Page 1

SPAT

SINDS 1973


Contact gegevens: Voorzitter Geert Drost Secretaris Jacolien Ponsteen Penningmeester Marijn Drost Zwemcommissie Berta Doornwaard Waterpolocommissie Marcel Rot Sponsorcommissie Gerben Ebbers Activiteitencommissie Joan Barneveld bestuur@zpcnunspeet.nl

Wildelandweg 3

Nunspeet

0341-842177

Zwolsewegje 68

Nunspeet

0341-262294

Kuyperstraat 78

Nunspeet

0341-845175

Piersonstraat 47

Nunspeet

0341-262216

Romana 19

‘t Harde

0525-686473

Ben Viegersstraat 18

Nunspeet

0341-848548

Dorpsstraat 5

Nunspeet

06-51812723

Zwemcommissie Aletta Waninge Berta Doornwaard Hanneke Opmeer Jacqueline Bruijnes Robin Doornwaard Tineke van ‘t Hul Zwemcommissie@zpcnunspeet.nl

0341-256398 0341-262216 0341-252107 0341-256364 06-16531666 06-53279026

Waterpolocommissie Aron Drost Cliff Hertel Lisette Altena Marcel Rot Mariëlla Mulder Peter van de Kolk waterpolocommisie@zpcnunspeet.nl

0341-842177 0341-840067 06-53810225 0525-686473 0341-260438 0341-707404

Sponsorcommissie Astrid van Rooyen Gerben Ebbers Gert Ponsteen Harold Mensink Jan Kamp sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl

0341-262915 0341-842548 0341-262294 06-51190297 0341-258667

Activiteitencommissie Bianca Hack Joan Barneveld Joke Rekers Robin Doornwaard Tineke van ‘t Hul AC@zpcnunspeet.nl

06-49391775 06-51812723 0341-261103 06-16531666 06-53279026 2


Redactie Gert Ponsteen Linda Vrijheid Robert van Rossum redactie@zpcnunspeet.nl

0341-262294 06-14674752 033-2588395

Trimafdeling Bob van Brederode Nelleke van Loon

0341-264498 06-34040189

Website Erwin Kuipers Harold Mensink webmaster@zpcnunspeet.nl

0341-410336 06-51190297

Bank Postbank rekeningnummer 33.69.439 ten name van Z&PC Nunspeet. Aan en afmelden Jacolien Ponsteen, Zwolsewegje 68, Nunspeet 0341-262294. Bedanken voor het lidmaatschap alleen per 1 januari. Opzeggingen van leden en het opzeggen van een startvergunning dienen uiterlijk 1 december schriftelijk bij het secretariaat binnen te zijn. Trimleden kunnen per kwartaal bedanken Contributie 2012 per maand Basis contributie leden t/m 11 jaar Basis contributie vanaf 12 jaar en ouder Basis contributie Trimleden Toeslag startvergunninghouders 12 jaar en ouder Toeslag waterpolo Toeslag zwemselectie Korting voor 3e kind in gezin Inschrijfgeld (ĂŠĂŠnmalig)

10,05 11,15 9,90 2,75 2,00 2,00 -2,50 7,50

Per Per Per Per Per Per Per

maand maand maand maand extra maand extra maand extra maand

3


VAN DE REDACTIE

Nunspeet, 10 december 2012

Beste lezers, Hierbij de laatste Spat van het jaar. Voor het eerst in de bijna 40 jarige historie van de club wordt De Spat voor leden van 16 jaar en ouder digitaal beschikbaar gesteld. In verband hiermee hebben we gekozen voor een nieuw lettertype maar met vertrouwde onderwerpen. Er staan weer volop leuke artikelen in De Spat. De redactie wenst u prettige kerstdagen en een sportief 2013 toe!! Groeten, De redactie.

Verschijningsdata volgende (digitale) SPATS: Dinsdag 5 maart 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 22 februari 2013

Dinsdag 23 april 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 12 april 2013

Dinsdag 25 juni 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 14 juni 2013

Dinsdag 1 oktober 2013;

Kopij inleveren voor vrijdag 20 september 2013

4


5


VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter: Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 26 november jl. is Geert Drost unaniem gekozen tot voorzitter van onze vereniging. Vanaf 1 januari 2013 neemt hij zitting in het bestuur. In dezelfde vergadering werd Gerben Ebbers bedankt voor zijn inzet om gedurende 2 jaar het interim voorzitterschap op zich te nemen.

Oudejaarsreceptie: Op 29 december hebben we een oudejaarsreceptie, na het oliebollentoernooi. Vanaf 21.45u is iedereen welkom in het sportcafĂŠ. Contributie: De nieuwe contributie bedragen voor 2013 zijn in deze Spat opgenomen. 40-jarig jubileum: In 2013 bestaat onze club 40 jaar. In de vorige Spat stond abusievelijk de verkeerde datum van de feestdag. De goede datum van de feestdag is: zaterdag 25 mei 2013. Informatie rondom de inhoud van de dag voor jong en oud volgt tijdig. Prettige feestdagen: Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen toe! Nieuwe Trainer recreanten: Naar aanleding van onze oproep in de vorige Spat heeft Roel Wiersema zich aangemeld. Roel is een oude zwemtrainer van onze club. Wij zijn erg blij met zijn aanmelding. Het Bestuur 6


Voorstel contributies 2013 Zoals elk jaar wordt de contributie voor het volgende jaar verhoogd met het algemene consumentenprijsindex (CPI). Dit conform de afspraken van de ALV van het jaar 2004. Voor 2013 betekent dit dat de contributie wordt verhoogd met 2,25% (meest recent beschikbare CPI cijfer over het jaar 2012). De indexering geldt overigens niet voor de toeslagen, korting 3e kind en het inschrijfgeld, hiermee komen we financieel nog goed uit. Overzicht met contributies per maand, geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2013. 2012 € 10,05 € 11,15 € 9,90

2013 € 10,30 € 11,40 € 10,10

Toeslag startvergunninghouders Toeslag waterpolo Toeslag zwemselectie

€ 2,75 € 2,00 € 2,00

€ 2,75 € 2,00 € 2,00

Korting 3e kind uit 1 gezin Inschrijfgeld (eenmalig)

€ 2,50 € 7,50

€ 2,50 € 7,50

Leden t/m 11 jaar Leden 12 jaar en ouder Trimleden

Gemiddeld CPI-cijfer:

2,25%

In de Algemene Ledenvergadering die op maandagavond 25 maart 2013 zal plaats vinden, zal bovenstaand voorstel officieel vastgesteld moeten worden. Daarna zal in april de contributie van het 1e kwartaal 2013 via automatisch incasso geïnd worden, met daarin de vastgestelde contributiebedragen. Tot bij de algemene ledenvergadering!

De Penningmeester

7


MEDEDELINGEN

FAMILIEZWEMMEN:

Let op: Familiezwemmen is alleen bestemd voor ouders, broertjes en zusjes, dus geen vriendjes of vriendinnetjes!!

Op de volgende data is er weer familie zwemmen van 09.00u tot 10.00u in het subtropisch zwembad: • • • • •

26 23 25 29 13

januari 2013 maart 2013 mei 2013 juni 2013 juli 2013

VAKANTIES 2012-2013: Kerstvakantie: zaterdag 22 december tot en met zaterdag 5 januari 2013 Zwemmen wel trainen: zaterdag 22 december van 8.30 tot 9.15 uur. Oliebollentoernooi en oudjaarreceptie 29 december 17.15u-21.45u Voorjaarsvakantie: zaterdag 16 februari tot en met zaterdag 23 februari 2013 Polo wel trainen: vrijdag 22 februari 2013 Zwemmen wel trainen: zaterdag 16 februari van 8.30 tot 9.15 uur Pasen: vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 2013 Meivakantie: zaterdag 27 april tot en met zaterdag 11 mei 2013 Pinksteren: vrijdag 17 mei tot en met maandag 20 mei 2013 Zwemmen wel trainen: vrijdag 17 mei van 18.00 tot 19.00 uur. Zomervakantie: vrijdag 19 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2013 Laatste maandagavondtraining 21.30 tot 22.30 uur is maandag 22 april 2013 Vanaf vrijdag 26 april 1 uur trainen (21.00 tot 22.00 uur) Laatste vrijdagavondtraining 21.00-22.00 uur: vrijdag 28 juni 2013 (Waterpolo) Laatste vrijdagavondtraining 18.00-19.00 uur: vrijdag 17 mei 2013 (Zwemmen) Laatste donderdagavondtraining 19.00-19.45 uur donderdag 18 juli 2013 (Waterpolo C/D) Laatste donderdagavondtraining 19.00-19.45 uur donderdag 18 juli 2013 (Zwemmen) Laatste donderdagavondtraining 18.00-19.00 uur donderdag 18 juli 2013 (Zwemmen)

8


9


Programma 40 jarig jubileum Z&PC Nunspeet 25 mei 2013 Voor de kinderen t/m 11 jaar hebben we overdag een leuk programma in petto tot ongeveer 16.00 uur!

Familiezwemmen Speurtocht & 10-kamp Jij komt toch ook? Geef je alvast op door een mail te sturen naar zpc40jaar@hotmail.com Vermeld hierin je naam, leeftijd en met welk vriendje of vriendinnetje van de club je komt.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT Om de spelletjesdag voor de jeugd tot een succes te maken zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Wil je ons helpen door groepsleider te zijn, te helpen met opbouwen of een spel te begeleiden? Meld je dan aan via bovenstaand e-mailadres! Voor de leden, vrijwilligers en fans vanaf 12 jaar hebben we een feestavond op het programma!

Partycentrum ’t Anker Doornspijk 20.00-00.00 uur DJ Hapjes en drankjes inbegrepen Hiervoor vragen we van de aanwezigen een kleine eigen bijdrage: 12 t/m 15 jaar € 5,00 16 jaar en ouder € 10,00 Kaarten voor deze feestavond kunnen besteld worden via zpc40jaar@hotmail.com of door je aan te melden bij de feestcommissie! We zien je graag op 25 mei om er samen een onvergetelijke dag van te maken! De Feestcommissie Marit Linda Shannon Esla Lucienne Maarten Dian 10


11


12


Sponsorkleding: De sponsorcommissie wil iedereen er nogmaals op wijzen dat de sponsorkleding voorafgaand aan wedstrijden gedragen dient te worden. Daarnaast nog het volgende advies controleer na de wedstrijd of de kleding in de tas zit. Na de eerste wedstrijden is er weer van alles blijven liggen. Zoekgeraakte kleding wordt door de sponsorcommissie in rekening gebracht. Laptop en wedstrijdtafel: Op 27 oktober jl. is de nieuwe wedstrijdtafel in gebruik genomen. Na weken schuren, schilderen weer schuren en schilderen en afmonteren mag het resultaat er zijn. De laptop staat nu mooi droog onder het sterke plexiglas. We kunnen er weer jaren mee vooruit. Gift: Van de kringloopwinkel uit Nunspeet hebben we een gift gekregen ten behoeve van een eigen geluidsinstallatie (een lang gekoesterde wens). Op 2 november is de gift uitgereikt. Gert ponsteen heeft de gift namens onze club in ontvangst genomen. Verderop in De Spat een verslag. Sponsoren: Aan het eind van dit seizoen lopen een aantal contracten af met sponsoren. Achter de schermen zijn de leden van de sponsorcommissie druk bezig om de bestaande contracten te verlengen. Prettige feestdagen: De sponsorcommissie wil alle sponsoren fijne feestdagen en een sportief 2013 toewensen.

De sponsorcommissie

13


Sponsoren Z. & P.C. Nunspeet Hoofdsponsor ZWEMSELECTIE

Hoofdsponsor HEREN 1 en HEREN 2

Sponsor DAMES 1

Sponsor HEREN 3

Sponsor HEREN 4

14


Sponsor gemengd onder 15 jaar C 1

Sponsor gemengd onder 15 jaar C 2

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 1

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 2

Sponsor gemengd onder 13 jaar D 3

Sponsor gemengd onder 11 jaar E 1

ALLE SPONSOREN: HARTELIJK DANK ZONDER UW BIJDRAGE GEEN KLEDING EN TASSEN!! 15


Zwemmen: 2012-09-29; Eerste wedstrijd landelijke competitie Wezep http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3391

2012-10-06; Eerste Speedo wedstrijd Ede http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3412

2012-10-20; Tweede wedstrijd Gelderse B-Competitie Nunspeet http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3454 2012-10-29; Zilveren trilogie voor Mike Marissen op NK zwemmen http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3486 2012-11-10; Tweede wedstrijd landelijke competitie Dronten http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3502

Waterpolo: 2012-11-17; Nunspeet 1 – De Woelwaters 1 http://www.zpcnunspeet.nl/?p=3519 Standen van alle waterpolo teams http://www.kringutrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=clubstand&clubID=273

16


Cor Siebkes gehuldigd Cor Siebkes is gisteren, voor aanvang van de zwemwedstrijd, door de KNZB gehuldigd. Al vijftien jaar lang klokt hij voor onze vereniging, hetgeen wel een eervolle vermelding waard is. Uit handen van Corry Oosterbroek ontving hij tijdens de juryvergadering een oorkonde en een speldje. Cor namens de vereniging van harte en ook namens ons bedankt voor de jarenlange inzet.

17


18


Leuk Sinterklaasfeest Z. &. P. C. Nunspeet Zaterdag 24 november bezocht sinterklaas en 3 pieten de kinderen van de zwemclub. De kinderen waren in grote getale opgekomen om de sint en zijn pieten te kunnen zien. Eerst kwam de fop piet nog met de mijter en staf binnen maar dat hadden de kinderen snel door. Toen dat hersteld was mochten een paar groepjes kinderen naar voren komen, om wat te vertellen en enkele liedjes te zingen. De sint en pieten willen de AC bedanken voor de organisatie!

19


Erwtensoep Dit jaar willen we weer de erwtensoepactie doen. De erwtensoep komt dit jaar van slagerij Van Rhee uit Uddel en is per liter verpakt. De erwtensoep kost € 3,50 per liter en 3 liter voor €10,--. De lijst met het geld (dus vooraf laten betalen) moet uiterlijk 14 december ingeleverd zijn. Inleveren kan: • Tijdens de trainingsavonden bij Robin. • In de brievenbus van de AC (in het materiaalhok). • Bij Joan Barneveld,Dorpsstraat 5 Nunspeet. • Bij Bianca Hack, Mauvekant 12 Nunspeet. Op zaterdag 29 december vanaf 17:30 tijdens het oliebollentoernooi kunnen jullie de erwtensoep komen ophalen. Het is de bedoeling dat jullie dan zelf de verkochte erwtensoep wegbrengen. Denken jullie aan een kratje o.i.d. om de erwtensoep in te vervoeren? Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen via de mail: ac@zpcnunspeet.nl of bellen met een van de AC leden. Succes en doe je best!!!! Robin Doornwaard, Bianca Hack (06-49391775), Joke Rekers, Joan Barneveld (06-51812723) en Tineke van 't Hul

Naam en adres

Aantal liters

Bedrag

Deze lijst is van:

20


21


Fietstocht Olympink brengt € 61.539,00 op voor AvL/NKI Op zondag 30 september j.l. is door Team Olympink een cheque met het geweldige bedrag van € 61.539,= overhandigd aan Gabe Sonke, Oncoloog, verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. In zijn ontroerende dankwoord vertelde hij met dit geld direct specifiek patiënten met uitgezaaide borstkanker te kunnen helpen. Met de reünie in de MasterClass Bar in ’t Loo, waar, op een enkeling na, het voltallige team van 40 deelnemers en 5 begeleiders van Olympink aanwezig was, heeft deze grootste actie een waardige afsluiting gekregen. De op vrijdag 13 juli gestartte fietstocht van Groningen naar de Olympische Spelen in Londen, met als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel, eindigde noodgedwongen in Calais met het plotseling overlijden van begeleider Gert Gardebroek. Nu, twee maanden na terugkomst, kon eindelijk de afronding plaatsvinden met een reünie waarbij uiteraard de vele herinneringen werden opgehaald aan de hand van anekdotes en foto’s. Want dat het een bijzondere tocht is geweest staat vast. Iedereen is ook erg blij met het behaalde resultaat van zo’n groot bedrag voor het onderzoek naar uitgezaaide borstkanker. Een geweldig succes voor dit gezamenlijk bepaalde doel. Dat er zoveel gelden zijn binnengehaald komt door de vele giften tijdens de diverse acties die alle deelnemers, verspreid over het hele land, hebben georganiseerd. Maar ook door de sponsoren die spontaan deze actie hebben gesteund. Daar is team Olympink zeer dankbaar voor. Londen is niet gehaald, maar het succes is er niet minder om en deze tocht is een herinnering voor het leven. Ik wil bij deze dan ook de Zwem en poloclub Nunspeet en Zwembad de Brake hartelijk dank zeggen voor de zwemmarathon die wij destijds op poten hebben gezet en waar zoveel geld is binnengehaald. Bedankt. Roel Wiersema

22


Gift van Stichting Kringloopcentrum De Cirkel Afgelopen vrijdagavond heeft Gert Ponsteen namens de sponsorcommissie van onze club een gift van â‚Ź 400,00 in ontvangst genomen van Stichting Kringloopcentrum De Cirkel. Jaarlijks keert Stichting Kringloopcentrum De Cirkel (een deel van) de winst uit aan organisaties uit Nunspeet. De sponsorcommissie had een bijdrage gevraagd voor een mobiele geluidsinstallatie zodat tijdens het inzwemmen bij zwemwedstrijden en waterpolowedstrijden muziek afgespeeld kan worden. Ook kan de geluidsinstallatie gebruikt worden bij andere activiteiten zoals bijvoorbeeld jeugdkampen of het sinterklaasfeest. Maar liefst 28 organisaties hadden een verzoek voor een bijdrage bij het Kringloopcentrum ingeleverd, er was een bedrag van ca. â‚Ź 10.000,00 beschikbaar gesteld. Het bestuur, de sponsorcommissie en alle leden willen Kringloopcentrum De Cirkel hartelijk danken voor deze gift.

de

Stichting

23


Vrouw van Sinterklaas Hoe heet de vrouw van Sinterklaas? Zeurpiet. Een man bij de kapper Er komt een man bij de kapper . De kapper vraagt hoe de man geknipt wil worden . De man zegt : 'linker oor vrij knippen rechter oor bedekt laten , links achter vierkant rechts achter rond, links boven kort en rechts boven lang.' 'Ja maar,' zegt de kapper 'dat kan toch niet!' 'Nou zeg,' de man 'Zo heeft u het de vorige keer ook gedaan!! Onder de dekens Er was een man die vroeg aan een vrouw wil jij iets zien? De vrouw zij ja! Oké dan moet je wel mee naar mijn kamer. Ga jij vast onder de deken liggen en dan kom ik zo als ik de gordijnen dicht heb gedaan. Hij komt er bij liggen en de vrouw vraagt en wat wou je me laten zien. OW ja kijk mijn horloge geeft licht in het donker. Trouwen Vraagt Bartje aan papa: "Papa, waarom ben je met mama getrouwd?" Zegt papa tegen mama: "Zie je, zelfs ons zoontje begrijpt het niet!" Hoogspanningskabels Er is een electriciteitsploeg bezig met de hoogspanningskabels boven een weiland aan te spannen. Loopt er een blondje voorbij en ziet wat ze doen, waarop ze helemaal dubbel ligt van het lachen. 5 minuten later gebeurt echter precies `hetzelfde. één van de medewerkers raakte hierdoor geïrriteerd en zei: "als het nog eens gebeurt ga ik naar beneden en even verhaal halen". En ja hoor, 15 minuten later weer een blondje die helemaal dubbel ligt van het lachen nadat ze zag wat ze aan het doen waren. Waarop die medewerker naar beneden loopt en vraagt: "he je bent al de 3e die hier niet meer bijkomt van het lachen. waar lachen jullie om?" zegt het blondje: "ach man dat hek! daar kunnen die koeien toch zo onderdoor lopen!"

24


Nieuwe laptop en wedstrijdtafel voor Nunspeetse waterpoloĂŤrs De sponsorcommissie zaterdag 27 oktober jl. een nieuwe laptop en een nieuwe wedstrijdtafel aan de waterpolocommissie aangeboden. Vanaf dit seizoen is het digitale wedstrijdformulier ingevoerd in het waterpolo. Door Wcare ICT is voor de registratie in het digitale wedstrijdformulier een laptop en tas aangeboden. Door de ingebruikname van het digitale wedstrijdformulier was de oude wedstrijdtafel hard aan vervanging toe. Op de nieuwe wedstrijdtafel staat de laptop droog. De heer Wim Bonestroo heeft de nieuwe wedstrijdtafel gemaakt, de materialen hiervoor zijn gesponsord door de PRAXIS uit Nunspeet. De wedstrijdtafel is in de clubkleuren (geel/blauw) afgewerkt en afgemonteerd door Harold Mensink en Gert Ponsteen. De sponsorcommissie wil Wcare ICT, de heer Bonestroo en de PRAXIS hartelijk danken voor hun bijdrage voor onze club.

25


26


22-09-2012

19:25

Nunspeet H1

- WWV 1

José’s Hairshop

29-09-2012

19:20

Nunspeet H1

- PFC Rheden 1

Fam. Drost

27-10-2012

18:55

Nunspeet H3

- Flevo 4

The Captain

03-11-2012

17:55

Nunspeet D1

- Het Ravijn D1

Fam. Rekers

17-11-2012

17:15

Nunspeet E1

- DWK 1

Fam. Veersma

08-12-2012

18:45

Nunspeet H1

- Flevo 1

Fam. Hertel

15-12-2012

18:40

Nunspeet C2

- De Woelwaters C1 Peter de Jong

12-01-2013

17:55

Nunspeet D1

- Polar Bears D1

Ilse Sindorf

19-01-2013 26-01-2013 02-02-2013 09-02-2013 09-03-2013 16-03-2013 23-03-2013 20-04-2013

José’s Hairshop

Fam . Fam. Hertel

Fam. Drost

Peter de Jong

The Captain

Fam. Rekers

Fam. Veersma

Ilse Sindorf

27


27-10-2012; The Captain sponsor wedstrijdbal Nunspeet H3 – Flevo 4 Aanvoerder Michel Vloemans (The Captain) heeft afgelopen zaterdag de wedstrijdbal gesponsord van zijn team. Nunspeet kwam niet in de problemen en de mannen uit Nijkerk werden met een 6-2 nederlaag naar huis gestuurd.

03-11-2012; Fam. Rekers sponsor wedstrijdbal Nunspeet D1 – Het Ravijn D1 Zaterdag 3 november is de wedstrijdbal van de topper Nunspeet D1 – Het Ravijn D1 (Nijverdal) gesponsord door de fam. Rekers. Het Ravijn (1e) won vrij gemakkelijk van Nunspeet (2e). Met een 6-1 overwinning vertrokken de bezoekers weer naar Nijverdal.

28


17-11-2012 Fam. Veersma sponsor wedstrijdbal Nunspeet E1 – DWK E1 Zaterdag 17 november werd de wedstrijdbal gesponsord door de Fam. Veersma. Dochter Sterre speelt in E1 en zij mocht de bal in ontvangst nemen. De bal bracht geluk, DWK werd met een 8-2 nederlaag weer naar Barneveld gestuurd. Door dit resultaat stijgt Nunspeet naar de 3e plaats in de ranglijst.

29


Voor dit seizoen zijn we nog op zoek naar een aantal sponsoren van wedstrijdballen voor de thuiswedstrijden. Dat mogen bedrijven zijn maar zeker ook ouders of opa’s en oma’s die het leuk vinden om een bal te sponsoren. Voor elk team mag er een wedstrijdbal gesponsord worden. Voorafgaand aan de wedstrijd worden er foto’s gemaakt voor de website en De Spat. De kosten bedragen slechts € 35,00 per bal. Tot en met 12 januari 2013 zitten we al vol maar er is nog keuze zat in de data. Heeft u interesse neem dan contact op met de sponsorcommissie: sponsorcommissie@zpcnunspeet.nl

30


Hallo, Op zaterdag 29 december 2012, van 17.15 tot 21.45 uur, organiseren wij weer het jaarlijkse oliebollentoernooi.

De kinderen tot 13 jaar beginnen om 17.15 uur met de minipolowedstrijden. Tussendoor mogen zij spelen in het instructiebad. Om 19.30 uur zijn zij klaar en kan iedereen van 13 jaar en ouder een wedstrijdje spelen. Om ongeveer 21.45 uur worden de laatste wedstrijden gespeeld.

De avond wordt afgesloten in het sportcafĂŠ, waar de activiteitencommissie voor een buffet en de jaarlijkse verloting zorgt.

Zoals altijd staat het plezier voorop!

Je mag zelf een team samenstellen met bijvoorbeeld familie / vrienden (geef dan wel even de namen door van je teamleden!) maar je kunt je uiteraard ook als individu opgeven.

Opgeven voor het toernooi kan tot uiterlijk 21 december 2012 via de mail bij Mariella jhmulder68@hetnet.nl.

Wij hopen op een grote opkomst op 29 december 2012. De oliebollen zullen in ieder geval klaar staan!

Met sportieve groet, De waterpolocommissie en de activiteitencommissie

31


32


33


34

Spat 10-12-2012  

Het clubblad van de Z. &. P. C. Nunspeet