Page 1

(015) 516 1535/6/7 Fax: 516 1786 DSTV MULTICHOICE DECODER PLUS DISH PLUS BRACKET PLUS LNB PLUS SMART YOUR WORLD OF CARD ENTERTAINMENT! 140 CHANNELS OF VIDEO / AUDIO ENTERTAINMENT

Conditions apply

YOU SAVE R300 NOW ONLY

39999

R

Zoutpansberger

(015) 516 1535/6/7 Fax: 516 1786

25 November 2011

ZANUSSI COFFEE MAKER / SANDWICH MAKER / BLENDER

www.zoutnet.co.za

PRYS: R3,00 BTW Ing.

Jaargang 27 Vol. 46

Joubertstraat 16B Louis Trichardt TEL: 516 4996/7/8

Why first fight before something eventually gets done - page 2

NOW ONLY

6999

R

Area along N1 “remains” a dumping site - page 5

Hartaanval eis lewe van bekende Johan Seegers - bladsy 3

Munisipaliteit begin meer druk op SBBV plaas om geld wat weerhou word op te

dok

Raad en SBBV haaks oor geld Deur Linda van der Westhuizen Dit lyk of die Makhado Munisipaliteit en die Soutpansberg Belastingsbetalersvereniging (SBBV) besig is om ernstig te begin koppe stamp oor die munisipale geld wat deur die SBBV weerhou word. SBBV­lede betaal hulle munisipale rek­ eninge in ‘n trust in, waarna gedeeltes soos vir die verbruik van elektrisiteit en water, aan die munisipaliteit oorbetaal word. Dit volg nadat die SBBV ‘n dispuut met die munisipaliteit ver­ klaar het oor swak dienslewering en probleme met eiendomsbelasting. Ná ‘n vergadering van rolspelers hieroor met die munisipaliteit op 27 Oktober is dit duidelik dat die munisipaliteit nie veel langer wil wag vir die SBBV om die trustgelde aan hulle oor te betaal nie. Tydens die vergadering is daar besluit dat die munisipaliteit binne sewe dae ‘n aksieplan met teikendatums beskikbaar sou stel. Die voorsitter van die SBBV, me. Inga Gilfillan, het ‘n doku­

ment in die verband op 14 November ontvang. “Die munisipaliteit het intussen aan my gesê dat hierdie dokument ‘n gedeeltelike aksieplan is en dat ons die res daarvan hierdie week sal ontvang,” het Gilfillan Dinsdag gesê. Die doku­ ment of “aksieplan” se eerste gedeelte het hoof­ saaklik oor die waterbeperkinge teen SBBV­ lede gehandel. Daarby aangeheg was ‘n verslag oor die elektrisiteitsvoorsiening aan Levubu; die werk aan vyf strate in die industriële ge­ bied en drie in Eltivillas; en die werk aan vier rioolpompstasies. Nog ‘n aanhangsel bevat ‘n aksieplan in verband met foute op munisipale rekeninge, voorafbetaalde kragverkooppunte en vakante poste by die munisipaliteit. Volgens die munisipaliteit sal die rolspelers, insluitende die SBBV, terreinbesoeke kan bring in die sewe dae wat volg op die aksieplan. “Die fondse moet deur die SBBV oorbetaal word binne sewe dae na die terreininspeksie,” lui die notule wat deur die munisipaliteit ná die vergadering op 27 Oktober opgestel is.

EACH

Verder lees die notule, ‘n “memorandum van verstandhouding moet opgestel word tussen die Makhado Munisipaliteit en die SBBV en laas­ genoemde moet die memorandum onderteken binne sewe dae vanaf die ontvangs daarvan.” Gilfillan het die munisipaliteit per brief laat weet dat, na afloop van terreininspeksies om die implementering van die aksieplan na te gaan, daar eers terugvoer aan lede gegee sal word om te besluit of hulle die uitvoerende komitee ‘n mandaat kan gee om die fondse beskikbaar te stel. Dit kan gedoen word wanneer die dispuut­ punte opgelos is. Die bedrag wat teruggehou is, beloop tans R4.5 miljoen. Gilfillan het ook gesê dat die memorandum nie in hierdie stadium onderteken kan word nie, aangesien dit gedeeltes bevat waarmee die vereniging nie saamstem nie, soos die klousule wat lees dat die SBBV binne 21 dae alle fondse beskikbaar sal stel om die uitstaande rekeninge van hulle lede te vereffen. (Vervolg op p.2)

Die jaarlikse Grab-a-Granny en Dapper Stapper pretdag ten bate van Ons Tuiste op Louis Trichardt het Saterdag (19de) weer plaasgevind in samewerking met die Soutpansberg Atletiekklub. Afegneem is tannie Daleen Keyter saam met Ronnie van Niekerk van die atletiekklub. Meer foto’s en uitslae binne.

49 YEARS OF THE BEST XMAS DEALS Get your 2011 catalogue inside!

DISCOUNT WORLD

2005 TOYOTA RAV4 180 5-DOOR

10TH ANNIVERSARY DEAL OF THE DECADE

98 000km

E C

DISCOUNT WORLD TELEFUNKEN CELLPHONE WITH BUILT-IN TV

R145

R129 995

pm x 24 on CasualChat 100 Includes: + 100 off-peak minutes pm

Check out our website www.ayobmotors.co.za

Once off payment: R114 SIM & Connection fee

FEATURES

V T

Bluetooth

Hussain: 083 378 6000

Analog TV CLI and itemised billing included

Qwerty keypad

PALSONIC 25” (63cm) FULL HD LCD TV •1x HDMI • Full HD 1080p resolution • 16:9 Aspect ratio

OR

OR

KELVINATOR DOUBLE DOOR FRIDGE (BOTTOM) FREEZER (TOP) • Auto cycle defrost • Reversible doors • Interior light • Vegetable / fruit crisper

Corner Songozwi & Burger Streets, Louis Trichardt Tel: (015) 516 1535 / Fax: (015) 516 1786 email: ltt@sollysgroup.co.za PO Box 333, Louis Trichardt 0920

WHIRLPOOL FULLY AUTO 6kg WASHING MACHINE • Top spin speed 1400RPM • Hand wash and Easy Iron programme • Delayed start

OR

OR

OR

• Adjustable thermostat • Lockable lid • Springloaded hinges in lid • Freezer baskets

KELVINATOR LARGE DELUXE 12 PLACE FULLY AUTO DISHWASHER • 12 Place setting • 2 Spray arms and 1 Spray disc (top) • 3 Programmes • Adjustable top basket

OR

OR

FUJI FINEPIX 14 MEGAPIXEL 18X OPTICAL ZOOM DIGITAL CAMERA PLUS 4GB SD CARD • High sensitivity ISO 6400 • Auto flash • Electronic viewfinder • Auto flash

Cnr Hans van Rensburg & Hospital Streets, Polokwane Tel: (015) 297 8800/1/2/3 / Fax: (015) 297 7051 email: pbg@sollysgroup.co.za PO Box 812, Polokwane 0700


ZOUTPANSBERGER

2 25 November 2011 By Linda van der Westhuizen

Why first fight before something is done? Is it necessary to threaten the municipality with a court interdict before sewerage spills are attended to or solved? The Makhado Municipality’s response to this is a definite “no” as their mandate is to deliver services. Mr Dennis Gilbert of Spe­ cialised Oil Extractions in Louis Trichardt’s industrial area fol­ lowed all possible avenues to get the municipality to attend to the sewage spillages at two of his business premises. An attorney’s letter was delivered on Monday, giving the municipality three days to rectify the sewage spill­ ages before the High Court would be approached for an interdict to A sewerage spillage at an industrial site in Louis Trichardt which poses a health hazard compel them to comply with their was photographed on November 18. The problem was not solved through phone calls to the duties in order to have the prob­ municipality. Photo supplied. lem corrected. The letter states that a special punitive cost order Voorbladnuus will be obtained against officials of the municipality. “It is confirmed that it seems as if the Makhado Municipality Intussen blyk dit dat die mu­ mnr. Shadrack Tshikalange, is not regarding this problem as (Vervolg van p. 1) Die SBBV het die memoran­ nisipaliteit dreigtaktieke teen in ‘n brief aan die SBBV. Hy serious enough and, therefore, dum na hulle regsverteenwoor­ SBBV­lede begin gebruik. Die het egter onderneem om wa­ you do not dedicate your undi­ toepassing van waterbeperkings terbeperkings teen die lede vided attention as well as services diger verwys. Die munisipaliteit het ‘n teen SBBV­lede is een van die van die vereniging op te hef, in order to correct this problem,” opvolgvergadering vir 16 No­ kaarte wat deur die munisipali­ afhangende van die uiteindelike reads the attorney’s letter. uitslag van die vergadering wat vember belê. Kennisgewing teit gespeel word. The sewage spill on the prem­ “Die munisipaliteit vind dit op 27 Oktober tussen die partye ises in 1 Industria Road endan­ van die vergadering is die dag tevore gegee. Die SBBV het nodig om sy beleid (van krediet­ gehou is. gered not only the lives of the em­ Een van die SBBV lede, mnr. ployees, but also endangered the geantwoord dat hulle ‘n ken­ beheer en skuldinvordering) toe nistydperk van tien werksdae te pas sonder om die lede van Ampie du Toit, se water was export avocado and macadamia­ voor ‘n vergadering benodig. die vereniging uit te sluit. Dié tydelik beperk tot 200 liter per nut oils. The spill was reported Die volgende vergadering van beleid sluit maatreëls soos wa­ dag. “Dit skrik my nie af nie, dit to the municipality repeatedly by die rolspelers sal moontlik op terbeperkings teen die lede in,” maak my net meer vasbeslote,” employee Mr Phineas Malema sê die munisipale bestuurder, het Du Toit gesê. 30 November plaasvind. since November 11.

Raad en SBBV stamp koppe oor geld

A problem mentioned by Gilbert was that the municipal teams did come out to look at the spillage but then left without doing anything. The threatening hazard was also reported to the manager of the Soutpansberg Ratepayers Association (SRPA), Ms Aretha Smith. Smith worked tirelessly, travelling an average of 30km daily back and forth between the municipality and Specialised Oil Extractions. “Phone calls are not as effec­ tive as physically sitting at the municipality and showing them photos of the spills. You have to apply pressure continuously. If there is a promise that someone will be sent out, I wait for them at the site. If they do not arrive, I drive back to the municipality to follow up,” Smith said. On Monday, the municipal workers were busy working at the spillage at 08:13. By 11:30, the sewage overflow level had dropped! “At last! The three weeks of applying pressure was worth it!” said Smith on Tuesday. Gilbert confirmed that one spillage prob­ lem had been attended to. “It is the duty of the munici­ pality to correct the problem. But why do they take so long? Thanks to the hard work of Aretha, the situation was brought under con­ trol,” Gilbert said. He also had to go and see his attorney, due to the seriousness of the matter. “We trust that the [attorney's]

letters will also have the effect that the municipality will start paying attention to the sewage spillage at 1 Unika Road, where Pakmark is situated,” Smith said. The sewage spill there has been a problem for more than six weeks now, and by Monday the munici­ pality had yet to attend to it. The attorney’s letter had to be signed by the municipal manager, Mr Shadrack Tshikalange, the manager of the civil engineer­ ing department, Ms Tendani Tshisha, the superintendent of water affairs, Mr David Mukosi, the building control officer, Ms Julia Muruge, and the plumber, Mr Josias Maregarey. The letter states that the mat­ ter will be reported to the Public Protector for further investiga­ tions and mal­administration, as well as to the MEC for Local Government and the Hotline of President Jacob Zuma for fur­ ther investigation. “ ...this poor service delivery and this health hazard being created to the public and the factories will not be toler­ ated any further,” states the letter. Municipal spokesperson Mr Louis Bobodi said on Tuesday that the municipality “does not have to wait for pressure groups or measures or for people to indulge into protest actions be­ fore they render services. It is the municipality’s mandate to deliver services to our people,” Bobodi said.

BUSINESS talk New service or business in town? BUSINESS talk is a column focussing on new developments in the local business arena. Any new development will be highlighted through a once­off short write­up in the col­

umn free of charge. Further advertisement in the Zoutpansberger can be done at normal advertising rates. For more information, phone Andries van Zyl at Tel 015 516 4996/7.

By Isabel Venter

Die Flower Bunch Kwekery in Levubu het hul dienste uitgebrei en op 4 November ‘n teetuin geopen. Heerlike eetgoedjies en iets te drinke kan daar genuttig word. Van links staan die bestuurder, Marli Beetge, en haar span, sus Carla en ma Ronel Beetge. Die nuwe teetuin kan bespreek word vir enige tuinfunksies en kinderpartytjies. Vir meer inligting kan Marli geskakel word by 082 833 6637 of Ronel by 082 877 8401. Foto verskaf.

Alex Krügel en sy span, wat nou bekend staan as Auto Service Center, sal steeds kwaliteit motordienste lewer. Hulle is geleë agter die ou GWM-motorhawe in Kroghstraat. Ou en nuwe kliente word uitgenooi om hulle voertuie te boek vir ´n gratis 10-punt ondersoek om ´n veilige vakansie reis te verseker. Alex of Priscilla kan geskakel word by 083 770 0118 of 015 516 5118. Links is Alex en Priscilla saam met hul span.

New biltong shop opens for business Bosveld Biltong, the newly opened delicatessen shop in Makhado Crossing, offers real, traditional South African biltong and droëwors. Their biltong, says owner Peter Geere, is made from 100% prime beef and genuine South African spices to tantalize the taste buds. Bosveld Biltong offers a variety of products, including biltong, droëwors, chilli bites and “Kala­ hari­wiele”. They also offer the trustworthy and favourite with all, the biltong bouquet. Bosveld Biltong operates from 09:00 until 18:00 from Mondays to Fridays, while they are also open from 09:00 to 15:00 on Saturdays. To book a biltong bouquet or order, Peter can be contacted on 072 520 0533 and Nanelle Peyper on 078 019 5498. Nanelle Peyper and Peter Geere from the newly opened delicatessen shop, Bosveld Biltong.


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 3

In memoriam

Hartaanval eis lewe van Johan Seegers Die bekende en kleurvolle Johan Seegers van Louis Trichardt, of “Slo Jo” soos hy beter bekend gestaan het, is Saterdag skielik aan ‘n hartaanval oorlede. Die nuus van sy dood, net meer as ‘n week voor die viering van sy 58ste verjaardag op 30 Novem­

ber, het vir familie en vriende as groot hartseer gekom. “Mense wat hom geken het, sal hom onthou vir sy vriendelikheid,” het wyle Johan se dogter, Estée, Dinsdag opgemerk. “Hy het ook nooit gekla nie,” het sy bygevoeg. Johan is op Musina gebore en het sy laer­ en hoërskoolloopbaan op Louis Trichardt voltooi. Hierna was hy vir tien jaar verbonde aan die destydse Radio Venda, voordat hy die privaat­ sektor betree het. In 2003 het Johan, wat vir jare geworstel het met diabetes, sy een been verloor en in 2006 is sy ander been ook af­ gesit. Ten spyte daarvan dat hy sedertdien met ‘n rolstoel oor die weg moes kom, was Johan altyd vol glimlagte. “My pa het nooit ge­ kla nie. Hy was ‘n baie ‘happy’ mens gewees,” het Estée vertel. Lila, Johan se vrou, het dié woorde beaam. “Ons neem met verskriklike hartseer afskeid van ‘n kleurvolle karakter,” het Lila gesê. Wyle Johan word oorleef deur sy vrou, dogter, seuns Francois en Johan, sy ma Cilla en suster Jenet Burger. ‘n Roudiens vind Vrydag, 25 November, om 10:00 vanuit die Afrikaanse Protestantse Kerk in Louis Trichardt vir hom plaas. Wyle Johan Seegers (57). Foto verskaf.

Lieutenant-General Thabethe Simon Mpembe. Policing

New police commissioner for Limpopo The Limpopo Province finally has a new police commissioner with the appointment of Lieutenant-General Thabethe Simon Mpembe at the beginning of November. Mpembe succeeds Lt­Gen Amon Mashigo, who left the police service at the end of September after serving for just more than a year as the provincial commissioner. To his credit, Mashigo managed to maintain the status of Limpopo as the province with the lowest crime rate during his short spell in the province. Lt­Gen Mpembe has been a member of the SAPS for 33 years, after his appointment in 1978 as a constable in his native

Free State Province. He rose through the ranks until he was promoted to the rank of Major­ General in 2000 when he was Gauteng’s deputy provincial commissioner responsible for support services. From 2003 until 2009 he moved on to work in the Vaal­ rand and Johannesburg Central, first as area commissioner, then as station commander and finally as cluster commander respectively. In 2009 he was appointed Gauteng deputy provincial commissioner responsible for policing, a position he held until his appointment as provincial commissioner for Limpopo at the beginning of the month.

Last Tuesday, MEC Phadagi received a courtesy visit from Mpembe. This meeting dis­ cussed the general crime trends and challenges in the province and how these can be brought under control. Phadagi has thrown the chal­ lenge at the new provincial chief to squeeze all life from criminals, so that Limpopo remains a relatively safe and secure haven for citizens and visitors. Lt­Gen Mpembe was offi­ cially presented to the people of Limpopo on Monday, so that he can outline his vision in dealing with the challenges of crime. (LIN News / Laeveld Bulletin)


ZOUTPANSBERGER

4 25 November 2011 Deur Linda van der Westhuizen

Deur Linda van der Westhuizen

Ivan se skielike dood laat groot leemte

Geliefde inwoner verloor kankerstryd

Die skielike dood van mnr. Ivan Hoare-Palmer het skokgolwe deur die Louis Trichjardtgemeenskap gestuur. Ivan (56) het Donderdagaand, 10 November, nog fluks gewerk aan voorbereidings vir die Sondagskoolkonsert by die Lede in Christus Louis Trichardt­gemeente. Vrydagoggend het sy maagseer gebars en ‘n kollega by die werk, me. Gizelle van Zyl, het hom na dr. Lappies Labus­ chagne geneem. Labuschagne het sy eggenoot, Magriet, laat weet dat Ivan onmiddellik by die hospitaal in Polokwane moet uitkom. Magriet en Ivan (junior) het hom deurgejaag terwyl hy in groot pyn verkeer het. Vrydag om 22:00 is hy in die staatshospitaal in Polokwane geopereer, maar tydens die operasie het sy longe platgeval. Hy is hierna oorgeplaas na die hospitaal se hoësorg eenheid, maar Ivan het nie weer sy bewussyn herwin nie. Hy is Donderdag om 10:00 oorlede.

Mnr. Jan van den Berg (58) is op Woensdag, 9 November, in die Zoutpansberg Privaathospitaal in Louis Trichardt aan kanker oorlede. Jan was baie geliefd by die boeregemeenskap op Levubu, waar hy 26 jaar gelede begin boer het. U-no-me, die familieplaas van skoonpa en bekende inwoner mnr. Kallie Rottcher is weens 'n grondeis verkoop en die Van den Bergs het na Louis Trichardt verhuis. Na die verhuising het Jan nog aangehou boer. “Hy het daarvan gehou om die hele tyd mense om hom te hê. Jan was sagmoedig, vredeliewend en rustig en hy het baie goeie menseverhoudinge gehad. Hy kon lekker intelligent met almal gesels,” onthou vroulief Louise. Jan en Louise is 26 jaar gelede, op 4 Oktober 1985, in die NG Kerk Louis Trichardt­gemeente getroud. Hulle seuns, Chrisjan, Heinrich en Jan­ Louis, is almal op Louis Trichardt gebore. Jan was lief vir sy sport, vir lees en vir die kunste, veral vir musiek. Hy het 'n groot waardering gehad vir ander wat musiek kan maak. Voordat Jan na vrugteboerdery oorgeskakel het, was hy ‘n dosent by die destydse Venda Onderwys­ kollege. Sy onderwysvriende, sowel as sy vriende van Levubu en Louis Trichardt, het hom hierdie jaar baie ondersteun en besoek met sy kankerstryd. “Vriende was sy lewe. Ek sal hom onthou vir sy borrelende lewenslus en die ekstrovert wat hy was,” sê Chrisjan. Sy groot liefde vir mense het ook kinders en jongmense ingesluit. "Vir ons as vriende neem ons afskeid van 'n besondere persoon wat geseënd was met vele talente," skryf 'n vriend. Wyle Jan laat sy vrou, drie seuns en twee dog­ ters, Janelle Dreyer en Sanet de Vries, asook drie kleinkinders, agter. Die gedenkdiens is Saterdag, 12 November vanuit die Hervormde Kerk op Louis Trichardt vir hom gehou. Louise het haar ouers, Kallie en Linie Rottcher, en die vyf kinders en aangetroude kinders bedank, asook al die familie en vriende wat Jan die afgelope

“Dit was ‘n groot skok. Die gemis is verskrik­ lik, maar die wete dat sy saak met die Here reg was, is vir ons ‘n groot troos. Veral die laaste ses maande van sy lewe het hy net vir die Here geleef,” het 'n bedroefde Magriet gesê. Ivan en Magriet het op 5 November hulle 34ste huweliksherdenking gevier. Hulle woon al die afgelope 20 jaar in Louis Trichardt. Aanvanklik was Ivan verbonde aan die lugmag as ‘n vlieg­ tuigelektrisiën of avionikus. Die laaste aantal jare was hy werksaam by Tractor Field Services, die Massey Ferguson handelaar. Die boeregemeen­ skap het hom geken vir sy gehalte diens. “Integriteit en eerlikheid en na­verkoopdiens was vir hom ‘n voorvereiste by elke saketrans­ aksie. Hierdie man het beskik oor ‘n aangename persoonlikheid en het ‘n besonderse talent gehad om met die publiek en veral met vreemdelinge te skakel,” skryf ‘n vriend. Magriet onthou haar man as ‘n liefdevolle, hulpvaardige mens wie se hande vir niks ver­ keerd gestaan het nie. As stokperdjie kon Ivan die fynste werk aan horlosies doen. Wyle Ivan laat sy vrou en twee seuns, Ivan (27) en Maxwill (25), asook sy vader en moeder, past. Peter en mev. Mettey Hoare­Palmer, en ‘n broer en suster, agter. Hy is op 16 November vanuit die AGS­kerk begrawe en die diens is waargeneem deur past. Fanie Redelinghuys van die plaaslike Lede in Christus gemeente. Die gesin het hul dank uitgespreek teenoor pastoor Fanie Redelinghuys en sy vrou Dalene vir al hulle hulp en bystand, asook pastoorspaar Edward en Valerie Swanepoel, die vorige leraarspaar, wat van Van der Bijlpark gekom het. Hulle bedank ook vir Jan Brink van Louis Trichardt Begrafnisondernemers, dr. Lappies Labuschagne, Gizelle van Zyl en kollegas by Tractor Field Services, André van Zyl van ACE Plumbing, Hennie Coetzee, sus Joey en swaer Frans van Zyl, asook almal wat gebel het, iets te Wyle mnr. Ivan Hoare-Palmer (56). Foto ete aangedra het en pragtige blomme gebring het. verskaf.

jaar tydens sy siekbed besoek en ondersteun het. Die familie bedank ook dr. André van der Walt wat hulle baie bygestaan het, asook die personeel van die Zoutpansberg Privaathospitaal en fisioterapeut, Elmien van der Goot. Mnr. Jan Brink van Louis Trichardt Begrafnisondernemers word bedank en ds. Petrus Kriel van Levubu, wat die gedenkdiens waargeneem het.

Wyle mnr. Jan van den Berg (27 November 1952 - 9 November 2011). Foto verskaf.

The Makhado Police was reinforced with the arrival of eight student constables from the Tswane SAPS Academy recently. The students are undergoing training with their mentors, W/O Philly Bila and Sgt Hensia Semenya-Fambe. "We are delighted that they will add value to our policing during their training sessions," said Makhado police spokesperson Capt Maano Sadike.

LOUIS TRICHARDT - SHOW YOU CARE! VISION OF HOPE MINISTRIES ts

presen

SANTA’S DRIVE!

A fundraising initiative in favour of the Abraham Kriel Childrens Home - Nylstroom Make a child’s Christmas wish come true! Any contributions are welcome (Funds / goods)!

CORPORATE CHALLENGE: Let’s see how many of our local business can contribute, whether big or small! To contribute, or to obtain copies of the children’s wish lists, please contact: * Christo Coetzee: 084 227 2919 / 015 516 4263 (after hours) * Elmarie Coetzee: 071 673 6849 / 015 516 1431 (office hours) * E-mail: visionohm@shammah7.co.za ABOUT US: VISION OF HOPE Ministries is an support group for parents who have been affected by pregnancy loss, miscarriage, stillbirth, death of children and/or toddlers, etc. We assist parents through emotional support, counselling, grief guidance, friendship for those who share similar experiences. This initiative is an outreach to change the lives of unfortunate children. We cannot make any difference in the live of our lost little angels, and therefore we are trying to assist other needy children. Vision of Hope Ministries are functioning under the patronage and covering of Shammah Ministries, Louis Trichardt (NPO: 088-437-NPO) Enq: Pastor Strydom: 082 785 0265


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 5 By Linda van der Westhuizen

Area along N1 “remains” a dumping site No refuse should be buried in areas not designated as landfill areas. This was the Makhado Mu­ nicipality’s response after more complaints were received that the municipality is continuing to bury refuse in the open area between Eltivillas and the N1. The issue was pushed to the fore a couple of weeks ago when a mu­ nicipal tractor operator capsized the municipality’s back­actor in an effort to bury refuse in a On Friday, November 4, the manager of the Soutpansberg Ratepayers Association, Ms Aretha ditch in the open area in front of Smith, once again spotted a back-actor scraping the area to bury the waste lying around. Surat. Following the incident, the municipality said that the practice of burying refuse in the area was prohibited and that they would investigate the matter. To date, no feedback with regard to the outcome of the investigation was received and it would seem that the illegal practice is being allowed to continue. On Friday, November 4, the manager of the Soutpansberg Ratepayers Association, Ms

Aretha Smith, once again spot­ ted a back­actor scraping the area to bury the waste lying around. Municipal officials and a municipal vehicle could be observed nearby. “I was appalled to see that municipal officials are actively involved in using an open space near the N1 as a landfill site,” said Smith. It would now seem that the municipality is trying to blame the machine operator’s illegal behaviour on the actions of the public. Apparently, it is the same operator who capsized the back­actor. “There are two mass refuse containers placed there for dis­ posal of refuse generated by businesses around the area. It is unfortunate that other people are taking advantage of disposing re­ fuse there instead of going to the landfill site. This practise makes those two containers always full, especially between sunset and early morning,” stated Mr Elias

Mugari, the municipality’s direc­ tor of community services. The municipality added that the “supervisor was instructed not to bury refuse there as we are not authorised to make the area a landfill.” The problem now comes in when members of the public set fire to the mass containers. Mugari said that it was impos­ sible for the tractor to either collect a burning refuse container or transport the ashes of the burnt refuse because a truck with a sealed loading area is needed. “As the waste management section does not have its own tipper trucks, [and] due to the pressure from the nearby public, it happened that burnt refuse was buried there without permission from the department,” Mugari explained. Whether this practice of burying refuse in an undesig­ nated area will continue, remains unclear.

Policing

Information about vacancies misleading “Ons wou nog stop, maar toe was dit te laat.” Die instrukteur (regs) van ´n bestuurskool op Louis Trichardt beduie wat verkeerd gegaan het, kort nadat ´n leerlingbestuurder in twee geparkeerde voertuie vasgejaag het. Die ongeluk het verlede Donderdag op die hoek van Songozwi- en Andersonstraat in die parkeerarea van Ocean Basket plaasgevind. Volgens die instrukteur het ´n motor uit die parkeerarea uitgery gekom - reg voor hulle in. Die leerling kon glo nie betyds stop of uitswaai nie en het teen twee geparkeerde voertuie gebots. Skade aan die voertuie, wat aan broer en suster Chris-Jan van den Berg en Janelle Dreyer behoort, beloop ongeveer R37 000.

The South African Police Service (SAPS) has warned members of the public not to be misled by information doing the rounds, via e-mail among others, that there are vacant posts for entry-level trainees in the South African Police Service for the 2010/11 financial year. The SAPS states that there are

no vacant posts for entry­level trainees at this stage and that in­ formation relevant to this subject should be ignored as it is no lon­ ger valid. The posts contained in the circulated information were all filled during January 2011 and the trainees employed as a result of that intake are busy with their basic learning programme. Members of the public who are

2011 Isuzu KB250 D-TEQ D/Cab low mileage

2011 Chevrolet Corsa 1.4 Utility low mileage, lots of extras

regularly visiting police stations requesting application forms for entry­level posts into the South African Police Service are ad­ vised that they can only apply for such positions when these become available and are adver­ tised in the mainstream media. For enquiries, phone provin­ cial spokespersons Lt Col Ronel Otto at 082 451 7176. 2009 Nissan Tiida 1.6 Visia+ Auto - FSH

DEMO

61 BOABAB STREET, LOUIS TRICHARDT • TEL: (015) 516 3518 Business Hours: Monday to Sunday 07:30 - 20:00

Was Was R305 900 NOW! R279 900 R139 900 NOW! R135 900 2008 Isuzu KB300 D-TEQ LX A/T 2008 Isuzu KB250 Fleetside Double Cab

BBQ Pork Braai Chops

35

90

Kameelhout Boerewors

p/kg

Was R129 900

Was

NOW! R123 900 R245 900

2010 Hyundai i20 1.4 - low mileage

49

p/kg

23

90 p/kg

BEST BUY!!

Manny & Sergio at your service! ALL PRICES INCLUDE VAT • OFFERS VALID WHILE STOCKS LAST NO TRADERS • WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES • E & OE

Was

NOW! R115 900 R69 900

Specials valid from 24 - 30 November 2011

DIVISION

NOW! R239 900

Was Was Was NOW! R132 900 R252 900 NOW! R245 900 R165 900 NOW! R159 900 R139 900 2007 Opel Corsa Utility 1.4 Base 2009 Volkswagen Polo 1.4 Trendline 2011 Chevrolet Optra 1.6 A/C - FSH

Was R125 900

FRANCHISE

R255 900

2010 Chevrolet Captiva 2.4 LT - 2010 Kia Soul 1.6 - low mileage, FSH low mileage

90 Chicken Flatties

A MEMBER OF THE

NOW!

Was R135 900 NOW! R129 900 2008 Nissan Navara 2.5DCi 4x4 D/Cab - low mileage, FSH

ELVIS 084 243 7736

PETER 084 906 3350

NOW!

WE BUY & SELL USED CARS!

Was R145 900

ONLY 600km

NOW! R129 900

WIKUS 082 404 0645

PAUL 073 235 6730


ZOUTPANSBERGER

6 25 November 2011 By Peter Muthambi

Ex-offender on his way to a better life There is life beyond imprisonment, said the director of the Kutama Sinthumule maximum security prison, Mr Lazarus Ngcwonwani, during the official launching of the book of an ex-offender, Mr Tshifhiwa Given Mukwevho, at the prison's premises last Friday. He said that regardless of the length of a jail sentence, almost each offender would go home one day. When the time for parole comes, like it came for Mukwevho, he can do one of two things. He Kutama Sinthumule Maximum Prison Director Mr Lazarus Ngcwonwani (left), Mr Indiran Pillay can either go back to a life of crime or he can do (second from right) and Mrs Lizzie Masango from Correctional Services (right) congratulate something positive about his life. "He (Mukwevho) an ex-offender, Mr Given Mukwevho (second from left), during the launching of his book ´A chose the latter," said Ngcwonwani. He added that as a correctional facility, they be­ Traumatic Revenge´. lieve that people can change. "We want to change By Mashudu Netsianda the negative impression among South Africans that ‘once an offender, always an offender’ (is true). We want to replace this impression with a message that says a correctional centre is a place SAPS members have arrested post. He added that intensive edly connived with the two men. of new beginnings, a place that changes a person two Zimbabwean cross-border investigations into the matter “The suspected drugs have been from being an offender to becoming a law­abiding bus drivers and a Tanzanian were underway and the net was sent for forensic tests and we are citizen," he added. The book launch comes after Mukwevho, who woman suspected of smuggling closing in on other members of yet to ascertain their value. All 4kg of suspected illicit drugs the group. three the suspects have been de­ is now out on parole after serving 10 years in worth thousands of rand into “Our officers in Musina, to­ tained at the Musina SAPS and prison, wrote a collection of short stories, entitled the country through the Beit gether with customs officials, charged with possession of sus­ "A Traumatic Revenge". He spent all these years Bridge Border Post. discovered a black plastic bag pected drugs; they are expected in prison after being found guilty on several counts of breaking into shops in the Louis Trichardt area The two drivers are employed behind the driver’s seat. The to appear in court soon. by Intercape Bus Company. 45­year­old driver from Zimbab­ Mulaudzi said the police were between 1998 and 2000. Some of the short stories in the book include Jig­ It is understood that the trio we was requested to open up the on the look­out for smugglers at was travelling on the Intercape plastic bag, upon which police the border post, adding that they saw in the sky, Son of Leah, A traumatic revenge, bus, which was travelling from located a white substance. Fol­ would not give the criminals any Strange demise, We have seen tsoliyo, Hannah's Harare to Johannesburg. The lowing a subsequent search breathing space. He added that daughter and Music to the ears. Mukwevho (27) was released on parole in suspects were arrested early on of the plastic bag, police lo­ they had come up with a number Friday morning in Musina dur­ cated what appeared to be drugs, of ways to counter the rampant November 2010. He said he wanted to lead by ing a routine stop­and­search pa­ weighing almost 4kg. smuggling at the border post. example, so that other prisoners could walk in his trol. The drugs and the bus have The bus driver, together with “We are out in full force and I footsteps. "I realized that there is no life in prison. since been seized by the South his 31­year­old assistant, also want to warn the criminals that Sometimes we do bad things unintentionally," African Revenues Services. from Zimbabwe, was arrested we will deal with them harshly,” he said. He added that joy is never something that enters SAPS provincial spokesper­ immediately,” he said. he said. Cigarettes, curios, arti­ son in Limpopo Brig Hangwani Mulaudzi said further investi­ facts and flea market goods are one's life automatically. "One has to create it by Mulaudzi said the trio was gation led to the arrest of a third the most common items that are means of doing positive things," he said. Mukwevho added: "All my former inmates arrested at around 04:00 when person, a 32­year­old woman smuggled between Zimbabwe must know that there are lots of challenges out they had just left the border from Tanzania, who had alleg­ and South Africa. here. Once you are outside, never consider what bad things people may say about you. Strive to do good things to beautify your life. Never expect that it will be easy for you to get employment when

Police nab three suspected drug dealers

you are released. You must not be tempted to go back to prison." He said the perception exists that parole officers are against ex­offenders. "Parole officers are not against us but are there to show us the way. What is important is to understand each other. Respect them and they will respect you too," Mukwevho said. He thanked Zoutnet, publishers of the Zoutpansberger and the Limpopo Mirror newspapers, for giving him a second chance in life. "They allowed me to write for their papers, which to me meant a second chance to reclaim my life," said Mukwevho. Mukwevho, who matriculated in 2006 while in prison, is on the verge of completing his Bachelor of Arts degree in Languages and Literature through the University of South Africa. Tshifhiwa has already started with his second book and hopes to have it ready by February next year. He resides in Madombidzha village in the Sinthumule area.

Subrina Schlesinger van Laerskool Louis Trichardt was uitgenooi na die Nasionale Eisteddfod Akademie se gala-aand op 15 November in Johannesburg. Daar ontvang Subrina nie alleen ‘n toekenning as die beste presteerder in die Louis Trichardt-streek nie, maar eindig ook algeheel eerste. Die top vyf is aangewys. Subrina doen die heel beste met Afrikaanse poësie, waar sy ‘n punt tussen 98% en 100% ontvang en vaar ook uitstekend in Voorbereide Lees, Afrikaans Redenaars en Engels Redenaars.

MAKHADO MUNICIPALITY Tel: (015) 519 3000 Fax: (015) 516 1195 Private Bag X2596 Louis Trichardt 0920

ESTABLISHMENT OF TWO WARD COMMITTEES WHICH WERE OUTSTANDING WILL BE ESTABLISHED AS FOLLOWS:

MR A.S. TSHIKALANGE MUNICIPAL MANAGER

Nappy

Baby KING WHOLESALE to PUBLIC

• NOOR CENTRE, LOUIS TRICHARDT • TEL: 015 516 0712

ASK AT THE COUNTER FOR YOUR NEW REDUCED PRICE

ALL BABY PRODUCTS

ALL BABY PRODUCTS

We are finally getting sorted!

WARD 15 Date: 10 December 2011 (Saturday) Venue: Nxaxini (Valdezia) Time: 12h00 WARD 21 Date: 06 December 2011 (Tuesday) Venue: Makhado Show Ground Hall Time: 17h30 Civic Centre 83 Krogh Street Makhado


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 7


ZOUTPANSBERGER

8 25 November 2011

KERKE/CHURCHES Dienstye kan verander, veral gedurende vakansies. Skakel kerke vir meer inligting. Service times may change, especially during holidays . Phone churches for more information.

• Afrikaanse Protestantse Kerk (LTT) Tshirululunistraat 28, Sondag 09:00, Tel: 015 516 2272 • Afrikaanse Protestantse Kerk (Musina) Cass Straat 16, Sondag 09:00, Tel: 015 534 2126 • Agapé Gemeente (LTT) Munnikstraat 90, Sondag 09:00, 17:00 kom jeug bymekaar. Past. Sampie van Niekerk, Tel: 015 516 3725 / 082 926 9538 • AGS Charisma (LTT) Munnikstraat 70, Sondag 10:00 & 18:00, Past. Anton van den Berg, Tel 015 516 0486 of 083 653 0790

WHAT’S ON? WAT GEBEUR? ZoutieWeather Louis Trichardt (Seven-day forecast)

Thursday, November 24 Cool with periods of rain and a thunderstorm.

High: 17oC Low: 13oC

• AGS El-Shaddai (Musina) Watsonlaan 17, Sondag 10:00 en 18:00, Past. Boetie Visser, Tel: 015 534 3361 / 084 456 6959

Friday, November 25

• AGS Charisma (Levubu) Sondag 09:00. Past Anton van den Berg (015 5160486)

Cool with rain and drizzle.

• All Nations for Jesus Christian Centre (LTT) 93 Burger Street (Maranatha Centre), Sunday 09:30 & Wednesday 18:00, Past Benjamin Sithole, Tel 083 532 9492/ 015 516 2275 • Anglican Church / St Marks (LTT) 128 Munnik Street, Sunday 10:30, Rev Gail Blunden, Tel: 015 516 5165 • Baptist Church (Musina) Corner of Whyte & Limpopo Street, Sunday 09:30, Rev Paul Richardson, Tel: 015 534 0479 or 082 446 1728 • Baptist Church / Baptiste Kerk (LTT) Ruhstraat 25, Sondag 09:30 & 18:30 (Ds. Johan Marais), Tel: 015 516 2714. • Baird Ministries (LTT) Cnr of Rissik & Reitz Street. Fellowship on Sundays at 09:00 Bertus (founder) Tel 071 078 1631. • Catholic Church (Musina) National Road. Tel: 015 534 2085 • Catholic Church (LTT) Corner Burger & Jeppe Street, Mass times: 1st Sunday 10:00 2nd, 3rd and 4th Sunday 17:00, Father Frank Gallagher, Tel: 015 516 0566 / 082 664 1393 • Chapel of Grace Church Sunday 09:00 - 11:00 at Maurunwa/SIloam/Nzhelele Past Oke Tel 083 461 6455 or 072 976 3448. • Church of England / St Peters (LTT) 33 Breda Street, Sunday 09:00, Rev Emil Katz, Tel: 015 516 2164 / 083 284 7580 • Emmanuel Christelike Kerk (LTT) Koraalboomstraat 3, Sondag 09:00, Past. Andries van Heerden, Tel: 015 516 4282 / 083 357 1658 • Evangeliese Gereformeerde Kerk (LTT) Songozwistraat (Voortrekkersaal), Sondagdiens 10:00, leraar ds. Abel Erasmus, Tel: 073 371 7566. • Gereformeerde Kerk (LTT) H/v Anderson & Songozwistraat, Sondag 09:00 en 10:45. Ds. Hans Grobler. Tel. 015 516 4007 • Gereformeerde Kerk (Musina) Wilsonlaan 1, Sondag 09:30, Ds. Cornel Nagel, Tel: 015 534 2253 / 084 406 1723 • Hervormde Kerk Louis Trichardt H/v Stubbs & Forestry, Sondag 08:30, Ds. Phillip Horn, Tel: 015 516 0550 / 083 259 4061 • Hervormde Kerk Zoutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Forestry, Sondag 10:00, Ds. PJ van der Merwe, Tel: 015 516 1220 / 082 678 3537 • Hervormde Kerk (Musina) H/v Van Zyl & Celliersstraat, Sondag om 09:00, ds. Eddie Eckard, Tel: 015 534 2519 of 082 958 9095, Kerkkantoor 015 534 2756. • Lede in Christus Kerk (LTT) Joubertstraat 29, Sondag 10:00 & 18:00, Past. Fanie Redelinghuis, Tel: 015 516 0521 / 082 465 8774 • Levubu Christelike Gemeente (Hatfield) Sondag 09:00 & 18:00, Past. Craig Whitcomb, Tel 015 583 0134 of 084 400 8937 • Methodist Church (LTT) 79 Munnik Street, Sunday 09:00, Tel. 015 516 0446 • NG Kerk (Levubu) Perseel 316, Sondag 08:30 en 10:15 (LTT - Rondebosch Lapa), Ds. Petrus Kriel Tel: 015 583 002 / 082 898 2081 • NG Kerk (LTT) Erasmusstraat 23, Sondag 09:00 & 18:00, ds. Jan Pretorius en ds. Corné Randall, Tel: 015 516 3902 of 072 207 8350. • NG Kerk Soutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Andersonstraat, Sondag 09:00, ds. Phillip Venter. Tel: 015 516 4366 • NG Kerk (Musina) Ds. Henricostraat, Sondag 09:00, ds Anton Kemp, Tel: 015 534 0759, 082 779 2609 / 082 779 2324 • New Covenant Kerk/Church (LTT) 115 Krogh Street, Sondag 09:00 en 18:30, Louis Trichardt, André van Niekerk, Tel 015 516 5305 or 082 926 7313 • Ou Apostoliese Kerk van SA (LTT) Kroghstraat, Sondagdienste om 08:45 en 18:00, Priester Attie van Deventer, Tel. 079 516 7667 • Shammah Bedieninge/Ministries (LTT) Sondag hoofdiens & Kinderkerk 09:00, Jeugkerk en Huisselle 18:00, Donderdag: opleiding en geestelik toerusting, Past Strydom 082 785 0265, kerkkantoor 015 516 4018, Rissikstraat 50 • Sewendedag-adventiste (LTT) Groblerstraat, Saterdag 09:00 en 11:00, Roger de Troch, Tel 082 897 8374 • Sewendedag-adventiste (Musina) H/v Turner & Whytestraat, Saterdag 11:00, Marguerite Sindon & Marietjie Diener, Tel: 015 534 3240 / 082 358 2526 • Verenigende Gereformeerde Kerk (Buysdorp) Sondag 10:00 (erediens), Ds. H. J. Steyn (082 336 9751) • Volle Evangelie Kerk (LTT) H/v Rissik & Burgersraat, Sondae 09:00 & 18:00, Past. Stefan Pieterse, Tel: 015 516 0758 / 082 462 6755 • Volle Evangelie Kerk Ebenhaeser (Musina) H/v Turner & Watsonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Jimmy Venter, Tel: 082 920 4493 Indien kerke se besonderhede soos hierbo nie korrek is nie of verander het, skakel Andries by tel. 015 516 4997 of skryf aan news@zoutnet.co.za Nuwe kerke welkom. If church details are incorrect or have changed, please phone Andries at 015 516 4997 or write to news@zoutnet.co.za New churches welcome.

High: 17oC Low: 15oC Saturday, November 26 Rain and drizzle in the morning; otherwise, cloudy and remaining cool.

High: 19oC Low: 16oC Sunday, November 27 Rain and drizzle.

High: 19oC Low: 15oC Monday, November 28 Rain.

High: 19oC Low: 14oC Tuesday, November 29 Periods of rain.

High: 22oC Low: 15oC Wednesday, November 30 Warmer with intervals of clouds and sunshine. o o

High: 26 C Low: 15 C (Source: http://www.accuweather.com)

WHAT’S HAPPENING?

We need your club, school, church or nonprofit organisation’s events for 2011. Please send the details to news@zoutnet.co.za, fax it to (015) 516 2303 or phone 015 516 4996/7. These events will be published free of charge in the calendar. You can also submit and view these online at www.zoutnet.co.za.

WAT GEBEUR?

Ons benodig alle klubs, skole, kerke en niewinsgewende organisasies se opkomende gebeurtenisse vir 2011. Stuur besonderhede na news@zoutnet.co.za, faks 015 516 2303 of skakel 015 516 4996/7. Die gebeurtenisse sal gratis in die kalender geplaas word. Besoek gerus ook ons webtuiste se kalender by www. zoutnet.co.za

DEURLOPEND • GISTER-SE-JEUG BYEEN Die Gister­se­Jeugklub vergader elke Dinsdag vanaf 09:00 tot 11:00 in die kerksaal van die Nederdu­ itsch Hervormde Kerk op die hoek van Stubbs­ straat en Forestryweg op Louis Trichardt. Alle senior burgers is welkom by die klub­ vergaderings waar die programme interessante sprekers, musiek, speletjies, geestelike boods­ kappe, uitstappies en kuier insluit. Vir meer inligting kan mnr.Willie Agenbacht by 083 453 6597 geskakel word. • BABAHUIS HET HULP NODIG Die Shiloh Babahuis op Louis Trichardt

vra dat die gemeenskap betrokke raak met skenkings in die vorm van poeiermelk vir babas, weggooidoeke, babaklere ensovoorts. Finansiële bydraes is ook welkom. Vir meer inligting, skakel Annetjie Blom by tel. 015 516 6582.

SPCA LOUIS TRICHARDT DBV

Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151 • WIMPY-UITSTAPPIE VIR AF- disappear. GETREDENES Marietjie Wentzel en die The tail of the scorpion in Scorpius ducks

vroueselgroep van Baird Ministries koördineer ‘n maandelikse Woensdagoggend­uitstappie na die Wimpy by Makhado Crossing, waar ’n gratis muffin en tee of koffie geniet word. Dié uitstappie is gemik op bejaardes en al­ leenmense en begin om 10:00. Die datums vir die res van die jaar is 12 Oktober, 9 November en 14 Desember. Belangstellendes kan vir Mari­ etjie skakel by 078 480 8783.

• BEJAARDES EET BY MIKE’S

Afgetredenes kan ‘n heerlike driegang ete teen ‘n afslagprys by Mike’s Kitchen geniet op die eerste of tweede Maandag van die maand. Die datums vir die res van die jaar is 10 Ok­ tober, 7 November en 12 Desember. Die ete kan vanaf 11:30 tot 14:00 genuttig word. • KERSDIENS BY AGS Inwoners Die prys is R40 per persoon en besprekings word uitgenooi na die AGS Charisma op Louis moet teen die voorafgaande Vrydag by Marietjie Trichardt se jaarlikse Kersdiens om 10:00 op Wentzel by 078 480 8783 gedoen word. Sondag, 27 November. • MANNE VAN DIE WOORD Na afloop van die diens sal daar ‘n lekker BYEEN Die Manne van die Woord op Louis vingerete wees. “Hoop om u daar te sien,” nooi die gemeente. Vir meer inligting, skakel Ronel Trichardt kom elke Vrydagoggend van 05:45 van der Schyff by tel 015 516 0486. tot 06:45 by Ocean Basket in Songozwistraat bymekaar. Alle mans is welkom om dié opbouende byeenkoms, waar mans mekaar aanmoedig om die Here te dien, by te woon. • BORSONDERSOEKE VIR Vir meer inligting kan Tobias Fourie by 082 VROUE Die KANSA­omgeegroep in Louis 451 4249 geskakel word. Trichardt bied weer die geleentheid vir vroue om hul borste te laat ondersoek op 2 Desember. Die ondersoeke sal gedoen word te Baird Min­ istries op die hoek van Rissik­ en Reitzstraat. • WIAN VOS KOM KUIER Wian Vir meer inligting, skakel Marie (082 437 Vos, ‘n aanbidding­ 0747), Cornelia (083 965 1849) of Elza­Mari sleier wat oor die (071 215 0333). hele land uitgenooi • KUNS KERSMARK ‘n Reuse kuns word, besoek Louis kersmark, geskoei op die welbekende Irene Kun­ Trichardt van 25 smark, word beplan vir 3 Desember vanaf 09:00 tot 27 November tot 17:00 by die Lalapanzi Hotel op die N1 suid as gas van Manne van Louis Trichardt. van die Woord. (Vervolg op p. 9) Wian bedien die Vrydagoggend WEEKLY DAM LEVELS die Manne van According to latest available WEEKLIKSE die Woord by information from the Department of Water Affairs and Forestry as Ocean Basket. DAMVLAKKE on Monday, November 21. Hulle byeenkoms Dams/damme: 21/11/2011 14/11/2011 strek van 05:45 tot 06:45. Albasini Dam 45.6% 45.9% Vrydagaand Ebenezer Dam 98.7% 98.9% is daar ‘n gesinsaand met Wian se orkes in die 93.8% 93.8% Edgars­parkeerarea vanaf 18:30. Die toegang vir Flag Boshielo Dam die aand is ‘n nie­bederfbare produk. Sonda­ 71.2% 73.3% Glen Alpine Dam goggend om 09:00 sal Wian ‘n aanbiddingsdiens Luphephe Dam 76% 78% by die NG Kerk Louis Trichardt­gemeente lei en Middel Letaba Dam 8.8% 9.1% die aand ‘n Kerssangdiens.

DESEMBER

NOVEMBER

• DR ISAK BURGER BY CHRISTUSFEES Die

welbekende spreker en president van die AGS, dr. Isak Bur­ ger, sal gedurende die jaarlikse Christusfees by die AGS El­Shaddai in Musina drie dienste lewer op 26 en 27 November. Burger se eerste diens is die Sater­ dag om 18:00 tydens die Christusfees, gevolg deur ‘n Engelse diens Sondag om 10:00 met die tema 5 minutes after death. Om 18:00 sal hy ‘n Afrikaanse diens met dieselfde tema aanbied. Van Burger se boeke sal na die dienste beskikbaar wees. Vir meer inligting, skakel El ­ Shaddai by 015 534 3361 of 084 456 6959.

• OBSERVATION EVENING Join

the Soutpansberg Astronomy Club in Louis Trichardt after sunset for an evening of star­ gazing on Saturday, 26 November and watch as two well­known constellations appear and

NOODNOMMERS/EMERGENCY NUMBERS

LOUIS TRICHARDT • SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Electricity/Elektrisiteit • Water • Fire Brigade/Brandweer • Munisipaliteit/Municipality • Hospital (Government) • Hospital (Private) • SPB Dorpswag

- 10111/ 015 519 4300 / 083 206 5594 - 015 516 4378 / 015 516 2395 - 015 516 2990 - 015 516 2990 - 015 516 0551 / 015 516 0554 - 015 519 3000 - 015 516 0148 / 9 - 015 516 0720 / 015 516 6980 - 082 251 0827

behind the western horizon as the shape of the Great Hunter in Orion appears on the opposite side of the sky. Venus [the evening star] and Mercury will follow the setting sun in the west and keen photographers should bring their equipment along to photograph the one­day­old crescent moon. The giant gas planet of the solar system, Jupiter, with its four Galilean moons, will be visible in the north­eastern sky. One of the planet’s most famous features is a vast, long­ lived storm forming an easily seen great red spot (GRS) in a telescope. The GRS crosses Jupiter’s central meridian at 18:57 (SAST) and will be clearly seen one hour later, when astronomical twilight and dark skies begin. For further infor­ mation, contact Kos Coronaios on 079 148 4934.

MUSINA

• SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Fire Brigade/Brandweer • Hospital (Government) • Municipality • Electricity/Water

LEVUBU

- 10111 / 015 534 7601 - 10177 / 015 534 0061 - 015 534 0061 - 015 534 0446 / 7 - 015 534 6000 - 083 457 2183

• SAPS/SAPD - 10111/ 015 583 0121 • Municipal and other services (see Louis Trichardt)

Nandoni Dam Nsami Dam Nwanedzi Dam Nzhelele Dam Tzaneen Dam Vondo Dam

99.5% 40.5% 69.6% 81.9% 93.1% 84.1%

99.7% 41.7% 75.5% 83.3% 93.9% 85.1%

* Latest stats unavailable by the time of going to press

THIS WEEK AT THE MOVIES SHOWTIMES FRI 25 NOVEMBER - THU 1 DECEMBER

SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

SAVANNAH MALL HAPPY FEET TWO ¸ ˛ ◊ Fri, Sat: 10:15, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40, 22:00 Sun, Tue: 10:15, 12:30, 14:50, 17:10, 19:40 Mon, Wed, Thu: 12:30, 14:50, 17:10, 19:40

MALL OF THE NORTH GIRLFRIENDS’ GETAWAY I DON’T KNOW HOW SHE DOES IT ¸ ˛ ◊ ß Girlfriends’ Getaway screening on 30 November BOOKINGS NOW OPEN Wed: 20:00

——————————————————————————————————

THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN PT.1 ˛ ◊ † Fri, Sat: 9:10, 11:50, 14:40, 17:20, 20:00, 22:35 Sun, Tue: 9:10, 11:50, 14:40, 17:20, 20:00 Mon, Wed, Thu: 11:50, 14:40, 17:20, 20:00

——————————————————————————————————

HAPPY FEET TWO 3D ¸ ˛ ◊ Fri, Sat: 9:20, 11:50, 14:15, 17:00, 19:30, 21:50 Sun, Tue: 9:20, 11:50, 14:15, 17:00, 19:30

——————————————————————————————————

Mon, Wed, Thu: 11:50, 14:15, 17:00, 19:30 PARANORMAL ACTIVITY 3 ¸ ˛ ◊ Ω ˛ Ç √ PLATTELAND English Subtitles...

——————————————————————————————————

Fri, Sat: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:30, 22:40 Sun, Tue: 10:00, 12:15, 15:15, 18:00, 20:30 Mon, Wed, Thu: 12:15, 15:15, 18:00, 20:30

——————————————————————————————————

THE SMURFS

Fri, Sat: 9:30, 12:00, 14:30, 17:15, 19:45, 22:15 Sun, Tue: 9:30, 12:00, 14:30, 17:15, 19:45 Mon, Wed, Thu: 12:00, 14:30, 17:15, 19:45

——————————————————————————————————

THE TWILIGHT SAGA:

DAWN PT.1 ˛ ◊ † ˛ ◊ ß BREAKING Fri, Sat: 9:10, 11:40, 14:35, 17:10, 19:50, 22:30

Fri, Sat: 9:10, 11:30, 14:15, 17:00, 19:30, 22:10 Sun, Tue: 9:10, 11:30, 14:15, 17:00, 19:30 Mon, Wed, Thu: 11:30, 14:15, 17:00, 19:30

——————————————————————————————————

Sun, Tue: 9:10, 11:40, 14:35, 17:10, 19:50 Mon, Wed, Thu: 11:40, 14:35, 17:10, 19:50

——————————————————————————————————

STRAW DOGS

˛ ◊ ∞

Fri, Sat: 9:45, 12:15, 14:45, 17:30, 20:15, 22:45

Sun, Tue: 9:45, 12:15, 14:45, 17:30, 20:15 FRIENDS WITH BENEFITS Mon, Wed, Thu: 12:15, 14:45, 17:30, 20:15 ˛ Ç ¡ TOWER HEIST ˛ ◊

——————————————————————————————————

Fri, Sat: 9:30, 12:00, 15:00, 17:45, 20:15, 22:45 Sun, Tue: 9:30, 12:00, 15:00, 17:45, 20:15 Mon, Wed, Thu: 12:00, 15:00, 17:45, 20:15

——————————————————————————————————

ZOOKEEPER

JOHNNY ENGLISH REBORN ˛ ◊ ∂

˛ Ç ß

Fri, Sat: 9:15, 11:40, 14:30, 17:25, 19:50, 22:20 Sun, Tue: 9:15, 11:40, 14:30, 17:25, 19:50 Mon, Wed, Thu: 11:40, 14:30, 17:25, 19:50

Fri, Sat: 10:00, 12:30, 15:15, 17:50, 20:15, 22:45 Sun, Tue: 10:00, 12:30, 15:15, 17:50, 20:15 Mon, Wed, Thu: 12:30, 15:15, 17:50, 20:15

——————————————————————————————————

Fri, Sat: 9:15, 11:30, 15:00, 17:40, 20:00, 22:30 Sun, Tue: 9:15, 11:30, 15:00, 17:40, 20:00 Mon, Thu: 11:30, 15:00, 17:40, 20:00 Wed: 11:30, 15:00, 17:40v

FOR SHOWTIMES & BOOKINGS, VISIT www.sterkinekor.mobi VIA YOUR CELLPHONE OR CALL TICKETLINE ON 082 16789* FIND US ON FACEBOOK AT facebook.com/sterkinekortheatres *VAS RATES APPLY


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 9

CALENDAR / WHAT’S ON? KALENDER / WAT GEBEUR?

SPCA LOUIS TRICHARDT DBV

Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151

(Vervolg van p. 8) Die streek se entrepreneurs word versoek om dié inisiatief, ten bate van Ladies Circle 4, te ondersteun. Uitstalruimte kos R150. Kunstenaars, bakkers, besighede en tuis­ ondernemings is welkom om hul produkte vir die feestyd te kom uitstal en te koop aan te bied. Die kaasfabriek in Haenertsburg, vars blomme, Kuhestan­vrugtesouse en produkte sal almal uit­ gestal word. Lalapanzi sal ook heerlike eetgoed te koop aanbied, tesame met ponieritte vir die kinders. Vir meer inligting, skakel Tanya Richter by tel. 073 200 5829 of Des Vermaas by 082 256 6950.

Spesiale aanbod

Afslag op sterilisasie en enting Die Dierebeskermingsvereniging (DBV) op Louis Trichardt, in samewerking met Blouberg Dierekliniek, bied tans ‘n gesamentlik inenting- en sterilisasieveldtog aan. Vanaf 15 November tot 15 Desember vanjaar sal troeteldie reienaars

• LOCAL IS LEKKER-VLOOIMARK Die volgende Local is Lekker vlooi­

Notice

en kunsmark in Louis Trichardt vind weer op Saterdag, 3 Desember plaas. Die mark word aangebied by die toerisme inligtingsentrum en stalletjies kos R60 elk. Vir meer inligting en om ‘n stalletjie te be­ spreek, skakel Marie by tel. 082 437 0747.

SPORT GENERAL • WEEKLY WALK/RUN The Sout­

pansberg Athletics Club invites everyone to their weekly walk and run. “Let’s better your time on a fixed route,” invites the club. The walk and run takes place every Tuesday from 17:15 at their club house, next to the municipal swimming pool in Louis Trichardt. For more information, phone Mark at 083 774 2264 or Leonie at 072 347 9327.

Book boarding at kennels in advance

Willem Kotzé, Graad 12 leerder en een van die top 10 akademiese presteerders van Hoërskool Louis Trichardt, was vir die volle 12 jaar van sy skoolloopbaan nie een dag afwesig nie. Willem was in Laerskool Levubu.

Pet owners who wish to board their pets (cats and dogs) at the SPCA’s Louis Trichardt kennels during the December holidays must do so in advance. Bookings can only be made with Mrs Bea Re­ imer between 18:30 and 19:00 or with Lawrence Khodobo during the day between 08:00 and 16:00. No other bookings will be accepted. “Please do not leave a voice message on any phone and presume your booking has been ac­ cepted. It will not be accepted,” said Reimer. All pets, cats and dogs, must be inoculated,

NOVEMBER • PERDRY-UITSTAPPIE Die streek se perderuiters word uitgenooi na ‘n plesierrit by die Manavhela/Ben Lavin Natuurreservaat op Saterdag, 26 November vanaf 08:00 tot 12:00. Die oggend van die rit sal daar by Louis Joubert se plaas bymekaar gekom word, vanwaar daar gery sal word. Die toegangsfooi per ruiter by die reservaat is R30. Ná die rit sal daar lekker gebraai word by die Jouberts se plaas. Eie eetgerei, eet­ en drinkgoed moet egter voorsien word. Vir meer inligting, skakel Tielman van den Berg (072 126 5111), Elize Pretorius (083 389 0688) of Lialize Bezuidenhout (083 301 8130).

DESEMBER

The grand opening of Connie da Sousa’s new centre at 124 Krogh Street, Louis Trichardt, took place on 12 November amid great interest from the public. The centre will be named the Casa Beleza Centre. With Connie (in the middle) are dignitaries from the manufacturers Goldwell and Intercoiffure, who came all the way from Johannesburg and Springs to support award-winning hairstylist Connie on the opening night. Connie made special mention of the fact that so many local people were involved in the completion of the centre, among others: Paul Otto, Elect2Temp, Danedie, J&L Construction, Vancrete, Raymond Glass, Alma & Kerry Design, the alarm people, KAC Rudolf and Oscar from Interior Construction Solutions.

• GROEPERINGSKIET Die Sout­

pansberg Skietklub nooi alle skuts, oud of jonk, na hul jaarlikse groeperingskiet by die ou kommando skietbane buite Louis Trichardt op 3 Desember. Die skietdag begin om 09:00 en buiten me­ daljes vir die presteerders, is daar ook ‘n wissel­ trofee vir juniors. Om 16:00 sal daar ‘n prys­ uitdeling wees, gevolg deur ‘n bring­en­braai. Pap en sous sal voorsien word, maar eie stoele, drinkgoed en vleis moet saamgebring word. Vir meer inligting, skakel Ampie du Toit by tel. 082 742 0168.

• MUURBALKLUB SLUIT JAAR AF Die Soutpansberg Muurbalklub in Louis

Trichardt nooi oud en jonk na hul Algemene Jaarvergadering en jaarafsluiting op Saterdag, 3 Desember. North Gate Lodge tree as gasheer op van die geleentheid met die dag se program wat reeds om 15:00 afskop met swem en kuier. Om 16:00 sal Kersvader besoek aflê, waarna die AJV om 17:00 sal begin. Vanaf 19:00 sal daar lekker saamgekuier en gebraai word. ‘n Kontantkroeg sal beskikbaar wees. Alhoe­ wel die ete gratis sal wees vir lede, is die koste verbonde aan die ete vir nie­lede R50 vir gades en hoërskoolleerlinge en R25 vir laerskoolleer­ linge. Vir meer inligting, skakel Ronel by 084 581 4868 of skryf jou naam op die lys by die klub op indien jy die funksie wil bywoon.

Die Soutpansberg CVO-skool op Louis Trichardt het verlede Donderdag ´n borge-aand gehad om hul meer as 80 borge te bedank vir hul getroue ondersteuning deur die afgelope jaar. Voor, van links, is van die borge: Ben van der Merwe, Wulfie Schwertdfeger en Muller Vermaas. Agter is Boet Groenewald (skoolhoof), Eddie Schlesinger, Wouter van Amstel, Jaco Wepener en Loffie Grobler.

• FUN RUN The Soutpansberg Athletics

Club will be hosting a fun run over distances of four and eight kilometres on 15 December. The starting time is 17:30 at the clubhouse next to the municipal swimming pool in Louis Trichardt. For more information, phone Mark at Tel 083 774 2264.

25% afslag kry op alle inentings, sterilisasies en kastrasies van honde en katte. Let egter daarop dat daar vooraf gereël moet word. Persone wat belangstel kan die kliniek skakel by tel. 015 516 2046 of 015 516 0564, Lawrence (DBV) by 082 965 5151 of Bea (DBV) by 082 424 5712.

The nativity scene in the concert From Cradle to Cross presented by Bravo Christian School of Victory on 14 November at the Yonder Hall in Louis Trichardt.

de­wormed and bathed or dipped before coming into the kennels. Inoculation must take place 10 days before the pet is brought to the kennels. “If you intend leaving your pets at home during the holiday, please make adequate arrangements with a reliable person for them. Remember, there will be fireworks while you are away, so be prepared,” Reimer warned. The boarding fees are R30 per dog per day and R20 per cat per day. For more informa­ tion, phone Reimer on 082 424 5712 or Khodobo at 082 965 5151.


ZOUTPANSBERGER

10 25 November 2011 Kerknuus

Kinders se kennis oor Bybel skokkend

Personeel van Harcourts op Louis Trichardt het vandeesweek ‘n tjek van R1 200 aan Shiloh Babahuis oorhandig. Die geld is met ‘n energieke worsbroodjiebraaiery op die dorp ingesamel. In die foto is van links na regs John Ramulumbi, Charmaine Vogel, Jana Smith Cornelia du Preez, Melvina van den Berg (van Shiloh), Leonie Wood,pPastoor Anton van den Berg en Martie Pienaar. Deur Frans van der Merwe

Agentskap gee babahuis ‘n hupstoot As deel van hul volgehoue gemeenskapsbetrokkenheid het personeel van Harcourts Jana Marie op Louis Trichardt verlede week die bedrag van R1200 vir die Shiloh Babahuis op die dorp met worsbroodjieverkope ingesamel. Die resultaat van die ener­ gieke poging is vandeesweek deur me. Melvina van den Berg namens Shiloh met dank ont­ vang. Die bedrag sal by Ma­rius

Brönn Apteek op die dorp vir aankope beskikbaar wees. Jana Smith van Harcourts het dank uitgespreek teenoor die talle donasies van instansies en individue wat die skenking moontlik gemaak het. Sy het ook waardering uitgespreek teenoor Louis van den Heever van Marius Brönn, wat die be­ fondsing sal administreer. Pastoor Anton van den Berg het namens Shiloh Babahuis die

skenking verwelkom. Hy het beklemtoon dat Shiloh Babahuis ‘n welsynsprojek sonder wins­ bejag is wat in sy geheel van skenkings vanuit die gemeens­ kap afhanklik is. Die babahuis is ‘n belangrike reddingsboei vir ‘n beduidende getal babas wat sonder sorg, verlate gevind word. Dié versorging verg ge­spe­ sialiseerde toegewyde kun­dig­ heid en deernis.

ERRATUM

ENVIRONMENTAL AUTHORISATION IN TERMS OF SECTION 24G OF THE NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ACT (ACT NO. 107 OF 1998) – PROJECT REFERENCE NO. 12/12/20/2008: ACTIVITIES UNLAWFULLY COMMENCED WITH ON THE FARMS ERFRUST 123 MS, BERGEN OP ZOOM 124 MS AND OVERVLAKTE 125 MS (PTNS 3, 4 AND 5), MUSINA, LIMPOPO PROVINCE (VELE COLLIERY). PROJECT REFERENCE NO. 12/12/20/2008. Interested and affected parties are hereby notified that the above Environmental Authorisation is also accessible on Coal of Africa and Kaleo Consulting’s website. The websites addresses are: www.coalofafrica.com www.kaleoconsulting.co.za

Godsdiensonderrig onder die skoolgaande jeug tekortskiet. moet ernstig herdink word. Dit is die mening van Meegaande is die vraestel wat aan die Graad die Rapportryersvereniging na ‘n onlangse By- 11-leerlinge gegee is. Die vraestel het uit 20 getel. belkennis-opname onder Afrikaanssprekende * Wat is die grootste en eerste gebod? (1) skoolkinders skokkende resultate opgelewer het. * Waarmee sal Johannes die Doper vervul Die Rapportryers, ‘n nasionale Afrikaner- wees? (1) kultuurorganisasie, het die afgelope jaar ‘n opname * Na Jesus se doop het die Heilige Gees in die gemaak in Afrikaanssprekende skole in al nege gestalte van watter voël op Jesus neergedaal? (1) provinsies oor die kennisvlak van die skoolgaande * Op watter dag van die week is Jesus opgewek jeug aangaande die Bybel. Altesaam 1 971 leerlinge uit die dood? (1) in Graad 7 en 2 311 leerlinge in Graad 11 het ‘n * God het aan Abraham opdrag gegee om sy seun maklike, onvoorbereide 20-punt vraestel geskryf te offer. Wat was die seun se naam? (1) wat die mees elementêre vrae oor die Bybel bevat * Wat het soos tonge verdeel en op die mense het. Die vraestel het skokkende resultate opgelewer, gekom tydens die uitstorting van die Heilige aangesien daar aangeneem was dat die oorgrote Gees? (1) meerderheid Christen Afrikaanssprekende kinders * In watter rivier is Jesus gedoop? (1) òf in die skool, òf in die Kerk, òf in die ouerhuis * Afgesien van Spreek in tale, noem enige ander onderrig word in ele­mentêre kennis van die Bybel. twee gawes van die Heilige Gees? (2) Die Graad 7’s het ‘n gemiddeld van 46% behaal en * Afgesien van Liefde, noem enige ander twee die Graad 11’s ‘n gemiddeld van 36%. vrug(te) van die Heilige Gees. (2) “Daar is oorgenoeg bewyse van die toena­me in * Wat was Paulus se naam voordat hy Jesus op die verval van moraliteit onder Suid-Afrikaners en pad na Damaskus ontmoet het? (1) veral Afrikaanssprekende Suid-Afrikaners,” het die * Watter een is volgens Paulus die grootste? Rapportryers in ‘n verklar­ Omkring die korrekte ant­ ing gesê en die verval woord. Geloof, Hoop of toegeskryf aan gebrek­ “Bybelonderrig op skool en Liefde (1) kige Bybelonderrig. * Wat is die laaste die onderrig by kerke het Volgens die president boek in die Nuwe Testa­ van die Rapportryerbe­ ment? ( 1) jammerlik gefaal” weging, mnr. Ruurd van *Wie het Psalm 23 der Wal, het Bybelonder­ (Die Here is my Herder) rig op skool en die onderrig by kerke jammerlik geskryf? (1) gefaal die afgelope 20 jaar. * Wat was die eerste wonderwerk wat Jesus Hy is van mening dat Afrikaners hul kinders gedoen het? (1) en hul geloof gefaal het. Gevolglik gaan die Rap­ * Watter werk het Josef (Jesus se pa) gedoen? (1) portryers, saam met ander organisasies wat hierdie * Noem enige twee van die 10 gebooie? (1) saak steun, ‘n ernstige beroep op die Onderwys­ * Volgens die Ons Vader-gebed, waarvan moet departement doen om godsdiensonderrig op skole ons verlos word? (1) verpligtend te maak. “Toets gerus u kennis van die Bybel deur die “Alhoewel die Rapportryers ‘n Christelike vraestelletjie te beantwoord … en beoordeel self organisasie is, erken hulle die reg tot godsdiens­ of u saamstem dat ons voor ‘n baie groot uitdaging vryheid. Aangesien alle godsdienste geskoei is in staan,” het Van der Wal gesê. sekere mate op goeie dade teenoor jou medemens Volgens Van der Wal kan die Rapportryers sal dit, ongeag watter godsdiens beoefen word, tot onmiddellik ‘n uiterse groot verskil maak in die die voordeel van die Suid-Afrikaanse samelewing algemene kennis van leerlinge oor die Bybel, wees as godsdiensonderrig teruggebring word in indien alle skole aan die nasionale Bybelvasvrae skole,” het Van der Wal gesê. deelneem. Hy het bygevoeg dat die Rapportryers ook van Die studiemateriaal word afgebaken en word plan is om hierdie uitdaging te bespreek met kerk­ sorgvuldig deur ‘n komitee uitgekies om die leer­ leiers, aangesien die resultate van die opname ook ling die belangrikste en mees gebalanseerde dele aandui dat godsdiensonderrig in kerke grootliks in die Bybel te laat leer.


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 11

Ridgeway College’s award for the best senior creative writer went to Calvin Baytopp (left). Next to Calvin are David Myburgh, who won the award for the best junior creative writer, and Mulausi Ravele, who was the winner of the orator’s trophy. The event was the college’s Honours Evening on 16 November.

The five students who are the top academic achievers in each form received certificates for Academic Excellence at the Ridgeway College Honours Evening on 16 November at the Fransie Vermaak Hall. From left are Muhammad Ayob (Form 1), Taariq Tayob (Form 2), Jordan McLeod (Form 3), Lauren Taylor (Form 4) and Rabia Chhaya (Form 5).

Ridgeway College announced their student council for 2012 on 16 November. In the front, from left, are Shannon Jenvey (head of council) and councillors Muhammad Ra’ees Cassim, Rico De At the Ridgeway College Honours Evening on 16 November Calvin Baytopp (left) received the Sousa, Kgomotso Moshakga and Nhlalala Mkhombo. At the back are councillors Rosymary award for artistic excellence and Thama Khomunala received the trophy for the best drama Mudzanani, Saiden Naidoo, Mmathapelo Ramahuma, Munyadziwa Ratombo, Mulausi Ravele, Lauren Taylor and Clive Tigere. student.

Lauren Taylor (left) of Ridgeway College received the Mostert Trophy for the best IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) results and Rabia Chhaya received the Dilip Naik Trophy for the best AS (Cambridge A-levels) results. These prestigious awards were presented at the Ridgeway College Honours Evening on 16 November at the Fransie Vermaak Hall.

B180 A B180 A DYNAMIC C180 CGIBE A AVANTGARDE C180 CGIBE A AVANTGARDE C180 CGIBE A AVANTGARDE C180 CGIBE A AVANTGARDE C200 CGIBE A AVANTGARDE C200 CGIBE A AVANTGARDE C200 CGIBE A AVANTGARDE C200 CGIBE A AVANTGARDE C180 CGIBE A AVANTGARDE C200 CGIBE A AVANTGARDE C220 A AVANTGARDE E200 CGI BEA AVANTGARDE

2011 2011 2011 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Silver Silver Grey Silver Silver Silver Silver Silver Silver Black White Silver Silver White

The Went Service Award was received by Mariam Osman while Phatuthedzo Mutangwa (inset) received the Head’s Special Award during Ridgeway College's honours evening.

6 000km 1 500km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 15 000km 9 000km 30 000km

R275 000 R289 000 R329 000 R329 000 R329 000 R359 000 R385 000 R339 000 R339 000 R339 000 R340 000 R359 000 R389 000 R520 000

E500 CABRIO A VITO 115CDI CREWBUS 2 M GL 500 AMG CLS 63 V8 Bi Turbo Vito 116 Crewcab

Other

Audi Q7 3.0 TDi BMW X5 4.8 ISA BMW 645i Convertable Dodge Caliber 2.4 SXT Auto Dodge Journey 2.0 CRD Jeep Wrangler 2D Sahara 3.8 Auto Nissan Xtrail 2.0 XE 4x2 VW 1.4 TSI TIGUAN VW GTi DSG

2011 2010 2011 2011 2011

Silver White White Silver White

5 000km 29 500km 5 000km 1 500km 24 000km

R 899 000 R 295 000 R1 200 000 R1 400 000 R 355 000

2008 2004 2004 2011 2011 2011 2010 2009 2009

Silver Silver White Red Silver Red Silver Silver Silver

80 000km 124 000km 78 000km 500km 11 000km 9 000km 58 000km 45 000km 67 000km

R320 000 R295 000 R295 000 R239 000 R350 000 R350 000 R219 000 R245 000 R239 000


ZOUTPANSBERGER

12 25 November 2011

Talle vriende en familie het die afgelope Saterdag by die woning van die merkwaardige sakevrou, mev. Esther Kirsten, opgedaag om haar geluk te wens met haar 89ste verjaardag. Tannie Esther was besig om aan te sterk nadat sy onlangs ongesteld was. Sy was tot betreklik onlangs voor haar aftrede nog gereeld bedrywig in die gesin se boekwinkel op Louis Trichardt.

Een van Louis Trichardt se oudste inwoners, tannie Anna Snyder, het op 20 November haar 80ste verjaardag gevier. Tannie Anna het haar in 1941 in Louis Trichardt gevestig en diep spore in die gemeenskap getrap. “Veels geluk met die besonderse mylpaal,” is die boodskap van kinders, kleinkinders en vriende. Foto verskaf.

Francois Hoffman (links), Hoërskool Louis Trichardt se sportseun van die jaar, was gedurende sy hele skoolloopbaan nooit ‘n dag afwesig nie. Hy was ‘n leerling aan Laerskool Levubu en Hoërskool Louis Trichardt. Francois se ma, me. Lana Hoffman, was ook gedurende haar skoolloopbaan nooit ‘n dag afwesig nie. Soos hulle sê, die appel val nie ver van die boom af nie… Die inlasfoto is van Lana le Roux, soos sy in 1978 in 'n koerantknipsel verskyn het. Die jonge Lana was ook ‘n leerling van Laerskool Levubu en Hoërskool Louis Trichardt, waar sy ‘n bekende landloopatleet was.

Shiloh Babahuis is ‘n gemeenskapsprojek en is altyd dankbaar vir skenkings. ‘n Welkome skenking was dié van al die netbaldogters van Laerskool Louis Trichardt, wat op 21 November in ontvangs geneem is. Huismoeder me. Annatjie Blom (links agter) en vrywilliger me. Christien Hollander verskyn saam met die O/12A en B netbalspanne. Deur Linda van der Westhuizen

Toename in “weggooi’ babas verwag Shiloh Babahuis verwag ‘n toename in babas oor Desember “Ons verwag dat heelwat babas oor Desember by Shiloh Babahuis aangemeld sal word,” sê die huismoeder van dié babahuis in Louis Trichardt, me. Annatjie Blom. Babas wat verlate gevind word, wees gelaat is, van aborsie gered of nie versorg kan word nie, word by Shiloh Babahuis in Munnikstraat versorg. Dit is ‘n deurgangshuis en daar word gepoog om geskikte ouerhuise vir die babas te vind. Shiloh Babahuis, wat in 2007 geopen is, val onder die uMephi­stigting van die AGS kerk se uitvoerende welsynsraad. Op die oomblik is daar sewe babas, met die jongste twee maande en die oudste drie jaar. “Die jongste enetjie van twee maande is in ‘n toilet gevind en het nog gelewe. Dan is daar enetjie wat in die bosse gevind is. Sy geboortedatum is on­ bekend, maar hy moet nou ongeveer sewe maande wees en hy weeg maar net vyf kilogram. Die Here se hand is in die besonder oor daardie tweetjies, anders sou hulle nie vandag gelewe het nie,” sê me. Blom, terwyl die liefde vir die ou kleintjies uit haar oë straal. Blom sê dat daar waarskynlik eersdaags uitplas­ ings vir aanneming sal geskied. Shiloh is dan weer gereed vir die nuwe aanmeldings wat verwag word. Shiloh Babahuis is ‘n gemeenskapsprojek en is altyd dankbaar vir skenkings. ‘n Welkome sken­ king was dié van die netbalmeisies van Laerskool Louis Trichardt. Al die netbalspanne, vanaf O/7 tot O/13, het op 15 November ‘n afskeidsfunksie by

94 Krogh Street, Louis Trichardt, Shop no. 3 Woolworths (Oppsite the side entrance of Woolworths) Back Entrance Tel: 015 516 0299 to Woolworths / 082 823 1587

Sophie’s Choice

Olive Tree

Alley way next to Woolworths

Krogh Street

Sterling Silver

G i f t s Up to 75% off

Jeep Men

Jeep Ladies

50% off selected items

die Spur bygewoon. As toegang moes elke dogter ‘n babageskenk saambring. “Dit is deel van ons gemeenskapsdiens. Om aan Shiloh Babahuis te gee, is ons manier van dankie sê aan almal in die gemeenskap wat ons netbalspanne so ruim geborg het,” sê die skool se netbalorgani­ seerder, me. Luzelle Brown. Die geskenke is op 21 November aan me. Blom en vrywilliger me. Christien Hollander oorhandig.

´n Oud-onderhoofseun van Hoërskool Louis Trichardt en tans 'n finalejaarstudent aan die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerke op Potchefstroom, Jan-Louis Lee, het verlede Woensdagaand tydens die promosieplegtigheid van die teologiese skool die Jan-Louis du Plooy-toekenning as die beste senior student in Praktiese Teologie ontvang. Jan-Louis het elkeen van sy ses studiejare met onderskeidings geslaag. Hy is Dinsdagmiddag tydens die sitting van die Streeksinode Bosveld op Mookgopong geëksamineer en beroepbaar gestel.

CLINIC YVETTE BEAUTY SALON THE ENVIRON IONZYME DF II MACHINE R

R

Your face shows stress more clearly than any other area of your body. As a result, features tighten and lymph and blood flow to the skin is restricted. This starves tissues of moisture and vitamins, leading to lines, blotches and saggy skin. Environ’s Ionzyme DF II Machine, uses two methods to assist in the penetration of active ingredients: iontophoresis, which involves an electrical current being sent through larger surface such as the face and neck to facilitate greater penetration of the vitamins, gels and serums used in the process; and sonophoresis (best for small areas such as scars and blotches), which uses sound waves to carry vitamin molecules through the skin. These treatments tone and firm skin and enhance radiance. This DF II Machine is the first to combine the use of active Sonophoresis and intensified Iontophoreisis, and is possibly the most advanced machine of its kind in the world. It helps treat blemishes such as patchy pigmentation, scarring and pimples. The Environ Ionzyne DF II Machine can assit with: • Acne scars • Chickenpox scars • Pigmentation problems • Peeling • Stretch marks

CONTACT: YVETTE * CELL: 072 119 4580 * FAX: 015 516 3166 * vossie@lantic.net* 115 Krogh Street, LTT


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 13

Business News

New economic development forum for Musina The economy of Musina received a boost when more than 100 businesspeople gathered to launch the Musina Local Economic Development (LED) Forum a fortnight ago. The main aim of the LED Forum is to advise the municipality on businessrelated issues and law enforcement to make sure that the economy continues to grow in the border town. This comes after the government de­ clared Musina as one of the growth points in the province.

Mayor Carol Phiri said it was encour­ aging to see that the municipality and the business sector were working collectively in growing the local economy. She said Musina needed a new, creative vision to make the local economy grow, so that it can be part of the global economy. “Our key role as government is basi­ cally to create a conducive environment for businesses to thrive and to provide platforms for constructive engagement. We are proud that our partnership will speedily assist us to realise this dream.”

She said Musina Municipality viewed local economic development as one of the most important ways of decreasing poverty. “Local economic development aims to create jobs by making the local economy grow. This means that more businesses and factories should be started in the municipal area. As part of the IDP, key stakeholders in a municipality must come together to reach agreement and take decisions to make the economy grow and create income opportunities for more people, especially the poor.” She finally assured the LED Forum that they would get full support from the municipality. “Through our LED of­ fice, we encourage you to engage with us in order to contribute to the economic development of our municipality.” The newly elected chairperson of the LED Forum, Mr Otto Gern­ er, said businesspeople had been waiting for this opportunity for a long time. He said they would work closely with the municipality to make sure that Mu­ sina became one of the leading economic hubs in the country.

Haar naampie is Miané Vorster en sy’s gebore op die 11de van die 11de 2011 by die Zoutpansberg Privaathospitaal in Louis Trichardt. Die gelukkige ouers is Ma Melinda en Pa Gerrie Vorster. Foto verskaf.

Pastor Mark Addae (right) from the Assemblies of God in Ghana ministered at Shammah Ministries and surrounds from November 7 to 13. People were commissioned for ministry, delivered from addictions and lives were radically changed during the ministry. Here, Pastor Addae is ministering on Sunday evening, with Pastor Francois Strydom, Shammah’s senior pastor, to the left.

Mayor Carol Phiri (middle seated) with the newly elected LED Forum and councillors.

MAKHADO MUNICIPALITY

NOTICE OF BASIC ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS

Tel: (015) 519 3000 Fax: (015) 516 1195 Private Bag X2596 Louis Trichardt 0920

In terms of Regulation 543 of the regulations published in Government Notice No. 33306 of 2010 under Section 54 read with section 44 of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998), notice is hereby given that ARIOSOURCE (PTY) LTD - Reg. No. 2011/102043/07 is of intention to carry out the following activity: Project Name: VIVO SOLAR PARK Project Description: Ariosource is of the intention to establish a renewable energy generation facility. The project will consist of construction, operation and maintenance of a Photovoltaic (PV) Power Plant with a maximum generating capacity of 9 MW with associated infrastructure and structures. The developed area will be approx. 19.0 hectares. The facility will comprise several arrays (strings) of PV modules mounted on frames; the associated infrastructure and structures will consist of: (i) internal and external access roads and a small parking area; (ii) fencing of the plant and video security control systems; (iii) foundations / mini piles for the mounted Photovoltaic arrays; (iv) electricity access point for the construction phase, operation phase (if necessary) and UPS (Uninterruptible Power Supply) devices; (v) water access point and/or water extraction on-site from borehole(s), water supply pipelines, water treatment; (vi) sewage system and storm water collection system; (vii) workshop & warehouse; (viii) offices & administrative area; (ix) cabling linking Photovoltaic strings and other internal cabling; (x) medium voltage stations designed to host DC/AC inverters and medium voltage power transformers; (xi) one medium voltage receiving station, linking in parallel all the medium voltage stations; (xii) a new power line or underground cables, delivering the energy to the Eskom’s grid. Depending on the connection solution which will be assessed by Eskom, the project may also entail one small on-site high voltage substation with high-voltage power transformers, stepping up the voltage to the voltage of the Eskom’s grid, a control building and one busbar with metering and protection devices (also called “switching station”). The connection may also entail interventions on the Eskom’s grid, according to Eskom’s connection requirements/solution. During the construction phase, the site may be provided with additional: (i) water access point and water extraction on-site borehole(s) point, water supply pipelines, water treatment facilities; (ii) pre-fabricated buildings; to be removed at the end of the construction phase. Location: the site is located on a part (±19.9 ha) of Portion 7 of the Farm Zuurbult 450 M.S., Blouberg Local Municipality, Capricorn District Municipality, Limpopo Province. A Background Information Document (BID) providing more information can be requested via email (see email address below). A Basic Assessment process is required for the above proposed activity. Such a study is currently being undertaken by AGES (Pty) Ltd (in order to determine whether the proposed activity will result in any significant environmental impacts). The project has been registered with the Department of Environmental Affairs under the DEA reference number: 12/12/20/2525 and under the NEAS reference number: DEA/EIA/0000678/2011. In order to ensure that you are identified as an interested and/or affected party, please submit, in writing, your name, contact information and interest in the matter, before or on 12 January 2012, to the address below. AGES (Pty) Ltd, 120 Marshall Street, Polokwane 0699 - P.O. Box 2526, Polokwane, 0700 - Tel: +27 (0) 15 291 1577 - Fax: +27 (0) 15 291 1577 - Emails: jbotha@ages-group.com/egrobler@ages-group.com

MAKHADO MUNICIPALITY Tel: (015) 519 3000 Fax: (015) 516 1195 Private Bag X2596 Louis Trichardt 0920

NOTICE OF IDP CONSULTATIVE MEETING Notice is hereby given that there will be an IDP consultative meeting scheduled to take place at the Makhado Municipal Show Ground Hall, Sibasa Road, Louis Trichardt, on Monday, 28th of November 2011 at 10H00 in order to engage the stakeholders who were unable to participate in the previous Regional IDP analysis consultative meetings for the coming 2012/13 -2016/17 IDP. The following ward councilors and stakeholders are hereby invited to attend the aforementioned engagement session: Councillors for wards 4, 10, 11, 15, 21 & 38, and PR Councillors, Traditional leaders for the respective wards, organised businesses, mining sector, parastatals, agricultural sector, tourism sector, Village Sanco Chairperson, Community Development workers, NGOs, Ratepayers Associations, Chairpersons Association, Soutpansberg Agricultural Union, Community Property Associations and interested groups are invited to participate in this IDP consultative meeting. All enquiries can be directed to Director Development Planning or IDP Manager at telephone number 015 519 3000. Civic Centre 83 Krogh Street Louis Trichardt Notice No: 148/2011 MR A.S. TSHIKALANGE File No: 15/7/1 MUNICIPAL MANAGER

NOTICE OF SPECIAL COUNCIL MEETING KENNIS VAN SPESIALE RAADSVERGADERING NDIVHADZO YA MUTANGANO WA KHANSELE TSEBISO KA KOPANO YA KHANSELE XITIVISO XA NHLENGELETANO Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the 73rd Special Council meeting will be held as follows: TIME: 14:00 DATE: 1 December 2011 VENUE: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado The Draft Annual Report 2010/11 will be considered at this meeting. All interested members of the public are invited to attend the meeting. Enquiries must be directed to T S Ndou or M D Munyai at (015) 519 3000. Kennis word hiermee ingevolge klousule 19 van die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 gegee dat die 73ste Spesiale Raadsvergadering soos volg gehou sal word: TYD: 14:00 DATUM: 1 Desember 2011 PLEK: Raadsaal, Grondvloer, Burgersentrum, Kroghstraat 83, Makhado Die Konsep Jaarverslag 2010/11 sal by die vergadering oorweeg word. Enige belangstellende lid van die publiek word genooi om die vergadering by te woon. Navrae kan gerig word aan T S Ndou of M D Munyai by (015) 519 3000. Ndivhadzo u ya nga tshitenwa tsha 19 tsha Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000 uri mutangano zwawo wa vhu (73) wa tshipentshela wa khoro ya masipala u do fariwa nga ndila I tevhelaho: TSHIFHINGA: 14:00 DUVHA: 1 Nyendavhusiku 2011 FHETHU: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado Mvetomveto ya wa muvhalelano wa 2010/2011 na Ripoto ya nwaha wa Muvhalelano wa 2009/2010 zwi do divhadzwa kha wonoyo mutangano. Mirado ya lushaka vha re na dzangalelo vha rambiwa u dzhenela uyo Mutangano. Mbudziso dzothe dzi nga livhiswa kha T S Ndou kana M D Munyai kha (015) 519 3000. Tsebiso ye e mabapi le karolo ya 19 ya molao wa Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000, gore kopano ya khansele ya bo 73 e tla swarwa ka tsela ye e latelago: NAKO: 14:00 TSATSIKGWEDI: 1 Manthole 2011 LEFELO: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado Lenaneou-thlabolio-tshishinywa le tekanyetso ya ngwaga wa 2011/2012 Le Pego ya ngwaga wa 2009/2010 di tla lebelelwa mo kopanong ye i. Dipotsiso ka moka di ka lebiswa go T S Ndou or M D Munyai at (015) 519 3000. Mitivisiwa kuya hi Section 19 ya Mfumo wa Xikaya: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000 leswaku nhlangano wa vu 73th wa xipenxele wa khayisele ya Masipala wu tava hi ndlela leyi landzelaka: NKARHI: 14:00 SIKU: 1 Nwendzamhala 2011 NDZHAWU: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado Mpfapfaruto wa xa lembe ximali ra 2010/2011 swi ta tekeriwa enhokweni eka nhlengeletano lowu landzelaka. Lava tsakelaka ku nghenela nhlangano lowo va amukeriwa. Switiviso swi nga kongomisiwa eka manana T S Ndou or M D Munyai at (015) 519 3000. Civic Centre 83 Krogh Street Makhado Notice No: 148/2011 File No: 4/2/1 & 4/3/1

MR A.S. TSHIKALANGE MUNICIPAL MANAGER


ZOUTPANSBERGER

14 25 November 2011

On 18 November, Eltivillas Primary School announced their newly elected prefects for the 2012 academic year. In the photo are Rezwan Lakhana (deputy headboy), Matika Ndalamo (headboy), Mrs M Dave (deputy principal), Rivoningo Mageza (headgirl) and Rosemary Ramuhali (deputy headgirl).

Eltivillas Primary School´s year-end prize-giving ceremony was held last Friday. Top achievers in each grade were awarded with a certificate and a trophy. From left are Mohammed Patel (Grade 2), Tshivule Lavhelesani (Grade 1), Jolly Nisha (Grade 3), Norin Haque (Grade 6), Rokunda Munzhedzi (Grade 4) and Jolly Afia (Grade 5).

Waste stretching from outside the landfill site to the entrance at the Vondeling Road. A breakdown of equipment was cited by the Makhado Municipality as an important reason why the accumulated waste stretches from the disposal area up to the Vondeling Road. Meanwhile, the Soutpansberg Ratepayers Association has issued a media release on the non-compliance of this landfill site to normal permit conditions. By Linda van der Westhuizen

Outcry over dumping site continues The state of Louis Trichardt's municipal dumping site continues to cause an outcry. The Soutpansberg Ratepayers Association has issued a media release on the non­compliance with normal permit conditions. “We visited the site on November 11 and were informed that the compactor or front­end loader had broken down and was out of commission for the previous week, but at that moment it was being utilised to compact refuse,” reads the statement. A signboard should appear at the entrance to the site that should contain information on the type of site, the times of operation, and the name and contact number of the person responsible. “There is no signboard at the gate,” reports the manager of the SRPA, Ms Aretha Smith. It is a requirement that proper recording should be done. “The guard at the gate did not take down registra­

EIENDOMME / PROPERTIES (PTY) LTD

Webblad : www.huurkor.co.za en Property24

Sales & Letting Administrators Vir al u eiendom navrae en behoeftes kontak ons gerus. Ons beskik oor ‘n databasis van huise en woonstelle vir verhuring en verkope. Konsultante wat u behulpsaam kan wees by al 4 ons takke. Huurkorgebou, Esselenstraat 187, SUNNYSIDE Telefoonnommer : 0124008600 Sunnyside • 0124008611 Moot en Kommersieel • 0123422001 Hatfield • 0125482624 Montana

102 President Street, Louis Trichardt 0920

Tel: (015) 516 1427 Fax: (015) 516 1160

HAMMANN PROPERTIES E-mail: hammannc@vodamail.co.za

TSHAKHUMA Three bedrooms house with potential for overnight facilities. Cornner stand on the main road.

To advertise your property on this page, contact George at 015 516 4996 or fax your information to 015 516 2303

R100 000

SANDRIVIER

2 x 21ha. Plots. Sells as a unit. Natural bushveld with large boabab trees.

R540 000

SECURITY COMPLEX Lovely and spacious. 3 Bedrooms, 2 bathrooms, open plan kitchen / dining and living room. Walk onto stoep with built-in braai. Lock up garage and laundry facility. DSTV and prepaid available. R750 000

Jana Martie John Cornelia Leonie 082 895 9034 083 344 8953 082 356 1570 015 516 1526 084 219 4406

PLEASE NOTE: The price for the SAMSUNG OVEN AND CERAN HOB as advertised in the Solly’s Christmas catalogue, is incorrect due to a printing error. It should be: SAMSUNG OVEN AND CERAN HOB SET • Convection oven with double glass door • Ceran hob with smart touch control • LED display • Built-in timer • 24 Month guarantee

Are you looking for an excellent investment? R540, 000 This 2 bedroom, 2 bathroom unit in a secure complex is what you are looking for..... you need to call us TODAY!!! Jana Martie John Cornelia Leonie 082 895 9034 083 344 8953 082 356 1570 015 516 1526 084 219 4406 Leonie 084 219 4406

CAREL HAMMANN 082 923 1620

tion numbers, volume of refuse dumped or the type of refuse dumped. The reason for this is that, should toxic waste be dumped, a record of the vehicle is available and the person can be held accountable,” reads the statement. The SRPA said that the operation of the site left much to be desired. A landfill site is usually operated according to a cell system. “Two parallel sandwalls should be made about 20m apart … the refuse should be dumped between these sandwalls or ‘burms’…This area should, where possible, be kept to a 20 x 20m work face and covered at least once a week with ground or building material to create a cell,” reads the statement. A breakdown of equipment was cited by the Makhado Municipality as an important reason why the accumulated waste stretches from the disposal area up to the Vondeling Road. It was “due to the breakdown of our refuse compactor machine, we also experienced breakdowns with other bulldozers which are deployed when the one for the dumping site is out of order. At the moment, the compactor has been repaired and is functioning. The accu­ mulated refuse will be removed from the gate to where it is supposed to be compacted and covered with soil,” stated Mr Elias Mugari, the municipal­ ity's director of community services. The municipality emphasised the importance of equipment that must be in working order. “Permit conditions state that waste should be compacted and covered with soil on a daily basis and, if the compactor is out of order, that contributes to non­ compliance, hence the compactor should always be running,” stated Mugari. The SRPA states that, during a breakdown of equipment, dumping at the site should not just take place randomly, but ac­ cording to an orderly, prescribed method. Smith said that when a breakdown of equipment should occur, an adjacent area should be identified and all refuse should be dumped there. “The refuse dumped during the breakdown can be worked into the work area by the operator when there is time or after the normal working hours of the site to ensure that day to day operations can continue,” Smith said. A health hazard that bothered the SRPA was the absence of control over the flies. “There were no control measures in place to prevent the breeding of flies, thus causing a great number of flies to breed on the site,” Smith said.

R

NOW ONLY

4 99999

DISCOUNT WORLD

We apologise for any inconvenience this has caused!


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 15

ZOUT CLASSIFIEDS DIENSTE Robot Elektries

Herstelwerk van alle huishoudelike toerusting. TEL: 015 516-0171

Kroghstraat 97

Bredastr. 26 Tel: 015 516 4003 / 072 377 2844 / 072 373 8718 “Perms”, “Hi-lights”, Sny, Tinte, Droogblaas, Foelies en Oliebehandelings

Kwaliteit bekostigbaar

SKAKEL DIRK 082 897 8807 Surat Computers 53 Commercial Rd Louis Trichardt Tel: 015 516 3936 Telefax: 015 516 6033

POS Solutions

Photocopier & Cash Register Repairs & Servicing

24 uur per dag! 7 dae ‘n week! • Foutsporing en herstel • Instandhouding • Konstruksie • Sertifikaat van nakoming

REPAIRS

• All appliances Tumbledriers, washing machines, stoves, microwaves,fridges, freezers & ice machines • Refrigeration installation & repairs. Airconditioning installation, sales & repairs

LTT Radio & Electrical Centre Tel: 015 516 0751 Munnikstr. 90, LTT

Banners, Vinyls / Stickers, Printed in Store

André: 083 226 7347 / Nico: 083 979 4550 E-mail: watergat@mailus.co.za Fax: 086 520 0779

Elect 2 Plumb For any professional plumbing services.

Contact: 015 517 7295 083 452 1646

CVO Skool Zoutpansberg Uitmuntende Onderwys Gr. 1 - 12. Gr 10 - 12: Keuse vakke vir 2012 - Rekeningkunde, RTT, Besigheidstudie, Toerisme, Gasvryheidstudie Verpligte vakke: Gr.10 - 12 Wiskunde of Wiskundige geletterheid Gr.10 Vanaf 2012: Kan Fisiese Wetenskap en Lewenswetenskap ook geneem word.

Kontak Mnr. Groenewald: 082 469 3214 (skool) 079 203 1209 (hoof)

Bond Paper A4

white 80gsm Rotatrim

• R178.60 p/box • R35.80 p/ream

Cois Pretorius 082 498 1484 015 519 9589 nikado@crcnet.co.za

Multi Agencies

Bel ons by 015 516 4996

All hours: 079 495 4400 Tel: 0861 354 832 Fax: 0866 593 891 Elite Furniture Removals

55 Commercial Rd Louis Trichardt Tel: 015 516 0611/3981

CCTV Equipment

Nuus?

All over South Africa. Best prices - excellent service. All loads, big or small!

Krediet- en debietkaarte welkom

ois CElektries

Vir ‘n gratis kwotasie op die volgende: • Bou van nuwe grasdakke en houtdekke • Onderhoud op bestaande dakke en houtdekke

Furniture Lekkerbreek Removals Wildsplaas

* Cleaning Materials * Furniture removals / transport * Auctioneering * Buy & sell new / secondhand goods

Elect 2 Temp VIR: Koelkamers, Vrieskamers, Lugreëlings & “COC”-Sertifikate 015 517 7295

Rubber Stamps now available! Same-day service. Stamps made in one hour.

The Zebra Backpackers Inn

Gemeubileerde kamers beskikbaar. Vanaf R1500 p.m. Oornag-akkommodasie R150 p.p. DSTV, jacuzzi ook beskikb. Kontak: 084 941 3888

Plumbing Solutions For reliable service & maintenance. Geysers, Valves, Burst pipes, Blocked Drains, Water Tank and pressure pump system installations, Etc. Water Tank: 2500 Litre - R1420 5000 Litre - R2560 10 000 Litre - R6686

KAREL ERASMUS KWIKOT Cell: 079 897 1642 E-mail: plumbing_ solutions@ymail.com

Kon

Grooming Parlour We collect & deliver Walk-ins welcome, please be sure to book!

Lialize:

083 301 8130

struksie

* Onderhoud spesialiste * Bou & Elektriese kontrakteur * Koopkrag (Pre-paid) elektriese meters vir beleggers Henk: 082 493 8020 Hannes: 083 226 8834 Faks: 086 547 9331

Jaarafsluitingsfunksies, gesinsnaweek of net wegbreek en ontspan - skakel ons vir baie billike tariewe. 3 Kampe beskikbaar, volledig toegerus met lugversorging. Aktiwiteite sluit in wildsritte, perdry, visvang (“catch & release”) of ‘n “sundowner” langs een van ons pragtige damme. Kontak: 083 228 8705

FOR SALE

TE KOOP Conveyer belt @ R3.50 p/kg. Ideaal vir voerbakke en wildheinings

Kontak: 082 465 2523

TE KOOP Opregte Great Dane hondjies. Billike prys. Beskikbaar 1 Des 2011

Kontak Marthie Pauer: 082 375 9718

TE KOOP

Hummingbird Piranha MAX150 visvinder nog in verseëlde verpakking. In kompetisie gewen en word nie benodig nie. R1 000.

Kontak Gert: 082 713 6933 Die Wawiel

TE HUUR TRAILER RENT • Trailer with double wheels and rails. Ideal for furniture removal. R300 per day. • 6 Foot Venter Trailer with closed top and nose cone. R200 per day. Contact: 015 516 4003 072 373 8718 Nico 082 319 7105 Chris 26 Breda street

TLB, TIPPER TRUCK & EXCAVATOR FOR HIRE Contact Marie: 082 822 3447

Deals never to be repeated again! Credit Cards Welcome!

Cell: 079 911 2096 Tel: 015 516 7558 71 Krogh St. Louis Trichardt

HOUSES: Exclusive 5 bedr, 4 bathr with swimmingpool, 2km out of town. R16 500 p.m. Eltivillas, 3 bed, 2 bath R3850 p.m. Exclusive 3 bedr, 2 bathr with braai and 2 electric garages in security complex, available 1 Januarie 2012 R6 000 p.m. Kierieklapper: 3 bedr, 1.5 bathr, available 1 Feb 2012 R4 290 p.m. 3 Bedr, 1 bathr outside flat R4 500 p.m. Skuldbult: 5 bedr, 2 bathr, swimminpool R16 500 p.m. FLATS: Spacious bachelors flat, R2450 p.m. 2 bedr, 1 bathr R3 100 p.m.

TO LET 3 Slaapkamer huis te * 2 x Double axle trailers huur. Toe met * 1 x Single axle pallisades trailer Kontak Rina Botha by: 015 516 0116

Contact: 078 794 5075

TE HUUR

• Enkel houtkamer, chalet • Eie badkamergeriewe • Op plot in mooi tuin • 3km buite dorp • R1500 p.m. W & E ingesluit • R1500 deposito

Kontak Willlie: 015 516 5520 / 078 643 6080

TE KOOP TE HUUR

Plot op Witvlagpad met 3 slaapkamer huis, stoor en buitegeboue. Beskikbaar 1 Desember. R3500 p.m. Koopprys op aanvraag

Kontak Salome: 078 761 1192

2nd Hand Furniture Shop We buy all your unwanted goods! * New Lounge Suites * Double + Queen size beds * R1 800 each 8 Year warranty * R2 500 each 15 Year warranty

Elmari: 082 773 2998 / 082 523 1206 or Tel: 015 516 3964 129 Krogh Street, LTT

WANTED

GES0EK

Kleinhoewe of plaas met woning om te huur. Kontak: 071 873 7394

LEGALS

TE HUUR Skoon en netjiese selfsorg woonstelle en kamers te huur. Pretoria op daaglikse basis. Veilige parkering. Reg van toegang voorbehou. Skakel: (012) 807 3272 n/u (012) 804 2761 bedags of 082 556 3380 of 082 821 2946

LOUIS TRICHARDT TOWN PLANNING SCHEME, 2009 Notice is hereby given in terms of Clause 21 of the Louis Trichardt Town Planning Scheme 2009 that I, Pieter Schalk Corbett the authorised agent of the owner of the property in Louis Trichardt mentioned below, intend to apply to the MAKHADO Municipality for special consent to subdivide: 1)Erf 911 ( 3 2 C r o n j e

Street) 2)Erf 750 Portion 01 ( 5 8 Jeppe Street) Particulars relating to the application may be inspected during office hours per appointment at GEOLAND SURVEYS, 69 Burger Street, or at the offices of the Municipal Manager, MAKHADO Municipality. Objections to the granting of the consent must be lodged in writing within 28 days from 24 November 2011, together with the grounds thereof, simultaneously to the Municipal Manager (Private Bag X 2596, LOUIS TRICHARDT, 0920) and the applicant. Address of agent: GEOLAND SURVEYS P.O. Box 652, LOUIS TRICHARDT, 0920 Tel no: 015 – 516 1313 Fax no: 015 – 516 2477 E-mail:geoland@mweb. co.za LOUIS TRICHARDT DORPSBEPLANNINGSKEMA, 2009 Kennis word hiermee gegee in terme van Klousule 21 van die Louis Trichardt Dorpsbeplanningskema, 2009 dat ek, Pieter Schalk Corbett, die gevolmagtigde agent van die eienaars van die onderstaande eiendomme in LOUIS TRICHARDT, van voorneme is om aansoek te doen by die Makhado Munisipaliteit vir spesiale toestemming om die onderstaande eiendomme te onderverdeel: 1) Erf 911 (Cronjestraat 32) 2) Erf 750 Gedeelte 01 (Jeppestraat 58) Besonderhede aangaande die aansoek kan besigtig word gedurende kantoor ure, per afspraak by GEOLAND OPMETINGS, Burgerstraat 69, of by die kantore van die Munisipale Bestuurder, MAKHADO Munisipaliteit. Besware teen die toestaan van sodanige toestemming moet binne 28 dae vanaf 24 November 2011 skriftelik gelyktydig aan die Munisipale Bestuurder (Privaatsak X 2596, LOUIS TRICHARDT, 0920) en die aansoeker gestuur word met redes vir die besware. Adres van Agent: GEOLAND OPMETINGS, Posbus 652, LOUIS TRICHARDT, 0920 Tel no: 015 – 516 1313 Faks no: 015 – 516 2477 E-pos: geoland@mweb. co.za

MAKHADO LAND USE SCHEME, 2009 Notice is hereby given in terms of Clause 22 of the above mentioned Scheme, that we JET STITCH CC, the undersigned, intend applying to the Makhado

Municipality for special consent to use Erf no. 592 and the existing/proposed buildings thereon for the following purpose(s): Household Enterprise. The present zoning of the land in terms of the abovementioned Land Use Scheme is Residential. Any person having any objection to the granting of this application, must lodge such objection, with the grounds thereof, in writing with both the Municipal Manager, Private Bag X 2596, Makhado, 0920 and the applicant not later than 16 December 2011 APPLICANT: Jet Stitch cc Posbus 354 Braamboos 0945 admin@jetstitch.co.za MAKHADO GRONDGEBRUIKSKEMA, 2009 In gevolge klosule 22 van die bogenoemde skema, word hiermee kennis gegee dat ons, JET STITCH CC, die ondergetekende, van voornemers is om by die Mahakdo Plaaslike Munisipaliteit aandsoek to doen vir toestemming om ‘n Erf no. 592 en die bestaande gebou te gebruik vir Huishoudelike Onderneming. Die huidige sonering van die grond in terme van die bogenoemde skema is Residentieël. Enige besware, met geldige redes, teen die aansoek moet skriftelik aan buide die Munisipaliteit Bestuur, Privaat Sak X2596, Makhado, 0920 en die ondergetekende voor 16 Desember 2011 gemaak word. Applikant: Jet Stitch Posbus 354 Braambos 0945 admin@jetstitch.co.za DEPARTMENT OF DEVELOPMENT PLANNING MAKHADO LAND USE SCHEME, 2009 Notice is hereby given that I Sumayya Laher apply for special consent in terms of clause 22 of the above mentioned scheme on Erf 4284 Eltivillas Extension 4 for the purpose of Place of Refreshment. The current zoning of the property is “Educational” with Place of Refreshment as secondary rights. Any person/ representative having an objection must do so in writing to both the Municipal Manager to Private Bag X2596, Makhado , 0920 and the undersigned no later than 2011-12-14 APPLICANT: Sumayya Laher 60 Second Street Eltivillas 015 516 1649

(Vervolg op p16)

Wyle Dr. De Villiers se spreekkamer te huur.Ruh Straat. ± 200m2, met erf.

PFB-Agent 516 5024

MEENTHUIS TE HUUR

PFB-Agent 516 5024

* Geklassifiseerd en blok advertensies: Dinsdae 16:00 * Kleur advertensies: Maandae 16:00


IN THE MAGISTRATE’S COURT FOR THE DISTRICT OF LOUIS TRICHARDT HELD AT LOUIS TRICHARDT CASE NO: 1866/2009 In the matter between: WONANI M MULAUDZI Plaintiff and BLACK LEOPERDS FC (PTY) LTD Defendant NOTICE OF SALE IN EXECUTION In pursuance to a Judgement in the abovementioned Court the following will be sold in execution without reserve to the highest bidder for cash on 7TH DECEMBER 2011 at the SHERIFF’S PREMISES, KRUGER STREET 111 LOUIS TRICHARDT 0920 at 14H00. The following will be for sale: 1 x Scania K420 Irizar bus (reg nr: Lidoda GP) D AT E D a t L O U I S TRICHARDT on this 31ST day of OCTOBER 2011 (SGD) Attorney for Plaintiff KERN & DEKKER INC. P O Box 25 / Docex5, 105 Krogh Street, Louis Trichardt, 0920, Tel: 015 516 0136 Fax: 086 540 2661 E-mail: mabunda@kdlaw. co.za REF: MABUNDA/LL/ MA01359/09 NOTICE I, Theo Kotze, hereby give notice that I have applied to Makhado local municipality (in terms of section 56(1) (b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance 1986), for the amendment of the Makhado Land use scheme 2009 in the following manner (on behalf of the owners): MAKHADO AMENDMENT SCHEME 28: By the rezoning of Portion 1 of Erf 483 Louis Trichardt, (64 Douthwaite street), from “Residential 1” to “Residential 3”, in order that 5 residential units can be erected on the property. MAKHADO AMENDMENT SCHEME 29: By the rezoning of the Remainder of Erf 502, Louis Trichardt (corner Rissik & Munnik streets), from “Residential 1” to “Special” for offices, in order that the existing house on the site can be used for office purposes. Particulars of the applications will lie for inspection during normal office hours at the office of the Director, Municipal Secretariat, 1st floor, Civic centre, Makhado (Louis Trichardt), (128 Krogh street), for a period of 28 days from 25 November 2011. Objections to or representations in respect of the applications must be lodged with or made in writing to the Director, Municipal secretariat at the above address or at Private bag x2596, Makhado, 0920 within a period of 28 days from 25 November 2011. REMOVAL OF CONDITIONS OF TITLE: I also give notice that I have applied for the removal of conditions 2(a)(b)&(c) in title deed T54482/2010, to the Department of Co-operative Governance, Human Settlements & Traditional Affairs, in terms of section 3(1) of the Removal of Restrictions Act, 1967. The mentioned title deed pertains to the Remainder of Portion 42 of the farm Rondebosch 287-LS (Makhado local municipality). Particulars of the applica-

during normal office hours at the office of the Head of Department, Limpopo Province: Department of Co-operative Governance, Human Settlements & Traditional Affairs, 20 Rabe Street, Polokwane, for a period of 28 days from 25 November 2011. Objections to or representations in respect of the application must be lodged with or made in writing to the Head of Department, Limpopo Province: Department of Co-operative Governance, Human Settlements & Traditional Affairs, Private Bag X 9485, Polokwane, 0700 within a period of 28 days from 25 November 2011. Address of agent: Developlan, P.O. Box 1883, Pietersburg, 0700, Tel: (015) 291-4177. Fax: (086) 218 3267. E-mail: tecoplan@mweb.co.za. Date of first publication: 25 November 2011. KENNISGEWING Ek, Theo Kotze, gee kennis dat ek, namens die eienaars van ondergemelde eiendomme aansoek gedoen het ingevolge Artikel 56(1) (b)(i) van die Ordonnansie op Dorpsbeplanning en Dorpe (Ordonnansie 15 van 1986), vir die wysiging van die dorpsbeplanningskema bekend as die Makhado Grondgebruikskema, 2009, op die volgende wyse: MAKHADO WYSIGINGSKEMA 28: Deur die hersonering van Gedeelte 1 van Erf 483 Louis Trichardt, (Douthwaitestraat 64), vanaf “Residensieel 1” na “Residensieel 3” om sodoende 5 residensiele eenhede op die perseel op te kan rig. MAKHADO WYSIGINGSKEMA 29: Deur die hersonering van die Restant van Erf 502, Louis Trichardt (hoek van Rissik & Munnikstrate), vanaf “Residensieel 1” na “Spesiaal” vir kantore sodat die bestaande huis op die perseel vir die doel van kantore benut kan word. Besonderhede van voormelde aansoeke lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur, Munisipale sekretariaat, 1 ste vloer, Burgersentrum, Makhado (Louis Trichardt), (128 Kroghstraat), vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 2011. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoeke moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 2011 skriftelik by of tot die Direkteur, Munisipale sekretariaat, by bovermelde adres of by Privaatsak x2596, Louis Trichardt, 0920 ingedien of gerig word. OPHEFFING VAN TITELVOORWAARDES: Ek gee ook kennis dat ek aansoek gedoen het vir die verwydering van voorwaardes 2(a)(b)&(c) in titelakte T54482/2010, by die Departement van Ko-operatiewe Regering, Menslike Vestiging en Tradisionele Aangeleenthede, ingevolge artikel 3(1) van die Opheffing van Beperkings Wet, 1967. Voormelde titelakte het betrekking op die Restant van Gedeelte 42 van die plaas Rondesbosch 287LS (Makhado plaaslike munisipaliteit). Besonderhede van die aansoek lê ter insae gedurende kantoorure by die kantoor van die Hoof van die Departement, Limpopo Provinsie: Departement Ko-operatiewe Regering, Menslike Vestiging en Tradisionele Aangeleenthede, Rabestraat 20,

ZOUTPANSBERGER Polokwane vir 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 2011. Besware teen of vertoë ten opsigte van die aansoek moet binne 'n tydperk van 28 dae vanaf 25 November 2011 skriftelik by of tot die Hoof van die Departement, Limpopo Provinsie: Departement Ko-operatiewe Regering, Menslike Vestiging en Tradisionele Aangeleenthede, Privaatsak X 9485, Polokwane, 0700, ingedien of gerig word. Adres van agent: Developlan, Posbus 1883, Pietersburg, 0700, Tel: (015) 291-4177. Fax: 086 218 3267. Epos:tecoplan@mweb. co.za. Datum van eerste publikasie: 25 November 2011.

R G

aymond’s Glass

VACANCY SALES REP

* Basies + kommissie. * Eie voertuig is ‘n vereiste. Faks of E-pos CV na: 086 619 5814 or carin@raymondsglass. co.za

Vacancies

16 25 November 2011 (Vervolg vanaf p15) tion will lie for inspection

To advertise here, contact Pieter, George or Yolanda at Tel: (015) 516 4996 or Fax: (015) 516 2303

COXWELL, STEYN, VISE & NAUDÉ INC. Requires the services of a Secretary in their Litigation Department * Excellent command of English & Afrikaans Language (verbal & written) * Good Dictaphone typing skills * Be fully literate in full Windows suite of programmes

Fax CV to: 086 510 9646 or e-mail to: coxsvn@mweb. co.za

VACANCY Sandquest Farming is a progressive and dynamic tomato farming enterprise endeavoring to produce top quality saladette tomatoes for selected chain stores and markets. We are situated in a remote part of the country on the Limpopo River between Musina and the Kruger Park We are looking for: 1. Mechanical Technician with a broad skill base. Experience on tractors and farm machinery will be an advantage. Salary negotiable according to experience. 2. Workshop Manager with at least 5 years experience in the agricultural field. Salary negotiable according to experience.

E-mail CV to sandquest@telkomsa.net

Environment

Ancestors don’t speak for everybody They do not have the sole right to communicate with the ancestors. This was one of the responses of Dzamo La Mupo in an open letter to the Minister of Water Affairs with regard to CoAL’s water license application for their planned Makhado Colliery. The open letter to Minister Edna Molewa follows CoAL’s information­sharing open day at Tshipise on 30 September. In the letter, Dzamo La Mupo and ten other supporting organizations within the Vhembe District expressed their concerns with regard to the planned open­pit Makhado mine. The other supporting organisations are the Mupo Foun­ dation, Mudzi wa Vhurereli ha Vhavenda, Ndima Community Services, Thikho ya Mvelele, Vhembe Traditional Healers Forum, Cultural Biodiversity Group, Vhufa ha Vhangona, Vhembe Traditional Healers Practitioners, Vhangona National Cultural Movement and the Soutpansberg District Agricul­ tural Union. “We have been informed that the Musekwa com­ munity has granted permission to the Coal of Africa Company to mine in the area through a consulta­ tion and ancestral ceremony conducted by Naledi Development … The organizations concerned, as signatories to this letter, are against the method of singling out individual communities in negotiating or soliciting agreements on a major process that will affect not only the Musekwa or Mudimeli communities alone, but the whole of Vhembe District …,” states Dzamo La Mupo spokesperson Mr Azwihangwisi Mudau in the letter. The letter indicates that Vhomakhadzi of Musekwa does not have the sole right to Pre-Primary School communicate with the Teacher (Jan 2012) ancestors on behalf of Vhembe communities in Well established nursery school seeks a process that will bring irreparable damage to an individual that is the area that the mine is motivated and going to affect. capable to work inde“Vhamusanda Vho pendently. Must have Musekwa and a few tribal authorities who a love for children. attended the ceremony Requirements: Pre and subsequently a Primary of Junior meeting at which Vha­ Primary experience. musanda Vho Musekwa reported his answers Fax CV to: from the ancestors, also

VACANCY

015 516 3567 Closing date: 30 November 2011

do not have the authority to take a decision to grant Coal of Africa permission to go ahead with mining, with grave consequences for especially water, a scare resource in this dry area. Presently, com­ munities are battling on a daily basis to get water for household purposes and farmers in the area need water for agricultural purposes as well. The ability of whole communities to sustain them and the ability of farmers (commercial and emerging) to produce food are under threat – all because of mining,” Mudau states. The availability of water is the main concern of Dzamo La Mupo and the other signatories of the letter. “Looking at the information given at that meeting, a lot of water is needed. Water [that will come] from the ground, rainwater and surface wa­ ter, which includes water from existing dams like the Nzhelele Dam, Vondo Dam and Nandoni Dam, including the Vhembe/Limpopo River. At this point in time, Coal of Africa is engaging the present title holders of the affected farms around the Mudimeli area to solicit their agreement on water licensing. Regarding the Vondo and Nandoni Dams, there has been no consultation with the communities who use the water from those dams and there is no permission or agreement with the community stakeholders,” the letter states. The letter indicates that if a license were to be granted to Coal of Africa, the further depletion of ground water will adversely affect the whole of the Soutpansberg water source, which will affect the whole of the Vhembe district. Their concerns are in line with growing national and international awareness with regard to climate change. “Already the Vele mine is right on top of the Limpopo River, extracting water from it. De Beers’ Venetia Diamond Mine is doing the same. We un­ derstand that there are further prospecting projects under way. Therefore, the scarce water resource of the Limpopo River is already under stress. Makhado Colliery will not come up with miracles to save water for future use,” the letter states. The letter was handed to the Deputy Minister of Water Affairs, Ms Joyce Mabudafhasi, on the climate train en route to the 17th Conference of the Parties (COP17) during its visit to the Soutpansberg last week. The government and civil society have partnered to launch this unique “climate train” to crisscross South Africa, raising awareness on changing weather patterns ahead of the UN Climate Change Conference, starting in Durban on 28 November.

GET EVERY CHRISTMAS SHOPPER IN YOUR STORE! CONTACT US AT 015 516 4996 TO ADVERTISE YOUR SPECIALS! Zoutpansberger

VACANCY POSITION : RECEPTIONIST MAIN RESPONSIBILITIES: 1. To check guests in on arrival. 2. To check guests out on departure. 3. T o manage Guests’ room accounts. 4. To follow daily standard procedures. 5. To take direct & telephonic enquiries and respond accordingly. MINIMUM REQUIREMENTS: 1. Matric 2. Good interpersonal skills will be essential. 3. Knowledge of Opera would be an advantage. 4. Computer literacy would be an added advantage. 5. Must be able to communicate in English fluently (speak, read and write). 6. Shift work is an operational requirement.

CLOSING DATE: 30 November 2011

VACANCY POSITION : SWITCHBOARD OPERATOR MAIN RESPONSIBILITIES: • Answering incoming calls and taking messages • Directing calls to the relevant areas • Being able to respond to general queries about the complex. MINIMUM REQUIREMENTS: • Matric • Good Communication Skills • Good Interpersonal Skills • Previous Switchboard experience will be an advantage • Call Centre

CLOSING DATE: 30 November 2011

You must meet the minimum requirements in order to apply.

You must meet the minimum requirements in order to apply.

Your CV must be forwarded to the Human Resources Department fax: 015 962 4541 Or Email to: lramuntshi@khoroni.co.za

Your CV must be forwarded to the Human Resources Department fax: 015 962 4541 Or Email to: lramuntshi@khoroni.co.za

Khoroni Hotel Casino Convention Resort is an Equal Employment Opportunity Employer Applicants who are not contacted within two weeks after the closing date should accept that their applications were unsuccessful.

Khoroni Hotel Casino Convention Resort is an Equal Employment Opportunity Employer Applicants who are not contacted within two weeks after the closing date should accept that their applications were unsuccessful.


ZOUTPANSBERGER

25 November 2011 17

Awards for excellent academic achievement in the various grades were presented at the Junior Phase Prize-Giving Ceremony that Ridgeway Independent School hosted on 17 November at the Fransie Vermaak hall. From left are Muhammad Manzoor (Grade 2), Ryan Gilbert (Grade 2), Riska Aboobaker (Grade 3) and Justin Hugo (Grade 4). Mehrin Bambawala (Grade 1) was absent when the photo was taken.

At their AGM held on 1 November, the Levubu Avocado Study Group voted unanimously to award their annual ‘Person of the Year’ trophy to VW Thompson’s Motors in Louis Trichardt for their generous sponsorship of two Amarok bakkies for the study group’s tour to Natal. During October, as part of the study group’s 20th anniversary celebrations, nine members visited Natal. Boelie van Rensburg of Qwemico, who had arranged the tour and many of the sponsorships, also made his Amarok available, and all three vehicles were branded with the study group and sponsor logos. For his efforts, Boelie was awarded the trophy for ‘Study Group Member of the Year’. In the photo (from left) study group chairman Adam Hugo hands the trophy to Stanley, Peter and Quinton Thompson of VW Thompson’s Motors. Photo supplied.

Klouter Kabouter Kleuterskool op Levubu het op Vrydag, 18 November, hul eerste groente uit hul eie groentetuin geoes. Hier sit die kleuters en spog met hul pragtige radyse en sprietuie. Die ander groente (beet, suikermielies, wortels, spinasie) groei ook met spoed en die skool hoop om dit later te kan oes. Foto verskaf.

Plaveisel en ´n opgeknapte muur en heining is onder die welkome verbeterings wat onlangs by Ons Tuiste in Louis Trichardt aangebring is. In die foto is die bestuurder van Ons Tuiste, me. Kittie de Bruin, saam met verteenwoordigers van donateurs van die verbeterings, Cassie Mattheus (links) van Rubicon Fencing en Leon Venter van Vancrete. Kittie het hoë waardering uitgespreek teenoor dié twee en ook teenoor Buks Wepener vir hul welwillende bydraes.

TSHIKEVHA CHRISTIAN SCHOOL HO

Private Bag X2510 • Sibasa • 0970 • Limpopo Province • RSA Tel/Fax: (015) 963 2122 / Email: tshikevh@mweb.co.za www.tshikevha.co.za

NOUR THE LORD

TEACHING VACANCIES Tshikevha Christian School requires seven (7) devoted CHRISTIAN EDUCATORS to teach in both Primary School and the high School, as well as one CHRISTIAN GARDENER. Applicants should be qualified teachers by profession who are trained to teach the relevant learning programs, areas or subjects. Foreign educators who wish to apply for any of the advertised posts should, in addition to a recognised professional qualification, have a recognised bachelor’s degree qualification, as well as level 6 of SAQA evaluation. For High School we are looking for quality teachers who are currently teaching and producing good results in Grade 12. Fluency in English will be an added advantage as Tshikevha Christian School is an English medium school. Tshikevha Christian School offers competitive salary packages.

POST 1: FOUNDATION PHASE (temporary post) POST 2: TSHIVENDA, LIFE ORIENTATION, BIBLE EDUCATION GRADE 4-7 (temporary post) POST 3: GEOGRAPHY GRADE 10-12 (temp. post) POST 4: PHYSICAL SCIENCE GRADE 10 - 12 POST 5: ACCOUNTING GRADE 10-12 POST 6: AFRIKAANS GRADE 10-12 POST 7: MATHEMATICS GRADE 10-12 POST 8: GARDENER

Send your CV (with contact numbers), two recent testimonials, one of which should be from your local pastor (not older than 3 months), certified copies of certificates and academic records (SAQA evaluation certificate for foreign applicants), as well as SACE certificate to: The Principal Tshikevha Christian School Private Bag X2510 Sibasa 0970 or personally deliver it to the school which is situated at Mbaleni next to Block G Ext. Shortlisted candidates will be contacted telephonically.

CLOSING DATE: 31 DECEMBER 2011


ZOUTPANSBERGER

18 25 November 2011

BRIEWE / LETTERS

Write to us at PO Box 1680, Louis Trichardt, 0920 / Skryf aan ons te Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 of news@ zoutnet.co.za

Brief

Brief

“Louis Trichardt sal altyd ‘n spesiale plekkie in ons gesin se harte hê”

‘n Lewe volgens God se wil Efesiërs 5:6-21

H

H

y het my pad oopgemaak in 1973 om Louis Trichardt toe te kom. In 1975 ontmoet ek Thinus, trou in 1976 en is geseën met vier wonder­ ankie ­ so ‘n klein, onbenullige land Landmeters, Speedbrake, dr. like kinders, naamlik Inus, Riana, woord in ons hedendaagse tyd, Johan Stoop, Microbial Solutions, Christine en AW. maar by die CMR beteken die woord Limpopo Melkery, Anhetico Eien­ Ek was 14 jaar werksaam by die inderdaad nog baie! domme, Massey Ferguson, Brink bank en gedurende 1983 begin ek Ons wil verskriklik baie dankie Schlesinger, Davonnies, Jomien en Thinus met ICR Konstruksie wat sê aan al ons wonderlike borge, dat Meiring, Adèle Jackel­Radcliff, u, ten spyte van “hierdie tyd van die Trappers Trading, Noorde Wapens, 18 jaar bestaan het. In 2009 kom haal die Here vir Thinus huis toe en jaar” en jaareindfunksies, kersbo­ Mike’s Kitchen, Ocean Basket, nusse ensovoorts, nog steeds vir Lalapanzi, Stax, Purely Water, DIY, maak hom heel en gesond. Ek het ook die voorreg gehad om ons gegee het. Die gholfdag die af­ Seisoene, All Season Gardening meer as 20 jaar op die kerkraad van gelope naweek was ‘n reuse sukses. Services, Die Wawiel, LCV, Funky die NG Kerk Moedergemeente te Met die ondersteuning van mense Bush, Beck’s Apteek, Tsonga soos u, weet ons dat ons ‘n verskil Textiles, Martin Du Plessis, Adrian dien. Nou het ek besluit om Polo­ kan maak in mense se omstandighe­ Joubert, Makhado Beer Distributors, kwane toe te verhuis, aangesien al de. Ons hoop dat dit u harte warm Coco­Cola Fortune, Just Water, Ar­ Letter maak om te weet dat u bydrae ‘n cher Paints, Makhado Link Apteek, verskil maak in mense se lewens, Autozone, Estie, Melvina, Marie, veral nou in die feesseisoen. Ronel, Tersia, Hennie, Maryke, PJ, Dankie aan Thompson’s Mo­ Vasti, Edrich, die CMR Beheerraad big thumbs up to the Makhado tors, Makhado Roof Trussers, en elke persoon wat ons gehelp het. Municipality’s electricity de­ Johan Victor, Bridge Auto, Phillip partment who repaired the electricity Ludick, Johan Mc Dermott, Geo­ - CMR (Louis Trichardt) poles that were bowled over by the wind during a storm in the early Brief evening on Monday, 14 November. The team speedily replaced the numerous electricity poles and k is so bly vir u brief oor make­ ‘n rentekoers verseker. Brief laars en ek is so bly dat ek in u Mnr. Doors, baie dankie dat u dit brief lees dat daar darem een punt is gesê het, soos u dit noem, “daar is waarmee u saam met my stem. skelm makelaars”. U erken darem dat daar skelm Enige iemand wat my hieroor wil persone in die samelewing is, onder kontak, skakel my gerus by tel. 084 ie brief “Meneer die makelaar, andere ook skelm makelaars. Mnr. 516 0647. gee asseblief ons hardverdiende Doors, ek is in besit van ‘n kontrak geld terug” en Doors le Roux se tussen my en my makelaar wat my - Daan Snyman antwoord op 18 November, verwys. Doors is 100% reg – dra jou eie Voorkeur word gegee aan kort briewe oor plaaslike aangeleenthede. Die redakteur behou die reg risiko vir jou eie besluite. Ek ken voor om briewe te verkort. / Preference is given to short, factual letter concerning local matters. The ook mense wat eers grootgepraat het editor reserves the right to shorten letters. oor hulle slim beleggings met reuse

Dankie is so ‘n klein ou woordjie ...

Die Weg, die Waarheid en die Lewe

D

die kinders uit die huis en verspreid is. Graag bedank ons ons Hemelse Vader vir die paaie wat Hy vir ons uitgelê het en groet al ons vriende en familie. Louis Trichardt met al sy dinge sal altyd ‘n spesiale plekkie in ons harte hê. Maatjies, vriende, Bybelstudie­ groep, kerkraad, kennisse en almal wie ons ken, ons groet julle met liefde in ons harte en bedank julle vir elke vriendelik woordjie en bystand deur die jare. Julle is altyd welkom om te kom kuier in Polo­ kwane. My deur staan vir julle oop. Groete en liefde aan almal. - Dawn Steyn en kinders

Big thumbs-up for the municipality

A

Skakel my en ons gesels oor skelms

cables that were damaged and restored power to a number of smallholdings that were affected in the Rondebosch and other surround­ ing areas by Tuesday afternoon. Well done, guys! - Kos & Sarah Coronaios

E

“Dit is soos casino of perdespeel”

D

rente-opbrengs, maar toe het hulle uit die bus geval en die geld was weg. Party het selfs weer probeer en weer verloor. Dit is soos ‘n casino of perdespeel.

ierdie gedeelte is ‘n eenheid met hoof­ stuk 4, want dit gaan om verhoudings. v8: “... maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig.” Lewe in die lig van Christus dan het jy iets positiefs om met jou reisgenoot te deel. Hoe kan ons volgens God se wil lewe? Deur versigtig te lewe. v.15: “Wees baie versigtig hoe julle lewe.” Nie net ander mense kyk hoe God se kinders lewe nie, maar ook God self. v.10: “Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is.” Hoe kan ons versigtig lewe? Efesiërs 4:24: “Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” Ken jy die wil van God vir jou lewe? Ons kan ook volgens God se wil lewe deur: Elke geleentheid te benut. v.16: “Maak die beste gebruik van elke geleentheid.” Efesiërs 5:1: “Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle Sy voorbeeld volg.” Moenie as gevolg van mense geleenthede laat ver­ bygaan nie. Ongeag mense, het die Here Jesus geleenthede gesoek om die Vader se wil te doen. Benut elke geleentheid. Nog iets om te doen om volgens God se wil te lewe, is om: Die wil van God te ken. v.18: “Laat die Gees julle vervul.” Paulus sê in Filippense 3:10: “Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van Sy opstanding te ondervind en deel te hê aan Sy lyding, deur aan Hom gelyk te word in Sy dood.” Want v. 21 vermaan ons: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.” Daar is nie ‘n beter lewe as ‘n lewe volgens God se wil nie.

- Pieter Ahrens (Louis Trichardt)

- 079 5168303

COMMENTS / KOMMENTAAR

S

tory: Thousands say “no” to Makhado in peti­ tions against the name change of the town Louis Trichardt to Makhado that were launched after the Minister of Arts and Culture had published the name change in the Government Gazette of October 14.

K

ommentaar: Ek kan wragtig nie glo dat die mense alweer met hierdie saak wil voortgaan nie. Is daar nie dienste wat verbeter kan word instede van herhaalde regsuitgawes nie. Ons is weg van Louis Trichardt juis oor die sinlose politieke agendas. Sterkte vir julle nuwe stryd. - Santie Du Plessis ommentaar: Ek wens hulle wil die naam uitlos... !!! - Johan Joè Stander

K

www.zoutpansberger.co.za

S C

tory: Thousands say “no” to incorporation. Both names are Makhado therefore polarising to someone and you will never get everyone omment: This has become a to agree. When Makhado was king, the battle over “whose ancestor’s name is better,” pitting Vhavenda northern part of the town today against Afrikaners almost like 1994 was the post of Tshirululuni never happened. The name “Louis where Ramabulana and initially Trichardt” was the brainchild of his Makhado also had their capitals. grandson Colonel SPE Trichardt, That should be the name used, who helped lead the war of 1898. because it was a name known to The name “Makhado” is a reminder the people and that the historical of his own militant opposition to Louis Trichardt and Makhado

Gevaarlike dobbelspel

Met sulke vriende, wie het dan vyande nodig? Ek is so keelvol vir my vriende wat so baie drink! Kan jy glo, hulle was gisteraand so dronk, hulle het my drie keer laat val terwyl hulle my kar toe gedra het.

Behandel die probleem Dokter: Mevrou, jou man het rus en vrede nodig. Hier is slaappille daarvoor. Vrou: Wanneer gee ek dit vir hom? Dokter: Dis vir jou, sodat hy sy rus en vrede kan kry.

Twee boere vang ‘n renosterstroper kort na hy ‘n ma en haar kalfie afgemaai het. Hulle gee hom ‘n dobbelsteen en sê: “As jy 1 tot 5 gooi, dan skiet ons jou knieë af.” Die renosterstroper vra: “En as ek 6 gooi?” “Dan kan jy weer gooi!”

Besluit nou, ek kan nie langer wag nie ...

themselves recognised. If that does not work, the southern area had another Luvenda name that escapes me at the moment. Problem solved. But as Mr Ramambila rightly points out, this is kind of a tempest in a teapot compared with the needs of other areas in the broader Ha Ramabulana. I do not think sign-making will produce many jobs in Limpopo. - Albion

“Daai baba moet nou sy ‘mind’ opmaak! Ek moes al vier stasies terug afgeklim het!”

Definitief die koffie Koffie maak ‘n mens definitief aggressief. Ek het gisteraand 12 dubbel brandewyne gedrink en my vrou twee koffies. Jy moes sien hoe aggressief sy later geraak het.

Dit is nou toewyding Ek loop nou net uit by die winkel met ‘n pastei, ‘n koeldrank, skyfies en ‘n “russian” en daar sit ‘n boemelaar en sê vir my dat hy twee dae laas geëet het. Ek se toe vir hom: Magtig man! Ek wens ek het jou wilskrag gehad.

‘n Ou oom staan in ‘n trein en kyk hoe ‘n jong vroutjie sit en borsvoed. Haar baba weier om te drink. Sy dreig hom: “As jy nie drink nie gee ek dit vir die oom!” So gaan dit aan en aan. Weer weier die baba en weer dreig sy tot die oom Do you have a good joke? E-mail it to andries@zoutnet.co.za Het jy ‘n goeie grappie? sy alie wip en sê: Stuur dit per e-pos na andries@zoutnet.co.za

Published by Zoutnet CC, trading as Zoutpansberger and printed by D Brits, Jeppe Street 1, Louis Trichardt. POSTAL ADDRESS / POSADRES PO Box / Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 TELEPHONE / TELEFOON: Louis Trichardt: (015) 516 4996/7 Louis Trichardt fax (015) 516 2303 E-MAIL / E-POS: Advertising / Advertensies: Editor / Redakteur: Administrative / Administratief: Website / Webtuiste:

ASSOCIATION OF INDEPENDENT PUBLISHERS

adele@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za http://www.zoutnet.co.za

NEWS / NUUS: News Editor / Nuusredakteur: Andries van Zyl (015) 516 4996/7 Reporter / Verslaggewer: Isabel Venter 073 349 1587 Correspondents / Korrespondente: Frans van der Merwe 084 078 8606 Linda van der Westhuizen 084 516 0223 Nic Hoffmann 083 257 3144 ADVERTISING / ADVERTENSIES: George Janse van Rensburg 082 419 2359 Yolanda Kock 082 972 2060 Pieter Jooste 083 562 1234 Classified/Legal Notices: (015) 516 4996/7 DISTRIBUTION / VERSPREIDING: The newspaper is distributed by Far North Media Distributors. Any queries regarding distribution can be directed to P Jooste (0835621234) The Zoutnet Group is a member of Print Media SA and subscribes to the various Codes of Conduct within the newspaper industry. Any complaints about any article published in this newspaper, can be directed to either the editor or The Press Ombudsman of South Africa, PO Box 47221, Parklands 2121. Tel: (011) 788 4829, Fax: (011) 788 4990, E-mail: pressombudsman@ombudsman.org.za The Press Ombudsman does not accept complaints about advertising, and deals only with written complaints made ten working days after publication. Complaints about advertisements are handled by the Advertising Standards Authority of South Africa (ASA). Complaints must be directed to the ASA at Willowview, Burnside Island Office Park, 410 Jan Smuts Avenue, Craighall Park, Johannesburg or PO Box 41555, Craighall, 2024. Fax: (011) 781 1616 E-mail: complaint@asasa.org.za © All rights of reproduction of all articles, advertisements and all other material published in this newspaper are hereby distinctly reserved in compliance with Article 12(7) of the Copyright Act. Alle regte van reproduksie van alle berigte, foto’s, advertensies en alle ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die Wet op Outeursregte en wysigings daarvan.


ZOUTPANSBERGER

The Soutpansberg Kimura Shukokai Dojo in Louis Trichardt competed in a team event in Musina from 11 to 13 November. In the front, from left, are Brendon Nyanzuma (bronze) and Ryan Gilbert (gold). In the middle are Connor Gilbert (bronze), Bernard Fisser (bronze), Jareth Otto (silver) and Jordon Mockke (silver). At the back are Jessie Henning (gold), Sherise Henning (silver), Innes Steyn (silver), sensei De Wet van Wyk, Johan Lordan (bronze), Justin Hugo (bronze) and Matthew Taylor (silver). Insert: Dylan van Zyl (silver).

25 November 2011 19

In die kategorie 80 tot 89 jaar spog mnr. Willie Gropp (links) en me. Anna van der Merwe met die trofeë. Die geleentheid was die Graba-Granny Dapper Stapper pretstap op 19 November ten bate van Ons Tuiste in Louis Trichardt. Me. Van der Merwe vertoon die pragtige hemp wat gedruk is ter viering van die vyfde bestaansjaar van die pretstap. Die organiseerders is mnr. Lucas en me. Rina Vermeulen van LCV Verspreiders en Funky Bush Clothing.

Me. Sarie Schnetler (links) wen die trofee vir die beste dame in die kategorie 60 tot 69 jaar. Dit was me. Schnetler se eerste deelname en sy het die 9.9km gestap. Mnr. Jan van Wyngaardt wen die manstrofee in hierdie kategorie vir die vyfde agtereenvolgende jaar. Mnr. van Wyngaardt het aan die 5km deelgeneem.

Tydens die Grab-a-Granny Dapper Stapper pretstap op 19 November was die uitblinkers in die kategorie 70 tot 79 jaar me. Lettie Beaton (links) en past. Ernie Whitcomb (regs). Albei het 3km afgelê. Die geleentheid het ten bate van Ons Tuiste plaasgevind.

Azra Asvat (left) of Ridgeway College received the Spirit Trophy for displaying the best spirit on behalf of Earth house, while Murangi Akshay Bava of Ridgeway College received the Ramakhanya holds the trophy for the best house trophy for the best cricket player of the year overall, Water. The trophies were awarded at the school’s Honours Evening hosted on 16 at the college’s Honours Evening hosted on November 16. November.

Me. Nora Stippec (regs) het die Grab-a-Granny rolstoelwedren op 19 November by Ons Tuiste gewen. By haar is mnr. Kobus Jordaan (links) van die Soutpansberg Atletiekklub wat haar rolstoel gestoot het. Hierdie gesellige geleentheid is ondersteun deur talle inwoners.

Soutpansberg Gholfklub

The 19th hole Fixtures/Bepalings

Simon Sauer, 'n Graad 7-leerder van Laerskool Louis Trichardt, is die gelukkige wenner van die skool se meelbom-kompetisie. Simon het ‘n plot op die rugbyveld gekoop teen R5 en die meelsakkie wat op 17 November vanuit ‘n girokopter gegooi is, het op sy plot geval. Simon wen daarmee R500. Die skool bedank mnr. Floris Prinsloo wat die girokopter gevlieg het en gehelp het om die kompetisie 'n sukses te maak.

Kompetisie

26/10/11

Bridge Auto / GWM

03/12/11

Formaat -

Gholfklub Jaareindfunksie HS Maandelikse Houespel Weeklikse Byeenkomste

Ridgeway College’s best girl and boy soccer player are Hulisani Madzhie (left) and Ntendeni Muambadzi. They received trophies at Ridgway College's Honours Evening on November 16.

CMR Gholfdag Datum

Borg

CMR

19/11/11

Naam

Plek 1

K Barkhuizen (snr.) T Pretorius

2

H Jacobs

BS Punte uittel 47 uittel 47

T Meyer 3

Formaat

J Stoop

45

A Pretorius Woensdagspel

Opkomende Kompetisie Datum

Uitslae/Results

Datum

Borg

Formaat

16/11/11

Eie reëlings

IS

Naam

Plek 1

R Raymond

2

J Stoop

Punte 39 uittel 37

Woens

Woensdag-kragmeting

IS

BS - Beterbal Stableford, IS - Ind Stableford, BBB - B/bal Bonus Bogey, HS - Houespel, GS - Gekombineerde Stable­ford, 4BA/S - 4Bal Alliansie Stableford, 2B/AS - 2Bal American Scramble, BBM - Beterbal Multiplier

Vry

Sundowner

IS

GOLF NEWS SPONSORED BY:

58 VAAL STREET, LOUIS TRICHARDT - TEL (015) 516 2470 BURGER STREET - TEL (015) 516 2245 TRADING HOURS: Mon - Thurs: 8am - 1pm & 2pm - 5pm / Fri: 8am - 12:30pm & 2pm - 5pm / Sat: 8am - 2pm


ZOUTPANSBERGER

20 25 November 2011

Do you know that you can get all the news and events on your cellphone? Visit www.zoutnet.co.za/wap

GET EVERY CHRISTMAS SHOPPER IN YOUR STORE! CONTACT US AT 015 516 4996 TO ADVERTISE YOUR SPECIALS! Zoutpansberger

Rihangwele Serakalala (left) received the trophy for the best junior netball player and Langutani Mathebula for the best senior netball player of Ridgeway College. The presentations were done at the college’s Honours Evening on 16 November.

Tel: (015) 516 5175/6/7 Fax: (015) 516 1012 www.ayobmotors.co.za

2007 VW Jetta 1.9TDi DSG 83 000km

2011 Honda Jazz 1.4 LX 100km

R149 995 R174 995 2010 BMW 750i 18 000km

2010 Opel Corsa 1.8 Club 35 000km

R899 995 R144 995

Die Louis Trichardt Rugbyklub het hul jaar op ´n hoë noot afgesluit by die Ben Lavin / Manavhela Natuurreservaat op 4 November. Hulle het ook sommer van die geleentheid gebruik gemaak om die spelers wat deur die jaar uitgeblink het, te beloon. Voor, van links, is Ludwig Gossmann (meeste punte aangeteken) en Ruan Muller (Speler van die Jaar). Agter is Frikkie van Eeden (Voorspeler van die Jaar), Bertie Swanepoel (Agterspeler van die Jaar) en Zander Vollgraaff (Beste Opkomende Speler van die Jaar). Foto verskaf.

Werda Toyota TOYOTA COROLLA

BEGIN VANAF:

H/v Burger & Rissik Straat, Louis Trichardt Tel: 015 516 0284/5/6

TOYOTA HILUX

R167 440

2.7 S/CAB Raised Body

R235 800

2008 Toyota Fortuner 3.0 D-4D 2010 VW Polo 1.4 Trend, A/C, 57 000km CD, New Shape, 48 000km

R269 995 R139 995 Kleinhandelsprys BTW ingesluit

Rentekoers (veranderlik)*

Deposito

Totale paaiemente

Maandelikse paaiement *

Totale Bedrag (Ballon Betaling)

Totale Betaling

Corolla 1.3 Impact

R184 000

6.16%

R18 400

59

R2 387

R69 000

R140 833

Corolla 1.3 Professional

R192 200

6.16%

R19 220

59

R2 488

R72 075

R146 792

Corolla 1.3 Advanced

R208 700

6.16%

R20 870

59

R2 689

R78 262

R158 651

Corolla 1.6 Professional

R214 500

6.16%

R21 450

59

R2 760

R80 438

R162 840

Corolla 1.6 Advanced

R230 200

6.16%

R23 020

59

R2 952

R86 438

R174 168

Model

2007 Mazda Drifter 2.5TD SLX 2005 Nissan Hardbody 3.0TDCi 126 000km D/C, 109 000km

R114 995 R129 995 TERMS AND CONDITIONS APPLY

AFTER HOURS: • Hussain 083 378 6000 • Willie 082 953 3642 • Ishmael 076 772 0200 • Charles 076 820 8256 • Johan 072 959 5642 TRADING HOURS: 08h00 - 13h00; 13h00 - 17h00 E. & O.E.

Willie Venter Hilbert Sevhugwane Anthonie Krügell Joop Coetzer Gert Coetzee Johan Rootman Michael Maynier

079 344 2737 073 864 4231 072 225 3599 082 424 9978 083 327 5128 073 718 6816 082 702 6701

NEEM LEIDING TOYOTA

Zoutpansberger 25 November 2011  

Community newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you