Page 1

fókuszban

IX. évfolyam 1. szám, 2012. tavasz

szakkönyvAJÁNLÓ Az uniós környezetvédelmi jog legfrissebb alapműve az egyik legismertebb szakértőtől!

Dialóg Campus Kiadó 1088 Budapest, Rákóczi út 9. www.dialogcampus.hu

Az Európai Unió környezetvédelmi joga Írta: Prof. Ludwig Krämer Dialóg Campus Kiadó Könyvfesztiváli ajánlat 4. oldal

Typotex Kiadó Fenntartható energia 5. oldal

Kálvin Kiadó Szenzációs tudomány(?) 15. oldal


GAZDASÁGI TOP CÍMEK ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁSBAN az Akadémiai Kiadótól Hal R. Varian

Mikroökonómia középfokon – bővített, átdolgozott kiadás Ár: 7250 Ft

Hal Ronald Varian korszakalkotó műve nyolc angol nyelvű kiadást ért meg, amelynek a legfrissebb magyar változatát tartja kezében az olvasó. A mű 37 fejezete bőven tartogat újdonságokat a korábbi magyar kiadásokhoz képest: a játékelméleti alkalmazásokat és a viselkedési közgazdaságtant bemutató fejezeteket, a megújult/modernizált árverésekkel foglalkozó részt, több mint 20 új példát, amelyek mindegyike valamely, a 21. század gazdasági élete által felvetett, többnyire közismert helyzetet ír le a közgazdasági modellek nyelvén. Mindez bizonyítja, hogy Hal Varian szellemi frissessége semmit nem kopott az évek során, s számára is kihívás a globális olvasóközönség szolgálata.

Paul A. Samuelson–Willam D. Nordhaus

Közgazdaságtan – bővített, átdolgozott kiadás

Ár: 9500 Ft

Paul Samuelson Közgazdaságtana immár több mint hatvan éve alapmű a bevezető közgazdaságtan oktatásában szerte a világon. Első kiadása 1948-ban látott napvilágot, s azóta háromévente jelennek meg frissített és aktualizált újabb kiadásai az Amerikai Egyesült Államokban. A könyvet 17 nyelvre fordították le, így vált minden idők egyik legnagyobb példányszámú, népszerű tudományos munkájává. Samuelson professzor 1985-ben vonta be a munkába William Nordhaust szerzőtársként. Kötetünk a Közgazdaságtan tizenkilencedik kiadásának magyar fordítása. Samuelson professzor e könyv befejezése után 2009. december 13-án hunyt el. Ebben a kiadásban is szerepelnek természetesen a közgazdaságtan időtálló elméleti megállapításai, de mégis itt végezték el a szerzők – saját megítélésük szerint – a legjelentősebb átdolgozást a mű eddigi története során. Erre leginkább a 2007-ben kezdődő pénzügyi válság inspirálta őket, mely utóbb általános gazdasági válsággá terebélyesedett.

www.akademiaikiado.hu


OKTATÁS

Kedves Olvasóink! Él még a magyar szakkönyv, jóllehet egyre nehezebben, és egyre kevesebben vagyunk, akik könyvkiadóként ezt a munkát vállálják. Lehet, hogy itt az ideje, hogy átértékeljük a szakkönyv fogalmát, és úgy értelmezzük, ahogy például a németek teszik. Míg nálunk a szakkönyv elsősorban tudományos igényű művek kiadását jelenti, addig a német könyvpiacon a Sachbuch, vagyis a szó szerinti szakkönyv lényegesen tágabb kategória. Ha az ottani szakkönyv toplistákat nézzük, azt legtöbbször szakácskönyvek, pszichológiai-nevelési tanácsadó könyvek, vagy híres emberek – főként politikusok – által írt életrajzi monográfiák, interjúkötetek vezetik. A valóban tudományos értékű munkák Németországban nem a szakkönyv, hanem a Wissenschaft kategóriába tartoznak. Jelen Szakkönyvajánlónkban mi is elindultunk a szakkönyv tágabb értelmezése felé, és felvettünk programunkba olyan könyveket is, amelyek nálunk korábban az ismeretterjesztő kategóriába tartoztak. Ezek a munkák – például Michael Winterhoff német pszichológiai sikerkönyvei –, valójában besorolhatatlanok. Tudományos igénnyel íródtak, de nem csak a szakemberekhez, hanem a szélesebb közönséghez is szólnak. Azaz: valódi szakkönyvek. Igaz, mi még nem tartunk ott, kedves Olvasóink, hogy Szakkönyvajánlónk jelentős részét szakácskönyvek tegyék ki, azért már oldjuk a kereteket. Reméljük, hogy lapunk ezzel még szélesebb olvasóközönséget érhet el.

Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlés 2012. május 24-26., Balatonalmádi A Magyar Jogász Egylet 2012. május 24-26-án (csütörtök, péntek, szombat) Balatonalmádiban rendezi a magyar jogásztársadalom országos szakmai fórumát jelentő Tizenegyedik Magyar Jogászgyűlést! Jelentkezési lap és útmutató a jelentkezéshez:

www. jogaszegylet.hu Magyar Jogász Egylet

1054 Budapest, Szemere u. 8. • Tel.: +36 (1) 311 48 80 • Fax: +36 (1) 311 48 80/108 e-mail: mje@jogaszegylet.hu • www. jogaszegylet.hu

Hungarovox

Oktatási Stúdió és Kiadó

A Szerkesztőség

Impresszum Könyves Extra – Szakkönyvajánló HU ISSN 1785-8275 Szerkesztő: Balogh Mózes • Tipográfia: Stubnya Tibor Nyomdai munkák: Oláh Nyomda, Budapest Kiadja Dóm Kereskedelmi Bt. • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Tel./fax: 266-0025 • E-mail: balogh.mozes@dialogcampus.hu www.dialogcampus.hu Lapunk megjelenését a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete támogatta.

2012. tavasz

Tanfolyamok: • Szinkronszínész • Szinkrondramaturg (filmszövegfordító) • Műfordító (angol, német) • Könyvszerkesztő • Íróiskola – Íráskészség-fejlesztés

Kaiser László stúdióés kiadóvezető

A rendszeresen induló tanfolyamaink tanárai többek között: Dallos Szilvia, Detre Annamária, Gali László, Végh Péter, Varga T. József, Kosztola Tibor, Somló Andrea, Kálmán Judit, Szappanos Gábor, Payer Imre, Novák Valentin, Madarász Imre. info@hungarovox.hu • Telefon: 06-1-340-0859 • 06-20-200-9061

szakkönyvAJÁNLÓ

3


Könyvfesztiváli ajánlatunk Dialóg life – az élet kérdései

Dialóg junior

176 oldal, kartonált, 2780 Ft

80 oldal, keménytáblás, CD segédanyaggal, 3980 Ft

192 oldal, kartonált, 2780 Ft

48 oldal, keménytáblás, CD segédanyaggal, 3480 Ft

Dialóg junior – könyvek szülőknek, gyerekeknek [

fogalmazáshoz, Tollbamondáshoz

[

160 oldal, kartonált, 2480 Ft

144 oldal, keménytáblás, 2480 Ft

H e l y e s í r á s i s ZÓ T ÁR

]

]

296 oldal, kartonált, 3280 Ft

Okostelefonjával a kódok belolvasásával részletes információkat kaphat köny veink ről!

Szeretettel várjuk újdonságainkkal a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Dialóg Campus Kiadónál! 2012. április 19-22. • Millenáris , B épület 39-es stand • 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.

A helyszínen a fenti újdonságainkra kiemelt, 35% -os kedvezményt biztosítunk a vásár ideje alatt! A könyveket a kiállítás után is megvásárolhatja nálunk, illetve a könyvesboltokban.

Dialóg Campus Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: 266-0025 • vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu

4

szakkönyvAJÁNLÓ

2012. tavasz


Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül David J. C. MacKay könyve az energia, az energetika kapcsán mindenekelőtt világossá teszi, hogy erről a témáról nem lehet számok nélkül érthetően, alkotóan, előremutatóan beszélgetni, még kevésbé vitatkozni. Miután jól is­ mert, hogy e tárgykörben a számokat gyakran jelzőkkel helyettesítik, a szerző már az első oldalakon rámutat, hogy a jelzők elsősorban arra szolgálnak, hogy az érdeklődőben érzelmeket keltsenek. Ez pedig aligha juttatja el a kevésbé hozzáértőket ahhoz, hogy bizonyos tényeket, tendenciákat bizonyítva lássa­ nak. Ehhez ugyanis valóban számok kellenek, hiszen az óriásit a hatalmas­ sal nehéz összehasonlítani. Nem véletlen ezért, hogy a könyv első részének címe: „Jelzők helyett számok”. Az egyes energiaforrások által adott lehetőségek és a felhasználók igé­ nyeinek számszerű és szemléletes összehasonlítását követően a második részben („Tegyünk különbséget!”) a Szerző arra keresi a választ, van-e, lesz-e elegendő energiánk, főképp, ha csupán a megújuló forrásokra kívánunk tá­ maszkodni. A számszerű összevetéshez MacKay bevezeti a kWh/fő/nap mértékegy­ séget, amely lehetővé teszi, hogy – némi fáradsággal, hiszen a könyv a brit viszonyok alapul vételével készült – bárki személyesen, vagy valamely ország sajátos viszonyai, adatai alapján jól érthető, érzékelhető képet alkothasson családja és országa energetikai lehetőségeiről. A kötet végén a témában jobban elmélyedni vágyók is kapnak muníci­ ót („Technikai fejezetek”), valamint hasznos adatokkal is szolgál a szerző. A magyar fordítás Both Előd kiváló munkáját dicséri; a kötet kiadását a Typotex Kiadó és a Vertis Zrt. gondozta. A könyvet a hazai tudományos élet több, jól ismert képviselője, köztük Láng István akadémikus is méltatja. Csak ajánlani lehet a kötete az energetika iránt komolyan érdeklődőknek. Civin Vilmos ügyvezető igazgató CViker Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

The Economist

A világ számokban B/6 256 oldal, Eredeti ár: 2990 Ft, Webshop ár: 2240 Ft „Minden benne van, amit egy fotelvilágjárónak tudnia kell a világról.” (Daily Telegraph) Világunk a puszta tények és adatok tükrében: földrajz, népesség, demográfia, üzlet, pénzügy, gazdaság, közlekedés, turizmus, környezetvéde­ lem, társadalom, kultúra, bűnözés – az adatok lenyűgöző arany­ bányája ez. Peter Haggett

Geográfia – Globális szintézis B/4, 836 oldal, Eredeti ár: 9800 Ft, Akciós ár: 4000 Ft Egy könyv, mely min­den földi dol­gok föld­raj­zi össze­fog­la­ló­ja. Szem­lé­let­ mód­ja szo­kat­lan a ma­gyar ol­va­sók szá­má­ra, mert an­gol­szász jel­le­gű, de talán épp ezért kí­ván­csi­vá tesz tu­dóst, di­á­kot és az egy­sze­rű földi ha­lan­dót is. Bjorn Lomborg

Cool it – Hidegvér!

A szkeptikus környezetvédő útikalauza a globális felmelegedéshez A/5, 232 oldal, Eredeti ár: 2500 Ft, Webshop ár: 1875 Ft Lomborg azt állítja, hogy a globális fel­ melegedést megállítani kívánó körül­ ményes és sok billió dolláros mentő­ akciók inkább alapulnak érzelmi, mint szigorúan tudományos feltételezése­ ken, és a hatásuk az elkövetkezendő évszázadokat tekintve telje­ sen elenyésző lesz.

David JC MacKay Jeremy Leggett

A fele elfogyott

Olaj, gáz, forró levegő és a globális energiaválság B/5, 297 oldal, Eredeti ár: 3200 Ft, Webshop ár: 2400 Ft David J. C. MacKay

Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül B/5, 416 oldal, Eredeti ár: 6900 Ft, Webshop ár: 5175 Ft

„Megdöbbentő olvasmány… A szer­ ző olyan erővel és szenvedéllyel tárja elénk érveit, hogy állításai a kritikus olvasó számára is kikerülhetetlenek. Leggett nem Cassandra, hanem évti­ zedes tapasztalatokkal rendelkező kutató. Jövőnkre vonatkozó ja­ vaslatai remélhetőleg elindítják a már szinte beköszöntött globális energiaválság megoldására vonatkozó cselekvést is.” (Independent)

www.typotex.hu – állandó, 25% kedvezmény minden könyvre! Olvasók Boltja: Budapest, V. kerület, Millennium Center üzletközpont (bejárat a Váci utca 19–21., illetve a Pesti Barnabás u. 4. felôl)

Index Könyvesbolt: Budapest, II. kerület, Retek u. 33–35.

ELTE Könyvespult: Budapest, XI. kerület, Pázmány Péter sétány 1/A


Drámai pedagógiai-pszichológiai könyvek a családi és iskolai nevelésről, a sikerszerző Michael Winterhofftól A gyermekkor elrablása Hisztiző, zsarnok kisgyerekek, a szülők és tanárok iránti tiszteletet nem ismerő tizenévesek, munkába állni képtelen, erőszakos fiatalok – lehet, hogy ismerős Önöknek is ez a kép? Meglepő és egyben megdöbbentő elemzésében a könyv pszichiáter szerzője rámutat arra, hogy a modern – különösen az úgynevezett 68-as, a tekintélyelvvel szembeforduló – nevelési elvek milyen érzelmi visszaélésekhez vezetnek gyermekeinkkel szemben, és ezt praxisából vett szemléletes példákkal, esetekkel illusztrálja. Michael Winterhoff

Miért válnak zsarnokká a gyerekeink?

Ismét kapható

12,3×19 cm, 192 oldal, 2780 Ft

Kiút a csapdából Hogyan fogunk a jövőben élni? Abban a helyzetben vannak-e gyerekeink, hogy a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenetet problémák nélkül megéljék? Michael Winterhoff új könyvében konzekvensen követi az előző kötetben megkezdetteket: leírja, hogy jelentkezhetnek a gyermekkori magatartászavarok a felnőtt társadalomban. E kötetben a szerző megmutatja a kiutat, hogyan vezessük át gyerekeinket sikeresen a felnőtt életbe. Michael Winterhoff

Nem kötelező zsarnoknak lenni!

12,3×19 cm, 176 oldal, 2480 Ft

Dialóg Campus Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: 266-0025 • vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu


A TAVASZI KÖNYVÜNNEPEKRE s z é p i r o d a l o m

tanulmányok

Sárfi N. Adrienn

Bolond lélek (regény) 120 oldal, 1500 Ft

Bakacsi Ernő

Lángoló tavasz (regény) 344 oldal, 2500 Ft

Curzia Ferrari Balla Máté

Fejtetőre állított kép (versek 2006– 2012)

„Csönd Istene, tárd ki a magányt” Salvatore Quasimodo megszenvedett hite (monográfia) 280 oldal, 2400 Ft

116 oldal, 1500 Ft

Györke Zoltán

Ingajárat (életrajzi regény) 400 oldal, 2200 Ft

Somos Béla

A szerelem bolondja lenne…? A szerelem öt évszaka (versek) 92 oldal, 1500 Ft

Kaiser László

Egyéniségek és filmművészet Hét portré 88 oldal, 1400 Ft

Ádám Tamás

Tetovált csuhébabák Összegyűjtött versek 1982–2010 368 oldal, 2400 Ft

Bíró József

Kisfontos (vizuális költemények)

42 oldal, 1000 Ft

Ferenczi László

„Még egy kicsit nézni…” (esszék) 136 oldal, 1500 Ft

Hungarovox Kiadó • 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11.

Telefon/fax: 340-0859 • www.hungarovox.hu • E-mail: info@hungarovox.hu


Biológiai fejtörők és tesztek Írták: Szeberényi József és Sebők Ágnes

Orvosnak, biológusnak készülőknek, emelt szintű érettségizőknek Könyvünket ajánljuk mindenkinek, aki nem egyszerűen ismereteket szeretne szerezni, hanem érteni is akarja, mi történik az élő rendszerekben. Feladataink a középiskolai biológiaanyagon alapulnak (bár sokhelyütt meghaladják azt). Ezeket az alkalmazásteszteket az orvosképzésban, a doktoranduszképzésben, különböző egyetemi felvételi előkészítő tanfolyamokon is sikerrel használják. Szeberényi József–Sebők Ágnes

Biológiai fejtörők és tesztek 14,5×20 cm, 296 oldal, 2480 Ft

Csecsemőtáplálás

A felkészüléstől az étrendig Írta: Prof. Dr. Decsi Tamás

Decsi Tamás gyermekorvosként sok éves tudását és tapasztalatát gyűjtötte össze, hogy a szülőknek segítséget adjon a csecsemőtáplálással kapcsolatban. Az újszülöttől a 2 éves babáig bemutatja a hagyományos és legmodernebb táplálékokat, amire egy gyermeknek szüksége van az egészséges fejlődéshez. Kiemelten foglalkozik a szoptató anya étrendjével, azon belül is az ajánlható és kerülendő ételekkel. Decsi Tamás

Csecsemőtáplálás Felkészüléstől az étrendig 14,5×20 cm, 160 oldal, 2480 Ft

Dialóg Campus Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: 266-0025 • vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu


A LibroTrade Kft. kínálatából Az Oxford University Press ajánlata Ken Paterson

Oxford Learner’s Pocket Word Skills

Oxford Living Grammar Upper-Intermediate Student’s Pack

380 oldal, kartonált, 3 760 Ft

156 oldal, kartonált, 5 235 Ft

Az új szókincsfejlesztő zsebszótár 3.500 szót és kifejezést tartalmaz, 180 témakör köré csoportosítja a megtanulandó szavakat. Segít megtanulni, mikor és hogyan használjuk a tanult szót, a mellékelt kis maszk segítségével pedig magunk ellenőrizhetjük tárgyi tudásunkat. A nyelvtanulók B1 szinttől egészen a C2 szintig használhatják, kiváló segítség a Cambridge English és az IELTS vizsgákhoz.

Megjelent az Oxford Living Grammar sorozat Upper-intermediate szintje, megoldókulccsal + CD-ROM melléklettel. Az új szint a B vizsgaszint teljesítésére készít föl. (KET, PET, FCE) Minden fejezet után négyoldalas gyakorlat van, összefoglaló és szókincsbővítő modulokkal. Megmutatja és elmagyarázza a nyelvtant élő szövegekkel és beszédhelyzetekkel. A tankönyvben található interaktív CD-ROM segítségével saját párbeszédek és gyakorló szövegek készíthetők, további szókincsfejlesztő és nyelvtani gyakorlatokkal. A haladás jól mérhető a nyomtatható tesztek segítségével.

SzakkönyvajánlatUNK Dr. Szakács Imre

Az adózás nagy kézikönyve 2012 1880 oldal, keményfedelű, 23 100 Ft

Az egyedi felépítésű kézikönyv valamennyi adó- és járuléknemre vonatkozóan gyakorlatias és részletes útmutatóval szolgál. Az adózás nagy kézikönyve ismerteti a járuléknemek jellemzőit, hatályos és sok tekintetben módosult szabályait, a szabályok gyakorlati alkalmazását pedig magyarázatokkal, táblázatokkal, számítási példákkal, NAV és NGM állásfoglalások ismertetésével segíti elő. Egy-egy fejezetben összefoglalja az elvonásnemek számviteli elszámolását, az ellenőrzési teendőket, az adózás rendjét és a befizetési tudnivalókat.

Gombos Katalin

Az Európai Unió jogának alapjai (2012)

A szakképzési törvény (Az oktatási jogszabályok változásai) 213 oldal, kartonált, 1 470 Ft

312 oldal, kartonált, 4 410 Ft

Dr. Gombos Katalin legújabb kötete az Európai Unió működésének és szerkezetének, ill. történelmének és jövőjének bemutatására vállalkozott. A nem kizárólag joghallgatók számára íródott könyv célja, hogy átfogóan, de közérthetően, egyszerűen, mégis precízen mutassa be ezt az entitást, így hozva közelebb mindennapjainkhoz.

A szakképzés rendszere átalakul. Az Országgyűlés 2011 decemberében fogadta el az új szakképzési törvényt, valamint az új szakképzési hozzájárulásról szóló törvényt. Mindkét törvény hatályba lépett 2012 elején. Jelen kiadványunk a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény megismeréséhez és alkalmazásához kíván hathatós segítséget nyújtani. Tanulmány foglalja össze a régi és az új szakképzési törvény közötti fontosabb változásokat. Az új szakképzési törvény indokolása is része a könyvnek. A törvényeknek ugyan nincs hivatalos indokolása, a jogalkalmazás során mégis megkönnyítheti a munkáját annak, aki a jogszabály egyes rendelkezéseinek értelmét kutatja.

Irodalmi ajánlATUNK Deborah Moggach

Tony Parsons

288 oldal, kartonált, 2 450 Ft

384 olal, kartonált, 3 135 Ft

Ravi Kapoor, a túlterhelt londoni orvos, ellenszenves apósát elküldené valahová messze, talán a világ végére. Imái csodálatos módon meghallgattatnak: az orvos unokatestvére a távoli Bangalore-ban idősek otthonát létesít, visszahozva egy kis birodalmi nosztalgiát Indiába. Nagyon csábító az ajánlat, olcsó az utazás és a lakhatási költségek, bőséges az ellátás és szolgálatkész a személyzet. Túl szép, hogy igaz legyen? A valóság kicsit más, mint a csillogó prospektusban. Komédia, pontos leírásokkal a különböző kultúrák együttéléséről. A könyvből készült filmet nyár elején nálunk is bemutatják. (Judy Dench, Maggie Smith, Bill Nighy főszereplésével).

Tom Finn taxis majdnem börtönbe zárják, miután összeütközésbe került a házát kifosztani készülő betörőkkel. Ezek után elhagyja Angliát, és feleségével, valamint két gyermekével Thaiföldre, a trópusi Phuketre költözik. Úgy tűnik, itt megtalálják a paradicsomot: türkizkék tenger, ahol akár elefántokkal is lehet úszni, az őserdőben gibbonok rikoltoznak, a család szabadon él, mint a madár. Az idillt azonban összetöri az ember által előidézett katasztrófa és az elszabadult természeti erők. Megható történet egy család tagjairól, akik elindultak megkeresni a paradicsomot, és végül megtalálják saját magukban.

The Best Exotic Marigold Hotel

Jo Nesbo

Catching the Sun

A kiadványok megrendelhetők és megvásárolhatók: LibroTrade Kft. Famulus Könyvesbolt 1173 Budapest, Pesti út 237. 1137 Budapest, Újpesti rakpart 5. Tel.: 254-0254, fax: 257-7472 Tel.: 349-3656, fax: 288-0769 E-mail: books@librotrade.hu E-mail: famulus@chello.hu Webáruház: www.librotrade.hu www.famuluskonyv.hu

Headhunters 376 oldal, kartonált, 2 145 Ft

Roger Brown Norvégia legsikeresebb fejvadásza, gyönyörű feleségével csodálatos házban, luxus körülmények között élnek. Azonban az életmód fenntartását nem a legális foglalkozás fedezi. Roger műkincstolvaj, sokszor a nappali munkája hozza elébe leendő áldozatait. Felesége galériájában egy szép napon megismerkedik valakivel, akinek a kifosztása révén soha többé nem lennének anyagi gondjaik. Gondosan készül élete legnagyobb dobására, de nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogy előre elképzelte. Az elkövető hírtelen üldözötté válik, és nem is ismeri pontosan az ellenfelét, aki az életére tör.

Bookshop Kft. 1052 Budapest, Gerlóczy utca 7. Tel.: 318-8633, fax: 411-0404 E-mail: info@oupbooks.hu www.oupbooks.hu

A LibroTrade Kft. a legnagyobb angol kiadók könyveit, munkafüzeteit, hanganyagait, szótárait forgalmazza.


Panamától a Nagyalföldig Nemzetközi jog A könyv a Panama-csatorna szerződések elemzése során alapvetően két nagy kérdéskörre helyezi a hangsúlyt, így a Csatorna semlegességére, valamint a Panamai Köztársaság szuverenitása és a szerződések rendelkezései közötti ellentmondásra. Mindezeken túl a szerző kitér a Panama-csatorna építésének hősies küzdelmeire, a Panamai Köztársaság 1903. évi érdekes megszületésére. Külön érdeme a könyvnek, hogy újra felfedezhetünk benne egy méltatlanul elfedett tényt: a magyarok kiemelkedő szerepét e csodás mű megalkotásában, ugyanis Türr István tábornok mellett Gerster Béla is részt vett a Csatorna megalkotásának kezdeti fázisában, sőt részben Gerster tervei szerint valósult meg a Csatorna. Horváth Marcell

Simonyi Károly

A fizika kultúrtörténete A kezdetektől a huszadik század végéig 5. javított, bővített kiadás 210×297 mm, 616 oldal, 11 900 Ft

A magyar természettudományos könyvkiadás talán legjelentősebb műve most először jelenik meg a legendás szerző által megalkotott teljességében. A 2001-ben elhunyt Simonyi Károly legutoljára egy német kiadás számára dolgozott könyvén, s az ekkor keletkezett szakaszok, melyek a XX. század utolsó évtizedét is átfogják, csak most jutnak el a hazai olvasókhoz. A fizika kultúrtörténete az emberi gondolkodással egyidős tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. A könyv tanúsága szerint egy-egy jelentős természettudományos felismerés ugyanakkora teljesítmény és a civilizáció ugyanolyan ünnepe, mint a kultúra vagy művészet bármely közismert, nevezetes alkotása. Mindkettő egy tőről, az emberi zsenialitásból fakad. A mű népszerűségét éppen az adja, hogy befogadásához nem kell túlzottan sok fizikai ismeret, így mindenki, aki a kultúra értékei iránt fogékony, értékes olvasmányként forgathatja.

www.akademiaikiado.hu

A Panama-csatorna szerződések

avagy Egy kis nemzet küzdelmei az önállóságért B/5, 224 oldal, 3480 Ft

R EGIO N Á L I S T U D OM Á N Y „Kovács Teréz Vidékfejlesztési politika című könyve az eddigi legátfogóbb munka Magyarországon a vidékfejlesztésről. A könyv mind az elméleti, fogalmi kérdésekkel, mind a gyakorlati fejlesztési kérdésekkel részletesen és behatóan foglalkozik. Hatalmas irodalom feldolgozásáról és áttekintéséről tanúskodik. Feldolgozza és kritikailag értékeli a vidékfejlesztésről, definíciójáról, céljairól és funkcióiról vallott hazai és nemzetközi nézeteket. A vidékfejlesztést komplexen közelíti meg, elemezve annak mind a mezőgazdasághoz kapcsolódó, mind az általánosabb településfejlesztési, szociális és társadalmi kérdéseit.” Kovács Teréz

Vidékfejlesztési politika B/5, 224 oldal, 3980 Ft

Dialóg Campus Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: 266-0025 • vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu


Jogi szakvizsga tankönyvek A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez. Somfai Balázs

Családjog

B/5, 184 oldal, kartonált, 3480 Ft

Írta és összeállította Simon Zsuzsanna

A Nagyboldogasszony úttól a Ménesi útig

Történetek és dokumentumok az MTA Irodalomtudományi Intézet évtizedeiből 416 oldal, B/5, keménytáblás, névmutatóval, 3500 Ft

Egy kis iróniával azt mondhatnánk, ez a könyv az Irodalomtudományi Intézet megalakulásába és az 50-es, 60-as évek hétköznapjaiba vezet el minket, abba az időbe, amikor még „fontos” volt az irodalom... A történet a hajdani Nagyboldogasszony úti Eötvös Collegiumban kezdődik, és a Ménesi úti Eötvös-kollégium épületében formálódik dokumentumregénnyé, az Intézet Archívumában őrzött jelentések, levelek és feljegyzések közlésével elvezet a 70-es évek közepéig. Megismerjük a Spenót keletkezéstörténetét, az akkori „ideológiai” problémákat, sőt még III/III-as jelentéseket is olvashatunk. Jobb, mint egy krimi…

Szalayné Sándor Erzsébet, Mohay Ágoston, Karoliny Eszter, Komanovics Adrienne, Pánovics Attila

Az Európai Unió joga

B/5, 368 oldal, kartonált, 4980 Ft

Herke Csongor

Büntető eljárásjog B/5, 480 oldal, kartonált, 6225 Ft

Sárosi Bálint

A cigányzenekar múltja az egykorú sajtó tükrében II. kötet, 1904–1944

500 oldal, B/5, fotókkal illusztrált, 3500 Ft

Balogh Ágnes, Kőhalmi László

Büntetőjog I.

B/5, 312 oldal, kartonált, 4980 Ft

Valamennyi vizsgához, minden témakörben folyamatosan készülnek a hatályosított tankönyveink! Kérjük, kisérje figyelemmel weboldalunkat!

Dialóg Campus Kiadó • 1088 Budapest, Rákóczi út 9. Telefon/fax: 266-0025 • vasarlas@dialogcampus.hu • www.dialogcampus.hu

A cigányzene és a cigányzenészek életében, ugyanúgy, ahogy az egész társadaloméban is, változások jelei a 19. század utolsó évtizedeitől az első világháborúig alig észlelhetők. A háború kezdetéig a cigányzenés szórakozást is a boldog békeidők szelleme lengi át. A cigányzenekarok történetét ismerjük meg Sárosi Bálint gyűjtésében; hogy éltek 1904–1944 között, hogyan szerepeltek a sajtóban, milyen hírünket vitték a világban? A kötethez a Név-, dal- és helymutatót Dörnyei Sándor készítette.

www.napkiado.hu Keressen fel minket a Budapesti Könyvfesztiválon, a K4-es standon!


Szakkönyvújdonságok 2011 januármárcius

12

JOG­TUDOMÁNY

szakkönyvújdonságok

Rózsás Eszter Gyermekjogok

Temesi Géza Természetvédelmi jogi és igazgatási…

Csányi Csaba Tanúvédelem

Hautzinger Zoltán A magyar katonai büntetőeljárás…

Dialóg Campus, 2011 2980 Ft

Dialóg Campus, 2012 2480 Ft

Dialóg Campus, 2011 3980 Ft

Dialóg Campus, 2011 2980 Ft

Kis Norbert-Hollán Miklós Büntetőjog I. Az anyagi büntetőjog általános része

Somfai Balázs Családjog Jogi Szakvizsga Segédkönyvek

Balogh-Kőhalmi Büntetőjog I. Jogi Szakvizsga Segédkönyvek

Molnár Margit Szociális jog Jog-Ász Kártya

Csécsei Henrietta Gazdasági és kereskedelmi jog Jog-Ász Kártya

Dr. Udvary Sándor Polgári perrendtartás Hatályos: 2012. 02. 01.

dr. Kadlót-dr. Gaál Büntető Törvénykönyv Hatályos: 2012. 02. 01.

Dialóg Campus, 2011 4980 Ft

Dialóg Campus, 2012 3480 Ft

Dialóg Campus, 2012 4980 Ft

Dialóg Campus, 2012 3480 Ft

Dialóg Campus, 2012 3480 Ft

Novissima, 2012 3600 Ft

Novissima, 2012 2900 Ft

Cégtörvény Hatályos: 2012. március 1-től

A Munka Törvénykönyve Hatályba lép: 2012. július 1. napján

Magyarország Alaptörvénye Hatályos: 2012. január 1-től

Pál-Pethő-Lőrincz-Kozma Az új Munka Törvénykönyvének magyarázata + CD mell.

Kántás Péter-Bisztriczki László Az új szabálysértési törvény magyarázata

Balogh-NagyPázmándi-VerebicsZavodnyik Magyar versenyjog

Karsai Krisztina Fogyasztóvédelem és büntetőjog

Novissima, 2012 790 Ft

Novissima, 2012 790 Ft

Novissima, 2012 590 Ft

HVG-ORAC, 2012 7990 Ft (könyv + CD)

HVG-ORAC, 2012 6400 Ft

HVG-ORAC, 2012 6900 Ft

HVG-ORAC, 2012 4500 Ft

Kecskés László Eu-jog és jogharmonizáció Bővített, negyedik kiadás

Schanda Balázs-Trócsányi László (szerk.) Bevezetés az alkotmányjogba

Fézer Tamás A nem vagyoni (erkölcsi) sérelmek megítélése…

Simon Bishop-Mike Walker Az európai közösségi versenyjog közgazdaságtana

Jobbágyi Gábor Személyi és családi jog

P. Szabó Béla Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához

Prónay Bence Borjogi alapismeretek

HVG-ORAC, 2012 9800 Ft

HVG-ORAC, 2012 3490 Ft

HVG-ORAC, 2012 4900 Ft

HVG-ORAC, 2012 6000 Ft

Szent István Társulat, 2012 800 Ft

Dialóg Campus, 2011 3480 Ft

Szent István Társulat, 2012 4200 Ft

Dialóg Eötvös Könyvesbolt • 1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 17. ¹ (06-1) 269-9533 Ò H–P: 10–18 ¤ eotvos@dialogcampus.hu


PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

Tinta Kiadó, 2012 3990 Ft

Galbács Péter Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus?

Molnár Gábor Miklós Az adócsalás a költségvetési csalásban

Akadémiai, 2012 4600 Ft

HVG-ORAC, 2012 4500 Ft

Moldicz Csaba A változó Európai Unió Válságról válságra

Akadémiai, 2012 4850 Ft

Typotex, 2012 2900 Ft

Nemeslaki András Vállalati internetstratégia Akadémiai, 2012 4200 Ft

Fábián András Vezetők és beosztottak…

Dialóg Campus, 2011 2980 Ft

Dialóg Campus, 2012 3480 Ft

Bicsérdy Gábor Rövidítések enciklopédiája

Jakabb Oszkár Madárnévkalauz

Tinta Kiadó, 2012 5990 Ft

Tinta Kiadó, 2012 3500 Ft

MARKETING

KÖZIGAZGATÁS

Muraközy László Államok kora. Az európai modell

Müller György Magyar kormányzati viszonyok

Piskóti István Régió-és településmarketing Akadémiai, 2012 5450 Ft

MATEMATIKA

Dialóg Campus, 2011 3980 Ft

Dialóg Campus, 2012 3980 Ft

Temesi Viola (főszerkesztő) Magyar ellentétszótár

Bánhidi Miklós Sportföldrajz

KOMMUNIKÁCIÓ

Kovács Teréz Vidékfejlesztési politika

Dialóg Campus, 2012 5980 Ft

FÖLDRAJZ­ TUDOMÁNY

Typotex Kiadó, 2012 2500 Ft

Aknai Tamás Deltatáj Egyetemes művészettörténet mindenkinek

LEXIKON, ENCIKLOPÉDIA

MŰVÉSZET­ TÖRTÉNET

Luspay Tamás–Tettamanti Tamás–Varga István Forgalomirányítás

GAZDASÁG­ POLITIKA

SZÓTÁR

REGIONÁLIS TUDOMÁNY

MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

szakkönyvújdonságok

Borgulya István Optimalizálás evolúciós számításokkal Typotex, 2012 4500 Ft

Dialóg Kaptár Könyvesbolt • 7622 Pécs, Universitas u. 2/A (Tudásközpont) Ò H–P: 9–19 Sz: 9–14 ¤ kaptar@dialogcampus.hu

13


Itt a tavaszi szakkönyv-idény!

Újdonságokkal és régi kedvencekkel várjuk boltjainkban! Jog • Politológia • Közgazdaságtan • Társadalomtudomány

Gazdag választék, több, mint 2400 könyv Hozzáértő kiszolgálás • Különleges ajándékok jogászoknak Dialóg Eötvös Könyvesbolt

1053 Budapest, Károlyi Mihály utca 17. Nyitva: hétfő–péntek 10–18 Telefon: (1) 269-9533 E-mail: eotvos@dialogcampus.hu

Dialóg Kaptár Könyvesbolt 7622 Pécs, Tudásközpont

Nyitva: hétfő–péntek 9–19, szombat 9–14 Telefon: (72) 501-630 E-mail: kaptar@dialogcampus.hu

500 Ft KEDVEZMÉNYES BÓN 4000 Ft vásárlás felett

Beváltható: Dialóg Eötvös és Dialóg Kaptár könyvesboltokban Más kedvezménnyel össze nem vonható, készpénzre nem váltható Érvényes: 2012. június 30-ig

 

1000 Ft KEDVEZMÉNYES BÓN 7000 Ft vásárlás felett

Beváltható: Dialóg Eötvös és Dialóg Kaptár könyvesboltokban Más kedvezménnyel össze nem vonható, készpénzre nem váltható Érvényes: 2012. június 30-ig

Kövesse aktuális híreinket, akcióinkat -on is! a

Könyvtáraknak kedvezmény! Vásárlási értéktől függően lehetőség további kedvezményre!

Dialóg Campus könyvre kedvezmény! Érvényes: visszavonásig a Dialóg Eötvös és a Dialóg Kaptár könyvesboltban

A boltjaink kínálatában szereplő könyveket online, házhoz szállítással is weboldalon. megrendelhetik a

www.dialogcampus.hu


Szenzációs tudomány(?) Mitől válik érdekessé, lehet-e sikerkönyv napjainkban egy tudományos szakkönyv? Maradt-e még más mérőszám, mint az eladott példányoké vagy a legújabb akcióban kínált engedmény mértéke? Ha e két szemponttól eltekintünk, az adott tudományterületet vagy határtudományait ismerő, esetleg a nehéz szövegektől vissza nem riadó „laikus” érdeklődőként vajon mi vehet rá bennünket arra, hogy megvegyünk és elolvassunk egy komoly szakkönyvet? Az egyik válasz: a szerző személye, stílusa, meggyőző ereje – hogyha merünk a fa mögé is nézni, hogy rácsodálkozhassunk az erdőre: a három-négy, sokak előtt ismert név mellett rácsodálkozni újakéra is. Másik lehetőség, hogy megbízunk egy kiadó ízlésében, hozzáértésében, szakmai hitelességében. A Kálvin Kiadó (a Magyarországi Református Egyház kiadója) elmúlt húsz éve azt bizonyította, hogy érdemes odafigyelni az általa megjelentetett kiadványokra, s hogy az egyházi hátterű könyvkiadás nem ritkán kínál csemegéket a „pusztán” tudományos érdeklődésű olvasók számára is. Gerd Theissen Az őskeresztyének élményvilága és magatartásformái című könyve egy fontos kutatási út összefoglalása és lezárása, melynek során az első keresztyén gyülekezetek – ahogy ő nevezte: a „Jézus-mozgalom” – vallásosságát, gondolkodásmódját, élményvilágát és magatartásformáit átfogó módon bemutatja a pszichológia – szintén az ő fogalmazásában: a történeti valláspszichológia – módszereivel. Mert szerinte: „a keresztyénség keletkezésének kérdése a történetírás egyik legizgalmasabb problémája. Az intenzív kutatómunka ellenére ma sem értjük, hogy mi volt az, ami a Kr. u. 1. században történelmünk kulturális alapinformációjává és egy új vallás létrejöttének alapjává lett.” Nem kevésbé érdekes Rainer Kessler munkája, mely Az ókori Izráel társadalomtörténete – Történeti bevezetés címet viseli. Röviden összefoglalva: arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen lehetett az a társadalmi közeg, és

hogyan változott, alakult az évszázadok során, amit a bibliai szövegek címzettjei és írásba foglalói teljes természetességgel feltételeznek, ám amit a mai olvasók számára nagy műgonddal utólag kell rekonstruálni. A kötet a hazai könyvpiacon ellensúlyát képezheti az utóbbi években a bibliai régészet és kortörténet terén megjelent radikális, esetenként egyenesen szenzációhajhász munkáknak. De nemcsak külföldi, hanem kortárs hazai szerzők művei is figyelmet érdemelnek. Ilyen Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak – A Római levél kortörténeti olvasata című doktori disszertációja melyben jól használható „kommentárt” ad a Római levélhez, miközben bevezeti olvasóit az első századi Római birodalom, a korabeli judaizmus és az ősegyház világába, dinamikus képet rajzol az Apostolról, együttgondolkodásra és további tanulmányozásra ösztönözve az értő olvasót. Nem annyira a megszokott kor- és társadalomtörténeti szempontok, inkább a korabeli szociális-politikai összefüggések és ezeknek a keresztyén közösségre gyakorolt hatásainak bemutatásával. Kis Médea Istendicsőítés énekkel és élettel című könyve a himnológia tárgykörébe tartozó, de számos interdiszciplináris kérdéskört is felvető szaktudományos dolgozat. Példaadó kísérlet a teológia és a pszichológia közötti olyan őszinte párbeszédre, amelyben nincsenek már eleve „eldöntve tényleges erőviszonyok”. És mégis – csak egy picikét a tudományos kvalitásokért, és még inkább azok ellenére – mindenkinek melegen ajánlható, akit érdekel a keresztyén hit mai útkeresése.

B u da p e s t X I ., B o c s k a i ú t 35. w w w. k a lv i n k i a d o . h u


Szent István Társulat Frivaldszky János A JOGFILOZÓFIA ALAPVETÕ KÉRDÉSEI ÉS ELEMEI 290 oldal • 2600 Ft ÁLLAMELMÉLET Szerkesztették: Takács Péter– H. Szilágyi István–Fekete Balázs 404 oldal • 4200 Ft AZ EURÓPAI UNIÓ JOGI FUNDAMENTUMAI Szerkesztették: Szabó Marcel– Láncos Petra Lea–Gyeney Laura 332 oldal • 3000 Ft

A JOGI GONDOLKODÁS MÉRFÖLDKÖVEI a kezdetektõl a XIX. század végéig Szerkesztette: Frivaldszky János 304 oldal • 2700 Ft

Sáry Pál IUSTINIANUS CSÁSZÁR EGYHÁZPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEI 320 oldal • 2800 Ft

Hársfai Katalin ETIKA mmmm 124 oldal • 1400 Ft

Wolfgang Waldstein YA SZÍVÉBE ÍRVA mmA természetjog mint az emberi társadalom alapja 238 oldal • 2600 Ft

ÖSSZEKÖTNEK AZ ÉVEZREDEK Szerkesztette: J. Újváry Zsuzsanna 378 oldal • 2800 Ft

Iustinianus Egyetemi Könyvesbolt 1088 Budapest, Szentkirályi utca 30. Tel.: 327-0781 w w w. stepha nu s.hu

Könyves Extra - Szakkönyvajánló, 2012. tavasz  

Könyves Extra - Szakkönyvajánló, 2012. tavasz (IX. évfolyam, 1. szám)

Könyves Extra - Szakkönyvajánló, 2012. tavasz  

Könyves Extra - Szakkönyvajánló, 2012. tavasz (IX. évfolyam, 1. szám)

Advertisement