Issuu on Google+

Základná škola Mojmírova v Piešťanoch


táto webová prezentácia slúži žiakom našej školy


žiaci tu nájdu rôzne pomôcky k štúdiu


rodičia si môžu prezrieť výtvory svojich detí


žiaci i učitelia dostanú priestor sa prezentovať


stránka má pomôcť prekonať bariéry medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi


má formu interaktívnej spolupráce


o skole