Page 1

dizajn | architektúra | bývanie | životný štýl ZLATÁ PEČAŤ V KATEGÓRII ČASOPIS ZA ROK 2O13

jún 2014 ročník III. € cena 1,49

JEDZTE ZDRAVO,

9

7 7 1 3 3 8

7 2 6 0 0 9

0 6

ŽITE DLHO!

www.zepter.sk


Tr vale udržitelná v ýstavba – samozřejmě se zelenou střechou! Moderní trend tr vale udržitelné v ýstavby pro budoucnost Ochrana a zkrášlení životní ho prostředí Osvědčené produkt y a systémová řešení Optigreen Poradenský ser vis, realizace a údržba

01039a

OBNOVITEĽNÁ ENERGIA S MARTEL SLOVAKIA, S.R.O.

→ → → →

Systémové řešení Optigreen „Zelená střecha Solar“

Systémové řešení Optigreen „Šikmá střecha“

Systémové řešení Optigreen „Přírodní střecha“

Systémové řešení Optigreen „Retenční střecha“

• FOTOVOLTIKA • DOPRAVA A VÝKOPOVÉ PRÁCE • SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE • SILNOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE • TEPELNÉ ČERPADLÁ • PROJEKCIA ELEKTRO

BYSTRIČKA 301, 038 04 MARTIN • MARTELSK@MARTELSK.SK

Ing. Jan 620 00 Bachman Brno, Jahodová 20 671 81 Znojmo, Sokolovská 3 tel.: 545 210 414, mobil: 606658099, info@optigreen.cz Tel.: 731 931 985, bachman@optigreen.cz

w w w.optigreen.cz


Obsah Stavba a naše

VYDAVATEĽ AXEL TRADE, S. R. O. Mudrochova 2 831 06 Bratislava IČO: 36659304 DIČ DPH: SK 2022231233 e-mail: office@axeltrade.com

bývanie: 6 Zateplenie domu

ŠÉFREDAKTORKA Mgr. Jana Križanová mobil: 0907 666 457 e-mail: janakrizanova84@gmail.com

12 Poradňa s Ing. Slávkou Veselou

Alternatívne bývanie: 14 Slamený dom v Stupave 20 Bývať ako hobit?

Architektúra a dizajn vo svete: 24 Bruselské Atómium 30 Obdivujte architektúru celého sveta z výšky... a pri dobrom jedle 32 Akých významných zahraničných hostí privítali DAAD 2014?

Architektúra a dizajn na Slovensku: 34 Chráňme dedičstvo našich otcov 38 Ako sa z inšpirácie stala filozofia

Akcie a podujatia: 44 Ondřej Kavan - fotografie 46 Recenzia knihy: V4 - Vyšehradské paralely

Umenie: 48 Romantizmus vs. realizmus v umení

Interiérový dizajn: 52 Čo sa skrýva pod pojmom „art nouveau“?

Health & Beauty 64 Biopotraviny - len novodobý trend alebo naša budúcnosť?

CASTLE HILL HOUSE

Editoriál Vážení čitatelia,

všetci vieme, že život nás vždy posunie, kam on potrebuje, a je len na nás, ako prijmeme zmeny a nové udalosti. Takou zmenou a zároveň novou príležitosťou pre mňa je možnosť poradenstva v časopise 4 style. Som vďačná za to, že budem môcť vyjadriť svoj názor na veci, ktoré sa ma dotýkajú. Hlavne, ak sa dennodenne stretávam s tým, že ľudia sa potrebujú zbaviť strachu, ako zvládnu zabezpečiť si alebo upraviť nehnuteľnosť; z toho, či si vyberú dobre, či stavbári odvedú kvalitnú prácu, vybavia potrebné formality a podobne. Preto rada využijem tento priestor na to, aby som zodpovedala tieto otázky a uviedla vás do reality v tomto odbore. Pracujem v prostredí stavebníctva už dvadsať rokov ako projektantka, manažérka aj dozor na stavbe. Za ten čas som sa pri navrhovaní stavieb v rámci inžinieringu a vedenia stavieb mnohému podučila. Stretla som sa s rôznymi problémami, pričom vždy bolo treba nájsť cestu, ako všetko úspešne vyriešiť. V architektúre, dizajne, stavebných materiáloch a technológiách sa stále ukazujú nové trendy, nový pokrok, veci sa rýchlo menia k lepšiemu a krajšiemu, ľudia sú spokojnejší, ak získajú to, čo si želali. To je na celej tejto práci najkrajšie. Som tu pre vás, aby som vám s radosťou sprostredkovala odpovede na vaše otázky. Vaša nová redaktorka 4 style Ing. Slávka Veselá

ZÁSTUPKYŇA ŠÉFREDAKTORKY Nina Lexová mobil: 0902 884 599 e-mail: zsmarketing@gmail.com REDAKČNÁ RADA Ing. arch. Karol Kállay e-mail: kallay@cubedesign.sk Nina Lexová - redaktorka mobil: 0902 884 599 e-mail: zsmarketing@gmail.com Ing. Slávka Veselá - redaktorka mobil: 0907 724 306, 0907 724 306 e-mail: slavka@vesely.sk Ing. Arch. Zuzana Kierulfová - redaktorka mobil: 0905 514 725 e-mail: zkierulfova@gmail.com MARKETING, OBCHOD A INZERCIA Ing. Monika Babiaková mobil: 0915 984 144 e-mail: monika.babiakova@gmail.com Ing. Miroslava Mlyneková mobil: 0903 612 009 e-mail: miroslavamlynekova@gmail.com Gabriela Labinová Hertlíková mobil: 0905 425 790 e-mail: gabrielalabinova@gmail.com Mgr. Mária černická mobil: 0901 780 998 e-mail: cernickamaria@gmail.com GRAFICKÁ ÚPRAVA A LAYOUT MATEJ HAVRÁNEK e-mail: axeltrade.grafik@gmail.com FOTOGRAFIA NA TITULKE ZEPTER INTERNATIONAL FOTOGRAFIA EDITORIÁLU Ing. Beata Antalová JAZYKOVÁ KOREKTÚRA Mgr. Ivana Fábryová e-mail: ivana.fabryova@chello.sk TLAČ Merkantil, spol. s r. o. DISTRIBÚCIA MEDIAPRINT KAPA PRESSEGROSSO

Návrh a riešenie: STRAW building, s. r. o. Ing. Slávka Veselá a kolektív www.strawbuilding.sk

STRAW building, s. r. o. Komplexné služby — projektovanie, dozorovanie a realizácia stavieb bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby — návrh kreatívnych budov v harmonickom súlade so životným prostredím bez zvýšených energetických potrieb, súlad s okolím a prírodou bez invazívneho zásahu do životného prostredia.

PREDPLATNÉ MEDIAPRINT KAPA PRESSEGROSSO oddelenie inej formy predaja, Vajnorská 137 831 04 Bratislava 3 P. O. BOX 183 830 00 Bratislava 3 tel.: 02/4444 2773, 02/4445 8816 fax: 02/4445 8819 e-mail: predplatne@abompkapa.sk Infolinka: 0800 188 826 Podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov, a tým nie je zodpovedný za prípadne vzniknuté škody.

ISSN 1338-726X EV 4621/12 Ročník III. Dátum vydania: jún 2014 Poradové číslo: 4/14 Periodicita vydávania: 10 x ročne www.4-style.eu

66 Tipy pre zdravé stravovanie ZLATÁ PEČAŤ V KATEGÓRII ČASOPIS ZA ROK 2O13

Vyhotovenie: Kameň – Mramor Hlavná cesta, 900 42 Dunajská Lužná www.kamen-mramor.sk

Ing. Slávka Veselá, konateľ spol. P. Pázmáňa 50/17 927 01 Šaľa tel. č. 0907 724 306 e-mail: strawbuilding@gmail.com, slavka@vesely.sk

www.strawbuilding.sk


Stavba a naše bývanie

ZATEPLENIE DOMU –

vaša nová cesta k úsporám Zateplenie domov nepomáha znížiť len náklady na vykurovanie v zime, ale aj na klimatizovanie budovy počas prudkých horúčav. A to sa nám aj pred blížiacim sa letom nesmierne hodí. Pretože efektívne zateplenie = investícia, ktorá sa vráti.

Z

Text: Nina Lexová, foto: www.shutterstock.com

atepľovanie rodinných a bytových domov má niekoľko významov. Samozrejme, hlavnou motiváciou stále ostáva finančná úspora pri vykurovaní, no okrem toho sa podieľa aj na zvýšení celkovej hodnoty nehnuteľnosti, odstránení hygienických nedostatkov (napr. plesne) a rôznych stavebných porúch (praskliny v omietke, zatekanie, tepelné mosty) a nakoniec tak zlepšuje celkový estetický vzhľad budovy.

6

Nehovoriac o snahe zabezpečiť technické parametre zodpovedajúce požiadavkám kladených na stavebné konštrukcie a budovy podľa európskych smerníc. Ešte kým prejdeme k zatepľovaniu budov, musíme zistiť stav budovy a jeho poruchy, najmä poruchy nosných konštrukcií. Pokiaľ sa tieto poruchy neodstránia, so zatepľovaním by sme nemali začínať. Keď je budova v poriadku, ďalším dôležitým faktorom je

rozvážny výber realizačnej firmy s reálnymi referenciami. Len správny realizačný postup vám zaistí kvalitu zateplenia, a tým aj efektívnosť tejto investície. V súčasnosti je na trhu viacero firiem, ktoré ponúkajú svoje tepelnoizolačné systémy. V praxi

sa stretávame s ich dvoma hlavnými skupinami, ktoré možno rozdeliť podľa typu vytvorenia skladby systému, a to na kontaktný alebo odvetraný tepelnoizolačný systém. Kontaktné zatepľovacie systémy predstavujú riešenie, kedy sa tepelnoizolačný materiál lepí priamo na vonkajšiu stranu k pôvodnej obvodovej konštrukcii s povrchovými úpravami z výstužnej malty vrátane výstužnej mriežky, penetračného náteru a povrchovej vrstvy tepelnoizolačného systému. Povrchová vrstva je omietka, ktorá vytvára farebný vzhľad vonkajšieho povrchu zateplenia a súčasne chráni tepelnoizolačný systém pred mechanickým poškodením a klimatickými vplyvmi. Pri tomto spôsobe zateplenia je mimoriadne dôležitá správna hrúbka tepelnoizolačného materiálu a, samozrejme, bezchybná realizácia všetkých detailov. Aj od toho bude závisieť životnosť zateplenia. Výhodou kontaktného tepelnoizolačného systému je predovšetkým nižšia cena, jednoduchší postup, konečný vzhľad fasády, ktorý sa nelíši od iných tradičných povrchových úprav, ako aj fakt, že sa dá aplikovať prakticky na všetky druhy povrchov a je vhodný na novostavby a dodatočné zateplenie starších budov. Odvetraný zatepľovací systém je fyzikálne

účinnejší pri odvádzaní vodných pár, preto je niekedy jediným vhodným riešením pri budovách s vyššou relatívnou vlhkosťou vnútorných priestorov alebo pri starších budovách s trvalo zvýšenou vlhkosťou muriva. Bežne sa však využíva najmä pre svoj výsledný vzhľad, ktorý závisí od zvoleného materiálu, veľkosti a tvaru obkladu. Používajú sa ľahké plastové alebo hliníkové profily (lamely), ale i kamenné, gressové alebo sklenené platne (maloformátové alebo veľkoformátové plošné diely). Vďaka sklenenému či kamennému obkladu získajú veľké budovy ihneď reprezentatívny charakter. Odvetraný tepelnoizolačný systém sa realizuje suchým spôsobom bez použitia stierok a lepidiel, pričom na fasádu sa ukotví raster s kotvami, na ktorý sa ďalej prichytáva vybraný obklad. Medzi drevené alebo kovové prvky roštu sa kotví tepelnoizolačný materiál na báze minerálnych vlákien. Medzi samotným obkladom a tepelnou izoláciou vzniká odvetraná vzduchová medzera. Z praktického hľadiska patrí medzi prednosti montovaného zatepľovacieho systému dlhá životnosť obkladu, umývateľnosť fasády a v prípade potreby jednoduchá demontáž a možnosť výmeny poškodeného prvku, výmeny okien a podobne.

Aké sú najčastejšie používané tepelnoizolačné materiály? Tepelná izolácia musí mať dobré tepelnoizolačné vlastnosti a musí spĺňať ďalšie požiadavky na mechanickú pevnosť, priepustnosť vodnej pary, požiarnu odolnosť atď. Vo všeobecnosti sa najviac používa expandovaný penový polystyrén. Vyznačuje sa výnimočnými izolačnými vlastnosťami, malou objemovou hmotnosťou, nižšou cenou a dobrou opracovateľnosťou. Jeho nevýhodou je nižšia paropriepustnosť, čo môže pri nedostatočnej hrúbke izolantu viesť ku kondenzácii vodných pár a v dôsledku zlého odvetrania konštrukcie k vlhnutiu a plesniveniu stien. V prípade požiadaviek na lepšiu priepustnosť vodnej pary (napr. časti s vnútorným bazénom) je preto dostupný aj v perforovanej verzii. Použitie tohto materiálu je však obmedzené z hľadiska požiarnej ochrany, preto ho možno použiť iba pri budovách, ktoré nepresahujú požiarnu výšku 22,5 m. Jeho inou verziou je extrudovaný polysterén, ktorého dosky sú tvarovo stabilnejšie, majú výrazne lepšie mechanické vlastnosti, vyšší tepelný odpor a najmä nižšiu nasiakavosť. Pre svoju vyššiu pevnosť i únosnosť sa používa na izolácie podláh, balkónov, soklov či plochých striech.

7


tailov (len v prípade novostavieb). Jednou z najpokrokovejších technológií, ktoré sa využívajú na zatepľovanie, sú nátery na báze aerogélov. Tento tepelnoizolačný náter možno aplikovať na rôzne druhy exteriérových i interiérových povrchov a dokáže výrazne zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti budovy prakticky bez akejkoľvek zmeny vzhľadu fasády.

V poslednom čase sa čoraz viac zaznamenáva použitie dosiek z minerálnej vlny. Tieto dosky a rohože sa vyrábajú zo sklených vlákien, z dolomitu alebo čadiča a ich výhodou sú predovšetkým tieto vlastnosti: prievzdušnosť, paropriepustnosť a tiež nehorľavosť, ktorá zvyšuje protipožiarnu odolnosť stavby. Takisto sú odolné voči biologickým škodcom a hlodavcom. K ich nevýhodám, bohužiaľ, patrí asi trojnásobná cena v porovnaní s polystyrénom a tiež väčšia hmotnosť, čo sa odráža na obťažnosti manipulácie s nimi, ako i v množstve lepiacej malty a kotiev potrebných na ich upevnenie. Používajú sa pri obidvoch typoch zatepľovacích systémov, pri izolácii podkrovných priestorov aj ako výplňový materiál v priečkach. Tento materiál treba chrániť pred zrážkovou aj kondenzovanou vlhkosťou, ktorá výrazne znižuje jeho tepelnoizolačné vlastnosti.

Veľmi dobre sa osvedčila napr. ovčia vlna alebo rôzne iné „experimenty“ v podobe odpadových produktov rastlinnej výroby – slamy, repky olejnej, konope, ľanu, kokosových vlákien alebo druhotne spracovanej celulózy. Tieto výrobky sa dnes už neuplatňujú len ako súčasť tepelnoizolačných systémov, ale ako tepelná izolácia v skladbe stavebných konštrukcií a vo vytváraní ich de-

Súčasný trend zvyšovania cien energií nás vedie k rozhodnutiu, ako efektívne ušetriť energie, a tým aj vlastnú peňaženku. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná, to však neznamená, že by sme mali znižovať teplotu v miestnostiach, ktoré vykurujeme, alebo trpieť extrémne horúčavy, aj keď sme si zakúpili kvalitnú klimatizáciu. Takéto výkyvy teplôt neprospievajú nielen zdraviu človeka, ale aj samotnej stavbe. Za predpokladu, že budú dodržané všetky podmienky návodu pre údržbu odovzdaného stavebnou firmou, vám zateplenie domu prinesie nové spokojné bývanie po všetkých jeho stránkach, a to na dlhodobo.

Hľadáte spoľahlivú firmu, ktorá sa postará o zateplenie vašej bytovky na najvyššej úrovni? Chcete zrekonštruovať rodinný dom alebo namontovať plastové okná a neviete si rady? Neváhajte a oslovte spoločnosť SVIDMEX, s. r. o.

N

aša stavebná firma pôsobí na trhu 8 rokov a za ten čas sme si získali množstvo spokojných zákazníkov v celom Košickom kraji. Špecializujeme sa na zatepľovanie budov, no máme bohaté skúsenosti aj v oblastiach výstavby rodinných domov, rekonštrukcií, prestavby bytových jadier, montáže plastových okien a pokladania obkladov, dlažieb a striech, hydroizolácie PVC fóliou SIKAPLAN 15 G. Ponúkame stavebné služby firmám, súkromným osobám i jednotlivcom. Spoločným menovateľom našich aktivít je kvalitne odvedená práca – tú zabezpečujeme aj pravidelným preškoľovaním našich pracovníkov. Zárukou v tomto smere sú aj certifikáty a licencie na montáž zatepľovacích systémov, ktoré sme v posledných rokoch získali. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a každú objednávku sa snažíme spracovať k maximálnej spokojnosti klienta.

SVIDMEX, s. r. o. Alšavská 1094/4 040 01 Košice Tel. kontakt: 0911 179 730, 0911 333 329 svidmex@azet.sk www.zateplovanie-kosice.sk

REFERENCIE USKUTOČNENÝCH STAVIEB V OBLASTI ZATEPĽOVANIA: Štúrova 9, Košice – rekonštrukcia strechy, obnova fasády, systémové poruchy lodžií rezidencia CASSOVAR – zatepľovanie fasády (etapy) sídlisko Mladosť č. 9 v Medzeve – zateplenie obytného domu Boženy Němcovej 2, 4, 14 a 16 v Košiciach – zateplenie, vnútorné úpravy v subdodávkach Ovručská 10, Košice – kompletné zateplenie SHARK computers Košice Furča Postupimská 34 a 35 v Košiciach – kompletné zateplenie Sokolovská 16, 17 a 18 v Košiciach Lomená 12 a 14 v Košiciach Watsonova 3 v Košiciach ul. Obrancov mieru v Košiciach Haviarska ulica v Košiciach sídlisko Mladosť č. 1 v Medzeve – kompletné zateplenie, oprava systémových porúch lodžií, oprava strechy, hydroizolácia certifikovaným systémom SIKA Železiarenská č. 8, 10, 12 v Šaci – obnova bytového domu sídlisko Mladosť č.7 v Medzeve –zateplenie obytného domu ul. Murgašova č. 3 v Košiciach – zateplenie podnikateľskej budovy Lemešany – zateplenie fasády, výstavba rodinného domu

• • • • • • • • • • • • • • • • •

SVIDMEX, s. r. o. • • • • • • •

zatepľovanie budov a rodinných domov výstavba rodinných domov rekonštrukcie a prestavby bytových jadier montáž plastových okien pokladanie dlažieb a obkladov oprava a rekonštrukcia striech hydroizolácie PVC fóliou SIKAPLAN 15 G

Postupným vývojom nových materiálov sa paleta použiteľných stavebných výrobkov čoraz viac rozširuje. S ekologickým myslením rastie aj dopyt po alternatívnych izolačných materiáloch rastlinného či živočíšneho pôvodu, ako aj po recyklovaných materiáloch. 8

9


ČO BY STE MALI VEDIEŤ o podlahovom vykurovaní

Ak

zvažujete podlahové kúrenie, čo je trendom tejto doby, tak si potrebujete zvoliť správny zdroj tepla, aby bolo podlahové vykurovanie ešte efektívnejšie. Čo by ste mali vedieť? Klasické kotly majú vyššiu účinnosť pri teplotách nad 60 °C, a preto nie sú vhodné na priame pripojenie do okruhu nízkoteplotného kúrenia, len cez hydraulickú výhybku a zmiešavací ventil, prípadne cez akumulačnú nádobu. Nízkoteplotné kúrenie sa najviac vyskytuje ako podlahové, prípadne stenové, stropné pre finančnú náročnosť asi najmenej. K podlahovému kúreniu sa viaže veľa fám a poloprávd, ktoré väčšinou plynú zo skúseností užívateľov s nesprávne realizovanými podlahovkami, a to po stránke hydraulickej alebo častejšie po stránke regulácie. Tu sa často opo-

10

mína fakt, že samotným vykurovacím telesom je betónová platňa, ktorá má vysokú tepelnú zotrvačnosť a túto vlastnosť je potrebné zohľadniť pri návrhu regulácie. V podstate netreba vynaliezať hotové riešenia a ani sa snažiť regulovať podlahu podľa teploty priestoru, pretože spomínaná reakčná doba vzbudí u užívateľa dojem, že kúrenie nefunguje. Kúrenie fungovať bude, len sa musí v tomto prípade riadiť vonkajšou teplotou – teda mať informáciu o zmene teploty v predstihu, skôr než sa ochladenie prejaví v interiéri. V ideálnom prípade sa časový posun reakcie podlahy na zmenu teploty média prekrýva s časovým posunom medzi zmenou teploty vonku a následným ovplyvnením teploty vo vnútri. Na ošetrenie tejto záležitosti tepelné čerpadlá odporúčané spoločnosťou

KLÍMA, s. r. o., používajú ekvitermické meranie. Je to meranie, ktoré aktuálne vyhodnocuje zmenu vonkajšej teploty a podľa pomeru teploty vstupnej a výstupnej vody z vykurovacieho systému vypočíta potrebný doohrev na prekonanie teplotného výkyvu. Je to inteligentné riešenie, ktoré určite oceníte aj vy. Keď sa vonku ochladí, tak v podlahovke už v predstihu prúdi teplejšie médium a nahrieva betónový poter. Zvýšený prísun tepla tak kompenzuje zvýšené straty cez stavebné konštrukcie. Čo spôsobuje nesprávne zladený vykurovací systém s podlahovým kúrením?

V domoch s nezvládnutým kúrením sa zdá, že kúrenie si žije svojím vlastným životom nezávisle od potrieb obyvateľov. Typicky napríklad pri regulácii priestorovým termostatom býva v prechodných obdobiach večer v dome zima, lebo trubky ešte len nahrievajú betónovú masu a tá nesála požadované teplo. Ráno a dopoludnia, keď má dom aj pasívne solárne zisky cez okná, betónový poter vyžaruje nahromadené teplo, hoci v trubkách už neprúdi teplé médium. Kvalitne zbabrané kúrenie dokáže úplne otočiť svoju prevádzku a vyvolať rozdiely medzi večernou a rannou teplotou aj 7 – 8 °C. A potom sa dozvedáme, že aké je to podlahové kúrenie o ničom, lebo je nepríjemné, keď je podlaha horúca. Pri dobre zvládnutej inštalácii ani necítite teplú podlahu, pretože podľa bežnej závislosti od vonkajšej teploty je pri -15 °C vonku teplota média 40 °C až 45 °C. Teda priemerne je v trubkách podlahovky počas zimy okolo 34 – 37 °C, na nášľapnej vrstve je to skoro vždy pod 35 °C, teda človek s teplotou 37 °C by to nemal vnímať ako teplý alebo horúci povrch. Riešite otázku pocitu, že sa pri podlahovom kúrení práši? No keď nie sú v dome radiátory, nemá čo vzduch udržiavať v pohybe, a teda prach v dome necestuje sem a tam, ale leží na zemi. Ďalšou výhodou je, že neplatí veta: „Teplo stúpa hore.“ Nie je to tak, lebo teplo je žiarenie a to nie je ovplyvnené gravitačným poľom. Stúpa iba nahriate médium napr. teplý vzduch v studenom prostredí alebo teplá voda v studenej. Z toho vyplýva, že podlahovkou nekúrite priestor nad hlavou, pod stropom, pod krovom, ale len tam, kde chcete mať pocit tepelnej pohody. Toto všetko, ale najmä ekonomická výhodnosť (prevádzkové náklady), v porovnaní s inými

spôsobmi vykurovania hovorí jednoznačne v prospech podlahovky. Výhody plošného vykurovania a chladenia: • vysoký komfort v lete aj zime, • výrazná úspora prevádzkových nákladov, • neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru, • žiadne vírenie prachu, • žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení, • úplne bezhlučná prevádzka. Aké má plošné vykurovanie/chladenie výhody? Plošné vykurovanie a chladenie je najúspornejší spôsob vykurovania, pretože kladie najnižšie nároky na teplotu média, keďže disponuje veľkou vyžarovacou plochou. V praxi sa najčastejšie používa podlahové kúrenie, kde samotným vykurovacím telesom je betónový alebo anhydridový poter (alebo sadrovláknité platne pri suchej technológii). Je bezpodmienečne nutné toto kúrenie regulovať podľa vonkajšej teploty (tzv. ekvitermicky), inak bude v interiéri kolísať teplota, pretože kúrenie nebude stíhať reagovať na zmeny podmienok práve pre akumuláciu a dlhšiu reakčnú dobu. Toto kúrenie je vhodné aj do celého domu, teda aj do podkrovia a miestností určených na spánok. Tam, kde nie je možné použiť podlahovku, alebo v miestnostiach, ktoré by sme chceli v lete chladiť, sa hodí stropný systém. Tento v zime kúri a v lete ho môžeme využiť na chladenie. Pravda, chladiaci výkon nemôže byť rovnaký ako vykurovací, lebo sme obmedzení podmienkou dodržania teploty povrchu nad teplotou rosného bodu. Teda v praxi býva povrchová teplota v režime chladenia cca o 5 stupňov nižšia ako teplota vzduchu. V zime zase umožňuje sálavý strop vykurovať miestnosť, a to s povrchovou teplotou vyššou, ako je prípustná pri podlahovom kúrení. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu pri hľadaní správneho riešenia vykurovania pre váš dom. Na záver azda len toľko, že na zariadení, ktoré stuhne pod betónom, sa šetriť nevypláca. Neváhajte nás kontaktovať, radi vám poradíme — KLÍMA, s. r. o.

Prirodzená Teraz si

voľba

voľb

vychutnáte

s nami zimu aj leto a

užívajte si to ešte

dlhé roky.

NKOAVINK NOVIN Nová rada Altherma LT v predaji! t Najlepšie sezónne účinnosti t Integrovaná vnútorná jednotka t Nové užívateľské rozhranie t Ideálna pre nízkoenergetické domy

Inštalovaním tepelného čerpadla zakúpeného u nás,

zvyšujete hodnotu Vašej budovy, a tým získate energetickú triedu A.

www.klimainfo.sk Tel: 02 / 202 830 29 Eml: info@klimainfo.sk KLIMATIZÁCIE KÚRENIE ˇ TEPELNÉ CERPADLÁ

11


Stavba a naše bývanie

Rodinný dom – vaša životná investícia

DOMY PROJEKTOV ARCHON Či už sa chystáte na kúpu vlastného domu alebo si ho idete postaviť rovno podľa vlastných predstáv, treba si uvedomiť, že len málokto z nás si môže dovoliť takúto investíciu viackrát za život. Preto treba byť o tomto rozhodnutí skalopevne presvedčený. Celé sa to začína výberom toho správneho pozemku, pokračuje vybavovaním stavebných povolení, potom prichádza na rad projekt domu a nakoniec dozor a realizácia samotnej stavby. Verte, že vám to pomaly, ale isto začne pomaly prerastať cez hlavu. Prečo si teda neuľahčiť tieto beztak náročné rozhodnutia a nenechať si radšej pomôcť od skúsených odborníkov? 1. časť

Poradňa s Ing. Slávkou Veselou

D Rozhovor pripravila: Nina Lexová, foto: archív Ing. S.Veselá a P. LÖrinc

nes existuje už množstvo firiem a spoločností, ktoré ponúkajú komplexné služby pri realizácii vášho vysnívaného domu či stavieb inej občianskej a priemyselnej potreby. Jednou z takýchto spoločností je aj firma STRAW building, s. r. o., ktorá sa postará o kvalitný návrh budov, ako aj stavebný dozor, resp. realizáciu stavby. Prinášame vám pravidelnú poradňu s konateľkou tejto spoločnosti pani Ing. Slávkou Veselou, ktorá vám výhody komplexných služieb pri stavaní domu priblíži postupne viac. Vytvoriť a zabezpečiť dlhodobé a harmonické prostredie pre svoju rodinu, spĺňajúce kritériá moderného bývania, si vyžaduje dostatok času, kreativity a nápadov, ako aj zodpovednosti. Ako prvé nás teda zaujíma: „Čo všetko treba brať do úvahy pri projektovaní domu?“ Komplexne možno zhrnúť, že stavba (v rozličných podobách) je nesmierne náročný produkt a podstatne ovplyvňuje stavebníka/investora. Investície do nehnuteľností boli a vždy asi aj budú veľmi nákladné. Znamenajú zásah do rodinného či firemného rozpočtu. Nedá sa pri

12

nich hovoriť o impulzívnom nakupovaní. Je pravdivé vaše tvrdenie, že väčšina zákazníkov „kupuje“ stavebné dielo iba raz za život, resp. iba niekoľkokrát. Okrem financií ho ovplyvňuje aj fakt, že najmä pri dielach typu – novostavby realizované tzv. „na mieru“, nie je vždy zrejmý výsledný efekt. Tento typ stavby si vyžaduje isté nároky na predstavivosť, resp. 3D zobrazenie návrhu. Porovnávanie zobrazení katalógových projektov občas u ľudí znižuje vnútornú dilemu v tom, že vlastne nevedia úplne definovať, čo vlastne potrebujú, čo chcú. Možno aj z toho dôvodu dajú niektorí ľudia prednosť samotnej kúpe typového katalógového projektu rodinného domu pred individuálnym návrhom. Už pri úvahách o zabezpečení nehnuteľnosti akéhokoľvek typu – pozemku, jestvujúcej stavby, novostavby a pod., by sa mali ľudia prísť poradiť s odborníkmi, nakoľko každý jeden projekt/ stavba/zákazka predstavuje najmä pre stavebníka dlhodobý proces, na ktorý by sa mal postupne pripraviť. Vždy totiž pri nej ide o časovú, organizačnú a finančnú

záťaž. Prvá otázka vždy znie: „Koľko to potrvá?“ Teda nezainteresovaní ľudia si reálne nevedia predstaviť, koľko času a energie treba vložiť do toho, aby sa stavba formálne zabezpečila, aby si sami zistili, kde, čo a ako zariadiť, vybaviť, zabezpečiť. Návrh stavby a projektová dokumentácia zabezpečujú celkové architektonicko-dispozičné, statické, konštrukčné, materiálové a technologického riešenie v postupnosti fáz od projektu pre územné konanie cez stavebné konanie až po povolenie užívania stavby (kolaudáciu). Každá stavba sa u nás rieši individuálne, kreatívne v postupnosti fáz od štúdie až po vybavovanie vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. Treba si uvedomiť, že kúpa hotového katalógového projektu nie vždy znamená, že všetko prebehne rýchlo, je po starostiach a je vyhraté. Povoľovanie stavieb je zdĺhavý legislatívny proces najmä pri určitých typoch stavieb a nie vždy sa oplatí snažiť sa zariadiť si všetko sám v snahe ušetriť. Pomoc v podaní odborníkov môže znamenať aj zníženie celkových nákladov, ktoré by mohli následne vyplynúť z

REALIZÁCIA STAVBY

nedodržania istých postupov, ak o nich stavebník nevie. Zároveň znížiť čas na samotnú realizáciu výstavby a napríklad spätné úpravy dokumentácie, resp. stavby ako takej, umožňuje to vyhnúť sa istým nepredvídaným nákladom a podobne. Prax nám ukázala, že aj pre stavebníka je účelnejšie nechať si pomôcť vopred, hlavne ak máme dostatočné skúsenosti a rozhľad. Rozhodne je preňho nákladnejšie dodatočne sa snažiť doťahovať nezrovnalosti, riešiť chyby, opravy, vyrovnávať rôzne poplatky, resp. platiť následné pokuty a pod. Návrh stavby a výsledná projektová dokumentácia sú u nás vždy výsledkom neustálej a efektívnej komunikácie projektantov s klientom. Len prostredníctvom nej dokážeme zhmotniť predstavy a sny klienta do reality tak, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Pri projektovaní sa snažíme pochopiť, čo chce a potrebuje, tieto predstavy korigujeme z hľadiska platnej legislatívy, ochrany životného prostredia a efektivity. Snažíme sa čo najefektívnejšie priblížiť pôvodnej predstave. Stavebník v rámci tohto procesu spolu s nami hodnotí, do čoho by bol ochotný vložiť finančné prostriedky, v akom prostredí by chcel a mal šancu tráviť svoj život/čas. Spoločne sa pokúšame nájsť zhodu v predstavách a možnostiach, definujeme alternatívy, ako by sa dalo vhodne realizovať samotné dielo. Pri týchto úvahách je však vždy limitujúcim faktorom okolité prostredie stavby, objem finančných prostriedkov a platná legislatíva. To máme na zreteli, aby obe strany neprekročili svoje limity.

KATALÓG DOMOV

Info: 0903 500 485

www.projektyarchon.sk Pre domy Archon+STAVIAME

MUROVANÉ A DREVODOMY

Kontaktné údaje:

Predomov, s.r.o. Zlatovská 9A, 911 05 Trenčín

13


Alternatívne bývanie

Slamený dom v Stupave Túžite po zdravšom bývaní v súlade s prírodou? Vsaďte na domy z prírodných materiálov. Výhodou prírodných materiálov je, že sú to vhodné, overené a trvácne stavebné materiály, ktoré nám dokážu vytvoriť prirodzené prostredie pozitívne vplývajúce na naše zdravie. Prírodné materiály neobsahujú prchavé látky, a teda často aj práca s nimi je zdravšia a príjemnejšia. Z ekologického hľadiska, ak použijete prírodné materiály, podporíte regionálnu výrobu aj pracovnú silu; použijete materiály, ktoré majú menej zabudovanej energie a majú jednoduchú recykláciu priamo u vás v záhradke alebo v dome. Pri práci ani pri prestavbe tak nevytvoríte nechcený odpad, ktorý treba vyviezť na skládku. Jedným z takýchto materiálov je aj slama a my sa teraz bližšie pozrieme, aká je takáto stavba nákladná, fyzicky náročná a ako sa v nej vlastne býva.

Občianske združenie ArTUR vzdeláva a robí osvetu v oblasti udržateľnej architektúry. V Ekocentre združenia v Hrubom Šúri, ktoré sa dokončuje a bude na jeseň tento rok otvorené, prebiehajú workshopy a budú pravidelne prebiehať školenia pre remeselníkov aj svojpomocných staviteľov.

500 mm. Základy sme zvolili pilierové, skombinované so základovou betónovou doskou s rozptýlenou výstužou – s vláknami PP a PE. Doska je odspodu zateplená XPS 20 cm, takže doska sa stáva akumulačnou masou v interiéri, pričom inštalácie sú vedené ešte pod izoláciou, aby sa podlaha zbytočne nenavrstvovala. Základy sú vyriešené bez akýchkoľvek tepelných mostov, čiže bez oslabenia tepelnej izolácie.

Text: Ing. Arch. Zuzana Kierulfová, foto: OZ Artur

Na stavbu sme na jedenkrát priviezli predvyrobené slamené panely Ecococon z Litvy. Panely môžu byť vyrobené na mieru, ale majú aj typické rozmery. Aj preklady nad oknami sú vyrobené v rámci systému, na mieru. Panely majú homogénnu štruktúru a presné spracovanie. Panely sa navzájom spájajú skrutkami. Výstavba bola rýchla, po troch dňoch boli panely zmontované.

P

redstavujeme vám slamený pasívny dom v Stupave, ktorý bol stavaný sčasti dodávateľsky architektonickým ateliérom Createrra a sčasti svojpomocne majiteľmi domu. Dom je dvojpodlažný, postavený ako pasívny, s orientáciou na juh. Spolu má 90 m² zateplenej úžitkovej plochy. Bola 14

to prvá stavba na Slovensku, kde sú použité prefabrikované slamené panely Ecococon. Sú to nosné panely z drevenej konštrukcie vyplnenej slamou v hrúbke 400 mm. Aby bola dostatočná izolácia na dosiahnutie pasívneho štandardu, panely sú ešte zvonku doteplené drevovláknitými doskami 10 cm, ktoré dom dote-

plia na pasívny štandard a zabezpečia vetrotesnosť a ochranu voči vode a snehu, ktorý by sa mohol dostať za odvetranú drevenú fasádu. Celá stena je paropriepustná, zvnútra je omietnutá hlinenou omietkou. Strecha je mierne sedlová s extenzívnym vegetačným porastom a tepelne je izolovaná fúkanou celulózou

Osadili sme obvodové panely hneď pre dve podlažia naraz, aby sa stavba čím skôr zakryla strechou. Takýto spôsob neskôr zaveseného stropu umožňuje riešiť súvislú vrstvu pre obmedzenie vzduchovej priepustnosti. Panely s hmotnosťou 170 kg pri rozmeroch: 1,2 x 3,0 x 0,4 m sa umiestňovali pomocou malého žeriavu na 6 mm drevovláknitú dosku. Panely sú presné tak, že roh stavby

vychádza +/-2 mm. Nosný drevený rám guje to ako oblečenie „goratex“ – vzduch panelu stojí presne na základoch a slama sa zastaví, ale para prejde. panelu presne licuje s tepelnou izoláciou základov. Detaily Interiér je omietaný Dom z prírodných materiálov sa vzduchovej priepusthlinenou omietkou. dá stavať aj svojpomocne, no určite nosti musia byť vopred Spravili si ju majitesa nedá v tom prípade vyhnúť aj premyslené. Tam, kde lia s kamarátmi, po chybám. Pasívny štandard je o je viditeľný trám, vzduzaškolení občianskym niečo ťažšie v súčasnej dobe stavať chová priepustnosť združením ArTUR. svojpomocne, keď stále ešte samotmusí byť vyriešená Naniesli na slamu ní architekti a remeselníci majú s za ním – napríklad hlinený náter s veľkým kvalitou stavby, ktorú pasívny fóliou, ktorá sa neskôr podielom ílu a poštandard vyžaduje, problémy. nadpojí prelepením tom hrubú hlinenú vzduchotesnou páskou a zaomietaním omietku. Do omietania sa zapojili majitedo hlinenej omietky. Vrchná jemná lia aj ich priatelia. Občianske združenie omietka tvorí vzduchotesnosť stien. FunArTUR workshop viedlo. Tak ako každá 15


chotesnej membrány a prelepenia páskami. Dokončovacie práce na hlinenej omietke, dotvorenie interiéru a stien si majitelia robili sami. V tomto prípade boli hlinené omietky miešané z predpripravenej suchej malty, do ktorej bol na niektorých miestach pridaný aj farebný pigment. Aj mozaiky v kúpeľni si robila majiteľka domu a drevené parapety na oknách zase majiteľ s dohľadom stolára. Časť fasády je omietnutá silikónovou omietkou na hofatex a časť je obložená dreveným obkladom – červeným smrekom bez akejkoľvek úpravy ako odvetraná drevená fasáda upevnená na latky na drevovláknitú dosku hofatex.

slamená stavba, tak aj táto má okienko pravdy. Ale sklo v omietke sme utesnili. Pred dokončením povrchov sme blower door testom overili tesnosť stavby, aby bol dosiahnutý pasívny štandard a zároveň kvalita stavby. Pri blower door teste boli úniky vzduchu, samozrejme, trhlinami v hrubej omietke, lebo nemala ešte ďalšiu vrstvu jemnej omietky, ktorá je už bez trhlín a vzduchotesnosť zabezpečí. Omietka sa pri drevených prvkoch pri schnutí vždy oddelí, ale za trámom je v tomto prípade vzduchotesná fólia prelepená páskou. Preto cez povrchovú trhlinu vzduch neprúdi a nemôže potom svojím obsahom vlhkosti dlhodobo poškodzovať konštrukciu. Blower door test nameral hodnotu n50 = 0,9/h, čo je dobrá hodnota pre stavbu s toľkými trhlinami v hrubej omietke a otvorenými škatuľami pre elektrickú inštaláciu. Dá sa predpokladať, že pri dokončení omietky a inštalácie bude hodnota n50 pod 0,6/h, čo je kritériom pre pasívny dom. Kvalitné okná a dvere Smartwin sú drevohliníkové s trojsklom a certifikované pre pasívny štandard. Okná sú zabudované tiež so zvýšenou vzduchovou priepustnosťou, pomocou vzdu16

Vykurovanie domu je zabezpečené nízkoteplotným nástenným vykurovaním pomocou tepelného čerpadla Ochsner mini. Vetranie s rekuperáciou je zrealizované pomocou vetracej jednotky Paul Santos. PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE DOM ZO SLAMY? Slama dobre izoluje, je to lokálny prírodný materiál, ktorý neškodí životnému prostrediu, a teda ani ľuďom od jej vzniku, počas slúženia ani pri zániku. V kombinácii s hlinou vie vytvoriť zdravý ekologický nízkoenergetický dom, ktorý spĺňa všetky kritériá udržateľnej výstavby z environmentálneho, ekonomického aj spoločenského hľadiska. Slama odjakživa patrí do našej kultúry, len teraz vieme, ako ju pre naše potreby lepšie využiť. Slama je pri dobrom zabudovaní trvácna – najstarší dom v Európe sa našiel vo Francúzsku – má niečo vyše 100 rokov a je neporušený. Techniky stavania slamených domov môžu byť rôzne. Buď sú nosné samotné baly, alebo sa použijú ako samonosná výplň do drevenej (stĺpikovej alebo rámovej) konštrukcie. Drevo je ideálne, lebo je sčasti izolačné a nepridá na hrúbke steny, akoby sa to stalo pri murovanej konštrukcii. Pri návrhu konštrukcie treba zohľadňovať niekoľko aspektov, jedným je riešenie fasády prípadne možným pridaním izolácie. Pri tom treba myslieť na to, ako budeme izolačné dosky alebo fasádu chytať. Slama sa však dá aj zvonku priamo omietnuť hlinenou a potom vápennou omietkou alebo priamo vápennou. SÚ SLAMENÉ DOMY DOSTATOČNE BEZPEČNÉ (ČI UŽ SA TO TÝKA POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK ALEBO AJ ODOLNOSTI VOČI POŽIARU)? Hovorí sa, že slamený dom musí mať dobré čižmy a klobúk. Ale myslím si, že to je dôležité pre každý dom, nielen pre 17


4 style odporúča slamený. Treba venovať trochu väčšiu pozornosť náveternej strane a chrániť ju pred dažďom, aby sa vlhkosť v stene nehromadila častým priamym kontaktom s dažďovou vodou. Čo sa týka požiarnej odolnosti, samotný nechránený bal patrí do skupiny B, kam patrí aj drevo. Baly sú najčastejšie prekryté, a tým aj voči požiaru chránené omietkou. Minulý rok robili v Českej republike skúšky požiarnej odolnosti nosnej slamenej steny pokrytej z interiéru hlinenou a z exteriéru vápennou omietkou. Požiarny test ukázal, tak ako mnoho testov v iných krajinách pred tým, že omietnutá slama vydrží odolávať požiaru viac ako hodinu, v tomto prípade to bolo dokonca až dve hodiny.

vyvarovať iba spoznaním zahraničných skúseností. ArTUR je už 6 rokov zapojený do medzinárodných projektov, kde zbierame a dokumentujeme dobrú slamenú prax v Európe a vyvíjame medzinárodný školiaci materiál podložený dobrou overenou praxou. AKÁ JE CENA SLAMENÉHO DOMU? JE CENOVO VÝHODNEJŠÍ AKO MUROVANÝ? Keď staviate murovaný dom, mu-

síte ho ešte zatepľovať, dom zo slamy už zateplený máte. Z tohto hľadiska je cenovo výhodnejší. Treba si však uvedomiť, že stena nie je to, čo je na dome drahé. Cenu domu ovplyvnia okná a dvere, inštalácie, zariadenie, krytina strechy, vnútorné povrchy. Ak ich chcete mať pre zdravie priaznivé, tie dobré riešenia nie sú najlacnejšie. Pri svojpomocnom stavaní je slamený dom výhodnejší. Materiál je lacnejší, ale možno prácnejší.

V interiéri len prírodné materiály Počas života trávime väčšinu času v interiéri, preto je dôležité, akým materiálom sa obklopujeme. V dnešnej dobe sa dá už celý príbytok postaviť z prírodných, chemicky zdraviu vyhovujúcich materiálov, ktoré sa nám odvďačia nielen nízkymi nákladmi na stavbu či energie, ale hlavne zdravým prostredím. V súčasnosti na trhu nájdeme dostatok kvalitného prírodného materiálu ako slamené steny, masívne drevené panely, izolácie z konope, hlinené omietky. Prírodné materiály ponúkajú veľmi presnú a rýchlu realizáciu či dlhú životnosť. S použitím slamy, dreva a hliny pri výstavbe máme 100 %-ný ekologický stavebný systém. Viac info na www.ozartur.sk.

Bývať ekologický a moderne SÚ DOMY ZO SLAMY KVALITNÉ? Ak sú domy dobre navrhnuté a postavené, tak sú kvalitné. Nepoškodené zachované storočné domy vo Francúzsku a Nebraske nám ukázali, že trvanlivé sú. Je však možné, aj pravdepodobné, že pri svojpomocnej výstavbe sa robí mnoho chýb. Ale u nás sme so slameným stavaním len na začiatku, a preto sa chýb môžeme

V rámci trvalo udržateľnej výstavby veľakrát počujeme o dôležitosti zelených striech, ide o najmodernejší trend dnešnej, ale i budúcej architektúry. Zelené strechy poskytujú rôzne možnosti. Strechy, ktoré boli nevyužité a problémové, sa môžu premeniť na zelené terasy. Nielenže skrášľujú životné prostredie, ale dokonale chránia pred povodňami, zabezpečujú lepšiu mikroklímu, chladivý efekt v lete, tepelnú izoláciu v zime, ochraňujú hydroizoláciu a znižujú hlučnosť. Viac info na www.optigreen.cz.

Široká škála, atraktívne modely Jeden z najväčších dovozcov a predajcov kľučiek na dvere, spoločnosť MP KOVANIA, na slovenský trh pravidelne prináša nové modely renomovaných európskych značiek. V ponuke sa nachádza viac ako päťsto modelov kľučiek rôznych tvarov a materiálov. K väčšine kľučiek na dvere sú v ponuke aj iné doplnky (napr. kľučky na eurookná, mušle na posuvné dvere, gule, rukoväte a pod.). Novinkou sú trendové kľučky s vymeniteľnou výplňou v podobe živicových výplní s 3D efektom, ABS plastov alebo Swarovski komponentov. Posledné trendy interiérového dizajnu a architektúry sa odrážajú aj v najmodernejších geometrických tvarovaniach dverných kovaní. Univerzálne príťažlivý dizajn ostrých tvarov je od začiatku rozumne navrhnutý, preto je firma MP KOVANIA schopná ponúknuť široký výber kľučiek na drevené či sklenené dvere a náležitých dverných doplnkov, ktorými sú okrem pántov s hranatými krytkami aj obdĺžnikové rozety – aktuálna novinka na trhu. Celú kolekciu definuje nielen hranatý vzhľad v rôznych povrchových úpravách, ale aj jej konštrukčné riešenie s jednoduchou montážou a vynikajúcou funkčnosťou, ktoré zdôrazňuje minimalistický charakter celého radu. Viac info na www.kluckynadvere.sk alebo na www.mpkatalogy.sk. 18

19


Alternatívne bývanie

Text: Nina Lexová, foto: JCH – www.zelenebydleni.eu, www. hutterstock.com

Bývať

ako

20

hobit?

P

odzemné domy nie sú v zahraničí žiadnou prevratnou novinkou, nájdete ich najmä v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Nemecku, vo Francúzsku, Švédsku, v USA či Kanade. Sú úsporné, šetrné k životnému prostrediu, dokonale zvukovo izolované a z oblasti rodinných domov ide o staticky najpevnejšiu konštrukciu, ktorá znesie dokonca aj zemetrasenie. U nás sú ešte stále viac-menej raritou.

Jednou z hlavných výhod tohto bývania je úspora energií. Priemerná tepelná spotreba je asi pätina spotreby dnešných „klasických“ nových domov. V porovnaní s domami staršími je spotreba dokonca až 15x nižšia! Konštrukčný systém domov pod zemou nie je vystavený neustálym teplotným výkyvom, čím sa nároky na rozťažnosť materiálov minimalizujú. Ďalšie úspory vám prinesie údržba exteriéru domu, keďže tu chýbajú napríklad klasická strecha a fasáda.

vyššej tepelnej pohode. Na vykurovanie domu a ohrev vody je možné využiť centrálne umiestnený kozub, plynový kotol, solárne kolektory alebo elektrinu. Pokiaľ je stavba urobená kvalitne, nemusíte sa obávať ani vlhkosti vzduchu, ba dokonca naopak, ide tu o celkom neznámy pojem. Vďačí za to kvalitnej hydroizolácii použitej už pri výstavbe a aj tomu, že vzduch v interiéri domu má spravidla rovnakú teplotu ako steny, strop a podlaha. Mnohí sa takisto obávajú pocitov stiesnenosti či nedostatku svetla. Aj tu platí, že pri kvalitnej výstavbe preniká do priestorov dostatok svetla. Domy sa stavajú na južnú stranu, kadiaľ prechádza dostatočné svetlo. Do zadných miestností sa používa svetlo zo stropu či tubusových svetlovodov, ktoré zabezpečujú príjemné rozptýlené svetlo, aké nájdete napr. v

maliarskych ateliéroch. V spojení s dokonalou zvukovou izoláciou, ktoré tieto domy prirodzene majú, budete spať ako nikdy. Ich ďalšou obrovskou výhodou je lepšia odolnosť voči požiarom, extrémnym teplotám a živelným katastrofám.

Nehovoriac o tom, že aj pre zlodejov bude vstup do domu obmedzenejší a vaša bezpečnosť, naopak, vyššia.

Tip z redakcie:

Možno je to len túžba človeka po úzkom kontakte s prírodou, možno len ďalší zaujímavý spôsob, ako ušetriť na energiách, a možno sa len príliš veľa z nás zaľúbilo do rozprávkového sveta Pána Prsteňov. Nech je, ako chce, stále väčším objektom záujmu architektov a stavebníkov sa stáva bývanie pod zemou. Aké sú výhody týchto „hobitích“ domčekov?

Ak máte stále nejaké pochybnosti o bývaní pod zemou, urobte si exkurziu na ekosídlisko „Jižní Chlum“ v susedných Čechách. Sprievodca vás prevedie danou lokalitou, zoznámi s rôznymi architektonickými riešeniami domov chránených zemou a ich technickými systémami. Vo vnútri ukážkového domu si môžete prehliadnuť interiér, vyskúšať si, ako sa v nich dýcha, aká je tam teplota, vlhkosť či len váš vnútorný pocit. Navyše, môžete prediskutovať najdôležitejšie aspekty navrhovania a výstavby domov v podzemí. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.zelenebydleni.eu.

Stavbu nemusíte po jej ukončení dodatočne zatepľovať, je chránená vrstvou zeminy, ktorá pôsobí ako účinná a lacná prírodná izolácia. Vďaka jej vlastnostiam budete mať po celý rok v príbytku konštantnú príjemnú teplotu. V zime ani pri silných mrazoch teplota domu neklesne pod +17 °C, v lete zase pri 30-stupňových horúčavách dom príjemne chladí. Steny aj strop sú zvyčajne v tvare oblúka, čo opticky zväčšuje vnútorný priestor a súčasne prispieva aj k 21


AKO PREBIEHA VÝSTAVBA PODZEMNÝCH DOMOV? V prípade podzemných domov neexistujú typizované projekty, čím sa radia medzi najdrahšie formy alternatívneho bývania. Samozrejme, že sa dajú postaviť aj svojpomocne, čím nejaké tie počiatočné náklady ušetríte, lepšie je však dať ich stavebnej firme. Podmienkou je kvalitný projekt a jeho dôsledné dodržovanie počas stavby, dôraz sa kladie na vysoko kvalifikované vyhotovenie stavebných prác. Keďže každý podzemný dom je originál, musí sa projektovať individuálne. Ako prvý sa do úvahy berie pozemok, na ktorom sa bude stavať. Tu je dôležitý tiež geologický prieskum zloženia pôdy a prítomnosť spodných vôd. Po vykopaní základov sa musí vytvoriť pevný skelet domu, ktorý unesie silnú záťaž zeminy. Nosné konštrukcie

podzemných domov sú postavené väčšinou z kostry železnej armatúry, na ktoré sa nanesie monolitický betón. Okrem vysokej odolnosti práve proti tlakom obklopujúcej zeminy disponuje tiež vynikajúcimi tepelno-akumulačnými vlastnosťami. Po vytvrdnutí sa nanáša tepelná izolácia z polyuretánu, a to v troch vrstvách. Tu treba dodať, že kvalitná hydroizolácia je doslova nevyhnutnosťou. Musí vzniknúť dokonalá izolačná vaňa, aby tieto jednotlivé vrstvy neprepúšťali vodu a postupne sa nerozpadali. Chybou býva tiež umiestnenie izolácie na vnútorné steny, čo má za následok premŕzanie stien a ich popraskanie. Viditeľné miesta sa potom už len upravia omietkou, prípadne sa ponechá priznaný betón, a na hotový dom sa nahrnie zemina. Vykonajú sa záverečné práce, ktoré tvoria terénne a záhradné úpravy. Zelený dom pod zemou je tiež výbor-

nou voľbou pri využití problematického pozemku (napr. extrémne svažité pozemky, atypické). Hoci stavby pod zemou sa vo svahu do terénu prirodzene lepšie začlenia, stavať je možné i na veľmi miernom svahu alebo na úplnej rovine a až potom dom zeminou prihrnúť. Ide však, samozrejme, o náklady navyše. A AKÉ SÚ NEVÝHODY? Najvyššie náklady tvorí samotný projekt a práve táto cena patrí pravdepodobne k najväčším nevýhodám domov pod zemou. Domy chránené zemou si vyžadujú odbornú projektovú prípravu a vysoko kvalifikované vyhotovenie stavebných prác, ako aj nezávislý stavebný dozor. Samozrejme, že konečná cena bude závisieť od rozsahu diela, no rátajte približne s 5-násobne väčšou sumou ako pri bežných katalógových domoch. Takisto samotná výstavba domov je pomalšia, a to z dôvodu „mokrých“ procesov. Stavbu treba poriadne presušiť, aspoň 2 — 3 mesiace aj po úplnom dokončení. Ďalšou, takpovediac, nevýhodou je, že tu nenájdete klasické izby s pravými uhlami – pre niekoho to môže byť problém, pre niekoho nie. A treba si tiež uvedomiť, že nejaké dodatočné stavebné úpravy interiéru a exteriéru domu sú prakticky nemožné. Keď len tak nedbalo prejdete okom po krajine, možno si ich ani nevšimnete. Ich najvýraznejším prvkom sú čelné steny, najčastejšie s veľkým oknom a dverami, prípadne aj celou presklenou stenou. Aj keď sú to stavby rôzne, spájajú ich zelené strechy, zanorenie do zeme a dokonalé splynutie s okolím, nijako nerušiac okolitú prírodu. Možno sa pýtate, čo je to za divný nápad žiť ako krtko – v tme a schovaný pred svetom? Pravdou však je, že podzemné domy spĺňajú všetky požiadavky ako bežné obytné domy. Možno si hovoríte, že sú to skutočne len domčeky pre rozprávkových hobitov a romantické duše. A hoci si vie takúto

22

nehnuteľnosť predstaviť ako rekreačnú chalúpku takmer každý z nás, pre bežný život máte pocit, že už potrebujete niečo modernejšie, väčšie, luxusnejšie. Pri tomto bode sa ešte pozastavíme, pretože pod stráň sa dá schovať celá vila, luxusný terasový dom, dvojdom či dokonca radová stavba. V zahraničí môžete naraziť doslova na architektonické skvosty – či už štylizované do prírodných tvarov a farieb, tak aj v podobe moderných presklených riešení. Pre neveriacich Tomášov odporúčam prehliadnuť si tvorbu švajčiarskeho architekta Petra Vetscha. Jeho domy kryté zemou sa stali synonymum luxusu. Aj keď sa bývanie pod zemou môže zdať ako návrat o niekoľko storočí späť, kedy si naši predkovia stavali svoje obydlia podobným spôsobom (veď veľmi dobre vedeli prečo), súčasné trendy ekologického a ekonomického myslenia dávajú domom chránených zemou jasnú zelenú. A to nielen na ich „strechy“.

ČO JE TO ZEMĽANKA? Mnohí si domy chránené zemou predstavia ako staré ruské zemľanky alebo zemnice, ktoré sa rozšírili najmä u slovanských národov. Nie je to tak. Zemľanka alebo zemnica je obydlie zahĺbené do zeme, z ktorého prečnieva len zastrešenie. Tieto zemnice mali steny obložené drevom a zostupovalo sa do nich po rebríku alebo prispôsobeným vchodom zboku. Objavili sa už v paleolite, zjavujú sa však najmä v sprašových oblastiach počas celého praveku a pre niektoré kultúry sú zvlášť príznačné. Boli obľúbené predovšetkým z dôvodu tepelnej úspory. Väčšinou však slúžili len ako dočasné obydlia, prípadne sklady. 23


Architektúra a dizajn vo svete

SABAM 2011 - Normann Szkop

BRUSELSKÉ ATÓMIUM

Text: Nina Lexová, foto: www.atomium.be/ copyright

Veľké hlavné mestá milujú svoje dominanty a symboly. Inak to nie je ani v prípade Belgicka a jeho bruselskej „Eiffelovky“, ako mnohí radi označujú nevšedné Atómium.

24

25


nemalo stáť dlhšie, ako trvala samotná výstava Expo 58. Stavbu navrhol inžinier André Waterkyn, ktorý svoj projekt odprezentoval belgickému kovospracujúcemu priemyslu už v roku 1955. Projekt zaujal, spĺňal všetky požiadavky predstaviteľov priemyslu a pre svetovú výstavu bol ako stvorený. Asi málokto tušil, že sa z molekuly železa stane symbol celého Belgicka a hlavný suvenír pre jeho návštevníkov aj o 50 rokov neskôr.

R.Seidman

M

ožno vám ako prvé napadne, čo je také neuveriteľne atraktívne na 165 miliárd razy zväčšenom modeli základnej bunky kryštálovej mriežky železa, stojacom navyše niekde na okraji mesta? Toto moderné, neforemné, veľké šedé čudo však navštívi až 4 000 návštevníkov SABAM 2009

26

denne, čím si zaslúži dostať prednosť prakticky pred všetkými ostatnými pamiatkami prekrásneho Bruselu. Áno, je to tak. Brusel by bez svojho Atómia bol ako Paríž bez Eiffelovky. Atómium bolo postavené pri príležitosti Svetovej výstavy v roku 1958 a pôvodne

Atómium je 102 m vysoká stavba tvorená deviatim veľkými guľami s priemerom 18 m predstavujúcimi atómy. Vzdialenosť medzi guľami je 29 m. Gule sú spojené 20 chodbami s priemerom 3 m. Stabilitu objektu zaisťujú tri masívne dvojité piliere, ktorými je stavba ukotvená v zemi. Diagonálne stĺpy majú dĺžku 23 metrov a sú hrubé 3,3 metra. Centrálny stĺp je tvorený z valcových oceľových skruží hrúbky 12 mm po stredovú guľu a hrúbky 6 mm od stredovej gule až nahor. Klenuté a zvárané oceľové platne sú vnútorne vystužené dvanástimi oceľovými tyčovými prvkami. Aj šikmé a horizontálne tunely sú z oceľových skruží, no keďže ich vystuženie musí odolávať väčším ohybom, sú tieto tunely navyše vystužené aj priečnymi a pozdĺžnymi výstuhami. Použitými stavebnými materiálmi pri stavbe diela boli hlavne oceľ a hliník a podľa odhadov tvorí celá SABAM 2009

SABAM 2009 - Paralecitam

hmotnosť tejto stavby až 2 400 ton. V tomto systéme sú atómy umiestnené na vrcholoch kocky a jeden atóm je uprostred. Jednotlivé gule sú navzájom prepojené spomínanými tunelmi, ktoré symbolizujú neviditeľné sily medzi atómami. Každá guľa má vlastný nosný rám tvorený z dvanástich oblúkových nosníkov, ktorý je zosilnený v bodoch styku s tunelmi. Tri základné masívne piliere podopierajú prvé tri – nižšie gule. Z nich pokračuje zvyšných 6 „atómov“. Pri návrhu obalovej konštrukcie museli stavitelia dbať na reprezentáciu, odolnosť a prípadná porucha obalu musela byť ľahko vymeniteľná aj vo veľkých výškach. Aj preto bol nakoniec zvolený kovový obal rozdelený na 48 sférických trojuholníkov. Každý zo sférických trojuholníkov bol obložený 15 menšími panelmi, ktoré boli tiež sférické trojuholSABAM 2011 - Alexandre LAURENT (AERIAL)

27


níky a niesol ich hliníkový nosný rám. Okná sú tiež rozdelené podobným systémom, tvoria ich sférické trojuholníky z plexiskla. Ako konštrukcia z kombinácie oceľ a hliník začalo Atómium po rokoch trpieť koróziou, čím bol prístup doň z bezpečnostných dôvodov postupne obmedzovaný. Sprístupnená bola nakoniec len tretina stavby. Po kompletnej rekonštrukcii v roku 2005 bolo 18. februára 2006 opäť úspešne otvorené a dnes tak predstavuje nielen unikátny symbol mesta, ale aj bohatý kultúrnospoločenský program. Každá guľa je iná. V hlavnej guli nájdete stálu expozíciu venovanú 50. rokom minulého storočia, kedy bolo Atómium postavené. V hornej guli je zase reštaurácia s prekrásnym panoramatickým výhľadom na Brusel. V inej guľovej časti monumentu nájdete bar, rôzne dočasné výstavy, v ďalšej sa zase konajú rôzne predstavenia, koncerty a konferencie. Jedna guľa je dokonca špeciálne venovaná deťom.

SABAM 2009 - Rudy D

SABAM 2011 - Alexandre LAURENT (AERIAL)

SABAM 2011 - Axel Addington

Pohyb návštevníkov medzi jednotlivými atómami je zabezpečený eskalátormi a výťahom. Transport na vrchol zabezpečuje rýchlovýťah s kapacitou 22 ľudí, ktorý vás do hornej reštaurácie vyvezie za 23 sekúnd. Medzi jednotlivými atómami sa návštevníci presúvajú es-

Ak sa pre návštevu Atómia rozhodnete, nevynechajte ani návštevu parku s výstižným názvom Mini Európa. Nachádzajú sa tam modely najznámejších európskych stavieb a monumentov. Slovensko reprezentuje zlatý Modrý kostolík.

!

kalátormi, ktoré sú, mimochodom, jedny z najdlhších v Európe (najdlhší má dĺžku 35,4 metra). Keď ste vnútri a prechádzate týmito dlhými pohyblivými schodmi medzi jednotlivými guľami, máte pocit, že ste sa ocitli v nejakom sci-fi filme. Na celej štruktúre je čosi nadčasové a hlavne chodby v trubiciach pôsobia futuristicky. 28

Zaujímavosť Vedeli ste, že v Belgicku, kde je Atómium umiestnené, neplatí tzv. sloboda panorámy? To znamená, že je Atómium chránené ako autorské dielo podľa autorského zákona, a to aj napriek tomu, že je trvalo umiestnené na verejnom priestranstve? Čo to v praxi znamená? Bezplatné použitie fotografií Atómia môže byť publikované len na osobných nekomerčných webových stránkach a aj to iba v nízkej kvalite a s doplneným predpísaným oznámením o platnej autorskoprávnej ochrane. Spoločnosť SA-

BAM, ktorej boli tieto autorské práva poverené, vynucuje dodržanie týchto pravidiel právnou cestou. Atómium sa tak stalo jedným z najznámejších prípadov stavby, ktorú si môže každý slobodne prehliadnuť, ale jej obraz nesmie slobodne šíriť ďalej. Fotky bruselského Atómia nenájdete dokonca ani na českej Wikipédii. Majitelia bruselského Atómia,

ktorého tvorcom je André Waterkyn, majú právo autorskoprávnej ochrany až do 4. októbra 2075. Aj týmto by sa redakcia časopisu 4 style – healthy living chcela poďakovať za bezplatné sprostredkovanie a použitie fotografií hlavného symbolu mesta Brusel – Atómia. SABAM 2009

29


Architektúra a dizajn vo svete

S príchodom leta sa naša túžba po cestovaní a nových zážitkoch neustále zvyšuje. Keď sme už zavítali do Belgicka, tu vám predstavujeme aj jeden gastronomický zážitok, ktorým je „Večera v oblakoch“.

Text: Nina Lexová, foto: dinner in the sky

celého sveta z výšky... a pri dobrom jedle

S

urrealistické príbehy Belgicko miluje, o tom predsa svedčia aj známe a obľúbené Tintinove dobrodružstvá. Jedným z nich je aj príbeh projektu „Dining in the sky“ alebo „Večera v oblakoch“. Svoje sily spojili komunikačná agentúra špecializujúca sa na gurmánske potešenie Hakuna Matata a spoločnosť The Fun Park špecializujúca sa na zábavné parky s využitím žeriavov a vytvorili neuveriteľný lietajúci jedálenský stôl. A to doslovne. Len si to predstavte. Exkluzívny firemný večierok, rodinná oslava, svadobná hostina, súkromná párty či len také „high“ posedenie s priateľmi vo výške 50 m. Nachádza sa tu 22 možných miest na

30

sedenie, k tomu patrí 5 zamestnancov priamo na platforme a 1 bezpečnostný orgán z dohľadu. Ako to celé prebieha? Za 4 hodiny sa postaví 11 m dlhý a 8 m široký žeriav, ktorý pripraví 9 m dlhú a 5 m širokú platformu. Prázdna platforma váži 5 t. K vašej exkluzívnej večeri si môžete zvoliť aj ďalšie špeciálne doplnky ako osvetlenie, kúrenie/chladenie, zvukový systém, televízne obrazovky, rôzne reklamné bannery – všetko sa prispôsobí vašim požiadavkám. Večeru v oblakoch vie zabezpečiť aj druhý žeriav s platformou, kde môže byť umiestnená napr. živá kapela alebo rôzne prezentácie (napr. nový model auta). Hoci koncept „Večera v oblakoch“ vznikol v Belgicku, jeho výhodou je, že môže byť zorganizovaný prakticky hocikde. Tak sa stalo, že lietajúci jedálenský stôl je prevádzkovaný vo viac ako 40 krajinách vrátane Kanady, USA, Austrálie, Južnej Afriky či Nemecka. Vaše pracovné stretnutie sa razom zmení na veľkolepý zážitok, keď sa z neho budete môcť dívať na Veľký čínsky múr, Formulu 1 Grand Prix, futbalový zápas či hudobný koncert. Alebo v ňom zorganizujte ten najbláznivejší Silvester s priateľmi, prípadne veľkú

hostinu s výhľadom na panorámu tých najvýznamnejších miest. „Večera v oblakoch“ si okrem exkluzivity potrpí aj na bezpečnosť, o čom svedčia pravidelná kontrola a údržba celej konštrukcie či bezpečnostné pásy pre hostí i posádku počas stúpania hore (hostia aj počas samotnej večere). „Večera v oblakoch“ sa umiestnila tiež medzi 10 najviac nezvyčajných reštaurácií na svete.

31


Architektúra a dizajn vo svete

Akých významných zahraničných hostí privítali DAAD

2014?

Počas bratislavských Dní architektúry a dizajnu sme v našom hlavnom meste mali možnosť privítať hneď niekoľko významných zahraničných hostí z oblasti dizajnu a architektúry. Okrem iného aj holandskú dizajnérku Mariu Blaisse. Poďme si ju spoločne predstaviť. túžila pracovať rukami a spoznávať. Asi aj preto zasvätila časť svojho života spoznávaniu nových krajín a kultúr či netradičným materiálom pri práci. Dva roky po škole sa stala súčasťou dizajnového štúdia Jack Lenor Larsen v New Yorku. Na život v New Yorku spomína ako na časy ťažké, ktoré ju však nesmierne veľa naučili. Po nových skúsenostiach odišla na „výskum“ po tradíciách textilných techník a prirodzenom farbení vlákien do Južnej Ameriky. Aj tu nazbierala okrem nových zážitkov predovšetkým nové vedomosti, ktoré od roku 1975 – 1987 odovzdávala svojim študentom na spomínanej akadémii pre výtvarné umenie a dizajn. Pri otázke, ako by seba samu opísala ako dizajnérku, sa v tichosti zamyslela a povedala: „Neviem, či môžem seba samu označiť za dizajnérku. Dizajn má svoje určité pravidlá, svoje línie a ja sa riadim formou objektu, ktorá sa vyvíja na základe rôznych materiálov.“

Keď sa Maria Blaisse vrátila do Amsterdamu, po tom čo dopodrobna preskúmala možnosti textílií, zistila, že sa v tejto oblasti už nemá kam posunúť. Svoju energiu a „dušu“ našla v iných, pomerne netypických materiáloch pre dizajn a módu: v gume, pene, laminátoch či bambuse. Práve jej úspešný projekt Bamboo sme mohli vidieť aj v Bratislave počas DAAD 2014 v Primaciálnom paláci. Zaujímalo nás, kde berie a hľadá inšpiráciu pre svoje diela. Len sa usmiala a odpovedala: „Všade. Najviac som sa naučila zo samotnej prírody. Keď vidíte lietať vtáky na oblohe, ako sa pohybujú, tú slobodu, ten život... a pritom vidíte, že žiadny vták neletí rovnako.“ Presne to všetko máme možnosť sledovať v jej dielach. Maria Blaisse spolupracovala s viacerými módnymi návrhármi (napr. s japonským módnym návrhárom Isseym Miyakeom) i tanečnými súbormi, kde jej „vyšetrovanie“ formy a materiálov malo za následok jedinečný efekt. Tieto „diela“ sa dokonale prispôsobili pohybom svojich nositeľov, no zároveň ostali jedinečným sochárskym objektom. Diela tejto autorky tak nájdeme na módnych prehliadkach, divadelných scé-

nach, ako aj umeleckých galériách. Vďaka mnohým z nich si zaslúžila niekoľko významných ocenení a nominácií. Ktoré z nich je pre ňu najdôležitejšie? „Všetky si nesmierne vážim, no asi najdôležitejšie je pre mňa vydanie mojej novej knihy s názvom The Emergence of Form (Vznik formy). Je to publikácia o dizajne a dôležitosti formy, ktorá nám sama ukáže, čo potrebuje. Rovnako ako v prírode. Ide o unikátny prehľad všetkých mojich prác a pri jej listovaní som si sama uvedomovala, ako som sa časom rôzne posúvala a ako sa vyvíjala moja práca. Preto má pre mňa taký hlboký význam.“

Maria Blaisse v súčasnosti pracuje s korkom a popri práci s dizajnom organizuje množstvo workshopov, prednášok, hosťujúcich výučieb aj výstav. Čo by odporučila mladým a začínajúcim dizajnérom? Tu bola odpoveď celkom jasná a stručná: „Doprajte si čas.“ Táto významná holandská dizajnérka navštívila Bratislavu prvý raz, preto sme boli zvedaví, čo na naše mesto hovorí. Jeho prehliadku si spravila, ako ináč, rovno na bicykli. „Je to malé mesto, ale veľmi príjemné. Ľudia sú veľmi pohostinní a milí. Drieme v nich určitá sila a cieľavedomosť. Je krásne pozorovať rôzne krajiny, kultúry a ich zvyky.“

Pripravila: Nina Lexová

P 32

red osobným stretnutím s Mariou Blaisse som bola zvedavá, aká bude. Jej diela sú netypické a niekedy ich ťažko zaradiť – sú na pomedzí architektúry, sochárstva a módy. Akú energiu musí mať človek, ktorý dokáže svojim dielam dodať život? Maria Blaisse sa narodila v Amsterdame, kde aj vyštudovala textilný dizajn na renomovanej škole Gerrit Rietveld Academy. Ako sme sa dozvedeli, odmalička 33


` ` „Chránme dedicstvo naších otcov“ `

`

Architektúra a dizajn na Slovensku

Malebné mestečko Modra neďaleko Bratislavy je známe svojím dobrým vínom, Ľudovítom Štúrom a tradičnou keramikou. Práve v priestoroch pamiatkovo chránenej budovy Starej keramiky vznikol aj hotel Majolika, ktorý svojou prestavbou a dostavbou zachránil túto jedinečnú technickú pamiatku. Poďme nahliadnuť do histórie i súčasnosti tejto budovy.

H

7 rokov, po ktorom vznikla účastinná spoločnosť, ktorá sa pretransformovala až do Slovenskej ľudovej majoliky (SĽM). V roku 1972 postavili jej súčasný objekt, no na tento pôvodný sa akosi zabudlo. Dôsledkom toho bola schátraná budova

s prepadnutými strechami a stropmi. V roku 1993 tu bol pokus SĽM a talianskeho investora o jej obnovu, bohužiaľ, zdĺhavý proces rokovaní s úradníkmi odradil týchto spoločníkov od jej realizácie. Dedičstvo našich otcov tak

bolo takmer hlboko zakopané... až svitli lepšie časy súvisiace so zmenou vlastníckych pomerov a myšlienka nápisu nad vchodom „Chráňme dedičstvo našich otcov“ sa začala úspešne napĺňať. Konateľa spoločnosti MOFINA a súčasne aj spoluautora obnovy Ing. Štefana Gregoričku viedla k obnove budovy práve táto nadčasová myšlienka nápisu nad vchodom, ako aj príležitosť zainvestovať a vytvoriť v Modre hodnotný objekt pre jej návštevníkov. My môžeme byť len

Text: Nina Lexová, foto:

istória Majoliky sa začala v roku 1883 zriadením Keramicko-priemyselného učilišťa, kedy sa tak inštitucionalizovala stáročná džbánkarská a keramická výroba a tradícia Modry. Učilište fungovalo presne

radi, pretože aj vďaka tomu má Modra šancu stať sa tichým, nepriemyselným mestečkom žijúcim z cestovného ruchu, turistiky, vína a keramiky. Základom celej budovy bol (a stále je) hradobný systém s bastionom z roku 1610, vďaka čomu celá architektúra dodnes dýcha renesanciou a určitou nostalgiou. Je veľmi chvályhodné, že žiadne architektonické „výmysly“ 21. storočia nezasiahli do obnovy tejto budovy, ba naopak, len zveľaďuje a prezentuje všetky dôležité stopy minulosti. Hoci v súčasnosti sú dominantou hotela, samozrejme, hosťovské izby a priestory určené hotelovým potrebám, s minulosťou našich predkov sa môžete zoznámiť v muzeálnej časti hotela – vo veži na juhozápadnom priečelí. Z roku 1883 tu nájdeme napríklad kasselskú pec, ktorá je pravdepodobne posledná

34

35


AREÁL ROZÁLKA V PEZINKU VÁS POZÝVA NA

pec tohto typu zachovaná vo svojom pôvodnom stave. Nechýba ani adjustácia dobových výrobných strojov a technológií spojených s výstavou výrobkov z keramiky. Na vrchu muzeálnej bašty sa nachádza miestnosť s prekrásnym výhľadom na panorámu Modry. Veža je nielen ideálnou voľbou, ale aj možnosťou, ako efektívne a príjemne zorganizovať rôzne semináre, školenia, rodinné či firemné oslavy. Pre väčšie skupiny sú k dispozícii dve moderné kongresové sály na prvom poschodí. Súčasťou hotela je aj moderná reštaurácia s výhľadom a vstupom na nádvorie hotela, gurmánskymi špecialitami a nové kachle postavené starou technológiou priamo predsedom SĽM. Keďže Modra je tiež známa svojím chutným vínom, nechýba ani štýlová vínna pivnica. Pre ozajstný relax bolo v rámci areálu vybudované aj wellness centrum s troma saunami, vírivkou a bazénom. Hotel Majolika nie je len obyčajný hotel 36

s bežnými hotelovými službami. Je záchranou jednej z významných historických pamiatok, stretnutím s minulosťou a zachovaním tradícií. Kompletnou rekonštrukciou a dostavbou dostala budova Starej keramiky po dlhých rokoch chátrania nový šat a funkciu.

27.6. - 29.6. Rozálka Cup 2014

Voltížne preteky

kvalifikácia na svetové jazdecké hry 17.7. - 20.7.

Pohár národov a Svetový pohár

12.9. - 14.9.

38. ročník PRIVATBANKA - PEUGEOT GRAND PRIX o malokarpatský strapec Majstrovstvá SR v skoku na koni 2014

(CSIOJ/Ch/YH, CSI2*-W)

Viac info na: www.rozalka.sk. Areál Rozálka, Rozálka 9, Pezinok

Vstup na všetky podujatia je voľný!


Architektúra a dizajn na Slovensku

L

Predstavujeme vám najväčší polyfunkčný projekt v Košiciach, rýchlu a efektívnu jachtu, ktorá oddeľuje Staré a Nové Mesto a svoj názov nesie po jedinom košickom pivovare. Práve na jeho troskách vznikol jedinečný projekt — Cassovar.

e i c

Autor textu: Nina Lexová, Ing. arch. Ľubomír Závodný, foto: Ľubo Stacho

á a r l i šp sta

a s o k A 38

n i z

z o fil

a fi o

okalita stavby je situovaná na rozhraní dvoch mestských častí Košíc a je súčasťou tzv. „Košického kríža“. Leží na hranici historického jadra, Starého a Nového Mesta a len 5 min. chôdze od Dómu sv. Alžbety, v blízkosti tiež železničnej a autobusovej stanice. Urbanistická koncepcia je budovaná na začlenení areálu do existujúcej zástavby a dopravných vzťahov v území s dôrazom na ich dobudovanie a vzájomné prepojenie. Je v priamom kontakte s mestským parkom, viacúčelovou arénou a školou so športovými plochami. Do 800 m sú dostupné všetky zariadenia vyššej občianskej vybavenosti. Multifunkčný komplex Cassovar tvorí Cassovar Business Center, rezidencia Cassovar a Bauerneblov dom. Význam a rozsah celého projektu predstavuje 85 000 m² podlažných plôch, na ktorých nájdu svoj útulný domov obyvatelia rezidencie s celkovým počtom apartmánov 91 a kvalitné pracovné prostredie zhruba okolo 2 500 pracovníkov administratívy! Jedinečnosť tohto projektu však spočíva predovšetkým v spojení historických artefaktov s modernou, kompaktnou architektúrou novej zástavby. Súčasťou komplexu je totižto aj impozantný 60 m vysoký murovaný komín, pôvabné fasády administratívnej budovy s datovaním do roku 1903 či kaplnka sv. Floriána pri nástupe do areálu. Komplexnosť projektu dopĺňajú priestory retailu — obchody, služby, relaxačné zariadenia, kaviarne, reštaurácie a historická piváreň. Funkčná náplň areálu reprezentuje prakticky všetko: históriu, ako aj životný štýl modernej spoločnosti.

Cassovar Business Center je vertikálne delený na dve stavebné etapy: CBC I a CBC II, horizontálne je členený na tri funkčné časti: dve podzemné technické a parkovacie podlažia s plochou 15 500 m², dve podlažia s maloobchodnými prevádzkami na ploche 13 500 m² a 7- a 9-podlažnú administratívna časť s rozlohou 31 000 m². Autorom oboch kancelárskych komplexov je Ing. arch. Ľubomír Závodný. Od počiatku koncipoval obidve budovy do dynamickej kompozície s otvorenou náručou smerom k historickému centru. Prítomnosť spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá vo svojich marketingových motívoch využíva aj motívy

jachty, inšpirovala tohto autora projektu, aby k dynamike kompozície pribudla aj efektivita, rýchlosť a elegantné tvary týchto plavidiel. Výsledok stojí naozaj za to! Urbanistická kompozícia celého areálu vytvára jasnú a prehľadnú funkčno-prevádzkovú väzbu jednotlivých blokov. Primárnym sa v celom komplexe javí dvojpodlažná hmota retailu, teda obchodných prevádzok, ktoré sú avizované nástupným priestorom s pôvodným komínom pivovarského areálu. Ten zostáva zachovaný ako stopa po funkcii tohto miesta a tiež ako signálny a orientačný bod nového areálu Cassovar. Z tohto bodu a z verejného priestranstva je vytvorená dvojpodlažná vnútorná komunikácia vedená k reštaurácii a dvojpodlažnému fitnescentru. Na druhom nadzemnom podlaží v tejto

prednej časti je umiestnené stravovacie centrum tzv. Fast Food. Dve podlažia retailu sú komunikačne prepojené eskalátormi a komunikačným jadrom, ktorým je možné i prepojenie na parkovisko na streche retailu v jeho západnej časti. Celá strecha retailu je navrhnutá ako zelená s úpravami členenia tak, aby bol vytvorený prirodzený terasový ráz tejto plochy a korešpondoval tak s prirodzeným nárastom terénu. Priestor retailu ponúka variabilné dispozičné delenie podľa veľkosti a druhu obchodných prevádzok od predajne potravín až po malé prevádzky služieb. V návrhu na dvojpodlažnú 39


hmotu retailu nadväzujú dva objekty administratívy. Dvojpodlažná hmota má vnímanú najmä vstupnú časť smerujúcu k centru mesta Košíc a otočenú k obytnému komplexu s obchodným parterom. Architektonické výrazové kvality sú tak kladené primárne na túto vstupnú zónu. Administratívne objekty ležia na zasunutej časti technického podlažia a hlavnou tvarovanou hmotou urbanisticky reagujú na kontext s okolím. Typické podlažia sú riešené ako dispozičný päť trakt s vnútornými administratívnymi prevádzkami zasadačiek, hygieny a technických blokov. Po obvode sú rozmiestnené kancelárske plochy, ktoré ponúkajú členenie na veľkopriestory alebo samostatné kancelárie. Najvyššie podlažie je ustúpené a nachádzajú sa tu plochy vedenia administratívy. Dôležitým prvkom celého areálu je zelená strecha retailovej časti, kde je vytvorená oddychová zelená zóna slúžiaca návštevníkom centra. Súčasne vytvára zelené átrium pre vizuálne vnímanie pracovníkov administratívy. Motívy inšpirácie jachtami sa čiastočne objavili aj v interiéri. K tým najvýraznejším prvkom patria rozprestierateľné trojcípové plachty pod svetlíkom v reštauračnej časti. Pri spomenutých svetlíkoch sa robili aj analýzy

ako apartmánový dom, administratívne priestory alebo exkluzívny art-hotel. Celkový architektonický koncept a projekty rezidencia Cassovar a Bauerneblov dom majú na svedomí PeeMDe Global, a. s., Košice, Ing. arch. Miroslav Marynčák a kolektív.

svetla a ich optimálnych natočení, rovnako tak sa posudzovalo aj správne natočenie budovy na vhodné svetové strany na dosiahnutie efektívnej nízkoenergetickej budovy, ktorou Cassovar je. Optimalizovali sa aj všetky ďalšie potrebné parametre, napríklad ochrana vonkajšieho tienenia, ktorá súčasne vytvára patričnú kompozíciu celej fasády. Súčasťou komplexu je aj spomínaná rezidencia Cassovar, ktorá sa prirodzeným spôsobom včleňuje a zo západnej strany týmto uzatvára existujúci obytný komplex vežových obytných domov. Uzatvára a vymedzuje ju nielen hmotne a komunikačne, ale aj kompletizuje z hľadiska funkčnej náplne. Jej obyvate-

lia ocenia tiché a súkromné prostredie s malým počtom bytov na jednom poschodí, významný sociálny aspekt, prístup „suchou“ nohou k parkovaniu, smetiam a komore, stálu službu a správu objektu, určité štandardy domu, ako aj jednotlivých bytov (napr. kvalitné materiály, veľký výťah, čiastočnú variabilitu priestorov väčších obytných miestností či 1 — 2 balkóny, lodžie alebo terasy). Výnimočný projekt zahŕňajúci v sebe luxus individuálneho objektu, kde užívateľ môže nerušene bývať, pracovať a oddychovať na jednom mieste, predstavuje Bauerneblov dom. Je jedinečný svojou 150-ročnou históriou, kreativitou, ale predovšetkým variabilitou. Na 1 450 m² umožňuje alternatívne využitie

Na projekte sa podieľalo aj niekoľko renomovaných a osvedčených spoločností. Generálnym dodávateľom CBC II bola spoločnosť Skanska SK, a. s., generálnym dodávateľom rezidencie Cassovar dobre známy Chemkostav, a. s. Spoločnosť XELLA Slovensko, spol. s r. o., sa podieľala na dodaní stavebných materiálov. Zatepľovanie jednotlivých etáp výstavby realizovala spoločnosť SVIDMEX, ktorá už dlhodobo pôsobí v danom regióne a má bohaté skúsenosti so zatepľovaním administratívnych a bytových domov. Renomovaná spoločnosť MP KOVANIA s.r.o., ktorá má svoju predajňu aj v Košiciach, dodávala na túto stavbu kovania na interiérové dvere, systém generálneho a hlavného kľúča pre rezidenčný objekt. Fasády a okenné systémy CBC zabezpečila spoločnosť INGSTEEL, spol. s r. o., a ALUSTEEL, spol. s r. o., okná spoločnosť Schüco International KG, Bratislava. Tieniacu techniku zabezpečila K-system, spol. s r. o., zdvojené podlahy spoločnosť LIND-

NER Slovakia, s. r. o., strešné systémy ŠPORTSTAV, s. r. o., a výťahy a eskalá-

tory známa spoločnosť Schindler výťahy a eskalátory, a. s. Exkluzívne obklady, dlažby a sanitárne zariadenia do celého objektu aj rezidenčnej časti dodávala spoločnosť INGEMA, s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už 20 rokov. Rezidencia Cassovar získala v súťaži Stavba roka 2011 cenu Bytový dom rok 2011 a objekt CBC I získal v súťaži Stavba roka 2010 Cenu za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe. Minulý rok bola takisto nominovaná na Cenu CE∙ZA∙AR 2013 v kategórii Občianske a priemyselné budovy. Porazil ju však administratívny komplex Reding Tower 2 v bratislavskej Rači, ktorý sme si predstavili v našom februárovo-marcovom čísle.

40

41


Najvyššia kvalita za najlepšiu cenu Kľučky sú taká samozrejmá vec. Nevnímame ich, aj keď ich používame nespočetne veľakrát, každý deň, každú hodinu, na celom svete. Všimneme si ich až vtedy, keď prestanú fungovať. Preto je prvoradou úlohou kľučky, aby nebadane fungovala tak dlho, ako je len možné. To bolo pre nemeckého výrobcu podnetom na to, aby vyvinul systém, ktorý spĺňa presne tieto kritériá.

Z

ákladnými kritériami sú materiál, vyhotovenie a dizajn. Ušľachtilá oceľ je obzvlášť odolná voči korózii, jej povrch odoláva najvyššiemu zaťaženiu, preto je ideálnym materiálom pre prostredia s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, kde sa predpokladá nešetrné používanie (priemyselné objekty, predajne, obytné domy).

Pripravili: MP kovania

PullBloc Line Vysokokvalitná mechanika PullBloc je výnimočná svojou dlhou životnosťou a bezúdržbovým tichým chodom, o čom svedčí aj predĺžená záruka 30 rokov. Je zložená z týchto prvkov:

42

• základná podložka s klikmi – sú v nej uložené tlakové pružiny a zabezpečuje bezproblémové klikové nasadenie krytky rozety; obsahuje guľôčkové ložisko vyrobené z tvrdenej ocele, ktoré zaisťuje hladký a tichý pohyb kľučky aj po 1 000 000 stlačeniach, • kotva – je z tvrdeného plastu a tvorí celok spolu so štvorhranom a kľučkou; spoločná rotácia tohto celku vo vnútri základného krúžku zabraňuje treniu na hrdle kľučky, čo zvyšuje životnosť celého systému, • kovový krúžok – spája a spevňuje celú vnútornú konštrukciu; zaisťuje tak potrebnú stabilitu a bezproblémové

upevnenie na dverách; tlakové pružiny z kvalitnej ocele vytvárajú aktívny vratný mechanizmus kľučky, • kompletný systém upevnenia – zabezpečuje presné uloženie štvorhranu; zalisované závity s dĺžkou 30 mm umožňujú (so štandardne balenými skrutkami) variabilnú hrúbku dverí od 35 do 50 mm; skrutky M4 sa dajú naskrutkovať dostatočne hlboko, čím sa systém PullBloc stáva veľmi stabilným. SlideBloc Line SlideBloc je cenovo výhodnejšia mechanika so zárukou zvýšenou na 10 rokov. Skladá sa z uvedených prvkov: • ložisková mechanika – je založená na bezúdržbovom klznom ložisku, ktoré sa skladá z kovovej kruhovej základne potiahnutej polyamidovou vrstvou, • kovový krúžok – je nosnou časťou celého systému, poskytuje vnútornej konštrukcii nevyhnutnú stabilitu, • upevňovacie prvky – zalisované závitové vložky a M4 skrutky zaisťujú stabilné a trvácne priľnutie k dverám, • pohyblivé časti – kotva s kľučkou a štvorhranom tvoria jeden celok; ich súčasná rotácia zabraňuje akémukoľvek treniu na hrdle kľučky a trvalo zaručuje jej otáčanie bez odporu v radiálnom aj axiálnom vedení; doraz bráni kľučke

Trvácne, tiché a bezúdržbové k u ky na dvere guli kové ložiská 30 rokov záruka

Kľučka Semi

1 000 000 cyklov

zaujať inú pozíciu, ako je ním nastavená, tzn. nepustí ju vyššie, ako je dané dorazom.

žiadna údržba tichý chod

PullBloc & SlideBloc mechanika garantuje bezporuchovú funkčnosť počas celej doby záruky s kľučkami všetkých značiek s originálnym ložiskovým systémom. Všetky systémy PullBloc & SlideBloc sú vyrobené v Nemecku a certifikované podľa noriem DIN, EN a O-Norm. PullBloc funguje spoľahlivo, nehlučne, nepozorovane a trvalo aj pri nadpriemernom zaťažení. Ak si však niekto praje, aby jeho kľučka okrem optimálnej funkčnosti plnila aj estetickú funkciu, svoj model nájde v sérii PullBloc Design Line. Tá je kombináciou trendových talianskych kľučiek v moderných povrchových úpravách a kvalitnej nemeckej rozetovej mechaniky. Kľučky v tejto sérii, na rozdiel od štandardných modelov, majú hranaté krytky roziet, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre spoločnosť MP Kovania, čím sa kľučky zo série PullBloc Design Line stávajú jedinečnými v celej Európe. Viac informácií získate na: www.kluckynadvere.sk a www.mpkatalogy.sk

www.mpkatalogy.sk

Kľučka Hant

Uzamykacie systémy Kľučka Geo

Kľučka Sara

Kovania na sklenené dvere

Doplnky na dvere


Akcie a podujatia

ONDŘEJ KAVAN — fotografie Jednou zo sprievodných akcií DAAD 2014 bola aj výstava jedinečného fotografa Ondřeja Kavana v Galérii architektúry SAS, ktorá potrvá až do 20. júna 2014. Pri pohľade na tieto detailné fotografie máte pocit, že sa pozeráte na abstraktné obrazy a chvíľami vám ani len nenapadne, že toto všetko je vlastne okolo nás.

B

Text: Nina Lexová, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD., foto: Ondřej Kavan

ratislavská reinštalácia pražskej výstavy (Galerie Pecka) nám predstavila výber veľkoformátových Kavanových fotografií, ktoré zozbieral na svojich cestách po Česku, Nemecku, Španielsku a Francúzsku. Je to výsledok jeho 30-ročnej zbierky a ani zďaleka nejde o bežné zábery, ktoré poznáme z architektonických časopisov.

44

Ondřej Kavan je fotograf, ktorý miluje architektúru a ešte presnejšie – miluje architektúru miest. Jeho fotografie sú doslova prejavom lásky, ale aj vášne k mestám. Je tiež fotografom, ktorý dokáže pozoruhodné kúzla. Prvým je, že vie byť v správnom čase na správnom mieste. Druhým, že dokáže vidieť to, čo ktorýkoľvek iný človek nevidí. Dokáže nájsť detail na budove vo vyabstrahovanej podobe a vie z neho vytvoriť abstraktný obraz plný svetla a žiarivých farieb. Architektúra je často postavená na pôsobení svetla a tieňa. Taká je tvorba Le Corbusiera, Franka Gehryho, F. L. Wrighta či Luisa Barragána. Kavanove fotografie sú výtvarné kompozície, ktoré však nevznikli rukou maliara, ale rukou architekta. Nezrodili sa v hlave umelca, ale vznikali ako detail veľkého architektonického celku. Hoci nehovoria bližšie, či je to obytná, administratívna alebo iná budova, architektúra sa tam dá čítať.

Štruktúra omietky, geometria balkóna či štítu sú signály, ktoré si pri pozornejšom štúdiu uvedomíme. Fotografie Ondřeja Kavana nevznikajú za pochodu. Sú skôr cieľavedomým hľadaním, sú témou, ktorú dlhodobo sleduje, aby v správnom okamihu zarea-

4 style odporúča – akcie a podujatia Bienále architektúry v Benátkach 7. júna sa konal už 14. ročník medzinárodnej výstavy architektúry v Benátkach. Hlavnými témami, ktoré vybral kurátor podujatia – holandský architekt Rem Koolhas, boli absorbujúca moderna: 1914 – 2014, prvky architektúry a monditalia. Celkovo sa na výstave s podtitulom „Základy“, ktorá sa konala v historických budovách Arsenale a Giardini, predstavilo až 66 vystavovateľov z rôznych krajín! Medzi nimi sa predstavila aj dvojica architektov: Alex Lehnerer a Savvas Cariacidis, pracujúcich v spoločnom ateliéri CIRIACIDISLEHNERER v Zürichu. Ich projekt „Bungalov Nemecko“ podporila aj slovenská spoločnosť Schüco, ktorá sa špecializuje na udržateľné obvodové plášte budov, kde v súlade s prírodou a technikou stoja v popredí ľudia a ich potreby. Pritom sú spĺňané najvyššie nároky na dizajn, pohodlie a bezpečnosť a súčasne sú znižované emisie CO2 na základe energetickej účinnosti, čo umožňuje zachovať prírodné zdroje. Okrem jednotlivých projektov ponúka Bienále architektúry každoročne aj množstvo workshopov a odborných prednášok. Na tohtoročnom veľtrhu sa zúčastnila aj Fakulta architektúry STU v Bratislave, ktorá v termíne 18. – 20. septembra predstaví svoje výsledky študentského workshopu.

goval. Odkrýva prekvapivý svet architektonického detailu, svet farieb a tvarov, okolo ktorých dennodenne chodíme, no akosi ich nevnímame. Kurátorom bratislavskej výstavy je historik architektúry, architekt Štefan Šlachta, s ktorým Ondřej Kavan spolupracoval aj na publikácii Visegrad Parallels. My si predstavíme aj tú!

Najinteraktívnejší a najkreatívnejší rozprávkový festival (nielen) pre deti NAJINTERAKTÍVNEJŠÍ A NAJKREATÍVNEJŠÍ ROZPRÁVKOVÝ FESTIVAL

(nielen) pre deti

máte radi prekvapenia a rozprávky? ˆ

...tak si drzte klobúky, ideme z kopca!

14.-15. jún bratislava centrum

www.kdebolotambolo.com

�������������� ������������������� ��������������� KDE BOLO, TAM

BOLO... je každoročný detský rozprávkový festival plný kreativity a invenčnosti. „V uponáhľanom svete sme sa rozhodli vytvoriť priestor, v ktorom sa sny detí (a nielen detí) stanú na chvíľu rozprávkovou skutočnosťou, deťom i rodičom sprostredkujeme zážitok, nezabudnuteľné chvíle a nové poznatky. Prenesieme sa do krajiny KDE BOLO, TAM BOLO..., v ktorej sa fantázii medze nekladú,“ hovorí organizátorka festivalu Broňa Tarnócy. Tento festival podporili aj mnohé významné architektonické ateliéry s cieľom zvýšiť povedomie o architektúre už u našich najmenších a viesť ich k zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú. Podujatie ARCHITEKTI DEŤOM: ARCHkids ich tak oboznamuje, kto to vlastne architekt je, ako pracuje, čo je to vlastne architektúra a prečo je dôležité tvorbu prostredia dopredu plánovať. KDE BOLO, TAM BOLO... môžete navštíviť 8. júna v Žiline na stanici Žilina-Záriečie, 14. – 15. júna v centre mesta Bratislavy a v septembri sa ho dočkajú aj deti v Trenčíne. Koná sa pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a starostky Starého Mesta Táne Rosovej a je tiež súčasťou festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014. Užite si nezabudnuteľné chvíle, neopakovateľné zážitky, hru, radosť, šťastie, pohodu a dobrú náladu... priblíži deťom zážitkovým spôsobom svet dospelých a dospelým svet detí. Viac na www.kdebolotambolo.com.

CE∙ZA∙AR 2014 „Architektúra, to nie je kreslenie. Architektúra sa môže komponovať – ako báseň alebo partitúra.“ Adol Loos (český architekt) Slovenská komora architektov vyhlásila už XIII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – CE∙ZA∙AR 2014. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér, a to s cieľom zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2014 náležia sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohtoročnej poroty sú: arch. DI. M. arch. Marlies Breuss (architektka, Rakúsko), Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika), Ing. arch. Michal Kuzemenský (architekt, Česká republika), DPLG. Umberto Napolitano (architekt, Francúzsko), Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika), Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd. (producent, režisér, Slovenská republika), Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika). Jedno z víťazných diel navrhne porota na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award. Veríme, že aj tento rok sa dočkáme zaujímavých reprezentatívnych diel, ktoré budú výstižne dokumentovať aktuálny stav slovenskej architektúry.

45


Recenzia stala rozdelením Českej a Slovenskej republiky v roku 1993. Táto kooperácia je pomenovaná podľa maďarského mestečka Vyšehrad, na ktorého hrade sa 15. februára 1991 stretli prezident ČSFR Václav Havel, prezident Maďarska Árpád Göncz a prezident Poľska Lech Walesa. Výber miesta stretnutia, ktorým bol Vyšehradský hrad, mal takisto historický význam. Presne na tomto mieste sa v roku 1335 stretli český kráľ Jan Luxemburský, poľský kráľ Kazimír III. Veľký a uhorský kráľ Karol I., ktorí uzavreli dohody o uľahčení obchodu medzi ich krajinami. Tu máme teda jasný dôkaz o tom, ako silne boli prepojené tieto krajiny už v histórii.

V4

Vyšehradské paralely

A

Ako však dokazuje jeho posledná kniha, nie sú mu cudzie ani Varšava, Budapešť či Bratislava. Poďme si najprv vysvetliť samotný názov knihy. Názvom Vyšehradská

štvorka sa neoficiálne označujú štyri stredoeurópske postkomunistické krajiny Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika. Skupina sa pôvodne nazývala Vyšehradskou trojkou; štvorka sa z nej

sa nachádzajú vo všetkých hlavných mestách V4. Fotografie Ondřeja Kavana nám tak približujú vlastné domovy a my sa konečne učíme čítať vlastné mestá. Každé z týchto miest nám

ponúka svoju bohatú históriu, osobitné dominanty i krásne panorámy. Symboly, s ktorými s nami komunikuje, nás môžu oslovovať rôznymi spôsobmi a vyvolávať rôzne myšlienkové pochody. Prostredníctvom tejto knihy zisťujeme však oveľa viac, a to, že či už sme návštevníci alebo obyvatelia jednotlivých miest, všade sme vlastne doma. Hoci sme rozdielni, máme „to“ spoločné. Kniha nie je len obyčajnou fotografickou knihou, jej zmysel a hodnotu dopĺňajú tiež básne národných básnikov o Bratislave, Budapešti, Prahe či Varšave.

Text: Nina Lexová, foto: Ondřej Kavan

ko už vieme, Ondřej Kavan miluje architektúru miest. V poslednom desaťročí sa zameriaval na fotografovanie svojho rodného mesta – Prahy.

Autor fotografií Ondřej Kavan sa nám snaží priblížiť spojitosť týchto krajín, avšak trochu netradičným spôsobom. Nachádzame v nej secesné stavby, židovské synagógy a cintoríny, pamiatky funkcionalistickej architektúry aj stavby socialistického realizmu, ktoré

46

47


Umenie

Eugène Delacroix — Sloboda vedie ľud na barikády (1830)

Text: Nina Lexová, foto: www.shutterstock.com, internet

Ako sme mohli vidieť v impresionizme či secesii v predchádzajúcich číslach, umelci 19. storočia sa už necítili viac viazaní princípmi akademizmu a boli slobodnejší v rozširovaní hraníc svojho umenia. Predposledné obdobie 2. tisícročia je teda obdobím plným prevratných zmien v hospodárskom, spoločenskom, sociálnom a politickom živote. Buržoázne revolúcie, ktoré v 19. storočí vypukli, rozbíjali zastarané názory a predstavy, čo sa, samozrejme, odzrkadlilo aj v umení. Zo smerov, ktoré sa zrodili a ovplyvnili umelecký život v priebehu 19. a pri vstupe do 20. storočia, by sme rozhodne nemali vynechať ani romantizmus či realizmus.

48

R

omantizmus bol širokým hnutím, ktorého základnými črtami boli ľudské city, inštinkty a intuícia. Práve nálady a pocity sú dominantou všetkých diel, ide o vyjadrenie zážitkov, ktoré sa nedajú nijako racionálne či materialisticky merať. Odmieta racionalizmus a snaží sa umenie ochrániť pred prospechárskym zdôrazňovaním jeho „užitočnosti“ pre spoločnosť. Vznikol vo Francúzsku na prelome 18. a 19. storočia a ovplyvnil rôzne umelecké smery. V architektúre sa nadviazalo na stredoveké vzory, najmä gotika a románske slohy sa uplatnili pri stavbách chrámov i svetských budov. Architekti napodobňovali diela vybudované na iných miestach a v iných časoch = historizmus. Keďže 19. storočie bolo silne

Sochárstvo sa inšpirovalo prírodou a prihliadnutím do minulosti sa objavili slávni synovia národa. Avšak zväčša ostáva stále klasickým, len tu a tam si dovolí Kaštieľ v Ledniciach na južnej Morave

ovplyvnené pokrokom nových poznatkov, s rozvojom hospodárstva sa objavovali aj nové materiály (železo, betón, sklo), ktoré sa využívali v stavebníctve. Moderným stavbám – železničným staniciam, továrňam, skleníkom – sa tak dávala podoba historických budov v duchu novorománskom, neogotickom a novorenesančnom, čím sa zvýšil aj záujem o pamiatky a ich ochranu. RomanGustave Courbet Ateliér (1855)

tická architektúra chcela podčiarknuť minulosť, čo bolo podnetom na drahé reštaurovanie monumentálnych budov. Veľmi peknou ukážkou je napr. prestavba českého kaštieľa v Ledniciach na južnej Morave. Na Slovensku sa romantizmus uplatnil pri prestavbe zámku vo Veľkých Uherciach. Cirkevnú architektúru reprezentujú stavby kostolov v Bratislave – Kapucínskeho a Blumentálskeho. Veľký rozmach v tomto čase zaznamenalo aj nábytkárstvo pre interiérové zariadenie, ktoré používalo ako materiál najčastejšie mahagónové drevo, zdobené bronzovými prvkami.

prekročiť nejaké pravidlá. Pozornosť si však zaslúžia traja veľkí sochári: Francois Rude (realizoval jeden zo štyroch reliéfov na Víťaznom oblúku – Odchod dobrovoľníkov), Pierre-Jean David alias David d’Angers a Antoine-Luis Barye. Sochárstvo i architektúra sú väčšmi viazané na materiál, preto romantické témy a pocity najlepšie vyjadruje maľba. Tu sa medze nekladú, je tu príznačný sklon k

Francois Rude — Odchod dobrovoľníkov

citovosti, fantázii a krásam prírody. Za otca romantických maliarov považujeme Theodora Géricaulta, známeho pre svoje obrazy Plť medúzy a Dostihy v Epsone. Vyznačujú sa dramatickosťou scény, ktorú zdôrazňujú tieň a farba. Najväčšou osobnosťou romantizmu a jeho maliarskeho umenia bol však Eugéne Delacroix, ktorého najvýznamnejším dielom je Sloboda vedie ľud na barikády. Romantizmus kládol veľký dôraz tiež na vznešenosť. Nezvyčajný rozvoj zaznamenala i politická karikatúra (Honoré Daumier) a svoje osobitné miesto si získala aj grafická tvorba, v ktorej sa kontrast a protiklad čiernej a bielej farby, svetla a tieňa považoval za dogmu romantickej estetiky. Úžitkové umenie bolo zamerané predovšetkým na výrobu farebného skla. Po romantizme nastúpil nový smer – realizmus, ktorý hlásal, že umelec má zobrazovať svet taký, aký je. A to aj vtedy, keby to malo znamenať búranie umeleckých a spoločenských konvencií. Na veci sa pozerá objektívne, bez ilúzií či fantázie. Mnohé námety realistických diel boli v 49


4 style odporúča tej dobe považované až za nemorálne, pretože sa priečili štandardom dobrého vkusu. Aj tu bola jeho najväčšia sila vo Francúzsku, ktorá sa postupne rozšírila do Anglicka, Nemecka a ostatných krajín. Realistická architektúra sa uplatnila vo výstavbe širokých bulvárov, ktoré sú majstrovským urbanistickým dielom. Železnými konštrukciami stavieb vynikol najmä Gustav Eiffel, konštruktér Eiffelovej veže v Paríži, a k ďalším významným architektom patrí aj Ignác Ulmann, ktorého dielom je napríklad budova Českej poisťovne. Najvýznamnejším českým architektom bol Jozef Zítek, ktorého dielom je napríklad Národné divadlo a Rudolfínum v Prahe. Realizmus v sochárstve sa prejavuje v dobe druhého cisárstva. Najvýznamnejšou osobnosťou francúzskeho sochárstva bol Jean-Baptiste Carpeaux (1827 – 1875), autor známeho dramatického

50

Elegantná obývačka so súpravou Orkan

Rudolfínum v Prahe

súsošia Tanec na priečelí parížskej opery. Najtypickejším realistom v sochárstve bol Aimé-Jules Dalou, ktorý bol po páde Komúny nútený žiť a pracovať v Anglicku. Tu vymodeloval realistické sochy svojej ženy v rôznych šatách a pri rôznych činnostiach. Aj realizmus sa umelecky najviac preukázal v maľbe. Maliarstvo sa sústreďuje na zobrazenie bežného života bez symbolov a idealizácie. Realizmus znamenal maľovať podľa skutočnosti, a teda nie podľa klasických alebo romantických ideálov. Medzi jeho najvýznamnejších predstaviteľov radíme Gustava Courbeta. Odmietal romantické zdôrazňovanie i nd iv i du á l nych pocitov umelca. V praxi to znamenalo, že Courbet maľoval robotníkov v ich reálnom prostredí, nie v ide-

Jean Baptiste Carpeaux — Tanec

alizovanej prírodnej krajine. Zobrazoval skutočných ľudí, jeho maľby pôsobili rovnako drsne ako jeho námety, odmietal teda aj maliarske techniky spojené s akademickým umením. Medzi jeho kľúčové diela patrí „Interiér môjho ateliéru“, ktorý bol pokladaný za manifest tohto hnutia. Akýmsi spojivom romantického a realistického maliarstva sa stala francúzska a anglická krajinomaľba. V tomto prechodnom období sa utvorila vo Francúzsku skupinka krajinkárov, ktorí maľovali najviac okolie dediny Barbizon pri Paríži, a preto dostala aj názov „barbizonská škola“. Jej najvýznamnejšími predstaviteľmi boli vynikajúci krajinkári – Theodore Rousseau a Camille Corot. Romantizmus oslavoval minulosť, vymyslený svet, citovosť, subjektivizmus a sny. Na rozdiel od toho sa realizmus odvíjal od súčasnosti a jej všedného sveta, rozumu, objektívnosti a reality. Realizmus je však reakciou na romantizmus. Čo ich však spája, nie je len približne rovnaké časové obdobie vzniku, ale aj presvedčenie a viera, že umelci majú byť verní svojej vízii a nasledovať ju. Obidva smery sú určitou vzburou voči spoločnosti a vnútornou slobodou. Osobitne sa obidva tieto smery uplatnili aj v hudbe či literatúre, kde zohrali veľmi významnú úlohu.

Dodajte vašej obývacej izbe nádych elegancie s novinkou od firmy Nábytok Mirjan24 - rohovou sedacou súpravou Orkan. Vyniká jednoduchými líniami a kvalitným spracovaním. Doplnená je o funkciu rozkladania a úložný priestor. Veľký výber poťahov a tiež možnosť výberu strany umožňujú prispôsobenie do každého interiéru. A tak určite padne ako uliata aj do vašej obývačky. Táto sedacia súprava je spojením nízkej ceny, vysokej kvality, zaujímavých materiálov a atraktívneho dizajnu. Preto je určená tak pre náročných zákazníkov, ako i pre tých, ktorí hľadajú výhodné ceny. I keď táto sedacia súprava patrí k tým väčším, môže sa stať, že budete potrebovať ešte viac miesta pre vašu rodinu alebo návštevy. V tom prípade môžete vo firme Mirjan24 sedaciu súpravu doplniť o kreslá, taburetky alebo sedacie vaky, ktoré si môžete nechať vyrobiť v rovnakých poťahových materiáloch, aby vám so sedačkou 100 %-ne ladili. Viac info o ponuke na www.nabytok-mirjan24.sk.

DARČEKY, BYTOVÉ DOPLNKY A DEKORAČNÉ PREDMETY OD MA-MAISON.SK Či už hľadáte dekoračné predmety na skrášlenie vlastného bytu alebo štýlové darčeky pre svojich blízkych, naše bytové dekorácie v štýle francúzskeho vidieka sú svetom krásy, spomienok a nostalgie, kam sa určite radi ponoríte. Ak zháňate pre svojich priateľov a rodinu vkusné darčeky, ste na správnej adrese. Doprajte si kúsok Francúzska u vás doma, aktuálne so zvýhodnenou ponukou s 30-percentnou zľavou.

Biokrb ÁRT Unikátny biokrb ÁRT je určený pre ľudí túžiacich po teple domova nezávislom od energetických dodávok. Originálny biokrb ÁRT je kompaktný, ručne vyrobený funkcionalistický doplnok, ktorý s ľahkosťou a flexibilitou dokážete umiestniť vo vašom interiéri. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o interiérový doplnok a v skutočnosti to tak je. Avšak jeho výkon vám zabezpečí komfortnú výhrevnosť. Vďaka svojim parametrom a stupňovitej regulácii sa radí k biokrbom s vynikajúcou výhrevnosťou a okamžitým nástupom účinku. Viac info na www.vavrovic.sk. 51


Interiérový dizajn

A

rt nouveau explodoval na dizajnovú scénu v Paríži na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia, po industriálnej revolúcii Arts and Crafts v Anglicku. S týmto hnutím ho spájala predovšetkým viera v kvalitu a jemnú remeselnosť, na rozdiel od tohto hnutia však pokojne prijal pohodlie hromadnej výroby. Okrem názvu secesia alebo art nouveau sa možno stretnúť aj s pomenovaniami Jugendstil alebo modernista. Mnohí si ho mylne zamieňajú so známym štýlom art deco, a hoci art deco bol skutočne inšpirovaný štýlom art nouveau, ide o dva odlišné pojmy. Čo je však skutočne dôležité — išlo o vôbec prvý štýl, ktorý sa inšpiroval nie históriou, ale súčasnosťou a svojím okolím. To bolo v tom období pre širokú verejnosť nesmierne šokujúce a spočiatku sa nestretol s veľkým pochopením.

Art nouveau je silne ovplyvnený prírodou a zvieracou ríšou. Skladá sa z dvoch odlišných pohľadov samotných umelcov, preto s ľahkosťou strieda ornamenty s pravouhlými tvarmi, prázdne a plné plochy a používa nezvyčajné kombinácie farieb. Spája v sebe racionalitu precíznych liniek, myšlienky prirodzeného sveta a zasnenosť. Ako ho preniesť až k sebe domov?

Text: Nina Lexová, foto: www.shutterstock.com

Charakterizujú ho spomínané zvlnené línie v kombinácii s geometrickými tvarmi, bujné motívy rastlín a zvierat. „Neštíti“ sa zobrazovať ani hady, pavúky či hmyz. Po objavení mikroskopu sa pre mnohých umelcov stali inšpiráciou dokonca aj tvary mikroorganizmov. Miluje

52

Čo sa skrýva pod pojmom

„art nouveau“?

Ak túžite dodať svojmu bývaniu niečo výnimočné, inšpirujte sa secesiou. Už od svojho vzniku bojovala proti zaužívaným tradíciám, a hoci sa vo svojich počiatkoch stretla s vlnou odporu, svoj boj úspešne vyhrala. Je to jemný, ozdobný, prekvapivo moderný štýl, stvorený pre odvážnych ľudí s láskou k prírode. 53


elegantné a mäkké tlmené farby, preto pri ich výbere voľte paletu s farbami šalvie, olivovo zelenej, horčicovo žltej a hnedej. Tú skombinujte s farbami fialovej, purpurovej či pávovej modrej a získate tak nevšednú dokonalú eleganciu, ktorú si secesný štýl vyžaduje. Steny môžete zvoliť čisto biele alebo ako nádherné tapety s rastlinnými a zvieracími motívmi či bohatými ornamentmi. Čo sa týka podlahy, budete potrebovať parkety v prírodných stredných tónoch alebo pre moderný nádych ich potrite farbou. Špeciálnu kategóriu tvorí tiež nábytok z prírodného dreva v kombinácii s kovaním a sklom. Nábytok je typický ohýbanými nohami a zaoblenými rohmi. Neraz tieto oblúky smerujú až do nádherných ornamentov. Ide o nadčasový nábytok, ktorý je bez problémov možné kombinovať aj so súčasným. Nehodí sa hádam len k rustikálnemu štýlu. Z materiálov prevládajú

54

striebro, matné sklo, masívne drevo, porcelán, cín, smalt, hodváb, vlna, plátno a látky vyšívané zlatou niťou. Obľubuje vysoké stropy a interiérové dvere s farebným sklom. Ak si neviete predstaviť domov bez dekorácií, budete nadšení. Secesný štýl ich doslova zbožňuje. Plagáty, kovové nádoby a sošky žien, zrkadlá v bohato zdobených rámoch, nádoby a vázy v kombinácii sklo a kov a rôzne iné „ozdoby“ s motívmi kvetov, listov, korienkov... to všetko je vrelo vítané. No a na záver, žiadny secesný interiér sa nezaobíde bez toho správneho osvetlenia, ktoré predstavujú stolné a stojace lampy „Tiffany“. Vybočte z davu a dodajte vášmu interiéru punc odvahy, slobody a výnimočnosti.

55


Guľôčkové dráhy Guľôčkové dráhy mnohí považujú za jednoduché hračky, v skutočnosti však majú pre deti oveľa väčší prínos, než by sa na prvý pohľad zdalo.

Text a foto: firma Vnímavé hračky

P

56

omocou guľôčkových dráh sa dá s deťmi robiť napríklad výskum zábavnou formou – sú skvelým prostriedkom, na ktorom väčším deťom ukážete platnosť fyzikálnych zákonov, ako gravitácia, kinetická energia a jej prenos, zákon akcie a reakcie. Efektne zostavené guľôčkové dráhy sa môžu stať umeleckým dielom, ktoré zachytáva krásu pohybu a jeho kombinácií. Pre nás predstavujú guľôčkové dráhy najmä zábavné stavebnice, ktoré navyše podporujú rozvoj schopností dieťaťa už od útleho veku (približne od doby, keď mu

už guľôčka nepripadá skvelá na jedenie). Pri konštruovaní tohto dynamického stavebného systému sa deťom núka množstvo spôsobov skladania, a teda množstvo výsledných podôb dráhy. Zdokonaľuje sa ich motorika, podporuje sa tvorivosť, kreativita, ale aj schopnosť koncentrácie, vytrvalosti a trpezlivosti. Pri zaobchádzaní so stavebnými

prvkami dráhy a s guľôčkou si deti hravou formou trénujú vizuálne vnímanie, kognitívne schopnosti (schopnosti samostatne nadobúdať nové poznatky), zlepšuje sa ich priestorové vnímanie, logické myslenie, koordinácia očí a rúk. Okrem toho, že hra s guľôčkou pôsobí na deti upokojujúco, poskytuje im aj pocit úspechu, a tým pozitívne pôsobí na ich zdravé sebavedomie. Pravdepodobne prvá guľôčková dráha pochádza z čias Byzantskej ríše. Od tých čias sa dráhy vyrábali z rôznych dostupných materiálov: kameňa, dreva, kovu, papiera atď. Dnes sú obľúbené dráhy najmä z dreva, plastu a iných kvalitných materiálov, pričom niektoré z nich sú vhodné už pre deti od 12 mesiacov. K dráham sú rôzne doplnkové rozšírenia ako hudobné schody, dopadové plošiny, rovnovážne plošiny, špirály umiestniteľné napríklad na nohy stola a pod. V širokej ponuke guľôčkových dráh v predajniach Vnímavé hračky sú aj

špičkové dráhy švajčiarskej značky Cuboro. Táto značka bola po prvýkrát predstavená pred 27 rokmi, jej zrodenie sa však datuje ďalších 10 rokov dozadu, keď praktikant na špeciálnej škole Matthias Étteren vytvoril trojdimenzionálne puzzle so 48 prvkami a 12 rôznymi funkciami. Cuboro sa stalo obľúbeným pomocníkom v školách, pretože prostredníctvom neho deti získavali poznatky z geometrie, fyziky, techniky, taktiky či konštrukcie. Každé dieťa skladá dráhu primerane k svojmu veku, schopnosti využívať logické myslenie, experimentovanie, napodobňovanie, postupovanie krok po kroku, zrakovo postihnutí hmat. Vďaka tomu sa Cuboro stalo porovnávacím systémom, ktorý sa využíva vo vedeckých štúdiách, a je vyhľadávaným didaktickým prostriedkom. Využíva sa napr. pri skúmaní predstavivosti, pri ergoterapii, pri skúmaní tímovej spolupráce, testoch spôsobilosti, ale i súťažiach. Certifikované švajčiarske bukové drevo je precízne opracované rodinnou stolárskou firmou, čoho výsledkom je jedinečná guľôčková dráha spĺňajúca prísne ekologické štandardy, dokonalá nielen pre kvalitu, dizajn, funkčnosť a prínos pri rozvoji dieťaťa, ale aj pre schopnosť deti zaujať a zabaviť. Guľôčkové dráhy sa stanú zábavou pre celú rodinu, takže nezabudnite deťom pripomenúť, aby poslúchali, inak sa s dráhou budete hrať len vy! PREDAJNE VNÍMAVÉ HRAČKY Obchodné centrum CUBICON, Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava • City Business Center II, Karadžičova 10, Bratislava • Voderady - ONE Fashion Outlet, Voderady 440, 919 42 Voderady • e-shop: www.vnimavehracky.sk 57


Bývajte s nábytkom

Mirjan Pre pohodlné a pekné bývanie nám ani zďaleka nestačí len strecha nad hlavou. Žiadna moderná domácnosť sa nezaobíde bez nábytku rôzneho druhu – potrebujeme ho všade. V kuchyni, pri posedení s priateľmi a rodinou v obývačke, pri rannej hygiene v kúpeľni, pri práci alebo len keď ideme už večer spať. Ani si veľakrát neuvedomujeme, že stôl, za ktorým jeme, má za sebou úžasne bohatú históriu a akú dôležitú funkciu nábytok zohráva pre náš komfort a spokojnosť. A práve preto by sme jeho výber nemali ani trochu podceniť.

P

Text: Nina Lexová, foto: Mirjan

redstavujeme vám spoločnosť MIRJAN, ktorá patrí medzi špičku tuzemského a európskeho nábytkárskeho priemyslu. V jej bohatej ponuke nájdete kvalitný čalúnený nábytok, spálne, detské izby, študentské izby, kúpeľňový nábytok, nábytok do kuchyne či vašej kancelárie. Okrem toho máte záruku dodávky do každého miesta republiky, a to bez ohľadu na veľkosť zákazky.

58

Firma MIRJAN funguje od roku 1993 so špecializáciou na čalúnený nábytok. Spočiatku začínala len s niekoľkými modelmi, malým množstvom pracovníkov a jedným dodávkovým vozidlom. Dnes sa môže pochváliť jednou z najširších ponúk čalúneného nábytku v Poľsku s kapacitou zamestnancov takmer 300 odborníkov!

Ako priamy výrobca nábytku si potrpí na kvalitu výrobkov, ich spracovania, ako aj na modernom dizajne. Pravidelne nájdete v jej ponuke novinky, tou súčasnou sú jednoznačne Cleanaboo – ľahko umývateľné sedacie súpravy. Spoločnosť TopTextil vynašla a následne nechala patentovať technológie na výrobu čalúneného nábytku odolné voči nežiaducim tekutinám a škvrnám a firma MIRJAN dodáva svoje sedacie súpravy potiahnuté práve týmito ľahko umývateľnými materiálmi. Žiadna škvrna od červeného vína, kávy či čokolády už nie je pohromou pre váš nový, pekný a čistý nábytok. Ako vlastník rozsiahlej flotily vozového parku je firma MIRJAN zárukou rýchleho a lacného dovozu s flexibilným termínom dodania. Jej nábytok sa rozváža po celej Európe, v Českej a Slovenskej

republike rozváža výrobky dokonca vlastnými dodávkovými vozidlami až ku dverám každého domu. 20 rokov bohatých skúseností na trhu prinieslo firme MIRJAN mnoho významných diplomov a ocenení, a to nielen z tuzemských, ale aj medzinárodných veľtrhov a výstav. Pri zachovaní prísnych firemných nárokov na kvalitu výroby a služieb ešte stále ponúka tie najlepšie ceny. Je dôkazom, že aj kvalitné, pohodlné a vkusné bývanie môže byť dostupné. Viac informácií nájdete na webových stránkach www.nabytok-mirjan24.sk s ponukou internetového obchodu, kde nájdete ceny výrobkov nižšie ako v bežných „kamenných“ obchodoch, a to aj s cenou dopravy po celej republike. Doprajte si kvalitu a pohodlie do vlastného domova!

„Budeme radi, keď pre vás naše výrobky zaistia čo najpohodlnejší odpočinok po vašom náročnom pracovnom dni.“

Doprava po celej SR zdarma www.nabytok-mirjan24.sk Tel.: 915 360 424


OrthoHelpemulgel

výživo ýdoplnok

PharmaFut reLtd.,Group London OrthoHelp emulgel

výživový doplnok

Pharma Future Ltd., Group London

OrthoHelpcomplet výživo ýdoplnok

OrthoHelphotdrink výživo ýdoplnok

Leto je tu! S príchodom teplých letných dní si n á š organizmus pýta ľahšiu a zdravú stravu. Jedlá by mali byť ľahko stráviteľné, z čerstvých surovín, s nižšou energetickou hodnotou, zato však s dostatkom výživných látok. Pred kvantitou by sme mali uprednostniť kvalitu pokrmov. Vybočme tak trochu zo zabehnutých stereotypov a vyskúšajme napr. „dni štíhlosti“ iba s ovocím a zeleninou, aby sme prečistili svoje telo a zbavili ho nepríjemnej záťaže. Niekoľko sviežich tipov o zdravom stravovaní v lete získate aj z júnového vydania mesačníka 4 style healthy living!

w w.ortho-help.sk výživový doplnok

www.ortho-help.sk

Pripravte sa na leto s intenzívnou terapiou proti celulitíde od spoločnosti Zepter Najmodernejšia švajčiarska receptúra s jedinečnou kombináciou aktívnych zložiek, ktoré účinne bojujú proti celulitíde: • sójové izoflavóny spomaľujú tvorbu nových tukových buniek a podporujú rozpúšťanie tuku, • synefrín odbúrava tuk a priaznivo vplýva na metabolizmus, • kofeín stimuluje spaľovanie tuku, • L-karnitín podporuje oxidáciu tuku a bojuje proti celulitíde, • Pepha-Tight spevňuje kožu. Pravidelným používaním viditeľne redukuje pomarančový vzhľad pokožky, spevňuje ju a hydratuje.

Zdravé a chutné biopotraviny z talianskeho Toskánska

Kompletný rad pre vaše kĺby

OrthoHelp complete

4 style odporúča

OrthoHelp hot drink výživový doplnok

Zdravie je vyjadrením harmonickej rovnováhy medzi človekom samým a spôsobom jeho života. Hippokrates povedal, nech je jedlo vaším liekom, a to platí po tisícročia a zvlášť v tejto dobe, kedy na nás striehnu rôzne ochorenia, ktoré sú akousi daňou za dnešnú uponáhľanú dobu. Práve bioITALIA je miesto, kde nájdete jedlo, ktoré bude vaším liekom. Nájdete tu 100 %-né talianske výrobky — talianske špeciality, pochúťky k vínu, toskánske víno, organickú taliansku kávu, vitaldrinky z čarovného ovocia z amazonského pralesa, restovanú nakladanú zeleninu, kamutové, špaldové, ryžové, cícerové, pohánkové a iné bezlepkové múky, kóšer potraviny, ručne vyrábané cestoviny z tvrdej pšenice (semoliny), z kamutu, zo špaldy, z ryže, kukuričnej múky, džemy, krémy, polievky priamo z Toskánska, výrobky bez cukru, mlieka, lepku, droždia, vajec. Široký výber produktov v biokvalite z jedinečného Toskánska nájdete na

www.bioitalia.sk.


Health & beauty Akými rôznymi ochoreniami sa detská neurológia zaoberá? Aké je najčastejšie neurologické ochorenie, s ktorým sa stretávate? Detskí neurologickí pacienti sú hlavne deti s epilepsiou, rozličnými vývojovými poruchami: psychomotorickým oneskorovaním, metabolickými poruchami, zápalmi mozgu a miechy a čoraz častejšie s nádormi mozgu.

MDD

na detskej neurológii

1. jún je Medzinárodný deň detí, ktorý v rôznych kútoch sveta deti s obľubou oslavujú. Tento sviatok vznikol v roku 1925 s cieľom urobiť všetkým deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Napriek tomu ho však nie všetky deti majú možnosť stráviť vonku v prírode, v kruhu svojich najbližších a pri dobrej zábave.

N

Text: Mgr. Jana J. Križanová, foto: Tono Martinec

iektoré deti tento deň, bohužiaľ, trávia v nemocniciach. Z osobných dôvodov sme opäť boli potešiť práve malých pacientov v Klinike detskej neurológie DFNsP Kramáre, aby

62

vedeli, že ani tu sa na nich nezabudlo. V neurologickej klinike DFNsP Kramáre sa starajú a ošetrujú deti s rôznymi neurologickými ochoreniami z celého Slovenska. Počas roka sa tu vystrieda do 900 detí

na lôžku a asi 3 000 ambulantných pacientov, ktorým sa snažia lekári a sestry pomôcť. Bližšie na tému neurologických ochorení sme si dovolili osloviť MUDr. Miriam Kolníkovú.

Veľakrát rodičia detí s neurologickými ochoreniami skonštatujú, že aj keď je ich výchova náročná, tieto deti dokážu dávať veľkú silu, odhodlanie a lásku svojmu okoliu. Ako to vnímate vy ako lekárka? Deti s postihnutím, aj tým mentálnym, sú vždy pre svoje okolie výzvou. Rodina je vystavená mnohým náročným situáciám, ktoré im dnešná doba príliš neuľahčuje. Za roky praxe si stále viac uvedomujem, že tieto „inak obdarované deti“ sú pre svoje mamy malé poklady, ktoré rodinu obohatili, a mamy týchto detí sú nepoznané hrdinky, ktoré priniesli do svojho prostredia veľa trpezlivosti, empatie a ľudskosti. Naša spoločnosť vníma deti s neurologickými vývojovými ochoreniami veľakrát ako problémové, ťažko zvládnuteľné, aj keď niekedy stačí, aby ich len akceptovali či pristupovali k nim individuálne. Čo si myslíte, že by pomohlo spoločnosti uvedomiť si, že aj keď sú iné, môžu byť jej súčasťou a obohacovať ju? Je to o nastavení spoločnosti, pre spoločnosť je barometrom, či je schopná

vnímať inakosť a vidieť hodnotu každého človeka. Napríklad v škole by pomohlo mať triedu s integrovaným vyučovaním. V škôlkach pridať triedu s hendikepovanými deťmi s kvalifikovaným personálom. A posledná otázka k MDD. Čo by ste zaželali našim malým pacientom k ich sviatku? Určite je túžbou každého lekára, aby im dokázal pomôcť, takže azda to, aby boli zdravé. Ak však predsa budú potrebovať naše ošetrenie, aby mali vždy dostupnú kvalifikovanú zdravotnú starostlivosť s láskavým prístupom. Jedným vôbec najčastejším vážnym ochorením mozgu je epilepsia. Podľa Epi klubu je pravdepodobné, že ak cestujete vo vlaku plnom ľudí, prejde okolo vás aspoň jeden človek s týmto problémom. Avšak aj napriek ochoreniu, ktoré sprevádza pacientov väčšinou celý život, môžu prekonať svoj hendikep a stať sa dôležitou súčasťou spoločnosti. Rôzni filozofi, politici, vedci, umelci, dokonca

aj športovci – Sokrates, Alexander Veľký, Napoleon Bonaparte, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, James Madison ako štvrtý prezident USA, Neil Young, David Byron zo slávnej skupiny Uriah Heep, Alan Blinston, Gary Howard, Richard Burton – všetky tieto významné a slávne osobnosti, ktoré doslova ovplyvnili dejiny sveta, trpeli týmto ochorením. Pri každej návšteve tejto kliniky si ešte viac uvedomujem, akou vzácnosťou je zdravie, zdravé dieťa. Aj keď doba napreduje, my napredujeme ako ľudstvo, ešte stále sa medzi nami nájdu ľudia s predsudkami, netolerantní voči iným, ktorí sa od nás nejakým spôsobom odlišujú... pritom práve od týchto malých pacientov by sme sa mali učiť, pretože svoje miesto v spoločnosti si veľakrát doslova musia vybojovať. Všetkým tým, ktorí sa o nich starajú – rodičom, zdravotníckemu personálu v nemocniciach, ambulanciách, želám len veľa úspechov pri liečbe. Malým pacientom želám skoré uzdravenie, veľa síl a nezabúdajte, nech okolie tvrdí čokoľvek, vždy budete výnimoční.

ĎAKUJEM PARTNEROM, KTORÝ NÁM POMOHLI ZORGANIZOVAŤ TENTO DEŇ.

www.hab.sk LEMOVO s.r.o. Anton Martinec


Biopotraviny – len novodobý trend alebo naša budúcnosť? Hoci ročná spotreba biopotravín každoročne rastie, ešte stále mnoho ľudí celkom nechápe ich posolstvo a význam. Okolo biopotravín sa šíri množstvo fám, ktoré však s realitou nemajú nič spoločné. Preto by sme si na začiatok mali objasniť niekoľko podstatných bodov.

BIO ��AVY

P

rvou najčastejšou fámou je, že prostredníctvom biopotravín automaticky schudnete a budete zdraví. Nie je to celkom tak. Hranolčeky z BIO zemiakov a BIO fritovacieho oleja nie sú ani zdravým, ani diétnym jedlom. Čo z toho vyplýva? Aj keď jete potraviny v BIO kvalite, musíte sa pozerať na nutričné hodnoty týchto potravín, pretože hoci sú tieto potraviny vhodnou alternatívou konvenčných potravín, takisto obsahujú tuky, cholesterol a aj vyšší obsah energie. Biopotraviny sa teda nerovnajú nutne ani zdravým, ani diétnym potravinám, ako si mnohí myslia a potom lamentujú, prečo to nefunguje tak, ako by malo. Čo sú teda biopotraviny a aké výhody ponúkajú v porovnaní s bežnými potravinami? Biopotraviny sú akékoľvek bežne konzumovateľné potraviny, ktoré neobsahujú žiadne syntetické pridané látky, pesticídy, geneticky modifikované plodiny, dochucovadlá a podobne. Možno si poviete: „No a čo?“ Ale vedeli ste, že mnohé ochorenia ako napr. ochorenie srdca, osteoporózu, migrény či hyperaktivitu spôsobujú práve všetky tieto prídavné látky v konvenčných potravinách? Nehovoriac o tom, že vďaka neobsiahnutým chemikáliám znižujú riziko srdcovo-cievnych a degeneratívnych ochorení, upevňujú imunitný systém, nezaťažujú tráviaci systém človeka, majú schopnosť regenerovať bunky vnútorných orgánov a spomaľovať tak starnutie celého organizmu. Sú vhodné pre všetky vekové kategórie, alergikov a ľudí trpiacich tráviacimi ťažkosťami. Výrazne zlepšujú tiež kvalitu života ľudí s neurologickými ochoreniami, nakoľko vie telo tieto potraviny ľahšie spracovať.

www.pijobio.sk

Ich najväčšou prednosťou je predovšetkým vysoká kvalita. Biopotraviny pochádzajú z dôveryhodných zdrojov. Všetky ekologické farmy a spracovateľské podniky podliehajú kontrole aspoň 1x za rok. Aj preto majú výraznejšie lepšiu chuť a farbu ako bežné potraviny a sú plnohodnotnejšie pre náš organizmus. Aj niektorí špičkoví šéfkuchári sa rozhodli variť iba z biopotravín a prinieslo im to ocenenia na rôznych súťažiach. BIO = záruka kvality. Text: Nina Lexová

Ďalším obrovským plusom je aj prístup k životnému prostrediu. Treba si uvedomiť, že bežné potraviny sa vyrábajú zo surovín, ktoré už pri svojom raste do seba absorbovali množstvo toxických látok. Ekologické poľnohospodárstvo je lepšie z hľadiska všetkého živého v prírode, pretože spôsobuje menej znečistenia z postrekov, produkuje menej oxidu uhličitého (hlavný skleníkový plyn) i menej nebezpečných odpadov. Nehovoriac o tom, aký dôraz kladie pri chove zvierat, ktoré majú oveľa dôstojnejší život. V ekologickom poľnohospodárstve je takisto zakázané rutinné podávanie antibiotík týmto zvieratám. Nielenže všetky tieto chemikálie a ich spôsob výroby negatívne ovplyvňujú naše životné prostredie, ale predovšetkým aj samotné zdravie človeka. Napríklad antibiotiká, ktorými dopujú zvieratá, v určitej miere doputujú až na váš stôl. V susednom Rakúsku či Nemecku je dostupnosť kvalitných potravín

jednoduchšia, u nás ide stále o obmedzený sortiment, ktorý v bežných reťazcoch viac-menej nenájdete. Treba dúfať, že sa to zmení a aj u nás ľudia pochopia význam biopotravín a ekologického poľnohospodárstva.

S väčšou dostupnosťou sa hádam stane dostupnejšia aj cena týchto potravín, ktorá mnohých odrádza pred ich kúpou. Myslime na zdravie nášho tela i okolia.

Bio výrobky zo sibírskeho cédra Od antických čias sa výrobky zo sibírskeho cédra používali nielen pre dospelých, ale aj pre deti ako efektívna prírodná liečba rôznych chorôb a tiež ako doplnok dennej dávky vitamínov. Cédrový olej je obohatený o vitamíny D, B, C, E, mastné kyseliny omega-3 a omega-6, ktoré sú potrebné pre optimálne fungovanie nášho organizmu a pre vývoj detského mozgu a štruktúry kostí. Olej je 100 %-ne čistý bez prídavkov, preto ho môžu používať aj tehotné a dojčiace ženy. Je účinný pri poraneniach a pomáha liečiť popáleniny, vredy, uštipnutia a iné choroby kože. Kožu omladzuje a zanecháva ju elastickú a hladkú, bojuje s lámavosťou a vypadávaním vlasov. Zaujímavosťou je, že cédrový olej je vhodný aj pre ľudí s mastnou kožou a dokonca tú mastnotu redukuje. Najväčšou drahocennosťou sibírskeho cédra sú jeho plody, cédrové oriešky. Oriešky sibírskeho cédra sú veľmi výživné, obsahujú veľa vitamínov a látok prospešných pre organizmus človeka. Za studena sa z nich lisuje veľmi cenný cédrový olej, ktorý je obsiahnutý vo všetkých výrobkoch. Energia cédra súčasne poskytuje silu a relaxáciu tela. Pri konzumovaní jedla s cédrovou lyžičkou organizmus absorbuje fytoncidy a živicu, ktoré sú obsiahnuté v cédrovom dreve. Prívesok

z cédra má liečivú silu schopnú obnoviť poškodené biopole, odolať negatívnym energiám, získať osobnú silu, a tým byť sebou samým! Kedra, zubná pasta z cédrovníka, je vyrobená zo 100 %-ných prírodných ingrediencií (múčka a struk orecha cédrovníka). Zabezpečuje pocit čistoty a sviežosti. Je vhodná na ústnu hygienu nielen dospelých, ale aj detí. Napomáha pri liečbe niekoľkých problémov ústnej dutiny, ako je podráždenie alebo krvácanie ďasien. Esenciálne oleje sa pridajú do kúpeľa či na masáže, napomáhajú zmierňovať únavu a stres, vyživujú pokožku, upokojujú podráždenosť, zlepšujú fyzickú aj psychickú pohodu, tlmia bolesť a napätie svalov. Esenciálne oleje z cédra môžu byť použité do difuzérov na prečisťovanie ovzdušia, namiesto používania bežných osviežovačov vzduchu, ktoré môžu spôsobovať alergie a znečistenie ovzdušia škodlivými chemikáliami. V ponuke nájdete ďalšie produkty ako mydlá, šampón, žuvačky, misky, taniere, ruženec, koráliky, krémy, vložky do topánok, sirup, podušky a iné.

Kupó n

do eshopu 5 eur – kó d: 4s tyl e6Ale grio. sk

KONTAKT: www.alegrio.sk, info@alegrio.sk, mobil: +421(0) 948 885 858 Pridajte sa k sieti predajní na vo@alegrio.sk (BIO obchody, lekárne, čajovne)

65


Health & beauty

Tipy pre zdravé stravovanie

NAJLEPŠÍ DARČEK PRE NAJLEPŠIU MANŽELKU

V rámci zdravého stravovania platí: „Čo najviac potravín, pokiaľ možno, konzumovať v surovom a čerstvom stave.“ Potraviny prichádzajú spracovávaním o veľký objem aktívnych vitamínov, minerálnych látok a enzýmov, a preto sa z pôvodne bohatej potravy môže stať výživovo znehodnotené „mŕtve“ jedlo.

P

okiaľ máte vážny záujem vybudovať si správne stravovacie návyky, musíte dodržiavať stravovací a pitný režim, zároveň poznať, ktoré potraviny sú naozaj vhodné. Jedálny lístok musí zostať pestrý a nemôžete ho zacieliť iba na pár konkrétnych druhov jedál. Stravovací režim Základom správneho stravovania je dodržiavanie príjmu potravy 5-krát denne, z toho raňajky obed a večera sú najdôležitejšie.

Raňajky Raňajky sú základom a bežný deň by sa bez nich nemal za žiadnych okolností začínať. V tejto fáze dňa získava človek z potravy najviac energie. Výdatné raňajky majú i účel regulátora nášho apetítu a zabraňujú nadmernému prejedaniu sa počas celého dňa. Mali by obsahovať bohaté množstvo vitamínov, minerálov, sacharidy a vlákninu. Toto množstvo by nemalo presiahnuť 220 kalórií. Desiata Medzi raňajkami a obedom by ste mali dať priestor desiate. Tá vás má predpripraviť na obed. Desiata môže zahŕňať mliečne výrobky, ovocie obsahujúce vlákninu alebo cereálie. 66

Obed Je hlavné jedlo dňa. Obed by mal pozostávať z polievky a druhého chodu. Polievku by ste nemali konzumovať so zápražkou. Vhodnejšie je konzumovať vývar z mäsa alebo zeleniny. Druhý chod by mal byť bohatý. Každý deň iný.

mus už nevyžaduje toľko energie, preto by večera mala obsahovať iba malé množstvo sacharidov a tukov. Pokiaľ si dáte kuracie mäso s ryžou či cestoviny, naklíčené obilniny, čerstvý zeleninový šalát alebo jemne dusenú zeleninu, ukončíte deň tým najsprávnejším spôsobom.

Ale pozor! Pokiaľ si chcete dopriať mäso, mali by ste dať prednosť skôr dusenej úprave, v krajnom prípade pečenej a vyhnúť sa tak vyprážaným pokrmom. Bravčové a hovädzie mäso konzumujte iba občas ako doplnok jedálneho lístka, pretože ho ľudský organizmus veľmi ťažko trávi. Najvhodnejšia alternatíva je kuracie mäso a ryby, celozrnné cestoviny či grilované syry a grilovaná zelenina. K hlavnému jedlu by nemala chýbať i príloha, najmä v podobe zeleniny.

Dochucovanie Pokiaľ si radi jedlo ochucujete rôznymi dresingami, mali by ste zvážiť ako náhradu horčicu alebo pár kvapiek olivového oleja, balzamikový ocot alebo citrónovú šťavu. Dresingy sa v rámci zdravej stravy neodporúčajú, pokiaľ nie sú pripravené čerstvé.

Olovrant Medzi obedom a večerou je čas na olovrant. Ten by mal byť odľahčujúcim jedlom po výdatnom obede a zároveň zabraňovať pocitu hladu pred večerou. Na olovrant sa odporúčajú hlavne zelenina, ovocie, zeleninový šalát s olivovým olejom alebo mliečny výrobok, najlepšie jogurt. Večera Večera je posledné jedlo dňa. Čo sa týka časového vymedzenia, malo by to byť najmenej 2 hodiny pred spánkom, ideálne 3 hodiny. Pokiaľ budete večerať neskôr, telo nestihne potravu do rána dostatočne stráviť. Organiz-

www.chutslnka.sk

Prístroj FLABéLOS WBV 3000 je vibračná plošina s medicínskym certifikátom. Celotelová vibrácia sa stáva čoraz v širšom kruhu uznávaným prostriedkom terapeutickej liečby, liečby problémov súvisiacich s rovnováhou, kosťami, svalmi, kĺbmi, cirkuláciou krvi, formovaním postavy a zdravej životosprávy. Toto zariadenie bolo koncipované a zostavené na základe princípu Whole Body Vibration. Na vibračnej plošine prístroja FLABéLOS WBV dochádza k opakovanej strate rovnováhy, ktorá aktivuje centrálny nervový systém, dôsledkom čoho mozog vydá pokyn na korekciu všetkých svalov zúčastnených na udržiavaní rovnováhy, kde svalstvo automaticky „odporuje“. Naše reflexy zamerané na udržiavanie polohy sa aktivujú, dôsledkom čoho vzniká významná svalová práca, zároveň však táto práca nezaťažuje srdce ani kĺby. Reakcia nastáva nezávisle od našej vôle tak rýchlo, že za jedinú sekundu môžeme dosiahnuť 10-60 stiahnutí svalu, čo by vedomým tréningom v telocvični nebolo možné. Odporúčaný vek užívateľov je od 12 do 70 rokov.

Pitný režim Voda má veľký význam, nielen preto, že tvorí až okolo 70 % hmotnosti tela, ale práve pre jej rozličné rozpoloženie v ľudskom organizme. Pitím sa nahrádzajú stratené tekutiny. Keďže pomocou vody sa telo očisťuje, je nutné dopĺňať vodu viackrát počas dňa. Najlepším zdrojom je čistá voda, voda pochádzajúca z minerálnych prameňov, čaje, ovocné a zeleninové šťavy. Ráno sa odporúča vypiť aspoň pol litra vody ešte pred raňajkami a večer je najlepší ovocný džús alebo chutný bylinkový čaj.

Vibračnú plošinu FLABéLOS odporúčame: pre dámy na formovanie postavy, odstránenie celulitídy a efektívne odstránenie nadváhy pre zamestnávateľov a kancelárie na zlepšenie výkonnosti a aktivity zamestnancov pre exkluzívne hotely k zvýšeniu spokojnosti najnáročnejších klientov počas wellnes dovolenky pre seniorov na zlepšenie vitality a tonusu tela na domáce využite pre časovo vyťažených ľudí

DOVOZCA – PREDAJCA:

Tel.: 0905 594 591

www.medifit.sk


Health & beauty Nádoby Zepter sú premyslené do najmenších detailov. Praktické úchyty sú vyrobené tak, aby vždy zostávali chladné a umožňovali bezpečnú manipuláciu. Šikovne riešené pokrievky majú špeciálne navrhnutý okraj, ktorý dokonale tesní a bráni úniku nielen tepla, ale i cenných živín. Navyše, sú vybavené novou digitálnou termokontrolkou, ktorá ukazuje optimálnu teplotu varenia. To všetko zdobí exkluzívny nadčasový di-

zajn, ktorý z nádob Zepter robí ozdobu kuchyne. Pomocníkom na nezaplatenie šetriacim nielen čas, ale i energiu je rádiový indukčný varič Zepter spárovaný s novou termokontrolkou. Môže celkom sám upravovať intenzitu ohrevu, čo zaručuje plne automatizovaný a plynulý proces prípravy jedla od začiatku až do konca. Jednoduchým stlačením tlačidla nastaví a

www. z e p t e r. s k

Varte a pečte zdravo bez soli a tukov v nádobách od spoločnosti Zepter Z medzinárodných výskumov vyplývajú alarmujúce zistenia. Nesprávna výživa môže byť príčinou až 65 % zdravotných problémov, ako sú obezita, vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia a dokonca aj rôzne druhy rakoviny. Napríklad pri rakovine hrubého čreva sú nevhodné stravovacie návyky príčinou v prevažnej väčšine prípadov. Zmenou stravovacích návykov je možné týmto rizikám do značnej miery predchádzať. Zmena pritom vôbec nemusí znamenať radikálne obmedzenie a koniec gurmánskym pôžitkom. Úplne stačí uviesť základné zložky našej výživy – tuky, cukry a soli – do správneho pomeru a naučiť sa pripravovať pokrmy tak, aby si potraviny zachovali svoje výživové hodnoty a vitamíny.

N

ádoby Zepter sú vyrobené z ušľachtilej chrómniklovej ocele, ktorá má nespočetne veľa výhod.

68

Je prakticky nezničiteľná, odolná voči korózii, neutrálna k vôni i chutiam, neuvoľňuje do potravín žiadne škodlivé látky a navyše úplne rovnomerne roz-

vádza teplo. Potraviny sa nepripaľujú, je možné ich spracovávať s minimálnym množstvom tuku a soli. Pokrmy sú tak pripravené zdravo a pritom chutne.

udržuje teplotu varenia, a to okamžite a s veľkou presnosťou. Úplne nezávisle, sám od seba, ukončí proces varenia, vypne sa a jedlo si tak udrží svoje prirodzené a zdravé vlastnosti. Vďaka diaľkovému signalizačnému zariadeniu Zepter asistent ste informovaní o stave teploty a dobe prípravy. Preto už pri varení nemusíte vedľa nádob Zepter Masterpiece stáť. Ak bude vaša prítomnosť nevyhnutná, Zepter asistent vás okamžite informuje. A vy si medzitým užijete svoj voľný čas!


Health & beauty rozdielov. Tmavšie praženie prináša chuť sladko horkú, karamelovú, častejšie čokoládovú, menej kyslú. Svetlejšie praženia sú vhodnejšie na kávu filtrovanú či zalievanú, tmavšie na prípravu espressa a sladké, zamatové na kapučíno. Je však vždy len na vás, čo vám chutí, čo si vyberiete a čo a ako si pripravíte. Nenechajte sa nikým manipulovať a riaďte sa len svojím jazýčkom. Preto je tu pre vás Barzzuz – pražiareň gurmánskych káv, v ktorej si každý nájde vlastnú ideálnu chuť, ale pre každého otvára aj neobyčajnú cestu svetom aróm a chutí. Kávu pre vás pražíme v našej pražiarni tradičnou technológiou na bubnovom pražiacom stroji. Proces má formu tradičnej manufaktúry. Samotnému praženiu predchádza prvé ručné triedenie nevhodných zŕn. Po pražení nasleduje ďalšie ručné triedenie pre selekciu prípadných nedopražených alebo prepražených zŕn, ktoré by mohli narušiť harmóniu výslednej chuti. Kávu pražíme v štyroch stupňoch praženia, od svetlého city + až po tmavý „dark roast“ v Black Blende. V našich KafeHausoch môžete kávu najprv ochutnať a potom si ju aj zakúpiť a nechať zomlieť na vyhovujúcu hrúbku pre vašu obľúbenú úpravu.

a jej chuť si vás podmaní Priemyselná výroba naučila našich starých rodičov kupovať praženú kávu, našich rodičov mletú kávu a nás sa snažia presvedčiť, že vrcholom chuti je rozpustná káva. Dnes len málokto vie, ako sa káva praží a ako krásne vonia počas mletia. A práve preto vám spoločnosť BARZZUZ, s. r. o., prináša plantážne (single origin) gurmánske kávy zo všetkých kútov sveta, ale aj vyvážené delikátne kávové zmesi (blendy) najvyššej kvality, v praženej, ale aj v zelenej forme.

Ak

chcete objaviť všetky chute a tajomstvá kávy, musíte sa zamerať na arabicu. S kávou je to ako s vínom. Chuť kávy ovplyvňujú varieta, oblasť pestovania a jej prírodné pomery, pôda, spracovanie zelenej kávy a, samozrejme, finálna úprava – praženie. Nájdete v nej chuť a arómu čokolády, orieškov, tropického ovocia, vínnu aciditu, tabakové

70

tóny či vôňu kvetov. Iné sú kávy z centrálnej či Južnej Ameriky, iné z Indie či Indonézie a úplné skvosty z Afriky — či už ide u decentnú, uhladenú, vyrovnanú kenskú kávu s delikátnou vínnou aciditou či divoký nepraný etiópsky Harrar, sladký, ovocný s typickou čučoriedkovou arómou a nezameniteľnou vôňou. Ak chcete kávu spoznať, vyberte si čerstvo upraženú jednodruhovú arabicu. Skúste

si ju vychutnať bez cukru, aby sa vám otvorila v celej kráse. Ak zájdete do špecializovanej predajne s kávou, opýtajte sa aj na typ praženia. Každá káva môže byť upražená na veľa spôsobov a vždy bude jej chuť iná. Nájdite si to svoje praženie. Zjednodušene platí, že pri svetlejšom pražení prevláda kyslejšia chuť, ktorá však so sebou nesie viac chutí a aróm, viac varietálnych a regionálnych

Sortiment spoločnosti BARZZUZ, s. r. o., tvoria plantážne kávy a kávové zmesi BARZZUZ. Momentálne je v ponuke viac ako 50 druhov káv. Ponúkame hlavne 100 %-nú arabicu, no pre priaznivcov robusty sme pripravili aj prvotriednu kávovú zmes s kvalitnou indickou robustou. Taktiež ponúkame špeciálny bezkofeínový blend zo 100 %-nej arabicy, ale aj jednodruhové plantážne bezkofeínové kávy, v ktorých bol kofeín odstránený šetrne, len za pomoci oxidu uhličitého bez iných chemikálií. Pre pravých gurmánov máme v ponuke aj mimoriadne jemnú kávu z Jamajky (blue mountain) či neopakovateľnú cibetkovú Kopi luwak. Kávu Barzzuz si môžete zakúpiť v našich špecializovaných predajniach KafeHausoch, v špecializovaných coffee shopoch a, samozrejme, za veľmi výhodných podmienok aj v našom e-shope na www.kafe.sk. Spoločnosť Barzzuz, s. r. o., vznikla za účelom vrátiť na Slovensko kvalitnú, čerstvo upraženú gurmánsku kávu a uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov. 71


BIOTERAPIOU PROTI RAKOVINE

Meno profesora Dr. Thomasa Dávida je široko známe po celom svete, lebo so svojím starostlivo vypracovaným liečebným CoD protokolom (špeciálny čaj CoD & cielený výživový systém) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu pacientov s nádorovým ochorením. Okrem toho si pred rokmi založil Informačné centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených možnostiach biologickej holistickej liečby rakoviny.

CoD

čaj je 100 %-ný prírodný rastlinný extrakt pochádzajúci z Južnej Ameriky, ktorý obsahuje viacero zložiek, ako je napríklad „mačací pazúr“ (Uncaria tomentosa). Je to exotická bylinka z Peru, ktorá bola medzi prvými povolená na posilnenie imunity. Ďalším známym komponentom je lapacho (Tabebuia avellanedae), podľa domorodých Indiánov nazývaný aj „strom života“ alebo „strom bohov“. Za posledné desaťročia vedci, výskumníci, výskumné ústavy, lekári, prírodní liečitelia dokazovali rôzne účinky tejto čajovej zmesi CoD a súvisiaceho cieleného výživového systému a CoD protokolu na látkovú výmenu buniek, acidobázickú rovnováhu, vnútorné prostredie organizmu, zabezpečenie životnej sily, imunitný systém, funkčné poruchy orgánov, poruchy rovnováhy tela, ducha a dušu, pre ľudí s nadmerným duševným, telesným, duchovným, chemickým a biologickým zaťažením. Hlavnými piliermi tejto metódy je pozitívna zmena životosprávy a stravovania spolu s vitalizujúcou čajovou kúrou, ktorá zbaví organizmus jedov. Skúsenosti s uplatňovaním tejto metódy ukázali zastavenie nekontrolovateľného rastu buniek, ako aj vzniku metastáz. V niekoľkých prípadoch sa dokonca zaznamenalo celkové zmiznutie nádorov, zároveň sa zlepšila kvalita pacientovho života. Výsledkom 25-ročného usilovného vedeckého výskumu profesora Dr. Thomasa Dávida je vytvorenie liečebného systému, ktorý účinne pomáha, komplementuje konvenčnú onkologickú liečbu rakoviny, masívne posilňuje efekt chemoterapie a rádioterapie, zreteľne redukuje ich všeobecne známe a obávané nežiaduce účinky. Nevoľnosť, celková slabosť, vírusové, bakteriálne alebo plesňové infekcie sa pri tom nevyskytujú vôbec alebo len v miernej forme. Dôležitou charakteristikou CoD čaju je to, že zabraňuje vzniku rezistencie nádorových buniek voči chemoterapii. Na svojich povrchových membránach sú nádorové bunky schopné sa maskovať pomocou špeciálnych molekúl.

Tieto bielkovinné štruktúry sa správajú ako pumpy a za účasti vápnikových iónov sú schopné vypudiť zvnútra nádorovej bunky cytotoxické lieky. Stávajú sa tým postupne odolnými voči podanej onkologickej liečbe. Bolo experimentálne dokázané, že prírodné látky v čajovej zmesi CoD účinne blokujú tieto bielkovinné pumpy, a tým zachovávajú citlivosť nádorových elementov voči onkologickej liečbe.

Vnímanie reality a pocity ovplyvňujú imunitný systém a reakcie mozgu. Pacient je aktívnou súčasťou liečebného procesu. Vyliečenie nezávisí dominantne od ošetrujúceho lekára, ale od pacienta. Vedec skúmajúci rakovinu, ošetrujúci onkológ len ukazujú rôzne cesty, ktoré vedú zo slepej uličky, a tak sa stávajú súčasťou liečebného procesu. Základným predpokladom úspešnej, cielenej dlhodobej liečby chronických, degeneratívnych ochorení je holistický (celostný) pohľad na človeka, spoločné rozumné uplatnenie klinických a holistických liečebných postupov, ktoré budú šité na mieru, zladené a synergické. O to sa usiluje aj naše zdravotné stredisko v Dunajskej Strede, ktoré je prvým oficiálnym CoD centrom na území Slovenskej republiky.

CoD protokol je tiež výborným prostriedkom na udržanie zdravia, primárnu prevenciu vzniku ochorení, pretože aj u zdravých ľudí upevňuje, posilňuje vlastné obranné mechanizmy, má vynikajúci detoxikačný účinok v pečeni, obličkách. Zlepšuje funkciu tráviaceho traktu, má mohutný protizápalový efekt, je účinným „vymetačom“ voľných radikálov, chráni bunky organizmu pred oxidatívnym stresom. Tento blahodarný efekt MUDr. Tibor Csóka (klinický onkológ) sa preto už roky využíva aj ako podporná liečba pri iných neonkologických VÝŽIVOVÉ DOPLNKY: ochoreniach, ako sú Čaj CoDTM, CoDTM Kapsula a vitamíny CoDTM Vital-Plus napríklad AIDS, vírusové hepatitídy (prednostne typ B), alebo pri určitých druhoch neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba). Ako klinický onkológ si myslím, že nádorová liečba bude účinná vtedy, ak bude pacient aktívne spolupracovať, ak rozhýbe aj svoje podvedomie, ak je sám motivovaný a presvedčený o dôležitosti spolupráce. V každodennej praxi mi moji pacienti znova a znova dokazujú, že vedia žiť s rakovinou. Zdolať sa im ju však podarí iba vtedy, ak z nich vyžarujú nespútaná energia, motivácia a viera.

ODBORNÉ LEKÁRSKE PORADENSTVO A KONZULTÁCIA

I. TELEFONICKY – 0911 571 415 KAŽDÝ ŠTVRTOK OD 15. DO 17. HODINY II. OSOBNÁ KONZULTÁCIA (STRETNUTIE) S ODBORNÝM LEKÁROM Podrobnejšie informácie poskytneme telefonicky (0917 580 636 – Mgr. Sylvia Borárosová)

ZÁZRAČNÝ MSM Prírodná látka proti chronickej bolesti a zápalom kĺbov. MSM alebo metylsulfonylmetán je prvou bezpečnou prírodnou látkou bez vedľajších účinkov na mnoho druhov bolestivých a zápalových ochorení. V produkte JOINT (angl. kĺb) je spolu s MSM niekoľko ďalších účinných prírodných netoxických látok, ktoré majú spolu silnejší účinok. Pri užívaní glukozamín sulfátu a MSM pri liečbe osteoartrózy sa dosiahlo výrazné zlepšenie. Výskumy preukázali zvýšenie účinnosti týchto látok, keď sú podávané spolu. JOINT Rx je kombináciou odporúčanej dennej účinnej dávky 2 000 mg glukozamín sulfátu a 1 000 mg MSM spolu so 100 mg organického kremíka (z bambusu) a 300 mg vitamínu C v troch tabletkách. Takto vznikol veľmi účinný prírodný produkt, ktorý užívali a užívajú tisíce spokojných pacientov. MSM, glukozamín sulfát, organický kremík a vitamín C sú bezpečné prírodné látky, ktoré môžu pomôcť proti mnohým druhom bolesti a zápalom. ZOZNAM NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ÚČINKOV Z PRAXE PRI POUŽÍVANÍ MSM: • je to analgetikum – zmierňuje bolesť, • zmierňuje zápal, prechádza bunkovými membránami aj cez kožu, • rozširuje cievy (robí vazodilatáciu) a zvyšuje prietok krvi, • inhibuje cholínesterázu; cholinesteráza je enzým, ktorý zabraňuje prechodu nervových impulzov z jednej nervovej bunky na druhú; staršiemu pánovi veľmi dobre pomohol MSM pri zápche; zablokovaním cholinesterázy pomáha MSM obnoviť normálne fungovanie čriev, • obmedzuje vznik svalových kŕčov; zranenia alebo zápaly obvykle spôsobujú kŕče jedného alebo viacerých svalov; kŕče vyvolávajú stiah- nutie svalu, po ktorom nasleduje bolesť a znemožnenie normálnej funkcie; podávanie MSM ústami spôsobuje uvoľnenie svalových kŕčov, • mení proces väzby v kolagéne, čím obmedzuje vznik jaziev; ide o proces, v ktorom sa nové štrukturálne proteíny pripájajú v mieste chirurgického rezu alebo úrazu už do existujúceho zdravého tkaniva, • má protiparazitárne vlastnosti; pôsobí hlavne proti rodu Giardia, čo je protozoický parazit, ktorý vyvoláva hnačku, • normalizuje činnosť imunitného systému, ako bolo pozorované pri niektorých autoimúnnych ochoreniach, ako sú reumatická artritída, lupus, sklerodermia, intersticiálna cystitída.

MSM je často taký účinný pri tlmení bolestí, že lekári môžu znížiť dávky liekov, ktoré pacientom predpisujú. V niektorých prípadoch môžu dokonca prerušiť podávanie liekov. Výsledkom je úľava od príznakov, ktorú nesprevádzajú žiadne alebo nevýrazné vedľajšie účinky, ktoré sú často spôsobené liekmi proti bolesti. Získali sme skvelé a navyše prírodné riešenie problémov s bolesťou ˗ potravinový doplnok, ktorý organizmu dodáva biologicky aktívnu síru, na ktorú sa často vo výžive zabúda. Síra má v liečiteľstve dlhodobú tradíciu. Lekári v minulosti často posielali pacientov do sírnych kúpeľov. Klinické pozorovania zahrnujúce tisíce prípadov potvrdili, že MSM tlmí bolesti u približne 70 % pacientov, ktorí nimi trpia. Vzhľadom na masívny

výskyt bolestivých ochorení v našej spoločnosti tieto výsledky poukazujú na významné miesto MSM, ktorý by mal byť odporúčaný lekármi ako doplnok klasickej liečby pri bolestivých prípadoch. MSM bezpečne vyhovuje vzrastajúcim požiadavkám pacientov, ktorí hľadajú alternatívne prostriedky, ktoré nemajú škodlivé účinky. MSM ponúka prírodné riešenie na zníženie bolesti a zmiernenie zápalov bez vážnych vedľajších účinkov. Môže dokonca poskytnúť rovnakú alebo väčšiu úľavu ako klasické prostriedky proti bolesti, len nepôsobí rovnako rýchlo. (To je spôsobené tým, že MSM nie je liek, je to len potravinový doplnok.) Významné zlepšenie od bolestí a nepohodlia však začnete pociťovať

v priebehu niekoľkých dní zároveň s prílivom energie a pocitom celkového zlepšenia vášho stavu. Dobrou správou je, že MSM si môžete kúpiť ako potravinový doplnok vo forme kapslí, ktoré užívate pri jedle, rovnako ako akýkoľvek vitamínový doplnok. Ku dnešnému dňu ho použilo tisíce ľudí a nezaznamenali sme žiadne alergické reakcie. MSM je zdrojom síry – minerálu, ktorý má zásadný význam pre normálne fungovanie a štruktúru tela. Je stavebným materiálom pre bielkoviny a spojivové tkanivo, ktoré tvorí našu telesnú hmotu, pre enzýmy, ktoré riadia všetky chemické reakcie, pre účinné prírodné zlúčeniny, ktoré nás chránia pred toxicitou a škodlivými účinkami oxidačného stresu. Síra má dlhú tradíciu v liečiteľstve, ale v súčasnosti sa na ňu zabúda.

Krajina pôvodu: Kanada • Výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú republiku: ENEREX Slovakia, s. r. o. Kontakt: enerexsk@gmail.com, www.enerex.sk, tel.: 0948 252 604


ZACVIČTE SI VONKU! Čoraz častejšie už aj do našich parkov, záhrad či nevyužívaných plôch betónových džunglí prichádzajú outdoor fitnes zariadenia. Exteriérové fitnes cvičenie na strojoch je v súčasnosti obrovským hitom v rôznych mestách po celej Európe. Neobľubujú ich len deti a mladiství, ale aj dospelí a starší obyvatelia miest. Prinášajú ideálny zdroj zábavy, relaxu a pohybu. „Zelené“ fitnescentrá sú určené pre každú vekovú kategóriu, motivujúc k pohybu a posilňovaniu vlastného tela už len pri bežnej prechádzke. Ponúkajú jemný tréning na čerstvom vzduchu, čím výrazne posilnia vaše zdravie. Už sa viac nemusíte vyhovárať na preplnené a drahé fitnescentrá, môžete cvičiť zadarmo a pekne vonku.

Text: Nina Lexová,

Outdoor fitnes zariadenia vyhovujú požiadavkám pre zdravý šport vo voľnom čase a pre fitnes šport. Pohybové prístroje majú 2 až 3 stanice s rôznymi funkciami, ktoré umožňujú cvičiť jednotlivo alebo viacerým osobám naraz. Nielenže teda motivujú k pohybu, ešte sú aj jednoduchým prostriedkom na

74

nadväzovanie nových kontaktov, prípadne upevňovanie tých starých. Niektoré z nich sú špeciálne určené iba pre deti predškolského a školského veku ako šikovná a zábavná prevencia pred nedostatkom pohybu a jeho následkami. Stroje sú odolné voči poveternostným vplyvom i vandalom, každý z nich posilňuje inú časť tela a navyše cvičenie na čerstvom vzduchu zvyšuje vitalitu a radosť zo života! Neveríte? No je to tak! Viaceré štúdie naznačujú, že outdoor cvičenie je pre telo i psychiku prospešnejšie ako akákoľvek športová aktivita v interiéri. Treba si uvedomiť, že prakticky celý deň sme zavretí niekde vnútri – v dome, byte, kancelárii, super-

marketoch, autách, autobusoch... Naše telo potrebuje slnko, aby sa usmievalo. A to získame opäť cvičením vonku pod dohľadom slnečných lúčov! Najmä s blížiacim sa letom by sme sa mali čoraz menej uzatvárať, ale naopak využiť príjemné počasie čo najefektívnejšie! Outdoor fitnes zariadenia sú perfektnou voľbou pre oživenie parkov, športovísk, škôl, bežných sídlisk, ako aj pre hotelové zariadenia, kempingy, kúpaliská a iné voľnočasové centrá s vonkajším priestorom. Vyskúšať ich môžete už aj na niektorých diaľničných odpočívadlách – povedzte, čo môže byť lepšie, ako sa poriadne popreťahovať popri namáhavej ceste autom? Fitnescentrá v otvorených priestoroch spĺňajú všetky požiadavky pre lepší a zdravší život. Je to pohyb na čerstvom vzduchu určený absolútne pre každého, a to dokonca zábavnou formou a zadarmo! Je priateľský ku všetkým, tak využite jeho služby a urobte niečo pre seba samých!


Milí čitatelia mesačníka 4 style! Predplaťte si 4 style v termíne od 15. júna do 15. júla na rok a získate od nás kávu značky Barzzuz. Mesačník 4 style vychádza 11-krát ročne. Cena jedného čísla je 1,49 eura, pri ročnom predplatnom je cena 16,39 eura, Časopis si môžete predplatiť prostredníctvom nižšie uvedeného kupónu alebo aj prostredníctvom e-mailu preplatnebokomkapa.sk

Káva Barzzuz Filozofiou spoločnosti BARZZUZ, s. r. o., je dodávať zákazníkom najkvalitnejšiu a hlavne čerstvú kávu. Čerstvá káva je základným faktorom na prípravu skutočne dobrej šálky kávy. Naša spoločnosť je priamym dovozcom najkvalitnejších zelených káv zo všetkých kútov sveta. Dovážame len najvyššie triedy v zmysle klasifikácií jednotlivých vývozcov zelených káv (AA, AB, SHB, supremo, grade 1 a 2, 19, 18/17...), nazývaných aj specialty alebo gourmet coffee.

OBJEDNÁVACÍ KUPÓN Vychádza 11-krát ročne. Pri ročnom predplatnom je cena za jedno číslo 1,49 eura, čiže celoročné predplatné dostanete už v cene 16,39 eura.

PREDPLATNÉ AJ CEZ E-MAIL: PREDPLATNE@OBOMPKAPA.SK

ADRESA PREDPLATITEĽA: Meno a priezvisko:.................................................................................................... Spoločnosť:.............................................................................................................. Ulica:....................................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... IČ:................................................................................DIČ:..................................... ADRESA NA DORUČENIE: Meno a priezvisko:.................................................................................................... Spoločnosť:.............................................................................................................. Ulica:....................................................................................................................... Mesto a PSČ:........................................................................................................... IČ:...............................................................................DIČ:...................................... E-mail:..................................................................................................................... Telefón:.................................................................... Dátum:.................................................................... Podpis:.................................................................... Objednávky: Mediaprint Kapa Pressegrosso, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3 bezplatná infolinka: 0800 188 826

77


STAROŽITNOSTI

-

-

Kupón na zľavu 10% pre čitateľov časopisu 4 style!


ABSOLUTE CAMOUFLAGE | Predstavujeme GD-120CM-5ER

Zoznam predajcov nรกjdete na www.casio-watch.sk

g-shock.eu

4style jun2014  
4style jun2014  
Advertisement