Page 1

Slovensko-poľskočeský slovník


Poľsky

Slovensky A ak alebo

jeśli lub

B bimetalický bodky

bimetalovy punkty

C cesta čo

dróga co

D dnes dej

dziś proces

E exotermický

egzotermiczny

F fyzika fyzikálna

fizyka fizyczną

G gram

gram

H hádanka hvezdáreň

zagadka obserwatorium

I ich

ich

J jav je

zjawisko jest

Česky


Slovensky

Poľsky

K kamera kvapky ktorý

aparat krople które

L ľad literárne

lód literackie

M miesto množstvo

umieść ilością

N nahradiť naprogramovať nádoba netvorí

zastąpić zaprogramowac pojemnik nie tworzyła

O obdobie odmerať odpoveď oheň

okresie zmierzyć odpowiedź ogień

P ponoriť pohár pohľad pokus posypať povrch pozorovať

zanurzyć kubek widok eksperyment posypać powierzchni obserwować

Česky


Slovensky

Poľsky

R rozpúšťať

stopić

S slovo sneh soľ Soľ nad zlato spôsob svet

słowo śnieg sól Sól nad złotem sposób świat

T teplo teplota teplomer topiť tvoriť

ciepło temperatura termometr topnieć tvoriť

U urobiť už

zrobić już

V var voda vrstva vycvik výroba

wrzenie woda warstwa szkolenie produkcja

Z zima že

zimą żeby

Česky

Slovnik  
Slovnik  

Slovensko-poľsko-český slovník