ZoZelzate maart 2022

Page 1

ZoZelzate INFOMAGAZINE ZELZATE VAN A TOT Z

P. 12-13 PROPERE PIONIERS AAN HET WERK

JAARGANG 1 | NR. 3 | MAART 2022

P. 8 INZAMELACTIE SPORTKLEDIJ

P. 9 NIEUWE LOCATIE VOOR KRINGWINKEL

ZoZelzate Maart

P. 16 ZWERFKATJES ZOEKEN OPVANGGEZIN

1


Evy, Zelzate is fier op jou!

2

ZoZelzate Maart

Evy Poppe, we zijn trots op jou. Trots omdat je op 17-jarige leeftijd hebt deelgenomen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking. Jammer genoeg kunnen we bij het maken van dit infoblad nog niet weten hoe je het er van af hebt gebracht, maar één ding is zeker: Zelzate stond als één man achter jou. We zijn fier op onze Olympische wintersporter! Fier op Evy!


Beste Zelzatenaar Onze geliefde gemeente is al heel lang de heimat van verschillende topsporters. In de eregalerijen van vele sportdisciplines prijken Zelzatenaren, zoals bijvoorbeeld René Vermandel (wielrennen), Armand Seghers (voetbal), Sonia Van Renterghem (atletiek) en Nina Van Koeckhoven (zwemmen). Dankzij een nieuwe, jonge generatie topsporters die is opgestaan, blijft onze gemeente ook vandaag de thuisbasis van vele sportieve toppers.

De afgelopen weken en maanden leverden Zelzaatse

kunnen doorgaan in deze nieuwe culturele tempel.

talenten topprestaties af in hun sport. Zo werd Arun

Al zullen we nog tot eind dit jaar geduld moeten hebben

Deleersnyder (18 jaar) Belgisch Kampioen Judo, Brent

vooraleer de deuren van het cultuurhuis voor het

Biesbroeck (12 jaar) Belgisch Kampioen baanwielrennen

eerst openen.

en mocht Evy Poppe (18 jaar) ons land én onze gemeente vertegenwoordigen op de

De geur van de lente hangt

Olympische Winterspelen

in de lucht. De donkere

in Peking! Zelzate is dan ook zeer terecht bijzonder trots op zoveel jong talent van eigen bodem. Dat werd de afgelopen tijd trouwens

“Zelzate is terecht bijzonder trots op zoveel jong talent van eigen bodem”

wintermaanden liggen achter ons en de dagen worden weer langer. De natuur kan zich weer van haar mooiste kant laten zien. Allemaal samen hopen we onze normale levens

duidelijk dankzij de grote

zo stilaan weer terug te

en oprechte steun van vele

kunnen krijgen. Met goede

inwoners die zich samen schaarden achter onze jonge

moed zien we de lente tegemoet. Want ook na de

sporters. Hartverwarmend om zoveel samenhorigheid

allerdonkerste nacht, komt de zon weer op!

te zien. Van zodra de situatie dat toelaat, zullen onze atleten op gepaste wijze gehuldigd worden!

Er staat veel te gebeuren in onze gemeente de komende tijd. U leest er meer over in deze nieuwe editie van ZoZelzate.

Topprestaties worden dezer dagen ook geleverd bij de bouw van ons nieuwe cultuurhuis. Aan een razend tempo wordt aan de Assenedesteenweg gebouwd aan de

Warme groet

nieuwe polyvalente infrastructuur die een trekpleister zal

Uw burgervader

zijn voor Zelzate en omstreken. De vele verenigingen die

Brent

onze gemeente telt, staan al te popelen om er hun eerste activiteiten voor de Zelzatenaren te organiseren. Van sportactiviteit tot theatervoorstelling, van dansnamiddag voor senioren tot fuif voor jongeren, het zal allemaal

ZoZelzate Maart

3


Al onze diensten werken enkel

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in

op afspraak. Voor de dienst

Vlaanderen inzetten. En tijdens de Week van de

burgerzaken kan je digitaal

Vrijwilliger van 27 februari tot en met 6 maart zetten

een afspraak maken via

we die vrijwilligers en het vrijwilligerswerk graag

zelzate.be/nl/afspraak-maken.

extra in de kijker. Ook in Zelzate kan je op veel

De bibliotheek, het zwembad en het lokaal

plaatsen vrijwillig de handen uit de mouwen steken.

dienstencentrum zijn vrij toegankelijk tijdens

Je vindt verschillende vacatures op de website

de openingsuren. Het dragen van een mondmasker

vrijwilligerswerk.be en ook op de gemeentelijke

is verplicht in alle gemeentelijke gebouwen.

website is er een overzicht te vinden (www.zelzate.

OCMW

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 00 E: onthaal@zelzate.be

Kleine Landeigendomlaan 2A 9060 Zelzate T: 09 342 29 20 E: onthaalSAC@zelzate.be

Burgerzaken

Lokaal dienstencentrum De Kastanje

als vrijwilliger aan de slag te gaan. Compaan, SAAMO

Kastanjeplein 1 9060 Zelzate T: 09 250 03 13

vrijwilligerspunten, waar je meer info krijgt rond

Ruimte en wonen Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: stedenbouw@zelzate.be Milieu en klimaat Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: millieudienst@zelzate.be Bibliotheek Burgemeester J. Chalmetlaan 50 9060 Zelzate T: 09 353 43 10 E: bibliotheek@zelzate.be Zwembad-sporthal Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 Dienst lokale economie Grote Markt 2-4 T: 09 353 42 80 E: economie@zelzate.be

V

ILLIGE JW R RI

GE

ZO C HT

be/nl/vrijwilligerswerk-in-zelzate). Misschien wil je

Onthaal gemeentehuis

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 60 E: burgerzaken@zelzate.be

4

Vrijwilligers in de kijker

S

Contactgegevens diensten

wel aan de slag in de bib? Of is vrijwilliger zijn bij de sportdienst meer iets voor jou? Doorheen dit infoblad vind je nog een aantal leuke voorbeelden van vrijwilligerswerk of een oproep om en agentschap integratie en inburgering organiseren ook tijdens de Week van de Vrijwilliger twee fysieke vrijwilligerswerk in Zelzate. Je kan op dinsdag 1 maart terecht in ontmoetingshuis Nest (Groenplein)

Technische dienst

van 14.00 tot 18.00 uur of woensdag 2 maart in de

Suikerkaai 4 9060 Zelzate T: 09 353 43 80 E: technischedienst@zelzate.be

bibliotheek van 14.00 tot 17.00 uur. Bedankt aan alle vrijwilligers voor hun inzet, nu en in de toekomst!

Recyclagepark Karnemelkstraat 5 9060 Zelzate T: 0492 97 07 64 E: info@idm.be Jeugddienst Vredekaai 2A 9060 Zelzate T: 09 353 43 20 E: jeugddienst@zelzate.be Sportdienst Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 E: sportdienst@zelzate.be

Winnaar wedstrijd 10.000 stappen In de vorige editie van ZoZelzate vond je een wedstrijd rond de campagne 10.000 stappen. Iedereen die een affiche aan zijn raam hing om de buurt te motiveren, kreeg een lotje. Mensen die deelgenomen hebben aan de fotozoektocht met de straatnaambordjes kregen zelfs twee lotjes. Hieruit heeft een onschuldige hand een winnaar geloot. Sandra Rogiest wint de professionele stappenteller. Proficiat! We geven ook de oplossing van de fotozoektocht mee. Foto 1: Denderdreve; foto 2: Groenstraat; foto 3: Tunnellaan; foto 4: Stationsstraat; foto 5: Burg. J. Chalmetlaan.

ZoZelzate Maart


p.

6

8

p.

10

12

p.

Help mee met het Wildlife Taxi Team p.

16

Zwerfkatjes Zelzate

9

Kringwinkel heeft een nieuwe locatie

Inzamelactie sportkledij

Kom naar het Repair Café p.

p.

p.

15

Mee op uitstap naar Durbuy Adventure Valley

Buren worden Propere Pioniers 19

p.

p.

20

Spreek jij ook ‘Zewzoats Dialect’?

Filip Willems schrijft over WOII

Inhoud 2

Fier op Evy

Colofon

3

Voorwoord

ZoZelzate is een tweemaandelijks infoblad.

4

Contactgegevens diensten

8

Ken jij Woonwijzer Meetjesland?

11 Week van de Valpreventie 14 Sluikstort gezien? Meld het! 17 Start to bike 21 Activiteiten bib 22 Agenda

Teksten en afbeeldingen voor ZoZelzate editie mei 2022 ten laatste bezorgen op 30 maart 2022

Redactie: Communicatiedienst, Grote Markt 1,

via communicatie@zelzate.be

9060 Zelzate. Tel.: 09 353 42 01 Verantwoordelijke uitgever:

www.zelzate.be

College van burgemeester en schepenen,

facebook.com/ZelzateGemeente

Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be Druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

ZoZelzate Maart

5


Burger

Welkom aan het vernieuwde onthaal! Onthaalmedewerker Sandra Rogiest ontvangt je met een glimlach aan het vernieuwde onthaal in het

Recyclage

zodat je bij de juiste dienst terecht komt.

Breng je kapotte spullen naar het Repair café

Het onthaal is aangekleed in de nieuwe huisstijl en ook

Op dinsdag 15 maart staan de IDM-herstellers vanaf 18.30 uur

onze folderrekjes kregen een update. Vergeet niet dat onze

paraat voor jou om je kapotte spullen nieuw leven in te blazen.

diensten nog allemaal op afspraak werken. Je kan telefonisch

Het Repair Café zal dit keer doorgaan in de raadzaal van het

of via mail een afspraak vastleggen. Voor burgerzaken kan

gemeentehuis op de Grote Markt. De boekenherstelster zal helaas

dit gemakkelijk via ‘Afspraak maken’ op de gemeentelijke

niet aanwezig zijn die avond. Om te weten bij welke herstellers je

website. Documenten en attesten kan je 24 uur op 24 en

allemaal terecht kan, check je best de facebookpagina van IDM de

7 dagen op 7 opvragen via ons e-loket.

week voor het event.

gemeentehuis. Ze zorgt ervoor dat alle afspraken in goede banen worden geleid en ze maakt je snel wegwijs

Meer info via communicatie@idm.be

Welzijn

V

GE

Vrijwilligerswerk vind je in alle maten en kleuren! Zo kan je aan de slag bij woonzorgcentrum Zilverbos in Zelzate. Je wordt er ingezet om de bewoners te helpen en je krijgt zeker een warm gevoel voor terug. Als vrijwilliger zijn er heel wat mogelijkheden: hulp bij diverse activiteiten, uitstappen, individuele begeleiding en dit op drie verschillende afdelingen in de voor- en namiddag op weekdagen. Samen wordt er gezocht naar werk dat helemaal bij je past.

Zin om je in te zetten? Maak dan vrijblijvend een afspraak via 09 311 31 87.

6

ILLIGE JW R RI

S

Woonzorgcentrum Zilverbos zoekt vrijwilligers

ZoZelzate Maart

ZO C HT


Gebruikt u uw eID online ?

Burger

Werk de software voor je eID bij Als je met behulp van je identiteitskaart online toepassingen wil gebruiken, moet de software om de kaart te lezen, regelmatig bijgewerkt worden. Om geen problemen bij het lezen van je nieuwe kaart te ondervinden, willen we je vragen om de eID-software te updaten via volgende website: https://eid.belgium.be/nl. Ook de applicatie ‘eID Viewer’ kan je via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan

Download de laatste versie van de eID software op eid.belgium.be

je je eigen PIN-code veranderen en de geldigheid van de certificaten op de identiteitskaart verifiëren. Het certificaat Authentificatie geeft je toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan je documenten elektronisch ondertekenen.

Mobiliteit

Reinigingswerken in Zelzatetunnel Er staan opnieuw reinigingswerken gepland in de Zelzatetunnel langs de

Natuur

Kwaliteitscompost te koop op recyclagepark

E34. De tunnel is dicht op maandag 14 maart richting Antwerpen en op

Binnenkort kan je opnieuw de tuin induiken. Je gazon, bloembollen en bomen zijn

dinsdag 15 maart richting Brugge/

dol op verse compost. Daarom kan je de hele maand april op het recyclagepark

Knokke-Heist, telkens van 20.00 uur

weer Vlaco-compost kopen van de zuiverste kwaliteit. Voor een zak compost betaal

tot 5.00 uur. Er wordt een plaatselijke

je voortaan 4 euro. Je krijgt er een gratis paar tuinhandschoenen bovenop. Er is een

omleiding voorzien via de Zelzatebrug.

beperking van maximum een palet zakken per gezin. Voortaan kan je ook betalen met Payconic. Wie toch cash betaalt, zorgt best voor gepast geld. Opgelet, ook voor de aankoop van compost dien je eerst een afspraak te maken. Dat kan via idm. mijnrecyclagepark.be

ZoZelzate Maart

7


Sport

Grote inzamelactie Ken jij voor Woonwijzer Meetjesland al? sportkledij Wonen

Wil je je woning renoveren en vraag je je af voor welke

Onze sportdienst organiseert samen met SAAMO (het

premies je in aanmerking komt? Of ben je huurder en wil je

vroegere Samenlevingsopbouw) een grote inzamelactie

meer info rond de huurwetgeving? Of wil je een energiescan

voor sportkledij. Heb je dus nog sportkledij die je

voor je woning? Voor dit soort vragen en nog veel meer kan je

niet meer draagt? Of turnkledij van school die je niet

gratis bij Woonwijzer Meetjesland terecht.

meer nodig hebt? Breng deze binnen in één van de inzamelpunten, dat kan tot eind mei.

Een woonadviseur geeft je heel wat info rond (ver)huren, huursubsidie, woonkwaliteit, inschrijven sociale woning,

sociale leningen, premies bij verbouwwerken, energiefacturen,

(na telefonisch contact: 0472 67 50 49)

energieverbruik en nog veel meer. Er wordt gezorgd voor een

antwoord op maat van je vraag en je krijgt hulp bij het invullen van aanvraagformulieren. Als Woonwijzer je niet verder kan helpen opgevolgd zodat iedereen de juiste informatie krijgt. Sinds 2021

Ontmoetingshuis Nest, Groenplein 19 (elke weekdag van 8.00 tot 17.00 uur)

dan voorzien ze een correcte doorverwijzing en wordt deze ook

Bib Zelzate, Burg. J. Chalmetlaan 50 (tijdens de openingsuren van de bib)

is Woonwijzer Meetjesland ook het aanspreekpunt voor het meldpunt antidiscriminatie op de huurmarkt.

VZW Lichtpunt, Assenedesteenweg 117

Sportcomplex Eurohal, Oostkade 1A (elke woensdag en zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur)

Geneeskunde voor het volk, Hoogbouwplein 6 (elke weekdag van 8.00 tot 19.00 uur)

Het hoofdbureau bevindt zich in Eeklo maar elke dinsdag is

8

er een woonadviseur aanwezig in het Sociaal Administratief

Daarna wordt er een pop-up winkel met pasdagen ingericht, zowel

Centrum (SAC, Kleine Landeigendomlaan 2A) in Zelzate

in Zelzate Oost als in Zelzate West. Daar kan iedereen terecht om

tussen 16.00 en 19.00 uur om je te informeren. Maak op

tegen zeer voordelige prijzen sportkledij voor de kinderen of voor

voorhand een afspraak met Elodie Wildero via

zichzelf aan te schaffen. We houden je op de hoogte waar en

elodie@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 34 42.

wanneer deze pop-upwinkel er zal zijn!

Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a in Eeklo, 09 378 61 70 en info@woonwijzermeetjesland.be

Voor meer info kan je altijd contact opnemen met de sportdienst: sportdienst@zelzate.be of met Charlotte van SAAMO: 0470 50 48 12.

ZoZelzate Maart


Recyclage

Nieuwe locatie voor Kringwinkel De Cirkel in Zelzate Kringwinkel De Cirkel in Zelzate is verhuisd. De winkel met tweedehandsspullen heeft sinds 26 februari zijn V

S

intrek genomen in de Wachtebekestraat 115 (naast

ILLIGE JW R RI

sanitairbedrijf VEPA). Met de verhuis hoopt de Kringwinkel gemakkelijker bereikbaar te zijn voor klanten én voor

GE

ZO C HT

mensen die willen spullen binnenbrengen. “De verhuis was noodzakelijk”, steekt Lieven Polfliet, winkelverantwoordelijke van de Kringwinkel van wal. “Het pand in de Groenstraat was niet meer geschikt en vooral het gebrek

Lieven, Marjolein en Peter aan het nieuwe pand waar nu Kringwinkel de Cirkel is gevestigd.

aan passage in de straat was nefast voor ons. Nu hebben we een ruimer pand, met meer opslagcapaciteit. Dat hadden we echt

Spullen en vrijwilligers welkom!

wel nodig.” Met de verhuis hoopt Lieven ook meer klanten aan te

Tweedehandsspullen zijn zeer welkom in de Kringwinkel.

trekken en meer mensen die spullen willen binnenbrengen. “Die

Denk aan huisraad, textiel, boeken, cd’s en dvd’s, meubelen,

mensen hebben we echt nodig. Zonder de spulletjes kunnen

elektro, inboedels, enzovoort. Heb je nog iets liggen dat

we geen winkel openhouden. Daarom willen we graag iedereen

kan dienen? Breng het dan binnen tijdens de openingsuren

oproepen die spullen heeft liggen, om ze bij ons een tweede

van de Kringwinkel. Er wordt ook gratis opgehaald door de

leven te geven.”

Kringwinkel, maak hiervoor telefonisch een afspraak op 09 348 75 31.

De verhuis zorgt niet enkel voor een schaalvergroting en een betere ligging, de Kringwinkel is ook bezig met de implementatie

Kringwinkel De Cirkel is ook op zoek naar vrijwilligers die willen

van de ‘European Green Deal’. “We willen nog meer inzetten op

helpen in de winkel of het magazijn. Er wordt samen met jou

het maximale lokale hergebruik van goederen. Alleen op die

gekeken welke job het beste bij je past. Dien je

manier kunnen we de afvalberg in onze wegwerpmaatschappij

aanvraag in via zelzate@kringwinkeldecirkel.be

verkleinen”, vertelt Lieven.

of 09 326 05 95.

De Kringwinkel is niet alleen een belangrijk regionaal inzamelpunt voor herbruikbare goederen, het creëert ook sociale tewerkstelling voor werkzoekenden die het moeilijk hebben om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. “Zo stellen we verschillende mensen te werk die het sociaal moeilijk hebben en daarnaast kunnen we ook rekenen op de hulp van verschillende

Kringwinkel De Cirkel is elke dag open van 10.00 tot 17.30 uur. Gesloten op zondag en maandag. Wachtebekestraat 115 in Zelzate, 09 326 05 95, zelzate@kringwinkeldecirkel.be en www.facebook.com/decirkel.lokeren

vrijwilligers. Met deze verhuis willen we onze positie in Zelzate nog versterken, en hopelijk vinden veel inwoners de weg naar onze winkel”, besluit Lieven.

ZoZelzate Maart

9


V

S

ILLIGE JW R RI

GE

ZO C HT

Burger

Natuur

Als je reist naar een land dat de Belgische identiteitskaart niet

Vogelbescherming Vlaanderen vzw overkoepelt negen Vlaamse

erkent, dan heb je een paspoort nodig. Dat Belgische paspoort

Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s) en drie

is nu vernieuwd met opvallende tekeningen. Waar vroeger de

werkzame Wildlife Taxi Teams (WTT’s). Een WTT bestaat uit een

stadhuizen van provinciehoofdsteden stonden, prijken nu 16

vrijwilligersnetwerk van chauffeurs en telefonisten. De vrijwilligers

Belgische stripfiguren. Een van de grootste blikvangers is de rode

zorgen voor telefonisch advies en transporteren het noodlijdende

raket uit het Kuifje-album ‘Raket naar de maan’. Die staat op de

dier naar het dichtstbijzijnde VOC als de melder hier echt niet zelf

eerste pagina van het paspoort.

toe in staat is. Jaarlijks worden via het WTT duizenden oproepen

Nieuw paspoort met stripfiguren

Help mee met het Wildlife Taxi Team

behandeld. Ze kunnen jouw hulp dus goed gebruiken! Naast het opvallende nieuwe design en de mooie ode aan de Belgische strips, heeft het paspoort ook nieuwe veiligheidse-

Vogelbescherming Vlaanderen is op zoek naar geëngageerde

lementen die er moeten voor zorgen dat het paspoort niet kan

dierenliefhebbers die dit team willen versterken als telefonist

vervalst worden. Er zijn 48 veiligheidselementen in het paspoort

en/of chauffeur. Voor de geïnteresseerden zijn er gratis info- en

verwerkt. Het nieuwe paspoort wordt vanaf 7 februari uitgereikt.

opleidingsmomenten.

De oude paspoorten blijven ook na 7 februari geldig tot de op het paspoort vermelde geldigheidsdatum. Verder verandert er niets, de prijs van het paspoort en zijn geldigheidsduur (zeven

• Chauffeursopleiding: 26 maart van 18.30 tot 21.30 uur in VOC Merelbeke, Liedermeersweg 14 in Merelbeke. • Telefonistenopleiding: 1 maart van 19.00 tot 21.00 uur,

jaar) blijven hetzelfde.

digitaal via Zoom. Een Belgisch paspoort aanvragen doe je bij de dienst burgerzaken. Vraag je paspoort tijdig aan, een gewone procedure duurt zes

Deze opleiding omvat zowel een info- als een

werkdagen. Er is ook een spoedprocedure van 24 uur, maar deze

opleidingsonderdeel. De werking van het Wildlife Taxi Team,

is aanzienlijk duurder.

de vereniging en de functie WTT-telefonist of -chauffeur wordt overlopen. Daarna zijn er enkele praktijkoefeningen. Deelnemen? Mail naar afdelingenteam@vogelbescherming.be Meer weten over het Wildlife Taxi Team? Surf dan naar vogelbescherming.be/wild-dier-nood/wildlife-taxi-team

10

ZoZelzate Maart


Welzijn

Week van de Valpreventie Tijdens de Week van de Valpreventie (van 25 april tot en met 1 mei) wordt er opnieuw aandacht geschonken aan de preventie van valpartijen bij ouderen. Het is namelijk een veel voorkomend probleem en het heeft een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven. Maar liefst één op drie 65-plussers

Afval

Hou kippen, bespaar op de rest!

komt jaarlijks ten val. Bij ouderen in een woonzorgcentrum valt Dat kippen dol zijn op bereide etensresten hoeven we je niet

minstens de helft van hen. Maar er is hoop!

te vertellen. Een kip kan dagelijks makkelijk 150 gram keukenEen val kan voorkomen worden wanneer de onderliggende

en tuinafval verwerken. Op jaarbasis, al gauw meer dan 50 kg.

risicofactoren worden aangepakt met preventieve maatregelen.

Afval waar je niet voor moet betalen. Twijfel dus niet en

Enkele van deze risicofactoren zijn:

schaf je één of meerdere kippen aan. Gedurende de

• Verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit: de beste

hele maand april krijg je per kip (met een maximum van

remedie om valpartijen te voorkomen is dan ook dagelijks

3 aangekochte kippen) 1 euro korting op voeding of

bewegen. Want rust roest en verhoogt het valrisico!

benodigdheden. Via idm.be/kippenactie krijg je een overzicht

• Ongezonde voeding: gezonde voeding is belangrijk om je

van de deelnemende handelaars.

spieren en beenderen sterk te houden. Vooral calcium, vitaOnline workshop

mine D en eiwitten zijn belangrijk. • Onveilige woonomgeving: het regelmatig evalueren en aan-

Twijfel je nog of kippen houden wel iets voor jou is? Volg dan

passen van de woonomgeving zoals stevige leuningen en extra

zeker de online IDM-workshop ‘Kippen houden’ op dinsdag

verlichting kunnen heel wat valpartijen voorkomen.

19 april om 20.00 uur. Een lesgever van Vlaco geeft je gedurende

• Slecht zicht: in staat zijn om obstakels of onveilige situaties goed te zien, en dus je ogen regelmatig te laten controleren, is

anderhalf uur antwoord op vragen over hoe en waar kippen willen wonen, wat ze mogen eten, hoe je ze moet verzorgen, enz.

belangrijk en beschermt je tegen een val. Inschrijven kan via idm.be/e-loket, via educatie@idm.be Meer info: www.valpreventie.be

of bel 09 340 60 37.

ZoZelzate Maart

11


Buren worden Propere Pioniers

12

ZoZelzate Maart

“Zwerfvuil opruimen geeft veel voldoening”


Zwerfvuil

IN TE RV

IE W

vind je in elke gemeente: blikjes in de graskant, een

verdwaald mondmasker,

plastieken verpakkingen of andere troep langs de straat… Gelukkig zijn er mensen in Zelzate die hier iets aan doen. De Propere Pioniers gaan vrijwillig de straat op en strijden tegen zwerfvuil. Ook de buren Daphne, Martin en Freia zijn Propere Pioniers. Meer nog, Daphne heeft Martin en Freia aangezet om Propere Pionier te worden en nu trekken ze samen de straat op om zwerfvuil op te ruimen.

hebt, kan opruimen.” Daphne trekt met haar kinderen Jaro en Noyan de straat op in Propere Pioniers-outfit en trekt zo de aandacht van haar buren Freia Van Daelem en Martin De Vos. “Ik had Daphne met de kinderen al een paar keer in onze straat zien rondlopen met hun grijpers”, vertelt Martin. “Op een dag vertelde ze me over de Propere Pioniers. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het niet kende. Maar ik vond het een zeer mooi initiatief. Omdat ik bijna met pensioen ging, was ik op zoek naar een bezigheid en dit sprak me meteen aan.” Ook Freia werd door Daphne aangezet om Pionier te worden. “Ik

Sander Poppe (boven) en Jari Joosten (onder) waren deze zomer allebei hoofdmonitor.

heb ook twee jongens, Joran Misschien beginnen we het best bij het begin: wat is nu een

en Mauro, die ongeveer dezelfde leeftijd hebben als Daphne

wandelen, je maakt de natuur proper en je zorgt dat het afval niet in de zee en niet in ons voedsel terecht komt”, zegt Freia.

Propere Pionier

haar kinderen.

“Bovendien vinden de kinderen het leuk om

en hoe kan je

We zijn tijdens

te doen, het is vaak een wedstrijd wie het

het worden?

coronalockdown

meeste afval kan verzamelen.”

Het is eigenlijk heel simpel, een Propere Pionier houdt vrijwillig een stukje van zijn gemeente proper.

een paar keer mee geweest en omdat er altijd ruzie was om de grijpers, heb ik me ook geregistreerd.”

Terwijl Daphne, Freia en de kinderen er een wedstrijdje van maken, gaat Martin meestal alleen op stap. “Het brengt me tot rust. Ik ben tevreden als ik achter mij kijk dat het proper is. Ik krijg daar voldoening van.”

Dat kan een paar straten zijn, een pleintje, een stukje bos… Kortom, je mag

Terwijl het voor Daphne en Freia een

Martin krijgt ook vaak complimenten van

zelf kiezen. Het enige wat je moet doen, is je

sporadische activiteit is om de kinderen

voorbijgangers. “Mensen steken hun duim

aanmelden via de afvalintercommunale IDM

in beweging te krijgen en hen bewust te

op of roepen dat ik een standbeeld verdien”,

als Propere Pionier en je krijgt het nodige

maken over zwerfvuil, gaat Martin vaker

lacht Martin. “Ik vind het vooral belangrijk

materiaal zoals vuilzakken of -bakken, een

op stap. “De eerste keer dat ik mijn ronde

dat die rotzooi uit de natuur is.”

grijper, handschoenen en een fluohesje. Als

deed, langs de Karnemelkstraat en de

je beslist om Propere Pionier te worden, dan

Sint-Stevensstraat, had ik een heleboel

Dus, doe zoals Martin, Daphne, Freia en de

kan je meteen aan de slag!

vuilniszakken vol. De grachten lagen vol

50-tal andere Propere Pioniers in Zelzate.

met blikjes en andere rotzooi!” Maar Martin

Schrijf je in, ga op stap en ruim op. Het is

Ook Daphne Neetesonne uit de Sint-

geeft niet op en trekt vanaf dat moment

een kleine moeite met een mooi resultaat!

Stevensstraat in Zelzate beaamt dit.

elke week de straat op. “Na een week ligt

“Propere Pionier worden is heel eenvoudig.

er natuurlijk opnieuw zwerfvuil, maar het

Inschrijven als Propere Pionier

Je meldt je aan, je krijgt je materiaal en je

begon me op te vallen dat het verminderde.

doe je op het e-loket van IDM

kan aan de slag. Ik had met de kinderen

Als het eenmaal proper ligt, zijn mensen

(idm-eloket.paddlecms.net)

deelgenomen aan een zwerfvuilactie van

minder geneigd om het weer vuil te maken.” V

leuk om te doen. Daar vertelde me iemand

Frustraties over het zwerfvuil moet je laten

dat je je kan registreren als Propere Pionier

varen, vertellen ook Daphne en Freia.

en zo wanneer jij het wil of wanneer je tijd

“Focussen op het positieve: je bent aan het

ZoZelzate Maart

ILLIGE JW R RI

S

de milieuraad van Zelzate en ze vonden dat

GE

ZO C HT

13


Afval

Sluikstort gezien? Meld het via de app Voortaan kan je ook via Mijn Mooie Straat-app op je

Wat gebeurt er met je melding?

smartphone sluikstort melden bij IDM. Propere Pioniers

Heb je sluikstort gezien en heb je dit gemeld via een van

die regelmatig op zwerfvuiljacht gaan, kunnen bovendien

opgesomde kanalen? Dan komt er een procedure op gang, zodat

via deze tool ook hun zwerfvuilwandelingen registeren

de sluikstorter kan geïdentificeerd en beboet worden.

en bijhouden. Zo krijg jij, maar ook afvalintercommunale IDM, een handig overzicht over waar jij precies opruimt.

Jouw melding gaat naar de databank van IDM. Zij bekijken de aard van de melding en verwittigen

Dankzij de Mijn Mooie Straat-app kan je op een efficiënte manier

de politie.

samen met andere vrijwilligers de strijd aangaan tegen sluikstort, schade en vandalisme. Hoe meer burgers de app gebruiken, hoe

De politie onderzoekt en labelt de zakken en/of de

beter IDM in kaart kan brengen welke locaties extra aandacht

spullen, zodat men weet dat ze onderzocht zijn. Dit

nodig hebben. De Mijn Mooie Straat-app is beschikbaar voor

moet de sluikstorters afschrikken.

iOS- en Androidtoestellen. Op mijnmooiestraat.be vind je meer informatie en kan je de app downloaden.

IDM haalt het afval op.

Andere manieren om sluikstort te melden:

Bij vaststelling van de dader wordt er door de politie

• Via de website van IDM: www.idm.be (daar word je

een proces verbaal opgemaakt.

doorverwezen naar het meldpunt sluikstorten) • Bel naar het gratis groen nummer van IDM: 0800 16 636 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) • Meld het bij de milieudienst van lokaal bestuur Zelzate: milieudienst@zelzate.be en 09 353 42 70 (elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur)

14

ZoZelzate Maart


Sport

Mountainbiken door het Meetjesland met het hele gezin Sportieve gezinnen opgelet! De

verschillende tijdsloten om te starten:

Waar en wanneer kan je nog

sportdiensten van het Meetjesland

tussen 8.00 en 9.00 uur, tussen 9.00 en

mountainbiken?

organiseren samen met de Meetjeslandse

10.00 uur en tussen 10.00 en 11.00 uur.

• Zondag 24 april: Assenede

burensportdienst in elke gemeente een

Inschrijven kan via een link op de pagina • Zaterdag 30 april: Kaprijke

gezinsvriendelijke mountainbikeroute.

van de sportdienst (www.zelzate.be/nl/

• Zondag 15 mei: Maldegem

Ook in Zelzate is dit het geval! Op zaterdag

sport-in-zelzate/sportdienst).

• Zondag 22 mei: Evergem

7 mei kunnen alle liefhebbers van off-road

• Zondag 5 juni: Eeklo

fietsen hier terecht voor een bewegwijzerd

Elke deelnemer krijgt ook een

• Zondag 12 juni: Lievegem

parcours van ongeveer 15 kilometer, op

stempelkaart om deel te nemen aan

• Zondag 19 juni: Sint-Laureins

maat van de jongste sportievelingen.

andere routes in het Meetjesland. Bij

Start- en eindpunt is Sportcomplex

drie verschillende deelnames krijg je

Eurohal. Er zijn drie

een leuk geschenkje.

Sport

Ga je mee naar Durbuy Adventure Valley? De sportdienst organiseert een daguitstap

zowel praktisch (hoe er aan te beginnen)

mogelijk, 1 activiteit zonder opties of enkel

vol avontuur naar Durbuy Adventure Valley

als logistiek (afstand). Ook financieel kan

met de bus meegaan als toeschouwer

op zaterdag 21 mei. Alle Zelzatenaren zijn

uit zo’n groepsbezoek voordeel gehaald

wel. Een meer gedetailleerde beschrijving

welkom om op avontuur te gaan in het

worden, aangezien de prijzen 10% lager

van de keuze aan activiteiten vind je op de

kleinste stadje van België. Want in het

liggen dan bij een individueel bezoek.

gemeentelijke website. De inschrijvingen

hart van de Ardennen wacht het grootste

Het ruime basisaanbod en de mogelijkheid

verlopen via het platform van Pleinkapitein

avonturenpark van België, met heel wat

om voor een extra optie te kiezen, biedt

(zelzate.pleinkapitein.be).

indoor- en outdoor-activiteiten voor

voor elk wat wils, zowel qua activiteit als

bezoekers van alle leeftijden.

qua prijs. Zo kan een deelnemer kiezen voor de activiteit ‘kayak’ of ‘fly pass’ of voor

De drempel voor veel inwoners om er

een combinatie van beide activiteiten.

op eigen houtje naartoe te gaan is groot,

Een combinatie van 3 activiteiten is niet

ZoZelzate Maart

Meer info: sportdienst@zelzate.be of 09 345 74 22.

15


Dieren

Het hangt van de kat af hoe lang ze in het

zwerfkatten op, plaatst ze in een

opvanggezin verblijven. Meestal geven de

opvanggezin totdat ze kunnen

opvanggezinnen zelf aan als de kat klaar

geadopteerd worden. Daarnaast

is voor adoptie. Kittens zijn altijd tussen

proberen ze de zwerfkattenpopulatie

de 8 en 12 weken oud en ze worden altijd

in te perken door ze te vangen

per twee ter adoptie aangeboden.”

ILLIGE JW R RI

S

Zwerfkatjes Zelzate vangt tamme

V

Zwerfkatjes Zelzate heeft een hart voor katten

GE

ZO C HT

en te steriliseren. Ook al bestaat de organisatie nog niet zo lang,

Zwerfkatjes Zelzate heeft momenteel

ze hebben hun handen meer dan

12 opvanggezinnen, maar ze zijn altijd

vol. En ze zijn altijd op zoek naar

op zoek naar mensen die katten willen

opvanggezinnen.

opvangen. “We zijn eigenlijk op zoek naar mensen die zich voor een langere termijn

Linda Neyt is de drijvende kracht achter

willen engageren en niet afhaken na een

Zwerfkatjes Zelzate. Voor het ontstaan

keer”, zegt Linda. “We zorgen voor zeer

van de organisatie zette Linda zich al in

goede begeleiding en ondersteuning.

voor zwerfkatten, maar twee jaar geleden

Het is belangrijk dat mensen goed

werd de vzw opgericht. “Daarvoor

beseffen waaraan ze beginnen. Het is niet

Heb je een kat gezien die hulp nodig

waren het vooral buurtbewoners die

altijd gemakkelijk, maar je krijgt er veel

heeft (zwerver, ongeval, uitgezette

zich inzetten door voederplekken in te

voldoening van.”

kittens, zieke katten)?

richten voor zwerfkatten. We werken

16

Linda vangt ook zelf een aantal katjes op, zoals deze kitten die ze om de twee uur met de papfles voedt.

Laat het weten aan Zwerfkatjes

trouwens nog steeds met hen samen.

Daar kan opvangmama Els van mee

Zelzate via hun facebookpagina

Maar nu we een vzw zijn, is alles wettelijk

praten. Meer dan een jaar vangt ze katten

www.facebook.com/gemeentelijk.

geregeld. Bovendien krijgen we ook steun

op en op dit moment heeft ze King

meldpunt, via zwerfkatjes.zelzate@

van de gemeente voor onze werking”,

Phil Garfield onder haar vleugels, een

gmail.com of via de milieudienst:

vertelt Linda. Zwerfkatjes Zelzate wijst

zevenjarig kater met een zeldzame vorm

09 353 42 70.

katteneigenaars ook op de wettelijk

van huidkanker. “Ik heb voor opvang

Interesse om opvanggezin te

verplichte sterilisatie van hun katten.

gekozen omdat ik niet permanent een

worden? Mail naar zwerfkatjes.

“Ook de kat chippen is bij wet verplicht.

kat wil. Dit was voor mij een goede

zelzate@gmail.com

Toch zijn er nog veel eigenaars die dit niet

oplossing en ik heb al veel verschillende

Wil je financieel steunen?

doen, met alle gevolgen van dien.”

katten de revue zien passeren. Het is elke

Alle giften zijn welkom op BE32 9734

keer aanpassen en de kat leren kennen,

0798 8502.

“Tamme of zieke zwerfkatten en kittens

maar het is een positieve ervaring.” Als

Meer info:

wordt geplaatst bij opvanggezinnen, waar

opvanggezin moet je een bepaalde

www.facebook.com/

we zorgen voor een huiselijke sfeer, zodat

ingesteldheid hebben, zegt Els. “Je moet

gemeentelijk.meldpunt

de katten opnieuw kunnen wennen aan

beseffen dat de kat maar even blijft en

een thuis. Ze worden er goed verzorgd en

daarna naar een goed gezin gaat. En dan

wettelijk in orde gesteld, om daarna ter

komt er wel een nieuw katje waarvoor je

adoptie geplaatst te worden.

kan zorgen.”

ZoZelzate Maart


V

Jeugd

Leer fietsen met Start to bike

S

Sport

ILLIGE JW R RI

GE

Verbeter je talenkennis in speel- en babbelloods ZO C HT

Als volwassene leren fietsen, het is niet evident. Eenmaal je het kan, gaat er wel een hele wereld voor je open. Fietsen naar het werk of boodschappen doen met de fiets wordt een evidentie. Om iedereen de kans te geven om te leren fietsen, organiseren de sportdienst, Compaan en De Sprong ‘Start to bike’. Praktisch • De lessen starten op maandag 25 april en vinden twee keer per week plaats op maandag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur. • Het is een reeks van 10 lessen. • Deelnameprijs is 30 euro. Met UiTPAS voor kansentarief is het 7,50 euro. • Cash betalen bij inschrijving of bij de eerste les. • Inschrijven via sportdienst@zelzate.be, mieke.vanstechelman@ integratie-inburgering.be, Nathalie.ramaekers@compaan.be of bij Ontmoetingshuis Nest (Groenplein 19 in Zelzate). • Afspraak aan Sportcomplex Eurohal. Fietsen, helmen en fluohesjes worden voorzien. • Er wordt een flesje water en een stuk fruit voorzien

Geneeskunde voor het Volk komt met een nieuw project om kinderen van verschillende Zelzaatse scholen samen te brengen en hun talenkennis bij te schaven. De speelen babbelloods is er voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar, elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de openbare bibliotheek (Burg. J. Chalmetlaan 50). Er worden spelletjes gespeeld waar taal in verwerkt is, er zijn voorleesmomenten en de kinderen kunnen ook rustig op hun eentje lezen. Dus heb je een hart voor taal en hou je van spelletjes? Kom dan zeker naar de speel- en babbelloods, de eerste editie gaat door op 9 maart. Vrijwilligers met hart voor taal De speel- en babbelloods is ook op zoek naar vrijwilligers (15+) die zich op woensdagnamiddag kunnen vrijmaken om met de kinderen spelletjes te spelen of activiteiten te organiseren waarin taal wordt verwerkt. Je bent sociaal, werkt graag met kinderen en je hebt een hart voor taal. Bovendien krijg je de kans om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te doen. Interesse? Mail of bel naar Febe Mathys: febe.mathys@gvhv.be of 09 344 92 44.

tijdens de pauze. • De lessen worden gegeven door een ervaren lesgever. Heb je nog een oude fiets die je niet meer gebruikt? Of wil je je opgeven als vrijwilliger om de beginnende fietsers te begeleiden? Je hulp of je fiets is altijd welkom! Neem contact op met de sportdienst voor meer info. (sportdienst@zelzate.be of 09 345 74 22)

ZoZelzate Maart

17


Mobiliteit

Aanvraag tijdelijke inname openbaar domein

Natuur

Help je mee huismussen tellen?

Wat? Als je tijdelijk een gedeelte van het openbaar domein wenst in te nemen of als je werkzaamheden moet uitvoeren op de openbare weg, dan moet je hiervoor vooraf toelating vragen. Vaak gaat het om een inname van de berm, de stoep, parkeerplaatsen, het fietspad of in sommige gevallen over de rijbaan.

De huismus is een kleine zangvogel die dicht bij de mens leeft. Je hoort en ziet ze vaak in je tuin of op het terras. Toch gaat het niet zo goed met deze musjes. Hun populatie neemt drastisch af. Vogelbescherming Vlaanderen zet zich samen met de Universiteit Gent, ABLLO vzw en Vivara in om deze achteruitgang van het aantal broedparen in Vlaanderen nauwkeurig in kaart te brengen aan de hand van een langtermijnonderzoek. Deze gestandaardiseerde

Wanneer is de aanvraag voor inname van openbaar domein nodig? • Bij werken aan je woning. • Bij de start van of tijdens bouwwerken. • Als er een container of een stelling moet geplaatst worden. • Als je tijdens je verhuis gebruik maakt van een lift of verhuiswagen.

telling gaat dit jaar voor de 20ste keer op rij door. Hoe aanvragen? Op 9 en 10 april kan je mee helpen om de huismussenpopulatie

Je vraagt de inname aan via een aanvraagformulier op de ge-

in kaart te brengen. Wat moet je doen? Ga tijdens het telweekend

meentelijke website (www.zelzate.be/nl/mobiliteit/tijdelijke-in-

5 tot 10 minuutjes buiten staan. Je doet dit het best ’s morgens, dan zijn de vogels het meest actief. Luister aandachtig naar tijdens deze periode niet horen. Noteer hoeveel huismussen

Goed om te weten

je tegelijk hoort en geef je telling door via het formulier op www.mussenwerkgroep.be. Ook als je geen huismussen hoort, mag je dit doorgeven. Hoe je het gezang van de mannelijke huismus herkent, dat kan je terugvinden op de website van de

Meer info: www.mussenwerkgroep.be

tijdelijke_inname@zelzate.be of kan je indienen op het gemeentehuis, Grote Markt 1 in Zelzate.

het gezang van de huismusmannetjes, vrouwtjes zal je

mussenwerkgroep.

name-openbaar-domein). Het ingevulde formulier stuur je naar

• Inname van maximaal 2 dagen: de aanvraag moet minstens 14 dagen op voorhand worden ingediend. • Inname van meer dan 2 dagen: de aanvraag moet minimum 4 weken op voorhand worden ingediend. • Er wordt een belasting geheven van 10 euro per begonnen dag vanaf de derde dag voor de inname van de berm, de stoep, het fietspad of in sommige gevallen over de rijbaan. • Bij de gemeente kan je ook parkeerverbodsborden huren. Deze kan je aanvragen via het formulier parkeerverboden op de site.

18

ZoZelzate Maart


Erfgoed Welzijn

Rap op Stap: iedereen verdient vakantie Rap op Stap Zelzate helpt mensen met een kleine portemonnee bij het plannen van vakantie en vrije tijd (in Vlaanderen). Een dagje naar een pretpark, een subtropisch zwembad, een week of weekendje weg naar de zee of de Kempen, een festival, een musical of een bezoekje aan een museum? Met Rap op Stap Zelzate is het allemaal mogelijk, wanneer jij het wil en aan het goedkoopste tarief. Zelf organiseert Rap op Stap enkele

Spreek jij ook ‘Zewzoats Diejalekt’? We hebben Dirk Haverhals nog eens gevraagd om diep te zoeken in zijn ‘Hrutst’n Hillustreerd’n Dieksjonnir van ’t Zwezoats Diejalekt’ en daar de mooiste woorden uit te halen. En deze keer helemaal in ‘’t Zewzoats’! Mijn dochtre kwam ne kiër noar beneen, mee eur roksk’n hielehangst’n hekruëkt. ‘K èdre e strijkijzre ophezet en ze woas content da’k da uëk koste!” • hielehangst’n: helemaal, compleet • hekruëkt: verkreukeld Ij woas in de hracht hesukkeld en moest ziëkestenat noar uis. Ze kost’n d’er doar nie mee lah’n.” • ziëkestenat of ziëkesnat: kletsnat, doorweekt

uitstappen en leuke activiteiten in en rond Zelzate. Hou hiervoor In dezewst’n rubriek: ‘’t ziëkt woatre’ in de betiekenisse van ‘het regent hard’. Ja, komt van ‘zeiken’!

de facebookpagina in de gaten. Wie komt in aanmerking? Iedereen met een laag inkomen en dit kan bewijzen met een van de volgende documenten: • een attest van leefloon of schuldbemiddeling; • je laatste aanslagbiljet; • klevertje van het ziekenfonds (cijfers klevertje eindigt op 1). Niet zeker of je in aanmerking komt? Ga gerust langs en samen wordt er bekeken wat de mogelijkheden zijn. Waar zijn de Rap op Stap-kantoren?

Ze moest serieus eur’n nestle afdroa’n om op tijd h’ried te zijn mee eur eet’n. Iël de famielde kwam noar eur. • nestle afdroa’n: een (zware) inspanning doen Mee èm op café? Pas tan moar op a tirringe! • Tirringe: verbruik, uitgaven Noh nie zue lange heleen stierv’n de mens’n noh an de tirringe. Na helukkeh ne miër!” • Tirringe: tering, tuberculose, TBC Oas h’iet hekooz’n èt, kund’a noh awtijd bepèz’n en iet anders kiez’n. Loat’t moar bijtijds weet’n! • bepèz’n: bedenken, van gedacht veranderen – komt van peinzen.

VZW Lichtpunt: Assenedesteenweg 78 in Zelzate. Ontmoetingshuis NEST: Groenplein 19 in Zelzate. Meer info via www.facebook.com/rapopstapzelzate of neem contact op met Kilsey (0470 50 40 17).

Meer ‘Zwezoats Diejalekt’? Check www.facebook.com/ groups/zewzoatsdiejalekt

ZoZelzate Maart

19


IE W IN TE RV

Filip Willems schrijft boek over Amerikaans bataljon tijdens WOII

“Menselijke kant van de geschiedenis vertellen” Zelzatenaar Filip Willems heeft een

ook naar de Verenigde

turf van meer dan 500 pagina’s

Staten gereisd om

geschreven over het ‘463rd

Bill te ontmoeten en

Parachute Field Artillery’, een

hem persoonlijk te

Amerikaanse eenheid die in de

bedanken.

Tweede Wereldoorlog met succes Bastogne verdedigde tijdens het

Filip werd door Bill

Ardennenoffensief. Aan de hand van

geïntroduceerd bij

getuigenissen volgt hij in het boek

andere veteranen of

de verschillende veldslagen van het

hun families en hij

bataljon doorheen de oorlog. Dat is

begon hun verhalen op

al een huzarenstuk en dan heeft hij

te tekenen. Op vraag

het boek ook nog eens in het Engels

van de kinderen en de

neergepend.

kleinkinderen goot hij die getuigenissen in

Filip, die zelf beroepsmilitair is geweest en

een boek. “Vooral de

nu nog steeds reserve-onderofficier is, had

families waren vragende

al een hele tijd een doel in zijn hoofd. “Ik

partij. Zij wilden de

wou heel graag een Amerikaanse soldaat

verhalen van hun vader

die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij

of grootvader niet

ons had gestreden, bedanken. Ik wou

verloren laten gaan.

‘dank u’ zeggen voor alles wat hij voor ons

Hun geschiedenis moet

had gedaan. Na het bekijken van de tv-

blijven verteld worden,

serie ‘Band of Brothers’ is dit gevoel alleen

ook voor volgende

maar gegroeid. Dus ben ik op het internet

generaties. Dat is de voornaamste reden

aan een tweede boek, deze keer over de

op zoek gegaan naar veteranen die in

waarom ik het boek heb geschreven.”

school van onderofficieren in Zedelgem. En een boek over de oorlogsgeschiedenis

Bastogne zijn geweest.” Toevallig komt

20

Filip in contact met William ‘Bill’ Tingen,

Filip is ook gids in het militair kwartier

van Zelzate of de Tweede Gidsen? “Daar

een Amerikaanse oorlogsveteraan. Hij

‘de Bastogne Barracks’ waar hij de

had ik nog niet aan gedacht”, zegt Filip,

was tijdens WOII parachutist bij de 463rd

verhalen van het Ardennenoffensief tot

“maar je brengt me op ideeën!”

Parachute Field Artillery. “Er ontstond een

leven brengt. “De menselijk kant van

echte vriendschapsband met Bill”, vertelt

de geschiedenis vind ik heel belangrijk.

Filip. “We belden of skypeten regelmatig.

Data en namen worden vergeten, maar

Eerst werd er vooral over gewone dingen

verhalen, dat blijft hangen. Tijdens mijn

gepraat, zoals zijn hobby’s, maar na een

gidsbeurten vertel ik die dan ook graag

tijdje vertelde hij over de oorlog en wat hij

aan de mensen. En in mijn boek heb ik

had meegemaakt.” Uiteindelijk is Filip

dat ook gedaan.” Ondertussen werkt Filip

ZoZelzate Maart

Filip heeft zijn boek geschonken aan de bib van Zelzate, waar je het kan ontlenen. Je kan het ook aankopen bij Filip zelf voor 22,50 euro. Mail hiervoor naar fiwi@belgacom.net.


Activiteiten bib Het Voorleeseiland Op het Voorleeseiland lezen onze verhalenvertellers voor aan de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar). De kinderen installeren zich knus op ons eiland en de (groot)ouders trakteren we op een kopje koffie. • Zaterdag 19 maart van 10.30 tot 11.30 uur • Zaterdag 23 april van 10.30 tot 11.30 uur • Zaterdag 21 mei van 10.30 tot 11.30 uur • Zaterdag 18 juni van 10.30 tot 11.30 uur Gratis maar reserveren via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

Top 10 Geleende boeken fictie volwassenen in 2021 1. Lucinda Riley - De zilverboom

Lezing natuurgids Eddy Gadeyne

2. Lize Spit - Ik ben er niet 3. Corina Bomann - Agneta’s erfenis 4. Linda Van Rijn - Bloedkoraal 5. Lucinda Riley - De olijfboom 6. Lucinda Riley - Het Italiaanse meisje

Eddy Gadeyne heeft één grote passie en dat zijn

7. Corina Bomann - Mathilda’s geheim

vogels. Als ervaren natuurgids en veldornitholoog

8. Matt Eskandari - Survive the night

geeft hij al jaren boeiende lezingen over de natuur

9. Lucinda Riley - De vlinderkamer

om ons heen. Op donderdag 10 maart om 20.00 uur

10. Lucinda Riley - De zeven zussen:

stelt hij zijn nieuw boek voor. Gratis maar reserveren

Maia’s verhaal

GE

ZO C HT

Mijn plek! De plek waar je jezelf kan zijn, een

je inschrijven voor de workshops. Samen

Meetjesland in de zomer van 2022.

met de vertelcoaches van Relaas wordt er

• Het traject wordt gratis aangeboden

van jouw verhaal een vertelling gemaakt die

door COMEET. We vragen wel om op elke

je kan delen met een publiek. Een unieke

workshopsessie aanwezig te zijn en op één

ervaring! Meer info via cultuur@zelzate.be

of twee vertelavonden.

of 09 353 43 10.

plek waar je je thuis voelt, … Rond dit thema

via info@comeet.be of 09 373 75 96

slaan enkele Meetjeslandse bibliotheken en

Praktisch

culturele centra de handen in elkaar. Samen

• Workshop: 3 dinsdagavonden in mei (10,

met verhalencollectief Relaas wordt een

17 en 24 mei) telkens van 19.30 uur tot

zomerse verteltournee vol verhalen over

22.00 uur in de bibliotheek van Eeklo (er

bijzondere plekken in het Meetjesland in elkaar gebokst. En daarvoor zoeken ze jou!

kan vervoer worden geregeld). • De opnames gebeuren op zaterdag 4 juni in de loods van CC De Herbakker aan de

Heb je een bijzonder verhaal te vertellen dat zich afspeelt in of rond Zelzate, dan kan je

• Maximum 12 deelnemers. Inschrijven kan

Nijverheidskaai 7 in Eeklo. • Een verteltournee doorheen het

ZoZelzate Maart

copyright Potvliege Photography

Oproep! Vertellers gezocht

ILLIGE JW R RI

S

Cultuur

V

via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

21


Dinsdag 1 maart en dinsdag 5 april

Zaterdag 12 maart en

Musea Mietje Stroel, Tweede

zaterdag 9 april

Gidsen, Eddy Wally en H.K.

Kaart- en teerlingavond om

Selsaete open van 14.00 tot 17.00

19.30 uur in zaal Noorderlicht

uur in ’t Klooster (Kerkstraat

(Marktstraat 2). Kaartclub ‘Rood is

64A). Gratis toegang.

troef’, nieuwe leden welkom.

De ‘Sacristie’ is eveneens geopend voor

Info: Etienne De Koeyer, 09 345 72 52

ud

Agenda

On

or r vo beho de

V ID -19

Info: Zelzaatse Musea, Willy Van der Sype,

Donderdag 17 maart

0478 21 44 25

Interactieve lezing ‘Opfrissen van de verkeerscode? Vraag het aan de

Donderdag 3 maart

rij-instructeur!’ om 19.30 uur in

en donderdag 7 april

De Kring (Kerkstraat 56).

Koffietafel om 14.00 uur in zaal De

Info: Markant Zelzate, www.markantvzw.

Eekhoorn (Wachtebekestraat 33).

be/zelzate of 09 344 66 87

Deelnameprijs leden: € 4, niet-leden: € 6. Inschrijven is verplicht.

Zondag 20 maart

Info: LBG Zelzate, Lydie Duym,

Literair ontbijt om 9.00

0485 54 11 88

uur in zaal De Eekhoorn (Wachtebekestraat 33).

De milieuraad van Zelzate organiseert samen met IDM op zaterdag 26 maart een grote lenteschoonmaak, een opruimactie voor zwerfvuil.

Elke donderdag van maart en april

Een schrijver stelt zijn boeken voor

Spelletjesnamiddag voor iedereen

met leuke details over zijn werk, terwijl

van 14.00 tot 16.00 uur in Hof van

iedereen kan genieten van een ontbijt.

helpen opruimen! Er wordt

Zelzate (Edgar van Peenestraat 12).

Info: Willemsfonds Zelzate,

verzameld aan de technisch

Info: Hof van Zelzate, Natascha Adam,

andystandaert@proximus.be.

dienst (Suikerkaai 4) om

0479 580 976

Iedereen is welkom om te

8.45 uur, dan volgt een korte Zondag 20 maart

Elke donderdag van maart en april

Algemene vergadering

Breicafé van 19.00 tot 21.30 uur in

heemkundige kring ‘Selsaete’

café Noorderlicht (Marktstraat 2)

om 11.00 uur in ‘t Klooster

Info: VIVA Zelzate, Martine De Koeyer,

(Kerkstraat 64a).

0477 43 06 61

Met hapje en drankje, gevolgd door filmvoorstelling van oude filmpjes over

briefing. Het einde is voorzien rond 11.30 uur. IDM zorgt voor grijpers, zakken, vestjes en handschoenen. Mobiliseer vrienden, familie en buren om te helpen, want zo maken we Zelzate opnieuw proper!

Elke donderdag van maart en april

Zelzate. Inkom 5 euro. Reserveren

Bijeenkomst modelbouwvereniging

gewenst.

SMAZ van 19.00 tot 23.00 uur

Info: Heemkundige Kring Selsaete,

in het ‘SMAZ’-lokaal (Burg.

arlette.janssens@skynet.be

Heyghen (0495 35 83 59),

modelbouwen, nieuwe leden

Maandag 21 maart en

(rudydemeester101155@

welkom.

maandag 18 april

gmail.com en 0473 54 05 64)

Info: SMAZ Zelzate, Eric Derudder, 0476

Koffietafel met bingo om

99 86 18 of derudder.eric@telenet.be

en de milieudienst

14.00 uur in zaal Noorderlicht

(09 353 42 70)

J. Chalmetlaan 52). Actief

(Marktstraat 2). Donderdag 10 maart

Info: VIVA Zelzate, Martine De Koeyer,

Koken voor mannen in De Kring

0477 43 06 61

(Kerkstraat 56). Info: KWB Zelzate, Rik Laureys, 09 344 00 81

22

Help je mee met de lenteschoonmaak?

ZoZelzate Maart

Meer info: Urbain Van Rudy De Meester

ILLIGE JW R RI

S

een gezellige babbel.

zaterdag 26 maart V

CO

GE

ZO C HT


20, 21 en 22 april

Scholenveldloop en buitenspeeldag Op woensdag 20 april organiseert de sportdienst een scholenveldloop. En het belooft de moeite te worden, met niet enkel een gewone loop maar een heuse obstakelrun. In de namiddag kan je nog meer ravotten tijdens de buitenspeeldag. In het park kunnen alle Zelzaatse kinderen terecht om buiten te spelen. Er zijn heel wat activiteiten, een springkasteel, schminkstand, enzovoort. Op donderdag 21 en vrijdag 22 april wordt het sportieve luik verder gezet tijdens de sportdag voor de Zelzaatse basisscholen. Er zal een groot aanbod zijn aan sporten, met voor elk wat wils!

Meer info via de facebookpagina van Sportdienst Zelzate en www.zelzate.be

Maandag 21 maart

Zondag 27 maart

Vrijdag 15 april tot en

Bloedinzameling van 17.00 tot

Zeventig jaar KWB Zelzate

met zondag 24 april

19.30 uur in de bovenzaal van het

in De Kring (Kerkstraat 56).

Paaskermis op de Grote Markt

gemeentehuis (Grote Markt 1).

Info: KWB Zelzate, Rik Laureys, 09 344 00 81

met tal van attracties.

Info: Rode Kruis Vlaanderen – afdeling Zelzate, bloed@zelzate.rodekruis.be

Info: programma zie www.zelzate.be Maandag 28 maart Bloedinzameling van 17.00

Vrijdag 22 tot en

Woensdag 23 maart en

tot 19.30 uur in GBS De Krekel

met woensdag 27 april

woensdag 27 april

(E. Caluslaan 9).

Tentoonstelling Erfgoeddag

Bingo voor iedereen van 14.00

Info: Rode Kruis Vlaanderen – afdeling

‘School’ van 14.00 tot 17.00 uur

tot 16.00 uur in Hof van Zelzate

Zelzate, bloed@zelzate.rodekruis.be

in ‘t Klooster (Kerkstraat 64a).

(Edgar van Peenestraat 12).

Gratis toegang.

Info: Hof van Zelzate, Natascha Adam,

Zaterdag 2 april

Info: Gemeentelijke culturele raad,

0479 580 976

Bezoek aan Brouwerij Huyghe

vivien.debaets@telenet.be

met 3-gangenmenu. Vertrek om Zondag 27 maart

9.30 uur, terug om 16.30 uur.

Zaterdag 23 en zondag 24 april

en zondag 24 april

Info: De Valeirkes, www.valeirkes.be

Hobbybeurs KWB Zelzate in De

Phila Zelzate - ledenvergadering

(Kring Kerkstraat 56). Kunst

vanaf 8.30 uur in De Eekhoorn

Zondag 10 april

en ambacht van eigen bodem.

(Wachtebekestraat 33) met o.a.

Grote Paaszoektocht vanaf 9.00

Info: KWB Zelzate, Rik Laureys, 09 344 00 81

ruilen van postzegels, omslagen,

uur in het park van Zelzate.

prentbriefkaarten, …

Zoeken kan tot 14.00 uur.

Maandag 25 april

Info: Phila Zelzate, Theo Van Damme,

Kinderen moeten aan de hand van een

Ikebana - Filosofie van de

0497 40 45 98

symbooltje op zoek naar een lekker

Japanse bloemschikkunst met

gevuld zakje. Deelnameprijs: 3 euro.

demonstratie door Annie De

Inschrijven vooraf is verplicht via www.

Sutter om 14.00 uur in De

werkgroepzelzate.be.

Kring (Kerkstraat 56).

Info: Organisatiecomité OoWé

Info: Markant Zelzate, www.markantvzw.be/zelzate of 09 344 66 87

ZoZelzate Maart

23


Bezoek de wekelijkse markt en win een mooie prijs!

april 2022 grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

kt, De mar voor t een fees igen je zintu

24

ZoZelzate Maart