Page 1

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN

PONIEDZIAŁEK

Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1 2 3

800 - 845 850 - 935 945- 1030

4 5

WTOREK

II ZSZ (k. m. g) wych. B. Szypulska zaj. prakt. 2/ -

język polski p-o informatyka

1045 – 1130 1150 – 1235

w-f j. angielski

w-f matematyka

fizyka podstawy żywienia

zaj. prakt. 2/ tech. gast. 1

6 7

1250 – 1335 1340 – 1425

matematyka -

tech. gastr. z towar. II tech. gastr. z towar. II

wyposażenie techniczne historia

zaj. prakt. 2/j. ang. 1

8

1430 - 1515 1520 - 1605

-

tech. gastr. z towar. II tech. gastr. z towar. II

w-f

II

10

55

-

zaj. prakt. 2/ tech. gast. 1 zaj. prakt. 2/ tech. gast. 1 zaj. prakt. 2/ tech. gast. 1

wyposażenie techn. w-f j. angielski 2

-

tech. gastr. z towar.

-

-

1

800 - 845

technologie gastron.

matematyka

-

2

850 - 935

technologie gastron.

wos

3

945- 1030

technologie gastron.

j. polski

-

4 5 6 7

1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425

technologie gastron. technologie gastron. j. polski religia

j. polski godz. wych. j. angielski fizyka

mateamatyka j. polski technologia gastronomiczna technologia gastronomiczna

8

1430 – 1515 1520 - 1605

w–f w–f

w-f w-f

technologia gastronomiczna technologia gastronomiczna

800 - 845 850 - 935 945- 1030

matematyka j. niemiecki j. polski

prac. gastr. II prac. gastr. II prac. gastr. II

zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne

1045 – 1130 1150 – 1235

chemia godz. wych.

prac. gastr. II wiedza o kult.

zajęcia praktyczne religia

1250 – 1335 1340 – 1425

pracownia gastronom. pracownia gastronom.

matematyka j. niemiecki

j. polski j. angielski

9

1430 - 1515 1520 - 1605

pracownia gastronom. pracownia gastronom.

j. angielski religia

-

10

17:00 – 17:45

-

-

-

1

800 - 845

2

850 - 935

-

tech. gastr. z towar. I tech. gastr. z towar. I

-

3 4

945- 1030 1045 – 1130

religia j. polski

tech. gastr. z towar. I tech. gastr. z towar. I

matematyka

5

1150 – 1235 1250 – 1335

techn. informacyjne biologia

tech. gastr. z towar. I chemia

j. angielski

6

zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 j. polski religia religia historia fizyka matematyka j. polski zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 1 zaj. praktyczne 2 zaj. praktyczne 2 zaj. praktyczne 2 zaj. praktyczne 2 zaj. praktyczne 2 zaj. praktyczne 2

7

1340 – 1425

8

1430 - 1515

j. angielski j. niemiecki

podstawy przeds. religia

9

1520 - 1605

podstawy przedsiębiorczości

10

17:00 – 17:45

1 2

800 - 845 850 - 935

3 4

9 1 2 3 ŚRODA

I ZSZ (k. m. g) wych. J. Kołodyński

historia j. polski j. polski

10

4 5 6 7 8

CZWARTEK

IV Technikum wych. M. Wójcik

historia geografia przysposobienie obronne

9

PIĄTEK

III Technikum wych. E. Woźniak

16

- 16

godz. wych. religia organizacja bhp

godz. wych.

j. niemiecki

w-f w-f

w–f w-f

podstawy żywienia j. polski

chemia historia

7:30 – zaj. prakt. zaj. prakt

945- 1030 1045 – 1130

j. angielski zawodowy

j. angielski

zaj. prakt

wos

j. polski

zaj. prakt

tech. gastronom. 2 tech. gastronom. 2 tech. gastronom. 2 tech. gastronom. 2

5 6

1150 – 1235 1250 – 1335

fizyka -

prac. gastr. I prac. gastr. I

geografia podstawy rachunkowości

przysposobienie obronne matematyka

7

1340 – 1425

-

prac. gastr. I

-

-

podstawy przedsiębiorczości

I

8

30

15

14 - 15

-

prac. gastr.

podstawy żywienia człowieka

geografia


Szkoła Podstawowa klasy I-III Ia wych. J. Skrzypiec

PIĄTEK

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

1

800 - 845 50

35

Ib wych. B. Grzyb

II a wych. E. Kutnik

II b wych. R. Kwiecień

III a wych. D. Grymuza

III b wych. U. Ciotucha

-

-

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. korekcyjno – wyrówn.

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. UE zaj. dodatk. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane religia j. angielski zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane religia w-f zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane j. angielski zaj. komputerowe zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane

2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4

8 -9 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130

zaj. logopedyczne religia zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane -

w–f

gimn. korekcyjna zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane religia zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane

5

1150 – 1235

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

j. angielski

zaj .ind. wyrówn / gim. korekcyjna

godzina dodatkowa

zaj. korekc. - wyrówn.

6 7 8 1

1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 800 - 845

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane -

j. angielski -

Gim. k-k. zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. taneczno - wokalne

-

zaj. zintegrowane

2

850 - 935

-

zaj. dod. – słuchanie literatury dz.

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

religia

zaj. zintegrowane

j. angielski zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane religia j. angielski -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj UE zaj. komp. – wyr.

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane j. angielski zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane j. angielski zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane w -f religia zaj. zintegrowane

-

zaj. dod.– zesp. korek.komp.

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

gimn. korekc. zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane j. angielski religia -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane j. angielski religia religia

zaj. zintegrowane w-f zaj. wyrówn. zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane j. angielski zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane religia gimnast. korekc. zaj. zintegrowane

-

zaj. kor.-wyrówn. PPWOW

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. dodatkowe -

zaj. zintegrowane w-f

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane logopedia -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane zaj z UE logopedia/koło katech. -

zaj. zintegrowane religia -

zaj. zintegrowane zaj. zintegrowane -

zaj. zintegrowane j. angielski -

45

30

3 4 5 6 7 8 1

9 - 10 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 800 - 845

2

850 - 935 45

30

3 4 5 6 7 8 1

9 - 10 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 800 - 845

2

850 - 935

3 4 5 6 7 8

45

30

9 - 10 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515

zaj. korekc. – wyrów.

gim. korekc.- komp.


Szkoła Podstawowa klasy IV-VI IV „a”

PIĄTEK

CZWARTEK

ŚRODA

WTOREK

PONIEDZIAŁEK

wych. A. Rutkowska

IV „b” wych. M. Guz

IV „c”

V „a”

wych. M. Krupa

wych. A. Warszawa Mazurek

V „b” wych. J. Barszcz

VI „a” wych. A. Sienkiewicz

VI „b” wych. I. Wojciechowska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5

800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235

j. polski w-f matematyka przyroda religia informatyka (I gr) matematyka przyroda j. polski j. polski j. angielski informatyka (II gr) matematyka j. polski w-f technika przyroda

j. polski przyroda muzyka matematyka w-f informatyka (I gr) zajęcia dodatkowe matematyka przyroda j. angielski j. polski j. polski zajęcia dodatkowe historia w-f technika przyroda j. polski

przyroda historia w–f j. polski matematyka informatyka j. polski sztuka j. angielski w–f matematyka przyroda technika j. angielski w–f j. polski

godz. wych. matematyka religia w–f j. polski j. angielski matematyka przyroda w-f j. polski technika informatyka (I gr) historia matematyka j. polski w-f

j. polski matematyka w-f religia historia technika j. polski w-f j. angielski plastyka matematyka informatyka (gr. 1) j. angielski przyroda religia matematyka w-f

w-f j. angielski j. polski j. polski historia matematyka koło matematyczne (KN)

zajęcia dodatkowe (KN)

informatyka gr. I j. polski godz. wych. w-f matematyka przyroda informatyka gr. II muzyka matematyka przyroda religia j. angielski

przyroda j. polski j. polski matematyka religia w-f

6 7 8 9 1 2 3 4 5

1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235

j. polski w-f historia muzyka j. angielski

religia matematyka j. angielski j. polski w-f religia

j. polski j. polski religia j. angielski w–f

przyroda informatyka (II gr)

6

1250 – 1335

godz. dodatk. (KN)

zajęcia dodatkowe

matematyka

-

historia

j. polski przyroda j. polski j. angielski matematyka w-f koło j. angielskiego

informatyka gr. II

plastyka j. angielski matematyka przyroda j. polski

informatyka j. polski przyroda matematyka godz. wych

7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8

1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515

matematyka j. polski w-f j. angielski religia godz. wych. -

j. polski matematyka j. angielski w-f godz. wych. informatyka (II gr) zajęcia dodatkowe

matematyka przyroda j. polski godz. wych. religia informatyka -

historia j. polski j. angielski matematyka religia w-f -

przyroda j. angielski w-f matematyka j. polski j. polski -

plastyka religia matematyka j. polski w-f -

(KN)

informatyka (I gr) plastyka j. polski matematyka w-f godz. wych.

zajęcia dodatkowe (KN)

religia j. angielski j. polski w-f matematyka zajęcia dodatkowe (KN)

j. angielski przyroda w-f j. polski matematyka zajęcia dodatkowe (KN)

przyroda j. angielski j. polski matematyka muzyka historia zajęcia dodatkowe (KN)


PONIEDZIAŁEK

Gimnazjum

WTOREK ŚRODA

I „c”

I „d”

II „a”

II „b”

II „c”

III „a”

III „b”

III „c”

III „d”

wych B. Świderek

wych M. Świderek

wych. H. Rybicka

wych. M. Nerlo

wych. Agnieszka Rodak

wych. I. Samsel

wych. G. Zbita

wych. M. Nerlo

wych. T. Białek

zaj. techn. info.1/j.ang.2 matematyka j.ang.1/ info.2

matematyka j. polski j. rosyjski

j. polski matematyka chemia fizyka

fizyka historia geografia j. polski

j.ang. / j. niem. j. polski historia matematyka

chemia biologia matematyka j. polski

chemia biologia historia

j. polski chemia j. angielski

matematyka

sztuka, plast. muz.

j. polski

fizyka

wos

religia

geografia

j. ros./j. ang.

w-f/w-f

w–f

800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130

muzyka matematyka j. polski wych. techniczne

j. polski zaj. techn. muzyka historia

5

1150 – 1235

w-f

w-f

fizyka

godz. wych.

geografia

6

1250 – 1335

j. angielski

matematyka

j. polski

zaj. techn.

technika

40

25

7

13 – 14

8

1430 - 1515 20

05

15 - 16 00

8 -8

45

wych. do życia w rodz.

j. angielski (gr. 1)

w-f

w-f

-

geografia fizyka j. polski matematyka j. ang.1/j. ros.2 informatyka (I) -

-

inform. / j.ang.

j. ang./ j. ros.

matematyka

godz. wych.

-

-

-

godz. dodat. (KN)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

j. angielski (2) chemia w-f/w-f biologia j. polski j. ang. 1 / inf.

-

-

-

-

-

biologia

WOS

matematyka

j. polski

j. polski

j. polski w – f (dz. chł.) matematyka technika

matematyka j. polski religia fizyka

j. polski historia inf./ j. ang j. ang./ j. ros.

matematyka godz. – wych. geografia w-f/w-f

j. polski matematyka j. ros./ j. ang. w–f

j. niem. / j. ang.

w-f

w-f

religia

j. rosyjski

zaj. dod. j. polski

geografia j. ros./inf. matematyka religia chemia w – f (dz) j. polski

j. niem./j. ang. -

matematyka biologia fizyka inf./j. ang. religia j. ang./ inf. chemia

j.ang.1/ j.ang..2

j. polski

chemia

j. angielski /1

zaj. artyst.

historia

2 3 4 5

850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235

inform./j.ang. j.ang./inform fizyka religia

wych. artyst. j. polski j. ang./ j. ang. matematyka

historia matematyka fizyka religia

inf. 1/j. ang 2 j. ang 1/inf. 2 matematyka fizyka

biologia matematyka j. angielski w-f

6

1250 – 1335

godz. wych.

fizyka

geografia

j. polski

j. angielski

7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845 850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515 1520 - 1605 800 - 845

w-f j. niemiecki matematyka religia historia chemia w-f j. polski

w-f -

religia j. polski sztuka matematyka godz. wych. w-f fizyka -

matematyka fizyka plastyka technika w – f/ w - f -

j. angielski fizyka inform./j.ang. godz. wych. wos matematyka w – f (dz. chł.) biologia

2

850 - 935

matematyka

fizyka

muzyka

geografia chemia j. polski j. rosyjski muzyka historia w–f religia j. ang 1/j. ang

religia -

j. polski historia matematyka j. rosyjski w-f religia -

j. angielski /2 chemia j. polski j. niemiecki religia matematyka godz. wych. w-f j. angielski /2

biologia

j. polski

religia

historia

matematyka

j. polski

matematyka

3 4

945- 1030 1045 – 1130

j. angielski historia

biologia godz. wych.

historia biologia

fizyka j. polski

j. polski j. angielski

j. polski matematyka

matematyka j. ang. / inform.

fizyka historia

j. ang./ j. ang. chemia

sztuka religia

5

1150 – 1235

j. niemiecki

j. polski

j. polski

matematyka

wos

6

1250 – 1335

w-f

w-f

j. polski

biologia

inf./j. niem.

matematyka biologia j. ang.1/ j. ang.2 religia

wych. do życia w rodz.

1

CZWARTEK

I „b” wych. B. Waśkowska

1 2 3 4

9

PIĄTEK

I „a” wych. I. Kornacka

40

25

7

13 – 14

8

1430 - 1515

1

800 - 845

2 3 4 5 6 7 8

850 - 935 945- 1030 1045 – 1130 1150 – 1235 1250 – 1335 1340 – 1425 1430 - 1515

informatyka (gr. 2)

biologia

j. ang./ j. ang.

-

-

j. polski

-

j. polski wych. artyst. matematyka fizyka geografia -

j. polski geografia inf. (I) /j. ang. (II)

j. rosyjski matematyka religia -

2

2

j. ros.1 /j.ang. 2

matematyka godz. wych. chemia j. polski j. ang. / j. niem. j. niem. / j. ang. w – f (chł.)

j. polski

j. angielski (1/2 gr.)

j. polski j. polski inform./ j. niem. wos matematyka religia -

sztuka

biologia

religia

matematyka

historia

j. ang / j. ang.

religia

wos

sztuka

j. polski

w – f (dz.)

-

j. niem./inf.

historia

-

-

w–f

-

-

j. angielski

wych. do życia w rodz..

w–f

godz. wych.

historia

zaj. artyst. j. polski j. niemiecki matematyka w–f w–f -

historia religia j. polski matematyka w–f w-f -

j. polski matematyka religia historia j. angielski -

j. polski historia matematyka w–f/w-f w–f/w-f wos

j. ang./ j. niem. chemia j. polski w – f (dz. chł.) w – f (dz. chł.) informatyka -

w–f

w–f/w-f

w–f

-

-

-

j. polski

j. polski

j. niem. /j.ang.

j. rosyjski

chemia w–f w–f j. niem. / j. ang.

j. ang./j.ang w–f w–f godz. wych. plastyka -

w–f/w-f j. polski historia j.ang. / inform. j. niemiecki (1/2grupy)

w–f j. ang./ j. ros. j. polski matematyka historia

-

-

geografia

http://www.zskamionka.za.pl/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/aktualnosci/plan_lekcji  

http://www.zskamionka.za.pl/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/aktualnosci/plan_lekcji.pdf