Page 1

NOVIČKE ZPMS

JUNIJ 2019

DOBRODELNI KONCERT DAN ZA ROCK RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019 70. OBLETNICA USTANOVITVE SVETA EVROPE ZAKLJUČNA PRIREDITEV EVŠ MEDNARODNI DAN DRUŽIN 50. LET - MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE


DOBRODELNI KONCERT DAN ZA ROCK Magični dobrodelni koncert Dan za rock Na Kongresnem trgu v Ljubljani je v soboto, 8. junija, ob 20-letnici programa POMEŽIK SONCU®, odmeval dobrodelni koncert – DAN ZA ROCK. Glavna zvezda večera je bil pevski zbor Rock mulčki, ki je združil moči s svojimi vzorniki iz sveta glasbe in osvojil koncertne odre skupaj z - Vlado Kreslin, Grega Skočir (Big Foot Mama), Hamo (Tribute 2 Love), Tina Marinšek, Čedahuči, Rudi Bučar, Fed horses in Sara Lamprečnik. Rock mulčki so nastopili s svojim bendom - Rok Hozjan, Tilen Stepišnik, Damir Pavlič in Urban Grabenšek, pridružili pa so je jim tudi otroci iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in New Jersey mamice. Zveneča imena slovenske pop in rock glasbe s pevsko spremljavo Rock mulčkov so dokazano porok za dobro glasbo, vrhunsko energijo, navdušeno občinstvo in iskreno dobrosrčnost. Bliža se konec šolskega leta in počitnice že trkajo na vrata. Vsi mi smo bili otroci in vsi mi smo se veselili počitnic, morja, nepozabnih dogodivščin … Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se zavedamo, da so mnoge družine v stiski, ker otrokom dragocenih počitnic žal ne morejo omogočiti, zato smo se odločili ponoviti lanskoletni dobrodelni koncert, ker želimo na stiske družin opozoriti čim več ljudi in čim večjemu številu otrok tudi pomagati. V dopoldanskem času smo tako na Kongresnem trgu skupaj z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok – ZLRO, Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Vič Rudnik, podjetjem Lidl Slovenija (generalni sponzor dogodka Dan za rock) in podjetjem Lek (sponzor programa Pomežik soncu®), pripravili številne delavnice, gledališke predstave, pevske nastope in druge animacije za najmlajše. V večernem delu pa je zborovodja Rock mulčkov in ravnatelj Osnovne šole Nove Jarše, Emir Jušič, tako kot lansko leto, izpeljal čudovit in ganljiv koncert, ki nas je vse zelo prevzel. Na odru smo prisluhnili tudi himni ZPMS – Eno srce, ki jo je z zborčkom zapela Lana Eror, nekdanja učenka OŠ Nove Jarše. Ob zaključku koncerta je vse zbrane nagovorila tudi ga. Darja Groznik, predsednica ZPMS, pridružila se ji je še ga. Tina Cipot, vodja oddelka Korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija in ZPMS izročila simbolični ček za brezplačno letovanje otrok s posebnimi potrebami in za njihove spremljevalce, za 229 dni. Korenine humanitarnega programa POMEŽIK SONCU® segajo v leto 1999, zato letos obeležuje že 20 let delovanja. Na ZPMS smo v vseh teh letih zbrali več kot dva milijona evrov in na letovanje peljali več kot 10.000 otrok popolnoma brezplačno. V Sloveniji namreč še vedno živi kar 49.000 otrok pod pragom revščine. In prav ti otroci imajo na organiziranih počitnicah ustrezno oskrbo, mnogo spodbud za raznorazne aktivnosti, ustvarjalnost in gradnjo svoje pozitivne samopodobe. Tako še vedno pozivamo vse, da pošljejo SMS s ključno besedo POMEZIK5 na 1919 in prispevajo 5 EUR ali pokličejo na 090 93 30 93 in prispevajo 1,25€ za letovanja otrok iz socialno ogroženih družin. Foto: Barbara Zajc


Uradni plakat dogodka DAN ZA ROCK


MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO OBJAVILO JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJ IN PROFESIONALIZACIJO NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA 2019 Dne 24.5.2019 je Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019. Kot navajajo na spletni strani Ministrstva za javno upravo, je predmet javnega razpisa sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih vlog subvencioniralo: • SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah • SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah Skladno z vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, opredeljeno v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, so cilji javnega razpisa naslednji: • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor, • dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva, • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev, • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju, • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo, • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.


50. DRŽAVNO SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV ZGODOVINE V OTROŠKEM POČITNIŠKEM DOMU PACUG Srečanje je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja V letu letošnjem šolskem letu so mladi raziskovalci zgodovine raziskovali na temo „JUHUHU, počitnice so tu! Letovanje otrok in družin v preteklosti.« Kot vsako leto, je tudi letos prisostvovalo skoraj 300 učencev zadnje triade iz cele Slovenije, na zaključnem državnem srečanju pa je bilo skoraj 100 udeležencev iz 22ih osnovnih šol. Vse zbrane v Pacugu je uvodoma pozdravila dr. Monika Kokalj Kočevar, predsednica Komisije za delo zgodovinskih krožkov, mlade je obiskala tudi Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, s prisotnostjo pa je podporo programu izkazal še podžupan Občine Piran, g. Gabrijel Franco. Darja Groznik, predsednica ZPMS je mlade nagovorila: „Vesela sem, da smo se zbrali na tak dan, ki kliče po počitnicah, po morju ... počitnice so, če govorim zase, verjetno najlepši del leta. Danes sem v zborniku Zveze prijateljev mladine Slovenije brala članek o tem, kako je prišlo do programa Mladi raziskovalci zgodovine, o tem, kako bi bila zgovodina bolj priljubljen predmet v šoli, da bi nekako navdušil otroke, da bi sami raziskovali dogodke in dogajanje ... program, ki danes praznuje 50 let, je dokaz, da so se takrat pravilno odločili. Dokaz ste tudi vi, učenke in učenci, ki ste se poglobili v to, kakšne so bile počitnice nekoč. Čestitke vsem, tudi mentorjem in mentoricam ter komisiji. Vsi skupaj dokazujete, da je zgodovina zanimiva reč in to ste ponovno dokazali skozi odlične naloge.”

V šolskem letu 2018/2019 je Komisija prejela 25 raziskovalnih nalog in na podlagi vnaprej znanih kriterijev (število in starost članov, izvirnost, literatura in viri, primerjava izbranih gradiv, sistematičnost, pravilno citiranje virov, pravilno dokumentiranje slikovnega gradiva) podelila 15 zlatih in 10 srebrnih priznanj. V dopoldanskem delu srečanja so mladi ustvarjalci v treh skupinah predstavili svoje raziskovalne naloge ter v svojih predstavitvah izrazili izvirnost, poznavanje zgodovine ter članom komisij odgovorili na številna vprašanja. V soboto pa so se udeleženci odpravili na ogled mesta Piran in v Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. V prihodnjem šolskem letu bodo mladi raziskovali o poklicih v preteklosti.


MEDNARODNI DAN DRUŽIN 15. maja je bil mednarodni dan družin, ki ga je razglasila Generalna skupščina OZN leta 1994. Vsako leto ima ta dan osrednjo temo – letošnja je bila »Družine in podnebni ukrepi v povezavi s 13. ciljem trajnostnega razvoja« (Families and Climate Action: Focus on SDG13). ZPMS je obeležila ta dan že petindvajseto leto zapored. V tem času smo dan družin razširili na Teden družin od 15. do 22. maja. V sodelovanju z različnimi kulturno-umetniškimi organizacijami smo pripravili vseslovensko akcijo »Za družine brezplačno«, ko so muzeji in galerije ves teden ali pa določen dan v tem tednu nudili družinam brezplačen vstop. Nekaj aktivnosti so pripravila tudi naša društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji. Hvala vsem sodelujočim v tej naši že »tradicionalni« vsakoletni akciji!

Osrednja tema letošnjega mednarodnega dneva družin je bila: »Družine in podnebni ukrepov povezavi s 13. ciljem trajnostnega razvoja« Vsakoletno obeleževanje mednarodnega dneva družin odraža pomen, ki ga mednarodna skupnost pripisuje družinam in njihovi vlogi v družbi. Od sprejetja »Agende za trajnostni razvoj do leta 2030«(septembra2015), ki predstavlja zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjšanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije, so dogodki ob mednarodnem dnevu družin vedno povezani z vlogo družin in družinskih politik pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja (še posebej od 1.do 5. cilja ter 16. cilj). Letošnja tema pa se je osredotočala na 13. cilj trajnostnega razvoja - podnebni ukrepi: »Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam«. Podnebne spremembe so eden največjih sodobnih izzivov človeštva in najočitnejši dokaz uničujočega vpliva človekovih dejavnosti na naravno okolje, ki neizbežno povratno učinkuje na življenje ljudi. Posledice podnebnih sprememb, ne trajnostna raba in upravljanje naravnih virov med drugim povzročajo vse številnejše naravne katastrofe po vsem svetu, kar nas opozarja na veliko povezanost okolja in človekovih pravic. Zato je treba izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in zgodnje opozarjanje nanje (cilj 13.3).


PRIPRAVE NA 3. PREGLED SLOVENIJE V UNIVERZALNEM PERIODIČNEM PREGLEDU Na Ministrstvu za zunanje zadeve smo se 21. 5. 2019 udeležili sestanka o pripravah na 3. pregled Slovenije v Univerzalnem periodičnem pregledu (UPP). To je mehanizem medsebojnega pregleda stanja človekovih pravic v državah (»peer-to-peer« oz. »država državi«). Poteka v okviru Sveta OZN za človekove pravice. Slovenija bo v UPP tretjič pregledana 12. 11. 2019, slovensko delegacijo bo vodil minister Cerar. Na sestanek smo bile vabljene različne nevladne organizacije, pregledali smo osnutek poročila za UPP. Podali smo nekaj komentarjev in dopolnil poročila (npr. Slovenija si ne prizadeva dovolj za uvedbo izobraževanja o človekovih in otrokovih pravicah v šolski sistem, Slovenija ne izvaja dovoljšnjih ukrepov v boju proti diskriminaciji otrok iz narodnih manjšin, zlasti romskih otrok in ne zmanjšuje števila otrok, ki živijo v revščini, Slovenija nima celovitega zakona o otrocih, itd). Upamo, da bodo naše pripombe sprejete in vključene v končno poročilo, ki bo v jeseni pregledano.

POSVET »SLOVENIJA: PRIJAZNA ZA VSAKEGA OTROKA« Ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah je Unicef Slovenija v Državnem svetu 27. 5. 2019 pripravil strokovni posvet »Slovenija: prijazna za vsakega otroka«. Konvencija o otrokovih pravicah je bila sprejeta leta 1989 in teme, ki so vključene v tem dokumentu, lahko razdelimo na dva sklopa: teme, za katere so takratni pripravljavci dokumenta menili, da sčasoma ne bodo več predstavljale izzivov (npr. revščina, zdravje s poudarkom na duševnem zdravju, rasizem in diskriminacija, itd.), teme, ki se pojavljajo na novo (pravice otrok v digitalnem okolju, otroci v migracijah, participacija otrok). Namen posveta je bil opozoriti na področja, kjer izzivi ostajajo. Strokovnjaki so razpravljali o položaju otrok in ugotavljali, da so za otroka najbolj škodljive tri stvari: revščina, zloraba in izolacija. Kljub sprejetemu Družinskemu zakoniku, so ob razvezah še vedno težave, še posebej za otroke, ki so trpinčeni in zlorabljani – premalo imamo strokovnjakov, pedopsihiatrov, psihologov, kliničnih psihologov, ki bi otrokom lahko pomagali v teh težkih situacijah. Po noveli Kazenskega zakonika imajo otroci lahko zastopnika / odvetnika, vendar pa le-ti niso ustrezno usposobljeni za komunikacijo z otroki. Na te manke že dalj časa opozarjamo tudi v ZPMS, a se na žalost nič oz. bore malo spremeni.


PREDSEDNICA ZPMS NAGOVORILA UČENCE OŠ MIŠKA KRANJCA V Osnovni šoli Miška Kranjca so v začetku junija pripravili dogodek za učence celotne šole. Prizadevajo si krepiti demokratičnost odločanja in spodbujajo vse učenke in učence k izražanju svojega mnenja ter k predlaganju ukrepov, ki bi lahko izboljšali trenutni izobraževalni sistem. Pomembno se jim zdi spodbujanje k aktivnemu državljanstvu, saj tako v prihodnosti lahko pričakujemo pozitivne spremembe v naši državi in višjo volilno udeležbo. V sklopu otroškega parlamenta so v letošnjem šolskem letu izvajali akcijo (projekt) »Demokracija v šoli«. Na dogodku v začetku junija so podrobneje analizirali opravljeno delo in ga predstavili širši javnosti. Učence je ob začetku dogodka nagovorila tudi predsednica ZPMS, Darja Groznik.


ZAKLJUČNA PRIREDITEV EVROPA V ŠOLI 2018/2019 Pod naslovom Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante, so osnovnošolci in srednješolci tudi letošnje, že dvajseto leto, ustvarjali na natečaju Evropa v šoli. Tema letošnjega natečaja se je navezovala na 5. cilj trajnostnega razvoja: doseči enakost spolov in okrepiti vlogo vseh žensk in deklic. Na natečaju, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije, je po vsej Sloveniji sodelovalo kar 140 šol in 10.617 mladih ustvarjalcev, ki so svoje mnenje in predloge izražali na likovnem, literarnem, fotografskem in video področju. Kot vsako leto, so se nam na zaključni prireditvi pridružili sodelujoči otroci, mentorji, ter seveda nagrajenci, ki so prejeli nagrade in priznanja. Program prireditve smo v celoti prepustili mladim in odločitev je bila odlična - na odru so nas navdušili mladi gledališčniki z gledališko predstavo Bodi zvezda, predstavila se nam je folklorna skupina, s klavirskim nastopom pa nas je očarala osmošolka Nika. Vsi nastopajoči prihajajo iz OŠ Artiče. Mlade so nagovorili predsednica ZPMS Darja Groznik, minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik. Kmalu bo znana tudi tema za prihodnje leto in seveda vabljeni, da ponovno sodelujete!


MEDNARODNO

70. OBLETNICA USTANOVITVE SVETA EVROPE

svoboščine, demokracijo in vladavino pravo kot temeljno predpostavko miru in blaginje Evropejk in Evropejcev. Prispeva k uveljavitvi gradnikov demokratične varnosti – neodvisnost sodstva, svoboda izražanja, svoboda zbiranja in združevanja, delovanje demokratičnih institucij in vključujoče družbe.

Mehanizme Sveta Evrope smo sicer povzeli tudi v Svet Evrope je mednarodna organizacija, ki jo sestavlja 47 držav iz evropske regije. Ustanovljen je ZIPOM E-gradivu februarja 2018. Če bi ga kdo ponovno želel, naj nam to sporoči. bil 5.5.1949 z Londonskim sporazumom. Članica Sveta Evrope lahko postane vsaka evropska država pod pogojem, da sprejema načelo vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno oblastjo. Eden od številnih uspehov Sveta Evrope je sprejem Evropske konvencije o človekovih pravicah leta 1950. Konvencija je bila temelj za ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice. Svet Evrope pogosto zamenjujemo z Evropskim svetom in Svetom Evropske unije (dve instituciji Evropske unije). Evropski svet je najvišje politično telo EU, ki ga predstavljajo predsedniki držav ali vlad članic EU ter predsednik Evropske komisije. Redni sestanki Evropskega sveta potekajo junija in decembra, voditelji sprejemajo najpomembnejše politične odločitve za EU. Svet Evropske unije (imenovan tudi Svet ministrov ali Svet) je zakonodajna institucija EU, v kateri so zastopane vlade držav članic EU. Glede na tematiko se sestanejo resorni ministri posameznih držav članic, ki sprejemajo odločitve s svojega področja. Slovenija je za polnopravno članstvo v Svetu Evrope zaprosila 29. januarja 1992, vanj pa je bila sprejeta 14. maja 1993. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope v Mnenju o članstvu Slovenije naši državi ni določila posebnih pogojev za vstop v organizacijo. Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve pojasnjujejo, da Svet Evrope predstavlja pravno podlago za človekove pravice in temeljne


EVROPSKA KOMISIJA JE NAPOVEDALA PROJEKTE ZA IZOBRAŽEVANJE V IZREDNIH RAZMERAH Evropska komisija je napovedala projekte za izobraževanje v izrednih razmerah v letu 2019 v rekordni vrednosti 164 milijonov evrov. Kot poroča Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, je, odkar je EU povečala podporo za otroke, ki jih je prizadela humanitarna kriza, v letih 2015-2018 več kot 6,5 milijona mladih in učiteljev v 55 državah v kriznih razmerah dobilo boljši dostop kakovostnega izobraževanja in usposabljanja.

Komisija skupaj s svetovnimi in belgijskimi znanimi osebnostmi ter približno 400 dijaki vodi kampanjo #RaiseYourPencil z namenom ozaveščanja mladih v Evropi o solidarnosti.


BRALNA ZNAČKA

NOVINARSKA KONFERENCA 22. maja smo v Brihta placu na Telekomu Slovenije organizirali novinarsko konferenco ob izidu letošnje knjige za zlate bralke in zlate bralce - Oblike neba Borisa A. Novaka z ilustracijami Marjana Mančka. Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v okviru zbirke Zlata bralka, zlati bralec letos že 16. leto podarila knjižna darila vsem zlatim bralcem, devetošolcem, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Akcijo vsa leta zvesto podpira družba Telekom Slovenije, zato je Zlata bralka, zlati bralec ne le prva, ampak tudi najdlje trajajoča vseslovenska knjižna darilna akcija. Od šolskega leta 2003/2004 smo šestnajstim generacijam zlatih bralk in bralcev podarili že 304.500 knjig. Zbranim so vprašanja zastavljali tudi mladi bralci OŠ Polje ter OŠ Martina Krpana iz Ljubljane.

Foto: Jaka Fefer


ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZLATA BRALKA/ZLATI BRALEC 2018/2019 27. maja 2019 je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS v Cankarjevem domu pripravilo osrednjo zaključno prireditev za zlate bralce, osnovnošolce, ki so vseh devet let brali za bralno značko. Program je vodil Boštjan Gorenc Pižama, ki se je pogovarjal s slavnostnima gostoma prireditve Borisom A. Novakom in Marjanom Mančkom, program pa je sooblikovala Ljoba Jenče. Z nami je bilo danes skoraj 1300 zlatih bralcev in njihovih mentorjev iz Ljubljane, Dola pri Ljubljani, Medvod in Trbovelj ter z območij Ajdovščine, Celja, Krškega, Maribora, Murske Sobote, Nove Gorice, Pirana, in Zagorja ob Savi, ki so v Ljubljano povečini prišli v organizaciji društev in zvez prijateljev mladine. Naši gostje pa so bili že tradicionalno tudi najboljši zlati bralci slovenskih šol v Italiji, za kar gre zahvala Zavodu za šolstvo RS. SLAVNOSTNI GOVORCI na prireditvi so bili gostitelj Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS; Ranko Jelača, član uprave družbe Telekom Slovenije; Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport.

Foto: Delvin Flisek Pripravila: Petra Potočnik, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS


UTRINKI S TERENA MZPM LJUBLJANA ZAVESTNO STARŠEVSTVO V mesecu maju zaključujemo s serijo brezplačnih predavanj za starše v sklopu programa Zavestno starševstvo v tem šolskem letu. S serijo novih predavanj tako znova začenjamo v jeseni.

Od januarja pa do maja smo tako izvedli že 23 predavanj, v mesecu maju pa ste se nam lahko pridružili na naslednjih brezplačnih predavanjih: •

13. maja v vrtcu Vodmat: Ravnotežje med zahtevami, pohvalo in kritiko v vzgoji;

16. maja na OŠ Kolezija: Tehnike za pomoč otroku v stresnih situacijah;

16. maja ob 17:00 uri v vrtcu Najdihojca: Učiti jih, da bi bili srečni.

S serijo brezplačnih predavanj za starše nadaljujemo znova septembra. Vsi termini kot tudi vsebine posameznega predavanja pa so objavljeni na naši spletni strani: www.mzpm-ljubljana.si pod zavihkom Za STARŠE! Dobrodošli! Program v Ljubljani podpira


30 LET KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH Udeležili smo se okrogle mize »30 let Konvencije otrokovih pravic«, ki sta ga organizirala veleposlaništvo Republike Italije in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in sicer v sredo, 17. aprila 2019. v prostorih Pravne fakultete v Ljubljani. Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril minister dr. Miro Cerar, ki je izpostavil edinstvenost Konvencije o otrokovih pravicah. Konvencija je pred tridesetimi leti spremenila način obravnave otrok, saj so z njo otroci postali imetniki pravic in niso bili več zgolj predmet zaščite. Kljub spremembam, ki jih je s seboj prinesla Konvencija, otroci po svetu še vedno trpijo zaradi različnih razlogov, kot so lakota, bolezni, različne oblike zlorab, naravne nesreče in oboroženi spopadi. Agenda 2030 za trajnostni razvoj s svojimi cilji daje nov okvir, v katerem ne smemo nikogar pustiti ob strani in priznava otroke in mlade kot enakovredne deležnike. Konvencija o otrokovih pravicah je enako pomembna danes kot je bila ob sprejetju.


URBANO PLEME MEPI

Z mladostnicami, ki so udeleženke MEPI programa na Mestni ZPM Ljubljana, smo se udeležili MEPI dogodka v Tivoliju: Urbano pleme MEPI. Dogodek Urbano pleme MEPI je bil namenjen širjenju prepoznavnosti programa MEPI (Mednarodno priznanje za mlade) in povezovanju njegovih udeležencev in izvajalcev. Na delavnicah so mlade opremili z novimi znanji, izkušnjami in poznanstvi; na predstavitvi »7 vidikov Mepija« delili dobro prakso ter navduševali bodoče mentorje. Dogodka sta, s svojim obiskom, počastila britanski princ Edward, grof Wesseški in predsednik RS, Borut Pahor, ki sta, med drugim, posadili drevo slovenko-britanskega prijateljstva. Več o dogodku na spletni strani www.mepi.si.


TISOČERI OBRAZI LJUBLJANE

Mestna ZPM Ljubljana od leta 2014, v sodelovanju s profesionalnima fotografinjama Tino Ramujkič in Polono Ponikvar, izvaja brezplačne fotografske delavnice v sklopu projekta "Skozi moje oči", ki je namenjen ljubljanskim osnovnošolcem tretje triade. Gre za večplasten projekt, ki je sestavljen iz niza 10 delavnic, kjer otroci osvojijo teoretično in praktično znanje iz fotografije, ki se zaključi z razstavo fotografij otrok. Rdeča nit letošnjih delavnic je bila obeleženje lepot in znamenitosti Ljubljane, nekakšen »hommage« mestu Ljubljana, tako v arhitekturnem, krajinskem in stavbarskem smislu kot tudi kulinaričnem in umetniškem smislu. Otroci so skozi svoje objektive lovili nove perspektive Ljubljane, njene prebivalce in ulice, kulinarične specialitete, raziskovali zakulisje hramov umetnosti in Plečnikove stavbarske mojstrovine, se popeljali po strugi Ljubljanice in ovekovečili mostove čez Ljubljanico ter Ljubljano doživeli z rečne gladine, se podali visoko nad Ljubljano in mesto spoznali s ptičje perspektive. Otroci so z osvojenim fotografskim znanjem in veščinami ustvarili kreativne in domiselne podobe Ljubljane, v njih pa prav tako zajeli svojo otroško igrivost in prešernost, ki je navsezadnje glavni cilj delavnic Mestne ZPM Ljubljana. Njihove fotografije, nastale v času izvedbe projekta, so na ogled v desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani, vse do 6. junija 2019. Vstop je prost!


POLETNE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI – ŠE VEDNO NEKAJ PROSTIH MEST!

Mestna ZPM Ljubljana tudi v času letošnjih poletnih počitnic organizira in izvaja več različnih in zanimivih počitniških aktivnosti. Še vedno so prosta mesta na nekaterih aktivnostih, zato pohitite s prijavo. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.mzpm-ljubljana.si pod zavihkom Počitniške aktivnosti.


DPM KOPER ZADNJE DEJANJE V NIZU AKTIVNOSTI ZELENEGA NAHRBTNIKA V torek, 14. maja 2019, smo v prostorih Središča Rotunda otvorili razstavo okoljevarstvenega programa Zeleni nahrbtnik in zmajček Jurček, ki je v šolskem letu 2018/2019 potekal v vrtcih Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Za uvod so nam otroci otroškega pevskega zbora Kekec iz vrtca Koper, enota Kekec, pod taktirko Liljane Hrvatin in Blanke Mrak, zapeli pesem z naslovom Medved. Navzoče je pozdravila predsednica Društva prijateljev mladine Koper Dušica Kokol in poudarila, da moramo vsi skrbeti za naš planet in to kot vzorniki prenašati na mlade rodove. Zahvalila se je Mestni občini Koper, Občini Ankaran in Luki Koper za finančno podporo, Središču Rotunda, ki razstavo prijazno gostijo. Seveda gre velika zasluga za uspeh projekta mentoricam, ki z izvirnimi pristopi otrokom v vrtcih nesebično delijo nauk o okoljski kulturi. Zborček je po govoru predsednice zapel pesem z naslovom Sinica. Mlada voditeljica programa, osnovnošolka Anabel je povedala o programu Zeleni nahrbtnik in njegovem maskoti zmajčku Jurčku. Za konec smo skupaj zapeli himno programa. Občinstvo je navdušeno ploskalo že med refrenom pesmi, po zaključeni pesmi pa se je vsul aplavz kot dež. Pevci so po zaključenem uradnem delu otvoritve popili zaslužen sok, ostali pa so si z zanimanjem ogledali razstavo. Na razstavi so bili na ogled skrbno pripravljeni plakati z opisi dejavnosti, ki so jih v enotah vrtcev izvajali v okviru izbrane ekološke teme v posameznem vrtcu.


.


KOPER NA DLANI

V soboto, 18. maja 2019, je ekipa DPM Koper ob občinskem prazniku, na koprski promenadi predstavljala dejavnosti društva. Mimoidoči so ob fotografijah in pogovoru izvedeli, s čim vse se v društvu ukvarjamo. Pripravljen smo imeli kratek kviz o društvu in seveda so zmagovalci bili nagrajeni.

Mnogi so se fotografirali ob panojih ribiča in njegove boljše polovice.

Ekipa DPM Koper na stojnici.


ZLATI BRALCI MESTNE OBČINE KOPER IN OBČINE ANKARAN NAGRAJENI ZA DEVETLETNO ZVESTOBO KNJIGI V petek, 24. maja 2019, se je v organizaciji DPM Koper odvila nagradna prireditev za učence, ki so devet let pridno brali in osvojili zlato Bralno značko. V parku Središča Rotunda je okoli stodvajsetim povabljenim uvodoma spregovorila predsednica DPM Koper Dušica Kokol. Po kratkem pozdravu in zahvali vsem, ki so prireditev omogočili, so oder zavzeli člani uličnega gledališča Lastniki humorja. Ura humorne predstave v interakciji z občinstvom ni pustila malodušnih niti dobrih poznavalk gledališča med prisotnimi mentoricami Bralne značke. Za piko na i smo se po predstavi, v prečudovitem parku, podružili in polizali sladoled. Zlati bralci so tudi letos poleg priznanja prejeli knjižno nagrado Društva Bralna značka Slovenije, z naslovom OBLIKE NEBA Dragulji iz zakladnice pesniških oblik, avtorja Borisa A. Novaka. Ilustracije v knjigi je prispeval Marjan Manček.

Navdušenje nad humorjem impro predstave je na fotografiji več kot očitno.

Zlati bralci šolskega leta 2018/19 Mestne občine Koper in Občine Ankaran zbrani v senci parka Središča Rotunda v Kopru.


MDPM ZA GORIŠKO OVCA TRENTARKA V TRIGLAVSKI ROŽI V tednu od 6. do 10. maja 2019 smo se v domu Triglavska roža v Trenti družili s tolminskimi vrtci v okviru izbirne vsebine »Ovca trentarka«. Gostili smo izmenoma /3+3/ skupaj 42 predšolskih otrok in 6 vzgojiteljic iz Vrtca Tolmin/Volče, Volarje/. Rdeča nit vsebine sta bili trentarska ovčka in legenda o Zlatorogu in Triglavski roži. V trentarskem muzeju so otroci veliko videli in izvedeli o dolini Trente z najlepšo reko Sočo, radovedno so spoznavali okolico 'v živo', s polstenjem ovčje volne so si izdelali obesek za ključek, na ogled postavili likovne izdelke o Zlatorogu in Triglavski roži ter se veliko in veselo gibali v naravi.


LETOVANJA IN TABORI ZNANJA V POLETNIH POČITNICAH

Tudi letos v Medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško v poletnem času otrokom ponujamo številne možnosti preživljanja počitnic na zabaven ter obenem poučen in koristen način. Pridružijo se nam lahko na zdravstvenih letovanjih v Trenti (od 7. do 14. julija 2019), Savudriji (od 6. do 16. julija) in Piranu (od 26. julija do 5. avgusta), ki bodo blagodejno vplivala na njihovo zdravje in vsesplošno počutje. Na zdravstvenih letovanjih se bomo še posebej posvetili gibanju (pohodi, plavanje), zdravi prehrani, dobrim medosebnim odnosom in sprejemanju drugačnosti. Družili se bomo v počitniškem domu Zavoda za letovanje Ljubljana (ZLRO), ki leži tik ob morju v savudrijskem zalivu, z veliko športnimi igrišči ter amfiteatrom za zabavne in prostočasne aktivnosti, počitniškem domu ZLRO na Vrtni ulici v Piranu s pogledom na Tartinijev trg, ter v domu Triglavska roža v Trenti, ki je nekaj deset metrov oddaljen od reke Soče in od Trentarskega muzeja, s kratkimi in malo daljšimi urejenimi razglednimi potmi in tolmunom za plavanje. Dom v Trenti bo tudi prizorišče naših taborov znanja za angleški in italijanski jezik. Za angleški jezik organiziramo dva tabora: od 30. junija od 5. julija je tabor namenjen učencem od 1. do 5. razreda OŠ, od 19. do 24. avgusta pa učencem od 6. do 9. razreda OŠ. Angleška tabora bo vodila materna govorka Melanie Vuga, ki bo skupaj z otroki naravo v kraljestvu mogočnega Zlatoroga raziskovala skozi medij angleščine ter se prek iger, video posnetkov in različnih dejavnosti (kuhanje, spoznavanje uporabe divjih užitnih rastlin itd.) posvetila predvsem praktični rabi angleškega jezika. Počitnice v italijanščini pa bo prevzela Andrejka Repič, s katero bodo otroci spoznali italijanski jezik prek sveta pravljic in govorečih živali, ki se seveda sporazumevajo v italijanščini. Veselimo se druženja z otroki in verjamemo, da bo to poletje tudi z našo pomočjo zanjih nepozabno.


ZAKLJUČEK PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK V petek, 24. maja 2019, smo se zbrali v amfiteatru Goriškega muzeja na Gradu Kromberk, kjer se nam je na zaključni prireditvi projekta Zeleni nahrbtnik pridružilo več kot 350 otrok ter njihovih vzgojiteljic in vzgojiteljev. Pri okoljevarstvenem projektu za predšolske otroke, ki je letos dočakal zaključek že dvanajste sezone, je čez leto aktivno sodelovalo čez 600 otrok iz sedemnajstih vrtcev in ene šole, ki so razpršeni po šestih različnih goriških občinah. Letošnja tema Zelena nahrbtnika je bila Jem zdravo – kako pa jedo drugi otroci. V okviru te so otroci skupaj z vzgojiteljicami in vzgojitelji raziskovali, kako in od kje dobimo na krožnik odlično in zdravo hrano, radovedni pa so bili tudi glede tega, kako se prehranjujejo drugi otroci po svetu. Pri tem so jim pomagali tudi trije škratki, ki so skupaj z nahrbtnikom po treh različnih poteh potovali od vrtca do vrtca in so tudi na dan prireditve za otroke pripravili prav posebne naloge, ki so na njih čakale v gozdičku ob gradu in so jih vodile do »eko zaklada«. Pred tem so vrtci in Osnovna šola Kozara iz Nove Gorice prejeli EKO listino in knjižno darilo, nagovorila pa sta ju tudi gosta, gospod Tomaž Horvat, svetnik Državnega sveta RS, in gospa Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije. Zvezda petkove prireditve je bila otroška glasbenica Alenka Kolman s svojima spremljevalcema spominčico Fifi in Čmrlekom. Ti so zapeli in zaplesali z otroki, vzgojiteljicami in vzgojitelji, s katerimi so se na koncu združili v posebnem plešočem vlakcu. Njihova predstava je bila okoljevarstveno obarvana, saj so se v skladu s tematikami Zelenega nahrbtnika Alenka in njena spremljevalca z otroki pogovorili o zdravi prehrani, pravilnemu ločevanju odpadkov, porabi vode, pranju in okolju prijaznemu življenju nasploh.


PONEDELJČICE V MAJU Deževne majske dni smo popestrili s pomladno obarvanimi Ponedeljčicami. Izdelali smo pisana glasbila iz kartonastih tulcev in steklenih kozarcev, ob Mednarodnem dnevu družin smo svoje družine upodobili na posebnih družinskih broškah iz das mase, kartonaste tulce smo spremenili v pisane metulje in slikali na steklo. Izdelava pisanih glasbil (6. maj 2019)

Družinske broške iz das mase (13. maj 2019)

Metulji iz kartonastih tulcev (20. maj 2019)

Slikanje na steklo (27. maj 2019)


156 GORIŠKIH ZLATIH BRALK IN BRALCEV NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI BRALNE ZNAČKE V LJUBLJANI

V 53. sezoni Bralne značke na Goriškem smo 156 zlatim bralkam in zlatim bralcem ter 18 njihovim mentoricam tudi letos omogočili udeležbo na Zaključni prireditvi Bralne značke ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC, kjer so se v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani družili z 'zlatimi' vrstniki iz vse Slovenije. Gostje prireditve so bili avtor in ilistrator knjige Oblike Neba – Boris A. Novak in Marjan Manček, glasbeno je mlade navdahnila Ljobe Jenče, nasmejal pa jih je Boštjan Gorenc Pižama.


FESTIVAL ZA LJUBITELJE ŽIVALI V ZNAMENJU DOBRODELNOSTI

Letos je bilo tudi Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško del Festivala za ljubitelje živali Žurnala24, ki je tokrat bil del večjega dogodka - Dežele prijateljev, ki ga je Žurnal24 organiziral v sodelovanju z Radiem Robin in Mestno občino Nova Gorica. Dogodek je bil namenjen predvsem družinam - otrokom s starši in starimi starši. Na njemu so si lahko otroci ogledali in pobožali številne živali - dihurje, papagaje, kraške ovčarje, Maine coon mačke, hrte, konje in kače ter se udeležili dogodkov v okviru Robin Hood festivala, katerega glavni organizator je bil Radio Robin. Glavna posebnost Robin Hood festivala je bilo sedem pravljičnih dežel, ki so bile razporejene po celotnem prizorišču: dežela mačka Murija, čarovnic, Kekca in Rožleta, indijancev, vilinskih bitij, 3P - pravljic, pesmic in plesa ter srednjeveških glumačev. Tako smo se v nedeljo, 2. junija 2019, zbrali pred novogoriško mestno hišo, kjer smo na svoji stojnici zbirali prostovoljne prispevke za trajnostni projekt Kapljica Soče. Z zbranimi sredstvi bomo to poletje omogočili brezplačen tabor znanja najmanj enemu otroku. Poleg tega je Žurnal24 ob tem dogodku našemu društvu namenil donacijo, pony kolo, ki ga je prevzela naša predsednica Iva Devetak in ga bomo podarili socialno ogroženi družini z nepolnoletnimi otroki. Zahvaljujemo se Žurnalu24, organizatorju brezplačnega in dobrodelnega dogodka, za donacijo in povabilo k udeležbi.


DPM METLIKA DAN DRUŽIN V METLIKI

Tudi letos smo na vse šole poslali vabila ustanov, ki so za letošnji Dan družin oziroma Teden družin po vsej Sloveniji brezplačno odprle svoja vrata za naše družine. Žal je bila bolj slaba ponudba prav na jugovzhodnem delu Slovenije. Zato smo se v Društvu prijateljev mladine Metlika odločili, da bomo temu dnevu posvetili pozornost v sodelovanju z OŠ Metlika. Dogovorili smo se z vodstvom šole in učiteljicami iz podaljšanega bivanja, da bomo ta dan obudili spomine na igre naših babic iz njihove mladosti. Vključilo se je kar 40 otrok, ki so uživali v igrah, ker marsikatere med njimi niso poznali. Učiteljicam so pomagale tudi mlade članice – prostovoljke Društva prijateljev mladine Metlika, ki so se prav tako razveselile zlasti v tistih iger, ki se jih še nikoli niso igrale. Kar prehitro je mineval čas in ob koncu smo vse skupaj nagradili z bombončki. Predlagali so, da bi takšne igralne urice še kdaj ponovili. Tekst in fotografije sta pripravili Vladka in Jagoda


V LJUBLJANO NA ZAKLJUČNO PRIREDITEV Regijska prireditev natečaja Evropa v šoli za Belo krajino je bila že v marcu, zato smo vsi težko pričakovali rezultate ocenjevanja del, poslanih na državne komisije. Razveselili smo se kar osmih državnih nagrad, ki so jih dobili učenci belokranjskih osnovnih šol, ker so osvojili dve prvi mesti, dve drugi, dve tretji in dve posebni nagradi. Mentorji natečaja EVŠ so nam sporočili, da se otroci zelo veselijo izleta v Ljubljano. Priprave so stekle, vsaka šola je za svoje otroke določila mentorja, ki jih je spremljal in 10. maja smo se z največjim avtobusom odpeljali proti Ljubljani, veseli in polni pričakovanj. Zanimiva prireditev v lepi dvorani, polni luči, slikanje z organizatorji na velikem odru, nagrade… vse to je naredilo na otroke poseben vtis. V preddverju so iskali svoje slike, se slikali ob njih s svojimi mentorji in nato še skupinska fotografijo pred Pionirskim domom. Še eno presenečenje – obiskali smo park Navje, deklico z rastočo knjigo in si ogledali nagrobnike nekaterih slavnih Slovencev. Z zanimanjem so prebirali imena na njih, si jih zapisovali, ker jih je na avtobusu na poti domov čakala še nagradna igra s sladkimi nagradami za tiste, ki so si zapomnili največ imen in znali o njih še kaj povedati. Še kratek postanek v BTC in dan je kar prehitro minil. Drugo leto bomo spet sodelovali, so povedali ob slovesu. Tekst in fotografije sta pripravili Vladka in Jagoda


Oddih v parku Navje - po prireditvi


MZPM VELENJE POMLADNI SEJEM, 11. MAJA 2019, TITOV TRG V VELENJU Sodelovali smo na tradicionalnem Pomladnem sejmu, kjer se vsakoletno odvija bogat program. Za najmlajše smo tokrat pripravili ustvarjalne delavnice, na katerih so otroci izdelali pisan mobile z metulji in žuželke za okrasitev vrta.


NACIONALNI ZAKLJUČEK NATEČAJA EVROPA V ŠOLI, 10 . MAJA 2019, V PIONIRSKEM DOMU V LJUBLJANI. Pod naslovom Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante, so osnovnošolci in srednješolci tudi letošnje, že dvajseto leto, ustvarjali na natečaju Evropa v šoli, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Tema letošnjega natečaja je bila aktualna za številne mlade ustvarjalce, zato je v njem sodelovalo kar 140 šol in več kot 10 tisoč mladih ustvarjalcev. V petek, 10. maja, so v ljubljanskem Pionirskem domu pripravili nacionalni zaključek natečaja, na katerem so razglasili tudi zmagovalce po posameznih kategorijah. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, ki je natečaj izpeljala na področju Šaleške, Zgornje Savinjske in Spodnje Savinjske doline, je na zaključno prireditev peljala vse dobitnike državnih nagrad in posebnih priznanj ter njihove mentorje iz treh dolin. Na natečaju, ki ga koordinira Zveza prijateljev mladine Slovenije, je po vsej Sloveniji sodelovalo kar 140 šol in 10.617 mladih ustvarjalcev, ki so svoje mnenje in predloge izražali na likovnem, literarnem, fotografskem in video področju. MZPM Velenje je na letošnji natečaj v regijskem merilu prejela kar 239 del iz 19 osnovnih in dveh srednjih šol. Posebni regijski komisiji sta izmed njih izbrali 69 del, ki so jih poslali na nacionalno raven natečaja. Na nacionalni prireditvi so nagradili 46 učencev in dijakov. Med dobitniki so bili tudi letos osnovnošolci iz treh dolin naše regije. Anja Pirečnik in Kaja Praprotnik iz CVIU Velenje sta prejeli posebni nagradi na likovnem področju, njun mentor je bil Robert Klančnik. Na literarnem področju je 1. mesto med učenci druge triade pod mentorstvom Angelike Urbanc osvojil Rok Mogu iz OŠ Polzela, podružnica OŠ Andraž. Prvo mesto v tretji triadi je na literarnem področju osvojila Iva Topolovec iz I. OŠ Žalec, njena mentorica je bila Nina Janežič. Na fotografskem natečaju je 2. mesto osvojil Martin Hodnik Plaskan iz OŠ Polzela, mentorica je bila Karmen Zupanc. Na video natečaju pa je 2. mesto v nacionalnem merilu osvojila skupina učenk iz OŠ Polzela Zoja Skaza, Liza Tkalčec in Nika Lesjak. Nagrajeni kratki film so ustvarile pod mentorstvom Mojce Cestnik in Boruta Petriča.


REGIJSKA ZAKLJUČNA PRIREDITEV EVROPA V ŠOLI, 17. MAJA 2019 V DOMU KULTURE VELENJE

V petek, 17. maja, smo pripravili regijski zaključek projekta Evropa v šoli. Povabili smo vse učence, ki so sodelovali v projektu in jim podelili priznanja. Ogledali so si predstavo Kokoška Emilija, pisateljice Svetlane Makarovič, v izvedbi Gledališča Velenje.


ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZA ZLATE BRALCE IN BRALKE, 29. MAJ 2019 V DOMU KULTURE VELENJE

V Domu kulture Velenje smo 29. maja pripravili zaključno prireditev za 209 zlatih bralcev in bralk, devetošolcev vseh osnovnih šol iz Šaleške doline, ki so osvojili vseh 9 Kajuhovih bralnih značk. Polno dvorano velenjskega Doma kulture je navdušila predstava ptujskega gledališča Veliki pok, zlati bralci pa so bili veseli tudi lepe knjižne nagrade, ki jih je prispevalo Društvo Bralna značka ZPMS Slovenije.


TORKOVE PETE; 7., 14., 21. IN 28. MAJ, VILA ROŽLE

V maju smo ustvarjali na štirih torkovih delavnicah. Na prvi ustvarjalnici smo izdelali škratke Evropejčke, v barvah evropskih zastav. Na naslednji Torkovi peti smo izdelali leteče zmaje iz recikliranih materialov. Vreme je bilo ravno prav vetrovno, da so poleteli v nebo. Ob svetovnem dnevu čebel smo izdelali igro Čebelji panj. Oblikovali smo male figurice čebel, s katerimi moramo zadeti čim višjo številko. Na zadnji delavnici smo se posvetili svetovnemu dnevu okolja ter ustvarili keramične stenske slike in skodelice z naravnimi motivi.


ČETRTKOVE ČETRTE; 9. IN 30. MAJ, MEDGENERACIJSKI CENTER ŠOŠTANJ

Na prvi ustvarjalnici v mesecu maju smo se posvetili dnevu Evrope. Izdelali smo pisane škratke Evropejčke, ki smo jih oblekli v barve in motive evropskih zastav. Poklonili smo se tudi dnevu čebel in 30. maja ustvarili igro Čebelji panj.


NAPOVED ...

Od 3. junija 2019 do 15. junija 2019 – Razstava Vrtca Velenje Zavrtimo čas nazaj, Vila Rožle. 3. junija 2019, ob 17. uri – Podelitev predšolske bralne značke, Kulturni dom Šmartno ob Paki. 4. junija 2019, ob 17. uri – Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Moj prvi herbarij (prvo srečanje), Vila Rožle. 4. junija 2019, ob 16:30 in ob 18. uri – Podelitev predšolske bralne značke, Dom kulture Velenje. 5. junija 2019, ob 17. uri – Podelitev predšolske bralne značke, Dom kulture Velenje. 6. junija 2019, ob 16:30 in ob 18. uri – Podelitev predšolske bralne značke, Kulturni dom Šoštanj. 6. junija 2019, ob 10:30 – Zaključek projekta Odpadek naj ne bo samo odpadek, Vila Rožle. 7. junija 2019, ob 17. uri – T'k smo se pa včasih špilali, stare igre na prostem, organizatorja Vrtec Velenje in MZPM Velenje, Sončni park. 8. junija 2019, ob 10. uri – Ta veseli dan – V. Otroška olimpiada »Sodelujem – zmagujem«, organizatorji MZPM Velenje, Športna šola Gregor Vegan in Mali športnik, Sončni park. 11. junija 2019, ob 17. uri – Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Moj prvi herbarij (drugo srečanje), Vila Rožle. 13. junija 2019, ob 17. uri – Zaključek projekta »Družinska obravnava za zdrav življenjski slog«, organizator Center za krepitev zdravja, Zdravstveni dom Velenje in MZPM Velenje, Vila Rožle. 18. junija 2019, ob 17. uri – Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Moj prvi herbarij (tretje in zadnje srečanje), Vila Rožle.

18. junija 2019 – Izlet za nagrajence okoljevarstvenih projektov (Varujmo in ohranimo Šaleško dolino, Odpadek naj ne bo samo odpadek), Vulkanija in grad Grad. 25. junija 2019, ob 7. uri – Odhod prve izmene na zdravstveno letovanje v Poreč, VIRC Poreč.


ZPM KRŠKO DELOVNA AKCIJA ZPM KRŠKO V NEREZINAH

V času od 10. do 12. maja 2019, je v Otroškem naselju v Nerezinah potekala delovna akcija priprave naselja na sezono 2019. Prostovoljci in zaposleni so urejali hišice in okolico ter uredili vse potrebno za tekoče delovanja Otroškega naselja ZPM Krško v poletni sezoni 2019. ZPM Krško je do 25. 5. Uspelo v celoti obnoviti kuhinjo v Otroškem naselju v Nerezinah.


ZAKLJUČNA DRŽAVNA PRIREDITEV EVROPA V ŠOLI ZPM Krško je z udeležbo 189 otrok, mentorjev in spremljevalcev na Nacionalni prireditvi Evropa v šoli 2018/2019 v Ljubljani zaključila zelo uspešno leto natečaja v Posavju. Med udeleženci je bilo tudi 5 nagrajencev iz Posavja, ki so prejeli nagrade na različnih področjih natečaja »Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante«. Mladi in njihovi mentorji že nestrpno pričakujejo razpis natečaja za leto 2019/2020.

MEDNARODNI DAN DRUŽIN ZPM Krško je 15. maja 2019 obeležila Mednarodni dan družin, ki je letos potekal pod geslom »Družine in podnebni ukrepi v povezavi s 13. Ciljem trajnostnega razvoja«. Pripravili smo srečanje družin prostovoljcev, ki je potekalo v Dnevnem centru ZPM Krško. Otroci, starši in prostovoljci so skupaj z zaposlenima ustvarjali pomladno vzdušje in izdelovali rožice. Tako smo še okrepili medgeneracijsko druženje staršev z otroki. Zaradi slabega vremena smo odpovedali sprehod po mestu Krško, nismo pa mogli brez tradicionalnega sladoleda ob zaključku.


PARADA UČENJA V sklopu Tedna vseživljenjskega učenja je Ljudska univerza Krško v krškem Kulturnem domu organizirala prireditev Parada učenja pod sloganom Učenje razgiba življenje. Na prireditvi se je s svojo predstavitveno stojnico in delavnico za otroke predstavila tudi ZPM Krško. Prostovoljci so skupaj z otroki ustvarjali, se pogovarjali in družili.

NAJ PROSTOVOLJEC ZA LETO 2018 V OBČINI KRŠKO TER NAJ PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA ZA LETO 2018 V OBČINI KRŠKO V okviru nacionalnega tedna prostovoljstva je v krški Dvorani v parku potekala razglasitev in podelitev naziva Naj prostovoljec za leto 2018 v občini Krško, in sicer v kategorijah do 30 in nad 30 let ter Naj prostovoljska organizacija. Na podlagi prejetih glasov je ZPM Krško prejela naziv Naj prostovoljska organizacija – v njenem imenu predsednik Vinko Hostar. Prav tako je naziv Naj prostovoljec v kategoriji nad 30 let prejela naša prostovoljka Đurda Braje.


IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV 17, 18. in 19. maja 2019 je ZPM Krško organizirala izobraževanje za vse prostovoljce, ki bodo sodelovali pri izvedbi letovanj v Otroškem naselju v Nerezinah. Prvi dan izobraževanja so se prostovoljci seznanili z Prvo pomočjo, osebno higieno in z zakonom o prostovoljstvu. K sodelovanju smo povabili tudi Tanjo Cedilnik diplomirano socialno pedagoginjo, ki je v soboto predstavila temo »Stiske otrok- prepoznavanje in pravilno reagiranje« in podala nekaj idej za praktične vaje s takimi otroki. V drugem delu so prostovoljci spoznali delo in urnik na letovanju. Poseben poudarek pa je bil tudi na komunikaciji med vodji skupin in otroki ter izražanju čustev. V nedeljo je potekalo predavanje pod vodstvom Đurdice Braje na temo »Samopodoba pri vzgojiteljih«. Izobraževanja se je udeležilo 48 prostovoljcev vseh starosti.

AKTIVNE POČITNICE ZA STAREJŠE V NASELJU ZPM KRŠKO V NEREZINAH V mesecu maju je ZPM Krško organizirala in izvedla Aktivne počitnice za starejše v Nerezinah od 25. maja do 1. junija 2019. Programa se je udeležilo 19 udeležencev, ki so pod strokovni vodstvom Staneta Iskra vsako jutro izvajali dihalne vaje ter krepili svoje telo. Kljub občasnem dežju smo preživeli sedem čudovitih dni pod borovci, se učili tehnike sproščanja, pravilnega dihanja ter razgibali telo. Udeleženci so se udeleževali različnih pohodov, ki jih je vodila Tjaša - strokovna sodelavka ZPM Krško. Del skupine se je povzpel na Televrin, preostali na Robinzonsko plažo, vasico Sv. Jakov. Po kosilu je sledil počitek nato pa odhod na plažo, kjer so se razgibali v vodi. Ob večerih so se družili, peli pesmi in izmenjavali dogodivščine, ki so jih doživeli čez dan.

Pripravila: Tjaša Rakar in Uroš Brezovšek


Z novičkami se bomo oglasili ponovno v septembru.

Prijetne počitnice vam želimo!

Zveza prijateljev mladine Slovenije

ZPMS novičke so pripravile: Strokovne sodelavke ZPMS: Darja Lovšin, Iris Furlan, Petra Zega, Zdenka Švaljek, Pika Potočnik, Sara Geiger Smole, Maša Blaznik, Sandra Murk, Sabina Kotar Roglič, Nina Uratarič Malnar, Lea Štumberger Generalna sekretarka: Breda Krašna Uredila: Lea Štumberger

Rok za oddajo novičk za mesec junij, julij in avgust je 5. september

Profile for ZPMS

ZPMS NOVIČKE JUNIJ 2019  

ZPMS NOVIČKE JUNIJ 2019  

Profile for zpms
Advertisement