Page 1

system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | spis treści

identyfikacja wizualna firmy budotechnik cz. I — podstawowa księga znaku magdalena strączyńska


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | spis treści

SPIS TREŚCI: I. DEFINICJA ELEMENTÓW SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  1. Znak – forma podstawowa  2. Znak – forma uzupełniająca  3. Konstrukcja znaku  4. Pole ochronne znaku  5. Kolorystyka podstawowa znaku  6. Znak w wersji monochromatycznej  7. Minimalna wielkość znaku  8. Typografia znaku  9. Niedozwolone przykłady   zastosowania znaku

II. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ELEMENTÓW IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ  1. Wizytówka  2. Papier firmowy  3. Teczka na dokumenty  4. Koperty  5. Ołówek  6. Zaproszenie  7. Przypinki


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

1. Znak – forma podstawowa  

Znak graficzny w formie podstawowej powinien być stosowany razem z pełną nazwą. Sygnet znajduje się nad typografią. Elementy są zakomponowane w układzie osiowym.

Znak graficzny posiada trzy podstawowe warianty kolorystyczne: — granatowy na białym tle — biały na granatowym tle — biały na pomarańczowym tle


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | znak – forma podstawowa


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

2. Znak — forma uzupełniona  

Formę uzupełnioną znaku stanowią: — dodatkowe, dopuszczalne warianty kolorystyczne (pomarańczowy) — dodatkowe warianty kompozycyjne (układ poziomy) — rozwinięta wersja znaku (uzupełniona dodatkową typografią)


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | znak – forma uzupełniona


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

3. Konstrukcja znaku

      Znak przedstawiony na siatce modułowej: wersja podstawowa • wersja uzupełniona •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | konstrukcja znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

3. Konstrukcja znaku

      proporcje znaku po dodaniu tekstu uzupełniającego • proporcje sygnetu •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | konstrukcja znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

4. Pole ochronne znaku

      Znak posiada pole ochronne równe wysokości a z każdej strony. • Wysokość a jest równa połowie szerokości znaku. Znak w polu ochronnym: dwa warianty kolorystyczne. •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | pole ochronne znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

5. Minimalna wielkość znaku

Minimalna wielkość znaku zależna jest od stopnia czytelności typografii. Znak w dwóch wersjach sprowadzony do minimum czytelności. Stopień pisma jest w obu przypadkach zbliżony do 6 pkt •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | minimalna wielkość znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

6. Kolorystyka podstawowa znaku w skali CMYK i RGB  

C: 100%

M: 90%

Y: 30%

K: 60%

C: 0%

M: 50%

Y: 100%

K: 0%

kolorystyka znaku w skali CMYK • kolorystyka znaku w skali RGB •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | kolorystyka podstawowa

R: 5

G: 20

B: 60

R: 250

G: 150

B: 30


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

7. Znak w wersji monochromatycznej  

uzupełniona wersja znaku monochromatyczna • dopuszczalne warianty w skali szarości •


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | znak w wersji monochromatycznej


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

8. Typografia znaku

Klavika Bold Klavika Regular Klavika Light Italic


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | typografia znaku

• Typografia znaku składa się z trzech odmian kroju Klavika: Bold, Regular oraz Light Italic.   W wersji podstawowej znaku wykorzystano tylko dwie pierwsze odmiany.


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

9. Przykłady złego zastosowania znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | przykłady złego zastosowania znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik

9. Przykłady złego zastosowania znaku


system identyfikacji wizualnej firmy budotechnik | spis treści

Podstawowa Księga Znaku  

Identyfikacja wizualna cz. I Magdalena Strączyńska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you