Page 1

10

Riječkih FestIvAla ZnANosti


10

Izdavač: Zlatni rez Za izdavača: Marta Žuvić-Butorac Urednica: Rajka Jurdana-Šepić Autorica najavnih tekstova: Rajka Jurdana-Šepić Lektorica: Anastazija Vlastelić Fotografije: privatne zbirke Dizajn: Kristina Rena, Dragon d.o.o., Rijeka Tisak: Fintrade & tours d.o.o., Rijeka Naklada: 300 primjeraka CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 121118043 ISBN 978-953-55066-3-8

Riječkih FestIvAla ZnANosti


Što čini riječki Festival uspješnim? Kao i sve uspješne manfestacije i organizacije – čine ga njegovi ljudi, njihov rad i društveni kapital koji sprežu, veze koje uspostavljaju, ideje koje realiziraju, briga za publiku koju osluškuju i do čijih interesa žele doprijeti; čini ga usmjerenost mladima, najmlađima, koji tako brzo rastu pa su, eto, osmaši prvoga riječkoga FZ-a sad studenti završnih godina studija pred stjecanjem diplome.

U deset je godina postojanja Festivala znanosti u Rijeci održan 651 programski sadržaj u 49 festivalskih dana, i to 221 predavanje, 126 radionica, 32 znanstvena kafića, 32 izložbe te 238 sadržaja ostalih vrsta. Od 2006. godine organizira se volontiranje studenata te je do danas za FZ volontiralo 165 studenata Riječkoga sveučilišta. Ukupni je broj posjetitelja već nakon devetoga FZ Ri premašio 50 000.

Što dovodi ljude na festivalske sadržaje? Pitanje postoji još od Festivala „sjedenja na podu“ 2004. godine u kojem su prvi put neke gradske dvorane postale pretijesne… Dovode ih znanstvenici koji su vrhunski stručnjaci, ali iznad svega jednostavni, komunikativni, pristupačni i zabavni ljudi. Publiku privlači i neformalan pogled na znanost i njezinu popularizaciju, ugodan osjećaj i atmosfera druženja, pričaonice, znanost koja je bliska većini, koja nije znanost radi znanosti, nego vrijedna i svrishodna ljudska djelatnost usmjerena općem dobru, koja potiče na pitanja, zabavlja, rađa nove znatiželje.

Festival je osjećaj da je znanost za sve nas, da se svakome na pravi način može približiti i njezini rezultati prenijeti svima, pa i djeci, jednostavnim riječima. Festival je mjesto, vrijeme i komunikacija u kojoj svi koji to žele imaju mogućnost saznati što ih zanima, jer je to i njihovo pravo, kao poreznih obveznika i kao onih za koje postoji znanost, njezina istraživanja, njezini rezultati, napredak i dobra koji nosi. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, izv. prof.


Što je festival zNanostI? Festival znanosti je cjelotjedna manifestacija poznata u mnogim zemljama Europe, pokrenuta u Hrvatskoj na inicijativu British Councila s ciljem senzibilizacije javnosti na važnost znanosti, predstavljanja znanosti na popularan i zanimljiv način te povezivanja javnosti, znanosti i medija. U Hrvatskoj se Festival znanosti odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a program se aktivnosti istodobno organizira u više gradova putem lokalnih organizatora: Udruge Zlatni rez, Tehničkoga muzeja u Zagrebu, British Councila, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zagrebu i drugih.

2.3

www.festivalznanosti.hr

U Rijeci se od 2003. godine organizacije FZ prihvatila grupa sveučilišnih nastavnica iz Društva matematičara i fizičara Rijeka i s Filozofskoga fakulteta, koje ostaju jezgra svih dosadašnjih organizacijskih odbora riječkih FZ: dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, dr. sc. Sanja Rukavina, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac i dr. sc. Jasminka Ledić. One su i utemeljiteljice udruge Zlatni rez, koja se iznjedrila iz Festivala znanosti Rijeka 2004., iz potrebe njegove što učinkovitije organizacije, te se od tada pojavljuje kao glavni organizator riječkoga FZ, po gotovo svim pokazateljima najuspješnijega u Hrvatskoj. Brojni su suorganizatori riječkoga Festivala znanosti: Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka te Sveučilišna knjižnica Rijeka. Neki su se sadržaji riječkog FZ održali i izvan Rijeke: u Pazinu, Kastvu, Bakru, Lubenicama...

Desno: grafička rješenja FZ, autori: Krešimir Grancarić 2003. – 2005., Marin Balaić 2006., Dejan Dragosavac Ruta 2007. – 2009.


Grafička rješenja FZ, autor: Dejan Dragosavac Ruta 2010. – 2012.


Kako je došlo do pokretanja Festivala znanosti u Hrvatskoj

4.5

Na desetu godišnjicu kontinuiranoga održavanja Festivala znanosti u Hrvatskoj vrijedi podsjetiti da je poticaj za njegovo organiziranje dala Rosana Besednik iz Britanskog savjeta u Hrvatskoj (The British Council), koji je tadašnjem Ministarstvu znanosti i tehnologije ponudio financijsku potporu za četvero predstavnika akademske zajednice i Ministarstva kako bi posjetili britanski Festival znanosti i po povratku organizirali slično događanje u Hrvatskoj. Imala sam čast kao predstavnica Ministarstva boraviti u Engleskoj i Walesu te razgovarati s ključnim dionicima u organizaciji tamošnjega Festivala znanosti, kao i vidjeti događanja od igraonioca za djecu predškolske dobi koje provode klaunovi do izložbe u autobusima na temu prirodnih znanosti ili kazališne predstave Copenhagen, u kojoj likovi fizičara Bohra i Heisenberga žučno raspravljaju o moralnoj dilemi znanstvenika čija će istraživanja dovesti do otkrića atomske bombe.

Prvi je Festival znanosti u Hrvatskoj Ministarstvo znanosti financiralo i sudjelovalo u njegovoj organizaciji, no već je sljedeće godine organizaciju u cijelosti preuzela akademska zajednica u suradnji s udrugama i Tehničkim muzejom u Zagrebu, dok je Ministarstvo osiguralo većinu financijskih sredstava (što je model po uzoru na Veliku Britaniju). Rijeka se u Festival znanosti uključila već prve godine njegova održavanja nakon što sam se uime Ministarstva obratila dr. sc. Rajki Jurdani-Šepić, koja je s velikim entuzijazmom prionula organizaciji i potakla na nju brojne kolege. Već se iduće 2004. godine, upravo iz potrebe učinkovitije organizacije Festivala znanosti, rodila riječka Udruga Zlatni rez. Bez poleta se i hrabrosti tih i takvih pojedinaca Festival znanosti ne bi održao do danas. Organizacijom su uspješnih događanja uspjeli potaknuti uključivanje kolega iz drugih gradova (prvi je Festival znanosti

održan u Rijeci, Zagrebu i Osijeku, a deseti u čak devet hrvatskih gradova). Iako se temelji na neformalnom učenju na zabavan način, Festival znanosti u Hrvatskoj ispunjava svoju osnovnu misiju: postao je važan instrument popularizacije znanosti u Hrvatskoj kao i instrument provedbe ciljeva iz strategija EU. Tako se u ključnom strateškom dokumentu za obrazovanje u EU Obrazovanje i osposobljavanje 2020. navodi cilj da do 2020. udio petnaestogodišnjaka s niskim postignućima u prirodnim znanostima i matematici (kao i u čitanju) treba biti manji od 15%, a u ključnom strateškom dokumentu za rast EU u ovome desetljeću EU 2020. navodi se cilj da se broj visokoobrazovanih u dobi 30–34 godine poveća na 40%. Zasigurno će Festival znanosti mnoge mlade potaknuti na daljnje školovanje, posebno u tehničkim i prirodnim znanostima, a ostale podsjetiti na školske dane i dati im poticaj za uključivanje u neki program za obrazovanje odraslih. Zato potaknite obitelj, prijatelje i kolege da se pridruže nekom od događanja ovogodišnjega jubilarnog Festivala znanosti kako bi provjerili je li točna izreka Alberta Einsteina: „Obrazovanje – to je ono što ostane nakon što sve što ste naučili u školi zaboravite”. mr. sc. Loredana Maravić


2003. genetika

On 2003.03.27, at 14:19, Loredana Maravic <Loredana.Maravic@mzt.hr> wrote:

Povijesna e-pošta “Kako je nastao riječki FZ” Poštovana dr. Jurdana Šepić, Dr. Divjak (FOI, Varaždin) je proslijedila u MZT Vaš mail kojim izražavate interes za suradnju u području popularizacije znanosti. Stoga Vas želimo izvijestiti da se će se u svibnju održati 1. hrvatski Festival znanosti (kratki opis – prilog 1). Bilo bi nam drago da se uključite – imamo konkretan prijedlog ukoliko želite primiti jednoga britanskog gosta da s Vašim studentima napravi jednu radionicu na FF-u. FF ne bi trebao snositi njegove troškove. Molimo Vas da pogledate primjer radionica koje nudi g. Mesure. Kako Vi obrazujete buduće nastavnike fizike, čini nam se da bi im to bilo zanimljivo. Ovaj mail na znanje šaljem i Hrvatskom prirodoslovnom društvu – Sekcija Mladi istraživači (Dunja Bonacci Skenderović, koja koordinira posjet g. Mesurea) i Rosani Besednik iz Britanskoga savjeta, koji financira posjet g. Mesurea. S poštovanjem, Loredana Maravić Viša stručna savjetnica/Senior Advisor Uprava za međunarodnu suradnju /Directorate for International Cooperation MZT/Ministry of Science and Technology


2004. Svemir Festival s temom „Svemir” i jednim od omiljenih grafičkih rješenja – raznobojnim festivalskim svemirskim entitetima, balončićima kojih se svi rado sjećaju. Prvi veliki riječki festival ili, kako ga je Novi list nazvao, „Festival sjedenja na podu”. Godine 2004. su, naime, po prvi put neke gradske dvorane postale pretijesne za posjetitelje Festivala. FZ 2004 je i onaj u kojem su se po prvi put neki festivalski sadržaji odvijali u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i FZ iz kojeg se zbog potrebe za učinkovitijom i lakšom organizacijom rodila Udruga Zlatni rez Rijeka.

6.7

Organizacija je riječkog FZ u izvedbi Udruge Zlatni rez osmišljena tako da djeluje kroz cjelokupnu piramidu edukacijskoga sustava: u izvođenje i organizaciju programa aktivno su uključeni znanstvenici, sveučilišni profesori, studenti, nastavnici i učenici osnovnih i srednjih škola, a Grad Rijeka i PGŽ njegovi su pokrovitelji.


Svakako je snaga riječkoga Festivala znanosti velika prisutnost i veliko sudjelovanje mladih. Iz godine u godinu iznenađenje je ući u impozantnu dvoranu Hrvatskoga kulturnog doma na Sušaku i naći je do zadnjega mjesta popunjenu radoznaocima, ljubiteljima prirodoslovlja, učenicima, umirovljenicima… riječju, entuzijastima svih generacija kojima je zajednička crta radoznalost. Riječki je FZ uspješnija „kopija“ od samoga „originala“: kombinacija javnih predavanja, debatnih razgovora u opuštenoj atmosferi, neformalnih „ćakula“ o znanosti i onome što nas čeka u budućnosti. Zašto je to u Rijeci tako? Kao i uvijek u situacijama kada se pojavi izvrsnost, treba potražiti one koji su „iza kulisa“ i samozatajno vrijedno rade da se nešto takvo može događati. Njima nadasve velika hvala! Korado Korlević

Kada sam 2004. godine bila maturantica, dvoumila sam se oko odabira studija i svojega životnog poziva. Moju je odluku pojednostavnio Festival znanosti jer je prikazao drugačiju, zanimljiviju fiziku. Iste sam godine upisala studij Matematike i fizike na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Danas, osam godina kasnije, predajem matematiku u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu. Volim svoj posao i svaki dan na njega odlazim s osmjehom. Zahvalna sam Festivalu znanosti što mi je pomogao u odabiru moje profesije. Nadam se da ću sve sudionike Festivala, buduće studente, kao i vlastite učenike svojim primjerom potaknuti na razmišljanje i odabir studija koji žele. Maja Ćorović, prof., kao studentica volonterka FZ

8.9


2005. Globalno zAtOPljeNJE Mi moramo biti promjena koju želimo svijetu. Gandhi

10.11

Festival znanosti se treću godinu održava u Hrvatskoj. Cilj mu je senzibilizirati javnost na značenje i postignuća znanosti, potaknuti komunikaciju između znanstvenika, javnosti i medija, demistificirati znanost, prevesti njezin rječnik na svima razumljiv jezik. FZ je pozornica na kojoj znanstvenici i stručnjaci govore o izuzetno atraktivnim i aktualnim temama, prezentiranim na zanimljiv i razumljiv način i onima koji nisu znanstvenici, ali shvaćaju važnost znanosti u suvremenom životu. Festivalom želimo osvijestiti prisutnost znanosti u svim segmentima života te ohrabriti daljnji razvoj i učinak popularizacijskih aktivnosti. Odjeci su manifestacije dobili i međunarodne okvire i priznanje; tijekom screeninga za područje znanosti 2005. godine Pregovaračka je skupina istaknula upravo Festival znanosti kao sustavni način popularizacije znanosti u Republici Hrvatskoj, a nakon toga ga je Europska komisija u svojem izvješću posebno izdvojila i naglasila njegov značaj.

Znanost i znanje istovremeno znače i stjecanje znanja, stoga FZ uključuje i povezuje sve razine obrazovanja, od osnovnoškolskoga do visokoškolskoga. Osim formalnoga obrazovanja FZ prepoznaje važnost i kvalitete i neformalnih oblika znanja te ih s jednakom pažnjom uključuje u svoj program. Nadamo se da će raznolikost sadržaja i tema probuditi u Vama mnoga pitanja i zato Vas pozivamo na ugodno druženje i zajedničku potragu za odgovorima. Nadamo se također da ćemo znatiželjnicima uspjeti pružiti zadovoljavajuće odgovore o aktualnim suvremenim problemima. Dođite i budite Festival znanosti!


Fantastično! Kada dođeš na riječki Festival, odjednom osjetiš da ima smisla to što radiš. Stotine ljudi žele te čuti… Kao da u Rijeci ljudi ili deset puta više cijene znanost ili je organizacija deset puta bolja. Kako bilo da bilo, pokazali ste da znanstveno-popularno predavanje može biti jednako dobro posjećeno kao i kvalitetna kazališna predstava ili koncert.

12.13

dr. sc. Ivica Aviani, viši znanstveni suradnik Institut za fiziku, Zagreb

Stjecajem sam okolnosti sudjelovao u prvim koracima pokretanja ideje organiziranja Festivala znanosti u Hrvatskoj. Koliko god sam strastveno vjerovao u takav način popularizacije znanosti, toliko sam se, znajući koliko je to monumentalan i delikatan posao, pribojavao hoće li organizatori uspjeti izdržati godinu-dvije. Na moje veliko zadovoljstvo javnost je prigrlila ideju, a organizatori Festivala su relevantnim temama, sjajnom organizacijom i maštovitim pristupom učinili sve da se već nakon nekoliko godina Festival znanosti u Rijeci pretvori u uglednu instituciju. Slaveći desetu obljetnicu sada sa sigurnošću možemo reći da Festival znanosti, osim što na popularan način promovira znanost, igra izuzetno važnu društvenu ulogu; u današnje vrijeme bremenito mnogim izazovima, kada se znanost umjesto generatora poboljšanja kvalitete života često doživljava i kao izvor problema (ekološki

problemi, problemi genetskoga inženjeringa i genetski modificiranih organizama). Festival uspješno postavlja nove standarde komunikacije znanstvenika i javnosti, i stvara dobre temelje međusobnoga razumijevanja. dr. sc. Petar Pervan, znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta za fiziku, Zagreb


Osobno sam u nekoliko navrata prisustvovao Festivalu znanosti u Rijeci i uvjerio se da su većina sudionika Festivala mladi – učenici i studenti, koji vjerojatno na Festivalu dođu do prvih predodžbi i konkretnih informacija o znanosti, imaju priliku upoznati se s priznatim domaćim i stranim znanstvenicima te na popularan način saznati o njihovim istraživanjima i uspjesima u tim istraživanja, što zasigurno nerijetko i u njima samima budi želju da i sami postanu znanstvenici. Oduševljen sam ovim i ovakvim načinom popularizacije znanosti. akademik Elso Kuljanić


VIDici 2006. ZNAnostI Može li i kako znanost biti dojmljiva i uzbudljiva javnosti? Ta, kako kaže B. Shaw, jedna od najvećih avantura ljudskoga duha, koja nikada nije odgovorila ni na jedno pitanje, a da nije otvorila deset novih, doista jest nešto previše uzbudljivo da bi bilo neuzbudljivo. Naravno, potrebno je potruditi se oko njezine prezentacije i komunikacije; pronaći i osvijetliti teme i ljude koji nalaze načina da svoje viđenje svijeta i problema prezentiraju na zanimljiv način, tako da komunikacija, druženje, predavanje, izložba, pričaonica, performance, predstave... postanu za sudionike doživljaj, užitak, nezaboravno iskustvo, ushit i/ili osmijeh. Ove će godine u Rijeci po prvi put na Korzu biti postavljen infoštand FZ na kojem će dežurati studenti volonteri.

14.15

fz4 Fz1fz2fZ3 fz5 FZ će proslaviti obljetnice rođenja dvojice hrvatskih znanstvenih velikana: 150. obljetnica rođenja fizičara i izumitelja Nikole Tesle te 100. obljetnica rođenja kemičara Vladimira Preloga. Ovogodišnje geslo festivala „Vidjeti znači znati” poziva na opažanje ljepota svijeta i divljenje mogućnosti njegova razumijevanja. Skrovito suglasje različitih ljepota, vidika, vizura i vizija može nam otkriti znanost, ako je se potrudimo vidjeti. I znati znači vidjeti, vidjeti više, vidjeti ono što neznajući ne vide. Veni, vidi... Festival znanosti!


fz4 Fz1fz2fZ3 fz5 Riječki FZ iznimno je vrijedan 'vremenski stroj' koji nam je na travanjskim putovanjima pokazao kako znanost može biti lijepa, a znanstvenici jednostavni, dostupni, opušteni ljudi široko otvorenoga uma, koji poput djece pokušavaju objasniti svijet i učiniti ga boljim. Otklonom od sterotipnoga prikaza znanosti, kao nečega složenoga i hermetičnoga, riječki je FZ omogućio mladim „uspavanim vizionarima“, ali i svim ostalim vjernim pratiteljima, da se pokrenu i pokušaju pronaći sebe i smisao traženja u životu, nazirući da se ljepota i smisao kriju u jednostavnosti.

Meni je Festival znanosti prigoda poslušati zanimljiva predavanja iz raznih područja znanosti te prilika za prezentaciju matematičkih sadržaja na kreativan način kroz matematičke radionice.

16.17

Mia Černivec, studentica, voditeljica radionica FZ

prof. dr. sc. Saša Ostojić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Riječki Festival znanosti su gomile učenika i studenata koje tjedan dana žive znanost. Riječki Festival znanosti su izvanredni predavači koji znaju opisati najnovija postignuća znanosti i tehnologije i djeci od 10 godina. Riječki Festival znanosti je izvanredna, a tako malobrojna ekipa žena znanstvenica koja sve to uspijeva izgurati ne zahvaljujući, nego usprkos okolini u kojoj žive i rade. Riječki Festival znanosti su prijateljice i prijatelji „koji život znače”. Riječki Festival znanosti je nezaobilazan u kalendaru. Ja ću na riječkom Festivalu znanosti biti i ove i svih godina koje slijede „dok me noge nose”. How about you? prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik Ministra za znanost, obrazovanje i sport RH


HranA i 2007. zdrAvLJE Peti je po redu Festival znanosti posvećen temi „Hrana i zdravlje”. Glavna je tema FZ sagledana s različitih aspekata, od jezika i simbolike hrane, fizike kuhanja pa do zdrave prehrane. Poput prijašnjih godina, cjelotjedna se manifestacija održava na nekoliko lokacija, a ove je godine prvi put za mjesto održavanja odabran i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja. Ostale lokacije, a riječ je o HKD-u na Sušaku, Riječkoj zvjezdarnici, Prirodoslovnom muzeju, Vijećnici Grada Rijeke i Sveučilišnoj knjižnici, već imaju predznak tradicionalnih mjesta koja ugošćuju Festival. Dio je Festivalskih sadržaja posvećen i 150. godišnjici rođenja Andrije Mohorovičića. Budući da se istovremeno s održavanjem Festivala znanosti u Rijeci u HKD na Sušaku održava i Sajam tehnologija, jedan je dan Festivala posvećen tehnologiji.

18.19

Peti je riječki FZ donio ZnaK – kraticu za „znanstveni kafić”. Svjesni činjenice da znanost i ne samo znanost svakodnevno u hrvatski jezik „uvozi” velik broj (ne)potrebnih stranih riječi i termina Organizacijski je odbor FZ Rijeka u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci odlučio izraz „sci-caffe” zamijeniti sintagmom „znanstveni kafić” ili ZnaKom za pozivanje na jedan od omiljenih interaktivnih načina prezentiranja znanosti i druženja izlagača i zaljubljenika u znanost, koje riječki FZ ima od samih početaka.

FZ je lijepo sjećanje na vrijeme studiranja kada nije bilo važno što studiraš, nego imaš li volje sudjelovati u organizaciji ovoga događanja. Maja Vukas, prof.


Već peti put pratim riječke znanstvenike, koji zadivljujućim, mladenačkim entuzijazmom organiziraju Festival znanosti u svome gradu. Moj je osobni osjećaj da je ta generacija znanstvenika u Rijeci, ali i u drugim sveučilišnim središtima naše zemlje, prva krenula prema demokratizaciji znanosti i uspostavljanju dijaloga između znanstvenika i javnosti, pravilno tumačeći da je znanost javno dobro, a ne privilegija povlaštenih krugova. Da su organizatori postigli pun pogodak, svjedoči rastući interes, naročito mladih ljudi, za sve aktivnosti Festivala, od radionica, predavanja, izložbi, do meni posebno dragih, večernjih science caffea.

U protekle se četiri godine javnost nesumnjivo počela senzibilizirati na znanstvene sadržaje, što predstavlja velik uspjeh. Međutim, za postizanje neophodne kritične mase koja će pokrenuti strelicu znanstvene misli u pravome smjeru trebat će se još mnogo truda i entuzijazma. Poznavajući vrline i sposobnosti članica Organizacijskoga odbora Festivala znanosti u Rijeci, te vjerujući u potencijal znanstvenika ostalih sveučilišnih centara u Hrvatskoj, taj će se plemeniti cilj, uvjeren sam, vrlo skoro postići. prof. emeritus Danilo Pavešić


Festival znanosti za mene je prilika približiti matematiku učenicima i povećati njihovu motivaciju i zanimanje za sadržaje ovoga nastavnog predmeta. Kroz radionicu koju održavam cilj mi je na zanimljiv i poučan način osvijestiti učenicima različite aspekte primjene matematičkih sadržaja na situacije i probleme iz svakodnevnoga života, a sve u svrhu uklanjanja zablude kako je matematika nezanimljiv i beskoristan predmet. Također, mnoga mi predavanja koja se organiziraju u sklopu Festivala znanosti omogućuju stjecanje znanja o različitim područjima drugih znanosti s kojima nisam izravno vezana. Sve su teme na Festivalu znanosti namijenjene širokoj publici i prezentirane su na jasan i zanimljiv način, što mi je dodatna motivacija za sudjelovanje u navedenoj manifestaciji.

20.21

Marina Šimac, prof., voditeljica radionica FZ

Vizija je Sveučilišta u Rijeci biti istraživačko sveučilište s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj, te dinamično sveučilište koje omogućuje izražavanje talenta i poduzetničke energije svakoga pojedinca (nastavnika, asistenta, administratora, studenta). Da bi se dobila bolja percepcija o važnosti i vrijednosti znanosti, u javnosti je potrebno pokrenuti ciljane aktivnosti na popularizaciji znanosti koje bi trebale kod mladih ljudi utjecati na povećanje svijesti o znanosti, širenje spoznaja, i samim time polučiti uspjeh. Upravo Festival znanosti omogućava da se svakoga pojedinca pokrene u istraživačkom, uzbudljivom smjeru bogatoga izvora odgovora za kojima se može samo posegnuti. Vrijedni organizatori Festivala nam iz godine u godinu dokazuju da je osobni kontakt i „živa riječ” ono što najbolje prihvaćamo i pamtimo. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, prorektorica za znanost i razvoj Sveučilišta u Rijeci


2008. VOda 22.23

Bijaše, kažu, u davno doba sedam mudraca. Među njima i Tales iz Mileta, otac grčke filozofije. On na pitanje od čega je sve nastalo, što je prapočelo, jednostavno odgovori – voda. I eto nam teme šestoga po redu, Festivala znanosti. Voda naša svakodnevna, voda kao izvor života, voda za čovjeka i u čovjeku, voda u jeziku, voda u prirodi, u okolišu, u gradu, u svijetu, voda u svemiru… Voda kao glavna tema, ali i brojne druge teme u programu Festivala, u već tradicionalnim događanjima:

predavanjima, predstavljanjima, promatranjima, radionicama, izložbama, znanstvenim kafićima, tribinama, natjecanjima… FZ 2008. svojom je temom i svrhom uključen u akciju Voda za život, a nemjerljiv je i prinos obilježavanju Međunarodne godine planeta Zemlje u Hrvatskoj. Dođite i sudjelujte, i ove godine budite dijelom Festivala znanosti, jer, da parafraziramo Dobrišu Cesarića, „taj san u slapu da bi mogao sjati”, tek kaplja svakoga od nas „pomaže ga tkati”.


fz6 Fz1fz2fZ3fz4fz5 fz7f


Festival znanosti pratim od njegova početka i svake me godine oduševi sve veći broj posjetitelja, raznolik profil sudionika te zanimljivost odabranih tema. Znam iz iskustva kako je ponekad teško napuniti dvoranu HKD-a i s kulturnim i zabavnim programima pa je puna dvorana ljudi, koja s velikim zanimanjem prate znanstveni program, pravo malo čudo. Da je Festival znanosti u Rijeci postao zanimljiva, kvalitetna, prepoznatljiva i zabavna manifestacija i u hrvatskim okvirima, zaslužno je osam sjajnih žena koje svih ovih godina čine okosnicu organizacijskoga odbora Festivala. Znanstvenice, profesorice i nadasve ljubiteljice znanosti šire oko sebe zadivljujuću energiju usmjerenu ka približavanju znanosti i široj javnosti.

Poticajno ozračje privlači brojne studente i ostale mlade ljude da zdušno sudjeluju kako u samoj organizaciji tako i kao zainteresirani posjetitelji brojnih događanja kojima obiluje ovaj Festival. Sve ove odlike Festival čine pažnje i pohvale vrijednim, pogotovo u našem vremenu u kojem se znanost, znanje i trud tako malo cijeni. Helena Semion-Tatić, prof., ravnateljica Direkcije programa Odjela gradske uprave za kulturu

24.25


Kao rektor Sveučilišta u Rijeci niz sam godina imao priliku biti uključen u organizaciju i pratiti odvijanje Festivala znanosti u Rijeci i u široj riječkoj regiji. U vrijeme održavanja Festivala cijeli grad i mnoge manje lokalne zajednice doslovno žive s Festivalom. U tih se nekoliko dana organizira stotinjak predavanja i radionica iz različitih područja znanosti, okupljeni oko teme koja je te godine u središtu interesa. Tijekom Festivala više tisuća slušatelja, od djece vrtićke dobi do umirovljenika, prisustvuje događanjima i aktivno raspravlja s predavačima. I najnovije se znanstvene spoznaje slušateljstvu predstavljaju na jednostavan i razumljiv način i u mladim ljudima pobuđuje oduševljenje za znanost.

U nas ne postoji manifestacija koja toliko podiže svijest o važnosti znanosti za opći napredak, blagostanje i razvoj društva. Upravo nam danas, u vrijeme teške gospodarske i društvene krize i duboke recesije trebaju ovakva događanja koje će informiranjem i dizanjem svijesti usmjeravati pojedinca i društvo u cjelini prema suvremenom razvoju i izgradnji Hrvatske kao društva temeljenoga na znanju. Svaka kuna uložena u Festival znanosti mnogostruko će se vratiti kroz promjenu društvene svijesti i razvoj društva. Stoga toplo preporučam ovaj projekt i skupinu divnih entuzijasta visoke profesionalnosti koji Festival znanosti u Rijeci vode već puno desetljeće. akademik Daniel Rukavina


2009. EvoluCija Još kao studente prve godine Festival znanosti je moje kolege i mene šarmirao jednostavnošću, čarolijom, i uveo nas u čudesan svijet tehnike i prirodoslovlja. Od tada smo bili njegovi redoviti sudionici i pomagali u njegovoj organizaciji.

26.27

Sanjin Gotić, apsolvent Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, volonter i voditelj radionica FZ

Rimski je pjesnik Ovidije, svojom čuvenom rečenicom „Dok druge životinje pognute glave pretražuju tlo, on učini čovjeka uspravnoga zapovjedivši mu da upre pogled u nebesa i podigne glavu prema zvijezdama” nadišao mnoga stoljeća i u jednoj misli, mudrošću pjesnika i filozofa, najavio Festival znanosti 2009. FZ 2009. posvećen je temama koje su obilježili dva znanstvena gorostasa naše civilizacije, velikani čija su razmišljanja promijenila svijet i svjetonazore, mislioci koji su otkrivali tajne porijekla čovjeka i nebeskoga svoda. U čast 200. godišnjice rođenja Charlesa Darwina (1809. – 1882.) tema je ovogodišnjega Festivala znanosti – evolucija.

Godina je 2009. i Međunarodna godina astronomije, godina u kojoj slavimo velika otkrića oca fizike – Galilea Galileija (1564. – 1642.), čovjeka koji je prije četiri stoljeća, davne 1609. godine prvi uperio teleskop u noćno nebo i otkrio da „izgleda (da) svemir nije samo zagonetniji od onoga što pretpostavljamo, već je zagonetniji i od onoga što uopće možemo pretpostaviti” (J. B. S. Haldane).


Zabavno, zaigrano, otvoreno, zanimljivo, nasmijano, zavodljivo... To je energija koju u HKD već godinama unose zaljubljenici u znanost i oni koji će to tek na Festivalu postati! Jolanda Todorović, voditeljica Službe za koordinaciju programa u HKD-u Odjela gradske uprave za kulturu

Festival znanosti u Rijeci pruža svim generacijama jedinstvenu priliku upoznati se na vrlo popularan i pristupačan način sa šarolikim temama iz svijeta znanosti. Zahvaljujući nepresušnom i kontinuiranom entuzijazmu nekolicine organizatorica Festival svake godine privlači sve veći broj posjetitelja, što je najbolji pokazatelj potrebe za tjednom ovakvih zbivanja. Za mene je uvijek veliko zadovoljstvo i uzbuđenje nastupiti u prepunoj dvorani HKD-a. Vidimo se i ove godine! dr. sc. Robert Vianello, viši znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


Festival znanosti je plod genijalne ideje začinjene s puno truda. To je mjesto kreativnoga procesa u kojem se izlažu „stare” ideje i spoznaje i stvaraju „nove”. Također je to Festival s najboljim volonterskim partyem! Marija Maksimović, prof., kao studentica volonterka FZ FZ je za mene nesvakidašnji dobitak. Mogućnost je to da se na zanimljivim i razumljivim predavanjima saznaje o novim znanstvenim spoznajama. Ili starima u novom svjetlu. Teme su intrigantne pa se na Festival dolazi zbog njih. Neki su predavači izazovni pa se dolazi na njihova predavanja neovisno o naslovu teme. Predavanja i neformalni razgovori uz druženje u caffeu proširuju spoznaje i ostavljaju me u sretnom uvjerenju da ima ljudi koji razmišljaju i žele stvoriti pozitivnu sinergiju. Festival znanosti je prigoda da se učenicima i izvan učionice pokaže svrsishodnost učenja, da ih se nauči slušati i pratiti znanost. Mnoge učenike koje sam jednom dovela na neko predavanje već godinama susrećem na novim riječkim Festivalima znanosti. Tanja Vukas, prof. Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

28.29


2010. ZEmljA U zabačenu kutku svemirskoga oceana, kao treći kamenčić oko patuljaste žute zvijezde, kruži nježni plavobijeli svijet, „plava točka u beskraju”, naš roditeljski planet – Zemlja. To je naš svemirski dom, dragocjenost i rijetkost, najdraži i za sada jedini od svih svjetova. Zemlja je to snova i obećana zemlja, raj na Zemlji, ali i zemlja znanja. Ove je godine zemlja i tema Festivala znanosti, osmoga po redu u našoj – zemlji. Zemlja je i jedan od četiri Empedoklova elementa, no srećom nije nimalo elementarna i kao tema zahvalna je za sve radoznale Zemljane. Brojne su znanosti koje ju iz različitih aspekata izučavaju: od geografije, geologije, geodezije, geofizike, ekologije pa do najrazličitijih društvenih aspekata zemlje kao pitanja mjesta, teritorija ili zavičaja. Godinu 2010. UN je proglasio Međunarodnom godinom biološke raznolikosti za razvoj. Biološka je raznolikost zajedničko bogatstvo na Zemlji, jedini izvor za život u različitim ekosustavima.

30.31

U Hrvatskoj ove godine obilježavamo 100. godišnjicu velikoga otkrića znamenitoga hrvatskog geofizičara Andrije Mohorovičića. On je 1910. godine objavio otkriće granice između Zemljine kore i njezina plašta nazvano Mohorovičićevim diskontinuitetom ili Moho-slojem. Dobrodošli na Zemlju – u zemlju Festivala znanosti!


Više sam se puta tijekom godina rada u organizacijskom odboru FZ pitala koliko je racionalno ulagati goleme količine energije u popularizaciju znanosti – jer budimo realni – na našim prostorima aktivan angažman u približavanju znanosti onima koji se njome ne bave nije nešto što je na velikoj cijeni. Akademski djelatnici koji promišljaju svoje karijere znaju o čemu govorim. Međutim, ljudi koji pune festivalske prostore, iznenadna pitanja o temi Festivala, želja kolega da predstave svoj rad, štand na Korzu, studenti volonteri... sve mi ovo kazuje da uloženi trud ima smisla i daje rezultate. Ulogu Riječkoga sveučilišta snažno promatram u kontekstu njegove treće misije: doprinosa razvoju zajednice i djelovanja za opće dobro. To je odgovornost svih nas koji radimo na Sveučilištu. Festival znanosti je upravo jedna od takvih aktivnosti, za zajednicu, u zajednici, sa zajednicom. prof. dr. sc. Jasminka Ledić, organizacijski odbor FZ Ri

32.33


Nije znanje samo znati, već je znanje i znati gdje ga naći. Gdje? Na Festivalu znanosti! FZ stručno i znanstveno, a opet pristupačno i jednostavno dovodi znanost svima, od 7 do 77, na ulicu, u muzeje, kazalište, zvjezdarnicu, a zahvaljujući internetu i u naše domove. Znanost je svugdje oko nas. Meni je bila čast i zadovoljstvo biti sudionikom Festivala znanosti, znanosti na ulici, biti svjedokom buđenja znatiželje i razvoja ljubavi prema znanosti. Za deseti FZ upućujem iskrene čestitke organizatorima sa željom da još dugo, dugo živi ovo lijepo i radosno znanstveno druženje koje proširuje znanja i obogaćuje iskustva svih sudionika. Dorotea Luzina, kao studentica voditeljica radionica FZ

Festival znanosti osvojio me je još kao srednjoškolku prikazavši mi znanost na zabavan, zanimljiv, jednostavan i maštovit način. Upravo me je on motivirao za odabir moga zanimanja. Mislim da Festival na najbolji mogući način popularizira znanost i približava je svakom građaninu bez obzira na dob i obrazovanje. Doris Šegota, prof., kao studentica voditeljica radionica FZ


2011. svjetlost I reče Bog: „Neka bude SVJETLOST!” I bi SVJETLOST (Postanak). SVJETLOST se odbija tako da su kut odbijanja i upadni kut jednaki (Euklid). SVJETLOST se širi pravocrtno zato što od svih tijela ima veću brzinu, ali ne i beskonačno veliku. (Heron). Prava tragedija života je kad se čovjek boji SVJETLA (Platon). Svaka točka osvijetljenoga prostora isijava „SVJETLOSNE zrake”... (Ibn al-Haitham). Lom SVJETLOSTI dovodi do nastanka duge (Shen Kuo). SVJETLOST uvijek prolazi onim putem za koji joj je potrebno najkraće vrijeme. (Pierre Fermat). Više SVJETLA! (Mehr Licht!) Goethe. Sve što vidimo je samo SVJETLOST. SVJETLOST je val (Christiaan Huygens). Spektar boja nastaje lomom bijele SVJETLOSTI (Isaac Newton). SVJETLOST, najstarija Božja kći (Thomas Fuller). Teorijsko objašnjenje fotoelektričnoga efekta daje Einstein 1905. godine u radu O jednom heurističkom gledištu, koje se odnosi na tvorbu i pretvorbu SVJETLOSTI.

SVJETLOST je samo zamjena, ona je tu umjesto nečeg sjajnijeg od svjetla, umjesto Ljubavi. Energija jednog kvanta SVJETLOSTI nazvanog foton je hv... Past ću na prozor u spodobi jednoga besprizornoga razrokog fotona... (Jiri Sotola). Fotografija je tehnika digitalnoga ili kemijskoga zapisivanja prizora iz stvarnosti na materijalu osjetljivom na SVJETLOST. Fotosinteza je proces u kojem se SVJETLOSNA energija pretvara u kemijsku pohranjenu u organskim molekulama… Brzina SVJETLOSTI konačna je i maksimalna (Albert Einstein). Ideje o prijenosu informacija putem SVJETLOSTI vode do optičkih vlakana ili svjetlovoda… Organizam koristi SVJETLOST u mnogim metaboličkim procesima, Sunčeva je SVJETLOST ključan čimbenik u stvaranju vitamina D u organizmu… ...pusti da cijelog tebe prođe blaga SVJETLOST zvijezda... (A. B. Šimić). Laser (prema engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je optička naprava koja emitira koherentan snop fotona.

Ljepota je SVJETLOST u srcu (Kahlil Gibran). Holografija je metoda stvaranja i reproduciranja trodimenzionalnih slika primjenom koherentne SVJETLOSTI. …problemi se javljaju zbog promjena intenziteta SVJETLOSTI koje djeluju na ljudsku psihu... Ja hoću SVJETLA! Sunca, koje zlati sve čeg se takne. Ja topline hoću... (Dobriša Cesarić). Istraživanje pokazuje da SVJETLOST u prodavaonicama održava svježinu špinata i potiče proizvodnju novih vitamina. ...postajem svijetao iznutra i svojom SVJETLOŠĆU obasjavam prostor u koji te unosim (Josip Pupačić). Ratnik SVJETLOSTI zna da se i najudaljenija zvijezda u svemiru očituje u stvarima koje nas okružuju... (Paolo Coelho). SVJETLOSNA terapija je izlaganje posebnim valnim duljinama svjetlosti. ...ne sluteći da si svoju SVJETLOST lila mojom davnom javom... (Dobriša Cesarić). SVJETLOST djeluje stimulirajuće na hipotalamus, epifizu i hipofizu. Život postavlja ciljeve znanosti – znanost OSVJETLJUJE put života. Dobrodošli na deveti Festival znanosti!


Izazovi što ih pred nas stavlja gospodarski, društveni i politički ustroj svijeta strahoviti su i nemoguće ih je savladati bez inoviranja postojećega znanja. O znanosti se napokon govori i za znanost se napokon zanimaju razne građanske strukture i brojni posjetitelji. Čestitke zaslužuju i organizatori i sudionici ove kreativne i zanimljive manifestacije. Festival znanosti koji uspješno promiče sustav vrijednosti prema radu, društvu znanja i znanosti, najbolje ilustrira želje i nastojanja Primorsko-goranske županije. Naša je vizija postati regija znanja i na taj način opravdati trud poznatih znanstvenika koji su našu županiju kroz dosadašnju povijest učinili prepoznatljivom. Svi trebamo raditi na tome da znanje svima, osobito mladima, postane cilj.

34.35

Veseli me što je riječki Festival znanosti po bogatstvu programa i broju posjetitelja iz godine u godinu među prvima u državi. Još me više veseli zanimanje različitih generacija za raznolike obrazovne, kulturne i znanstvene programe. Uz čestitke za prvih deset godina Festivala i želju za uspješnim daljnjim radom zahvaljujem svima koji u znanju vide temelj konkurentnosti i putokaz za budući razvoj! prof. dr. sc. Vidoje Vujić, župan Primorsko-goranske županije

Svako proljeće nestrpljivo iščekujem Festival znanosti, uvijek naučim nešto novo i istovremeno se izvrsno zabavim – nahranim dušu do sljedećega Festivala! prof. dr. sc. Diana Stolac


Festival znanosti u Rijeci je jedno veliko „čuđenje u svijetu”: ljudi se zaljubljuju u nepoznate teme i područja; studenti, gimnazijalci i penzioneri otvaraju vrata za koja su mislili da su njima hermetički zamandaljena. A sve to zahvaljujući entuzijazmu jedne skupine sjajnih aktivistkinja kojima se, kako bi rekao Branko Fučić, dogodila sreća da im se posao poklopio s pasijom. Srdačno, s čestitkama, prof. dr. sc. Amir Muzur

36.37


2012. DESet

Stiglo je i deseto proljeće s Festivalom znanosti. Zemlja je obišla Sunce punih deset puta, svijet se jest promijenio i nije promijenio, mnoga su znanstvena pitanja još uvijek bez odgovora, a mnoga su se nova u ovom desetljeću tek postavila. I mi smo se promijenili. Oni koji su se rodili kada je započeo FZ u Hrvatskoj – sada su u četvrtom razredu osnovne; oni koji su tada bili osmaši – sada završavaju studij. I Festival je narastao. Na rođendanskoj mu torti deset svjećica. Svaka gori svojom temom: genetika, svemir, globalno zatopljenje, vidici znanosti, hrana i zdravlje, voda, evolucija, zemlja, svjetlost… i već smo kod desete. Svaka svijetli i svojim sjećanjima, dragim ljudima, vjernom publikom, sjajnim predavačima, organizacijskim strkama i uzbuđenjima, dječjim osmjesima, zvjezdanim trenucima, festivalskim prijateljima i simpatijama, mnogim malim i velikim poduhvatima, neprocjenjivim velikim i malim veseljima… Budite s nama i ovog proljeća, dođite te i u desetom znanstvenom travnju, u jubilarnom rođendanskom festivalskom programu pronađite pitanja za svoje odgovore i odgovore na svoja pitanja. Festivale znanosti, sretan ti 10. rođendan!

Često se govori da živimo u vremenu kada se utapamo u informacijama i gladujemo za znanjem, a Festival znanosti svakako je izvrstan odgovor takvu izazovu koji stoji pred nama! Festival znanosti je u ovih deset godina upravo u Rijeci uhvatio najdublje korijene. I upravo u našem gradu u punom smislu ostvaruje svoj cilj: popularizaciju znanosti na jednostavan, zanimljiv i izazovan način. Da se poslužim znanstvenim rječnikom – Riječani i Festival znanosti od početka su na istoj frekvenciji i stvaraju dobru klimu za sve željne znanja, otkrića, novih spoznaja. I sâm sam se bavio znanošću, i zato moram reći da sam zaista oduševljen kako sadržajem Festivala, tako i brojem posjetitelja, koji je već godinama najveći među svim hrvatskim gradovima, ali i iz godine u godinu vidno raste. Upravo zbog toga, evo, već jubilarnu desetu godinu podupiremo Festival znanosti, svjesni njegove vrijednosti. Zahvaljujem i iskreno čestitam Zlatnom rezu i svima koji su ambiciozno i marljivo, s mnogo truda i ulaganja razvijali Festival znanosti u Rijeci. Ostaje mi samo poželjeti da se uspjeh Festivala i idućih godina mjeri po „potrazi za stolicom više“ na svim događanjima. mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik


„Znam da ništa ne znam“ rekao je davno jedan od najmudrijih, a i danas se toga drže oni koji nešto znaju. Neprekidno vrijedi učiti i slušati od onih koji znaju više, a gdje bi se moglo naći više takvih ljudi na jednom mjestu nego na Festivalu znanosti? Gdje bi se moglo čuti više zanimljivih i poučnih priča na jednom mjestu nego na Festivalu znanosti? Kamo bismo kao Radio Rijeka mogli uputiti sve one koji su željni novih znanja i otvaranja novih horizonata nego na riječki Festival znanosti? I tako već deset godina. Čestitamo! Sa zadovoljstvom ćemo vas pratiti i idućih deset. Alen Čemeljić, urednik programa HR – Radio Rijeka

38.39

Ljubitelje Festivala znanosti navikle na izvrsnost u izboru, prezentaciji i popularizaciji znanstvenih sadržaja kojima relevantne znanstvene institucije našega kraja jubilarno ulaze u show room intelekta na gradskoj, državnoj i međunarodnoj razini, ove će godine zaintrigirati broj 10. Velik je broj ljudi sa Sveučilišta u Rijeci svoju znanstvenu znatiželju i strast za istraživanjem ugradilo u ovaj projekt, koji približava znanost javnosti, informira o postignućima, poboljšava znanstvenu percepciju, motivira i inspirira. Stoga svima otvorenog uma, širokih perspektiva i željnih odgovora na iskonska pitanja želim dobrodošlicu na ovu proljetnu svečanost!

Festival znanosti u Rijeci raste iz godine u godinu. Svake se godine uključuje sve veći broj ljudi, svake je godine druga tema: genetika, svemir, globalno zatopljenje, vidici znanosti, hrana i zdravlje, svjetlost. Ove je godine tema broj 10. Vama, vašoj vjernoj publici, sjajnim predavačima, festivalskim prijateljima želim da i ove desete jubilarne godine pronađete „pitanja na svoje odgovore i odgovore na svoja pitanja“. prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci


Programi

Fz1 GeneTIka 15. – 17. 5. 2003. Četvrtak 15. svibnja 2003. Hokus – pokus – fizika! voditeljice: Branka Milotić, Rajka Jurdana-Šepić, Marta Žuvić-Butorac

SKG

Radionica OŠ

Rajka Jurdana-Šepić: Biti znanstvenik

R 14.00-15.30 Znanost i društvo – znanost i mladi, uvodničari: Zdravko Okrugli stol Lenac, Stipan Jonjić, moderatorica: Jasminka Ledić

Igor Rončević: Površinska napetost

R 15.30-16.00 Znanost i društvo – znanost i mladi Tiskovna konferencija

Smiljan Visković: Kako nastaje vremenska prognoza

R 15.30 Otvaranje izložbe

Predavanje OŠ

Predavanje PSHG

Predavanje Marko Jusup: Putovanja u prostoru i vremenu

PSHG

Predavanje Marko Jusup: Putovanja u prostoru i vremenu

GAM

Predavanje

Velimir Labinac: Supravodljivost

Predavanje

Predstavljanja publikacija i znanostvenog rada članova Društva matematičara i fizičara Rijeka, radova studenata matematike, učenika srednjih i osnovnih škola i znanstveno-popularnih prezentacija

R 18:00-19.00 Svečano predstavljanje publikacija članova Društva Predstavljanje matematičara i fizičara Rijeka

Velimir Labinac: Supravodljivost

PRHG

Predavanje

Petak 16. svibnja 2003. OŠ

Radionica FF

Radionica OŠ

Radionica SŠ

Radionica

Creative learning of science voditelj: Steve Mesure, Velika Britanija Exploring science thorough mime and movement voditelj: Steve Mesure, Velika Britanija Matematika – put do pobjede voditeljica: Sanja Rukavina Matematika – put do pobjede voditeljica: Sanja Rukavina

GV 14.00-15.00 Goranka Bilalbegović: Nanoznanosti i nanotehnologije Predavanje – istraživanja struktura većih od atoma i manjih od glave pribadače GV 15.00-16.00 Jasminka Giacometti: Utjecaj kemijskih svojstava Predavanje maslinova ulja na zdravlje čovjeka GV 16.00-17.00 Davorin Medaković: Znanstvena istraživanja na Predavanje Antarktici GV 17.00-18.00 Tarzan Legović: Sustav za održavanje života u Predavanje interplanetarnim letovima

Subota 17. svibnja 2003. PM 12.00-13.00 Bojan Polić: Od strukture DNK do funkcionalne Predavanje genomike PM 13.00-14.00 Bojana Brajenović-Milić: Najčešći uzroci mentalne Predavanje retardacije u ljudi PM 14.00-15.00 Senka Vuković: Model poplave Predavanje

40.41

PM

15.00-16.00 Ines Radošević: Ravninske kristalografske grupe

PM

16.00-17.00 Zoran Kaliman: Antiatom

Organizatori: Društvo matematičara i fizičara Rijeka u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Ministarstvom znanosti i tehnologije RH, Hrvatskim prirodoslovnim društvom i Udrugom za razumijevanje znanosti u javnosti znanost.org. Organizacijski odbor: dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PSHG Prva sušačka hrvatska gimnazija (sadržaj zatvorenog tipa), PRHG Prva riječka hrvatska gimnazija (sadržaj zatvorenog tipa), GAM Gimnazija Andrije Mohorovičića (sadržaj zatvorenog tipa), SKG Salezijanska klasična gimnazija (sadržaj zatvorenog tipa), FF Filozofski fakultet (sadržaj zatvorenog tipa), R Rektorat Sveučilišta u Rijeci, GV Gradska vijećnica, PM Dvorana Zajednice Talijana u Palači Modello


Fz2 SvemIr 26. – 30. 4. 2004. Ponedjeljak 26. travnja 2004. HKD 10.00-11.00 Svečano otvorenje Festivala znanosti 2004. Protokol

HKD 15.00-16.00 akademik Vladimir Paar: Postanak svemira, ljudski Predavanje genom i religija

HKD 10.30 Izložba

Matematika i fizika – mogu i ovako

R

HKD 11.30-13.30 Parlaonica

Verena Tibljaš i tinejdžeri Gradske knjižnice Rijeka: Biti znanstvenik danas u Hrvatskoj: izazov ili izgubljeno vrijeme?

PMR 18.00-19.00 Multimedijalno predstavljanje Znanstveni rad u muzeju Izložba i koktel

R 12.00-13.00 Monografija: Fosilna makrofauna otoka Krka – Atlas Predstavljanje sudjeluju: akademik Ivan Gušić, Ivo Velić, Koraljka Klepaš

16.30-18.30 Znanstvenici, novinari, javnost: kako se bolje razumijeti? Okrugli stol moderator: Jasminka Ledić, gosti: Duje Bonacci, Petar Pervan, Elvira Marinković-Škomrlj

GAL 19.30-21.00 Čovjek i svemir, moderator: Rajka Jurdana-Šepić, Sci Cafe gosti: akademik Vladimir Paar, Marijan Jurčević

HKD 14.00-15.00 Petar Pervan: Sladoled na -196ºC Predavanje

Utorak 27. travnja 2004. 14.00-15.00 Francesca Deperis: Tutto quello che avreste voluto sapere Predavanje su licheni e inquinamento e non avete osato chiedere F

F 15.00-16.00 Mladen Crnković: Uloga robotike u modernoj proizvodnji Predavanje materijalnih dobara

16.00-17.00 Marin Karuza: Vakuum – najrasprostranjenija „tvar” Predavanje u prirodi F

17.00-18.00 Ana Karuza, Nicola Bettoso: Prirodne ekstremne pojave Predavanje na Jadranu: Anoksije i „cvjetanje mora” F

18.00-19.00 Saša Ostojić: Kloniranje čovjeka – realnost ili znanstvena Predavanje fantastika? F

19.00-20.00 Goran Sušić: Želite li mit ili stvarnost u priči o Predavanje bjeloglavom supu? F

GAL 20.00-21.30 Zaštita mora Primorsko-goranske županije, moderator: Sci Cafe Milvana Arko-Pijevac, gosti: Čedomir Banac, Marcelo Kovačić, Želimir Gržančić Z 18.30-19.30 Tomislav Pernjak: Tranzit Venere Predavanje Z 19.30-20.30 Korado Korlević: Mars – šarm kreativnih zabluda spram Predavanje suhoparne stvarnosti Z 20.30 Izložba

Znanstveni posteri iz astrofizike

Z 20.30-22.00 Gost: Korado Korlević Star party

Srijeda 28. travnja 2004. Z 10.00-12.00 Promatranje Sunca Promatranje voditelj: Elio Janko

F 14.00-15.00 Mladenka Tkalčić, Daniela Malnar-Dragojević, Amir Muzur: Predavanje I mozak ima spol

PMR 13.00-14.00 Geološka i biološka valorizacija otoka Ćutin Veli i Ćutin Predstavljanje Mali u cilju uspostavljanja zaštićenog područja, Milvana projekta Arko-Pijevac, Čedomir Banac, Želimir Gržaničić, Marin Kirinčić i Marcelo Kovačić

F 15.00-16.00 Amir Muzur: Spavanje i snovi Predavanje

F 13.00-14.00 Diana Stolac: (Kvazi)znanstvenost reklama Predavanje

GAL 18.00-20.00 Tumačenje snova: znanost ili „ćakuli od nonic” Sci Cafe moderator: Mladenka Tkalčić, gosti: Amir Muzur, Mirjana Pernar

Četvrtak 29. travnja 2004. R 16.00-17.00 Svečano proglašenje nagrađenih učenika i studenata Proglašenje na Natjecanju iz matematike DMF GAL 18.00-20.00 Elektrosmog – nevidljiva opasnost, Sci Cafe moderator: Marta Žuvić-Butorac, gosti: Nenad Raos, Damir Miletić, Ivica Prlić

Z 21.00-22.00 Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić: Bio jednom Eratosten Predavanje


Petak 30. travnja 2004. PMR 13.00-14.00 Geološka i biološka valorizacija otoka Ćutin Veli i Ćutin Predstavljanje Mali u cilju uspostavljanja zaštićenog područja, Milvana projekta Arko-Pijevac, Čedomir Banac, Želimir Gržaničić, Marin Kirinčić i Marcelo Kovačić

16.00-17.00 Alessandra Pokrajac-Bulian: Želja za mršavošću: Predavanje socijalna epidemija ili hir? GV

GV 17.00-18.00 Tarzan Legović: Zašto je Hrvatska proširila svoje pravo Predavanje na Jadranu? GV 18.00-19.00 Marko Jusup: Najveće ekološke katastrofe Predavanje

19.00-20.00 Zvonimir Šikić: Matematika i muzika – Bachov dobro Predavanje ugođen klavir GV

GAL 20.00-22.00 Znaju li se znanstvenici zabaviti? Zatvaranje Festivala, Sci Cafe rezultati ankete, gosti, stihovi, pjesma...

Organizatori: Društvo matematičara i fizičara Rijeka i Sveučilište u Rijeci u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Medicinskim fakultetom i Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku. Suorganizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka i Akademsko astronomsko društvo Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Mladenka Tkalčić, Vanesa Ujčić, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, F Dvorana Filodrammatice, GAL Art klub Gal, PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, R Rektorat Sveučilišta u Rijeci, GV Gradska vijećnica, Z Riječka zvjezdarnica

Fz3 globalno zatopljenje 18. – 24. 4. 2005. Ponedjeljak 18. travnja 2005. HKD 16.30-17.30 Protokol

Svečano otvorenje Festivala znanosti 2005.

HKD 18.00-19.00 Petar Pervan: Pjena – od mjehurića sapunice do Performance kvantne gravitacije

19.00-20.00 Gorazd Planinšič: Physics nocturno Performance HKD

HKD 20.30-22.00 Zanima li vas fizika? Sci Cafe gosti: Gorazd Planinšič, Petar Pervan

Utorak 19. travnja 2005. 09.00-12.00 Ines Radošević: Matematika na vašem zidu SŠ Predavanje SŠ 09.00-12.00 Igor Rončević: Površinska napetost Predavanje

09.00-14.00 Strujanje fluida Radionica voditelji: Branka Milotić, Ana Buchberger SŠ

SŠ 09.00-14.00 Imaš SMS Radionica voditelji: Diana Stolac, Anastazija Vlastelić

09.00-14.00 Novo jedino izvrsno – reklama naša svagdašnja Radionica voditelji: Diana Stolac, Anastazija Vlastelić SŠ

09.00-10.00 Željka Modrić i Iva Tomljenović: Mala potraga za blagom Radionica Prirodoslovni muzej iza zatvorenih vrata za djecu predškolske dobi PMR

PMR

10.00-11.00 Projekcija animiranog filma na temu zaštite prirode

Film PMR

11.30-12.30

Projekcija filma na temu zaštite prirode

Film PMR 14.00-17.00 Prijatelji muzeja daju vodstva po postavu Razgledavanje

42.43

PMR 14.30-15.30 Željka Modrić i Iva Tomljenović: Mala potraga za blagom Radionica Prirodoslovni muzej iza zatvorenih vrata za učenike osnovnih škola PMR 16.00-17.00 Željka Modrić i Iva Tomljenović: Mala potraga za blagom Radionica Prirodoslovni muzej iza zatvorenih vrata za učenike srednjih škola i studente PMR

17.00-18.00 Projekcija filma na temu zaštite prirode 18.00-19.00

Film 10.00-12.00 Isplovljavanje kočom: Organizmi zajednica muljevitih dna 12.00-14.00 i njihova važnost u prehrambenim lancima, voditelji: dr. Radionica Marcelo Kovačić, Milvana Arko-Pijevac i Marin Kirinčić RIVA

KUC RI 19.30-20.00 Iva Tomljenović: Izbor eko-maline – najveće štete Izbor eko-maline za prirodu u Primorsko-goranskoj županiji Najava izložbe Milvana Arko-Pijevac: Najava izložbe ZeroCarbonCity KUC RI 20.00-21.00 Znanstveno o rezultatima izbora eko-maline Sci Cafe moderator: Marcelo Kovačić KUC RI 21.00-22.00 RI Teatar: Kuc Kuc Cabaret na temu znanosti Cabaret


Srijeda 20. travnja 2005. OŠ 08.00-10.00 Slaganje modela molekula Radionica voditeljica: Tihana Lenac

HKD 16.00-17.00 Zlatan Car: A.I. & A.L. (artificial intelligence & Predavanje artificial life) – Što to znači za nas?

OŠ 10.00-12.00 Igor Rončević: Površinska napetost Predavanje

HKD 17.00-18.00 Nino Stojković: Tehnologije suvremene komunikacije Predavanje

HKD 11.00-12.00 Grupa i glumci: Rođenje ili kako sam došao na Predstava ovaj svijet; autor: Zijah A. Sokolović; izvodi: Dražen Šivak

HKD 18.00-19.00 Korado Korlević: SETI – potraga za izvanzemaljskom Predavanje inteligencijom

13.00-14.00 Grupa i glumci: Matematika; autor: Zijah A. Predstava Sokolović; izvode: Marko Makovičić i Dražen Šivak HKD

15.00-16.00 Franka Miriam Brückler: Topologija iliti matematika Predavanje s trakama i konopima HKD

HKD 19.00-20.00 Radionica kulturalne konfrontacije udruge Alarm: Predstava Sitnice – kazališne crtice iz sveučilišnog života HKD 20.30-22.00 Inteligencije i komunikacije, gosti: Zlatan Car, Nino Sci Cafe Stojković, Korado Korlević

Četvrtak 21. travnja 2005. 14.00-15.00 Promatranje Sunca Promatranje voditelj: Elio Janko

OŠ 08.00-12.00 Ravnoteža i težište Radionica voditeljice: Barbara Šaina, Đenifer Micoli

Z

OŠ 08.00-12.00 Kako vidimo predmete? Radionica voditeljice: Đenifer Micoli, Barbara Šaina

Z 18.00-19.00 Alen Ožbolt: Planet Mars Performance intervju s gošćom iznenađenja

OŠ 08.00-12.00 Zlatni rez Radionica voditeljica: Vedrana Mikulić

Z 19.00-19.30 Astronomska slikovnica Viviane Cesarec Predstavljanje

OŠ 08.00-12.00 Matematika – put do pobjede Radionica voditeljica: Sanja Rukavina

Z 19.00-20.00 Posjetite zvjezdarnicu Razgledavanje

Z 11.00-12.00 Vanesa Ujčić: Sunčev sustav – upoznajmo susjedstvo Predavanje

Kviz

Z 12.00-13.00 Promatranje Sunca Promatranje voditelj: Elio Janko

Z 21.00-22.00 Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić: Koliko je velik naš planet? Performance

Z 13.00-14.00 Vanesa Ujčić: Život zvijezda Predavanje

Z 22.00-23.00 Zvjezdani stihovi i svemirski pejzaži Star party

Z

20.00-21.00 Tko želi biti astro-milijunaš? voditelji: Marko Kovačić, Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić

Petak 22. travnja 2005. OŠK 08.00-12.00 Ravnoteža i težište Radionica voditeljice: Barbara Šaina, Đenifer Micoli

13.00-15.00 Ususret promjenama: znanost, obrazovanje i europske GV integracije, gost: Pero Lučin Tribina

OŠK 08.00-12.00 Kako vidimo predmete? Radionica voditeljice: Đenifer Micoli, Barbara Šaina

HKD 17.00-18.00 Danijel Belušić: Može li se bura u Senju usporediti s Predavanje uraganom na Karibima?

OŠK 08.00-12.00 Zlatni rez Radionica voditeljica: Vedrana Mikulić

HKD 18.00-19.00 Marijan Herak, Mirko Orlić: Tsunami! Predavanje

OŠK 08.00-12.00 Eksperimentalno određivanje broja PI Radionica voditeljice: Sanja Rukavina, Barbara Šaina

HKD 19.00-20.00 Vladis Vujnović: Milankovićev ciklus i promjene klime Predavanje

OŠK 10.00-11.00 Priča o zraku, voditeljice: Branka Milotić, Marta Radionica Žuvić-Butorac, Rajka Jurdana-Šepić

HKD 20.30-22.00 Živi planet – Zemlja, gosti: Vladis Vujnović, Marijan Herak, Sci Cafe Mirko Orlić, Danijel Belušić

Subota 23. travnja 2005. HKD 16.00-17.00 Luka Zaputović: Ateroskleroza – vodeći uzrok smrti Predavanje

HKD 17.00-18.00 Saša Ostojić: Trebate li i Vi genetičko savjetovanje? Predavanje


... 18.00-19.00 Igor Kardum: Evolucijska psihologija i odabir partnera Predavanje

HKD

HKD 19.00-20.00 Amir Muzur: Velike prijevare u znanosti Predavanje HKD 20.30-22.00 Zatvaranje Festivala znanosti Druženje

Organizatori: Sveučilište u Rijeci, Društvo matematičara i fizičara Rijeka i Udruga Zlatni rez u suradnji: s British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu i Ministarstvom znanosti i tehnologije RH. Suorganizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka i Akademsko astronomsko društvo Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Mladenka Tkalčić, Vanesa Ujčić, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), OŠK Osnovna škola Kastav (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, RIVA Riva Boduli, KUC RI Ri teatar, Z Riječka zvjezdarnica, GV Gradska vijećnica

Fz4 vidICI ZNAnosti 24. – 28. 4. 2006. Ponedjeljak 24. travnja 2006. HKD 12.00-13.00 Svečano otvorenje Festivala znanosti 2006. Protokol

HKD 17.00-18.00 Saša Zelenika, Tomislav Pernjak, Ivan Poropat: Predavanje Nikola Tesla – čarobnjak vizija

HKD 15.00-16.00 Franka Miriam Brückler: Simetrije, odnosno i kristali Predavanje su matematičari

HKD 18.00-19.00 Antonio Šiber: Nanometarski komadići platonske ljepote Predavanje i arhitektura Buckminstera Fullera

HKD 16.00-17.00 Vedran Krčadinac: Matematika i kriptografija Predavanje

HKD 19.30-21.00 Što je to zabavno u matematici i fizici? Sci Cafe gosti: Saša Zelenika, Antonio Šiber

Utorak 25. travnja 2006. 09.00-11.00 Mala potraga za blagom – Prirodoslovni muzej iza 13.00-15.00 zatvorenih vrata ili Kukci, voditeljica: Iva Tomljenović 17.00-19.00 (za djecu predškolske dobi i učenike osnovne škole) Radionica PMR

PMR

11.30-12.30 Projekcije filmova: Plavi planet 15.30-16.30 Kukci

Radionica OŠ

Radionica

12.00 SK Izložba

Nikola Tesla u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka otvorenje izložbe

Crno-bijeli svijet voditeljica: Diana Stolac

Radionica Radionica

Kombinatorika voditeljica: Vedrana Mikulić

Kako poboljšati koncentraciju? voditeljice: Šarlota Šajina, Marta Miletić

Igor Rončević: Površinska napetost

Uspješno usmeno odgovaranje voditeljice: Ivana Ljubić, Mia Štetić

HKD 17.30-18.30 Predavanje

KPA 11.00-13.00 Životne zajednice u moru (s osvrtom na zaštićene vrste i Radionica zajednice podmorja Kostrene), voditelji: Milvana Arko-Pijevac, Marin Kirinčić, Željka Modrić, Borut Kružić (za učenike osnovnih i srednjih škola)

Predavanje Korado Korlević: Spasimo noć

HKD 18.30-19.30 Mladen Kučinić: Kukci – najuspješnija skupina Predavanje organizama na Zemlji HKD 20.00-21.00 Tko govori u ime Zemlje? Sci Cafe gosti: Korado Korlević, Mladen Kučinić

Srijeda 26. travnja 2006. OŠ

Radionica

44.45

Priča o zraku voditeljice: Marta Žuvić-Butorac, Branka Milotić

Radionica

Strujenje fluida voditeljice: Ana Buchberger, Branka Milotić


... Beautiful physics

Film

HKD 15.30-16.30 Dražen Domijan: Koristimo li zaista samo 10% mozga? Predavanje

10.00-17.00 Nikola Tesla u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka SK Izložba

HKD 16.30-17.30 Predavanje

Svjetlana Kolić-Vehovec: Učenje i pamćenje – dar i prokletstvo

GV 10.00-10.30 Proglašenje dobitnika nagrade Nacionalne zaklade za Proglašenje znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH

HKD 17.30-18.30 Predavanje

Bojan Čukić: Biometrija – zaštita ili prijetnja osobnim slobodama?

GV 10.30-11.50 Prezentacije

HKD 18.30-19.30 Predrag Pale: Učenje i poučavanje – poticaji za Predavanje promjene?

Prezentacije radova nagrađenih studenata

GV 13.00-15.00 Piramida obrazovanja – izazovi i pristupi rješenjima Tribina gosti: Zlatan Car, Bojan Čukić, Predrag Pale

HKD 20.00-21.30 Udrga Alarm: Javna izvedba radionice forum kazališta Radionica na temu učenja i poučavanja

GV 15.00-16.00 Velimir Srića: Važnost leadershipa za razvoj Hrvatske Predavanje

Četvrtak 27. travnja 2006. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica

Priča o ravnoteži voditeljice: Barbara Šaina, Đenifer Micoli

Z 12.30-13.30 Predavanje

Kako vidimo predmete? voditeljice: Barbara Šaina, Đenifer Micoli

Z 13.30-14.00 Promatranje Sunca Promatranje

Zaokružimo igru voditeljice: Andrea Švob, Sanja Križ, Sanja Rukavina

Predavanje

Dinko Brautović: SOHO

Ivan Dražić: Marin Getaldić – otac hrvatske matematike Topologija voditeljica: Sintija Tropper

Geometrijska tijela voditeljice: Doris Dumičić, Ivana Grbin, Sanja Rukavina

Radionica

Pošalji mi SMS voditeljica: Anastazija Vlastelić

Z 17.30-18.15 Predavanje

Lidija Pletenac: Geometrija u CAD-modeliranju

Predavanje

Z 18.30-19.15 Dijana Dominis: Potraga za dalekim planetima pomoću Predavanje efekta gravitacijske leće

SK 10.00-17.00 Nikola Tesla u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka Izložba

Z 19.30-20.15 Ivica Ćiković, Gojko Vinčić: Pomračine Sunca u Španjolskoj Predavanje i Turskoj

Z 11.30-12.30 Predavanje

Z 20.30-21.00 Vanesa Ujčić, Alen Ožbolt: Kako smo prvi put izmjerili Predavanje veličinu našeg planeta

Radionica OŠ

Vanesa Ujčić, Alen Ožbolt: Naša zvijezda Sunce

Z 12.30-13.00 Promatranje Sunca Promatranje

Radionica

Ivica Ćiković, Gojko Vinčić: Svjetlosno zagađenje

Z 21.00-22.00 It is full of stars Pričaonica

Petak 28. travnja 2006. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica

Put u kino voditeljice: Karmen Brenčić, Biserka Hibšer, Sanja Rukavina Matematika – put do pobjede voditeljica: Sanja Rukavina

Radionica

Kako uspješno učiti? voditeljice: Marta Lončar, Maja Frencl

Radionica

Strujanje fluida voditeljice: Ana Buchberger, Branka Milotić

Igor Rončević: Zlatni rez

Eksperimentalno određivanje broja PI voditeljica: Barbara Šaina

Predavanje

Zlatni rez voditeljica: Vedrana Mikulić

SK 10.00-17.00 Nikola Tesla u fondu Sveučilišne knjižnice Rijeka Izložba

Metode uspješnog čitanja voditeljice: Barbara Rončević, Ivana Pleše

HKD 17.00-18.00 Saša Ostojić, Nina Pereza: San o besmrtnosti – zašto Predavanje starimo?


... HKD 18.00-19.00 Vladimir Takšić: Emocionalna inteligencija – sve što ste Predavanje željeli znati, a tražili ste na pogrešnom mjestu HKD 19.00-20.00 Sandi Blagonić: Big brother – između trivijalizacije Predavanje i demokratizacije HKD 20.30-22.00 Ljudska inteligencija i ljudske slabosti Sci Cafe gosti: Vladimir Takšić, Sandi Blagonić HKD 22.00-22.30 Zatvaranje Festivala znanosti Druženje

Organizatori: Udruga Zlatni rez Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci i Sveučilište u Rijeci u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Medicinskim fakultetom u Osijeku, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilištem u Splitu. Suorganizatori: Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Udruga za razvoj visokog školstva Universitas i Zavod za školstvo Republike Hrvatske – Podružnica Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), dr. sc. Svjetlana Kolić Vehovec, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac, Vanesa Ujčić. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, KPA Klub podvodnih aktivnosti Kostrena, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, Z Riječka zvjezdarnica, GV Gradska vijećnica

Fz5 hranA i ZdrAvlje 23. – 27. 4. 2007. Ponedjeljak 23. travnja 2007. HKD 11.00-12.00 Svečano otvorenje Festivala znanosti 2007. Protokol

HKD 17.00-18.00 Diana Stolac: Hrana navrh jezika Predavanje

HKD

12.00-13.00 Zdrava prehrana u Dječjem vrtiću Rijeka Prezentacija

HKD 18.00-19.00 Marijan Jurčević: Simbolika hrane Predavanje

HKD 15.00-16.00 Franka Miriam Brückler: Kako podijeliti kolač Predavanje

HKD 19.30-21.00 Hrana koja život znači Sci Cafe gosti: Marijan Jurčević, Aljoša Pužar

HKD 16.00-17.00 Petar Pervan: Fizičar u kuhinji Predavanje

Utorak 24. travnja 2007. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica SŠ

Radionica SŠ

Radionica SŠ

Radionica

46.47

Matematički origami voditelj: Danijel Hribar Zlatni rez voditeljica: Vedrana Mikulić Priča o zraku voditeljice: Branka Milotić, Marta Žuvić-Butorac Priča o strujanju voditeljice: Branka Milotić, Ana Buchberger (Ne)zdrava hrana voditeljice: Diana Stolac, Anastazija Vlastelić Imaš SMS voditeljica: Anastazija Vlastelić Tajne rođendanske kape, voditeljice: Leana Dobša, Ivona Lambaša, Daria Ljubobratović, Ivana Poljančić, Mirjana Štimac, Sanja Rukavina

PMR 10.00-12.00 Prirodoslovni muzej Rijeka (djelatnici Muzeja na Otvorena vrata raspolaganju javnosti za razgovor o različitim aspektima svoga rada) PMR 18.00-19.00 Emin Teskeredžić: Marikultura u Primorsko-goranskoj Predavanje županiji PMR 19.00-20.00 Antonieta Požar-Domac: Utjecaj marikulture na život Predavanje u moru PMR 20.00-20.30 Plavi koktel za sve posjetitelje Druženje PMR 20.30-22.00 Marikultura u Kvarneru – za i protiv Okrugli stol


Srijeda 25. travnja 2007. OŠ

Radionica OŠ

Radionica SŠ

Radionica SŠ

Radionica

Kako tekućina djeluje na tijelo voditeljice: Marijana Butorac, Andrea Švob

PMR 14.00-16.00 Tko je komu hrana? Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković

Zaokružimo igru voditeljice: Sanja Križ, Andrea Švob

Film

Kombinatorika voditeljica: Vedrana Mikulić

HKD 16.00-17.00 Dinko Zorović: Torpedo – i to je Rijeka nekad mogla Predavanje

Topologija voditeljica: Sintija Tropper

HKD 17.00-18.00 Bruno Čalić: Suvremene tehnologije mora i podmorja Predavanje

HKD

15.30-16.00 Dokumentarni film Bernardina Modrića: Prvi torpedo

PMR 10.00-12.00 Budi kustos prirodoslovnog muzeja na jedan dan Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković

HKD 18.00-19.00 Korado Korlević: Svemirska torpeda Predavanje

SK 12.00-17.00 Osječki nobelovci – Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog Otvaranje izložbe

HKD 19.30-21.00 Tehnologije – za i protiv Sci Cafe gosti: Dinko Zorović, Bruno Čalić, Korado Korlević

PMR 12.30-13.30 Živi svijet morskih dubina Audiovizualna projekcija

Četvrtak 26. travnja 2007. OŠ 08.15-12.30 Metode arheološkog istraživanja i Ljekovito bilje na Terenski rad Svetom Križu, voditeljica: Maja Crnić OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica SŠ

Radionica

PMR 12.30-13.30 Živi svijet morskih dubina Audiovizualna projekcija

Pomozite Josephu Kruskalu, voditeljice: Marija Sekulić, Andrea Švab, Sanja Vranić, Sanja Rukavina

SK 13.00-14.30 Staro i novo – kako gledamo i čuvamo baštinu, gosti: Tribina Marina Vicelja Matijašić, Jasna Rotim Malvić, Ervin Dubrović

Kvizomat, voditeljice: Marjana Jadrić, Ingrid Janežić, Andrea Lussini, Anđela Pilipović, Sanja Rukavina

PPM 13.00-15.00 Učenički radovi u okviru edukacijskog projekta Otvaranje izložbe Upoznaj svoj kraj

Eksperimentalno određivanje broja PI voditeljica: Barbara Šaina

PPM 13.00-15.00 Učenički radovi u okviru edukacijskog projekta Prezentacija Upoznaj svoj kraj

Grafovi voditeljica: Vedrana Mikulić

PMR 14.00-16.00 Tko je kome hrana? Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković

SK 10.00-17.00 Osječki nobelovci – Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog Izložba

Z 18.00-19.00 Dinko Brautović: Astronautika u službi otkrivanja Predavanje ekstrasolarnih planeta

PMR 10.00-12.00 Budi kustos prirodoslovnog muzeja na jedan dan Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković

Z 19.00-20.00 Dubravka Kotnik-Karuza: Iz praha u prah Predavanje

Z 11.00-13.00 Promatranje Sunca Promatranje voditelj: Elio Janko

Z 20.00-21.00 Teleskopi Radionica voditelj: Zlatko Ciganj

Z 12.00-20.00 Deset upitnika o Suncu Anketa

Z 21.00-23.00 Promatranje neba Promatranje voditelji: Elio Janko, Zlatko Ciganj, Dinko Brautović

Z 12.00-23.00 Sunce – zvijezda s kojom živimo Radionica voditelji: Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić

Z 21.00-22.00 Svemir općenito Pričaonica

Petak 27. travnja 2007. OŠ

Radionica OŠ

Radionica

Priča o svjetlosti voditeljice: Đenifer Micoli, Barbara Šaina

10.00-17.00 Osječki nobelovci – Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog SK Izložba

Priča o ravnoteži voditeljice: Đenifer Micoli, Barbara Šaina

GV 12.00-12.30 Poštanska marka s likom Andrije Mohorovičića Predstavljanje

PMR 10.00-12.00 Budi kustos prirodoslovnog muzeja na jedan dan Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković

GV 12.30-13.00 Filatelistička izložba: Potresi, autor Peter Suhadolc Otvaranje izložbe


... PMR 12.30-13.30 Živi svijet morskih dubina Audiovizualna projekcija PMR 14.00-16.00 Tko je kome hrana? Radionica voditeljice: Željka Modrić, Buga Berković HKD 16.00-17.00 Marijan Herak, Mirko Orlić: Andrija Mohorovičić – od Predavanje Voloskog do Mjeseca HKD 17.00-18.00 Alen Ružić: Zašto (ne) treba držati dijetu Predavanje

18.00-19.00 Donatella Verbanac: Mediteranska hrana – zlatni rez Predavanje današnje prehrane

HKD

HKD 19.30-21.00 Dijeta – za i protiv SciCafe gosti: Alen Ružić, Donatella Verbanac

Organizatori: Udruga Zlatni rez Rijeka, Filozofski fakultet u Rijec i Sveučilište u Rijeci u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilištem u Splitu. Suorganizatori: Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Udruga za razvoj visokog školstva Universitas, Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka i Sveučilišna knjižnica Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina (predsjednica), dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, PPM Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, Z Riječka zvjezdarnica, GV Gradska vijećnica

HKD 21.00-21.30 Zatvaranje Festivala znanosti Druženje

Fz6 Voda 21. – 25. 4. 2008. Ponedjeljak 21. travnja 2008. HKD 12.00-13.00 Svečano otvorenje Festivala znanosti 2008. Protokol HKD 13.00-14.00 Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2006. godine George Predavanje Smoot: The History and Fate of the Universe

15.00-16.00 Franka Miriam Brückler: Aritmetika i geometrija vode Predavanje HKD

16.00-17.00 Zlatko Vučić: Fizika snježnih kristala: Snježne pahuljice – Predavanje ljepota; simetrija; kompleksnost HKD

HKD 17.00-17.15 Projekcija

Kratki filmovi studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci nastalih u multimedijalnoj radionici na temu Voda

HKD 17.15-18.15 Predavanje

Petar Suhadolc: Moć vode

HKD 18.15-19.15 Predavanje

Korado Korlević: Voda u svemiru

HKD

ZnaK

19.30-21.00 U znaku nobelovca gost: George Smoot

Utorak 22. travnja 2008. PMR 09.00-10.00 Dokumentarni film Hrvatsko podmorje Projekcija

VV 11.30-12.30 Radionica

Navigacijski sustav broda i izračunavanje točne pozicije broda, voditelj: Dinko Zorović (za učenike 14 – 18 godina)

PMR 11.00-12.00 Projekcija umjetničko-znanstvenih kratkih filmova o Projekcija podmorju Jeana Painlevea (snimanih između 1920. i 1970.) Prikazivanje kratkoga filma o ulozi kina i akvarija u zaštiti podmorskoga života

VV 12.30-13.30 Radionica

Spašavanje i traganje: Osnovni čvorovi voditelji: Leon Vučina, Vladimir Car, Marijan Burić (za učenike 14 – 18 godina)

PPM 13.00 Predavanje

Margita Cvijetinović Starac: Simbolika vode Ranko Starac: Krstionice i krsni zdenci na Kvarneru – značenje vode u ranokršćanskom razdoblju

VV 13.30-14.30 Projekcija Radionica

Projekcija i prikaz uz stručni komentar materijala sakupljenoga autonomnim ronjenjem te određivanje sakupljenih vrsta po grupama pomoću determinacijskih listova

VV 15.00 Projekcija Predavanje

Pristajanje m/b Vila Velebita II na Gat Karoline Riječke Gordan Papeš, Igor Kegalj: Školovani pomorac danas

12.00-15.00 Prepoznavanje dupina, Plavi svijet – Institut za Radionica istraživanjei zaštitu mora (za djecu 8 – 12 godina) PMR

VV

09.00

Isplovljavanje m/b Vila Velebita II s Gata Karoline Riječke

09.30-10.30 Čedomir Benac, Marcelo Kovačić, Marin Kirinčić, Milvana Predavanje Arko-Pijevac: Ekosustav Riječkoga zaljeva VV

VV 11.00-11.30 Radionica

48.49

Metodika istraživanja bentoskih biocenoza uz korištenje autonomne ronilačke opreme, voditelji: Buga Berković, Marin Kirinčić, Marcelo Kovačić, Milvana Arko-Pijevac (za učenike 14 – 18 godina)


... Ante Žuljević: Alohtone alge hrvatskoga podmorja Jakov Dulčić: Nove „egzotične” vrste riba u Jadranu Damir Zec: Postupci i oprema pri iznenadnim onečišćenjima mora

VV 17.00-18.00 Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora: Predavanje Jadranski projekt „Dupin” VV 18.00-19.00 Mićo Tatalović: Uloga kina i akvarija u zaštiti Projekcija podmorskoga života uz projekciju umjetničkoPredavanje znanstvenih filmova o podmorju Jeana Painlevea (snimanih između 1920. i 1970. godine) VV 19.00-21.00 Milvana Arko-Pijevac: Zaštićeno podmorje Predavanja Primorsko-goranske županije Vedran Nikolić: Predstavljanje internetske stranice o zakonom zaštićenim morskim svojtama u Hrvatskoj

VV

ZnaK

21.00-22.00 Zaštita morskoga područja cresko-lošinjskoga arhipelaga, sudionici: Jakov Dulčić, Marcelo Kovačić, Ante Žuljević, Draško Holcer, Peter Mackelworth

VV 22.00-24.00 Koktel iznenađenja i glazba Druženje

Srijeda 23. travnja 2008. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Predstava SŠ

Radionica SŠ

Radionica 11.00 Dodjela nagrade GV

Kakvu vezu imaju kap vode i zrno kukuruza? Priča o snazi vode, voditeljice: Bojana Matešin, Jasna Arrigoni

GV 12.00 Otvorenje izložbe

Znanost u svakodnevici – fizika oko nas

Matematički origami voditelj: Danijel Hribar

SK 13.00-3.45 Radionica pretraživanja

GreenFile – baza podataka o ekologiji voditeljice: Lea Lazzarich, Branka Pemper (otvoreno za građanstvo)

Zaokružimo igru voditeljica: Andrea Švob Gostovanje iz Ujedinjenoga Kraljevstva: Techniquest, edukacijski centar za znanost iz Cardiffa: Otkačena predstava o vodi (osiguran prijevod) Kombinatorika voditeljica: Vedrana Mikulić Topologija voditeljica: Sintija Tropper Dodjela nagrade najuspješnijem sudioniku natjecanja Društva matematičara i fizičara Fizika kroz slike i riječi i predstavljanje nagrađenoga rada na temu Voda

GV 11.30 Znanost u svakodnevici – fizika oko nas Predstavljanje knjige

SK 14.00-14.45 GreenFile – baza podataka o ekologiji Radionica voditeljice: Lea Lazzarich, Branka Pemper pretraživanja (otvoreno za građanstvo) HKD 16.00-17.00 Maja Abram: Što se krije u kapi vode? Predavanje HKD 17.00-17.15 Projekcija

Kratki filmovi studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci nastalih u multimedijalnoj radionici na temu Voda

HKD 17.15-18.15 Predavanje

Brankica Mijandrušić-Sinčić: Koliko vode treba za zdravlje?

HKD 18.15-19.15 Predavanje

Zdravko Špirić: Voda za život

HKD

ZnaK

19.30-21.00 Voda i čovjek, gosti: Maja Abram, Brankica Mijandrušić-Sinčić, Zdravko Špirić

Četvrtak 24. travnja 2008. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Predstava

Zlatni rez voditeljica: Vedrana Mikulić

Z 11.00-11.30 Predavanje

Pomozite Josephu Kruskalu!, voditeljice: Marija Sekulić, Andrea Švab, Sanja Vranić, Sanja Rukavina

Z 12.00-13.00 Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić Ožbolt: Izradimo vlastiti Predavanje i Sunčev sustav radionica za OŠ

Priča o zraku voditeljice: Marta Žuvić-Butorac, Branka Milotić Strujanje zraka i vode voditeljice: Branka Milotić, Tatjana Pranjić-Petrović Gostovanje iz Ujedinjenoga Kraljevstva: Techniquest, edukacijski centar za znanost iz Cardiffa: Otkačena predstava o vodi (osiguran prijevod)

Z 11.00-13.00 Promatranje Sunca Promatranje

Z 17.00-17.45 Predavanje

Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić Ožbolt: Naša zvijezda Sunce

Alen Ožbolt: Utjecaj vode na život na Zemlji

Z 18.00-18.30 Alen Ožbolt, Vanesa Ujčić Ožbolt: Crveni planet Predavanje Z 18.30-19.00 Dinko Brautović: Potraga za vodom na Marsu Predavanje Z 19.00-19.45 Predrag Dominis Prester: Kvantna gravitacija ili što Predavanje znamo o prostor-vremenu


... Z 20.00-20.45 Boran Berčić: Zašto je svemir takav kakav jest? Predavanje

Z

ZnaK

21.00-22.00 Svemir i mi gosti: Predrag Dominis Prester, Boran Berčić

Petak 25. travnja 2008. OŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica SŠ

Radionica

Priča o ravnoteži voditeljice: Ana Božanić, Branka Milotić

ZnaK

Vidimo li svjetlost? voditeljice: Ivana Jelovica-Badovinac, Branka Milotić

HKD 21.00 Dodjela nagrade

Upoznaj svijet vode voditelji: Tanja Kalčić, Mirna Linardić, Nikša Nenadić, Andrea Perhat, Marko Rukavina, Joško Trošelj Grafovi voditeljica: Vedrana Mikulić

12.00-13.00 Urbane vode – utočište za bioraznolikost? Tribina gost: Slaven Ključanin SK

HKD 15.00-16.00 Ana Alebić: O prvim analizama pitke vode u Rijeci Predavanje HKD 16.00-17.00 Diana Stolac: H2O i O-HO-HO Predavanje HKD 17.00-17.15 Projekcija

Kratki filmovi studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci nastalih u multimedijalnoj radionici na temu Voda

HKD

17.15-18.15 Predavanje

Nevenka Ožanić: Voda – izvor života

HKD 18.15-19.15 Predavanje

Nikola Stražičić: Šetnja po riječkim izvorima i vodotocima

HKD

19.30-21.00 Voda i grad gosti: Slaven Ključanin, Nevenka Ožanić, Nikola Stražičić Dodjela nagrade za najbolji kratki film među filmovima nastalim u multimedijalnoj radionici studenata Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci na temu Voda

HKD 21.30-22.00 Zatvaranje festivala znanosti Protokol

Organizatori: Udruga Zlatni rez Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci i Sveučilište u Rijeci u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zadru. Suorganizatori: Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas i Sveučilišna knjižnica Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić, Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina (predsjednica), dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, PPM Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, Z Riječka zvjezdarnica, GV Gradska vijećnica, VV m/b Vila Velebita II Pomorske škole Bakar

Fz7 EvoLUcija 20. – 24. 4. 2009. Ponedjeljak 20. travnja 2009. HKD 11.00-11.30 Protokol

Svečano otvorenje Festivala znanosti 2009.

HKD 18.00-19.00 Elvio Baccarini: Evolucija, genetske tehnologije i Predavanje prerastanje prirodnih ljudskih limita

HKD 11.30-12.00 Učenici Salezijanske klasične gimnazije: Božja čestica Scensko uprizorenje

HKD 19.00-20.00 Snježana Prijić-Samaržija: Seksualna (r)evolucija Predavanje

HKD 12.00-12.30 ART CODE – evolucija umjetničkoga djela Otvorenje izložbe likovni ZUM-laboratorij Društva „Naša djeca” Matulji

ZnaK

HKD

20.30-22.00 Evolucija i filozofija sudionici: Elvio Baccarini, Snježana Prijić-Samaržija

HKD 17.00-18.00 Silvana Vranić: O dvama čakavskim ekavskim Predavanje poddijalektima na području grada Rijeke

Utorak 21. travnja 2009. VV 9.00 Isplovljavanje

50.51

Isplovljavanje m/b Vila Velebita II s Gata Karoline Riječke

VV 10.00-11.00 Metodika istraživanja podmorja primjenom robotike Radionica voditelj: Matko Barišić


... VV 11.30-12.30 Radionica

Navigacijski sustav broda i izračunavanje točne pozicije broda, voditelj: Gordan Papeš

VV 12.30-13.30 Radionica

Globalni pomorski sustav: Kako izbjeći pogibelji i osigurati sigurnost broda, voditelj: Leon Vučina

13.30-14.30 Projekcija Radionica

Stručni komentar životnih zajednica morskoga dna snimljenih robot-ronilicom, određivanje sakupljenih vrsta algi po grupama pomoću determinacijskih listova voditelj: Milvana Arko-Pijevac

15.00 Pristajanje

Pristajanje m/b Vila Velebita II na Gat Karoline Riječke

VV

VV

09.00-10.00 Kako je postao život Projekcija filma PMR

10.30-11.30 Projekcija filma PMR

Život na Zemlji

12.00-14.00 Fosili Radionica voditeljica Željka Modrić PMR

APU 12.00-13.00 Zadnja karika? – izložba radova s motivima ljudskoga Otvorenje izložbe tijela studenata Akademije primijenjenih umjetnosti na temu evolucije PMR 14.30-16.00 SCINEMA – putujući festival znanstvenoga filma Prezentacija HKD 17.00-18.00 Bojan Žagrović: Proteini – igračke u rukama evolucije Predavanje HKD 18.00-19.00 Tomislav Domazet Lošo: Metoda genomske Predavanje filostratigrafije i njezino značenje za evoluciju HKD 19.00-20.00 Steve Jones: Darwin's Island Predavanje HKD

ZnaK

20.30-21.30 Evolucija i porijeklo čovjeka, sudionici: Steve Jones, Tomislav Domazet Lošo, Bojan Žagrović, Petar Tomašić

HKD 21.30-24.00 Druženje uz koktel iznenađenja i glazbu Pričaonica

Srijeda 22. travnja 2009. OŠ

Radionica OŠ

Radionica

Sudoku i matematika voditeljice: Ana Barić, Doris Dumičić

K 14.00-15.00 Matematički origami i hokus–pokus fizika! Znanost na ulici izvođači: Danijel Hribar, Dorotea Luzina, Ivana Poljančić

Zlatni rez voditeljica: Vedrana Mikulić

GV 14.00-15.00 Bojan Crnković: Genetski algoritmi Predavanje

GV 10.00-11.00 Pokusi na životinjama su / nisu opravdani, debatiraju Debata učenici OŠ Andrije Mohorovičića iz Matulja i OŠ Podmurvice iz Rijeke, voditeljice: Jadranka Jovanović, Diana Negovetić, Nada Kegalj

HKD 16.30-17.00 Učenici Salezijanske klasične gimnazije: Božja čestica Scensko uprizorenje HKD 17.00-18.00 Vedrana Mikulić: Zlatni rez Predavanje

K 11.00-12.00 Hokus–pokus fizika! Znanost na ulici izvođači: Sanjin Gotić, Ivana Poljančić, Rajka Jurdana-Šepić

HKD 18.00-19.00 Ivica Aviani: Tajna lotosova cvijeta Predavanje

GV 11.30-12.00 Nataša Erceg: Zeemanov efekt – metodičko oblikovanje Predavanje eksperimenta

HKD 19.00-20.00 Korado Korlević: Život u svemiru Predavanje

GV 12.30-14.00 Prezentacija nagrađenih radova natjecanja DMF-a iz Dodjela nagrada matematike i fizike

ZnaK

HKD

20.30-22.00 Evolucija tehnologija sudionici: Korado Korlević, Ivica Aviani

Četvrtak 23. travnja 2009. SK 10.00-11.00 Evolucija – znam što je! Radionica voditeljice: Lea Lazzarich, Branka Pemper pretraživanja

Z 11.00-12.00 Alen Ožbolt i Vanesa Ujčić Ožbolt: Evolucija: doba Predavanje dinosaura Z 11.00-12.00 Alen Ožbolt i Vanesa Ujčić Ožbolt: Evolucija: izumiranje Predavanje dinosaura

11.00-12.00 Evolucija – znam što je! Radionica voditeljice: Lea Lazzarich, Branka Pemper pretraživanja

Z 18.00-22 00 Projekcija noćnoga neba u planetariju Projekcija

Z 11.00-14.00 Sunce Promatranje

Z 18.00-19.00 Vladis Vujnović: Evolucija zvijezda i galaktika Predavanje

Z 11.00-12.00 Alen Ožbolt i Vanesa Ujčić Ožbolt: Evolucija: život u Predavanje paleozoiku

Z 19.00-20.00 Roman Brajša: Evolucija Sunca Predavanje

SK


... Z 20.30-21.00 Arnold Benz, Samuel Vollenweider: Baca li Bog kockice? Predstavljanje knjige

Z 21.00-21.30 Učenici Salezijanske klasične gimnazije: Božja čestica Scensko uprizorenje

20.30-23.00 Noćno nebo Promatranje

Z

Z

21.30-22.30 Dinko Brautović: Mogućnost života na drugim planetima Predavanje

Petak 24. travnja 2009. SŠ

Radionica SŠ

Radionica OŠ

Radionica OŠ

Radionica

Kombinatorika voditeljica: Vedrana Mikulić Grafovi voditeljica: Vedrana Mikulić O površini tekućine voditeljice: Nataša Erceg, Tatjana Pranjić-Petrović Priča o ravnoteži voditeljice: Ana Božanić, Doris Šegota

PPMI 10.00-11.00 Evolucija računala, vođeni obilazak muzejom informatike Razgled muzeja PPMI 11.30-12.30 Razgled muzeja

Evolucija računala, vođeni obilazak muzejom informatike

17.00-18.00 Robert Vianello: Računalom do novih superkiselina Predavanje HKD

HKD 18.00-19.00 Selma Supek: Što to mozak radi? Predavanje

Organizator: Udruga Zlatni rez Rijeka u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zadru. Suorganizatori: Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas i Sveučilišna knjižnica Rijeka. U Festival uključeni: Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, muzej informatike PEEK & POKE. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, APU Akademija primjenjenih umjetnosti, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, Z Riječka zvjezdarnica, GV Gradska vijećnica, VV m/b Vila Velebita II Pomorske škole Bakar, PPMI Peek & Poke muzej informatike, K Infoštand Festivala znanosti, Korzo

HKD 19.00-20.00 Saša Ostojić: (r)evolucija. mrak. znanost. istina? Predavanje HKD 20.30-21.30 Zatvaranje festivala znanosti Protokol

Fz8 ZEMlJA 19. – 23. 4. 2010. Ponedjeljak 19. travnja 2010. GJK

10.00-13.00 Ekonakit, studentski radovi Izložba nakita voditelj: Nenad Roban

HKD 18.00-19.00 Petar Simonetti: Prostor do kojeg dopire pravo Predavanje

GJK 10.00-13.00 Planetotipia, studentski radovi Izložba fotografija voditelj: Fedor Vučemilović

HKD 19.00-20.00 Jasna Čapo Žmegač: Dom, zemlja, nacija: pripadnost u Predavanje suvremenom svijetu

HKD 11.00-11.30 Protokol

HKD 20.00-21.00 Vjekoslava Jurdana: „Moja zemja” Drage Gervaisa Predavanje

Otvorenje Festivala znanosti

HKD 11.30-12.00 Put u središte Zemlje, likovni ZUM–laboratorij Društva Otvorenje izložbe „Naša djeca” Matulji, voditeljica: Eni Šebalj HKD 11.30-12.00 Život u divljini, umjetničke fotografije Otvorenje izložbe

52.53

HKD

ZnaK

21.15-22.15

Obećana zemlja, sudionici: Petar Simonetti, Jasna Čapo Žmegač, Vjekoslava Jurdana


Utorak 20. travnja 2010. PMR 8.00-10.00 Promatranje Radionica

Birdwatching u Parku Vladimira Nazora, Udruga Animalia voditelj: Andrej Radalj

9.00-10.00 Studentska radionica

Turistički raj Maldiva – zemlja koja nestaje voditeljice: Andreja Hercezi, Maja Mamula

HE

K 10.00-12.00 Koncert za čaše i fizičare Znanost na ulici izvođači: Ivana Podgajac, Nevija Brstilo, Branka Milotić PMR 10.00-12.00 Zapisano u Zemlji Radionica voditeljica: Željka Modrić

10.00-11.00 Sanja Puljar D'Alessio: Kreiranje simboličkih društvenih Predavanje prostora u matrici spornih teritorija: Mostar GV

11.00-12.00 Sarah Czerny: Dividing the Earth – Maps and Neighbours Predavanje GV

12.00-13.00 Nikola Petković: Kornjača i Ahilej, Parsifal i Border Brujo Predavanje GV

12.00-14.00 Uravnotežena fizika Znanost na ulici izvođači: Ivana Podgajac, Nevija Brstilo, Branka Milotić K

FMTU 14.00-15.00 Zvonimira Šverko Grdić: Klimatske promjene – izazovi Predavanje turizma budućnosti PMR 14.30-15.30 Plavi planet Projekcija filma voditelj: Borut Kružić PMR 16.00-17.30 Život na Zemlji Radionica voditelj: Borut Kružić HKD 17.00-18.00 Davorka Herak, Marijan Herak: Seizmologija u Hrvatskoj Predavanje sto godina nakon otkrića Mohorovičićeva diskontinuiteta HKD 18.00-19.00 Čedomir Benac: Mediteran i Jadran – to nemirno Predavanje područje HKD 19.00-20.00 Boštjan Surina, Željka Modrić: Mediteran – vruća točka Predavanje biološke raznolikosti HKD 20.00-21.00 Korado Korlević: Geofizika Zemlje, Istre i Kvarnera – Predavanje prošlih 650 i budućih 250 milijuna godina HKD

21.15-22.15

ZnaK

Što nam Zemlja poručuje? sudionici: Davorka Herak, Marijan Herak, Čedomir Benac, Boštjan Surina, Korado Korlević

PMR 12.00-14.00 Invazivne alge Radionica voditeljica: Milvana Arko-Pijevac

Srijeda 21. travnja 2010. GV 10.00-11.00 Zemlju (ne)ugrožava tehnologija Debatiraju učenici OŠ Debata Vežica, Rijeka i OŠ Sveti Matej, Viškovo; voditeljice: Orjena Stefani-Marečić, Jasna Pipinić; modertorica: Nada Kegalj

10.00-12.00 Zrak je jak Znanost na ulici izvođači: Ivna Kavre, Vedrana Novokmet, Ivana Poljančić K

11.00-12.00 Vladimir Car, Danilo Travalja, Gordan Papeš: Predavanje Terra est stella PŠB

11.15-12.15 Predavanje GV

Marijana Butorac: Aristotel, Eratosten, Aristarh – tajna sjene i geometrija

12.00-14.00 Abrakadabra, izvođači: Ivna Kavre, Vedrana Novokmet, Znanost na ulici Rajka Jurdana-Šepić K

12.00-19.00 Odredište: Zemlja, tematski studentski radovi Izložba crteža voditeljica: Marina Banić Zrinšćak ACR

12.30-14.00 Prezentacija nagrađenih radova natjecanja DMF-a iz Dodjela nagrada matematike i fizike GV

14.00-15.00 Ivana Poljančić: Mali Einsteini Predavanje GV

HKD 18.00-19.00 Koraljka Vahtar-Jurković: Gradski perivoji kao dio urbane Predavanje kulture HKD 19.00-20.00 Damjan Kobal: Zašto je matematika nepotrebna? Predavanje HKD 20.00-21.00 Amir Muzur: Zemlje, znanje, obrazovanje Predavanje PPM 20.00-21.00 Po svjetskim morima – naše pomorske ekspedicije u Otvorenje izložbe nepoznate i neistražene krajeve Zemlje HKD

ZnaK

21.15-22.15

Obećana zemlja znanja sudionici: Damjan Kobal, Amir Muzur

ACR 20.00-21.00 Alen Ožbolt: Kad Zemlja zadrhti: potresi i vulkani Predavanje ACR 21.00-23.00 Šetnja nebom, voditelji: Zlatko Ciganj, Dinko Brautović Promatranje teleskopom ACR 21.00-21.30 Vanesa Ujčić Ožbolt: Izmjerimo Zemlju Igrokaz ACR 21.30-22.10 Pogled na planete Film u planetariju

Četvrtak 22. travnja 2010. SK 10.00-12.00 Zemlja... je okrugla Radionice voditeljice: Lea Lazzarich, Evgenija Arh pretraživanja

GV 10.00-11.00 Razvoj prirodoznanstvene pismenosti aktivnim Predstavljanje učenjem, Udruga Zlatni rez knjige


... GV 11.00-11.30 Predstavljanje CD-a

Baltazar – znanstvenopopularne radijske emisije iz prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez i HR – Radio Rijeka

SK 13.00-15.00 Zemlja – pretražujem ju Radionice voditeljice: Lea Lazzarich, Branka Pemper pretraživanja

ACR 11.00-14 00 Naša zvijezda Sunce, voditelj: Zlatko Ciganj Promatranje teleskopom

ACR 18.00-19.00 Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt: Sva Zemljina gibanja Predavanje

ACR 11.00-11.45 Šetnja među planetima Sunčeva sustava Predavanje voditelji: Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt Radionica

ACR 19.00-20.00 Vladis Vujnović: Opasnosti koje Zemlji prijete iz svemira Predavanje

12.00-13.30 Je li učenje mučenje? Tribina sudionici: Margita Pavleković, Mladenka Tkalčić, Petar Bezinović; moderatorica: Jasminka Ledić GV

ACR 12.00-12.45 Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt: Treći kamenčić od Predavanje Sunca ACR

12.30-13.10 Film u planetariju

Pogled na planete

ACR 13.00-13.45 Predavanje

Alen Ožbolt: Ledena doba na Zemlji

APU 13.00-14.00 Planet Video, studentski radovi Videoprojekcija voditelj: Dalibor Martinis

ACR 20.00-21.00 Alen Ožbolt, Dinko Brautović: Zemlja i Mars: vodeni i Predavanje pustinjski planet ACR 21.00-22.00 Zvjezdane staze i filozofija, sudionici: Boran Berčić, Rajka Predstavljanje Jurdana-Šepić; moderatori: Nikola Petković, Ognjen Strpić knjige ACR 21.00-24.00 Šetnja nebom Promatranje voditelji: Zlatko Ciganj, Dinko Brautović, Sandro Vorić teleskopom ACR 21.30-22.10 Vodič noćnim nebom: Proljeće Prezentacija voditelji: Elio Janko, Ivica Ćiković u planetariju ACR 22.00-23.00 Putokazi za Mjesec, nastupaju „Putokazi” Performans

Petak 23. travnja 2010. SK 11.00-12.00 Znanost u čarobnoj svjetiljci (ili postani informacijski Radionica specijalist za jedan dan), voditeljice: Lea Lazazrich, pretraživanja Evgenija Arh, Branka Pemper

12.00-14.00 Ranko Starac: Tajne skrivene u zemlji Predavanje

PPM

14.00-16.00 Upoznavanje s arheološkom baštinom Radionica voditelj: Ranko Starac PPM

HKD 18.00-19.00 Lovorka Perić-Hassler: Računalna kemija: simulacija Predavanje života HKD 19.00-20.00 Selma Supek: Što to mozak radi? Predavanje HKD 20.00-21.00 Goran Sušić: (Ne)održivi razvoj ili održivi uzmak? Predavanje HKD 21.30-22.00 Zatvaranje Festivala znanosti Protokol

54.55

Organizator: Udruga Zlatni rez Rijeka u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem u Zadru. Suorganizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas i Sveučilišna knjižnica Rijeka. U Festival uključeni: Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci, Astronomski centar Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, mr. sc. Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, PPM Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, GJK Galerija Juraj Klović, APU Akademija primjenjenih umjetnosti, FMTU Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, HE Kongresna dvorana hotela Excelsior Lovran, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, ACR Astronomski centar Rijeka, GV Gradska vijećnica, K Infoštand Festivala znanosti, Korzo


Fz9 SvjeTLOst 11. – 25. 4. 2011. Ponedjeljak 11. travnja 2011. PPM 9.00-16.00 Izložba

Tamara Mataija: I bi svjetlo

FF 9.00-18.00 Sajam knjiga

Kultivator – izložbeno-prodajni sajam hrvatske znanstvene knjige 11. – 15. travnja 2011.

10.00-11.00 Marko Lukić: Upotreba laserske svjetlosti u Predavanje Klinici Svjetlost MF

GV 14.30-15.00 Baltazar 2011 – znanstvenopopularne radijske emisije iz Predstavljanje prirodoslovlja i matematike, Udruga Zlatni rez i CD-a HR – Radio Rijeka GV 17.00-18.00 Svjetlost Kilimandžara Prezentacija voditelji: Zoran Nebić, Vitomir Maričić, Sandro Erceg GV

18.00-19.00 Kilimandžaro – projekt – osvajanje – avantura sudionici: članovi ekspedicije riječkoga Sveučilišta Kilimandžaro 2010.

MF

19.00-20.00 Eduard Pavlović: Hod prema svjetlosti kroz 9 crteža/slika Predavanje suautorica: art–terapeutkinja Paula Jovanović

ZnaK

GV 11.00-12.00 Otvorenje Festivala znanosti 2011. Protokol

SK 13.00-14.00 Goran Petercol: Radovi sa svjetlom Predavanje

GV 12.30-14.30 Zašto ne koristimo PISA–pokazatelje kao ekonomski Tribina razvijene zemlje?, uvodničar: Goran Sirovatka, ravnatelj Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja moderatorica: Jasminka Ledić

RIBOOK 19.00-21.00 Vizualna kultura i identitet, sudionici: Tomislav Pletenac, Tribina Kultivator Senka Božić, Aneta Mudronja, Mario Vrbančić

Utorak 12. travnja 2011. PMR 9.00-11.00 Radionica

Kako životinje vide? voditeljice: Željka Modrić Surina, Milvana Arko-Pijevac

Film

PMR 11.30-13.30 Radionica

Optičke varke voditeljice: Željka Modrić Surina, Milvana Arko-Pijevac

HKD 20.00-21.00 Korado Korlević: Svemirska klima – sva lica svjetlosti Predavanje

HKD

19.30-20.00 Ciril Mlinar: UV–svjetlost u podvodnom videu

PMR 14.00-15.00 U dubini Projekcija filma voditelj: Borut Kružić

HKD 21.00-21.30 Čarolija svjetlosti – likovni radovi ZUM-laboratorija Izložba društva „Naša djeca” Matulji, voditeljica: Eni Šebalj

PMR 15.00-16.00 Ljudski vid Projekcija filma voditelj: Borut Kružić

ZnaK

RSP 12.00-13.00 Aura, studentski radovi Izložba nakita mentor: Nenad Roban

ACR 20.30-21.15 Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt: Yuri Gagarin – pedeseta Predavanje godišnjica prvoga leta u svemir

RSP 12.00-13.00 Divina, studentski radovi Izložba crteža mentorica: Marina Banić Zrinšćak

ACR 21.00-23.00 Šetnja po nebu Promatranje teleskopom

HKD 17.30-18.30 Predavanje

RIBOOK 19.00-21.00 Identitet i granica Tribina Kultivator sudjeluju: Nikola Petković, Srećko Horvat, Iva Žurić

Maja Abram: Živo svjetlo

HKD

21.00-22.30 Svjetlost i život sudjeluju: Tomi Trilar, Maja Abram, Korado Korlević

HKD 18.30-19.30 Tomi Trilar: Utjecaj svjetlosnoga zagađenja na Predavanje bioraznolikost

Srijeda 13. travnja 2011. TF 9.00-11.00 Radionica

Svjetlost u službi znanosti voditelji: David Blažević, Saša Zelenika

OM 10.00-11.30 Kombinatorne igre Radionica voditeljice: Mia Černivec, Sanja Rukavina

10.00-10.30 Škole za škole – OŠ Brajda: Mozaik svjetlosti i zvuka Prezentacija voditeljice: Emilija Cuculić, Tatjana Krpan-Mofardin, Maja Kovačević SK

SK 10.30-11.00 Škole za škole – Prirodoslovna i grafička škola: Radionica Prepoznavanje sastava namirnica bojama Prezentacija voditeljice: Irena Sabo, Marina Pavlić, Biserka Knežević SK 11.00-12.00 Škole za škole – Tehnička škola za strojarstvo i Prezentacija brodogradnju: Hrvatski izumitelji – The Best Of vol. 1 voditeljice: Marta Lončarević, Smiljka Lerga SK 12.00-12.30 Škole za škole – Tehnička škola za strojarstvo i Prezentacija brodogradnju: Teslamanija voditeljice: Marta Lončarević, Smiljka Lerga


... SK 12.30-13.00 Škole za škole – Srednja škola Andrije Ljudevita Prezentacija Adamića: Svjetlost – alternativni izvor energije voditelj: Mladen Kojanec

13.00-14.30 Vladimir Gudac: Svjetlo Predavanje SK

14.30-15.30 Gordan Papeš, Niko Cvjetković: Svjetionici – putokazi Predavanje u mraku SK

10.00-11.00 Električna je energija iz obnovljivih izvora bolja od Debata nuklearne energije. Debatiraju učenici OŠ Trsat i OŠ Kraljevica, voditeljice: Vesna Ban, Dora Karmelić, Jadranka Perković Sušanj; moderatorica: Nada Kegalj GV

11.00-12.00 Slobodan Milošević: Svjetlost, laseri i plazma Predavanje GV

12.30-13.30 Predstavljanje GV

Nagrađeni radovi natjecanja Društva matematičara i fizičara Rijeka i dodjela nagrada

14.00-15.00 Ivan Dražić: Marin Getaldić – otac hrvatske matematike Predavanje GV

13.15-14.00 Predavanje SŠ

Anja Petaros: Rasvijetliti mračnu stranu egzistencije – tko su i što su zapravo mumije i vampiri?

PPM 13.00-14.30 Ranko Starac: Od svjetla Sola do Kristova svjetla Predavanje HKD 18.00-19.00 Nazif Demoli: Hologram – uhvaćena svjetlost Predavanje HKD 19.00-20.00 Dražen Domijan, Mladenka Tkalčić: Boje – prozor u svijet Predavanje čovjekova doživljavanja svjetlosti HKD 20.00-21.00 Marina Vicelja Matijašić: I bi svjetlost – simbolika Predavanje svjetlosti u likovnim umjetnostima HKD

ZnaK

21.00-22.00 Igre svjetlosti, sudjeluju: Nazif Demoli, Mladenka Tkalčić, Dražen Domijan, Marina Vicelja Matijašić

ACR 18.30-19.15 Ana Alebić-Juretić: Svjetlost i onečišćenje atmosfere Predavanje ACR 20.30-21.15 Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt: Zvjezdana svjetlost Predavanje ACR 21.00-23.00 Šetnja po nebu Promatranje teleskopom ACR 21.30-22.10 Dva mala komada stakla Film/planetarij

Četvrtak 14. travnja 2011. SŠ

Predavanje

Gordan Papeš, Niko Cvjetković: Svjetionici – putokazi u mraku

9.00-10.00 Radionica pretraživanja za učenike OŠ: BOJE – izrada 10.00-11.00 postera, voditeljica: Evgenia Arh Radionica SK

12.00-13.00 Radionica pretraživanja za nastavnike: Znanost u Radionica čarobnoj svjetiljci (ili postani informacijski specijalist za jedan dan), voditeljice: Evgenia Arh, Branka Pemper SK

14.00-15.00 Radionica pretraživanja za učenike SŠ: Svjetla u prirodi 15.00-16.00 – radionice pretraživanja dostupnih baza podataka Radionica voditeljica: Branka Pemper SK

10.00-11.30 Kombinatorne igre Radionica voditeljice: Mia Černivec, Sanja Rukavina OM

12.00-13.30 Matematikom pomozite pandama 14.00-15.30 voditeljice: Marina Šimac, Nina Mavrović Radionica OM

11.00-14.00 Sunce Promatranje teleskopom ACR

ACR 11.00-11.45 Vanesa Ujčić Ožbolt: Naša zvijezda Sunce Predavanje ACR 12.00-12.45 Vanesa Ujčić Ožbolt: Igra svjetlosti i tame – pomrčine Predavanje ACR 12.30-13.00 Safari Sunčevim sustavom Prezentacija/Planetarij

56.57

ACR 13.00-13.45 Predavanje

Dinko Brautović: Potraga za ekstrasolarnim planetima

ACR 18.00-18.45 Hrvoje Grofelnik: Ekološki otisak žarulje od 100 W Predavanje ACR 19.00-19.45 Dijana Dominis Prester: Razotkrivanje nevidljive Predavanje svjetlosti teleskopima MAGIC ACR 20.00-20.45 Gojko Vinčić: Ekološka rasvjeta i noć Predavanje ACR 21.00-21.45 Zlatko Ciganj: Kako radi teleskop? Prezentacija ACR 21.00-24.00 Šetnja po nebu Promatranje teleskopom ACR 21.00-24.00 I ti možeš postati nebeski tragač Promatranje/prezentacija ACR 21.30-22.10 Dva mala komada stakla Film/Planetarij MF 14.30-15.30 Tihana Lenac Roviš: Projekt CAPRI2010: Osvijetlimo Predavanje proteine! MF 15.00-16.00 Bojan Polić: Projekt TransMedRi: Nova svjetlost u Predavanje riječkoj medicini

17.00-18.00 Đuro Drobac: Galileo – svjetlo novoga doba Predavanje HKD

HKD 18.00-19.00 Tomislav Petković: Boškovićevi pogledi na konačne Predavanje sastojke materije u fizici (povodom 300. godina rođenja Ruđera Boškovića)


... HKD 19.00-20.00 Robert Vianello: Iz laboratorija Marie Skłodowske Curie Predavanje za svjetliju budućnost čovječanstva HKD

ZnaK

20.00-21.30 Svjetionici povijesti znanosti sudionici: Đuro Drobac, Tomislav Petković, Robert Vianello

FF 19.00-20.00 Instalacije sa svjetlom, studentskih radovi; mentorica: Izložba** Lara Badurina; koordinatorica projekta: Ana Petković RIBOOK 19.00-21.00 Tarantino-filozofija i pop-kultura Tribina Kultivator sudjeluju: Ognjen Strpić, Mima Simić, Bruno Ćurko

Petak 15. travnja 2011. Predstavljanje projekta

Škole za škole – Komunikacija s industrijskom baštinom našega grada, voditelji: Marta Lončarević, Đordano Bucci, Serđo Jadrić

9.35-10.15 Predavanje

Anja Petaros: Rasvijetliti mračnu stranu egzistencije – tko su i što su zapravo mumije i vampiri?

Infracrvena svjetlost, voditelji: Ivan Stipetić, Doron Ivanić; mentor: Gordan Đurović

Radionica

TIK 13.00-15.00 Vratimo svjetlo Tesli, likovne aktivnosti na bivšem igralištu Likovne aktivnosti TIK 15.00-19.00 Slike i fotokolaži učenika OŠ Nikola Tesla: Izložba Vratimo svjetlo Tesli TIK 15.00-19.00 Helga Paškvan, Nives Soldičić: Vratimo svjetlo Tesli Izložba fotografija

17.00-19.00 U čežnji za valom svjetla Performans voditelji: Udruga Spirit, MO Školjić TIK

TIK 19.15-19.45 Vratimo svjetlo Tesli, interaktivni performans s publikom Performans voditelji: Udruga Spirit, MO Školjić TIK 19.45-20.00 Vraćanje svjetla Tesli, paljenje svjetala Performans HKD 18.00-19.00 Dean Crnković: Neke primjene diskretne matematike Predavanje

19.00-20.00 Diana Stolac: Jezik boja Predavanje HKD

HKD 20.00-21.00 Rajka Jurdana Šepić: Blaga svjetlost zvijezda – priča Predavanje s Harvarda

HKD 21.00-22.00 Zatvaranje Festivala znanosti Protokol RIBOOK 19.00-21.00 Glazba i literarnost Tribina Kultivator sudjeluju: Diana Grgurić, Nedjeljko Fabrio

Organizator: Udruga Zlatni rez u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilištem u Splitu. Suorganizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas i Sveučilišna knjižnica Rijeka. U Festival uključeni: Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Astronomski centar Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka, Likovni ZUM–laboratorij društva „Naša djeca” Matulji, Udruga Spirit, OŠ Brajda, OŠ Nikola Tesla, Pomorska škola Bakar, Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Prirodoslovna i grafička škola, Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, dr. sc. Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac. HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), FF Filozofski fakultet, MF Medicinski fakultet, TF Tehnički fakultet, OM Odjel za martematiku, PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, PPM Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, ACR Astronomski centar Rijeka, GV Gradska vijećnica, RIBOOK Knjižara Ribook, TIK Trg Ivana Klobučarića

Fz10 Deset 23. – 27. 4. 2012. Ponedjeljak 23. travnja 2012. RK

Izložba RK

Izložba PK

Izložba APU

Izložba

CEN TRI FUGA, studentski radovi APU mentorica: Marina Banić Zrinšćak

Izložba

Fizika za 10 !, izložba nagrađenih postera učenika s Natjecanja Društva matematičara i fizičara

deseTen, studentski radovi APU mentor: Nenad Roban

ACR

Najljepša astrofotografija

Izložba

Karte, studentski radovi APU mentor: Emilija Duparova

SK 10.00-10.30 10 riječkih Festivala znanosti Otvorenje izložbe

10 zapovijedi, studentski radovi APU mentor: Vladimir Gudac

DMF


... GV 11.00-11.30 Protokol

Otvorenje 10. Festivala znanosti Rijeka

GV 15.00-16.00 Zbornik Prirodoslovna istraživanja riječkog područja II Predstavljanje urednici i predstavljači: Milvana Arko-Pijevac, Boštjan Surina

GV 11.30-12.00 10 riječkih Festivala znanosti Predstavljanje knjige

OF 15.00-16.00 Kakve veze ima fizika s rock–glazbom Radionica SŠ voditelji: Neven Varljen i Tomislav Terzić

GV 12.00-13.30 (5 + 1) x 10 s rektorom i prorektorima Sveučilišta u Rijeci Tribina moderatorica: Elvira Marinković Škomrlj

OF 16.00-17.00 Ivana Jelovica Badovinac: Fizika, laseri i molekule: Predavanje od umjetnosti, do medicine i nanotehnologije

GV 13.30-14.00 Baltazar 2012 – znanstvenopopularne radijske emisije Predstavljanje iz prirodoslovlja i matematike 2 CD-a Udruga Zlatni rez i HR – Radio Rijeka

OF 16.00-17.00 Kakve veze ima fizika s rock–glazbom Radionica SŠ voditelji: Neven Varljen i Tomislav Terzić

14.00-15.00 Jasna Horvat: Drugo lice znanstvenika Predstavljanje Nives Tomašević: AZ, Bizarij i Auron knjiga GV

OF 17.00-18.00 Zoran Kaliman: Kvantni svijet: valna i čestična svojstva Predavanje

Utorak 24. travnja 2012. PMR 9.00-11.00 Radionica

10 najpoznatijih zaštićenih vrsta naše Županije voditeljica: Anita Hodak

K 11.00-12.00 Zdenek Sabatka: From electrostatics to Znanost na Korzu electromagnetism

PMR 11.00-12.00 Milvana Arko-Pijevac: 10 x 10 najgorih invazivnih Predavanje vrsta Mediterana

K 12.00-13.00 Didier Achille Laval: French mayonese Znanost na Korzu

PMR 12.00-13.00 10 elemenata za određivanje morskih algi i morskih Radionica beskralješnjaka, voditeljica: Milvana Arko-Pijevac

K 13.00-14.00 Zdenek Sabatka: From electrostatics to Znanost na Korzu electromagnetism

13.30-14.30 10 najvažnijih prilagodbi za život u morskim dubinama 15.00-16.00 voditelj: Borut Kružić Projekcija

HKD 16.00-22.00 Udruga Spirit: EKOloška REKOnstrukcija RI Prezentacija voditeljica: Nataša Batistić

PMR

10.00-10.20 Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju: Škole za škole Rijeka priča: 10 riječkih razglednica voditeljice: Marta Lončarević i Smiljka Lerga GV

GV 10.20-10.50 Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju: Škole za škole Hrvatski izumitelji – The Best Of vol.2. voditeljice: Marta Lončarević i Smiljka Lerga

10.55-11.30 Škole za škole

Prirodoslovna i grafička škola: Dio smo 10 milijuna ugljikovih spojeva voditeljice: Irena Sabo i Marina Pavlić

GV 11.35-11.55 Škole za škole

OŠ Vežica: Učenički filmovi iz fizike voditeljica: Snježana Mervcich

GV

12.00-12.30 Danilo Travalja i Niko Cvjetković: 10 dana plovidbene Predavanje prakse GV

K 10.00-11.00 Didier Achille Laval: French mayonese Znanost na Korzu

HKD 16.00-17.00 Marina Šantić: Unutarstanični život opasnih bakterija Predavanje HKD 17.00-18.00 Senka Mačešić, Nelida Črnjarić-Žic, Stefan Ivić: Predavanje Kako su bakterije u 10 x 10 dana očistile Meksički zaljev HKD 18.00-19.00 Goran Sušić: Postati strvinar – 10 evolucijskih prilagodbi Predavanje HKD 19.00-20.00 Korado Korlević: Godina 2012. – godina sudnjega dana?! Predavanje HKD 20.00-20.30 10 x 10 za 10, keramičke skulpture ZUM-laboratorija Otvorenje izložbe Društva Naša djeca Matulji, voditeljica: Eni Šebalj HKD 20.00-20.30 4 x 10 – fizika u fokusu, izložba fotografija Otvorenje izložbe HKD

ZnaK

20.30-22.00 (Ne)ravnoteže u prirodi i društvu sudjeluju: Marina Šantić, Senka Mačešić, Nelida Črnjarić-Žic, Stefan Ivić, Goran Sušić i Korado Korlević

Srijeda 25. travnja 2012.

58.59

GV 10.00-11.00 10 poznatih govora izvodi 10 govornika debatanata Retoričke karaoke osnovnih i srednjih škola PGŽ, moderira: Nada Kegalj

GV 12.00-13.00 Nagrađeni radovi Natjecanja Društva matematičara i Predstavljanje DMF fizičara Rijeka i dodjela nagrada

GV 11.00-12.00 Marin Karuza: 10 najvećih otkrića u fizici Predavanje DMF

GV 13.00-14.00 Alex Bellos: Adventures in Numberland Predavanje DMF


... PMR 9.00-11.00 Radionica

10 najpoznatijih zaštićenih vrsta naše Županije voditeljica: Anita Hodak

13.30-14.30 10 najvažnijih prilagodbi za život u morskim dubinama 15.00-16.00 voditelj: Borut Kružić Projekcija PMR

10.00-11.00 Radionica pretraživanja i izrade postera: 10.00-12.00 Poster kao cjelina – računica za 10 Radionica za OŠ voditeljice: Jana Krišković i Sandra Stupičić SK

PPM

Kviz

10.00-12.00 Kviz–natjecanje povijesnih grupa i osnovnih škola: TOP 10: 10 predmeta – 10 pitanja – 10 odgovora

PPM 12.00-13.00 Predstavljanje mrežne stranice Pomorskoga i Predstavljanje povijesnoga muzeja Hrvatskoga primorja

13.00-13.30 Proglašenje PPM

TOP 10 – proglašenje pobjednika i dodjela nagrada

11.00-11.45 Vanesa Ujčić Ožbolt: Šetnja Sunčevim sustavom Predavanje AAD ACR

12.00-12.45 10 „zašto volim astronomiju” Prezentacija ACR planetarij ACR

11.00-13.00 Sunce Promatranje teleskopom AAD ACR

18.30-19.15 Vanesa Ujčić Ožbolt i Alen Ožbolt: Što može „kamen” Predavanje AAD promjera 10 kilometara – izumiranje dinosaura ACR

ACR 20.15-20.45 10 astronomskih pitanja Nagradna igra AAD ACR 21.00-21.30 10 naj zviježđa Prezentacija ACR planetarij ACR 22.00-22.30 Putokazi: Dotakni Mjesec, happening „za 10” Happening ADD ACR 21.00-23.00 Šetnja po nebu Promatranje teleskopom AAD

14.00-16.00 Ako eksplodira, onda je kemija! 16.00-17.00 voditelji: Mladenka Malenica Staver, Lara Saftić, Radionica Sandra Crnko i Tomislav Čaval SŠ

SB 14.30-15.00 Fotka za 10 – u majicama dosadašnjih Festivala znanosti Fotografiranje HKD 17.00-18.00 Sven Maričić: Biotehnologija – izrada rezervnih dijelova Predavanje za ljude HKD 18.00-19.00 Bojan Polić: Matične stanice i mogućnosti njihova Predavanje korištenja u medicini HKD 19.00-20.00 Jasna Hudek-Knežević: Samopoštovanje i zdravlje Predavanje HKD

ZnaK

20.30-22.00 Znanost za zdravlje sudjeluju: Sven Maričić, Bojan Polić i Jasna Hudek Knežević

Četvrtak 26. travnja 2012. PMR 9.00-11.00 Radionica

10 najpoznatijih zaštićenih vrsta naše Županije voditeljica: Anita Hodak

13.30-14.30 10 najvažnijih prilagodbi za život u morskim dubinama 15.00-16.00 voditelj: Borut Kružić Projekcija PMR

OM

9.00-11.00 Radionica 8. r. OŠ

Matematikom pomozimo pandama voditeljica: Marina Šimac

9.00-11.00 Radionica 2. r. SŠ

Kombinatorički dizajni i najave rukometnih utakmica voditeljica: Vedrana Mikulić Crnković

OM

11.00-13.00 Kombinatorne igre Radionica 7. r. OŠ voditeljice: Mia Černivec i Sanja Rukavina OM

11.00-13.00 Grafovi Radionica 3. r. SŠ voditeljica: Vedrana Mikulić Crnković OM

13.00-15.00 Matematika presavijanja papira Radionica 8. r. OŠ voditeljice: Mia Černivec i Sanja Rukavina OM

13.00-15.00 Bojan Crnković i Vedrana Mikulić Crnković: Zašto studirati Predavanje SŠ matematiku? OM

11.00-11.45 10 astronomskih pitanja Nagradna igra ACR

12.00-12.30 10 naj zviježđa Prezentacija ACR planetarij ACR

ACR 13.00-13.45 Predavanje AAD

Vanesa Ujčić Ožbolt: Igra svjetlosti i tame: pomrčine

ACR 11.00-14.00 Sunce Promatranje teleskopom AAD ACR 18.00-18.45 Vanesa Ujčić Ožbolt, Alen Ožbolt: Tajna 10. planeta Predavanje AAD ACR 19.00-19.45 Dinko Brautović: 10 najzanimljivijih svemirskih letova Predavanje AAD ACR 20.00-20.45 Dinko Brautović: Potraga za ekstrasolarnim planetima Predavanje AAD

21.00-21.45 Alen Ožbolt: Bilo jednom prije 10 tisuća godina… Predavanje AAD – ledena doba ACR

ACR 21.00-24.00 Šetnja po nebu Promatranje teleskopom ADD ACR 21.00-24.00 I ti možeš postati nebeski tragač Prezentacija ACR 21.30-22.10 10 „zašto volim astronomiju” Prezentacija ACR planetarij ACR 22.30-23.00 Amarcord – zvjezdani trenuci 10 riječkih Druženje Festivala znanosti


... 11.00-12.00 Radionica pretraživanja i izrade postera: 12.00-13.00 Poster kao cjelina – računica za 10 Radionica za SŠ voditeljice: Jana Krišković i Sandra Stupičić SK

17.00-18.00 Andrej Dujella: Teorija brojeva i šifriranje Predavanje HKD

HKD 18.00-19.00 Neven Lovrin: Inženjerska etika za 21. stoljeće Predavanje HKD 19.00-20.00 Robert Vianello: 10 najznačajnijih molekula 20. stoljeća Predavanje HKD

ZnaK

20.30-22.00 Znanost – tehnologija – etika sudjeluju: Andrej Dujella, Neven Lovrin i Robert Vianello

Petak 27. travnja 2012. OŠ

Radionica SŠ

Predavanje SŠ

Predavanje

Jedrilica u 10 koraka voditeljice: Dunja Matulja i Iva Kolacio

HKD 20.30-22.00 Zatvaranje 10. Festivala znanosti Rijeka Protokol

Danilo Travalja i Niko Cvjetković: 10 dana plovidbene prakse

Organizator: Udruga Zlatni rez u suradnji s: British Councilom, Tehničkim muzejom u Zagrebu, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Zagrebu, Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilištem u Splitu. Suorganizatori: Prirodoslovni muzej Rijeka, Akademsko astronomsko društvo Rijeka, Društvo matematičara i fizičara Rijeka, Udruga za razvoj visokoga školstva Universitas i Sveučilišna knjižnica Rijeka. U Festival uključeni: Agencija za odgoj i obrazovanje – Podružnica Rijeka, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Astronomski centar Rijeka, debatni klubovi osnovnih i srednjih škola, Likovni ZUM–laboratorij društva „Naša djeca” Matulji, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pomorska škola Bakar, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka, Prirodoslovna i grafička škola, OŠ Gornja Vežica, Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Udruga Spirit. Organizacijski odbor: Milvana Arko-Pijevac, dr. sc. Bojana Ćulum, dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić (predsjednica), Lea Lazzarich, dr. sc. Jasminka Ledić, mr. sc. Branka Milotić, dr. sc. Sanja Rukavina, dr. sc. Marta Žuvić-Butorac.

Radiana Tomee-Cicvarić, Vladimir Car, Marica Kučan, Leo Moretti, Bore Štrbac i Ivan Kučan: Titanik – 10² godina od potonuća

Predavanje

Anja Petaros: 10 lica traži autora – forenzička facijalna rekonstrukcija u otkrivanju lica 10 ličnosti koje su obilježile ljudsku povijest

PMR 9.00-11.00 Radionica

10 najpoznatijih zaštićenih vrsta naše Županije voditeljica: Anita Hodak

13.30-14.30 10 najvažnijih prilagodbi za život u morskim dubinama 15.00-16.00 voditelj: Borut Kružić Projekcija PMR

GV 10.00-11.00 David Blažević i Ervin Kamenar: 10 baterija manje za Predavanje čišći okoliš i sigurniji put GV 11.00-12.00 Anja Petaros: 10 lica traži autora – forenzička facijalna Predavanje rekonstrukcija u otkrivanju lica 10 ličnosti koje su obilježile ljudsku povijest

12.00-13.00 Vladimir Gudac: 10 zapovijedi Predavanje GV

GV 13.00-14.30 10 talenata, uvodničar: Marija Heffer Lauc Tribina Universitasa moderira: Jasminka Ledić GV 14.30-15.00 Drugo lice znanstvenika: Miha Kos: Soneti znanosti Predstavljanje GV 15.00-16.30 Mediji i znanost, sudjeluju: Miha Kos, Tanja Rudež, Okrugli stol Saša Zelenika, Alen Čemeljić i Rajka Jurdana-Šepić moderira: Ivo Lučić K 12.00-18.00 Centar znanosti Hiša eksperimentov, Slovenija: Znanost na Korzu Hodanje po tekućini HKD 17.00-18.00 Dijana Dominis Prester: Koliko je u našoj Galaksiji Predavanje planeta sličnih Zemlji? HKD 18.00-19.00 Ivica Aviani: Log 10¹0 Predavanje HKD 19.00-20.00 Branka Ivančan Picek: Život na dnu 10 km Predavanje dubokoga zračnog oceana

60

RK Restoran studentske prehrane „Kampus”, PK Prostor Kampusa, APU Akademija primijenjenih umjetnosti, DMF Društvo matematičara i fizičara, ACR Astronomski centar Rijeka, SK Sveučilišna knjižnica Rijeka, GV Gradska vijećnica, OF Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci, OM Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci, PMR Prirodoslovni muzej Rijeka, K Korzo, HKD Hrvatski kulturni dom Sušak, PPM Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, OŠ Riječke osnovne škole (sadržaj zatvorenog tipa), SŠ Riječke srednje škole (sadržaj zatvorenog tipa), SB Stepenište kraj Grand Hotela Bonavia


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta republike hrvatske

Generalni pokrovitelj Festivala znanosti

Generalni pokrovitelj Festivala znanosti Rijeka

Pokrovitelji Festivala znanosti Rijeka Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

Medijski partneri: Hrvatski radio – Radio Rijeka, Novi list, Kanal Ri, Primorski radio, Radio Korzo (od 2010.), Radio Trsat, kulturaplus.com, astrovizija.hr, MojaRijeka.hr, Radio SVid (2007. – 2009.), Ri TV (do 2009.), Teklić (2011. – 2012.), Jutarnji list, Večernji list Festival znanosti Rijeka pomagali: Zaklada Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska Elektroprivreda d.d. (2006.), Pliva d.d. (2006.), Hrvatski Telekom (2006. – 2007.), Croatia osiguranje (2007.), B1 Plakati d.o.o. (2007. – 2009.), Knjižara V.B.Z. (2009.), HNK Ivana pl. Zajca Rijeka (2009.), Isea d.o.o. Rijeka (2009.), kemijska čistionica Labud Rijeka (2009.)

Sponzor Festivala znanosti Rijeka od 2005. do 2011.

Velika hvala svim volonterima koji su riječkim Festivalima darovali svoje vrijeme, energiju i entuzijazam.


Profile for Zoran N

10 riječkih Festivala znanosti  

U deset je godina postojanja Festivala znanosti u Rijeci održan 651 programski sadržaj u 49 festivalskih dana, i to 221 predavanje, 126 radi...

10 riječkih Festivala znanosti  

U deset je godina postojanja Festivala znanosti u Rijeci održan 651 programski sadržaj u 49 festivalskih dana, i to 221 predavanje, 126 radi...

Profile for zoxx
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded