Page 1

> Tijdzwemmen Het tijdzwemmen is een traditie binnen ZPK Budel. Bij deze wedstrijd is het niet de snelste die wint, maar diegene die het meest verbeterd heeft ten opzichte van zijn inschrijftijd. De wedstrijd wordt iedere 6 weken gehouden en iedere keer wordt een andere slag gezwommen. In de 6 weken voorafgaand aan het tijdzwemmen zal tijdens de training ook vooral die slag centraal staan. Tijdzwemmen is voor alle zwemmers van Budel 2 t/m de instroom en de recreanten; zwemmers van Budel 1 doen niet mee aan het tijdzwemmen. De wedstrijd word gezwommen in het Zuiderpoortbad. > Welke groepen zijn er? Tijdens het tijdzwemmen zijn er 3 groepen. In welke groep je zwemt is afhankelijk van je snelst gezwommen tijd. Om naar een hogere groep te mogen moet je een limiet behalen. Welke limieten voor het tijdzwemmen 2009-2010 gelden kun je onderaan zien. Tijdens het tijdzwemmen zwemmen de verschillende groepen verschillende afstanden, welke afstanden bij welke groep horen kun je in onderstaand schema zien. Rechtsboven op de voorkant van deze kaart kun je zien in welke groep jij bent ingedeeld. Swimkick 3 Swimkick 2 Swimkick 1

1ste afstand 25 meter 25 meter 50 meter

2de afstand 25 meter 50meter 50 meter

Elk nieuw lid start in Swimkick 3. De groepsindeling tijdens het tijdzwemmen staat los van de groepsindeling tijdens trainingen.

> Wanneer verdien ik een zilveren ster ? Een zwemmer verdient een zilveren ster als hij/zij zijn/haar tijd verbeterd t.o.v. zijn/haar snelst gezwommen tijd behorende bij deze slag. De zilveren ster is te verdienen op de 25 en 50 meter. > Wanneer verdien je een gouden ster ? Een zwemmer verdient een gouden ster als hij/zij een limiet behaald heeft. Gouden sterren heb je nodig om door te mogen stromen naar een hogere groep. Welke limieten voor het tijdzwemmen 2009-2010 gelden kun je hieronder zien. Voor de overgang van Swimkick 3 naar Swimkick 2 is een limiet (25 meter limiet) nodig. Voor de overgang van Swimkick 2 naar Swimkick 1 zijn twee limitieten (25 meter- én 50 limiet) nodig. > Wanneer win ik een prijs? Bij het tijdzwemmen wint de zwemmer met de grootste gemiddelde procentuele tijdsverbetering. De tijdsverbetering wordt gemeten door de gezwommen tijd te vegelijken met de inschrijftijd. Daarna wordt die verbetering van seconden omgezet naar een gemiddelde procentuele verbetering met behulp van onderstaande formule. In de formule wordt de procentuele tijdsverbetering van de eerste en de tweede afstand bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door 2*. Eerste afstand

Tweede afstand

(Oude tijd/Nieuwe tijd) x 100%

+

(Oude tijd/Nieuwe tijd) x 100% 2*

Per groep zijn er 3 medailles te verdelen voor de nummers 1,2,3. Daarnaast wint de nummer 1 de wisselbeker, deze moet bij het volgende tijdzwemmen weer ingeleverd worden. Als een zwemmer 3 opeenvolgende keren de wisselbeker wint, dan mag men de beker houden. > Waar kan ik mijn tijden en resultaten zien? De resultaten van het tijdzwemmen worden tijdens de prijsuitreiking bekend gemaakt. De uitslag wordt daarna opgehangen op het publicatiebord van Zwem- en Poloklub Budel. De uitslag wordt ook op de website geplaatst. Voor uitslagen en meer informatie kijk op: www.zpkbudel.nl > tijdzwemmen. > Limieten Tijdzwemmen 2009-2010 Borstcrawl 25 METER Swimkick 1 ..... t/m 22,99 Swimkick 2 23,00 t/m 25,99 Swimkick 3 26,00 t/m .....

..... 50,00 0,00

50 METER t/m t/m n.v.t.

49,99 ….. 0,00

Schoolslag Swimkick 1 Swimkick 2 Swimkick 3

…. 28,00 31,00

25 METER t/m t/m t/m

27,99 30,99 .....

..... 60,00 0,00

50 METER t/m t/m n.v.t.

59,99 ….. 0,00

Rugcrawl Swimkick 1 Swimkick 2 Swimkick 3

..... 26,00 30,00

25 METER t/m t/m t/m

25,99 29,99 .....

..... 57,00 0,00

50 METER t/m t/m n.v.t.

56,99 ….. 0,00

Vlinderslag Swimkick 1 Swimkick 2 Swimkick 3

..... 27,00 33,00

25 METER t/m t/m t/m

26,99 32,99 .....

..... 60,00 0,00

50 METER t/m t/m n.v.t.

59,99 ….. 0,00

* Wanneer een zwemmer uit Swimkick 2 geen inschrijftijd heeft op de 50 meter, wordt gedeeld door 1 i.p.v. 2. Hierdoor kan deze zwemmer zwemmer toch kans maken op de prijzen. Deze informatie kan tussentijds wijzigen. Voor de meest recente informatie kijk op www.zpkbudel.nl

http://www.zpkbudel.nl/Documenten/Informatie%20Tijdzwemmen  

http://www.zpkbudel.nl/Documenten/Informatie%20Tijdzwemmen.pdf

http://www.zpkbudel.nl/Documenten/Informatie%20Tijdzwemmen  

http://www.zpkbudel.nl/Documenten/Informatie%20Tijdzwemmen.pdf