Page 1

OGŁOSZENIE DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KAMIONCE INFORMUJE, ŻE OD 1.03.2013 R. DO 15.04.2013 R. W SEKRETARIACIE SZKOŁY PROWADZONE SĄ OBOWIĄZKOWE ZAPISY DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 DLA DZIECI URODZONYCH W 2008 R. (PIĘCIOLATKI), ZAMIESZKUJACYCH W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KAMIONCE: Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Kamionka Grabowy Las, Kamionka Kokosz, Kamionka Krzywy Dąb, Kamionka Nowy Skrobów, Kamionka Ostrów, Kamionka Polny Młyn, Kamionka Stare Pole, Kierzkówka, Kierzkówka Kolonia, Kozłówka, Siedliska. RODZICE DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH W WYMIENIONYCH MIEJSCOWOŚCIACH BEZ ZAMELDOWANIA DO PODANIA O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO WINNI DOŁĄCZYĆ: 1. Odpis aktu urodzenia dziecka, 2. PESEL dziecka 3. Dowody osobiste obojga rodziców lub opiekunów prawnych - do wglądu, 4. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy.

130301-130415ogloszenie-zapis-oddzial-przedszk-obowiazkowo  

http://zskamionka.3owl.com/prezentacja/dokumenty_do_pobrania/aktualnosci/130301-130415ogloszenie-zapis-oddzial-przedszk-obowiazkowo.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you