Page 1

ZPMS NOVIČKE

Februar 2019 Marec 2019

* 66 LET ZPMS * SNEŽNE KEPE SREČE * POMEŽIK SONCU * NVO V SVETU VLADE * SOPA MEDNARODNO * S TERENA


ZPMS PRAZNUJE 66 LET »ZPMS je odigrala zgodovinsko vlogo na naših tleh, kar zadeva življenje otrok,« Darja Groznik, predsednica ZPMS.

spremenili identiteto, zanje poiskali družine, ki so bile pripravljene tvegati in skrbeti zanje, in jih tako obvarovali. Sprva je bila pozornost organizacije usmerjena v zagotavljanje osnovnih potreb, s Ena najbolj spoštovanih humanitarnih organizacij časom pa je ZPMS postala gonilna sila pri v Sloveniji - Zveza prijateljev mladine Slovenije organiziranju mnogih stvari, ki se danes zdijo (ZPMS), je bila ustanovljena 1. marca 1953. S tem popolnoma samoumevne: vrtci, pionirske knjižnice, pa danes obeležuje častitljivih 66 let! igrišča, počitniške kolonije, vzgojne posvetovalnice, Začetki delovanja ZPMS segajo v čas po 2. svetovni štipendijski sklad, oskrba dojenčkov, porodniški dopust, dobro razvita pediatrična mreža … vojni. Pod vodstvom takratne predsednice ZPMS, Ade Dequal Krivic, so v Ljubljani tako začeli skrbeti za otroke, ki so ostali brez staršev ali pa so to bili otroci partizanov ali ilegalcev. Tem otrokom so

Darja Groznik, predsednica ZPMS, foto: Žiga Dornik


Predsednica ZPMS Darja Groznik je ob obletnica poudarila pomembne prelomnice: »V vseh teh letih smo izbojevali malico v šoli, letovanja otrok, zagovarjali smo pomen bralne kulture pri otrocih in zato ustanovili Bralno značko, lani smo zabeležili 70 let Dedka Mraza, letos praznujemo 20 let programa Pomežik soncu, 20 let Evropa v šoli, 50 let Mladi raziskovalci zgodovine … ZPMS je ustanovila prvi in še vedno edini telefon za otroke in mladino - TOM telefon. ZPMS je bila tista organizacija, ki je v ključnem trenutku slovenske zgodovine predlagala člen ustave, ki govori o posebni skrbi za otroke - ta člen imamo danes v ustavi. To se je zgodilo še preden je bila v OZN sploh sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah. Konec 80-tih smo izbojevali možnost, da so ob malih bolnikih v bolnišnici njihovi starši. Dve leti nazaj je bila, in tudi to je plod

naših prizadevanj, uzakonjena prepoved telesnega kaznovanja otrok. Skratka - ZPMS je odigrala zgodovinsko vlogo na naših tleh, kar zadeva življenje otrok.« V 66ih letih je ZPMS izvedla mnogo aktivnosti in se zavzemala za nemalo družbenih sprememb, pri čemer je bila večkrat tudi slišana in upoštevana. ZPMS je tudi ponosna prejemnica nagrade Trusted Brand za leto 2017 na področju humanitarnih organizacij. »To priznanje nam pomeni veliko! Tudi v bodoče bomo svojo dejavnost usmerjali v izboljšanje kakovosti življenja otrok. Ob rojstnem dnevu pa si želimo še več posluha in uspešnih sodelovanj s pomembnimi odločevalci,« dodaja generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS, foto: Žiga Dornik


SOPA—SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ZPMS se vključuje v izvajanje pilotskega pristopa SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje pri odraslih prebivalcih Slovenije ter s tem preprečiti negativne posledice, ki jih ima tvegano in škodljivo pitje alkohola za posameznika in za njegove svojce. To pa želi doseči z vzpostavitvijo interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju tveganega in škodljivega pitja alkohola ter k podpori pri opuščanju takega pitja alkohola. Projekt se je začel oktobra 2016 in bo trajal do konca leta 2020; aktivnosti na terenu pa so se pričele izvajati konec preteklega leta. Pristop SOPA temelji na treh kratkih ukrepih. Kratki ukrep 1 se najbolj poglobljeno ukvarja s posameznikom, ki tvegano ali škodljivo pije; kratki ukrep 2 pa se nanaša na informiranje o škodljivosti čezmernega pitja alkohola ali na usmerjanje pacientov k virom pomoči pri opuščanju tveganega ali škodljivega pitja alkohola. V izvajanje prvih dveh ukrepov so pretežno vključeni zdravstveni domovi, centri za socialno delo, policijske uprave, občine in nevladne organizacije s področja zdravljenja alkoholizma. Kratki ukrep 3 pa se nanaša na vsakodnevno izvajanje pristopa SOPA z ranljivimi skupinami po Sloveniji in prav tako temelji na informiranju o škodljivosti čezmernega pitja alkohola in usmerjanju posameznikov k ustreznim virom pomoči. V tem slednjem ukrepu sodeluje tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki v okviru lastnih dejavnosti s pomočjo 8 izvajalcev na terenu informira o tveganem pitju alkohola in spodbuja zdrav način življenja. Tako v projektu SOPA sodelujejo: ZPM Krško, ZDU Mestne občine Koper, DPM Škofja Loka, MZPM Ljubljana, ZPM Maribor, Društvo Pomagajmo odprtih src Murska Sobota, MDPM Ajdovščina in DPM Koroške. Na enak način v projektu sodelujejo še Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovenska Karitas,

Šent, Športna unija Slovenije in Zveza paraplegikov Slovenije. Pilotno uvajanje pristopa SOPA se bo izvajalo v 18 lokalnih okoljih (Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj) in bo trajalo do konca leta 2020. Nevladne organizacije – tudi ZPMS – se bodo udeležile izobraževanj o zdravem življenjskem slogu; se vključile v organizacijo dogodkov, delile gradivo o projektu SOPA na rednih dogodkih; s svojo dejavnostjo sodelovala na dveh Dnevih brez alkohola z drugimi udeleženimi v pristopu ter se vključila v širjenje ozaveščanja o odgovornem odnosu do pitja alkohola, ki bo potekalo v mreženju na skupnih in regionalnih srečanjih sodelavcev iz Zavoda za zaposlovanje RS, centrov za socialno delo in zdravstvenega sektorja. Odnos do pitja alkohola je namreč potrebno nagovarjati celovito in sistematično, sodelovanje različnih poklicev po Sloveniji pa postavlja dobre temelje, da nam bo v treh letih skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k reševanju te problematike. Nosilca projekta sta Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo RS za zdravje. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %). Več o projektu SOPA najdete na www.sopa.si


ZNANI SO PREDSTAVNIKI NVO V SVETU VLADE RS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJSKIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ Zaključil se je postopek izbora sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 253 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje in 32 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Planko, Tina Divjak, Breda Krašna, Ema Verbnik, Igor Miljavec, Bojan Golčar in Janoš Kern, ki so bili imenovani za predstavnike NVO. Kot njihovi namestniki so bili imenovani kandidati z naslednjim največjim številom glasov, in sicer Inga Remeta, Bojan Vogrinčič, Jaka Matičič, Amalija Šiftar, Jurček Nowakk, Spomenka Valušnik in Borut Pelko.

Dne 18. 2. 2019 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah so najvišje število glasov prejeli Matej

Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS foto: Žiga Dornik


SNEŽNE KEPE SREČE šestdesetletno tradicijo pod svojim okriljem združuje 112 zvez prijateljev mladine, ki delujejo na področju cele Slovenije. Projekt Snežne kepe Dobrodelna akcija Snežne kepe sreče bo že drugo sreče pa bo posebej razveselil tiste, ki se želijo leto zapored narisala nasmehe na obrazih otrok, ki naučiti novih veščin, ki jih prinašajo zimski športi. bodo uživali v nepozabnih zimskih radostih. Pobudnika akcije, podjetji Henkel in Mercator, sta «Izjemno smo veseli in počaščeni, da že drugo leto s pomočjo kupcev proizvodov Persil, Silan in Somat sodelujemo v tem projektu, s katerim zagotavljamo zimovanja otrokom iz socialno manj prijaznega na Mercatorjevih prodajnih mestih, v decembru okolja. Trenutno so otroci že na Golteh, v Kranjski 2018 in januarju 2019, zbirala sredstva za Gori in na Pohorju, v naslednjem tednu pa bodo zimovanje 50 otrok iz socialno ogroženih družin. otroci zimovali še v Trenti, Kranjski Gori, Piranu in Henkel in Mercator sta humanitarni projekt Snežne Pacugu,» je povedala Breda Krašna, generalna kepe sreče, izpeljala v sodelovanju z Zvezo sekretarka Zveza prijateljev mladine Slovenije. prijatevljev mladine Slovenija, ki vsak dan nudi pomoč otrokom in družinam v stiski. V preteklem letu so otroci v okviru projekta uživali na šestih priljubljenih letoviščih po vsej Sloveniji. Zveza prijateljev mladine Slovenija z več kot

Dobrodelne Snežne kepe sreče za nepozabne zimske počitnice otrok


Henkel in Mercator sta ponosna na uspeh akcije, ki je ponovno doživela dober odziv kupcev, ki so podprli Snežne kepe sreče. «Našo skupno zimsko akcijo Snežne kepe sreče smo ponovno uspešno pripeljali do zaključka. Glede na njeno ime, smo prepričani, da bodo kepe tudi letos razveselile otroke in da bo nastalo veliko lepih snežnih spominov. Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem kupcem, ki so nas v akciji podprli in ponovno pokazali nesebičnost, ko gre za naše najmlajše. Verjamem, da smo tudi Zvezi prijateljev mladine Slovenija polepšali začetek letošnjega leta,» je dejal Uroš Vodopivec, key account manager Henkel Slovenija.

«Akcije v sodelovanju s Henklom kupci v Mercatorju očitno že dobro poznajo in se pozitivno odzovejo. Tudi v trgovinah poskrbimo, da so kupci o akciji obveščeni in prepoznajo dodano vrednost ter vedo, da skupaj z ZPMS otrokom omogočamo nepozabna zimovanja. Seveda si vsi želimo, da takih akcij ne bi potrebovali, vendar so še kako potrebne. Vsak euro šteje, vsaka pobuda in predvsem vsako otroško veselje, ki ga lahko omogočimo,» je poudarila Tanja Durin iz Mercatorjevega korporativnega komuniciranja.

(z leve proti desni): Ula Furlan, Breda Krašna, Uroš Vodopivec, Tanja Durin


POMEŽIK SONCU USPEŠEN ZAKLJUČEK AKCIJE ZA OTROKE

avtobusov, ki bodo to poletje na morje odpeljali otroke iz socialno šibkejših družin!

ZPMS je v mesecu februarju skupaj z OMV Slovenija in ambasadorjem projekta Tinom Hvala vse ter OMV Slovenija in Tin Vodopivec. Vodopivcem, zaključila kampanjo zbiranja in darovanja točk zvestobe, ki so jih kupci na OMV servisih podarjali za program POMEŽIK SONCU. Zbranih je bilo kar 11.905.750 točk zvestobe—za 6


ZAVESTNO STARŠEVSTVO PREDAVANJI O ZAVESTNEM STARŠEVSTVU V TRBOVLJAH

V februarji smo organizirali predavanje o zavestnem starševstvu v Trbovljah Predavanja so namenjena staršem, pedagoškim delavcem in vsem, ki se srečujejo z vzgojo otrok. Predavatelja dr. Albert in Leonida Mrgole na lastnih vzgojnih izkušnjah prikažeta, kako se spopasti s pastmi vzgoje in kako z otroki vzpostaviti varno okolje odraščanja. Predavanja so brezplačna, zagotavljamo jih z donatorskimi sredstvi Zavarovalnice Triglav.


MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT V OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH Tik pred začetkom prvega dela zimskih počitnic je v OŠ Preserje pri Radomljah potekal medobčinski otroški parlament, na katerem so sodelovali predstavniki 8 osnovnih šol. Osrednja tema je bila Šolstvo in šolski sistem, učenci gostujoče šole pa so uvodoma predstavili kratko zanimivo igrico o vrstniški mediaciji. Eden od predlogov za izboljšavo medsebojnih odnosov je na lanskem nacionalnem otroškem parlamentu namreč bil, da bi uvedli razredno mediacijo kot alternativo pogovorom le preko elektronskih naprav. Iz predstavitev akcij, ki so jih izpeljali na šolah, je bilo razvidno, da se veliko šol v letošnjem šolskem letu ukvarja z medosebnimi odnosi, v smislu medrazrednega povezovanja, in učenje na prostem (izvedba učne ure na prostem). Mladi se bodo do konca marca pripravljali na regijski parlament, ki bo na OŠ Venclja Perka Domžale.


MEDNARODNO EVROPSKI SEMESTER – POROČILO ZA SLOVENIJO 2019 Evropska komisija je 27.2.2019 v sklopu evropskega semestra za 2019 objavila letno analizo gospodarskih in socialnih razmer v državah članicah in oceno napredka pri izvajanju priporočil za posamezne države. Kot poroča predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji Komisija v Poročilu za Slovenijo ugotavlja, da slovensko gospodarstvo še vedno raste in ostaja mednarodno konkurenčno. Strukturne reforme pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe postajajo vse bolj nujne, da bi Slovenija ostala na poti dinamične in trajnostne rasti. Staranje prebivalstva kliče k znatnim naložbam, ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Evropska komisija Slovenijo poziva, da v okviru nacionalnega proračunskega postopka sprejme potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo proračun za leto 2019 skladen s pravili Pakta za stabilnost in rast. Letošnje poročilo vključuje tudi naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Poročila o 28 državah članicah služijo kot podlaga za razprave z njimi o izbirah nacionalnih politik za pripravo nacionalnih programov v aprilu. Hkrati bodo podlaga za pripravo letnih priporočil za posamezne države, ki se pripravijo konec pomladi.

ZAČETEK 40. ZASEDANJA SVETA OZN ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Kot poroča Ministrstvo za zunanje zadeve, se je v ponedeljek, 25.2., začelo 40. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice. Zasedanje bo trajalo do 22.3.2019. Slovenija bo na zasedanju prvič po treh letih članstva, lani je Svetu tudi predsedovala, sodelovala v vlogi opazovalke. Srečanja se bo udeležila državna sekretarka Simona Leskovar, ki bo izpostavila slovenske prioritete v Svetu, tj. stanje človekovih pravic v Jemnu, Mjanmaru, Sudanu, Siriji, Ukrajini in Venezueli. Najavila bo tudi slovensko kandidaturo za članstvo v Svetu za obdobje 2026-2028. Slovenija bo posebno pozornost posvečala otrokovih pravicam, okoljskim zagovornikom človekovih pravic, kršitvam človekovih pravicah v Palestini in Jemnu.


TOM TELEFON DAN VARNE RABE INTERNETA »SKUPAJ ZA PRIJAZNEJŠI INTERNET«

Dan varne rabe interneta 2019 je potekal v torek, 5 februarja 2019, pod sloganom »Skupaj za prijaznejši internet«. Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si sta v torek 5. februarja ob 18. uri strokovnjaka dr. Albert Mrgole, predsednik TOM telefona in dr. Benjamin Lesjak, odgovarjala na najpogostejša vprašanja o vzgoji otrok za internet in o problematiki spletnega nasilja. Dr. Albert Mrgole je osvetlil problematiko s psihološkega vidika. Je sistemski družinski terapevt, psiholog, doktor sociologije in Imago partnerski terapevt ter soavtor knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Njegovo področje dela so vodenje družinskih terapij in svetovanj, vodenje treningov za partnerje in starše, izvajanje supervizij za različne sisteme (mladinske centre, šole, delovne kolektive), izvajanje izobraževanj po meri za različne kolektive, delo s šolskimi težavami. V svojem delovanju, ki izhaja iz izkušenj sistemskega pogleda in dela, združuje prakso psihologa, ki ga je zaznamovala izkušnja dela v vzgojnem zavodu, in željo po znanstvenem razumevanju, ki jo dopolnjuje s teoretskim pogledom sociologa kulture. Dr. Benjamin Lesjak je problematiko obdelal s pravnega vidika, prav tako pa je delil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri izvajanju Safe.si delavnic na osnovnih in srednjih šolah ter predavanj za starše. Je strokovnjak za pravne rešitve informacijske družbe, sodelavec Safe.si in avtor priročnika Problematika spletne varnosti v šolah. Gledalci so si lahko pogovor ogledali v živo preko spleta (posnetek je še vedno dostopen)

SPLETNO NASILJE JE PREPOVEDANO IN NEDOPUSTNO Dijaki z Gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru in Marko Puschner s točke ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru fakultete za družbene vede, so se v pogovoru v radijski oddaji Gymnasium strinjali, da je – kot pri vsakem nasilju – najpomembneje to, da žrtev ne ostane tiho. Predstavili smo tudi delovanje TOM telefona v primerih spletnega nasilja. Več o oddaji lahko pogledate TUKAJ.


SKUPAJ ZDRUŽENI V BOJU PROTI NASILJU Društvo Beli obroč, društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, je 4. februarja 2019, v HIŠI EVROPSKE UNIJE, organiziralo dogodek SKUPAJ ZDRUŽENI V BOJU PROTI NASILJU. Kot je povedal predsednik društva dr. Igor Šoltes: »namen dogodka je preučiti možnosti skupnega sodelovanja na posameznih projektih kot tudi možnost skupnega nastopanja pri morebitnem pridobivanju sredstev EU za boj proti nasilju. Kakorkoli si prizadevamo omenjeno problematiko omejiti, se dnevno srečujemo z vsemi vrstami nasilja, še v posebnem porastu se zdi nasilje v komunikaciji in nasilje nad starejšimi. Izjemno me žalosti dejstvo, da Slovenija kljub že prejetemu opozorilu EU, še vedno nima urejene sistemske pomoči žrtvam nasilja, zato menim, da je še toliko bolj pomembno, da svoj doprinos dodamo tisti, ki smo se odločili in prevzeli moralno odgovornost, da se s tovrstnimi težavami soočimo po svojih močeh.« Na dogodku smo sodelovali s predstavitvijo TOM telefona in obravnave medvrstniškega nasilja t.i. bullyinga.


BRALNA ZNAČKA DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS Konec januarja, se je Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, udeležilo letnega srečanja FELE (Federation of European Literacy Associations), ki je z letošnjim letom postalo neodvisno združenje organizacij, ki se ukvarjajo z bralno kulturo in bralno pismenostjo. Pred tem je namreč združenje delovalo pod okriljem ILE (International Literacy Organization, ZDA) pod imenom IDEC (International Development of Europe Committee – ILA). V letu 2018 se je združenje odločilo za neodvisno pot. Poleti 2018 je bil podpisan sporazum o ustanovitvi samostojnega združenja (FELA). Novo združenje je registrirano na Finskem, v Hamburgu pa je bil sklican 1. zbor članov, na katerem so bili izvoljeni novi organi združenja. V petek, 18. januarja 2019, je bil na Univerzi Hamburg organiziran tudi kratek seminar. Tema seminarja je bila Deklaracija o evropski pismenosti - primeri dobre prakse za njeno uresničitev.

Pripravila: Petra Potočnik, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS


UTRINKI S TERENA ZPM LJUBLJANA MOSTE-POLJE Zimske počitnice v Vili Šumica V Vili Šumica v Kranjski Gori je tudi letos v času zimskih počitnic potekalo zimovanje s pestrim programom v dveh terminih. Prvo med 17. 2. 2019 in 23. 2. 2019, drugo pa med 24. 2. 2019 in 2. 3. 2019. Ob učenju smučanja s smučarskimi učitelji so otroci uživali tudi na igrah na snegu, se povezovali med športnimi igrami ter stkali nova prijateljstva.

FOTO: Zimovanje Kranjska Gora

Počitniško varstvo v Ljubljani V času zimskih počitnic smo poskrbeli tudi za počitniško varstvo otrok v Ljubljani. Počitniško varstvo Nikoli sam v Ljubljani, se izvaja že vrsto let, pod skrbnim vodstvom ZPM Ljubljana Moste – Polje. Otroke vodijo in jih animirajo izkušeni vzgojitelji, mentorji dobre volje, ki se vsako leto potrudijo, da je program zanimiv in poučen ter da se otroci v tem času zabavajo.


VGC Skupna točka je praznoval 2 leti delovanja

Večgeneracijski center Skupna točka je v februarju praznoval drugo obletnico delovanja. Po dveh letih je centre, ki delujejo na petih lokacijah, obiskalo že skoraj 8.500 ljudi. V februarju so med drugim potekale zanimive delavnice o medijih in novinarstvu, bralno ustvarjalne delavnice ter kuharska delavnica, na kateri so obiskovalci pripravili okusne madžarske rezine.

FOTO: VGC kuharska delavnica

Otroški parlament V torek, 12. 2. 2019, je potekal Območni otroški parlament, na katerem je sodelovalo 13 osnovnih šol iz Most. Udeležilo se ga je 28 otrok, ki so razpravljali o temi Šolstvo in šolski sistem. Delegati so predstavili tudi prispevke svojih vrstnikov in se aktivno vključevali v odprto razpravo.


ZPM KRŠKO Mladi parlamentarci OŠ občin Krško in Kostanjevica na Krki v DZ RS 50 predstavnikov otrok in spremljevalcev iz osnovnih šol občin Krško in Kostanjevica na Krki se je 12. februarja 2019 udeležilo strokovne ekskurzije, ki jo je organizirala Zveza prijateljev mladine Krško. Mladi so si najprej ogledali Hišo Evropske unije v Ljubljani, kjer so v Multimedijskem centru spoznali delovanje evropskih institucij: Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Ministrskega sveta. S pomočjo interaktivnih postaj so v skupinah reševali kviz in s tem preverili koliko novega znanja so pridobili. Pri tem so morali uporabiti veščine sodelovanja, saj so bili v vsaki skupini različni predstavniki šol, ki se do tedaj niso poznali. Po ogledu Hiše EU so se odpravili v Državni zbor Republike Slovenije, kjer jih je pred vstopom pričakal in pozdravil tudi poslanec iz Krškega g. Dušan Šiško. Za mnoge je bil že vstop v poslopje zanimivo doživetje, saj je varnostni pregled podoben tistemu pred vstopom na letalo in obsega tudi rentgenski pregled prtljage. V avli pred Veliko dvorano Državnega zbora je mlade prijazno sprejel in nagovoril predsednik DZ RS mag. Dejan Židan. Predstavil je delovanje in delitev oblasti na zakonodajno, sodno in izvršilno vejo. Mladi so predsedniku z zanimanjem prisluhnili in imeli možnost da mu zastavijo vprašanja. Strokovno vodenje po Državnem zboru s predstavitvijo in pomenom prostorov parlamenta, predvsem dela, ki prikazuje zgodovino naše države na freski v avli, sta izvedli zaposleni v Službi Državnega zbora za odnose z javnostmi. V nadaljevanju sta mladim predstavili tudi Veliko dvorano Državnega zbora in delovanje parlamenta – Državnega zbora, Državnega sveta in ostalih institucij oblasti v naši državi. Dva izmed predstavnikov otrok se bosta 8. aprila 2019 udeležila tudi zasedanja Nacionalnega otroškega parlamenta, ki bo potekal v Veliki dvorani. ZPM Krško že 23 let organizira obiske Državnega zbora in s tem spodbuja interes za aktivno državljanstvo in participacijo mladih.


Evropa v šoli® — Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante V Sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije tudi letos na območju Posavja, izvajamo in koordiniramo program Evropa v šoli® 2018/2019 – Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante ''. Iz Posavja se je tudi letos natečaja udeležilo 23 osnovnih šol in 2 srednji šoli. V začetku marca bodo regijske strokovne komisije ocenile izdelke in predlagale izbor za državni nivo natečaja.

Zeleni nahrbtnik z Zmajčkom Jurčkom

V četrtek, 31. januarja 2019, je v Vrtcu Senovo potekala predaja Zelenega nahrbtnika z Zmajčkom Jurčkom. Vrtec Senovo so obiskali otroci vrtca Velika Dolina in jim prinesli Zmajčka Jurčka in Zeleni nahrbtnik. Skupaj so zapeli himno Zeleni nahrbtnik in goste povabili v igralnico, kjer so se družili in se igrali. Sledila je predaja nahrbtnika z Zmajčkom Jurčkom in Vrtec Senovo je dobil nove naloge in izzive s katerimi bodo spoznali pomen ločevanja odpadkov, ustvarjali iz odpadne embalaže, obiskali podjetje Kostak Krško in se naučili veliko novega. Veselijo se novih dogodivščin in se zahvaljujejo Zvezi Prijateljev Mladine Krško, da s projektom Zeleni nahrbtnik spodbuja in motivira vrtce, da otroci razmišljajo o odnosu človeka do narave in pomenu čistega okolja ter s tem omogoča druženje med vrtci.


ZIMOVANJE ZA OTROKE

Zveza prijateljev mladine Krško ima dolgoletno tradicijo v izvajanju programa Zimovanje. Prvi otroci so se ga udeležili že leta 2005 na Mariborskem Pohorju, nato pa vsako leto na različnih lokacijah smučišč po Sloveniji, zadnja štiri leta na Golteh. Tudi letos je Zveza prijateljev mladine Krško od ponedeljka, 18. februarja, do petka, 22. februarja 2019, izvedla Zimovanje za 27 otrok iz socialno manj spodbudnih okolij Posavja v Mozirski koči na Golteh. Na Zimovanju so se otroci naučili prvih smučarskih zavojev ali utrdili že naučene, se družili in doživeli novo izkušnjo, preživeto na snežnih strminah.


Zima v Dnevnem centru ZPM Krško Ker zunaj ni zime, smo si jo pričarali v Dnevnem centru ZPM Krško. 18., 20. in 21. februarja smo izvedli ustvarjalni delavnici za otroke in senzorično delavnico. Udeleženci so izdelovali snežake iz papirnatih krožnikov in vate, ustvarjali sovice na naravnih materialih in si izostrili svoja čutila v senzorični delavnici . Z izdelki bomo okrasili vitrino pred pisarno ZPM Krško.

Pustno rajanje Zveza prijateljev mladine Krško je v soboto, 2. marca 2019, organizirala in izvedla 20. tradicionalno otroško pustno druženje v hotelu City v Krškem. Pustovanja se je v spremstvu staršev udeležilo več kot 190 predšolskih in šolskih otrok. Prostovoljci so pripravili zanimiv in pester 2-urni tematski program. Otroci in starši so bili navdušeni in so aktivno sodelovali. Prostovoljci ZPM Krško so se vključevali v pripravo programa, izdelavo kostumov, učenje skupinskih plesov in animacijo otrok. Tema letošnjega pustovanja so bili snežaki, ki so otroke popeljali v svet domišljije. Le-tej smo se prepustili, saj nas letos zima ni obdarila s snegom. Program je tradicionalen in vsako leto privabi nove prostovoljce. Veselo rajanje otrok in staršev je motivacija, da se odločijo za sodelovanje tudi v prihodnje.

Pripravila: Uroš Brezovšek in Tjaša Rakar


DPM LAVRICA Tradicija ostaja - pustovanje na Lavrici DPM Lavrica je v nedeljo, 3. marca 2019, organiziralo pustno rajanje za otroke, odrasle in družine. Na sončno, a nekoliko vetrovno nedeljo smo izvedli že peto zaporedno pustno povorko. Radožive pustne šeme so pred vrtcem na Lavrici oblikovale dolgo pisano povorko s krepko preko 150 mladimi maškarami v spremstvu staršev ter se sprehodile skozi naselje Ob potoku. Povorka se je zaključila z razigranim rajanjem v avli podružnične šole na Lavrici, ki sta ga vodili animatorki Zveze prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik. Med rajanjem so se maškare sladkale s krofi, bonboni in se sproti odžejale s sokom, vodo ali poiskali srečo v pustnem srečelovu, ki je bila letošnja novost. Iskrena hvala članom DPM Lavrica in nekaterim staršem, ki so pomagali pri okraševanju prostora, izvedbi dogodka, da so na koncu pospravili in počistili prostore ter odnesli smeti. Veliko zahvalo izrekamo tudi Osnovni šoli Škofljica in njenemu ravnatelju g. Romanu Brunšku z zaposlenimi, ki nas je prijazno gostil v njihovih prostorih. Za varovanje celotnega dogodka s preko 300 udeleženci, so tokrat poskrbeli gasilci PGD Lavrica. Več o dogodku na www.dpmlavrica.org. Pavla Peterle Udovič, DPM Lavrica

Pustna povorka (foto: Nina Štrekelj).


EKO TRIKI – Društvo prijateljev mladine Lavrica Na Lavrici smo že dolgo ekološko usmerjeni oz. želimo naše otroke naučiti kako spoštovati naravo, se povezati z njo in uporabljati in tudi izdelovati ekološke izdelke. Pomlad 2019 bodo obeležile tri sobotne sonaravne delavnice, katere smo poimenovali EKO TRIKI. Začeli smo v februarju z izdelavo zdravega VAZELINA. Naravno kozmetiko je enostavno pripraviti, bistvo je, da je vse izdelano iz materiala, ki je tudi užiten. Večina staršev se je vključilo v delo, saj so se tudi oni želeli naučiti izdelovati naravni vazelin. Nekateri otroci so naredili po dva vazelina, da ga bodo imeli za vetrovne dni, ki še prihajajo. Ko smo čakali, da se vazelin shladi, smo se igrali družabne igre, kasneje pa so se otroci razigrali v dvorani. Tudi starši so bili veseli, da so se otroci spontano začeli igrati, saj vemo, da jim manjka nestrukturiran prosti čas. EKO TRIKI so hit na Lavrici, ne tako, kot PUSTOVANJE, ampak vseeno.

Radmila P. Blatnik, DPM Lavrica


NALEPKOMANIJA NA LAVRICI V četrtek, 21. februarja 2019, je DPM Lavrica drugo leto zapored organiziralo srečanje zbirateljev različnih nalepk v avli Podružnične šole Lavrica. Blizu sto otrok in staršev je navdušeno menjavalo in polnilo različne albume (Vodna Mania, Fifa 365 2019, L.O.L. Surprise). Otroci se tako na zabavnejši način učijo o geografiji in biologiji, se družijo, povezujejo med seboj, navezujejo nove stike, spoznavajo čare menjav, razveseljujejo drug drugega in tudi podarjajo. Nalepkomanija je zato zelo prešerna in glasna. Veseli smo velikega odziva, če se bo pokazal interes za ponovitev, bo DPM Lavrica menjavo znova organiziralo proti koncu meseca marca, predvidoma 16. ali 23. marca ob 17.uri na isti lokaciji. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za sodelovanje, kajti v slogi je moč. Najlepša hvala g. ravnatelju Romanu Brunšku z zaposlenimi in Podružnični šoli Lavrica za prostor.

Napisala: Maja Šmid


DPM LAVRICA NAPOVEDUJE Pustovanje je za nami. Preseglo je vsa naša pričakovanja. Tudi število maškar (tako mladih, kot odraslih) je bilo večje od prejšnjih let. Veseli nas, da cenite vložen trud, energijo in veliko našega prostega časa v oblikovanje dogodkov, ki nas povezujejo. Hvala Osnovni šoli Škofljica in PGD Lavrica, donatorjem (poimensko bodo objavljeni na spletni strani) ter posameznikom, ki so pomagali pri izvedbi. Tokrat vabimo na delavnico izdelave plavajočih svečk (EKO TRIKI), v soboto, 9. marca 2019, v Domu krajanov Lavrica. Prijave zbiramo na naš e-naslov. Pohitite, da zagotovimo zadosti materiala. Vabljeni tudi odrasli. Več informacij o naših dogodkih v priponki ali na naši spletni strani.

Ps. Vas kateri od dogodkov zanima in ste v dvomih, ker ste "prestari"? Dogodki Društva prijateljev mladine Lavrica so tudi za tiste, ki so mladi po duši.

Pavla Peterle Udovič, predsednica DPM Lavrica

BLIŽA SE GREGORJEVO - DAN, KO SE PTIČKI ŽENIJO IN KO POZDRAVLJAMO POMLAD.

PLAVAJOČE SVEČKE Delavnica bo v soboto, 9. marca 2019, od 10. do 12. ure v Domu krajanov na Lavrici Delavnica z vlivanjem voska v jajčne lupine za okras doma, kot plavajoča svečka ali za spuščanje v potoku ob sv. Gregorju - prinašalcu luči. Naslednji termin, ki nas bo družil v eko duhu: NARAVNO MILO izdelava naravnega trdega mila 6.4.2019 od 10. do 12. ure

Za kritje stroškov materiala je priporočen prispevek 3 eur/otroka. Prijave za sobotno ustvarjalnico na dpm.lavrica@gmail.com .


MDPM AJDOVŠČINA KRATEK MESEC - BOGATO DOGAJANJE NA MDPM AJDOVŠČINA

Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Ajdovščina smo tudi letos pripravili zanimive aktivnosti v času zimskih počitnic, ki so na našem koncu razveselile šolarje v zadnjem tednu februarja od 25. 2. do 1. 3. 2019. V Hiši mladih v Ajdovščini smo organizirali ustvarjalne delavnice, kamni so postali sovice, pomlad smo priklicali z regratovimi lučkami, za konec pa smo ustvarili pisane mačke iz kartona. V svojem ustvarjanju smo bili tudi dobrodelni. Za Sklad Viljema Julijana, ki deluje v podporo otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam smo pisali in ustvarjali srčna pisma. Z otroki smo se pogovarjali o tej tematiki, nato pa so v svoja pisma vpletli veliko sočutja, pozitivne energije in spodbudnih misli. Pozabili nismo niti na Niveino akcijo – »Podarite nam modro srce«. Izrezali smo modra srca in jih popisali z dobrimi deli, ki smo jih naredili do sedaj. Povezali smo jih v verigo in okrasili naše prostore. Za šolarje smo pripravili tudi druge aktivnosti. 9 otrok z manj priložnostmi iz občin Ajdovščina in Vipava se je udeležilo petdnevnih Zlatorogovih zimskih počitnic v Trenti. Zimovanje smo organizirali v sodelovanju z MDPM za Goriško in ZPM Slovenije. Otroci in vzgojitelji so uživali na svežem alpskem zraku ob aktivnostih na snegu, odpravili so se na krajši pohod v Zadnjico, obiskali so Trentarski muzej, uživali v športnih in družabnih igrah, ustvarjali – skratka imeli so se zelo lepo. 29 otrok smo odpeljali v Ljubljano, na že tradicionalni izlet, ki vključuje vodne radosti v Atlantisu in ogled filma v Koloseju. Veliko navdušenja je vzbudil izlet »Zimski dan na Kaninu« v sredo, 27. 2. 2019. 33 otrok z manj priložnostmi z obeh občin je skupaj z vzgojitelji uživalo v sončnem Kaninu, kjer so jim predstavili delo na smučišču, gibanje v gorah, izvedli so lavinsko delavnico s štirinožnim prijateljem, dovolj časa pa je ostalo tudi za sankanje in druge radosti na snegu. Pozabili niso niti na lačne želodčke. Zahvaljujemo se donatorjem: Zavarovalnici Triglav za brezplačen prevoz in promocijska darilca, Javnemu zavodu Sončni Kanin za gostoljubje in brezplačno organizacijo dogodka ter Elan Skis in Mlekarni Planika za darilca. Veseli smo, da še vedno obstajajo družbeno odgovorna podjetja, ki rada sodelujejo z nami in nam pomagajo pri uresničevanju našega poslanstva.


Ponosni smo, da je v februarju naša mlada prostovoljka Milica Grujić, ki nam je v lanskem letu z veseljem pomagala pri vodenju ustvarjalnih delavnic in animaciji otrok na letovanjih, dobila priznanje za Naj mlado prostovoljko v občini Ajdovščina v okviru natečaja »Prostovoljstvo je kul!«. Omenjeni natečaj je organiziral Mladinski svet Ajdovščina. V teh dneh se zavzeto pripravljamo na 29. medobčinski otroški parlament, ki bo 7. marca v prostorih Občine Ajdovščina. Mladi parlamentarci bodo razpravljali o šolstvu in šolskem sistemu, povabili bomo tudi zanimive goste, ki bodo popestrili diskusijo mladih. V našo pisarno je posijala pomlad z barvitimi likovnimi in drugimi deli na natečaju »Evropa v šoli«. Naše društvo je pri omenjenemu natečaju regijski koordinator. Mladi so v letošnjem šolskem letu izrazili svojo ustvarjalnost na temo »Snemimo roza -modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante«. V kratkem načrtujemo tudi razstavo njihovih del.

Naj vas in nas čim prej razveselijo topli pomladni žarki vam želimo z Medobčinskega društva prijateljev mladine Ajdovščina.

Urška Brežnjak


DPM TRBOVLJE ZIMSKE POČITNIŠKE DEJAVNOST Med 25.februarjem in 1.marcem smo izvedli zimske počitniške dejavnosti, ki se jih je udeležilo 57 otrok in 17 prostovoljcev. V ponedeljek smo ustvarjali ure, v torek smo se odpravili v kino, sreda je bila namenjena kulinarični delavnici, četrtek kopanju in petek smo zaključili s pustno delavnico. Vsak dan pa smo seveda izkoristili tudi lepo vreme za športne in družabne igre na prostem.

Foto: arhiv DPM Trbovlje DPM Trbovlje Sekretarka Lavra Izgoršek


OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT V četrtek, 21. februarja ob 10h smo v sejni dvorani Občine Trbovlje izvedli Občinski otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Sodelovalo je 27 učencev iz vseh treh trboveljskih osnovnih šol. Sprejeli so številne sklepe, med drugim so predlagali uvedbo vzgojnih kazni, da se razredne ure namenijo reševanju problemov in spoznavanju bontona, predvsem pa si želijo, da se v sam učni načrt ali vsaj izbirne vsebine uvede čimveč praktičnih vsebin in priprava na srednjo šolo, saj bi jim to najbolj prav prišlo naprej v življenju. Izbranih je bilo 7 učencev, ki bodo Občino Trbovlje zastopali naprej na regijskem otroškem parlamentu, ki bo to leto v Litiji.

Foto: arhiv DPM Trbovlje DPM Trbovlje Sekretarka Lavra Izgoršek


OBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT V četrtek, 21. februarja ob 10h smo v sejni dvorani Občine Trbovlje izvedli Občinski otroški parlament na temo Šolstvo in šolski sistem. Sodelovalo je 27 učencev iz vseh treh trboveljskih osnovnih šol. Sprejeli so številne sklepe, med drugim so predlagali uvedbo vzgojnih kazni, da se razredne ure namenijo reševanju problemov in spoznavanju bontona, predvsem pa si želijo, da se v sam učni načrt ali vsaj izbirne vsebine uvede čimveč praktičnih vsebin in priprava na srednjo šolo, saj bi jim to najbolj prav prišlo naprej v življenju. Izbranih je bilo 7 učencev, ki bodo Občino Trbovlje zastopali naprej na regijskem otroškem parlamentu, ki bo to leto v Litiji.

Foto: arhiv DPM Trbovlje DPM Trbovlje Sekretarka Lavra Izgoršek


DRUŽENJE MAMIC IN MALČKOV Vsak teden na DPM poteka druženje mamic in malčkov, ki je predvsem namenjeno predšolskim otrokom, ki niso v vrtcu in potrebujejo dodatno druženje in pogovorom staršev, deljenje misli, reševanju problemov in zavedanju da niso sami in lahko skupaj izmenjujejo izkušnje.

Foto: arhiv DPM Trbovlje DPM Trbovlje Sekretarka Lavra Izgoršek SPREVOD PUSTNIH MASK

V nedeljo, 3.marca je po ulicah Trbovelj potekal pustni sprevod z mažoretami, delavsko godbo, ptujskimi kurenti in množico obiskovalcev. Za popestritev pustnega rajanja so poskrbele lokalne plesne skupine, skupina Čupakabra in animatorka Andreja Zupančič.

Ekipa prostovoljcev DPM Trbovlje Foto: arhiv DPM Trbovlje


Foto: Občina Trbovlje DPM Trbovlje Sekretarka Lavra Izgoršek


MDPM ZA GORIŠKO MDPM ZA GORIŠKO NAPOVEDUJE

Vsak ponedeljek, med 17. in 19. uro – PONEDELJČICE Ustvarjalne delavnice za otroke, mladostnike in starše 4. marec – Izdelajmo klovna – barva, kolaž, lepilo 11. marec – Izdelovanje in spuščanje gregorčkov – na gregorjevo

18. marec – Češnjeva vejica – origami rožice na veji 25. marec – Ogrlica za mamico - nizanje perlic Sreda, 20. 3. 2019, ob 17.00 IZDELAJMO ZAPESTNICO ZA MAMO Ustvarjalna delavnica v knjižnici Franceta Bevka v Šempetru Ponedeljek, 11. 3. 2019, ob 17.30 ŠOLA ZA STARŠE – Iskanje novih učnih stilov, metod in notranje motivacije zanje

Predavanje z delavnico za starše vodi Marina Marinič Sreda, 13. 3. 2019, ob 17.00 TRENING SOCIALNIH VEŠČIN – Igre sodelovanja Socialno kognitivne igre vodi Maja Peršič Sreda, 27. 3. 2019, ob 17.30 ŽIVETI PO SVOJI MERI – Kako živeti notranji mir

Predavanje z delavnico za starše, mladostnike in posameznike vodita Marina Marinič in Maja Peršič Dobimo, na sedežu MDPM za Goriško, Bazoviška 4, Nova Gorica


ZPM DOMŽALE Učenci radi hodijo v šolo – želijo si več pouka v naravi in več šolskih taborov

Preserje pri Radomljah, 21. februar 2019 - Danes dopoldne je na OŠ Preserje pri Radomljah potekalo srečanje predstavnikov Občinskega šolskega parlamenta na temo šole in šolskega sistema. Uvodna igra, ki je predstavila vrstniško mediacijo, ki jo med drugim izvaja šola gostiteljica, je bila dober primer, kako s pomočjo učenca mediatorja reševati spore, različna videnja in verbalne situacije, ki so jim vsakodnevno priča učenke in učenci vseh šol. Rešitev je v pogovoru, so prikazale učenke v igri, tudi odrasli pogovor premalokrat izkoristimo, da bi na prijazen in spodoben način rešili situacije, konflikte in hude besede.

Ravnateljica šole gostiteljice OŠ Preserje pri Radomljah, ga. Ana Nuša Kern se je v pozdravnem nagovoru dotaknila nedavne zloglasne medijske pobude oz. peticije po spremembi šolskega sistema. Opazila je, da so v vseh zapisih, dilemah in polemikah ob tej temi prisotni le odrasli, pa še to je bolj malo učiteljev, torej dejansko tistih, ki se ukvarjajo s šolo, ampak so to večinoma starši in naključni ljudje, ki seveda menijo, da se spoznajo na delo v šoli. Nikjer pa ni upoštevanega glasu učencev. Začudena je bila, da nikjer v nobenem mediju ni zasledila, kakšno šolo si želijo učenci, kako to, da manjka glas najbolj pomembnega deležnika življenja v šoli. »Mislim si, da je bolj pomembno to, da je šolsko okolje varno, da se imate s svojimi prijatelji v tem okolju v redu, torej, da imate neko skupino, ki ji pripadate, da se veselite odhoda v šolo prav zaradi druženja in ne toliko zaradi znanja, to pač pride zraven. In da pravzaprav vi ne bi lagali in jamrali nad določenimi stvarmi, če vas odrasli kar naprej ne bi opozarjali, da je narobe to, ono ali tretje,« je razmišljala ravnateljica Glasserjeve šole kakovosti ter dodala, da verjame, da je molk učencev prisoten in njihova beseda odsotna zato, ker je v resnici to življenje na šoli kvalitetno, ker imajo učenci v šoli prijatelje in učitelje, ki jim zaupajo in da je pravzaprav ta šola čisto v redu, da pa morda potrebuje le kakšne lepotne popravke in ti popravki morajo biti premišljeni, narejeni z dolgotrajno analizo in refleksijo vseh udeleženih, vključno z učenci.

Župan Toni Dragar, ki vsako leto ob Tednu otroka tradicionalno sprejme predstavnike domžalskih šol ter posluša njihove pobude in predloge, je povedal, da je šolski parlament nekaj, kar bi morali večkrat poslušati tudi tisti pravi parlamentarci, ne pa le enkrat letno, ko gredo učenke in učenci v Državni zbor in sporočajo višjim inštancam njihove besede in njihove glasove. Po njegovem mnenju bi bilo ob upoštevanju povezovalnih navad Glasserjeve kakovostne šole, kot so spoštovanje, poslušanje, podpiranje, dogovarjanje, sprejemanje, vzpodbujanje in zaupanje, vse enostavno in čisto prelepo. »Občina Domžale si bo še naprej prizadevala, da bo ustvarjala dobre pogoje za delo na šolah, varnosti na šolah in nenazadnje tudi za dobro sodelovanje z vami,« je zbranim na srečanju zagotovil župan ter se ob tem šolam zahvalil, ker se odzivajo na občinske prošnje in ker rade volje sodelujejo z Občino. Tudi za nazive, kot so otrokom in mladim prijazno mesto in branju prijazna občina, se je po županovem mnenju treba potruditi. »Trudili se bomo za pogoje, da boste še naprej radi hodili v šolo predvsem zaradi druženja, znanje boste pa že pridobili sproti«.


Učenci in njihovi mentorji desetih osnovnih šol iz domžalske, mengeške, trzinske, lukoviške in moravške občine so županu Toniju Dragarju, organizatorki nacionalnega parlamenta z Zveze prijateljev mladine Slovenije, ge. Petri Zega, predsednici Zveze prijateljev mladine, ge. Karlini Strehar, bivši predsednici ZPM Domžale, ge. Emi Škrjanc Ogorevc ter prisotnim ravnateljicam in zbranim na srečanju predstavili primere dobre prakse, svoje pretekle aktivnosti in prizadevanja za boljši in lepši šolski sistem. Prav vsi so poudarili, da se na njihovih šolah prizadevajo za prijetno in zabavno učenje s pomočjo sodobnih digitalnih tehnik, predvsem bi si želeli več taborov in učenja na prostem, v naravi in na svežem zraku. Vse šole podpirajo in izvajajo medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje, kot so botrske akcije oz. Moj veliki prijatelj, ki jo izvaja OŠ Domžale, ki najmlajšim učencem na šoli omogoča lažje vključevanje v šolski sistem in delovne navade. Po predstavitvi dobrih praks vseh zbranih šol sta sledili še povezovalna dejavnost »Učinkoviti detektivi« in delavnica »Šola po meri učenca«. Naslednje srečanje predstavnikov šolskega parlamenta bo potekalo 27.marca 2019 na regijskem srečanju v OŠ Venclja Perka v Domžalah. Tekst: Teja Hauptman, Urad župana Občine Domžale Foto: Vido Repanšek

Medobčinski otroški parlament

Skupščina ZPMD


DVIG KAKOVOSTI ŽIVLJENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV Za Zvezo prijateljev mladine Domžale je prvo leto dela novega vodstva, ki ga je za predsednico Emo Škrjanc Ogorevc prevzela mag. Karlina Strehar. Skupščina zveze v januarju 2019 je pokazala, da se delo uspešno nadaljuje. Po sprejemu novega statuta, ki bo omogočil še boljšo organizacijo društva in usklajenost aktov z zakonodajo, je vodstvo društva pregledalo v letu 2018 opravljeno delo. Kot prva večja akcija, ki jih sicer ni manjkalo, je bila odlično ocenjena organizacija in izvedba 28. medobčinskega otroškega parlamenta, katerega gostitelj je bila Osnovna šola Trzin, ZPM Domžale pa je v sodelovanju s šolo organiziralo tudi sodelovanje na regijskem in državnem parlamentu®. Veliko skrbi je bilo namenjene dejavnostim in varstvu otrok med zimskimi šolskimi počitnicami – v sodelovanju z OŠ Rodica. Vanje je bilo vključenih 36 otrok, 70 otrok je sodelovalo v programu počitniških dejavnosti. Oba sta otrokom omogočila aktivno preživljanje prostega časa v gibanju, druženju in ustvarjanju. ZPM se je prestavila na občinskem praznovanju Spoznajmo se, praznujmo skupaj ter Dnevu mladih, skoraj sto otrok se je udeležilo prireditve za zlate bralce Bralne značke®, pester je bil Teden otroka® – tako za mlajše kot starejše otroke, z vrsto delavnic in prireditev ter županovim sprejemom osnovnošolcev. 47 otrok je sodelovalo na taboru socialnih veščin v Rakovem Škocjanu, pester je bil program veselega decembra 2018. Posebej skrbno je ZPM Domžale načrtovala letovanja. Tako je v sodelovanju z ZLRO Ljubljana letovalo kar 169 otrok, še enkrat več kot v letu 2017, med njimi 78 iz občine Domžale. Ob upoštevanju socialnega statusa družin so polno ceno starši plačali za 15 otrok, delno za 95 otrok, brezplačno je letovalo 59 otrok, 27 iz občine Domžale. DPM Domžale uspešno sodeluje v projektu Botrstvo, z dobrodelno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe so pomagali 20 družinam z 41 otroki, ZPMS je pomagala pri nakupu delovnih zvezkov šestim družinam, donacijo je prispeval Brainobrain Domžale, 16 mobilnih telefonov, ki so bili podarjeni s strani podjetij in jih je donirala ZPMS, so dobile osnovne šole in RK Domžale. Posebej je bilo poskrbljeno za otroke iz socialno ogroženih družin: trem so plačali smučarski tečaj, 14 družin je bilo vključenih v humanitarni program ZPMS, enako število pa je prejelo čevlje iz akcije Alpine Podari svoj par in zbrano hrano. Donacije so prispevali tudi: Petrol, Računovodske storitve Osterman, Kmetijski inštitut Slovenije, Burger, d. o. o., DM Domžale, RK Domžale in sponzor Frizerstvo Tomaž Kveder. V zaključku poročila predsednica ugotavlja, da je bilo v letu 2018 opravljenega veliko dela z mladimi, največ s prostovoljnim delom. Žal namreč na razpisih pridobljena sredstva ne zadoščajo za organizacijo načrtovanih dejavnosti, zato ZPM Domžale skuša pridobiti sredstva tudi iz drugih virov. Z veseljem se vključuje v vse projekte, ki jih organizirajo na ZPM Slovenije, saj z njihovo pomočjo vsaj delno lahko zmanjšajo socialno stisko otrokom iz socialno ogroženih družin. Kljub ugodnejšemu gospodarskemu stanju opažamo, da še vedno veliko družin potrebuje pomoč, želijo pa vsem otrokom zagotoviti kvalitetno preživljanje prostega časa – posebno med počitnicami, kjer so potrebe iz leta v leto večje.


Skupščina ZPM Domžale je sprejela program za leto 2019, podoben prejšnjim letom, vendar obogaten z nekaterimi novostmi. Posebej pa mag. Karlina Strehar, predsednica ZPM Domžale, opozarja na problem prostorov ZPM Domžale, saj so popolnoma neustrezni in neprimerni, zato čaka na uresničitev predvolilne obljube župana o novih prostorih. Novi večji prostori bodo tudi omogočili, da bo ZPM Domžale tudi v letu 2019 uresničevala svoj program in tako prispevala k blažitvi posledic socialne krize, hkrati pa s svojimi programi otrokom in mladim omogočali uspešno soočanje z izzivi sodobne družbe. Posebej je prioriteta ZPM Domžale dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov ter sooblikovanje njihovih življenjskih kompetenc na področjih čustvenega, socialnega in intelektualnega razvoja. Ob vseh prizadevanjih pa ne bomo pozabili, da v letu 2019 praznujemo 40-letnico obstoja društva prijateljev mladine (pozneje zveze) v Domžalah. Obeležili jo bomo s prireditvijo z dobrodelno noto. Vera Vojska


DPM METLIKA ZIMSKE POČITNICE SO HITRO MINILE Tudi letos smo za šolarje v metliški občini pripravili pester počitniški program Društvo prijateljev mladine Metlika, Ljudska knjižnica Metlika, Belokranjski muzej, Slovenski gasilski muzej in KUD Gadja zalega. Tako so se v tem tednu zvrstile številne ustvarjalne delavnice, v katerih smo izdelovali Nivea modra srca z zapisi o dobrih delih za štipendijski sklad Nivea, ustvarjali ob urah pravljic in si pripravljali kostume za pustno rajanje, napise za stojnice ter si ogledali otroški gledališki predstavi. Na predlog naših mladih članov smo dodali še kopalni izlet v vodno mesto Atlantis v ljubljanskem BTC-ju. V teh dneh so se mladi člani DPM Metlika trudili dobiti čim več dobitkov za srečelov na otroškem pustnem rajanju in s tem tudi sodelovali pri pridobivanju sredstev za delovanje društva. Ves teden pa je uživalo 8 belokranjskih otrok iz socialno šibkih družin na smučarskih zimskih počitnicah v Kranjski Gori ob pomoči Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zveze prijateljev mladine Moste. Hvaležni smo vsem, ki so tem otrokom omogočili teden brezskrbnih počitnic daleč od vsakdanjih skrbi in jim narisali srečen nasmeh na obraz. Pripravila Vladka Škof


MZPM LJUBLJANA ZAVESTNO STARŠEVSTVO Kakšen je moj vpliv na razvoj otrokove samopodobe? Kako naj otroka naučim, da bo znal reševati probleme? Kako komunikacija vpliva na naš odnos? Kaj mi otrok sporoča? In še, in še... Ste tudi vi med tistimi starši/vzgojitelji, ki si postavljajo takšna ali podobna vprašanja? Ste tudi vi med tistimi odraslimi, ki se zavedajo svojega vpliva na razvoj otroka in vam ni vseeno ter iščete odgovore? Mogoče boste odgovore našli na naših brezplačnih predavanjih v sklopu programa »Zavestno starševstvo!«. Januarja in februarja 2019 smo izvedli že devet različnih predavanj, v marcu pa se nam lahko pridružite na naslednjih: 4. marec ob 17:00 uri: Živeti z otrokom in ne za otroka; v vrtcu dr. France Prešern; 7. marca ob 17:00 uri: Samopodoba in samozavest; v vrtcu Kolezija; 11. marca ob 17:00 uri: Otrok in stiska; v vrtcu Najdihojca; 14. marca ob 17:00 uri: Ravnotežje med zahtevami, pohvalo in kritiko v vzgoji; v vrtcu Vodmat; 14. marca ob 17:00 uri: Živeti z otrokom in ne za otroka; na OŠ Kolezija; 19. marec ob 17:00 uri: Medvrstniško nasilje; v vrtcu H.C.Andersen 21. april ob 16:00 uri: Živeti z otrokom in ne za otroka; v vrtcu Trnovo.

Program v Ljubljani podpira MOL


Delavnice, v sklopu programov V ŽARIŠČU in POVEZANI, A NE ZAVEZANI, so v polnem teku Interaktivne delavnice v sklopu dveh programov Mestne ZPM Ljubljana: Povezani, a ne zavezani! In V Žarišču, otroke in mladostnike peljejo po poti spoznavanja samega sebe in spoznavanja drugega, spoštovanja in medosebne komunikacije, sodelovanja in podpiranja. Izvedbo oba programa podpira MOL

Orfična himna V sodelovanju s SNG Opera Ljubljana in ZPM Center/Šiška, smo podpornikom ZPM-jev, omogočili brezplačni ogled fantastične baletne predstave Orfična himna. S kulturnimi ustanovami v Ljubljani veliko in kakovostno sodelujemo. Vedno se radi odzovejo na naše aktivnosti, prisluhnejo našim potrebam in če je le možno, vedno priskočijo na pomoč. Tokrat pa so za naše podpornike in prijatelje ZPM-jevih programov in projektov, namenili kar 92 vstopnic za ogled baletne predstave Orfična himna.

Hvala vam, bilo je čudovito!

Otroci in stiska: kako jih prepoznati in kako jim pomagati V ponedeljek, 11. februarja, smo začeli s ciklusom izobraževalnih delavnic v sklopu programa Zavedam se - delujem!, namenjenih pedagoškim delavcem. Na tokratni delavnici smo ugotavljali kdaj je otrokovo vedenje posledica razvajenost in kdaj predstavlja klic na pomoč; kako v skupini otrok prepoznati tistega, ki je v stiski in nas najbolj potrebuje? Spoznavali smo različne vedenjske načine skozi katere nam otroci sporočajo, da se soočajo s stiskami, ob tem pa smo se, preko izkustvenega učenja in praktičnih vaj, seznanili z učinkovitimi tehnikami s katerimi vzpostavljamo stik z otrokom in se odzivamo na njegov klic na pomoč. Program Zavedam se - delujem! podpira MOL


MZPM VELENJE Šola za starše »Otroci so naše največje bogastvo«; 4. februarja 2019, ob 17. uri, v Vili Rožle »Trma, raziskovanje in sram pri otroku«

Na februarskem predavanju šole za starše smo v Vili Rožle gostili docentko dr. Andrejo Poljanec, ki je v Velenju gostovala prvič. V zanimivem uro in pol dolgem druženju smo spoznali več o spodrsljajih v odnosih, ki morajo postati izziv in ne tegoba. To velja tudi za premagovanje trme pri otrocih, ki je razvojno čisto normalna pri vsakem otroku, čeprav je za starše pogosto težka. Je pa zelo dragocena, če starši uspejo pravi hip prepoznati otrokove stiske in s pravim pristopom pomagati, da jih premaga. »Otrokom je v trmastih situacijah enako zoprno kot nam, odraslim. Razlika pa je, da imamo odrasli bistveno bolj razvite možgane kot otroci, saj se jim razvijajo vse do 12 leta starosti. Bolj kvalitetno kot se bomo ukvarjali z otrokom, bolj se bodo njegovi možgani razvijali. Za srečo v življenju sta najbolj pomembna čustvena in socialna inteligenca, potreba po čustvenem stiku pa je naravna človekova potreba,« je poudarila predavateljica, ki je po osnovni izobrazbi psihologinja. Poudarila je, da discipliniranje otroka ni dobro za njegov razvoj. Treba se je spustiti globje in otroku pomagati pri oblikovanju pozitivne samopodobe in samovrednotenja. Ti sta kasneje zelo pomembni za srečo v življenju.


Torkove pete »POVODNI MOŽ IN URŠKA«, 5. februarja "... le urno, le urno obrni peté, le urno, le urno, ker pozno je že!" je del pesnitve Povodni mož, ki smo jo z otroki prebrali na prvi torkovi ustvarjalnici. Posvetili smo se Francetu Prešernu, njegovemu Povodnemu možu, pozabili pa nismo niti na prelepo Urško. Izdelali smo lutke na palčki, ki so veselo poplesavale po zraku.

»NEKOGA MORAŠ IMETI RAD«, 12. februarja Valentinovo je praznik ljubezni. Ni le praznik zaljubljencev, ampak tudi ljubezni v družini, med prijatelji, do živali … Svojo pozornost ljubljenim pokažemo z objemom, cvetjem ali z drobnim darilcem, ki smo ga izdelali na naši delavnici. Ob tem smo se spomnili znane pesmi Ivana Minattija, ki pravi: »Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen ...«, delčke pesmi pa smo skrili v cvetoče (papirnate) tulipane. Vsak dan pa nas bodo iz hladilnika gledali magnetni ježki, ki v rokah držijo sporočilca za najdražje.


Torkove pete »POVODNI MOŽ IN URŠKA«, 5. februarja "... le urno, le urno obrni peté, le urno, le urno, ker pozno je že!" je del pesnitve Povodni mož, ki smo jo z otroki prebrali na prvi torkovi ustvarjalnici. Posvetili smo se Francetu Prešernu, njegovemu Povodnemu možu, pozabili pa nismo niti na prelepo Urško. Izdelali smo lutke na palčki, ki so veselo poplesavale po zraku.

»NEKOGA MORAŠ IMETI RAD«, 12. februarja Valentinovo je praznik ljubezni. Ni le praznik zaljubljencev, ampak tudi ljubezni v družini, med prijatelji, do živali … Svojo pozornost ljubljenim pokažemo z objemom, cvetjem ali z drobnim darilcem, ki smo ga izdelali na naši delavnici. Ob tem smo se spomnili znane pesmi Ivana Minattija, ki pravi: »Nekoga moraš imeti rad, pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen ...«, delčke pesmi pa smo skrili v cvetoče (papirnate) tulipane. Vsak dan pa nas bodo iz hladilnika gledali magnetni ježki, ki v rokah držijo sporočilca za najdražje.


Četrtkova četrta

»VALENTIN IMA KLJUČ DO KORENIN«, 14. februarja V februarju smo obiskali Medgeneracijski center Šoštanj, kjer smo tradicionalno Torkovo peto izvedli v četrtek, ob četrti uri. Bilo je ravno Valentinovo, zato smo izdelali magnetke ježke in valentinova drevesa. Valentin ima namreč ključ do korenin in je tisti, ki prične s prebujanjem narave.

Zimske počitnice, 18. – 22. februarja V Vili Rožle je v času zimskih počitnic potekal Zimski počitniški živ-žav. V ponedeljek smo se preizkusili v poslikavi telesa in v lepopisju, v torek smo izdelali pisane pustne maske, v sredo pa smo poigrali z lutkami in po navdihu pravljic izdelali svoje papirnate lutke, ki smo jih vključili v kratke zgodbice. V torek nas je obiskal tudi chef Danilo Ivanuša, ki je v KNEDLovih kuharskih delavnicah s počitnikarji pripravil odlične bučne cmoke s slivovim nadevom. Zanimanja za kuhanje je mladimi veliko, zato smo v torek napolnili kar dve skupini. Vila Rožle je še vedno dišala po cimetu, ko so nas v sredo obiskali Mali ustvarjalci. Otroci so bili navdušeni nad Lego robotki, nekateri so delavnico obiskali prvič, spet drugi pa so že pravi mojstri. V četrtek smo spoznali Taekwon-do & Kickboks klub Skala Velenje, ki je pri nas gostoval v sklopu projekta Muzej na obisku. Teden je bil razigran in aktiven, zato smo petek preživeli ob druženju in družabnih igrah. Otroci so pokazali, da so lahko pri igranju monopolyja zelo podjetni. Ob teh aktivnostih je ves teden potekalo tudi Gledališče za poredne mulčke, ki ga je vodil Boštjan Oder. Med drugim so mladi igralci in igralke obiskali tudi fundus Gledališča Velenje in Dom Kulture Velenje, kjer so opravili eno od vaj. V petek so pripravili zaključno produkcijo za starše in vrstnike. Odlični so bili, saj smo se jim nasmejali do solz. Tako smo na najlepši možni način končali počitniške programe, ki so bili zelo raznoliki in pestri. Obisk je bil izjemen, saj smo dnevno v Vili Rožle gostili tudi po več kot 50 otrok, ki so z nami ustvarjali, kuhali, se preizkušali v legorobotiki, športu …


Muzej na obisku: Spoznajmo 20-letno zgodovino Taekwon-do & Kickboks kluba Skala Velenje, 21. februarja Taekwon-do & Kickboks klub Skala Velenje je lani obeležil 20. obletnico delovanja, ki jo je obeležil tudi Muzej Velenje. Zato smo s pomočjo njihovega tekmovalca Domna Zabukovnika, ki je tudi prostovoljec v muzeju, izvedeli več o zgodovini in delovanju kluba. Veliko zanimivega nam je povedal tudi glavni trener Peter Landeker, ki je tudi sam še tekmovalec, saj pravi, da gre za šport, ki ne pozna starostnih omejitev. Klub je zelo uspešen, najboljši v državi. Na predstavitvi so mladi tekmovalci Dominik Jerovšek, Tina Sušec, Tomaž Sušec in Tadeja Sušec predstavili različne discipline tega zanimivega korejskega športa. Z razlagami in prikazi je pomagala tudi Staša Lipnik, najuspešnejša predstavnica kluba, ki je v bogati športni karieri posegla po vrhu v državnem, evropskem in svetovnem merilu.

Tekst in slike pripravili: Bojana, Katarina, Simona in Dušan


MZPM VELENJE NAPOVEDUJE 4. marca, ob 17. uri – Šola za starše »Otroci so naše največje bogastvo«, Vila Rožle, Velenje 5. marca, ob 17. uri – Pust, pust, krivih ust!, Rdeča dvorana Velenje 7. marca, ob 10. uri – Medobčinski otroški parlament »Šolstvo in šolski sistem«, MO Velenje 12. marca, ob 17. uri – Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Ptički se ženijo, Vila Rožle 15. marca, ob 10. uri – Regijski otroški parlament »Šolstvo in šolski sistem«, Vila Rožle 19. marca, ob 17. uri – Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Darilo za mamico, Vila Rožle 21. marca, ob 16. uri – Četrtkova četrta, Lutke na obisku, Medgeneracijski center Šoštanj 26. marca, ob 17. uri - Torkova peta, ustvarjalnica za otroke in starše, Narava se prebuja, Vila Rožle


NAPOVEDUJEMO ZAKLJUČNI DOGODEK NIVEA Akcija Podarite nam modro srce je letos potekala med 11. februarjem in 11. marcem, in to že trinajstič zapored. Podjetje Beiersdorf d.o.o. je z akcijo modrih src štipendijski sklad NIVEA ponovno obogatilo za 20.000 €. S temi neprecenljivimi sredstvi bomo tako tudi v naslednjem šolskem letu lahko zagotovili štipendije dijakom, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Zaključni dogodek bo 11. marca v Ljubljani v Austria Trend Hotelu.

ZAKLJUČNI DOGODEK OMV SLOVENIJE Ob uspešnem zaključku akcije, kjer je OMV Slovenija podaril zbrane točke za letovanja otrok oz. program POMEŽIK SONCU, bo 18.3.2019 ob 19h v SiTi Teatru v Ljubljani zaključni dogodek te akcije. Dogodek bo vodil ambasador projekta Tin Vodopivec. V akciji smo skupaj zbrali kar 11.905.750 točk zvestobe za 6 busov, ki bodo to poletje na morje odpeljali otroke iz socialno šibkejših družin!


OBELEŽUJEMO Svetovni dan civilne zaščite: 1. marec • Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji: 21. marec • Svetovni dan strpnosti: 21. marec • Svetovni dan voda: 22. marec • Svetovni dan tuberkuloze: 24. marec • Svetovni dan mater: 25. marec

ZPMS novičke so pripravile: Strokovne sodelavke ZPMS: Darja Lovšin, Iris Furlan, Petra Zega, Zdenka Švaljek, Pika Potočnik, Sara Geiger Smole, Maša Blaznik, Sandra Murk, Sabina Kotar Roglič, Nina Uratarič Malnar, Lea Štumberger Generalna sekretarka: Breda Krašna Uredila: Lea Štumberger

Rok za oddajo novičk za mesec marec je 5. april

Profile for ZPMS

ZPMS NOVIČKE  

ZPMS NOVIČKE  

Profile for zpms
Advertisement