Page 1

2017


Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je organizacija, ki že 64 let igra ključno vlogo pri oblikovanju družbe, v kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje pravice in spodbudno okolje za razvoj. Z odzivi na aktualna družbena vprašanja ter s številnimi programi in projekti, v katere je vsako leto vključenih več kot 70.000 otrok in več kot 360 šol, si prizadevamo prispevati k oblikovanju pozitivnih vrednot in dvigu kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin.

2017


novo leto


PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH PRAVIC se nanašajo na uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentov, ki zadevajo otroka, mladostnika in družino.

Nacionalni odbor za otrokove pravice; deluje na širokem področju otrokovih pravic (nasilje nad in med otroki, otroci s posebnimi potrebami, participacija otrok, zdravje otrok itd.) Forum proti telesnemu kaznovanju otrok; osnovni cilj je osveščanje staršev in širše javnosti, da je telesno kaznovanje otrok nesprejemljiv vzgojni ukrep. Forum za pravice otrok v bolnišnici; osnovni cilj je uveljavljenje pravic bolnega otroka v času zdravljenja v bolnišnici in skrb za zdravje otrok.

2017


pustni torek


SREDIŠČE ZIPOM - Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov je mreža 40-ih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic. Središče je namenjeno podpori in krepitvi nevladnih organizacij prek informiranja ter vključevanja v različne skupne akcije preprečevanja in odpravljanja kršitev otrokovih pravic.

2017


OTROŠKI PARLAMENT® je program vzgoje otrok za demokracijo in aktivno državljanstvo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem dogajanju in jih izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. V programu letno sodeluje okoli 3000 osnovnošolcev iz več kot 200 osnovnih šol iz vse Slovenije. Otroški parlament® je zaščitena blagovna znamka ZPMS.

2017


EVROPA V ŠOLI je natečaj, prek katerega otrokom in mladostnikom vsako leto približamo evropske teme. Z natečajem spodbujamo učence in dijake, da razmišljajo o temah, ki segajo čez meje Slovenije. Pri natečaju letno sodeluje več kot 5.000 učencev in dijakov.

2017


R

POMEŽIK SONCU® je akcija, s katero želimo čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. Z zbranimi sredstvi otrokom omogočimo teden brezskrbnosti pri odkrivanju in razvijanju svojih talentov. Pomežik soncu® je zaščitena blagovna znamka ZPMS.

2017


mednarodni dan nedolĹžnih otrok Ĺžrtev nasilja


PROGRAMI ZA PROSTI ČAS IN LETOVANJE zajemajo različne oblike letovanj, in sicer počitniška in zdravstvena letovanja, letovanja za otroke iz socialno ogroženih družin, letovanja za otroke s posebnimi potrebami, … Pripravljamo pa tudi razne programe za prosti čas. Organiziramo interesne in raziskovalne delavnice, športne in kulturne programe ter razvedrilne in ustvarjalne aktivnosti.

2017


ZVEZA DRUŽIN je program, ki deluje v dobro družine in vseh njenih članov. Starše in otroke osveščamo o njihovih pravicah in jih podpiramo pri kulturno-umetniškem ustvarjanju in skupnem preživljanju prostega časa. S Tednom družin in akcijo Za družine brezplačno obeležujemo 15. maj – mednarodni dan družin, ki ga je leta 1994 razglasila Generalna skupščina OZN.

2017


MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE je program, ki spodbuja resno raziskovalno delo osnovnošolcev in skrbi za ohranjanje naše kulturne dediščine. Progam deluje že 48 let. Delo vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov, sestavljena iz univerzitetno usposobljenih strokovnjakov na področju zgodovine, etnologije, geogra je in drugih področij. Pri programu letno sodeluje več kot 400 učencev.

2017


TEDEN OTROKA® je projekt, namenjen otrokom in odraslim. S Tednom otroka® si prizadevamo, da bi s še večjo pozornostjo in intenzivnostjo obravnavali vsa vprašanja, povezana s položajem otrok v družbi in uresničevanjem otrokovih pravic. Teden otroka® je zaščitena blagovna znamka ZPMS.

2017


TOM TELEFON® – telefon za otroke in mladostnike je brezplačen anonimni svetovalni program, ki nudi psihosocialno pomoč otrokom in mladostnikom. Dostopen je s klicem na 116 111, vsak dan od 12. do 20. ure. Poleg telefonskega pogovora pa je svetovanje dostopno tudi preko e-pošte na tom@zpms.si in elektronske klepetalnice na www.e-tom.si. TOM telefon® je v letu 2016 prejel skoraj 40.000 klicev, več kot 600 sporočil na elektronsko pošto in več kot 1.200 pogovorov v klepetalnici. Tom telefon® – telefon za otroke in mladostnike je zaščitena blagovna znamka ZPMS.

2017


SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI so skupek programov, s katerimi želimo na različne načine pomagati družinam v socialni stiski. Otrokom in družinam nudimo:

Posebno pozornost namenjamo družinam z otroki s posebnimi potrebami.

2017


Izdala: Zveza prijateljev mladine Slovenije, www.zpms.si Ilustracije in oblikovanje: Alenka Vuk TrotovĹĄek, www.alenkaart.si Tisk: Ĺ tevilo izvodov: Ljubljana, november 2016

Zpms koledar 2017