ZSV Zeilberg seizoensgids 2019/2020

Page 1

1E JAARGANG | 2019-2020

ZSV ZEILBERG

SEIZOENSGIDS Grote talenten beginnen klein:

De Bambino’s in actie

VR1 vlamt onder

Jan & Jan De jeugd

aan het woord Trainer van het jaar

Ömer Kaya Recreantentrainer zwaait af

Erwin bedankt! Trots op de strakke grasmat:

De helden van de Velden

‘SAAMHORIGHEID,

dat is waar wij bij ZSV zo in uitblinken.’ SEIZOENSGIDS ZSV ZEILBERG 2019/2020

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.