Page 1

18 JUNI

OPEN

HAVENDAG ZEELAND 2016 09.00 - 16.00 UUR

TERNEUZEN & VLISSINGEN

Damen Shiprepair Vlissingen & Portaal van Vlaanderen Terneuzen

D A M E N S H I P R E PA I R V L I S S I N G E N

WWW.ZPPC.NL


2

ZEEUWSE HAVENBEDRIJVEN geven een feestje. Komt u ook?

Organisator ZPPC laat Zeeuwse havens van hun beste kant zien

niek (voorheen Technocentrum Zeeland). Ook de OTIB truck (promotietruck voor het Technisch Installatiebedrijf) is er weer. Met deze activiteiten wil de organisatie scholieren enthousiast maken voor techniek en logistiek.

Zon, zee en volop activiteit voor jong en oud op het haventerrein van Vlissingen en Terneuzen op de Open Havendag op zaterdag 18 juni. Op deze feestelijke dag laten de Zeeuwse havenbedrijven zich van hun beste kant zien. Deze havens zijn goed voor 25 procent van de Zeeuwse werkgelegenheid, direct en indirect, en een belangrijke pijler onder de Zeeuwse economie. Bij de havenbedrijven zelf is volop werk, net als bij de technische en logistieke toeleveranciers. door Annet van de Ree “De Open Havendag is een evenement voor jong en oud. Het trok in 2014 ongeveer 16.000 bezoekers”, vertelt Yvonne de Wolf, voorzitter van ZPPC werkgroep Open Havendag en secretaresse van ZPPC. Yvonne kent alle ins en outs van de Open Havendag als geen ander en is een vaste waarde in de organisatie. “Dit wordt de zevende editie van dit tweejaarlijks evenement en ik heb tot nu toe aan alle edities mijn bijdrage geleverd.” Het wordt een feestje op de kades van Damen Shiprepair in Vlissingen-Oost en het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. “Het is voor het eerst dat Terneuzen gelijktijdig aan de Open Havendag deelneemt. We vormen samen de Zeeuwse havens en dat willen we op deze manier benadrukken.” In Vlissingen-Oost is het evenemententerrein ingericht op de kade van Damen Shiprepair en in Terneuzen is het kloppend hart het Portaal van Vlaanderen. Hier presenteren bedrijven zich aan het publiek en proberen de sympathie van de bezoekers voor zich te winnen. “Dat is nodig, want onbekend maakt onbemind”, zegt Yvonne. “Het leren kennen van

Organisator Yvonne de Wolf: “Het leren kennen van de havenbedrijven is een kans om begrip te kweken en de drempels te verlagen.” de havenbedrijven is een kans om begrip te kweken en de drempels te verlagen. En daar draagt ZPPC op deze manier aan bij. ” Boordevol activiteiten Een rondrit langs diverse havenbedrijven, boottochten, presentaties van ruim 30 bedrijven in een grote tent en diverse side-events zoals de Mini Zonnebootrace. De organisatie van dit side-event is in handen van het Huis van de Tech-

Op het terrein van Damen Shiprepair wordt een grote tent ingericht als expositieruimte voor de bedrijvenmarkt van ongeveer 30 bedrijven en voorzien van een ruime horecavoorziening. Een dweilband zorgt voor een vrolijke noot en er zijn excursies naar onder meer de Sloecentrale, BOW Terminal en Kloosterboer in Vlissingen-Oost. Voor wie de haven ook vanuit de lucht wil zien, kan een helikoptervlucht maken. Diverse bussen rijden een aantal keren een algemene tour door de haven. Erg populair zijn de rondvaarten door de haven, verzorgd door rederij Denick. In Vlissingen vaart de rederij door de openzeehaven en in Terneuzen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De busexcursies rijden hier onder meer over het terrein van Heros Sluiskil, Yara, Outokumpu en langs de glastuinbouw bij Westdorpe. Bij het Portaal van Vlaanderen presenteren diverse bedrijven zich in een pagodetenten. Kansen voor werkzoekenden Er is nog volop werk in de Zeeuwse havens, maar soms sluiten opleiding en werkervaring niet aan bij de vacatures. Huis van de Techniek en UWV hebben om die reden een project opgestart om werkzoekenden van mbo-, hbo- en wo-niveau te motiveren een zij-instroomtraject te gaan volgen voor een baan in de havensector. Een groep van 50 personen is uitgenodigd voor een informatieve ochtendsessie in de Flying Angel Club.

‘Havenbedrijven hechten waarde aan een krachtig netwerk’ Met bijna 100 partners is Zeeland Port Promotion Council het gezicht van de bedrijven in de Zeeuwse havens. Eenmaal per maand ontmoeten de partners elkaar om de actualiteit door te nemen. Gemeenten, provincie en onderwijsorganisaties hechten ook waarde aan een goede verhouding en zij zijn eveneens aangesloten. heeft last van congestie en daar liggen kansen, Het economisch perspectief van de Zeeuwse maar het blijft lastig. De havensector is vrij conHavens is wisselend. Een aantal sectoren doet servatief en de overstap naar een andere haven het goed, andere hebben moeilijk. “Diverse grote is een stap te ver; te veel gehecht aan het eigen spelers zijn weggevallen en die werkgelegennetwerk en omgeving. Als voorzitter ben ik ook heid heb je niet zomaar terug”, geeft Henk de internationaal actief en een paar keer per jaar op Haas, bestuursvoorzitter Zeeland Port Promotion pad om de Zeeuwse havenbedrijven te promoten. Council (ZPPC) aan. Toch is er ook positief nieuws. Het is belangrijk om je te laten zien in de haven“De doorstart van onderdelen van Zalco, diverse wereld. De kracht van de Zeeuwse haven is het rekleinere bedrijven die erbij zijn gekomen en de delijk complete aanbod, ruimte voor uitbreiding, importdeals van Kloosterboer. Ook de offshore een goede infrastructuur naar het achterland en wind gaat goed. Wat nog ontbreekt, is een faciligoed personeel.” teit voor containeroverslag.” Tijdens de Open Havendag is de voorzitter alleen op de achtergrond aanwezig. “Ik heb geen forInternationaal mele rol die dag; bedrijven en bezoekers zijn de “Zowel de haven van Rotterdam als Amsterdam hoofdrolspelers!”

Henk de Haas, bestuursvoorzitter Zeeland Port Promotion Council (ZPPC).


OPEN HAVENDAG

3

ZEELAND 2016

OPEN HAVENDAG

zaterdag 18 juni 9.00 tot 16.00 uur

Organisatie: Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) mede dankzij Zeeland Seaports, Damen Shiprepair Vlissingen, Portaal van Vlaanderen en Huis van de Techniek. Waar: Terrein Damen Shiprepair Vlissingen-Oost en Portaal van Vlaanderen, Sluizencomplex Terneuzen Excursies: Vlissingen: 4x BOW Terminal/ Kloosterboer, 5x Sloecentrale, 5x rondrit Terneuzen: 5x Heros Sluiskil, Outokumpu, Yara en kassencomplex Westdorpe Vaartochten: Ieder half uur van 10.00 u. tot 15.00 u. Gratis vervoer: van NS station Vlissingen naar Vlissingen-Oost: elk half uur vanaf 8.30 uur. van Vlissingen-Oost naar Terneuzen: elk half uur vanaf 9 Meer info: www.openhavendagzeeland.nl en www.zppc.nl

Erg populair zijn de rondvaarten door de haven, verzorgd door rederij Denick. FOTO: LEO DE WOLF

Portaal van Vlaanderen is centrum voor Open Havendag in Terneuzen Het informatie- en voorlichtingscentrum Portaal van Vlaanderen vertelt alles over de sluizen van Terneuzen, waar dagelijks indrukwekkende schepen de poort naar Gent passeren. Het is van oorsprong een voorlichtingscentrum voor scholen, bedrijven en inwoners van Terneuzen en omstreken. Maar door de mooie ligging op het sluizencomplex met leuk uitzicht en rondvaarten, trekt het steeds meer toeristen. In 2015 ontving het centrum een kleine 10.000 bezoekers. door Annet van de Ree Stichting Portaal van Vlaanderen draait met een vaste kracht en veertig vrijwilligers, die met veel enthousiasme vertellen over de maritieme activiteiten in en rond de sluizen, het kanaal Gent-Terneuzen en de Westerschelde. “Het initiatief is indertijd opgestart om de stad Terneuzen te betrekken bij de activiteiten rond het sluizencomplex en het economische belang voor de regio”, vertelt Stichtingsvoorzitter Arie de Bode met trots. In 2010 is het centrum vernieuwd met een eigentijdse expositie dankzij Zeeland Seaports, gemeente Terneuzen, diverse havenbedrijven, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en Europese subsidie. Sindsdien is het een echte ‘Zeeuwse

dagattractie’ inclusief uitkijktoren op het sluizencomplex. “We bereiden nu een programma voor over de natuurgebieden in de havens. Dit wordt een leuk arrangement met onder andere een gids die het publiek alles kan vertellen over de prachtige blauwe lisdodde en de verschillende (weide) vogels die in deze gebieden voorkomen.” Nieuwe Zeesluis Terneuzen Helaas is Portaal van Vlaanderen gevestigd op de plek waar na 2021 grote zeeschepen de sluis zullen binnenvaren. Er is dus opnieuw een andere locatie nodig. De Bode: “Onze wens is een plek op of in de nabijheid van het sluizencomplex.” Heel fijn is dat wij in elk geval het informatiecentrum over de Nieuwe Zeesluis Terneuzen tot 2021 faciliteren. Dan moet de sluis klaar zijn.” Centrum Open Havendag In Terneuzen is het Portaal van Vlaanderen het centrum van de activiteiten op de Open Havendag. In en rondom het pand zijn diverse activiteiten en er is een busverbinding tussen de haven van Terneuzen en Vlissingen-Oost. Elk half uur vertrekt er een rondvaart en er rijdt 5 keer een bus voor een rondrit over het terrein van Heros, Yara en Outokumpu en het kassencomplex in Westdorpe.

De sluizen van Terneuzen met rechts onderaan het gebouw van Portaal van Vlaanderen. FOTO: SKY PICTURES Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

Portaal van Vlaanderen informatie- en voorlichting 1 vaste kracht, 40 vrijwilligers Zeevaartweg 11, 4531 PB Terneuzen www.portaalvanvlaanderen.nl


Deelnemende bedrijven met een stand in Vlissingen en/of Terneuzen Actief Werkt! Aandeslagin Zeeland Bureau Voorlichting Binnenvaart & Koninklijke BLN Schuttevaer Century Aluminum Vlissingen BV C-Port B.V. Damen Schelde Naval Shipbuilding Damen Shiprepair Vlissingen De Pooter Personeelsdiensten Gemeente Borsele Gemeente Terneuzen Gemeente Vlissingen Havenwerk BV Het Huis van de Techniek / Techniek Ambassadeurs Interlashing BV/ Intercrew BV Istimewa Elektrotechniek B.V. Kloosterboer /

Gratis busvervoer

BOW Terminal

Vlissingen

Naar Damen Shiprepair Vlissingen: Vanaf Vlissingen NS Station Vanaf 08.30 uur tot 16.00 uur. Vanaf Portaal van Vlaanderen Terneuzen Vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur.

Vanaf Damen Shiprepair Vlissingen: Naar Vlissingen NS Station - Vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur. Naar Portaal van Vlaanderen Terneuzen Vanaf 09.00 uur tot 16.30 uur.

Terneuzen Liftal Hijstechniek Vlissingen Maritiem & Logistiek College de Ruyter Multraship B.V. Nieuwe Sluis Terneuzen Nouvall Engineering Services B.V. OOS International Ovet BV Pfauth Logistics B.V. Radio Holland Rijkswaterstaat Zee en Delta Sloe Centrale bv St The Mission to Seafarers Tempo-Team Werk Servicepunt Terneuzen Yara Sluiskil Zeeland Port Promotion Council Zeeland ReďŹ nery Zeeland Seaports ZMC B.V. / STT B.V.

WWW.ZPPC.NL

Naar Portaal van Vlaanderen Terneuzen: Vanaf Damen Shiprepair Vlissingen Vanaf 09.00 uur tot 16.30 uur.

Vanaf Portaal van Vlaanderen: Naar Damen Shiprepair Vlissingen Vanaf 09.00 uur tot 16.00 uur. Alle bussen rijden op het hele en halve uur.


OPEN HAVENDAG

5

ZEELAND 2016

Heros Sluiskil is specialist in ‘urban mining’ Bestek, kettingen, medailles, munten, plaquettes en een jeu-de-boules bal; directeur Arie de Bode stalt een kleine collectie restmetalen voorwerpen uit om zijn verhaal kracht bij te zetten. “Er zit voor tonnen aan metaal en ijzer in bodemas, het restant van huisvuil uit verbrandingsovens. Wij verwerken jaarlijks 650.000 ton huisvuil, het afval van 6 miljoen mensen.” Bij Heros Sluiskil weten ze hoe dat moet. Door urban mining wint het 8 procent ijzer en 2 procent metalen terug en verwerkt het de overige stoffen onder meer tot granulaat voor de wegenbouw. door Annet van de Ree De core business van het bedrijf is die verwerking van bodemas tot geschikt ophoogmateriaal voor wegen- en infrastructuur. Het product ‘AEC-Bodemas’ mag volgens de ‘Green Deal verduurzaming AEC-Bodemas’ met de overheid tot 2020 in deze vorm worden geleverd, maar het moet in de toekomst schoner. Dat betekent investeren in nieuwe technieken. “We hopen natuurlijk wel dat deze Zeeuwse bouwstof gebruikt wordt in de regionale wegenbouw. Ook leveren we nu al de schone granulaatvariant Granova, grondstof voor beton en asfalt.” Heros Sluiskil werkt volgens de eisen van de CO2 prestatieladder en heeft als motto

Duurzaam denken en doen. Bustour Op de Open Havendag staat een bustour gepland over het terrein van het bedrijf. Een gids legt uit hoe er bij Heros wordt gewerkt. “Uitstappen met een grote groep mensen is niet mogelijk vanwege de veiligheidsvoorschriften”, legt De Bode uit. De bus rijdt via de oude Provinciale weg over het Heros terrein en steekt daarna door naar Yara. De gids van Portaal van Vlaanderen vertelt tijdens de tour het verhaal van de oude cokesfabriek en het nieuwe Heros Sluiskil, een bedrijf uit Roosendaal, dat hier haar nieuwe thuisbasis vond. “Direct aan het water met eigen kade, een fors terrein met alle ruimte voor opslag, een industriële omgeving met kansen voor slimme samenwerking met omliggende bedrijven, het klopte helemaal.” Vertrouwd uitzicht Gelukkig is het oude kantoorpand behouden gebleven met het industriële interieur met hoge stalen kozijnen, glas in lood en ijzeren balustrades. Zelfs de industriële tegelvloer is blijven liggen. De beeldbepalende groene hijskranen aan de kade moeten er wel aan geloven. Ze staan in de weg. Dit tot verdriet van sommige inwoners van Sluiskil. Maar niets blijft hetzelfde, ook niet in de Zeeuwse havens.

Heros Sluiskil haalt ijzer en metalen uit afval en verwerkt andere stoffen tot granulaat voor de wegenbouw. FOTO: SKY PICTURES

Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

Heros Sluiskil Afvalrecycling vast 75 en flexibel 25 Oostkade 5, havennr. 1225, 4541 HH Sluiskil www.heros.nl

Europees marktleider voor roestvast staal Op de Open Havendag is er in het havengebied van Terneuzen een rondrit per bus naar het complex van de glastuinbouw aan de Axelse Vlakte en de aangrenzende bedrijven van Outokumpu, Yara en Heros. Frank de Meijer is naast vicepresident van Outokumpu ook bestuurslid van ZPPC. “Het fundament is het havenbedrijfsleven. ZPPC is een netwerk- en promotie organisatie voor de havenbedrijven. Met ruim 120 participanten is ZPPC het cement tussen alles en iedereen die direct en indirect belang heeft bij de Zeeuwse havens.” door Henk van de Voorde In het najaar zet de netwerkclub koers naar de Axelse Vlakte voor een bedrijfsbezoek aan Outokumpu. Begin van het jaar was ZPPC te gast bij Century Aluminum in Vlissingen. In 2015 werd een bezoek gebracht aan Zeeland Refinery in Vlissingen Oost en Multraship in Terneuzen. Zilveren jubileum Outokumpu viert volgend jaar haar zilveren jubileum aan de Axelse Vlakte. Gestart met de behandeling van 40.000 ton staal in 1992 is Outokumpu uitgegroeid tot een logistieke draaischijf Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

van allure. In 2015 is de kaap van een miljoen ton staal genomen. In 2014 heeft Outokumpu het Duitse Inoxum overgenomen, waardoor het Europees marktleider werd op het gebied van roestvast staal, ondanks overproductie in de staalmarkt en bedreigingen vanuit het Verre Oosten.

De grootste fabrieken van Outokumpu op het gebied van de productie van roestvast staal staan in Finland, Zweden en Engeland. De locatie in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone is zowel een productie- als een logistiek verlengstuk van de fabriek in het Finse Tornio. Wekelijks meren vanuit Finland gemiddeld vier zeeschepen met rollen staal af aan de kade in Westdorpe. Van het totale volume staal wordt 400.000 ton verwerkt tot halffabricaten en eindproducten. De rollen staal worden in Zeeuws-Vlaanderen op maat gesneden, geknipt, verpakt en verzonden. Daarnaast is de vestiging ook distributeur van 150.000 ton staal gereed product vanuit Finland. Vervolgens worden de roestvast stalen strips en platen via de weg, spoor en binnenvaart wereldwijd gedistribueerd naar de klanten. Ze vinden hun toepassing in de constructiesector, petrochemie, civiele techniek en voedingsmiddelenindustrie.

Outokumpu Haven & industrie, behandeling staal 150 in Zeeuws-Vlaanderen Finlandweg 1, 4550 AB Westdorpe www.outokumpu.com

Elke week leveren zo’n vier zeeschepen rollen staal af uit Finland. FOTO: OUTOKUMPU


        

       

      

                          

        

                                  

      

      

                 

     


OPEN HAVENDAG

7

ZEELAND 2016

Ervaar de grootheid van de werf Iedereen die een klein beetje bekend is in Vlissingen, weet Damen Shiprepair te vinden. Het enorme grijze overdekte dok met de herkenbare blauwe letters en op de achtergrond reusachtige kranen en schepen, is al van grote afstand een herkenningspunt in het Vlissingse havengebied. Niet alleen de Zeeuwen zelf, ook schepen vanuit alle delen van de wereld weten deze scheepswerf te vinden. door Rachel van Westen Nederland is een sterke speler op maritiem gebied en Damen vervult een belangrijke rol in deze internationale bekendheid. Op de Vlissingse werf worden schepen onderhouden, gerepareerd en zelfs omgebouwd. Met name op het gebied van scheepsombouw heeft Damen al een heel aantal bijzondere projecten voltooid, zoals het verlengen van de poten van een boorplatform op 170 meter hoogte, de refit van vistrawler Afrika en de ombouw van dive support vessel Seawell. Slimme oplossingen “We zitten hier in een relatief duur deel van de wereld”, legt bedrijfsdirecteur Jeroen Heesters uit. “We moeten het dus echt hebben van efficiency en slimme oplossingen. Tijd is geld, zeker in de maritieme wereld. De day rate van een schip loopt al snel op tot tienduizenden dollars per dag. Het is dus van het grootste belang om de klus zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ombouwen van schepen is niet uniek, de manier waarop wij het doen wel. We werken innovatief om iets snel voor elkaar te krijgen. Hoe groter en complexer het project, des te meer kan het lonen om ervoor naar

Bij Kloosterboer staan duizenden pallets met fruit zoals sinaasappels en grapefruits uit Zuid-Afrika en appels en peren uit Chili. FOTO: HANNIE SCHOT

Een kijkje nemen op de werf van Damen Shiprepair is een indrukwekkende belevenis. FOTO: LEO DE WOLF Nederland te varen.” Damen Shiprepair Vlissingen beschikt over drie uitstekend uitgeruste droogdokken, met inbegrip van een overdekt droogdok met een lengte van 215 meter en een doorvaarthoogte van 51 meter. Tijdens de Open Havendag mogen bezoekers een kijkje nemen op de scheepswerf van Damen. Er worden rondleidingen gegeven in de CO2 neutrale zonnetrein, zodat de bezoekers een beeld krijgen van de industrie en de grootheid van de werf kun-

nen ervaren. “Het is leuk om mensen die vaak van een afstand naar een bedrijf kijken, het nu eens van dichtbij te kunnen laten zien en ervaren”, Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

vindt Jeroen Heesters. “Als haven van Zeeland doen we het hartstikke goed. Hier mogen we als Zeeland best trots op zijn.”

Damen Shiprepair Vlissingen Shiprepair & Conversion 148 Ritthemsestraat 500, 4389 PA Ritthem www.damenshiprepair.com/vlissingen

Er gaat een wereld open bij Kloosterboer Altijd al eens willen rondlopen in zo’n enorme vriescel? Of een kijkje willen nemen achter de schermen van een groot logistiek bedrijf? Tijdens de open havendag zet Kloosterboer haar deuren open voor bezoekers, zodat u met eigen ogen kunt zien wat er allemaal komt kijken bij het transport van goederen. door Rachel van Westen Kloosterboer is een logistieke dienstverlener in de grootste zin van het woord, maar de specialisatie van dit bedrijf is de opslag van zogeheten geconditioneerde goederen, dus alles wat gekoeld en ingevroren is. Het heeft geen uitleg nodig dat de opslag van deze goederen, zeker in de warme zomermaanden, enorm veel energie kost. Daarom wordt er hard gewerkt aan een energieproject, waarbij Kloosterboer in samenwerking met Delta vier windmolens zelf bouwt. Op die manier is Kloosterboer straks voor ruim vijftig procent zelfvoorzienend. De eerste windmolen is al gereed en deze is ook te bewonderen tijdens de open havendag. Wetenswaardigheden Om u de mogelijkheid te geven zoveel mogeNaam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

lijk van Kloosterboer te zien, worden er tijdens de open havendag busritten gemaakt over het bedrijventerrein. De bussen vertrekken om 10.00, 11.30, 13.00 en 14.30 uur en kaarten voor de bus zijn verkrijgbaar op het terrein van Damen. Wees er snel bij, want vol is vol. Tijdens de busrit worden er leuke wetenswaardigheden verteld over het bedrijf en mag u af en toe uitstappen. U wordt zelfs in de gelegenheid gesteld om even in de vriescel te kijken. Neem dus maar een warm vest mee, want het is daar maar liefst -20 tot -25 graden. Daarnaast mag u ook even de fruitterminal inlopen. Hier ziet u al het fruit dat normaalgesproken in de supermarkt ligt, maar dan in enorme hoeveelheden. In plaats van enkele kratjes, staan hier duizenden pallets met fruit zoals sinaasappels en grapefruits uit Zuid-Afrika en de appels en peren uit Chili. Grote kans dat het fruit dat hier is opgeslagen, straks bij u thuis op de fruitschaal terechtkomt. Het moderne blendstation, waar diverse fruit- en vruchtenconcentraten worden verwerkt tot smoothies of multivitaminedrankjes, wordt ook niet overgeslagen. Kortom, er gaat een wereld voor u open tijdens het bezoek aan Kloosterboer.

Kloosterboer Opslag en logistieke dienstverlening Wereldwijd 650, 250 in Vlissingen Finlandweg 10, 4455 TE Nieuwdorp www.kloosterboer.com


18 JUNI

OPEN

HAVENDAG

ZEELAND 2016 09.00 - 16.00 UUR Damen Shiprepair Vlissingen & Portaal van Vlaanderen Terneuzen Op de kades staat het tussen 09.00 en 16.00 uur bol van activiteiten, presentaties en demonstraties en zullen een 30 tal (haven) bedrijven zich presenteren. Alles is ook vanaf het water te bekijken tijdens een havenrondvaart. Volg voor de locatie de wegbewijzering. Er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Meld je bij aankomst bij het infopunt

BOW Terminal/ Kloosterboer

1. BOW Terminal / Kloosterboer – bezoek

Damen Shiprepair Vlissingen

Op het Open Havendagterrein is de mog

Damen Shiprepair Vlissingen via een ro Aanmelden voor alle bedrijfsbezoeken in de centrale tent.

Havenrondvaart Beleef de haven vanaf het water.

Stap aan boord voor de havenrondvaa Kom op tijd want vol = vol.

Mini-zonnebootrace Maak in Vlissingen zelf ter plekke je eigen bootje op zonnecellen en doe mee aan de wedstrijd!

en ontvang informatie over de diverse activiteiten!

e

ng ssi Vli

Oostsluis

Bezoek Outokumpu, Heros en Yara Vanuit Terneuzen 52

N2

is er tussen 10.00 uur en 14.30 uur de mogelijkheid om o.a. in

de keuken van Outokumpu

Heros en Yara te kijken via e

rondleiding per bus. Tijden

Toren

tour kom je op plaatsen wa anders dicht blijven.

Westsluis

Portaal van Vlaanderen Zeevaartweg 11

Bezoek het Portaal van

Brugkelder Brugk Brug

en meld je aan voor een

sluizencomplex, de ron rt

aa dv

n Ro

Terneuzen

Portaal van Vlaan

Kanaalzone of de rond


& Sloecentrale open voor publiek

Parkeerplaatsen

k per bus

Opstapplaats shuttlebussen

2. Sloecentrale – bezoek per bus

Fietsenstalling

n

Uitgifte kaarten rondleiding, rondvaarten

gelijkheid om een kijkje te nemen bij

Start bezoek Cormorant en rondvaarten

ondleiding per zonnetreintje.

Helicoptervluchten (tegen betaling)

Go es

bij de betreffende stands

Multraship Cormorant

art.

Evenemententerrein

en Hav

Tent

1 01

a rec Ho

0R ses em itth at

tra

en

500

d Ron

rt vaa

Damen Shiprepair Vlissingen Ritthemsestraat 500 Vlissingen-Oost

Vlissingen

havennummer 1010

Dok 3

u,

een

ns die

aar deuren

nderen Vlaanderen

n bezoek aan het

ndleiding door de

dvaart door de haven!


Yellow & Finch Publishers is the Vlissingen, Netherlands-based, full-service publishing house geared to the maritime world. We turn out a trendsetting portfolio of independent magazines focused on the maritime industries. We also have our Y&F Services division which provides tailor-made communications packages. Are you an ambitious writer looking to expand your horizons? Is writing compelling content your thing? Then apply for

Native-English Editor YOUR ROLE You’ll write and edit content for our trade journals varying from brief news articles to in-depth interviews and technical articles. You will also be asked to write content for communications material (press releases, brochures, web text, etc) for Y&F Services. Duties will include: – Collecting/sourcing of information – Writing news and articles – Creating and developing new themes – Proof-reading and editing copy – Collecting and selecting images – Close monitoring of industry trends and developments

(30-36h)

YOUR SKILLS – Native English speaker – Good command of the Dutch language. – Proven experience (expert writing skills, editing and copywriting abilities) – Knowledge of the maritime, shipbuilding and/or offshore industries is an advantage – Thinking and working at a higher professional education level – Accurate, independent, organized, flexible and willing to learn – Must live in the Dutch province of Zeeland or be willing to move to the province of Zeeland

WE OFFER – An independent position in a small enthusiastic team working in an open atmosphere – Diverse responsibilities rewarded with a competitive salary INTERESTED? Send a résumé and letter of motivation to charles@ynfpublishers.com. To learn more about our company and this position, visit our website www.ynfpublishers.com or contact: Charles van den Oosterkamp, via +31 (0)118 473398

              

            

 

SCHRIJF JE NU IN! PROGRAMMA



        

           

   



3 (!'@ 12' A2G@! 0!*8%) (>; #! 9*%!&!'@G2*!,

F" .2@!G#2E 5- ;='> %"!'@ #! 9*%!&!'@G2*! #! #!=G!' @>;#!'D #! F"!' 721!'#2E+ @ZVZ7 <>Y>> KTK <6Y>> IIP /IVK I W9K 9259V T59V :9A9 IV29/9 9X9/KP2;2K92KM\

.9 CXT9;9VKPZX9 2M 99V I2K9PMK 59ZGZV;99P:9 5ZM59MKTT/K9 9X9/KP2;2K92KM;9VKPZX9 W9K

;9VKPZX9 =9A2;4K259V[ (V /TPK9 K20: AIXX9V F20 I 99V 5T9:9 2V:PI/ 59G9V GZV :9 F9P/2V5 GZV :9 ;9VKPZX9 W2::9XM 99V <FHC/?4C4H: 9V ?$BF9464?[ @9P:9P /IV 09 09 TS59:ZV9 /9VV2M W9K99V K9MK9V 2V :9 Q,Z;KM % ,25IP9MO 4T9/[ L20 G9PKP9/ MKZZK 9P 99V G9PPZMM9V:9 5PT9V9 +TT:29\=Z5 TS I K9 FZ;4K9VD ?2XK I :9 ;9VKPZX9 A29VR 'TW :ZV VZZP 49K J9VKPZX9 TVKWT9K2V5MSIVK GZV :9 HS9V )ZG9V:Z5 59X959V TS 49K K9PP92V GZV C;49X:9STTPK E9SZPZK29F9P7 ZZV :9 E2KK49WM9MKPZZK 6>> 2V @X2MM2V59V\HTMK! 4ZG9VVIWW9P <><>[ )29P /IVK I A2;4 ZZVW9X:9V =20 :9 MKZV: GZV :9 CXT9;9VKPZX9 GTTP 99V =9AT9/[

99V ;ZSZ;2K92K GZV 13> W95ZFZKK[ )29PW99 /IVV9V KF99 W2X0T9V 4I2M4TI:9VM FTP:9V GTTPA29V 2V 4IV :Z59X20/M9 9V9P529=94T97K9[ .9 CXT9;9VKPZX9 4997K 99V A99P /TPK9 TSMKZPKK20:[ -9V 9259VM;4ZS :29 5T9: GZV SZM /TWK 2V 99V G9PZV:9P9V:9 9V9P529WZP/K[ -V9P529 I2K VZKIIPX20/9 =PTVV9V $F2V: 9V ATV" 4997K :9 XZZKMK9 0ZP9V 99V 9VTPW9 GXI;4K 59VTW9V[ .9A9 WZV29P GZV TSF9//9V /ZV :9 ;TVK2VIUK92K 2V X9G9P2V5 V29K ZXK20: 5ZPZV:9P9V[ #T /ZV :9 F2V: 5ZZV X2559V T7 /ZV :9 MKPTTW=94T97K9 TVG9PFZ;4KM S29/9V[ .9 MV9X492: GZV :9 CXT9;9VKPZX9 =29:K :ZV I2K/TWMK[ .9 CXT9;9VKPZX9 2M 99V 0T2VK G9VKIP9 GZV 9V9P529P9IM -., 9V 49K #99IFM9 9V9P529=9:P207 .-&BN[ .9 ;9VKPZX9 2M (CH <8>>< $W2X29I" 9V H)CNC <1>>< $G92X25492:" 59;9PK2*;99P:[

1/("/'/87 0*/#/# "30/8 5/ (*)# 09# & )998 /# +/5 *7 ./8!%*2+5 //# -/%0*- %/-*5*$95*/4/,*)7 $// 5/ #/$/#6


OPEN HAVENDAG

11

ZEELAND 2016

‘Ook als de wind gaat liggen, hebben we energie nodig’ In het havengebied, aan de zeedijk van Ritthem, staan twee heldergroene gebouwen van de Sloe Centrale. Maar wat gebeurt er eigenlijk bij dit bedrijf achter die hoge hekken? Tijdens de Open Havendag kunt u het zelf komen bekijken en hier lichten we alvast een tipje van de sluier op. door Rachel van Westen De Sloe Centrale is een gasgestookte elektriciteitscentrale. Hier wordt op een geavanceerde manier gas omgezet in elektriciteit voor het Franse bedrijf IDF en voor het Zeeuwse bedrijf Delta. In de huidige tijd heeft de energiemarkt het zwaar en dan rijst ook gelijk de vraag: Heeft deze manier van elektriciteit opwekken nog toekomst in de tijd dat energie uit zon en wind een enorme toevlucht neemt? “Absoluut”, antwoordt general manager Christian Berger. “De zon schijnt niet altijd en ook als de wind gaat liggen, hebben we nog steeds elektriciteit nodig. Bovendien kan de stroombehoefte onverwachts pieken. In die gevallen kunnen we profiteren van de enorm snelle opstarttijd van de Sloe Centrale. Het is een prachtige, efficiënte en schone manier om energie op te wekken. Natuurlijk komt er bij verbranding CO2 vrij, maar de manier waarop er energie wordt opgewekt in de Sloe Centrale is vele malen schoner dan bijvoorbeeld in een kolencentrale.” Trots op bedrijf Christian Berger is duidelijk trots op dit geavanceerde bedrijf en op de mensen die hier werken. “Aan de ene kant hebben we de techniek, maar aan de andere kant hebben we mensen die met veel professionaliteit de machines bedienen. Dat

De gasgestookte Sloe Centrale is een mooi staaltje techniek. FOTO: EVERT VAN MOORT

het, ook in deze moeilijke tijden, nog steeds zo goed gaat met de Sloe Centrale, is niet alleen te danken aan de techniek, maar zeker ook aan de kennis en inzet van de mensen die hier werken. We zijn allemaal erg trots op ons bedrijf en willen dan ook graag mensen uitnodigen om te komen kijken tijdens de Open Havendag.” Tijdens de Open Havendag, op zaterdag 18 juni, rijden er tussen 10.00 en 15.00 uur bussen vanaf

het terrein van Damen Shiprepair naar de Sloecentrale. Naast rondleidingen, waarbij deze unieke centrale van binnen is te zien, wordt er een Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

interessante expositie getoond. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor opgeven bij de stand van Sloe Centrale op het terrein van Damen.

Sloe Centrale Energie Productie- en leveringsbedrijven 47 Albanieweg 10, 4389 PR Ritthem www.sloecentrale.nl

Forse impulsen voor de chemische industrie Via een rondrit per bus in de Kanaalzone worden op de Open Havendag belangstellenden in de gelegenheid gesteld om een kijkje te nemen bij Yara Sluiskil. Een gids geeft dan uitleg over de productiesite van de kunstmestgigant, terwijl bezoekers kunnen aanschouwen hoe de verschillende producten worden verladen. door Henk van de Voorde Yara, dat een toonaangevende rol speelt in de wereldwijde duurzame voedselvoorziening, maakt ammoniak van de basisgrondstof aardgas. Van de combinatie ammoniak en CO2 wordt ureum geproduceerd, dat een breed pallet aan toepassingen heeft in diverse sectoren. Naast ureum worden ook grote volumes salpeterzuur, nitraatmeststoffen, CO2 en Air1geproduceerd. De fabrieken van Yara Sluiskil behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld. Medio maart was onder leiding van minister Henk Kamp van Economische Zaken de start voor de bouw van Ureum8. De nieuwe fabriek vergt een investering van een kwart miljard euro. Veiligheid Vijf jaar eerder is met de bouw van Ureum7 voor 420 miljoen euro geïnvesteerd. Sinds de komst van deze Ureum7 fabriek, verwerkt de onderneming veel meer ammoniak in Sluiskil. Daardoor is het vervoer van ammoniak over de Westerschelde drastisch teruggedrongen en de externe veiligheid verder verbeterd. Bovengenoemde investeringen zijn unieke impulsen voor deze tak van

De productielocatie van Yara Sluiskil in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. FOTO: YARA SLUISKIL

de chemische industrie, die in heel Europa onder druk staat. “De innovatieve reactortechnologie wordt met Ureum8 voor de eerste keer grootschalig toegepast. Het feit dat deze technologie bij ons opgeschaald wordt en niet elders in de wereld, geeft aan dat het moederbedrijf veel vertrouwen heeft in onze productielocatie”, verklaart Jon Sletten, algemeen directeur van Yara Sluiskil. Broeikasgasreductie Door de investering in Ureum8 kan een forse

stofreductie worden behaald, terwijl Yara Sluiskil in de afgelopen tien jaar al een broeikasgasreductie van 60 procent realiseerde, bij een toename van de productie met anderhalf miljoen ton. Naam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

Ecologie en chemie hoeven helemaal niet strijdig met elkaar te zijn. Dat de natuur hand in hand kan gaan met de industrie, bewijst Yara Sluiskil met een aantal projecten.

Yara Sluiskil Chemie 600 Industrieweg 10, 4541 HJ Sluiskil www.yara.nl


12

Een mooie toekomst in de

ZEEUWSE HAVENS

Scholieren zijn vaak meer gericht op sport en cultuur, terwijl de kans op een mooie baan juist vele malen groter is in de techniek en de logistiek. In samenwerking met Het Huis van de Techniek, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is er op de Open Havendag Zeeland volop aandacht voor technische opleidingen en beroepen. Wellicht kunnen er diverse matches worden gemaakt tussen werkzoekenden en bedrijfsleven. “Jong en oud wordt op de Open Havendag inzicht gegeven in de economische waarde van de havens van Vlissingen, Terneuzen en Borsele voor de regio en welke mogelijkheden ze verschaffen op het gebied van werk. Vacatures moeten duurzaam kunnen worden ingevuld. Op de Open Havendag organiseren we in samenwerking met ‘de Zeeuwe Werkkamer’ (Werk Service Punten en UWV) een ‘zij-instromers-project’ voor werkzoekenden die belangstelling hebben voor een functie bij een van de havenbedrijven”, aldus Dick

Schipper, directeur van het Huis van de Techniek. Deze organisatie werkt samen met alle Zeeuwse onderwijsinstellingen en honderden bedrijven om leerlingen een goed inzicht te geven in de mogelijkheden die een keuze voor techniek biedt. Projecten Vanaf 2020 dient wetenschap & techniek in ieder curriculum te zijn opgenomen zodat leerlingen al vanaf jonge leeftijd hiermee kennismaken. “Daarom hechten wij als Huis van de Techniek er zoveel waarde aan om bij de Open Havendag betrokken te zijn en jongeren kennis te laten maken met de kansen die daar liggen. Jaarlijks leggen zo’n 2500 Zeeuwse leerlingen een bedrijfsbezoek af in de haven. Dat is heel belangrijk voor de bedrijven. Onbekend maakt immers onbemind. En zoals alle havens liggen ook de Zeeuwse havens buiten het blikveld van de meeste jongeren”, aldus Dick Schipper, die deel uitmaakt van de Werkgroep Open Havendag.

Mini Zonneboot Race 17 teams uit heel Zeeland zullen tijdens de Open Haven Dag deelnemen aan de Zeeuwse Mini Zonneboot Race. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs hebben op school zonnebootjes ontworpen met hulp van jonge medewerkers van de bedrijven, verenigd in Vrienden voor Elektrotechniek. De zonnebootjes zijn met veel creativiteit ontworpen en gebouwd van piepschuim, plastic flessen of houten blokken en zullen het op 18 juni in Vlissingen tegen elkaar op nemen. De hoofdprijs is voor het team met het bootje dat het snelste vaart. Daarnaast is er ook een prijs voor het mooiste, creatiefste bootje. Drones Moderne technologie is volop aanwezig in de havens. Vandaar dat er in Vlissingen ook demonstraties worden gegeven met drones. Jongeren kunnen zelf eens proberen hoe een en ander werkt. Verder zijn er demonstraties van ‘rope rescue’: het redden van mensen die op grote hoogten (zoals


OPEN HAVENDAG

13

ZEELAND 2016

17 teams uit heel Zeeland zullen deelnemen aan de Zeeuwse Mini Zonneboot Race.

Huis van de Techniek Prijzen zijn er voor het snelste en creatiefste bootje. in kranen of windmolens) in de problemen zijn gekomen. Een vaak onzichtbare, maar tegelijkertijd zeer belangrijke schakel in de havens, is de brandweer. De jeugdbrandweer Vlissingen geeft workshops van het blussen van brandjes. Vanzelfsprekend zal ook het Maritiem en Logistiek College ‘de Ruyter’ van ROC Scalda aanwezig zijn om informatie te geven over maritieme, technische en logistieke opleidingen. Misvatting Voor iedere gemeente is techniek belangrijk, ook als er geen bedrijf als Dow, Yara, Kloosterboer of Verbrugge binnen de grenzen is. “Als bijvoorbeeld de kassa het niet doet bij een recreatiebedrijf is er al gauw een elektromonteur nodig en is techniek ineens heel belangrijk. Mensen zouden de cruciale rol van techniek in onze samenleving beter moeten beseffen. Het is een misvatting dat havenwerk vandaag de dag vooral van doen heeft met vuil werk. Van een logistiek medewerker, zoals een havenwerker tegenwoordig meestal wordt genoemd, wordt veel kennis over de ladingbehandeling verwacht. Voor het plannen van de goederenstromen en in orde maken van alle documenten, de begeleiding van buitenlandse werknemers, het onderhoud van de geavanceerde werktuigen en het ontwikkelen

van nieuwe markten is men actief op zoek naar jongeren met een MBO- HBO- en zelfs universitaire kwalificatie.” Meisjes in de techniek Het aantal Zeeuwse meisjes en vrouwen in de techniek loopt sterk achter bij de landelijke cijfers. “We willen laten zien hoe mooi, innovatief en uitdagend een carrière in de techniek kan zijn, juist ook in de internationale wereld van de havens. In Zeeland kiezen relatief gezien de meeste jongeren voor een technisch profiel. De winst is dus vooral te halen bij de meisjes. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze in diverse opzichten heel geschikt zijn voor een baan in de techniek. Meisjes zijn vaak creatief, communicatief vaardig, werken secuur en kunnen goed in teamverband functioneren”, legt Dick Schipper uit.

Naam instelling: Sector: Adres: Tel: E-mail: Website:

Huis van de Techniek Educatie Zeelandlaan 2 Terneuzen 0115-724993 info@huisvandetechniek.nl www.huisvandetechniek.nl

Het Huis van de Techniek bundelt projecten die jongeren stimuleren om een toekomst in de techniek te kiezen. Het probeert een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Met het project Bedrijf+School wordt concreet invulling gegeven aan de wisselwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Centraal is een database van ruim 300 Zeeuwse ondernemingen die door scholen benaderd kunnen worden voor bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, gastlessen, stages en docentstages op technisch gebied. Vanuit het bedrijfsleven zijn er veel uitgestoken handen. Die zouden volgens Dick Schipper door het onderwijs veel beter opgepakt kunnen worden. Onbekend maakt onbemind. Vaak hebben de kinderen er geen benul van dat een banaan per schip uit bijvoorbeeld Costa Rica is aangekomen in de haven van Vlissingen-Oost, een paar maanden bij Kloosterboer in de koelcel heeft gelegen en vervolgens via de groenteboer of de supermarkt thuis in de fruitmand terechtkomt; of per koelauto of binnenvaartschip doorvervoerd wordt naar België, Frankrijk of Duitsland. Wat gebeurt er met het staal van Outokumpu? En waar gaan al die Zeeuwse uien en aardappelen naar toe? Wat is de rol van een loods? Door educatieve projecten probeert het Huis van de Techniek leerlingen ervaringen op te laten doen, die ze hun verdere leven zullen bijblijven.


Hallenbouw • staalconstructies • onderhoud en renovatie

GEZOCHT: Projectleider / Werkvoorbereider Staalbouw m/v Reageren kan via: info@ibs-hallebouw.nl

WWW.IBS-HALLENBOUW.NL

KATOEN NATIE LOGIPARK BV KATOEN NATIE WESTERSCHELDE BV Savoyaardsweg 1, Haven 101 4542 PM Hoek-Terneuzen Tel. 0115-466453

  

   Zeeland Refinery produceert kwalitatief  

hoogwaardige olieproducten met een voort-

 

durende zorg voor veiligheid en milieu.

Wilt u meer weten, kijk op www.zeelandrefinery.nl       

 

                    

 

   

                      

                        

                   

              

                     

                                           

                    

          


OPEN HAVENDAG

15

ZEELAND 2016

CEO Jan Lagasse (links) en commercieel directeur Dick Gilhuis van Zeeland Seaports. FOTO: OSCAR VAN BEEST

‘Er gebeurt fascinerend veel in de haven’ Onbekend maakt onbemind. “Met de Open Havendag willen we openheid verschaffen aan burgers en bedrijfsleven in de regio Zuidwest. Er gebeurt fascinerend veel in de Zeeuwse haven. Door dat met eigen ogen te aanschouwen ontstaat meer waardering en wordt men als het ware ambassadeur van de haven”, aldus CEO Jan Lagasse van Zeeland Seaports. door Henk van de Voorde De uit Knokke afkomstige Vlaming is inmiddels twee decennia in Nederland werkzaam, waarvan de laatste twee jaar bij Zeeland Seaports. “Het is een mooie haven en een belangrijk onderdeel van de reële economie. In al zijn verscheidenheid is de haven veel complexer dan iedereen denkt.” Hij wijst erop dat het, om ook op termijn concurrerend te kunnen zijn in de Hamburg-Le Havre range, van groot belang is om mensen te interesseren voor een havengerelateerde baan of opleiding. Zeegebonden overslag De zeegebonden overslag is in 2015 met 5 procent gedaald tot 33 miljoen ton. Voornaamste redenen waren de onverwacht vroegere sluiting van de EPZ kolencentrale, de lage olieprijs en enkele langdurige onderhoudstops bij bedrijven in de haven. Opvallend is de toename in het breakbulk was 25 procent en de overslag van containers is zelfs met ruim 75 procent gegroeid. “In ons beste jaar was de zeeoverslag 35 miljoen ton. Maar ‘tonnages’ zijn niet de belangrijkste parameter. Projectlading zorgt voor relatief wei-

nig tonnage, maar voor veel toegevoegde waarde. Andersom zorgen containers voor veel tonnage, terwijl ze soms weinig toegevoegde waarde creëren. De toegevoegdewaarde-activiteiten in de Zeeuwse haven is met 5 miljard euro relatief hoog. Zeeland Seaports boekte in 2015 een netto resultaat van 8 miljoen euro, zodat we weer een gezond havenbedrijf zijn”, zegt Lagasse. Daardoor kan Zeeland Seaports zich blijven richten op nieuwe infrastructuur en nieuwe bedrijvigheid. “Maar ook op bestaande bedrijvigheid”, zegt de CEO met nadruk. “Bestaande spelers ontwikkelen zich steeds verder. Zo hebben Yara Sluiskil en Dow Chemical fors geïnvesteerd in nieuwe fabrieken en bedrijven als Verbrugge, Heerema en Kloosterboer hebben eveneens plannen om uit te breiden. Vopak heeft vorig jaar in zes nieuwe opslagtanks geïnvesteerd, goed voor een uitbreiding van capaciteit van 40 procent, wat gelijk staat aan 300.000 ton per jaar.” Gronduitgifte Er is vorig jaar door Zeeland Seaports 40 hectare grond in erfpacht uitgegeven, terwijl in het nieuwe Strategisch Masterplan wordt uitgegaan van gemiddeld 20 hectare per jaar. Uitgifte van grond is een belangrijke vooraankondiging van toename van bedrijfsactiviteiten en daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Ook in het duurzame glastuinNaam bedrijf: Sector: Aantal werknemers: Adres: Website:

bouwgebied naast Yara Sluiskil hebben verschillende glastuinbouwers concrete plannen om uit te breiden. “Het ziet er naar uit dat het aantal kassen in 2017 verdubbeld zal zijn tot tweederde van het hele gebied. Het terrein aan de Axelse Vlakte begint aardig vol te geraken, waardoor er honderden nieuwe arbeidsplaatsen bij kunnen komen.” Duurzaamheid De havengebieden van Terneuzen en Vlissingen lopen voorop in de uitwisseling van grondstoffen tussen bedrijven. Door strategische clustering van bedrijven wordt mogelijk gemaakt dat reststoffen van het ene bedrijf grondstof zijn voor het andere bedrijf. Zo wordt Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen door WarmCO2, een joint venture van Zeeland Seaports en Yara, voorzien van restwarmte en rest-CO2, afkomstig uit het productieproces van de kunstmestgigant. Daardoor wordt jaarlijks 55 miljoen kuub aardgas uitgespaard, wat 135.000 ton CO2 reductie oplevert. Het is daarmee het meest duurzame glastuinbouwgebied in Noordwest Europa. Medio maart verrichtte minister Kamp van economische zaken de openingshandeling van de nieuwe fabriek Ureum8 van Yara Sluiskil. Aansluitend ondertekende de minister samen met de Pro-

Zeeland Seaports Haven & industrie 90 Schelpenpad 2, 4531 PD Terneuzen www.zeelandseaports.nl

Motor van Zeeuwse economie De bedrijvigheid in het havengebied vormt de motor van de Zeeuwse economie, met een toegevoegde waarde van miljarden euro’s. Bijna een kwart van de Zeeuwse werkgelegenheid is direct of indirect gerelateerd aan de havens van Vlissingen, Terneuzen en Borssele, goed voor tussen de 30.000 en 35.000 banen. Met ruim 15.000 bezoekers was de 6e Open Havendag in juni 2014 een groot succes. ZPPC en Zeeland Seaports, de beide organisatoren, hopen dit aantal op de 7e editie van zaterdag 18 juni te evenaren.

vincie Zeeland, NV Economische Impuls, Zeeland Seaports, DOW, ICL-IP, Yara en Gasunie Transport Services een Green Deal. “Die markeert de start voor een regionale waterstofrotonde, waarbij chemiebedrijven onderling waterstof uitwisselen via pijpleidingen. DOW heeft waterstof over als restproduct bij het kraakproces en bedrijven als Yara en ICL-IP hebben waterstof juist nodig als grondstof voor hun eindproducten. Deze clustering is een succesvol voorbeeld van industriesamenwerking binnen het Smart Delta Resources Platform (SDR)”, aldus Dick Gilhuis, commercieel directeur van Zeeland Seaports. Offshore Hij wijst tevens op het ‘track record’ en nieuwe kansen van de Zeeuwse haven op het gebied van de offshore. Daarbij speelt de strategische ligging van Vlissingen Oost ten opzichte van Groot-Brittannië een grote rol, evenals de uitgebreide kennis en ervaring van Zeeuwse bedrijven met betrekking tot de groeimarkt van de ‘renewables’.


MULTRASHIP MAKES THE DIFFERENCE

MULTRASHIP ZOEKT

PROFESSIONALS Wegens continue groei versterken wij ons team:

KAPITEINS M/V HAVENEN ZEESLEEPDIENST

STUURMANNEN M/V ZEESLEEPDIENST

                                                               

                                                  

HOOFDWERKTUIGKUNDIGEN M/V HAVEN- EN ZEESLEEPDIENST                                                

WWW.MULTRASHIP.COM/RECRUITMENT +31 (0) 115 645 000 (24/7)

REAGEREN:            

WWW.MULTRASHIP.COM

WIJ VRAGEN:                               PERSOONLIJKE KENMERKEN:               WIJ BIEDEN:                                            

MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE T.A.V. MEVR. J. NUIJTEN-MULLER SECRETARIAAT@MULTRASHIP.COM

POSTBUS 72 4530 AB TERNEUZEN

+31 (0) 115 645 000 (24/7)

          

Open havendag special 2016  
Open havendag special 2016  
Advertisement