Page 1

DERS PLANI

24.05.2010

Süre

40 dk

Ders

Sosyal Bilgiler

Konu

Deprem nedir ve nasıl oluşur?

Öğrenme Alanı

Doğal afetler

KAZANIM:

Depremin nasıl ve ne şekilde oluştuğunu anlama.

ARAÇ-GEREÇ:

Etkileşimli tahta, konu ile ilgili önceden hazırlanmış animasyon, video ve resimler

ISINDIRMA: (5 dk)

KAZANDIRMA (25 DK)

Sınıf

5

Dikkat çekmek için hazırlamış olduğumuz videoyu izletmek, Öğrencilerin ön bilgilerinden yararlanmak amacıyla çevremizde olan doğal afetler nelerdir sorusunu sorarak öğrencileri derse hazır hale getirmek. Hazırlamış olduğumuz ders notunu tahtada yansıtarak konuyu öğrencilere anlatmak. Konuyu daha iyi pekiştirmek için önceden hazırlamış olduğumuz video, animasyon ve resimleri gereken yerlerde öğrencilere tahtada sunma .

ÖZET VE DEĞERLENDĠRME (10 DK) Öğretmen konuyu kısaca özetledikten sonra aşağıdaki soruları sınıfa yönelterek sınıf içi öğrenmeyi destekler. Değerlendirme Soruları Depremler önceden belirlenebilir mi? …………………………………………………………………………………………….. Fay nedir? ……………………………………………………………………………………………….. Dünyada kaydedilen en büyük deprem hangisidir? ……………………………………………………………………………………………….. Depremin Magnitüdü Nedir? …………………………………………………………………………………….. Artçı Deprem (Aftershock) nedir? …………………………………………………………………………………….

ders planı  

e_kitap içerik bilgileri

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you