Page 1

Egzamin maturalny 2013 w Zespole Szkół Nr 1


Egzamin maturalny w liczbach. □ Do egzaminu przystąpiło 282 absolwentów (152 absolwentów LO i 130 absolwentów Technikum) □ Maturę poprawiało 64 absolwentów z poprzednich lat □ Egzaminy pisemne trwały od 7.05 do 24.05 □ Egzaminy ustne przeprowadzono od 13.05 do 28.05.


Egzamin maturalny w liczbach. □ W roku 2012 absolwentów absolwentów □ W roku 2011 absolwentów absolwentów □ W roku 2010 absolwentów absolwentów LP)

do egzaminu przystąpiło 287 (158 absolwentów LO i 129 Technikum) do egzaminu przystąpiło 288 (166 absolwentów LO i 122 Technikum) do egzaminu przystąpiło 287 (148 absolwentów LO i 120 Technikum, 19 absolwentów


Egzamin maturalny w liczbach.


Zdawalność Szkoła

Przystąpiło do matury

Zdało maturę

%

II LO

152

150

98,7

Technikum

130

117

90


Zdawalność - porównanie Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

99,3%

98,8%

99,4%

98,7%

Technikum

76,7%

87,7%

84,5%

90%


Zdawalność - porównanie


Porównanie zdawalności w naszych szkołach ze zdawalnością w województwie zdawalność

W naszej szkole

Na Mazowszu

Licea

98,7%

94%

Technika

90%

81%


Egzaminy obowiązkowe - ustne Język polski.

Szkoła

Zdawalność

II LO

100%

Technikum

100%


Egzaminy obowiązkowe - ustne Język obcy - wybory.

Szkoła

angielski

niemiecki

rosyjski

II LO

145 (95,4%)

6 (3,9%)

1 (0,7%)

Technikum

114 (87,7%)

9 (6,9%)

7 (5,4%)


Egzaminy obowiązkowe - ustne Język angielski.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

II LO

145

100%

Technikum

114

100%


Egzaminy obowiązkowe - ustne Język niemiecki.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

II LO

6

100%

Technikum

9

100%


Egzaminy obowiązkowe - ustne Język rosyjski.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

II LO

1

100%

Technikum

7

100%


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język polski.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

Średni wynik

Stanin

II LO

152

100%

63,7%

8

Technikum

130

99,2%

53,7%

6


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język polski – porównanie zdawalności.

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

100%

99,4%

100%

100%

Technikum

95,9%

92,6%

100%

99,2%


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język polski – porównanie wyników (staniny)

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

7

6

8

8

Technikum

5

4

6

6


Wyniki indywidualne IILO-j.polski Klasa

Nazwa klasy

Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent uczniów w Polsce, którzy uzyskali wynik w klasie

1

Najniższa

0

0%

4%

2

Bardzo niska

0

0%

7%

3

niska

4

2,63%

12%

4

Poniżej średniej

12

7,89%

17%

5

średnia

37

24,34%

20%

6

Powyżej średniej

38

25%

17%

7

wysoka

33

21,71%

12%

8

Bardzo wysoka

17

11,18%

7%

9

najwyższa

11

7,24

4%


Wyniki indywidualne IILO –j.polski


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język angielski.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

Średni wynik

Stanin

II LO

145

97,9%

76,2%

7

Technikum

114

92,1%

51%

5


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język angielski – porównanie zdawalności.

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

99,2%

99,3%

98,6%

97,9%

Technikum

93,6%

94,3

85,6%

92,1%


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język angielski – porównanie wyników (staniny)

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

6

7

7

7

Technikum

5

5

5

5


Wyniki indywidualne IILO - j. angielski Klasa

Nazwa klasy

Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent

uczniów w Polsce, którzy uzyskali wynik w klasie

1

najniższa

2

1,38%

4%

2

Bardzo niska

3

2,07%

7%

3

niska

9

6,21%

12%

4

Poniżej średniej

24

16,55%

17%

5

średnia

28

19,31%

20%

6

Powyżej średniej

30

20,09%

17%

7

wysoka

32

22,07%

12%

8

Bardzo wysoka

12

8,28%

7%

9

najwyższa

5

3,45%

4%


Wyniki indywidualne IILO - j. angielski


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język niemiecki.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

Średni wynik

Stanin

II LO

6

100%

70,8%

7

Technikum

9

100%

52,3%

5


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Język rosyjski.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

Średni wynik

Stanin

II LO

1

100%

78%

7

Technikum

7

85,7%

46,4%

4


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Matematyka.

Szkoła

Liczba zdających

Zdawalność

Średni wynik

Stanin

II LO

152

97,4%

77,5%

8

Technikum

130

85,4%

53,3%

6


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Matematyka – porównanie zdawalności.

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

100%

99,4%

100%

97,4%

Technikum

91,7%

91,8%

90,7%

85,4%


Egzaminy obowiązkowe - pisemne Matematyka – porównanie wyników (staniny)

Szkoła

2010

2011

2012

2013

II LO

8

8

8

8

Technikum

5

6

6

6


Wyniki indywidualne IILO matematyka Klasa

Nazwa klasy

Liczba uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent uczniów, którzy uzyskali wynik w klasie

Procent

uczniów w Polsce, którzy uzyskali wynik w klasie

1

najniższa

0

0%

4%

2

Bardzo niska

0

0%

7%

3

niska

4

2,63%

12%

4

Poniżej średniej

3

1,97%

17%

5

średnia

21

13,82%

20%

6

Powyżej średniej

39

25,66%

17%

7

wysoka

42

27,63%

12%

8

Bardzo wysoka

31

20,39%

7%

9

najwyższa

12

7,89%

4%


Wyniki indywidualne IILO matematyka


Egzaminy dodatkowe - pisemne Matematyka - poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

68

59,6%

56,82%

61,53%

6

Technikum

6

38%

26,76%

5


Egzaminy dodatkowe - pisemne Język polski - poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

17

59,6%

63,16%

67,48%

5

Technikum

1

53%

57,2%

4


Egzaminy dodatkowe - pisemne Język angielski - poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

52

68,8%

64,56%

71,29%

6

Technikum

2

33%

56,51%

1


Egzaminy dodatkowe - pisemne Geografia – poziom podstawowy.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

18

47,4%

39,46%

39,85%

7

Technikum

33

36,2%

34,69%

5


Egzaminy dodatkowe - pisemne Geografia – poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

40

51,3%

49,97%

52,92%

6

Technikum

2

53%

40,23%

6


Egzaminy dodatkowe - pisemne Fizyka – poziom podstawowy.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

II LO

11

46,7%

28,08%

38,34%

Technikum

31

21,2%

25,98%

Stanin


Egzaminy dodatkowe - pisemne Fizyka – poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik Szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

II LO

22

41,2%

38,66%

48,86%

Technikum

1

25%

27,87%

Stanin


Egzaminy dodatkowe - pisemne Biologia – poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

21

44,3%

37,32%

50,45%

5


Egzaminy dodatkowe - pisemne Chemia – poziom rozszerzony.

Szkoła

Liczba zdających

Średni wynik szkoła

Średni wynik powiat

Średni wynik Mazowsze

Stanin

II LO

20

50,5%

48,63%

56,83%

6


Egzaminy dodatkowe - pisemne Oprócz wymienionych wcześniej przedmiotów mała grupa zdających wybrała w LO: Historię, informatykę, język niemiecki, wos, język francuski. W Technikum: biologię, chemię, wos, historię, informatykę.


Podsumowanie i wnioski □ Wyniki egzaminów w okresie ostatnich 3 lat w części obowiązkowej utrzymują się na wysokim poziomie są wyższe od średnich wyników w powiecie, województwie, kraju. □ Przedmioty wybierane jako dodatkowe są zgodne z profilami klas. □ Wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym z większości przedmiotów nie są zadowalające.


Podsumowanie i wnioski □ Mało absolwentów Technikum zdaje przedmioty dodatkowe. □ Należy prowadzić w dalszym ciągu zajęcia wyrównawcze z przedmiotów maturalnych od pierwszej klasy. □ Nadal należy prowadzić zajęcia dodatkowe dla maturzystów (należy rozważyć prowadzenie kursów z pomocą platformy e-lerningowej).


Podsumowanie i wnioski □ Część prac klasowych należy przeprowadzać w formie podobnej do testów maturalnych. □ Należy zachęcać uczniów aby systematycznie uczęszczali na zajęcia pozalekcyjne. □ Przeprowadzać próbne egzaminy.


Podsumowanie i wnioski □ Zachęcać uczniów do udziału w konkursach przeznaczonych dla maturzystów. □ Organizować grupową pracę uczniów przy powtarzaniu materiału.


Dziękuję za uwagę.

Analiza matur 2013  

Analiza wyników matur w Zespole Szkół Nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach w roku 2013. Prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Rady Pe...