Page 1


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE CENTRUM MODERNÍ HUDBY


MODULOVÝ ATELIÉR M7 REVITALIZACE FOTBALOVÉHO STADIONU ZA LUŽÁNKAMI


IDEÁLNÍ DŮM OČIMA MLADÝCH ARCHITEKTŮ SOUTĚŽ ARTHAUSS {CZĘSTOCHOWA POLSKA}


1NP ZÁDVEŘÍ

6 080

KOUPELNA

WC

P

TECH.

*

ZMYW.

KUCHYŇ / JÍDELNA

ŠATNA

LOŽNICE

? 12 210

2NP

KOUPELNA

GALERIE / KNIHOVNA POKOJ

DISPOZICE PŘÍZEMÍ ROZDĚLUJE DŮM NA NOČNÍ {INTIMNÍ} A DENNÍ ČÁST. KLASICKÝ OBÝVACÍ POKOJ, UMÍSTĚNÝ OBVYKLE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI KUCHYNĚ, JE NAHRAZEN GALERII V PATŘE A UVOLŇUJE TAK MÍSTO PROSTORU PRO ZÁJMOVÉ ČINNOSTI. ROZŠÍŘENÝ PROSTUP SCHODIŠTĚ SPOJUJE PŘÍZEMÍ A PODKROVÍ NEJEN VIZUÁLNĚ, ALE I AKUSTICKY. FÁDNÍ TELEVIZI NAHRAZUJE PROMÍTÁNÍ NA VNITŘNÍ PLÁŠŤ STŘECHY.


NÁVRH VIZUÁLNÍHO STYLU FESTIVAL DOLAŃSKI GRÓM


Najděte si svého Remmenta, třikrát … FIKTIVNÍ SPOLEČENSKÁ PSEUDO-HRA Z DÍLNY GALLO & SIKORA NA MOTIVY KONTROVERZNÍHO ZÁSAHU STARCHITECTA V ČESKÝCH LUZÍCH A HÁJÍCH

VAROVÁNÍ Hra je určena všem nezaujatým pozorovatelům architektury na české i slovenské scéně, všem fanouškům Remmenta Lucase Koolhaase, některým naštvaným lidem s krátkými zobáky a pak všem lidem, kteří (ne)mají rádi sofistikovanou lež. Převážná část hry je smyšlená a založena na čisté fabulaci a (ne)podložených faktech. Hra nemá celistvý začátek, zato má tvrdý a pevný konec. Její příběh se odehrává v jisté severomoravské metropoli v několika posledních letech…

CÍL HRY Cílem hry je ve schválně necitovaném, utajovaném a konspiračně protkaném kontextu najít váženého velmistra Remmenta K. a dopídit se jediné a konečné pravdy. Před vlastním zahájením Vám doporučujeme lehkou a čtivou předehru ve formě pohádek o velikém třeštivém jablku1 nebo tabulky konfekčních velikostí2. Pokud Vaše IQ nepřevyšuje 30-ti násobek výšky skvostného brněnského orloje v metrech, budete se po přečtení těchto vybraných kousků cítit výborně naladěni a připraveni na hru. Přejeme tedy hodně štěstí!

VYBERTE SI POSTAVU Hra samotná se skládá ze tří na sebe navazujících úrovní, které je nutné absolvovat v určeném pořadí. Hledání Remmenta se odehrává v každé z nich, pokaždé však trochu jinak.

1 Koolhaas, R. 1997. Delirious New York: A Retroactive Manifesto of Manhattan. New York: Monacelli Press. ISBN 9781885254009. 2 Koolhaas, R., Mau B. 1995. S, M, L, XL. New York: Monacelli Press. ISBN 9781885254863.


ÚROVEŇ 1: Hrajete za mírumilovného, vlídného a přátelského developera.

Obrázek 1: Herní postava – developer. Zdroj: Nessima El Qorchi (CC)

ÚROVEŇ 2: Hrajete za vzdělaného, sečtělého a bystrého lokálního pozorovatele - architekta.

Obrázek 2: Herní postava – architekt. Zdroj: Vectorportal (CC)

ÚROVEŇ 3: Hrajete za jistého evropského starchitecta3

Obrázek 3: Herní postava – starchitect. Zdroj: Wikimedia Commons (CC)

3 Starchitect – pojem, který se používá k popisu architekta, který se svou osobností a kritickým ohlasem na ni proslavil i mezi širokou veřejností a ze kterého se stal světový architektonický idol.


Herními pomůckami nechť Vám budou Vaše představivost, důvtip a nadhled. Pro slabé povahy pak doporučujeme doplněk stravy pro snížení krevního tlaku. Jediné pravidlo: uvedené úrovně pro vlastní bezpečí nepřeskakujte.

HRAJME! Protože tato hra vyžaduje znalost místního prostředí geografického, sociálního, ekonomického a především politického, ušetřili jsme Vám dopředu náklady na jízdné (do Ostravy) a Váš čas při sběru informací a studiu problematiky, a dovolíme si být Vašimi spoluhráči.

ÚROVEŇ 1

Tah 1: Jste developer. Chcete postavit obchodní centrum. Vyberte si příjemné a jen lehce znečištěné postindustriální město, vytvořte si podnikatelský záměr a vymyslete plán. Najděte si nějaké nezastavěné území, nejlépe takové, na kterém proběhlo bezpočet architektonických soutěží a které vlivem střídajících se politických garnitur doteď nemělo jasný plán, vizi ani regulativa. Tah 2: Vyhráli jste developerskou soutěž, které jste se nezúčastnili. V duchu divide et impera4 si tedy vymezte svou hrací plochu, nejlépe přímo uprostřed mezi louku Adama G. a sběrnou železa v režii Josefa P. Vaše vize tak nabude vznešených rozměrů. Oslovte renOMAvané nizozemské architektonické studio, nechte si vypracovat grafický manuál / studii k Vámi plánovanému obchodnímu centru (je třeba uspokojit poptávku lidu). Nechte si zhotovit megalomanské vizualizace, nejste přece žádný troškař.

4

Divide et impera. – z lat. : Rozděl a panuj.


Obrázek 4 - vizualizace zhotovena evropským architektonickým studiem. Zdroj: přál si zůstat v anonymitě.

Tah 3: Budujte. Pod záštitou celosvětové ekonomické krize proces výstavby několikrát přerušte, znásobíte tak míru očekávání a udržíte si i přirozené napětí veřejnosti. Napjatou regionální společnost svědomitě gentrifikujte. Tah 4: Kontaktujte vybraná a objektivní média, na tiskových konferencích pak seznamujte širokou veřejnost s výsledkem Vaši práce. Upozorněte vybrané architektonické portály na skutečnost vstupu nového významného mega-architekta do našich zeměpisných šířek. Tuto skutečnost opakovaně zdůrazňujte, opakování přece matkou moudrosti jest!

Obrázek 5 - Opakování matkou moudrosti jest! Zdroj: arycogre (CC)


Tah 5: Braňte čest Vaší stavby! „Po těchto dobrých zkušenostech (v japonské Fukušimě) firma vyhrála konkurs na stavbu stejné, dnes už dokončené elektrárny, která je ještě mnohem bezpečnější než původní, na místě nehrozí tsunami a navíc je místo poddolované, takže po případné havárii se snadno propadne do starých dolů, kde je dostatek vody k chlazení.“5 Trpělivě vysvětlujte médiím, že vizualizace, které nedopatřením spatřily světlo světa, jsou pouze starými variantními skicami projektu uzavřeného čínského televizního okruhu6.

Obrázek 6 - pracovní skica jiného projektu. Zdroj: necyklopedie (CC)

Tah 6: Vytvořte si několik falešných internetových identit a záměrně rozšiřte nepravdivé fámy a spekulativní, ničím nepodložené informace. Provokujte, rozčilujte, podněcujte k diskuzi. Zaslužte se tak o větší zájem široké veřejnosti a tím pak později zvýšíte obraty Vašim nájemníkům, především pak i sobě. Nabízíme hned dva příklady: „To je veselé, možná by se vlastníci těchto obskurních projektů měli ohánět jmény již mrtvých architektů. Ti už spolehlivě nemůžou říct, že to nedělali.“ – pod jménem Jana Brejchy vložte tento příspěvek do diskuze na archiweb.cz7

5 Fukušima. Necyklopedie: hypermoderní internetová encyklopedie [online]. Poslední revize 12.6.2012 [cit. 16.12.2012]. Dostupné z: < http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Fuku%C5%A1ima> 6 uzavřený televizní okruh – CCTV (Closed Circuit Television) 7 Jan Brejcha. In: Archiweb.cz – Forum Nová Karolina [online]. 19.10.2012 [cit. 16.12.2012]. Dostupné z: <http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=15&action=show&id=3499&comments=show>


Nebojte se ohánět ani veřejně známými jmény, dokonce i svým vlastním! „Na včerejším večeru v antikvariátu Osamu O. mimo jiné řekl: »Během přípravy posledního čísla našeho architektonického časopisu jsme zjišťovali, jak je to s účastí Remmenta a jeho architektonické kanceláře na projektu obchodního centra. Tento objekt připravují projektanti z Holandska …« Osamu kontaktoval i zástupce developera - ti si ho dle jeho slov předhazovali mezi sebou jako horký brambor. A na otázku proč používají na svých stránkách logo Remmenta mu řekli, že tam to logo není, i přes jeho argument, že se na něho právě dívá ...“ – pod jménem OM vložte do komentáře v diskuzi pod internetovým článkem moravskoslezského deníku.8 Tah 7: Katarse! Předchozí fiktivní prohlášení a komentáře rázně a rezolutně popřete, kýžený efekt bude obrovský. Usmiřte všechny dříve rozkmotřené strany a vykročte vstříc zářivé komerční budoucnosti. Postupujte takto: Konstatujte jménem šéfa nového obchodního centra Martina K.: „Někteří obyvatelé jsou k této stavbě zatím kritičtí, ale až ji poznají zevnitř, tak myslím, že změní názor. Už jsem pracoval pro několik developerů, ale nic tak promyšleného jsem ještě nedělal. Však také za návrhem stojí ateliér s architektem Remmentem, který byl zařazen mezi stovku osobností, jež zásadním a pozitivním způsobem ovlivnily podobu planety Země.“9 Použitím anglického jazyka dodejte svým prohlášením šmrnc! Umístěte je na stránky městského magistrátu. „With such renowned names from the architectural world as Remment involved in the project, the new development is set to become the architectural jewel in city’s crown.“10 Završte své dílo tiskovou konferencí, kde naposledy veřejně zopakujte, že jste zajistil výskyt světového architekta v zemi malé a české. Příhodně se nabízejí tato slova: „Já vždycky znova a naprosto klidně řeknu, že za tímto projektem stojí ateliér v čele s Remmentem …“11

8 OM. In: Diskuse: Architekti: Struktura Ostravy je stále nejasná a rozbitá - Moravskoslezský deník. [online]. 23.03.2010 [cit. 16.12.2012]. Dostupné z: <http://moravskoslezsky.denik.cz/diskuse/architekti-struktura-ostravy-je-stale-nejasna-a-rozbita.html> 9 Jirkálová, J. 2012. „Editorial.“ Art+Antiques (11): s. 2-3. ISSN: 1213-8398. Dostupné z: <http://issuu.com/ambitmedia/docs/aa_11-2012listovacka> 10 dnes již nedohledatelný zdroj <http://bit.ly/KLQ9Dp> 11 Luboš Kočí. In: YouTube [online]. 24.03.2012 [cit. 16.12.2012]. Dostupné z: <http://www.youtube. com/watch?v=Rp4749tWOpE>


SUKCES: Úspěšně jste si nalezli svého Remmenta! Prohlašujete, že jste ho oslovili v profesní rovině a veřejnosti pak představujete efekty Vaší plodné spolupráce. POSTUPUJETE NA DALŠÍ ÚROVEŇ!

ÚROVEŇ 2

Tah 1: Jste lokální architekt. Zajímáte se o své okolí a někde zaslechnete slavné jméno v souvislosti s Vaším regionem. Zběžně prolistujte tematická periodika a vydejte se do terénu. Tah 2: Nacházíte se v novém obchodním centru, prozkoumávejte, požívejte, analyzujte. S přihlédnutím ke všemu, co již víte, nadšeně objevujte architektův rukopis. Tah 3: Odkrokujte půdorysné hrany čtvercového objektu, napočítejte dvakrát 170 kroků. Zkušeným okem odhadněte výšku nejvyššího bodu stavby na 39,5 m. Letmým pohledem odhalíte průměrnou konstrukční výšku pěti hlavních podlaží na 6,0 m. Analyticky kvantifikujte Vámi objevované prostory. „Takovou hmotu už nelze ovládnout jedním architektonickým gestem, ani žádnou kombinací architektonických gest. Tato neovladatelnost dává jednotlivým částem budovy nezávislost, která však neznamená roztříštění: části nadále zůstávají odpovědné celku.“ 12 Kritické množství hmoty bylo překročeno přeremmentováno.


Obrázek 7 - Překročení kritického množství hmoty. Zdroj: petrkasparek (CC)

Tah 4: Zkoumejte jednotlivé dispoziční části, vypozorujte komplexnost celého návrhu a nezávislosti sousedících celků remmentů. Nejednoznačná orientace v prostoru naznačuje porušení klasické architektonické kompozice. „Vzrůstá vzdálenost mezi jádrem a obalem až do bodu, kdy fasáda již nemůže odkrývat to, co se děje uvnitř. To, co vidíte, už není to, co dostáváte.“12

Obrázek 8 - To, co vidíte, už není to, co dostáváte. Zdroj: infodad (CC)


Tah 5: Spočítejte výtahy a eskalátory a uchopte jejich význam v kontextu remmentu celé stavby. Potvrďte, že zde „výtah – svým potenciálem vytvářet spíše mechanické než architektonické vazby – spolu se svými příbuznými mezi vynálezy popírá a vyčerpává klasický repertoár architektury. Problémy kompozice, měřítka, proporcí a detailu se stávají čistě akademickými.“12 Tah 6: Prozkoumejte bližší okolí. Zjistěte, že objekt nenavazuje přirozeně na městskou strukturu. Corpus delicti13 se skládá ze 14 kostek, které se při svých různých velikostech, výškách a účelech chovají jako samostatné domy. Svou velikostí remmentností přestal být součástí městské tkáně. „Existuje – nanejvýš koexistuje. Jeho podtextem je zkurvený kontext.“12

Obrázek 9 - Fuck the context! Zdroj: neznámý.

SUKCES: Úspěšně jste si nalezli svého Remmenta! Neskrýváte nadšení, že jste objevili jeho rukopis i veškeré podobnosti s jeho teoretickými poznatky. POSTUPUJETE NA DALŠÍ ÚROVEŇ!

ÚROVEŇ 3

12 Tichá, J.; Vidmarová, L. 2002. „Velikost, aneb problém velikého“. In: Tichá, J. Architektura na prahu informačního věku: s. 103. Praha: Zlatý řez. ISBN 809028101X. 13 Corpus delicti. – z lat. : Předmět doličný.


Tah 1: Jste evropský starchitect. Nějakým záhadným způsobem se Vaše jméno objevilo v souvislosti se středoevropskou stavbou, o které jste nikdy neslyšel. Zajímejte se… Tah 2: Udělejte si malé recherche, zjistěte, že Vaše studio se bez Vašeho vědomí podílelo na určité fázi vývoje zmíněného projektu. Okamžitě jděte za svými podřízenými/spolupracovníky Florisem A. a Marcem P. a kázeňsky je potrestejte. Tah 3: Zlobte se!

Obrázek 10 – Remmente, zlob se! Zdroj: victorismaelsoto (CC)

Tah 4: Pověřte mladého zaměstnance Anselma van S., aby jménem Vaší kanceláře vyslal zprávu investigativním hnidopichům pídícím se po jedinečné a definitivní podobě pravdy. Tah 5: Po 12 dnech opět jménem svého poddaného požádejte o stažení předchozího vyjádření z veškerých dostupných webových stránek. Efektně se stáhněte.


Obrázek 11 - Dopis hledačům pravdy. Zdroj: požádal o stažení této fotografie.

Tah 6: Pak ale přilejte benzín do ohně, zjevte se ve snu Jaroslavu N. a vnukněte mu myšlenku napsat diskuzní příspěvek s následujícím obsahem: „Víte, nějak nechápu postoje zdejších architektů. Dá se říci, že se vyjadřují jen k tomu, co nedělají. Ohledně Karoliny se nikdo nevyjádřil k tomu co se tam děje! Každý čekal na svůj díl koláče a je fakt, že když David K. projektuje 99% pro město (stadiony a textilii) a Radim V. má taky něco od primátora Petra K. , tak asi těžko budou kritizovat svého chlebodárce na jiné zakázce. Ani větší projekce veřejně nevystoupily proti svému investorovi! A pražský manažer Josef P. se z Vítkovic jen směje :-) Sakra architekti nebojte se, že přijdete o zakázky a dejte jasně a veřejně na vědomí svůj postoj (…)“ 14 Odvedete tak pozornost od své velikosti. Tah 7: Dále se už nezajímejte… SUKCES: Remmenta jste nalezli jen ráno v zrcadle. Pak náhle zmizel a není už možné se ho zde dopátrat.

KONEC HRY! 14 Fukušima. In: OstravaBlog.cz – diskuze k článku Karolina před kolaudací [online]. 21.03.2012 [cit. 16.12.2012]. Dostupné z: <http://ostravablog.cz/tema/karolina-pred-kolaudaci/diskuze/#prispevek35094>

Sikora's Architecture Catalogue  

This is my first architecture portfolio from years 2007-2012.