__MAIN_TEXT__

Page 1


UCZESTNICY PLENERU ART-EKO STARACHOWICE 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Przemysław Barański – Radom Robert Baś – Kraków Andrzej Borys – Kielce Artur Dziwirek – Kielce Alek Figura – Wrocław Irena Gałuszka – Rzeszów Marcin Jastrzębski – Lublin Krystyna Karlińska – Warszawa Waldemar Kozub – Kielce Jarosław Korbiński – Kielce Andrzej Łada – Ostrowiec Świętokrzyski Katarzyna Łata-Wrona – Katowice Ireneusz Misiak – Kraków Sławomir Oszywa – Kielce Jerzy Piątek – Kielce Zbigniew Podsiadło – Sosnowiec Jolanta Rycerska – Warszawa Zdzisław Słomski – Radom Brunon Szczapiński – Warszawa Marek Tomaszuk – Białystok Wiesław Turno – Końskie Zofia Turno – Końskie Karol Walaszczyk – Radomsko Mieczysław Wroński – Stalowa Wola Stanisława Zacharko – Kielce Małgorzata Zatorska – Starachowice Jan Zych – Kraków Andrzej Zygmuntowicz – Warszawa

Plener Fotograficzny ART-EKO 2011


Powiat Starachowicki położony jest w północnej części województwa świętokrzyskiego. Swym obszarem obejmuje 5 gmin: Starachowice, Wąchock, Brody, Mirzec i Pawłów. Walory przyrodnicze i krajobrazowe, zabytki techniki, romańska i gotycka architektura sakralna oraz dobrze rozwinięta sieć znakowanych szlaków turystycznych – stanowią o atrakcyjności turystycznej Powiatu. Bogata historia terenów Powiatu Starachowickiego prezentowana jest w  Muzeum Przyrody i  Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w  Starachowicach, Muzeum oo. Cystersów w  Wąchocku, Muzeum Regionalnym PTTK w Starachowicach oraz w Muzeum Etnograficznym w Kałkowie – Godowie. W maju 2011 r. gościliśmy w naszym Powiecie uczestników pleneru fotograficznego ART - EKO zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez kilka dni pasjonaci fotografii z różnych stron Polski utrwalali piękno i niezwykłość miejsc, które napotkali w Naszym Powiecie. Część atrakcyjnych fotografii wykonanych przez uczestników pleneru można podziwiać w  niniejszym katalogu. Sądzę, że prezentowane fotogramy zachęcą Państwa do odwiedzenia Powiatu Starachowickiego. Serdecznie zapraszam. Starosta Starachowicki Andrzej Matynia


24 Plener Fotograficzny ART – EKO w roku 2011 odbył się w Starachowicach i objął swym działaniem cały powiat starachowicki. Do udziału w plenerze zostało zaproszonych 28 fotografików z całej Polski. Dlaczego ART – EKO zaistniało w Starachowicach? Pomysł a zarazem propozycję poddał Prezes Perfopolu, Krzysztof Haja, podczas ubiegłorocznego wernisażu ART – EKO Sandomierz 2010. Zapytał mnie wówczas „Czy taki plener jak ART – EKO mógłby odbyć się w Starachowicach?” Odpowiedziałem – jak najbardziej tak. Dzięki przychylności oraz zrozumieniu działań plenerowych ze strony Starostwa Powiatowego, Starachowice ART – EKO zaistniało na terenie całego życzliwego nam powiatu. Uczestnicy pleneru, oprócz rejestracji fotograficznej wskazanych ważnych obiektów z terenu całego powiatu, mogli pozwolić sobie na własną „artystyczną” interpretację zauważonych rzeczy i zjawisk, istotnych w indywidualnym odbiorze twórczym. W ten sposób powstała wystawa i album, stanowiący artystyczną wizytówkę regionu starachowickiego. Obraz subiektywny i różnorodny, jak różnorodne było widzenie 28 artystów fotografików. Ziemia starachowicka zróżnicowana pod każdym względem, zaskakująca swą formą i pełna kontrastów, wywarła na uczestnikach pleneru duże wrażenie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż długo będą pod wrażeniem mało znanej dotychczas Ziemi starachowickiej. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w realizacji pleneru oraz wystawy poplenerowej, a w szczególności współorganizatorowi projektu – Starostwu Powiatowemu Starachowice. Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików Andrzej Borys


Przemysław Barański

Przemysław Barański


Robert Baś

Robert Baś


Robert BaĹ› Andrzej Borys


Andrzej Borys

Andrzej Borys


Andrzej Borys Artur Dziwirek


Artur Dziwirek

Artur Dziwirek


Alek Figura SÄ…siedzi, dzieci jednego boga

Mienie poĹźydowskie

Alek Figura


Alek Figura

Alek Figura

Pejzaże żelazne

Starachowicka szkoła koloru


Irena Gałuszka

Irena Gałuszka


Irena Gałuszka

Marcin Jastrzębski


Marcin Jastrzębski

Marcin Jastrzębski


Krystyna Karlińska-Kubik

Krystyna Karlińska-Kubik


Jarosław Korbiński

Jarosław Korbiński

Jarosław Korbiński


Waldemar Kozub

Waldemar Kozub


Waldemar Kozub

Waldemar Kozub


Andrzej Ĺ ada

Andrzej Ĺ ada


Katarzyna Ĺ ata-Wrona

Katarzyna Ĺ ata-Wrona

Detale


Symetria

Katarzyna Łata-Wrona

Sławomir Oszywa


Sławomir Oszywa

Sławomir Oszywa


Sławomir Oszywa

Zbigniew Podsiadło


Zbigniew Podsiadło

Zbigniew Podsiadło


Jerzy Piątek

Jerzy Piątek


Jolanta Rycerska

Jolanta Rycerska

Ciała

Post factum


Jolanta Rycerska

In progress

Jolanta Rycerska

Sunny places


Zdzisław Słomski

Korytarz – granica światów

Perspektywy kominowe

Zdzisław Słomski


Zdzisław Słomski

Bracia

Przedmioty kultowe

Skupienie mroku

Zdzisław Słomski


Brunon Szczepański

Brunon Szczepański


Marek Tomaszuk

Marek Tomaszuk


Wiesław Turno

Wiesław Turno


Zofia Turno

Zofia Turno


Karol Walaszczyk

Huta Starachowice

Karol Walaszczyk


Mieczysław Wroński

Mieczysław Wroński


Stanisława Zacharko Anioły z Perfopolu

Stanisława Zacharko


Stanisława Zacharko

Jan Zych

Wąchock – zalew

Wąchock – klasztor


Jan Zych

Mirzec

Doły Biskupie – dom

Jan Zych Sosna


Małgorzata Zatorska

Małgorzata Zatorska


cykl – Niewidzialna ręka

Andrzej Zygmuntowicz

Andrzej Zygmuntowicz


Andrzej Zygmuntowicz

cykl – Niewidzialna ręka

Andrzej Zygmuntowicz


Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Organizatorzy pleneru Art-Eko Starachowice 2011: • Powiat Starachowicki • ZPAF Okręg Świętokrzyski w Kielcach

Sponsorzy pleneru oraz katalogu Art-Eko Starachowice 2011: • PPUH Petropol Starachowice • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice • uczestnicy pleneru


Plener Fotograficzny ART-EKO Starachowice 2011

Wydawca Oficyna Poligraficzna APLA s.j 25-324 Kielce ul.Sandomierska 89 www.apla.net.pl ISBN 83-85953-79-5

Opracowanie graficzne okładki Paweł Opaliński Projekt oraz nadzór merytoryczny Andrzej Borys Skład i przygotowanie do druku Studio GRAFIT


ISBN 83-85953-79-5

Profile for ZPAF-Kielce Okręg Świętokrzyski

ART EKO STARACHOWICE 2011  

24 Plener Fotograficzny ART – EKO w roku 2011 odbył się w Starachowicach i objął swym działaniem cały powiat starachowicki. Do udziału w ple...

ART EKO STARACHOWICE 2011  

24 Plener Fotograficzny ART – EKO w roku 2011 odbył się w Starachowicach i objął swym działaniem cały powiat starachowicki. Do udziału w ple...

Advertisement