Page 1

'ZRU]HF *GDġVNL 'ZRU]HF :LOHġVNL

5DWXV] $UVHQDğ

Dowiedz się więcej!

6WDGLRQ 3RZLijOH NRZ\IJZLDW

Infolinia ZTM 24h: (22) 194 84 Punkt Informacyjny – przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej: od poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-19.00

Rondo DDV]\ġVNLHJR

Rondo ONZ

IJZL÷WRNU]\VND &HQWUXP

www.metro2.ztm.waw.pl – oficjalna strona o budowie centralnego odcinka II linii metra www.metro.waw.pl – dziennik budowy centralnego odcinka II linii metra

Budowa II linii metra Jak poruszać się po centrum

www.um.warszawa.pl – Warszawski System Powiadomień http://inwestmapa.um.warszawa.pl – komunikaty o utrudnieniach, schematy organizacji ruchu, plany proponowanych objazdów

www.ztm.waw.pl

(22) 194 84

www.ztm.waw.pl

(22) 194 84


Szanowni Państwo!

Zmiany w komunikacji miejskiej

Budowa centralnego odcinka II linii metra to największa samorządowa inwestycja w Polsce. Po uruchomieniu tego odcinka, podróż między Wolą a Pragą Północ zajmie tylko kilka minut. Zanim jednak podziemna kolej połączy dwa brzegi Wisły, mieszkańcy Warszawy muszą się przygotować na utrudnienia w ruchu drogowym. Nieprzejezdny stanie się ciąg ulic Prosta – Świętokrzyska (od ul. Karolkowej do ul. Nowy Świat), ponieważ w kilku miejscach będą wykopy. Placem budowy staną się odcinki: • ulicy Prostej – od ul. Karolkowej do ul. Towarowej – od ul. Twardej do Ronda ONZ • ulicy Świętokrzyskiej – od Ronda ONZ do ul. Emilii Plater – od ul. Emilii Plater do ul. Marszałkowskiej – od. ul. Marszałkowskiej do ul. Jasnej – okolice ul. Mazowieckiej oraz od ul. Czackiego do ul. Nowy Świat

Po zamknięciu przejazdu ulicami Prostą i Świętokrzyską, autobusy jeżdżące tymi ulicami zostaną skierowane na nowe trasy. Główna trasa objazdowa dla autobusów na lewym brzegu Wisły będzie biegła ulicami: Karolkową – Grzybowską – Królewską – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat. Dalej autobusy pojadą dotychczasowymi trasami. Tramwaje będą jeździły bez zmian. Komunikacja miejska zostanie uprzywilejowana, dzięki wprowadzeniu buspasów i ograniczeń w ruchu dla pojazdów indywidualnych.

Utrzymany będzie ruch na głównych ciągach poprzecznych, tj. ulicach: Karolkowej, Towarowej, Żelaznej, al. Jana Pawła II, Emilii Plater, Marszałkowskiej, Jasnej, Czackiego. Na czynnych ulicach będą jeździły autobusy i tramwaje. Dla pieszych wytyczone zostaną chodniki i tymczasowe przejścia, a na wyłączonych z ruchu fragmentach ulic dodatkowe parkingi.

Kolejne zmiany w komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone na Pradze, gdy rozpocznie się budowa stacji metra na pl. Wileńskim.

Za utrudnienia przepraszamy. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu znajdą Państwo na stronie internetowej www.ztm.waw.pl oraz na kolejnych stronach broszury. Centralny odcinek II linii metra to: • 7 stacji: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński • koszt budowy: 4 miliardy 117 milionów zł • wykonawca: konsorcjum Astaldi/Gülermak/Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów • początek kursowania II linii metra: rok 2014 • czas przejazdu pomiędzy krańcowymi stacjami: 10-12 min. • przewidywana częstotliwość kursowania: co 1,5-2 min.

Zmiany tras autobusów zostaną wprowadzone głównie w Śródmieściu, jednak ich skutki odczują także mieszkańcy innych dzielnic Warszawy: Bemowa, Ochoty, Pragi Północ, Targówka i Woli. Zmienią się trasy linii 105, 118, 125, 157, 160, 162, 166, 171, 174, 178, 218, 501, 507, 512. Utworzone zostaną linie: 109, 128, 228, natomiast zlikwidowane będą – 101, 150, 155, 506, 360, 378, 407.

Nowa organizacja komunikacji miejskiej będzie obowiązywała aż do momentu zakończenia budowy centralnego odcinka II linii metra, czyli do końca 2013 roku. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji komunikacji miejskiej znajdą Państwo na stronie internetowej www.ztm.waw.pl oraz na następnych stronach broszury.


ul. P rosta Prosta 69

ul. Towarowa

159 422 N91

1, 8, 22, 24

pl. Zawiszy

arności

al. Solid 1, 8, 22, 24

159 422 N91

ul. Towarowa

IPN

ul. Pr

osta

Centrum Handlowe

Ruch SA 1. Rondo Daszyńskiego ORGANIZACJA RUCHU


ul. Żelazna

ul. Łucka

ul. Grzybowska

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych

Prosta Tower

Mennica Polska

rondo Daszyńskiego

dawne Zakłady Norblina

157

wjazd na teren budowy

ul. Prosta wjazd

Prosta Office Center

zaplecze budowy

ul. Żelazna

ul. Miedziana

ul. Pańska

Al. Jerozolimskie

157

2. Prosta/Żelazna ORGANIZACJA RUCHU


wyjazd z terenu budowy

BUMAR 109 160 174 444 510 N12 N13 N44 N61 N63 N95

rondo Daszyńskiego

Ilmet Tower

ul. Prosta

ul. Śliska

ul. Sienna

PFRON

al. Ja

wjazd na teren budowy

wyjazd z terenu budowy

10, 16, 17, 33

na Pa

wła I

I

rondo ONZ

10, 16, 17, 33

wjazd na teren budowy

wyjazd z terenu budowy

174 510

Kaskada

ul. Sienna

Rondo 1

ul. Śliska

ul. Marszałkowska

ul. Twarda

al. Solidarności

ul. Świętokrzyska

3. Rondo ONZ ORGANIZACJA RUCHU


pl. Grzybowski

ul. Świętokrzyska

rondo ONZ

ul. Świętokrzyska

wjazd na teren budowy

ul. Marszałkowska

Al. Jerozolimskie

Warszawskie Centrum Finansowe

Park Świętokrzyski ul. Emilii Plater

ul. Mariańska

wjazd na teren budowy

dotyczy wyłącznie pojazdów budowy

ul. Pańska 102 160 N13 N63

102 N64

109 444 N44 N64

4. Świętokrzyska/Emilii Plater ORGANIZACJA RUCHU


pl. Dąbrowskiego

4, 18, 35

ul. Szkolna al. Solidarności

ul. Marszałkowska

rondo ONZ, ul. Bagno

ul. Świętokrzyska

wjazd na teren budowy

wjazd na teren budowy

Park Świętokrzyski

Al. Jerozolimskie

Poczta Główna

4, 18, 35

ul. Marszałkowska

5. Świętokrzyska/Marszałkowska ORGANIZACJA RUCHU


głości

cka

Mazowie

Nowy Świat

11 Listopa

ńsk a dzy mi

Lub

Górnośląska Rozbrat

ie

o skieg War yń

Wig ur y

zdowsk

rd a Tw a

óje Gr

j

Saska

owe

ka

Lud

Myśliwiec

rmii

al. Armii Ludowej

Paryska

Solec

al. Nie podle

Piękna plac Konstytucji

Al. Uja

yńsk a

wick iego

szyński

Krzy

Ludna

Międzynarodowa

Rasz

Ra

Andersa wska Marszałko

Graniczna

Wronia

Czackiego

a opow Przyo k

a

Ok o Okopowa

a Karolkow a

ęca

Saska

Francuska

Gr óje ck

al. Waszyngtona

ze Wał Mied

Książ

Wioślarska

a

sk piń Ko

ki i

skie

Szczeciń

kie

most Poniatowskiego

ec Sol

o Żwir

ąclecia

Młynarska

a Karolkow

wa

e Wybrzeż

ows iuszk Kośc

ego

ski 3 Maja

ła Wis

ra

po

Powiśle

ow

oko

Gro

e rzeż Wyb

Dob

czk

Prz y

Mińska

la

al. Zieleniecka

8

Tamka

Kru

g kie ws a

iego

Soko

cka

ło ko ck

Joselewicza

oysk

a

Politechnika

cka ranie

ka

Zam

ykow

al. A

Zab

wa go Tar

llońs

asa Tysi

ka

Tarchomińska Nieporęcka

Markowska

ska

Brze

Jagie

a ińsk

kie

al. Pr ym

ows elnik

ka

rs nie Inży

s Wrze

cińs

i

krzysk

Święto

Nacz

acka

wa Środko

iego

p Kono

owsk

kiego kows

wska

Skar ysze

cho

Bra

So

Kosz

Kijo

cze

e Sz

7

plac Trzech Krzyży

Marszałkowska

ły-

a

Górskiego Zg od a

Krucza

ma zy

Chałubińskiego

Gr

wa

plac Narutowicza

Wawel sk

Warecka

Al. Jerozolimskie

zyko

Kijowska

za

rondo de Gaulle’a

rondo Dmowskiego

most

ka

Kawęczyńs

a wsk

Zajęc

Centrum

Al. Jerozolimskie

skie Al. Jerozolim Kos

Złota

na

Kęp

Stadion

Dobra

plac Zawiszy

5

towsk

zeż

Traugutta

Nowy Świat

Sienkiewicza Marszałkowska

Złota

4

3

Emilii Plater

da

r Twa

Żelazna

a

Kolejowa

Miedziana

Pańska

Srebrna

Świętokrzyska

Białostocka

iego

br Wy

skie

Sienna

al. Jana Pawła II

Towarow

2

Rondo ONZ

Siera

ska

kow

regów

Rondo Daszyńskiego

ń Panie

iusz

ch Sze

Prosta

Wileńska

i

Ząbkowska

ska

ośc

eK

zeż

Szary

riań

Kłopo

ei

Browarna

6

Jasna

Szkolna

Bagno

a Tward

rondo ONZ

Prosta

br Wy

Kredytowa Pereca

Łucka

rondo Daszyńskiego

Jasiń

wa

Stalo

rnośc

Flo

o skieg

Okrz

ska

Królewska

Dobra

4

ań Furm

3

ska

Grzybow

Krakowskie Przedmieście

2

Moliera

Grzybowska

wa

1

y Nowzd Zja

wa

Olszo

Strzelec

lida al. So

Warszawa Wileńska

ości

lidarn

al. So

most o Śląsk wski ro -Dąb

ka

z Grod

zbo

Krochmalna

Senatorska

er Wi

Ciepła

1

al. Jana Pawła II

a

a

odzka

Chłodna

Waliców

Towarowa

Skierniewi ck

Płocka

Kasprzak

Siedmiogr

ralna

Elekto

Żelazna

Wolska

owy

al. Solidarności

Wolska

Bank

Pętla autobusowa podmiejska

ańskie

al. So

arności

Stalowa Mała

Dworzec Wileński

że Gd

Żytnia

Leszno

al. Solid

zd eja Prz wy No

ka

i lidarnośc

a ow od Mi

ws

Stare Miasto Ratusz Arsenał

owa

Ratusz

Lis

da

a

top

11

e Wybrz

Dzielna

Plac

rcze

ga

Dłu

Andersa

Pawła II

objazdy dla komunikacji indywidualnej

organizacja ruchu na objeździe dla komunikacji miejskiej

Anielewicza

ka

a

zow

tus

Ra

wa Targo

al. Jana

Anielewicza

zk Gros

hta

a

organizacja ruchu na trasie budowy centralnego odcinka II linii metra

Pla

Brec

Wybrzeże Helskie

w ozo

objazdy dla komunikacji miejskiej

a

ńsk Kowie

zka

torska

Konwik

llera c Ha

ka llońs

Ob

I linia metra

ka

nows

Bród

Jagie

ka

Stawki

Letnia

ajcy

Szan

d Szwe

M

zna

ow

ark

yp

z ięd

Bonifraters

po wa

Dzika

Sprzec

a

a

rondo Zgrupowania AK „Radosław”

wsk

Zakroczymska

zko

odcinek centralny II linii metra (w budowie)

da

ski

most Gdań

elsk

Popiełuszki

Słomińskiego

ska

ulice zamykane na czas budowy

Rondo Żaba

Starzyńskiego ysłow

Pow ą

o

Starzyńskieg

Dworzec Gdański

Nam

Komunikacja podczas budowy centralnego odcinka II linii metra

most Łazienkowski

noczonych

al. Stanów Zjed

wsk

a


ul. Ma zowiec ka

o sudsk ie g pl. Pił

ul. Marszałkowska

ul. Świętokrzyska

wjazd na teren budowy

pl. Powstańców Warszawy

ul. Nowy Świat

Hotel Warszawa

TVP

Al. Jerozolimskie

ul. Moniuszki

Narodowy Bank Polski wjazd na teren budowy

6. Świętokrzyska/Mazowiecka ORGANIZACJA RUCHU


ul. Krakowskie Przedmieście

ul. Nowy Świat

Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Warszawski Szpital dla Dzieci

Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk

a

pernik

ul. Ko

102 105 125 128 444 512 N13 N63

ul. Świętokrzyska ka

załkows

ul. Mars

wjazd na teren budowy

krzyska

a

ul. Kopernik

XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego ul. Nowy Świat

Al. Jerozolimskie

ul. Święto

111 116 128 175 180 195 222

ul. Tamka

102 105 125 128 444 512 N13 N63

7. Świętokrzyska/Nowy Świat ORGANIZACJA RUCHU


ul. Zajęcza

r yczna ul. Elekt

ul. Dobra

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

kościół pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

ki

kr

o ęt

s zy

i

w tŚ

a

os

ul.

m

k Tam

ul. Tamka

wjazd na teren budowy 102 125

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

RWE

iego

likowsk

ul. Smu

444 512 N13 N63 102 125 162 166 174 162 444 512 N13 N63

wjazd na teren budowy

dotyczy wyłącznie pojazdów budowy

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

8. Wybrzeże Kościuszkowskie/Tamka ORGANIZACJA RUCHU


al. Solidarności

ul. Towarowa

N91

ul. Wronia

Kolmex

BUS

BUS

1, 8, 22, 24 yńskiego rondo Dasz

Muzeum Powstania Warszawskiego

BUS

ul. Żelazna

ul. Grzybowska

ul. Towarowa

105 109 151 159 178 N45 N95

ul. Grzybowska

BUS

ul. Przyokopowa

105 109 151 178 N45 N95 BUS

1, 8, 22, 24

ul. Wronia

Bellona

N91

1. Grzybowska/Towarowa ORGANIZACJA RUCHU


al. Jana Pawła II

ul. Ciepła

al. Solidarności

Atrium

PZU

105 109 151 178 N45 N95

ul. Grzybowska

BUS

ul. Żelazna

BUS

BUS

ska

szałkow

ul. Mar

rondo ONZ

Hotel

al. Jana Pawła II

OSiR Pływalnia Orka

ul. Ciepła

Hotel

2. Grzybowska/Jana Pawła II ORGANIZACJA RUCHU


ul. Gra niczna

al. Ja Pawł na a II

ewska

ul. Król

BUS

ul. G

rzybo

wska owska

szałk l. Mar

102 105 174 178 N13 N44 N63

Pla

ter

u

ul.

Em

ilii

BUS

i ybo wsk Grz

BUS

pl.

Teatr Żydowski

BUS

102 N64

3. Grzybowska/Królewska ORGANIZACJA RUCHU


ska 4, 18, 35

ko

ul.

n Ba

za

rs Ma

Ogród Saski

pl.

w łko

wy

Saski Point

107 171 N21 N61

127 N11 N41 N71

ska

I Pawła I BUS

al. Jana

BUS

102 105 151 174 178 444 N13 N44 N45 N63 N64

BUS

ul. Królew

BUS 102 105 125 174 178 444

BUS

a

skie

ul. Marszałkowsk

a

ul. Zieln

Centrum Królewska

ska ul. Królew Al. Jerozolim

102 105 174 178 N13 N44 N63

dskiego

pl. Piłsu

4. Królewska/Marszałkowska ORGANIZACJA RUCHU

Jak poruszać się po centrum  

Budowa odcinka centralnego II linii metra - poradnik jak poruszać się po centrum

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you