Page 1

Dare to be wise!

Yhdestä kymmeneen kannustaa ikääntyvien ihmisten osallistumista sosiaalisessa foorumissa Suuntaohjeet 50 plus foorumien operaattorille ja Ikääntyvien Yliopistoille


Esipuhe Anne-Sophie Parent, pääsihteeri, AGE Platform Europe AGE on ollut vankka kannattaja eurooppalaiseen hankkeeseen „PEER – Uskalla olla viisas!“ sen perustamisesta lähtien. Tämä projekti pyrkii tekemään 50+ vuotiaille epävirallisille ja vapaamuotoisille oppijoille ohjelmat houkuttelevampi ja AGE ottaa vastaan ilomielin näitä uusia suuntaviivoja Web 2.0 työkaluja varten tukemaan 50+ vuotiaita käyttämään sosiaalisia verkostoja oppimiseen. Näiden ohjeiden laajuus koskee sekä teknologiaa että oppimista ja ne tukevat tiedon jakamista ja tiedon ja kokemusten vaihtoa yksittäisten käyttäjien välillä, jotka tekevät niistä erityisen tärkeää ja käyttäjäystävällinen sekä kouluttajille että vanhempi online-käyttäjille. Otetaan myös huomioon,että, 50+ vuotiaat ihmiset ovat monipuolinen ryhmä helppokäyttöisen eriasteisissa uusien teknologioiden ja online-työkalujen käytössä, kuten niitä kehitettiin tämän hankkeen kautta. Erityisesti AGE ottaa vastaan ilomielin, että oppimisen avaintekijät Web 2.0 asetuksissa käsittää asettamalla oppija keskellä oppimisprosessia ja pidämme tätä myönteisenä siirtymisenä perinteisestä opetuksesta oppimiseen, jossa vastuu on oppijalla. Lisäksi korostamme tarvetta kattavan „Design for all(muotoilua kaikille)“-käsitteen soveltamiseksi sekä osallistavaa lähestymistapaa noudattamaan näitä työkaluja, joiden on oltava avoinna yhtäläisesti vammaisille. Me otamme vastaan mielellään myös tilaisuuksia, joita nämä työkalut helpottavat vuoropuhelua, väittelyä ja keskustelua ympäri kiinnostavia aiheita käyttäjille. AGE haluaa edistää näiden Web 2.0-työkalujen käyttöä meidän jäsentämme joukossa ja laajemmissa yhteyksissämme ja kannustaa heitä antamaan säännöllisesti palautetta kuten uskomme, että tämä mahdollistaa tarjoajien päivittää ohjelman suunnittelun sillä tavoin, joka heijastaa käyttäjien tarpeita ja niiden todellinen kokemusta niiden käytöstä.

1


Johdanto

Vanhemmat ihmiset ovat yhä innostuneita verkossa oppimista. Web 2.0-työkalut, internetin vuorovaikutteisena ja yhteisinä osina , voi valtuuttaa heitä saamaan ja / tai välittää tietoa muille, ylläpitäen kognitiivisia kykyjä sekä kehittää mielenkiintoja eri oppiaineissa. Keskeinen haaste operaattoreille on foorumin jäsenten etujen tukeminen tietojen saannissa ja jaossa. Nämä ohjeet pyrkii tukemaan liikkeitä kohti palvelunne siirtymistä ehdottamalla Web 2.0-työkalujen käyttöä oppimisen tarkoituksessa netin sosiaalisessa verkostossa 50 plus aikuisille. Ne viestivät 50 plus aikuisten verkko foorumi operaattoreita ja samoin ikääntyvien yliopistoja, jotka tarjoavat online yhteistoimintaa ja muita asianomaisia laitoksia. Suuntaohjeisiin sisältyy puolet (suositukset 1-5) suosituksia, jotka liittyvät teknologiaan, ja toinen puoli (suositukset 6-10) ehdotuksia jotka liittyvät oppimiseen. Kaiken kaikkiaan he antavat käsityksen työkaluista edistää toimintaa foorumissa tukemalla vaihtoa ja oppimista aikuisten ryhmässä. Ohjeet perustuvat tutkimustoimintaan, toteutettuna Euroopan hankkeeseen „PEER - Uskalla olla viisas!“ (2011-2013) puitteissa. PEER :n tarkoituksena on tehdä 50 plus foorumit houkuttelevampia kuin epävirallinen ja vapaamuotoinen oppiminen ja erityisesti näennäisvälitin 50 plus aikuisten keskuudessa („Vertaisverkko oppiminen“). Seuraa PEER projektin verkkosivuillaan http://www.peer-learning-50plus.eu

2


Suositus 1

Linkki: Tukevat Web 2.0-tyรถkalujen valinta: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP3_D6.pdf

3


Tue 50 plus aikuisia Web 2.0-työkaluineen, jotka vastaavat heidän tarpeitaan

Online foorumistasi voi tulla vuorovaikutteinen oppimisympäristö, jossa on vain pieniä muutoksia Web 2.0.:n käytössä. Ne tukevat yksilöiden kykyä ilmaista itseään, välittää kokemuksia ja tietoa ja ne voi olla kunnioitettu, arvokas ja tunnustettu. Hyvin suunniteltu käyttäjälähtöinen Web 2.0-työkalut tukevat tarjoamaan jäsenneltynä tiedon liikennettä. He yhdistävät osallistujat maailmaan turvajärjestelmänne ulkopuolelle.

Seuraavanlaisia Web 2.0-työkaluja ehdotetaan palvella jäsenemme verkko vertaisoppimista: • Turvallinen tiedostojen säilytystila eri tiedostomuotojen ja mediatyyppien tallentamiseksi. • Tiedostojenjako työkaluja jaetun sisällön lähettämiseksi ja lataamiseksi • Kommentointityökalut tiedon, kokemuksen ja mielipiteidän vaihtamiseksi ja keskustelemiseksi. • Audio-ja videoneuvottelu välineet ryhmä opiskelun helpottamiseksi. • Suunnittelu välineitä tapaamisia ja muita tapahtumia varten. • Kirjanmerkin työkaluja asiaankuuluvien tietojen järjestämiseksi. • Yhteistoiminnallisia välineitä työskennellä yhdessä tietystä aiheesta.

Älä unohda selittää Web 2.0-työkalujen hyötyä jäsenillenne!

4


Suositus 2

5


Ymmärrä mikä ohjaa vanhempia käyttäjiä pois teknologiasta Luottamus, turvallisuus ja luotettavuus ovat ratkaisevia motivoimaan vanhempia opiskelijoita tietojen jakamisessa, varsinkin henkilötietoja. Vaikka jokaisen Web 2.0-työkalun pitäisi olla luotettava se on elintärkeää 50 plus aikuisten tuntea olonsa turvalliseksi niiden käytössä. Riittävien tietojen tarjoaminen teknologian ja sisällön käsittelyssä lisäävät turvallisuuden tunnetta käyttäjille. Perusrakenteiden luotettavuus • Vakaa Web 2.0-työkalujen 24/7 pääsy on etusijalla ylläpitämään motivoiva ympäristö oppimi starkoitusta varten. • Täsmällinen selvitys Web 2.0-työkalujen päätavoitteena olisi tarjottava väärinkäsitysten välttämiseksi. • Opastavia videoleikkeitä, informatiivisia tekstejä, päivityksiä ohjelmiston muutoksiin ja se lityksiä uusiin ominaisuuksiin sekä tukipalvelun tarjonta voi olla hyödyllistä ja myötävaikuttaa parempaa ymmärtämystä ja siten työkalujen laajempaa käyttöä. • Oikeudellisia tai teknisiä ammattikieltä välttäminen määrittelee ymmärtämystä ja siten lisää luotettavuutta. Tietojen luotettavuus • Vain tarkistettuja linkkejä tai tietoja viestien käytössä olisi tarjolla. • Varmuus on annettava siitä, että henkilötiedot on suojattu kolmansia osapuolia kohtaan ja että vaihtoehto nimettömyyteen pitäisi olla jäsenten toivomus. • Käyttäjien tulisi olla tietoisia siitä, että heillä on mahdollisuus poistaa heidän lähettämiään tietoja ja että ne ovat täydessä valvonnassaan (ja vastuullaan), joita tuottavat ja jakavat verkossa. Kun mahdollista, vältä kaupallisia artikkeleita ja mainoksia, koska ne pidetään yleisesti ei-toivottuna 50plus aikuisille!

6


Suositus 3

Linkit: • Verkkosisällön saavutettavuutta koskevat ohjeet: http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211 (linkki tarkistettu tammikuussa 2013) • Ymmärtäminen WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-UNDERSTANDING-WCAG20-20120103 (linkki tarkistettu tammikuussa 2013) • Tekniikat WCAG: http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103 (linkki tarkistettu tammikuussa 2013)

7


Tarjoa Web 2.0-työkalujen saatavuutta ja käytettävyyttä 50plus aikuisille Vaikka 50plus aikuiset vaihtelevat ominaisuuksissaan ja tarpeissaan, tarjoaminen Web 2.0 työkaluja , jotka ovat helposti ymmärrettäviä, muokattavissa, mukautuvia ja joilla on tyylikkäitä suunnitteluja lisäävät osallistumista ja motivoivat heitä oppimaan. Selkeä navigointi ja hyvin järjestetty käyttöliittymä ovat myös Web 2.0 työkalujen saatavuuden tärkeitä näkökohtia jäsenillenne. Ottakaa „Design for all(Muotoilua Kaikille!)“- käsite periaatteena. Tärkeimmät käytettävyyteen liittyviä vaatimuksia, jotka Web 2.0 työkalut tarjoaa sisältävät: • Ei rekisteröintiä Web 2.0 välineille. • Tarjotaan yksinkertaisia ohjeita ja ohjeita siitä, miten käyttää työkaluja, mieluiten selittää videoleikkeillä tai kuvilla. • Vaihtoehtoja saatujen tietojen ja viestien valintaan helposti jotka liittyvät henkilökohtaisiin etuihin; toimintoihin, jotka seuraavat vuorovaikutuksen rakenteen. • Anteeksianto: välineiden pitäisi olla „anteeksiantava“, eli virheet niiden käytössä ei saa johtaa sähkökatkokseen tai työkalun kaatumiseen. • Tuuletin käytössä. • Ratkaise kielimuuri jonka avulla käyttäjät voivat ilmaista ja lukea omalla kielellään. Tärkeimmät saavutettavuuskriteerit joka Web 2.0 välineiden pitäisi tarjota sisältää: • Tarjotaan selkeä ja looginen rakenne. • Teknistä ammattikieltä välttäminen ohjeissa. • Latausvaihtoehtojen välttäminen kun mahdollista, sekä lisäominaisuuksia että tietoa. • Selkeästi tunnistettavia linkkejä. • Suunnittelu vähintään fontti 12- pisteen tyypin mukaan, josta pääsee helposti muuttamaan sen kokoa. • Tekstin korkea sävykkyys. • Kaikki tiedot olisi käytettävissä ensi silmäyksellä. Mitä korkeampaa työkalun käytettävyyttä ja saavutettavuutta, sitä mukavampaa käyttäjät tuntevat ja innokkaammin he käyttävät sitä!

8


Suositus 4

Linkki: Vertaisoppimista paketti: http://www.peer-learning-50plus.eu/results/peer_learning_package

9


Sisällytä saatavilla olevia sopivia työkaluja foorumiisi Ydin tavoitteena PEER hankkeessa on valittujen Web 2.0 välineiden tarjonta, jotka ovat sovitettu ikääntyneiden oppijoiden tarpeita. Ne ovat tarjolla ilmaiseksi ja ne kattavat useita 50 plus aikuisten vaatimuksia. PEER:n verkkosivuilla tarjotaan sopivia työkaluja ladattavissa“vertaisoppimisen pakettina“, joka voidaan integroida olemassa oleviin foorumiin: • Sharedocs ion ilmainen tiedostojen (hosting)majoitus-palvelu, joka tarjoaa verkostovaras tointia, tiedostojen synkronointia ja asiakasohjelmistoa. Päästetty WWW n kautta, rekisterö innin jälkeen foorumissa tämä työkalu mahdollistaa jäsenet tallentaa suuria määriä dataa, esimerkiksi valokuvia ja videoita ja jakaa ne ystävien tai työtovereiden kanssa. Tämä työkalu on täysin turvallinen ja vain foorumin jäsenet voivat käyttää asiakirjoja- ja tiedostojanne. • Polly on online ajoitustyökalu, jonka avulla käyttäjä voi tiedustella joukko ihmisiä ja varmistaa heidän saatavuuden kokoukseen tai tapahtumaan . Käyttäjät voivat luoda kyselyn, jossa on päivämäärät ja kellonajat josta osallistujat valitsevat. Myös äänestys erilaisista vaihtoehdoista on mahdollista. • Meet&Share on työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää Audio / videoneuvotteluoh jelmistoja ja heti järjestää konferenssi verkossa. Käyttäjät voivat käyttää mikrofonia ja / tai verkkokameroita, jakaa asiakirjoja tussitaululle sekä kykenevät jakaa näyttönsä ja tallentaa kokouksia. • Talkmaster on keskustelutoiminto, jonka avulla käyttäjät voivat saada suoraa yhteyttä ja kommunikoida keskenään. Sitä voidaan käyttää vaihtona, joka koskee oppimissisältöä, suo ria kysymyksiä tai muita aiheita, jotka on käsitelty suoralla tavalla. PEER:n verkkosivuilta löydät ohjeet siitä, miten asentaa työkaluja foorumiisi!

10


Suositus 5

Laadunvarmistuksen osalta PEER hanke tarjoaa yleiskuvan välineistä ja samoin ohjeita: • Web 2.0-työkalut ja vanhukset - yleiskatsaus laadunvarmistusvälineistäts: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/D14_quality_instruments.pdf • Laadunvarmistuksen viitekehys web 2.0 työkalujen käyttöönotosta ja toteuttamisesta sosiaalisissa verkostoissa ikääntyville aikuisille http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/Peer_D15_final.pdf • Laadunvarmistuksen viitekehitys käytännössä: käsikirja 50plus foorumien operaattoreille. http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D16_final.pdf

11


Kannusta palaute Web 2.0-työkalujen jatkokehitykseen

Oman jäsenten osallistuminen toteuteun Web 2.0-työkalujen jatkokehitykseen foorumissasi lisää osallistumista ja kuulumisen tunnetta. Osallistuvat jäsenet ovat myös eduksi foorumin operaattoreille jotka voivat suunnitella foorumi käyttäjien tarpeensa mukaan.

Ota käyttäjien asenteet ja kokemukset huomioon ja antaa heidän osallistua: • Kutsu jäseniä antamaan palautetta nykyiseen tarjontaasi. • Kehota heitä tekemään ehdotuksia uusien sisältöjen, rakenteiden, sovellusten, suunnittelun ja tuen kehittämiseksi. • Vaihtoehtoisesti voitte myös antaa verkko-palautetyökalut, kuten gallupit ja henkilökohtaisen viestinnän muotoja koskevat palvelut. Loppukäyttäjien osallistuminen oli keskitetty lähestymistapa PEER -hankeessa. Osallistavien työpajojen aikana ne ehdottivat hyödyllisiä sovelluksia, jakoivat ideoita ja kommentoivat ehdotetun ratkaisun suurella innostuksella ja sitoutumuksella.

Sinun käyttäjäsi panos on arvokas!

Linkit: Menetelmät siitä, miten saadaan 50plus aikuisten palaute silmukoissa löytyy: • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/WP2_workshop_methodology.pdf • http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D7_Assessment_Workshop_Methodology.pdf

12


Suositus 6

13


Varmista, että menettelysäännöt on olemassa

Merkittävä näkökohta, tärkeää 50plus aikuisten keskuudessa , on viestinnän esitys -ja vastaanottotapa. Kuten kasvokkaisessa yhteyksessä, vanhemmat aikuiset haluavat usein kohteliasta ja hyvätapaista vuorovaikutusta.. Sama pätee virtuaaliselle yhteyksille. Tästä syystä, jotkut „netiketti“ säännöt koskien kohteliasta kieltä ja kunnioittavaa viestintäkanavaa ehdotetaan.

Luo menettelysäännöt ja varmista yhteensopivuuden: • Viestit foorumin järjestelmästä pitäisi sopia tähän sääntöön. Niiden pitäisi olla kohteliaita ja ymmärrettäviä ja sisällön olisi oltava tarkka ja selkeä. • Omistettu henkilö olisi nimettävä ja tiedottava käyttäjille, jotka haluavat saada yhteyttä mikäli he kokevat epämiellyttäviä tilanteita kuten väärinkäsityksiä ja ristiriitoja.. Lisäksi tämän henkilön olisi helpompi noudattaa säännön siinä sopimattoman sisällön tapauksessa ja vastuussa valvonnasta foorumin väärinkäytöstä. • Säännös voitaisiin täydentää „netiketti“llä joka jäsenet itse voi luoda otteeseen vaihdon ja yhteisen oppimisen.

Anna jäsenten luottaa vaihdossa keskenään auttaakseen heitä tuntea olonsa mukavaksi foorumin jäseninä!

14


Suositus 7

15


Anna 50plus aikuisten tuntea, että Web 2.0-työkalut ovat yksilöllisiä

50plus aikuiset ovat heterogeeninen ryhmä, enemmän kuin missään muussa ikäryhmässä! He siis haluavat vaihtoehtoja mukauttaa asetuksia Web 2.0-työkalujen käytössä.

Tarjoa joustavia Web 2.0-työkaluja foorumissasi esimerkiksi: • Tavata samanhenkisiä ihmisiä oppimis- ja tutkimusryhmissä. • Luoda muita yksilöllisiä ja itseohjautuvaa oppimista. 50plus aikuisten pitäisi tuntea, että heillä on tietoa ja tiedostoja ja täysin kontrolloidusti: • Siksi on suositeltavaa tarjota selkeää tiedonhallintamenettelyä mikä selittyy askel askeleelta sisältäen tietoa siitä, miten tiedostot voidaan tallentaa, muuttaa tai poistaa. On myös tärkeää tehdä jäsenille läpinäkyväksi, kenellä on pääsy tietoihin.

Antaa käyttäjille mahdollisuuden muokata oppimisprosessinsa ja itseohjautuvaa ja yksilöllisen onnistunut oppikokemuksen luomiseksi!

16


Suositus 8

17


Heijasta motivaatiotekijät oppimisen asetuksissa 50 plus aikuisille

50plus aikuisten tärkein motivaatio on jakaa kokemuksia ja tietoa muiden kanssa siten, että he tuntevat liitettynä ja huomattuna yhteisön ja ylläpitäjien silmissä.

Sinun jäsenet eivät yksinkertaisesti kiinnostuneita kysymyksistä ja vastauksista, vaan pikemminkin vuoropuhelusta, keskustelusta ja heitä kiinnostavista aiheista. Siksi on tärkeää vastata erityisin perustein, jotka vaihtelevat tietojen etsinnästä yhteisöjen verkkosivuilla; etsiminen ja tarjoaminen, neuvontaa, ohjausta ja käsitystä; järkevää keskustelua harjoittaminen, ja uusien ihmissuhteiden muodostaminen. Jotta tiedettäisiin mikä motivoi jäseniä: • Yritä selvittää heidän etujaan, vaatimuksiaan ja odotuksiaan, esimerkiksi perustamalla gallupit, kyselyt ja ideoiden keskustelua seuloontumalla joka liittyy palveluusi. • Ota huomioon jäsenten minäkuva, kykyjä, osaamista sekä taitoja ja sosiaalisia suhteita.

Tarjoa jäsenille reaalimaailmaan liittyviä aiheita ja yhteyttä muihin kiinnostuneille käyttäjille, jotka haluavat keskustella ja väitellä!

18


Suositus 9

19


Kutsu 50plus aikuiset haastavaan oppimistoimintaan

Jos oppimistoiminnot liittyvät mielekkäästi heidän joka päiväiseen elämään, 50plus aikuiset ovat taipuvaisempia torjumaan uusia aiheita tai jopa ottamaan riskejä ja oppimaan uusia asioita kautta Web 2.0-työkaluja

Oppimisen keskeiset elementit Web 2.0 asetuksissa sisältää asettamalla oppija keskellä oppimisprosessia, joka on siirtyminen perinteisestä opetuksesta oppimiseen. Se voi olla hyödyllistä tietää, että 50plus aikuiset : • arvostavat tiedonvaihtoa vuorovaikutteisen ryhmän asetuksissa. • haluavat tietää ketkä muut käyttäjät on - tämä tarkoittaa sitä, että he haluavat saada käsityksen muiden foorumin jäsenten profiileista. • haluavat mieluummin vaihtaa tietoa ihmisten kanssa, jotka ovat aktiivisia „vaihtimia“ eikä vain muiden ryhmien passiivisia „kuluttajia“ . • he suosivat yhteistä ongelmanratkaisua luovalla tavalla, jossa valvoja tai „mestari“ opastaa. Siksi ehdota aktiivisen ja vastavuoroisen vaihtoja käyttäjille: • edistämällä yleistä kiinnostusta Web 2.0. n oppimisessa • suunnittelemalla oppimistoimintoja jotka ovat sitovia,, monipuolisia ja houkuttelevia. • ehdottamalla mielekästä, merkityksellistä ja haastavia oppimisen aiheita, ja tarjoamalla erilaisia toimintoja. • antamalla heidän muovata ja luoda oppimistoimintoja • kutsumalla heidät yhteiseen lukemiseen ja vaihtoon kirjoista / kirjallisuudesta.

Anna käyttäjien tuntea ne ovat tärkein osa oppimistarjoustasi!

20


Suositus 10

21


Tarjoa persoonallista tukea ja edistää vertaisverkon lähestymistapoja Sekä teknistä tukea että sosiaalista tukea on avainasemassa vahvistamaan turvallisuutta ja luottamusta ja edistämään yhteisön rakentamisen.

On tärkeää tarjota suoraa teknistä tukea foorumin jäsenille mieluiten sähköpostitse foorumin tukipalvelun kautta. Toinen vaihtoehto on neuvonantajan saatavuus puhelimitse suurimman osan ajasta, mutta tämä voi olla kallista henkilöstön ajankäyttöön. Tekninen tuki olisi annettava 24 tunnin sisällä. FAQ(usein kysytyt kysymykset)työstävät liian hyvin monissa tapauksissa. “Kaveri” muotoinen tukipalvelu voi myös lisätä ikääntyvien luottamusta työkaluille sekä luotettavuutta foorumiin. Kuitenkin tukea ei tarjota vain foorumin kautta itse. 50plus aikuiset arvostavat myös teknistä tukea joka tulee verkkoyhteisöltä , esimerkiksi ,ilmoitustaululla. Liitettynä tiedonvaihdon prosessin kohtuullisuuden vertaisverkon lähestymistapa on suositeltava: • Siksi on tarpeen kouluttaa vanhempia aikuisia, jotka haluavat osallistua foorumin palveluun sekä didaktisia että menetelmin sekä teknisen tapa taata pätevien oppimisen tukea. • Vertaisverkon kouluttajat tarjoavat vapaaehtoinen palvelu muodon ja heidän pitäisi tunnus tettava ja arvostettava sekä operaattoreilta samoin kuin muilta käyttäjiltä. Löydä keinoja taata arvostus muotoa. • On myös hyödyllistä järjestää säännöllisiä tapaamisia ja toimintaa jossa on ihmissuhde kokemusten ja osaamisen vaihtoa jäsenten keskuudessa. • Perustamalla useita valvottuja ryhmiä auttaakseen ihmisiä tukemaan toisiaan on erittäin suositeltavaa.

Yleensä, näe jäsenet paitsi passiivisina kuluttajina vaan aktiivisina osallistujina, jotka pystyvät osallistumaan 50 plus foorumiisi menestykseen

22


Lisätietoja Euroopan maisema 50 + foorumit Jos haluat tarkastella muita foorumia ja saada inspiraatiota käytä Euroopan Maisema 50+ foorumia, jotka on kehitetty PEER hankkeessa. Se näyttää kaikki EU-maat kartalla, voit klikata kunkin valtion saadakseen luettelon 50plus foorumista siellä. Linkki: http://www.peer-learning-50plus.eu/fiftyplusplatform/map

Ikääntyneiden motivointi käyttämään 50plus foorumia Nämä muistioissa perustuvat raportti „ikääntyneiden motivointi käyttämään 50plus foorumia yhteistä oppimista varten.“ Linkki: http://www.peer-learning-50plus.eu/en/attach/PEER_D3_Summary.pdf

Ikäihmisten Online käsikirja Projektin puitteissa „ikäihmisten online“ (TAO) käsikirja julkaistiin Wikiversityn toimesta miten saada ikääntyviä yhteisön toimintaan. Saatavana Englanniksi. Linkki: http://en.wikiversity.org/wiki/TAO/Handbook

Suositukset W@ve 2.0 Voit myös lukea) suuntaviivat „Web 2.0 Best Practice Senioripuolue“ kehitetty W@ve 2.0 hankeessa. Myös kyselyn Web 2.0 tarpeita yli 55-vuotiaille ihmisille oli suoritettu ja tiivistetty b) Lisäksi kyselyn raportti c) ohjeet aikuiskoulutuksen hankkeisiin kehitettiin: sosiaalisen tietojenkäsittelyn tiekarta eläkeläisille. Kaikki kolme asiakirjat ovat saatavilla W@ve 2,0 verkkosivuilla englanniksi: Linkki: http://www.wave2project.eu/wave2project/index.jsp?idPagina=17

eLiLL hyvän käytännön kriteerit Yksi projektin tuloksena „e-oppiminen myöhemmin elämässä (e-Learning in later life)“ (eLiLL) oli hyvien käytäntöjen kriteerit ohjeena koulutushankkeita ja toimintaa senioreille tietotekniikan käytöstä. Saatavana englanniksi ja saksaksi. Linkki: http://www.elill.net/pdf/kriterien_fuer_gute_Praktiken_EN_DE.pdf

23


Hankkeesta PEER - Uskalla olla viisas! Kesto 10/2010 mukaisesti 12/2013 Konsortio: Zentrum für Soziale Innovation / ZSI (koordinaattori) University of Science and Technology, Centre of e-learning / AGH Strathclyden yliopisto, Centre for Lifelong Learning / UOS Dutch Institute for Healthcare Improvement / CBO University Ulm, Centre f. Yleistä Tieteellinen Täydennyskoulutus / ZAWiW Aidlearn Tukiyhteistyökumppanit: AGE Platform Europe / AGE Ja Kobieta - Fundation varten naisasiaministeri „Minä olen nainen“ / Forum 50+ Ikäihmisten Yliopistojen Verkosto Yhdistys / Rutis Virtuelles und reales Lern-und Kompetenz-Netzwerk älterer Erwachsener / Vile eV

Tekijän kiitokset

PEER konsortio kiittää seuraavia asiantuntijoita, jotka ovat vaikuttaneet näitä ohjeita: Jonathan Bennett, Bern ammattikorkeakoulu, CH Ilenia Gheno, AGE Platform Europe, BE Andreas Hollinek, www.50plus.at , AT Giselle Janeiro, Ikäihmisten Yliopistojen Verkosto Yhdistys , PT Hanna Nowakowska, www.forum50.org, PL

Sapere Aude! Uskalla olla viisas! - PEER on rahoittanut Euroopan komissio. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa mahdollisesta käytöstä, joka voidaan tehdä sisältämien tietojen.

24


Yhteistiedot: Julkaisija: PEER hankkeen konsortio Tekijät: Agnieszka Chrzaszcz, Linda Grieser, Ralph Schneider Käännös: SPS Traduções Suunnitelu: Manuela Meyer, www.meyermitey.at Kuvat: „Internet menee Ländle“, sivulla 3 „i-Stock“ Vienna 2013 www.peer-learning-50plus.eu

Yhdestä kymmeneen kannustaa ikääntyvien ihmisten osallistumista sosiaalisessa foorumissa  

http://www.peer-learning-50plus.eu/en/object/publication/100

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you