ZoZelzate mei 2022

Page 1

ZoZelzate INFOMAGAZINE ZELZATE VAN A TOT Z

P. 12-13 EVY POPPE OVER OLYMPISCHE DEELNAME

JAARGANG 1 | NR. 4 | MEI 2022

P. 9 NIEUWE BEWEGEN OP VERWIJZING-COACH VOOR ZELZATE

ZoZelzate Mei

P. 15 VISVIJVER IN DE KIJKER

P. 18 CONCERT KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE GIDSEN

1


Ken jij onze gemeenteschool al? is en

re

e Ied

m!

o elk

w

Ge

lijke

Actie

f ler en

Talenten o ntwikkelen

kan

sen

Ge

d zon

n

be

ge we

Samen gro eien

V.U.: Brent Meuleman, Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Een warme school voor iedereen! Ben je op zoek naar een kleuter- of basisschool in Zelzate? Dan is Het Krekeltje of De Krekel de perfecte keuze. Inschrijven kan nu al!

Het Krekeltje Schwarzenbeklaan 16 9060 Zelzate Tel.: 09 345 68 76 2

directie@dekrekel.net www.dekrekel.net

ZoZelzate Mei

De Krekel E. Caluslaan 9 9060 Zelzate Tel.: 09 344 63 39


Beste inwoners Op het ogenblik dat de coronateugels werden gelost en we na twee moeilijke jaren onze normale levens terug kregen, werd de wereld geconfronteerd met een nieuwe crisis. Een nieuwe humanitaire ramp, dit keer van een heel andere orde. Het drama dat zich in Oekraïne voltrekt, laat niemand onberoerd. Al honderden onschuldige Oekraïense burgers werden op gruwelijke wijze het leven ontnomen door de Russische bezetter. Sinds Poetins invasie is een massale exodus gestart. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het brute oorlogsgeweld. De tanks en raketten sparen niemand. Geen kind is er nog veilig.

De spontane solidariteit met het Oekraïense volk

Op vrijdag 6 mei komt De Koninklijke Muziekkapel van de

die zich ook in onze gemeente op gang trok, was

Gidsen naar Zelzate voor een prachtig benefietconcert

hartverwarmend. Onmiddellijk werd gestart met het

in de Sint-Laurentiuskerk. Naast sopraan Anneke Luyten,

inzamelen van hulpgoederen en het inrichten van een

tekent ook niemand minder dan Kurt Van Eeghem

hulpkonvooi. Er werd door inwoners zelfs naar de Pools-

present. Hij vertelt ons die avond het verhaal van enkele

Oekraïense grens gereden om vluchtelingen te helpen. Verschillende inwoners maakten thuis plaats vrij om vluchtelingen op te vangen en het gemeentebestuur zocht samen met cvba

Zelzaatse verzetshelden.

“Er is veel solidariteit in onze mooie gemeente”

De opbrengst wordt integraal geschonken aan het gemeentelijk verbroederingscomité, dat als opdracht krijgt daarmee initiatieven te

Wonen naar mogelijkheden

nemen of te ondersteunen

om Oekraïense gezinnen

ter bevordering van de

op te vangen. De stille wake die in onze gemeente

Europese samenwerking en solidariteit. Een thema dat

werd georganiseerd maakte het duidelijk: er is veel

door de crisis in Oekraïne helaas actueler dan ooit is.

solidariteit in onze mooie gemeente. En daar mogen de

We hopen daarom uiteraard op een uitverkocht concert.

Zelzatenaren fier op zijn.

Hopelijk tot dan!

Zelzate is een gemeente waar internationale samenwerking al vele decennia hoog in het vaandel

Warme groet

wordt gedragen. Niet toevallig is onze gemeente al

Uw burgervader

bijna 70 jaar verbroederd met Europese gemeenten in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Italië. Een band die sinds de start, onder impuls van toenmalig burgemeester Jozef Chalmet, tot op vandaag zeer intens is.

ZoZelzate Mei

3


Contactgegevens diensten Al onze diensten werken enkel op afspraak. Voor de dienst burgerzaken kan je digitaal een afspraak maken via zelzate.be/nl/afspraak-maken.

Help jij mee om van 100 jaar Klein Rusland een groots feest te maken?

De bibliotheek, het zwembad en het lokaal dienstencentrum zijn vrij toegankelijk tijdens de openingsuren.

Onthaal gemeentehuis

OCMW

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 00 E: onthaal@zelzate.be

Kleine Landeigendomlaan 2A 9060 Zelzate T: 09 342 29 20 E: onthaalSAC@zelzate.be

Burgerzaken

Lokaal dienstencentrum De Kastanje

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 60 E: burgerzaken@zelzate.be Ruimte en wonen Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: stedenbouw@zelzate.be Milieu en klimaat Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: millieudienst@zelzate.be Bibliotheek Burgemeester J. Chalmetlaan 50 9060 Zelzate T: 09 353 43 10 E: bibliotheek@zelzate.be Zwembad-sporthal Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 Dienst lokale economie Grote Markt 2-4 T: 09 353 42 80 E: economie@zelzate.be

4

Twee jaar geleden bestond Klein Rusland 100 jaar. Dat zou gevierd worden met een groots feest, maar jammer genoeg strooide corona roet in het eten. Maar uitstel is geen afstel! Dit jaar, van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni 2022, wordt Klein Rusland gevierd met een fantastisch feest. En daarvoor hebben we jullie nodig! Wil je als

Kastanjeplein 1 9060 Zelzate T: 09 250 03 13

vrijwilliger of met je vereniging helpen om van 100 jaar Klein Rusland een groots volksfeest te maken? Heb je zin om achter de toog te staan, te helpen

Technische dienst Suikerkaai 4 9060 Zelzate T: 09 353 43 80 E: technischedienst@zelzate.be

opbouwen of iets anders te doen? Kom dan naar de infovergadering op maandag 16 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Daar wordt uit de doeken

Recyclagepark

gedaan wat er allemaal staat te gebeuren en

Karnemelkstraat 5 9060 Zelzate T: 0492 97 07 64 E: info@idm.be

hoe jij kan helpen. Hopelijk tot dan!

Jeugddienst Vredekaai 2A 9060 Zelzate T: 09 353 43 20 E: jeugddienst@zelzate.be

Dagtrip Durbuy Adventure Valley geannuleerd

Sportdienst Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 E: sportdienst@zelzate.be

De dagtrip naar Durbuy Adventure Valley, georganiseerd door de sportdienst op 21 mei is geannuleerd. Er kwamen jammer genoeg te weinig inschrijvingen binnen. De mensen die al ingeschreven waren, worden persoonlijk verwittigd.

ZoZelzate Mei


p.

7

8

p.

Gezocht: vrijwilligers huiswerkbegeleiding p.

11

15

Zelzaatse visvijver in de kijker

9

Elles is nieuwe Bewegen Op Verwijzingcoach

Groepsaankoop zonnepanelen & thuisbatterij 12

p.

Infomarkt duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren p.

p.

p.

14

Warme dagen=zorg dragen

Evy Poppe blikt terug 17

p.

p.

18

Nieuwe gratis speelboxen

Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen

Inhoud 2

Ken jij onze gemeenteschool al?

Colofon

3

Voorwoord

ZoZelzate is een tweemaandelijks infoblad.

4

Contactgegevens diensten

8

Van tegel naar egel

10 Werken Stoepebrug 16 Evenementenloket 17 Animatoren gezocht 21 Activiteiten bib 22 Agenda

Redactie: Communicatiedienst, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Tel.: 09 353 42 01 Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen,

Teksten en afbeeldingen voor ZoZelzate editie juli 2022 ten laatste bezorgen op 23 mei 2022 via communicatie@zelzate.be www.zelzate.be facebook.com/ZelzateGemeente

Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be Druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

ZoZelzate Mei

5


Burger

Minder papierafval met de antireclamesticker Wist je dat je jaarlijks minstens 35 kg papierafval kan besparen door op je brievenbus een anti-reclamesticker te kleven? Er zijn twee soorten stickers: • met de JA/NEE-sticker krijg je nog wel de regionale of politieke infobladen in de bus, maar geen ongeadresseerd reclamedrukwerk. • met de NEE/NEE-sticker krijg je alleen nog

Wonen

Inventaris bouwkundig erfgoed Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Oost-Vlaanderen. Wat betekent

de gemeentelijke of politieke infobladen

dit? Je kan in het vaststellingsdossier, dat digitaal raadpleegbaar is, bekijken wat

en geadresseerd reclamedrukwerk.

er gecatalogeerd staat als bouwkundig erfgoed. Iedereen kan tijdens dit openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen over de vaststelling of de schrapping

Je kan de anti-reclamesticker afhalen aan

van één of meerdere panden of constructies. Het openbaar onderzoek is bedoeld

het onthaal van het gemeentehuis tijdens

om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen.

de openingsuren. De sticker is gratis. Je kan bezwaar indienen tot 30 mei via het digitale formulier op de webpagina van Wil je geen geadresseerde reclame

het openbaar onderzoek: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-

meer ontvangen? Schrijf je in op www.

oost-vlaanderen of per post t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan

robinsonlist.be: ze noteren je naam en

88 bus 5, 1000 Brussel of via afgifte in het Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria

adres, en geven die door aan zoveel

Hendrikaplein 70 bus 91, Gent of na afspraak via 09 276 24 40.

mogelijk bedrijven. Die halen jouw gegevens uit hun adressenbestand.

Meer info: stedenbouw@zelzate.be of www.zelzate.be

Afval

Reminder: ophalingen vanaf 7.00 uur ’s morgens! IDM herinnert iedereen er graag nog even aan dat er sinds begin dit jaar nieuwe ophaaluren gelden. Voortaan kan jouw afval al vanaf 7.00 uur ’s morgens opgehaald worden. De IDM-ophalers merken echter op dat het afval op dat tijdstip vaak nog niet buitenstaat. Het alsnog buitenzetten als de ophaalwagen al voorbij is, heeft geen zin. Eens de ophaalwagen voorbij is, wordt er niet meer terug gereden. Wil je de ophaling niet missen? Zet je afval dan tijdig buiten, dus voor 7.00 uur ‘ s ochtends of de avond voordien, vanaf 20.00 uur. Anders dreig je de ophaling te missen.

6

ZoZelzate Mei


Onderwijs

Gezocht: vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding Gemeentelijke basisschool De Krekel is voor huiswerkbegeleiding op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde vrijwilligers. Een aantal kinderen heeft moeite met het maken van hun huiswerk, wat ervoor zorgt dat ze ook in de klas een leerachterstand kunnen ontwikkelen. Om dit tegen te gaan wil De Krekel starten met huiswerkbegeleiding na de schooluren, op dinsdag en donderdag. Ben je dus een gemotiveerde vrijwilliger die ervaring heeft met het werken met kinderen en/of in huiswerkbegeleiding? Een (ex)leerkracht of ben je pedagogisch opgeleid? Dan ben jij degene die we zoeken! Je begeleidt een groepje van kinderen (max. 5) bij hun huiswerk.

Interesse? Neem contact op met anlecluijze@dekrekel.net, filipvanwiele@dekrekel.net of jansnoec@student.arteveldehs.be

Burger

Hou jij ook je stoep proper? Wist je dat jij verantwoordelijk bent voor het proper houden van je stoep?

Mobiliteit

Reinigingswerken in Zelzatetunnel

Dit geldt niet alleen in de winter voor het ruimen van sneeuw en ijs,

Er staan opnieuw reinigingswerken gepland in de Zelzatetunnel langs de E34. De

maar ook op andere momenten. Dat

tunnel is dicht op maandag 9 mei richting Antwerpen en op dinsdag 10 mei richting

houdt in dat je ook onkruid, slijk en

Brugge/Knokke-Heist, telkens van 20.00 uur tot 5.00 uur. Er wordt een plaatselijke

vuil moet verwijderen van je stoep

omleiding voorzien via de Zelzatebrug.

en dat je ervoor moet zorgen dat de greppel proper is. Het onkruid verwijderen, doe je zonder pesticiden. Het is misschien een cliché, maar als iedereen voor zijn deur veegt, dan is de volledige straat proper!

ZoZelzate Mei

7


Energie

Groepsaankoop zonnepanelen & thuisbatterij

Wonen

Wil je een lagere energierekening en bijdragen aan een beter klimaat? Dan zijn zonnepanelen een slimme keuze. Met de groepsaankoop zonnepanelen & thuisbatterij helpt de Provincie Oost-Vlaanderen inwoners en bedrijven op een voordelige en gemakkelijke manier over te stappen naar hernieuwbare energie.

Van tegel naar egel: onthard jij mee?

De groepsaankoop in 5 stappen:

Onze leefomgeving is sterk verhard met straten,

1. Inschrijven via oost-vlaanderen.be/solar is volledig vrijblijvend

stoepen, fietspaden, gebouwen en terrassen. Dat leidt tot problemen zoals overstromingen het te veel regent.

en gratis.

En als het te droog is, komt onze waterbevoorrading in

2. Je ontvangt meteen een persoonlijk voorstel, op basis van

het gedrang. Al dat grijs, het versombert ons gemoed.

jouw inschrijvingsgegevens en met een indicatie van jouw rendement. 3. Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? Accepteer dan je

Dus, doe zoals Cowboy Henk en breek overbodige verharding

persoonlijk voorstel voor 6 juni 2022. Intussen kan je met al

op en richt die plek anders in. Van kleine verharde stukjes in de

je vragen terecht op de online informatiesessie. Je ontvangt

tuin tot grotere onthardingsprojecten onder het toezicht van

hiervoor een uitnodiging zodra je bent ingeschreven.

professionele tuinaannemers, alle beetjes helpen om beter

4. Nadat je het voorstel accepteert, inspecteert de winnende

gewapend te zijn voor de toekomst.

leverancier je dak. 5. Ga je akkoord met de definitieve offerte, dan wordt jouw

De voordelen van minder verharding en meer groen: • Meer regenwater sijpelt in tot aan het grondwater.

zonnepanelensysteem op je dak geplaatst.

• Insecten, vlinders en vogels verrijken je tuin. Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak,

• Op hete dagen verkoelt het je tuin.

of huurders die expliciete toestemming hebben van de eigenaar

• Het ververst de lucht.

kunnen deelnemen. Ook als zelfstandige, kleine of middelgrote onderneming (KMO) of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan

Zal je de komende maanden tegels uitbreken en vervangen

je je inschrijven.

door beplanting of waterdoorlatende alternatieven? Dan kan je een kunstwerk van Herr Seele winnen dat hij speciaal voor deze

Meer info: www.oost-vlaanderen.be/solar, gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) of zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.

8

campagne heeft gecreëerd. Registreer je ontharding via de website www.vantegelnaaregel.be. Daar vind je ook heel wat tips om je tuin of oprit te ontharden.

ZoZelzate Mei


Welzijn

Bewegen op Verwijzing-coach Elles brengt je in beweging Ken jij Bewegen Op Verwijzing al? Dit is een heel laagdrempelige manier om meer te bewegen. Je krijgt een beweegplan op jouw maat met doelstellingen die haalbaar zijn. Je Bewegen Op Verwijzing-coach zorgt hiervoor en begeleidt je doorheen het traject. In Zelzate is er nu een gloednieuwe coach: Elles Schoonackers. Elles Schoonackers is in januari van dit jaar gestart als Bewegen Op Verwijzing-coach. “Ik ken het project Bewegen Op Verwijzing redelijk goed, want ik heb er ooit mijn masterproef over gemaakt”, vertelt Elles. “Ik hoop dat het ook bij de bevolking wat bekender wordt, want het heeft echt veel voordelen.” Bewegen Op Verwijzing is toegankelijk voor iedereen, maar er

Elles Schoonackers is de nieuwe Bewegen Op Verwijzing-coach voor Zelzate.

wordt vooral gefocust op mensen met een zittende levensstijl. “Het is heel laagdrempelig. Het enige dat je nodig hebt, is een

Hoe gaat Bewegen op Verwijzing in zijn werk?

verwijsbrief van je arts en dan kunnen we aan de slag. We starten

· Wil je starten? Vraag dan een verwijsbrief aan je arts.

altijd met een gratis intakegesprek. Daar probeer ik je leef- en

· Zoek een coach in de buurt via www.bewegenopverwijzing.be.

voedingsgewoontes in kaart te brengen. Ik stel heel veel vragen

Elles kan je contacteren via zelzate@bewegenopverwijzing.

over hoe je je verplaatst, hoe lang je zit op een dag of wat je doet

be, 0472 72 95 84 of door een SMS te sturen met ‘Bewegen’.

om te bewegen.”

Dan contacteert Elles je zelf. · Het gratis intakegesprek vindt bij jou in de buurt plaats wanneer het jou past.

Daarna stelt de coach een beweegplan op, helemaal op jouw maat. “We stellen altijd één of twee haalbare doelstellingen. Dat

· Vanaf een tweede/opvolggesprek: mensen met een

zorgt er ook voor dat mensen het volhouden. Door iets voor te

verhoogde tegemoetkoming betalen 1 euro per kwartier.

stellen wat mensen graag doen, zorg je voor meer motivatie. Dat

Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming 5 euro per kwartier.

kan gaan van een halfuurtje per dag gaan wandelen tot een sport die ze leuk vinden.” De coach volgt je op en bespreekt om de 6 à

· Het traject loopt zo lang dat jij het zelf nodig vindt.

8 weken het beweegplan. “Het is wel belangrijk om te vermelden dat wij geen personal trainers zijn. We gaan niet sporten met de mensen of schotelen ze geen oefeningen voor. We stellen een persoonlijk plan op om meer te bewegen en we volgen het op.”

Meer info via www.bewegenopverwijzing.be

Met Bewegen Op Verwijzing kan je goede resultaten behalen, vooral omdat het laagdrempelig is en helemaal op jouw maat. “De meeste mensen zijn heel tevreden. Dat geeft niet alleen lichamelijk maar ook mentaal een boost. En dat is wat we willen bereiken als Bewegen Op Verwijzing-coach.”

ZoZelzate Mei

9


Mobiliteit

Bouw nieuwe brug aan het kruispunt Stoepestraat/ Expressweg (N49) Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de

Begin mei starten de hoofdwerken, waarbij fase 1 belangrijk

Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, is eind

is voor Zelzate. Dan wordt de fietserstunnel onder de E34

maart 2022 gestart met de bouw van een nieuwe brug over

en de Kasteelstraat verlengd. Op een bepaald moment zal

de expresweg (N49). De werken zijn een volgende stap

de fietserstunnel moeten sluiten, maar dit zal voor een zo

om de expresweg N49 om te bouwen tot een volwaardig

kort mogelijke periode zijn en het wordt ook op voorhand

verlengde van de snelweg E34 van Antwerpen richting

gecommuniceerd. Nog tijdens die eerste fase wordt de nieuwe

Knokke-Heist. Als alles volgens plan loopt, rijden binnen 2

weg aangelegd, parallel met de N49 en wordt het nieuwe

jaar de eerste weggebruikers over de nieuwe brug.

kruispunt aan het einde van deze weg met de R4 gerealiseerd. Deze werken zullen duren tot eind november 2022.

De omvang van de werken is zo groot dat ze ook op Zelzaats grondgebied een impact zullen hebben. De werken zijn gestart

Belangrijk is ook nog dat er zogenaamd flankerende maatregelen

in maart van dit jaar met voorbereidende nutswerken, die zich

komen in de Zelzatestraat en de Assenedesteenweg na de werken aan

vooral situeren aan de Stoepestraat in Assenede. Hierdoor

de Stoepebrug. Dit moet ervoor zorgen dat het sluipverkeer beperkt

zal in de straat, waarschijnlijk tot na het bouwverlof, enkele

wordt. Zo wordt er een vrachtwagensluis met camera geïnstalleerd

rijrichting worden ingevoerd. Het verkeer zal enkel richting N49

die doorgaand vrachtverkeer registreert en verbaliseert. Er worden

kunnen rijden. Verkeer dat van de N49 richting Stoepestraat en

asverschuivingen en wegversmallingen aangebracht en er komen

bij uitbreiding Assenede en Zelzate wil, zal moeten omrijden

aanpassingen aan het kruispunt van de Zelzatestraat – Trieststraat –

via expresweg (N49), Nieuwburgstraat (N458), Burgstraat,

Stoepestraat om verkeer naar de parallelweg te sturen. Op langere

Molenstraat, Oude Gentweg, Nieuwestraat, Trieststraat (N436) en

termijn staat een volledige herinrichting van de Zelzatestraat en

Stoepestraat (N448).

de Assenedesteenweg gepland. Meer weten over de werken en de verschillende fases? Check www.wegenenverkeer.be/zelzate

10

ZoZelzate Mei


Wonen/Energie

Wonen

Wil je duurzaam en energiezuinig bouwen, verbouwen

Vanaf 1 oktober 2022 zal de Vlaamse renovatiepremie en

of je woning renoveren en weet je niet goed hoe je eraan

de premies van Fluvius samensmelten in de eengemaakte

moet beginnen? Wil je weten voor welke premies je in

‘Mijn Verbouwpremie’.

Duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren? Kom naar de infomarkt!

Nieuw: Mijn verbouwpremie

aanmerking komt of met welke zaken je moet rekening houden tijdens, voor en na de werken? Dan moet je zeker

De Vlaamse renovatiepremie en premies van Fluvius kunnen nog

naar onze infomarkt komen op dinsdag 24 mei. Van 18.30

aangevraagd worden tot en met 30 juni 2022. Van 1 juli tot en met

tot 21.00 uur kan je doorlopend in de raadzaal van het

30 september worden de dossiers afgewerkt en is geen aanvraag

gemeentehuis terecht, waar er verschillende standjes

onder dit stelsel meer mogelijk! Vanaf 1 oktober 2022 zal de ‘Mijn

opgesteld staan. De toegang is gratis en iedereen is welkom,

Verbouwpremie’ online kunnen aangevraagd worden.

ook als je nog geen bouw- of verbouwplannen hebt! De belangrijkste wijzigingen/voorwaarden zijn: · Drie doelgroepen: eigenaar-bewoners/SVK-verhuurders/niet

Wie zal er aanwezig zijn? · Provincie Oost-Vlaanderen maakt je wegwijs in het project Zelzate Renoveert, om op een duurzame manier je huis te

25% of 35% van het geïnvesteerde bedrag en met vastgelegd

renoveren. · Logo Gezondplus geeft je tips voor gezonde binnenlucht. · Woonwijzer Meetjesland geeft info en advies rond wonen,

maximum premiebedrag per categorie. · Ouderdom woning 15 jaar i.p.v. 30 jaar, uitzondering bij warmtepomp(boiler) en zonneboiler.

energie, warmtepompen, zonneboilers, enz. · Veneco lijst voor jou onder meer de verschillende voordelige

· Werken worden onderverdeeld in verschillende categorieën en er is een minimum van 1.000 euro (excl. BTW) per categorie.

groepsaankopen rond energie en verbouwen op. · Op de klimaatmaquette kan je zien wat jij in je tuin kan doen

· Aanvraag kan voor onbeperkt aantal categorieën. · Voor éénzelfde categorie/werken dient een termijn van 5 jaar te

voor het klimaat (bv. ontharding). · Drinkwatermaatschappij Farys geeft info over rioolaansluiting

zitten tussen 1ste en volgende aanvraag voor dezelfde werken, behalve bij warmtepomp(boiler) en zonneboiler. Dan dient men

en de behandeling van afvalwater. · Bij netwerkbeheerder Fluvius leer je alles over premies rond energiezuinig bouwen, verbouwen en renoveren.

eigenaar-bewoners. · Drie inkomensgroepen met recht op vast premiebedrag,

rekening te houden met een termijn van 10 jaar. · Aanvraag moet online.

· Afvalintercommunale IDM informeert hoe je je afval best sorteert. Ook geven ze uitleg over het inzamelen van

Ben je klaar met de verbouwingen en heb je al alle facturen?

asbestplaten en hoe je ze veilig wegbrengt.

Neem dan gerust contact op met Elodie Wildero van Woonwijzer Meetjesland om na te kijken onder welk systeem je de aanvraag

Hou zeker ook onze gemeentelijke website in de gaten

best doet. Je kan haar bereiken via 0487 75 34 42 en

voor meer info en deelnemers!

elodie@woonwijzermeetjesland.be.

Vragen? milieudienst@zelzate.be of 09 353 42 70 Meer info: www.woonwijzermeetjesland.be

ZoZelzate Mei

11


Snowboardster Evy Poppe over olympische deelname en de toekomst

12

ZoZelzate Mei

“Meteen goesting in volgende Spelen”


In februari

IN TE RV

IE W

2022 trok de Zelzaatse snowboardster Evy

Poppe naar de Olympische

Winterspelen in Peking. Een grote prestatie voor Evy, die op het moment van deelname nog maar 17 jaar oud was. Natuurlijk stond Zelzate copyright: Belga

als één man achter haar en werd er volop gesupporterd. Evy zette een mooie prestatie neer, zeker in de Slopestyle, waar ze als 14de eindigde. We blikken samen met de Zelzaatse terug op haar

was een unieke ervaring en ik kijk er met

dat echt heel leuk. Ik wil dan ook iedereen

heel veel plezier op terug. Ik heb jammer

bedanken die me heeft gesteund,” zegt Evy. “Ik

genoeg de openings- en slotceremonie niet

krijg heel veel steun van mijn ouders en mijn

kunnen meemaken door de planning van

familie en dat is ook nodig als je wil presteren

Natuurlijk zijn we benieuwd hoe ze haar

mijn wedstrijden, maar ik ben wel gaan kijken

op topniveau. Als er dan ook nog een hele

eerste ‘grote’ Olympische Winterspelen heeft

naar Loena Hendrickx, de kunstschaatsster.

gemeente achter je staat, dan krijg je vleugels.”

ervaren in het verre China. Evy heeft in 2020

Het was leuk om eens een andere sport

Nu de Spelen achter de rug zijn, kijkt Evy naar

al deelgenomen aan de jeugd Olympische

te kunnen bekijken. En ze heeft het ook

de toekomst. “Mijn ultieme droom is de beste

Winterspelen in Lausanne, waar ze goud

supergoed gedaan!”

van de wereld te worden. Ik denk dat elke

deelname en we kijken ook al even vooruit naar de toekomst.

haalde op de Slopestyle. Maar nu ging het

topsporter daar van droomt. De volgende

richting Peking, tijdens een pandemie en met

Evy moest als een van de eerste Belgen aan

winterspelen wil ik zeker in de finale staan en

voor het vertrek heel wat heisa rond haar

de slag het eerste weekend van de Spelen.

nieuwe tricks laten zien. Dat is hét doel om

selectie. Geen evidente omstandigheden

Ze deed mee aan de kwalificatie voor de

naartoe te werken.” En dat doet Evy door veel

voor een 17-jarige. “Voor mijn vertrek had ik

Slopestyle en ze behaalde een veertiende

te trainen en aan heel wat wedstrijden deel

het wel een beetje lastig” vertelt Evy. “Ik wist

plaats. In haar tweede discipline, de Big Air,

te nemen, vooral in het buitenland. “Er staat

niet hoe de andere mensen in de delegatie

werd ze 24ste. “Ik ben tevreden over mijn

nog heel wat op de planning deze zomer. Het

zouden reageren, vooral na het gedoe rond mijn selectie. Maar iedereen deed normaal tegen mij, dus ik

prestaties”, vertelt Evy. “Ik had mijn tricks goed onder controle en ik ben tevreden dat ik de dubbele

ligt nog niet allemaal vast, maar waarschijnlijk gaat het nog richting Zwitserland of Australië om te trainen. In augustus train ik ook nog op

heb het snel van me af

front flip gedaan heb

kunnen zetten. Voor de

bij de Big Air. Het

rest was ik gewoon heel

gaf me meteen ook

Heeft Evy nog goede raad voor jonge

benieuwd hoe het zou

goesting in de volgende

snowboarders die in haar voetsporen willen

zijn.”

Olympische Spelen!

treden? “In het begin zal je veel vallen en

Deze vinden plaats in

zullen er veel dingen die je wil proberen,

2026 in Italië. Ik heb meer

niet lukken. Maar het is belangrijk om vol

Wat vooral opviel, waren de vele regels waar de sporters zich moesten aan houden. “Maar ik vond dat eigenlijk

zin gekregen om nieuwe tricks te oefenen en nog beter te worden.”

helemaal niet erg. Er was een strakke

de dry slope in Genk.”

te houden en niet meteen op te geven”, vertelt Evy. “Bovendien is het altijd leuker om te gaan snowboarden met een groepje

organisatie en een goede begeleiding,

Ook de steun van de vele supporters in Zelzate

vrienden. Dan motiveer je elkaar. Maar

waardoor ik minder stress had. Ik moest zelf

hebben Evy een hart onder de riem gestoken

het belangrijkste is echt wel om bepaalde

niet uitzoeken waar ik moest zijn of hoe ik op

tijdens haar deelname. “Ik heb het kunnen

doelen te stellen, waardoor je jezelf steeds

een plek moest geraken, alles werd geregeld.

volgen via sociale media: het grote spandoek

weer uitdaagt. Zo blijf je gemotiveerd en blijf

Er was ook een leuk olympisch dorp, waar

aan het Deli-pleintje en het gemeentehuis en

je groeien als sporter.”

je de sfeer van de spelen kon beleven. Het

de vele affiches die overal uithingen. Ik vond

ZoZelzate Mei

13


Diversiteit

17 mei is Internationale dag tegen Holebifobie en Transfobie

Welzijn

Warme dagen = zorg dragen De zomer komt er aan en dat brengt natuurlijk zonovergoten en

Op 17 mei is het internationale dag tegen holebifobie en transfobie

warme dagen met zich mee. Toch hou je er best rekening mee dat

(IDAHOT). Ook in Zelzate gaat deze dag niet zomaar voorbij. De

warme dagen niet altijd even gezond zijn en dat je best oppast

regenboogvlag wappert dan aan het gemeentehuis als teken dat

met te veel zon en te warme temperaturen. Want jaarlijks sterven

holebi’s en transgenders zich kunnen thuis voelen in Zelzate. We

honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om

spreken ons daarmee ook uit tegen elke vorm van discriminatie.

alleenstaande ouderen of chronisch zieken. Besteed daarom tijdens warme dagen extra aandacht aan hen.

Wat is IDAHOT? Op 17 mei 1990 schrapte de WHO, de

Enkele tips:

Wereldgezondheidsorganisatie, homoseksualiteit uit de

• Hou jezelf koel: zoek koele plekken op, draag loszittende kledij en

lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de holebi- en

koel je lichaam af met een lauwe douche.

transgendergemeenschap deze dag uitgeroepen tot de

• Wees voorbereid: zorg dat je water bij de hand hebt, smeer zon-

Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT).

necrème en (ver)bouw hittebestendig. • Drink voldoende: drink ook als je geen dorst hebt en drink bij

Waarom is IDAHOT belangrijk?

voorkeur water.

De realiteit is dat er nog steeds veel holebi- en transfobie in de

• Hou je huis koel: verlucht als het buiten koeler is dan binnen,

wereld bestaat. Veel mensen krijgen met de harde werkelijkheid

gebruik zonnewering en gebruik een ventilator om de ruimte af te

van discriminatie te maken omwille van hun seksuele geaardheid of

koelen.

genderidentiteit. Ze vinden moeilijker een baan, worden uitgesloten

14

of gepest. Als gevolg daarvan kampen ze vaker met depressies of

Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er in je

zelfs zelfmoordgedachten dan niet- LGBTI+ers (lesbisch, gay/homo,

straat hulpbehoevende mensen wonen? Ga op warme dagen eens

bi, transgender, intersekse, +). Daarom zetten we IDAHOT elk jaar in

kijken of ze zich goed voelen en of ze voldoende drinken. Zorg dus niet

de kijker.

alleen voor jezelf maar ook voor anderen op warme dagen.

Meer info: www.holebi-spirit, www.idahot.be en www.casarosa.be

Meer info: www.warmedagen.be

ZoZelzate Mei


Hoofdopzichter Denis is ook een fervente visser op karpers in de visvijver.

Sport

In de kijker: de visvijver van Zelzate De parel van Zelzate. Zo noemt

“We komen langs om de mensen een

onthaakmat is verplicht”, vertelt Denis.

hoofdopzichter Denis Van Engel

vergunning te verkopen.”

“We kijken er ook streng op toe dat de

de visvijver, gelegen in het park

vissen niet op de grond worden gelegd.

‘Opgevuld Kanaal’ tussen de parking

“Er is een dagvergunning aan 5 euro,

van de Vredekaai en de jachthaven.

een jaarvergunning aan 15 euro voor

En hij heeft gelijk. Want de visvijver

inwoners van Zelzate en 25 euro voor niet-

Verder wordt de waterkwaliteit van de

is niet alleen mooi om even een

inwoners. Met een jaarvergunning mag

vijver zeer goed opgevolgd. “We hebben

ommetje rond te maken, voor vissers

je elke dag komen vissen, van 1 uur voor

een goede, gezonde vijver”, vertelt Denis.

die graag een lijntje uitwerpen, is het

zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang.

“Zuurstof-, ph-, nitriet- en nitraatwaarde

zeker een bezoekje waard.

Twee jaar geleden hebben we trouwens

en de temperatuur worden nauwlettend

aan de visvijver alleen al 900 vergunningen

in het oog gehouden, zodat het ook zo

De visvijver is ontstaan na de verplaatsing

verkocht, iets waar de coronacrisis veel

blijft.” De visvijver biedt plaats aan 52

van het kanaal Gent-Terneuzen.

mee te maken had.”

vissers in totaal. “Ze komen soms van ver

Oorspronkelijk was het een blusput

Dat is slecht voor de vis.”

om hier te vissen. Er worden ook vaak

voor het bedrijf Rain Carbon dat gelegen

Aan de vijver, die een omtrek heeft van

wedstrijden georganiseerd aan de vijver.

is naast de visvijver. De visvijver heeft

730 meter en een inhoud van 27 miljoen

Zo zijn er dit jaar 16 wedstrijden gepland

trouwens nog steeds deze functie.

liter water, kan je vissen op verschillende

door 8 verschillende clubs.”

Maar veel belangrijker is het feit dat de

vissoorten. “In de laatste twee jaar is er

visvijver een plek is waar hobbyvissers

6.000 kilo vis geplaatst in de vijver. Je kan

Het reglement over de visvijver en meer

hun hartje kunnen ophalen. Denis Van

hier vissen op spiegelkarper, schubkarper,

info vind je op de gemeentelijke website.

Engel is hoofdopzichter en samen met

brasem, voorn, winde en een grote zeelt.

Visvergunningen kan je kopen bij de

zeven opzichters houdt hij een oogje

Er zitten ook enkele kleinere vissen.”

opzichters aan de vijver, in de Eurohal/

in het zeil aan de vijver. De opzichters

Belangrijk om te weten is dat je de vis niet

sporthal, bij hengelsportwinkel Het Loze

lopen ook rond om de visvergunningen te

mag meenemen of opeten. Na vangst

Vissertje (Havenlaan 1 in Zelzate) en de

controleren of te verkopen. “Mensen die

moeten de vissen zo snel mogelijk terug

financiële dienst (Brughuizen, Grote Markt 2,

willen komen vissen, kunnen zich gewoon

in de vijver geplaatst worden. “Een

na afspraak).

installeren aan de vijver”, vertelt Denis.

ZoZelzate Mei

15


Evenementen

Evenement organiseren? Regel alles via het evenementenloket! De afgelopen twee jaar stond ons sociaal leven door

Afvalarm feesten? Natuurlijk!

corona op een laag pitje. Nu we - hopelijk - het ergste

Feesten is altijd leuk, maar…

achter de rug hebben, kunnen we beginnen te dromen van

brengt ook vaak extra afval met

een zorgeloze zomer, vol ongeremde festiviteiten. Daarom

zich mee. Daarom kan je bij IDM

zetten we graag nog even op een rijtje wat je moet doen als

verschillende zaken ontlenen om

je een evenement wil organiseren in Zelzate.

je event zo duurzaam mogelijk te laten verlopen. Je kan bij IDM

Voel je het kriebelen om ook iets te organiseren? Dan moet

evenementencontainers aanvragen,

je rekening houden met een aantal zaken. Organiseer je

zodat er goed gesorteerd wordt. Je

een evenement dat invloed zal hebben op de openbare

betaalt enkel voor restafval. Werd

orde, dan ben je verplicht het college van burgemeester en

het recycleerbaar afval niet goed

schepenen (CBS) op de hoogte te brengen. Dit doe je via het

gesorteerd, dan zal dit aangerekend worden als restafval. Bij

evenementenloket op de gemeentelijke website.

het terughalen van de containers wordt dit gecontroleerd.

Daar vind je het evenementenformulier dat je moet invullen

Sinds 1 januari 2020 is het bij wet verboden om nog

om je event aan te vragen en officieel goedkeuring te krijgen.

wegwerpbekers aan te bieden op evenementen.

Hier moet je rekening mee houden:

Organisatoren moeten via een afvalplan aangeven hoe

• Je aanvraag dient minstens 3 maanden voor de aanvang

ze drank zullen serveren en met welk retoursysteem zal

van de start van het event ingediend te worden. Dit kan via

gewerkt worden om de herbruikbare bekers maximaal

evenementen@zelzate.be.

te recupereren. Er kunnen herbruikbare bekers ontleend

• Wil je samen met onze verantwoordelijke Kelly Schenkels

worden bij IDM, vanaf 1.500 bekers kan je ook ontlenen via

het formulier invullen? Dat kan! Maak een afspraak via

de firma Goodless. Voor een kleine kost zorgen ze ook voor

evenementen@zelzate.be of 09 353 43 80.

de afwas. Je bent natuurlijk vrij om een andere oplossing te

• De aanvraag wordt door de verschillende diensten

zoeken voor het serveren van de drank.

bekeken en nadien zal het CBS oordelen over de Meer info in verband met het organiseren

goedkeuring. Je wordt hiervan verwittigd.

van een afvalarm evenement, de mogelijkheden

• Via het formulier worden ook politie en brandweer op de

en de verschillende prijzen: idm.be/

hoogte gebracht. • Het formulier geldt niet voor privéfeesten, voor zover zij geen

evenementen

hinder veroorzaken op de openbare weg en/of buurt. Wil je een gemeentelijke zaal huren of heb je feestmateriaal nodig? Ook dit kan je allemaal aanvragen via het evenementenloket. Je vindt er de nodige aanvraagformulieren en contactadressen. Surf naar www.zelzate.be/nl/evenementenloket voor meer info en alle aanvraagformulieren.

16

ZoZelzate Mei


Vrije tijd

Vervelen? Niet met de nieuwe speelboxen! Het project rond de vrijetijdsboxen is ontstaan in volle coronacrisis zodat kinderen veilig konden spelen. De initiatiefnemers van de sportdienst, jeugddienst, bibliotheek en de organisaties Uit De Marge, Lichtpunt en SAAMO vonden het project veel te leuk om dit niet verder te zetten. Daarom zijn er nu naast de bestaande vier boxen, drie nieuwe speelboxen gecreëerd: de muziekbox, de knutselbox en de autobox. En die kan je helemaal gratis uitlenen vanaf 4 mei!

Jeugd

Animatoren gezocht voor speelplein D’Maxz Wil je een keileuke zomer beleven en ondertussen ook kinderen een toffe tijd laten beleven? Dan moet je je opgeven als animator bij speelplein D’Maxz deze zomer! Je animeert kinderen tussen 3 en 12 jaar tijdens de zomervakantie tussen 1 juli en 28 augustus. Bovendien kom je in een heel leuk team terecht en maak je gegarandeerd vrienden voor het leven! Wie ben jij? • Je bent minstens 16 jaar of je wordt dit jaar 16. • Je bent enthousiast en hebt veel energie.

Hoe gaat het in zijn werk? • Om de boxen uit te lenen, bel je naar de jeugddienst (09 353

• Je hebt enorm veel zin om kinderen een leuke zomer te bezorgen!

43 20), SAAMO (0470 50 40 17) of reserveer je zelf via www.

Wat kan jij?

supersaas.nl/schedule/Jeugd_Zelzate/Speelboxen.

• Kinderen en jongeren begeleiden.

• De boxen kunnen opgehaald worden op woensdag tussen 16.00 en 18.00 uur op de jeugddienst (ZET-gebouw, Vredekaai 2A). • De week nadien moeten ze binnengebracht worden tussen diezelfde uren op dezelfde plaats.

• Activiteiten uitwerken en uitvoeren. • Kritisch nadenken over jezelf als begeleider en je staat open voor feedback. • Je werkt graag in teamverband.

Welke boxen zijn er?

• Je hebt oog voor veiligheid en je hebt respect voor materiaal, mede-animatoren, kinderen en hun ouders.

• Muziekbox: alles voor wie houdt van muziek maken. • Autobox: een box vol stoere auto’s en autobanen. • Knutselbox: voor iedereen die graag creatief aan de slag gaat. • Op wieltjesbox: met steps, een skateboard, inlineskates (maat aanpasbaar), …

Scan de QR-code en schrijf je online in. Je wordt daarna uitgenodigd voor een gesprek. Nog vragen? Contacteer de jeugddienst

• Kookbox: voor de kleine chef in spe.

op 09 353 43 20 of jeugddienst@zelzate.be

• Houtbox: met een reuzenjenga, kubb, KAPLA- blokjes. • Knikkerbox: voor wie Marble Mania wil spelen thuis. Meer info over de vrijetijdsboxen vind je op de gemeentelijke website of via de jeugddienst (jeugddienst@zelzate.be).

ZoZelzate Mei

17


Cultuur

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen eert Zelzaatse verzetshelden Op vrijdag 6 mei komt het Groot Harmonieorkest van de

en wordt afgewisseld met muziek van het militaire orkest.

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen naar Zelzate. Het

De muziek en het verhaal worden perfect op elkaar afgestemd,

gerenommeerde orkest komt een exclusief concert geven

zodat het een prachtig geheel wordt, met de inbreng van soliste

in de Sint-Laurentiuskerk. Het belooft een bijzondere

Anneke Luyten.

avond te worden, waarbij het verhaal van de Zelzaatse verzetshelden Pierets en De Colvenaer centraal zal staan.

De opbrengst van de kaartenverkoop gaat naar het goede doel. Het wordt geschonken aan het Verbroederingscomité

Voor wie er nog aan zou twijfelen, het Groot Harmonieorkest

van Zelzate, dat in het kader van de Europese gedachte het

van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen is niet zomaar

zal gebruiken om de Oekraïense vluchtelingen te steunen.

een orkest. Het is ontstaan in 1832, toen Koning Leopold I de

Het concert van het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke

opdracht gaf een muziekkapel op te richten die verbonden zou

Muziekkapel van de Gidsen komt tot stand met steun van

zijn aan de Koninklijke Wacht. In de vele jaren van het bestaan

het Departement Manoeuvre van het Competentiecentrum

van het militaire orkest heeft het in binnen- en buitenland hoge

Landcomponent.

ogen gegooid. Er passeerden verschillende gerenommeerde gastdirigenten en solisten de revue, die samen met het orkest de

Praktisch

muziek naar een ongekend niveau hebben gebracht.

· Vrijdag 6 mei om 20.00 uur in de Sint-Laurentiuskerk op de Grote Markt.

Vandaag staat kapelmeester Yves Segers aan het hoofd van

· Tickets kosten 20 euro.

het 84-koppige orkest. Hij zal op vrijdag 6 mei het orkest

· Tickets zijn te koop in de bibliotheek (Burg. J. Chalmetlaan 50): cash te betalen.

leiden. De avond, die aan elkaar gepraat wordt door Kurt Van Eeghem, zal in het teken staan van het verhaal van de Zelzaatse

· Of via mail naar cultuur@zelzate.be met vermelding van

verzetshelden Pierets en De Colvenaer. Op het einde van de

je naam en het aantal tickets dat je wil. Nadien krijg je het

Tweede Wereldoorlog werden André Pierets, Albert De Colvenaer

rekeningnummer toegestuurd om het geld op te

en diens zoon Yvan opgepakt door de Duitsers en gefusilleerd in

storten. Tickets zullen klaar liggen de avond zelf.

de duinen van Koudekerke (Nederland). Het tragische verhaal van de verzetshelden zal verteld worden door Kurt Van Eeghem

18

ZoZelzate Mei


Vrije tijd

Erfgoed

Ken jij alle voordelen van UiTPAS Meetjesland?

Spreek jij ook ‘Zewzoats Diejalekt’? (deel III)

De UiTPAS Meetjesland is nu al een paar maanden verkrijgbaar in Zelzate, maar heb jij er al eentje gekocht? Want met die UiTPAS heb je veel voordelen als je deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten. We zetten het graag nog eens voor je op een rijtje! · Een UiTPAS kost 5 euro (als je jonger bent dan 26, betaal je 2 euro). · Je kan de pas kopen in Sportcomplex Eurohal, Lokaal dienstencentrum De Kastanje en in de bibliotheek van Zelzate. · Er zijn heel wat welkomstvoordelen als je een pas koopt. Je geniet van alle Meetjeslandse welkomstvoordelen, maar er zijn er ook specifiek voor Zelzate: - 3 punten.

We duiken voor de laatste keer in het Zelzaats dialect. En deze keer gaat onze specialist Dirk Haverhals de culinaire toer op. We willen alvast van de gelegenheid gebruik maken om Dirk hartelijk te bedanken om iedereen wat ‘Zewzoats diejalekt’ bij te brengen. En kijk gerust eens op facebook naar ‘Den Hrutst’n Hillustreerd’n Dieksjonnir van ’t Zewzoats Diejalekt’ als je je kennis wilt uitbreiden. Ier zemme dan! ‘k Zoe wiw’n èn ovvre ’t hiën datre allemaw in de keukne te vind’n ès. ’t Behint aw in ’t schof. Ne mens keun van téhewoordeh ne miër eet’n zondre e ferset (vork, komt van fourchette (Fr)) en e mes. En veur soepe edde ne leepre nuedeh. Soepe mee a ferset eet’n? ’t Zaw nie hoan, pèzek. Hloazek’n wijn bij a eet’n? Dan edde toch ne fless’nop’ndoendre nuedeh veur ’t stopsle d’eruit te trekk’n. Lievre e pints’n? Zoek tan moar achtre nen aftrekkre. Nie verheet’n: witte wijn in d’ijskasse zett’n!

- 1 baanzwembeurt in het zwembad Eurohal. - Een koffie en een koek in LDC De Kastanje. - 1 gratis namiddag op speelplein D’Maxz. · Telkens je deelneemt aan een activiteit of je bezoekt bijvoorbeeld de bib, krijg je een punt. Die punten kan je inruilen voor voordelen. Je kan genieten van alle inruilvoordelen van UiTPAS Vlaanderen, maar er zijn er ook specifiek voor Zelzate. Deze vind je terug op onze website (www.zelzate.be/nl/uitpas). Naast de gewone UiTPAS is er ook een UiTPAS met kansentarief voor mensen met een beperkt inkomen. Met de UiTPAS met kansentarief spaar en ruil je niet alleen punten, je geniet ook van 75% korting op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Bovendien kost de UiTPAS met kansentarief maar 1 euro. Je kan de UiTPAS met kansentarief kopen bij het Sociaal Administratief Centrum (Kleine Landeigendomlaan 2A) na afspraak.

Wa emme noh in ’t schof lih’n? E visspoan veur vis in de panne te kiêr’n en een schuimspoan. Da hebruikte veur aja, schuim of iet anders weh te schepp’n bij ’t kook’n. E fijn zeefk’n veur blomme te zeev’n en een hrof veur de soepe. Moar z’iëst mieks’n mee te mieksre of deur de passeviet droa’n. Ne passeviet keund’uek hebruik’n veur de patatt’n te moezel’n (pletten, fijn drukken). Patatt’n die keunde kook’n in e castrolle (kookpot; van het Franse ‘casserole’) moar in ne snewkookre èst rappre hedoan. Vliës da bakte in e steelpanne. Mee e klonterk’n botre of e heuts’n olle. Noh e schuen instrement ès e stromène (vergiet). Ne mens die spaghetti wil eet’n keun nie zondre om z’af te hiet’n.

Meer info: www.zelzate.be/nl/uitpas of www.uitpasmeetjesland.be

Loat’t smâk’n moar nie ’t art smekk’n é!

ZoZelzate Mei

19


Bibliotheek

Jeugdboekenmaand in het teken van ‘Helden en schurken’ De jeugdboekenmaand, die liep in de maand maart, stond in het teken van helden en schurken. Want zonder held heb je geen verhaal! En wat is een held zonder schurk? De kinderen van 46 klassen van de Zelzaatse lagere- en middelbare scholen zijn langsgekomen in onze bib om het fantastische Helden & Schurken-spel te spelen. Op die manier maakten ze kennis met het kinder- en jeugdaanbod van de bib en leerden ze met catalogus werken. En dat het vooral heel leuk was, bewijzen deze foto’s!

20

ZoZelzate Mei


Activiteiten bib Tentoonstelling: 100 jaar Klein Rusland

Lezing Filip Willems

Ooit was Klein Rusland de eerste

revolterend. Maar altijd met veel liefde voor

Barracks en schreef een boek over het

modernistische tuinwijk van Zelzate en

de volkse ziel van de Kleine Rus.

Ardennenoffensief. Op donderdag 5 mei

Zelzatenaar Filip Willems is gefascineerd door Wereldoorlog II. Hij gidst in het militair kwartier de Bastogne

om 20.00 uur komt hij een lezing geven

lang heette het ‘een arbeidersparadijs op aard’. Binnenkort viert Klein Rusland

Gratis, te bezoeken tijdens de

in de bib. Gratis, maar reserveren via

100 lentes. Met sfeerbeelden uit de

openingsuren. Tentoonstelling

bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

tuinwijk, verrijkt met deurportretten

loopt tot 1 juni 2022.

van de huidige inwoners, schetsen de organisatoren een uniek portret.

Onfocus fotografie - Pascal

Naast de kenmerkende architectuur

Meyvaert – SAAMO Oost-Vlaanderen

en de enorme en erkende waarde als

(Ontmoetingshuis NEST-Groenplein)

Boekstartdag Kom samen met jouw kind op zaterdag 21 mei vanaf 10.30 uur genieten van Boek op Schoot. Een interactief voor-

onroerend erfgoed, benadrukt deze

leesmoment voor jonge kinderen van 0

tentoonstelling dat de wijk gemaakt Copyright: Pascal Meyvaert

wordt door de mensen die er leven. De tentoonstelling ligt in het verlengde van het boek ‘Klein Rusland’ van Kristof Vereecke en Pascal Meyvaert. Soms ontroerend, soms humoristisch, soms

tot 3 jaar en hun (groot)ouders/begeleiders. Beleven van beeld, taal en expressie via verhalen, rijm, liedjes en beweging. Pure kwaliteitstijd voor ouder en kind. Voor elk deelnemend kindje is er een leuke verrassing. I.s.m. Letterzetter vzw. Gratis, maar reserveren via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

Franz Duister schenkt boek over fazanten aan de bib Zelzatenaar Franz Duister heeft zijn

verschillende fazantensoorten. Er zijn in

Het boek ‘Het houden van fazanten: van

lijvig boek ‘Het houden van fazanten:

totaal 49 soorten en 68 ondersoorten. Het

hobby tot passie’ kan je vanaf nu uitlenen

van hobby tot passie’ geschonken

is de eerste keer dat er zo’n gedetailleerd

in de bibliotheek.

aan de bibliotheek van Zelzate. Franz

overzicht is gemaakt over fazanten in het

is al heel zijn leven gepassioneerd

Nederlandse taalgebied”, vertelt Franz.

door fazanten en het boek is zijn levenswerk. Het kostte hem tien jaar

Franz is al jaren een enthousiaste liefhebber

opzoekingswerk en hij heeft er vijf jaar

van fazanten. “Mijn ultieme favoriet is de

lang aan geschreven.

pauwfazant. Dat is een moeilijke soort, die wat inspanning vergt, want zij legt maar een

Het boek zelf telt 715 pagina’s en is

of twee eieren en dit zo’n 4 à 5 keer per jaar.

opgedeeld in twee delen. “In het eerste deel

Ik hoop dat ik met mijn boek mensen kan

leg ik uit hoe je fazanten moet houden, waar

inspireren om ook fazanten te houden, want

je op moet letten en welke ziektes ze kunnen

het zijn fascinerende beesten”, geeft Franz

krijgen. Het tweede deel is een encyclopedie

tot slot nog mee.

waar ik alles uit de doeken doe over de

ZoZelzate Mei

21


Agenda Dinsdag 3 mei en dinsdag 7 juni Musea Mietje Stroel, Tweede Gidsen, Eddy Wally en H.K. Selsaete open van 14.00 tot 17.00 uur in ’t Klooster (Kerkstraat 64A). Gratis toegang. De ‘Sacristie’ is ook geopend voor een gezellige babbel en een drankje Info: Zelzaatse Musea, Willy Van der Sype, 0478 21 44 25 Donderdag 5 mei en donderdag 2 juni Koffietafel om 14.00 uur in zaal De Eekhoorn (Wachtebekestraat 33). Deelnameprijs leden: € 4, niet-leden: € 6. Inschrijven kan tot 5 dagen vooraf. Info: LBG Zelzate, Lydie Duym, 0485 54 11 88 Elke donderdag van mei en juni Spelletjesnamiddag voor iedereen van 14.00 tot 16.00 uur in Hof van Zelzate (Edgar van Peenestraat 12). Info: Hof van Zelzate, Natascha Adam, 0479 58 09 76 Donderdagen 5, 12 en 19 mei en elke donderdag van juni Fietselen: begeleide fietstocht van ongeveer 30 km met een stop. Niet bij slecht weer. Vertrek om 18.30 uur stipt op het Groenplein. Info: Geneeskunde Voor Het Volk, 09 344 92 44

Zaterdag 7 en zondag 8 mei Musea Mietje Stroel, Tweede Gidsen, Eddy Wally en H.K. Selsaete zijn open met als extra tentoonstelling ‘Kledij en materiaal gebruikt tijdens de slag om Zelzate in 1940’ in Moeder Overste. Open van 14.00 tot 18.00 uur in ’t Klooster (Kerkstraat 64A). Gratis toegang. Info: Zelzaatse Musea, Willy Van der Sype, 0478 21 44 25 Zondag 8 mei 8 meiviering met om 10.30 uur bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden ter hoogte van de Sint-Laurentiuskerk en om 10.45 uur muziek en poëzie rond vrede, vrijheid en verdraagzaamheid in de raadzaal van het gemeentehuis (Grote Markt 1). Organisatie: Lokaal bestuur Zelzate i.s.m. gemeentelijke culturele raad Vrijdag 13 mei 1ste Lentewandeling start vanaf 17.00 uur aan basisschool SintLaurens (Patronagestraat 51), laatste start om 19.15 uur. Twee stops met lekkers. Deelnameprijs: € 6 volwassenen, € 4 kinderen tot 14 jaar. Iedereen welkom, ook viervoeters aan de leiband! Inschrijven tot 10 mei 2022. Info: VZW Wijkcomité Karnemelkpolder, marinellavanlaere@hotmail.com

Donderdagen 5, 12 en 19 mei en elke donderdag van juni Breicafé van 19.00 u. tot 21.30 uur in café Noorderlicht (Marktstraat 2). Info: SVV Zelzate, Martine De Koeyer, 0477 43 06 61

Zaterdag 14 mei Musical Daens (Studio 100), met de bus van Zelzate naar locatie en terug. Prijs leden: € 70, niet-leden: € 78 (bus en voorstelling). Te regelen met huidige verhinderde kaarthouders. Info: August Vermeylenfonds Zelzate, vfzelzate@gmail.com.

Vrijdag 6 mei Jaarlijkse Verbroederingsdag Regiment Tweede Gidsen met om 11.00 uur bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden gevolgd door een dodenhulde aan het monument 2de Gidsen.

Zaterdag 14 mei en zaterdag 11 juni Kaart- en teerlingavond om 19.30 uur in zaal Noorderlicht (Marktstraat 2). Nieuwe leden welkom. Info: Kaartclub ‘Rood is troef’, Etienne De Koeyer, 09 345 72 52 Zondag 15 mei Bezoek aspergebedrijf De Letter Asperges & Zo in Koewacht.

22

ZoZelzate Mei

Deelnameprijs leden (ontvangst met koffie en bedrijfsbezoek): € 11, niet-leden: € 13. Voor een aspergemaaltijd betalen leden € 21 en niet-leden € 22 euro extra. Inschrijven tot 8 mei. Info: Liberale Vrouwen Zelzate, Martine Holvoet, 09 345 73 66 Maandag 16 mei en maandag 20 juni Koffietafel met bingo om 14.00 uur in zaal Noorderlicht (Marktstraat 2). Info: SVV Zelzate, Martine De Koeyer, 0477 43 06 61 Maandag 16 mei Lezing ‘De Europese Unie: van crisis naar crisis’ met professor dokter Hendrik Vos om 19.30 uur in ‘t Klooster (Kerkstraat 64A). Info: August Vermeylenfonds Zelzate, vfzelzate@gmail.com Donderdag 18 mei Muziekquiz in LDC De Kastanje (Kastanjeplein 1). Deelname: € 2. Inschrijven van 6 tot en met 13 mei, elke voormiddag op maandag, dinsdag en donderdag of op woensdag en vrijdag in de namiddag. Info: LDC De Kastanje, 09 250 03 13 Vrijdag 20 mei Lach-Je-Blauw-Quiz om 20.00 uur (deuren 19.00 uur) in lokaal De Eekhoorn (Wachtebekestraat 33). Doe mee aan deze leuke en uitdagende quiz. Deelnameprijs per ploeg (max. 4 personen per ploeg): € 10. Inschrijven is verplicht en kan tot en met 18 mei. Info: Willemsfonds Zelzate, andystandaert@proximus.be Zaterdag 21 mei en zaterdag 18 juni Voorleeseiland in de bibliotheek (Burg. J. Chalmetlaan 50) voor de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar). Gratis maar reserveren via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10. Zondag 22 mei Phila Zelzate - ledenvergadering vanaf 8.30 uur in De Eekhoorn (Wachtebekestraat 33) met o.a. ruilen van postzegels, omslagen, prentbriefkaarten, … Info: Phila Zelzate, Theo Van Damme, 0497 40 45 98


Vrijdag 20 mei

Doe je mee met de Grote Prijs Zelzate?

De Grote Prijs Zelzate is de eerste loopwedstrijd in het criterium Superprestige Meetjesland. Er worden in totaal 11 wedstrijden gelopen, in verschillende gemeenten van het Meetjesland. Zelzate mag de spits afbijten op vrijdag 20 mei. Je kan kiezen voor 5, 10 of 15 kilometer en de start van de loopwedstrijd is aan de Eurohal/sporthal. Inschrijven kan ter plaatse. Kinderen betalen 3 euro en starten om 17.30 uur, volwassen betalen 6 euro en starten 18.15 uur.

Info: sportdienst@zelzate.be

Woensdag 25 mei en woensdag 29 juni Bingo voor iedereen van 14.00 tot 16.00 uur in Hof van Zelzate (Edgar van Peenestraat 12). Info: Hof van Zelzate, Natascha Adam, 0479 580 976 Donderdag 26 mei 2022 Avondmarkt op Grote Markt van 14.30 tot 23.00 uur. Organisatie: BAH Zondag 12 juni Zonnebergloop van 10.00 tot 12.00 uur, vertrek aan BOC Klein Rusland (Schoolstraat 18). Deelnameprijs: basistarief: € 6, kinderen: € 2. Kansentarief met UiTPAS Meetjesland: € 1,50. Info: sportdienst@zelzate.be Donderdag 16 juni Vaderdagdansnamiddag met hotdogs in LDC De Kastanje (Kastanjeplein 1). € 2 voor de dansnamiddag en € 3 voor een hotdog met frisdrank. Inschrijven van 7 juni tot en met 14 juni, elke voormiddag op maandag, dinsdag en donderdag of op woensdag en vrijdag in de namiddag. Attentie voor de papa’s. Info: LDC De Kastanje, 09 250 03 13

Zaterdag 18 juni Initiatie cheerleaden in de sporthal/Eurohal om 13.00 uur. Iedereen die eens cheerleaden wil proberen, is welkom. Info: Dancerslab, info@dancerslab.be Maandag 20 juni Bloedinzameling van 17.00 tot 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Grote Markt 1). Info: Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Zelzate: bloed@zelzate.rodekruis.be Zaterdag 25 en zondag 26 juni Loodsfeesten (Toer De Frans), feesttent op het Hoogbouwplein. Kinderanimatie, sneukeltoer, bingo, rommelmarkt, tombola, BBQ, groot terras, live - muziek, en nog veel meer. Info: Geneeskunde voor het Volk, 09 344 92 44 of loodsfeesten@gmail.com. Maandag 27 juni Bloedinzameling van 17.00 tot 19.30 uur in GBS De Krekel (E. Caluslaan 9). Info: Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Zelzate: bloed@zelzate.rodekruis.be

Vrijdag 17 t.e.m. zondag 19 juni Eeuwfeest wijk Klein Rusland met tentoonstelling ‘Verleden, heden en toekomst Klein Rusland’, dansnamiddag levensgenieters, kinderdorp, muzikale optredens, BBQ… Volledig programma zie www.zelzate.be Organisatie: lokaal bestuur Zelzate, gemeentelijke feestcommissie en culturele raad.

Zondag 15 mei, vrijdag 27 mei en zondag 12 juni

Rommelmarkten in Zelzate

Kom je ook rommelmarkten in Zelzate? Op zondag 15 mei en 12 juni van 7.00 tot 17.30 uur is het opnieuw rommelmarkt op de Grote Markt. Je vindt er heel wat standen met brocante, tweedehandsspulletje en nieuwe artikelen. Wil je zelf op de rommelmarkt staan? Je moet je niet op voorhand inschrijven, gewoon aanmelden om 7.00 uur en je krijgt een plaats toegewezen. Kostprijs: 2,5 euro per lopende meter (verkoop tweedehandsspullen) en 3,5 euro per lopende meter (verkoop nieuwe spullen). Op vrijdag 27 mei is het Groenplein decor voor een rommelmarkt van 15.00 uur tot 21.00 uur. Deelnemers kunnen oprijden vanaf 14.00 uur en er wordt een plaats toegewezen door de marktleider. Prijs deelnemers: 1,5 euro per lopende meter, zowel voor tweedehands als voor nieuwe producten. Info: www.zelzate.be en 09 353 43 80

ZoZelzate Mei

23


Kapelmeester Yves Segers Soliste Anneke Luyten Presentatie Kurt Van Eeghem

Ten voordele van het Verbroederingscomité om steun te verlenen aan Oekraïense vluchtelingen

Vrijdag 6 mei 2022 om 20.00 uur Sint-Laurentiuskerk in Zelzate

V.U.: Brent Meuleman, Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Toegangsprijs: 20 euro

24

Tickets: Bibliotheek (Burg. J. Chalmetlaan 50, Zelzate) of mail naar cultuur@zelzate.be (vermelding naam en aantal tickets) Meer info: www.zelzate.be

ZoZelzate Mei

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen