ZUID magazine jul/aug 2015

Page 47

Jan Willemsen en Sander Geerts

Als kandidaat kun je daaraan werken door het juiste netwerk op te zoeken.” De manager nieuwe stijl is opgestaan

“Een andere tendens is dat een manager steeds meer wordt ingezet en beoordeeld op het vermogen om mensen te inspireren, om zich te ontplooien en om de vakinhoudelijke kennis van de anderen aan te moedigen in plaats van te vertellen wat ze moeten doen”, zegt Sander. Jan: “Je kunt je afvragen: moet een bestuurder van een zorginstelling de zorg kennen of juist alert zijn op processen en de omgeving? Wij krijgen steeds vaker de vraag om dit laatste type manager te leveren. De zorg heeft zich meer en meer georganiseerd met zelfsturende teams. De manager zit niet meer in de lijn, maar bekijkt of mensen zich goed voelen bij wat ze doen en of

ze de juiste middelen hebben om de dingen uit te voeren. De inhoudelijke rol heeft hij niet meer. Door deze ontwikkeling ontstaat er binnen de zorg, maar ook bij de overheid, steeds meer ruimte voor geïnspireerde managers nieuwe stijl uit het bedrijfsleven. De komende jaren zal die vraag groeien, ook omdat de arbeidsmarkt vergrijst en er een nieuwe generatie aankomt van hoogopgeleide mensen tussen de dertig en de veertig met meer hang naar het bedrijfsleven. Mede omdat de zorg wat negatief in de media staat. Wij maken graag tijd om onder het genot van een goede kop koffie te praten met kandidaten die zo’n overstap naar de non-profit overwegen.” Sander vervolgt: “Je ziet ook dat die manager nieuwe stijl met heel andere

drijfveren rondloopt dan een traditionele manager. Die wil een goede verhouding tussen privé en werk, laat mensen op de werkvloer ontplooien, maar is wel resultaatgericht. Zodra iemand niet goed functioneert, gaat hij meteen het gesprek aan en start zo nodig met een verbetertraject. Traditionele oudere managers staan meer en meer open voor deze aanpak en leren dus van hun jongere collega’s om los te laten, want daar draait het allemaal om. Andersom heeft die nieuwe groep nog geen eelt op de ziel. Je hebt dus die ervaren leiders wel altijd nog nodig om mensen te behoeden voor valkuilen. In ieder geval is de gedachte dat je pas de beste bent als je de meeste uren werkt nagenoeg verdwenen. Als bureau bekijken we altijd goed hoe de verhoudingen binnen het management zijn. Hoe is de mengeling JULI / AUGUSTUS ‘15

47