Page 1

M Maaggaazzyynn sszzkkoollnnyy -- ZZeessppoołłuu SSzzkkóółł w w PPrrzzeeggiinnii w wrrzzeessiieeńń // ppaaźźddzziieerrnniikk 22001166 rr..


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

W dzisiejszym numerze:  Od redakcji….…...……..str.2    

Garść informacji .………str.3 Nauczyciel też człowiek..str.4-5 Moda w szkole………….str.6-7 Slangi młodzieżowe …....str. 8

Po wakacyjnej przerwie gazetka

2

     

Miło spędzić czas……..str.9 Czytanie jest trendy…..str.10 O konkursie..…………str.11 Rusz głową.…..………str.12 Krzyżówka....................str.13 Uśmiechnij się………..str.14

Z pewnością znajdziecie tu coś dla

szkolna powraca!

siebie.

Nowi uczniowie, nowa redakcja,

Życzymy miłego czytania.

nowe nazwy rubryk. Nie zabraknie niczego. Poczynając od Waszej twórczości, kończąc na poradach kulinarnych.

P.S. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu – zapraszamy we wtorki w godz. 14.30-15.15

Młodzi redaktorzy


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Pierwszy dzwonek w nowym roku

szkolnym

już

dawno

pary bliźniąt; najczęstsze

imiona

za nami. Do szkoły przyszli nowi

dziewczyn: Natalia, Wi-

uczniowie, którzy w ciągu trzech

ktoria, Julia;

lat zmagać się będą ze szkolną

najczęstsze imiona

rzeczywistością. A oto garść

chłopców: Daniel, Kacper;

informacji o nich:

imiona

w

pierwszych

klasach

(gimnazjum) uczy się 58 uczniów; ich

chłopców

Tobiasz, Emilian.

W klasach pierwszych jest kilku uczniów o tym samym

przeważają dziewczyny – jest

niepowtarzalne:

więcej (to

źle

niż

ustaliliśmy – nie są rodziną.

dla

dziewczyn :(… ). najbardziej żeńska klasa to 1b; najbardziej męska klasa to 1a; w roczniku klas pierwszych mamy dwie

nazwisku, przy czym – jak

B. S.

3


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Czy to możliwe, że ta miła blondyneczka patrząca na nas ze zdjęcia to nauczycielka naszej szkoły? Tak, tak, to ona… Czyli kto? Myślę, że domyślicie się, czytając wywiad,

który

z nią prze

-

prowadziłam. Agnieszka: Dzień dobry!

4

Nauczycielka:

A.:

Jak

Dzień dobry!

wspomina

dzieciństwo?

Pani

Jakie

swoje

wydarzenie

pamięta Pani do dziś? N.:

Nie

mam

żadnego

konkretnego wspomnienia, które utkwiłoby

mi

w

pamięci.

Najwcześniejsze wspomnienia są z okresu, gdy miałam (około) 3 lata, ale są to krótkie urywki.

Agnieszka: Jak spędzała Pani dni wolne od szkoły? N.:

W dni wolne, takie jak

wakacje

czy

ferie

zimowe,

jeździłam do babci. Spotykałam tam swoich kuzynów i kuzynkę.


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Całe dnie spędzaliśmy na dwo-

Agnieszka: Co dało Pani chodzenie

rze, biegając po lesie i bawiąc

do szkoły? Czy nauczyło nowych

się w podchody. Jeździliśmy

rzeczy

na

rowerach

graliśmy

albo

w siatkówkę.

podejście

do świata i bliskich Pani osób, czy raczej

N.: pójść na wagary?

Raz, ale dopiero pod koniec

nie

wywołało

żadnych

nam

się

to

udało,

bo po drodze spotkaliśmy naszą nauczycielkę

od

Szkoła to miejsce, które

wywiera

ogromny

wpływ

na młodego człowieka. To tutaj uczymy się życia w grupie,

liceum i roku szkolnego. Niezbyt

zmieniło

szczególnych zmian?

Agnieszka: Czy zdarzyło się Pani

N.:

oraz

języka

radzenia sobie z porażkami, nawiązujemy przyjaźnie niekiedy na całe życie. Jeśli chodzi o wiedzę szkolną, to z niektó-

niemieckiego.

rych

wiadomości

zdobytych

Agnieszka: Czy od najmłodszych lat

w latach szkolnych korzystam

chciała

po dziś dzień.

być

Pani

nauczycielem,

czy raczej podzielała inne zainte resowania? N.:

Jako

Agnieszka:

mała

dziewczynka

Bardzo

dziękuję

za rozmowę.

lubiłam się bawić w szkołę i w sklep. Decyzja o zostaniu nauczycielem zapadała dopiero pod koniec szkoły średniej.

Aga

5


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Krótka spódniczka, obcisły top, głęboki dekolt to strój odpowiedni do szkoły? Dlaczego nie? Codziennie zadają sobie to pytanie uczniowie. Być może większość gimnazjalistów przystałaby na tę propozycję, jednak nauczyciele

nie

popierają

tego

pomysłu. Strój do szkoły powinien być

skromny

i

schludny

w pastelowych odcieniach, najlepiej

6

granatowy

lub

czarny.

Bez

ekstrawaganckich dodatków, niemusimy

przystać

na te surowe zasady, ale nie martwmy się, pozostają nam jeszcze dyskoteki, najnowszą

to

nie

W „szkolnym

tylko

ubrania.

sweterku” można

wszystkich zadziwić fajną fryzurą,

wyzywający. Niestety,

Moda

aby

zaprezentować

modę

i nietypowe style.

szkolną

a oto kilka przykładów:


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

proste rozpuszczone włosy z przedziałkiem

włosy związane w „koński ogon”

7 delikatne loki

kokarda z włosów kłos lub warkocz

W.


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Nikogo

chyba

nie

przekonywać,

jak

trzeba

miał być zabawny. :D

trudno

w dzisiejszych czasach zrozumieć

KK - Odpowiednik OK ( Okey ).

innych, a przede wszystkim młodych

POV - Punkt widzenia.

ludzi.

Solówka - Pojedynek ,, Jeden VS

Lubimy

dlatego się

się

często zwrotami,

wyróżniać, posługujemy

które

tylko

my (młodzi ludzie) „czaimy”. A

oto

kilka

przykładów

młodzieżowego slangu:

Jeden'' Bańka - 100zł.. Fajka - Papieros. Czaić - Rozumieć. Elo/Siema/Siemka/Siemano Cześć.

8

Spojlerowanie - Uprzedzanie

Fura/Gablota - Samochód.

faktów, mówienie, co będzie dalej.

Foka - Dziewczyna.

Epickie - Coś jest niepowtarzalne. Fajnie wygląda. Fejm - Sława, Szacunek. SWAG - Wygląd, prezentowanie się osoby. YOLO - Żyje się tylko raz. ~ Robienie głupich rzeczy. Syto - Zadowolenie. Suchar - Mało śmieszny żart, który

To byłoby na tyle. :) S. 


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Gdy po szkole chcecie trochę odpocząć, polecam, żebyście zagrali w ,,Euro Truck Simulator 2''. Gra symulator

Do tej właśnie gry stworzono masę

modyfikacji

(dodatków),

ciężarówek,

tak jak np. oklejanie ciężarówki

w którym chodzi o to, aby przewozić

logami z innych gier lub logami

różne towary po całym świecie.

firm np. DHL.

W trakcie gry możecie kupić własną

Gorąco

ta

to

Po skończeniu wracacie do pracy.

ciężarówkę

albo

Do

można

ciężarówki

garaż. dodawać

polecam

grę

Euro

Truck Simulator 2! I jeszcze dodam,

że

niedawno

został

różne dodatki, np. oświetlenie, nowe

wprowadzony tryb Multi Player

koła itp. A gdy posiadacie garaż,

(Tryb Wielo Osobowy), w którym

to możecie zatrudnić nowych praco-

możecie

wników, którzy przynoszą duże

z przyjaciółmi.

zyski. Gdy jesteście długo w trasie, to musicie odpocząć (wyspać się).

S ;)

grać

w

konwoju

9


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

W naszej bibliotece książek jest

10

bo każdy pierwszoklasista był już

wiele, począwszy od słowników,

w bibliotece.

encyklopedii,

przez

Nieco gorzej wypadła odpowiedź

tomiki wierszy, aż po powieści

na drugie pytanie, bo okazało się,

i opowiadania. Myślę, że każdy

że co piąty pierwszoklasista - poza

znajdzie tam coś, co go zainteresuje.

lekturami - nie czyta w ogóle. 35%

Czy jednak uczniowie naszej szkoły

czyta 1 lub 2 książki w roku. Nieco

chętnie

więcej, bo 3-4 książki czyta 21%

poradników,

zaglądają

do

biblioteki

i sięgają na półki z książkami?

gimnazjalistów.

Postanowiliśmy o to zapytać ich

Elitarna

samych.

czytania to ci, którzy w ciągu roku

Na

jednej

przeprowadziliśmy

z

przerw

sondę

uczniów

klas

gimnazjum.

Zadaliśmy

wśród

pierwszych im

dwa

grupa

entuzjastów

czytają 5 lub więcej książek. Takich

uczniów

wśród

grupy

pierwszoklasistów jest aż 24%. Czy to dużo czy mało sami

pytania. Po pierwsze, czy odwiedzili

osądźcie!

już bibliotekę?, a po drugie - ile

W

kolejnym

książek (poza lekturami) czytają

pokażemy

w ciągu roku?

w klasach drugich.

stan

numerze czytelnictwa

Odpowiedzi nas zaskoczyły,

N.


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Uczniowie klas II i III wzięli udział w konkursie na ilustrację do książki pt. „Lenka i Kuba na tropie…” wydanej w ramach projektu aktywnej edukacji ekologicznej przez Wydawnictwo Bajkopisarze. Konkurs polegał na wysłuchaniu kolejno pięciu opowiadań dotyczących ekologii w rodzinie, a następnie wykonaniu rysunku – ilustracji do każdego opowiadania

W kolejnym etapie należało pogrupować prace w pakiety (pięć prac, po jednej do każdego opowiadania). Wszyscy uczniowie z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Niestety, miejsc na podium nie zajęliśmy, ale mamy dużo satysfakcji z udziału w interesującym programie. Za chęć, zapał i piękne prace każdy uczestnik otrzymał książeczkę z nagrodzonymi ilustracjami. J.H.M.

11


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

Dla młodszych czytelników naszego

W ……. kozy kują.

pisemka mamy konkurs w postaci

Pan kotek był …..

logogryfów. Waszym uzupełnienie

Murzynek ….. w Afryce mieszka. zadaniem luk

w

będzie zdaniach.

Na prawidłowe rozwiązania logogryfów czekamy w redakcji gazetki do 15 listopada 2016 r. do godz. 10.00

Był sobie dziad i baba bardzo ……

12

oboje. Stoi na ….. lokomotywa Na ….. siedzi leń. Miałem ja ….. mleczka. Był sobie …… wielki jak …… ….. za rzepkę , babcia za dziadka. Paweł i ….. w jednym stali domku. Kto ty jesteś Polak mały …. znak twój? Żeby kózka nie …….

Płynie , …… rzeczka. Płynie …. , płynie po polskiej krainie. A to feler ….. seler.

ZX


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Pytania: 1.Inaczej włączenie Prus do Korony. 2.Zakładanie wsi lub miast zwykle na prawie niemieckim. 3.Założyciel dynastii panującej na Litwie w latach 1316-1341. 4.Narzeczony Jadwigi zanim poślubiła Władysława Jagiełłę. 5.Papież, który w 1602 wyniósł Kazimierza Jagiellończyka na ołtarze. 6.Dowódca załogi Malborka, która została przekupiona przez Koronę w 1457r. 7.Konstytucja, która mówiła, że król nie może nic postanowić bez zgody szlachty. 8.Miejsce podpisania unii na mocy której rodziny bojarskie przyjęto do herbów polskich. 9.Nazwa pierwszego rokoszu szlachty polskiej w 1537r. 10.Nazwa podatku od piwa, wina i miodu wprowadzonego w 1459r. 11.Rektor Uniwersytetu Krakowskiego, który potępił nawracanie pogan siłą. 12.Łacińskie określenie oznaczające elekcję za życia króla. 13.Napisał dzieło „O naprawie Rzeczypospolitej”.

13


M M a a n n E C H O Ma aggga azzzyyyn n ssszzzkkkooollln nyyy--- E EC CH HO O

14

ECHO PRZEGINIA 2016 wrzesień-październik  
ECHO PRZEGINIA 2016 wrzesień-październik  
Advertisement