Page 1

SMOOTH DENSITY

ZPA | Projektowania Podstawowe Sem. 04 Paweł Potemkowski | Urszula Chomiak


Aleksander Klein W Niemczech po Pierwszej Wojnie Światowej istniała pilna potrzeba ekonomicznej zabudowy mieszkaniowej . Klein badał zależności między Existezminimum, a jakością życia mieszkańców i ich samopoczuciem. Głównymi kryteriami były: doświetlenie i przestronność mieszkań oraz gęstość zabudowy. Ustawienie budynków względem osi Płn-Poł podporządkowywał jednakowej jakości życia w każdym powstającym mieszkaniu.

Smooth density Smooth [Staro-angielskie: smoð] - bez nierówności, gładki Density [Fr.: densité] - gęstość Główną idęą naszego masterplanu było zaproponowanie zabudowy mieszkaniowej, której intensywność będzie płynnie malała do środka założenia, w którym to powstanie rekreacyjna przestrzeń zielona. Inspiracją był Central Park otoczony zabudową oraz projekt Maison Standard Metropole Jean’a Prouv’a położony na parkowym obszarze w Paryżu.

SMOOTH DENSITY

Theory of architecture

3


Jak projektowaliśmy zabudowę

Place półpubliczne - każdy ma mieć do niej bezpośredni dostęp

Zabudowa szeregowa typu back-toback

MDM - jednostki mieszkalne dla singli

Komunikacja

Komunikacja + kształt zabudowy

Schemat placów półpublicznych i komunikacji

SMOOTH DENSITY

Negacja / Aprobata

7


Dane Powerzchnia opracowania: 6ha Powierzchnia przestrzeni publicznych 1,9ha - 31,6% Powierzchnia przestrzeni półpublicznych 0,7ha - 11,7% Ilość jednostek mieszkalnych/ha - 32 1 jed. Szer – back-to-back 108m2=6x18m pow zabudowy 70m2 1 jed DS. 324m2=18x18m 1 jed Jednorodzinna 216/324m2=12/18 x 18m 1 jed Atrialna 121m2=11x11m pow zabudowy 70m2

SMOOTH DENSITY

Schemat intensywności dróg kołowych

Schemat zielonej przestrzeni rekreacyjnej

5


Głównym elementem ekologicznym w naszym projekcie jest rekreacyjna przestrzeń zielona zajmująca ponad 30% całego terenu. Na jej terenie znajdą się duże zadzrzewienia, przestrzenie otwarte, ponadto przewidziana jest farma publiczna oraz zachowanie części istniejących na ogródkach działkowych drzew owocowych.

SMOOTH DENSITY

Element zrównoważony

9

smooth_density_04_sem  

smooth_density_04_sem