Page 1

Základná škola Mojmírova v Piešťanoch


táto webová prezentácia slúži žiakom našej školy


žiaci tu nájdu rôzne pomôcky k štúdiu


rodičia si môžu prezrieť výtvory svojich detí


žiaci i učitelia dostanú priestor sa prezentovať


stránka má pomôcť prekonať bariéry medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi


má formu interaktívnej spolupráce

o skole  

pokec o nasej skole ZS Mojmirova Piestany

o skole  

pokec o nasej skole ZS Mojmirova Piestany