Page 1


I Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn Harcerskich im. mjr. H. Dobarzańskiego Radom 2010  

W dniach 20 - 30 kwietnia br. na radomskim deptaku można oglądać wystawę pt. " Major Henryk Dobrzański - Hubal - Patron Zespołu Szkół Zawodo...

I Ogólnopolski Zjazd Szkół i Drużyn Harcerskich im. mjr. H. Dobarzańskiego Radom 2010  

W dniach 20 - 30 kwietnia br. na radomskim deptaku można oglądać wystawę pt. " Major Henryk Dobrzański - Hubal - Patron Zespołu Szkół Zawodo...

Advertisement