Issuu on Google+

OGŁOSZENIE !

ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY APELUJEMY DO RODZICÓW O NIEWJEŻDŻANIE NA SZKOLNY PLAC MANEWROWY, KTÓRY PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA AUTOBUSÓW SZKOLNYCH.


130325ogloszenie_parkowanie_r