Page 1

E-NOVICE MLADIH PROJEKTNIH MANAGERJEV

3. številka

UVODNIK

V NADALJEVANJU PREBERITE

Spoštovani bralci! Po poletnih počitnicah smo s prvim oktobrom zakorakali v novo študijsko leto 2013 / 2014 v katerem bodo Mladi projektni managerji ponovno zelo aktivni. Kot je že v navadi je pred pričetkom študijskega leta prišlo do določenih organizacijskih sprememb, več si lahko preberete v nadaljevanju.

Mladi Projektni Managerji (MPM) v letu 2013/2014 Novim izkušnjam naproti v Ljubljani Uvodno srečanje v Mariboru

Tokrat prvič objavljamo napoved z datumi uvodnih srečanj, ki bodo potekala v Ljubljani in Mariboru. Projektni timi uvodnih srečanj so že dodobra zavihali rokave, da bodo novim članom predstavili možnosti za svoj razvoj na področju projektnega managementa.

LO MPM MB v letu 2012/2013

V aktualnih e-novicah predstavljamo tudi povzetek našega lanskoletnega dela, vključno s poročili najbolj odmevnih dogodkov 11. dneva projektnega managementa v Ljubljani ter Projektnih dnevov EPF v Mariboru. Ljubljančani so se pred koncem študijskega leta odpravili še po projektne izkušnje v okviru ekskurzije na Primorsko, napovedujemo pa tudi ekskurzijo v London, ki bo potekala marca leta 2014. Lll Pregled dogodkov v preteklem študijskem letu zaključujemo s poročilom o zaključku leta, ki je potekalo v Mariboru. Še posebej pa vas vabimo k branju poročila o študiju v tujini, ki se ga je udeležila naša članica Tamara ter poročila o športnem turnirju.

Projektni dnevi EPF 2013

11. Dan projektnega managementa

Na Primorsko po projektne izkušnje Napoved ekskurzije v London Poročilo zaključka v letu 2013 Poročilo: Študij v tujini Turnir »Pod vedrim nebom«

Za konec ponovno predstavljamo certificiranje IPMA® SloCert, ki za MPM člane ponuja dodatne ugodnosti. Rok Petje

IPMA® SloCert


Mladi Projektni Managerji v letu 2013/2014

Lovro Krajnc

V organizaciji MPM-a je prišlo v letu 2013 do večjih sprememb, z namenom, da bo MPM deloval še bolje. V nadaljevanju si lahko preberete, katere spremembe so se zgodile v podmladku Slovenskega Združenja za Projektni Management. V prihodnje bosta v Sloveniji namesto treh, dva lokalna odbora, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Lokalni odbor Cerknica bo odslej združen z ljubljanskim odborom. Poleg že omenjenih sprememb pa bo prišlo tudi do spremembe v organiziranosti MPM Slovenija. S sprejetim sklepom, da bomo v Sloveniji imeli dva lokalna odbora, se je sočasno sprejelo, da bomo imeli izvršilni odbor MPM Slovenija. Le-ta bo štel pet članov, in sicer bodo v njem predsednik/ca in podpredsednik/ca obeh lokalnih odborov, kot peti član izvršilnega odbora pa bo koordinator za mednarodno dejavnost. Prav tako so bile izvedene volitve v lokalnih odborih. Lokalni odbor Ljubljana bo v naslednjem letu vodil Primož Duh. Podpredsednica je postala Špela Petraš. V lokalnem odboru Maribora ostaja predsednik Lovro Krajnc, prav tako pa ostaja podpredsednica Maruša Fujs. Llllk Kontakti lokalnih odborov: Maribor: mb@mpm.si Ljubljana: lj@mpm.si


Novim izkušnjam naproti v Ljubljani!

Špela Petraš

Novim izkušnjam naproti! S tradicionalnimi projekti, novimi člani in drugačnimi izzivi … Prihajajoče študijsko leto prinaša nekaj stalnic, prav tako pa nekaj novosti. V začetku študijskega leta pripravljamo promocijo po faksih in spremljajoči projekt, o katerem boste več izvedeli preko naše Facebook strani in v naslednji izdaji e-novic. Že zdaj pa vas vabimo, da se nam pridružite na informativnem sestanku MPM LJ, ki bo potekal 15. oktobra ob 18. uri v prostorih Ekonomske fakultete v Ljubljani (P-008). Na sestanku boste lahko izvedeli več o naših projektih, delovanju, ugodnostih članstva in ostalih prednostih, ki jih prinaša aktivno delovanje v sekciji MPM. V študijskem letu 2013/14 načrtujemo izvedbo že tradicionalnih projektov, kot so Dan projektnega managementa, strokovna ekskurzija, okrogla miza, delavnice, predavanja uspešnih projektnih managerjev in strokovni ogledi uglednih podjetij. Prav tako načrtujemo humanitarni projekt in aktivno sodelovanje s podjetji na projektih (namig najdete v enem izmed prejšnjih člankov), nekateri projekti pa so še v nastajanju. Seveda smo odprti tudi za projektne predloge vseh naših članov, o katerih nas lahko obvestite na informativnem (ali katerem drugem) sestanku, lahko pa nam tudi pišete na lj@mpm.si. Se vidimo jeseni! Llllk


Vabilo: Okrogla miza in Uvodno sreÄ?anje v Mariboru

Rok Petje

Llllk


Pregled dogajanja v LO Maribor v preteklem letu!

Lovro Krajnc

V zadnjem letu smo se v Lokalnem odboru Mladi Projektni Managerji Maribor (v nadaljevanju LO MPM MB) srečali z mnogimi izzivi. Intenzivno delo se je pričelo že v mesecu juniju. Razpisali smo nekatere projekte, od katerih bi še posebej izpostavil uvodni dan LO MPM MB, ki se je zgodil v oktobru. Uvodni dan LO MPM MB smo si zamislili nekoliko drugače, in sicer so bile na začetku krajše predstavitve, sledila pa je okrogla miza z uglednimi gosti. Le- ti so bili g. Marko Uplaznik iz BSH Nazarje, d.o.o., g. Tadej Krošlin iz Gorenje Surovina, d.o.o., ga. Marinka Vovk iz Okoljskega raziskovalnega zavoda ter glasbenik EMKEJ. Okroglo mizo je povezoval g. Igor Vrečko. Kot sem že omenil se je dogodek pričel s krajšimi predstavitvami. Najprej se je predstavilo delovanje LO MPM MB in MPM-a nasploh. Nato je predsednica Young Crew Croatia Gordana Blaževič predstavila njihovo delovanje. Posebno čast pa smo imeli, da je nekaj besed o naši krovni organizaciji, IPMA Young Crew, povedal prav predsednik podmladka IPMA, in sicer g. Daniel Collado-Ruiz. Raznolikost projektov je pomembna, da lahko domala vsak član najde svoj pravi projekt. V LO MPM MB dajemo posebno pozornost projektom v sodelovanju s podjetji. V letu 2012/2013 smo sodelovali oz. še sodelujemo (nekateri projekti se še niso zaključili) s podjetji BSH Nazarje, d.o.o., KOPA računalniški inženiring, d.d., Kovinarstvo Bučar (Bučar Drago, s.p.) in Unitur-jem (Unior, d.d.). V letu 2013 so se Llllkprojekt, na katerem se prikaže predvsem odvili tudi Projektni dnevi 2013. To je zelo pomemben uporaba projektnega managementa v praksi. Pomemben pečat v letu 2012/2013 pa je pustil mednarodni smučarski vikend na Kopah. Smučanja so se udeležili poleg slovenskih MPM-ovcev še kolegi iz Avstrije, Španije in Hrvaške. To je bila dogodek, kjer smo lahko spoznali, kako delujejo kolegi v drugih državah. Prav tako pa se je porodilo dosti novih idej, kako bi lahko mednarodno še bolje sodelovali. Ne smemo pozabiti niti na celostno grafično prenovo strani, kakor tudi na pridobitev novega logotipa MPM. Nova podoba bo pripomogla še k večji prepoznavnosti, nenazadnje pa je nova spletna stran veliko bolj prijazna za uporabo. Poleg »komunikacije« preko spletne strani, ne smemo pozabiti na sestanke članov. Pomembno je, da so le-ti dobro izpeljani. Redne sestanke smo v zadnjem letu imeli mesečno. Na večino sestankov smo povabili nekoga iz prakse. S tem smo želeli ponuditi našim članom možnost spoznanja nekih novih znanj oz. izkušenj nekoga, ki že ima dolgoletne izkušnje s projekti. Menim, da je to bil pomemben korak za naprej in da se bo v prihodnosti še izboljšal način sestankov in bodo tako člani imeli od vsakega rednega sestanka LO MPM MB.Na koncu bi rad dejal, da smo tik pred poletjem naredili še nekaj več za prepoznavnost in pripadnost MPM-u. Za vse, ki so želeli smo izdelali majice MPM. Verjamem, da bomo podobne projekte za prepoznavnost MPM-a v prihodnje izpeljali še večkrat. Da se je vse zgoraj navedeno izpeljalo, je bil potreben projektni tim. Rad bi se zahvalil vodstvenemu timu za vso prizadevnost in enaka zahvala gre vsakemu članu LO MPM MB posebej. S takšno prizadevnostjo bo, ne samo LO MPM MB, ampak MPM Slovenija rastel še naprej.


11. Dan projektnega managementa: razkrite sledi do uspešnih projektov

Špela Petraš

Letošnja zgodba Dneva projektnega managementa se je začela na enem izmed prvih sestankov MPM LJ. Našla se nas je ekipa dvanajstih entuziastov, ki smo iz 11. DPM želeli potegniti nekaj več in pripraviti res izvrstno prireditev. V teh kriznih časih vsi govorijo le o težavah in neuspehih, mi pa smo, kot večni optimisti, želeli pokazati tudi pozitivno plat, namreč da je s trdim in dobrim delom, kakovostnimi idejami in pravimi ljudmi mogoče nasprotovati krizi ter pripraviti odlične in uspešne projekte, kar smo videli tudi na slovenskem poslovnem prostoru. »Na sledi uspeha« je tako postala naša šestmesečna rdeča nit za celoten projekt. Šest mesecev je izjemno hitro minilo in preden smo se lahko popolnoma zavedali, da je Dan D, 24. april, pred vrati, smo že pripravljali dvorano, urejali prizorišče ter pakirali darila za udeležence in govorce. Dogodek je otvoril takratni predsednik sekcije, Sebastjan Gornjec, zbrane pa so nagovorili še: naš mentor, doc. dr. Aljaž Stare, prodekanja Ekonomske fakultete, red. prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, kasneje pa tudi predsednik Združenja za projektni management, mag. Andrej Kerin. Po jutranji debati o učinkovitih projektnih timih so se pod sloganom »Na sledi uspeha« nato predstavili različni slovenski projekti, ki jim je skupen dober projektni načrt, še boljši management in uspešni pristopi k realizaciji, kar so na zanimiv način orisali udeležencem. Poseben potencial v slovenskem turizmu kaže 50 milijonov evrov vreden projekt Smučišče 2864, ki za Bohinjsko Bistrico ne pomeni le turističnega preskoka, ampak ima velik pomen tudi za zaposlovanje domačinov. Trenutno v Bohinj ECO Resortu sicer že zaposlujejo precej domačinov, vendar bi z dokončanim projektom lahko bilo zaposlenih kar 87 % ljudi iz lokalnega okolja. Vendar pa ni vse tako rožnato, saj dolgotrajni zakonodajni oziroma birokratski postopki zavirajo nadaljnji razvoj in dokončanje projekta. Z enakim problemom se srečujejo tudi v filmski industriji, saj so v Vertigo Emotionfilmu za dva filma Gremo mi po svoje skupaj potrebovali kar 10 let, da so ju lahko PROSLlllk posneli.


11. Dan projektnega managementa: razkrite sledi do uspešnih projektov

Špela Petraš

Odličen in izjemno koristen projekt za študente že leta pripravljajo na Fakulteti za strojništvo, kjer študentje tekmujejo s Formulo Student z drugimi fakultetami iz tujine – od projektnega načrtovanja, konstrukcije, poslovne taktike, tehnične odličnosti ter do same vožnje, pospeškov, vzdržljivosti in hitrosti formule. S formulo tekmujejo tudi po najbolj znanih dirkališčih F1, kot so Silverstone, Redbull ring in Hockenheim, ter dosegajo odlične rezultate. Izvrstnih projektov tako profitnih kot tudi neprofitnih organizacij pa ne manjka niti na področju kulinarike. S Project je dober primer socialnega podjetništva, ki z inovativnimi podjetniškimi idejami pridobiva sredstva, s katerimi nato izšola kuharske mojstre v svoji S akademYi. V podjetju Jezeršek pa med drugim pripravljajo kratke kuharske tečaje (Akademija Jezeršek), pri čemer skušajo s svojimi drugačnimi, inovativnimi pristopi slediti trendom v svetu, a hkrati ostajati drugačni od ostalih. Na okrogli mizi, kot zadnjem dejanju konference (pred tem se je odvila še delavnica o ustvarjalnosti), je za dobro vzdušje poskrbel karizmatičen g. Peter Frankl (lastnik in odgovorni urednik časnika Finance), ki je predstavnikom podjetij Hella Saturnus Slovenija, Litostroj Power, Tushek supercars in NEC Cerknica postavljal tudi nekoliko provokativna vprašanja. S slednjimi so udeleženci okrogle mize zbranim v dvorani dali jasne odgovore o njihovih pogledih na projektni management, o poslovanju svojih podjetij ter o sodelovanju z različnimi državami in o njegovih razlikah glede na kulturo teh držav. Za konec so govorci okrogle mize spregovorili o svojih sanjskih projektih. Vsi so se vsi strinjali, da če delaš nekaj v čemer uživaš, se ne počutiš, kot da hodiš v službo; če si ponosen na to, kar delaš, potem živiš svoj sanjski projekt oziroma sanjsko življenje. Na dan dogodka smo tako uživali ob pogledu na zadovoljne in novih znanj želje obraze udeležencev, ki so z zanimanjem poslušali zgodbe, anekdote in projekte govorcev. Čeprav je bilo udeležencev nekoliko manj, kot smo jih pričakovali, so ti nadomestili nezapolnjene sedeže v dvorani, saj so postavljali številna zanimiva vprašanja, želeli so izvedeti čim več in so uživali v predstavitvah drugačnih, nenavadnih projektov slovenskih organizacij. Zaključek DPM je bila pogostitev za govorce in obiskovalce. Slišali smo nemalo pohval, predlogov za sodelovanje in drugih lepih besed, ki so poplačali šestmesečno usklajevanje, načrtovanje in neprespane noči ter so nam dale energijo in motivacijo za prihodnje projekte. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo našemu mentorju, doc. dr. Aljažu Staretu za njegove koristne nasvete in pomoč, prav tako pa gre zahvala celotni ekipi DPM 2013 in seveda vsakemu članu projektnega tima posebej. Torej – Anja, Dašo, Emina, Eva, Gorazd, Katja, Melita, Nataša, Primož, Slobodan, Špela M. in Špela P., hvala vam!


PROJEKTNI DNEVI 2013

Rok Tkavc

Mladi projektni managerji (sekcija Slovenskega združenja za projektni management) v sodelovanju z Inštitutom za projektni management Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor in magistrsko usmeritvijo »Strateški in projektni management« te fakultete, smo v letu 2013 organizirali že četrte Projektne dneve Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor (Projektni dnevi EPF 2013). S Projektnimi dnevi EPF 2013 smo želeli prispevati k vzpostavljanju močnejših vezi med študenti, podjetji in fakulteto/univerzo. Tako smo s tem dogodkom podjetja, gospodarstvo in širše okolje (ponovno) opozorili, da smo študentje vedoželjni ter ambiciozni in sposobni sodelovanja oziroma izvajanja različnih vrst projektov. Osrednja tema letošnjih Projektnih dni EPF 2013 je bila »Projekti in strategije za svetlejšo prihodnost«, s katero smo se bolj usmerili v iskanje odgovorov na vprašanja kako projekte in strategije razumeti in obvladovati v prihodnje, katerim projektom dati prednost, kako sodelovati pri projektih in podobno…vse v smeri zagotavljanja ponovnega vzpona, vendar ne samo gospodarstva, pač pa celotne družbe! V sklopu tematike dogodka smo izbrali tudi govorce, ki so bili večinoma predstavniki mlajše generacije managerjev, športnikov, kulturnikov in so Llllk na zanimiv način predstavili svoje poglede na načrtovanje strategij in izvedbo projektov, ter s tem dokazali, da mislijo drugače kot že nekateri starejši ter uveljavljeni managerji. S tem smo želeli javnosti predstaviti tudi naše vodilo letošnjih Projektnih dni EPF 2013, da naj nenormalno ponovno postane normalno. Govorci na Projektni dnevih EPF 2013 so bili: Andrej Bauman (direktor RK Maribor), Katja Šeruga (odgovorna urednica časnika Večer), Boštjan Gorjup (mladi manager leta 2012 ter direktor gospodarjenja v BSH), Kristina Kočet (direktorica podjetja Tiko Pro), Matej Avanzo (direktor reprezentanc in pomočnik generalnega sekretarja KZS), Tone Partljič (slovenski pisatelj), EMKEJ (mariborski reper), Roman Didovič (pomočnik programskega direktorja za analize Evropske prestolnice kulture 2012) ter Andrej Božič (direktor Steklarne Hrastnik).


Na Primorsko po projektne izkušnje

Špela Petraš

Tradicionalna celodnevna strokovna ekskurzija, v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, je letos potekala na Primorskem. 19 projektnih managerjev se je 23. maja ob 8. uri zjutraj z avtobusom odpravilo proti Ajdovščini. Pot z avtobusom je bila en izmed zabavnejših delov ekskurzije, saj so se na njem sklepala nova poznanstva, odvijali so se zanimivi pogovori, tako poslovni/študijski kot zasebni, predvsem pa ni manjkalo dobre volje udeležencev. Slednji smo na ekskurziji pridobili (kot na večini projektov MPM) nova znanja o projektnem managementu v praksi na različnih področjih – gradbenem, kulinaričnem, vinarskem in pivovarskem. Najprej smo obiskali Petrič d. o. o., ki se ukvarja z zaključnimi gradbenimi deli, kot so cestne varnostne, protihrupne in protivetrne ograje ter suhomontažna gradnja. Sprejel nas je g. Zmago Petrič, direktor podjetja, ki nas je popeljal v svet gradbeništva – lovljenje razpisov in rokov, usklajevanja, načrtovanje podrobnosti ter drugih izzivov projektnega managementa v spremenljivem prostoru gradbenih del. Pred kosilom smo se ustavili v Pivovarni Pelicon, kjer sta nas sprejela nasmejana Matej Pelicon in Anita Lozar, ustanovitelja pivovarne. Gre za start up podjetje treh mladih, ambicioznih ljudi, ki odpirajo obrtno pivovarno, ki bo varila piva vrste ale različnih stilov in širila zavest o kulturi pitja piva na Primorskem. Pivo Llllkso na trg poslali na začetku leta 2013, za predstavitev njihove zgodbe, pa so si izbrali Slovencem malo manj znani Kickstarter. Nato smo obiskali restavracijo Dama, kjer smo se najprej okrepčali s kosilom, ki smo ga že nestrpno pričakovali. Po kosilu so nas pričakali Ana Strnad, direktorica S Project-a, Eva Zupan, vodja S Akademye, in Matevž Slokar, idejni vodja S Project-a. Podrobneje so nam predstavili svoj projekt socialnega podjetništva, ki je usmerjen na ranljive skupine mladih med 18. in 25. letom starosti, ki so predčasno opustili izobraževanje ali po šolanju niso dobili dela. Namen njihovega delovanja je izobraževanje in razvoj mladih iz socialno ogroženega okolja, da se jih motivira ter najde zaposlitev. Ogledali smo si tudi njihove prostore, kjer se odvija socialno podjetništvo in poslušali različne zgodbe uspešnih projektov ter projektov, ki jih načrtujejo v prihodnosti. Morda bomo del teh tudi MPM-ovci. A več o tem kdaj drugič. Na poti domov smo si iz avtobusa ogledali mesto Vipava, ki je znano po vinogradih in odličnih vinih, zato smo se seveda ustavili še na degustaciji vin v Vinoteki Vipava. Pričakala nas je prijazna Maja Hladnik iz TIC Vipava, ki nam je predstavila kulturo pitja, poizkusili smo različne vrste vin, nekateri tudi malce preveč. Nekaj čez šesto uro smo se odpravili nazaj proti Ljubljani, utrujeni, a polni novih znanj, nasvetov iz prakse in poznanstev. Tisti, ki se letos ekskurzije niste mogli udeležiti, ste lepo vabljeni, da se nam pridružite prihodnje leto.


NAPOVED: EKSKURZIJA V LONDON 2014

Maruša Fujs

Mladi projektni managerji tudi v letu 2014 organiziramo strokovno ekskurzijo. Tokrat nas pot v mesecu marcu vodi v London, ki velja za enega izmed najpomembnejših poslovnih, kulturnih, političnih ter izobraževalnih središč na svetu in je po številu mednarodnih prihodov najbolj obiskano mesto na svetu. Prvi dan pohajkovanja po Londonu bo namenjen zahodnemu delu mesta, natančneje Piccadilly Circus, ki velja za središče umetnosti, zabave in nakupovalnih središč. Pot bomo nadaljevali proti Trafalgar Square-u, ki velja za enega izmed najlepših in najmogočnejših trgov z bogato zgodovino na katerem se odvijajo najrazličnejši dogodki od umetnosti, športa ter številnih zabavnih aktivnosti. Skozi St. James Park se bomo sprehodili do Buckingham-ske palače, kjer domuje britanska kraljeva družina. Naslednji dan se bomo odpravili na ogled podjetja – BBC Broadcasting House, kjer se bomo pobližje spoznali z delom in največjimi ter najodmevnejšimi projekti na eni izmed najpomembnejših nacionalnih televizij na svetu. Pogledali bomo tudi v »Newsroom« in ostale studie, najpogumnejši pa se bodo lahko preizkusili v branju novic, napovedi vremena in športnem pregledu. V nadaljevanju dneva si bomo ogledali The London Eye, Westminster Bridge, Big Ben, House of Parliament, Westminster Abbey, 10 Downing Street, pot pa zaključili v National Gallery, kjer si bomo ogledali Llllk slikarske umetnine iz vsega sveta od 14. stoletja dalje. Tretji dan avanture v Londonu bomo začeli na najdaljši in najbolj oblegani nakupovalni ulici - Oxford Street. Pot skozi več kot 2 km dolgo ulico nas bo vodila do znamenitih londonskih »Royal parkih«. Dan bomo tako preživeli ob ogledu in druženju v Hyde Parku, kjer si bomo ogledali Marble Arch, Princess Diana Memorial Gardens, Albert Memorial in Royal Albert Concert Hall. Po postanku v muzejih (Natural History Museum, Science Museum in Victoria & Albert Museum) bomo pot nadaljevali do Harrodsa – največjega nakupovalnega centra v Londonu. Vsi oboževalci legendarne skupine The Beatles pa se bomo mimo London Beatles Store in Sherlock Holmes Museum odpravili na Baker Street. Pot bomo nadaljevali mimo Madame Tussauds do Regents Park-a. Dan bodo zaključili v British Museumu. Naslednji dan bomo po pravem English Breakfastu pot nadaljevali na Savoy Street, ki velja za edino ulico v Veliki Britaniji, kjer se lahko vozi po desni strani. V nadaljevanju si bomo ogledali St. Paul's Cathedral, Mansion House, Bank of England, Monument to the Great Fire of London in Towor of London. V nadaljevanju sledi še sprehod čez znameniti londonski most iz druge polovice 19. stoletja, ki je imel predvsem trgovski pomen – Tower Bridge ter ogled enega izmed novodobnih simbolov Londona - stolpnice The Shard. Avanturo po Londonu bomo v okrožju South Bank ob reki Temzi zaključili v OXO Tower.


Zaključno srečanje mariborskih MPM-ovcev

Maruša Fujs

V mesecu juniju smo mariborski MPM-ovci zaključili uspešno leto. Mesečne sestanke in razmišljanje o projektih smo zamenjali za bolj neformalno druženje v sproščenem in tudi športnem duhu. Priključil se nam je še ljubljanski del MPM-a in tako smo se dobili v športni opremi v Športno rekreacijskem centru Fontana. Dekleta in fantje smo se razdelili na dve ekipi in se pomerili v odbojki. Po dvourni prijateljski borbi za zmago smo se odpravili proti restavraciji Mango, kjer smo se najprej odžejali po napornem športnem popoldnevu, nato pa naše lačne želodce napolnili še z odlično pripravljeno hrano. Ob pečenem lososu, rižotah, solatah z oreščki in ostalih dobrotah, smo nazdravili še Adrijaninemu rojstnemu dnevu, ki ga je imela prav na dan našega zaključka. Druženje smo nadaljevali v centru Maribora in v kavarni Piranha ob odličnih koktejlih zaključili prijeten dan. Čeprav MPM-ovci ne počivamo, saj projekti trajajo tudi čez poletje, smo vseeno veselo nazdravili topli večerni sapici oziroma poletju, ki se je bližalo. Po poletnem oddihu pa bo spet čas za napenjanje možgančkov, spopadanje z novimi izzivi in iskanju Llll rešitev za naše projekte. Zelo veseli bomo novih članov, ki se nam bodo v jeseni pridružili ter sodelovali pri projektih, in se neutrudno borili v zaključnem turnirju odbojke spet naslednje leto.


Poročilo: Študij v tujini

Tamara Baniček

Študij v tujini prinesel je veliko novih, težkih, ampak tudi srečnih trenutkov. Čeprav je mesto moje ERASMUS izmenjave bilo oddaljeno le 50-60 kilometrov od Maribora, kulturne razlike so bile vidne, že od prvega dne. Predavanja so se začela v drugem tednu marca in mi je bilo takoj jasno, da ne bo tako lahko kot sem si jaz predstavljala, saj mi vsaki predmet prinaša le 4 ECTS točke. Profesorji so bolj zahtevni, študenti pa bolj motivirani od naših. Zdelo se mi je, da študenti v Avstriji res nimajo časa „živeti”, saj zraven študija vsi že imajo delo v svoji stroki. Razen izpitov velik problem so mi predstavljali mesečni stroški. Povprečno za mesečne stroške sem rabila 700 do 800 eurov. ERASMUS dotacija je dovolj, da pokrije stroške skoraj povprečne samske sobe v študentskem domu. Ugotovila sem, da s polovico denarja zapravljenega v Grazu za en mesec, v Mariboru lahko živim celi mesec več kot odlično. Študenti v Sloveniji imamo subvencionirano hrano in lahko jemo vsak dan dva krat v različnih restavracijah. Tudi dobrih žurk, mednarodnih večerji in izletov ni manjkalo. V roku petih mesecev, spoznala sem Llllše vedno odličen stik, čeprav se nahajajo v veliko število tujih študentov in z nekaterimi ohranjam drugih državah in na različnih kontinentih. Če bi spet bila na začetku, pri izbiri ERASMUS študija, spet bi izbrala isto, saj je izkušnja neprecenljiva in odpira nove možnosti za zaposlitev.


Turnir »Pod vedrim nebom«

Marijan Bilić

Turnir »Pod vedrim nebom« je dogodek, ki ga je mogoče opisati v treh besedah: sonce, šport in druženje. Sama ideja za tovrstni dogodek izhaja iz športnih turnirjev, ki se v času poletja odvijajo v Pomurju. Nekaj izmed njih je že tradicionalnih (Švicanje, dnevno nočni turnir v malem nogometu v Melincih, športni turnir v Gornji Radgoni….). Tako smo se tudi mi odločili organizirat tovrstni dogodek v prestolnici Prekmurja, s to razliko, da smo združili vse tri najbolj priljubljene poletne športe (košarka, odbojka na mivki, mali nogomet) skupaj! Ideja je bila velika: veliko število ekip, veliko obiskovalcev in celodnevno druženje, ki pa je zaradi slabega vremena in prepoznega datuma dogodka splavala po vodi. Tako smo turnir izvedli brez odbojke na mivki, v malem nogometu sta se v prijateljskem dvoboju pomerile dve ekipi, nekaj več uspeha smo pa imeli pri košarki, kjer se je za prvo mesto potegovalo 6 ekip. Kljub malo slabšemu začetku turnirja »Pod vedrim nebom«, je naš cilj, da ga organiziramo tudi prihodnje leto ter upamo, da bo čez nekaj let postal tradicionalen turnir, ki bo s svojo organizacijo in izvedbo ter programom pritegnil veliko število ljudi.


IPMA SloCert

Kristijan Pukšič

International Project Management Association (IPMA) je mednarodna organizacija, ki deluje na področju projektnega managementa in Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je ena od članic te organizacije. V okviru IPMA poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom IPMA SloCert. Certifikat je listina s katero nosilec izkazuje svojo usposobljenost - kompetentnost za zmožnost uporabe potrebnega znanja in/ali veščin ter primernost osebnostnih lastnosti za uspešno in učinkovito obvladovanje projektov. IPMA certifikati pridobljeni v Sloveniji so veljavni po vsem svetu in enakovredni IPMA certifikatom pridobljenim kjerkoli drugje. Koristi IPMA mednarodnega certifikata za posameznike, ki delujejo na področjih projektnega managementa – pridobitev mednarodno veljavnega dokazila o ustreznih kompetencah za uspešno obvladovanje projektnega dela ter s tem zagotovitev možnosti hitrejšega razvoja lastne poklicne kariere. Člani MPM se lahko prijavite na nivo D (certificirani vodja projektne naloge), kjer lahko dva od članov MPM koristita popust v višini 80 % in 60 % redne cene. Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat je, da mora imeti znanja z vseh področij ICB kompetenc (tehnične, vedenjske kompetence, kompetence projektnega okolja). Pred oddajo prijave je potrebno vašo prijavo oddati na komisijo MPM, ki bo v skladu s sprejetim pravilnikom ocenila vašo prijavo in vloge. Člana, ki bosta zbrala najvišje število točk bosta lahko koristila posamezne popuste. Dodatne informacije o samem IPMA SloCert programu, postopkih prijave, obveznostih kandidatov, cenikih in posameznih izpitnih rokih so na voljo na spletni strani programa. Informacije lahko prejmete tudi na elektronskem naslovu slocert@zpm-si.com.


E-NOVICE MLADI PROJEKTNI MANAGERJI Sekcija Slovenskega zdru탑enja za projektni management

www.mpm.si

Lokalni odbor Maribor: mb@mpm.si

Lokalni odbor Ljubljana: lj@mpm.si

Naslov: Slovensko zdru탑enje za projektni management Sekcija Mladi projektni managerji Stegne 7, 1000 Ljubljana

Pohvale, predlogi in pripombe glede e-novic: mb@mpm.si Oktober, 2013

3. MPM E-novice  

3. MPM E-novice

Advertisement