ZoZelzate editie januari 2022

Page 1

ZoZelzate INFOMAGAZINE ZELZATE VAN A TOT Z

P. 12-13 PRINS KEVIN I IS FIER OP CARNAVAL

JAARGANG 1 | NR. 2 | JANUARI 2021

P. 7 SCHRIJF JE IN VOOR DE BEDRIJVENGIDS

P. 16 ZOEK DE STRAATNAAM EN WIN!

ZoZelzate Januari

P. 18 ALLES OVER HET NIEUWE CULTUURHUIS

1


SPORTKAMPEN

2022

Zelzate

SPORTKAMPEN 2022

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

Winterwonderland

Highlandgames

Zelzaatse spelen

Krokus (28/2 tot 4/3) 5 dagen max. aantal 50

Pasen 1 (4/4 tot 8/4) 5 dagen max. aantal 50

Pasen 2 (11/4 tot 15/4) 5 dagen max. aantal 50

Prijs €67

Prijs €67

Prijs €67

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

€62

€62

voor 4 tot 14-jarigen

! NIEUW

1. 2 kampen voor 12 tot 14-jarigen 2. Inschrijven via zelzate.pleinkapitein.be 3. Hoeveelheidskorting via UITPAS. 4. Gewijzigde annulatie- en betaalvoorwaarden

Alle info i.v.m onderstaande punten vinden jullie uitgebreid op https://www.zelzate.be/nl/sporten-in-zelzate/sportkampen-2022

€62

12-14 ! NIEUW jaar

12-14 jaar

Of door het scannen van deze qr-code:

4-12 jaar

4-12 jaar

Waterwereld

Expeditie Robinson

Waterwereld

Expeditie Robinson

Zomer 1 (4/7 tot 8/7) 5 dagen max. aantal 50

Zomer 2 (12/7 tot 15/7) 4 dagen max. aantal 75

Zomer 1 (4/7 tot 8/7) 5 dagen max. aantal 25

Zomer 2 (12/7 tot 15/7) 4 dagen max. aantal 25

!

NIEUW

Prijs €67

Prijs €54

Prijs €80

Prijs €64

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

€62

€49

€75

€59

de inhoud van de kampen de uitbreiding naar 12 tot 14-jarigen de manier om te registreren (vanaf di. 4/1) de manier om in te schrijven (vanaf di. 18/1) de manier om te betalen

4-12 jaar

4-12 jaar

4-12 jaar

Alles op wieltjes

Ballr/tennis kamp

Jump around

We are the champions

Zomer 3 (18/7 tot 22/7) 4 dagen max. aantal 50

Zomer 4 (16/8 tot 19/8) 4 dagen max. aantal 50

Zomer 5 (22/8 tot 26/8) 5 dagen max. aantal 50

Herfstvakantie (31/10 tot 4/11) 4 dagen max. aantal 50

4-12 jaar

Prijs €54

Prijs €54

Prijs €67

Prijs €54

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

vanaf 2de kind

€49

€49

€62

€49

de manier om korting vanaf het tweede gezinslid te krijgen de manier om punten te verzamelen via de UITPAS en zo kortingen te krijgen de manier om te annuleren

Vragen of meer info? Els De Smet sportdienst@zelzate.be 09 345 74 22 V.U. Brent Meuleman, Grote Markt 1, 9060 ZELZATE, 09 353 42 00

2

ZoZelzate Januari


Beste Zelzatenaar Bij de start van dit nieuwe jaar wensen mijn collega’s en ik u namens het voltallige gemeentebestuur een heel gelukkig en gezond nieuw jaar toe! Wij hopen op een jaar vol warmte en liefde voor u en iedereen die u liefheeft. Een jaar waarin we elkaar terug in alle vrijheid kunnen ontmoeten en omhelzen.

Onze vurigste wens is dat 2022 het jaar mag worden

Van uw lokaal bestuur mag u ook dit jaar verwachten dat

waarin we de wereldwijde gezondheidscrisis die we nu

we ons heel hard zullen blijven inzetten voor u en onze

al twee jaar ondergaan, onder controle krijgen. Dat we

geliefde gemeente. Op de laatste gemeenteraad van

in rustiger vaarwater mogen terechtkomen en dat ons

2021 werd een gewijzigde begroting goedgekeurd waarin

‘normale’ leven zich kan herstellen, zodat onze scholen,

onder meer bijkomende middelen werden voorzien

verenigingen, sportclubs

voor versnelde renovatie

en jeugdbewegingen zich

en herstellingswerken

weer volledig kunnen toeleggen op hun kerntaken. Zodat onze zelfstandigen, winkeliers en horecauitbaters verlost worden van die coronastrop rond hun nek. Zodat voor onze verzorgenden, verplegers,

“We hopen op een jaar vol warmte en liefde”

artsen en alle andere

aan onze voetpaden. De inhaalbeweging waarvoor we staan, is door de jarenlange verwaarlozing bijzonder groot, zoals u weet. We zullen daarom de komende jaren bijkomende inspanningen leveren om de staat van ons patrimonium

gezondheidswerkers die al twee jaar in de vuurlinie staan

op te waarderen en veiliger te maken. Hiermee gaan

en mentaal en fysiek helemaal op zijn, eindelijk de druk

we verder op de ingeslagen weg. We investeren in de

van de ketel kan. Zodat het leven voor ons allemaal

toekomst van onze gemeente. U kan op ons rekenen.

opnieuw wat meer rozengeur mag brengen. We wensen het u en uw geliefden van harte toe.

Onze allerbeste wensen voor 2022!

Hoewel we in onze vorige editie van ‘Zo Zelzate’ nog

Warme groet

aankondigden dat we samen met u zouden klinken op

Brent Meuleman

de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor alle Zelzatenaren,

Uw trotse burgemeester

moet ik u helaas melden dat we deze bijeenkomst noodgedwongen annuleren omwille van de gekende redenen. Wij wensen ons hiervoor te verontschuldigen en vertrouwen erop dat u hiervoor begrip kan opbrengen. Bij de volgende editie maken we dit zeker goed!

ZoZelzate Januari

3


Contactgegevens diensten

Gezocht:

Hoofd- en groepsanimatoren speelplein D’Maxz

Al onze diensten werken enkel op afspraak. Voor de dienst burgerzaken kan je digitaal een afspraak maken via zelzate.be/nl/afspraak-maken.

Zoals aangekondigd in de vorige editie van ZoZelzate, gaat de jeugddienst op zoek naar animatoren voor

De bibliotheek, het zwembad en het lokaal

speelplein D’Maxz deze zomer. Er zijn vacatures voor vier

dienstencentrum zijn vrij toegankelijk tijdens de

groepsanimatoren en twee hoofdanimatoren voor de

openingsuren. Het dragen van een mondmasker is

periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Je gaat hiervan

verplicht in alle gemeentelijke gebouwen.

22 dagen aan de slag.

OCMW

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 00 E: onthaal@zelzate.be

Kleine Landeigendomlaan 2A 9060 Zelzate T: 09 342 29 20 E: onthaalSAC@zelzate.be

Burgerzaken

Lokaal dienstencentrum De Kastanje

Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 60 E: burgerzaken@zelzate.be Ruimte en wonen Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: stedenbouw@zelzate.be Milieu en klimaat Grote Markt 1 9060 Zelzate T: 09 353 42 70 E: millieudienst@zelzate.be Bibliotheek Burgemeester J. Chalmetlaan 50 9060 Zelzate T: 09 353 43 10 E: bibliotheek@zelzate.be Zwembad-sporthal Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 Dienst lokale economie Grote Markt 2-4 T: 09 353 42 80 E: economie@zelzate.be

4

Als groepsanimator sta je in voor de dagelijkse werking

Onthaal gemeentehuis

van het speelplein. Je krijgt een divers takenpakket waarin je je volledig kan ontplooien. De minimumleeftijd is 16 jaar en je beschikt over een attest van animator. De hoofdanimator draagt de eindverantwoordelijkheid – samen met de jeugdconsulent – over de werking van het speelplein, is het aanspreekpunt voor ouders en zorgt ervoor dat alle animatoren de juiste tools in

Kastanjeplein 1 9060 Zelzate T: 09 250 03 13

handen hebben om alle kinderen de tijd van hun leven te bezorgen. De minimumleeftijd is 18 jaar en je beschikt over een attest hoofdanimator.

Technische dienst Suikerkaai 4 9060 Zelzate T: 09 353 43 80 E: technischedienst@zelzate.be

Interesse? Surf naar www.zelzate.be/nl/werken-

Recyclagepark

uiterlijk 1 maart 2022 naar personeelsdienst@zelzate.be

Karnemelkstraat 5 9060 Zelzate T: 0492 97 07 64 E: info@idm.be

en jeugddienst@zelzate.be.

Jeugddienst Vredekaai 2A 9060 Zelzate T: 09 353 43 20 E: jeugddienst@zelzate.be Sportdienst Oostkade 1A 9060 Zelzate T: 09 345 74 22 E: sportdienst@zelzate.be

bij-ons voor de volledige functiebeschrijving. Stuur jouw CV en motivatie, met expliciete vermelding van de periode(s) waarvoor je je kandidaat stelt, tegen

Nieuwjaarssreceptie voor inwoners afgelast Eind november 2021 besliste het college van burgemeester en schepenen om alle evenementen georganiseerd door het lokaal bestuur en het gemeentelijk feestcomité te schrappen. Deze maatregelen werden genomen om de sterke stijging van de coronacijfers te doen afnemen. Dit betekent dat de aangekondigde nieuwjaarsreceptie op zondag 16 januari in de tuin van het gemeentehuis jammer genoeg wordt geannuleerd.

ZoZelzate Januari


p.

6

7

p.

11

12

p.

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen p.

18

Dit wordt het nieuwe cultuurhuis

9

Schrijf je in voor de bedrijvengids

Zaad op Maat p.

p.

Ken jij je wijkagent? p.

16

Fier op het carnaval in Zelzate 20

p.

Zoek de straatnaam en win p.

22

Zelzate start met UiTPAS

Dichteres Martine Iterbeke

Inhoud 2

Sportkampen 2022

3 Voorwoord 4

Contactgegevens diensten

8

Waar kan je je laten testen op Covid-19?

10 Burgerparticipatie zonnepanelen 14 Een nieuw bos voor Zelzate 15 Sporten in de Strongbox 21 Activiteiten bib 23 Agenda

Colofon ZoZelzate is een tweemaandelijks infoblad. Redactie: Communicatiedienst, Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Tel.: 09 353 42 01 Verantwoordelijke uitgever: College van burgemeester en schepenen,

Teksten en afbeeldingen voor ZoZelzate editie maart 2022 ten laatste bezorgen op 26 januari 2022 via communicatie@zelzate.be www.zelzate.be facebook.com/ZelzateGemeente

Grote Markt 1, 9060 Zelzate. Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be Druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

ZoZelzate Januari

5


Veiligheid

Duidelijk leesbaar huisnummer is van levensbelang! Duidelijk leesbare huisnummers zijn van levensbelang.

Natuur

Zaad op Maat: samenaankoop bloemenmengsels

In geval van nood moeten politie, brandweer of andere hulpdiensten snel je woning kunnen terugvinden. Een

Jouw tuin kan een verschil maken voor natuur en klimaat. Een

huisnummer, dat ook in het donker goed zichtbaar is, is

bloemenrand oogt niet alleen mooi, het is een heerlijk buffet

daarbij van cruciaal belang.

voor bijen, vlinders en andere insecten. Op hun beurt profiteren akkervogels van het aanbod aan voedsel en dekking.

Wat kan je doen? Een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld zwarte

Je kan via Regionaal Landschap Meetjesland zaaigoed

letters op een witte achtergrond. Zorg er ook voor dat

bestellen voor bloemrijke hoekjes. Via een groepsaankoop kan

het huisnummer groot genoeg is en steek ’s nachts de

je twee soorten zaadmengsels bestellen (akkervogelmengsel

buitenverlichting aan. Controleer vandaag nog of je

en bijenmengsel) en dat per 0,5 kg., 1 kg. of 5 kg. Bestelling en

huisnummer leesbaar is van op de openbaar weg,

betaling gebeuren via www.behaagjetuin.be. Doe dit zeker

ook ’s nachts.

voor 16 februari. Je bestelling kan je dit voorjaar ophalen in een afhaalpunt dat je vindt op de website.

Milieu

Vaar mee met de milieuboot Op 12 maart huurt de milieuraad van Zelzate samen met de milieuraad van Wachtebeke de milieuboot af voor een tocht op het kanaal Gent-Terneuzen. De boot vertrekt om 10.00 uur in Zelzate, de aankomst is voorzien om 13.00 uur. Tijdens de rondvaart maak je kennis met het kanaal, het leven op en om het water, het belang van water en watersystemen. Je ondervindt waarom integraal waterbeheer,

6

ZoZelzate Januari

or r vo beho de

ud

Wie wil meevaren betaalt 5 euro. Inschrijven kan tot 26 februari door te mailen naar duurzaamheidsambtenaar@zelzate.be en de betaling over te maken op het rekeningnummer BE09 3631 9703 7857. De plaatsen zijn beperkt. Lees meer over de milieuboot op www.milieuboot.be

On

biodiversiteit en duurzaam omgaan met water en waterlopen van levensbelang zijn.

CO

V ID -19


Burger

Op reis? Vergeet de Kids-ID niet Het nieuwe jaar is begonnen en dus kunnen we uitkijken naar een winter- of zomervakantie of een uitstapje net over de grens. Vergeet niet dat kinderen een Kids-ID moeten hebben als ze naar het (Europese) buitenland vertrekken. Vraag dus tijdig je KidsID aan om een dure spoedprocedure te vermijden. Je kan alle info en voorwaarden terugvinden op www.zelzate.be . Als je doorklikt naar ‘afspraak maken’ kan je meteen ook een afspraak boeken voor de aanvraag van de kaart.

Welzijn

NOAH: dagverzorging in huiselijke sfeer Ken je NOAH Zelzate al? Op het gelijkvloers van WZC Zilverbos vind je de kleinschalige dagverzorging van Familiehulp. Oudere personen kunnen er samen een gezellige dag doorbrengen in een warme, huiselijke omgeving. NOAH-

Economie

Schrijf je in voor onze nieuwe bedrijvengids

coördinator Frauke Dely geeft meer uitleg. “We brengen samen de dag door met activiteiten die

In januari wordt er een gloednieuwe bedrijvengids gelanceerd op de

de aanwezige mensen graag doen. Elke dag wordt

gemeentelijke website. De gids moet de Zelzatenaar wegwijs maken

er een verse maaltijd bereid door de verzorgende,

in het lokale aanbod van onze gemeente en de lokale handelaar in de

wie wil kan daarbij helpen. We richten ons vooral

kijker zetten. Iedereen kan de bedrijvengids raadplegen en er is een

op oudere mensen die nog thuis wonen, maar

handige zoekfunctie op categorie. De bedrijvengids kwam tot stand in

graag de dag doorbrengen in gezelschap. Ook

samenwerking met de adviesraad lokale economie.

ouderen met een zorgbehoefte zijn welkom.”

Heb je interesse in de werking van NOAH? Of wil je graag eens een bezoekje brengen? Neem contact op met Frauke Dely (frauke.dely@familiehulp.be of 09 225 37 63).

Wil je je zaak inschrijven voor de bedrijvengids? Dat kan helemaal gratis via het inschrijvingsformulier op de website: www.zelzate.be/nl/lokaleeconomie/bedrijvengids-invulformulier. Lukt het niet om je digitaal te registeren? Neem dan contact op met de dienst lokale economie via economie@zelzate.be of 09 353 42 80.

ZoZelzate Januari

7


Alle info over Covid in het Meetjesland verzameld op één site!

Vragen over Covid?

C G M

EERSTELIJNSZONES

OOST- EN WEST-MEETJESLAND

Uitbraak

Quarantaine

Vaccinatie

Testing

Maatregelen

Corona

Waar kan je je laten testen in het Meetjesland? Maak zelf een testcode aan

UZ Gent

Er is een online tool om na te gaan of je je best laat testen op

Je kan in het UZ Gent terecht voor een test naar aanleiding

COVID-19. De tool kreeg de naam SAT (sat.info-coronavirus.be/

van een reis, of een hoogrisicocontact (met milde of geen

nl/formulier/sat). Als je getest moet worden, maakt de tool zelf

symptomen) Je kan een afspraak maken, maar kan er ook

een testcode voor jou aan waarmee je je kan laten testen. Voor

zonder afspraak terecht tussen 10 en 16 uur. Meer info vind je op

een reis of evenement kan je ook zelf een testcode aanmaken via

www.uzgent.be/covid-19-testcentrum. Zonder testcode betaal je

mijngezondheid.be

ter plaatse 50 euro.

Huisarts

Labo Medina

Je bent ziek of hebt symptomen van COVID-19? Maak een

Je kan ook getest worden bij labo Medina in Assenede, Aalter,

afspraak bij je huisarts. Bij sommige huisartsen kan je ook

Eeklo of elders. Zowel na een hoogrisicocontact, reis, ... Je moet

terecht wanneer je een hoogrisicocontact had en getest moet

een afspraak maken via www.medina.be. Zonder testcode betaal

worden. Je kan ook via de online tool SAT nagaan of je je best

je ter plaatse 50 euro.

laat testen. Labo Nuytinck Afnamecentrum huisartsenwachtpost Eeklo

Je kan getest worden bij labo Nuytinck in Evergem als je geen

Je hebt een hoogrisicocontact gehad met iemand die positief is of

symptomen hebt. Zowel na een hoogrisicocontact of in het

je moet je laten testen voor een operatie, reis of evenement? Dan

kader van een reis/evenement. Je moet een afspraak maken

kan je hier terecht, mits je een testcode hebt. Je kan online een

online of via 09 257 20 10. Zonder testcode betaal je ter plaatse

afspraak maken via www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

50 euro.

Apotheek Je moet je laten testen nadat je terugkomt van een reis of je

Tip! Eerstelijnszone Meetjesland heeft een nieuwe

hebt symptomen? Dan kan je bij heel wat apotheken in het Meetjesland terecht voor een sneltest. OPGELET: mensen die een hoogrisicocontact hadden en GEEN symptomen hebben, kunnen NIET terecht bij de apotheek. Surf naar www.apotheek.be om de lijst van apothekers te zien die tests afnemen.

8

website waarop alle informatie rond vaccinatie, quarantaine, testing en besmetting gebundeld wordt. Surf naar www.covidmeetjesland.be

ZoZelzate Januari


Politie

Veiligheid

Ken jij je wijkagent? Ken je de verantwoordelijke buurtinspecteur in je

Oproep: registreer je op BE-Alert!

wijk? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie. In onze gemeente zijn er drie wijkinspecteurs. Het

Lokaal bestuur Zelzate wil zijn burgers zo goed

wijkteam Zelzate wordt geleid door hoofdinspecteur

mogelijk informeren, ook tijdens een noodsituatie in

Peggy Dequinnemaere.

de gemeente of in de buurt. Daarom zetten we graag het waarschuwingssysteem van BE-Alert nog eens in de

Wat doet de wijkinspecteur?

kijker. Ben je al geregistreerd? Goed zo! Is dat nog niet

• Woonstvaststellingen

het geval, doe het dan vandaag nog.

• Onthaal van burgers in wijkkantoren • Bemiddelende rol bij buurtproblemen of overlast

Als je geregistreerd bent op BE-Alert, dan word je bij een

• Handhaven openbare orde bij evenementen

noodsituatie in de onmiddellijke omgeving snel op de hoogte

• Schooltoezicht (ook toezien op foutief of gevaarlijk parkeren)

gebracht met een uniforme en duidelijke boodschap van een

• Sensibiliserende acties

officiële bron. De boodschappen worden verstuurd via sms, e-mail

• Bijstand aan gerechtsdeurwaarders

of een gesproken bericht op de vaste telefoonlijn. Volg altijd de richtlijnen van de melding.

Hoe kan je terecht op het onthaal? Als je een aangifte wil doen, kan je hiervoor een afspraak

Hoe aanvragen?

maken om tijdens de openingsuren langs te komen in ons

Schrijf je in via de website www.be-alert.be en vul de gevraagde

wijkcommissariaat. Je kan zowel telefonisch als online een

gegevens in:

afspraak maken.

• Je moet een e-mailadres invullen waarop je een mail krijgt om de registratie te bevestigen. Je maakt ook een persoonlijk

Tip! Op www.pz5416.be kan je bij de rubriek ‘Contact’ je straat invoeren en zo meteen zien wie jouw wijkinspecteur is en hoe je hem of haar kan bereiken.

wachtwoord aan. • Daarna krijgt je een mail van BE-Alert: klik op de link om de inschrijving te bevestigen. • Je komt op je profiel op de website van BE-Alert terecht.

Meer info?

Vervolgens moet je je registratie nog afronden en een aantal

Wijkcommissariaat – Zelzate: 09 310 28 50, pz.regiopuyenbroeck.

gegevens invullen.

wijk.zelzate@police.belgium.eu en www.pz5416.be Ma.: 8.00-12.00 uur & 13.00-17.00 uur Di.: 13.00 – 19.00 uur Woe.: 13.00 -17.00 uur

Heb je geen toegang tot internet? Dan kan je aan het onthaal in het gemeentehuis een formulier invullen om je te registreren op BE-Alert.

Don.-vrij.: 8.00 -12.00 uur

ZoZelzate Januari

9


Milieu

Burgerparticipatie zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Wegen

Hakhoutbeheer voor een gezond en veilig groen scherm

Binnen het project ‘Zon in de handen van de burger’ van Energent in samenwerking met lokaal bestuur Zelzate zijn er zonnepanelen geplaatst op in totaal zes gemeentegebouwen. Het gaat om het gemeentehuis, de bibliotheek, het politiekantoor, kinderopvang

Deze winterperiode voert het Agentschap Wegen en Verkeer

Speelwolk en de scholen De Krekel en Het Krekeltje. De installatie

hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dit

produceert jaarlijks 92.000 kWh bijkomende groene stroom op de

gebeurt ook langs de gewestwegen in Zelzate.

site. Dat is het verbruik van zo’n 26 huishoudens. In totaal worden

Bij hakhoutbeheer worden bomen afgezaagd tot op een tiental

304 zonnepanelen geplaatst verspreid over alle daken.

centimeter boven de grond. In de volgende seizoenen schieten ze opnieuw uit. Zo wordt er gezorgd voor een verjonging van

In functie hiervan wordt er op zoek gegaan naar burgers die zich

de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosys-

sterk willen inzetten voor hernieuwbare energie en/of hun geld

teem. Dankzij het hakhoutbeheer komt er immers opnieuw veel

willen beleggen in een leefbare toekomst. Zelzate wil zo een

licht op de bodem. Hierdoor kunnen voorjaarsbloeiers en andere

voorbeeldrol opnemen in de productie van groene stroom, in

planten beter groeien.

samenwerking met zijn inwoners.

Naast de verrijking van het ecosysteem zorgt hakhoutbeheer ook

Dat is zowel voor jou als investeerder als voor de gemeente een

voor een grotere verkeersveiligheid. Oudere bomen hebben de

goede zaak:

neiging om overhangende takken te ontwikkelen die de zicht-

• Je kan je spaargeld nuttig beleggen en meteen bijdragen aan

baarheid op de weg kunnen beperken. Oude en grote bomen

een wereld waar we volop inzetten op duurzame energie.

kunnen ook omvallen of ontworteld raken bij felle windstoten. Ze

• Lokaal bestuur Zelzate kan het vrijgekomen geld investeren

kunnen op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor de

om gemeentelijke gebouwen te renoveren en klimaatvrien-

weggebruikers. Hakhoutbeheer helpt dit voorkomen.

delijker te maken.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor is

Zelf investeren in dit project kan je via energent.be/ikdoemee

er slechts beperkte hinder voor het verkeer. Als er in je buurt aan

vanaf 100 euro per aandeel.

hakhoutbeheer wordt gedaan, dan krijg je een bewonersbrief met een aantal praktische zaken zoals de plaats en de datum van

Meer info op energent.be/zelzate-zon-in-handen-van-de-burger

de werken en de mogelijke overlast.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer 10

ZoZelzate Januari


Burger

Wonen

Als je 18 bent geworden, dan is het belangrijk om met jouw eID

Lokaal bestuur Zelzate wil inzetten op het verbeteren

langs te komen in het gemeentehuis om je digitale handtekening

van de kwaliteit van woningen op de private huurmarkt.

te laten activeren. Daardoor krijg je extra mogelijkheden en

Daarom werd er een verordening ingevoerd voor een

toegang tot nieuwe toepassingen.

verplicht conformiteitsattest voor elke huurwoning.

18 jaar? Activeer het handtekeningcertificaat op jouw eID

Verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen

Dit moet basisveiligheid, gezondheid en de minimum Op jouw eID staan verschillende certificaten die je kan gebruiken:

woningkwaliteitsnormen van alle huurwoningen garanderen.

• Het authenticatiecertificaat heb je nodig wanneer je je bij een online overheidsdienst (zoals Tax-On-Web, MijnBurgerprofiel,

Het conformiteitsattest is een officieel document dat het lokaal

Mijngezondheid.be, Mypension.be) moet aanmelden;

bestuur aflevert. Je kan het zien als een soort kwaliteitslabel voor

• Het handtekeningcertificaat is om digitaal een document te

een huurwoning. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking

ondertekenen. Dit certificaat kan pas geactiveerd worden als je

wordt gesteld moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest

18 bent.

kunnen voorleggen. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022 voor alle nieuwe verhuringen op basis van de leeftijd van de

Dat handtekeningcertificaat moet dus worden aangepast zodat

woning. In de eerste fase (vanaf dit jaar) gaat het over alle nieuwe

je vanaf 18 jaar zelf een digitale handtekening kunt plaatsen.

verhuringen van woningen met bouwjaar 1960 of ouder. De kostprijs

Vraag je een (nieuwe) identiteitskaart aan na jouw achttiende

van het conformiteitsattest bedraagt 91,50 euro in 2022.

verjaardag? Dan heb je automatisch een digitale handtekening. Is jouw handtekeningcertificaat ongeldig of ingetrokken? Laat

Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden door de eigenaar

dan een nieuw certificaat op jouw eID zetten aan de hand van

of de verhuurder via het aanvraagformulier op www.zelzate.be/nl/

jouw pin-/pukcode.

huisvesting/conformiteitsattest. Hier vind je ook meer uitleg over het conformiteitsattest, de voordelen en de kostprijs.

Je kan langskomen na afspraak. Maak je afspraak via www.zelzate.be/nl/afspraak-maken. Vergeet zeker jouw eID

Je kan steeds terecht bij Woonwijzer Meetjesland voor meer info

en pin-/pukcode niet!

(tom@woonwijzermeetjesland.be of 09 378 61 70).

ZoZelzate Januari

11


12

“Heropleving van carnaval in Zelzate dit jaar bevestigen” copyright Pascal Meyvaert

Fier op het Zelzaats carnaval! ZoZelzate Januari


IN TE RV

IE W

Het zijn momenteel onzekere tijden, ook

voor de carnavalisten in

Zelzate. Na de succesvolle

avondstoet in 2020, gooide corona in 2021 roet in het eten en kon er geen gevolg geven worden aan het echte carnavalsfeest. Ook dit jaar is alles nog onzeker, maar dat houdt Prins Kevin I niet tegen om te dromen van een spetterende carnavalsstoet op 26 februari. We wilden wel eens weten hoe groot de liefde voor carnaval is in onze kanaalgemeente. Zelzate heeft een rijke carnavalsgeschiedenis. De gilde der Polkaheertjes werd in de jaren zeventig opgericht

het kindercarnaval elk jaar kon blijven plaatsvinden. “Maar onze grote droom was een carnavalsstoet. En na vijf jaar hard werken was dit in 2020 eindelijk het geval. In samenwerking met het gemeentelijk feestcomité hebben we een avondstoet ingericht. We hadden jammer genoeg het weer niet mee, maar het werd een echt succes”, vertelt Kevin. “En het was zeker iets wat ik nooit alleen had kunnen realiseren. Ik ben dan ook heel trots op alle leden van de werkgroep dat we dit hebben kunnen doen. Zonder team sta je nergens.” Door zijn inspanningen om het carnaval weer op de kaart te zetten, werd Kevin gekroond tot Prins. Ook dit jaar mag Kevin zich nog Prins noemen. “Doordat corona net na carnaval de kop heeft opgestoken, heb ik eigenlijk nooit echt

en zorgde voor

mijn job als Prins

een spetterend carnavalsfeest, met de legendarische Zotte Maandagen. Iedereen deed mee met carnaval, er werden zelfs bussen ingelegd om de ene oever met de andere te verbinden. Zelzate ademde carnaval. Jammer genoeg bloedde het volksfeest dood en vergaten de inwoners hun eigen bijnaam: de Polkaheertjes. Er werden in de loop der jaren nog enkele pogingen gedaan om het carnaval te laten herleven, maar het was wachten tot in 2020 op een echt carnavalsfeest én een echte stoet. De trekker van de heropleving van carnaval in Zelzate was Kevin De Decker, alias Prins Kevin I. “Ik leerde carnaval kennen door vrienden in Assenede. Zo ben ik er eigenlijk in gerold. Ik ben dan in Zelzate komen wonen, maar de carnavalsmicrobe is gebleven. En zo kwam het idee om in Zelzate het carnaval te laten herleven. Alleen lukt dit natuurlijk niet, dus is er een werkgroep carnaval opgericht in 2015.” De werkgroep zorgde ervoor dat

kunnen uitoefenen. Het is de bedoeling dat ik Zelzate vertegenwoordig, maar omdat we allemaal in ons kot moesten blijven, is dat er nooit van gekomen.” Het feestcomité heeft dan ook beslist dat Kevin opnieuw Prins mag zijn. “Volgend jaar ga ik de strijd aan om Keizer te worden. Hopelijk is er een tegenkandidaat, want dat maakt het net uitdagend. Ik zal er

Sander Poppe (boven) en Jari Joosten (onder) waren deze zomer allebei hoofdmonitor.

een kroegentocht organiseren, een beetje in navolging van de legendarische Zotte Maandag. En ik zou ook heel graag de overkant meer bij carnaval betrekken. Met de stoet kunnen we jammer genoeg de brug niet over, de Kanaalstraat mag niet afgesloten worden voor het verkeer.” Er zijn dus plannen, maar Kevin wil niet te overhaast te werk gaan. “Eerst stappen en daarna lopen. We doen alles op ons gemak, we willen onszelf niet voorbij hollen.” Dit jaar, als corona het hopelijk toelaat, is er op vrijdag 25 februari de scholenstoet en op zaterdag 26 februari het kindercarnaval en de avondstoet. “Het zijn en blijven onzekere tijden, ook voor carnavalisten”, aldus Kevin. “Sinds de

alvast volledig voor gaan.”

zomer zijn we al bezig met de organisatie, maar

Uit het verleden is gebleken dat de Zelzatenaar

zelfs niet starten met de bouw van hun wagen.

graag carnaval viert. Is dat nu ook nog zo? Volgens Kevin wel: “Toen we gestart zijn met de werkgroep, hoorde ik van veel mensen dat ze zin hadden in een nieuw carnavalsfeest. Zelzatenaren zijn losse mensen, die graag een feestje bouwen. Carnaval sluit daar volledig bij aan. Natuurlijk weet ik ook dat het niet voor iedereen is weggelegd, maar we proberen toch zoveel mogelijk mensen warm te maken.” Een stoet organiseren was al een grote droom die in vervulling is gegaan, maar Kevin zou graag

we merken dat er veel carnavalsgroepen zijn die Toch blijven we positief en hopen we op het beste scenario. Dit jaar willen we de heropleving van carnaval in onze gemeente kunnen bevestigen. En we nodigen natuurlijk alle Zelzatenaren uit om met ons mee te vieren!” De werkgroep carnaval is altijd op zoek naar helpende handen of vrijwilligers die zich willen inzetten voor het carnaval. Interesse? Stel je kandidaat via kevin@werkgroepzelzate.be.

nog een stapje verder gaan. “We zouden graag

ZoZelzate Januari

13


Milieu

zeer belangrijk zijn voor het lokale ecosysteem. Er wordt heel

Hoe meer bomen, hoe meer bos!

veel belang gehecht aan groen in de gemeente, zeker aan bomen en dat kan de inwoners alleen maar ten goede komen. Zo ook de aanplanting van dit bos!

Er komt een nieuw bos in Zelzate. Het situeert zich aan de rand van Zelzate-Zuid, schuin tegenover het industriepark De Rosteyne. Er worden niet minder dan 3.500 nieuwe bomen aangeplant op een stuk braakliggend terrein. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zorgt voor de aanplanting, maar ook de milieuraad steekt de handen uit de mouwen. Het stuk braakliggend terrein wordt een zogenaamd bufferbos. Dit wil zeggen dat het niet toegankelijk zal zijn voor recreanten, maar dat het als buffer dient voor de rest van het koppelingsgebied Zelzate-Zuid. Het wordt een groene buffer tussen de woongebieden en de haven. Er zullen andere

Zo belangrijk zijn bomen!

bosgebieden, grenzend aan Zelzate-Zuid, wel toegankelijk

• 1 ha bos neemt in 1 jaar 300.000 kilo CO2 op.

gemaakt worden voor recreanten.

1 huishouden stoot per jaar ongeveer 10.000 kilo CO2 uit.

Het bos dat nu wordt aangeplant heeft een oppervlakte van 1.8

• Een boom verdampt 4.000 liter water per dag.

hectare en is goed voor de aanplanting van 3.500 bomen. Er

• 4/5 van alle soorten op land leven in het bos.

wordt een mooie variatie aan soorten aangeplant: haagbeuk,

1 boom kan meer dan 250 plant- en

meidoorn, ratelpopulier, wintereik, winterlinde en nog enkele andere soorten. Het grootste deel van de bomen wordt

• Een grote boom vangt 45 vuilniszakken

aangeplant door de aannemer, maar ook de milieuraad en

stof in een jaar

schepen van milieu Steven De Vuyst helpen bij de aanplanting. Zij zullen - in coronaveilige omstandigheden – zo’n 20 bomen aanplanten. Hiermee willen ze nogmaals aantonen dat bomen

14

diersoorten ondersteunen.

ZoZelzate Januari


Welzijn

Tournée Minérale: een maand lang geen alcohol

doordachte manier zelf te bepalen wanneer je wel of niet een glas drinkt. Ook de keuzevrijheid tijdens de maand zonder alcohol is verzekerd, dankzij het grote aanbod aan alcoholvrije dranken in de supermarkten én in de horeca. Zo zijn er opnieuw heel wat Minérale bars die inzetten op een

Tournée Minérale blaast in februari zes kaars-

goed alcoholvrij aanbod. Je ontdekt ze alle-

jes uit! De campagne van De Druglijn roept

maal op de website van Tournée Minérale.

iedereen op om in februari 2022, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol

Ga dus de uitdaging aan en drink in februari

te drinken. De focus van de campagne ligt dit

geen alcohol. Want ook zonder kan je je

jaar op je vrij voelen met Tournée Minérale:

perfect amuseren.

vrij van een kater met een verloren dag tot

Meer info vind je op www.tourneeminerale.be

gevolg, vrij van sociale druk om te drinken en vrij om tijdens de rest van het jaar op een

Sport

Trainen in de buitenlucht met Strongbox Strongbox is een nieuw uniek outdoor trainingsconcept

Sportdienst Zelzate werkte samen met Strongbox

waarbij je kunt genieten van een deugddoende training in de

een speciaal aanbod uit:

buitenlucht. Iedere box is voorzien van verschillende fitness-

• 1 gratis try-outles op maandag 17 januari om 20.00 uur

en krachttoestellen. Wisten jullie dat er ook vlakbij Zelzate

voor 15 personen.

in Sas van Gent zo’n coole box te vinden is? Coach Marieke

• 10 lessen voor maximaal 12 personen vanaf maandag 24 januari

Dumont stalt voor ons alle toestellen in en om de openstaande box uit en zorgt voor een gepersonaliseerd trainingsschema

om 20.00 uur voor 71 euro i.p.v. de normale 125 euro. • Zowel voor de try-out als de lessen zelf kan je inschrijven door

met uitdagende oefeningen. Haar motiverende begeleiding

een mail te sturen met je naam en telefoonnummer naar

zorgt ervoor dat je het beste uit jezelf haalt op de tonen van

sportdienst@zelzate.be.

opzwepende muziek en dit op eigen tempo.

Jij komt toch ook?

ZoZelzate Januari

15


Fotowedstrijd

Ga op stap en zoek de straatnaam! Bewegen is gezond en je buurt in beweging brengen is nog beter! Daarom is Zelzate gestart met de campagne 10.000 stappen: elke stap telt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan het wandelen te krijgen. Om dit in de verf te zetten, hangen er overal verspreid in Zelzate bordjes die je vertellen hoe lang een bepaalde straat is. Hiernaast vind je vijf straatnaambordjes met hun respectievelijke 10.000 stappen-bordjes. Het is nu aan jou om de juiste straatnaam bij het juiste bordje te plaatsen. Om het je gemakkelijker te maken, krijg je van ons de tien straten waar zo’n bordje hangt cadeau. Wat moet je doen? Trek de straat op (te voet!), vind de juiste straatnaamborden, neem er foto’s van en mail die naar sportdienst@ zelzate.be. De eerste 20 deelnemers die vijf juiste foto’s opsturen, krijgen een eenvoudige stappenteller cadeau. Je krijgt ook nog een affiche om aan je raam te hangen én een lotje. Hou dit goed bij, hiermee kan je een professionele stappenteller winnen. Tien straatnamen: Burg. J. Chalmetlaan – Wachtebekestraat – Stationsstraat – Groenstraat – Kerkstraat – Denderdreve – Groene Briel – Spoorwegstraat – Tweede Gidsenlaan - Tunnellaan.

Hang een affiche uit en win! Wil jij je straat ook motiveren om meer te stappen? Bestel dan via de sportdienst (sportdienst@zelzate.be of 09 345 74 22) een affiche die toont hoeveel stappen lang jouw straat is. Je krijgt samen met de

DEZE STRAAT IS

affiche een lotje. Hiermee maak je kans op een professionele stappenteller ter

STAPPEN LANG. BEDANKT OM ONZE STRAAT TE VOET TE BEZOEKEN.

waarde van 50 euro. De wedstrijd loopt tot en met 31 januari, de winnaar van de stappenteller wordt bekend gemaakt in

WANT ELKE STAP

de volgende editie van ZoZelzate en op onze website.

WW W.10 000 STA

affiches 10 000 stappen

invulbare affiches A3.indd

TELT

PPE N.BE

5

2/09/21 17:10

16

ZoZelzate Januari


Erfgoed

Sport & Jeugd

Inschrijven voor sportkampen via Pleinkapitein De registratie en de inschrijvingen voor de sportkampen verloopt dit jaar ietsje anders. Er wordt namelijk gewerkt met een onlineregistratieplatform van Pleinkapitein. Later op het jaar zal ook de jeugddienst hiermee werken voor de inschrijvingen voor speelplein D’Maxz. Hoe ga je te werk? • Je surft naar zelzate.pleinkapitein.be en je maakt een account aan. Dit moet je slechts één keer doen, de account kan je blijven gebruiken, ook voor andere activiteiten van de jeugddienst en de sportdienst. • Je moet je registeren tussen 4 en 14 januari. • Voor de registratie heb je je rijksregisternummer nodig. • Bij registratie kan je aanvinken of je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en je moet het nummer op het klevertje van de mutualiteit invullen. • De sportdienst zal zo snel mogelijk je registratie goedkeuren. Als dat het geval is, krijg je een mailtje. • Eenmaal je registratie in orde is, kan je je kinderen in het systeem registreren. Ook hiervoor heb je hun rijksregisternummer nodig. • Vanaf 18 januari kan je je inschrijven voor alle sportkampen via het platform. Er zal ook te zien zijn hoeveel plaatsen er per kamp nog open zijn. Heb je nog vragen of wil je meer info? Check de website op www.zelzate.be/nl/sporten-in-zelzate/sportkampen-2022.

Spreek jij ook ‘Zewzoats Diejalekt’? Heel wat jaren geleden is Dirk Haverhals met enkele mensen begonnen met het oplijsten van woorden in het Zelzaats dialect. Dialecten verdwijnen, versmelten, krijgen nieuwe woorden… Kortom, een dialect leeft! En via ons infoblad en met de hulp van Dirk willen we dit levend houden. Hij heeft enkele typische Zelzaatse woorden geselecteerd en voorzien van de nodige uitleg. Voor de iets oudere inwoners zal dat allemaal niet nieuw zijn, de andere kunnen er enkel wel bij varen en hun woordenschat ermee verrijken! Affetseer’n (van het Franse ‘avancer’) zoals in: • ‘Affetseer en kiër e beets’n of we kom’n noh te loate’ (schiet eens wat op of we komen nog te laat) Abazour: kelderraampje maar ook lampenkap. Komt van abat-jouren betekent zoveel als ‘getemperd licht’. • ‘Helukkeh kwamt’r noh wa licht deur den abazour of ze zâh’n hiën steeke in den kewdre.’ (Gelukkig kwam er nog wat licht door het raampje, of ze zagen geen steek in de kelder) Adzuntsessâsse: ajuinsaus • ‘Adzuntsessâsse keunde toch overaw bij eet’n? Bij vis en bij vliës.’ (Ajuinsaus kan je toch overal bij eten? Bij vis en bij vlees) Affir’n: een zaak (doen) maar ook een verhouding hebben. Van ‘affaire’. • ‘He kunt beetre een affir’n èn dan een affir’n.’ (Je kan beter een zaak hebben dan een verhouding)

Of neem contact op met de sportdienst: sportdienst@zelzate.be of 09 345 74 22

ZoZelzate Januari

17


Cultuur

Dit wordt het nieuwe cultuurhuis van Zelzate! Dit voorjaar gaat de bouw van het nieuwe cultuurhuis van

De aannemer zal dus een ruwbouw opleveren en dan is het aan

start. De aannemer zal de cascobouw (ruwbouw) over

het lokaal bestuur om de lege doos aan te kleden. Daarvoor werd

enkele maanden klaar hebben. Daarna kan de gemeente

er een werkgroep opgericht en wordt er samengewerkt met een

starten met de afwerking en aankleding van het gebouw.

architectenbureau gespecialiseerd in het bouwen van culturele

Zo komt de opening van het langverwachte cultuurhuis

centra. Er werd gekozen voor een box-in-box systeem, wat een groot

weer een stapje dichter.

aantal voordelen heeft. Zo is er een zeer goede isolatie waardoor er geen geluidsoverlast zal zijn voor de buurtbewoners. Het cultuurhuis

De bouw van het nieuwe cultuurhuis diende zich onverwacht aan

wordt polyvalent ingericht, zodat er niet alleen voorstellingen, maar

als opportuniteit. Het oude CC De Brug (voorheen parochiezaal)

ook vergaderingen of fuiven kunnen georganiseerd worden. Op

voldeed niet meer aan de huidige (veiligheids)normen en

de bovenste verdieping zijn er verschillende ruimtes voorzien voor

noden, waardoor zware investeringen moesten gedaan

vergaderingen of andere activiteiten. Ook vzw Lichtpunt zal zijn

worden om het gebouw te kunnen blijven gebruiken. Toeval

onderkomen krijgen in het gebouw.

wou dat een projectontwikkelaar de grond van een voormalig bouwbedrijf, grenzend aan CC De Brug, had gekocht en daar

Het is de bedoeling om in het cultuurhuis culturele voorstellingen

een grootwarenhuis wou bouwen. Er was echter een tekort aan

uit heel Vlaanderen naar Zelzate te halen en de inwoners een mooie

parkeerplaatsen. Maar daarvoor werd een oplossing gevonden.

selectie aan te bieden. Maar zover zijn we dus nog niet. Na de oplevering door de aannemer, krijgt de binnenkant vorm. De werken

In ruil voor het gebruik van de gemeentelijke gronden als

zullen vermoedelijk duren tot eind dit jaar. Als alles meezit, is het

parkeergelegenheid, werd een lastvoorwaarde opgelegd aan de

cultuurhuis klaar tegen het einde van dit jaar. De programmatie wordt

projectontwikkelaar: hij moest een nieuw (casco) cultuurhuis bouwen

voorzien vanaf 1 januari 2023.

voor de gemeente. Dit project betekent dan ook op vele vlakken een grote meerwaarde voor Zelzate. Het is een goede financiële zaak,

Jij kiest de naam!

de verwaarloosde terreinen van het voormalige bouwbedrijf krijgen

Het nieuwe cultuurhuis van Zelzate moet een naam krijgen. En jij,

een make-over, er vestigt zich een groothandel in Zelzate-West én de

als inwoner, mag helpen bepalen wat het wordt. Bovendien zijn

Zelzatenaren krijgen er een nagelnieuw cultuurhuis bij!

er mooie prijzen te winnen. Bekijk snel de pagina hiernaast om te weten hoe je moet deelnemen.

18

ZoZelzate Januari


Wedstrijd

Wat wordt de naam van het nieuwe cultuurhuis? Als alles goed gaat, dan zou het nieuwe cultuurhuis moeten

Opgelet! Enkel inwoners van Zelzate kunnen stemmen en

klaar zijn tegen het einde van dit jaar. Omdat het lokaal

per adres kan je maar één stem uitbrengen. Het volledige

bestuur de input van de inwoners belangrijk vindt, kan

wedstrijdreglement vind je op www.zelzate.be.

iedereen mee kiezen voor de naam. Een tijdje geleden heeft het college van burgemeester en schepenen advies gevraagd

Wat zijn de vijf namen?

aan de gemeentelijke culturele raad en de heemkundige

De Brug: Zoals het vroegere cultureel centrum maar dan zonder de

kring. De leden konden voorstellen insturen en er werd

letters CC. Symboliseert nog steeds de verbinding tussen Zelzate

een shortlist vastgelegd. Uit die shortlist mogen jullie, de

Oost en Zelzate West. Het brengt alle Zelzatenaren samen.

bevolking van Zelzate, kiezen.

De Passerelle: Verwijst naar een kleine noodbrug over het kanaal nadat de grote brug was afgebroken en de verbinding

Bovendien hangt er een leuke prijs aan vast! De eerste prijs is een

tussen Oost en West tijdens WO II.

Zelzaatse kadobon van 100 euro, de tweede prijs een bon van 50

De Zoutpan: Verwijst naar de zoutvlakte Selsaete waaraan onze

euro en de derde prijs eentje van 25 euro.

gemeente zijn naam te danken heeft. Dit was ook gelegen aan het kanaal.

Stemmen kan digitaal via QR-code, deze link

De Zandstuyver: Verwijzing naar de Stuyver (de grens met

https://forms.office.com/r/Jeyt97fG53 of op

Nederland) en vroeger de naam van de Zelzaatse studentenclub.

papier. Je hebt tijd om te stemmen tot 25

De Mouterij: Verwijst naar de moutfabriek dicht bij het kanaal.

februari 2022.

Stemformulier De naam voor het nieuwe cultuurhuis wordt: De Brug

De Passerelle

De Zoutpan

De Zandstuyver

De Mouterij

Schiftingsvraag: Hoeveel inzendingen (digitaal en via stemformulier) zullen we hebben ontvangen op 25 februari 2022 om middernacht? Gegevens Voornaam en naam (*): Adres (*): Telefoonnummer: E-mailadres: (*): verplicht in te vullen. Onvolledige formulieren worden niet aanvaard. Max. 1 deelname per adres. Deponeer dit stemformulier op één van de volgende locaties in de speciaal voorziene stembus: gemeentehuis, Eurohal/sporthal, LDC De Kastanje of de bibliotheek.

ZoZelzate Januari

19


Vrije tijd

Zelzate start met UiTPAS Meetjesland

Iedereen uit het Meetjesland kan een UiTPAS kopen. Je betaalt eenmalig 5 euro, tot 26 jaar betaal je 2 euro en als je een beperkt inkomen hebt, dan betaal je slechts 1 euro. Er zullen verschillende verkooppunten in Zelzate zijn waar je de UiTPAS kan aanschaffen. Waar de verkooppunten zullen zijn, wat de welkomstvoordelen zullen zijn en waarvoor je allemaal punten zal kunnen sparen, dat wordt allemaal tegen eind januari uit de doeken gedaan.

Tegen eind januari lanceert onze gemeente de UiTPAS Meetjesland. Zelzate is de achtste gemeente van het

Hou alvast de website van Zelzate in de gaten! Nu al benieuwd?

Meetjesland die instapt in de voordeel- en spaarkaart voor

Check www.uitpasmeetjesland.be

vrije tijd. Die UiTPAS is er voor iedereen die houdt van culturele of sportieve activiteiten en graag voordelen spaart. Er zal ook

in het zwembad? Of toch maar liever een lezing of een workshop?

UiTPAS Meetjesland met kansentarief

Dankzij UiTPAS Meetjesland word je extra beloond wanneer je

Iedereen mag van leuke activiteiten genieten, dat is

deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten in Zelzate. Het is dus een spaar- en

het motto van UiTPAS. Het moet toegankelijk zijn voor

voordeelkaart voor zowel sport, cultuur als jeugdactiviteiten.

iedereen, ook voor mensen met een beperkt inkomen.

de mogelijkheid zijn om via de UiTPAS een kansentarief aan te vragen voor mensen met een beperkt inkomen. Een concert of een theatervoorstelling bijwonen? Een duik nemen

Daarom is er de UiTPAS met kansentarief. Hiermee Hoe gaat het in zijn werk? Met je UiTPAS Meetjesland spaar je bij elke

spaar je en ruil je niet alleen punten, je geniet ook van

deelname aan een vrijetijdsactiviteit punten. Gratis of betalend, een

75% korting op je deelname aan vrijetijdsactiviteiten. Je

langlopende reeks of een éénmalige activiteit: voor elke deelname

betaalt ook 1 in plaats van 5 euro voor de UiTPAS.

krijg je 1 UiTpunt. Je kan hiervoor je kaart scannen aan een spaarzuil voor, tijdens of na de activiteit. Die gespaarde punten kan je

Van zodra de UiTPAS wordt gelanceerd in Zelzate,

inruilen voor mooie voordelen zoals korting op de toegangsprijs

zal je zal je een UiTPAS met kansentarief kunnen

van een activiteit, een gratis drankje of een leuke gadget. Zelfs

aanvragen bij het Sociaal Administratief Centrum

zonder punten doe je je voordeel want je krijgt namelijk een aantal

(Klein Landeigendomlaan 2A). Wil je weten als je

welkomstvoordelen cadeau die je onmiddellijk kan opnemen. Niets

in aanmerking komt? Bekijk de voorwaarden op

dan voordelen dus, met de UiTPAS. Bovendien kan je je UiTPAS niet

www.uitpasmeetjesland.be.

enkel gebruiken in Zelzate, het kan in alle deelnemende gemeenten van het Meetjesland en zelfs in heel Vlaanderen.

20

ZoZelzate Januari


copyright Siegfried Claeys

Activiteiten bib Expo Before Midnight Fotograaf Siegfried Claeys exposeert vanaf vrijdag 7 januari t.e.m. woensdag 2 februari in de bib. De fotoreeks toont Zelzate tijdens de winter van 2020 toen de nachtklok actief was. De tentoonstelling kan je bekijken tijdens de openingsuren van de bib.

Het Voorleeseiland Op het Voorleeseiland lezen onze ervaren verhalenvertellers voor aan de allerkleinsten (4 t/m 6 jaar). copyright Iedereen Leest

De kinderen installeren zich knus op ons eiland en de (groot)ouders trakteren we op een kopje koffie. Voorlezen,

Games in de bib

dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Het eerstvolgende voorleeseiland is op zaterdag 19 maart van 10.30 tot 11.30 uur. Gratis maar reserveren via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

Wist je dat de bibliotheek ook

On

ud

Gedichtendag met Dominique De Groen

een mooie collectie games or r vo beho de

heeft? Sinds vorig jaar kan je per uitleen gratis twee games lenen. Voor een mooi verhaal

CO

V ID -19

lezen de meeste mensen een goed boek of ze kijken

De Gedichtendag op 27 januari is de start van de Poëzieweek.

de wereld van de games zit

Deze keer nodigen we het ontluikend toptalent Dominique De

vol met fantastische verhalen

Groen uit in de bib. ‘Shop Girl’, haar debuutbundel ontkiemde

die net zo goed zijn. In games

in de kelder van Primark, waar ze de globalisering overpeinsde

ervaar je een verhaal op een

en uitspuwde. Duo Gaitar zorgt voor enkele spitse muzikale

fantastische, vernieuwende

interventies. Om 20.00 uur in de bib. Gratis maar reserveren via

wijze. Games zijn moderne

bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10

verhalenvertellers!

or r vo beho de

ud

Lezing natuurgids Eddy Gadeyne

On

copyright Tiny Geeroms

naar een mooie film. Maar

Eddy Gadeyne heeft één grote passie en dat zijn vogels. Als ervaren natuurgids en veldornitholoog geeft hij al jaren boeiende lezingen over de natuur om ons heen. Op donderdag 10 maart om 20.00 uur stelt hij zijn nieuw boek voor. Gratis maar reserveren via bibliotheek@zelzate.be of 09 353 43 10.

ZoZelzate Januari

CO

V ID -19

21


IE W IN TE RV

Gedichtendag: dichteres Martine Iterbeke

“Laat me in mijn hoekje zitten en schrijven” Op 27 januari wordt de week van de poëzie afgetrapt

Toch bleef Martine schrijven, werden er verschillende gedichten

met Gedichtendag. Ook in Zelzate wordt deze dag niet

van haar gepubliceerd en werkte ze mee aan culturele projecten.

vergeten. Vorig jaar werden er tijdens de poëzieweek

“Toen begin de jaren 2000 Gedichtendag werd georganiseerd

schrijfsels van lokale dichters geprojecteerd op de toren

in Zelzate, vroeg een van de organisatoren me om mee te doen.

van de Sint-Laurentiuskerk. Dit jaar, als alles goed gaat,

Eerst zag ik dat niet zitten, maar uiteindelijk heb ik ingestemd. Zo

komt aanstormend dichttalent Dominique De Groen naar

heb ik geleerd mijn angst te overwinnen om op een podium te

de bibliotheek. Poëzie blijft een medium dat ontroert en

staan en voor te dragen.”

doet nadenken. De Zelzaatse dichteres Martine Iterbeke kan dit beamen.

Martine is blij dat er nog steeds aandacht is voor Gedichtendag in Zelzate. “Vorig jaar vond ik het een grote eer dat mijn

Gedichten schrijven: is het niet iets wat velen onder ons eens

gedichten geprojecteerd werden op de kerk. Het was

hebben geprobeerd, zeker in de tienerjaren? Meestal blijft het

een zeer mooi initiatief. Ik voelde me op een manier ook

bij een opstapeling van clichés en goedkope rijmwoorden. Maar

verbonden met mijn vader, die opgegroeid is in Zelzate en heel

sommige hebben het talent een gevoel op papier te zetten en de

vaak in die kerk is geweest.”

lezer met hun woorden te beroeren. Zo ook de Zelzaatse Martine

22

Iterbeke, al loopt ze er niet graag mee te koop. “Laat mij maar in

Martine schrijft nog steeds, maar de dagelijkse beslommeringen

mijn hoekje zitten en schrijven”, vertelt ze. “Ik hoef niet per sé mijn

staan soms de creativiteit in de weg. “Ik moet ook een specifiek

gedichten van de daken te schreeuwen.” Martine blijft bescheiden,

gevoel hebben om te kunnen schrijven”, zegt Martine. “Ofwel

ook al draait ze een tijdje mee in het ‘gedichtencircuit’. “Ik ben

moet ik me heel beladen voelen ofwel net heel vrij. Dan komt

beginnen te schrijven na de dood van mijn vader. Ik was toen een

de creativiteit in de vorm van een gevoel, een herinnering of een

meisje van 14, dus dat zal niet veel soeps geweest zijn. Maar mijn

verlangen. Ik kan het moeilijk uitleggen, maar voor mij zorgt het

leraar Nederlands had toch iets opgemerkt en spoorde me aan

ervoor dat ik een gedicht op papier kan zetten met dat gevoel

om erin verder te gaan. Jammer genoeg kon dat toen niet. Mijn

erin verwerkt.” Ook Zelzate zelf heeft haar geïnspireerd om

moeder had zoveel verdriet dat ik het niet zag zitten om te gaan

een mooi gedicht te schrijven. In het teken van Gedichtendag

studeren. Ik wou er zijn voor haar en ging daarom werken.”

publiceren we het op de achterkant van ons infoblad.

ZoZelzate Januari


On

ud

Agenda

or r vo beho de

CO

V ID -19

Dinsdag 4 januari

Zondag 23 januari

Donderdag 10 februari

en dinsdag 1 februari

Toast Literair om 10.00 uur in De

Lezing ‘Meisjes van 50 en méér

Musea Mietje Stroel, Tweede

Kring (Kerkstraat 56). Ontbijt met

- over Wifty’s en Granny’s door

Gidsen, Eddy Wally en H.K.

als literaire toets de lezing ‘Spot

Christel Geerts (VUB) om 19.30 uur

Selsaete open van 14.00 tot

the Carrot’ van David Vergauwen

in De Kring (Kerkstraat 56).

17.00 uur in ’t Klooster

en Ive De Smet.

In haar lezing en gelijknamige boek geeft

(Kerkstraat 64A). Gratis toegang.

Historische afbeeldingen van fruit, groenten

professor in de gerontologie Christel Geerts

Info: Zelzaatse Musea, Willy Van der Sype,

en graan kunnen ons heel wat wijzer

een openhartige en wetenschappelijke

0478 21 44 25

maken over plantenevolutie en -ecologie.

inkijk in de wereld, hoofden, lichamen en

Ive en David brengen hun vrije tijd vaak

gevoelens van vrouwen van 50 en ouder.

Elke donderdag van januari

door in kunstmusea, en tijdens één van die

Hierbij gaat ze geen enkel taboe uit de weg.

en februari

bezoeken besloten ze hun passies voor kunst

Info: Markant Zelzate, www.markantvzw.be/

Breicafé van 19.00 tot 21.30 uur in

en plantengenetica te combineren.

zelzate of 09 344 66 87

café Noorderlicht (Marktstraat 2).

Info: Davidsfonds Zelzate, Frank Pauwels,

Info: VIVA Zelzate, Martine De Koeyer,

pauwels.frank@pandora.be

0477 43 06 61

Zaterdag 19 februari MOOSEBAR XXL in het

Woensdag 26 januari

Antwerps Sportpaleis.

Elke donderdag van januari

Bingo voor iedereen van 14.00 tot

Meer info op www.valeirkes.be.

en februari

16.00 uur in Hof van Zelzate (Edgar

Inschrijven bij Kurt Van Weynsberghe of

Spelletjesnamiddag voor iedereen

van Peenestraat 12 bus 5)

bij één van de leden.

van 14.00 tot 16.00 uur in Hof van

Info: Natascha Adam, 0479 580 976

Info: De Valeirkes, kurt.vw1@telenet.be

bus 5)

Donderdag 27 januari

Zaterdag 19 februari

Info: Natascha Adam, 0479 580 976

Bloemschikken Valentijn van

Dropping, vertrek aan

Zelzate (Edgar van Peenestraat 12

19.00 tot 22.00 uur in B.O.C.

de Kring Kerkstraat 56.

Zaterdag 15 januari

Klein Rusland (Schoolstraat 18).

In het duister je weg vinden is een avontuur.

Nieuwjaarsbrunch Ferm Zelzate

Info: Ferm Zelzate, ferm.zelzate@gmail.com

Info: KWB Zelzate, Rik Laureys, 09 344 00 81

Klein Rusland (Schoolstraat 18).

Vrijdag 4 februari

Zondag 20 februari

Info: Ferm Zelzate, ferm.zelzate@gmail.com

3de Winterwandeling, start

Heemkundige filmvoorstelling

van 9.00 tot 13.00 uur in B.O.C.

vanaf 17.30 uur aan ‘t Klooster

Zelzate om 10.00 uur in ’t Klooster

Zondag 16 januari

(Kerkstraat 64A).

(Kerkstraat 64A).

Nieuwjaarsreceptie KWB in de

Laatste start om 19.30 uur. Iedereen welkom,

De film gaat terug tot 1938/1939, focust zich

Kring (Kerkstraat 56).

ook viervoeters aan de leiband!

dan op de Zelzaatse lentecavalcade (jaren

Info: KWB Zelzate, Rik Laureys, 09 344 00 81

Info: VZW Wijkcomité Karnemelkpolder,

1950), installatie Mietje Stroel, het nieuwe

marinellavanlaere@hotmail.com

kanaaltracé, de gastarbeiders… Info: Heemkundige Kring Selsaete, Arlette

Dinsdag 18 januari Nieuwjaarsdrink met interactieve

Zaterdag 5 februari

Janssens, arlette.janssens@skynet.be

lezing ‘Opfrissen van de

Phila’s 12de Internationale

verkeerscode? Vraag het aan de

Ruilbeurs voor postzegels,

Maandag 21 februari

rij-instructeur!’ om 19.00 uur

postwaardestukken,

Koffietafel met bingo om 14.00 uur

in De Kring (Kerkstraat 56).

prentbriefkaarten en munten

in zaal Noorderlicht (Marktstraat 2).

Toegankelijk voor leden en niet-leden.

van 9.00 tot 15.00 uur in de

Info: VIVA Zelzate, Martine De Koeyer,

Info: Markant Zelzate, www.markantvzw.be/

polyvalente zaal PC Sint-Jan-

0477 43 06 61.

zelzate of 09 344 66 87

Baptist (Suikerkaai 81). Gratis Info: Phila Zelzate, Theo Van Damme, 0497 40 45 98, theo.van.damme@skynet.be

ZoZelzate Januari

23


Gedicht

Mijn Zelzate Ik weet niet meer of ik je haat of liefheb… Ik heb woorden van nu. Jij hebt alle tijd. Jouw verleden overspant mijn heden en toekomst, tot ver over die brug,

Ik beleef je dag na dag en zie de schoonheid van jouw weemoed, zoals in oude kades die de wandeltuin omzomen
en waar geen ziel nog rust want mensen havenen. Ze haalden het zout uit jouw water, en jij…, je raapte telkens jouw oevers en parken bijeen. Ze werden al zo vaak verlegd dat de wind, (en de ganzen op zijn rug) de weg verloor, en zich bijna, bijna in bomen verhing… Zo verging het mij op onze weg. Denk niet dat ik je haat,
maar ik begrijp de ganzen. Martine Iterbeke 24

ZoZelzate Januari

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be / druk: www.drukkerijbartvandepoele.be

tot in het uitspansel waar ik straks eeuwig zal zijn.