Page 1

PLAY ENERGY: ENERGIA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NEMÁ HRANICE

téma:

PO STOPÁCH ENERGIE 3D Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava


úloha: zozbierať informácie a zaujímavosti o energetických zdrojov a najmodernejších technológiach vybranej krajiny

krajina:

RUSKO


forma:

WEB STRÁNKA www.enerusko3d.webnode.sk koordinátori projektu:

PaedDr. Monika Kolková Mgr. Marta Viszgyaková Alexandra Naďová


cieľ: informácie o: 

alternatívnych zdrojoch energie

doprave

atómových elektrárňach

vodnych elektrárňach

veterných elektrárňach

slnečnej energii

ekologických katastrofách

ochrane životného prostredia


nájdete tu aj: naše prezentácie naše videá báseň


ĎAKUJEME spoločnosti:

3D Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

play_energy  
play_energy  

uvod do projektu Play energy