Page 1

PORTFOLIO weronika zozulińska

„Building art is a synthesis of life in materialised form. We should try to bring in under the same hat not a splintered way of thinking, but all in harmony together.” Alvar Aalto


POZNAŃ

2009

projekt koncepcyjny przestrzeni publicznej

Projekt jest próbą stworzenia projektu potencjalnej przestrzeni publicznej za pomocą przekształceń wcześniej n ałożonych na siebie zdjęć twarzy i uproszczeń powstałych form. Na szkicach przedstawiono kolejne etapy geometryzacji projektu.

podstawy projektowania


POZNAŃ 2010

dom jednorodzinny Projekt zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części Poznania, w pobliżu parku Szachty. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się jezioro. Projekt ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca dla czteroosobowej rodziny. W budynku wydzielono część dzienną na parterze oraz strefę nocną znajdującą się na piętrze z oddzielną częścią dla dzieci i rodziców. Ze względu na orientację działki (wejście do domu od południa) w projekcie zastosowano dodatkowe doświetlenia przez szybę w dachu.

wizualizacje: Sketch Up + iRender

architektura mieszkaniowa


POZNAŃ 2011 ANALIZY

FORMA KONTRASTUJĄCA

analiza transportu i zieleni

analiza umiejscowienia

waloryzacja architektoniczno-urbanistyczna

analiza proporcji wnętrza urbanistycznego

plan zagospodarowania


studia kształtowania przestrzeni za pomocą różnych form małej architektury na placu Bernardyńskim FORMA WPISANA analiza umiejscowienia

FORMA NEUTRALNA plan zagospodarowania

analiza umiejscowienia

plan zagospodarowania

kształtowanie przestrzeni publicznej


POZNAŃ 2010 analizy przestrzenne

Główną ideą projektu było zwrócenie uwagi na dużą różnicę między wysokością sąsiadujących budynków (różnica około 6 metrów). Wyzwaniem było również zaprojektowanie budynku w pobliżu kościoła Bernardynów z powodu jego skali oraz wartości historycznej. Projekt zakłada stworzenie budynku, który nie konkuruje z tym ważnym obiektem. Zaprojektowano proste wertykalne elewacje od storny placu Bernardynów oraz ulicy Za Bramką, oraz bardzo nieregularne formy, które widoczne są od wewnątrz dziedzińca. Część usługowa składa się z dwóch części - kawiarni i księgarni. Całość połączona jest z dziedzińcem, gdzie goście mogą odpocząć wśród zieleni. Budynek wyposażony jest w dwupoziomowy parking podziemny. Mieszkania są otwarte na południe i na zachód, wykorzystując maksymalną ilości światła dziennego, oraz wzbogacają jakości życia przepięknym widokiem na centrum starego miasta.

szkice koncepcyjne

plan zagospodarowania

elewacja południowa (od strony pl.Bernardyńskiego)


kamienica mieszkaniowa przy placu Bernardyńskim w Poznaniu rzut parteru

rzut piętra pierwszego

rzut piętra piątego

elewacja zachodnia

architektura mieszkaniowa


POZNAŃ 2010/2011

projekt parku oraz dziedzińca przy ulicy Brzask w Poznaniu

W projekcie dziedzińca wykorzystano układ centralny, dodatkowo podkreślony przez granitową okrągłą fontannę umieszczoną w centralnym punkcie placu. Zarówno rośliny jak i mała architektura zostały zaprojektowane w sposób skoncentrowany wokół centrum dziedzińca. Projekt zakłada wydzielenie części rekreacyjnej ławki wokół fontanny, oraz części bardziej kameralnej, schowanej za drewnanymi donicami.

plan zagospodarowania parku i dziedzińca w okresie wiosennym

projektowanie zieleni


JELEŃCZ 2010/2011

miasto-ogród plan zagospodarowania osiedla

Jeleńcz zlokalizowany jest w półnonej części Polski. Jest to malowniczy obszar Kaszub przepełniony zielenią oraz jeziorami. Projekt rozmieszczenia dróg oraz zabudowań inspirowany jest rozgałęzieniami drzewa. Drogi rozmieszczone są w sposób naturalny, w rzucie przypominają gałęzie drzew, budynki rozmieszczone są pierścieniowo - jak słoje w drewnie. Cały system swobodnie komponuje się z rzeźbą terenu i jego charakterem. Centralnym obszarem projektu jest plac, gdzie znajdują się główne funkcje i usługi. W projekcie wykorzystano różnice w terenie obszaru, w którym wyłania się nowoczesna architektura, nawiązująca do tradycyjnej architektury Kaszubskiej. Projekt został wykonany wspólnie z Anną Wysiecką i został nagrodzony drugą nagrodą w Konkursie urbanistycznym na projekt zagospodarowania strefy mieszkalno-rekreacyjnej w miejscowościach Jeleńcz i Pułczno, gmina Parchowo, luty 2011

FUNKCJA MIESZKANIOWO-USŁUGOWA FUNKCJA ZDROWOTNA

FUNKCJA EDUKACYJNO– REKREACYJNA FUNKCJA REKREACYJNO -ZDROWOTNA

FUNKCJA TURYSTYCZNA

FUNKCJA REKREACYJNOSPORTOWA FUNKCJA REKREACYJNA FUNKCJA MIESZKANIOWA

urbanistyka


POZNAŃ 2011/2012 Projektowana działka znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Poznaniu. Funkcją budynku jest projektowanie oraz produkcja materiałów ozdobnych i tapet. Projekt zakłada współpracę z firmą, która zapewni produkt gotowy do druku. Budynek posiada parking podziemny na 47 samochodów. Na parterze znajduje się kawiarnia z czytelnią oraz sala zabaw dla dzieci. Na pierwszym piętrze znajdują się sale wystawowe i pokoje konferencyjne, na piętrze drugim znajduje się część produkcyjną dla 35 pracowników, na trzecim - Biuro 20 pracowników. Dodatkowe oświetlenie pomieszczeń zapewnia dziedziniec znajdujący się w centralnej części budynku. Forma projektu odnosi się wysokosciami do budynków sąsiadujących. Elewacje nawiązują do funkcji - graficznej obróbki materiałów. Kolory użyto, aby przyciągnąć uwagę przechodniów oraz poprawić jakość architektury przestrzeni.


biuro projektowania i produkcji materiaล‚รณw dekoracyjnych analizy

plan zagospodarowania

rozwรณj idei projektu

przekrรณj C-C

przekrรณj B-B

projektowanie miejsc pracy


POZNAŃ 2011/2012 rzut kondygnacji podziemnej

rzut parteru

elewacja zachodnia


biuro projektowania i produkcji materiałów dekoracyjnych rzut piętra pierwszego

rzut piętra drugiego

elewacja północna

rzut piętra trzeciego

schemat funkcjonalny

projektowanie miejsc pracy


POZNAŃ 2011/2012 plan zagospodarowania

Działka na której zlokalizowany jest budynek znajduje się w północno – wschodniej części miasta Poznania, w dzielnicy Śródka, przy ulicy Ostrówek 5. Celem projektu było stworzenie obiektu o funkcji hotelowej, który stałby się ważnym akcentem w istniejącej przestrzeni poprawiającym jej jakość architektoniczno-urbanistyczną poprzez zapewnienie spójności przestrzennej ulicy Ostrówek oraz ulicy Gdańskiej, a także zapewnienie odpowiedniej ekspozycji budynku od strony rzeki Cybiny. W projekcie wykorzystano atuty związane z lokalizacją poprzez stworzenie układu tarasowego budynku zapewniającego widok w kierunku Ostrowa Tumskiego, a także usytuowanie na ostatniej kondygnacji letniej kawiarenki z tarasem widokowym.


kamienica o funkcji hotelowej w Poznaniu przy ulicy Ostr贸wek 5 wizualizacje Sketch-up + V-ray + Photoshop

projekt dyplomowy in偶ynierski


POZNAŃ 2011/2012 rzut parteru

rzut piętra pierwszego


kamienica o funkcji hotelowej w Poznaniu przy ulicy Ostrówek 5 rzut piętra drugiego

rzut piiętra trzeciego

rzut piętra czwartego

projekt dyplomowy inżynierski


POZNAŃ 2011/2012 elewacja zachodnia

przekrój A-A

przekrój B-B


kamienica o funkcji hotelowej w Poznaniu przy ulicy Ostrówek 5 elewacja południowa

elewacja północna

przekrój C-C

projekt dyplomowy inżynierski


POZNAŃ 2012 Projektowana działka znajduje się w południowej części miasta Poznania. Jest to wyjątkowo dobra lokalizacja, w sąsiedztwie lasów Dębina, równocześnie w niewielkiej odległości od centrum. Zastany obiekt, wybudowany na przełomie XIX/XX wieku, dawniej używany jako przepompownia wody, znajduje się w bardzo złym stanie. Projekt przebudowy zakłada zmianę funkcji obiektu na biuro architektoniczne. Ideą projektu było rozbudowanie istniejącego budynku w taki sposób, aby podkreślić jego wartość architektoniczną. Do budowy nowego obiektu zakłada się użycie cegły w kolorze zbliżonym do istniejącej, oraz paneli elewacyjnych z Cortenu. Łączenie nowego budynku z istniejącym zaprojektowano jako przeszklony hol, który ma stać się tłem dla przepompowni. Istniejący budynek, został wykorzystany jako miejsce reprezentacyjne, przeznaczone do spotkań z klientami. Zastany dach został wyburzony i zastąpiony szklanym. plan zagospodarowania

schemat funkcjonalny


projekt rewitalizacji XIX wiecznej przepompowni wody przy ul. Droga Dębińska visualization Sketch-up + V-ray + Photoshop

projektowanie miejsc pracy


POZNAŃ 2012 elewacja północno-zachodnia

rzut piwnicy

elewacja północno-wschodnia

rzut parteru

rzut piętra pierwszego


projekt rewitalizacji XIX wiecznej przepompowni wody przy ul. Droga Dębińska elewacja południowo-wschodnia

elewacja południowo-zachodnia

przekrój A-A

przekrój B-B

projektowanie miejsc pracy


POZNAŃ 2012 rzut jednego modułu

projekt pufy modułowej rzut dwóch modułów

Produkt został zaprojektowany według proporcji dorosłego człowieka. Wysokość jednego modułu = 45 cm, długość i szerokość rozłożonej pufy 210cm - 70cm. Produkt jest lekki, łatwy do przenoszenia i łatwy do modyfikikowania. Do łączenia elementów zastosowano sznurek, który ma dodatkowe znaczenie w wizualnej części projektu.

schemat rozkładania/składania modułu

PROTOTYP

prototyp

design


POZNAŃ 2012

projekt ławki miejskiej KIWI

rzut ławki

kład ławki

Projekt ma na celu propagację zdrowego odżywiania poprzez wprowadzenie elementów małej architektury w różne obszary miejskie. Koncepcja projektu inspirowana jest wewnętrznym układem pestek kiwi widocznym po przekrojeniu owocu. Projekt zaprezentowano na przykładowym obszarze parku Jana Pawła II w Poznaniu przy ulicy Ojca Żelazka. Zaprojektowane siedziska tworzą spójną całość co dodatkowo podkreślone jest przez linie biegnące po posadzce placu. Linie są elementami prowadzącymi ku siedziskom, również górna krawędź siedziska została podkreślona czarną linią, przypominającą czarny kolor pestek kiwi.

design


POZNAŃ 2013 Punktem wyjściowym do projektu była opracowana przez polsko-holenderski zespół „Strategia rozwoju rzeki Warty w Poznaniu” z 2012 roku. Jednym z trzech projektów pilotażowych Strategii, jest obszar Wyspy Północnej, w którym określono najważniejsze założenia urbanistyczne dla tego obszaru. Przewiduje się podzielenie północnej części wyspy Ostrów Tumski na trzy mniejsze i zagospodarowanie terenów tych na funkcje mieszkaniowe. Założenia te wykorzystano jako bazę do dalszych działań w projektowych. Rozwinięciem opracowania obszaru pilotażowego Wyspa Północna jest projekt osiedla mieszkaniowego przystosowanego do zagrożeń wynikających z lokalizacji obiektu na terenach zagrożonych powodzią. Celem projektowym było stworzenie przestrzeni mieszkalnej o charakterze otwartym na otaczający krajobraz, będącym alternatywą dla osób emigrujących na przedmieścia w poszukiwaniu kontaktu z naturą. Koncepcja projektowa zakłada stworzenie nadbrzeżnych przestrzeni rekreacyjnych znajdujących się w centrum miasta, dostępnych również dla mieszkańców Poznania.

obecna sytuacja Poznania

projektowane zmiany urbanistyczne

obecny układ komunikacyjny

projektowane połączenia komunikacyjne

Projekt przy niskim poziomie wód Warty

Projekt przy wysokim poziomie wód Warty

plan zagospodarowania Wyspy Północnej przy niskim poziomie wód


osiedle mieszkaniowe na terenach zagrożonych powodzią przekrój perspektywiczny przez teren przy niskim poziomie Warty

widok perspektywiczny osiedla od strony nowopowstałego cieku wodnego

150 cm

przekrój perspektywiczny przez teren przy średnim poziomie Warty

450 cm

przekrój perspektywiczny przez teren przy wysokim poziomie Warty

700 cm

projekt dyplomowy magisterski


POZNAŃ 2013 Plan zagospodarowania

Rzut parteru

LEGENDA

ZIELEŃ NISKA ZIELEŃ WYSOKA SKARPY PROJEKTOWANE ZBIORNIKI RETENCYJNE NA WODĘ DESZCZOWĄ PLACE ZABAW DROGI ROWEROWE CHODNIKI JEZDNIE BUDYNKI WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

POWIERZCHNIA DZIAŁKI: 22506,90 m2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 6447,6 m2 BUDYNEK 1 507,85 m2 BUDYNEK 2 507,85 m2 BUDYNEK 3 621,45 m2 BUDYNEK 4 621,45 m2 BUDYNEK 5 748,20 m2 BUDYNEK 6 746,90 m2 BUDYNEK 7 585,30 m2 BUDYNEK 8 703,40 m2 BUDYNEK 9 1405,20 m2 PROCENTOWA POW. ZABUDOWY 28 % POW. ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 769,05 M² POJEMNOŚĆ RETENCYJNA 422,00 m3 POWIERZCHNIE UTWARDZONE 2811,20 m2 W TYM: ULIC 1062,50 m2 CHODNIKÓW 1281,20 m2 POW. REKREACYJNYCH 467,50 m2 POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE 13132,50 m2 W TYM STROPODACHY ZIELONE 654,50 m2


osiedle mieszkaniowe na terenach zagrożonych powodzią Rzut piętra pierwszego/drugiego

Rzut piętra trzeciego

projekt dyplomowy magisterski


POZNAŃ 2013 Przekrój A-A

Przekrój B-B


osiedle mieszkaniowe na terenach zagrożonych powodzią Przekrój D-D

projekt dyplomowy magisterski


AMSTERDAM 2012 praktyka w biurze Rijnboutt bv.


projekt koncepcyjny rewitalizacji parkingu w Rotterdamie

praktyki zawodowe


AMSTERDAM 2012 praktyka w biurze Rijnboutt bv. rzut parteru

21.260

.9 94 19

3.81

7

53 3.0

15.205

P1

P2

P3

P2

P4

5

P2

P5

6

P2

7

P6

P7

P28

P29

P8

P1

P9

P3

P31

P30

P4

P6

P6

0

P8

1

P6

1

P8

2

P6

2

P8

3

P6

3

P8

4

P6

4

P8

5

P6

5

P8

6

P6

6

P8

7

2

6

P3

P4

P6

7

P8

P1

0

8

3

7

P3

P4

P6

8

P8

P1

1

9

4

8

P7

0

P1

3

P9

P7

1

P7

1

P9

2

P1

5

P9

P7

3

P3

P5

P52

2

P1

6

P38

P37

P51

P50

0

P1

4

P36

P35

P49

9

P9

P1

2

P7

3

P9

4

9

3

P4

P5

P7

4

P9

P1

7

5

0

4

P4

P5

P7

5

P9

P1

8

6

1

5

P7

7

P2

0

P57

P7

7

P9

8

P2

1

P58

P7

8

P9

9

P2

2

P45

P44

P43

P42

P56

6

P9

P2

9

P8

9

P1

P59

00

0

P1

01

3

P2

4

n i c .l h o e k i s te kl e i n

n i cl . h o ek i s te kl e i n

studia nad frontami skepowymi


rewitalizacja centrum handlowego przy placu Gelderlandplein w Amsterdamie wizualizacje koncepcyjne wejścia Leijenberghlaan

wizualizacje koncepcyjne wnętrz

praktyki zawodowe


POZNAŃ 2012 praktyka w biurze arch. Cecylii Kowalczyk

rzut parteru skala 1: 150


rysunki techniczne domu prywatnego

rzut piętra pierwszego skala 1: 150

rzut dachu skala 1: 150

praktyki zawodowe


POZNAŃ 2012 praktyka w biurze arch. Cecylii Kowalczyk

elewacja południowo-wschodnia

elewacja południwo-zachodnia

elewacja północno-wschodnia przekrój C-C

elewacja północno-zachodnia

skala 1: 125


rysunki techniczne domu prywatnego

przekr贸j B-B

skala 1: 150

przekr贸j A-A

skala 1: 150

praktyki zawodowe


POZNAŃ 2008/2009

RAWENNA

BAZYLIKA SAN VITALE

tusz / ołówek / 50x70 cm


POZNAŃ 2008/2009

martwa natura / ołówek / 50x70 cm

rysunek


POZNAŃ 2010/2011


Poznań w moich oczach / ołówek / tusz/ 20x30 cm

malarstwo

Portfolio weronika zozulinska  
Portfolio weronika zozulinska  
Advertisement