Page 1

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

2013

JAZDECTVO

/

DOSTIHY

/

GOLF

/

ŽIVOTNÝ

ŠTÝL

/

CESTOVANIE

/

DREZÚRA

/

WESTERN

/

VOĽNÝ

ČAS

9 771337 103009

12

OFICIÁLNY PARTNER

OFICIÁLNY MAGAZÍN SLOVENSKÉHO TURFU VYDÁVANÝ V SPOLUPRÁCI SO SLOVENSKOU JAZDECKOU FEDERÁCIOU A SO SLOVENSKOU PÓLO ASOCIÁCIOU

ROČNÍK VII. DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 1,99,- EUR, 49,- CZ JEDINÝ SLOVENSKÝ MAGAZÍN VENOVANÝ JAZDECTVU A ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

WWW.ZIVOTNYSTYL.EU


www.gradella200

Vydavateľ: AXEL TRADE, S. R. O. Mudrochova 2 831 06 Bratislava IČO: 36659304 DIČ DPH: SK 2022231233 e-mail: office@axeltrade.com

THE SUCCESS OF QUALITY X-PARIS NEW X-PARIS NEW

Zástupkyňa šéfredaktorky: Sandra Kállayová mobil: +421 903 224 204 e-mail: zsredakcia@gmail.com Zástupkyňa šéfredaktorky: Nina Lexová e-mail: zsmarketing@gmail.com Riaditeľka pre obchod a marketing: Ing Monika Babiaková mobil: +421 915 984 144 e-mail: monika.babiakova@gmail.com

MICHEL ROBERT EVOLUTION D

Elastické Membrány

Sedlá X-PARIS NEW a D1 – X ZERO vybavené novým konceptom firmy Prestige radiace sa medzi absolútnu špičku. Technológia posedlia s názvom X ešte viac vylepšuje už beztak veľmi komfortné posedlie Prestige. Sedlá X-PARIS NEW a D1 – sediel X ZERO Prináša užší kontakt vybavené novýmešte konceptom firmys koňom a pomôcok aplikáciou Prestigezlepšenie radiace saprenosu medzi absolútnu 2 elastickýchposedlia membrán na kostru, ktoré špičku. Technológia s názvom sú vyplnené absorbčným X ešte viac vylepšuješpeciálnym už beztak veľmi materiálom v miestach dotyku hrotov komfortné posedlie sediel Prestige. sedacích kostí. s koňom a Prináša ešte užší kontakt Ďalšou kľúčovou novinkou je úplne zlepšenie prenosu pomôcok aplikáciou nový typ sedlových vankúšov. 2 elastických membrán na kostru, ktoréPopri klasickej vypchávke je použitý nový sú vyplnené špeciálnym absorbčným vysoko elastický syntetický materiál materiálom v miestach dotyku hrotov plsť a ostatné doteraz sedacíchnahrádzajúci kostí. používanénovinkou materiály. je Ďalšou kľúčovou je Výsledkom úplne zmenšenie výšky sedlových nový typznačné sedlových vankúšov. Popri www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300 zlepšenie klasickejvankúšov, vypchávkezároveň je použitý nový ich stability na koni a pocitu pohodlia vysoko elastický syntetický materiál samotného koňa. Všetky ostatné nahrádzajúci plsť a ostatné doteraz Equistyle s.r.o., Hlavná 239 , 90041 Rovinka charakteristiky sediel zostávajú používané materiály. Výsledkom je zachované.výšky sedlových značné zmenšenie vankúšov, zároveň zlepšenie ich stability na koni a pocitu pohodlia samotného koňa. Všetky ostatné Equistyle s.r.o., Hlavná 239 , 90041 Rovinka charakteristiky sediel zostávajú ZIVOTNY_210x275_Pag.sett.X technology_X_Paris_news_X_D1_zero.indd 1 zachované. Equistyle s.r.o., Hlavná 239 , 90041 Rovinka

Marketingová manažérka: Mgr. Jana Križanová mobil: +421 907 666 457 e-mail: janakrizanova84@gmail.com Marketingová manažérka: Ing. Miroslava Mlyneková mobil: +421 902 612 009 e-mail: miroslavamlynekova@gmail.com

ZERO D1-X ZERO

RG0313

MEREDITH LUX

Elastické Membrány

Nárazy Tlmiaci Materiál Elastické Membrány

Nárazy Tlmiaci Materiál

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300

www.prestigeitaly.com - Infoline +39 0445 490300

Redakčná rada: JUDr. Marián Šurda – turf a dostihy e-mail: surda.m@post.sk Ing. Emil Kovalčík, PhD. – NŽ Topoľčianky e-mail: marketing@nztopolcianky.sk Doc. RNDr. Ilja Vietor, PhD. – drezúra e-mail: ilja.vietor@i-med.ac.at Sandra Kállayová – parkúrové jazdenie e-mail: redakcia@zivotnystyl.eu Silvia Gavorníková – všestranné jazdenie e-mail: silvia_roska@yahoo.com Mária Jablonická – westernové jazdenie e-mail: maria.jablonicka@inmail.sk Zuzana Sitárová – vytrvalostné jazdenie e-mail: info@endurance.sk Ing. Andrea Bičová – voltíž e-mail: andrea.bicova@centrum.sk Milina Strihovská Imrichová – fotografie Grafická úprava a layout: Matej Havránek e-mail: axeltrade.grafik@gmail.com

RG0313

Nárazy Tlmiaci Materiál

MEREDITH LUX D1-X

Marketingová manažérka: Gabriela Labinová Hertlíková mobil: +421 905 425 790 e-mail: gabrielalabinova@gmail.com

www.gradella2000.it

Nárazy Tlmiaci Materiál Elastické Membrány

EDITORIÁL

Šéfredaktorka: Ing. Monika Babiaková mobil: +421 915 984 144 e-mail: monika.babiakova@gmail.com

www.gradella2000.it

RG0713 www.gradella2000.it

CHRISTIAN AHLMANN - MARCO KUTSCHER - MEREDITH MICHAELS BEERBAUM - LUDGER BEERBAUM

Fotografia na titulke: www.shutterstock.com

V ážení čitatelia,

Ing. Monika Babiaková šéfredaktorka

opäť je tu december, sychravé počasie onedlho vystriedajú snehové vločky. Pripomína mi to, že opäť sú tu Vianoce a ďalší rok je už za nami. So záverom roka prichádza aj bilancovanie všetkých udalostí, ktoré sme v redakcii počas roka zažili. Nemožno si nepripomenúť hlavne veľmi vzácnu udalosť pre náš časopis a vydavateľstvo, a tou je ocenenie časopisu Zlatou pečaťou. Vďaka za získanie tohto prestížneho ocenenia, samozrejme, patrí aj všetkým našim prispievateľom a spolupracovníkom a celému redakčnému tímu. Milí čitatelia, teší ma, že náš časopis je stále viac čítanejší a získava si ob-

Jazyková korektúra: Mgr. Ivana Fábryová

ľubu nielen u milovníkov koní. Prajem vám preto krásne prežitie vianoč-

Tlač: Merkantil, spol s r. o.

ných sviatkov a aby ste do nového roka vstúpili s tou správnou nohou a so

Distribúcia: Mediaprint Kapa Predplatné: Mediaprint Kapa Pressegrosso, oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137, 831 04 Bratislava 3 P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3 tel.: 02/44 44 27 73, 02/44 45 88 16 fax: 02/44 45 88 19 e-mail: predplatne@abompkapa.sk Infolinka: 0800 188 826 Podklady nie sú archivované. Nevyžiadané ­rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov, a tým nie je zodpovedný za prípadne vzniknuté škody. ISSN 1337-1037 EV 3796/12 Ročník VII. Dátum vydania: december 2013 Periodicita: mesačník www.zivotnystyl.eu Je pre nás cťou, že sme tento rok získali ocenenie v súťaži Zlatá pečať 2013 pre magazín Životný štýl a kôň a magazín 4 style.

30/07/13 12.53 2013

všetkým, čo si zaželáte. Mojím predsavzatím je, aby vám náš časopis robil stále väčšiu radosť. Verím, že počas nového roku sa budete tešiť z čoraz kvalitnejších informácií.

Šťastné a veselé Vianoce a nezabudnite aj vašim štvornohým priateľom nechať nejaký ten darček pod stromčekom. Ing. Monika Babiaková


Obsah 12

20

52

TÉMA MESIACA

Z JAZDECKÉHO ŠPORTU

12

34

Drezúry na Ranči Ouzkých a skoky

v Motešiciach

Zima v sedle

ZAUJÍMAVOSTI 6 8 16 18 19

20 44

Nenechajte si ujsť Z jesenných aktivít NŽ Topoľčianky Potrebuje si kôň po sezóne oddýchnuť? Jazdecký špeciál 5 krokov k úspechu vo vytrvalostnom jazdení

Kŕmenie koní v zime

Medzinárodná jazdecká šou vo Verone Stuttgart German Masters Vedeli ste, že?

32

Bronislav Chudyba na CSI ** v Bolle

a v Tortone

33

46 50 52 54

Medzinárodná Budapešť v podaní Jána

Cigana ml.

Aj konské pólo vie prekvapiť

VŠETKY PRODUKTY SÚ K DISPOZÍCII ONLINE NA ADRESE WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM A U VÝHRADNÝCH ŠPECIALIZOVANÝCH PREDAJCOV

XVI. galavečer slovenského turfu Najlepšie kone na Slovensku v sezóne 2013 Portrét Legionara Zhodnotenie sezóny s riaditeľom JUDr. M. Šurdom

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

v Magne Racino

Jana Sláviková hviezdila v Grand Prix

20. výročie založenia SAWRR

DOSTIHY

64 70 84 86

CSI ** Lake Arena vo Wiener Neustadte

Úspešná sezóna tímu N.O.C.H.

PÓLO 40

SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ

32 33

46 38

Kevin Staut na ceste v Kambodži

ZAHRANIČIE 24 28 30

WESTERN

Návrat k prírode Vianoce a Nový rok s Vinidi Tibor Huszár 20. výročie vzniku Slovenského biliardového zväzu

CL POCKET

NADČASOVÝ DARČEK Spoľahlivosť, zaručená kvalita a nadčasové vyhotovenie. To sú hodnoty, ktoré teraz môžete darovať aj ako darček. Nové ďalekohľady CL Pocket ponúkajú úplne všetko, čo ste kedy od kompaktných ďalekohľadov očakávali: vynikajúci komfort pri pozorovaní a optimálnu optickú kvalitu spolu s intuitívnym ovládaním a nízkou hmotnosťou. Ideálne pre každého, kto rád dáva darčeky s trvalou hodnotou tým, ktorí takýto darček ocenia. Pretože so SWAROVSKI OPTIK svet patrí tým, ktorí vidia jeho krásu.

SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ /NENECHAJTE SI UJSŤ

Nenechajte si ujsť ZO SVETA: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014 V ZNAMENÍ KOŇA! Milovníkov astrológie a koní možno poteší, že rok 2014 sa v čínskom horoskope nesie s koňom na čele. Rok koňa sľubuje čas rýchleho víťazstva, nečakané dobrodružstvo a prekvapivú romantiku. Je to vraj výborný rok pre všetkých cestovateľov, čím ďalej budete, tým lepšie. My vám teda na týchto nových, mimo vychodených chodníčkoch prajeme takisto len to najlepšie! Dúfame, že nás budete čítať aj počas roku 2014. Je to predsa rok koňa!

Autor textu: kyoko, foto: internet, www.shutterstock.com

VOJNOVÝ KÔŇ V DIVADLE Určite si každý z vás spomína na film Vojnový kôň od Spielberga, ktorý bol adaptáciou detského románu od Michaela Morpurga. Dojemný príbeh o priateľstve jedného mladíka a jeho koňa, ktorí sa od seba odlúčia na niekoľko rokov, aby sa napokon, každý po vlastnom dobrodružstve, opäť stretli, sa teraz dostáva aj na divadelné javiská. Herci budú pracovať s bábkami nadživotnej veľkosti. Medzinárodne uznávaná „Handspring Puppet Company“ prinesie na dosky dýchajúce a cválajúce kone, postavené z ocele, kože a lietajúcich káblov. Ako privedú tieto kone k životu, si budete môcť pozrieť v divadlách vo Veľkej Británii, v USA, Austrálii a Berlíne. Viac informácií o jednotlivých inscenáciách a lístkoch sa dozviete na webových stránkach www.warhorseonstage.com.

6 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

KERSTIN BREINOVÁ Dovoľte nám predstaviť vám Rakúšanku Kerstin Breinovú, ktorá svoj prvý kontakt s koňom mala už vo svojich 6 rokoch. Od tej doby začala kone spoznávať a učiť ich rôznym cirkusovým kúskom. V januári 2007 mala svoje prvé konské vystúpenie v južnom Francúzsku, v meste Avignon. Hneď nato sa s jej predstaveniami roztrhlo vrece a so svojím tímom poníkov navštívila ďalšie mestá vo Francúzsku, Nemecku, Holandsku... Hoci si medzičasom dala dvojročnú pauzu pre smrť jedného z poníkov, rok 2014 bude opäť plný vtipných a dojemných vystúpení. Na stránkach www.kerstin-brein.com sa dozviete, kde a kedy sa predstavenia konajú. Okrem toho sa Kerstin Breinová podieľala aj na dokumente o troch amerických divokých mustangoch, ktoré boli do Rakúska privezené v roku 2012, aby im pomohla začleniť sa do spoločnosti ľudí. Po úspešných troch častiach sa autor tohto projektu – Erich Pröll – rozhodol pokračovať štvrtou časťou filmu „Mustangy, žijúce legendy“, kde diváci uvidia špeciálne prekvapenie v podobe dvoch nových žriebätiek! Táto nová generácia mustangov narodených v Rakúsku momentálne žije na ranči v Šumave. Film budete môcť vidieť v priebehu roka 2014 na rakúskej stanici ORFIII.

www.zivotnystyl.eu

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ /NENECHAJTE SI UJSŤ

DVE NAJPRESTÍŽNEJŠIE KONSKÉ PODUJATIA NA SNEHU! A je to tu zas! Svetový pohár v póle na švajčiarskom jazere St. Moritz sa v roku 2014 bude konať od 30. januára do 2. februára. Tak ako každý rok, aj tento sa na tomto zamrznutom jazere stretnú 4 tímy so 4 hráčmi najlepších hendikepov a s tými najlepšími koňmi, aby zabojovali o prestížnu cenu – Cartier Trophy. Je to naozaj veľkolepé podujatie, no tento rok táto jedinečná tradícia bude predsa len ešte o čosi významnejšia. Oslavuje sa totižto jeho oficiálne 30. výročie! Vysoká úroveň zápasov, celebrity, krásna horská scenéria všade naokolo a litre šampanského robia z tohto turnaja nielen obyčajnú športovú, ale aj svetovo prestížnu udalosť! Konské pólo, ktoré sa samo o sebe vyznačuje tvrdosťou, eleganciou, rýchlosťou a tradičnou britskou hrdosťou, v spojení zasneženej krajiny a iskričiek zo zamrznutého jazera spod konských kopýt – to je zážitok na celý život. St. Moritz sa rozhodol vo februári neoddychovať, a preto svojim návštevníkom ponúka nasledujúcu februárovú nedeľu hneď ďalší celoživotný zážitok v podobe prvého kola slávnych dostihov „White Turf“! Tu ani zďaleka nejde len o úžasne rýchle kone. Toto je história, vášeň, pokušenie a moc. Zasnežené kopce švajčiarskych Álp, umelecké vystúpenia, kulinárske hody a známe mená sú bežnou súčasťou tohto veľkolepého podujatia (hádam už aj samozrejmosťou a povinnosťou). Počas troch nedelí vás čaká kombinácia klusových a rovinových dostihov na snehu, a tiež obľúbený skijöring. Celé podujatie vyvrcholí 23. februára, kedy džokej s najvyšším počtom získaných bodov z troch kôl pretekárskych dní získa „korunu“ kráľa Engadina. Biele dostihy = biely konský raj.

ZO SLOVENSKA A ČIECH: MAJSTROVSTVÁ SVETA V DVOJZÁPRAHOCH V TOPOĽČIANKACH – TERAZ NA DVD! Koncom leta a začiatkom školského roka sa v NŽ Topoľčianky konali Majstrovstvá sveta v dvojzáprahoch 2013! Ak ste sa náhodou z nejakého dôvodu nemohli zúčastniť, prípadne by ste si radi pripomenuli neopakovateľnú atmosféru, ktorá tu vládla, dávame do pozornosti DVD, ktoré zachytáva tieto jedinečné majstrovstvá od slávnostného otváracieho ceremoniálu až po záverečné jazdy a dekorácie víťazov. DVD si môžete objednať e-mailom na objednavky@nztopolcianky.sk alebo telefonicky u p. Martausovej na tel. čísle 00421 905 256 911. Cena je 20 eur + poštovné. Pripomeňte si tieto jedinečné chvíle aj v pohodlí u vás doma! reklama

www.prefarmu.sk všetko pre chov koní elektrické oplotenie • jazdecké potreby stajňové vybavenie • napájačky a žľaby... H

Cena s DP 35 €

THERMO ČIŽMY ELT TORONTO Komfortné, veľmi teplé zimné čižmy na jazdenie aj prácu v stajni. Čižmy majú gumenú protišmykovú podrážku so zvýšeným bezpečnostným podpätkom. Spodný materiál tvorí nepremo-

kavá syntetická koža, vrchná časťje z nylonu, ktorý sa da impregnovaním taktiež udržať nepremokavý. Zvnútra sú čižmy kvalitne zateplené nielen barančekom, ale aj thermovýplňou a hrubým fleecom a to v celej časti čižmy vrátane chodidla. Čižmy sú na šnurovanie, preto sa dajú dobre utiahnuť. Nie sú ťažké, ani príliš široké do strmeňa. Jazyk nie je samostatný, takže sa sneh nedostane do čižmy. Kvôli kvalitnému zatepleniu sú čižmy trochu menšie, preto pri výbere medzi dvoma veľkosťami voľte radšej tú väčšiu. Príjemná obuv do stajne za veľmi priaznivú cenu.

Cena s DPH 59,00 €

DPH Cena s 65,00 €

BARÁNOK NA SEDLO PRAV Ý Pravý baránok z jahňacej kože na posedlie, na ochranu pred zimou a väčšie pohodlie jazdca. Baránok je vyrobený z jahňacej kože, má tak výborné termoizolačné schopnosti. Baránok je určený pre sedlá s posedlím od 16 po 18 ". V ponuke v hnedej, čiernej a prírodnej farbe.

UZDIČK A WEMBLEY X-LINE ALTEA Luxusná uzdička pre náročných vyrobená z prvotriednej kože. Uzdička má nerezová kovanie. Anglický nánosník je mäkko vypodložený. Nátylník je anatomicky tvarovaný – nezasahuje do oblasti uší a netlačí. Ponúkame vo veľkosti „cob“ a „full“.

OKTÓBER 2013 7

info@prefarmu.sk • +421 948 969 250 • www.prefarmu.sk


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NŽ TOPOĽČIANKY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NŽ TOPOĽČIANKY

Z JESENNÝCH AKTIVÍT NÁRODNÉHO ŽREBČÍNA TOPOĽČIANKY 9. – 10. 10. 2013

JESENNÁ BONITÁCIA

J

esenná bonitácia šľachtiteľského chovu v Topoľčiankach sa konala v dňoch 9. až 10. októbra 2013. Okrem pracovníkov Národného žrebčína Topoľčianky sa jej zúčastnila aj výberová komisia menovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR, ako aj zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy i Plemenárskej inšpekcie SR. Komisia počas dvoch dní navštívila všetky chovateľské objekty Národného žrebčína Topoľčianky. Bolo prehliadnutých 9 lipicanských pepi-

niérov, 44 plemenných lipicanských kobýl, 8 shagya-arabských pepiniérov, 28 plemenných shagya-arabských kobýl, 7 huculských pepiniérov, 23 huculských plemenných kobýl, 1 pepiniér v chove plemena slovenský teplokrvník, 19 plemenných kobýl slovenského teplokrvníka, 3 kobyly anglického plnokrvníka, 2 kobyly arabského plnokrvníka, mladé kone všetkých plemien do 3 rokov, 34 koní vo výcviku, 34 športových koní a 1 dostihový kôň. Komisia pozitívne hodnotila pripravenosť všetkých objektov a koní na jesennú bonitáciu. Ako konštatovala „všetky chovné objekty a okolité prostredie boli dôstojne pripravené“. Komisia pozitívne hodnotila aj kon-

dičný a dobrý zdravotný stav koní, korektúry, podkutia kopýt a celkový vzhľad predvádzaných koní. Spokojná bola aj s reprodukčnými ukazovateľmi vo všetkých stádach. Zamestnanci NŽ Topoľčianky zabezpečovali priebeh jesennej bonitácie na vysokej úrovni. Komisia vyzdvihla aj korektnú ustrojenosť zamestnancov a profesionálne predvedenie koní, ako aj predložené kompletné bonitačné listiny. Súčasťou bonitácie boli aj predvýber koní do chovného výcviku a zaradenie koní na triednu listinu.

24. 10. 2013 TOP AGRO 2013

A

reál historickej jazdiarne Národného žrebčína Topoľčianky sa 24. októbra zaplnil účastníkmi 18. ročníka TOP AGRO Slovensko a 13. ročníka Najkrajší chotár roka. Viac ako dvesto účastníkov tlieskalo štvorylke či ukážkam klasickej topoľčianskej školy s lipicanmi. Program v jazdiarni otvorila Soňa Ludvighová, šéfredaktorka časopisu FARMAGAZÍN, a vzácnych hostí privítal riaditeľ Národného

žrebčína Topoľčianky Michal Horný. Organizátorom tohto prestížneho podujatia bol už tradične Klub poľnohospodárskych novinárov SSN v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a UniCredit Bank. Stovku najlepších firiem agrorezortu v súťaži TOP AGRO vyhodnocuje pravidelne Výskumný ústav ekonomiky poľno-

hospodárstva a potravinárstva na základe tzv. ekonomickej bonity. Výsledný počet bodov získavajú firmy podľa rentability celkového kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity práce z pridanej hodnoty. Slávnostné odovzdávanie ocenení za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pána Ľubomíra Jahnátka sa uskutočnilo v zámku Topoľčianky.

Areál historickej jazdiarne NŽ Topoľčianky sa 24. októbra zaplnil účastníkmi 18. ročníka TOP AGRO Slovensko a 13. ročníka Najkrajší chotár roka

30. 10. 2013 SKÚŠKY VÝKONNOSTI

C Autor textu a foto: NŽ Topoľčianky

ieľom skúšok výkonnosti je poskytnúť chovateľovi objektívne podklady o úžitkových vlastnostiach koní. V chove koní zohrávajú skúšky výkonnosti dôležitú úlohu. Poskytujú objektívne informácie o úžitkových vlastnostiach testovaného materiálu. Ich výsledok je často rozhodujúcim kritériom pre zaradenie koní do plemenitby a nenahraditeľným dokladom na odhad plemennej hodnoty otcov podľa výkonnosti potomkov. Jesenné skúšky výkonnosti koní génových zdrojov v Topoľčiankach absolvovali kone plemena lipican vo vlastníctve Národného žrebčína a arabský plnokrvný žrebec KA BAHEER vo vlastníctve Ingrid Gallovej z Mengusoviec. Zo skúšok výkonnosti sa osprave-

Kristína Flaková a Martina Nittnaus so svojimi zverencami v španielskom kroku

8 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

dlnil majiteľ žrebca URTIKA (Ján Blaško) a majiteľka žrebca KOHEILANA VIII-30 SK (Veronika Fronzová). Kone boli na skúšky pripravené a dobre predvedené. Komisia na základe výsledkov skúšok výkonnosti navrhla zaradiť do šľachtiteľského a chráneného chovu žrebcov Pluta XVI-1 SK a Favoryho XII-10. Do šľachtiteľského a chráneného chovu Národného žrebčína Topoľčianky odporučila zaradiť kobyly: F XII-11, S XIII-17, F XII-15 a F XII-6 s prihliadnutím na ich rodinnú príslušnosť. Žrebec KA BAHEER absolvoval skúšky výkonnosti v triede Elita. Majiteľ si môže požiadať o potvrdenie výberu žrebcovi pre sezónu 2014.

Štvorylka

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 9


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NŽ TOPOĽČIANKY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NŽ TOPOĽČIANKY

SPOJENÁ ŠKOLA IVANKA PRI DUNAJI –

moderná škola s tradíciou

Bonitácia na nádvorí jazdiarne.

• Líderstvo v celoslovenskom pôsoLeváda v podaní Kristíny Flakovej s Favorym XVIII Torysa.

Predvedenie športových koní počas jesennej bonitácie.

Viac ako dvesto účastníkov tlieskalo štvorylke či ukážkam klasickej topoľčianskej školy s lipicanmi.

Program v jazdiarni otvorila Soňa Ludvighová, šéfredaktorka časopisu FARMAGAZÍN, a vzácnych hostí privítal riaditeľ Národného žrebčína Topoľčianky Michal Horný.

bení odborného školstva potvrdila Spojená škola Ivanka pri Dunaji získaním postavenia Centra odborného vzdelávania a prípravy pre chov koní a jazdectvo s celoslovenskou pôsobnosťou. • Pre študentov, ale aj pre širokú jazdeckú a chovateľskú verejnosť sú v jazdeckom centre strediska odbornej praxe mnohé krúžky a odborné semináre v jednotlivých jazdeckých disciplínach a v chove koní. • Zárukou aktuálnych informácií a výučby sú fundovaní a v jazdeckom športe aktuálne angažovaní pedagógovia, pôsobiaci vo sfére parkúrového, drezúrneho a westernového jazdenia, vo sfére všestrannosti, voltíže, a dostihového športu.

• Škola predstavuje moderný výchovno-vzdelávací komplex, jej súčasťou sú pracoviská Strediska odbornej praxe – jazdecké centrum s ustajnením školských koní aj koní žiakov, s výbehmi, jazdiarňami, canis centrum s cvičiskom pre psy a s kotercami, v ktorých môžu mať žiaci ubytovaní v školskom internáte svoje psy, rybničné hospodárstvo. • Medzinárodná spolupráca a výmenné pobyty študentov nie sú pre školu ničím výnimočným. Aktívna spolupráca so všetkými lídrami v rámci Európskej únie je samozrejmosťou. • Organizácia pretekov vo všetkých jazdeckých disciplínach za účasti žiakov školy pod gesciou kvalifikovaného pedagogického zboru v spolupráci so športovými zväzmi je trva-

Rozhodnutie celoživotného profesijného smerovania je vždy veľkým krokom. Agrosektor v modernej spoločnosti ponúka širokú paletu zameraní, spojenie celoživotných záľub a zároveň sľubných perspektív ekonomického a spoločenského uplatnenia. Zameranie študijných a učebných odborov a možnosti celoživotného vzdelávania tohto typu sú profiláciou Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. lou súčasťou bežného života školy. Uplatnenie žiakov v podmienkach Slovenska a v rámci Európskej únie je dôkazom, že škola dokáže pripravovať úspešných absolventov v súlade s potrebami trhu práce. • Model rozširovania kvalifikácie formou celoživotného vzdelávania je kľúčom k úspechu absolventov školy. Možnosť získavania pomaturitného vzdelávania absolventov školy, ale aj absolventov iných škôl je benefitom na aktuálnom trhu práce. • Rovnako ako odbory jazdectva sú budované aj ostatné študijné profily odborov SŠ Ivanka pri Dunaji. Rozhodnutie koníček zmeniť na povolanie je príležitosťou študovať jeden z odborov Spojenej školy Ivanka pri Dunaji.

PONUKA ŠTÚDIA NA SPOJENEJ ŠKOLE IVANKA PRI DUNAJI Stredná odborná škola v Ivanke pri Dunaji Študijné odbory: 4210 M 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 M 18 agropodnikanie – kynológia 4215 M rybárstvo 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika v doprave 6352 M obchod a podnikanie Učebné odbory: 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo 4575 H mechanizátor lesnej výroby 4565 H lesokrajinár Nadstavbové štúdium: 4512 L poľnohospodárstvo 4521 L lesné hospodárstvo Pomaturitné štúdium: 4210 N 17 agropodnikanie – chov koní a jazdectvo 4210 N 18 agropodnikanie – kynológia 4215 N rybárstvo

Zástupcovia najlepších firiem agrorezortu.

Záverečná „ďakovačka“.

Pesáda.

Stredná odborná škola J. A. Gagarina v Bernolákove Študijné odbory: 3765 M technika – prevádzka dopravy 4246 M bioenergetika – alternatívne zdroje 6355 M služby v cestovnom ruchu

Kontakt:

10 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

Spojená škola, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji DECEMBER 2013 tel., fax: 02/45 94 30 62, spojs@nextra.sk, www.spojsivanka.sk

11


téma mesiaca

ZIMA V SEDLE

S

ZIMA

Autori textu: Sandra Kállayová, foto: www.shutterstock.com

V SEDLE

tudené počasie a nízka teplota. Sedačka v obývačke je v tomto období veľakrát príťažlivejšia ako sedlo na koni. Avšak naše tipy vás motivujú, prečo sa tešiť do sedla. Zlepšite si svoje kvality Kúsok šťastia a talent ešte nikomu nepriniesli veľký úspech bez usilovnej práce. Každý vrcholový jazdec súhlasí s týmto názorom. Nie je lepšie obdobie na zlepšovanie svojich nedostatkov ako v zime. Medzinárodná drezúrna jazdkyňa Anna Ross-Davisová spomína, aké ťažké je jazdiť v zime, kedy sú kone veľmi veselé a vy máte problém sa v sedle uvoľniť. Cítite sa ako kus ľadu a neviete sa dočkať, kedy zaleziete niekam do tepla. Avšak v týchto chvíľach si vždy povie, že každý zimný deň, kedy netrénuje, trénujú stovky iných, ktorí budú potom najbližšiu sezónu lepší. Menej jadra, viac sena a pohybu V zime váš kôň stojí viac v maš-

tali a v uzavretých priestoroch ako počas iných ročných období. Nízka teplota tiež robí svoje, pretože koníky majú viac energie. Preto je dobré upraviť im kŕmnu dávku a pohyb. Ľudia si myslia, že kôň v zime potrebuje veľkú dávku vitamínov, výživových doplnkov na kĺby a kŕmenia, a to aj preto, lebo v zime viac stráca tuk, a tiež preto, lebo ho treba vyživiť na sezónu. Avšak zima nie je najvhodnejšia na prekrmovanie koňa, ktorý stojí v maštali a má voľnejší režim. Ak s vaším koňom chodíte v zime len do haly a nemá veľa pohybu, treba mu jednoznačne upraviť kŕmnu dávku jadra na minimum. Vykompenzujte to senom a pokojne dajte koňovi viac. Seno udrží vášho koňa v kvalitnom zdraví. Veľmi veselý kôň príde aj skôr k úrazu. Tréning vonku Kým je podklad vhodný pre nohy vášho koňa, vyrazte pracovať do prírody alebo na cvalovku. Ak máte prispôsobené podkovy, do

ktorých sa nenaberie sneh, pokojne jazdite aj v snehu. Dlhé roviny v kluse a v cvale sú v zimnom období výborným tréningom. Jednak si váš kôň oddýchne a pritom jeho svaly a telo stále pracujú, takže nevypadne z kondície. Nemáte halu a vonku sa nedá jazdiť? Neprepadajte panike, ak nemôžete trénovať pre počasie. Váš kôň nezabudne za krátku dobu to, čo ste ho naučili, a voľno, ktoré mu urobíte pre nepriazeň počasia, mu neuškodí.

ZIMA V SEDLE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / TÉMA MESIACA

téma mesiaca

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / TÉMA MESIACA

Prírodná energetická pasta: slnko Krásne slnečné zimné rána sú veľmi vhodným vitamínovým doplnkom pre vášho koníka. Keďže vieme, aké divy dokáže slnko robiť s nami, nemusíme si vysvetľovať prečo. Nič nie je lepšie na doplnenie vitamínu D a vytvorenie dobrej nálady ako prechádzka na slnku.

A KO P R E Ž IŤ ST U D E N É DNI V S E D L E?

12 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 13


Preč so srsťou a obliecť Ostrihaný kôň je v zime tá najlepšia voľba, pretože sa ani po náročnom tréningu nespotí. Dlhé chlpy sú vhodné pre koníka, ktorý nepracuje a trávi čas vo výbehoch, nie však pre športovca. Šport nie je prirodzená aktivita pre koňa a keď sa veľmi spotí, okrem toho, že dlho schne, môže ľahko aj prechladnúť. Jedinou nevýhodou koníka s krátkou srsťou je to, že ho musíte dekovať, a to nielen teplou dekou na noc, ale aj pred jazdou a po jazde. Avšak ostrihaný koník je veľmi nenáročný na čistenie. A keďže sa veľmi nepotí, ani neprechladne.

Trénujte Nie je vhodnejší čas na zlepšovanie sa ako zima. Ak sa chcete naozaj zdokonaliť, urobte to v zime. Zavolajte si trénera alebo choďte trénovať na verejný tréning. V letných mesiacoch, keď už je sezóna v plnom prúde, nemáte čas zlepšovať sa, ale zužitkovať a zlepšovať, čo ste sa naučili. Napíšte si mínusy, v ktorých sa chcete zlepšovať, a hľadajte spôsoby, ako to dosiahnuť. Zorganizujte sa Nielen v lete, ale aj v zime treba mať presný plán. Naplánujte preto program svojho koňa a seba dopredu. Ak to urobíte, budete sa cítiť lepšie a zostane vám viac času na veci, ktoré v iné ročné obdobia nestíhate. Je dobré vedieť, čo sa kedy robí. Či už je to koníkov voľný čas, lonžovací deň, prechádzka v prírode, tréning alebo čistenie konských postrojov, všetko musí mať svoju hodinu a deň. V zime je napríklad možné dva dni jazdiť a potom mať deň voľna, pretože nemusíte prispôsobovať tréning pretekom.

Študujte a skúšajte Veľa profesionálnych jazdcov a trénerov vydalo rôzne publikácie a videá, ktoré vám priblížia, čo sa môžete naučiť. Vo svojom

voľnom čase študujte. Zima je najvhodnejší čas, kedy sa dajú skúšať nové cvičenia na spevnenie sedu či zlepšovanie kvalít vášho koňa.

jazdenie, je teplé oblečenie. V prvom rade budete asi radšej chodiť do maštale a v druhom vydržíte zimu bez choroby. Takže nezabudnite sa teplo obliecť od hlavy po päty. Oblečte sa tak, aby ste si mohli teplú bundu pred jazdením vyzliecť a potom zase obliecť. Najvhodnejšie je mať pod ňou vestu, aby vás pri jazdení neprefúklo.

Dovolenka Ak je to možné a chcete si zimu spríjemniť, choďte aspoň na pár dní na dovolenku. O vášho koníka sa určite niekto zatiaľ postará a pár dní voľna vám obom prospeje.

ZIMA V SEDLE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / TÉMA MESIACA

téma mesiaca

téma mesiaca

ZIMA V SEDLE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / TÉMA MESIACA

Hudba robí svoje Každodenná rutina v hale býva veľakrát dosť nudná. Môžete si ju však spríjemniť nejakou obľúbenou hudbou, ktorá vám zlepší náladu. Jazdenie na hudbu má tiež svoje čaro. Teplo je základ Čo vie veľmi spríjemniť zimné reklama

AGROFARMA KONÍ SEKULE Výroba Predaj a rozvoz sena a slamy Celoroèné skladovanie a zásobovanie Odvoz hnoja

14 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

Agroslužby: Kosenie Hrabanie Lisovanie Stohovanie Rozmetanie

Ing.Joachim Kuèera, 90880 Sekule 165 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 agrofarma.sekule@gmail.com, 00421903853019

15


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZAUJÍMAVOSTI

POTREBUJE SI KÔŇ PO SEZÓNE ODDÝCHNUŤ?

Je

voľno cez zimu kľúčom k zdravému, spokojnému koňovi, ktorý sa na jar teší na prácu, alebo je to recept na tréningovú katastrofu a zlyhanie? Padne koňom dobre mať cez zimu aspoň mesiac voľno? Možno máte pocit, že si zaslúži trochu oddychu po náročnej sezóne – alebo sa vám pri predstave dlhej a tuhej zimy chce akurát schovať rajtky do skrine až do jari. Nech je to akokoľvek, dôsledné naplánovanie a príprava môžu byť zárukou, že sa váš kôň na jar vráti pod sedlo čerstvý a plný chuti pracovať!

Autor textu: Kristína Kállayová, autor foto: Natália Veršovská,www.shutterstock.com

Náš malý návod vám pomôže sa rozhodnúť, či, kedy a ako dať vašim koňom voľno Po dlhom lete plnom pretekov a súťaží má človek koncom sezóny pocit, že je predsa len čas si konečne

16 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

oddýchnuť. Mnohé jazdecké školy dávajú svojim koňom a poníkom voľno, športové kone vo veľkých areáloch sú púšťané do výbehov, jazdci obrátia svoju pozornosť na mladé kone. Niektoré kone si naozaj zaslúžia vyložiť si nohy a odpočinúť si. Ale čo ostatné – hobby a tie kone s menšou záťažou? Športové súťaže sa konajú v zime v halách, no mnohé športové kone budú robiť celý rok. Potrebuje však parkúrový, westernový alebo drezúrny kôň so strednou záťažou vôbec voľno? Čas na oddych Top športovým koňom vystaveným stresu z pretekov a cestovaniu rozhodne jeden alebo dva mesiace voľna padnú vhod, v prípade hobby koní-

Top jazdci radia začať po zimnom období postupný tréning dva mesiace pred prvou súťažou sezóny. Mesiac po výbehu by sa mal kôň pomaly zaťažovať a druhý mesiac aktívnejšie trénovať. Ak pôjdete na prvú súťaž napríklad v apríli, je dobré začať postupne trénovať vo februári.

kov je však takýto oddych zbytočný. Ich práca nie je totiž ani zďaleka taká náročná. V podstate naše kone väčšinu času, 23 hodín denne, oddychujú Dávajme si pozor, aby sme nepremietali náš životný štýl na život koní. Mnohí z nás majú pocit, že naše kone potrebujú voľno práve preto, že aj my by sme si najradšej oddýchli na dovolenke.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZAUJÍMAVOSTI

môže mať za dôsledok nielen vysilenie a stres, ale následne aj ohrozenie zdravia koňa. Najmä šľachy, kosti a svalstvo – teda pohybový aparát – sú vystavené riziku v strese a v nadmernom tréningu. Najviac úrazov sa stáva pri tréningu. Treba tiež myslieť na to, že voľno, resp. čas trávený vo výbehu, je na osoh aj z pohľadu správania sa koňa. Často sa stáva, že sa kone vo výbehu upokoja – isté znamenie, že váš štvornohý miláčik dožičený oddych potreboval!

Ak majú kone oddych príliš dlho, môže to spôsobiť problémy – môžu schudnúť a opadne im svalstvo. Je ideálne, aby mal kôň pravidelný pohyb, nech je jeho využitie a zaťaženie akékoľvek.

Osviežujúca zmena Pri plánovaní voľna, ako sme už naznačili, je dobré brať do úvahy temperament a povahu koňa. Kým niektoré kone sú spokojné v zablatenom výbehu, iné majú rady ľudskú spoločnosť a budú celý deň postávať pri bráničke.

Nie je pravdou, že kôň pauze všetko pozabúda. ku môže mať spomalené pomôcky ako dôsledok straty kondičky.

Je to otázka citu a individuálneho prístupu. Kým niektoré kone budú rady s kamarátmi vo výbehu, iným bude smutno.

po dlhšej Na začiatreakcie na čiastočnej

Každý potrebuje niečo iné (všestrannosť, parkúr, drezúra) Kone používané na všestrannosť nesú menej tuku, a preto ich šľachy sa občas potrebujú nejakú dobu v pokoji zregenerovať. Čas strávený len vo veľkom výbehu je pre ne dobrou formou oddychu. Oproti drezúrnym koňom nepotrebujú v lete toľko makať v konkrétnej disciplíne, neašpirujú na špičkovú úroveň v nej, ale ich nohy sú na rôznych povrchoch vystavené záťaži. Pri drezúrnych koňoch sa strávi veľmi veľa času a energie pri precíznom budovaní svalstva, sily a pružnosti. Toto všetko dokáže drezúrny kôň po mesiacoch strávených vo výbehu stratiť. Netreba sa však ľakať – skutočnosťou je, že kone neopadnú tak rýchlo ako ľudia. Kone vo výbehoch využívajú viac energie na udržovanie telesného tepla, takže pomalšie priberajú, preto niekedy vyzerajú viac opadnuté.

Čo neprichádza v žiadnom prípade

do úvahy, je, aby kôň celé dni stál v boxe bez pohybu. Obzvlášť v zime na to treba brať ohľad, keď sa v dôsledku ochladenia spomalí krvný obeh a sťažuje sa dýchanie. Regenerácia koňa prebieha v pohybe. Samozrejme, je tiež dôležité uberať koňom robotu postupne. Pri koňoch,

Je dôležité, aby sa kôň denne hýbal. Koníkom, ktoré trávia svoj deň vo výbehu, treba denne kontrolovať stav kopýt počas celej doby strávenej vo výbehu. Je dobré zvážiť aj druh prikrmovania. ktoré sú zvyknuté na robotu a zrazu nechodia von, sa môže prejaviť problémové správanie. Je vhodné postupne uberať robotu a priamoúmerne s tým nahrádzať energetické krmivo krmivom bohatým na vlákninu.

Spojenie príjemného s užitočným – pre koňa aj pre jazdca by to bol mesiac vo výbehu spojený s vychádzkami alebo občasným lonžovaním. Také niečo dá koňom priestor – mentálne aj fyzicky – oddýchnuť si a zároveň sa udržiavať v kondícii. Zdá sa, že podľa odporúčania špičkových parkúrových aj drezúrnych jazdcov je takto strávený mesiac ideálnym oddychom pre koňa aj jazdca.

Pozor na psychiku Faktom je, že sa prepracovaným koňom môže v dôsledku preťaženia a nechuti znížiť výkon. Stáva sa to najmä vtedy, keď sa od koní chce dlhodobo pri tréningu priveľa, čo

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 17


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / JAZDECKÝ ŠPECIÁL

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZAUJÍMAVOSTI

5 jednoduchých krokov k úspechu na pretekoch

vo vytrvalostnom jazdení

časť 1/3

podľa Michela Roberta

Rady od zlatej medailistky vo vytrvalostnom jazdení Sally Hallovej

1.

V predošlých jazdeckých špeciáloch sme sa zamerali na kavaletovú prácu a prejazdenosť koňa. Dobre vykonaná kavaletová práca v cvale je to isté ako dobre odjazdený parkúr. Jazdec musí pracovať na cvalovom skoku, podsadení, predĺžení a skrátení. Taktiež si trénuje sústredenosť, vzdialenosť a nájazd. Dobre prejazdeného a podsadeného koňa vidíme vtedy, ak sa pri práci na kavaletách vie perfektne skrátiť aj predĺžiť a každá kavaleta prechádza stredom cvalového skoku.

V

eľmi užitočným cvičením je skoková práca v gymnastických radoch. Jazdec si trénuje svoj sed, rovnováhu a pružnosť, kôň sústredenosť, odraz a techniku nôh. Skoková gymnastika je výbornou skokovou prípravou pre mladé kone a taktiež užitočnou rozcvičkou pre staré kone.

Autori textu: Sandra Kállayová, Kristina Kállayová

Skokovú gymnastiku musíme stavať podľa toho, v akej fáze prípravy sa kôň nachádza. Dôležité je, aby sme koňa donútili k správnemu podsadeniu, pravidelnému cvalu a precvičeniu chrbtového svalstva s čo najmenšou pomocou jazdca. PÁR TIPOV OD ZNÁMEHO FRANCÚZSKEHO JAZDCA A TRÉNERA MICHELA ROBERTA 1. Gymnastický rad z klusu Je to pomerne ťažké cvičenie. Na jednej strane, podnecuje koňa správ-

ne používať jeho chrbát a, na druhej strane, vyžaduje od jazdca perfektnú pozíciu v sedle, aby koňovi nezavadzal pri prekonávaní tohto skokového radu. Dôležité je prekonávať rad v pokoji. • Kôň prekonáva gymnastiku v zhromaždenejšom cvale, keďže ho skoky a vzdialenosti udržujú v pokojnejšom tempe a pred oxerom musí vedieť zo zhromaždeného cvalu svoj cval predĺžiť a odraziť sa zo svojej sily, nie rýchlosti. Je to vhodné cvičenie pre kone so zlou technikou predných nôh a aj pre tie, ktoré málo používajú svoj chrbát, a tiež pre kone, ktoré nevedia byť v nájazde pokojné. Pri tomto cvičení kôň cvičí tie isté techniky, ktoré sú potrebné na skákanie vysokých prekážok, a výsledkom je nadobudnutie praxe, ktorú kôň zužitkuje vo vyššom športe!

• Jazdec musí vojsť do gymnastiky v kluse, pozerať sa smerom dopredu a udržiavať stabilnú pozíciu v strmeňoch. Pri vstupe do gymnastiky musí posunúť a povoliť ruky dopredu, aby nerušil koňa. Jeho nohy musia ostať pokojné a pritom stále v pohotovosti podľa typu koňa. Nesmie sa báť rýchlosti, ktorú kôň nadobudne po nájazde z klusu. Jazdec musí neustále premýšľať, čo robí. SUPER TIP PRE KONE, KTORÉ CHCÚ UTEKAŤ!

Oblečenie. Investujte do po-

hodlného oblečenia. Správny výber oblečenia vám pomôže cítiť sa pohodlne. Jedine vtedy môžete koncentrovať myseľ na potrebný výkon.

3.

Dĺžka strmeňov.

Dĺžka strmeňov je síce individuálny výber, ale v dlhých strmeňoch sa ťažšie udržuje balans pri prekonávaní rôznych prírodných úsekov alebo dlhého času stráveného v sedle. Najlepšie urobíte, ak začnete v dlhších strmeňoch, ktoré si počas jazdy skracujete.

2.

4. 5.

Rovnováha jazdca. Pred pretekmi pracujte na svojej rovnováhe. V tréningovej práci sa zamerajte na svoj sed, nech je poriadne vyvážený. Trénujte bez strmeňov. Na pretekoch musí byť pre vášho koňa jednoduché vás niesť!

Trať. Skamaráťte sa s trasou, po ktorej pôj-

dete. Nezabudnite si poriadne prejsť mapu a najlepšie urobíte, ak si dáte tú námahu a celú cestu si prejdete. Budete vedieť, do čoho idete.

Pitný režim. Nezabudnite piť. A to nielen počas pretekov, ale hlavne pred nimi. Samozrejme, nie sladké nápoje a kávu. Najlepšie čistú vodu, litre čistej vody!

Autori textu: Kristína Kállayová, foto: JK Napoli Šamorín

SKOKOVÁ GYMNASTIKA

Michel Robert pripravoval svojho koňa Nonixa na olympijské hry. Gymnastiku začal na malých prekážkach a po pár týždňoch zvýšil oxer na 140 cm a šírku zväčšil na 180 cm. Nonix bol veľmi bláznivý kôň, ktorý nevedel ostať v pokoji. Gymnastika ho nútila udržať sa v pokoji vďaka nájazdu z klusu a odraziť sa zo sily, nie z rýchleho pohybu. výška 50 cm

výška 30 až 50 cm

výška 50 cm

z klusu

2,5 m — 2,9 m

18 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

3 m — 3,5 m

5,5 m — 6,5 m

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 19


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZAUJÍMAVOSTI

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZAUJÍMAVOSTI

oni nič, pôsobia omnoho šťastnejšie. Môžete si myslieť, že túžia po materiálnych veciach. Ja si však teraz želám to, čo majú oni. Všetko si dokážu ceniť. Deti a tínedžeri, s ktorými sme sa stretli, mali všetko, čo potrebujú – jedlo, vodu a vzdelanie. A sú za to veľmi vďačné,“ povedal Kevin.

diel od mnohých európskych detí, títo študenti sa do školy tešia. Rešpektujú svojich učiteľov a študujú s radosťou,“ poznamenal mladý jazdec. „Tento výlet dal mnohým veciam vo mne perspektívu. Sme takí privilegovaní, že si niekedy vytvárame problémy z vecí, ktoré v skutočnosti problémami nie sú... Ja som na všetky svoje starosti v Kambodži zabudol! Keď som krajinu opúšťal, bol som úplne zrelaxovaný a bez stresu. Keď som sa vrátil do Paríža, okamžite som začal pociťovať stres.“

Kevin Staut so svojou sestrou navštívili dve školy, ktoré prevádzkuje mimovládna organizácia PIO (People Improvement organization) a je podporovaná organizáciou Just World International. Kevin mal Kevin sa chce do Kambodže možnosť rozprávať sa s učiteľmi zasa o rok vrátiť. Túži po tom a žiakmi. Polovicu učiteľov tvoria aj jeho sestra. Tiež pocítila ten dobrovoľníci a zvyšok miestni obrovský rozdiel medzi dvoma obyvatelia. Deti, vo veku od 5 – 18 Už viac ako desať rokov poskytujeme celkom odlišnými svetmi. Dorokov, návštevu privítali nacvičeUž viac ako desať rokov poskytujeme profesionálnej v rámci celého konca by sama úrovni chcela robiť dobným tancom. Bolo ich vyše na 1 000 a rovoľníčku. všetky patrili do škôl, za ktoré zodna profesionálnej v rámci územia Slovenskej úrovni republiky tieto celého povedá PIO. Školy boli čisté aj naúzemia Slovenskej republiky tieto Ďalšou Stautovou zastávkou by priek tomu, že sa nachádzajú v slubezpečnostné služby: podľa jeho slov mal byť Honmoch. Jedna zo škôl bola dokonca bezpečnostné služby: duras. Chcel by tam vycestovať vybavená počítačmi. PIO pre rodiny počas osôb, Zimného jazdeckého fesa deti zabezpečuje aj stály–príjem ochrana tivalu (Winter Festiryže počas celého týždňa. Nájdete ochrana osôb,Equestrian –– ochrana a objektov, val) v majetku marci. tu aj nemocničnú kliniku. „Na roz-

Súkromná Súkromná bezpečnostná služba bezpečnostná služba

KEVIN STAUT na ceste v Kambodži Autor textu: Hana Kuchárová, autor foto : Sandra Kállayová

FRANCÚZSKY JAZDEC

V októbri tohto roku navštívil popredný francúzsky jazdec Kevin Staut Phnom Pénh – hlavné mesto Kambodže. Stalo sa tak vďaka organizácii Just World International, v ktorej je Staut veľvyslancom. Motivovala ho k tomu zakladateľka tejto organizácie Jessica Newman. Chcela niekoho mladého a mal to byť človek z Francúzska. Staut o svojej ceste poskytol rozhovor pre WoSJ (World of show jumping).

J

ust World International je hnacím motorom pozitívnej zmeny v rozvojových krajinách. Miestnym spriateleným organizáciám v týchto štátoch pomáha zabezpečiť základné vzdelanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, hygienu a programy pre deti. Organizácia funguje najmä vďaka medzinárodnej jazdeckej komunite. Okrem Kambodže úzko spolupracuje najmä s Hondurasom, Guatemalou a Brazíliou. Jazdci z rôznych kútov

20 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

sveta, ktorí tu pôsobia ako veľvyslanci, šíria posolstvo organizácie a poskytujú jej finančné prostriedky. Peniaze sa využívajú najmä na podporu detí žijúcich v extrémnej chudobe. Mladý Staut už dlhšiu dobu podporuje organizáciu formou peňazí, ktoré vyhral v jazdeckých súťažiach. Po návšteve v Kambodži sa však rozhodol, že urobí niečo viac. Túto krajinu si nevybral náhodou. Z

Kambodže pochádza jeho 14-ročná adoptovaná sestra. „Ako showjumper cestujem v podstate stále. Preto 20-hodinová cesta, po ktorej som v tejto krajine strávil len dva a pol dňa, nebola práve na mojom zozname želaní. Ale teraz musím potvrdiť, že to bol úžasný zážitok...“ Staut sa tu stretol so samými usmiatymi a priateľskými ľuďmi. A to napriek tomu, že v krajine vládne chudoba. „Hoci my máme všetko a

www.zivotnystyl.eu

–– –– –

ochrana majetku a objektov, preprava finančných hotovostí, reklama preprava finančných hotovostí, odbornú prípravu a poradenstvo. odbornú prípravu a poradenstvo.

Súkromná bezpečnostná služba

Bratislava

Vajnorská 135 Tel.: 02/44 25 79 52, Mobil: 0903 419 959 Tel./fax: 02/ 44 45 83 60

Už viac ako osemnásť rokov poskytujeme na profesionálnej úrovni v rámci celého územia Slovenskej republiky tieto bezpečnostné služby:

– strážna služba, – detektívna služba, – odborná príprava a poradenstvo.

Kontakt:

Banská Bystrica Rudlovská cesta 53 Mobil: 0903 767 133 Tel./fax: 048/ 414 55 93

Košice

IBeA IBeA 3, 3, a.s. a.s. Kontakt:

Kováčska 28 Mobil: 0903 450 116, Tel./fax: 055/ 694 39 20

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 21


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NOVINKY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / NOVINKY

december — január

Ušane HV Polo sú vyrobené z kvalitného materiálu.

Dámska vesta Pikeur Ajana je vyrobená z teplého a veľmi ľahkého materiálu.

Zimné softshellové dámske rajtky HKM Majestic. Dámske rajtky HKM Majestic sú vyrobené z kvalitného zatepleného softshellového materiálu. • sú teplé a zároveň priedušné • ideálne na prechodné a zimné obdobie! • strih výborne sadne na postavu • sú veľmi pohodlné a mäkké na nosenie • odolné voči vode • bi-elastické • po celom sede sú spevnené syntetickou kožou • ukončené sú elastickou manžetou •majú dve predné vrecká so zapínaním na ozdobný zips • dve zadné vrecká • zdobené sú kovovými cvokmi a výšivkou na vreckách • majú pútka na opasok

Ušane s lemom HV Polo Alberto

Prešívaná dámska vesta Pikeur Ajana

DPH Cena s 2 9, 9 5 €

1

• je veľmi príjemná na nosenie na prechodné obdobie alebo na zimu • má priliehavý strih, ktorý výborne sadne na postavu • množstvo detailov a zapínanie až ku krku • vesta má dve predné vrecká so zapínaním na zips a jedno vnútorné vrecko • na prednej strane je vyšitý malý erb Pikeur • zapínanie je na kvalitný obojstranný zips • v spodnej časti je vnútorná elastická manžeta • zipsy sú zdobené kontrastným červeno-bielym lemovaním

• sú zdobené logom HV Polo • v rôznych farebných kombináciách • s lemom • veľkosť je univerzálna C e n

a s D PH

2 4 ,10

Jazdecké podkolienky Tattini Scozzes Jazdecké podkolienky Tattini Scozzes sú vyrobené z elastickej bavlny.

DPH Cena s 2 5, 40 €

Plstenka HV Polo je vyrobená z kvalitného materiálu.

Deka na koňa Equistyle Ebony je vyrobená z pevného 100 %-ného nepremokavého materiálu. • je zateplená 300 g výplňou • vhodná aj do silnej zimy • odolná voči vetru a nečistotám • výborná na použitie do výbehu • vďaka 600D materiálu je veľmi odolná • krížové zapínanie pod bruchom • dvojradové zapínanie na hrudníku • nastaviteľné, so zapínaním na karabínu • na kohútiku je mäkko polstrovaná umelou kožušinkou • má upínanie pod chvostom a pod zadnými nohami • chránič na chvost • pri predných nohách sú vsadené kliny pre ešte lepší pohyb • lemovaná lemom v kontrastnej farbe • zdobená nápisom Equistyle po bokoch

PH Cena s D € 0 79,0

22 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

• sú vhodné na nosenie vo všetkých ročných obdobiach • s vystuženým chodidlom Cena s DP • zaujímavé farebné 10 , 9 0 H kombinácie €

Pánske rajtky Daslo sú vyrobené z elastickej bavlny, štandardná hmotnosť 420 g. • majú strih s malými trojuholníkovými obrubami na páse • na kolenách sú spevnené syntetickou kožou • vpredu sú dve vrecká so zapínaním na cvoky • na zadnej strane je jedno vrecko so zipsom • ukončené sú suchými zipsami • majú pútka na opasok • zdobené sú jemným nápisom Daslo na ľavom prednom vrecku Cena

s DP H

8 4 , 00

1

Plstenka pod sedlo HV Polo Alberto GP

Zimná výbehová deka na koňa 600D Equistyle Ebony

Pánske rajtky s kožou na kolenách Tattini

Softshellové jazdecké rukavice Roeckl Function

PH Cena s D € 0 3 , 8 4

• má prešívanie v tvare kosoštvorca • anatomicky tvarovaná • lemovaná lemom v kontrastnej farbe • na boku je zdobená erbom HV Polo

Jazdecké rukavice Roeckl Function sú vyrobené z kombinácie unikátnych materiálov WINDSTOPPER® Soft Shell a Roeck Grip. • tento jedinečný materiál Gore® Soft Shell nepotrebuje žiadne vnútorné zateplenie • aj napriek tomu udrží vaše ruky v teple • sú ideálne na prechodné aj zimné obdobie • materiál Roeck Grip vďaka svojim vlastnostiam výborne sadne • zaručuje výborný kontakt s oťažami • všetky rukavice Roeckl sa dajú prať v práčke na 30 °C

www.prefarmu.sk WESTERNOVÉ SEDLO PFIFF ZEBRA Syntetické westernové sedlo v unikátnom farebnom vyhotovení. Sedlo je ľahké a praktické na údržbu. Ideálne na hobby použitie. Sedlo je vypodložené hrubým syntetickým baránkom. Ponúkame ho vo veľkostiach Full (16“), Pony (13“) a Shetty (10“). PH C en a s D 186, 55 €

Cena

Dámska vesta HKM Majestic je vyrobená z teplého prešívaného materiálu. • je priedušná, odolná voči vetru a nečistotám • má priliehavý strih • golier je vo vnútri podšitý mäkkým flísom • zapínanie je na zips doplnené výraznými gombíkmi • vpredu sú dve vrecká so zapínaním na zips, vo vnútri jedno vrecko na mobil • na chrbte je zdobená veľkou nášivkou

www.zivotnystyl.eu

s DP H

4 4 , 90

Zimná dámska vesta HKM Majestic

JAZDECKÉ TERMOČIŽMY HKM SIBERIA

KUKLA EQUI THEME NYLON/ POLAR ČIERNA Kukla na zimu špeciálne určená pre jazdcov. Spodná časť (krk, ústa a nos) je vyrobená z polar flísu a vrchná zo slabého a strečového nylonu. Vďaka tomu nie je problém nosiť kuklu pod prilbou. Cena

s DP 8 , 00 H €

Zimné jazdecké termočižmy z hrejivého materiálu, ktorý odpudzuje vodu. Čižmy majú v zadnej časti zips pre pohodlné obúvanie a vyzúvanie, vpredu šnurovanie na presné napasovanie na holeň. Spodná časť čižmy je gumená, 100 % nepremokavá, čižmy sú preto vhodné do snehu a blata. Majú protišmykovú podrážku a vnútro vystlané syntetickým barančekom. Ide o vylepšený model klasických gumených termočižiem na suché zipsy. Ideálne čižmy na zimné obdobie, nepremoknú! Hodia sa ako jazdecké aj ako pracovné čižmy. Možno ich dobre utiahnuť, takže sa noha v obuvi nepohybuje. V ponuke v čiernej a hnedej farbe vo veľkostiach 38, 39 a 40.

Cena

s DP H

3 7, 0 0

PH Cena s D 69,95 €

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 23


KNIH Y O

Z NA KL A

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZO ZAHRANIČIA

Autor textu: doc. Iľja Vietor, foto: FEI

spolupráce  Typy, jak docílit optimální mezi jezdcem a koněm, co nejlepšího při tréninku vedení výcviku a plánování koní.  Základy jezdectví a systematicky sestavené denní lekce pro drezurní a skokový výcvik ve formě precizního grafického znázornění a textové dokumentace.

4b

Tops-Alexanderová s Ego van Ortim bola penalizovaná jedným tr. b. za prekročenie času. Vážnym konkurentom bol Daniel Deusser/Cornet d’Amour, ktorý zajazdil o sekundu rýchlejší čas ako Moneta, no jeho šance na víťazstvo zmarila bariéra, ktorá pomaly, ale iste spadla z poslednej prekážky. Ešte pred štartovnou čiarou nasadil veľmi rýchle tempo Denis Lynch s All Starom 5, no šťastie ho opustilo na predposlednej prekážke rozoskakovania, ktorou bol oxer, pôvodne dvojka v základnom parkúre. Simon Delestre s Valentinom si bezchybnou jazdou v

4a

13,00 m

6,50 m

kratší distance

3

C

A

2

1

6,50 m

3,50 m

H

6,50 m

7,00 m

K

E

JEZ DEC KÝ VÝC VIK SE SYS TÉM EM STEFAN RADLOFF

F

B

M 7

4

3,50 m

u praxi koní a jezdců

Naučná literatura pro výcvikovo

doprovodným textem zřetelně znázorněné a stručným Přesně vypracované, graficky různě kombinovat a skokové ježdění, které můžete opatřené denní lekce pro drezurní umožní zvolit pro sestavené naučné postupy při každodenním výcviku. Systematicky které zajistí úspěch a radost. koně vhodné výcvikové metody,

C

2 b, 6 b

2 a, 6 a

18, 5 sko00 m ků

m ,00 ků 25 7 sko 6–

1, 5 klus

A

2,20 m

8a

3,00 m

6,5

0m

8b

3

H

E

K

DREZU RNÍ A SKOKO VÉ LEKCE PRO KAŽDÝ DEN

www.ibrazda.cz

09.10.13 18:47:28

potah_jezdecky-vycvik.indd

1

Kniha známeho trénera patrí k stáliciam náučnej literatúry pre jazdca. Presne vypracované, graficky znázornené a stručným sprievodným textom opatrené denné lekcie pre skokové a drezúrne jazdenie, ktoré môžete rôzne kombinovať pri každodennom výcviku. Systematicky zostavené náučné postupy umožnia zvoliť pre koňa vhodné výcvikové metódy, ktoré povedú k úspechu a k radosti z jazdy na koni. Formát 185 x 260 mm, 168 farebných strán

Cena 19,90 EUR

STAROSTLIVOSŤ O KONE BEZ CHÝB A OMYLOV (R. Schmidt) Pferde irren

nicht!

wir Irrtüallzu oft versagt, weil unser Verstand Fehler in der Pferdehaltung lich«, heißt es, gehen. wenn »Irren ist mensch haben, die – s auf den Leim oder Klischee equiden Partner dauerhaften mern aufsitzen Folgen für unsere selten zu dramatische werden und nicht können aber g zu spät erkannt überhaupt – häufi Seele führen. und Leiden an Leib n Fehler. ihren Instinkte keine folgen und machen nur n ausleben könSie reagieren Pferde hingege sofern sie diese also, und Trieben – ensstrategie Überleb nen. Eine perfekte unvollkommene Mensch mit der ellen. wäre da nicht potentiellen Fehlerqu seinen vielen und »hohen Ross« vom endlich e ÜberleSteigen wir verstandesmäßig Pferden nutzen unsere indem wir unseren Augen zu genheit richtig, ihren versuchen, in »zuhören« und zu Pferdes sagt lesen und sie der Blick eines verstehen. Denn meist mehr als tausend Worte!

Boyd Exell foto: Rinaldo de Crean

nová/H&M Tornesch, Sergio Moya/ Carlo, Ludger Beerbaum/Chiara a Doda de Miranda/AD Uutje. V rozoskakovaní udal rýchlou jazdou v čase 44,93 sek. tón 45-ročný Luca Moneta, ktorý s Neptune Brecourtom obsadil na tohtoročných ME v Herningu 10. miesto. Výborne jazdiaca Athina Onassisová de Miranda s kobylou AD Camille Z bola síce bezchybná, no opatrnou jazdou sa jej nepodarilo dodržať predpísaný čas, a preto bola penalizovaná 3 tr. b. Luciana Dinizová s Winningmoodom zase zhodila prvú z dvoch zostávajúcich častí pôvodného trojskoku a Edwina

F

B

M

MEM JEZDEC KÝ VÝCVIK SE SYSTÉ

 K úspěchu vedoucí systematická, odborně naučná kniha pro cílevědomé jezdce a trenéry koní.

RADLOFF

mnohokrát dejiskom FEI SP v skokovom jazdení, ale FEI SP štvorzáprahov sa tu konal po prvýkrát. Vozatajská súťaž nasledovala až po skončení veľkého galaprogramu, ale aj napriek pokročilej nočnej hodine sledovalo siedmich súťažiacich množstvo divákov. Boyd Excell, potom čo mu vlani v lete uhynul špičkový kôň Bill, zapriahol ako nového vedúceho

Drezúrne a skokové lekcie na každý deň

Pferdehaltung, e Erfahrung in fast 40-jährig nte Fragen bewusst provoka dt verfügt über eine Buch stellt er Denk- und Haltu- iung. In diesem festgefahrene ren und praxisor -zucht und -ausbild en Themen mit dem Ziel, und Fehler aufzuklä . zu haltungsrelevant über Irrtümer Pferde zu eröffnen aufzubrechen, zum Wohl der ngsschemata verbesserungen entierte Haltungs

Romo Schmi

Romo Schmidt

chyb a omylů

Štvornásobný víťaz SP štvorzáprahov Boyd Exell z Austrálie zvíťazil v súťaži, ktorá sa konala po prvýkrát v rámci Fieracavalli vo Verone. Exell skončil pred majstrom Európy Theom Timmermanom z Holandska a Maďarom Józsefom Dobrovitzom mladším, ktorý prvýkrát štartoval v súťaži SP. Fieracavalli, ktorá oslávila tohto roku svoje 115. výročie, bola už

(S. Radloff) NOVINKA

Péče o koně bez

Christian Ahlmann a Aragon Z foto: Stefano Secchi

BR Á ZDA

JAZDECKÝ VÝCVIK SO SYSTÉMOM

Romo Schmidt

Tretiu etapu Západoeurópskej ligy skokového SP Longines FEI vo Verone vyhral Christian Ahlmann. Víťaz SP z roku 2011 jazdil tentoraz v sedle 12-ročného valacha Aragona Z, ktorého si v poslednom momente „vypožičal“ od partnerky Judy-Ann Melchiorovej. 38-ročný jazdec, ktorý sa presadil v silnej konkurencii 12 dvojíc, ktoré sa prebojovali do rozoskakovania, povedal: „Judy mi ho požičala na dvoje preteky do Verony a na finále Global Champions Tour v Dohe, pretože moje dva špičkové kone majú momentálne prestávku, resp. sa zranili.“ Na druhom mieste skončil britský olympionik Scott Brash s 12-ročnou kobylou Ursulou Xll a ako tretí sa umiestnil domáci pretekár Luca Moneta s rovnako starým valachom Neptune Brecaurtom z chovu Sele Francais. V rozoskakovaní bol tuhý boj, no Ahlmann suverénne zvíťazil a Brash sa vďaka víťazstvu v otváracej etape v Osle a úspechu v tejto etape, s celkovo 41 b., ujal vedenia v Západoeurópskej lige SP. Uliano Vezzani postavil náročný parkúr, kde síce rozhodovala dĺžka cvalových skokov, no takisto dôležité boli aj obraty. Ahlmann povedal: „Chyby na prekážkach boli všade, hoci pri prehliadke parkúru som si myslel, že najťažšou časťou bude veľmi veľký trojskok. Okrem neho som považoval za náročný aj biely doskový kolmák a posledný oxer postavený v rohu. Už v predchádzajúce dni bolo veľa chýb aj na čiernom kolmáku. Napriek tomu musím povedať, že to bol dobre postavený a férový kurz so skvelým rozoskakovaním.“ Veľkým prekvapením bol predčasný koniec jazdy jednej z favoritiek, Meredith Michaels-Beerbaumovej, ktorej skvelá kobyla Bella Donna celkom nezvyčajne odmietla poslušnosť na prekážke č. 5, ktorou bol 165 cm vysoký triplebar, a Meredith skončila na zemi. Najzákernejší však bol posledný oxer, na ktorom urobila jedinú chybu väčšina štartujúcich, medzi nimi aj Marco Kutscher/ Cornet’s Cristallo, Eric Lamaze/ Powerplay, Malin Baryard-Johnsso-

žiadnu chybu.“ Christian Ahlmann bol prvým nemeckým víťazom SP vo Verone od roku 2008, kedy tam vyhral Alois Pollmann-Schweckhorst. O Aragonovi povedal, že je to kôň, ktorý mu veľa pomohol. Kúpili ho pred 18 mesiacmi a odvtedy už s ním vyhral Grand Prix v Spangenbergu a Estorile. Takisto s ním bola úspešná aj Judy. Brash bol nadšený svojím druhým miestom vo Verone, kde SP je súčasťou obrovského veľtrhu koní, jazdectva a turistiky Fieracavalli, ktorý tohto roku navštívilo rekordných 160-tisíc divákov. Ako povedal na tlačovej konferencii, jeho cieľom je kvalifikovať a zúčastniť sa finále SP, ktoré sa bude konať v apríli budúceho roku v Lyone. Skromný Moneta povedal, že je preňho cťou sedieť za jedným stolom s jazdcami takého kalibru, akými sú Ahlmann a Brash. „Včera som mal smolu, no tréner talianskeho družstva Hans Hoorn mi povedal, že na to mám zabudnúť a jednoducho jazdiť čo najlepšie. Presne tak som urobil a teraz som pyšný, že môžem sedieť na tlačovke za stolom ako jeden z troch najúspešnejších.“

reklama

Zo zahraničia

čase 46,78 sek., ktorá stačila na celkové piate miesto, zaistil niekoľko cenných bodov do rebríčka SP. Ahlmann s Aragonom Z, ktorý sa nezdal byť pod vplyvom akéhokoľvek stresu, posunul najrýchlejší čas na hranicu 44,38 sek. Ten sa nepodarilo prekonať Maikelovi van der Vleutenovi s VDL Groep Verdim, ktorý bol síce bezchybný, ale pomalší (47,12 sek.) a skončil šiesty. Ahlmannovo víťazstvo mohli ohroziť už iba poslední traja štartujúci. Pius Schwizer s Picsou du Chenom zajazdil bezchybný parkúr v čase 45,09 sek. a skončil štvrtý. Marcus Ehning v sedle Plot Blua bol síce výrazne rýchlejší, no zhodil „zákerný“ čierny kolmák. Scott Brash bol bezchybný a rýchly, no rozhodol sa pre opatrný nájazd na posledný skok a jeho čas 44,47 sek. stačil iba na výsledné druhé miesto. Ako neskôr povedal: „V minulosti som sa snažil jazdiť čo najrýchlejšie, no postupom času som sa naučil od koňa vyžadovať iba to, čo momentálne dokáže. Preto som sa rozhodol urobiť na posledný skok o jeden cvalový skok viac, čo ma síce stálo čas, no na druhej strane, neurobili sme

KOŇOCH

DATEĽST VA

ě o kon Péčcehyb a omylů bez

25.2.13 13:13:19

obálka Péče_final.indd

1

Autor má dlhoročné skúsenosti s chovom, starostlivosťou a výcvikom koní. Cieľom knihy je za pomoci aktuálnych poznatkov z etológie zmeniť zastarané schémy myslenia a konania, vysvetliť omyly a chyby človeka, ktoré sa prejavujú na psychike a zdraví koňa v podobe rôznych ochorení a porúch správania. Kniha tiež poskytuje praktický návod, ako zlepšiť starostlivosť o koňa, ktorý vedie k zlepšeniu jeho zdravotného stavu a spokojnosti. Formát 170 x 240 mm, 160 strán, 162 far. obr.

Cena 18,90 EUR 24 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

OBE KNIHY SÚ VYDÁVANÉ V ČESKOM JAZYKU.


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZO ZAHRANIČIA

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZO ZAHRANIČIA

koňa 13-ročného klusáka Knighta Templara a po prvom kole viedol náskokom 12 sek. V druhom sa pokúsil o kratšie obraty a aj napriek tomu, že zhodil dve prekážky, s prehľadom vyhral. Theo Timmerman, ktorý v minulosti navštívil Fieracavalli ako divák, dostal od organizátorov divokú kartu. Jeho cieľom bolo sa v Hannoveri a vo Verone pripraviť na nasledujúce štyri etapy SP. V prvom kole zhodil dve posledné prekážky, no napriek tomu sa kvalifikoval do finále, ktoré otvoril rýchlou jazdou. Iba týždeň pred FEI SP vo Verone vyhral József Dobrovitz mladší

striebornú medailu na MS štvorzáprahov poníkov vo francúzskom Pau. 21-ročný vozatajec dokázal vo Verone svoje kvality dvomi skvelými jazdami. Dobrovitz Jr. naschvál jazdil dlhšie, ale rýchle línie. Jeho ľavý predný kôň Aba Sam robil prvý večer problémy, no po výmene zubadla sa tento lipican, ktorý je súčasťou štvorzáprahu v letných, otvorených súťažiach, upokojil. Vpravo vpredu zapriahol Janka, ktorého mali Dobrovitzovci v stajni iba niekoľko týždňov a ktorý predtým štartoval v súťažiach dvojzáprahov. Verona bola prvou etapou tohtoroč-

ného SP pre Georga von Steina, ktorý tu zapriahol štvorku valachov z rozličných chovov. Ako „spolujazdcov“ mal dvoch skúsených pretekárov, a to Christopha Sandmanna a Saschu Utza. Nemecká štvorka obsadila štvrtú priečku. József Dobrovitz starší, ktorý v prednej páre vľavo zapriahol nového koňa, skončil piaty. Michael Brauchle mal trocha ťažkosti s ovládateľnosťou svojej štvorky a po niekoľkých chybách obsadil šieste miesto. Taliansky vozatajec Carlo Mascheroni štartoval na divokú kartu a v 73 rokoch bol nadšený siedmym miestom v pretekoch SP.

O týždeň neskôr, vo štvrtej etape skokového FEI SP v Stuttgarte, zvíťazil životnou jazdou domáci Hans-Dieter Dreher. 41-ročný vo Švajčiarsku žijúci jazdec bol v sedle žrebca Embassyho ll najrýchlejší (36,27 sek.) spomedzi 9 štartujúcich v rozoskakovaní. A konkurencia to nebola hocijaká, napr. ako druhý skončil olympijský víťaz Steve Guerdat s Ninom de Buissonnets, ktorý bol takisto bezchybný, ale o niečo viac ako sekundu pomalší (37,37 sek.), a ako tretí Ludger Beerbaum so Chamanom (0/37,74 sek.). Steve Guerdat si posilnil svoju vedúcu pozíciu v Západoeurópskej lige SP, a tak si môže v priebehu zimy urobiť prestávku, pretože sa už kvalifikoval do finále. Staviteľke parkúru Christe Jungovej sa podarilo dokonale vytriediť konkurenciu tak, že do rozoskakovania postúpila skutočne iba elita spomedzi 40 štartujúcich dvojíc. Na štvrtom mieste skončil Marcus Ehning v sedle žrebca Cornada NRW, ktorý bol takisto bezchybný a ako prvý v rozoskakovaní zajazdil čas 38,21 sek. Za ním skončili bezchybní Billy Twomey/ Tinka's Serenade (38,67 sek.), Edwina Tops-Alexanderová/Cevo Itot du Chateau (39,09 sek.) a Meredith Michaels-Beerbaumová/Bella Donna (45,68 sek.). V základnom parkúre bola náročná hneď druhá prekážka, ktorou bol 1,60 m vysoký modrý múr a po ňom kolmák štvorka. Na nej skončili svoju púť hneď dve dvojice, a to Nór Stein Endresen s Cassiopeiou a Patrick Stühlmeyer, ktorého Lacan tu celkom nečakane zastavil. Najťažšou prekážkou na parkúre bol oranžový trojskok

kolmák-kolmák-oxer, kde urobilo chybu až 17 koní. No a nakoniec aj veľmi prísne stanovený čas 69 sek. bol poslednou prekážkou pre mnohých, ktorí by boli inak bezchybní. Medzi nimi boli také esá ako Gerco Schröder/Catelino alebo Maurice Tebbel/Cooper. S jedným tr. b. obsadili nakoniec 10., resp. 11. miesto v konečnom poradí. Tempo v rozoskakovaní určil prvý štartujúci, ktorým bol bezchybný Billy Twomey so 16ročnou kobylou Tinka’s Serenade. Po ňom štartovala nádejná 20-ročná Američanka Lucy Davisová, ktorá trénuje u Marcusa a Meredith Beerbaumovcov. Avšak jej Barron zhodil prvú časť z dvoj- pôvodne trojskoku. Christa Jungová otestovala obratnosť, rovnováhu, rýchlosť a reakcie koní a jazdcov. Nadšené reakcie

divákov vyprovokoval veľmi ostrý obrat Marcusa Ehninga s Cornadom NRW na biely oxer, tretiu prekážku do cieľa, ktorým sa mu podarilo zastaviť časomieru na výborných 38,21 sek. Avšak ihneď po ňom štartujúci Guerdat s olympijským Ninom des Buissonnets bol ešte rýchlejší (37,57 sek.). Zdalo sa, že tento čas už nie je možné prekonať, ale Dreher s Embassy to dokázal a olympijského víťaza porazil o vyše sekundu rýchlejším časom (36,27 sek.). Edwina Tops-Alexanderová s populárnym, dnes už „veteránom“ Cevom Itot du Chateau bola značne pomalšia (39,09 sek.) a majster Európy Roger Yves Bost s kobylou Castle Forbes Myrtille Paulois mal smolu, keď sa šmykol a zhodil nasledujúcu prekážku, štvrtú v parkúre rozoskakovania.

26 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Ludger Beerbaum a Chaman foto: Heinz Frieler

Meredith Michaels-Beerbaumová s Bella Donnou bola síce bezchybná, ale pomalšia a Ludger Beerbaum so Chamanom sa síce veľmi snažil, ale jeho čas 37,74 sek. stačil iba na tretie miesto. Ludger ako prvý gratuloval k víťazstvu Hansymu Dreherovi,

ktorý si ho v rozoskakovaní „svetových parametrov skutočne zaslúžil. Ak si porovnáte jeho čas a časy ostatných v rozoskakovaní, uvidíte, že bol jednoducho neporaziteľný.“ So svojím vlastným výsledkom bol Beerbaum tiež spokojný. „Mojím cieľom

bolo získať niekoľko bodov do SP, a to sa mi podarilo. Podľa mojej mienky to bol jeden z najlepších parkúrov SP v histórii. Nie je totiž jednoduché postaviť parkúr pre takú konkurenciu, aká sa zišla v Stuttgarte. No a rozoskakovanie bolo skutočne napínavé.“

Obhajkyňa titulu Helen Langehanenbergová so „superžrebcom“ Damonom Hillom NRW v Stuttgarte suverénne zvíťazila v druhej etape drezúrneho SP Reem Acra FEI v sezóne 2013/2014. 31-ročná jazdkyňa komentovala výkon žrebca slovami: „Bolo to neuveriteľné. Keď som opustila obdĺžnik, nenachádzala som slov!“ Na mysli mala svoj osobný rekord, ktorým bolo 89,775 % v GP küre na hudbu. Druhé miesto obsadila jej tímová kolegyňa zo zlatého družstva na tohtoročných ME v Herningu Isabell Werthová s El Santom NRW (83,125 %) a ako tretia sa umiestnila Švédka Tinne Vilhelmson-Silfvenová s Donom Auriellom (82,325 %). 44-ročná Isabell Werthová jazdila ako o život, hoci tentoraz jej El Santo výborne spolupracoval a takmer skutočne „tancoval“ na najznámejšie hity Davida Bowieho. Ako štvrtá skončila ďalšia členka nemeckého zlatého družstva Fabienne Lutkemeierová s D’Agostinom (78,400 %) a ako piata Kristina Spreheová s Desperadom FRH (77,750 %). Výsledok súťaže SP v Stuttgarte potvrdil, že nemecká drezúra sa vracia do čela svetovej špičky. Dôkazom toho bolo ešte aj siedme miesto, ktoré obsadila

27-ročná Jessica von Bredow-Werndlová, v minulosti úspešná v súťažiach juniorov a mladých jazdcov, s veľmi nádejnou holandskou kobylou Uneé BB (76,225 %). Dominanciu nemeckých jazdkýň mierne narušil Holanďan Patrick van der Meer s Uzzom, ktorý skončil ako šiesty (76,350 %). Obecenstvo v Stuttgarte je, čo sa týka drezúry, veľmi fundované, čo dalo na vedomie nielen spontánnymi ováciami po každej podarenej jazde, ale aj výrazným nesúhlasom s niektorými hodnoteniami rozhodcov. Rozhodkyňa v písmene C Nemka Katrina Wüstová sa na to neurazila, práve naopak, ako povedala na tlačovej besede: „Aj takýto záujem divákov je motivujúci a zdravý pre

šport.“ Počas jazdy Helen Langehanenbergovej s Damonom Hillom by bolo počuť spadnúť aj špendlík, také bolo sústredenie a napätie publika. Od samotného začiatku ich predvedenia bolo jasné, že dosiahnu rekordný výsledok. Súlad medzi jazdkyňou a koňom bol dokonalý, lebo ako neskôr povedala Helen: „Damon Hill so mnou spolupracuje a chce podať čo najlepší výkon. Je to skvelý pocit, snaží sa a nechce urobiť chybu. Skutočne, počas celej úlohy neurobil ani chybičku.“ Rovnakú mienku mali aj rozhodcovia, ktorí ocenili umelecký výkon tejto dvojice známkami 90,625 %, ba dokonca až 92,625 %. Celková známka bola nakoniec neuveriteľných 89,775 %.

Helen Langehanenbergová a Damon Hill NRW foto: Heinz Frieler

reklama

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 27


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZO ZAHRANIČIA

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / ZO ZAHRANIČIA

V tretej etape FEI SP štvorzáprahov, ktorá sa tiež konala v Hans-MartinSchleyer-Halle v Stuttgarte, zvíťazil pred domácim obecenstvom nováčik Daniel Schneiders. Na druhom mieste skončil Georg von Stein a ako tretí sa umiestnil favorit Boyd Exell z Austrálie. Keď Daniel Schneiders pred dvomi rokmi „presedlal“ zo záprahov poníkov na veľké kone, jeho cieľom bolo práve súťažiť vo FEI SP. Na divokú kartu štartoval v rokoch 2012 a 2013 v Hannoveri, no v skutočnej súťaži SP štartoval po prvýkrát práve v Stuttgarte. Do SP sa kvalifikoval potom, čo jeho krajan Christoph Sandmann a Chester Weber z USA prestali pretekať. Schneiders, povolaním podkúvač, urobil v prvom kole jednu chybu, ale bol veľmi rýchly, a teda sa kvalifikoval do finálovej jazdy. Na skrátenej trati bol znova rýchly a ujal sa vedenia v súťaži s tými istými koňmi, s ktorými bol pred niekoľkými týždňami neúspešný v prvej etape FEI SP v Hannoveri. Medzi Schneidersom a von Steinom bol rozdiel iba o málo viac ako jedna sekunda, no keď von Stein urobil chybu na jednej prekážke, Schneiders skončil suverénne prvý. Favorit Boyd Exell odštartoval maximálnou rýchlosťou, no jeho nový vedúci kôň Knight Templar príliš silne potiahol na prvú maratónsku prekážku, čo ho stálo nielen tr. body, ale spôsobilo aj stratu času. Potom čo Exell urobil aj chybu na poslednej prekážke, už bolo jasné, že 10 b. za víťazstvo si odnesie domáci

pretekár Schneiders. József Dobrovitz bol síce bezchybný, ale pomalšou jazdou si zaistil iba štvrté miesto. Michael Brauchle, 23-ročný vozatajec zo Stuttgartu, obsadil piate miesto a József Dobrovitz mladší skončil s tromi chybami šiesty. Schneidersa trénuje nielen niekoľkonásobný majster sveta a víťaz SP Michael Freund, ale aj samotný Boyd Exell. „S tým sme skončili,“ povedal so

smiechom Exell na tlačovej konferencii. Exell trénuje Schneidersa v letnej aj zimnej sezóne a robí s ním spoločne aj prehliadku trate. Schneiders zapriahol vpredu dva veľké poníky Cabusa a Costu, ktoré ťahali aj v jeho pony štvorzáprahu, a pri oji mal holandského teplokrvníka Twistera, ktorého majiteľmi boli pred ním Theo Timmerman a po ňom Boyd Exell.

Člen víťazného družstva z OH, ME a bronzovej medaily v kategórii jednotlivcov na ME Scott Brash z Veľkej Británie sa v posledných týždňoch nedal zastaviť. Po úspechoch na ME nasledovali víťazstvá a umiestnenia na pretekoch SP v Osle, Verone, Lyone a Stuttgarte a nakoniec to najväčšie: víťazstvo vo finále Global Champions Tour v Dohe a súčasne aj celkové víťazstvo v tejto najvyššie dotovanej skokovej súťaži sveta. Škótsky jazdec, ktorý v deň víťazstva oslávil 28. narodeniny, vyhral celkovo 450-tisíc eur. Podarilo sa mu to v sedle Hello Sanctusa, 11-ročného belgického žrebca (Quasimodo vh Molendreef x Nabab de Reve), s ktorým dosiahol aj všetky vyššie spomínané úspechy. Táto dvojica bola jednou

z iba troch, ktoré sa po dvoch bezchybných kolách kvalifikovali do rozoskakovania. Víťazný čas Scotta Brasha bol 43,17 sek. Veľmi tesne mu podľahol Ludger Beerbaum s dcérou Contendera Chiarou, ktorý zajazdil rozoskakovanie bez chyby v čase 43,83 sek., a tým si ešte stále zaistil výhru 90-tisíc eur. Marcus Ehning s Plot Blueom potom, čo zhodil prvú prekážku, pokračoval do cieľa pokojným tempom (47,81 sek.) a za tretie miesto bol ocenený sumou 67 500 eur. Po víťazstve povedal Scott Brash o Hello Sanctusovi, že je to „kôň, akého má človek iba raz za život. Už nikdy nebudem sedieť na koni, ktorý mi prinesie toľko úspechov.“ Okrem toho povedal, že pred finále mal výhodnú pozíciu, preto-

že neviedol v rebríčku, a tým bol naňho menší tlak a on sa mohol viac sústrediť na samotnú jazdu. To, že vyhral celú sériu, bolo jasné už po druhom kole. „Chcel som už oslavovať, ale musel som sa sústrediť ešte na jednu úlohu. Pomohol mi v tom fakt, že v rozoskakovaní som nastúpil proti mojim dvom idolom.“ Štvrté miesto vo finálovej súťaži, a tým aj druhú priečku v celkovom hodnotení obsadil Christian Ahlmann s Aragonom Z. Aj tentoraz neurobil tento syn Askariho ani jedinú chybu. V štarte v rozoskakovaní mu zabránil iba jeden tr. bod za prekročený čas v druhom kole. Napriek tomu sa Ahlmann iste tešil z výhry 45-tisíc eur vo finále a 190-tisíc za druhé miesto v GCT.

28 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Daniel Schneiders – KH Frieler foto: Heinz Frieler

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 29


SKOKY...

DE

L I STE ,

ŽE?

VE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ VEDELI STE, ŽE?

Autor textu: Sandra Kállayová, Monika Noskovičová

Nemecký jazdec Daniel Deusser je vo skvelej forme. Vyhral German Masters v Stuttgarte, kde prvou cenou bol automobil značky Mercedes. V Štokholme vyhral súťaž Top 10. Táto súťaž je špeciálna, pretože medzi sebou preteká prvých 10 jazdcov zo svetového rebríčka a každý rok sa koná na inom mieste.

11-ročný žrebec Old Chap Tame, ktorého doteraz jazdila Francúzka Eugenie Angotová, bol predaný do stajne Jana Topsa, takže je pravdepodobné, že ho bude jazdiť Edwina Tops-Alexanderová. Eugenie mala so žrebcom mnoho úspechov a z jeho predaja sa neteší.

K 1. 12. došlo k zmene v poradí vo svetovom rebríčku FEI. Na 1. miesto sa posunul iba 27ročný Brit Scott Brash, ktorý vyhral finále Global Champions Tour v Dohe. Týmto umiestnením zosadil z 1. miesta krajana Bena Mahera.

zo

za h

Najlepší kôň Janiky Sprungerovej Palloubet d´Halong je predaný a prebehlo niekoľko špekulácií, či jeho chrbát osedlá Edwina Tops-Alexanderová. Nie! Jazdiť ho bude Katarčan Ali Yousef Al Rumaihi. Janike pribudnú do stajne dva nové kone, ktoré jazdil Jos Lansing.

30 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Helen Langenhanenbergovej sa podarilo dosiahnuť svoj osobný rekord, keď v küre na hudbu dosiahla výsledok takmer 90 percent.

Laura Bechtolsheimerová (Tomlinson) sa rozhodla oficiálne rozlúčiť so športovou kariérou svojho dlhoročného športového partnera Mistrala Hojrisa, ktorý je známy pod prezývkou Alf. Tento rozlúčkový ceremoniál sa uskutoční počas večerného programu na CDI-W London. 18-ročný valach patriaci Lauriným rodičom, Wilfriedovi a Ursule Tomlinsonovcom, začal svoju medailovú kariéru v roku 2005 na ME juniorov a ml. jazdcov v Barzagu (ITA) striebornou medailou v družstvách a bronzovou v jednotlivcoch, medzi najväčšie úspechy dvojice patria strieborná medaila v družstvách a bronzová v jednotlivcoch, ktoré si priviezli z ME vo Windsore (UK) 2009, ďalej tri strieborné medaily zo Svetových jazdeckých hier v Kentucky (USA) v roku 2010, tiež rozhodne zlatá medaila v družstvách a bronzová v jednotlivcoch na ME v Rotterdame (NED) a, samozrejme, tímové zlato a bronz v jednotlivcoch na OH v Londýne 2012.

á mon jednoduch stupné cenovo do iareniu ž V U i t o r odolné p (iba plast) ia n ja á p s ť možnos krutiek s h c y n ž á t n vrátane mo

<<< PLAST 120x100 cm

TOP 1:

Na aukcii Expo Talent kúpil najdrahšieho koňa Alexander Onischenko, a to 6-ročného Crina (Larino x Numero Uno) za 165 000 eur. Vladimir Beletzky si do svojej stajne odniesol Doris (Tangelo van de Zuuthoeve x Kroongraaf) za 150 000 eur a Diarada HS (Vigaro x Voltaire ) za 135 000 eur. Výber koní mali na starosti Jeroen Dubbeldam, ako aj Wim a Ben Schroderovci a tento rok sa predali kone za 864 miliónov eur.

Slávny podnikateľ Donald Trump a Mark Bellissimo hostia 5. januára 2014 v nádhernom Mar-a-Lago Club v Palm Beach na Floride prvých 35 jazdcov zo svetového rebríčka FEI do Trump Invitational Grand Prix organizovanou spoločnosťou ROLEX. Trump Invitational opäť tento rok podporí charitatívnu súťaž prezentovanú Fidelity Investments, ktorý za posledné 4 roky vyzbierali viac ako 4,2 milióna dolárov pre viac ako 90 charít v Palm Beach.

Poľská jazdkyňa Katarzyna Milczareková predala svojho najlepšieho koňa, šimľa Ekwadora. Spolu dosiahli množstvo úspechov, zúčastnili sa Olympijských hier v Londýne v roku 2012 a u našich susedov ovládli Grand Prix na CDI-W v Brne. Tohto plemenného žrebca po Heraldikovi zakúpil londýnsky krajčír Roubi L´Roubi a jazdiť ho bude belgický Grand Prix jazdec Marc-Peter Spahn sídliaci v Holandsku.

NOVINKA táž

raničia

TOP 2:

Autor textu: Denisa Valentová

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Scott Brash a Hello Sanctos foto: FEI

Wellington, Kentucky a Montreal podali žiadosť o usporiadanie Svetových olympijských hier v roku 2018. Uchádzači budú prezentovať svoje konečné ponuky FEI predsedníctvu osobne na schôdzi v júni 2014. Po stretnutí sa vyhlási rozhodnutie.

DREZÚRA...

STRIEŠKY nad dvere

transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm konzoly z čierneho konštrukčného plastu kat. č.: 490002

65,00 € 78,00 € s DPH

>>> PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm konzoly z čierneho konštrukčného plastu kat. č.: 490001

Isabell Werthová a El Santo NRW foto: FEI

37,00 € 44,40 € s DPH

TOP 1:

Isabell Werthová vyhrala svoj 10. German Masters titul na CDI-W Stuttgart 2013. Charlotte Dujardinová bola menovaná FEI športovcom roku 2013. Získala cenu ,,Reem Acra Best Athlete“. Ide už o tretieho drezúrneho jazdca, ktorý získal tento titul od vzniku tohto ocenenia v roku 2009. Edward Gal dosiahol na tento titul v roku 2010 a Adelinde Cornelissenová v roku 2011.

TOP 2:

<<< ALUMINIUM 120x100 cm 99,00 € 118,80 € s DPH

Vo veku 23 rokov zomrel ple- menný trakénsky žrebec Hohenstein. Bol otcom 30 plemenných žrebcov a vyše 100 prémiovaných kobýl. Medzi jeho najznámejších potomkov patria plemenný žrebec His Highness, Grand Prix žrebec Munchhausen, tiež tohtoročný víťaz ME juniorov Habitus.

www.zivotnystyl.eu

transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm hliníkové konzoly kat. č.: 490003

www.celox.sk

Celox spol. s r. o. Družstevná 1, 900 23 Viničné, Tel.: 033 647 6573 Mobil: 0905 412 590 objednavky@celox.sk

pobočka Banská Bystrica pobočka Prešov Zvolenská 16, K Surdoku 25, 974 05 Banská Bystrica, 080 01 Prešov, Tel.: 048 415 1944 Tel.: 051 776 1053 Mobil: 0905 720 598 DECEMBER 2013/JANUÁR Mobil: 09072014 277 31 425 celoxbb@celox.sk celoxpo@celox.sk


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZO ZAHRANIČIA

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZO ZAHRANIČIA

Slováci v zahraničí CSI** Boll a CSI** Tortona v podaní Bronislava Chudybu Autor textu a foto: Sandra Kállayová Prvé októbrové dni sa niesli v znamení medzinárodných pretekov v nemeckom Bolle. Bronislav Chudyba dosahoval na týchto pretekoch značné úspechy. Vo štvrtkovej 145 cm vysokej súťaži skončil spomedzi 50 pretekárov na 2. mieste s jeho najlepším 11-ročným valachom Concanom (Come on x Grannus), s ktorým sa v piatok v 145 cm parkúre umiestnil na 3. priečke z taktiež 50 štartujúcich dvojíc. V sobotu sa Broňovi podarilo skončiť na 4. mieste so 7-ročným valachom Tamarindom LS (Tialoc La Silla x Cash) v súťaži vysokej 130 cm pre mladé kone. Táto dvojica skončila vo finále na 135 cm vysokých prekážkach piata. V sobotu Bronislav skočil štvrtý s 8-ročným valachom Angelottim (Indoctrox Lavall

CSI** Linz

II) v 145 cm vysokom parkúre. Druhý októbrový víkend získaval Bronislav Chudyba ocenenia na medzinárodných pretekoch v Tortone. Prvý deň sa umiestnil v 7-ročných koňoch na 3. mieste s kobylou Extasy III, s ktorou túto súťaž v sobotu aj v nedeľu vyhral. Vo finálovej súťaži 6-ročných koní skončil na 2. mieste s kobylkou Zapriou. V 130 cm vysokej súťaži s dvoma žolíkmi v nedeľu skončil na druhom dekorovanom mieste s valachom Tamarindom LS. Vo finále strednej túry skončil šiesty s valachom Quincym. V Grand Prix sa Bronislav s valachom Angelottim umiestnil na krásnom 10. mieste spomedzi 46 štartujúcich dvojíc. Zlato si odniesol svetoznámy jazdec zo Švajčiarska Pius Schwizer.

lošová s jej známym úspešným 10-ročným šimľom Nourejevom Z (Nelson Z). Dvojica štartovala tri dni po sebe v súťažiach Gold Tour, kde skákala na výš-

CSI** Budapešť

Bronislav Chudyba

kach od 140 do 145 cm. Prvé dva dni prekonali parkúry bez trestných bodov a v hlavnej finálovej súťaži zhodili jednu prekážku v základnom kole.

32 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

la ako tretia Zuzana Zelinková na koni Filicita, ktorá skončila zároveň na 5. mieste s kobylkou Zilesskou. Monika Noskovičová sa s koníkmi Cita a Castelan 3 umiestnila na 4. a 6. mieste. Vo finálovej 140 cm súťaži pripadli ocenenia dvom slovenským pretekárom, a to Monike Noskovičovej, ktorá skončila s kobylkou Sclinturou na 5. mieste, a Róbertovi Pálovi s Aldinom, ktorý doskákal šiesty. Monika dojazdila rozoskakovanie s jednou zhodenou prekážkou a Róbert s dvoma. V nedeľu sa hneď zrána darilo Simonke Viglašskej, ktorá s kobylkou Chaccobelou skončila tretia vo finále Elite Tour na prekážkach vysokých 115 cm.

Monika Noskovičová

www.zivotnystyl.eu

Autor textu: Sandra Kállayová

Tomášovi Kuchárovi s Gandorom Vant Graaf Janshof, keď skončili medzi 55 štartujúcimi na 8. mieste. Vo finálovej súťaži detí a juniorov opäť hviezdili naše jazdkyne, keď Michaela skončila s Alcasom druhá a Sára s Bayardillou piata. Slovenskí pretekári sa v hlavnej súťaži pre 6- a 7-ročné prebojovali do rozoskakovania a vďaka jednej zhodenej prekáž-

ke skončili na 9. a 10. mieste. Monika Noskovičová sedlala Citu a Andrej Hollý Caja. 45 jazdcov a koní sa snažilo získať zlato vo finálovej Grand Prix. Siedmim z nich sa podarilo prebojovať do rozoskakovania, kde na výške 145 a 150 cm zvíťazila švajčiarska jazdkyňa Alexandra Flickerová. Jana Sláviková a Lord Levisto skončili na úžasnom 4. mieste.

Autor textu: Sandra Kállayová

Začiatok decembra bol úzko spojený s pretekmi v Poľskom Leszne. Bronislav Chudyba potešil Poliakov svojou účasťou. Prvý deň sa mu po-

CSI** Lake Arena vo Wiener Neustadte Autor textu a foto: Sandra Kállayová 21. až 24. novembra sa konali medzinárodné preteky v rakúskom Wiener Neustadte, ktoré boli bohaté účasťou slovenských dvojíc. Prvý deň v súťaži vysokej 135 cm na čas sa umiestnila na 2. mieste Alexandra Nálepková a Utopie VD Heffinck zo 47 štartujúcich dvojíc. V nasledujúcej Big Tour skončil šiesty Marián Štangel na koni Badarco z počtu koní 45. V piatok sa v 135 cm parkúre umiestnila Monika Noskovičová s kobylou Abanta van de Huiskens na 3. mieste. V sobotu sa konali finálové súťaže mladých koní. V súťaži 6- a 7-ročných koní sa slovenským jazdcom veľmi darilo. Výšku 130 cm pri počte pretekárov 46 dojazdi-

Posledné novembrové dni sa niesli v znamení medzinárodných pretekov v Ebreichsdorfe. Vo štvrtok si Sára Štangelová s Bayardillou odniesla 4. miesto z detsko-juniorskej súťaže, kde bojovala na výškach 120 a 130 cm. V piatok v tejto istej kategórii skončila na 2. mieste Michaela Ješková s Alcasom. V sobotu sa v súťaži 6- a 7-ročných koní najviac darilo

CSI** Leszno v Poľsku

Autor textu: Sandra Kállayová

Prvý novembrový víkend sa v rakúskom Linzi konali medzinárodné halové preteky. Z našich parkúrových jazdcov nás účasťou potešila Jana Mik-

CSI** Magna Racino v Ebreichsdorfe

darilo vyhrať 6-ročné kone s Glean Love a vo finále v nedeľu obsadil 2. miesto. So 7-ročnou Extasy sa mu tiež darilo, keďže si deň čo deň vy-

skákal umiestnenia. V prvých dvoch parkúroch sa umiestnil na 3. mieste a vo finále skončil druhý. V Big Tour sa umiestnil na 5. mieste s Quincy.

Autor textu a foto: Zdenka Ciganová

Začiatok decembra je tradične spätý s parkúrovými pretekmi v Budapešti. Športová hala László Papp Arena aj tento rok prilákala na preteky CSI** W kvalitné obsadenie jazdcov z 15 krajín, ktorí sa postarali o výborný športový zážitok pre početnú kulisu divákov. Slovensko tento rok zastupoval len Ján Cigan ml. s dvojicou Cornetta a Mercedes. S 8-ročnou Mercedes štartoval v súťažiach s výškou prekážok do 140 cm a v nedeľu im víťazstvo ušlo len o vlások, keď skončili druhí za najrýchlejšou Nemkou Jorne Sprehovou s 11-ročným valachom Kick Like Bumom (po Kolibri). V sobotňajšej súťaži s prekážkami do 160 cm, ktorej výsledky sa započítavajú do Svetového pohára, kraľoval Oliver Lazarus s Pour la Poussage (po Polytraum), ktorý v najrýchlejšom čase a s jediným čistým výkonom v rozoskakovaní jasne zvíťazil. A tak si diváci vypočuli exotickú hymnu Juhoafrickej republiky, ktorú Lazarus reprezentuje, aj keď sídli v Nemecku a dlhodobo pôsobil u Ludgera Beerbauma a momentálne je už jazdcom bavorského Wolfganga Puschaka. Druhú priečku v rozoskakovaní obsadila Ellen Whitakerová s Arena Uk Landom (po Landor S) z Anglicka a tretí skončil Emanuele Gaudiano z Talianska s Casparom 232 (po Casper). Po veľmi pekne prekona-

nom parkúre chyba na poslednej prekážke – kolmáku v dvojskoku, pripravila jedinú slovenskú dvojicu Jána Cigana ml. a deväťročnú Cornettu (po Cornet Obolensky) o účasť v rozoskakovaní. V nedeľnej hlavnej súťaži sa po napínavom rozoskakovaní, keď prví traja jazdci skončili v jednej sekunde s čistým kontom, z víťazstva tešila Jorne Sprehová s 8-ročnou Quidam´s Cherie (po Quidam ´s Rubin), na 2. a 3. mieste skončili Holanďania Pieter Keunen s Mojitom a Henk van de Pol s Willinkom. Náš zástupca Ján Cigan ml. s Cornettou ukončil parkúr s jednou chybou. Neodmysliteľnou súčasťou buda-

peštianskych pretekov je súťaž štvorzáprahov započítavaná do Svetového pohára, kde zvíťazil I. Chardon z Holandska. Bohatý sprievodný program bol tento rok v čisto maďarskom prevedení, a tak sme mohli sledovať číkošov, husárov, maďarských „donských kozákov“ a nepreberné množstvo Mikulášov za sprievodu pre nás nezvyčajne znejúcich vianočných pesničiek v maďarčine. Budapeštianske halové preteky sú jediné preteky v našej oblasti konané v hale, ktorá sa svojimi parametrami a atmosférou podobá halám, na aké sme zvyknutí z jazdeckých prenosov z Eurošportu, a tak sa tešíme na kvalitné výkony aj na ďalší rok. Ján Cigan

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 33


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PRETEKY

Z jazdeckého

V Motešiciach sa lúčili so sezónou

Autor textu: Sandra Kállayová, autor foto: Ján Yanco Čepa

34 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

UŽITOČNÉ TIPY, ako strihať kone Predajca — SLOVENSKO SEVERNÝ VIETOR — Považany 432 www.PrepravaZvierat.sk (granule)

Lais van Deventerová, ošetrovateľka svetovo známeho parkúrového prete0903 75koní 4444 / 0905 73 4444 kára Gerca Schrodera, vám prezradí, na čo nemáte zabúdať pri strihaní koní. • Čo najčastejšie používať nové alebo nabrúsené nože. • Uistite sa, že v strojčeku je vždy dosť oleja. • Držte strojček kolmo. • Vždy strihajte len čistého a suchého koňa.

Preprava koní Granule pre kone

0903 75 4444

• Odstraňujte z koňa ostrihané chlpy kefou. • Ak chcete vystrihať nejaký špeciálny strih alebo byť naozaj presní, nakreslite si obrysy na koňa vopred. • Postupujte v rovnakom smere, aby ste predišli viditeľným čiaram. • Vždy po strihaní koňa umyte.

reklama

HIPOSAFE TEXTILIE kompletni textilní směs pro pískové povrchy kolbišť a jízdáren česká výroba

Helga Kovalovská po úspešnom absolvovaní drezúrnej úlohy. Foto: Ján Yanco Čepa

Prvé zimné drezúry na Ranči Ouzkých V sobotu 23. novembra sa uskutočnilo prvé kolo zimného drezúrneho pohára na Ranči Ouzkých v Bratislave. Súťažilo sa v krytej jazdiarni, kde bol pripravený vyzdobený obdĺžnik. Rozhodcovský zbor pracoval v zložení: Dagmar Kočiová, Naďa Ivaničová a Jana Medová. Prvej súťaže st. Z sa zúčastnilo 9 jazdeckých dvojíc. V otvorenej súťaži si prvé miesto vybojovala Linda Jurkovičová s Falšom (SŠ Ivanka pri Dunaji), ako druhá sa umiestnila Katarína Krišpinská – Solo Elgata (BMM Bela Dulice) a

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PRETEKY

Autor textu: Sandra Kállayová, foto: web

23. – 24. novembra sa v žrebčíne v Motešiciach uskutočnili skokové preteky nesúce názov Rozlúčka so sezónou. Sobota sa začínala súťažou Hobby pri výške 80 cm, v ktorej zvíťazil Martin Maivald na koni Lukas. Druhá súťaž ZM na limitovaný čas bola víťazná pre Kristínu Tomčíkovú a Karina, druhá doskákala K. Kozovská a tretia V. Hillová. 100 cm vysokú súťaž taktiež na limitovaný čas vyhrala Emma Kotianová na koni Citaria. N. Kratochvílová a K. Kozovská skončili na druhom a treťom mieste. ZL s rozoskakovaním bolo víťazné pre Yaninu Haraninu a Leona, ktorá ako jediná z 25 pretekárov prekonala základný parkúr, ako aj rozoskakovanie bez trestných bodov. Striebro išlo k L. Drobnej a bronz k S. Hlockému. V nedeľu sa v 100 cm vysokej súťaži na limitovaný čas na prvom mieste umiestnila K. Tomčíková a Karino. Druhá docválala V. Kučerová a hneď za ňou sa do limitu vtesnala K. Kozinková. Už spomínaná Y. Haranina zvíťazila v nasledujúcom ZL, taktiež s koníkom Leonom v počte dvojíc 40. Za ňou sa umiestnili M. Osvaldová a S. Hlocký. Finálovú súťaž L s rozoskakovaním potešilo účasťou 20 dvojíc. 5 z nich sa prebojovalo do rozoskakovania, v ktorom si vyskákal zlato Michal Žák a Blondee. Druhá skončila J. Haranina a tretí P. Krišpinský.

športu

ENERGYS krmivá pre kone

Základní vlastnosti finálniho povrchu s textílií HIPOSAFE:

Autor textu: Sandra Kállayová

tretie miesto patrilo Natálii Trgovej – Harbas (Hipocentrum TC Contact). V kategórii detí si prvenstvo odniesla Vladimíra Novačková – Obawa (Ranč Ouzkých BA). V druhej súťaži – drezúre Z4 – sa zúčastnilo 7 dvojíc. Prvenstvo si opäť odniesla Linda Jurkovičová s Falšom, ako druhá sa umiestnila N. Trgová s Harbasom a tretie miesto si vybojovala Andrea Horváthová – Risky Jump (Pony Team BA), ktorá zároveň aj vyhrala prvé miesto v kategórii detí. Do tretej súťaže – drezúry na úrovni L – nastúpilo 7 jazdeckých dvojíc, z

toho Katarína Krišpinská na troch koňoch a nakoniec sa táto jazdkyňa s koníkom Kacperom umiestnila na prvom mieste, s koňom Solo Elgatom na treťom mieste a s kobylkou Obawou na 4. mieste. Medzi ňu sa prebojovala veľmi elegantne pôsobiaca dáma Helga Kovalovská s koňom Baltom L (Ranč Ouzkých BA), ktorá si vybojovala 2. miesto. V drezúrnej úlohe st. S zvíťazila Katarína Mifkovičová – Liberta (Pegasus Monarch Šamorín), pred Katarínou Krišpinskou na koni Kacper. Druhé kolo tohto pohára je naplánované na január 2014.

www.zivotnystyl.eu

✓ mimořádně homogenní ✓ velmi pružný ✓ vysoká schopnost optimálního udržení vlhkosti e-mail: hiposafe@cctliberec.cz GSM: +420 603 259 977

www.hiposafe.cz NOVEMBER 2013

35


DARUJTE SI STATNU PREMIU

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / WESTERN

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / WESTERN

AZ

Úspešná sezóna tímu North Orava Cutting Horses

V

Tohtoročná sezóna tímu z North Orava Cutting Horses (N.O.C.H) sa začala v Galante na Silverlake ranči, kde sa uskutočnila prvá súťaž zo série štyroch pretekov. Séria pretekov bola organizovaná pod hlavičkou Slovenskej asociácie westernu a rodea v spolupráci s Czech and Slovak NCHA.

Autor textu: Anton Kondela, www.cutting.sk, autor foto: Jozef Lang, internet

D

voje preteky sa uskutočnili v Galante, ďalšie dvoje boli organizované v Hrabušiciach na Kam quarter horses. Na týchto pretekoch sa zúčastňovali jazdci z Česka, Poľska, Maďarska. Séria vyvrcholila opäť v Galante Majstrovstvami SR vo westernovom jazdení. V kategórii Open sa Anton Kondela na koni Willie Emillie umiestnil so skóre 71 bodov na druhom mieste a s koňom Miss Claire Cat so skóre 70,5 bodu na treťom mieste. V triede Non pro Milan Klimčík na koni First Smart Pep zvíťazil so 69,5 bodu. V triede Derby 4-ročných koní zvíťazil Anton Kondela na koni Spring Spritzer so skóre 72 bodov. Milan Klimčík bol druhý na koni Pedro Cat so 71 bodmi.

Klimčík sa na koni First Smart Pep umiestnil na druhom mieste v triede Non pro. Ďalšími pretekmi, ktorých sa zúčastnil Anton Kondela z tímu N.O.C.H, boli European Cutting Championship Open, ktoré sa uskutočnili na výstave koní Americana v nemeckom Augsburgu. S päťročnou kobylou Willie Emillie skončili v ťažkej konkurencii na osemnástom mieste z tridsiatich štartujúcich, do finále postupovalo dvanásť jazdcov. Po Americane nasledoval Stredoeurópsky pohár v Maďarskom Székesfehérvári, ktorého sa zúčastnili jazdci z Maďarska, Rakúska, Poľska a Čiech. Zvíťazil Anton Kondela na koni Willie Emillie so 141 bodmi. Z Maďarska Willie Emilie s Antonom Konde-

V

Playboyovi a z kobyly Willie Fantagira. Sezónu tímu z North Orava Cutting Horses zakončili vo francúzskom Lyone, kde sa po tretíkrát na výstave koní Equita konala súťaž zo série Mercuria World Serie of Cutting. Sedem pretekov z tejto série sa uskutočňuje v USA, jedny v Kanade a jedny vo Francúzsku. Týchto pretekov sa za podpory ostatných členov N.O.C.H zúčastnil aj Marek Medvecký s kobylou Spring Spritzer. V triede štvorročných koní European Derby Non pro sa po dvoch kolách umiestnil na skvelom druhom mieste. Spring Spritzer je štvorročná kobyla plemena american quarter horse, ktorú vlastní Marek Medvecký. Bola dovezená na jar 2013 z USA, pôvodom je po úspešnom žrebcovi Quejanaisalenovi a z kobyly Spring Dual. Tím North Orava Cutting Horses by týmto chcel poďakovať svojim klientom, zákazníkom a všetkým, ktorí sa zaslúžili o jeho úspešnú sezónu.

Marek Medvecký – Spring Spitzer

Jazdci z N.O.C.H sa zúčastňovali aj pretekov v zahraničí, začali Majstrovstvami Poľska vo Western City v Karpaczi. V triede Open sa Anton Kondela umiestnil na koni Willie Emillie so 69 bodmi na druhom mieste a s koňom Miss Claire Cat na treťom mieste so 68 bodmi. V triede Jackpot Open jazdec Anton Kondela na koni Willie Emillie skončil na treťom mieste so 73 bodmi. Milan

36 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Anton Kondela – Willie Emillie

lom cestovali na ich posledné preteky sezóny do Nemecka na Royal Bavarian Cutters Open Finals, kde sa umiestnili na druhom mieste so 143 bodmi, víťazstvo im ušlo iba o pol bodu. Willie Emilie je päťročná kobyla plemena paint horse, ktorú vlastní Štefan Matuláni z Liptovskej Sielnice, bola vytrénovaná v N.O.C.H. Pôvodom je z chovu N.O.C.H po žrebcovi Dual Chick

Milan Klimčík – First Smart Pep

www.zivotnystyl.eu

Infolinka: 02/58 55 58 55

www.pss.sk

DECEMBER 2013 37


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / WESTERN

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / WESTERN

20. VÝROČIE ZALOŽENIA

Slovenskej asociácie western ridingu a rodea

NIEČO O VZNIKU A ZAČIATKOCH WESTERNU NA SLOVENSKU

Autor textu: Anton Kondela, www.cutting.sk, autor foto: Jozef Lang, internet

Z

ačiatky western ridingu u nás sa datujú do roku 1981, kedy vyšlo v časopise „Jezdectví/Jazdectvo“ niekoľko článkov o westernovom spôsobe jazdenia na amerických rančoch. Tento spôsob jazdenia najprv vyskúšal Karel Mročka z Metylovíc, ktorý potom svoje skúsenosti odovzdával ďalej. Už v jeseni 1982 sa uskutočnil 1. skúšobný ročník tzv. Beskydské stezky v Rožnově pod Radhoštěm za účasti 11 jazdcov. Boli to vlastne dištančné preteky, ktoré sa vyznačovali tým, že jazdci, ktorí jazdili westernovým spôsobom, boli westernovo oblečení a po prvýkrát vystúpili v takom oblečení na oficiálnej športovej súťaži. Ako divák sa vtedy zúčastnil aj Karol Hollý z Hronoviec, ktorý neskôr usporadúval takéto súťaže na Slovensku. V roku 1984 (3. – 16. 6.) sa uskutočnil prvý kurz westernového jazdenia v bývalom Československu, ktorý zorganizoval vtedajší JO Slovan Frenštát pod Radhoštěm. Kurz viedol majster Švajčiarska vo westernových súťažiach Beat Haug s manželkou Anitou. Tento kurz viedli len za stravu a ubytovanie. Po tejto etape sa začali v celom Československu konať rôzne „stezky“, ktorých súčasťou sa stali aj westernové disciplíny, v ktorých kraľovali trail a rýchlostné disciplíny. V roku 1989 (5. 8.) bola v Přerove usporiadaná westernová súťaž pod názvom „Moravská cena“, kde sa zúčastnilo vyše 30 jazdcov z celého Československa a 5-tisíc divákov. Na tejto súťaži boli predložené niektorým účastníkom Zásady československého western riding klubu, spracované p. Jozefom Šichom. A konečne 10. marca 1990 sa v Přerove konalo ustanovujúce valné zhromaždenie (snem) Českoslo-

38 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Na rodeo v Spišských Vlachoch chodili tisíce divákov

venského western riding klubu, za účelom vypracovania stanov a ich registrácie na ministerstve vnútra. Prvým prezidentom sa stal Vratislav Gloziga. Prvé pravidlá WRC boli preložené z pravidiel EWU (Erste Western Union Deutschland), ktoré priniesli členovia zo zájazdu na Americane v roku 1990 v Augsburgu a prvé školenie z pravidiel WRC sa uskutočnilo vo februári 1992. Približne od tohto obdobia sa začali okrem Karola Hollého objavovať aj ďalšie mená slovenských členov WRC ako Peter Hric, Jozef Jeluš, Hynek Machalík, Dušan Deák, Vlado Pandula, Milan a Pavel Podolanovci, Vilo Dudáš, Tomáš Balcárek a ďalší... Spolu s nimi sa registrovali sekcie Veľká Lúka, Ľubina, Bratislava a ďalšie. Ešte po rozdelení bývalej ČSR vykonávali svoju činnosť všetky sekcie z Čiech, Moravy aj Slovenska v rámci jedného spoločného WRC. Až po rozdelení meny bolo nutné pristúpiť aj k rozdeleniu klubu vrátane financií, ktoré sa uskutočnilo na základe pomerného počtu členov. Dňa 27. februára 1993 sa v Borin-

ke stretlo 44 zástupcov bývalých slovenských sekcií Československého western riding klubu z Bratislavy, Hronoviec, Veľkej Lúky a neregistrovaných jazdcov na ustanovujúcom sneme Slovenskej asociácie western ridingu a rodea. Do prvého prezídia boli zvolení: prezident: Peter Hric, ekonóm: Karol Hotový, sekretár: Karol Hollý, viceprezident pre šport a metodiku: Peter Vokoun, viceprezident pre propagáciu, tlač a styk s verejnosťou: Laco Salaj. V tomto roku sa uskutočnilo 6 podujatí: Zálesie, Hronovce, Topoľčianky, Piešťany, Muráň – Veľká Lúka a Ľubina. V rokoch 1993 – 1994 štátna veterinárna správa zakázala disciplíny s dobytkom. V tom čase prebiehali v celej Európe mohutné protesty ochrancov proti týraniu a zneužívaniu zvierat, ku ktorému zaraďovali dokonca aj jazdenie na koni. Protestné akcie vyvrcholili chaotickou, až doslova otrasnou akciou mladých ochrancov na Veľkej pardubickej. V roku 1995 vyšiel nový zákon na ochranu zvierat. Kompetencia vydať povolenie či zakázať rode-

www.zivotnystyl.eu

ové disciplíny prešla na okresné veterinárne správy. V tom roku bolo povolené jediné rodeo, a to v Ľubine. V roku 1996 vstúpili zástupcovia SAWRR do rokovaní so Štátnou veterinárnou správou o povolenie jednotlivých súťažných disciplín, platných pre celé Slovensko. Nakoniec nám ŠVS povolila pre rodeá oddeľovanie a lasovanie. Najväčšiu zásluhu na rokovaniach má Dušan Deák st. v spolupráci so sekciami Veľká Lúka a Ľubina, ktorí sa podieľali na vypracovaní pravidiel pre rodeové disciplíny. V roku 1996 začal vychádzať informačný bulletin Western riding revue, od roku 1997 vo farebnom vyhotovení. Okrem informácií o dianí v organizácii obsahoval aj články o plemenách koní, rady veterinára, kovbojskú kuchyňu a iné. Do roku 1996 boli členovia informovaní prostredníctvom Infoservisu, ktorý členovia prezídia vydávali a rozmnožovali v domácich podmienkach. WRR v podobe

Lucia Celecová a HATTATITLA

časopisu vychádzala ako občasník (cca 6 čísiel/rok) až do roku 2005, kedy nás predbehli technológie. Odvtedy sú členovia informovaní výlučne prostredníctvom webovej stránky. V roku 1998 sa na elimináciu účasti jazdcov, ktorí nie sú pripravení na preteky a majú neovládateľné kone, zaviedla povinnosť pred prvým štartom na pretekoch absolvovať kvalifikačné skúšky u regionálneho rozhodcu (schválené na sneme 13. 12. 1997 v Žiline).

Pačes, Dušan Deák st., Daniel Meždej, Jana Cigáneková st. V roku 2002 sme zásluhou vtedajšieho prezidenta Slovenskej asociácie western ridingu a rodea Štefana Pačesa získali na ďalšie 4 roky silného sponzora – Veľkopopovického Kozla. Ročníky 2002 – 2005 prebiehali pod názvom Veľkopopovický Kozel Rodeo. V tom čase sa na Slovensku množili jazdecké centrá zamerané na westernové jazdenie, pribúdali ranče a budovali sa arény.

Dňa 3. 4. 1998 mimoriadna členská schôdza v Želiezovciach schválila vstup Slovenskej asociácie western ridingu a rodea do štruktúr Slovenskej jazdeckej federácie. Hlavný motív na vstup bol, aby Slovensko mohlo oficiálne podporiť zaradenie reiningu ako ďalšej jazdeckej disciplíny na Svetových jazdeckých hrách a následne aj na olympiádu, ale aj pozdvihnutie a uznanie westernu v slovenských jazdeckých štruktúrach. Zároveň bola v roku 1998 spustená prvá webová stránka Slovenskej asociácie western ridingu a rodea. Stránku vytvoril a niekoľko rokov viedol Radim Skála. Stránka obsahovala hlavne kalendár pretekov, propozície a výsledky pretekov. V roku 2001 vyšli prvé slovenské Pravidlá western ridingu a rodea. Vychádzali z aktuálnych českých pravidiel. Dovtedy sa jazdilo podľa českých pravidiel. Hlavnú zásluhu na ich vydaní malo vtedajšie prezídium v zložení: Štefan

O ďalšom vývoji vo westerne na Slovensku sa dozviete v ďalšom čísle.

Dlhoročný prezident SAWRR Ing . Štefan Pačes

reklama

LACTOBACILLUS BULGARICUS (LB) — NAJSTARŠIA PROBIOTICKÁ BAKTÉRIA SVETA Zaužívaná dogma, že probiotiká sú vhodné iba pri tráviacich ťažkostiach či po antibiotikách, je prekonaná! Jedinečné bulharské prírodné rastlinné probiotiká vyrábané unikátnou biotechnológiou dokážu vybudovať zdravie nanovo. probiotiká spracované patentovanou biotechnológiou z ekologicky čistých zdrojov neopakovateľné špecifické vlastnosti LB pôsobia po užití priaznivo na 11 oblastí zdravia zabezpečená niekoľkoročná funkčnosť probiotika iba pri izbovej teplote vďaka obalu z čisto prírodných zložiek prírodné zložky obalu probiotika telo použije ako základné stavebné jednotky buniek okamžité využitie a spracovanie organizmom bez vynaloženia dodatočnej energie Spoločnosť DAFLORN vyrába na objednávku aj probiotické produkty pre zvieratá. LACTILI pre žrebce, kobyly a žriebätá – obsahujú špeciálnu kombináciu probiotík s vysokým obsahom LB. Užívaním sa zabraňuje hnilobným a zápalovým procesom v tráviacom trakte, zvyšuje sa imunita, prebieha detoxikácia, podporuje sa regenerácia, reprodukcia a činnosť mozgu. Obsah vápnika, fosforu a vitamínov lieči pohybový aparát a štruktúru kostí koní. LACTILI pre žrebce počas obdobia párenia – sú navyše obohatené o rastlinné extrakty z ľubovníka bodkovaného, koreňa žihľavy, ženšenu, kotvičníka zemného a papáje na riešenie problémov spojených nielen s rozmnožovaním koní. Výrazne zlepšujú schopnosti oplodnenia u čistokrvných žrebcov počas celého obdobia rozmnožovania. Používajú sa pri čistokrvných anglických žrebcoch.

WWW.DAFLORN.COM/SK DAFLORN@AZET.SK 0918 517 986 0911 937 944

DECEMBER 2013 39

DAFLORN — BULHARSKÉ RASTLINNÉ PROBIOTIKÁ aj pre KONE A INÉ ZVIERATÁ


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PÓLO

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PÓLO

Fenomenálny PolitoPieres/ Allegria s titulom najlepšieho gólmana Argentine Open 2013

Pepe Santamarina a Adolfo Cambiaso počas dekorácie víťazov Hurlingham Open 2013

AJ KONSKÉ PÓLO vie prekvapiť Bol to doslova šok, keď sa do finále prestížneho turnaja 2013 Argentina Open neprebojovali tradiční rivali La Dolfina a Ellestrina Piaget. Práve družstvo Ellestrina Piaget išlo z kola von, keď ho s veľkým prekvapením porazili outsideri z kanadského tímu Allegria. Ako to v Južnej Amerike nakoniec dopadlo?

Autor textu: Miroslava Ryšková, foto: polo klub

S

emifinálové zápasy v Argentíne, krajine s takmer európskym nádychom, boli pre všetkých priaznivcov konského póla skutočným pôžitkom. Potvrdili totiž, že ani tí najjasnejší favoriti nemusia vždy vyhrať. Prvý semifinálový zápas

medzi družstvom La Dolfina a La Natividad prezradil, že viac umu v konskom sedle má štvorica Adolfo Cambiaso, Pelon Stirling, Pablo MacDonough a Juan Martín Nero z tímu La Dolfina. Ale aj tento zápas bol dramatický, najmä keď sa Juan

Adolfo Cambiaso/La Dolfina vo finále Argentine Open 2013 proti tímu Allegria/Polito Pieres.

40 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Pieres, Gonzalo Pieres Jr., Mariano Aguerre, zostalo po prehre vo veľkom smútku. „Som veľmi sklamaný a táto prehra zatieni všetky výhry tohto roka. Hrali sme zle, boli lepší,“ neskrýval svoje sklamanie po prehranom semifinálovom boji známy Facundo Pieres, ktorý túžil pozdvihnúť najdôležitejšiu trofej juhoamerického turnaja nad svojím sedlom.

DRAMATICKÉ FINÁLE 2013 ARGENTINE OPEN Finále 2013 Argentine Open bolo dramatickým predstavením, ktoré napokon skončilo skóre 16 : 11 v prospech favorizovaného tímu La Dolfina. V zložení Adolfo Cambiaso, Pelon Stirling, Pablo MacDonough a Sebastian Merlos vybojovali pre svoje farby najcennejší a najprestížnejší

titul záveru roka. „Allegria hrala veľmi dobre, preto sme museli byť po celý čas sústredení. Dokázali sme však vyhrať a získať Triple Crown, čo nebolo vôbec ľahké dosiahnuť, preto som veľmi šťastný,“ priznal sa jeden z čerstvých držiteľov trofeje Pelon Stirling. Hráčske umenie, bojovnosť a zohraté kombiná-

reklama

T VIA IP NA N DA OČN Ý RČ EK

Martín Nero zranil. Trikrát skóroval a svojmu tímu pomohol k víťazstvu 20 : 13, no cesta do finále v hráčskom sedle sa preňho skončila. V druhom semifinálovom zápase, kedy hráči z tímu La Dolfina čakali na vyhlásenie svojho finálového súpera, prišlo k nečakanému zvratu. Družstvo Ellerstina Piaget, ktoré je už roky stabilným účastníkom finálového súboja, nečakane podľahlo nováčikom z Kanady. Podľa športových komentátorov však nešlo o skutočne prekvapivé víťazstvo, keďže družstvo v zložení Ponito Pieres, Hilario Ulloa, Lucas Monteverde a Fred Mannix celým turnajom úspešne preplávalo a ukázalo pevné hráčske väzby. Už vo štvrtom chukkre sa dostali do vedenia a svoj náskok si nenechali vziať. Družstvo Ellerstina Piaget, v ktorom bojovali slávny Facundo

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 41


Ďakujeme partnerom a fanúšikom za podporu v sezóne 2013! ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PÓLO

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / PÓLO

cie tímu Allegria pochválil aj Pablo MacDonough. Zranenému Juanovi Martínovi Nerovi nezostalo nič iné, len zápas pozorovať mimo hracej plochy. RARITNÁ FOTOGRAFIA PRE SLOVENSKO Zostaňme ešte pri hviezdach z tímu La Dolfina a Adolfovi Cambiasovi. Slovenskému pólo tímu Polo Klub Bratislava 1888 sa podarilo zvečniť hráča Adolfa Cambiasa s naturalizovaným Slovákom Pepem Santamarinom, ktorý je prezidentom pólo a hendikepovej komisie v Buenos Aires. Už roky zastupuje organizáciu

stvá z Maďarska a Rakúska a bol obstojným súperom pre Holanďanov a Talianov, pozdvihol meno Slovenska aj vo svete pólo turnaja. „Verím, že aj v roku 2014 sa nám podarí zostaviť kompetitívny tím, dostatok výborných koní a silného reklamného partnera na to, aby sme mohli dobre reprezentovať Slovensko na európskom šampionáte,“ povedal Peter Godányi, riaditeľ klubu v Bratislave.

toho najstaršieho pólo turnaja na juhoamerickom kontinente a zároveň je reprezentantom Slovenskej republiky. Hral s naším tímom na prvých Majstrovstvách Európy v roku 2010, kde sa vôbec po prvý raz predstavil aj slovenský tím v zložení Ivan Weiss, Peter Godányi, Sebastián Tkáčik a Pepe Santamarina. Dôstojný výkon vtedajšieho tímu, ktorý porazil druž-

PRÍPRAVA NA ĎALŠIU SEZÓNU V PLNOM PRÚDE Kým sa hráči pripravujú na zámorskú sezónu, ktorá sa začína novoročnými turnajmi na Barbadose, kone po náročnej sezóne oddychujú na pastvinách. Príprava pred európskou pólo sezónou už tradične prebieha na argentínskych farmách a v kluboch pod dohľadom skúsených trénerov. Naši reprezentanti majú veľkú moti-

váciu na nasledujúcu sezónu, keďže v roku 2014 sa budú konať majstrovstvá Európy a Slovenská pólo asociácia má ambíciu poskladať kvalitný reprezentačný tím. O presných termínoch konania, ako aj mieste šampionátu bude Polo Klub Bratislava 1888 informovať na svojom rovnomennom profile na sociálnej sieti Facebook. Ak ešte nie ste fanúšikom stránky, rozhodne by ste to mali čím skôr napraviť, aby vám neušli tie najaktuálnejšie informácie z jedinečného sveta džentlmenského póla. Ak uvažujete o absolvovaní zámorskej prípravy na farme v Argentíne, bratislavský pólo klub vám bude nápomocný pri zabezpečení kompletného servisu. Program je vhodný pre začiatočníkov, aj pokročilých a je to ideálne prostredie, ako sa detailne zoznámiť so športom, ktorému podľahli už tisícky sofistikovaných hráčov z celého sveta.

S O 

42 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

J  – 

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 43


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ VÝŽIVA

KŔMENIE KONÍ V ZIME Vážení čitatelia, v našom seriáli sa budeme zapodievať výživou koní a jej špecifikami v jednotlivých ročných obdobiach. V tomto článku sa budeme venovať výžive koní v zime.

V

ýživa koní, všeobecne, má medzi všetkými hospodárskymi zvieratami určité špecifiká. Kôň je náročný na pravidelný a stály príjem kvalitných objemových krmív (sena, pastvy, senáže a pod.). Pri koňoch tvoria objemové krmivá vždy základ kŕmnej dávky, bez ohľadu na vek, záťaž alebo využitie koňa. Kôň si nevyžaduje príliš koncentrované krmivo a je tiež vo svojich potrebách viac náročný na obsah a zdroje. V poslednej dobe s poklesom prirodzených zásob minerálov v pôde naberá na význame tiež doplnenie kŕmnych dávok koní stopovými prvkami (minerálmi a vitamínmi). Správne kŕmenie koní v zime bude tiež závisieť od splnenia všetkých týchto požiadaviek špecifického konského trávenia. Rozdiel bude čiastočne v kŕmení jadrovými krmivami pri športovom, rekreačnom alebo chovnom koňovi. Základ bude však pre všetky kategórie rovnaký – dostatok kvalitnej vlákniny. V zime sa v našich zemepisných šírkach končí pastva. Kone sú teda po celú dobu zimného obdobia (od októbra do marca) závislé od sušeného (seno) alebo konzervovaného (senáž) objemového krmiva. Táto zmena je podstatná predovšetkým pre kone, ktoré sú chované v chove na pastvine (režim 24/7) alebo v stajni s kombinovaným systémom pastva/box. Príjem zeleného krmiva, sociálny kontakt s ostatnými koňmi a tiež možnosť voľného pohybu sú vhodné pre všetky kone bez rozdielu a obdobie pastvy im poskytuje všetky tieto pôžitky. V období, keď sa pastva končí, je potrebné citlivo a postupne zaviesť do kŕmenia sušené alebo koncentrované krmivá. S úbytkom trávy kone prijí-

majú viac sena a objemových krmív a nie je potrebné zaviesť nijaké zvláštne opatrenia. V boxových stajniach treba zvýšiť dávku sena, poprípade zvýšiť intenzitu kŕmnej dávky sena za deň (z 2- na 3- alebo 4-krát denne). Pokiaľ sú kone vonku celý deň, treba ich od októbra prikrmovať senom. Je dôležité, aby bolo podľa počtu koní sena dostatok a aby sa k senu dostali aj kone, ktoré sú v hierarchii stáda na nižšej pozícii, tiež kone staré a choré. Kritický je jeho nedostatok vždy pri koňoch s celodenným pobytom na pastve. Tieto kone sú väčšinou závislé predovšetkým od objemových krmív a nedostatok pastvy je pre ne veľmi zásadný. Navyše, pri nízkych teplotách (teplotný komfort koňa je 10 stupňov Celzia), kedy sa teplota pohybuje pod jeho komfortnú zónu, pomáha pri trávení vláknitej objemovej potravy a tiež pri ohrievaní a produkcii tepla. Preto je také dôležité, aby vonku chované kone mali po celú zimu seno k dispozícii a dostatok. Vhodné je od októbra dodať do kŕmenej dávky ľanové semiačka (či už celé alebo extrudované), obilniny, granuly a podľa možnosti aj lucerku a cukrové rezky (vždy namočené), minerály a vitamíny. Objemové krmivá zaistia dobrú činnosť hrubého červa, jadro dodá pohotovú energiu, minerály a vitamíny pomôžu udržovať v náročných obdobiach správnu činnosť metabolizmu.

Zmena ročného obdobia je menej náročná pre športové a pracujúce kone, ktoré sa nepasú alebo pastvinu využívajú len čiastočne. Pri nich sa manažment príliš nemení. Pracujú a prijazďujú sa taktiež aj v zime, väčšinu svojho času trávia v boxe či v jazdeckej hale alebo jazdiarni. Preto pre ne nie je zmena klímy taká zásadná ako pri koňoch žijúcich na pastve, ktoré sú konfrontované s prírodnými podmienkami. Pre dostihové kone je toto obdobie predovšetkým obdobím regenerácie a pokoja. Ich kŕmna dávka sa mení v závislosti od potrebného zvyšovania vlákniny. V tejto dobe sa majitelia a tréneri snažia zaradiť do kŕmnej dávky ozdravné a regeneračné kúry po náročnej sezóne. Väčšina chovných koní má v zime tiež pokojnejšie obdobie. Budúce matky sú väčšinou v poslednej tretine žrebnosti. U nich je len potreba zvýšiť v kŕmnej dávke obsah bielkovín, energie a stopových prvkov, pretože rozvoj plodu je v poslednej tretine najvyšší. Počítame tiež, že spotreba jadrových krmív bude u nich vzhľadom na vyššie nároky na živiny vyššia. Čo sa týka plemennej príslušnosti, platí, že rustikálne, extenzívne, severské a chladnokrvné plemená koní (pony, hucul, hafling, fjord a pod.) znášajú zimu lepšie ako ušľachtilé plnokrvné a teplokrvné kone. S týmto rozdielom je potrebné počítať, aj keď si stanovujeme zimnú kŕmnu dávku pre plnokrvného koňa, chovaného celoročne na pastve. Pre ne je výživa v zimnom období naozaj veľmi dôležitá a nemala by sa podceňovať. Darina Havlíčková De Heus, a. s. Výrobca krmív pre kone značky ENERGYS ®

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok...

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Krmivá pre kone Ako vianočný darček pre vaše kone odporúčame granulovanú zmes Energys Relax: • pre hobby kone v nízkej záťaži • vhodnú pre prikrmovanie v zimnom období • pre nervózné a horšie zvládateľné kone • vhodnú pre kobyly do 2/3 gravidity • s pridaným selénom

44 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • závod Běstovice • Česká republika Mobil +420 724 168 323 • bartak@energys.cz • www.energys.cz

DECEMBER 2013 45


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

jazdcov vďaka novému rekordu 26 víťazstiev a získal aj najviac hlasov v kategórii „Jazdec roka“. V prekážkovom odvetví sa najviac darilo stajni MPL a trénerovi Jaroslavovi Hanáčkovi, ktorí stoja aj za titulom „Najlepší prúten-Staveco kár“ pre veterána Proud Borisa. Sme stavebná spoločnosť s koreňmi siahajúcimi až do roku 1949. Píše sa rok 2011 a po Najlepším stípliarom sa stal období Sen- rokov 2006 – 2008, keď Slovensko zažilo stavebný boom, prišla doba, keď sa sible zo stajne Friends trénera aj u nás začala prejavovať kríza. Výstavba sa výrazne spomalila, až zastavila, ale aj Romana Dohnálka. Okrem jaznapriek tejto skutočnosti sa naša stavebná spoločnosť na stavebnom trhu nestratila. deckých šampiónov, rovinového

STAVECO – stavebná, a. s. TEXT a FOTO

N

rakteristické inováciou v postupoch a spôsoboch výstavby, sa snažíme posúvať našu prácu na realizácii diela do polohy, kde sa kladie výrazný dôraz na potreby ľudí a spoločnosti, na správnu motiváciu zameranú na kvalitu aj výhodnú nákladovosť výstavby a v konečnom dôsledku na dôslednosť a schopnosti človeka, manažéra, technika i robotníka. Rovnako nezabúdame ani na to, aby zrealizované stavebné dielo dosahovalo požadovanú energetickú hospodárnosť a prevádzkovú efektívnosť. Pre našich, ale aj pre zahraničných investorov staviame rozmanité a náročné stavebné diela. Snažíme sa zákazníkom pomôcť, poradiť, rozanalyzovať ich požiadavky a vysvetliť im, Ako prvé v poradí sa odovzdávali ocenenia za titul „Kôň roka“. že stavebné dielo je produkt, Z rúk Ing. Štefana Adama si ich prevzali trénerka Zuzana Kuboktorého životnosť presahuje niekoľko generácií, a preto je vičová a majiteľ stajne UMC Vladislav Chabliev dôležité, aby pri rozhodovaní nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale aby reklama sa rozhodli pre najkvalitnejšiu ponuku s primeranou cenou a zodpovednosťou realizátoaša spoločnosť vznikla v roku 1998 tak, že sa oddelila od spoločnosti STAVECO Galanta, a. s. a počas svojej existencie prešla bežným vývojom charakteristickým pre podobné firmy založené v období začínajúceho sa rozvoja stavebníctva. V tomto období, ktoré je cha-

Autor textu: Ján Valtýni, autor foto: Karel Němec

XVI. galavečer

V sobotu 30. novembra zorganizovalo Závodisko, š. p., Bratislava ako spoločenskú bodku za sezónou 2013 už XVI. ročník Galavečera slovenského turfu, na ktorom lídri šampionátov a víťazi koncoročných ankiet slávnostne prevzali ocenenia za úspechy v roku 2013. Hlavným reklamným partnerom galavečera bola OTP Banka Slovensko a svojou návštevou ho poctili aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Štefan Adam a vedúci služobného úradu MPRV SR PaedDr. Anton Stredák. Vyše 170 pozvaných hostí zo Slovenska a zahraničia v petržalskom Hoteli Bonbón v rámci kultúrneho programu zaujali vystúpenia operného speváka Ondreja Šalinga, tanečnej dvojice Ivany a Tomáša Surovcových a chorvátskeho mužského speváckeho súboru z Jaroviec.

46 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

slovenského turfu

NAJVIAC POHÁROV DO SENICE Štvrtý raz po sebe na šampiónsky titul medzi trénermi rovinových koní dosiahla Zuzana Kubovičová, ktorá navyše pripravila „Koňa roka“ Legionara a respondenti ankety ju tiež po štvrtý raz zvolili za „Trénera roka“. Okrem toho jej

zásluhou Legionara patria aj ocenenia „Najlepší míliar“ a „Najlepší trojročný žrebec“, Wuelto bol zvolený za „Najlepšieho koňa slovenského chovu“. Kubovičovej staronová jazdecká jednotka v senickej centrále Zdenko Šmida prežil výnimočnú sezónu, v ktorej sa po piaty raz stal šampiónom rovinových

Referenčné stavby: › Nájomné byty – 2 x 6 bbytových jednotiek v obci Čalovec › Nájomné byty – 8 bytových jednotiek v obci Tôň Chorvátske piesne v podaní muž› Bytový dom 04 Jurský Obytný Park ského speváckeho súboru › IBV Stupava Kremenice a Lochy › GALANDIA – termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou z Jaroviec mali veľký úspech v Galante › Výstavba a rozšírenie výrobného areálu spoločnosti BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o. Galanta › Predajňa BMW a MINI v Nitre › Obchodné a kongresové centrum ARÉNA v Šamoríne › Polyfunkčný objekt na Holubyho ulici v Pezinku

Zdenka Šmidu a prekážkového Lukáša Matuského získal ocenenie „Objav roka“ aj talentovaný Michal ktorý stahneď lizáciu Abík, stavieb pozemného ra stavby za 21-ročný dosiahnutú kvalitu viteľstva – priemyselné stavstavebného vo diela. svojej premiérovej sezóne by, haly, bytovú výstavbu, stavSpoločnosť je od svojho vzni48 dostihov, zaznamenal by občianskej vybavenosti, výku držiteľomodjazdil certifikátu kvality stavbu obchodných a rekreačpodľa STN EN 9001:2009/ a 5 ISO víťazstiev v šampionáte obsaných centier a na rôzne rekonISO 9001:2008 a od roku 2009 dil piatu priečku. štrukcie a obnovy budov. V pocertifikátov systému manaslednom období sa zaoberá aj žérstva bezpečnosti a ochraKompletné výsledky koncoročrealizáciou inžinierskych sietí ny zdravia pri práci podných ankieta komunikácii. nájdeteSvojena ďalšej stavebné ľa STN OHSAS 18001:2008/ aktivity sústreďujeme nielen OHSAS 18001:2007, ako aj strane. systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004 a disponuje kvalitným tímom odborníkov. Spoločnosť sa orientuje na rea-

v Trnavskom, ale aj v okolitých regiónoch.

STAVECO – stavebná a. s.

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / WESTERN

SaB – StaveBníctvo a Bývanie

Píše sa rok 2013 a po období rokov 2006 – 2008, kedy Slovensko zažilo stavebný boom, prišlo obdobie, kedy sa aj na Slovensku začala prejavovať kríza, výstavba sa značne spomalila, až zastavila, ale i napriek tejto skutočnosti sa naša stavebná spoločnosť na stavebnom trhu nestratila.

Sme stavebná spoločnosť s koreňmi siahajúcimi až do roku 1949

„Trénerka roka“ Zuzana Kubovičová a „Jazdec roka“ Zdenko Šmida prevzali ocenenia z rúk PaedDr. Antona Stredáka.

www.zivotnystyl.eu

Naša spoločnosť vznikla v roku 1998 oddelením sa od spoločnosti STAVECA Galanta, a. s., a počas svojej existencie prešla bežným vývojom charakteristickým pre podobné firmy založené v období začínajúceho sa rozvoja stavebníctva. V tomto období, ktoré je charakteristické inováciou v postupoch a spôsoboch výstavby, sa snažíme posúvať našu prácu na realizácii diela do polohy, kde sa kladie výrazný dôraz na potreby ľudí a spoločnosti, na správnu motiváciu zameranú na kvalitu i nákladovosť výstavby a v konečnom dôsledku na dôslednosť a schopnosti človeka či manažéra, technika i robotníka. Taktiež nezabúdame na to, aby zrealizované dielo dosahovalo požadovanú energetickú hospodárnosť a efektívnosť. Staviame pre našich, ale aj zahraničných investorov rozmanité a náročné stavebné diela. Snažíme sa zákazníkom pomôcť, poradiť, rozanalyzovať ich požiadavky a vysvetliť im, že stavebné dielo je produkt, ktorého životnosť presahuje niekoľko

generácií, a preto je dôležité, aby pri rozhodovaní

nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného diela. Spoločnosť je od jej vzniku držiteľom certifikátu kvality podľa STN EN ISO 9001:2009/ISO 9001:2008, od roku 2009 certifikátov systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007 a systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004 a disponuje kvalitným tímom odborníkov. Spoločnosť sa orientuje na výstavbu stavieb pozemného staviteľstva – priemyselné stavby, haly, bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť, výstavbu obchodných a rekreačných stavieb a na rôzne rekonštrukcie a obnovy budov a taktiež

v poslednom období na realizáciu inžinierskych sietí a komunikácií. Svoje stavebné aktivity sústreďujeme nielen v trnavskom, ale i v okolitých regiónoch.

Referencie: ► Nájomné byty 2 x 6 b. j. v obci Čalovec ► Nájomné byty 8 b. j. v obci Tôň ► Bytový dom BD 04 Jurský obytný park ► IBV Stupava Kremenice a Lochy ► GALANDIA – termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou, Galanta ► Výstavba a rozšírenie výrobného areálu spoločnosti BROVEDANI SLOVAKIA, s. r. o., Galanta ► Predajňa BMW a MINI v Nitre ► Obchodné a kongresové centrum ARÉNA v Šamoríne

SEPTEMBER 2013 47

► Polyfunkčný objekt na Holubyho ul. v Pezinku


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

XVI. galavečer slovenského turfu ― fotogaléria Operný spevák Ondrej Šaling

Šampióni majiteľov: Daniela Strnisková za stajňu Autoopravovňa Strnisko (roviny) a Miroslav Piskla — MPL Racing (prekážky). Vľavo Ing. Štefan Adam, štátny tajomník MPRV SR.

Vystúpila aj súrodenecká tanečná dvojica Ivana a Tomáš Surovcovci, známi aj z televíznej šou Let´s Dance.

Autor foto: Karel Němec

Rovinový jazdecký šampión Zdenko Šmida, prekážkový Lukáš Matuský a „Objav roka“ Michal Abík. Blahoželal Ing. Rastislav Matejsko, zástupca generálnej riaditeľky OTP Banky Slovensko.

Za „Najlepšiu dvojročnú kobylu“ Najinsku prevzali ceny tréner Zdeno Koplík a majiteľ Rostislav Kopecký. Vľavo manželia Pavol a Anna Vigašovci, majitelia „Najlepšieho dvojročného žrebca“ Black Blada. Čestné ceny odovzdávala Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby MPRV SR.

48 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Na pódiu opäť Zuzana Kubovičová ako najlepšia trénerka na rovinách, Jaroslav Hanáček získal titul nad prekážkami. Gratuloval PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu MPRV SR.

Ley Percy, zverenkyňa Václava Luku ml. zo stajne Ekols Skalica ČR majiteľa Tibora Bajnoviča (vľavo), síce v ankete „Kôň roka“ nestačila na Legionara, získala aspoň titul „Najlepšia trojročná kobyla“. Ceny odovzdával Ing. Štefan Ryba, riaditeľ Plemenárskych služieb SR. Viackrát sa na pódiu objavili aj realizačné tímy „Najlepšieho trojročného žrebca“ a „Najlepšieho míliara“ Legionara (vpravo okrem Z. Kubovičovej aj Marián Lužný a Magdaléna Verešová zo spoločnosti UMC) a majitelia „Najlepšieho šprintéra“ a „Najlepšieho staršieho žrebca“ All The Evila manželia Hana a Petr Poledníkovci.

www.zivotnystyl.eu

AUGUST 2013 49


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

Najlepšie kone na Slovensku

v dostihovej sezóne 2013 Najlepší šprintér a najlepší starší žrebec (valach) na Slovensku v roku 2013

ALL THE EVIL (IRE) 5 – ryšavý valach Exceed And Excel (AUS) – Mezzanine (GB) (Sadler’s Wells [USA]) Majiteľ: Meridian Tréner: František Holčák Chovateľ: Knocklong Hous Stud 2013: 8 št., 3 víť., 3 um., zisk 24 750 € 2013 v SR: 4 št., 2 víť., 2 um., zisk 16 550 € Víťaz: Cena MP a RV SR (Gd. 3), Zlatý bičík (I. kat.)

Najlepší vytrvalec na Slovensku v roku 2013 TRIP TO RHODOS (FR) 4 – hnedý valach Rail Link (GB) – Tropical Mark (GB) (Mark Of Esteem [IRE])

50 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Víťaz: Cena spoločnosti OLO (II. kat.), Cena Pat’s Music (L), Jesenný hendikep (I. kat.)

Majiteľ: Dr. Charvát Tréner: Pavel Tůma Chovateľ: E.A.R.L. Haras Saint James, Y. Elliot 2013: 6 št., 3 víť., 2 um., zisk 20 980 € 2013 v SR: 2 št., 1 víť., 1 um., zisk 8 980 € Víťaz: Veľká májová cena (I. kat.)

Najlepší 2-ročný žrebec (valach) na Slovensku v roku 2013

Najlepšia 3-ročná kobyla na Slovensku v roku 2013

48 hlasov, 57,83 % 2. JAROSLAV LÍNEK 21 hlasov, 25,30 %

Najlepší prútenkár na Slovensku v roku 2013

3. LUKÁŠ MATUSKÝ 6 hlasov, 7,23 %

PROUD BORIS (GER) 9 – ryšavý valach

Areion (GER) – Najinskaja (GER) (Tannenkönig [IRE]) Majiteľ: DAR Tréner: Zdeno Koplík Chovateľ: Marlene Haller 2013: 4 št., 3 víť., 0 um., zisk 15 200 € 2013 v SR: 2 št., 2 víť., 0 um., zisk 12 000 € Víťaz: Cena Muscatita (II. kat.), Veľká cena BBAG Baden-Baden (L)

Trénerka: Zuzana Kubovičová Chovateľ: Vadual AGRO, s. r. o. 2013 v SR: 7 št., 3 víť., 4 um., zisk 6 220 € Víťaz: Cena Dark Marbla (IV. kat.), Memoriál Jozefa Košťála (II. kat.), Cena Lucky (II. kat.) Silvano (GER) – Parista (GER) (Armistice Day [GB]) Majiteľ: MPL Racing Tréner: Jaroslav Hanáček Chovateľ: Frank Lindner 2013: 7 št., 3 víť., 1 um., 3 340 € 2013 v SR: 4 št., 3 víť., 1 um., 3 340 € Víťaz: Cena Ravenswooda, Cena Rain Mana, Cena Senzusa

4. – 6. MICHAL ABÍK 2 hlasy, 2,41 % JÁN HAVLÍK 2 hlasy, 2,41 % Róbert ŠARA 2 hlasy, 2,41 % Dvaja respondenti nevolili žiadneho jazdca. Vyhodnotenie ankety „Tréner roka 2013“

Vyhodnotenie ankety „Kôň roka 2013“

Najlepší stípliar na Slovensku v roku 2013

Najlepší míliar a najlepší 3-ročný žrebec (valach) na Slovensku v roku 2013

LEGIONAR (GB) 3 – hnedák Lateral (GB) – La Dulcera (GER) (Dulcero [USA]) Majiteľ: UMC Trénerka: Zuzana Kubovičová Chovateľ: Stiftung Gestüt Fährhof 2013 v SR: 5 št., 3 víť., 2 um., zisk 25 750 € Víťaz: Cena trojročných žrebcov (I. kat.), Veľká jarná cena (L), Starohájske kritérium (L)

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

LEY PERCY (GB) 3 – ryška Sir Percy (GB) – La Peinture (GER) (Peintre Celebre [USA]) Majiteľ: Ekols Skalica ČR Tréner: Václav Luka ml. Chovateľ: Mrs. & Mr. A. E. Pakenham 2013: 7 št., 4 víť., 3 um., zisk 38 810 € 2013 v SR: 3 víť., 0 um., 26 000 € Víťaz: Jarná cena kobýl (L), Cena Arvy (L), Slovenské Oaks (L)

BLACK BLADE (GB) 2 – hnedák Authorized (IRE) – Abunai (GB) (Pivotal [GB]) Majiteľ: VIMAR – DVORNÍKY Trénerka: Jaroslava Morávková Chovateľ: Hascombe and Valiant Studs 2013: 4 št., 1 víť., 3 um., zisk 5 605 € 2013 v SR: 3 št., 0 víť., 3 um., zisk 2 280 € 2. miesto: Karpatská cena (L) Najlepšia staršia kobyla na Slovensku v roku 2013 YUCCA (IRE) 5 – hnedka

Najlepšia 2-ročná kobyla na Slovensku v roku 2013 NAJINSKA (GER) 2 – hnedka

Ivan Denisovych (IRE) – Ya Ya (IRE) (Royal Academy [USA]) Majiteľ: AUTOOPRAVOVŇA Strnisko Tréner: Peter Hlavenka Chovateľ: Moygaddy Stud 2013: 10 št., 4 víť., 5 um., zisk 19 550 € 2013 v SR: 6 št., 3 víť., 2 um., 10 800 €

www.zivotnystyl.eu

SENSIBLE (GER) 9 – hnedý valach

1. LEGIONAR (GB) 3 hd UMC, trénerka Zuzana Kubovičová 45 hlasov, 54,22 % 2. LEY PERCY (GB) 3 ra 23 hlasov, 27,71 % 3. YUCCA (IRE) 5 hda 10 hlasov, 12,05 %

Dashing Blade (GB) – Schalmai (GER) (Nobes [GER]) Majiteľ: Stajňa Friends Tréner: Roman Dohnálek Chovateľ: Thomas Schäffer 2013 v SR (rovina): 3 št., 1 víť., 1 um., 975 € 2013 v SR (prútené prekážky): 1 št., 0 víť., 0 um., 0 € 2013 v SR (steeplechase): 5 št., 1 víť., 3 um., 1 730 € Víťaz: Cena Flambiona (steeplechase), Cena TS, a. s., Senica (rovina) Najlepší kôň slovenského chovu na Slovensku v roku 2013 WUELTO 3 – hnedák Rosensturm (IRE) – Wincara (CZE) (Beccari [USA]) Majiteľ: Vadual

4. – 5. ALL THE EVIL (IRE) 5 rv 2 hlasy, 2,41 % TAGGERTON (CZE) 3 hd 2 hlasy, 2,41 % Jeden hlas neplatný. Do uzávierky prišlo 83 platných hlasovacích lístkov. Vyhodnotenie ankety „Jazdec roka 2013“ 1. ZDENKO ŠMIDA

1. ZUZANA KUBOVIČOVÁ 55 hlasov, 66,27 % 2. JOZEF CHODÚR 6 hlasov, 7,23 % 3. FRANTIŠEK HOLČÁK 5 hlasov, 6,02 % 4. PETER HLAVENKA 4 hlasy, 4,82 % 5. – 6. VÁCLAV LUKA 3 hlasy, 3,61 % SAMUEL SOKOL 3 hlasy, 3,61 % 7. – 9. JAROSLAV HANÁČEK 1 hlas, 1,20 % JOZEF PIRUCH 1 hlas, 1,20 % MICHAL ROČÁK 1 hlas, 1,20 % Štyria respondenti nevolili žiadneho trénera.

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 51


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

Portrét Legionara, „Koňa roka 2013“

Autor textu a foto: Ján Valtýni

na Slovensku

Dekorovaný „Kôň roka 2013“ Legionar so spolumajiteľom stajne UMC Aslanom Chablievom, trénerkou Zuzanou Kubovičovou a ošetrovateľkou Radkou Jurákovou. Chovateľ: Stiftung Gestüt Fährhof Majiteľ: UMC Trénerka: Zuzana Kubovičová 2013: 5 št., 3 víť., 2 um., zisk 25 750 € 2012: 3 št., 2 víť., 1 um., zisk 14 520 € Celoživotná kariéra: 8 št., 5 víť., 3 um., 40 270 €

Čerstvý slovenský „Kôň roka“ Legionar je odchovancom slávneho nemeckého Gestüt Fährhof, narodil sa však v Anglicku, a preto aj za jeho menom vidíme „suffix“ (GB). Svetlo sveta uzrel 6. marca 2010 v Banstead Manor Stud, ktorý patrí do portfólia Juddmonte Farms saudskoarabského finančníka Khalida Abdullaha, kedže jeho matka La Dulcera (po Dulcero) tu bola v tom čase na pripustenie u plemenníka Three Valleysa. Prvá jeho veľká cesta už v útlom veku teda smerovala cez kanál La Manche naspäť do žrebčína rodiny Jacobsovcov, ktorý sa nachádza na severe Nemecka asi 40 kilometrov východne od Brém. V októbri rovnakého roku bola La Dulcera, vtedy matka jediného víťaza z troch štartovavších potomkov, predaná na jesennej dražbe v Baden-Badene za 7 500 eur. Na rovnakej aukcii o rok neskôr Legionara odklepli za 10 000 eur senickej školiteľke Zuzane Kubovičovej.

O

tcom slovenského anketového víťaza je takisto fährhofský produkt Lateral, ktorý patril na dráhe medzi elitných míliarov. Ako dvojročný nenašiel pri troch štartoch premožiteľa a pripísal si na konto aj triumf v Gr. 1 Gran Criterium v Miláne, kde mu však stačilo zdolať len trojicu súperov.

52 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Ako trojročný pre seba rozhodol Gr. 3 Hamburger Meile a Oppenheim Pramerica Meile v Kolíne nad Rýnom a na rovnakom závodisku aj Gr. 2 Grosse Europa Meile. Okrem toho zaznamenal ďalšie štyri grupové umiestnenia a kariéru ukončil s bilanciou 10 štartov, 6 víťazstiev, 3 umiestnenia, zárobkom 273 750 eur

a najvyšším nemeckým hendikepom 97,5 kg. Vo Fährhofe pripúšťal tri sezóny (2008 až 2010) bez výraznejšieho úspechu, momentálne je jeho pôsobiskom Maine Chance Farm v Južnej Afrike. Najlepší z nemeckých potomkov Ice Cool bol ako dvojročiak bronzový v Gr. 3 Prix Thomas Byron. Neštartovavšia La Dulcera

www.zivotnystyl.eu

pochádza zo slávnej rodiny. Jej polobratom nie je nikto iný ako nemecký „Kôň roka 1991“ Lomitas, trojnásobný Gr. 1 premiant a otec ôsmich Gr. 1 víťazov. Legionarov pravý brat Lake Louise bol predvlani najlepším dvojročiakom v Maďarsku. Chronologicky druhý nákup stajne UMC, keď tým prvým bol Rheingoldring zo septembrovej aukcie ročiakov 2011 v Baden-Badene, už vo veku dvoch rokov ukázal svoju výnimočnosť. Začiatky podľa slov trénerky však neboli jednoduché: „Už pri obsadaní sa Legionar ukazoval ako osobnosť so svojím názorom. Krv slávneho Lomitasa sa nezaprela. Nechceli sme ho však lámať nasilu, aj nám to dlhšie trvalo, ale oplatilo sa. Tiež ho nemôže jazdiť každý, je trochu vzrušivejší, ale inak charakterný koníček. Je trochu fajnový na žranie, ako väčšina vysoko výkonných plnokrvníkov.“ Na dráhe debutoval štvrtým miestom v Cene Muscatita po celkom zorientovanom prejave. Titul „Najlepší dvojročný žrebec 2012“ si vyslúžil vydretým víťazstvom vo Veľkej cene BBAG (o krk pred vtedy oveľa skúsenejším Zwegatom) a 10-dĺžkovou defilírkou v Karpatskej cene (druhý Maestro Quercus, tretí Zwegat). Ľahko triumfoval aj pri vstupe do aktuálnej sezóny, viac ako jeho výkon však skôr zarezonoval bodyček uštedrený Sign of the Zodiacovi. Čistý nebol ani dobeh Veľkej jarnej ceny, tu však bol Legionar skôr obeťou ako páchateľom. Za povšimnutie stojí aj kvalitný čas 1:44,38 min. na 1 700 metrov. Do Starohájskeho kritéria nastupoval Legionar ako top-favorit s kvótou 1,3 : 1 a očakávania tipujúcich opäť nesklamal. Na jeho štíte o 2 1/4 dĺžky skončil aj neskorší český

derby-hrdina Mister Aviation. Po náročnej jari nasledovala 7-týždňová prestávka pred vrcholom sezóny, 21. slovenským derby. Na štart „modrej stuhy“ nastupoval Legionar napriek otáznym vytrvalostným schopnostiam ako favorit s kvótou 2,7 : 1 pred čerstvým víťazom švajčiarskeho derby Crosstownom (2,9 : 1) a prvotnou reakciou zainteresovaných aj divákov na piate miesto v cieli bolo jasné sklamanie. Pri spätnom triezvom pohľade však výkon koňa, s ktorým Zdenko Šmida zrejme príliš vyčkával a priveľa obiehal a napriek tomu skončil necelé dve dĺžky od držiteľa francúzskeho hendikepu 42 kg (v prepočte na nemecký 86,5 kg), možno hodnotiť ako veľmi slušný. Navyše, jeho premožitelia spoza rieky Moravy, Mister Westminster a Always on Sunday, v jesennej časti sezóny na vytrvalostných tratiach excelovali, keď prvý z nich pokoril staršie kone vo Veľkej cene českého turfu a v Cene prezidenta republiky a druhý pre seba o tri dĺžky rozhodol český St. Leger. Do slovenskej analógie „dlhej smrti“ nastúpili Legionar a Always on Suday ako spolufavoriti a aj zviedli v cieľovej rovinke napínavý súboj, oboch však prekvapil mimoriadne disponovaný Taggerton. Legionar na druhom mieste sa aspoň o hlavu revanšoval Holčákovmu zverencovi. Je potešiteľné, že Legionar pri svojich ôsmich životných štartoch zostal verný bratislavskému hipodrómu, čo z jeho predchodcov na koncoročnom anketovom tróne mohol naposledy o sebe povedať senický Czas ešte v roku 1997. Aj podľa slov trénerky by si však Legionar mohol už v budúcej sezóne zmerať sily aj s konkurenciou v zahraničí.

reklama

Vladimír Juriga - EMOP 908 71 Moravský Sv. Ján č. 88 IČO: 3352 2961 DIČ: 1020300127

www.emop.sk

Elektromontážne práce bez omedzenia napätia dodávateľským spôsobom: - Montáž bleskozvodu - Montáž SLP - Prevádzkovanie dostihovej    stajne – EMOP

tel.:+421 34 7770 112 fax: +421 347770 115 email: emop@stonline.sk NOVEMBER 2013

53


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

NA SLOVENSKU SME DNES VĎAČNÍ ZA KAŽDÉHO KOŇA S riaditeľom Závodiska Bratislava JUDr. Mariánom Šurdom hodnotíme slovenskú turfovú sezónu 2013

Rozhovor pripravil: Ivan Niňaj, autori foto: Dušan Barbuš, Karel Němec

foto: Karel Němec

Začnime hodnotenie slovenskej turfovej sezóny trochu z iného konca. Všeobecne v slovenskom športe ubúdajú na tribúnach diváci aj v tých najpopulárnejších športoch, ale je určite zaujímavé, že dostihy si na centrálnom hipodróme v Starom háji udržiavajú stále solídny priemer v návštevnosti. Čím sa to dá vysvetliť? Predovšetkým stále hovorím, že dostihy sú športom pre celú rodinu. Ale chcel by som zdôrazniť, že ako športový fanúšik chodím často na rôzne iné podujatia u nás a som sklamaný z vulgárností, ktoré tam často počujem. Chvalabohu, dostihom sa to vyhýba a vždy prebiehajú v príjemnej atmosfére. Na druhej strane, je to aj určitá spätosť s prírodou, s koňmi, ktoré sú nádherné zvieratá, vlastne vrcholoví atléti. Samozrejme, že sa snažíme vytvárať im i divákom stále lepšie podmienky. Tento rok sme zrekonštruovali sociálne zariadenia, ktoré sú, povedal by som, na hotelovej úrovni, presklili sme bočné steny na dvoch tribúnach, vymenili strechy na stánkoch s občerstvením atď. Snažíme sa v rámci našich možností ešte viac skultúrniť prostredie. Návštevnosť je aj otázkou vstupného. To je stále na úrovni jedného či dvoch eur, čo je určite prijateľné. Nám však nejde len o to vstupné, ale o to, aby si divák kúpil dostihový program, lebo je bez neho, takpovediac, „bezprizorný“, len ťažko sa orientuje. My chceme, aby tipoval, lebo to je korením dostihov. Zvyšuje to adrenalín,

54 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

keď si niekto staví na svojho koňa a sleduje ho, ako sa mu na dráhe darí. V priemere sme zaznamenali návštevnosť okolo dva a pol tisíc divákov, samozrejme, pri vrcholných podujatiach počas Turf-gala či Derby sa do Starého hája prišlo pozrieť po päťtisíc divákov. Aj epilóg sezóny sa odohrával v krásnom jesennom počasí. Počasie nám neprialo na začiatku apríla, ouvertúru sme museli dokonca o týždeň oddialiť, ale v závere to bolo naozaj veľmi dobré. Počasie je pri dostihoch, čo sa týka návštevnosti, vždy alfou a omegou. Počas významných dostihových mítingov sme sa snažili spríjemniť pobyt v areáli všetkým kategóriám návštevníkov sprievodným kultúrnym programom a rôznymi atrakciami, v snahe prilákať na hipodróm čo najväčší počet návštevníkov najmä z radov mladej generácie. Som rád, že v oblasti propagácie sa nám podarilo obnoviť spravodajskú reláciu „Dostihový magazín“, ktorý vždy v pondelok odvysielala v premiére a neskôr v dvoch reprízach športová stanica Digi Sport. Teší ma, že po zložitých rokovaniach odvysielala RTVS priame prenosy z dvoch vrcholov sezóny, z Turf-gala a zo Slovenského derby. Úspešne sme spolupracovali s ďalšími mediálnymi partnermi, či už s TA 3, TV Bratislava, Petržalskými novinami a Bratislavskými novinami. Počas sezóny sme o dostihoch zaregistrovali vyše 200 článkov. Sezóna bola trochu štíhlejšia, vypadli dostihy v Topoľčiankach, na vidieku zostalo iba po jednom mítingu v Šuranoch a v Senici. Nie je to málo na propagáciu turfu? V Senici sa nový predseda PD pán

Morávek snaží popularizovať dostihy, vylepšovať podmienky už druhý rok. Nainštalovali napríklad veľkoplošnú LED obrazovku, starajú sa o sprievodný program, ale aj finančne participujú na organizácii mítingu. Vnímajú to ako dostihový sviatok na Záhorí. V Šuranoch to robia v skromnejších podmienkach, ale s o to väčším zanietením. Aj vďaka veľkorysosti Ing. Tibora Cvika, ktorý je majiteľom stajne Lokotrans a významným regionálnym podnikateľom. Chcem zvýrazniť aj kvalitnú spoluprácu s bratmi Cagáňovcami, ktorí sú hnacím motorom dostihov v Šuranoch, či s primátorom mesta pánom Váradym. Škoda, že sa nekonali v tomto roku dostihy v Topoľčiankach, pretože tam sa stali prioritou Majstrovstvá sveta dvojzáprahov. Som z toho smutný, pretože dostihy do toho regiónu patria, majú svoju tradíciu a divácke zázemie. Celkovo sme zorganizovali 19 dostihových dní, sedemnásť v Bratislave a už spomínané Šurany a Senicu. Celkovo si myslím, že vzhľadom na naše ekonomické limity sa sezóna vydarila. Stále existujeme v úspornom režime a môžeme sa prikrývať len takou perinou, na akú máme. Počet mítingov je aj vzhľadom na počet koní, ktorými na Slovensku disponujeme, vcelku reálny. Momentálne je ich zaregistrovaných 277 (vlani iba o sedem viac), čiže úbytok nie až taký citeľný. Trochu ma však trápi, že sa z nich takmer štvrtina na štart dostihov z rôznych príčin nepostavila. Celkovo evidujeme 72 stajní, je to o jednu viac ako vlani. Keď už spomíname čísla — dostihov sme zorganizovali 149, z toho 125 rovinových, 10 cez prútené prekážky a

www.zivotnystyl.eu

14 steeplechase. Priemerná výhra na jedny dostihy predstavovala sumu 3 996 eur. Na dotáciách sme vyplatili 595 345 eur a k tomu musíme ešte prirátať bonusy pre slovenských chovateľov, hoci tu sa očakávania nenaplnili. Mali sme pre nich pripravených až 27 130 eur a vyplatili sme iba 8 060 eur. V majiteľských prémiách sme z plánovaných 54 320 eur vyplatili takmer 95 percent. Všetky výhry do zahraničia, a to chcem zdôrazniť, sme uhradili z vlastných tržieb a aktivít. Musím však konštatovať, že prezentácia koní v slovenskom tréningu v Starom háji nebola tentoraz taká výrazná ako v minulosti. A keď už sme pri číslach, tak priemerný počet štartujúcich koní v jedných dostihoch bol 8,5, mimochodom, najviac od roku 2004. Koncom augusta sme pripravili tradične spolu s budapeštianskym závodiskom už 23. ročník Majstrovstiev Európy amatérskych jazdkýň, ktoré veľmi kladne hodnotila aj medzinárodná organizácia amatérskych jazdcov Fegentri. Do podunajského regiónu zavítali reprezentantky z 11 krajín. Titul si po štyroch zápoleniach v Budapešti a v Bratislave, konajúcich sa vo veľmi príjemnej a súdržnej atmosfére, vybojovala 31-ročná Thea Hofossaeterová z Nórska. Iba o dva body za ňou zaostala Nemka Vanessa Baltromeiová a lichotivú tretiu priečku obsadila slovenská zástupkyňa Michala Kucháriková. Ako spoločensky hodnotný považujem aj „Írsky deň“ s klasickou Jarnou cenou kobýl v polovici mája pod spoločenskou záštitou veľvyslanca Írska na Slovensku Briana McElduffa. Míting

bol veľmi pôsobivou prezentáciou Írska, vtedy ako predsedajúcej krajiny EÚ. Som rád, že na hipodróm v Starom háji zavítalo 12 veľvyslancov, ktorí sa živo zaujímali aj o dostihové dianie na Slovensku. Poďme k športovým výsledkom. Najvýznamnejšie sú aj na Slovensku klasické dostihy a Turf-gala. V tomto roku došlo k zaujímavej situácii v klasikách. Iba jedno víťazstvo zostalo doma, ďalšie tri putovali síce do Česka, ale s majiteľským, jazdeckým či trénerským slovenským zázemím. Čím si to vysvetľujete? Principiálne je to trochu iné, sú to kone registrované v zahraničí. Najradšej by som privítal, keby si majitelia uvedomili, že sme tu na Slovensku a my dnes bojujeme doslova o každého koňa. V Česku je iná situácia. Tam je v porovnaní s počtom dostihov nadštandardný počet registrovaných koní– asi 1 400. Vnímam to však ako realitu. Neviem posúdiť, či majitelia majú väčšiu dôveru k českým trénerom, ale v tomto prípade je to fakt, s ktorým nič nenarobíme. Keď sa vrátime ku klasickým dostihom, tak Ley Percy sa javila ako výnimočná osobnosť a prvý raz v novodobej histórii sa stalo, že jedna kobyla si odviezla slovenskú dámsku trojkorunu, to znamená Jarnú cenu kobýl, Cenu Arvy na Turf-gala a Oaks. Klobúk dolu pred jej výkonmi. Klasickú Veľkú jarnú cenu a Starohájske kritérium vyhral brilantne Legionar. Do leta mal vynikajúcu fazónu, dokonca sa mi javil ako jednotka v regióne. Čakalo sa od neho

veľa aj v Slovenskom derby. Osobne si však myslím, že je to kôň s dištančným optimom okolo 2 000 metrov. Priebeh derby nebol pre neho šťastný, neskoro útočil zo zadných pozícií, skončil piaty. Keby skončil tretí, bolo by to všetko v poriadku, pretože derby-víťaz Crosstown či nemecký Saloon Day sú lepšie kone. V St. Leger finišoval druhý za poctivým Taggertonom najmä vďaka svojej triede, 2 800 metrov je už nad jeho sily. Veľavravný je aj pohľad na celosezónnu štatistiku v dostihoch najvyššej selekčnej úrovne, čiže Graded, Listed a I. kategórie. Z 27 zápolení si kone zo slovenského tréningu vybojovali 8 prvenstiev (29,6 %), stredoeurópsku hegemóniu potvrdila znovu Česká republika so 16 víťazstvami (59,3 %), po jednom triumfe získali zástupcovia Švajčiarska (derby-víťaz Crosstown), Maďarska a Rakúska. Z trénerov sa v nich darilo najviac Z. Kubovičovej a V. Lukovi ml. so štyrmi víťaznými zásahmi. Ďalší slovenský tréner P. Hlavenka si pripísal na konto 3 víťazstvá (2 razy vynikajúca Yucca a raz šprintér Robinson Cruso). Horšie ako v minulých rokoch dopadla prezentácia koní zo Slovenska na zahraničných hipodrómoch. Zatiaľ čo vlani priniesli plnokrvníky zo Slovenska z iných krajín vyše 201-tisíc eur, v aktuálnej sezóne doteraz nazbierali 119 196 eur. Je pravdou, že hviezdy tipu Ryana, Proud Borisa, Camilla či Tempeltänzera sa neobjavia na scéne každý rok, ale ústup z pozícií tu je. Zatiaľ čo zisky našich koní v Rakúsku a v Maďarsku sú porovnateľné s minulým rokom, v Českej republike a hlavne

reklama

Spoločnosť TAX – AUDIT Slovensko, spol. s r. o., Trnava vznikla v roku 1997. Od roku 1997 je aj vlastníkom licencie SKAu č. 131 oprávňujúcej na výkon činnosti audítora. Vlastní systém manažérstva kvality ISO 9001:2008 certifikovaný firmou DNV Holandsko.

K našim väčším klientom, ktorým poskytujeme služby formou auditu, daňových konzultácií a účtovného poradenstva, patria: • Trnavský samosprávny kraj • Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Bratislava • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava • Tulip House, a. s., Bratislava • Hotel Barónka, Bratislava • Hotel Bránica, Belá • LD Tatry, a. s., Bratislava • Vojenské zdravotnícke zariadenia, a. s., Piešťany • FERONA Slovakia, a. s., Žilina • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Bratislava • Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., Trenčianske Teplice • GRAFOBAL, akciová spoločnosť, Skalica • VETROPACK NEMŠOVÁ, s. r. o., Nemšová • MTI, a. s., Bratislava • Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r. o., Piešťany • Ústav lekárskej kozmetiky, a. s., Bratislava • LYBAR Slovensko, a. s., Piešťany • FMC – dialyzačné služby, s. r. o., Piešťany • Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Piešťany • Mlyn Pohronský Ruskov, a. s., Pohronský Ruskov • Mlyn Sládkovičovo, a. s., Sládkovičovo SEPTEMBER 2013 55 • Mlyn Šurany, s. r. o., Sládkovičovo


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

v Taliansku je naša bilancia slabšia. Zo zahraničných úspechov spomeniem aspoň víťazné zásahy Kubovičovej zverencov: 3-ročného King Of Marmalade v predskúške Rakúskeho derby - Vederemo Rennen v Ebreichsdorfe a Innovatora v budapeštianskej Imperiál Díj. Spomenuli ste štvornohé osobnosti. Koho by ste ešte vyzdvihli? Medzi šprintérmi je to All The Evill, víťaz Ceny Ministerstva pôdohospodársta a rozvoja vidieka SR, najvýznamnejších šprintérskych dostihov sezóny počas mítingu Turf-gala, ktorý rozhodol pre seba aj Zlatý bičík. Svoje kvality dokázali aj Alfkona a Robinson Cruso. Zo starších koní nesmieme zabudnúť na Trip To Rhodosa, druhého z Veľkej ceny Slovenska. Svoje kvality dokázal aj v Hamburgu, kde vyhral Listed dostihy – 132. ročník „Langer Hamburger“ počas nemeckého derby dňa. Nestáva sa často, aby v Nemecku vyhral na black type úrovni kôň z nášho regiónu. Víťaz Veľkej ceny Slovenska a vlaňajší premiant grupy 3 v Taliansku Don Halling sa v ďalšej časti sezóny orientoval na najvyššiu grupovú scénu v Európe a hanbu rozhodne neurobil. Treba ešte vyzdvihnúť Yuccu, víťazku Ceny

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / DOSTIHY

Pat’s Music a Jesenného hendikepu. Držala parádnu formu. Nemôžem nespomenúť ani vytrvalca Atacka. Syn Mamoola sa po matnejších jarných výkonoch zmobilizoval včas triumfom v Zlatom pohári, kladne hodnotím aj druhú priečku z Kincsem Díj za nedostižným Ostinatom. Čo sa týka dvojročných koní, tak sa mi javila ako výrazná osobnosť Najinska, ktorá vyhrala Veľkú cenu BBAG Baden-Baden a predtým aj Cenu Muscatita. Z jesenných zastrešujúcich testov dvojročiakov som mal zmiešané pocity, ale poslednú nedeľu ma mimoriadne upútal víťazným debutom Star. Typický derby-kôň. Čo sa týka jazdcov či trénerov, môžeme asi skonštatovať — nič nové pod slovenským slnkom. Je to tak. Zdenko Šmida odjazdil vynikajúcu sezónu, len z 91 štartov vyhral 26 dostihov, čo je len o tri menej ako český šampión B. Murzabayev (29 víťazstiev zo 199 štartov). Stal sa po piatich rokoch piaty raz šampiónom. Jaro Línek sa snažil, odviedol svoj štandard. U neho je však limitujúcim faktorom neustály súboj s hmotnosťou. Sympatické bolo to, že sa po pár rokoch vrátil aj nad prekážky a vyhral tri razy, vždy na Proud

Borisovi, pretože je to stále pán kôň. Havlík striedal veľmi dobré momenty s priemernými. Oproti vlaňajšku zaostal za očakávaním Róbert Šaru, ktorý obhajoval titul šampióna. Ale v jeho prípade je to aj otázka psychickej odolnosti. Byť stajňovou jednotkou u Z. Kubovičovej nie je ľahká pozícia. Oveľa lepšie jazdí, keď nenastupuje na štart v sedle koňa, ktorý je favorit. Je to slušný a inteligentný chlapec, ale trochu mu chýba viac razantnosti, odvahy a jazdeckej drzosti. Verím, že sa ešte posunie ďalej. Videl som ho v novembri v Budapešti, kde jazdil ako z partesu. Veľmi sa mi v tomto roku páčil Michal Abík. To je po rokoch talentovaný džokej. Čo je veľmi dôležité, nemá problémy s udržaním si hmotnosti. Je u trénera Hanáčka, ktorý je na neho prísny. Je to vývojaschopný jazdec. Všeobecne mi však vadí stále nadmerné používanie bičíka u jazdcov v rovinových dostihoch, niekedy za benevolentného prístupu Dostihovej komisie. Bičík by mal byť hlavne pomôckou a nie „zbraňou“ v ruke džokeja. Zo zahraničného pôsobenia v Írsku sa vrátil v minulosti úspešný džokej Petr Kubík. Je to už síce štyridsiatnik a pôsobí u tréner Sokola. Teoreticky by sa v budúcom roku mohol znovu objaviť v sedle, veď disponuje ob-

Víťazný realizačný tím vo Veľkej cene Raiffeisen Bank International - 21. slovenskom derby: majiteľ Anton Kräuliger (piaty zľava), tréner Andreas Schärer, jazdec Frederic Spanu a dekorovaný hnedák Crosstown. Čestné ceny odovzdal Ing. Štefan Adam (štvrtý zľava), štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v sprievode JUDr. Mariána Šurdu (tretí zľava), riaditeľa Závodiska, š. p., Bratislava. Foto: Dušan Barbuš

56 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

rovskými skúsenosťami. Čo sa týka trénerov, Zuzana Kubovičová síce znovu vyhrala rovinový šampionát, ale treba povedať, že dosiahla najslabšie výsledky za posledné štyri roky, keď to zoberieme z pohľadu získaných dotácií. Verím, že sa z toho poučí. Určite je dobré, že sa k nej vrátil Zdenko Šmida. František Holčák je stálica, výborne sa ukázal V. Luka, najvýraznejší protagonista nastupujúcej českej trénerskej generácie. Solídne výsledky ukázal tréner Hlavenka. Potešiteľným faktom bolo v sezóne to, že v prekážkových dostihoch štartoval oproti minulým rokom výrazne väčší počet koní. V posledných rokoch nastáva v prekážkových dostihoch určitá revitalizácia, čo sa týka výsledkov slovenských koní. Zásluhou Jara Brečku, Jána Kuchárika, Michala Ročáka, Romana Dohnálka, Jaroslava Hanáčka a Jána Cagáňa. Vnímam to tak, že je to určitý posun, ale stále sme na polceste. Mrzí ma však, že steeplechase nedokončilo z rôznych príčin 28,18 percenta štartujúcich koní, čo je takmer tretina. Bol by som veľmi rád, keby steeplechase mali korektný priebeh, lebo vždy sa obávam o zdravie jazdcov a koní. Je to aj otázka ich pripravenosti. Pričom vždy sa snažíme, aby dráha bola v kvalitnom stave a bez zveličovania môžem skonštatovať, že naša bratislavská je z hľadiska pripravenosti najlepšia v regióne. Páčili sa mi oba prekážkové vrcholy. V Prútenkách šampiónov nečakane triumfoval veterán Saturnino na úkor top favorita Proud Borisa, Veľká starohájska steeplechase na 4 500 m sa stala korisťou Tudula od popredného českého trénera Dr. Olehlu. Chcel by som vyzdvihnúť talentovaného jazdca Lukáša Matuského, ktorý sa stal šampiónom prekážkových jazdcov. Kvalitatívne napreduje, skúsenosti získava aj v zahraničí, urobil

veľký výkonostný pokrok. Dotkli ste sa aj tipovania, čo k dostihom všade na svete neodmysliteľne patrí. V našich podmienkach nejde nikdy o horibilné sumy, ale dodáva to turfu ten nefalšovaný kolorit. Ako to teda vyzeralo v tejto sezóne? Máme zariadenie, ktoré je bežné všade vo svete - totalizátor s pätnástimi pokladnicami, čo bohato stačí. Celkový obrat tvoril necelých 120-tisíc eur, o 15-tisíc viac ako v predchádzajúcej sezóne. Z toho cez pokladnice totalizátora prešlo skoro 78 percent, ostatok „urobili“ pevné kurzy. Keď už hovorím o kurzoch, tak priemerná kvóta na víťazného koňa sa vyšplhala cez totalizátor na 5,75 a pri kurzových stávkach na 3,95 za jedno stavené euro. Čo ma však neteší, je fakt, že znovu sa v areáli objavili nelegálni bookmakeri... Pre nás je však dôležité to, že keď divák príde, kúpi si program a staví čo i len 50 centov je aktívnym návštevníkom. Čo ma zvlášť teší, je to, že stále pribúda mladých divákov. Chodím aj do okolitých krajín a tam ich toľko nie je. Závodisko sa stále snaží udržiavať aj čistotu dostihového športu a robí pravidelné dopingové kontroly. Za posledné roky sa nevyskytol nijaký dopingový problém. Vykonali sme 31 dopingových kontrol, z toho bolo 61 percent urín, zvyšok krv. Za posledných desať rokov sme odobrali 393 vzoriek a reklama

iba jedna sa vrátila s pozitívnym výsledkom, a to u klusáka ešte v roku 2010. Nie som však s týmto počtom spokojný, ale aj tu musíme brať do úvahy náš úsporný režim. V roku 2004 sme napríklad poslali do laboratória v Kolíne nad Rýnom 70 vzoriek, okrem dostihov dokonca aj z tréningového procesu. Dnes, žiaľ, odoberáme vzorky iba od víťazov tých najvýznamnejších dostihov. Komisári Antidopingovej agentúry SR vykonali rutinným spôsobom 228 testov na požitie alkoholických nápojov, žiaľ, s jedným pozitívny výsledkom u jazdca Z. Bodláka. Veľa starostlivosti sme venovali aj dostihovej dráhe a jej pravidelnej agrotechnickej údržbe, pretože to je beh na dlhé trate. Bez nejakej samochvály si myslím, že naša dráha je dlhodobo najlepšie udržiavaná v stredoeurópskom regióne. Na záver by som chcel poďakovať za úspešnú spoluprácu v sezóne 2013 všetkým majiteľom, trénerom, realizačným tímom, dostihovým funkcionárom, reklamným a obchodným partnerom, partnerským organizáciám v zahraničí, novinárom, fotoreportérom a všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohtoročnej dostihovej sezóny. Poďakovanie patrí aj nášmu zriaďovateľovi, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Bez aktívnej spolupráce, pomoci a vzájomnej úcty všetkých spomínaných subjektov by sme nemohli sezónu tak zabezpečiť, ako sa nám to aj v skromnejšom režime vcelku podarilo. Ešte raz veľká vďaka.


Originálna minerálna kúra pre zdravie a výkonnosť pretekárskych koní Originálna minerálna kúra s použitím Schindeleho minerálov pozostáva z mletej kamennej múčky s vysokým obsahom oxidu kremičitého, oxidu hlinitého, vápnika, železa, horčíka a značného množstva stopových prvkov – mangánu, zinku, chrómu, medi, molybdénu, bóru, vanádu, fosforu... Minerálne látky sú podobne ako látky organické – bielkoviny, tuky, uhľohydráty, výrazným spôsobom zodpovedné za bezchybný priebeh životných funkcií organizmu. Minerály sú veľkou mierou spojené so správnou funkciou a  tvorbou hormónov, vitamínov a  enzýmov. Prispievajú k  tvorbe zásaditého prostredia v  organizme. Sú predovšetkým nezastupiteľnými stavebnými kameňmi kostí, zubov a  všetkých dôležitých tkanív. Nedostatok minerálov má za následok výskyt mnohých chronických problémov, ktorým trvalý prísun Schindeleho minerálov zabraňuje. Sú dokonalým doplnkom výživy, ktorý je navyše prírodný a celkom netoxický.

Odporúčané dávkovanie: 10 g/70 – 100 kg telesnej hmotnosti/deň – vo vode zamiešať alebo pridať voľne do koryta na kŕmenie (dávka 10 g zodpovedá 1 vrchovatej polievkovej lyžici na koňa/deň). Podľa skúsenosti zákazníčky (Iny Spengemann, ktorá sa zaoberá liečením koní) stačí pre kone v normálnom prípade denná dávka ako pri dospelom človeku, pretože kone reagujú citlivejšie ako človek. Schindeleho minerály výborne pomáhajú pri nedostatku minerálov, posilňujú kĺby (napr. po zlomení).

Výrobca a výhradné zastúpenie pre Slovensko: OTTO NAGY – NATUR Telefón: +421 905 843 351, +421 908 768 770 e-mail: info@bestofnatur.sk, www.bestofnatur.sk

HOMEOPATIA A AKUPUNKTÚRA KONÍ

T

áto zázračná metóda, ktorá sa využíva už stáročia, sa opäť vracia do nášho povedomia a dokáže vyliečiť všetky choroby. Pán MVDr. Pavol Čech sa jej venuje už asi 20 rokov. Najčastejšími problémami, ktoré akupunktúra a homeopatia riešia, sú hlavne problémy pohybového aparátu – akútne a chronické zápaly kĺbov, poškodenia šliach, nálevky, burzitídy, traumatizmy, stavby po preťažení pohybového aparátu, a to hlavne po pretekoch a veľkej záťaži. Veľmi účinná metóda z hľadiska homeopatie je lokálna injekčná kolagénovo-homeopatická liečba postihnutého miesta. Ďalším častým problémom sú poruchy respiračného systému ako alergia, chronický a akútny kašeľ a mnoho iných. Akupunktúra a homeopatia riešia organizmus ako celok. Tak ako vedia vyliečiť spomenuté problémy, sú tiež výborným riešením pre nervové poruchy. Patria sem psychické abnormality a fóbie ako ľakavosť, agresivita, strach a iné. Podávanie homeopatík má veľkú výhodu aj preto, že je to veľmi bezstresová a nebolestivá metóda. Po vstupnom vyšetrení sa homeopatický liek rozpustí v 20 ml striekačke a podá sa koňovi priamo do tlamy podľa rady veterinárneho lekára. Dutina musí byť bez zvyškov potravy a citlivým koňom sa liek môže podať do vedra s vodou.

reklama

SCHINDELEHO MINERÁLY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Všetko, čo potrebujete vedieť, je uvedené na webovej stránke MVDr, Pavla Čecha:

pavolcech.netlab.sk KONTAKT:

MVDr. Pavol Čech veterinárna ambulancia — Bratislava-Lamač, Vyhne + 421 903 463 022

Autor textu: Sandra Kállayová

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 59


ˇ Zivotný štýl • Historické hotely • Návrat k prírode • Vianoce a Nový rok s vínom VINIDI • Tibor Huszár


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ HOTELIERSTVO

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ HOTELIERSTVO

Hotel Sebastian

Slovensko je bohaté na historické pamiatky, z ktorých sú mnohé na Zozname kultúrneho svetového dedičstva organizácie UNESCO. Koľko historických hotelov je na Slovensku?

Na

Autor textu: Mgr. Jana J. Križanová, zdroj: Asociácia historických hotelov Slovenska Autor textu: ... ,autor foto: ...

Slovensku je na mnohé pamiatky zo strany štátu či samosprávy nazerané ako na bremeno. Je to najmä bremeno minulosti, nie však kultúrno-historickej, ale tej nedávnej, kedy pravdepodobne z ľahostajnosti a triedneho boja boli v našich kaštieľoch, kúriách a historických budovách zriadené reedukačné ústavy, nápravno-výchovné ústavy, domovy dôchodcov a podobne. Napriek ukončenému triednemu boju sa pre našu ľahostajnosť toho veľa neudialo. Mnoho týchto skvostov našej histórie nezmenilo účel využitia. Výnimkou sú len prípady, kedy je stav budovy taký dezolátny, že už ďalej nemôže slúžiť svojmu účelu, a tak sa oplotí, zavrie a čaká sa na investora. Čím sú hotely výnimočné? Každý členský hotel na Slovensku ponúka originálny a neopakovateľný príbeh. Od najstaršieho nepretržite prevádzkovaného hotela na Slovensku s viac ako 140ročnou tradíciou cez bývalý soľný colný sklad, stredoveký hrad až po rodinné šľachtické sídla. Erb asociácie bol navrhnutý tak, aby poukázal na hodnoty, ktoré tieto výnimočné hotely reprezentujú. Okrem budovy, dvojkríža a piatich hviezdičiek, čo nie je podmienka, ale cieľ, aby sa návštevníkom nad očakávanie naplnil zážitok z pobytu, sa do erbu dostal aj kalich. Kalich v tomto prípade z heraldického pohľadu reprezentuje veľmi vysokú kvalitu gastronomických služieb, ktoré hotely vo svojich reštauráciách poskytujú, a ich návšteva je prinajmenšom rovnakým zážitkom ako ubytovanie. Prečo je pre klienta zaujímavé ubytovať sa v historickom hoteli? V súčasnosti je trendom v cestovnom ruchu cestovanie za zážitkom. Možnosť navštíviť budovy, ktoré v minulosti navštívili panovníci, známi šľachtici či iní významní dejatelia, je neopakovateľným zážitkom. Najlepšie využitý kaštieľ, hrad či historická budova je tá, čo má veľa spokojných návštevníkov. Prevádzkovanie hotela v kaštieli umožňuje neopakovateľný zážitok, kedy sú návštevníkom sprístupnené historické priestory. Či už je to gastronomický zážitok umocnený historickými priestormi v takejto reštaurácii alebo možnosť stráviť noc v komnate, ktorej múry zachytávajú stáročia histórie. Pre zaujímavosť, dva hotely z historických hotelov na

62 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Slovensku sú vlastnené pôvodnými šľachtickými rodmi. Tak ako kaštiele a zámky v minulosti plnili reprezentatívnu funkciu svojich vlastníkov, tak aj teraz sú v nich historické hotely magnetom pre svoju atraktivitu a reprezentatívnosť. Každá spoločnosť, ktorá organizuje kongres, konferenciu alebo stretnutie s obchodnými partnermi, hľadá výnimočné priestory. Je tiež dôležité mať na pamäti, že prostredie, v ktorom sa ľudia vzdelávajú, učia, prijímajú nové informácie alebo sa zabávajú, má priamy vplyv na výsledok týchto aktivít. Okolité prostredie účastníci konferencií či školení vnímajú okrajovo, avšak tieto okrajové vnemy vytvárajú dojem, ktorý je kľúčový pri ich hodnotení danej konferencie či školenia. Výber z ponuky historických hotelov Slovenska ponúka unikátne prostredie vychádzajúce z jedinečnej histórie každého hotela. Historické hotely nijako nezaostávajú za tými tradičnými, čo sa týka wellness vybavenia a poskytovania relaxačných služieb. Preto je komplexnosť ponuky štandardná, ale celý produkt je „zabalený“ v exkluzívnom obale jedinečnosti, exkluzívnosti a atraktivity. Získavajú hotely aj nejaké ocenenia v rámci histórie? Prvým úspechom HHS bolo, keď sa v januári 2010 naša slovenská asociácia stala plnohodnotným členom nadnárodnej asociácie Historic Hotels of Europe. HHE združuje vyše 600 jedinečných hotelov z 20 krajín a má 7 miliónov internetových návštevníkov. Asociácii HHS sa neuveriteľne rýchlo podarilo etablovať medzi uznávané profesijné združenia v oblasti cestovného ruchu v rámci Európy, aj na Slovensku. HHS sú jedným zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR. Člen asociácie Historické Hotely Slovenska hotel Chateau Belá ***** sa stal víťazom kategórie „Najromantickejší historický hotel v Európe“. O tomto obrovskom úspechu pre hotel a slovenskú asociáciu rozhodla prestížna organizácia Historic Hotels of Europe so sídlom v Paríži na svojom výročnom zasadnutí v írskom Dubline 9. októbra 2012. Hotel Chateau Belá získal toto ocenenie spomedzi 700 hotelov z 22 krajín Európy. Ako by ste charakterizovali úlohu Zväzu historických hotelov? Vlastníci pamiatkovo chránených budov, v ktorých sú prevádzkované hotely, spravili na Slovensku ojedinelý krok a združili sa. V novembri 2009 bola založená asociácia Historické Hotely Slovenska, ktorej cieľom je marketingová propagácia svojich členov.

www.zivotnystyl.eu

Hotel SEBASTIAN je rodinný hotel v centre vinárskeho mesta Modra. Hosťom sú k dispozícii reštaurácia, dva luxusné salóniky, dve kongresové sály, pivnica s prešovňou a krásne štýlové ubytovanie.

H

otel SEBASTIAN je rodinný hotel, ktorý poskytuje hotelové a reštauračné služby v krásnych zachovaných a zrekonštruovaných priestoroch z druhej polovice 16. storočia. V samom centre mesta majú návštevníci možnosť usporiadať svoje oslavy, svadby, kongresy či iné stretnutia v dvoch štýlových salónikoch, dvoch oddelených kongresových sálach, ochutnať vína miestnych vinárov a tradičné jedlá v klenbovej vínnej pivnici s prešovňou či v reštaurácii a odpočinúť si vo vírivom kúpeli a pri masáži v relaxačnej miestnosti. Príjemné ubytovanie poskytuje hotel vo svojich 16 izbách typu štandard, štyroch izbách kategórie turist a jednom apartmáne. Wi-Fi v celom objekte, vypožičanie bicyklov, pranie a knižnica sú zdarma, ďalšie hotelové služby poskytuje hotel za nízke poplatky. Telefóny, sušiče vlasov a TV na izbách sú samozrejmosťou. Najstaršie dochované časti domu pochádzajú z obdobia gotiky, z 15. storočia. Pôvodné dva stredoveké pod-

Ak svadbu, tak jednoznačne v hoteli SEBASTIAN. Jeho priestory sú vhodné na všetky typy tohto veľkolepého dňa. Priamy prístup na nádvorie hotela s nenápadnou fontánou dotvárajúcou atmosféru výnimočnosti, šťastia a pokoja v srdci malého mestečka a prírody vás očarí. Usaďte sa v maľovanej klenbovej pivnici z konca 15. storočia a zatancujte si v prešovni s dreveným mezanínom a modranskou keramikou. Svadobnú hostinu pripravia v hoteli presne podľa vašej chuti a náročnosti.Okrem novej kolekcie svadobných textílií z kvalitných talianskych látok vám hotel ponúkne všetko, na čo si zmyslíte.

pivničené domy boli takmer úplne zničené rozsiahlym požiarom, ktorý vypukol v meste v roku 1549. Mesto bolo požiarom takmer zrovnané so zemou a kráľ Mikuláš I. odpustil platenie poplatkov, aby tieto ušetrené finančné prostriedky investovali do obnovenia mesta. V druhej polovici 16. storočia teda vzniklo mnoho krásnych a veľkých renesančných domov, medzi nimi aj renesančný meštiansky dom, v ktorom sa dnes hotel nachádza. Oba domy boli rozšírené, vybudovali sa veľké pivničné priestory, renesančná prešovňa a krásne hrebienkové klenby v interiéri hotela. Zaujímavosťou je, že dovtedy išlo o dva celkom samostatné domy, ktoré už majiteľ vybudovaním spoločného prejazdu zlúčil do jedného a vytvoril krásny domov pre mnoho ďalších generácií. Traduje sa, že v dome bola v 19. storočí stanica na prepriahanie poštových koní, istý čas sem bola premiestnená katolícka fara, dokonca sa tu nachádzali aj verejné mestské práčovne. Od 30. rokov 20. storočia dom vlastnila rodina Kišoňovcov, ktorá sa nezmazateľne vryla do povedomia obyvateľov mesta a na jej pohostinnosť hotel nadväzuje. K hotelu sa viaže mnoho spomienok na túto pohostinnú a príjemnú rodinu, ktorá hostila vo svojom dome starých i mladých. K najznámejším členom rodiny patrí slávna slovenská operná speváčka Mária Kišoňová Hubová, matka herca SND Martina Hubu. Na pohos-

tinnosť a spomienky na Kišoňovcov sa snaží hotel nadviazať aj dnes, a to najmä pri oberačkových slávnostiach. Rozsiahla rekonštrukcia domu na hotel prebehla v rokoch 2006 až 2009, kedy bola otvorená reštaurácia hotela pomenovaného podľa rodinného obľúbeného svätca, sv. SEBASTIANA.

KONTAKT:

Hotel Sebastian Dukelská 4, 900 01 Modra REZERVÁCIE: tel+421 33 640 77 66 tel+421 908 105 122 fax +421 33 640 77 67 recepcia@hotelsebastian.sk info@hotelsebastian.sk www.hotelsebastian.sk

Autor textu a foto: Hotel Sebastian

HISTORICKÉ HOTELY

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 63


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ HOTELIERSTVO

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ HOTELIERSTVO

Návrat k prírode –

Autor textu: kyoko, foto: ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort

návrat k sebe samému

„Strata kontaktu s prírodou nás robí nešťastnými“ – presne tak sa vyjadril americký historik, kritik a spisovateľ Theodore Roszak. No a my s ním v dnešnej uponáhľanej dobe, ktorá neustále napreduje, môžeme jedine súhlasiť. Preto vás pozývame do rozprávkovej prírody pod úpätím Skorušinských vrchov v údolí rieky Oravica. Nachádza sa tu totiž hotelový rezort ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort, ktorý si pre vás prichystal jedinečný pobyt v symbióze s prírodou a jej bohatstvom. Viac o tomto zariadení nám už povie jeho samotný riaditeľ Ing. Jozef Bystrický. Dominantou celého areálu je mlyn, ktorý v roku 1921 prešiel rekonštrukciou. Čo tu okrem neho návštevníci nájdu? Aké sú možnosti ubytovania? Sme zariadenie, kde sú inovácie, zvyšovanie kvality a služieb na dennom poriadku. V poslednom období sa tu toho skutočne veľa

udialo, čo môžu, koniec koncov, potvrdiť aj naši hostia, ktorí rok čo rok v čoraz väčšom počte navštevujú náš rezort a svoje pocity a zážitky odovzdávajú svojim priateľom, kolegom a známym. Samotný názov ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort vychádza z lokality, v ktorej sa hotel nachá-

Ing. Jozef Bystrický, riaditeľ zariadenia ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort

64 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

dza, komplex štýlových domčekov je situovaný v rozľahlom háji ešte stále takmer panenskej oravskej prírody. Jadro rezortu tvorí funkčný zrekonštruovaný starý mlyn. Hlavný objekt Mlyn u babičky pozostáva z recepcie, reštaurácie Lucia, kaviarničky, veľkej konferenčnej sály Deda vševeda, salónika u Gašparka, z herne u Pi & Pá. Nakoľko aj exteriér sa nesie v duchu nášho sloganu „Návrat k prírode“, hosťom ponúkame jazdu na koni, povoz konským záprahom, kočom či saňami. V miestnom jazierku ďalej zase ponúkame rybolov na priamu konzumáciu. Naši klienti v knihe hostí často premenovali naše zariadenie na rozprávku. Preto päť domčekov dostalo názvy po rozprávkových postavách: Arabela, Snehulienka, Ruženka, Karkulka a Maruška. Domčeky sú postavené okolo malého kruhového objazdu v strede so zvonicou, ktorej dominantu dotvára aj legenda o bocianovi, ktorý stojí uprostred zvonice. V tejto lokalite pôsobila jedna z prvých ľudových liečiteliek na Slovensku, pôrodná babica z Liesku, ktorá liečila bylinkovými čajmi a dotykom ruky. Jej dekréty zdobia interiér recepcie. Každý domček má svoju predzáhradku s kvetinami. Koncom roka uvedieme do prevádzky ďalší ubytovací domček so 16 lôžkami. Celková kapacita hotela bude 90 lôžok a 32 prísteliek, súčasťou bude aj štýlová Tokajská pivnica – prvá svojho druhu na Orave. K dispozícii budú dva salóniky s kapacitou 36 miest s ponukou toho najlepšieho, čo doma máme. ORAVSKÝ HÁJ Garden Hotel & Resort je ideálnym miestom na šport, relax a voľný čas. Vedeli by ste svojim hosťom odporučiť, ako najlepšie využiť tento čas na rôzne aktivity? Vitálny svet je situovaný v samostatnom domčeku Lavida. K dispozícii je tu bazén s protiprúdom, perlič-

ka, saunový svet, masáže, rašelinové zábaly, parafíny, lávové kamene, elektroliečba, ultrazvuk, hydromasážna vaňa a solárium. Pre najmenších máme krásny darček vo forme nového lyžiarskeho vleku v dĺžke 130 m, priamo v areáli rezortu. Potešíme milovníkov bežeckých tratí, v celkovej dĺžke 16 km. Tento rok sme získali prestížne ocenenie ako zariadenie ideálne pre rodiny s deťmi. Sme jedno z mála zariadení na Slovensku, kde je umožnený vstup so psom či iným domácim miláčikom. Súčasťou areálu je aj spomínaná jazdiareň s jazdeckou školou. Aké výcviky a kurzy ponúkate pre konských nadšencov? Naša jazdecká škola je pre všetky vekové skupiny – začiatočníkov i pokročilých. Kone si vyžadujú skutočne profesionálny prístup, a to 24 hodín denne. Mám to šťastie, že máme ošetrovateľky koní s veľkým srdcom a profesionalitou. Organizujeme pravidelné kurzy, počas víkendu, ale aj celotýždňové. Tento rok sme usporiadali 1. ročník kurzu horsemanshipu s renomovaným školiteľom p. Bořánkom. Pre jeho veľký úspech už pripravujeme druhý ročník, ktorý by sa mal uskutočniť na jar budúceho roka. O presnom termíne vás budeme včas informovať. Zvýšil sa nám počet členov našej jazdeckej školy, obľúbené sú jazdy na koči za konským záprahom alebo jazdy na saniach po krásnej zasneženej oravskej prírode. Pre pokročilejších je tu možnosť jazdy do okolitých hôr.

Pod zastrešeným ohniskom si človek dokáže predstaviť nejednu príjemnú rodinnú grilovačku. Organizujete často oslavy rôzneho druhu? Čím môžu hostia obohatiť svoj program okrem chutného jedla? Áno, posledný rok boli veľmi obľúbené grilovačky. Našou devízou je, bezpochyby, prostredie, ale aj servis a bezprostrednosť, ktorá sa nám, bohužiaľ, akosi vytráca z reštauračných zariadení, čo je veľká škoda. Obľúbené sú aj oravské zabíjačky, ktoré organizujeme viackrát do roka. Zážitkom pre hostí je rybačka v našom rybníku, z ktorého vlastnoručne ulovené pstruhy chutia najlepšie. Okrem rodinných a priateľských posedení sa u vás organizujú aj iné akcie – kongresy, školenia, semináre... Akým vybavením disponujete pre takéto firemné podujatia? Disponujeme všetkým tým, čo si moderná doba vyžaduje – vysokorýchlostným internetom, Wi-Fi, dataprojektorom, plátnom, kongresovými priestormi s kapacitou 80 miest i s možnosťou práce v sekciách, v samostatných salónikoch. Ďakujeme za rozhovor. A vy – naši milí čitatelia, veríme, že už viete, kam utiecť pred vianočným stresom alebo si, naopak, poriadne „oddýchnuť“ po týchto sviatkoch lásky a pokoja, kým sa vrátite do práce a bežného ľudského kolotoča. Ešte predtým sa skúste vrátiť najmä k sebe samým. Aby ste rok 2014 oslávili ako znovuzrodení!

www.oravskyhaj.sk

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 65


ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ VINÁRSTVO

Pripravili: NŽ Topoľčianky, foto: Dalibor Gregor a Bohumila Virágová

... zážitok od prvého momentu

Vychutnajte si zážitok od prvého momentu vo Wellness Hoteli Borovica**** na Štrbskom Plese. Doprajte si komfort a relax podľa vašich predstáv. Gastronomické špeciality, vína z celého sveta, neobmedzený vstup do wellness centra, špeciálne procedúry a masáže či francúzska kozmetika PAYOT sa zaručene postarajú o váš dokonalý zážitok. Doprajte si teraz nezabudnuteľné zážitky v Tatrách.

66 NOVEMBER 2013

www.zivotnystyl.eu

Wellness Hotel Borovica****, Štrbské Pleso tel. +421 (0) 52 711 0500, reservation@hotelborovica.sk, www.hotelborovica.sk

NOVEMBER 2013 67


ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Z

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ DEVELOPMENT

väz polygrafie na Slovensku vyhlásil tento rok jubilejný 20. ročník prestížnej súťaže ZLATÁ PEČAŤ. Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať výrobcov špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku, a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku.

Ocenením najlepších výrobkov je zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie, zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie. Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň obosielaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 24 cien. Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Tohtoročnej súťaže o Zlatú pečať sa zúčastnilo aj naše vydavateľstvo Axel Trade, s. r. o., s magazínom Životný štýl a kôň a s magazínom 4 style.

Autor textu: ... ,autor foto: ...

Je pre nás cťou, že sme tento rok získali ocenenie v súťaži Zlatá pečať 2013 pre magazín Životný štýl a kôň a magazín 4 style.

KTO SME? Sme skupina kreatívnych ľudí, ktorí sa spojili, aby pre vás vytvorili dom bez toho, aby ste sa k svojmu ideálu dopracovávali komplikovane. Sme vašou alternatívou k bežným katalógovým projektom, pretože sme presvedčení, že rodinný dom má byť obrazom klienta. S nami ústupky robiť nemusíte. Realizujeme domy na mieru a sme schopní vám ponúknuť kompletný servis, od prvej skice až po vysadenie anglického trávnika. To všetko robíme pod jednou strechou a každej zákazke sa venujeme individuálne. Komplexnosť nášho tímu je zárukou, že realizáciu každého domu dokážeme vyladiť a optimalizovať nielen na papieri, ale aj počas realizácie. Klientovi prenecháme len tie starosti, ktoré si sám želá.

Spoločnosť DOM-OV Slovensko, s. r. o., je realizátorom montovaných domov – drevostavieb so sendvičovým stavebným postupom. Naše montované domy sú realizované priamo na mieste výstavby a na rozdiel od stavieb montovaných pomocou prefabrikovaných panelov zaručujú absolútnu presnosť a kompatibilitu jednotlivých častí montovaného domu.

VITAJTE, STE NA SPRÁVNEJ ADRESE „Každý dom je jedinečný tak ako jeho majiteľ!“ – týmto heslom sa riadime po celý čas nášho návrhu tak vášho domu, ako aj jeho funkčnosti.

DOM-OV Slovensko, s. r. o., stavebno-obchodná spoločnosť Predmet činnosti: • projekcia a realizácia rodinných domov • projekcia a realizácia technických zariadení budov Pobočka Bratislava Pobočka Košice Konopná 52 Jantárová 30 821 05 Bratislava 040 01 Košice Tel.: +421 907 588 093 Tel.: +421 907 588 094

• Chcete vysnívaný dom bez kompromisov? • Bez zbytočných starostí? • Bez zdĺhavých vybavovačiek?

rka šéfr ed ak to Ba biaková, eber á pr Ing. Monika ň, kô a votný št ýl časopisu Ži rok 2013 at á pečať za oc enenie Zl

68 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

G a briela L a bino vá , šéfr a Monik ed ak to a Ba bia rka čas ková p ri v yd ava opisu 4 o d ov z d teľs tvo s ty le, áva n í Z A xel tr a latej pe d e, s . r. čate p re o.

www.zivotnystyl.eu

Návrh konceptu domu, v ktorom plánujete tráviť značnú časť života, by sa nemal nikdy podceňovať. Z pohľadu celkovej hodnoty domu je to zanedbateľná položka, ale jeho vplyv na cenu, prevádzku a funkčnosť je absolútne zásadný.

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 69


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ VINÁRSTVO

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Vianoce a Nový rok s vínom VINIDI! 1

VINÁRSTVO VINIDI Alexandrov dvor, Báb www.vinidi.sk

2 3 Vianočný čas a oslavy príchodu nového roku sú chvíle, na ktoré sa všetci tešíme. Priateľské a rodinné posedenia plné smiechu a zábavy, rozbaľovanie darčekov pod vianočným stromčekom, sladké i slané dobroty na sviatočných stoloch a odrátavanie posledných sekúnd starého roka — konečne VINÁRSTVO VINIDI VINÁRSTVO VINIDI Alexandrovadvor, Báb | www.vinidi.sk Alexandrov dvor, Báb oddych uvoľnenie sa z pracovných povinností a bežne zauwww.vinidi.sk žívaného stereotypu. Čo k tomu ešte chýba?

F

4

Autor textu: redakcia ŽŠaK, autor foto: VInidi

ľaša dobrého vína predsa! Ak neviete, čím obdariť svojich blízkych, prípadne chystáte pre svojich priateľov vianočnú alebo silvestrovskú párty, nechajte si nami poradiť. Predstavujeme vám VINÁRSTVO VINIDI nami dobre známe vinárstvo a vína Alexandrov dvor, Báb značky VINIDI! www.vinidi.sk Víno je ideálnym darčekom pre každú príležitosť, či už je to svadba, životné jubileum, narodenie dieťatka, poďakovanie za spoluprácu alebo vyznanie lásky... nikdy nesklame. Vianoce či Nový rok nie sú žiadnou výnimkou. Každá jedna fľaša vína značky VINIDI sa môže pochváliť kvalitou a neopakovateľnou chuťou. Toto slovenské vinárstvo patrí k jednej z najmodernejších prevádzok u nás a na čele s Romanom Holecom, ktorý si vo vinárskej spoločnosti vybudoval rešpekt a uznanie ako vynikajúci technológ, získalo mnoho významných ocenení. Bez kvalitného hrozna však nie je možné ani s tou najšetrnejšou a najmodernejšou technológiou dosiahnuť dobré víno. Prvotriedna poloha vinohradov, špecifická pôda a krásne slnečné podnebie sú zárukou, že pod rukami schopných ľudí sa nemáte čoho obávať. Naopak, môžete si ho len a len vychutnávať. Kvalitné víno spríjemní a poteší každý jeden sviatok, no a vína VINIDI také jednoznačne sú. Na výber máte z červených, bielych i ružových vín – každému podľa chuti, ale pozor, aj výber jedla a jeho príprava zohrávajú dôležitú úlohu! Vedeli ste napríklad, že k rybám sa všeobecne hodí viac biele víno, zatiaľ čo k pečenej husi

70 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

5

VINÁRSTVO VINIDI

Alexandrov dvor, Báb | www.vinidi.sk

kačici alebo divine sa servírujú plnšie červené vína? Každopádne, jedlo bez vína je ako Vianoce bez kapra, preto nepodceňujte túto skutočnosť a dopredu sa pripravte. Inou alternatívou spoločného stretnutia môže byť aj stretnutie priamo vo vinotéke v priestoroch spoločnosti VINIDI! Môžete si tak s priateľmi i s rodinou posedieť v príjemnom prostredí a nechať vašu obývačku čistú a nezaťažovať sa tak ďalším „povianočným“ upratovaním či, nedajbože, po bujarej „žúrke“ = oslava príchodu nového roku. Štýlová vinotéka je spojená s degustačnou miestnosťou, pre organizované skupiny je tu aj možnosť prehliadky vinárstva a ochutnávka vín. Priestor degustačnej miestnosti privíta 74 osôb. Mimochodom, je to aj výborný tip pre zorganizovanie rôznych firemných vianočných alebo novoročných večierkov! A navyše sa vám po osobnej ochutnávke možno aj ľahšie

podarí vybrať ten správny darček pre svojich blízkych. Príďte si teda do priestorov spoločnosti VINIDI vychutnať kvalitné víno, posedieť so svojimi priateľmi v útulnej vinotéke s degustačnou miestnosťou, rozšíriť svoje poznatky o výrobe tohto jedinečného vína, objaviť vínne pivnice a vybrať kvalitné vínko na vás štedrovečerný stôl či ako vhodný darček. Nebudete ľutovať!

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 71


ŽIVOTNÝ ŠTÝL / JACHTING

ŽIVOTNÝ ŠTÝL / JACHTING

VIANOČNÁ PONUKA MOTOROVÝCH LODÍ BAVARIA Cena 219 000 € (pôvodne 290 350 €)

Dynamika motorovej lode Sport 38HT

Cena 162 500 € (pôvodne 182 565 €)

Sport 35HT je veľká „tak akurát“

Cena 113 100 € (pôvodne 129 280 €)

Sport 32 poskytuje príjemnú plavbu

Nadišiel čas Vianoc, Nového roka a zimných radovánok, na ktoré väčšina z nás túžobne čaká celý rok. Pre „odborníkov“, ktorí sú zasvätení do problematiky nákupu lodí, nie je žiadne tajomstvo, že práve teraz je ten najvhodnejší čas na zorganizovanie nákupu, resp. objednania lode na budúcu sezónu 2014. Spoločnosť BEATA YACHT MARINE pripravila špeciálnu cenovú ponuku nových lodí, ktoré sú v showroome na Slovnaftskej ulici v Bratislave a je ich možné kedykoľvek vidieť a prezrieť si. Výber motorových lodí predstavuje reprezentatívnu ponuku temer celej výrobnej škály motorových lodí spoločnosti Bavaria Yachtbau. Sú to modely radu SPORT 38HT, SPORT 35HT a SPORT 32. Predstavme si stručne hlavné prednosti jednotlivých veľkostí. Vo veľkom kokpite lode BAVARIA Sport 38HT Motorová loď SPORT 38HT so svojimi viac ako 13 metrami je loď, ktorá prijme na svojej palube aj väčšiu skupinu milovníkov mora a jazdy po morskej hladine. V dvoch kajutách poskytuje pohodlné spanie pre 4 cestujúcich a ľahkou úpravou veľkej sedačky v salóne sa dosiahnu ďalšie 2 miesta na spanie. Loď je vybavená všetkým potrebným, čo patrí k pohodlnému a bezpečnému dlhšiemu

Salón vás očarí svojou priestornosťou

Toaletný priestor s WC a sprchovacou kabínou

Majiteľská kajuta s luxusným spaním

74 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

pobytu na palube, vrátane elektrického WC a samostatnej sprchovej kabíny v kúpeľni. Kuchyňa je vybavená veľkou chladničkou, mikrovlnkou a keramickou varnou platňou. Pri dlhších plavbách kormidelník ocení joystick a autopilota, ktoré sú súčasťou vybavenia. Naftové motory

Zadná kajuta s pohodlným spaním a sedačkou

VOLVO PENTA 2 x D6 330 HP, osadené turbodúchadlom, si ticho pradú v motorovom priestore a dávajú lodi až neočakávanú rýchlosť a dynamiku pri relatívne nízkej spotrebe. Na túto loď sa môžete spoľahnúť aj v ťažkých podmienkach, v ktorých sa človek občas nechtiac ocitne. Na mori to nie je žiadna zvláštnosť – znenazdajky čeliť prudkej zmene počasia a vlnám. BAVARIA SPORT 38HT vás určite nesklame. Na palube lode BAVARIA SPORT 35HT V prospekte k tejto lodi sa píše, že určite ňou urobíte dojem a zaujmete

www.zivotnystyl.eu

Predná majiteľská kajuta

Neočakávane veľký kuchynský „kút“

Veľký salón s pohodlnou sedačkou „L“

pozornosť. V kokpite lode Hardtop (s pevnou strechou) sa nemusíte príliš zaoberať otázkou daždivého počasia, pretože zatiahnete strešný bežec s plátennou strechou a dážď nemá šancu. Na prednej palube sú opaľovacie matrace (za príplatok), ktoré poskytujú ďalší životný priestor počas krásnych a slnečných dní. Pod palubou ponúka Sport 35HT veľa rôznych odkladacích priestorov s inteligentnými detailmi, čo potešia každého. Primerane veľký salón je rozdelený na kuchynskú časť (pravobok) a veľká sedačka v tvare „L“ láka ku gurmánskemu posedeniu pri morských špecialitách. V salóne je na stene oproti sedačke umiestnený otočný plochý LCD televízor. Trávenie času v salóne sa tak stáva aj pre milovníkov TV programov relaxom. Neoddeliteľnou súčasťou komfortu je kúpeľňa s WC, sprchou a teplou vodou (za príplatok). Nástenné skrinky a polička poskytnú odkladacie priestory na hygienické a kozmetické potreby.

Otvorený salón s dvojlôžkom prekvapí priestorom

Zadná kajuta s dvojlôžkom prekvapí priestorom

dobrú cenu poskytuje loď prakticky rovnako veľký obytný priestor ako loď o triedu vyššie. Konštruktéri to vyriešili veľmi elegantne tak, že sa prakticky zachovali proporcie lode o jednu triedu vyššie (BAVARIA SPORT 35), ale otvorili prednú kajutu, čím sa dosiahol nezvyčajne veľký obytný priestor. Pod palubou ponúka SPORT 32 bývanie. Priestrannosť salóna umocňuje aj veľké stropné okno s tónovaným sklom, cez ktoré vstupuje svetlo a rozjasňuje celý priestor. Predná spacia časť salóna sa v prípade potreby oddeľuje od jedálenskej časti závesom alebo poskytuje výbornú komunikačnú zónu pre rodinu s deťmi. Salón má samostatnú veľkú sedačku v tvare „L“ okolo veľkého tvarovaného stola. V salóne je na stene umiestnený otočný plochý LCD televízor tak, aby sa dal pohodlne pozerať z každého kúta. Ďalšie skrinky a police spolu s odkladacím priestorom pod matracmi pohltia ďalšie potreby pre pohodlný život na mori. Neoddeliteľnou súčasťou komfortu je kúpeľňa s WC, sprchou a teplou vodou.

veľké množstvo vylepšení a nápadov, ktoré každý ocení. Pod zadným odkladacím priestorom pod opaľovacím matracom sa elektricky otvára veľkoryso navrhnutý motorový priestor, do ktorého sa dajú (aj) dodatočne domontovať rôzne doplnky ako generátor na 230 V, klimatizácia, držiak na malý závesný motor. Dobrý prístup k motorom ocení každý servisný technik. Na zadnej platforme je príručná sprcha aj s teplou vodou. Dalo by sa veľa hovoriť a písať o ďalších veciach, ktoré robia BAVARIU takou, aká je. Najlepším radcom je vlastný úsudok a porovnanie lode s ďalšími podobnými modelmi na trhu. Samotný trh jednoznačne hovorí, že pomer cena/ výkon a cena/úžitková hodnota je v prípade lodí BAVARIA neprekonateľný. Príďte sa sami presvedčiť.

Technické detaily, čo potešia Motorové lode BAVARIA sú známe tým, že ich konštruktéri prinášajú Pohodlný prístup k motoru

Prehľadné a pohodlné riadenie lode

MALÁ VEĽKÁ LOĎ BAVARIA SPORT 32 V reklame k tejto lodi sa zdôrazňuje skutočnosť, že sa konštruktérom podaril „husársky kúsok“, keď za veľmi

Klasické rozloženie zadnej časti kokpitu Sport 38HT

Tieto modely lodí sú vystavené v našich priestoroch v Bratislave. Uvádzané ceny sú za základné vybavenie, ku ktorému je možné doobjednávať širokú škálu doplnkov. Prepravu lodí k moru zabezpečíme vlastným ťahačom. K tejto a ďalším vystaveným lodiam radi poskytneme ďalšie technické a cenové informácie.

Kontakt na našu spoločnosť: BEATA YACHT MARINE, s. r. o. Slovnaftská 17090/8, 821 05 Bratislava Mobil: +421 903 272 949 Tel.: +421 2 43 191 002 Fax: +421 2 43 191 045, office@bavaria-yacht.sk www.bavaria-yacht.sk

Pozn.: Všetky ceny sú uvedené bez DPH a bez dopravy na miesto určenia.

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 75


BAVARIA SPORT 35 HT

ŠPECIÁLNA PONUKA NA NOVÉ LODE ZA SUPER CENY

BAVARIA SPORT 32

K OKAMŽITÉMU ODBERU V BRATISLAVE

Plná cena 188.145 €, zľava 25.645, predaj 162.500 € bez DPH Mahagónový interiér BAVARIA SPORT 38 HT

Plná cena 128.280 €, zľava 10.290, predaj 117.990 € bez DPH BAVARIA SPORT 38 HT

Plná cena 290.355 €, zľava 64.355, predaj 226.900 € bez DPH Nafukovací čln ARIMAR 540 s pevným dnom, motor do 115 HP

Sprint Jet ARIMAR 3,6 s motorom Weber 143 HP

Plná cena 9.500 €, zľava 2.500, predaj 7.000 € bez DPH

Plná cena 27.700 €, zľava 7.756, predaj 19.944 € bez DPH

reklama

Cena od 299.000 € bez DPH BEATA YACHT MARINE • AUTORIZOVANÝ DOVOZCA MOTOROVÝCH LODÍ A PLACHETNÍC BAVARIA PRE SLOVENSKÚ A ČESKÚ REPUBLIKU Slovnaftská 17090/8, 821 05 Bratislava • mobil: 0903 272949, + 421 (2) 43 19 10 02 • office@bavaria-yacht.sk GPS+48○ 8‘ 9.61“ +17○ 9‘ 19.32“


ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ MÓDA, ŠPERKY A DOPLNKY

PREČO ZLATO POD STROMČEK? A je to tu! Sviatočný stôl plný dobrôt, koledy, ozdobovanie stromčeka a... naku-

povanie darčekov. Lámete si hlavu nad tým, čo svojej milovanej polovičke, mame, otcovi, deťom, priateľom alebo ďalším kúpiť? Vzácni ľudia si zaslúžia aj vzácne darčeky. Možno vám poradíme, prečo zvoliť pod žiarivý vianočný stromček práve zlato.

Z

lato – to je symbol bohatstva, luxusu a moci. Fascinovalo ľudí už odnepamäti, cenili si ho najmä pre jeho vynikajúce odolné vlastnosti, dobrú vodivosť a, samozrejme, krásu. Je to ušľachtilý kov žiarivo žltej farby. No a keďže aj v zemskej kôre ide o veľmi vzácny prvok, stal sa z neho obľúbený a výnimočný doplnok vhodný na každú príležitosť a pre každého. Hodí sa jednoducho kedykoľvek. K narodeninám, zásnubám či iným výročiam – a netrafíte vedľa. Nie je náhodou, že

aj najlepší športovci sa tešia najviac zo svojich zlatých medailí. Je to zásluha pre víťazov. K blížiacim sa sviatkom tradične patrí aj obdarovávanie svojich milovaných. Dajte im vedieť, že sú jedineční a vzácni, že sú tí vaši víťazi. Zlato je prakticky nezničiteľná záležitosť, a preto aj spomienka na tento dar zotrvá večne. Treba si uvedomiť, že šperk či iný darček zo zlata, to nie je len tak. Je to pre ľudí, ktorí si potrpia na otázku vkusu a kvality. Nezáleží tu ani tak na cene darče-

ka, ide hlavne o vytvorenie pocitu, že máte osobu radi a záleží vám na nej. A ten úsmev, ktorý vykúzlite, stojí za nezaplatenie! Pripravte teda sviatky, ktoré vyrazia dych. Zlaté šperky alebo hodinky sa dajú kombinovať s elegantným i športovým oblečením. Zlaté doplnky vedia jednoducho, ale zato poriadne zaujať. Možností, aký šperk zvoliť, je neúrekom, a teda výberom tohto darčeka nemáte kde spraviť chybu. Len príjemne a vzácne potešiť.

Autor textu: ... ,foto: ...

reklama

78 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013 79


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ MÓDA, ŠPERKY A DOPLNKY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Aj v jednoduchých šatách oživených krásnym šperkom

upútate

pozornosť všetkých

Každá žena by mala mať aspoň nejaké univerzálne šaty, evergreeny, ktoré si bude môcť obliecť na akúkoľvek príležitosť dnes, ale aj za desať rokov. Jedným z takých outfitov sú čierne koktailky. Sú jednoduché, nosili, nosia a budú sa nosiť aj naďalej. Ďalším takým nestarnúcim kúskom je biela blúzka v kombinácii s čiernou sukňou alebo nohavicami.

Ak

Autor textu a foto: internetové zlatníctvo VIPgold.sk

si chcete na párty, oslavu alebo schôdzku obliecť práve niečo jednoduchého, mali by ste vzhľad oživiť nejakým dokonalým šperkom. Môže to byť retiazka s príveskom alebo nejaký výraznejší náhrdelník. Vždy zabodujete s perlovými šperkmi, ktoré nosí napríklad kráľovná Alžbeta alebo úspešná speváčka Lady Gaga. Ďalší vynikajúci variant sú diamantové šperky, ktoré rovnako ako perly slávia úspech po celom svete a oslnia skutočne všetkých. Diamantové šperky, navyše, zakúpite v rôznych farbách, takže nájdete odtieň ladiaci k vašim očiam alebo práve k farbe šiat.

Nebojte sa vložiť svoje peniaze do diamantových šperkov. Cena diamantov iba rastie, a to už neuveriteľných 108 rokov. Priemerné zhodnotenie je od 4 % do 15 % ročne podľa parametrov a kvality diamantov. Nákupom zlatého šperku s diamantom svoje peniaze zaručene zhodnotíte. Predajcovia šperkov z dôvodu rastu cien diamantov sú nútení na-

80 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

vyšovať svoje ceny aj niekoľkokrát ročne. Preto ak vás aj zaujal nejaký diamantový šperk, radšej si ho kúpte ihneď, nakoľko o 6 mesiacov alebo o rok môže byť už iba drahší.

Šperkovnice patria už odpradávna k symbolom luxusu. V dávnych dobách boli šperkovnice najčastejšie vyrobené z dreva a boli uzamykateľné zámkom. S vývojom a požiadavkami dnešného moderného sveta sa začali pri výrobe šperkovníc používať nové materiály ako pravá koža, umelá koža, textílie a iné.

Ani páni neobídu naprázdno. Svoju úspešnosť a silu dokázať žene, že sa vedia postarať ako o ňu, tak aj o seba, môžu tiež prostredníctvom honosných šperkov. Briliantové prstene sú aj ozdobou pánskeho šatníka. Ak však hľadáte niečo menej okázalé, pritom originálne, stavte na manžetové gombíky s briliantmi, sponu na kravatu s briliantom alebo sponu na peniaze. Takéto doplnky sú dostupné aj z chirurgickej ocele s briliantmi, kde vás celá spomenutá súprava nestojí viac ako niekoľko desiatok eur. Šperky si zaslúžia dobré skladovanie. Mali by byť uchovávané v tme a suchu, chránené pred prachom a priamym slnkom. Na tento účel výborne poslúžia šperkovnice.

www.vipgold.sk www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 81


rs ná di ho E N o LI tv N rs O ná di ho

E N LI N O

V našich predajniach ponúkame kvalitné cigary,cigarky a fajkové tabaky od renomovaných firiem z Európy, USA,Dominikánskej republiky, Nikaragui,Hondurasu,Mexika a Kuby. Potreby pre fajčiarov: fajky, humidory, zapaľovače, orezávatká, popolníky, kvalitné vína a potreby pre pánov.

Dom Cigár Michalská 12 811 03 Bratislava tel.č.:+421-2-32660295 e-mail:michalská@myami.sk Otváracie hodiny pondelok-sobota 11.00-20.00hod. nedeľa 13.00-20.00hod.

Dom Cigár Šancová 42 81105 Bratislava tel.č.: +421-2-52496573 e-mail:domcigár@myami.sk Otváracie hodiny pondelok-piatok 11.00.- 19.00hod.

online shop: www.myami.sk

é sn xu lu 1.

é sn xu lu 1.

Všetko pre milovníkov tabaku Seven Seas Seven Barracuda Seas Barracuda Cena od 1.730 Cena €od 1.730 €

Seven Seas Seven Mermaid Seas Cena Mermaid od 640 Cena € od 640 €

Petite Seconde Petite Seconde Cena od 1.290 Cena €od 1.290 €

Latifa Cena Latifa od 495 Cena € od 495 €

Spirit of Baar SpiritCena of Baar od 990 Cena € od 990 €

Birdie Lady Birdie CenaLady od 740 Cena € od 740 €

Všetky Všetky modelymodely hodiniek hodiniek CIMIERCIMIER kúpite ONLINE kúpite ONLINE na www.cimier.sk na www.cimier.sk VYBERTE VYBERTE SI TIE VAŠE SI TIE VAŠE Výhradné zastúpenie Výhradnépre zastúpenie SR: CIMIER pre SR: Slovakia, CIMIER s.r.o., Slovakia, Piešťanská s.r.o., 3Piešťanská (Business Centrum 3 (Business Aquapolis) Centrum917 Aquapolis) 01 Trnava, 9170907 01 Trnava, 77 99 20, 0907 info@cimier.sk 77 99 20, info@cimier.sk


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ UMENIE

Tibor Huszár Pri pohľade na výstavu parížskych portrétov umelcov z celého sveta od Tibora Huszára zrazu zistíte, že sa na vás díva ich samotný autor. V zreničkách očí vidíte prižmúrené oko skúseného fotografa a jeho milovaný prístroj – fotoaparát. Fotografie vznikli v období, keď sa Tibor Huszár po jednom z ďalších fyzických kolapsov opäť úspešne postavil na nohy a chystal sa vytvoriť svoju poslednú knihu. Bohužiaľ, nestihol ju dotiahnuť až do konca.

Autor textu: kyoko, autor foto: Tibor Huszár

K

niha jeho života sa totižto skončila o čosi skôr, a to presne 11. septembra 2013, kedy zomrel u seba doma v Modre. Nestihol tak ani svoju úlohu predsedu porotcov v Slovak Press Photo, ani vydať svoje portréty z Paríža a pravdepodobne sa ani poriadne rozlúčiť. Hoci posledné roky bojoval so samými zdravotnými problémami, jeho pozitívny prístup a elán mali na svedomí, že jeho smrť aj tak všetkých prekvapila. Najmä po tom, čo sa po diagnostikovaní rakoviny v roku 2011 na sklonku života znova k svojej milovanej fotografii vrátil. Tento návrat sme mohli vidieť aj v dokumentárnom filme „Tibor Huszár – Návrat späť“, ktorý bol uvedený v roku 2012 na medzinárodnom festivale Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach.

uznávaný fotograf. Po chvíľkovom šoku, čo vychrlil stovky slov, som začala vidieť jeho veľkosť v čomsi celkom inom ako len v mohutnej

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ UMENIE

egu a áno, veľkom srdci. Bol to človek veľkého formátu, schopný robiť len veľké veci. O tom svedčia najmä jeho diela, ktoré sú súčasťou súkromných a galerijných zbierok zberateľov z celého sveta. Pred jeho objektívom stáli také osobnosti ako Milan Lasica, Július Satinský či Miloš Forman. Bol nositeľom viacerých popredných ocenení. V rámci toho by sa patrilo spomenúť jeho najznámejšie fotografické cykly ako Cigáni (1993), Portréty (1995) a New York – City of tollerance (2000). Tibor Huszár bol syn, milujúci otec, milovaný priateľ a profesor. Predovšetkým to však bol veľkolepý umelec, bohémska osobnosť a fotograf. Človek, ktorý vedel, kedy a kde má cvaknúť spúšť. Ako sám povedal, pre fotografiu sa dokonca dvakrát rozviedol. Fotografia bola totižto jeho najväčšia láska, jeho život. Bol priam posadnutý čiernobielou dokumentárnou fotografiou. Niet sa čomu čudovať. Tibor Huszár totižto miloval svet. Nebál sa ísť za svojím cieľom. Bol to človek, ktorý

postave. Charizma, spontánnosť, jedinečná osobnosť, optimizmus – to všetko z neho vyžarovalo. Nehovoriac o množstve zážitkov, veľkom

v nás zanechal spomienky, myšlienky, inšpiráciu a jeden obrovský zážitok. „Parížske portréty umelcov z celého sveta“ bola posledná výstava fotografií od Tibora Huszára, ktorá sa konala v rámci festivalu Mesiac fotografie 2013. Veľké ďakujem preto patrí jej kurátorom Andrejovi Bánovi, Alanovi Hyžovi, Martinovi Marenčinovi a Jozefovi Ondzikovi, ktorí sa tak postarali o asi najkrajšiu možnú pamiatku zosnulého umelca. Tento hold nedávno zosnulému Tiborovi Huszárovi ste mali možnosť vidieť počas novembra v bratislavskom Dome umenia. Pevne verím, že sa dočkáme aj hmotnej, knižnej podoby týchto portrétov s mini Huszárom v oku. Pri Hevierových slovách „zachytával tváre iných,

aby v každej z nich nechal niečo zo svojej tváre“, tak akosi rozmýšľam, či tento jedinečný fotograf náhodou sám nevedel, že sa blíži jeho koniec. A tak sa s nami rozlúčil. Ako inak – bohémskym spôsobom.

reklama

Keď som prvýkrát stretla túto legendu vo fotografii svetového formátu, môj dojem bol vskutku nezabudnuteľný. Čakala som svetoznámeho fotografa, umelca, bohéma a odrazu sa dovalil obrovský muž s hurónskym smiechom, strapatými vlasmi, strniskom na tvári, šibalskými očami, pôsobiaci skôr ako drevorubač než

84 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 85


ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ BILIARD

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ AUTO-MOTO

20. výročie vzniku

Slovenského biliardového zväzu

Biliard je pre mnohých ľudí automaticky spojený s nočným podnikom, zafajčenou pochmúrnou miestnosťou, sústredenými chlapmi, ktorí striedajú pohľady na pozície gulí na zelenom plátne a na pekné ženy postávajúce okolo stola. Takto to je často vidno vo filmoch, ale takúto atmosféru môžeme zažiť aj naživo. Veľa ľudí tak ostane prekvapených, keď zistia, že biliard je športová disciplína, ktorá sa hrá aj súťažne, že dokonca na medzinárodnej úrovni sa organizujú majstrovstvá sveta a Európy a série turnajov, na ktoré chodia stovky hráčov, a samostatne medzi sebou súťažia žiaci, dievčatá, juniori, muži, seniori a nesmieme zabudnúť na telesne postihnutých. Veľké turnaje sa hrávajú vo viachviezdičkových hoteloch, hrá sa o niekoľkotisícové výhry, v príjemnom tichom prostredí a bez alkoholu a cigariet alebo v obrovských športových halách, kde je veľakrát umiestnených 16 až 24 stolov a zápasy sledujú stovky divákov.

Reprezentácia Slovenska víťaz Federal Cupu 2013

Autor textu a foto: Samuel Koniar

Na

Slovensku má tento šport už dvadsaťročnú históriu, počas ktorej aj u nás vyrástli hráči, ktorí mali alebo ešte aj majú šancu presadiť sa v rámci Európy. Všetko sa začalo v roku 1993, keď hŕstka nadšencov založila občianske združenie so stanovami a postupne začali organizovať celoštátne súťaže a zúčastňovať sa medzinárodných turnajov. Medzi významné kluby – biliardové herne – patrili v tom čase WEST BC Komárno, LAVOS Bratislava, BK Kanianka, BK Trenčín, BK Trnava. Tam vyrástli hráči, ktorí dlhé roky ovládli slovenské rebríčky – Zoltán Petrovics (medailista ME juniorov), Jaroslav Polách (25-násobný majster Slovenska), Ján Kučera, Roman

86 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Čertík, Milan Klobučník, Peter Páczer, Roman Havier a množstvo ďalších. Ich celkový počet za tie roky určite presiahol niekoľko tisíc a stále pribúdajú mladí nadšenci, v poslednej dobe nádeje slovenského biliardu – Jakub Koniar, Mattia Scodinu, Sebastián Hladký, Kristián Mrva a ďalší. O rozvoj biliardu sa v podstatnej miere zaslúžili ľudia okolo nebohého dlhoročného prezidenta biliardového zväzu Ladislava Šrámeka z Komárna. A okrem turnajov o Slovenský pohár sa až dodnes hrávajú majstrovstvá Slovenska v hrách č. 8, 9, 10 a 14/1, celoštátna liga družstiev a juniorské a seniorské turnaje. Aj u nás boli pred desiatimi rokmi „veľké“ turnaje, s účasťou do 100 hráčov, vrátane najlepších z Európy, ale úbytok herní a financií do športu nateraz neumožňuje organizovať takéto akcie. Zväz podporuje tých najlepších hlavne v tom, aby mohli cestovať na turnaje do zahraničia. Na Slovensku budeme určite pokračovať v organizovaní Kretzmer-Ďurišovho memoriálu, juniorského turnaja, ktorý má už svoju viac ako desaťročnú históriu a dokáže prilákať mladých hráčov z celej Európy, a v spolupráci s p. Marcinom Krzeminským a Poľským biliardovým zväzom (kde je organizovaných niekoľko tisíc hráčov

Pri biliarde je najdôležitejšia správna technika

Jaroslav Polách a Jakub Koniar - prví dvaja hráči slovenského rebríčka

a na posledných majst rovst vác h Európy získali historicky najväčší počet medailí) usporiadame aspoň jeden kvalitný turnaj pre hráčov z okolitých krajín, napr. Best of East a podobne. V poslednej dobe sa vo zväze vytvorila skupina hráčov snookru, ktorí majú ambíciu rozvíjať aj túto hru, hlavne vďaka nadšencom z Elite & Snooker Clubu Bratislava a hráčov z Prešova a Košíc. Aj tento rok bude vyvrcholenie sezóny na SLOVAK MASTERS CUP-e 2013, ktorý bude v decembri v novej herni v Nových Zámkoch, kde bude 10 naj slovenských hráčov podľa aktuálneho rebríčka. Dianie môžete sledovať na webových stránkach www.onlinebiliard.sk alebo www.snooker.sk.

Off Road Centrum Spoločnosť O.R.C., s. r. o., známa tiež ako Off Road Centrum, sa vyše 10 rokov zaoberá úpravou terénnych automobilov a montážou doplnkov podľa požiadaviek zákazníkov. Naším cieľom je spokojnosť zákazníka a, samozrejme, možnosť prispôsobiť vozidlo s pohonom 4x4 na účely, na ktoré bude používané. Vhodné je pre poľovníkov, energetikov, pracovníkov mobilných operátorov, ktorí vozidlá potrebujú v ťažko dostupných terénoch pri údržbe, na expedície alebo aj na súťažné účely.

P

re každého zákazníka sme schopní nájsť vyhovujúce riešenie na konkrétne vozidlo. Dodať na základe špecifikácie všetky potrebné komponenty – od austrálskych podvozkov Ironman 4x4 až po strešný stan – a v prípade potreby ich aj namontovať v našich dielňach s využitím našich dlhoročných skúseností. Ak potrebné súčasti ako napr. pevnostné nárazníky, ochranné rámy, záhradky nie sú k dispozícií, možné je tieto autodoplnky z ocele, antikora alebo hliníka vyrobiť priamo na mieru v našej zámočníckej dielni.

hodlí domova alebo kancelárie všetky potrebné doplnky, ktoré sú prehľadne roztriedené podľa

konkrétneho typu vozidla, a ponúkaný sortiment je každý deň dopĺňaný o nový tovar.

Radi by sme dali do pozornosti, okrem iného, nový modelový rad navijakov IRONMAN 4x4 a zároveň kompletnú ponuku doplnkov na vozidlá JEEP od Rugged Ridge, ktoré sú žiadané mnohými zákazníkmi. Pre zákazníkov, ktorí dávajú prednosť osobnému kontaktu, sme k dispozícii v kamennej predajni, ktorú nájdu v Petržalke na Vyšehradskej 7/A, tel.: 02/6353 2208 alebo e-mail orc@orc.sk. Už dlhšiu dobu je otvorený taktiež internetový obchod

www.offroad24.sk,

kde je možné si vybrať v po-

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 87


SOTHYS | CHRONOBIOLĂ&#x201C;GIA

OKYSLIÄ&#x152;UJĂ&#x161;CA SEZĂ&#x201C;NNA TVĂ ROVĂ KĂ&#x161;RA JESEĹ&#x2021; ď&#x161;ť ZIMA ď&#x2DC;şď&#x2DC;š1ď&#x2DC;ť/1ď&#x2DC;ź

HROZNO ď&#x161;ş HRUĹ KA IntenzĂ­vna dĂĄvka minerĂĄlov pre posilnenie pleti v zime.

SĂ&#x161;ŤAĹ˝TE S HEALTH & BEAUTY Zapojte sa do súżaĹže o vianoÄ?nĂŠ balĂ­Ä?ky zaslanĂ­m sprĂĄvnej odpovede na otĂĄzku: KoÄžkĂŠ Vianoce oslavuje rubrika Health & beauty v Ä?asopise Ĺ˝ivotnĂ˝ ĹĄtĂ˝l a kĂ´Ĺ&#x2C6;? SprĂĄvnu odpoveÄ? zasielajte do 15. 1. 2014 na adresu janakrizanova84@gmail.com a uveÄ?te Ä?Ă­slo balĂ­Ä?ka, o ktorĂ˝ mĂĄte zĂĄujem.

BalĂ­Ä?ek1: Rad telovej kozmetiky znaÄ?ky Sothys v hodnote 120 eur obsahuje vĂ˝robky pre starostlivosĹĽ o pleĹĽ muĹža. Viac informĂĄciĂ­ o vĂ˝robkoch zĂ­skate na www.sothys.sk.

PLEŤ SA VĂ M ZA STAROSTLIVOSŤ VĹ˝DY ODVÄ&#x17D;AÄ&#x152;Ă? !

BEZ

Vyskúťajte si teraz novÊ Profesionålne tvårovÊ oťetrenie alebo produkty na domåce pouŞitie!

PARABENOV

S E ZĂ&#x201C; N N E T VĂ ROV Ă&#x2030; P RO D U K T Y N A D O M Ă C E P O U Ĺ˝ I T I E

C U R E OX Y-V I TA M I N E S O K YS L I Ä&#x152; U J Ă&#x161; C O-M I N E R Ă L N A STA RO ST L I VO S Ť

ZĂĄkladnĂĄ 21 dennĂĄ dĂĄvka minerĂĄlov a kyslĂ­ka pre posilnenie pleti v zime. PomĂĄha chrĂĄniĹĽ a rozĹžiari pleĹĽ v nĂĄroÄ?nom zimnom obdobĂ­. Tento rituĂĄl krĂĄsy zlepĹĄuje celkovĂ˝ stav pleti o 89 % *.

BalĂ­Ä?ek 2: Rad výŞivovĂ˝ch doplnkov od Hanoyu shop v hodnote 100 eur obsahuje: výŞivovĂ˝ doplnok Spirulina, výŞivovĂ˝ doplnok VitamĂ­ny 1 500 g a doplnok ZelenĂĄ kĂĄva zrnĂĄ. Viac informĂĄciĂ­ o vĂ˝robkoch zĂ­skate na www.hanoyashop.sk.

G O M M AG E M A S Q U E 2 E N 1 P Ă? L I N G OVĂ M A S K A 2 v 1

Teraz nĂĄjdete oba produkty vo VianoÄ?nĂ˝ch akciĂĄch len za:

XXXTPUIZTTLFTIPQ NavĹĄtĂ­vte eshop Sothys Paris

52 â&#x201A;Ź

PĂ­ling a maska v jednom produkte pre optimĂĄlny ĂşÄ?inok a komfort pleti. Obnovuje jemnosĹĽ a ĹžiarivosĹĽ pleti a je vhodnĂ˝ na vĹĄetky typy pleti. *UkazovateÄž spokojnosti: test na 21 ÄžuÄ?och, pri aplikĂĄcii rĂĄno a veÄ?er po dobu 21 dnĂ­.

SPA INĹ TITĂ&#x161;T SOTHYS PARIS

PapraÄ?ovĂĄ 5, 821 01 Bratislava, institut@sothys.sk, objednĂĄvky: 0905 236 193 BliŞťie informĂĄcie o spolupracujĂşcich salĂłnoch a Spa centrĂĄch na Slovensku, zĂ­skate na tel. Ä?Ă­sle: 0905/795 305.

www.sothys.sk


ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ / HELATH & BEAUTY

ŽIVOTNÝ ŠTÝL A KÔŇ ŽIVOTNÝ / DOSTIHY ŠTÝL

ANDULAČNÁ TERAPIA – zdravie na dosah Kým akútne ochorenia dokáže klasická medicína liečiť rýchlo a účinne, chronické choroby predstavujú pre lekárov a aj lekárnikov často veľkú výzvu. Použitie liekov naráža na svoje hranice a možnosti liečby sú po niekoľkých rokoch neraz vyčerpané. Preto metódy prírodnej medicíny môžu pre mnohých postihnutých predstavovať alternatívu, predovšetkým biofyzikálne metódy získavajú čím ďalej, tým väčší význam. A andulácia sa ukázala ako zvlášť účinná forma liečenia. Princíp andulačnej terapie, ktorá sa vyvinula z použitia frekvencií v lekárstve, spočíva v cielenom generovaní rezonančných kmitov v ľudskom organizme. Tieto frekvencie sú prispôsobené príslušnému cieľu liečby a podporujú organizmus pri návrate k normálnej funkcii a rozsiahlej regenerácii.

A

ndulačná terapia pôsobí priamo na príčiny ochorenia, takže nelieči len symptómy. Aktivuje vlastnú samoliečebnú schopnosť tela. Túto biofyzikálnu liečebnú metódu môžu používať ľudia každého veku, nemá žiadne vedľajšie účinky. Má tak preventívne a podporné účinky, ako aj liečebný vplyv pri existujúcich ochoreniach. Andulačná terapia necieli len na špeciálny systém orgánov, ale rovnakou mierou pozitívne ovplyvňuje všetky funkcie organizmu. Andulačná terapia pôsobí priamo

90 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

na bunkové tkanivo nervového, pohybového, svalového systému a na krv i lymfu. Andulácia je bezbolestná, veľmi príjemná terapia, ktorá sa aplikuje na pohodlnom ergonomickom lôžku. Andulácia optimalizuje látkovú

výmenu, zlepšuje metabolizmus a pomáha telu cielene sa zbaviť príčiny ochorení – a nielen ich príznakov. Kmity, vytvárané biofyzikálnymi procesmi, poskytujú telu totiž možnosť normalizovať svoje funkcie a kompletne sa zregenerovať. Andulačná terapia otvára telu cestu, aby sa uzdravilo samo. AKÉ SÚ HLAVNÉ ÚČINKY ANDULAČNEJ TERAPIE? • výrazné zmiernenie napätia chrbtového svalstva, bolestí chrbtice, • stimulácia lymfatického systému, detoxikácia a odkyslenie organizmu, • odstraňovanie bolestí hlavy, tlaku, migrény a napätia šijového svalstva, • veľmi účinné pôsobenie pri bolestiach kĺbov, reume, artróze, rednutí kostí, • podpora pri odstraňovaní celulitídy, • odbúravanie nebezpečného viscerálneho tuku, • stimulácia čriev pri tráviacich problémoch, • zlepšenie látkovej výmeny napr. pri nadváhe, • výrazná pomoc pri prerušovanom spaní alebo nespavosti, • rýchla regenerácia pri psychosomatickom vyčerpaní.

www.zivotnystyl.eu

SEPTEMBER AUGUST 2013 91


ŽIVOTNÝ ŠTÝL

TIP NA ZIMU: posilnite sa produktmi od

Možno sa pýtate, ako je možné, že naši predkovia nepoužívali a nepotrebovali žiadne doplnky výživy. No, pravda je taká, že rozvojom moderného spôsobu života sa začali prejavovať aj rôzne civilizačné choroby, ďalej sú to infekčné a parazitné choroby, depresie, stres, znečistené prostredie a iné. Možno budete argumentovať tým, že jete dostatok ovocia a zeleniny, avšak vedeli ste, že v našej pôde začína byť nedostatok niektorých vitamínov i minerálov?

Posilnite si svoj organizmus. Váš imunitný systém musí čeliť neustálym nástrahám, preto najlepšie, čo môžete urobiť, je, že sa na ne dopredu pripravíte. Každý z vás určite pozná prechladnutie s nádchou, kašľom, teplotou a zníženou výkonnosťou či sezónne chrípky, angíny, zápaly priedušiek a zápaly dutín. Navyše, práve teraz máme zimu, kedy chladné a vlhké počasie len prispieva k tomu, aby ste boli náchylnejší na prechladnutie a iné ochorenia. Vaše telo je oslabené a každá vírusová alebo bakteriálna nákaza v okolí poľahky napadne váš organizmus. Ako tomu predísť?

Najdôveryhodnejšia Najdôveryhodnejšia Najdôveryhodnejšia značka Kanadských vitamínov značka značka Kanadských vitamínov vitamínov pre VašeKanadských zdravie pre preVaše Vašezdravie zdravie Kanadské prírodné Kanadské Kanadské vitamíny prírodné prírodné No1* vitamíny vitamíny No1* No1*

Predstavujeme vám spoločnosť Webber Naturals, ktorá na trhu ponúka stovky produktov doplnkov výživy pre vašu spokojnosť a zdravie. Prečo práve ona? Nielen tak pre nič za nič si nesie titul ako najlepšia kanadská značka výživových doplnkov, a to na základe spotrebiteľskej spokojnosti. Podľa potrieb vášho zdravia, kondície a pohody ponúka rozličné prípravky a doplnky, ako vám rýchlo pomôcť, prípadne celkom predísť rozličným zdravotným problémom. Spoločnosť funguje už viac ako 50 rokov a jej produkty sa predávajú vo viac ako 100 krajinách sveta! Pre zabezpečenie kvality svojich výrobkov, prebieha pestovanie na organickej prírodnej báze. Zber, spracovanie a extrakcia liečivých výťažkov prebiehajú zase pod stálym dohľadom a reguláciou. Aby mala spoločnosť len tie najnovšie a najaktuálnejšie informácie, metódy a postupy spracovania, spolupracuje so svetovými univerzitami a laboratóriami.

Výživné látky tej najvyššej kvality z kanadských prírodných zdrojov

– Koenzým Q10 podpora srdca, Detský prírodný multivitamín bez umelých farbív a sladidiel, Echinacea a Zinok podpora

Webber Naturals je najväčší kanadský líder vo vývoji, spracovaní a výrobe doplnkov výživy na trhu s prírodnými produktmi. Vyhnite sa rôznym chorobám práve s výrobkami tejto spoločnosti a posilnite si vlastnú imunitu už vopred. Odmenou vám bude zdravý a spokojný organizmus. Spoločnosť Webber Naturals je totižto jednoducho zaručená kvalita.

imunity, Ženské probiotiká s brusnicami, Maca+Ženšen zvýšenie energie a vytrvalosti, Vitamín C z čerstvých pomarančov: • zvyšujú odolnosť Výživné organizmu • posilňujú pamäťové schopnosti podporujú prírodných tvorbu kostnejzdrojov hmoty • priaznivo pôsobia Výživné látky látky tej tej najvyššej najvyššej kvality kvality z kanadských z•kanadských prírodných zdrojov na kardiovaskulárny systém • znižujú riziko civilizačných ochorení – Koenzým – Koenzým Q10Q10 podpora podpora srdca, srdca, Detský Detský prírodný prírodný multivitamín multivitamín bezbez umelých umelých farbív farbív a sladidiel, a sladidiel, Echinacea Echinacea a Zinok a Zinok podpora podpora imunity, imunity, Ženské Ženské probiotiká probiotiká sNaturals brusnicami, s brusnicami, Maca+Ženšen Maca+Ženšen zvýšenie zvýšenie energie energie a pri vytrvalosti, a použití vytrvalosti, Vitamín Vitamín C z Cčerstvých z čerstvých pomarančov: pomarančov: Výživové doplnky Webber sa vyrábajú štandardnými postupmi, NAJMODERNEJŠÍCH kontrolných •testov zvyšujú • zvyšujú odolnosť odolnosť organizmu • posilňujú • posilňujú pamäťové pamäťové schopnosti schopnosti • dostupnosť podporujú • podporujú tvorbu tvorbu kostnej kostnej hmoty hmoty • priaznivo •Webber priaznivo pôsobia pôsobia kvality, ktoréorganizmu zabezpečujú maximálnu aktivitu a biologickú účinných látok. Vitamíny Naturals NEOBSAHUJÚ chemické konzervačné látky ani farbivá. Sú vhodné aj pre diabetikov a vegetariánov. na kardiovaskulárny na kardiovaskulárny systém systém • znižujú • znižujú riziko riziko civilizačných civilizačných ochorení ochorení Výživové Výživové doplnky doplnky sa štandardnými postupmi, postupmi, pri www.webbernaturals.sk použití pri použití NAJMODERNEJŠÍCH NAJMODERNEJŠÍCH kontrolných kontrolných Ž I A Webber D AWebber J T ENaturals VNaturals L Esa K Ávyrábajú R vyrábajú N I štandardnými testov testov kvality, kvality, ktoré ktoré zabezpečujú zabezpečujú maximálnu maximálnu aktivitu aktivitu a biologickú a biologickú dostupnosť dostupnosť účinných účinných látok. látok. Vitamíny Vitamíny Webber Webber NatuNaturalsrals NEOBSAHUJÚ NEOBSAHUJÚ chemické chemické konzervačné konzervačné látkylátky ani ani farbivá. farbivá. Sú vhodné Sú vhodné aj pre aj pre diabetikov diabetikov a vegetariánov. a vegetariánov.

92 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

*) Na základe výsledkov nezávislej spoločnosti ConsumerLab, bol Webber Naturals vyhodnotený ako najlepšia Kanadská značka v hodnotení spokojnosti spotrebiteľov. Webber Natural je najpredávanejšia značka vitamínov v Kanade.

Ž I AŽ D I AADJ A T JE T VE LVE LKEÁKRÁNRI N I

Dovoz a distribúcia: Life Group s. r. o. Infolinka: 0903 700 456

www.webbernaturals.sk www.webbernaturals.sk


Šetrná k pokožke Šetrná k pokožke aj k prírode aj k prírode

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ ZDRAVIE

Čaj priamo z pralesa Meno profesora Thomasa Dávida chvália tisícky ľudí na celom svete. Jeho vynález bedrovej platničky sa stal svetovým patentom, ale jeho život pred niekoľkými desiatkami rokov v Južnej Amerike nabral nový smer. Práve tam mu Indiáni ukázali rastliny, ktoré sú potenciálnym prírodným liečivom proti rakovine.

P

red mnohými rokmi sme sa stali vlastníkmi svetového patentu, ktorý znamenal chirurgické riešenie vykĺbenín bedrového kĺbu. Moja výskumná skupina dostala pozvanie na demonštráciu do každej známej ortopedickej nemocnice po celom svete, a tak sme sa dostali aj do Južnej Ameriky, kde sme operovali indiánske dieťa. Po úspešnej operácii mi starý Indián venoval ich rastliny. Opýtal som sa brazílskych kamarátov, čo mám s nimi robiť. Povedali mi, že yanomamskí Indiáni sú mimoriadne uznávaní fytoterapeuti, ktorí sa už pred niekoľkými tisíckami rokov preslávili svojimi farmakognostickými a farmaceutickými poznatkami. Rastliny sme vzali domov do Viedne, kde sme ich dôkladne preskúmali. Dosiahli sme výborné výsledky pri pokusoch aplikovať rastliny pacientom s nádorovým ochorením. Pozitívne reakcie sme zaznamenali pri 9 druhoch nádoru a účinok bol dokázaný u niekoľkých tisícok ľudí.

ochorením je jeho koncentrácia veľmi nízka alebo len málo vykázateľná. Účinkom čaju sa táto koncentrácia zvýši o 27 %. Ak v našom organizme teda chýba koenzým Q 10, potom v energetickej rovnováhe buniek nastanú poruchy a môžu sa prejaviť rôzne choroby ako napr. rakovina. Indiáni teda už pred mnohými rokmi mali pravdu, keď tvrdili, že čaj pijú preto, aby predišli chronickým chorobám.

čaj zabráni tvorbe žíl na tých miestach, ktoré vedú k metastázam a rakovinovým bunkám. Vedecké výskumy a početné množstvo výskumných laboratórií už dokázali liečivý účinok čaju, ale aké sú doterajšie praktické skúsenosti, výsledky? Naše doterajšie praktické skúsenosti sú výborné. Vieme pomôcť aj ťažko chorým. Takíto chorí ľudia majú plno metastáz, rakovinových buniek, sú malátni, majú depresie. Našim pacientom vďaka COD – systému a COD – protokolu v prípade 9 rakovinových ochorení vo veľmi veľkých percentách zmizli metastázy počas šiestich, resp. ôsmich mesiacov alebo 1 roka. Dôležitou súčasťou je aj zmena životosprávy, hlavne obmedzenie negatívnych faktorov ako fajčenie, prehnané pitie alkoholu, nesprávne stravovanie. Podstatou je, že treba vedome vylúčiť negatívne vplyvy, zdravo a prirodzene sa stravovať a mať vyrovnaný, šťastný rodinný život. Aj Indiáni v Južnej Amerike žijú takto. My, Európania, môžeme tiež nasledovať ich príklad.

Lekárska veda tvrdí, že aj v zdravom organizme sa tvoria rakovinové bunky. Deformované bunky vznikajú vo všetkých z nás, ale naprogramovaným odumretím pomocou zodpovedného génu sa za krátku dobu zničia alebo ich silný imunitný systém rozpustí protolýzou. Ak sa však objaví kombinácia účinkov poškodzujúcich gény, potom naprogramované odumieranie buniek nezačne. Vtedy sa vytvoria zdeformované bunky, rozmnožia huby, ktoré sa neobmedzene množia, a keď dôsledkom rôznych faktorov oslabne aj imunitný systém, potom je cesta na vytvorenie rakoviny voľná. Pre onkologických pacientov je výborná vec, že sa nádor chirurgicky odstráni, ale v organizme sa naďalej nachádza candida albicans a miliardy buniek v rôznom predrakovinovom štádiu. Aj keď pacient dostáva chemoterapiu, v takýchto prípadoch zaberá už len na 2 %. Ak diagnóza poukazuje na rakovinu, je to veľmi vážna vec, avšak nemusí byť beznádejným prípadom. Ak sa negatívne vplyvy odstránia, chorý zmení svoje nesprávne stravovanie a svoj imunitný systém postaví na nohy, je tu nádej na prežitie. Na to je však potrebné prečistenie a alkalizácia organizmu. SvetoznáODBORNÉ LEKÁRSKE my Ústav Maxa Plancka dokázal, že pitím čaju sa ešte aj u smrteľne PORADENSTVO A KONZULTÁCIA chorých zosilní imunitný systém. Počas 14 týždňov sa aktivita imuI. telefonicky — 0911571415 nitného systému zosilnila o 95 každý štvrtok: od 15.00 — do 17.OO hodiny % a počet prirodzených živých II. osobná konzultácia (stretnutie) s odborným lekárom buniek stúpol, čiže sila a aktivita Podrobnejšie informácie poskytneme telefonicky imunitného systému kvantitatívne narástli. Výskumníci Harvard (0917 580 636 — Mgr. Sylvia Borárosová) Medical School dokázali, že

Aviváže Felce Azzurra Azzurra Bianco Biancov súýnimočjednoducho výnimočvýnimočAviváže Felce Azzurra Bianco sú Aviváže jednoducho Felce sú jednoducho né. Neuvoľňujú Neuvoľňujú potenciálne dráždivé látky látky vv tkaninách tkaninách né. Neuvoľňujú potenciálne dráždivé né. látk potenciálne y v tkaninách dráždivé špecifické testy testy dokazujú, dokazujú, že zloženie zloženie minimalizuje minimalizuje a špecifické testy dokazujú, že aa zloženie špecifické minimalizuje že alergické riziká spôsobené spôsobené látkami, ako ako sú nikel, nikel, chróm chróm alergické riziká spôsobené látkami, alergické ako riziká sú nikel, látkami, chróm sú kobalt. Taliani Taliani si si tento tento skvost nechávali nechávali dlhé roky pre pre a kobalt. Taliani si tento sk vost nechávali aa kobalt. dlhé skvost rok ydlhé pre roky seba, no noradosť konečne sa sa rozhodli rozhodli urobiť radosť radosť aj aj nám. nám. seba, no konečne sa rozhodli urobiť seba, konečne aj urobiť nám. Nová línia línia aviváží aviváží obsahuje Felce Azzurra Azzurra Bianco Bianco obsahuje obsahuje šesť Nová línia aviváží Felce A zzurra Bianco Nová Felce šesťšesť jedinečných vôní vôní ss rôznymi rôznymi schopnosťami, ktoré okrem okrem jedinečných vôní s rôznymi schopnosťami, jedinečných ktoré schopnosťami, okrem ktoré dlhotrvajúcej vône aa starostlivosti starostlivosti pri praní praní citlivo rešrešdlhotr vajúcej vône a starostlivosti dlhotrvajúcej pri praní vône citlivo pri rešcitlivo pektujú životné životné prostredie. prostredie. pektujú životné prostredie. pektujú

Jednotlivé vône vône prírodné sebe ukrývajú ukrývajú typické typické prírodnéy zložky Jednotlivé vône v sebe ukr ý vajú typické Jednotlivé vv sebe zložk prírodné zložky ovocia aa kvetov kvetov talianskych regiónov regiónov (Classic, DlhotrDlhotrovocia a k vetov z taliansk ych regiónov ovocia (Classic, zz talianskych Dlhotr(Classic, vajúca vôňa, Na Na citlivú citlivú pokožku, pokožku,Pre Osviežujúca, Pre ešte ešte vajúca vôňa, Na citlivú pokožku, vajúca Osviežujúca, vôňa, Osviežujúca, ešte Pre väčší komfort komfort aa Kvetinová Kvetinová vôňa). vôňa). väčší komfor t a Kvetinová vôňa).FIRMA väčší FIRMA HANOJU SLOVENSKO HANOJU JE VÝHRADNÝ SLOVENSKO JE VÝHRADNÝ PRED PREDAJCA

Aviváže Felce Azzurra dostanete kúpiť SLOVENS vo PRE vybraných FIRMY HANOJU FIRMY HANOJU PRE SLOVENSKÚ R Aviváže Felce Azzurra DEUTSCHLAND dostanete Aviváže kúpiť Felce Azzurra voDEUTSCHLAND dostanete v ybraných kúpiť vo vybraných predajniach COOP SR, SR, Tesco Tesco SR SR aa ČR, ČR, predajniach COOP SR, Tesco SR predajniach a ČR, COOP sietiý Kaufland SR aa cez cez internetový internetový obchod obchod v sieti Kaufland SR a cez internetov vv sieti Kaufland obchod SR www.talianskadrogeria.sk www.talianskadrogeria.sk www.talianskadrogeria.sk

www.hanojush www.hanojusho

Výživové doplnky... pre Výživové zdravý doplnky... pre život zdravý život „Na to, aby sa človek mohol uzdraviť, nemusí najprv „Na to, abyochorieť. sa človek mohol uzdraviť, “ nemusí najprv ochorieť.“

Ako čaj účinkuje na organizmus a na rakovinové bunky? V čom sa skrýva jeho blahodarný účinok a sila? Indiáni nám z vďaky prezradili, čo je tá zvláštna tekutina, ktorú tam každý pil. Pitím tohto čaju pripraveného z rastlín predchádzajú chronickým chorobám. Ako výskumník som bol skeptický, veď mojou základnou skúsenosťou bolo, že spravidla prípravky označované ako „dobré na všetko“ sú pravdepodobne nanič. Musím sa priznať, že som sa mýlil. Niekoľkotisícročné skúsenosti a obrovské vedomosti Indiánov potvrdili aj výskumníci ocenení Nobelovou cenou. Čaj má vplyv na konečný metabolizmus buniek. V mitochondriách, ktoré sú energetickou továrňou bunky, je vždy prítomný ubichinóm (koenzým Q10). Koenzým Q 10 nie je možné získať energiou spaľovaním živín a telo nie je schopné správne fungovať. U osôb s chronickým

94 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

www.zivotnystyl.eu

Hanoju výživové doplnky sú 100 %-ne Hanoju výživové vegetariánske doplnky sú 100 %-ne vegetariánske a a vhodné pre diabetikov. Obaly kapsúl vhodné sapreskladajú diabetikov. Obaly kapsúl z rastsa skladajú z rastlinnej celulózy. Aj tablety sú čisto rastlinné, linnej celulózy. Aj neobsahujú tablety sú čisto rastlinné, neobsahujú pridaný cukor, glutén, umelé arómy,pridaný farbivá cukor, glutén, ani umelé konzerarómy, farbivá ani konzervačné látky. Namiesto obyčajných práškov vačné látky. Namiesto vám obyčajných ponúpráškov vám ponúkame koncentrované extrakty pre ešte kame koncentrované lepší účinok. extrakty pre ešte Bio lepší účinok. Bio maca, goji, maqui, acai a liečivé huby maca,maitake, goji, maqui, acai a liečivé reishi huby maitake, reishi a shiitake dostanete vo forme vysoko a shiitake účinného dostanete vo formeexvysoko účinného extraktu, ktor ý sa získava šetrným procesom, traktu, ktorý sa získava pri šetrným použití procesom, pri použití najmodernejších testov kvality. Máme najmodernejších v ponuke testov kvality. aloe Máme v ponuke aloe vera šťavu, šťavu, acai šťavu, chlorellu, veraašťavu, goji šťavu, spirulinu, acaivegetariánske šťavu, chlorellu, Hanoju výživové goji doplnky sú 100% vegetariánske Hanoju výživové vhodné doplnky sú 100% pre diabetikov. a vhodnéspirulinu, pre diabetikov. Obaly Obaly kapsúl kapsúl sa skla zelený jačmeň, mladú pšenicu, a to všetko jačmeň, mladú aj pšenicu, v certifikoa toglutén, všetko aj varómy, certifikosú čisto rastlinné, neobsahujú pridaný cukor, glutén, súzelený čisto rastlinné, umelé neobsahujú pridaný arómy, cukor, farbivá umelé ani farbivákonzer ani konzervačnéva lá vanej BIO kvalite. vanej BIOlepší kvalite. Vám ponúkame koncentrované extrakty pre Vám ešte ponúkame koncentrované účinok. extrakty preBio ešte lepšíMaca, účinok. Bio Maca, Goji, Goji, Maqui, Maq Ac

Výživové doplnky... Výživové doplnky... pre prezdr zdrav

„Na to aby sa človek mohol „Na to aby sauzdraviť, človek mohol uzdraviť, nemu nemusí

a Shiitake dostanete vo forme vysoko účinného a Shiitake extraktu, dostanete vo forme ktorý vysoko účinného sa získava extraktu, ktorý sa šetrným získava šetrným procesom, proc kvality. Máme v množstvo ponuke Aloe 100 Vera šťavu, štavu, kvality. Máme vAcai ponuke Aloe štavu, Vera šťavu, Chlorellu, štavu, Acai produktov, štavu, Chlorellu, Spirulinu, Spirulinu, Zelený Ze ja Ponúkame %-neGoji prírodných Ponúkame množstvo produktov, 100 %-neGoji prírodných aj v certifikovanej BIO kvalite. v certifikovanej BIO kvalite. ktoré vám môžu pomôcť k zdraviu, ajktoré zlepšeniu vám môžu pomôcť kvality k zdraviu, zlepšeniu kvality

života a množstvo dlhovekosti. len na produktov, vás vybrať života aktoré dlhovekosti. si aJe pomôcť lenmôžu na produktov, vás vybrať si Vám a pomôcť Ponúkame 100% Je prírodných Ponúkame množstvo 100% Vám prírodných pomôcť ktoré môžu pomôcť k zdraviu, k zdraviu, k zlepše k tak svojmu organizmu očistiť sa a naštartovať tak svojmu organizmu očistiť svoj sa a naštartovať len na vás vybrať si a pomôcť tak svojmu organizmu len na vás vybrať očistiť si a pomôcť sa tak svojmu a naštartovať organizmu očistiť sasvoj a naštartovať svojsvoj imunitn imunitný systé imunitný systém.

E-shop: www.hanojushop.sk tel.: 0948 191 958 Dovoz a distribúcia: MKM trade, s.r.o.

imunitný systém.

E-shop: www.hanojushop.sk tel.: 0948 191 958 Dovoz a distribúcia: MKM trade, s.r.o.


ŽIVOTNÝ ŠTÝL /ZDRAVIE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Správkyňa nadácie Sandra Brellošová, Katka Knechtová a M. Hruška

OrthoHelp emulgel výživový doplnok

Tvár nadácie: Katka Knechtová

Zakladateľ značky DZS: Miroslav Hruška

To je motív nového projektu DOBRÉ ZO SLOVENSKA, ktorý medzi nás prichádza. Prináša novú značku s dlhodobým a celoplošným potenciálom. Jedinečný projekt zahŕňa voľno-predajný sortiment v slovenských lekárňach, produktové portfólio zatiaľ tvoria výživové a vitamínové doplnky, potraviny, kozmetika. Okrem myšlienky podporiť domáci trh, nový projekt ponúka pomoc prostredníctvom rovnomennej nadácie DOBRÉ ZO SLOVENSKA. Jej tvárou a správkyňou je populárna speváčka Katka Knechtová, ktorá naspievala hymnu nadácie. Katka ju prvýkrát odprezentovala 26. novembra 2013 v Bratislave na oficiálnom predstavení nadácie Dobré zo Slovenska, do rádií sa dostane v januári 2014 a vzniká k nej aj videoklip.

Ceniť si to najlepšie,

čo doma máme

OrthoHelp complete

K

výživový doplnok

atarína Knechtová je hrdá na to, že je slovenská speváčka spievajúca po slovensky, preto neváhala, ani keď dostala ponuku stať sa tvárou nadácie Dobré zo Slovenska, ktorej cieľom je podporiť predaj slovenských výrobkov a následne pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú.

„Získané finančné prostriedky sa budem snažiť rozdeliť do všetkých regiónov Slovenska, prednostne tam, kde je situácia najakútnejšia,“ hovorí Katarína. „Sama viem o takých nemocniciach, no aj o celkom konkrétnych ľuďoch.“ Z predaja každého výrobku pod značkou Dobré zo Slovenska sa zakladatelia rozhodli časť finančných prostriedkov venovať nadácii Dobré zo Slovenska, z ktorej budú pravidelne podporovať detské domovy, zdravotnícke projekty a zariadenia pre cho-

OrthoHelp hot drink výživový doplnok

www.ortho-help.sk www.zivotnystyl.eu

96 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

rých, imobilných či telesne postihnutých ľudí a ľudí v núdzi. Čo dodať na záver? Už len držať palce tým, ktorí sa rozhodli prostredníctvom tohto projektu morálne podporiť a zvýšiť sebavedomie domácich výrobcov, a pomôcť tým, ktorí sú na našu pomoc odkázaní.

Pharma Future Ltd., Group London

DECEMBER 2013 97


Vianoce s TULIPpharmou Zapojte sa do súťaže o vianočný balíček, ktorý venovala TULIPpharma, zaslaním správnych odpovedí na otázky: 1. 2. 3.

Ktoré 4 aktívne molekuly peptidov obsahuje krém BIOTOPIX®? Na čo sa používa QUASIX®? Je SODERMIX® bezpečný aj pre deti?

Správnu odpoveď zasielajte do 15. 1. 2014 na adresu janakrizanova84@gmail.com.

Kozmetický balíček v hodnote 60 eur obsahuje: BIOTOPIX® – krém NA PREVENCIU A REDUKCIU HLBOKÝCH A MIMICKÝCH VRÁSOK, SODERMIX® – krém NA REGENERÁCIU POKOŽKY A PRVÁ VOĽBA PRI SVRBENÍ A ZÁPALOCH KOŽE, QUASIX® – gél určený pre pacientov trpiacich prechodným alebo trvalým začervenaním kože. Viac informácií o výrobkoch získate na www.tulippharma.sk.

Pleť bez vrások vďaka krému BIOTOPIX®

P

leť potrebuje pravidelnú starostlivosť. S pribúdajúcim vekom sa koža mení, spomaľuje sa proces tvorby buniek a koža stráca prirodzenú pružnosť. V dôsledku prirodzeného starnutia človeka sa viditeľné zmeny na koži začínajú prejavovať vo forme vrások. Ak ste už objavili prvé vrásky, je nutné začať uvažovať o intenzívnejšej starostlivosti. Vznik vrások je podmienený starnutím pleti, ale aj následkom sťahovania svalov vznikajú tzv. mimické vrásky, ktoré sa tvoria na čele, medzi obočím, okolo očí a pier. Niekedy sa snažíme zbaviť týchto vrások chirurgicky alebo tzv. vyhladzovaním pomocou botoxu. Biologické výskumy ukázali, že nežiaduce sťahovanie svalových vlákien je možné ovplyvniť aj látkami na báze peptidov, ktoré fungujú podobne ako botulotoxín. Pre tých, ktorí nie sú naklonení injekciám,

odporúčame novinku v podobe krému na prevenciu a redukciu hlbokých a mimických vrások. BIOTOPIX® krém je výsledkom dlhoročného výskumu v oblasti biotechnológie peptidov. Malá veľkosť peptidov im umožňuje rýchlu penetráciu cez pokožku, na rozdiel od veľkých molekúl, ako sú elastín alebo kolagén. BIOTOPIX® krém je prvým prípravkom proti vráskam, ktorý obsahuje výnimočnú kombináciu 4 aktívnych molekúl peptidov – BOTOSYNCHRON®, ktoré môžu účinkovať na

rôznych úrovniach a pokrývajú kompletné spektrum činností, ktoré sú príčinou vzniku vrások. Nakoľko kategórie vrások majú rozdielny pôvod, majú sa ošetrovať látkami s rozdielnym mechanizmom účinku. Peptidy obsiahnuté v kréme vyhladzujú hlboké vrásky, stimulujú syntézu proteínov, čím sa obnovuje pružnosť, pevnosť pokožky a zároveň sa zlepšuje vzhľad pleti. Účinkujú podobne ako botulotoxín, čím viditeľne redukujú vrásky na čele a v okolí očí spôsobené mimikou tváre.

BIOTOPIX® krém – ALTERNATÍVA BOTULOTOXINOVÝCH INJEKCIÍ • • • • •

Výrazne redukuje hlboké aj mimické vrásky Zlepšuje pružnosť pokožky, napätie a pevnosť pleti Zlepšuje kolagénové vlákna Má viditeľný protivráskový účinok Zlepšuje a predlžuje efekt botulotoxínových a kolagénových injekcií

99


ŽIVOTNÝ ŠTÝL / BÝVANIE

ŽIVOTNÝ ŠTÝL / BÝVANIE

DOPRAJTE SI

ŠTÁTNU PRÉMIU

a Vianoce v Prvej stavebnej sporiteľni môžete mať už dnes Blížia sa Vianoce. Najkrajšie obdobie roka. Vďaka stavebnému sporeniu môžu byť ešte krajšie, ak obdarujete svojich najbližších alebo seba samých.

P

redpokladom je uzatvoriť si alebo mať uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení v najväčšej stavebnej sporiteľni na Slovensku a potom už len sporiť. Pritom uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení pre dieťa do troch mesiacov od jeho narodenia je zadarmo. Ak sa rozhodnete pre Štandardnú extra tarifu alebo uzatvoríte zmluvu pre svoje dieťa v Junior extra tarife, zaplatíte len 20 €. VÝHODNÉ A GARANTOVANÉ

Pripravili: PSS, a. s.

Mechanizmus stavebného sporenia je jednoduchý a spravodlivý. Prvá stavebná sporiteľňa

100 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

zhodnocuje vklady všetkých svojich klientov výhodným úrokom garantovaným počas celej doby sporenia. Každý, kto sporí, dospelý či dieťa, má nárok na štátnu prémiu. Ak počas roka 2013 vložíte na účet stavebného sporenia aspoň 577,30 €, štát vám doloží ďalších 66,39 €. Vaše vklady spoločne so štátnou prémiou zhodnotíme úrokom až 2 % ročne. Možno vás zaujíma, či frekvencia vkladov na účet stavebného sporenia má vplyv na výšku štátnej prémie. Nemá. Je jedno, či sporíte pravidelne mesačne alebo jediným

vkladom ročne. Dôležité je však množstvo vložených finančných prostriedkov počas kalendárneho roka. Na druhej strane však platí, že kto nesporí, ten nemá nárok ani na štátnu prémiu. Pritom jej maximálna výška aj v nasledujúcom roku zostane nezmenená. Stavebných sporiteľov určite poteší, že ich vklady sú zo zákona chránené až do výšky 100-tisíc €. A štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporenia nepodlieha dani z príjmov. ČAKÁ NA VÁS STAVEBNÝ ÚVER Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni je finančný produkt zameraný predovšetkým na prípravu prostriedkov určených na bývanie. Tí stavební sporitelia, ktorí splnia vopred stanovené podmienky, majú zákonom garantovaný nárok na stavebný úver. Jeho úroková sadzba sa začína už od 2,9 % ročne a nezmení sa od prvej splátky až po poslednú. Pritom predčasné splatenie stavebného úve-

ru, či už jednorazovo alebo prostredníctvom niekoľkých mimoriadnych splátok, je v PSS, a. s., bezplatné. Stavebný úver až do 50-tisíc € dokonca nie je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou a banka od vás nebude žiadať ani dokladovanie výšky vášho príjmu. O tento jedinečný produkt sa zaujímajú nielen stavební sporitelia, ale aj odborná porota, ktorá ho ocenila Zlatou mincou 2013. Pre Prvú stavebnú sporiteľňu to bola v poradí už ôsma Zlatá minca počas deviatich rokov trvania súťaže. ALEBO SKÚSTE MEDZIÚVER Stavební sporitelia, ktorí ešte nespĺňajú podmienky na získanie stavebného úveru, ale už teraz potrebujú riešiť svoje bývanie, majú na výber z pestrej ponuky medziúverov. Naši súčasní sporiaci klienti môžu až

ROK OCENENÍ Stavebné sporenie v PSS, a. s., je nielen výhodné, ale aj úspešné a ocenené. Odborná porota odmenila stavebný úver do 50-tisíc € bez založenia nehnuteľnosti a dokladovania príjmov Zlatou mincou 2013. A samotná banka obsadila 3. miesto v ankete ekonomického týždenníka Trend – Banka roka 2013.

do konca tohto roka požiadať o úver, ktorý nemá na slovenskom trhu financovania bývania konkurenciu. Je to úver na bývanie až do 40-tisíc € bez založenia nehnuteľnosti. Cestu k nemu sme vám uľahčili odbúraním zbytočnej administratívy v podobe vypracovávania znaleckého posudku, zakladania bytu alebo rodinného domu na katastri či dodatočného poisťovania nehnuteľnosti. Vďaka tomu ušetríte svoj čas, množstvo nervov (alebo zbytočne vyplytvanej trpezlivosti) a, samozrejme, aj peňazí.

Dobrá správa je, že Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje úvery na bývanie aj bez predchádzajúceho sporenia. A len tak mimochodom, úrokové sadzby svojich úverov znížila od septembra 2013 až o 0,8 % ročne. Viac informácií vám ochotne a nezáväzne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne. Môžete nám tiež telefonovať na číslo 02/58 55 58 55 alebo si kliknite na stránku www.pss.sk.

RIEŠENIE MÁME PRE KAŽDÉHO Môže sa tiež stať, že najmä na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu budete potrebovať viac ako spomenutých 40-tisíc €. Buďte bez obáv. Na jednu úverovú zmluvu vám poskytneme prostriedky až do výšky 170-tisíc €. Manželom alebo partnerom na jednu nehnuteľnosť dokonca dvojnásobok, čiže do 340-tisíc €. Takýto úver si však už bude vyžadovať založenie nehnuteľnosti.

AJ NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI Vďaka stavebnému sporeniu v PSS, a. s., si zabezpečíte nové alebo vynovené bývanie. My však myslíme aj na financovanie nábytku či elektroniky v ňom. Pre našich klientov máme v ponuke úvery na vybavenie domácnosti s výhodnými podmienkami a nízkym úrokom.

KARTA VÝHOD Každý klient Prvej stavebnej sporiteľne má nárok na Kartu výhod. Vďaka nej môžete nakupovať stavebný materiál alebo služby so zľavou až do 50 % vo viac ako 800 predajniach a firmách na celom Slovensku.

www.zivotnystyl.eu

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 101


ŽIVOTNÝ ŠTÝL

ŽIVOTNÝ ŠTÝL/ BÝVANIE

Netradičné prvky v interiéri

Vhodne zvoleným kvetom oživíte každý kút miestnosti. Rôzne netradičné črepníky dodajú každému kvetu nový rozmer.

Čas je pre nás všetkých dôležitý a hodiny sú neodmysliteľnou súčasťou nášho bytia, tak prečo ich nepoňať ako dominantu priestoru...

V spálni vám vyčaria dokonalú atmosféru a doplnia interiér exkluzívne posteľné obliečky, či už moderné, s nádychom romantiky alebo luxusné saténové...

Stolička – môže stáť samostatne ako doplnok prázdneho kúta miestnosti alebo vám môže vytvárať kontrastný efekt k ostatnému zariadeniu.

Autor textu: redakcia ŽŠaK, foto: www.shutterstock.com

Vybrať si dominantné kusy interiérového nábytku je niekedy veľmi zložité, vystihujú povahu majiteľov, ich cítenie. Drobnými detailmi sa dotvára celkové teplo domova. Niekedy sú to maličkosti, spomienky z dovolenky, vankúš či soška. V súčasnej dobe nájdeme na trhu veľké množstvo luxusných a netradičných doplnkov do interiéru, ktoré dokážu zmeniť charakter celej miestnosti. Ponúkame vám pár tipov, ako oživiť vaše príbytky.

reklama

NETLAČTE SA V KLASICKÝCH OBCHODOCH, NAKUPUJTE TRENDOVO - NAKUPUJTE ONLINE

Autor textu: ... ,autor foto: ...

Kvalitné posteľné obliečky, pri ktorých je použitá veľmi kvalitná bavlna, zušľachtená mercerovaním – má vyššiu pevnosť Cena: 29,50 EUR.

102 DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Kontakt: Gabonga, s. r. o. Kazanská 11299/46 821 06 Bratislava IČO: 47 099 151 DIČ: 2023741379

www.zivotnystyl.eu

E-mail: info@gabonga.sk E-shop: www.gabonga.sk Tel.: 0907 556 053

Z ľa na c va 10% e nos l ý naku ť da p. rče cer ko v ti ého do 3 fikátu: Kód 1 : z l a . 3 . 2 01 va1 0 -d 4 ec2 013 Pl a t

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014 103


› Umývateľná a znovu použiteľná náplň › Využiteľná pri ploche miestnosti až do 46 m2 – výkonný 4-smerový ventilátor vháňa vzduch do každého rohu miestnosti. Vynikajúco zladené funkcie unikátnej čističky vzduchu

Ak chcete dýchať čistý a svieži vzduch, oslovte spoločnosť KLÍMA, s. r. o.

ČISTIČKA VZDUCHU – Ururu od Daikinu –

› Detská poistka – diaľkovým ovládačom nastavte detskú poistku, ktorá zabráni deťom ovládať čističku vzduchu. › Automatický chod – prietok vzduchu je upravovaný podľa úrovne znečistenia vzduchu. Ak je vzduch čistejší, systém nastaví nižší prietok vzduchu. Šetrí sa tak elektrická energia.

› Režim TURBO – tento režim predstavuje chod čistiacej jednotky pri vysokom výkone. Tento termín použite po príchode domov alebo keď k vám príde neočakávaná návšteva. › Časovač vypnutia – diaľkovým ovládačom je možné nastaviť jednotku tak, aby sa po 1, 2 alebo 4 hodinách vypla. › Režim peľových iónov – vytvorením ľahkej turbulencie vzduchu v miestnosti sú pele zachytávané ešte predtým, ako sa usadia na podlahe. › Nastavenie jasu – jas kontroliek na paneli indikátora sa dá upraviť na jednu z troch úrovní. › 4 rýchlosti ventilátora – rýchlosť ventilátora sa dá nastaviť v štyroch krokoch od režimu LL až po H.

Prirodzená Teraz si

voľba

voľba

vychutnáte

s nami zimu aj leto a

užívajte si to ešte

dlhé roky.

najprecíznejšie riešenie zladené s jednoduchosťou Čistenie a zvlhčovanie vzduchu Vo vzduchu, ktorý dýchame, sa vyskytuje celý rad zdraviu škodlivých látok, ako sú napr. alergény, baktérie, vírusy či tabakový dym. V zime sa navyše ešte pridáva aj príliš suchý vzduch. Čistička vzduchu Daikin Ururu zvlhčuje vzduch, a tak vás zbavuje negatívnych účinkov, spôsobených suchým vzduchom. Z času na čas naplňte 4-litrovú nádobu a toto zariadenie vám zvlhčí miestnosť na maximálne množstvo vody pri rýchlosti 600 ml za hod. Ako si jednoducho so zlým vzduchom poradiť? Čistý vnútorný vzduch sa v dnešnej dobe ťažko definuje, lebo kvalita vzduchu, ktorý dýchame, je stále vo vyššej miere spájaná so zdravotnými problémami. Alergikov a astmatikov medzi ľuďmi pribúda. Podľa EFA* trpí v Európe viac ako 80 miliónov ľudí niektorou z foriem alergického ochorenia a tento počet stále rastie. Aj vzduch u vás doma potenciálne obsahuje: › alergény, ako napr. pele, prach, trus roztočov a chlpy domácich zvierat, › aktivátory alergénov, ako napr. plesne, tabakový dym a pomocné látky.

Technológia výstavby budov je síce lepšia ako kedykoľvek predtým, ale následkom toho je obmedzená výmena vonkajšieho a vnútorného vzduchu. V dôsledku toho potom vzduch, ktorý dýchame vo vnútri, môže byť omnoho viac znečistený ako ten vonkajší. Paradoxom je, že vo vnútorných priestoroch strávime až 80 % svojho času. Zvlhčovanie – Ururu Aj takto si môžete zlepšiť komfort vo vašom dome či byte. Tejto užitočnej a inovatívnej funkcii zvlhčovania v japončine hovoria „Ururu“. Vyvinuli ju zabudovaním tenkej nádržky na vodu, kombinovanej s čerpacím vodným kolesom a odparovacím filtrom. Takto sa pohoda z dýchania čerstvého vzduchu vo vašom byte zreteľne zlepší.

nočné používanie. Jednotka obsahuje sedem skladaných filtrov (1 pre okamžité použitie a 6 náhradných). Hlavná CHARAKTERISTIKA a FUNKCIE › Veľký prietok vzduchu: 450 mᵌ/h v režime Turbo › Veľmi tichý chod: 17 dB(A) v režime Silent – zariadene je preto vhodné na použitie aj v spálňach. › Kompaktná veľkosť – zmestí sa kdekoľvek – žiadny kút izby ani kancelárie nie je pre MCK75JVM-K príliš malý. › Prenosná – jednotka je ľahko premiestniteľná z jednej miestnosti do druhej, nakoľko váži len 11 kg. › Jednoduchá údržba, jednoduché čistenie – jednoducho čistiteľný plochý panel.

1 Monitor prachu – tieto kontrolky indikujú množstvo prachu detegovaného vo vzduchu. 2 Kontrolka detskej poistky 3 Kontrolný a výstražný indikátor 4 Indikátor nastavenia časovača vypnutia – kontrolka sa rozsvieti pri nastavení časovača vypnutia. Kontrolka následne indikuje čas zostávajúci do vypnutia. 5 Monitor vlhkosti 6 Indikátor automatickej prevádzky – svieti počas automatickej prevádzky. Súčasne svieti aj jedna z kontroliek prietoku vzduchu. 7 Indikátor prietoku vzduchu – svieti pri nastavení rýchlosti prietoku vzduchu. 8 Indikátory režimov Turbo a Pele 9 Monitor pachu 10 Snímač pachu na vstupe vzduchu

*EFA: Európska federácia združujúca pacientov s alergiami a ochorením dýchacích ciest (www.efanet.org) február ‘06.

Nová rada Altherma LT v predaji! t Najlepšie sezónne účinnosti t Integrovaná vnútorná jednotka t Nové užívateľské rozhranie t Ideálna pre nízkoenergetické domy

Inštalovaním tepelného čerpadla zakúpeného u nás,

V tomto prípade VYLEPŠENÁ TECHNOLÓGIA Ururu Sarara ZNAMENÁ ČISTÝ VZDUCH Čistička vzduchu Daikin Ururu tiež účinne odstraňuje alergény (napr. pele, roztoče, prach), baktérie a vírusy. Navyše, má taktiež dezodorizačný účinok; efektívne odstraňuje tabakový dym a rozkladá aj ostatné pachy. Veľmi rýchlo zhromažďuje nežiaduce čiastočky a účinne ich rozkladá. Jej tichý chod je ideálny pre

NKOAVINK NOVIN

zvyšujete hodnotu Vašej budovy, a tým získate energetickú triedu A.

www.klimainfo.sk 1 Detská poistka a spínač nastavenia jasu 2 Spínač na nastavenie časovača 3 Spínač na nastavenie vlhkosti 4 Spínač na nastavenie prietoku vzduchu 5 Spínač zap./vyp. 6 Spínač vlhkosti zap./vyp.

Tel: 02 / 202 830 29 Eml: info@klimainfo.sk KLIMATIZÁCIE KÚRENIE ˇ TEPELNÉ CERPADLÁ

A


ORGANIZUJETE PRETEKY? Zavolajte náš Horse TV tím, prídeme vám natočiť podujatie, uverejníme ho v rámci Horse TV a v prípade záujmu vám zhotovíme DVD z pretekov v plnej kvalite pre vašich sponzorov a partnerov pretekov. Cena za natočenie podujatia a zverejnenie na stránke Horse TV je 100 eur bez DPH. Cena za DVD v plnej kvalite pre sponzorov a partnerov z podujatia je 100 eur bez DPH. V prípade záujmu je možnosť natočiť a zhotoviť DVD v plnej kvalite na požiadavku konkrétneho jazdca. Objednávku prijme kameraman priamo na mieste, kde sa natáča. Cena za DVD v plnej kvalite konkrétneho jazdca za medzinárodné podujatie je 30 eur bez DPH. Cena za DVD v plnej kvalite konkrétneho jazdca za národné podujatie je 20 eur bez DPH.

OBJEDNÁVACÍ OBJEDNÁVACÍ KUPÓN KUPÓN Vychádza 11-krát ročne. Pri ročnom predplatnom je cena za jedno číslo Vychádza 11-krát ročne. Pri ročnom predplatnom je cena za jedno číslo 1,79 eura, čiže celoročné predplatné dostanete už v cene 19,69 eura. 1,79 eura, čiže celoročné predplatné dostanete už v cene 19,69 eura.

ADRESA PREDPLATITEĽA: ADRESA PREDPLATITEĽA: Meno a priezvisko:.................................................................................................... Meno a priezvisko:.................................................................................................... Spoločnosť:.............................................................................................................. Spoločnosť:.............................................................................................................. Ulica:....................................................................................................................... Ulica:....................................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... IČ:................................................................................DIČ:..................................... IČ:................................................................................DIČ:..................................... ADRESA NA DORUČENIE: ADRESA NA DORUČENIE: Meno a priezvisko:.................................................................................................... Meno a priezvisko:.................................................................................................... Spoločnosť:.............................................................................................................. Spoločnosť:.............................................................................................................. Ulica:....................................................................................................................... Ulica:....................................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... IČ:...............................................................................DIČ:...................................... IČ:...............................................................................DIČ:...................................... E-mail:..................................................................................................................... E-mail:..................................................................................................................... Telefón:.................................................................... Telefón:.................................................................... Dátum:.................................................................... Dátum:....................................................................

WWW.HORSETV.SK PREDPLATNÉ AJ

WWW.HORSETV.SK CEZ E-MAIL: PREDPLATNE@OBOMPKAPA.SK

PREDPLATNÉ AJ CEZ E-MAIL: PREDPLATNE@OBOMPKAPA.SK

Podpis:.................................................................... Podpis:.................................................................... Objednávky: Objednávky: Mediaprint Kapa Pressegrosso, Mediaprint Kapa Pressegrosso, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3 P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3 bezplatná infolinka: 0800 188 826 bezplatná infolinka: 0800 188 826

rka šéfr ed ak to Ba biaková, á er eb pr Ing. Monika kôň, votný št ýl a časopisu Ži k 2013 ro za ť ča at á pe oc enenie Zl


Tretinky sú sexi. Aplus Získaj do konca roka Mercedes-Benz triedy A za tretinu jeho ceny. Kúpa mercedesu na tretiny bez navýšenia je jednoduchá. Zaplatíš len jednu tretinu a môžeš hneď jazdiť. Ďalšiu splátku v rovnakej výške zaplatíš až po roku a poslednú až o dva roky. A to celé bez úroku. Viac informácií získaš u svojho predajcu alebo na www.tvojmercedes.sk

+ výhodné financovanie bez navýšenia od Mercedes-Benz Financial Services Slovakia + havarijné a povinné poistenie na 3 roky od Allianz – SP v cene + 6-ročný servis do 160 000 km v cene vozidla + ďalšie exkluzívne Mercedes-Benz benefity

za 7 760 €

pri financovaní na tretinky

Značka Daimler AG

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Zvýhodnenie platí pre vozidlá dodané do 31. 12. 2013. Kombinovaná spotreba paliva 3,6 – 7,1 l/100 km; emisie CO2 92 – 165 g/km.

Zsak dec/jan/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you