Page 1

Uitnodiging bijzondere algemene ledenvergadering: Datum: 26 maart 2013 Locatie: Gemeenschapshuis "de Borgh" ; Dr. Ant. Mathijsenstraat 15 ; 6021 CK Budel Aanvang: 20.00 u

zaal open vanaf: 19.30 u

Toegang tot de vergadering hebben leden die op de dag van de vergadering de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, alsook de wettelijke vertegenwoordigers van leden die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt.

AGENDA: 1. Opening 2. Mededeling omtrent gebeurtenissen door Peter Janssen van “Koerseigen” 3. Financiële positie van ZPK Budel 4. Huidige en toekomstige gang van zaken binnen ZPK Budel 5. Toekomstige ALV 22 april 6. Rondvraag 7. Sluiting

www.zpkbudel.nl

secretaris@zpkbudel.nl

penningmeester@zpkbudel.nl

voorzitter@zpkbudel.nl

2013%2003%2026%20uitnodiging%20bijzondere%20algemene%20ledenvergadering  

http://www.zpkbudel.nl/Documenten/2013%2003%2026%20uitnodiging%20bijzondere%20algemene%20ledenvergadering.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you