Page 1

Dare to be wise!

Tíz ajánlás az időskorúak közösségi platformokon történő részvételének ösztönzéséhez Irányelvek az 50 év feletti korosztálynak szánt platformok és a Harmadik Kor Egyetemek üzemeltetői részére


Előszó Anne-Sophie Parent, az AGE Platform Europe főtitkára Az AGE már a kezdetektől fogva elkötelezett támogatója a “PEER – Merj bölcs lenni!” elnevezésű EU-projektnek, amelynek célja, hogy az 50 év feletti korosztálynak létrehozott platformokat vonzóbbá tegye a nem hivatalos, illetve nem hagyományos formában tanulók számára. Az AGE üdvözli a Web 2.0 azon eszközökre vonatkozó új iránymutatásait, amelyek az 50 év felettieket a közösségi hálózatok tanulási célú felhasználása során segítik. A technológiai és didaktikai kérdésekkel egyaránt foglalkozó iránymutatások célja a felhasználók közötti információmegosztás, valamint a tudás- és tapasztalatcsere egyszerűbbé tétele mind az oktatók, mind pedig az idősebb internethasználók számára. Az irányelvek emellett figyelembe veszik az 50 év felettiek új technológiákra és online eszközök alkalmazására vonatkozó eltérő szintű tudását. Az AGE kifejezetten üdvözli, hogy a Web 2.0 tanulásra vonatkozó kulcseleme az a szemlélet, amely a tanulót helyezi a tanulási folyamat középpontjába. Ez a megközelítés egy pozitív elmozdulást jelent a hagyományos tanulástól a tanulóközpontú tanulás felé. Kiemelnénk továbbá az átfogó, “Mindenki számára elérhető” koncepció alkalmazásának szükségességét, illetve annak a befogadó megközelítésnek a fontosságát amely ezen eszközöket a fogyatékkal élők számára is elérhetővé teszi. Nagyra értékeljük ezen felül, hogy ezek az eszközök lehetővé teszik a felhasználókat érdeklő témákhoz kapcsolódó párbeszédek, viták és beszélgetések lefolytatását. Az AGE törekszik elérni, hogy szervezetének és kapcsolati hálójának tagjai minél szélesebb körben megismerjék a Web 2.0 eszközeit valamint hogy a felhasználók tapasztalataikról rendszeres visszajelzést adjanak, hiszen az üzemeltetők csak így tudnak a tényleges felhasználói igényeknek és élményeknek megfelelő platformokat kialakítani.

1


Bevezetés

Az idősebb korosztály egyre nagyobb lelkesedéssel közelít az online tanulás felé. Az internet interaktív és kollaboratív elemeiként, a Web 2.0 eszközei lehetővé teszik számukra, hogy ismereteket szerezzenek és/vagy adjanak át másoknak, hogy kognitív képességeiket fenntartsák, és hogy új érdeklődési területeket találjanak. A platformok üzemeltetői számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tagokat oly módon támogassák érdeklődési területükön, hogy ezzel egyidőben ismeretszerzésre és – megosztásra ösztönözzék őket. Az irányelvek célja, hogy útmutatást adjanak az ötven év felettiek közösségi hálón történő tanulását elősegítő Web 2.0 eszközök kialakításához. A javaslatok az 50 év felettieknek szóló online platformok üzemeltetőihez, az online együttműködést lehetővé tevő Harmadik Kor egyetemek fenntartóihoz, valamint az érdeklődő intézmények működtetőihez kívánnak szólni. Az irányelvek első fele (1-5. ajánlás) technológiával kapcsolatos ajánlásokat, a második fele pedig (6-10. ajánlás) a tanulási folyamathoz kapcsolódó javaslatokat tartalmaz. Összességében olyan eszközöket mutatunk be, amelyek úgy növelik az adott platform aktivitását, hogy eközben támogatják az idősebb korosztály egymás közötti eszmecseréjét és tanulását. Az irányelvek a “PEER – Merj bölcs lenni!” (2011-2013) EU projekt keretein belül lefolytatott kutatásokon alapulnak. A PEER célja, hogy az 50 év feletti korosztálynak szóló platformokat mind a nem hivatalos, mind pedig a nem hagyományos formában történő tanuláshoz vonzóbbá tegye, különös gondot fordítva az 50 év feletti korosztály virtuális eszmecseréjére (“peer-to-peer learning”). Látogasson el a PEER-t a projekt weboldalára http://www.peer-learning-50plus.eu

2


1. ajánlás

Link: Válogatás a támogató Web 2.0 eszközökből: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP3_D6.pdf

3


Támogassa az 50 év feletti korosztályt az igényeiket szem előtt tartó Web 2.0 eszközök alkalmazásával A Web 2.0 eszközök csekély módosítással járó bevezetésével az Ön által működtetett online platform interaktív tanulási környezetté alakítható. Az eszközök támogatják az egyéni önkifejezést, a tapasztalat- és tudásátadást, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy a felhasználó figyelmet, tiszteletet és elismertséget kapjon. A jól megtervezett, felhasználóbarát Web 2.0 eszközök biztosítják az információáramlás strukturált áttekintését, és a résztvevőket az Ön zárt rendszerén keresztül kapcsolják össze a külvilággal.

Az alábbi Web 2.0 eszközöket javasoljuk az egymástól történő tanulás kiszolgálásához: • A különböző fájlformátumok és média típusok biztonságos tárolását lehetővé tevő tárolási megoldás kialakítását; • A megosztott tartalom fel- és letöltését elősegítő fájlmegosztó eszközök alkalmazását; • A vitát valamint a tudás-, tapasztalat- és véleménycserét támogató, hozzászólást biztosító eszközök kialakítását; • A csoportos tanulást megkönnyítő audió- és videókonferencia eszközök elérhetővé tételét; • A találkozók és rendezvények szervezését segítő tervezési eszközök bevezetését; • A releváns információk rendszerezését megkönnyítő könyvjelző eszközök biztosítását; • Az adott témakörben folytatott, közös munkát támogató kollaboratív eszközök rendelkezésre bocsátását. Mutassa be a tagoknak a Web 2.0 eszközök előnyeit!

4


2. ajรกnlรกs

5


Tájékozódjon arról, hogy mi tartja távol az idősebb felhasználókat a technológiától A bizalom, a biztonság és a megbízhatóság döntő szerepet játszik abban, hogy az idősebb tanulókat az információ, kiváltképpen a személyes adatok megosztására ösztönözzük. Habár minden Web 2.0 eszköz megbízható, elengedhetetlenül fontos, hogy az 50 év felettiek biztonságban érezzék magukat ezen eszközök használata során. A megfelelő technológiára és tartalomkezelésre vonatkozó tájékoztatás növeli a felhasználók biztonságérzetét. AZ infrastruktúra megbízhatósága • A tanulást, mint célt szem előtt tartva, a 24 órás hozzáférés elsődleges fontosságú az ösztönző környezet fenntartásához. • A félreértések elkerülése érdekében egyértelműen nyilatkozni kell a Web 2.0 eszközök használatának fő céljáról. • Oktató videók és tájékoztató szövegek elhelyezése, szoftverfrissítésekről szóló hírek megjelente tése, új funkciók bemutatása, illetve egy ügyfélszolgálat fenntartása elősegítheti a jobb megértést, és ezáltal az eszközök szélesebb körben történő használatát. • A jogi és műszaki szakszavak mellőzése segíti a könnyebb megértést, és ezáltal a bizalom erősödését. Megbízható információ • Csak ellenőrzött forrásból származó linkeket és információkat közöljön! • Biztosítania kell felhasználóit arról, hogy személyes adataik harmadik féllel szemben biztonság ban vannak és amennyiben a tagok igénylik, az anonimitást is választhatják. • A felhasználóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy módjukban áll az általuk közzétett informá ciókat törölni, illetve, hogy az általuk létrehozott és megosztott információk teljes mértékben az ellenőrzésük alá (és felelősségi körükbe) esnek. Ha lehet, kerülje a szponzorált cikkek és reklámok elhelyezését, mert az 50 év feletti korosztály általában nem kedveli ezeket!

6


3. ajánlás

Hivatkozások: • Web Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvek 2.0: http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211 (hivatkozás ellenőrzése: 2013. január) • WCAG (Web Tartalom Hozzáférhetőségi Irányelvek) megértése: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-UNDERSTANDING-WCAG20-20120103 (hivatkozás ellenőrzése: 2013 január) • WCAG technikák: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103 (hivatkozás ellenőrzése: 2013 január)

7


Biztosítson elérhető és könnyen használható Web 2.0 eszközöket az 50 év feletti korosztály számára Bár az 50 év felettiek eltérő képességekkel és igényekkel rendelkeznek, a könnyen érthető, testre-szabható, adaptív és vonzó dizájnnal rendelkező Web 2.0 eszközök nagymértékben növelik részvételüket és tanulásra ösztönzésüket. A könnyen átlátható navigáció és a jól szervezett felhasználói felület szintén fontos szempont a tagok számára a Web 2.0 eszközökhöz való hozzáférés során. A “Mindenki számára elérhető” koncepció az ajánlott alapelv. A legfontosabb használhatósági kritériumok, amelyeket a Web 2.0 eszközöknek biztosítaniuk kell: • A Web 2.0 eszköz regisztráció nélküli használata. • Az eszközök használatára vonatkozó egyszerű, lehetőleg rövid videóval vagy képekkel szemléltetett útmutatók és irányelvek biztosítása. • A kapott információ és üzenetek egyszerű, a személyes érdeklődésnek megfelelő, választási lehetőségeket nyújtó kezelése; az interakció struktúráját nyomon követő funkcionalitás. • Hibatűrés: az eszközök használata során az esetleges helytelen használat ne vezessen a program vagy a számítógép leállásához. • Szórakoztató felhasználói élmény. • Nyelvi akadályok áthidalása; a felhasználók a saját anyanyelvükön fejezhessék ki magukat ill. olvashassanak. A fő hozzáférhetőségi szempontok, amit a Web 2.0 eszközöknek biztosítaniuk kell: • Világos és logikus felépítés;

• Legalább 12 pontos betűméretű szöveg, fel-

• Műszaki szakszavak kerülése;

kínálva ennek egyszerű módosítási lehetőségét

• Ahol lehetséges a letöltési opciók kerülése

• Éles kontrasztú szövegek;

mind további funkciók, mind pedig információk

• Az összes információ első pillantásra elérhető

vonatkozásában;

legyen.

• Egyértelműen azonosítható hivatkozások;

• All information should be available by first sight.

Minél könnyebben használhatók és hozzáférhetők az eszközök, annál nagyobb kényelemérzetet biztosítanak a felhasználóknak, akik így növekvő lelkesedéssel fogják azokat használni!

8


4. ajรกnlรกs

Hivatkozรกs: PEER tanulรกsi csomag: http://www.peer-learning-50plus.eu/results/peer_learning_package

9


Alkalmazzon platformján már kifejlesztett, adaptálható eszközöket! A PEER projekt fő célja, hogy válogatott, az idősebb tanulók igényeihez igazodó, Web 2.0 eszközöket biztosítson. Ezen eszközök ingyenesen rendelkezésre állnak és megfelelnek az 50 év feletti korosztály különböző igényeinek.

A fent említett eszközök gyűjteményét a PEER honlapján a „PEER learning package” menüpontban lehet letölteni, majd pedig a platformokba intergrálni: • A Sharedocs egy ingyenes dokumentumkezelő szolgáltatás, ami felhő alapú tárolást, fájl-szin kronizációt és kliens szoftvert biztosít. Az interneten keresztül elérhető platformon a regisztrációt követően lehetővé válik, hogy a tagok nagy mennyiségű és méretű adatot pl. fényképeket és videókat tároljanak, illetve osszanak meg barátokkal, kollégákkal. Ez az eszköz teljesen biztonsá gos, a dokumentumokhoz és fájlokhoz kizárólag a platform tagjai férhetnek hozzá. • A Polly egy online naptár eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó „közvélemény kutatást” készítsen arról, hogy egy csoportnak megfelel-e az adott időpont egy találkozó vagy rendezvény megtartására. A felhasználók több dátum és időpont közül választhatnak. A különböző lehetőségek tekintetében szavazás is lefolytatható. • A Meet&Share segítségével a felhasználók egy audio/videokonferencia szoftverhez férhet nek hozzá, amelyen azonnal online konferenciabeszélgetést kezdeményezhetnek. Az alkalmazás lehetőséget nyújt webkamera és/vagy mikrofon használatára,a dokumentumok illetve a képernyő megosztására, valamint a beszélgetések rögzítésére. • A Talkmaster egy chat alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók közvetlen kapcsolatba kerüljenek és kommunikáljanak egymással. A funkció segítségével a tagok tanany agokat cserélhetnek, közvetlenül kérdéseket tehetnek fel, vagy egyéb olyan témákat vethetnek fel, amelyeket közvetlenül érdemes megvitatni. Az eszközök telepítésére vonatkozó tudnivalók megtalálhatók a PEER weboldalán!

10


5. ajánlás

A minőségbiztosítással kapcsolatban a PEER projekt áttekintést kínál az eszközökről és irányelvekről: • Web 2.0 eszközök és az idősebb korosztály – minőségbiztosítási eszközök áttekintése: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/D14_quality_instruments.pdf • A minőségbiztosítási keretrendszer http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/Peer_D15_final.pdf • Minőségbiztosítási keretrendszer a gyakorlatban: kézikönyv az 50 év felettiek számára kialakított platformok operátorai részére: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D16_final.pdf

11


Visszajelzésre történő ösztönzés a Web 2.0 eszközök további fejlesztése érdekében A tagok Web 2.0 eszközök fejlesztésébe történő bevonása növeli a részvételt és a csoporthoz tartozás érzését. Ez a platform üzemeltetőinek is előnyt jelent, hiszen így a felhasználói igényeknek megfelelően alakíthatják a platformot.

A felhasználói hozzáállás és tapasztalatok figyelembe vételével tegye lehetővé a felhasználói részvételt: • Kérje fel a tagokat, hogy adjanak visszajelzést a platform aktuális szolgáltatásairól! • Kérje fel a tagokat, hogy tegyenek javaslatokat a tartalomra, struktúrára, alkalmazásokra, dizájnra és fejlesztésekre vonatkozóan. • Alternatív megoldásként vegyen igénybe online visszajelzési eszközöket, például közvélemény kutatást vagy egyéb közvetlen kommunikációs formákat. A PEER projekt központi célja a végfelhasználók bevonása volt. A tagok műhelyfoglalkozások során hasznos alkalmazások bevezetésére tettek javaslatot, megosztották ötleteiket, illetve lelkesen és elkötelezetten szóltak hozzá a javasolt megoldásokhoz. A felhasználók hozzájárulása értékes!

Linkek: Az 50 év feletti korosztály visszajelzésbe történő bevonására vonatkozó módszerek az alábbi linkeken találhatók: • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP2_workshop_methodology.pdf • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D7_Assessment_Workshop_Methodology.pdf

12


6. ajรกnlรกs

13


Hozzon létre magatartási kódexet!

Az 50 év feletti korosztály számára a virtuális térben is az egyik legfontosabb kommunikációs szempont az udvariasság és az egymás iránti tisztelet. Ezért javasoljuk néhány, az udvarias nyelvhasználatra és a tiszteletteljes kommunikációra vonatkozó netikett-szabály bevezetését.

Hozzon létre magatartási kódexet és biztosítsa annak betartását: • A platform tagjai által küldött üzeneteknek meg kell felelniük a kódexben foglalt szabályoknak: az üzenetek szövegezése udvarias és érthető, a tartalmuk pontos és világos legyen. • Jelöljön ki egy személyt, akivel a tagok bármely kérdés, félreértés, személyes konfliktus vagy egyéb kritikus szituáció esetén kapcsolatba léphetnek. Ez a személy emellett betartatja a magatartási kódex előírasait, illetve felel a platformon esetlegesen előforduló visszaélések kezeléséért. • A kódex kiegészíthető egy a tagok által a közös tanulás és tapasztalatcsere során létrehozott saját „netikettel”.

Tegye lehetővé, hogy a tagok bizalommal forduljanak egymás felé, hogy a platform tagjaiként jól érezzék magukat!

14


7. ajรกnlรกs

15


Törekedjen arra, hogy az 50 év feletti korosztály az Ön Web 2.0 eszközeit személyre szabottnak érezze! Az 50 év feletti korosztály más korcsoportokhoz képest meglehetősen heterogén! Ebből fakadóan előnyben részesíti a személyre szabható Web 2.0 eszközöket.

Kínáljon rugalmas Web 2.0 eszközöket platformján, pl.: • Hasonló gondolkozású emberek találkozása tanuló csoportban. • Egyéb személyre szabott és önálló tanulási formák létrehozása. Az 50 év feletti korosztály számára fontos annak a tudata, hogy adataik és fájljaik az ellenőrzésük alatt állnak: • Emiatt javasolt az adatkezelési folyamat érthető, lépésről lépésre történő ismertetése, ideértve a fájlok mentéséről, módosításáról vagy törléséről szóló tájékoztatást. • Fontos továbbá, hogy a tagok számára transzparens legyen, hogy ki rendelkezik hozzáféréssel az adatokhoz.

Adjunk lehetőséget a felhasználóknak arra, hogy személyre szabhassák a tanulási folyamatot, hogy ezáltal önálló és egyénileg sikeres tanulási tapasztalatokat szerezzenek!

16


8. ajรกnlรกs

17


Vegye figyelembe az 50 év felettiek tanulásra vonatkozó motivációs szempontjait Az 50 év felettiek fő motivációja, hogy tapasztalataikat és ismereteiket másokkal megosszák, és hogy ezáltal érezhessék a másokkal létrehozott kapcsolatot, valamint a közösség és az adminisztrátorok feléjük irányuló figyelmét.

A tagokat nem egyszerűen a kérdések és válaszok érdeklik, hanem az érdeklődési körükkel kapcsolatos párbeszédek, viták és beszélgetések. Emiatt fontos, hogy különböző motivációs indítékok, - információkeresés a közösség weboldalán; tippek, tanácsok, vélemények keresése és nyújtása, tartalmas vitákban történő részvétel, új kapcsolatok kialakítása, stb. – teret kaphassanak. A tagok motivációjának azonosítása érdekében: • Próbálja megismerni érdeklődési köreiket, igényeiket vagy elvárásaikat, például közvélemény kutatások vagy vizsgálatok lefolytatásával, vagy a platform szolgáltatásairól folyó beszélgetések átolvasásával. • Vegye figyelembe a tagok énképét, képességeit, kompetenciáit, valamint készségeit és társadal mi kapcsolatait.

Ajánljon a tagoknak a világ aktuális kérdéseivel kapcsolatos témákat és területeket, illetve kapcsolati lehetőséget olyan felhasználókkal, akik szeretnének ezekről beszélgetni és vitatkozni!

18


9. ajรกnlรกs

19


Biztosítson az 50 év felettieknek kihívással teli tanulási tevékenységeket Ha a tanulási tevékenység érdemben kapcsolódik mindennapi életükhöz, az 50 év felettiek szívesen fordulnak új témák felé, vállalnak kockázatot vagy tanulnak a Web 2.0 eszközöket használatával. A Web 2.0 környezetben történő tanulás kulcseleme, hogy a tanulót állítja a tanulási folyamat középpontjába, ami elmozdulást jelent a hagyományos tanítástól a tanulás irányába. Hasznos tudni, hogy az 50 év feletti korosztály: • Értékeli az interaktív csoportokban történő ismeretcserét. • Szereti ismerni a többi felhasználó kilétét – azaz szeretne betekintést kapni a platform többi tagjának profiljába. • A passzív, az információt csak mások jóvoltából ’fogyasztó’ tagokkal szemben előnybe részesíti az aktív résztvevőkkel történő ismeretcserét. • Preferálja a közös, moderátor vagy ’törzstag’ közreműködésével lefolytatott kreatív problémame goldást. Ennek megfelelően az alábbi eszközökkel ösztönözheti a felhasználók közötti aktív és kölcsönös eszmecserét: • A Web 2.0 eszközei útján történő tanulás iránti érdeklődés támogatása. • Érdekfeszítő, változatos és vonzó tanulási tevékenységek kidolgozása. • Tartalmas, értelmes, releváns és fejlődést biztosító témák javaslata és változatos tevékenységek biztosítása. • Tegye lehetővé, hogy a tagok maguk formálják vagy alakítsák ki tanulási tevékenységeiket. • Ösztönözze a tagokat közös olvasásra és könyvekről/irodalomról szóló eszmecserére.

Éreztesse a felhasználókkal, hogy a kínált tanulási folyamatban ők a legfontosabbak!

20


10. ajรกnlรกs

21


Nyújtson személyes támogatást és segítse elő a „peer to peer” megközelítést Mind a műszaki, mind pedig a közösségi támogatás alapvető fontosságú a biztonságérzet és bizalom megteremtése, valamint a közösségépítés szempontjából. Fontos, hogy a platform tagjai közvetlen műszaki támogatást kapjanak, lehetőleg a platform ügyfélszolgálatával történő e-mail-váltás formájában. További lehetőség egy telefonos ügyfélszolgálati munkatárs biztosítása, ami azonban költséges megoldás. A műszaki kérdéseket javasolt 24 órán belül megválaszolni és a legtöbb esetben a GY.I.K. is jól működik. Egy kijelölt kapcsolattartó személy növelheti az idősebbek technikai eszközökbe és a platform megbízhatóságába vetett bizalmát. Ne csak a platformon nyújtson támogatást! Az 50 év feletti korosztály az online közösségtől (pl.: fórum, üzenőfal) is előszeretettel fogad technikai támogatást. Az tudáscsere folyamatainak moderációjához „peer-to-peer” megközelítés ajánlott: • Azokat, akik részt kívánnak venni a platform munkájában, módszertani, didaktikai és technikai képzésben kell részesíteni, hogy a többi tag tanulási folyamatait hozzáértő módon tudják támogatni. • A „peer-to-peer” trénerek önkéntes szolgáltatást nyújtanak. Az erre vonatkozó elismerést és megbecsülést mind az üzemeltetőnek, mind pedig a felhasználóknak ki kell fejezniük. Találjuk meg az elismerés kifejezésének módjait! • A rendszeres, közös találkozók és tevékenységek is hasznosak a tagok közötti személyes tapas ztalat- és tudáscsere szempontjából. • Ajánlott olyan moderált csoportok felállítása is, amelyekben az emberek egymásnak nyújtanak támogatást. Ne passzív fogyasztóknak tekintse a tagokat, hanem aktív résztvevőknek, akik képesek hozzájárulni az Ön 50 év felettiek számára létrehozott platformja sikeréhez!

22


További információ European Landscape of 50+ platforms (Európai körkép az 50 év feletti korosztály számára tervezett platformokról) Ha más 50 év felettiek számára kialakított platformokból szeretne inspirációt nyerni, tekintse meg a PEER projekt keretein belül kidolgozott European Landscape of 50+ platforms anyagait, amely térképen mutatja be az összes EU országot, és ahol az adott országra kattintva listába szedve ismerheti meg az 50 év feletti korosztály számára létrehozott platformok. Link: http://www.peer-learning-50plus.eu/fiftyplusplatform/map

Az 50 év feletti korosztály ösztönzése a platformok használatára Ezek az eligazítást nyújtó feljegyzések az „Az idősebb emberek ösztönzése az 50 év felettieknek létrehozott platformok közös tanulásra történő használatára” elnevezésű jelentésen alapulnak. Link: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D3_Summary.pdf

Third Age Online Handbook (Harmadik Kor Online Kézikönyv) A “Third age online” („Harmadik Kor Online” - TAO) projekt keretein belül kiadott, a Wikiversityn elérhető kézikönyv az idősebb korosztály közösségi tevékenységekbe történő bevonásáról tartalmaz információkat. Angol nyelven olvasható. Link: http://en.wikiversity.org/wiki/TAO/Handbook Ajánlások a W@ve 2.0-tól A) A “Web 2.0 Best Practice for Senior Citizens” (Web 2.0 technológia az idősebb generáció számára) irányelvek a W@ve 2.0 projekt keretein belül kerültek kidolgozásra. B) Elolvashatja az 55 év feletti korosztály Web 2.0-val kapcsolatos igényeiről készült felmérés eredményeit az erről készült jelentésben. C) A felnőttoktatási projektekkel kapcsolatosan további irányelvek kerültek kidolgozásra és egy közösségi számítástechnikai ütemterv készült az idősebb generáció számára. Mindhárom dokumentum angol nyelven olvasható a W@ve 2.0 weboldalán: Link: http://www.wave2project.eu/wave2project/index.jsp?idPagina=17

eLiLL good practice criteria (bevált gyakorlatok kritériumai) Az “e-Learning in Later Life” („e-tanulás az élet késői szakaszában” - eLiLL) projekt egyik eredménye, hogy oktatási projektekre és az idősebb generáció ITC használattal járó tevékenységeire vonatkozóan elkészültek a bevált gyakorlatokkal foglalkozó irányelvek. Elérhető angol és német nyelven. Link: http://www.elill.net/pdf/kriterien_fuer_gute_Praktiken_EN_DE.pdf

23


A PEER projektről – Merj bölcs lenni! Időtartam: 10/2010 - 12/2013 Konzorcium: Zentrum für Soziale Innovation / ZSI (koordináció), Bécs | University of Science and Technology, Centre of e-learning (E-tanulás központ) / AGH, Krakkó | University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning (Élethosszig Tartó Tanulás Központ) / UoS, Glasgow | Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO, Utrecht | University Ulm, Centre f. General Scientific Continuing Education (Általános Tudományos Továbbképző Központ/ ZAWiW, Ulm | Aidlearn, Lisszabon Támogató Partnerek: Age Platform Europe / AGE | Ja Kobieta – Fundation for Women‘s Issues „I am a woman“ (Alapítvány a nőket érintő kérdésekért „Nő vagyok”) / Forum 50+, Lengyelország | Universities of the Third Age Network Association (Harmadik Kor Egyetemei Hálózat) / RUTIS, Portugália | Virtuelles und reales Lern- und KompetenzNetzwerk älterer Erwachsener / ViLE e.V., Németország

Köszönetnyilvánítás A PEER konzorcium köszönetet mond az alábbi szakértőknek, akik hozzájárultak az irányelvek kidolgozásához: Jonathan Bennett, Bern University of Applied Sciences, Svájc Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, Belgium Andreas Hollinek, www.50plus.at, Ausztria Giselle Janeiro, Universities of the Third Age Network Association (Harmadik Kor Egyetemei Hálózat), Portugália Hanna Nowakowska, www.forum50.org, Lengyelország Sapere aude! Merj bölcs lenni! – A PEER az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány kifejezetten a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottságot nem terheli felelősség az itt található adatok felhasználásáért.

24


Impresszum: Kiadó: PEER projekt konzorcium Szerzők: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Fordítás: SPS Traduções Szerkesztés: Manuela Meyer, www.meyermitey.at Fényképek: „Internet goes Ländle”, a 3. oldalon „i-Stock“ Bécs 2013 www.peer-learning-50plus.eu

Tíz ajánlás az időskorúak közösségi platformokon történő részvételének ösztönzéséhez  

http://www.peer-learning-50plus.eu/en/object/publication/102