dagbehandeling.

Communicatie

De diagnostiek vindt multidisciplinair plaats waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde (ZuidOostZorg), de revalidatiearts (Revalidatie Friesland) en de psycholoog (ZuidOostZorg of Revalidatie Friesland). De doelen worden op individuele basis via het zorg-/behandelplan multidisciplinair en sectoroverstijgend in kaart gebracht, besproken en vastgelegd. Het aanbod wordt hierop afgestemd. Het aanbod is bovendien afgestemd op de hulpvraag en bevat naast de zorg, begeleiding en behandeling ook het wonen, werken en welzijn.

Financiering

Het verblijf wordt vergoed door de AWBZ. Daarnaast is er sprake van een aan het inkomen gerelateerde eigen bijdrage.

Samenwerking

ZuidOostZorg werkt actief samen met het behandelteam van Revalidatie Friesland en

GGZ Friesland. Afhankelijk van de indicatie wordt deze expertise aan het behandelteam toegevoegd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons CliĂŤntadviescentrum 0800 - 571 71 71 (gratis)

s

S pecialistische diensten / producten


Pedicure, kapper, schoonheidsspecialiste Op diverse locaties van ZuidOostZorg zijn speciaal ruimtes ingericht voor de pedicure, kapper en schoonheidsspecialiste. Onze cliënten kunnen van deze diensten gebruikmaken door een afspraak te maken via hun vaste contactpersoon. Uiteraard kunnen onze cliënten ook hun eigen pedicure, kapper of schoonheidsspecialiste langs laten komen: wij stellen graag een ruimte voor hen beschikbaar.

Verhuisservice ZuidOostZorg kan haar cliënten hulp bij het verhuizen bieden, bijvoorbeeld door verwijzen of bemiddelen naar hiervoor gespecialiseerde instanties. Ze kunnen hiervoor altijd (gratis) contact opnemen met ons Cliëntadviescentrum 0800 - 571 71 71.

Klusservice Bij ZuidOostZorg kunnen cliënten een beroep doen op de technische dienst voor het doen van of meehelpen aan klussen in hun kamer. Het gaat om klussen die onze cliënt gewend was

zelf te doen, maar die om gezondheidsredenen te zwaar geworden zijn. Afhankelijk van de

klus kan er een vergoeding per uur gevraagd worden voor de hulp, maar meestal helpen we onze cliënten gewoon gratis.

A anvullende diensten

a


Anderhalvelijnszorg In de gezondheidszorg vindt een verschuiving plaats van de tweede lijn naar de eerste lijn 辿n van de cure naar de care. De nadruk komt meer op de chronische (geriatrische) zorg te

liggen, waarbij begeleiding en menselijk welbevinden belangrijke uitgangspunten worden. In dit nieuwe zorglandschap gaan eerstelijnprofessionals een sleutelrol krijgen. De zorg

en behandeling worden (zoveel mogelijk) in de eerste lijn ge誰ntegreerd binnen ketenzorg

aangeboden. Voor de tweede lijn betekent dit dat zij breder moeten gaan kijken en denken,

en de eerste lijn actief moeten gaan ondersteunen bij het vormgeven van deze ge誰ntegreerde ketenzorg. De vraag van de eerste lijn is daarbij leidend.

ZuidOostZorg gaat de eerste lijn actief ondersteunen. In onze nieuwe strategie ligt de focus

op de oudere thuis en de eerste lijn. ZuidOostZorg ontwikkelt in dit kader vanaf 2010 nieuwe

initiatieven en projecten waarbij kennis over ouderen telkens de toegevoegde waarde is. Deze nieuwe initiatieven vormen samen de zogenaamde anderhalvelijnszorg.

Onderzoek Innovatie en onderzoek zijn belangrijk voor ZuidOostZorg. Door onderzoek willen we een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuw gezondheidszorgsysteem, waarbij

ontzorgen en ontbehandelen centraal staan. ZuidOostZorg heeft hiervoor contacten gelegd

met het UMCG voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen haar organisatie.

Daarnaast neemt ZuidOostZorg deel aan een onderzoek ge誰nitieerd door een lectoraat van de

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. ZuidOostZorg staat altijd open voor nieuwe (onderzoeks) initiatieven gerelateerd aan de zorgverlening aan ouderen.

A nderhalvelijnszorg en O nderzoek


TinZ Vanuit het Landelijk Dementie Programma (LDP) is naar voren gekomen dat cliënten met

dementie en hun mantelzorgers behoefte hebben aan een vaste begeleider en een duidelijk zorgpad. Dit uitgangspunt heeft geresulteerd in het opzetten van een steunpunt dementie. Dit is een landelijk initiatief waarbij subsidie verleend wordt om de ketenzorg dementie

provinciaal van de grond te krijgen. In onze regio Drachten is daarom een steunpunt met de naam TinZ van start gegaan.

Vanaf 1 november 2009 is in het Drachtster dienstencentrum @Holdert (Van Knobelsdorffplein 121) dit steunpunt geopend voor mensen uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland en

Ooststellingwerf. In het steunpunt is expertise vanuit de GGZ-ouderenzorg, klinische geriatrie en ketenzorg VV&T (waaronder ZuidOostZorg) vertegenwoordigd.

Het steunpunt heeft drie functies, namelijk informatie en advies, diagnostiek en begeleiding bieden.

Het steunpunt in Drachten is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 - 12.30 uur. Telefoon (0512) 33 41 13 Fax (0512) 52 61 48

Naast de openingstijden is het steunpunt ook van 12.30 – 16.00 uur en vrijdags overdag telefonisch bereikbaar voor overleg.

Gemeenschappelijk Transferbureau Nij Smellinghe Nij Smellinghe, De Friese Wouden en ZuidOostZorg hebben een gemeenschappelijk

transferbureau opgezet om optimale ketenzorg efficiënt en effectief te kunnen realiseren, zodat continuïteit van zorg voor elke patiënt gegarandeerd blijft.

Het gemeenschappelijk transferbureau regelt de nazorgbehoefte van patiënten. Patiënten worden snel, professioneel en patiëntgericht bemiddeld naar het verpleeghuis en/of de

G emeenschappelijke diensten


thuiszorgorganisatie van hun voorkeur. Ook wordt informatie over nazorg gegeven. Het

gemeenschappelijk transferbureau bemiddelt onpartijdig in nazorg van zowel De Friese

Wouden als ZuidOostZorg of een andere zorgaanbieder op basis van het principe ‘de keus

van de patiënt staat centraal’. Het gemeenschappelijk transferbureau wordt bemenst door

drie daarvoor opgeleide transferverpleegkundigen uit de bovengenoemde samenwerkende organisaties. Het transferbureau is gevestigd in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

CVA-ketenzorg ZuidOostZorg participeert en levert een actieve bijdrage aan de CVA-ketenzorg in de regio

Zuidoost-Friesland, een samenwerkingsverband met als doel het – in nauwe samenwerking met de Friese CVA zorgketens – tot stand brengen en houden van een transmurale

CVA- ketenzorg. De samenwerking is gericht op een structurele verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg aan alle CVA-patiënten. De CVA-ketenzorg wil dit realiseren door

verbetering van de organisatie van de zorg, betere toepassingen van richtlijnen en verbetering van de communicatie tussen alle zorgverleners in de acute, revalidatie en de chronische fase.

Naast ZuidOostZorg zijn de deelnemende ketenzorg organisaties: Ziekenhuis Nij Smellinghe, De Friese Wouden en Revalidatie Friesland.

ParkinsonNet Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson

lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. In Noord-Nederland is een regionaal netwerk van zorgverleners waarin ZuidOostZorg participeert.

G emeenschappelijke diensten


Bertilla ZuidOostZorg, locatie Bertilla Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten Telefoon (0512) 57 18 00 Fax (0512) 57 19 00

ad

el

d

vp

s

a

Het expertisecentrum biedt plaats aan 217 cliënten en richt zich naast (chronische) complexe verpleeghuiszorg voor cliënten met een somatische of psychogeriatrische problematiek, op

cognitieve-, gerontopsychiatrische- en gedragsproblematiek. Welzijn, onderzoek, observatie en behandeling vormen de kern van onze expertise. Als expertisecentrum bieden wij kwalitatief hoogwaardige klantgerichte zorg. Daarbij is de variatie in cliëntvraag leidend voor het zorgen dienstverleningsaanbod. Uitgangspunt is te allen tijde dat de gevraagde en geleverde

expertise ‘waarde’ moet toevoegen voor de cliënt. Deze waarde creëren we door het inrichten van expertteams voor specifieke doelgroepen. Deze expertteams – multi- of interdisciplinair van opzet – bestaan bijvoorbeeld uit een verpleegkundige, een ouderenpsychiater en een

verpleeghuisarts en kunnen op meerdere locaties worden ingezet bij de zorg, begeleiding en behandeling van doelgroepen, zoals de gerontopsychiatrie op locatie De Wiken in Drachten. De cliënten worden binnen de (tijdelijke) woonomgeving gastvrij ontvangen en benaderd

als individu. Waar noodzakelijk is de zorg- en dienstverlening aan de cliënt belevingsgericht opgezet binnen een groepsdynamiek.

In 2011 is gestart met verbouw en nieuwbouw van het expertisecentrum. Het uitgangspunt

van de nieuwbouw is ruime eenpersoonskamers voor cliënten met eigen sanitair. Daarnaast komen er loungeruimtes voor de cliënt om zich samen met de familie terug te kunnen

trekken. In het hart van het gebouw zijn rondom de entreehal de cliëntvoorzieningen, zoals

het restaurant, (doelgroep) winkels, multifunctionele ruimten, poliklinieken en de therapie- en oefenzaal geconcentreerd.


Boekehiem ZuidOostZorg, locatie Boekehiem Fundatielaan 2 9244 CK Beetsterzwaag Telefoon (0512) 38 13 68

ad

d

Dit door architect Abe Bonnema ontworpen wooncentrum is gerealiseerd in 1990 en omvat 29 seniorenwoningen. Het moderne wooncomplex bestaat uit een aantal rechthoekige

wooneenheden waarin veel hout is verwerkt. Hierdoor is een warme sfeer gecreĂŤerd die past

bij het gebruiksdoel van het pand: onze cliĂŤnten betrokken en persoonlijke dagopvang bieden.


Ikenhiem ZuidOostZorg, locatie Ikenhiem Commissieweg 5 9244 GB Beetsterzwaag Telefoon (0512) 58 24 30 Fax (0512) 58 24 60

ad

d

vp

s

a

In Ikenhiem verblijven 18 somatische cliënten en 26 psychogeriatrische cliënten. Daarnaast verblijven er 14 jongere verpleeghuiscliënten met niet-aangeboren hersenletsel. De zorgen dienstverlening vindt plaats volgens het concept van kleinschalig wonen in kleine

eenheden van zeven tot negen cliënten. Het dagelijkse leven wordt hier zo normaal mogelijk voortgezet. Waar mogelijk doen cliënten en medewerkers samen de huishoudelijke taken en de boodschappen. Er wordt in de huiskamers gekookt. Ontspanningsactiviteiten vinden in samenspraak plaats.

Voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel is er dagbesteding in de vorm van dagopvang in combinatie met activerende dagbesteding.


De Lijte ZuidOostZorg, locatie De Lijte Lijteplein 56 9247 ES Ureterp Telefoon (0512) 30 53 05 Fax (0512) 30 53 00

ad

d

vz

a

Woonzorgcentrum De Lijte biedt plaats aan 97 cliënten. De Lijte kent ook 25 aanleunwoningen met een overdekte verbinding naar het hoofdgebouw. Er is een groepsverzorging, dagverzorging en een levendig activiteitenplein.

Ook het smaakvolle en gezellig ingerichte Grand café zorgt voor die extra warme sfeer, ambiance en service voor cliënten en bezoekers.

Tevens biedt ZorgThuis vanuit De Lijte zorg bij de cliënt thuis in de aanleunwoningen en in de directe omgeving van De Lijte.

Dat beetje extra gastvrijheid officieel beloond!

Woonzorgcentrum De Lijte heeft drie sterren ontvangen in de ‘Sterrengids Gastvrijheidszorg in Zorginstellingen 2010’ voor haar gastvrijheid. Met de classificatie: • Gedrevenheid

• Veiligheid, warmte, goede verzorging • Ondernemend en financieel gezond • Inzicht in wensen bewoners • Korte lijnen


Lijtehiem ZuidOostZorg, locatie Lijtehiem Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp Telefoon (0512) 30 53 05 Fax (0512) 33 48 59

ad vp

a

Dit woonzorgcomplex werd begin maart 2010 door ZuidOostZorg en Talant in gebruik

genomen. In Lijtehiem wonen 24 mensen met een verpleeghuisindicatie en 18 ouderen met een verstandelijke beperking verdeeld over zes groepswoningen. Alle bewoners hebben

een eigen appartement met douche en toilet. Het gebouw is veilig, comfortabel en van alle gemakken voorzien. Het complex wordt verwarmd met aardwarmte.

De cliĂŤnten van Lijtehiem kunnen gebruik maken van de faciliteiten van woonzorgcentrum De Lijte.


Marrewyk ZuidOostZorg, locatie Marrewyk Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten Telefoon (0512) 58 84 75 Fax (0512) 58 84 77

ad vp

s

a

Marrewyk is gesitueerd op het ziekenhuisterrein in Drachten, Nij Smellinghe, en biedt plaats

aan 34 revalidatie- en reactiveringscliënten na ziekenhuisopname. Een multidisciplinair team streeft er dagelijks naar de beperkingen van een cliënt te verminderen en de zelfstandigheid van de cliënt functioneel zo te verbeteren, dat deze zo spoedig mogelijk weer naar huis kan.

De herstelgerichte zorg is waar mogelijk evidence based georganiseerd in zorgpaden en richt zich op verschillende diagnosegroepen, zoals: jointcare, (electieve) orthopedie, fracturen, CVA- en neurorevalidatie, amputaties en reactiverend herstel na bijvoorbeeld hartfalen,

longproblematiek en complexe (darm)operaties. Cliënten waarbij het intensieve hersteltraject langere tijd nodig heeft dan de landelijk bepaalde ligduur, zetten het programma voort in één van de verpleeghuislocaties met een afdeling met een therapeutisch klimaat.


De Miente ZuidOostZorg, locatie De Miente De Hoop 2 8401 AC Gorredijk Telefoon (0513) 46 27 15 Fax (0513) 46 29 58

ad

vz

a

De Miente is een woonzorgcentrum en biedt plaats aan 90 ouderen en ligt aan de rand van Gorredijk. Acht van deze kamers zijn echtparenkamers en er zijn zes kamers beschikbaar voor tijdelijke opnames. Op het terrein van De Miente staan 70 aanleunwoningen. Deze aanleunwoningen hebben een vaste verbinding met De Miente. De bewoners kunnen deelnemen aan het verenigingsleven en gebruikmaken van het restaurant.

De Miente heeft veel aandacht voor de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg. Er is een actief

verenigingsleven. De Trochrin is het hart van De Miente. Hier worden activiteiten aangeboden en is er dagelijks gezamenlijk koffiedrinken. Daarnaast fungeert De Trochrin in de middag

als restaurant. De bewoners kunnen dagelijks een keuze maken uit twee hoofdgerechten. De bewoner bepaalt zelf wanneer de maaltijd genuttigd wordt. Voor bewoners die

behoefte hebben aan een dagstructuur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de groepsverzorging. Verder beschikt De Miente over een winkel en een kapsalon.

Het centrum van Gorredijk is goed bereikbaar, zowel lopend als met het openbaar vervoer. Daarnaast heeft De Miente de beschikking over eigen busvervoer.


Rispinge ZuidOostZorg, locatie Rispinge Rispinge 1 9203 ZG Drachten Telefoon (0512) 58 09 00 Fax (0512) 52 48 89

ad

vz

a

Rispinge was het eerste bejaardencentrum in Drachten. Het werd in 1957 geopend en in 1985 herbouwd. Het hoofdgebouw heeft 85 woonappartementen, waarvan drie door echtparen

bewoond kunnen worden. Er zijn drie appartementen geschikt voor een kortdurend verblijf. Het aantal aanleunwoningen is in de loopder jaren uitgebreid en telt 184 woningen.

Rispinge is een begrip in Drachten. Uitstekende basiszorg is een vanzelfsprekendheid.

Bovendien staat het woon- en leefklimaat centraal. In de groepsverzorging kan aan bewoners dagstructuur worden geboden.

Bewoners van de aanleunwoningen kunnen gezamenlijk de maaltijd gebruiken in Rispinge en kunnen deelnemen aan activiteiten in het hoofdgebouw. Ook wordt de alarmering en

brandopvolging vanuit het hoofdgebouw voor de omliggende aanleunwoningen geregeld.

Tevens biedt ZorgThuis vanuit Rispinge zorg bij de cliĂŤnt thuis in de aanleunwoningen en in de directe omgeving van Rispinge. Rispinge is een centrum van ontmoeting in de wijk.


Servotel ZuidOostZorg, locatie Servotel Haverstuk 75 9203 JD Drachten Telefoon (0512) 57 04 00 Fax (0512) 57 05 60

ad

vz

a

Het Servotel is een appartementengebouw bestaande uit wooneenheden bestemd voor

ouderen. In 1972 is het Servotel gebouwd in opdracht van de hotelgroep Clingendael, deels bestemd voor permanente bewoning, deels gebruikt als hotelaccommodatie. Omstreeks 1977 is het gebouw overgegaan naar woningbouwvereniging Talma, het tegenwoordige

WoonFriesland. WoonFriesland is nog steeds eigenaar van het gebouw. In de loop der jaren verdween het hotelgedeelte en werden in de appartementen ook verzorgingsplaatsen gecreĂŤerd. Op dit moment beschikt het Servotel over 110 serviceappartementen en 40 verzorgingsappartementen.

Bewoners van de serviceappartementen ontvangen van ZuidOostZorg een

dienstverleningspakket waaronder de maaltijdvoorziening, thuiszorg, alarmering, een activiteitenaanbod en huishoudelijke hulp.

De bewoners van de zorgappartementen ontvangen zorg en dienstverlening.

Voor alle bewoners gezamenlijk staat het woon- en leefklimaat centraal. Gastvrije en gedreven

medewerkers creĂŤren in samenspraak met bewoners en contactpersonen een klimaat waar het goed is om te wonen en te leven.


Stellinghaven

Appelscha

ZuidOostZorg, locatie Stellinghaven Beatrixoord 1 8426 GM Appelscha Telefoon (0516) 43 88 88 Fax (0516) 43 88 41

ad vp

a

Het verpleeghuis Stellinghaven Appelscha is prachtig gelegen in de bossen van Appelscha. Er verblijven op dit moment 75 psychogeriatrische cliënten die zorg ontvangen volgens het concept “belevingsgerichte zorg”.

In 2011 vindt er een ingrijpende interne verbouwing plaats waardoor de locatie de beschikking krijgt over 24 plaatsen psychogeriatrie volgens het concept kleinschalig wonen met een

besloten tuin en 24 plaatsen somatiek met een eigen badkamer en een luxe eigen veranda. Centraal is er een gezellige ontvangstruimte met lounge en een kleine restauratieve voorziening.

Het unieke aan deze locatie is de grote meerwaarde van een rustige groene omgeving, waar

het prettig wonen en leven is en waar medewerkers gastvrij en gedreven de cliënten verzorgen en op enthousiaste, creatieve wijze activiteiten aanbieden.


Stellinghaven

Oosterwolde

ZuidOostZorg, locatie Stellinghaven Schapekamp 1 8431 HW Oosterwolde Telefoon (0516) 56 82 82 Fax (0516) 56 82 99

ad

el

d

vp

s

a

Stellinghaven Oosterwolde is een verpleeghuis waar de zorg- en dienstverlening plaatsvindt volgens het concept van kleinschalig wonen. Het verpleeghuis bestaat uit negen woningen

waarin plaats is voor acht cliënten per woning. Twee woningen zijn bestemd voor revalidatie, vier woningen voor somatische cliënten en drie woningen voor psychogeriatrische cliënten.

Alle cliënten hebben een eigen kamer met badkamer. Gezamenlijk hebben ze een huiskamer met keuken waar de maaltijden bereid kunnen worden. Doordat kleinschalig wonen uitgaat van een kleine groep cliënten is er veel gelegenheid voor persoonlijke aandacht en het

creëren van een huiselijke sfeer, waarbij naast het samen bereiden van maaltijden, samen

koffiedrinken et cetera ook een belangrijke rol is weggelegd voor de familie die overal nauw bij betrokken kan worden.

Vanuit de gastvrijheidszorggedachte, met gastvrije en gedreven medewerkers, bieden we

hoogwaardige zorg- en dienstverlening aan onze cliënten. Daarnaast organiseren we veel

activiteiten waarbij cliënten lid kunnen worden van diverse verenigingen. Bovendien zijn er wekelijks ontspanningsmiddagen en -avonden. Het Grand café is dagelijks geopend voor

cliënten, bezoekers en inwoners van Oosterwolde en omstreken. Het Seniorweb organiseert sinds 1 oktober zijn internetcursussen in Stellinghaven waarmee we voor de cliënten van

Stellinghaven ook beschikken over een internetcafé waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Tevens biedt ZorgThuis vanuit het gezondheidscentrum in Oosterwolde zorg bij de cliënt thuis.


Voltawerk ZuidOostZorg, locatie Voltawerk Stationsweg 76 8401 DT Gorredijk Telefoon (0513) 52 14 00 Fax (0513) 52 14 30

ad

d

vp

a

Voltawerk is een woonzorgcomplex vlakbij het centrum van Gorredijk en bestaat uit

drie gebouwen. Twee gebouwen hebben op de begane grond een verpleeghuisdeel volgens het concept kleinschalig wonen waar aan 36 psychogeriatrische bewoners plaats geboden wordt. In het bovenste gedeelte van deze twee gebouwen zijn 60 koop- en huurappartementen.

In januari 2009 hebben de eerste bewoners hun intrek genomen in het verpleeghuisdeel.

Alle bewoners hebben een eenpersoonskamer voorzien van eigen sanitair. Elke woning heeft een eigen huiskamer met een keuken. Voltawerk biedt belevingsgerichte zorg en maakt

onlosmakelijk deel uit van de dorpsgemeenschap. Hierdoor staat deze locatie dichtbij de

mensen. De kleinschalige opzet benadrukt deze nauwe band met de omgeving nog eens extra. Het derde gebouw, De draaijer, heeft een wijkfunctie. Hier worden diverse diensten

aangeboden voor cliĂŤnten van Voltawerk en inwoners van Gorredijk en omstreken, waaronder: dagverzorging, kapper, workshops, activiteiten en ZorgThuis.


De Wiken ZuidOostZorg, locatie De Wiken Dwarswyk 346/A 9202 CA Drachten Telefoon (0512) 58 10 00 Fax (0512) 58 10 99

ad

d

vz

s

a

Wijk- en zorgcentrum De Wiken is gelegen in het oostelijk deel van Drachten in de

gelijknamige wijk. Het is ontstaan vanuit het oude ‘t Suderhiem aan de Warren. ’t Suderhiem werd in 1969 geopend en bood woonruimte aan 84 bewoners. Eind vorige eeuw voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van die tijd en is gekozen voor een nieuw gebouw op een

andere locatie. Samen met de Stichting Ouderen Drachten is toen het wijk- en zorgcentrum De Wiken ontwikkeld. De Wiken heeft 50 eenpersoonsappartementen voor ouderen. Daarnaast heeft De Wiken vier appartementen voor kortdurend verblijf. Ongeveer tien appartementen

zijn bedoeld voor mensen met gerontopsychiatrische klachten. Medewerkers zijn gastvrij en

gedreven en in samenspraak met bewoners en contactpersonen wordt een klimaat gecreëerd waar het aangenaam wonen en leven is. Inwoners van Drachten en omstreken kunnen voor de dagverzorging en de dagopvang terecht in De Wiken. In het centrum worden regelmatig

activiteiten georganiseerd voor bewoners en voor 50-plussers in de gemeente Drachten. Het is bovendien een open ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt. Tevens biedt ZorgThuis vanuit De Wiken zorg bij de cliënt thuis in de directe omgeving van De Wiken.


De Zorgcatalogus van ZuidoostZorg  

Deze zorgcatalogus is bestemd voor organisaties en zorgverwijzers in Friesland die direct of indirect samenwerken met ZuidOostZorg. Dit nasl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you