Page 1

Základná škola Mojmírova


moderná škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov


príjemné prostredie, veľký areál plný zelene


blízko autobusovej a železničnej stanice


bohatá ponuka krúžkov rozličného zamerania


moderné informačné technológie (2 PC učebne a 1 multimediálna učebňa)


nové multifunkčné športové ihrisko


integrácia žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami


školský psychológ priamo v škole


práca žiackeho parlamentu a Zóny M


každoročné akcie: "Deň otvorených dverí" a "Školská akadémia"


súčasť projektu "Škola podporujúca zdravie"


úspechy v predmetových olympiádach a športových súťažiach


aktuálna www stránka informačný kanál pre rodičov, žiakov a verejnosť

o nas  

informacie o nasej skole