Šport v številkah 2

Page 1

Šport v številkah

Pregled vrhunskega in kakovostnega športa v RS za obdobje od 2004 do 2012

01 / 2012ŠPORT V ŠTEVILKAH Pregled vrhunskega in kakovostnega športa v RS za obdobje od 2004 do 2012 Številka 1/2012

april, 2012


ŠPORT V ŠTEVILKAH Pregled vrhunskega in kakovostnega športa v RS za obdobje od 2004 do 2012 Izdal in založil

Zavod za šport Republike Slovenije Planica, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Uporabe in objave podatkov so dovoljene le z navedbo vira. Avtorja

mag. Saša Grujić,

Jure Jeraj

Odgovorna oseba

Gabrijel Gros

Jezikovni pregled

Katja Križnik

Oblikovanje naslovnice

Medianova, Matej Zupančič s.p.,

Miha Jarm

Oblikovanje in prelom

Medianova, Matej Zupančič s.p.,

Miha Jarm

Recenzenta

dr. Nataša Kejžar,

Borut Kolarič

ISSN: 2232 – 3937


Šport v številkah | Kazalo

Kazalo

1 Uvod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 Kratice in statistična znamenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 Definicije izrazov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Športne in ostale organizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zveze in športne panoge, ki so vključene v sistem registracije in kategorizacije športnikov . . . . 8 Ostale organizacije, ki so vključene v programe usposabljanja, ne pa v sistem registracije in kategorizacije športnikov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

5

Statistični prikaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

5.1 Športna društva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Število društev po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Statistične regije s prvimi petimi zvezami, ki imajo v statistični regiji največ društev . . . . . . . . . 15 Število društev na 1000 prebivalcev po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Statistične regije z zvezami, ki imajo v statistični regiji največji delež društev te zveze (%). . . . 18 Število društev glede na zvrst po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zveze po zvrsti (individualne/kolektivne/miselne panoge). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Delež društev glede na zvrst po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 5.2 Usposabljanja športnih amaterskih kadrov (pregled od 2004 do 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Veljavni programi, tečaji in izpiti usposabljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Vrste programov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Število programov usposabljanja za kategorizirane zveze in ostale zveze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Število razpisanih tečajev in tečajev ESS po letih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Število razpisanih tečajev in tečajev ESS po letih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Število razpisanih tečajev VIZ in SOR od 2004 do 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Število razpisanih tečajev VIZ in VIZ-ESS od 2006 do 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Število razpisanih tečajev SOR in SOR-ESS od 2006 do 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Število razpisanih izpitov VIZ in SOR po letih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Usposobljenost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Število usposobljenosti po letih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Število usposobljenosti po stopnjah usposabljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Število novih usposobljenosti glede na stopnjo usposabljanja po letih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Število usposobljenosti po spolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Delež novih usposobljenosti po spolu po letih (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Šport v številkah | Kazalo Število usposobljenosti glede na vrsto programov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Število usposobljenosti na 1000 prebivalcev po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Število usposobljenosti po starostnih kategorijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Število usposobljenosti na društvo po statističnih regijah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3 Športniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kategorizirani športniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Število kategoriziranih športnikov po razredih od 2004 do 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Porast kategoriziranih športnikov od 2004 do 2012 (%). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Število kategoriziranih športnikov po statističnih regijah po letih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kolajne športnikov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Število osvojenih kolajn na POI in ZOI (od 2004 do 2010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Število osvojenih kolajn na SP od 2004 do 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Število osvojenih kolajn na EP od 2004 do 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Štipendije in zaposlenost športnikov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Število zaposlitev športnikov v javni upravi od 2004 do 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Število športnih štipendij od 2004 do 2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.4. Podatki o organizacijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Podatki o kategoriziranih zvezah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Podatki o ostalih organizacijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.5. Podatki o občinah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6

Metodološka pojasnila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.1 Viri zbranih podatkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Izračun števila društev/usposobljenosti na 1000 prebivalcev po statističnih regijah. . . . . . . . . . 44 Izračun števila usposobljenosti na društvo po statističnih regijah. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Izračun deleža novih usposobljenosti po spolu po letih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Izračun deleža naraščanja kategoriziranih športnikov v letih od 2004 do 2012. . . . . . . . . . . . . . . 44

7

Viri in literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


Šport v številkah | Uvod

1

Uvod

Zavod za šport Republike Slovenije Planica (v nadaljevanju: ZŠRS Planica) že kar nekaj časa sistematično spremlja proces razvoja športa. S svojim delovanjem je že prešla določene stopnje in se, poleg samega razvoja informacijskega sistema e-Šport, uveljavila tudi za zbiranje podatkov. Zbrane podatke ZŠRS Planica skuša smiselno urediti za namene, za katere so bili zbrani, in na njihovi podlagi omogoča izdelavo strokovnih analiz, ki so še kako potrebne tako tistim službam, ki so zadolžene in odgovorne za uporabo javnih sredstev za šport, kot vsem ostalim subjektom, ki tovrstne podatke lahko koristno uporabijo. Pri tem so torej kot uporabniki mišljeni tako organi znotraj države in lokalnih skupnosti kot tudi civilne športne sfere, kot so športna društva, klubi in njihove zveze, torej vse organizacije, ki so zadolžene za ustvarjanje pogojev za razvoj športa pri nas. Zato je pred vami druga publikacija Šport v številkah, ki jo izdaja ZŠRS Planica. Ta publikacija zajema pregled podatkov organizacij, ki so vpete v programe usposabljanja in tekmovalne sisteme. Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ob temeljnih zakonskih in drugih aktih predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki celostno in metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov, njihovih športnih organizacij, tekmovalnih sistemov, predvsem pa opredeljujejo pogoje za pridobitev športnikovih statusnih pravic [1]. Kriteriji posredno postavljajo standarde vrhunskega športa skozi analitično primerjavo mednarodnih tekmovalnih sistemov in jih na nacionalnem nivoju dopolnjujejo z domačimi tekmovanji. S tem opredeljujejo pogoje za oblikovanje selekcijske piramide športa v Sloveniji [1]. Strokovni svet Republike Slovenije za šport (v nadaljevanju: SSRS) določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva vrhunski športnik [2]. SSRS prav tako določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu, nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti. Ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost (strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost) določi SSRS, po pridobljenem mnenju Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Fakultete za šport in pristojne nacionalne panožne športne zveze [2]. V tej publikaciji so objavljeni podatki, ki opisujejo včlanjenost športnih društev v športne zveze, usposobljenost strokovnih delavcev v športu oz. kadrov, pregled kategoriziranih športnikov, osvojene medalje na olimpijskih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, štipendije športnikov, zaposlenost športnikov in ostali podatki, ki so za tekmovalni šport zanimivi. Tako se želi širši javnosti prikazati podatke na področju organiziranosti NPŠZ, kadrov, usposabljanja v športu in vrhunskega športa.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

5


Šport v številkah | Kratice in statistična znamenja

2

Kratice in statistična znamenja

6

Okrajšava

Pomen

1. st.

1. stopnja usposabljanja

2. st.

2. stopnja usposabljanja

3. st.

3. stopnja usposabljanja

CURS

Carinska uprava Republike Slovenije

DR

državni razred kategorizacije

EP

Evropsko prvenstvo

ESS

evropski strukturni skladi

I; individualna

individualna panoga

K; kolektivna

kolektivna panoga

KZ; zveza

zveze, ki so vključene v sistem registracije in kategorizacije; kratko: »kategorizirane zveze«

M

moški

MLR

mladinski razred kategorizacije

M; miselna

miselna panoga

MR

mednarodni razred kategorizacije

MNZ

Ministrstvo za notranje zadeve

MORS

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

MŠŠ

Ministrstvo za šolstvo in šport

NPŠZ

nacionalna panožna športna zveza

POI

poletne olimpijske igre

OKS-ZŠZ

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez

OZ

zveze (organizacije), ki izvajajo programe usposabljanja za strokovne delavce v športu ter imajo športna tekmovanja, na katerih športnik lahko doseže določeno uvrstitev [1]

PR

perspektivni razred kategorizacije

SOR

strokovno-organizacijski programi usposabljanja

SP

Svetovno prvenstvo

SR

svetovni razred kategorizacije

SSSR

Strokovni svet Republike Slovenije za šport

VIZ

vzgojno-izobraževalni programi usposabljanja

ZOI

zimske olimpijske igre

Ž

ženska

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Definicije izrazov

3

Definicije izrazov

Izraz ali okrajšava

Pomen

kategoriziran športnik

športnik je kategoriziran na osnovi doseženih dobrih uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih, za dosežen svetovni ali evropski rekord, na osnovi doseženih uvrstitev na končnih svetovnih ali evropskih rang lestvicah, državnih prvenstvih, državnih pokalnih prvenstvih, za dosežen državni rekord ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej opredeljeno [1]

kategorizirana zveza

zveza, ki je vključena v sistem registracije in kategorizacije

program usposabljanja

program, ki opredeljuje pogoje, vsebine in postopke za pridobitev strokovnega naziva, pripravljen v skladu z določbami Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu [3]

stopnja usposabljanja

s številko izražen strokovni naziv, ki pove, kakšne so pristojnosti strokovno usposobljenega delavca za delo v športu [3]

tečaj

zaokrožena skupina predmetov v okviru sprejetega programa usposabljanja; lahko se izvaja večkrat letno [3]

tečaj ESS

zaokrožena skupina predmetov v okviru sprejetega programa usposabljanja; lahko se izvaja večkrat letno; financiran je s strani evropskih strukturnih skladov

usposobljeni

oseba, ki je uspešno zaključila tečaj in pridobila naziv določene stopnje strokovne usposobljenosti [3]

usposobljenost

diploma, ki jo oseba oz. usposobljeni pridobi po usposabljanju

vrsta programa

programe usposabljanja po vrsti delimo na: SOR (strokovno-organizacijske) ali VIZ (vzgojno-izobraževalne)

zvrst športne panoge

športne panoge po zvrsti delimo na: individualne, kolektivne in miselne

ostale organizacije

zveze (organizacije) ki izvajajo programe usposabljanja za strokovne delavce v športu ter imajo športna tekmovanja, na katerih športnik lahko doseže določeno uvrstitev [1]

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

7


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

4

Športne in ostale organizacije

8

V prvi tabeli so prikazane organizacije, ki imajo športna tekmovanja, na katerih športnik lahko doseže določeno uvrstitev, na podlagi katere se vrednoti posameznikov dosežek za potrebe kategorizacije (samo za NPŠZ, ki jih priznava OKS-ZŠZ) [1]. V drugi tabeli pa so ostale organizacije, ki so vključene v izvajanje programov usposabljanja za strokovne delavce v športu ter imajo prav tako športna tekmovanja, niso pa vključene v sistem registracije in kategorizacije športnikov.

Zveze in športne panoge, ki so vključene v sistem registracije in kategorizacije športnikov Zveza ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE

Član Zvrst OKS-ZŠZ I

I

Panoga ATLETIKA

Usposa- Kategobljanja 1 rizacija 2 

ATLETIKA – STADIONSKA (+MARATON)

ATLETIKA - CESTNI TEK

ATLETIKA - GORSKI TEK

ATLETIKA - KROS

AVTOMOBILIZEM - KARTING

MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI

MOTOCIKLIZEM - ENDURO

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS

MOTOCIKLIZEM - SPEEDWAY

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

BADMINTON

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

BALINANJE

BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE

I

BILIJARD - POOL

BOB ZVEZA SLOVENIJE

I

BOB

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

BOKS

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE

M

BRIDGE

CURLING ZVEZA SLOVENIJE

I

CURLING

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE

K

FLOORBALL

SKELETON

 

 

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

Zveza GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

Član Zvrst OKS-ZŠZ I

Panoga

Usposa- Kategobljanja 1 rizacija 2

GIMNASTIKA - RITMIČNA

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

GIMNASTIKA - AEROBIKA

GIMNASTIKA - TRAMPLOIN  

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

I

GOLF

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

K

HOKEJ IN LINE

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

I

PILATES

 

HOKEJ NA LEDU

JADRANJE

JADRANJE NA DESKI

KAJTANJE

9

JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE

I

JU - JITSU

JUDO ZVEZA SLOVENIJE

I

JUDO

SANKUKAI

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

KAJAK KANU - MARATON KAJAK KANU - MIRNE VODE

 

KAJAK KANU - SLALOM

 

KAJAK KANU - SPUST

KAJAK KANU - NA DIVJIH VODAH

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

I

KARATE

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

KEGLJANJE

KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE

I

KICKBOKS - WAKO

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

KOLESARSTVO - BMX

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

KOLESARSTVO - CESTNO

KOLESARSTVO - GORSKO

KOLESARSTVO - STEZA

KONJENIŠTVO - DRESURA

KONJENIŠTVO - PRESKAKOVANJE OVIR

KONJENIŠTVO

 

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

K

KOŠARKA

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE

LETALSTVO - BALONARSTVO

LETALSTVO - JADRALNO LETENJE

LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO

LETALSTVO - PADALSTVO

LETALSTVO - MODELARSTVO

LETALSTVO - MOTORNI ZMAJI

LETALSTVO - MOTORNO LETENJE

LETALSTVO - PADALSTVO SKUPINSKI LIKOVNI SKOKI

LETALSTVO - PARA SKI

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

Zveza

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

Član Zvrst OKS-ZŠZ I

Panoga

Usposa- Kategobljanja 1 rizacija 2

LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA

LOKOSTRELSTVO - POLJSKO

LOKOSTRELSTVO - TARČNO

LOKOSTRELSTVO - 3D 

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

NAMIZNI TENIS

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

K

FUTSAL - MALI NOGOMET

NOGOMET

ODBOJKA

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

10

LOKOSTRELSTVO

ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

K

I

ODBOJKA NA MIVKI

ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO

ORIENTACIJA - PRECIZNA PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

ORIENTACIJA - TEK

PLANINSTVO - ALPINIZEM

PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE

PLANINSTVO - TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE PLANINSTVO - TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE

 

PLANINSTVO

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

I

PLAVANJE

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

I

PLES - AKROBATSKI R&R

PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI

PLES - ST IN LA PLESI

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE

I

RAFTING

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

RIBIŠTVO - KASTING

RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV

ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG

ROKOBORBA - PROSTI SLOG

 

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

K

ROKOMET

RUGBY ZVEZA SLOVENIJE

K

RUGBY

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

SABLJANJE

SAMBO ZVEZA SLOVENIJE

I

SAMBO

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

SANKANJE - NARAVNE PROGE

SANKANJE - UMETNE PROGE

SAVATE ZVEZA SLOVENIJE

I

SAVATE

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

I

POTAPLJANJE - HITROSTNO

 

POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI POTAPLJANJE - PODVODNA ORIENTACIJA

 

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

Zveza

Član Zvrst OKS-ZŠZ

Panoga

Usposa- Kategobljanja 1 rizacija 2

POTAPLJANJE - PODVODNI HOKEJ

POTAPLJANJE - PODVODNI LOV

POTAPLJANJE - AVTONOMNO

SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA

I

TAJSKI BOKS

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

I

SMUČANJE - ALPSKO

SMUČANJE - BIATLON

SMUČANJE - DESKANJE NA SNEGU

SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA

SMUČANJE - PROSTI SLOG

SMUČANJE - SMUČARSKI SKOKI

SMUČANJE - SMUČARSKI TEKI

SMUČANJE - TELEMARK

SMUČANJE - NEORGANIZIRANI SMUČARSKI PROSTOR SMUČANJE - NORDIJSKA HOJA IN TEK SQUASH ZVEZA SLOVENIJE

I

SQUASH

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

SAMOSTREL

  

 

STRELSTVO

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

M

ŠAH - STANDARDNI

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE

I

TAEKWONDO - WTF

TAEKWONDO - ITF

TAEKWONDO

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

TENIS

TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

DVIGANJE UTEŽI

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

I

AKVATLON

DUATLON

TRIATLON

VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

K

VATERPOLO

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

I

VESLANJE

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

I

DRSANJE - KRATKA PROGA

DRSANJE - UMETNOSTNO

DRSANJE - HITROSTNO

ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE

I

KEGLJANJE NA LEDU

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

I

KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE

KOTALKANJE - UMETNOSTNO

ROLANJE

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

11


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

Zveza ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE AŠ 2005

Član Zvrst OKS-ZŠZ I

Panoga

Usposa- Kategobljanja 1 rizacija 2

AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS

AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI

 

AVTOMOBILIZEM - RALLY

12

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE

K

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE

K

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE-Federazione slovena per la pesca sportiva in mare

I

RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE

I in K

ALPSKO SMUČANJE - ŠI

ALPSKO SMUČANJE - GLUHI

ATLETIKA - ŠI

GOLBAL

KOLESARSTVO - ŠI

KOŠARKA - GLUHI

KOŠARKA NA VOZIČKIH

NAMIZNI TENIS - ŠI

PLAVANJE - ŠI

SEDEČA ODBOJKA

STRELSTVO - ŠI

TENIS NA VOZIČKIH

BASEBALL

SOFTBALL

HOKEJ NA TRAVI

Opomba: panoge z aktivnimi programi usposabljanja, ki so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, 2 panoge, ki izpolnjujejo pogoje za kategorizacijo športnikov. 1

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Športne in ostale organizacije

Ostale organizacije, ki so vključene v programe usposabljanja, ne pa v sistem registracije in kategorizacije športnikov Ostale organizacije AIKIDO ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE BOWLING ZVEZA SLOVENIJE FITNES ZVEZA SLOVENIJE GO ZVEZA SLOVENIJE HAPKIDO ZVEZA SLOVENIJE JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE KASAŠKA ZVEZA SLOVENIJE KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE KRIKET ZVEZA SLOVENIJE MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE ADRIA NANBUDO ZVEZA SLOVENIJE OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ PIKADO ZVEZA SLOVENIJE SOTESKARSKA ZVEZA SLOVENIJE SPEED BADMINTON ZVEZA SLOVENIJE ŠIC - ŠPORTNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER, Zavod za izobraževanje in usposabljanje v športu ŠPORTNA CHEERLEADING ZVEZA SLOVENIJE ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO TAROK ZVEZA SLOVENIJE TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT ZVEZA DRUŠTEV IGRE PANDOLO SLOVENIJE ZVEZA REŠEVALCEV IZ VODE ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE ZVEZA TRADICIONALNEGA KARATEJA SLOVENIJE ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE

Član Zvrst OKS-ZŠZ

Panoga

I I I I I I I I K

AIKIDO BOWLING FITNES GO HAPKIDO JAMARSTVO KASAŠTVO KINOLOGIJA KRIKET

I

NANBUDO

I I I

PIKADO SOTESKANJE SPEEDMINTON

I I I I I I

Usposabljanja 1               

CHEERLEADING

 

TAROK TWIRLING

  

PANDOLO REŠEVANJE IZ VODE TABORNIŠTVO TRADICIONALNI KARATE

  

Opomba: 1 panoge z aktivnimi programi usposabljanja, ki so potrjeni s strani Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

13


Šport v številkah | Statistični prikaz

5

Statistični prikaz

5.1

Športna društva

V grafikonih o športnih društvih so obravnavana samo društva, ki so člani zvez (aktivna društva v decembru 2011). V zvezah je trenutno včlanjenih 3357 društev oziroma klubov.

Število društev po statističnih regijah 900 800 700 600 500 400 300 200 100

ka o– kr aš Ob ka aln o– kr Os aš re ka dn jes lov en sk a Po dr av sk a Po m ur sk a Sa vin Sp jsk od a nj ep os av sk a Za sa vs ka

ro š No

tra

nj

sk

Ko

ja

dn

aS

lov en i

riš Go ho go vz

Ju

re nj

sk

a

ka

0

Go

14

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število društev na 1000 prebivalcev po statističnih regijah

Pomurska Koroška Podravska

Gorenjska Savinjska Zasavska Goriška

Osrednjeslovenska

Notranjsko– kraška

15

Spodnjeposavska

Jugovzhodna Slovenija

Obalno–kraška

Odstotek 1,2 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 1,8 – 2,0 2,0 in več

Statistične regije s prvimi petimi zvezami, ki imajo v statistični regiji največ društev Statistična regija

Zveza

Št. društev KZ

Delež (%)

GORENJSKA SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

47

11,2

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

34

8,8

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

29

7,5

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

21

5,4

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

16

4,1

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

27

11,1

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

20

8,2

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

19

7,8

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE, LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

16

6,6

GORIŠKA

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Statistična regija

Št. društev KZ

Zveza

Delež (%)

JUGOVZHODNA SLOVENIJA NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

14

7,7

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

13

7,1

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

11

6.0

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

10

5,5

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE

9

4,9

KOROŠKA

16

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

18

14,1

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

12

9,4

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

11

8,6

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

9

7,0

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

8

6,3

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

12

12,4

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

10

10,3

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

7

7,2

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005

6

6,3

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

35

13,9

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

29

11,5

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

26

10,3

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

10

4,0

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

66

7,8

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

62

7,4

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

57

6,8

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

48

5,7

ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005

40

4,8

114

23,8

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

37

7,7

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

26

5,4

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

19

4,0

NOTRANJSKO-KRAŠKA

OBALNO-KRAŠKA

OSREDNJESLOVENSKA

PODRAVSKA NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Statistična regija

Zveza

Št. društev KZ

Delež (%)

POMURSKA NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

76

36,9

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

13

6,3

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE

10

4,9

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

9

4,4

JUDO ZVEZA SLOVENIJE

7

3,4

SAVINJSKA PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

57

15,2

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

31

8,3

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG

28

7,5

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

24

6,4

KARATE ZVEZA SLOVENIJE, LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

18

4,8

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

6

6,3

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE, ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

5

5,3

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA, SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE

4

4,2

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE, PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG, STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE – AŠ 2005

5

6,9

SPODNJEPOSAVSKA

ZASAVSKA

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

17


Šport v številkah | Statistični prikaz

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

18

Skupaj

Zasavska

Spodnjeposavska

Savinjska

Pomurska

Podravska

Osrednjeslovenska

Obalno-kraška

Notranjsko-kraška

Koroška

Jugovzhodna Slovenija

Goriška

Zveza

Gorenjska

Število društev po zvezah in statističnih regijah

12

6

6

2

3

5

14

6

2

6

2

1

65

7

9

6

2

2

5

21

10

3

10

3

1

79 28

1

1

2

1

1

1

9

5

2

2

2

1

21

19

4

0

12

26

48

7

0

3

1

2 143

BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE

1

0

1

0

0

0

6

2

1

1

0

0

12

BOB ZVEZA SLOVENIJE

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE

1

0

1

2

0

4

12

8

2

1

1

0

32

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE

0

0

1

0

1

0

3

1

1

2

0

0

9

CURLING ZVEZA SLOVENIJE

1

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

6

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE

8

1

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

16

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

3

5

1

1

0

3

14

9

1

0

3

0

40

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

5

1

2

1

0

4

16

5

2

9

2

0

47

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

6

0

0

0

0

0

10

1

0

2

0

0

19

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

6

3

3

1

0

29

19

7

3

8

0

0

79

JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE

1

1

5

0

0

1

4

4

0

3

2

0

21

JUDO ZVEZA SLOVENIJE

4

1

1

7

0

6

17

13

7

4

2

1

63

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

2

1

4

0

0

4

4

3

3

1

2

1

25

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

3

7

2

1

3

5

9

10

5

16

3

2

66

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

10

2

4

6

4

4

16

15

2

11

2

4

80

KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE

2

2

1

0

1

2

6

7

0

3

3

2

29

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

15

16

8

3

1

1

23

10

2

5

2

3

89

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

4

4

2

1

2

4

7

6

1

6

1

1

39

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

15

7

4

3

7

7

36

15

2

24

3

5 128

8

16

10

5

2

2

23

15

9

16

1

2 109

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

5

2

4

3

3

1

12

1

2

4

0

0

37

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

6

2

3

3

1

3

10

3

5

3

2

1

42

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

34

27

14

11

7

35

57 114

76

31

5

4 415

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

9

4

5

9

0

5

5

11

3

0

77 13

ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

15

11

1

3

0

2

0

0

4

0

0

1

1

1

29

16

13

18

6

8

66

37

5

57

6

5 266

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

8

3

1

3

0

3

7

4

1

4

1

1

36

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

6

6

4

2

2

3

30

8

3

5

3

3

75

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE

4

1

4

0

1

0

2

1

1

0

0

1

15

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Savinjska

10

5

11

4

3

72

1

6

3

1

1

0

12

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

16

5

11

4

1

10

18

9

4

8

5

3

94

0

0

0

0

0

0

6

2

0

0

0

0

8

RUGBY ZVEZA SLOVENIJE

Skupaj

Pomurska

11

0

Zasavska

Podravska

1

0

Spodnjeposavska

Osrednjeslovenska

3

0

Notranjsko-kraška

2

0

Koroška

5

0

Jugovzhodna Slovenija

6

0

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Goriška

11

ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE

Zveza

Gorenjska

Obalno-kraška

Šport v številkah | Statistični prikaz

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

0

1

0

0

0

1

3

1

0

1

0

0

7

SAMBO ZVEZA SLOVENIJE

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

1

0

5

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

4

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7

SAVATE ZVEZA SLOVENIJE

1

1

0

0

2

0

10

0

0

1

0

0

15

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

8

4

5

1

2

10

15

6

3

5

4

1

64

SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA

0

0

4

0

0

0

2

1

0

0

0

0

7

47

20

7

12

10

7

62

19

4

28

4

5 225

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG SQUASH ZVEZA SLOVENIJE

3

0

0

0

0

0

2

1

1

1

1

0

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

9

6

9

2

5

8

16

26

13

9

4

5 112

9

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

9

4

7

8

2

6

23

19

4

12

3

2

99

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE

2

0

0

1

0

1

15

5

1

9

0

0

34

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

7

2

3

2

2

7

23

5

3

9

3

1

67

TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

0

0

6

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

3

0

3

0

0

1

4

2

1

3

3

0

20

VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

2

1

0

0

0

3

2

1

0

1

0

0

10

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

1

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

6

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

3

0

0

0

0

0

3

1

1

1

0

0

9

ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

0

3

0

0

0

1

8

0

1

0

0

0

13

ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005

5

12

4

1

6

5

40

7

1

6

2

5

94

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE

1

0

0

0

0

0

7

0

1

0

0

0

9

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

11

10

8

7

4

7

35

14

10

15

4

4 129

3

0

0

0

0

9

0

0

0

2

0

0

97 252 842 478 206 374

95

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE PARAOLIMPIJSKI KOMITE ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE-Federazione slovena per la pesca sportiva in mare Skupaj

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

388 243 182 128

14

72 3357

19


Šport v številkah | Statistični prikaz

Zveze po zvrsti (individualne/kolektivne/miselne panoge) 2 10

48

20 individualna

kolektivna

mislena

Opomba: • upoštevajo se samo KZ (razen Zveze za šport invalidov Slovenije).

Število društev glede na zvrst po statističnih regijah 700 600 500 400 300 200 100

individualna

kolektivna

a sa vs k

a Za

av sk

jsk nj

ep os

Sa vin

ur

sk

a

a

a Po m

ra vs k

a sk

Po d

ka

od Sp

Os

re d

nj

es lov en

kr aš o–

ka kr aš

o– sk nj

Ob aln

ka ro š Ko tra No

riš

Ju g

ov z

ho

dn

Go

Go

re n

jsk

a

ka aS lov en ija

0

mislena

Opomba: • upoštevajo se samo KZ (razen Zveze za šport invalidov Slovenije), • individualna, kolektivna in miselna: društva, ki so včlanjena v zvezo in se ukvarjajo s športno panogo, ki je nosilna panoga te zveze.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Delež društev glede na zvrst po statističnih regijah

Pomurska Koroška

Gorenjska

Podravska

Savinjska Zasavska

Goriška

21

Osrednjeslovenska Spodnjeposavska

Notranjsko– kraška Obalno–kraška

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

Jugovzhodna Slovenija

Panoga individualna kolektivna miselna


Šport v številkah | Statistični prikaz

5.2

Usposabljanja športnih amaterskih kadrov (pregled od 2004 do 2011)

Geografska lokacija usposobljene osebe je enaka njenemu zadnjemu zavedenemu stalnemu prebivališču v informacijskem sistemu e-Športa.

Veljavni programi, tečaji in izpiti usposabljanja Za grafikone, ki prikazujejo programe usposabljanja, velja naslednja opomba: •• upoštevajo se samo tisti programi usposabljanja, ki jim je obdobje veljavnosti poteklo v letu 2011.

Vrste programov 22 63

255

VIZ

SOR

Število programov usposabljanja za kategorizirane zveze in ostale zveze

186

132

KZ

OZ Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število razpisanih tečajev in tečajev ESS po letih 350 300 250 200 150 100

23

50 0 2004

2005

2006

2007

Tečaji

2008

2009

2010

20111

Tečaji ESS

Opomba: •  131. 8. 2011 se je zaključilo obdobje sofinanciranja ESS za izvajanje razpisanih tečajev programov usposabljanja, • upoštevajo se samo tisti tečaji, ki imajo datum začetka v letu 2011.

Število razpisanih tečajev VIZ in SOR od 2004 do 2011 40

1916

VIZ

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

SOR


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število razpisanih tečajev VIZ in VIZ-ESS od 2006 do 2011

425

1005

24 VIZ

VIZ–ESS

Opomba: • od leta 2006 so se začeli financirati tečaji VIZ-ESS s strani ESS.

Število razpisanih tečajev SOR in SOR-ESS od 2006 do 2011

12 28

SOR

SOR–ESS

Opomba: • od leta 2006 so se začeli financirati tečaji SOR -ESS s strani ESS.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število razpisanih izpitov VIZ in SOR po letih 450 400 350 300 250 200 150

25

100 50 0 2004

2005

2006

2007

VIZ

2008

2009

2010

2011

SOR

Usposobljenost Definiciji: •• usposobljeni: posameznik, ki se je usposobil, •• usposobljenost: diploma, ki jo/jih je oseba oz. usposobljeni pridobil na usposabljanjih (en usposobljen ima lahko več usposobljenosti).

Število usposobljenosti po letih Leto

Št. usposobljenosti

Št. usposobljenih

2004

11084

8564

2005

13797

10512

2006

17262

13007

2007

19983

14908

2008

22745

16776

2009

26433

19125

2010

30020

21314

2011

32450

22934

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število usposobljenosti po stopnjah usposabljanja 3269

7197 21984

26 1. st.

2. st.

3. st.

Število novih usposobljenosti glede na stopnjo usposabljanja po letih Za izračun glej Metodologijo (6.2). 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

2004

2005

2006 1. st.

2007 2. st.

2008 3. st.

2009

2010

2011

Skupaj

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število usposobljenosti po spolu

11191

21259

27 M

Ž

Delež novih usposobljenosti po spolu po letih (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004

2005

2006

2007

M

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

2008

Ž

2009

2010

2011


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število usposobljenosti glede na vrsto programov 1068

31386

28 VIZ

SOR

Število usposobljenosti na 1000 prebivalcev po statističnih regijah

Pomurska Koroška Podravska

Gorenjska Savinjska Zasavska Goriška

Osrednjeslovenska

Notranjsko–kraška Jugovzhodna Slovenija Obalno–kraška

Spodnjeposavska

Odstotek  8,5 – 11,0 11,0 – 13,5 13,5 – 16,0 16,0 – 18,5 18,5 in več

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število usposobljenosti po starostnih kategorijah 12000 10000 8000 6000 4000

29

2000 0

15-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

Opomba: • starostna struktura usposobljenosti je bila gledana na dan 31. 12. 2011. Pomeni starost usposobljenih kadrov na ta dan.

Število usposobljenosti na društvo po statističnih regijah Za izračun glej Metodologijo (6.2). Pomurska Koroška Podravska

Gorenjska Savinjska Zasavska Goriška

Osrednjeslovenska

Spodnjeposavska

Notranjsko–kraška Jugovzhodna Slovenija Obalno–kraška

Opomba: • upoštevana so samo društva KZ (razen Zveze za šport invalidov Slovenije).

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

Usposobljenosti /  društvo 5,0 – 6,5 6,5 – 8,0 8,0 – 9,5 9,5 – 11,0 11,0 in več


Šport v številkah | Statistični prikaz

5.3 Športniki Kategorizirani športniki Kategorizirani športniki so vzeti glede na stanje 1. februarja za vsako leto od 2004 do 2012 [4]. Geografska lokacija kategoriziranega športnika je določena z lokacijo sedeža športnikovega društva. Številke kategoriziranih športnikov za obdobja od leta 2009 prikazujejo stanje »dinamičnega« arhiva podatkov in se ne ujemajo s številkami, ki jih je OKS-ZŠZ objavil ob izdaji posameznega seznama, saj se naknadno spremenjeni podatki, v skladu s pravili pri kategoriziranju športnikov, zapišejo v arhiv kot je zapisano na trenutnem seznamu.

Število kategoriziranih športnikov po razredih od 2004 do 2012 30

2500

2000

1500

1000

500

0

2004

2005

2006

2007

SR

2008

MR

2010

20091

PR

DR

2011

2012

MLR

Opomba: 1 od leta 2008 so bili sprejeti novi kriteriji za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji.

Tip/Leto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SR

29

45

43

41

43

52

89

106

131

MR

504

474

467

494

545

484

388

405

399

PR

221

199

273

270

274

259

432

479

515

DR

1049

1200

1179

1365

1263

1760

1984

2144

2191

MLR

947

1057

1128

1171

1161

2172

1769

2073

1947

2750

2975

3090

3341

3286

4727

4662

5207

5183

Skupaj

Opomba: • podatki od leta 2004 do leta 2008 so pridobljeni iz uradnih seznamov OKS-ZŠZ, • podatki od leta 2009 do leta 2012 so pridobljeni iz spletne aplikacije Športniki, ki je uradna aplikacija OKS-ZŠZ-ja za oddajo predlogov zveze za pridobitev statusa kategoriziranega športnika.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Porast kategoriziranih športnikov od 2004 do 2012 (%) Za izračun glej Metodologijo (6.2). Rang/leto

2005

2006

2007

2008

20091

2010

2011

2012

SR

55,2

-4,4

-4,7

4,9

20,9

71,2

19,1

23,6

MR

-6,0

-1,5

5,8

10,3

-11,2

-19,8

4,4

-1,5

PR

-10,0

37,2

-1,1

1,5

-5,5

66,8

10,9

7,5

DR

14,4

-1,8

15,8

-7,5

39,4

12,7

8,1

2,2

MLR

11,6

6,7

3,8

-0,9

87,1

-18,6

17,2

-6,1

8,2

3,9

8,1

-1,6

43,9

-1,4

11,7

-0,5

Skupaj

Opomba: • izbrano leto predstavlja porast glede na prejšnje leto (poglavje 6.2), •  1od leta 2008 so bili sprejeti novi kriteriji za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji.

31

Število kategoriziranih športnikov po statističnih regijah po letih Statistična regija Gorenjska

Goriška

Jugovzhodna Slovenija

Leto

SR

MR

Obalno-kraška

MLR

Skupaj

13

100

33

261

301

708

2010

17

75

58

335

245

730

2011

20

64

77

323

258

742

2012

25

59

88

360

232

764

2009

4

20

10

139

118

291

2010

9

18

20

135

77

259

2011

12

17

16

154

153

352

2012

14

13

16

74

142

259

2009

19

11

104

127

261

2010

16

21

128

103

268

12

27

103

133

275

22

22

104

127

277

2012

Notranjsko-kraška

DR

2009

2011 Koroška

PR

2

2009

16

7

34

90

147

2010

1

14

9

38

49

111

2011

1

15

6

58

66

146

2012

1

19

11

41

60

132

2009

3

9

20

45

77

2010

5

15

20

30

70

2011

5

13

19

32

69

2012

7

11

31

43

92

2009

10

29

22

85

182

328

2010

9

5

34

105

149

302

2011

9

12

36

101

154

312

2012

10

11

37

81

127

266

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz Statistična regija

Leto

Osrednjeslovenska

Podravska

Pomurska

MR

Savinjska

Spodnjeposavska

Zasavska

DR

MLR

Skupaj

14

144

71

588

553

1370

2010

26

114

113

591

506

1350

2011

32

111

129

730

623

1625

2012

36

116

160

818

610

1740

2009

5

40

34

219

317

615

2010

5

37

65

275

235

617

2011

4

35

66

311

250

666

2012

8

44

56

346

199

653

4

3

68

57

132

2010

1

5

5

79

52

142

2011

1

10

8

61

84

164

2012

2

7

10

37

44

100

2009

4

65

41

143

266

519

2010

5

59

59

161

239

523

2011

8

65

60

161

239

533

2012

14

53

68

186

290

611

2009

1

1

10

41

47

100

2010

1

3

14

33

46

97

2011

1

8

11

53

57

130

2012

1

8

7

38

45

99

2009

1

1

2010

1

2011

1

2012

1

2009

1

PR

2009

2009

32

Drugo

SR

8

16

10

36

15

20

24

60

1

13

38

16

69

2

10

40

15

68

42

59

143

2010

14

37

4

64

14

133

2011

17

50

17

32

8

124

2012

17

38

19

35

13

122

42

Opomba: • 1 pod »Drugo« so šteti vsi kategorizirani športniki, ki tekmujejo za tuji klub, • podatki so pridobljeni iz spletne aplikacije Športniki, ki je uradna aplikacija OKS-ZŠZ-ja za oddajo predlogov NPŠZ za pridobitev statusa kategoriziranega športnika.

Kolajne športnikov Število doseženih kolajn na POI in ZOI (od 2004 do 2010) olimpijske igre POI ZOI

zlata 1

srebrna

bronasta

3

5

2

1

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Število osvojenih kolajn na SP od 2004 do 2011 35 30 25 20 15 10

33

5 0 2004

2005

2006

zlata

2007

srebrna

2008

2009

2010

2011

2010

2011

bronasta

Opomba: • štejejo kolajne športnikov, ki tekmujejo v panogah kategoriziranih zvez.

Število osvojenih kolajn na EP od 2004 do 2011 35 30 25 20 15 10 5 0 2004

2005

2006

zlata

2007

srebrna

2008

bronasta

Opomba: • štejejo kolajne športnikov, ki tekmujejo v panogah kategoriziranih zvez.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

2009


Šport v številkah | Statistični prikaz

Štipendije in zaposlenost športnikov Število zaposlitev športnikov v javni upravi od 2004 do 2011 120 100 80 60 40 20 0 2004

2005

2006

2007

CURS

2008

MNZ

2009

MORS

2010

2011

SKUPAJ

Število športnih štipendij od 2004 do 2011 180 160 140 120 100 80 60 40 20

2 11

/2

01

1 20

10

/2

01

0 20

09

/2

01

9 20

20

08

/2

00

8 20

07

/2

00

7 20

06

/2

00

6 20

05

/2

00

5 00 /2 04 20

03

/2

00

4

0

20

34

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

5.4. Podatki o organizacijah Podatki o kategoriziranih zvezah Kategorizirani športniki1 Organizacija

Št. društev

SR

MR

PR

DR

Število usposobljenih2

MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

65

3

15

27

207

198

450

308

AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE

79

1

7

1

31

2

42

10

1

1

21

7

30

203

33

5

4

18

13

45

37

72

1

9

10

0

1

1

0

2

4

2

2

0

0

0

49

49

0

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE BOB ZVEZA SLOVENIJE BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE CURLING ZVEZA SLOVENIJE

28 143

5

12 2 32

1

1

9 6

FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE

16

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

40

GOLF ZVEZA SLOVENIJE

47

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

19

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

79

JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE

21

JUDO ZVEZA SLOVENIJE

63

8

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

25

16

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

66

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

80

2

KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE

29

5

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

89

1

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

39

5

7

6

77 13

7

52

558

64

19

641

6

12

18

134

28

8

170

191

6

55

97

36

32

165

6

9

29

25

69

134

53

17

204

6

20

36

88

158

272

90

7

369

12

24

23

35

110

183

72

53

308

5

29

54

88

286

61

8

355

22

14

18

44

100

9

18

53

20

105

155

24

14

9

42

69

135

158

124

51

12

65

7

295

49

224

350

325

164

2 5

ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

34

37

23

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

10 1

19

56

16

195 282

80

382 489 0

44

6

71

137

16

15

168

9

37

29

76

91

68

9

168

152

198

350 1006

625

262

1893

68

203

317

399

212

611

20

12

32

7

10

17

27

266

1

32

16

26

7

36

3

11

12

225

6

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

75

7

14

18

41

41

RAFTING ZVEZA SLOVENIJE

15

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

72

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

149

149

11

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

6

104

104

49

18

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

1

51

18

18

8

415

132

79

16

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

236 23

21

109

42

10

45

128 37

416

3

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

53

30

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

33

55

42

82

534 2162 2002

4698

257 4514

110

13

4637

121

101

33

185

51

48

0

1

0

35


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija

36

Št. društev

SR

MR

ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE

12

1

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

94

54

RUGBY ZVEZA SLOVENIJE

8

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

7

SAMBO ZVEZA SLOVENIJE

5

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

7

SAVATE ZVEZA SLOVENIJE

15

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

64

SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOKSA SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG SQUASH ZVEZA SLOVENIJE

DR

MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 9

20

3

1

24

58

302

468

474

610

139

1223

17

10

27

21

5

9

8 54

0

7

7 225

PR

14

2

16

1

8

1

10

1

41

14

1

0 9 0

63

74

4

9

9

3

118

8

9

78 24

145 0

340 8069

294

9241

79

8

367

17

27

49

152 7

4

11

80

6

4

1

2

90

40

137

280

9

95

26

878

86

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

112

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

99

1

1

31

30

63

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE

34

4

14

17

9

13

57

51

20

10

81

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

67

1

1

10

67

26

105

365

135

17

517

1

1

2

10

27

62

3

65

30

54

22

76

23

23

11

38

TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

6

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

20

VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

10

2

1

14

19

11

11

5

29

58

9

12

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

6

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

9

3

ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU SLOVENIJE

5

14

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

13

ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ 2005

94

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE

9

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE

3

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE - PARAOLIMPIJSKI KOMITE ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE-Federazione slovena per la pesca sportiva in mare SKUPAJ

129

7

1

1 7

1

0

27

14

0

5

4

12

45

1

53

0

62

0

62

71

0 6

14 3357

6

0

131

16

12

1

20

399

1

515 2191 1947

22

16

93

16

34

0

22

0

5183 19299 6701 3143 29143

Opomba: 1 stanje na dan 1. 2. 2012, 2 število usposobljenih na dan 31. 12. 2011 (upoštevani so vsi usposobljeni iz VIZ in SOR usposabljanj).

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz

Podatki o ostalih organizacijah organizacija AIKIDO ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE FITNES ZVEZA SLOVENIJE

Število usposobljenih1 1. st.

2. st.

3. st. 3

22

774

170

76

1020

2

1

2

19

0

GO ZVEZA SLOVENIJE JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

5 0

KENDO ZVEZA SLOVENIJE KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE

Skupaj

8

8

KRIKET ZVEZA SLOVENIJE

0

MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE ADRIA

0

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ

103

SOTESKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

427

ŠIC - ŠPORTNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER, Zavod za izobraževanje in usposabljanje v športu

1

104 427

7

6

13

ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE - ZVEZA DRUŠTEV ZA ŠPORTNO REKREACIJO IN ŠPORTNO VZGOJO

247

38

285

TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE

260

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

260 25

109

78

187

ZVEZA TRADICIONALNEGA KARATEJA SLOVENIJE

504

54

558

ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE

68

14

82

115

110

26

251

2685

496

126

3307

DRUGO

2

SKUPAJ

Opomba: 1 število usposobljenih na dan 31. 12. 2011 (upoštevani so vsi usposobljeni iz VIZ in SOR usposabljanj), 2 število usposobljenih, ki so usposobljeni v tujini oziroma nimajo zavedenega ustreznega naslova.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

18

85

42

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

37


Šport v številkah | Statistični prikaz

5.5. Podatki o občinah Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija AJDOVŠČINA APAČE

36

BELTINCI

12 3

BISTRICA OB SOTLI

2

MR 1

PR 2

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 6 1

1 18

6

8

CERKLJE NA GORENJSKEM CERKNICA

2 43

8

41

8

6

55

1

1

61

15

14

90

13

14

70

26

15

111

1

2

37

16

9

62

1

7 4

4 65

1

3

103

31

16

150

13

34

215

82

37

334

0

8

2

12

31

34

92

119

288

533

196

104

833

1

4

5

65

16

4

85

4

1

4

7

16

151

37

9

197

4

3

7

92

15

6

113

0

7

5

0

14

2

0

17

8

1

17

DESTRNIK

1 4

1

1

2

1

3

3

2

1

DOBJE DOBREPOLJE DOBRNA DOBROVA-POLHOV GRADEC

3 1 14

DOBROVNIK

3

DOL PRI LJUBLJANI

6

DOLENJSKE TOPLICE DOMŽALE DORNAVA DRAVOGRAD

2

5 50

3

12 2

18 25

7

50

15

10

75

7

102

37

21

160

0

15

1

1

45

8

3

56

10

2

49

0

6

0

37

16 6

0

8

4

3

15

3

51

17

12

80

3

44

50

528

2

1

6

4 4

8

27

5

63

60

142

369

109

2

2

14

5

2

21

1

1

6

72

23

31

126

1

3

6

10

4

10

1

3 14

14

2

2

DIVAČA

191

13

4 9

22

4

CIRKULANE

ČRNOMELJ

256

3

ČRENŠOVCI ČRNA NA KOROŠKEM

35

1

7

CERKNO

61 14

12

1

26

CERKVENJAK

4

3

126

1 82

19

11

0 8

CANKOVA

38

0

5

7

11

11

3

9

26

31

4

BOROVNICA

BREZOVICA

270

4

156

BOVEC

BREŽICE

27

10

2

2

7

64

17

51

1

6

179

0

18

15

BRASLOVČE

43

11

BLOKE

BRDA

10

2 8

BOHINJ

CELJE

32

2

BENEDIKT BLED

38

Št. SR društev

0

9

4

13

34

7

13 32

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija

Št. SR društev

DUPLEK GORENJA VAS-POLJANE GORIŠNICA GORJE GORNJA RADGONA GORNJI GRAD

MR

6

PR 3

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 2

7

12

40

GRAD HAJDINA HOČE-SLIVNICA

9

2

11

102

24

8

134

1

2

3

50

16

4

70

3

1

3

11

3

3

2

5

1 28

1

7

7 15

HODOŠ

1 5

HRASTNIK

15

HRPELJE-KOZINA

10

IDRIJA

32

IG

11

ILIRSKA BISTRICA

21

IVANČNA GORICA

20

IZOLA

37

JESENICE

20

1

1

2 2

1

KIDRIČEVO

9 6

KOBILJE

1

KOČEVJE

27

KOMEN

4

KOMENDA

8 103

9

1

51 14 189

2

2

25

12

4

41

1

2

90

43

15

148

0

2

15

15

26

13

5

44

2 7

26

1

2

2

6

56

20

9

85

0

37

29

8

74

3

12

197

48

13

258

5

6

37

19

5

61

1

15

1

18

98

33

7

138

2

2

1

5

115

29

14

158

1

11

12

22

47

184

55

22

261

12

36

39

92

228

89

28

345

2

8

3

5

16

1

3

5

1

60

128

309

115

68

492

18

18

66

23

5

94

11

1

6

24

5

9

1

18 13

13

2

KOBARID

7 0

1

2

38

68 109

52

2

10

7 12

1

2

KAMNIK

15 30

124

JEZERSKO

KANAL

46 67

0

1 1

4 3

47

13

JURŠINCI

KOPER

47

5

HORJUL

KOSTANJEVICA NA KRKI

2

11

GORNJI PETROVCI GROSUPLJE

5

3

1

4

63

16

9

88

11

22

34

64

20

6

90

0

2

2

5

6

11

113

44

11

168

4

3

17

3

2

22

1

5

9

15

65

26

23

114

18

45

53

126

541

169

65

775

0

16

4

6

26

1 4

48

6

1

3

KOSTEL

1

0

3

1

4

KOZJE

1

0

15

3

18

KRANJ

103

5

23

37

127

90

282

718

217

93

1028

16

1

1

1

38

2

43

160

51

33

244

KRANJSKA GORA

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

39


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija KRIŽEVCI KRŠKO KUNGOTA

39 1 24

LENART

17

LENDAVA

31

LJUBNO LOGATEC

22

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj

2

30

1

8

LOŠKA DOLINA

7 1

LOVRENC NA POHORJU

5

LUČE

2

LUKOVICA

7

MAJŠPERK

8

MARKOVCI

4

MEDVODE

20

MENGEŠ

9

METLIKA

9

MEŽICA

6

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

8

MIREN-KOSTANJEVICA

9

MIRNA

3

1

26

19

41

256

88

37

381

1

2

31

10

4

45

0

3

1

10

14

34

110

25

9

144

0

49

18

4

71

4

3

7

74

24

8

106

91

106

39

22

167

1167 3311 1013

448

4772

4

1

4

51

35

108

554

381

1

2

4

22

7

5

34

1

3

7

11

93

15

5

113

8

7

9

25

224

41

19

284

1

1

50

6

5

61

8

44

9

0

10

1

1

2

5

1 1

1

38

43

1 1

1

7

0

32

20

11

63

1

14

2

3

19

2

35

5

4

44

0

25

15

8

48

0

15

6

2

23

484

978

461

190

1629

134 1

1

23

7

1

31

9

7

17

206

74

54

334

4

2

1

2

53 10

261

8

2

7

93

28

25

146

0

54

15

7

76

1

35

20

8

63

0

27

10

5

42

0

42

6

2

50

1

12

30

11

3

44

0

7

3

1

11

3

5

65

20

10

95

MIRNA PEČ MISLINJA

3

94 1

8

22

1

4 170

0 15

6

LOŠKI POTOK

MAKOLE

1

8 24

MARIBOR

5

21 449

LJUTOMER LOG-DRAGOMER

PR

4

KUZMA

LJUBLJANA

MR

2

LAŠKO

LITIJA

40

Št. SR društev

MOKRONOG-TREBELNO

2

0

16

4

5

25

MORAVČE

3

0

29

13

2

44

MORAVSKE TOPLICE MOZIRJE MURSKA SOBOTA MUTA

10 9 55 9

1

6

7

1

1

36

19

2

57

1

1

2

65

18

12

95

16

17

47

170

64

15

249

3

2

5

47

17

13

77

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija

Št. SR društev

NAKLO NAZARJE NOVO MESTO

52

OPLOTNICA

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 15

15

4 70

ORMOŽ

PR

6

NOVA GORICA ODRANCI

MR

11

64

24

6

94

0

27

17

15

59

6

11

24

50

102

329

108

66

503

12

7

61

62

142

314

114

52

480

0

5

1 4 14

1

12

5

1

1

40

9

7

56

3

16

74

33

11

118

OSILNICA

1

0

2

PESNICA

6

0

30

14

3

47

PIRAN

53

PIVKA

10

2

4

2

7

17

34

64

205

61

24

290

3

2

18

23

57

29

12

98

4

PODČETRTEK

9

0

38

11

PODLEHNIK

2

0

6

5

PODVELKA

3

POLJČANE

5

POLZELA POSTOJNA

5 29

PREBOLD

7

PREDDVOR

3

PREVALJE PTUJ

5 5

RADEČE

8

RADENCI

5 44

RAVNE NA KOROŠKEM

22

14

17

52

14

15

81

27

206

70

23

299

6

35

14

80

20

13

113

65

264

93

35

392

11

20

13

2

35

42

19

21

82

1

1

36

18

7

61

2

35

13

3

51

47

21

16

84

327

108

67

502

46

36

229

1

7

1

1 2

2

10

8

50

6

83

14

5

23

22

64

147

0

6

3

16

1

4

16

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

13

10

1

ROGATEC

45 94

3

1

RUŠE

5 8

20

3

35

1 20

6 20

9

2

ROGAŠKA SLATINA

34 66

7

7

ROGAŠOVCI

1 0

1

REČICA OB SAVINJI RIBNICA

21 78

12

RENČE-VOGRSKO RIBNICA NA POHORJU

5 21

2

1

9

6 27

8

9

RADOVLJICA

10 30

1

1 4

0 3

5

1

5

PUCONCI

RAZKRIŽJE

2

50

RAČE-FRAM

RADLJE OB DRAVI

3

53 11

2

2

3

0

30

8

7

45

5

38

12

1

51

56

91

24

13

128

0

10

4

4

18

4

67

26

9

102

0

22

1

23

4

4

5

9

20

3

3

26

11

3

2

5

66

44

25

135

41


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija SELNICA OB DRAVI SEMIČ SEVNICA

42

Št. SR društev

MR

PR

5

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 1

2

3 0

27

9

4

40

10

13

24

111

51

25

187

6 24

1

34

10

2

46

SEŽANA

25

1

6

18

25

184

66

35

285

SLOVENJ GRADEC

31

2

10

15

27

193

72

35

300

2

SLOVENSKA BISTRICA

33

16

13

33

249

57

29

335

SLOVENSKE KONJICE

25

3

14

17

128

43

26

197

SODRAŽICA

3

1

1

15

5

20

SOLČAVA

1

0

6

1

7

SREDIŠČE OB DRAVI

2

STARŠE

9

STRAŽA

4

SV. TROJICA V SLOV. GORICAH

1

2

6

0

8

3

2

13

1

1

19

10

2

31

7

13

30

4

1

35

0

3

8

5

16

2

SVETA ANA

1

0

5

2

SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

3

0

1

1

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

2

0

20

5

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

2

0

10

2

SVETI TOMAŽ

2

0

11

ŠALOVCI

1

0

2

ŠEMPETER-VRTOJBA

7

ŠENČUR

13

ŠENTILJ

10

ŠENTJERNEJ ŠENTJUR ŠENTRUPERT ŠKOCJAN ŠKOFJA LOKA

1 2

1

ŠKOFLJICA

6

ŠMARJE PRI JELŠAH

7

4

14

3

5

7

89

27

10

126

19

93

23

11

127

1

38

14

2

54

1

1

41

11

6

58

6

117

44

31

192

0

13

2

1

16

46

423

2

1 2

11 1

3

1 36

26 12

1 1

3

1

14

7 22

9 2

35

0

12

4

30

85

285

92

16

0

72

21

6

99

1

1

47

20

6

73

ŠMARJEŠKE TOPLICE

2

0

13

4

2

19

ŠMARTNO OB PAKI

2

0

45

11

9

65

ŠMARTNO PRI LITIJI ŠOŠTANJ

7

2

16

1

3

1

3

41

15

1

57

1

5

109

40

20

169

ŠTORE

3

0

26

16

8

50

TABOR

2

0

6

2

1

9

TIŠINA

5

4

14

2

1

17

1

2

1

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Statistični prikaz Število usposobljenih2

Kategorizirani športniki1 Organizacija

Št. SR društev

TOLMIN

22

TRBOVLJE

29

TREBNJE

16

TRNOVSKA VAS

2

TRZIN

9

TRŽIČ

23

TURNIŠČE VELENJE

MR

1

7

6

1

46

1

VELIKA POLANA

1

VELIKE LAŠČE

6

VERŽEJ

1

VIDEM

6

VIPAVA

10

15

PR

DR MLR Skupaj 1. st. 2. st. 3. st. Skupaj 20

147

6

19

166

67

32

265

17

23

73

37

19

129

31

15

125

1

12

2

11

2

3

0

5

3

2

5

79

7 15 1

3

9 47

7

45

27

219

5

9

32

192

65

32

289

2

3

20

10

2

32

42

120

447

139

65

651

0

7

5

7

39

13

0

6

5

6

5

12 4

56 11

0

42

6

8

56

8

75

22

10

107

VITANJE

2

0

11

3

1

15

VODICE

7

0

38

11

2

51

VOJNIK

6

VRANSKO

3

VRHNIKA

34

VUZENICA

4

ZAGORJE OB SAVI ZAVRČ

4 33

ŽELEZNIKI

18

19

7

1 2

6

27

8

5

12 5

ŽUŽEMBERK

2

DRUGO3 4 3194

1

38

131

399

19

16

16

85

6

1

32

31

210

51

21

282

1

41

7

6

54

43

151

43

14

208

0

1

1

1

55

19

10

84

199

111

52

362

10

1

11

107

27

10

144

0

5

1

21

106

18

5

129

2

59

34

33

126

3

23

7

1

31

122 1582

355

101

2038

5183 21984 7197 3269

32450

7

1 1 35

13

515 2191 1947

Opomba: 1 stanje na dan 1. 2. 2012, 2 število usposobljenih na dan 31. 12. 2011 (upoštevani so vsi usposobljeni iz VIZ in SOR usposabljanj), 3 vsi kategorizirani športniki, ki tekmujejo za tuji klub, 4 usposobljen kader v tujini oziroma usposobljeni, ki nimajo zavedenega ustreznega naslova.

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

2

75

2 17

53 25

60

13 1

2 0

9

1 1

1

ŽIROVNICA

SKUPAJ

2

1

1

ZREČE

ŽIRI

3

26

ŽALEC ŽETALE

1

6

43


Šport v številkah | Metodološka pojasnila

6

Metodološka pojasnila

44

6.1

Viri zbranih podatkov

Podatki so pridobljeni iz naslednjih virov: •• Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez:

o število kolajn na EP, SP, POI in ZOI,

o zaposlovanje športnikov,

o štipendije športnikov, •• podatki za kategorizirane športnike od leta 2004 do leta 2008: uradni seznami OKS-ZŠZ [4], •• podatki za kategorizirane športnike od leta 2009 do 2012: spletna aplikacija Športniki, ki je uradna aplikacija OKSZŠZ za oddajo predlogov NPŠZ za pridobitev statusa kategoriziranega športnika, •• podatki za usposobljene kadre: spletna aplikacija ŠPAK – športno amaterski kadri, ki je uradna aplikacija MŠŠ, za vodenje postopka usposabljanj strokovnih delavcev v športu, •• Statistični urad Republike Slovenije:

o statistične regije [5],

o število prebivalcev [6]

6.2

Pojasnila k izračunom

Izračun števila društev/ usposobljenosti na 1000 prebivalcev po statističnih regijah Število vseh društev, ki so včlanjena v zvezi (oz. število usposobljenosti) v statistični regiji se deli s številom prebivalcev te statistične regije. Dobljena vrednost je število društev (oz. število usposobljenosti) na enega prebivalca v statistični regiji. To vrednost se pomnoži s 1000.

Izračun števila usposobljenosti na društvo po statističnih regijah Število vseh usposobljenosti v statistični regiji se deli s številom društev (ki so včlanjena v KZ) te statistične regije.

Izračun deleža novih usposobljenosti po spolu po letih Vsota vseh novih usposobljenosti s 1. stopnje, 2. stopnje in 3. stopnje za moške/ženske se deli s skupnim številom novih usposobljenosti v izbranem letu.

Izračun deleža naraščanja kategoriziranih športnikov v letih od 2004 do 2012 Izračun za leto n: Številu kategoriziranih športnikov v določenem razredu za leto n se odšteje število kategoriziranih športnikov za isti razred iz leta n-1 (leta pred tem). Rezultat je prirast kategoriziranih športnikov tega razreda v enem letu. Za delež se prirast deli s številom kategoriziranih športnikov tega razreda za leto n. Primer – izračun za leto 2010: #športnikov2010 – #športnikov2009 # športnikov2010 #športnikovleto označuje število športnikov za določeno leto. delež2009–2010 =

Zavod za šport RS Planica | e–Šport


Šport v številkah | Viri in literatura

7

Viri in literatura

1. Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, (številka dokumenta: 30303-2-14/9, Ljubljana, 11. 06. 2010, Potrjeno na 27. seji Strokovnega sveta RS za šport 16. 12. 2009). Dostopno prek: http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/ RegistracijaKategorizacija/KriterijiRegKat.pdf (Dostop: 23. 04. 2012). 2. Zakon o športu. Uradni list RS, št. 22/1998. Dostopno prek: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199822&stevilka=929 (dostop: 23. 04. 2012) 3. Pravila o usposabljanju strokovnih delavcev v športu. 16. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Dostopno prek: http://www.zsrs-planica.si/2010/04/14/podzakonski-akti/ (Dostop: 23. 04. 2012). 4. Seznam kategoriziranih športnikov. Dostopno prek: http://www.olympic.si/sportna-kariera/registracija-in-kategorizacija/aktualni-seznam/seznamkategoriziranih-sportnikov/ (Dostop: 23. 04. 2012). 5. Slovenske občine v številkah 2011 (SURS). Dostopno prek: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/Default.aspx?leto=2011 (Dostop: 1 23. 04. 2012) 6. Prebivalstvo (SURS). Dostopno prek: http://www.stat.si/tema_demografsko_prebivalstvo.asp (Dostop: 23. 04. 2012)

Zavod za šport RS Planica | e–Šport

45