Page 1

Z

outpansberger

23 Julie 2021

News with an independent soul

www.zoutpansberger.co.za

PRYS: R5,00 BTW Ing.

Joubertstraat 16B Louis Trichardt TEL: 516 4996/7/8

Council say they intend to take over sports facilities - page 2

2019 HVW POLO 1.0 TSI DSG Panroof 25 000km

R279 995 www.ayobmotors.co.za

*excl. on the road fee

Jaargang 37 Vol.29

Tree-felling exercise causes two-day power outage - page 3

Tel: (015) 516 5175

ISSN 2409-2835

Audited Distribution Figures

29

9 772409 283001

Marinda was een van talle wat die afgelope week hul stryd teen Covid verloor (Lees binne)

Sterftes duur voort Ongeveer twee weke gelede het Marinda se eerste simptome na vore gekom. Haar stem was hees en later weg. Sy het egter eers met die derde toets positief getoets.

Carel Hammann

seun en ouma vir ons kleinkinders kon ek nie gevra het nie,” sê Nico. Chris en Ronél is dit eens dat Marinda ‘n baie sprankelende persoon was. “Sy het bes­ lis kliënte en baie ander mense se harte aangeraak. Sy het baie mense gehelp, uitgereik na mense. As sy hoor iemand sukkel, het sy kos bymekaargemaak en vir hulle gestuur,” sê Chris dankbaar oor sy ma. “Ek kan nie onthou dat sy ooit lelik met my was nie, altyd net besorgd en beskermend.” Nico voeg by dat sy vrou gereeld met trots van Chris teenoor kliënte gepraat het. Ronél en Chris sê dit was vir Marinda die lekkerste as die kleinkinders kom kuier het en sy hulle toegelaat het om te doen wat hulle wil. Sy het ook altyd dadelik gevra wat hulle wil eet of drink. As oupa en ouma vir die kleinkinders gaan kuier het, het sy, sonder uitsonde­ ring, altyd vir hulle iets saamgeneem. “Lekkernye, klere, speelgoed – ‘n ware ouma,” sê Chris. Marinda was ‘n uitstekende kok en bekend vir haar kookvernuf en lekker kos. “Elke Kersfees het sy beestong met mosterdsous gemaak,” onthou Ronél. “Sy was bekend vir al die souse wat sy kon maak, selfs die ‘Esterhuizensousie’ – ‘n geheime resep! As haarkapper was Marinda be­ sonder geliefd. Haar kliënte was haar vriendinne. Hulle het nie net ‘n haarsny gekry nie – sy het altyd na hulle geluister, en hulle met raad, koffie en tee bederf. Kliënte kon nie wag vir die kuier ná die tyd nie. “Baie van haar destydse Levubu­kliënte het haar steeds lojaal ondersteun,” sê Nico. (Vervolg op p.2)

Anton de Necker

Cell:

082 923 1620

Cell:

084 704 8426

E-mail:

property@hmlegal.co.za

E-mail:

admin2@hmlegal.co.za

HAMMANN

www.hmprop.co.za

PROPERTIES

Property is our Business, call us!

Wyle Marinda Esterhuizen (54). Foto verskaf.

TO LET STORAGE UNIT/s - Louis Trichardt

1. 9.0m x 6.0m (54m²) 2. 6.0m x 3.5m (21m²) 3. 6.0m x 3.5m (21m²) 4. 6.0m x 3.5m (21m²)

-

2 500 -00 p/m 1 000 -00 p/m 1 000 -00 p/m 1 000 -00 p/m

SAFE & SECURE - IMMEDIATELY AVAILABLE

Ad designed by Zoutnet Publishers

toets positief getoets. Nico sê sy het eers net ‘n loopneus gehad, maar die oom­ Nog ‘n skok het hierdie week op blik toe dit na haar bors gaan, het haar inwoners van die Soutpansberg gewag suurstoftelling drasties gedaal. “Ons met die nuus dat bekende haarkapper het selfs vir my ma ‘n suurstofmasjien Marinda Esterhuizen (54) haar stryd gekoop,” se Chris. teen Covid-19 verloor het. “Die hemel Marinda Viviers is op 22 Augustus het ‘n engel ryker geword. Sy was bes- 1966 in Louis Trichardt gebore. Sy het lis ook ‘n engel op aarde.” So sê Nico onderskeidelik in Levubu en Polokwane (eggenoot), seun Chris en skoondogskoolgegaan. Haar ouers het in Levubu ter Ronél Esterhuizen. gewoon, waar haar ma ‘n huisvrou was Marinda is in die vroeë oggendure en haar pa het vir SASKO gewerk. van Maandag, 19 Julie – ‘n halfuur na Marinda en Nico het mekaar ontmoet middernag – in toe Nico, destyds Bloemfontein in diens van die oorlede. Nadat Suid­Afrikaanse Marinda in die Polisie, besig was Zoutpansberg met ‘n ondersoek Privaathospita­ in Levubu. Hulle al opgeneem is is op 25 Mei 1985 en dit duidelik getroud. Ná hulle geword het dat sy huwelik het hulle na ‘n intensiew­ in Potgietersrus esorg­eenheid gewoon, waar oorgeplaas moes Marinda reeds ‘n word, het almal haarsalon gehad begin bel. Volgens het. Chris is in Pot­ Nico het die gietersrus gebore. familie alleen ongeveer 200 hospitale Hy is Nico en Marinda se enigste kind. landswyd geskakel op soek na plek vir “My ma het altyd na my verwys as haar haar. Teen Sondagmiddag (18de) het dr. ‘goue seun’,” sê ‘n hartseer Chris. Fred Badenhorst laat weet dat daar ‘n In 1993 het die gesin teruggetrek na opening in Bloemfontein is. ‘n Lug­am­ Levubu, waar Nico ‘n sekuriteitsbe­ bulans van Pretoria (vliegtuig) het haar sigheid begin het en Marinda het “Salon kom haal. Hulle het plaaslik om 20:40 Marinda” daar geopen. In 2001 het vertrek en het net ná 22:30 in Bloem­ hulle Louis Trichardt toe verhuis waar fontein geland. Marinda vir 19 jaar die salon van haar Ongeveer twee weke gelede het huis af bedryf het. Volgens Ronél het Marinda se eerste simptome na vore Marinda altyd gesê dat sy haar kliënte se gekom. Haar stem was hees en later “hare geklits” het. weg. Sy het egter eers met die derde “Vir ‘n beter eggenote, ma vir ons Deur Pétria de Vaal


ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

2

Council say they intend to take over sports facilities By Anton van Zyl The Makhado Municipality notified 11 amateur sport clubs in Louis Trichardt last week that it intends to cancel their lease agreements and take over their facilities. Council does not appear to have any plans in place at this stage on how to manage the facilities, promote the sporting codes or even absorb the additional expenses, should it succeed in ousting the sport clubs. The plans to strip the sports clubs of their assets have been simmering for more than two years. In March 2019, an item served before Council where councillors had to approve the expense of getting a legal opinion on how to terminate the lease contracts of the town’s sports clubs. At the time, the motivation for this deci­ sion was formulated by Council as such: “The whites-only predecessor of the Makhado Municipality, Louis Trichardt Local Authority, has during the period 1993, 1994 and 1995, just at the dawn of the new constitutional dispensa­ tion, concluded 99-year lease agreements with the whites-only sporting clubs. Ever since the establishment of the Makhado Local Munic­ ipality, Council has questioned these dubious decisions by the former Louis Trichardt Council as it smells [of ] racial discrimination.” Council’s legal team, Munonde Attorneys & Conveyancers, investigated the matter and

Ek is ... die Weg, die Waarheid en die Lewe “…en het hulle as metgeselle van Jesus herken.” - Handelinge 4:3.

D

ie uitstorting van die Heilige Gees het vir die dissipels nie ‘n pad van rose voorspel nie, eerder een van dorings en hewige teëstand. Enige teëstand wat met die Christus-boodskap beveg en met die Christus-gesindheid benader word, skep ‘n goeie kans dat die suiwer evangelie sy man sal staan. Dit sal alle weerstand aan flarde ruk. Kerkgeskiedenis bewys dat die trane van bidders en die bloed van martelare telkens die evangelie vinniger laat versprei en die Kerk suiwerder laat groei het. Toe Petrus begin het om die Joodse Raad toe te spreek, het hulle gemerk dat hy met die Heilige Gees vervul was. Toe hulle die apostels se vrymoedigheid sien en verstaan dat hulle eenvoudige en, volgens hulle, teologies onopgeleide manne was, was hulle verwonderd en het hulle as “metgeselle van Jesus herken”. Hulle vasberadenheid om ten spyte van doodsgevaar en dreigemente voort te gaan om die evangelie te verkondig, het hulle teëstanders heeltemal ontsenu en onkant betrap (Handelinge 4:19,20). Met alle vrymoedigheid (Handelinge 4:29) en met groot krag (Handelinge 4:33) het hulle dit gedoen, want deur sy opstanding was die Here Jesus vir hulle ‘n lewende werklikheid. - Ds. Johan Marais (Louis Trichardt Baptistekerk)

advised that the municipality had two options, should they want to terminate the contracts. Firstly, they could cancel the agreements if the lessee had failed to comply with any of the conditions of the contract. Secondly, the contract could be terminated if the municipality could supply sound reasons to do so. The Makhado Municipality opted for the latter option, that of “sound reasons”, as Munonde Attorneys & Conveyancers had already indicated in their legal opinion that they could find nothing in the agreements that could constitute a breach of contract. During a Council meeting held on 31 May this year, the plans were set in motion to try and void the lease agreements. The motivation for cancelling the agreements was because “these agreements contravene public policy”. In a report compiled by a sub-committee of Council, the leases are described as “a tool ensuring that the dream of a democratic South Africa must never become a reality”. Letters spelling out the terms under which Council intends to cancel the lease agreements were hand-delivered to representatives of the various sports clubs last week.

We are not making money out of the clubs

The sport clubs are all managed by committees whose representatives are elected from the active members of the club. The clubs are all required to conduct their business in accordance with their constitutions, which must be on file at the municipality. Councillor Matumba, however, is still being investigated by the SA Human Rights Commis­ sion after mainstream media reported that he was the face behind a social media profile that indulged in race-baiting exercises. Council’s own Ethics Committee was tasked to investigate the conduct of Cllr Matumba, who allegedly used a Twitter profile, @TracyZille, to promote racial stereotyping and hatred. Matumba denied to the newspaper at the time that he was involved in these practices. During the 159th Council Meeting (the same meeting where the decision to cancel the lease agreements was approved), Council resolved that the matter against Matumba be provision­ ally withdrawn “because the matter is still under investigation”. Council’s spokesperson also vehemently de­ nied that Council is taking part in such practices. “No, it’s not race-baiting and doesn’t stem from a councillor who is being investigated. Council is not participating in any human-rights infringe­ ments whatsoever,” said Bobodi.

In the letters delivered to the sport clubs, Council states that “the rental payable by the lessee is not market related … in relation to the value of the property leased”. It also states that the lease agreements “did not promote the objects of the local government in general and that of Makhado Local Municipality in terms of Section 152 of the Constitution”. Ironically, this section of the Constitution spells out what local government should be doing, which includes ensuring the provision of services to communities in a sustainable manner. Section 152 requires municipalities to promote social and economic development and to encourage the involvement of communities and community organisations in matters of local government. For many decades, sports clubs in towns such as Louis Trichardt had taken over the respon­ sibility of developing and maintaining sports facilities. The Makhado Council, much like its predecessor, has a notoriously bad record for either developing or maintaining sports and recreational facilities. Council got it Council also seems to have no plan in place to either maintain or develop the sports clubs, completely wrong should they take over these facilities. Council’s When word got out of Council’s intention a No, we did not consult spokesperson, Mr Louis Bobodi, said that Coun­ few weeks ago, a meeting was arranged where cil had no intention of concluding new lease with anyone representatives of the sports clubs voiced their agreements with the clubs. One of the questions posed to Council was concerns over the latest plans. The decision In the legal opinion supplied to Council, whether any consultations with the clubs or the to cancel lease agreements with all the town’s Council is informed that it will have to compen­ sports’ controlling bodies had taken place prior sporting bodies was described as short-sighted, sate the various clubs, should it opt to cancel to Council’s decision to cancel the lease agree­ ill-informed, and insulting to the decades-long the lease agreements. “The lessor in the event ments. Bobodi responded by saying that none development projects of several of the sporting of terminating the lease agreement before the had taken place, but that Council was yet to codes. expirations date should be ready to compensate enter into discussion with the lessees. The sport clubs unanimously decided to the lessee for the improvements in the property,” Bobodi confirmed that Council has not raised contest Council’s plans. The clubs indicated that any issues such as a possible lack of transforma­ they would fight the decision in their own capac­ the document reads. Council, however, has not ity, as well as combined, should this be necessary. budgeted for any of these expenses and seems to tion with any of the sports’ controlling bodies The fact that Council considers all sport clubs have no immediate plans in place. “Council is yet over the past two decades. to discuss (this) with the lessees,” is all that Bob­ Bobodi also responded to another point of in town as being “similar” and subject to the odi said on the matter. Fact is, however, that this critique, namely that Council intends to sell off same “retribution” mechanism, was criticized. could run into several millions of rands. Clubs some of the properties once it succeeds in can­ The clubs all have a unique history and are celling the lease agreements. affiliated to the various sports’ regulatory bodies. such as the squash club, the tennis club and the rugby club have buildings and specialised courts The Makhado Municipality has made the These sporting bodies regulate everything from that took many years to establish. In the majori­ headlines over the past few years because of the competitions run and participated in by the ty of cases, the funding for the infrastructure did very dubious property transactions. In one such clubs to the development and transformation not come from the municipality or government case, Council opted to dispose of one of the few programmes. The various sporting codes also but was sourced from the club’s members. remaining public parks in town. The park was prescribe that clubs should be non-racial and sold by public auction, but strangely enough, This is simply race-baiting cater for all residents, irrespective of race or one section of the park was sold off to the lowest religion. When word got out of Council’s intentions to bidder and not the highest bidder. The buy­ For the interim, the clubs opted to form a cancel lease agreements based on an assump­ er subsequently resold it a year later for a R1 combined committee, headed up by Andy Leach, tion of exclusivity, the move was described as million profit. Council refused to divulge reasons who is from the Louis Trichardt Tennis Club. race-baiting by some of the club representatives. why it had refused the higher offers and even A local attorney, Dr Suwil Rudolph, is willing Race-baiting is when people or organisations ignored PAIA requests for more information on to handle the case, should it go to court, at a try and incite racial hatred, mostly for political the matter. minimal fee. He also serves as the spokesperson purposes. Representatives of some sports clubs ex­ for the clubs. Fingers were pointed at one of the members pressed the fear that Council’s latest move is Dr Rudolph said that the state of affairs was of the executive council, who was the self-pro­ sad when Council chose to engage in such sense­ claimed driving force behind the decision to can­ nothing more than an attempt to get hold of more public land to sell off in dubious transac­ less racist battles instead of focusing on service cel the lease agreements, Cllr Anthony Matum­ tions. Bobodi responded by saying that this is delivery. ba. In a posting on his Facebook page shortly not true. “Council is not intending to sell any of In a response earlier this week, he said that after the decision was taken, Matumba states its sporting facilities,” he said. the logic of Council’s arguments in the letters that a certain “white family” controls facilities The matter may drag on for much longer than sent to the clubs were flawed. Council seems to such as the rugby stadium. “As EFF we fought the six months Council has given clubs to re­ believe that all lease agreements were concluded daily for this contract to be terminated. Today I spond. Dr Rudolph reckons the matter may very at the same time, which is not correct. Clubs am happy to announce that our Rugby Stadium well end up in court, but this can be a lengthy such as the Louis Trichardt Rugby Club had is coming back to the hands of the people. No exercise. Because of the lack of proper reasons their contract renewed some three years ago. more permission from that White family. This supplied for cancelling the agreements and The absurdity of the Makhado Municipality’s include Golf Club, Cricket Club and others. We because of all the inconsistencies, Council will decision to have a blanket cancellation of lease are taking all of them from White Family back to probably have to ask a court to try and enforce agreements is quite evident when looking at the full control of the Municipality.” their wish. This will be contested by the clubs. history of the Louis Trichardt Cricket Club. This Exactly who the “white family” may be that As usual, the taxpayer will foot the bill on is another of the clubs targeted by the Council. Matumba was referring to remains unclear. Council’s behalf. Prior to 1994, no official cricket field existed in town, apart from fields at the schools. A group of cricket enthusiasts formed a club, but only in 1994 were they allowed to play at a field at the show grounds. Ironically, the club fought for an (Vervolg van p.1) jaar getroud was. Sy was baie slegs 7 jaar oud), die salon by own field because the school-governing bodies “Wanneer daar van die ingestel op detail en het hulle haar ouma sal oorneem. Die at the time were not keen on allowing players of oumense siek was, het sy ook huis baie goed bestuur – nie familie gaan vir eers net alles colour to utilise their facilities. The club, at that hulle hare by hulle huise gaan net met haar vaardighede in wegpak. Hulle opregte dank stage, had many players of colour and even the doen. Sy het werklik ‘n groot die kombuis nie, maar sy was word uitgespreek teenoor dr. first honorary member was a player of colour. hart gehad,” sê Chris. “Sy het gesteld op ‘n skoon en net­ Badenhorst wat uit sy pad ge­ In 1997, the club succeeded in convincing the ook dikwels van haar kliënte jiese huis. Sy was ook lief vir gaan het om reëlings te tref. Al then Greater Louis Trichardt Transitional Local wat dit finansieel nie breed kreatiewe werk en om die tuin die familie, vriende en kliënte Council to make a more suitable piece of land gehad het nie, se hare verniet mooi te maak. Ronél onthou word bedank vir hulle onder­ available for the establishment of a cricket field. gedoen,” voeg Nico by. dat sy byvoorbeeld sou vra of steuning en gebede in hierdie During a Council meeting held on 29 April 1997, “Sy het die laaste twee jaar hulle sekere items onthou het moeilike tyd. Nico wil veral the decision was made to make a portion of Erf ‘n bietjie gesondheidspro­ as Chris-hulle iewers heen reis. al Salon Marinda se kliënte 4296 available for the development of a cricket bleme gehad, byvoorbeeld “Sy was voorwaar ‘n steunpilaar bedank vir hulle jarelange field. met haar skildklier en het ook vir baie. Behalwe dat sy altyd lojale ondersteuning. “Ma gaan A new lease agreement was subsequently ‘n heupvervanging gehad,” sê ondersteun en aangemoedig werklik baie gemis word,” sê signed, which stipulated that the club could lease Chris. Sy het egter moedig het, het sy boonop ‘n baie goeie Chris. the field for a period of 99 years, at a starting voortgegaan met haar werk. “Sy sin vir humor gehad,” dink Marinda word oorleef deur rental of R50 per year, which would escalate het baie na aan die Here geleef,” Chris bewoë aan sy ma. Nico, Chris, Ronél en klein­ annually. The mayor at the time was Cllr Patrick sê Chris. Marinda het altyd gesê dat kinders Leané (7), Luan (5) en Sikhutshi. Nico noem dat hulle 36 haar kleindogter, Leané (nou Rikus (1).

Marinda was ook ‘n engel op aarde

MAKHADO CARE GROUP IS A NON PROFIT ORGANISATION WHICH ASSISTS WITH THE CARE OF CANCER PATIENTS IN THE MAKHADO AREA CONTACT DETAILS: Dr Casper Venter: 082 857 0022 Dr Emil Gaigher: 082 892 8862 Jernay Mcleod: 083 403 5752 Angela Brennan: 082 902 6271


3

ZOUTPANSBERGER, 23 JULIE 2021

A scene of total chaos prevailed in President Street on Saturday morning after a tree-felling attempt went horribly wrong. Parts of the tree crashed onto overhead power lines, causing the power lines to drop to the ground and the poles holding the cables in the air to buckle. Photos supplied.

Tree-felling exercise causes two-day power outage By Andries van Zyl Some residents of Louis Trichardt were left without electricity for almost two days after a tree-felling attempt went horribly wrong on Friday afternoon. In the process of felling a large tree located at a private residence in President Street between Songozwi and Devenish Street, parts of the massive tree crashed onto overhead power lines, causing the power lines to drop to the ground and the poles holding the cables in the air to

buckle. The scene was one of chaos. “This is what happens when one employs people from the street to do specialist work such as tree felling,” remarked one passer-by. (The newspaper was unable to determine who the “contractor” was). The damage left residents in the immediate area reliant on alternative power sources such as generators until Sunday evening. This caused irate residents to ask whether the Makhado Municipality planned to claim damages from the individuals responsible for the destruction.

Familie neem met hartseer afskeid van liefste vrou en mooiste ma In Memoriam Die familie van die 51-jarige Lina Snyman van Louis Trichardt sukkel steeds om haar dood op 12 Julie weens Covid-19 in die MediKliniek in Tzaneen te verwerk. Lina was welbekend in Louis Trichardt gewees en was jarelank in die mediese bedryf. Vanaf 2008 tot 2015 was sy verpleegster by die Zoutpans­

berg Privaathospitaal, waarna sy vanaf 2015 tot en met haar dood die bestuurder van die B Braun Dialise Sentrum op Louis Trichardt was. “Lina. Die kosbaarste engel op aarde, nou die lieflikste engel in die hemel. Die liefste vrou, vroulief. Die mooiste mamma, onvoorwaardelik lief. ‘n Wonderlike sussie en verpleegster van formaat. Die beste vriendin, hartsvriendin.

Wyle Lina Snyman (51). Foto verskaf.

‘n Ouma, huidig en toekomstig. ‘n Tannie, ‘n tantste tannie. Ons weet sy was funny. Sy was al dié en ongelooflik baie meer vir ons almal,” skryf die familie in ‘n huldeblyk aan haar. “Sy was amazing, altyd optimisties, ‘n steunpilaar, rolmodel, geneesheer, sterk geaard en altyd daar gereed vir ‘n drukkie. Sy was ‘n lewenslus­ tige avonturier wat lewe ten volle aangepak het en geniet het. Sy was ‘n sorger, en sou ons genees in hierdie moeilike tyd. Daar is nie genoeg woorde in die heelal om haar opreg te beskryf nie, so ook kan woorde nie beskryf die leegste leemte wat sy agter los nie. Van Lina was daar net mooi woorde,” het die familie gesê. Volgens die familie het Lina almal omring met ware liefde, met haar sagte hart van goud. “‘n Fantastiese sin vir humor, wat almal kon maak lag, glim­ lag en in kon troos vind. Net so het sy haar eie sprankelende glimlag en lag gedra soos ‘n snoesjassie,” het die familie gesê. Hulle het bygevoeg dat hulle glo sy leef voort in hulle en hulle dra ‘n stukkie van haar saam. “Ons verteenwoordig haar met wie ons is. So weet ons sy sal vir altyd en ewig by ons wees en ons lei. Hierdie is haar legacy, en hierin vind ons troos. Ons gaan jou onbeskryf­lik mis, Lina Snyman,” het die familie gesê. Hulle het afgesluit met die woorde: ‘n Sonsak is ‘n bewys dat ‘n einde soms net so mooi soos ‘n begin kan wees.

Makhado municipal spokesperson Mr Louis Bobodi confirmed on Tuesday that the damage had been caused by private individuals and that the municipality intended to recoup the cost of repairing the damaged infrastructure from them. At that stage they were, however, still calculating the cost of the repairs. “We had to replace, amongst other items, six streetlights, cables, conductors and street poles. Indeed, the

municipality can and will institute a claim for such wanton damages from the offending private individuals,” said Bobodi. Some of the residents in the area claim that the electricity supply to their households was only restored at around 20:00 on Sunday evening. According to Bobodi, the power was restored within 36 hours after the damage was sustained.


ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

4

Boervrou dankbaar vir hulp om aanvallers te vang

vasgebind. Nóg kaste is oopgemaak en deur­ soek, maar die man kon niks vind wat vir hom van waarde was nie. Uiteindelik het hy vir ‘n Boervrou van die Alldays-omgewing het hierdie week haar nagmerrie-ondervinding haar gevra of sy ‘n selfoon het, en sy het toe besluit dat sy vir hom iets moes gee voordat hy met die Zoutpansberger gedeel, nadat sy dalk aggressief begin raak. Sy sê toe ja, en gee ‘n paar weke gelede in haar plaaswoning vir hom haar selfoon. oorval is. Haar verhaal is egter een van Uiteindelik kon Ansie daarin slaag om hom dankbaarheid, nie net dat sy oorleef het te oorreed dat sy vir hom geld op die ander nie, maar dat die skuldige persone vasgeplaas kan gaan haal, en hy het laat haar gaan trek kon word danksy weldoeners. – maar nie sonder waarskuwings nie. “Ek het Om ongeveer 22:30 op die aand van rustig na die oorkantste plaas gestap en my Dinsdag, 1 Junie, was Ansie* nog wakker, toe hande op ‘n manier losgewikkel gekry. Toe ek sy ‘n geluid by die voordeur hoor. Dit het vir haar amper geklink soos ‘n diertjie of iets wat daar aankom, het ek natuurlik dadelik alarm gemaak, en enkele minute later kom byna teen die deur vasgehardloop het. Sy het haar 9mm­pistool gaan haal en deur toe geloop om die hele plaasgemeenskap van Alldays daar aangejaag. Dit was net bakkies en Cruisers en te gaan kyk wat die geluid gemaak het. voertuie,” het sy vertel, en hierdie dramatiese Die voordeur was op ‘n skrefie oop. Sy het die deur toegedruk en hom weer probeer sluit, toneel het hom toe by haar huis afgespeel maar het gesukkel. Weereens het sy gewonder terwyl daar na die rower gesoek is. Die man het egter reeds op die vlug geslaan, of ‘n diertjie moontlik seergekry het en by die maar ná ondersoek het hulle twee verskillende venster langs die voordeur uitgeloer. Daar spore gekry. Ansie het voorgestel dat, indien het ‘n man voor die deur gestaan. “Ek het op hulle net haar selfoon se ligging kon bepaal, hom begin skree en twee skote in sy rigting afgevuur, en die man het weggehardloop,” het hulle die rower moontlik kon vastrek. Die polisie het egter gesê dat hulle eers ‘n hofbevel sy vertel. sou moes kry vir magtiging om dit te kan doen Ansie het toe haar buurman gebel en hy en dat dit onwaarskynlik was dat dit toege­ het onmiddellik die plaaswag geaktiveer, wat staan sou word, aangesien niemand ernstig binne minute daar was om ondersoek op die beseer of dood is tydens die voorval nie. plaas in te stel. Die polisie het ook opgedaag, Ansie het toe haar verklaring ge­ besluit om Bosveld neem en ‘n saak van Misdaad Ondersoeke huisbraak is geopen. (BMO) op Thaba­ Drie dae later, so zimbi te kontak en net ná 16:00 die Vry­ te hoor of hulle kon dagmiddag (4 Junie), help. Op Maandag het Ansie tuisgekom. (7 Junie) het Sakkie Sy het afgebuk in Louwrens en ‘n haar bakkie in om mede­ondersoeker haar inkopies uit te van die organisasie laai, en toe sy weer by haar opgedaag om die detail rondom die regop kom, het iemand haar van agter af aan haar nek gegryp. Ná die vorige insident het sy verskillende voorvalle te verkry, en die volgen­ de dag is ‘n hofbevel aan hulle toegestaan om haar 9mm­pistool heeltyd met haar saamge­ haar selfoon op te spoor. dra. Die man het dit by haar afgeneem en sy In die vroeë oggendure van Donderdag (10 het begin baklei. “In die proses het ek dit op Junie) het Ansie ‘n WhatsApp gekry vanaf een of ander manier reggekry om die pistool BMO wat haar in kennis gestel het dat ‘n ges­ se glystuk terug te druk en die knoppie te druk om die magasyn uit te skop. Toe sê hy vir amentlike optrede deur hulle (BMO), Alldays my om op te hou, of hy maak my dood,” het sy se speurafdeling en Alldays se misdaadvoor­ komingseenheid te Spykerpark in Alldays gesê. Ansie het toe ophou baklei en vir hom gevra gehou is, waartydens vier mans, insluitende wat hy wou hê, en hy het vir haar gesê hy soek die verdagte wat verantwoordelik was vir die huisbraak en roof (plaasaanval), in hegtenis geld. Sy het toe vir hom gesê dat sy nie geld by haar het nie, dat dit op ‘n ander, nabygeleë geneem is. Haar selfoon en vuurwapen is onder die verdagtes gevind. plaas gehou word en dat sy dit vir hom sou “Ek is bitter dankbaar vir die span by BMO. gaan haal. Maar die man was nie te vinde Hulle vinnige en professionele optrede het daarvoor nie en het haar in die huis inge­ dwing terwyl hy haar gesig heeltyd weggedruk my verstom, en hulle het my nie ‘n sent gevra en vir haar gesê het om nie vir hom te kyk nie. nie,” het Ansie gesê. Sy bedank ook graag al die ander wat ook daar was en ingespring en Hy het haar direk na die kluise gelei en gehelp het tydens hierdie voorvalle. beveel om hulle oop te sluit. Al wat die een Bosveld Misdaad Ondersoeke is ‘n nie­wins­ kluis vir hom opgelewer het, was R200. By die volgende kluis wou hy weet of sy vuurwapens gewende maatskappy wat slegs op donasies het, waarop sy “nee” geantwoord het. “Dit was funksioneer. Vir navrae of inligting oor hulle, kontak vir Sakkie Louwrens by tel. 071 798 duidelik dat een van die werknemers op die 7954 of besoek hul Facebook blad. Ansie plaas vir hom inligting deurgegee het, want het die publiek gevra om hulle goeie werk hoe anders het hy geweet presies waar die te ondersteun. *Ansie is nie die vrou se regte kluise was?” naam nie. ‘n Skuilnaam is gebruik om haar Ná ‘n paar minute van rondkrap het hy identiteit te beskerm. haar hande met haar skoenveters voor haar Deur Denise van Bergen

Een van die verdagtes wat gearresteer is ná die gewapende roof (plaasaanval) op Alldays het die gesteelde selfoon gebruik om foto’s van homself met die gesteelde 9mm pistool te neem. Foto verskaf.

Die MOTHs se Turbi Hills Bomgat in Louis Trichardt het Saterdag, 17 Julie, die naam van die gelukkige wenner van hulle jagkompetisie getrek. Die kompetisie is in samewerking met Stoke Safaris aangebied. Die prys het ingesluit die skiet van een koedoebul óf elandbul, een blouwildebeesbul óf -koei, een rooibokram en drie rooibokooie. ‘n Gelukkige Danie du Plessis (middel) met kaartjienommer 0226 is as die wenners aangewys. Saam met hom staan Turbi Hills se Old Bill Ben Wolff (regs) en adjunk Old Bill Kokkie le Roux (links). Foto verskaf.

Hierdie week, 25 jaar gelede in die

Zoutpansberger

Hierdie week, 25 jaar gelede, se hoofnuus op die voorblad van die Zoutpansberger van 19 Julie 1996 was oor maj. Zakes Msimang van 19 Eskader op Lugmagbasis Makhado (toe nog Lugmagbasis Louis Trichardt) wat die eerste swart vlieënier in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Lugmag (SALM) geword het om ‘n solo-vlug in ‘n Oryx-helikopter te voltooi. Maj. Msimang was voorheen verbonde aan die MK-magte wat in 1994 by die SALM geïnkorporeer is. Hy het voor sy opname in die SALM vier jaar lank opleiding gekry in die Russiese Mi 8- en Mi 25-gevegshelikopters in die voormalige Sowjet Republiek. Maj. Msimang het sy solo-vlug in die Oryx-helikopter gedoen slegs agt dae nadat hy sy vlieëniersvlerkies ontvang het. In daardie week se uitgawe was ook drie berigte oor diamantsmokkelary gewees. Twee was oor verdagtes wat aangekeer is in verband met die blink klippies, terwyl die derde berig die publiek gewaarsku het om op die uitkyk te wees vir ‘n Zimbabwiese sindikaat wat in die dorp werksaam was. Lede van die sindikaat sou ‘n inwoner nader met ‘n aanbod om saam met hulle ‘n diamant of smarag te koop. Die “diamant” of “smarag” was egter niks anders as glas nie. Hulle sou dan die inwoner na ‘n vrou buite ‘n juwelierswinkel neem, wat sou ingaan om die

klippies te waardeer. Sy sou dan uitkom met ‘n skriftelike kwotasie. Wanneer die kliënt sy deel van die geld betaal, verdwyn die sindikaat daarmee. In sportnuus het die Hanglip 54-gholftoernooi wat vanaf 18 tot 20 Julie van daardie jaar aangebied sou word reeds 100 spelers gelok, waarvan 40 besoekers was. Die gewilde jaarlikse Louis Trichardt Skou was ook om die draai, met Soutpansbergers wat uitgenooi is om saam te kom feesvier.

“Ek is bitter dankbaar vir die span by BMO. Hulle vinnige en professionele optrede het my verstom, en hulle het my nie ‘n sent gevra nie.”


5

ZOUTPANSBERGER, 23 JULIE 2021

Wat gemaak as Covid-19 aan jou deur kom klop? soon het seker maar sy of haar eie manier van hulp en onder­ En so bevind jy jouself in die steuning aanbied. Gevraagd of bed. Mét of sonder ‘n toetsuit- ongevraagd. So was daar die slag. Die pestilensie het aan dame wat baie pertinent oor ‘n jou deur kom klop. Jou binafstand heen ‘n eksotiese sop­ nekamer geïnfiltreer. Ongeag resep (met uiteraard vreemde, die hoeveelheid sekondes onverkrygbare bestanddele) wat jy telkens hande gewas voorgeskryf het. Dit sou klaar­ het, liedjies wat jy gesing het, blyklik ‘n tipe penisillien vorm gesatineer het en maskers wat genesende effekte het. Die getrou gedra het. Jy is dié siekte is bekend daarvoor dat een wat sosiale afstand by jy ‘n aversie teenoor eet in die winkels slaafs handhaaf. Jy algemeen ontwikkel. Boonop werk so ver moontlik van die is die effek daarvan om met huis af en probeer jou kinders kos te werk rampspoedig. En beskerm. as niemand anders die kos kan En nou dit. Koerante skryf voorberei nie, is ek bevrees kan oor diegene wat die tydelike die eksotiese sop nie die tafel met die ewige verwissel. Vir haal nie. Die dame se poging ouens wat reeds siek is met die om selfs restourante se nom­ virus is dit sekerlik die mees mers aan te stuur wat moontlik ontstellende nuus denkbaar. die sop sou kon voorberei en Die oomblik wanneer jy besef aflewer, het op dowe ore geval. jy het die siekte, verander alles Want sien, ‘n mens is PAP. Jy eensklaps. ‘n Mens se gemoed is meestal sonder ‘n behoorlike gaan deur ‘n reeks emosies. stem. Jy kan skaars opstaan om Eerstens is daar die skok. En badkamer toe te sukkel – wat almal vra voor die voet: “Nou nog te sê rondbel vir sop? waar het jy/julle dit opgedoen?” Ander rate sluit in: fyn­ Kan mense nie net ophou om gekapte uie in ‘n sakkie op die so-iets te vra nie? Altans, dis bors vir benoudheid; kossoorte hoe dit voel. Almal wil aljim­ met ‘n PH hoër as die virus wat mers die oorsaak iewers gaan geëet moet word; ‘n verskeid­ soek. Meestal weet ons nie. So enheid vitamines; ‘n gesittery onlangs as Desembermaand in die son elke dag, en nog baie het almal geweet dat iemand by meer. ‘n troue of familiebyeen­koms Die onsekerheid slaan aangesteek het. Nou word derdens toe. Vrae skiet jou mense siek en jy is uitgelewer gemoed te binne, soos: Is my aan die stille sluiper. longe sterk genoeg om hierdie Tweedens stroom die raad siekte hok te slaan? Het ek (en selfs rate) in. Elkeen wat enige onderliggende siektetoe­ hoor jy is siek, weet net nóg iet­ stande waarvan ek nie bewus is sie beter. Wat jy moet doen/nie nie? Sal ek uit die hospitaal kan doen nie, drink/nie drink nie, bly? Tel my ouderdom teen my? eet/nie eet nie. Elke liewe per­ Hierdie vrae bly onbeantwoord. Nie jou huisdokter of Google of enigiemand anders kan jou die versekering gee dat jy OUKEI sal wees nie. En as iemand dit waag om te sê “jy sal OUKEI wees”, dan voel ‘n mens kwaad. Wat weet só en só nou eintlik van my gesondheid? Onsekerheid veroorsaak angs en depressie. Niemand kon ‘n mens hierop voorberei nie. Jy wil nie angstig en depressief raak nie – dit gebeur net. Vierdens tref dit jou soos ‘n bliksemstraal dat almal met wie jy in aanraking was ingelig Pétria de Vaal. Foto verskaf. sal moet word. Hulle sal moet Deur Pétria de Vaal

isoleer. En jy voel skuldig en sleg en aaklig as mense hulle besighede moet sluit of in aan­ raking met bejaardes was. En dan die vreesagtigheid vir al wat ‘n ding is. Ja, dis goed en wel om raad oor kalmte aan te hoor. Dis wonderlik as mense vir jou bid – ja, dit is werklik gerusstellend. Maar kleinigh­ ede ontstel. Soos die doktersin­ struksie wat sê dat jy kort-kort jou saturasie moet meet. Dit moet tog net nie onder so en so ‘n lesing gaan nie … weet enigiemand dat daardie klein metertjie wat jou vinger vaskn­ yp naderhand soos ‘n monster begin lyk? Weet enigiemand dat ‘n effens te lae lesing vrees inboesem? ‘n Radiopraatjie en trauma­ toloog bevestig dat hierdie siek­ te jou emosies laat wipplank ry. Dat jy moet wegbly van sosiale media en diegene wat paniek saai. En bowenal wegbly van slegte nuus. Makliker gesê as gedaan in hierdie onstuimige tye. Die goeie nuus is dat, wanneer jy fisies begin beter voel, die gemoed ook ‘n bietjie lig. Soms eers dae later. Maar dit gebeur wel. Hou vas aan dié wat bemoedig, wat vrolik bly, wat engele is en voorrade aflewer. Wat bel om te onders­ teun en nie noodwendig voor te skryf nie. Bly weg van diep, donker nuus oor sosiale media. As iemand ‘n video aanstuur van oproer, hou verby, vee uit. Fokus op geloofwaardige nuus op die regte platforms. Kry jouself eers fisies en emosioneel sterk genoeg. Bekommernis en addisionele ontsteltenis veroorsaak stadiger herstel. Dis nou as ek ‘n stukkie raad mag gee. Jy kan in elk geval nie nou opstaan en die motor vol brandstof gaan maak of voorrade aankoop nie. Rus gen­ oeg en aanvaar dat dit ‘n lang proses is. Verpligtinge, werk en belangrike besluitne­mings­ prosesse moet nog ‘n paar dae wag. Moet jouself onder geen omstandighede dwing om dinge te doen wat kan wag nie. Vir besige mense is dit moeilik, maar moontlik en noodsaaklik.

Willie word finaal gegroet

Willie is op 6 Julie ná bykans twee weke in die hoësorg-eenheid van Familie en vriende het Maandie MediKliniek in Tzaneen weens dag, 19 Julie, tydens ‘n roudiens Covid-19 oorlede. afskeid geneem van die alombe­ Willie was ‘n jarelange inwoner kende Willie Oosthuizen van van Louis Trichardt en omstreke. Louis Trichardt. Die 66-jarige As jong man was hy baanmeester by die destydse Suid-Afrikaanse Spoor­ weë, daarna ‘n amptenaar by die huidige Makhado Munisipaliteit, waarna hy sy eie besigheid, All Sea­ sons Tuindienste, op die dorp begin het. Willie was ook ‘n geregistreerde byeboer en was ten tye van sy afster­ we in die proses om sy byeboerdery weer op die been te bring. Wyle Willie se roudiens het Maandag vanuit die plaaslike Lede in Christus Kerk plaasgevind. Hy word oorleef deur sy seuns Coenie en Wiets, dogter Carina (Froneman), tweelingsuster Drika, ander susters Baba en Anna, sy jongste broer Wiets en aangetroude familie. Die familie het hulle opregte dank uitgespreek teenoor die gemeen­skap van Louis Trichardt vir hulle ondersteuning en bystand Wyle Willie Oosthuizen (66). Foto tydens die afsterwe van Willie. verskaf. In Memoriam

Ons Tuiste se oom Peet (94) oorlede Die 94-jarige oom Peet Pretorius van Ons Tuiste Ouetehuis op Louis Trichardt is Saterdag, 17 Julie, rustig in sy slaap oorlede. Hy en sy eggenoot tannie Nellie (82) het einde verlede jaar hulle 60ste huweliksher­ denking in die tehuis gevier. Oom Peet spog met ‘n ryke geskiedenis wat sover terug strek as soldaat in die Tweede Wêredloorlog. Hy en tannie Nellie is die afgelope twee-en‘n-half jaar inwoners van Ons Tuiste waar hulle in die siekeboeg was. Die familie het die personeel van Ons Tuiste, Avbob, en die mediese personeel wat die tehuis so getrou bystaan, bedank vir die versorging van oom Peet. “Baie dankie ook aan my ma Nellie wat so mooi al die jare na Pa gekyk het,” het dogter Fransie Daniel gesê. Wyle oom Peet word oorleef deur sy vrou Nellie, vyf dogters, kleinkinders en agterkleinkinders.

Soutpansberg verloor ‘n pragtige mens is die egpaar se enigste kind, Nick gesê. Nick (junior), gebore. Tragedie Teen druktyd was nog geen Die Soutpansberg het voorsou egter die familie in 1974 finale reëlings getref ten opsig­ waar een van sy pragtige tref toe Nick (senior), wat aan­ te van ‘n roudiens vir tannie inwoners verloor met die vanklik ‘n makelaar was, in ‘n Sufreen nie. Wanneer hierdie dood van die liefdevolle tanmotorongeluk oorlede is. Dit reëlings bekend is, sal familie nie Sufreen Mienie van Louis was egter nadat hy vir sy jong en vriende in kennis gestel Trichardt, slegs vier dae na familie die pragtige Kaapse word. “Ons as familie wil regtig haar 88ste verjaarsdag. gewelhuis aan die bo-punt baie dankie sê aan dokter Emil “Dit is nog so onwerklik vir van Presidentstraat laat bou Gaigher. Hy het regtig uit sy ons, maar sy is op ‘n beter plek,” het met oorlede oom Stompie pad gegaan om my ma te help het haar seun Nick gesê. Steyn as die kontrakteur. Tot in haar laaste paar dae. Dankie Alhoewel tannie Sufreen vandag toe nog bly die familie ook aan die personeel van sedert 2016 drie keer per in hierdie huis. die privaathospitaal vir julle week dialise moes kry weens Baie sal vir tannie Sufreen omgee, so ook die Soutpans­ nierprobleme, was sy nog onthou vir haar jarelange berg-gemeenskap vir julle verbasend gesond en heel aan verbintenis met die plaaslike woorde van vertroosting en die gang vir haar ouderdom. poskantoor. Sy het vir dekades bystand,” het Nick gesê. Haar gesondheid het egter in daar gewerk tot en met haar Wyle tannie Sufreen Mienie die paar dae voor haar dood aftrede, waarna sy weer terug word oorleef deur haar seun dramaties agteruitgegaan. is poskantoor toe om te gaan Nick, skoondogter Rita en Volgens Nick het hulle sy uithelp tot op die ouderdom kleinkinders Danie en Junior. ma kort voor haar dood vir van amper 70 jaar. Tan­ Covid-19 laat toets, nadat sy nie Sufreen was ‘n baie sleg begin voel het. Die toets meelewende Christen was negatief, maar tannie en kerkmens en het Sufreen is wel behandel vir ‘n aktief ingeskakel by haar lugweginfeksie. “Tydens haar gemeente, die NG Kerk laaste dialise het sy asemnood Soutpansberg. Selfs met ontwikkel. Ons het haar hospi­ die kroniese dialise was taal toe gevat en weer laat toets. sy altyd stylvol en trots. Dié keer het sy positief getoets. Nick sê hy onthou sy Ek dink dit was maar die ma as iemand wat nooit Covid gewees – haar liggaam gekla het nie. “Sy het nie kon nie die virus hanteer nie,” een dag in haar lewe oor het Nick gesê. Sy ma is vyfuur iets gekla nie. Sy was die die oggend van 15 Julie in die een wat altyd daar was Zoutpansberg Privaathospitaal vir almal, maak nie saak oorlede. wie of wanneer nie. Sy Tannie Sufreen was aanvan­ het ‘n vrou wat by ons Wyle tannie Sufreen Mienie (88), klik ‘n nooi van die Paarl in die gewerk het en dood is afgeneem waar sy die gelukkigste was Kaap wat in 1967 saam met se kind deur die skool haar man, Nick, na Louis Tri­ gesit ... dit was die tipe – tussen haar blomme in haar tuin. Foto verskaf. chardt verhuis het. ‘n Jaar later mens wat sy was,” het Deur Andries van Zyl

MAKHADO LOCAL MUNICIPALITY Tel: (015) 519 3000 Fax: (015) 516 1195 Private Bag X2596 Makhado 0920

Ad designed by Zoutnet Publishers

PUBLIC NOTICE: NOTICE OF VIRTUAL COUNCIL MEETING: 29 JULY 2021 Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the virtual 98th ordinary Council meeting will be held as follows: TIME : 14:00 DATE : Thursday, 29 July 2021 VENUE : Virtual Meeting All interested members of the public are invited to attend the meeting. Enquiries must be directed to Mr S G Maguga or Mr M D Munyai at (015) 519 3000. Civic Centre 83 Krogh Street, LOUIS TRICHARDT Date: 20 and 21 May 2021 File No.: 4/2/2 Notice No 117 of 2021 MDM/lh/CouncilMeetingNotice_July2021

Cllr L B Mogale Speaker of Makhado Local Municipality

MR K M NEMANAME ACTING MUNICIPAL MANAGER


ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

6

Zoutie ZoutieWeather

Thursday, 22 July

Louis Trichardt

(Source: http://www.accuweather.com)

KERKE/CHURCHES • Afrikaanse Protestantse Kerk (LTT) Tshirululunistraat 28, Sondag 09:00, Tel: 015 516 2272 • Afrikaanse Protestantse Kerk (Musina) Cass Straat 16, Sondag 09:00, Tel: 015 534 2126 • Agapé Gemeente (LTT) Sondae: Afrikaanse diens om 08:30 insluitend Peuter-, Kinder- en Tienerbedieninge. Sundays: English service at 10:30 including Toddler-, Children- and Teen Ministries, Past. Sampie van Niekerk, Tel: 015 516 3725 or 082 926 9538 • AGS Charisma (LTT) Munnikstraat 70, Sondag 09:00 & 18:00, Pastoor Evan Corbett (084 457 7596), Tel 015 516 0486 (kerkkantoor) • AGS El-Shaddai (Musina) Watsonlaan 17, Sondag 10:00 en 18:00, Past. Boetie Visser, Tel: 015 534 3361 / 084 456 6959 • AGS Levubu Enkeldoring E21, Sondag 09:00, Past Bennie en Annemarie Malan, Tel 084 277 2081 of 074 625 9942. • All Nations for Jesus Christian Centre (LTT) 93 Burger Street (Maranatha Centre), Sunday 09:30 & Wednesday 18:00, Past Benjamin Sithole, Tel 083 532 9492/ 015 516 2275 • Anglican Church / St Marks (LTT) 128 Munnik Street, Sunday 10:30, Rev Robbie Novella, Tel: 015 516 5165 • Baptist Church (Musina) Corner of Whyte & Limpopo Street, Sunday 09:30, Rev Paul Richardson, Tel: 015 534 0479 or 082 446 1728 • Baptist Church / Baptiste Kerk (LTT) 1st Sunday of the month combined morning service (English/Afrikaans) 10:00. Rest of the month English morning service 08:30. Afrikaans morning service 10:00. Evening services combined 18:00. Prayer meeting/Bible study Wednesday 18:00. Ds. Johan Marais 015 516 2714. • Catholic Church (LTT) Corner Burger & Jeppe Street, Mass times: 1st Sunday 10:00 - 2nd, 3rd and 4th Sunday 17:00, Father Frank Gallagher, Tel: 015 516 0566 / 082 664 1393 (Catholic Church Musina, Tel: 015 534 2085) • Chapel of Grace Church Sunday 09:00 - 11:00 at Forestry 165 in Louis Trichardt (temporary)/ Siloam/Nzhelele Past Oke Tel 083 461 6455.

Friday, 23 July

Saturday, 24 July

Plenty of sunshine.

Mostly sunny and cooler.

Cool with inceasing clouds.

High: 21oC Low: 3oC

High: 15oC Low: 3oC

High: 14oC Low: 4oC

WHAT IS HAPPENING? OPKOMEND

DEPRESSIEF MOEDELOOS DESPERAAT

SPCA AGM Please

note that, because of the extension of Level 4 lock­ down, the date and venue for the annual general meeting (AGM) of the SPCA Louis Trichardt have changed. The meeting will now take place on Satur­ day, 24 July, from 13:00 at the SPCA kennels along the Vondeling road. Persons who wish to make themselves available for election to the management committee must submit their names in writ­ ing to Lesley Gaigher at lesley@lttspca.co.za to arrive no later than seven (7) days before the set date for the AGM. Each submission must be accompanied by a one (1) page cur­ riculum vitae (CV) or motivation. For more information, please phone Lesley Gaigher on 071 545 5194, Alicia Thomas on 084 900 5332 or Antjie Brennan on 083 563 1010. JULY

24

Ons kan help Plaaslike beraders: 072 262 8646 of 082 256 6423 òf SADAG (Suid-Afrikaanse Depressie en Angs Groep) 0800 205 026 / 011 262 6396 0800 21 22 23 of SMS 31393 www.sadag.org

• Corpus Christi Christian Church Corner Tarentaal and Tuva Street (Makhado Park, Extension 8), Sunday service 09:30, School of Ministry at 13:30 on Sundays. Pastor Peter Thovhakale Tel 082 691 9943. • St Peters Church (LTT) 33 Breda Street, Sunday 09:00, Tel: 083 377 0984 (Iain Purdon), 084 404 0050 (Soekie Bierman) • Emmanuel Christelike Kerk (LTT) Koraalboomstraat 3, Sondae 09:00 & 18:00, Jeug Vrydae 19:00, Past. Andries van Heerden, Tel: 015 516 4282 / 083 357 1658 • Evangelies-Gereformeerde Kerk (LTT) LTT Lodge-saal (Hlangananistraat), Sondagoggend erediens 08:00, kontak ds. Herbie Lyon Tel: 082 906 0288 • Gereformeerde Kerk (LTT) H/v Anderson & Songozwistraat, Sondag 09:00 en 10:45, leraar ds. Innes Nagel, Tel. 082 701 5602 • Gereformeerde Kerk (Musina) Wilsonlaan 1, Sondag 09:30, Ds. Hannes Lee, Tel 081 043 0910 of 015 534 2253. • Hervormde Gemeente Louis Trichardt (Musina & Alldays) H/v Stubbs & Forestryweg, Louis Trichardt, Sondag 08:30, Alldays (09:30 elke tweede Sondag). Kontak ds. Susan Oosthuizen by tel. 082 629 9851 vir meer inligting. • Hervormde Gemeente Zoutpansberg (LTT) H/v Stubb & Forestry, Elke tweede Sondag om 08:30, Dr. B.J. van Wyk, Tel: 082 828 5711 • Hervormde Kerk Zoutpansberg: Geloofsbond van Hervormde Gemeentes (LTT) H/v Stubb & Forestry, Sondag 10:15, Ds. Ronel Eckard, Tel 072 122 7956 • Hervormde Kerk (Geloofsbond Musina) H/v Van Zyl & Celliersstraat, Sondag om 09:00, ds. Eddie Eckard, Tel: 015 534 2519 of 082 958 9095, Kerkkantoor 015 534 2756. • Lede in Christus Kerk (LTT) Joubertstraat 29, Sondag oggenddiens 09:30, evangeliediens om 18:00. Past. T. Gilfillan, Tel 082 465 8774 • Lewende Woord Louis Trichardt Sondag erediens 10:00 te 49 Rissikstraat. Senior past. Andrew Bezuidenhout (071 078 1631) en past. Jan Wilkins (071 161 9254). • Levubu Christelike Gemeente (Hatfield) Sondag 09:00 & 18:00, Past. Craig Whitcomb, Tel 015 583 0134 of 084 400 8937 • Lewende Hoop Bedieninge (Louis Trichardt) Plaasgemeente, Sondagdiens 09:30, skakel Susan (076 812 4013) vir meer inligting. • Methodist Church (LTT) 79 Munnik Street, Sunday 09:00 (English service) 10:00 (Multilingual service), Past. Alan Molyneux, Tel. 082 428 7980. • NG Kerk (Levubu) Perseel 316, Sondag 08:30, Ds. Petrus Kriel Tel: 015 583 002 / 082 898 2081 • NG Kerk (LTT) Erasmusstraat 23, Sondae: 09:00 oggenddiens & kinder- en kleuterkerk; 10:15 kategese; 08:30 Braambos; 10:30 Soekmekaar; 11:00 Waterpoort en Bandelierkop(1x pm); en 14:00 Kutama Sinthumule Gevangenis; ds. Jan Pretorius (079 881 9673), ds. Corné Burger (073 759 0451), Kerkkantoor 015 516 3902. • NG Kerk Soutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Andersonstraat, Sondag 09:00, ds. Etienne van Staden (083 274 3227), Kerkkantoor 079 116 1700. • NG Kerk (Musina) Ds. Henricostraat, Sondag 09:00, ds. André van Rooyen, Tel: 082 468 7640 / E-pos: ngkmsa@lantic.net of alvanrooyen@gmail.com • New Covenant Kerk/Church (LTT) 115 Krogh Street, Sondag 09:00 en 18:30, Louis Trichardt, André van Niekerk, Tel 015 516 5305 or 082 926 7313 • Ou Apostoliese Kerk van SA (LTT) Kroghstraat, Sondagdienste 09:00 tot 10:00 en aanddiens 17:00 tot 18:00, Priester JJ Janse van Rensburg, Tel. 072 544 7505. • Reformed Church Songozwi Corner of Songozwi and Anderson Street, Louis Trichardt, Sunday 11:00, Rev Paul Mushayabasa (076 860 0669) • Shammah Bedieninge / Ministries - PPK (LTT) Rissikstraat 50. Sondag: 09:00 Hoofdiens & Kinderkerk, 17:00 Connect Groups. Vrydae 19:00 Jeug. Past Anthony Hees 060 577 5217 / Kerkkantoor 015 516 4018 • Sewendedag-adventiste (LTT) Groblerstraat, Saterdag 09:00 en 11:00, leraar Johan Steyn, Tel 082 372 7362 • Sewendedag-adventiste (Musina) H/v Turner & Whytestraat, Saterdag 11:00, Marguerite Sindon & Marietjie Diener, Tel: 015 534 3240 / 082 358 2526 • Volle Evangelie Kerk (LTT) H/v Rissik & Burgersraat, Sondae 09:00 & 17:00, Past. Philip de Jager, Tel: 015 516 0758 / 071 674 7205 • Volle Evangelie Kerk Ebenhaeser (Musina) H/v Turner & Watsonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Jimmy Venter, Tel: 082 920 4493 • Veritas Gemeenskapskerk (LTT) Groblerstraat 80, Sondae 09:00, dr. Philip Venter, Tel. 083 444 7672

JULIE

24

MOTH JAGKOMPETISIE Die MOTHs se

Turbi Hills Bomgat op Louis Trichardt bied tans ‘n groot jagkompetisie aan in samew­ erking met Stoke Safaris. Teen ‘n koste van slegs R200 per kaartjie kan ‘n jagpakket gewen word, wat insluit die skiet van een koedoebul óf elandbul, een blouwildebeesbul óf ­koei, een rooibokram en drie rooibokooie. Die prys is vir twee jagters vir drie nagte en die prys moet vanaf 5 tot 8 Augustus opgeëis word. Die datum kan nie verander nie. Die prys kan ook nie vir kontant geruil word nie. Die trek­ kingsdatum is op 24 Julie om 14:00 te Burger­ straat 66, Louis Trichardt. Alle kaartjiehouers is welkom. Vir navrae en kaartjies, skakel Burt de Predi­ nas (082 800 0938) of Leon Barnard (082 893 5965).

NOODNOMMERS

EMERGENCY NUMBERS LOUIS TRICHARDT • SAPS/SAPD

- 10111/ 015 519 4300 / 083 206 5594 • Ambulance/Ambulans - 015 516 4378 015 516 2395 • Electricity (after hours) - 087 350 2764 • Water (after hours) - 087 350 2764 • Fire Brigade/Brandweer - 015 516 0551 015 516 0554 • Munisipaliteit/Municipality - 015 519 3000 • Hospital (Government) - 015 516 0148 / 9 • Hospital (Private) - 015 516 0720 015 516 6980 • SPB Dorpswag - 083 364 4592

MUSINA • SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Fire Brigade/Brandweer • Hospital (Government) • Municipality • Electricity/Water

- 10111 / 015 534 7601 - 10177 / 015 534 0061 - 015 534 0061 - 015 534 0446 / 7 - 015 534 6000 - 083 457 2183

LEVUBU • SAPS/SAPD

- 015 583 7400 015 583 7418 • Municipal and other services (see Louis Trichardt)

WEEKLY DAM LEVELS According to latest available information from the Department WEEKLIKSE of Water Affairs and Forestry as on Monday, 19 July. DAMVLAKKE Dams/damme:

19/07/2021 12/07/2021

Albasini Dam Ebenezer Dam Flag Boshielo Dam Glen Alpine Dam Luphephe Dam Middel Letaba Dam Nandoni Dam Nsami Dam Nwanedzi Dam Nzhelele Dam Tzaneen Dam Vondo Dam

99.7% 99.7% 100.2% 100% 87.1% 88% 50.6% 61.3% 100.7% 100% 8.8% 9% 100.8% 100% 78% 79.2% 100.2% 100% 100.3% 100% 97.5% 98.9% 99.2% 99.4%

# Means latest available data

In line with the President’s announcement, all Ster-Kinekor cinemas will be temporarily closed.

But we’ll be back! Until then, stay safe. We look forward to inviting everyone to, once again, enjoy Great Moments at Ster-Kinekor.

Follow us

/sterkinekortheatres

@sterkinekor

TicketLine Standard rates apply. Free minutes do not apply.

sterkinekor.com

SCAN HERE TO VISIT OUR MOBI SITE

APP


7

ZOUTPANSBERGER, 23 JULIE 2021

Sunday, 25 July

Monday, 26 July

Tuesday, 27 July

Wednesday, 28 July

Partly sunny.

Plenty of sunshine.

Plenty of sunshine.

Plenty of sunshine.

High: 16oC Low: 0oC

High: 17oC Low: 2oC

High: 21oC Low: 4oC

High: 23oC Low: 5oC

photo-Novel competition YES, BUT WE DON’T WANT TO END UP IN A HOSPITAL BED

OOH I AM SO BORED. THIS LOCKDOWN IS GETTING TO ME.

THAT’S 5-IN-A-ROW, I WIN

FIRST ONE TO 5 WINS.

office OLYMPICS A story by Elardus van Zyl & Karla van Zyl

OHH THE GAMES are JUST BEGINNING

why dont we have our own office olympics

MY FAVOURITE - CRICKET. HE DOESN’T STAND A CHANCE

SCORE BOARD BLACK mAMBA - 1

sWING , STRIKE - HIT. iT’S A 6! I WIN!

BEWARE HERE COMES MY AMAZING SPIN BOWLING

WHITE VIPER - 0

FINE, LET’S SETTLE THE TIE BREAKER WITH AN OFFICE JOUST.

YOU’RE ON!

OW...

OKAY MAYBE THIS WASN’T THE WAY TO AVOID GOING TO THE HOSPITAL

YOU DON’T SAY SCORE BOARD BLACK mAMBA - 1

BROOMS READY, CHAIRS OILED & COMFY? LET THE JOUSTING BEGIN!

WHITE VIPER - 1

Win R500 with your own photo-novel Our photo-novel competition is now in its fourth week, but unfortunately has not attracted a lot of entries. Somehow this was to be expected, because it is not the “easiest” of competitions. The stories we published, however, seem to be very popular among readers and we will continue publishing new ones. The competition’s format will be slightly adapted, in that readers must try and “beat the team”. We will still offer a weekly R500 cash prize, but our in-house team will prepare an entry for every week’s edition. That means your

entry will be up against the “team”. The overall prize for the best entry is still R1 000. But don’t worry too much. This is a fun project and the judges are extremely biased in favour of reader contributions. All you need to enter is an interesting story that must be told within the limitations of 12 photos. You would probably need some actors and a few props, but family members are normally quite willing to help. (Promise them they will become superstars.) You can use a cellphone to take the photos or

an expensive camera, it doesn’t matter. The photos will be used in black-and-white, so take that in consideration (get a decent contrast). Send your twelve photos, along with the twelve “bullets” (descriptions) to leigh@zoutnet. co.za. Entries not used simply stand over to the next week, where it will again compete against the other unpublished photo-novels (and the team’s contribution). This means that the sooner you enter your photo-novel, the more of a chance it has to be used. After the final date (24 September 2021), we will choose an overall winner. The competition is open to all residents of the

Vhembe district. Entry forms can be downloaded from the Zoutpansberger’s website: www.zoutpansberger. co.za. Photo-novels is a type of storytelling that was invented in Italy in 1947. The format was extremely popular during the post-war period and remained the best-seller in Mediterranean popular literature for more than two decades. Photo-novels are often referred to as photo comics. Wikipedia describes it as “a form of sequential storytelling that uses photographs rather than illustrations for the images, along with the usual comics conventions of narrative text and word balloons containing dialogue.”

CURRENTLY UP FOR ADOPTION AT SPCA LOUIS TRICHARDT Contact Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151• Follow SPCA Louis Trichardt on Facebook

Ruby Female

Margot Female

Knox Male

Diego Male

Christopher Male

Jenny Female

Maxi Female

Lots of cats & kittens


ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

8

LET’S COOK... Spinach and Mustard Mukusule (sundried vegetables) By Denise van Bergen Mukusule is a traditional Tshivenda dish. As moroho (vegetables) are seasonal and often in short supply during the winter months, many Venda households have adopted the process of preserving their own veggies by cutting it up and leaving it in the sun to dry. Once the veggies have dried, it is called mukusule. It is then recooked with other ingredients into stews or sauces and served with pap. Interestingly, the dish (final result) is still called mukusule. Livhuwani Nemaungani, known as Livhuki, grows and dries her own vegetables. She also has her own mobile ‘restaurant’ from where she cooks and sells tasty meals, called Livhuki General Trading, and her mukusule is exceptionally popular. Her recipe is unique and interesting, and so delicious that she won an award in the category for Agro Processing at the Businesswoman Awards. The mustard leaves, more commonly referred to as mustard greens, give a wonderful flavour to the dish. Note: Any vegetables can be used and mixed together besides spinach and mustard greens, for example butternut, carrots, tomatoes, cabbage, mushrooms, etcetera. 1. Drying the vegetables (this can take between 1 - 2 days, depending on the sun’s temperature) You will need: 6 bunches of fresh spinach 4 bunches of fresh mustard greens Wash the spinach and mustard leaves, cut them up and place in a pot on the stove. Add only water (enough to cover all the leaves) and boil for approximately 30 minutes. Drain all excess water, dish the leaves out onto a tray (or any flat, open plate) and spread them out over the surface. Put the tray in the sun to let the leaves dry out completely. The veggies are now in a preserved form and ready to be re-cooked for meals. Note: Mukusule (in its dried form) is sold in packages at local grocery stores and vegetable markets, for those who do not want to make it from scratch, as directed above. 2. Preparing the mukusule dish Ingredients: 2 cups of (dry) mukusule (it must be crushed before measuring it out) 2 fresh tomatoes, chopped into small cubes 1 ½ tsp salt, or to taste 2 tbsp cooking oil 1 packet of Cream of Tomato soup powder, mixed with half a cup water Method: In a pot on the stove, cook the mukusule, tomatoes, salt, and oil in 3 cups of water. When the water has boiled dry, mix the Cream of Tomato soup in and cook for about 3 more minutes. Ready to enjoy! Serve as a veggie side dish for pap and meat, or eat with just pap. Mustard greens are not just spicy but have a flavour that is similar to horseradish and wasabi. They also have the same mild to medium spice level as kale or collards, making them an excellent addition for salads or side dishes prepared in various ways. It can be eaten raw or cooked, steamed, sautéed, or simmered. The leaves are also rich in vitamin C. The creative cooks among our readers will have a ball with this one, as there are just so many ways that this recipe can be adapted to or combined with other cultural tastes. To begin with, choosing your own vegetables for your mukusule mix (if you are going to prepare it from scratch and sundry it yourself). It can also be served as a vegetarian meal or a full-on beef or chicken stew. And, of course, flavoured to each one’s taste. Livhu was born in Rabali Village but raised in Tshituni Thembaluvhilo Village in Nzhelele. Nowadays she lives in Eltivillas with her 15-year-old son and 19-year-old daughter. This single mother/entrepreneur makes things happen for herself. She worked in a bank for six years before she decided to embark on her own business ventures, and has done quite well for herself over the past 10 years. Not only does she run her mobile eatery, but she is also a renowned poultry and crop farmer in the area who has won numerous awards and prizes for her farming expertise. This (farming), she says, is her greatest passion, as she loves adding value to food security in her community. Our roots remain an important part of who we are and sharing this recipe also serves as a reminder to herself where she is from. When time allows it, Livhu enjoys kicking off her shoes and catching up on the latest news and happenings in the papers. Knowing what goes on around her inspires her with new ideas every day.

Please support SPCA’s Jailed & Bailed project Fundraiser Amidst a dramatic surge in Covid-19 cases, many local charities such as the Louis Trichardt SPCA had to rethink the way they interact with the public, especially regarding raising much-needed funds to keep their doors open. One of their more popular fundraisers is their annual “Jailed and Bailed” event where willing candidates are “locked up” at the local kennels. Family, friends, and members of the public can then pay “bail” to get them out. This year, the Louis Trichardt SPCA will once again host this popular fundraiser, albeit in a somewhat different format. Instead of individ­ uals, couples will face “jail time” this year. They will also not be locked up at the local kennels. “These (un)lucky individuals will be placed un­ der (not so strict at all) HOUSE ARREST from 5 July to 24 July,” said one of the local organisers,

Alicia Thomas. To get the couples out of house arrest, members of the public can make donations towards the SPCA Louis Trichardt, Standard Bank, cheque account number 282 374 639 with branch code 052549. As EFT referenc,e type “J&B” followed by the jailbirds’ names. See accompanying photos (all supplied) for the couples’ names.


9

ZOUTPANSBERGER, 23 JULIE 2021

ZOUT CLASSIFIEDS “Expand your business LEGALS

MANAVHA ENVIRONMENTAL

COXWELL STEYN VISE & NAUDE INC

MANAVHA ENVIRONMENTAL

Kennisgewing ten opsigte van ‘n lisensie-aansoek ingevolge die Wet op Petroleumprodukte, 1977 (Wet no 120 van 1977) Hierdie kennisgewing dien om partye wat belangstel of beïnvloed, in kennis te stel dat MALUTA ARNOS RANENYENI, hierna die ‘aansoeker’, ‘n aansoek vir ‘n SITE-lisensie, aansoeknommer F / 2021/07/13/0003, ingedien het. STAAN 12D MPHENI DORP MPHENI DORP, ELIM Die doel van hierdie aansoek is vir die aansoeker om ‘n lisensie te verleen om petroleum-kleinhandelak�witeite uit te voer soos uiteengesit in die aansoek. Reëlings vir die besig�ging van die aansoekdokumentasie kan getref word deur die beheerder van petroleumprodukte te kontak by: Telefoon: (015) 230 3600 of E-pos: Lindiwe. Bitsang@dmre.gov.za Enige beswaar teen die uitreiking van die lisensie ten opsigte van hierdie aansoek, wat die boge noemde aansoeknommer duidelik moet vermeld, moet binne twin�g (20) werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing by die beheerder van petroleumprodukte ingedien word. . Sodanige besware moet by die volgende fisiese of posadres ingedien word: Fisiese adres: Die beheerder van petroleumprodukte, Departement Minerale bronne en energie, 18 A Landros Marestraat Posadres: Die beheerder van petroleumprodukte, Departement Minerale bronne en energie, Privaatsak X9712, Polokwane, 0700

LOST OR DESTROYED DEED No�ce is hereby given in terms of Regula�on 68 of the Deeds Registries Act, 1937 of the inten�on to apply for the issue of a cer�fied copy of Title Deed T104076/2002 passed by PREMIER FOODS LIMITED, Registra�on Number:1968/002379/06 in favour of THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF DESAI OPERATING TRUST, Registra�on Number IT 1221/1994(T) in respect of ERF 3298, situate in the township of Louis Trichardt Extension 5, Registra�on Division L.S., Limpopo Province; In Extent: 1,0795 (One Comma Zero Seven Nine Five) Hectares, which has been lost or destroyed. All interested persons having objec�on to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds Limpopo at Polokwane within two weeks from the date of the publica�on of this no�ce. Dated at Louis Trichardt on this 14th day of JULY 2021 APPLICANT: COXWELL STEYN VISE & NAUDE INC, 31 Songozwi Street, Louis Trichardt 0920 Limpopo. Email: legal9@csvn. co.za TEL: (015) 516 0116 Ref : RMO Vise/ DES20/0107

Kennisgewing ten opsigte van ‘n lisensie-aansoek ingevolge die Wet op Petroleumprodukte, 1977 (Wet no 120 van 1977) Hierdie kennisgewing dien om partye wat belangstel of beïnvloed, in kennis te stel dat TR COMMODITIES (PTY) LTD, hierna die ‘aansoeker’ genoem, ‘n aansoek om ‘n RETAIL lisensie, aansoek nommer F / 2021/07/13/0004, ingedien het STAAN 12D MPHENI DORP MPHENI DORP, ELIM Die doel van hierdie aansoek is vir die aansoeker om ‘n lisensie te verleen om petroleum-kleinhandelak�witeite uit te voer soos uiteengesit in die aansoek. Reëlings vir die besig�ging van die aansoekdokumentasie kan getref word deur die beheerder van petroleumprodukte te kontak by: Telefoon: (015) 230 3600 of E-pos: Lindiwe. Bitsang@dmre.gov.za Enige beswaar teen die uitreiking van die lisensie ten opsigte van hierdie aansoek, wat die bogenoemde aansoeknommer duidelik moet vermeld, moet binne twin�g (20) werksdae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing by die beheerder van petroleumprodukte ingedien word. . Sodanige besware moet by die volgende fisiese of posadres ingedien word: Fisiese adres: Die beheerder van petroleumprodukte, Departement Minerale bronne en energie, 18 A Landros Marestraat Posadres: Die beheerder van petroleumprodukte, Departement Minerale bronne en energie, Privaatsak X9712, Polo kwane, 0700

HAMMANNMOOSA INC. LOST OR DESTROYED DEED No�ce is hereby given in

terms of Regula�on 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the inten�on to apply for the issue of a cer�fied copy of Deed of Transfer T71478/2009 passed by REGISTRAR OF DEEDS at PRETORIA in favour of THOMAS SHILENGE Iden�ty Number 6407175643080, in respect of certain Erf 149 El� Villas Extension 1 Township Registra�on Division L.S Limpopo Province Measuring 1361 Square Meters, which has been lost or destroyed. All persons having objec�on to the issue of such copy are hereby required to lodge the same in writing with the Registrar of Deeds Limpopo at Polokwane within two weeks a�er the date of the publica�on of this no�ce. Dated at Louis Trichardt this 23rd day of July 2021. APPLICANT: THOMAS SHILENGE, Iden�ty Number 6407175643080 HAMMAN-MOOSA INC, House No 131 Krogh Street, ouis Trichardt, 0920, Tel: 015 5161427/8 Fax: 015 516 1160 Ref: NK23048

LEGALS To advertise your Legal Notices on this page, contact us at: 015 516 4996

LEGALS

and get maximum exposure on our printed and online mediums” We offer Effective Advertising through: Printed newspaper adverts Website adverts Video advertorials

So why should you still advertise in a newspaper?

Please contact our experienced marketers ASAP!

 Print Is More Trustworthy

- Consumers choose and trust the information in print media more, they are more wary of the things they read on social media or online channels. Reading an advertisement in a local community paper is believable and trusted more.

 Print Drives Users Online

- When they notice an offer in a print ad, they are more likely to visit the online or physical store to make a purchase than if they saw the ad online only.

george@zoutnet.co.za or marketing@zoutnet.co.za

 Digital advertising is far more effective when used with print media

- Since ads can be quickly dismissed online, your print ad could be the piece that connects to your prospects and leads them to your web site or social media channels for more information or to redeem an offer.

George J v Rensburg Need help with your advertising strategy?

NOTICE FOR BASIC ASSESSMENT PROCESS FOR PROPOSED DEVELOPMENT ON PORTION 17 OF THE FARM RONDEBOSCH 287 LS, WHICH MEASURES ABOUT 8.42 HECTARES TO BE KNOWN AS LOUIS TRICHARDT EXTENSION 16

Tel: 015 516 4996 / 082 419 2359

Published by Zoutnet CC, trading as Zoutpansberger and printed by D Brits, Jeppe Street 1, Louis Trichardt. POSTAL ADDRESS / POSADRES PO Box / Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 TELEPHONE / TELEFOON: Louis Trichardt: (015) 516 4996/7 Louis Trichardt fax (015) 516 2303 E-MAIL / E-POS: Advertising / Advertensies: Editor / Redakteur: Administrative / Administratief: Website / Webtuiste:

luandi@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za http://www.zoutnet.co.za

NEWS / NUUS: News Editor / Nuusredakteur: Andries van Zyl (015) 516 4996/7 Reporter / Verslaggewer Denise van Bergen 072 034 7467 denise@zoutnet.co.za

ASSOCIATION OF

INDEPENDENT PUBLISHERS

Notice is hereby given for a public participation process (PPP) in terms of Environmental Impact Assessment (EIA) regulations promulgated in the National Environmental Management Act, 1998 (ACT no 107 of 1998 NEMA) with reference to the listed activities identified in terms of Regulation 41 of the Environmental Impact Assessment (EIA). LISTED ACTIVITIES as per Listing Notice 1 (R983) Activity 14: The development of facilities or infrastructure, for the storage and handling, of a dangerous good, where such storage occurs in containers with combined capacity of 80 cubic metres or more but not exceeding 500 cubic metres.

ADVERTISING / ADVERTENSIES: George Janse van Rensburg 082 419 2359 Khathutshelo Mamuha

071 188 5055

Activity 27: The clearance of area of 1 hectare or more but less than 20 hectares of indigenous vegetation.

Classified/Legal Notices:

(015) 516 4996/7

Activity 28: Residential, mixed, retail, commercial, industrial or institutional developments where such land was used for agriculture or afforestation on or after 01 April 1998.

DISTRIBUTION / VERSPREIDING:

ACTIVITIES • Filling station and associated activities • Truck stop and accommodation facilities • Restaurants LOCATION The proposed development is to be established at portion 17 of the farm Rondebosch 287 LS to be known as Louis Trichardt Extension 16. This project is under Makhado Local Municipality. APPLICANT ERF 4305 LTT Investments (Pty) LTD INVITATION TO INTERESTED AND AFFECTED PARTIES (IAPS) Interested and affected parties (IAPs) are hereby given 30 days to register. Date of notice: 19th of July 2021. CONTACT DETAILS Nwando Environmental & Mining Services (Pty) LTD P.O. Box 52, Mungomani, 0992 E-Mail: Neamservices@gmail.com Cell: 082 851 8083 or 082 459 6871

Zoutpansberger

The newspaper is distributed by Far North Media Distributors. Any queries regarding distribution can be directed to George Janse van Rensburg (082 419 2359)

Contact George to assist you with advertising your next newspaper and website advert. He invites all prospective clients to contact him at

Cell: 082 419 2359

Email: george@zoutnet.co.za Ad designed by Zoutnet Publishers

Audited Distribution Figures

Zoutpansberger publication subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the standards set in the Code, please feel free to contact the editor at the numbers provided above. Complaints about advertisements are handled by the Advertising Standards Authority of South Africa (ASA). Complaints must be directed to the ASA at Willowview, Burnside Island Office Park, 410 Jan Smuts Avenue, Craighall Park, Johannesburg or PO Box 41555, Craighall, 2024. Fax: (011) 781 1616 E-mail: complaint@asasa.org.za © All rights of reproduction of all articles, advertisements and all other material published in this newspaper are hereby distinctly reserved in compliance with Article 12(7) of the Copyright Act. Alle regte van reproduksie van alle berigte, foto’s, advertensies en alle ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die Wet op Outeursregte en wysigings daarvan.

* Geklassifiseerd en blok advertensies: Dinsdae 14:00 * Kleur advertensies: Maandae 16:00


ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

10

Ayob Motors’ well-known Annie passes away In Memoriam

Cecile Steyn (voor, met die wit baadjie en swart broek) het Woensdag ‘n mylpaal in haar professionele loopbaan bereik toe sy haar vyftigste werksjaar by bekende Louis Trichardt prokureursfirma Coxwell, Steyn, Vice en Naudé gevier het. Hier is sy op die trappies by die voordeur van die firma afgeneem saam met van die personeel en vennote by die firma. “Vir vyftig jaar loop ek nou al hierdie trappies op en af,” het Cecile opgemerk. Sy het vyf dekades gelede as sekretaresse vir wyle Roelf Steyn by die firma begin werk. Deesdae is sy saam met Elize Venter (voor regs) in beheer van die verhuring van sakepersele vir die firma. “Dit was vyftig goeie jare gewees en dankie vir al die jare saam met die drie vennote,” het Cecile gesê.

One of Louis Trichardt’s “friendliest faces”, Annie Muthan (born Moodley), died on Tuesday. Many residents will remember Annie as the always-helpful assistant at Ayob Motors, where she worked for the past 23 years. Annie was born in Dundee in KwaZulu­Natal on 11 December 1964. She finished her educa­ tion at Dundee High School. During her earlier years, she stayed with her mother and siblings in Dannhauser. In 1985, she married Kenny and the family moved to Durnacol in KwaZulu­Natal. During that time Annie also had two children, Nicolene and Brandon. The family moved to Louis Trichardt in 1998, and that same year she began working at Ayob Motors, where she continued to work up until her death. During her numerous years at Ayob Motors, she made a lot of acquaintances, many of which bloomed into long­lasting friendships. “Annie was a very compassionate and kind person who loved people and had a heart for her family, friends and the less fortunate,” a family member said. In August 2017, Annie’s world was shattered by the death of her son, which left a huge void in her life. In November 2020, her mum also passed away. Annie died on Tuesday (20th) after a short illness. She is survived by her husband Kenny Muthan, daughter Nicolene, son­in­law Calvin

and her two grandchildren and the absolute apples of her eye, Tristan and Isabella. She also leaves behind her two brothers and two sisters, brothers­in­law, sisters­in­law, nieces, and nephews. “Annie will be dearly missed by every heart that she touched,” the family said.

The late Annie Muthan. Photo supplied.

SANRAL discourages cash payments at toll plazas to mitigate risk of looting while the situation seemed to have been brought under In light of the protest action control with the deployment of and large-scale looting seen additional military resources to across certain parts of the restore and maintain public or­ country over the last few der, SANRAL was aware of the days, the South African risks associated with toll plazas’ National Roads Agency SOC potentially carrying large sums Limited (SANRAL) has of cash. appealed to road users to help “To this end, we appeal to mitigate risks at toll plazas road users to make use of e­tags and to refrain from paying or card payments where possi­ with cash, where possible. ble. Not only does this mitigate SANRAL said in a press the risks for looting and attack­ statement on Monday that ing toll plazas, but while South

Ons Tuiste Ouetehuis op Louis Trichardt het onlangs ‘n kombersie uitgeloot om geld in te samel vir die tehuis. Die kombersie het ‘n mooi bedrag van R1 725 ingebring met Anneke Stroebel (links) wat dit gewen het. Saam met haar staan die voorsitter van die tehuis se bestuursraad, Alida Jongbloed (regs). Foto verskaf.

*Valid till end of August 2021 (VAT included)

ELEKTRIES

24 HOUR CALL CENTRE

083 251 8139 e-mail: elektries@pdotto.co.za

TE HUUR

DURAM LOCKDOWN KNOCKDOWN SPECIALS

TLB TE HUUR

Cnr Rissik & President Street, Louis Trichardt. TEL: 015 516 2606

PD OTTO

KRAANTROK

ARCHER PAINT Your 1 Stop CENTRE Paint Shop

MO

ES TOR REPAIR SERVIC

intenance

All your businesses on one page

tive repair s

ma

irectory

mo o t

HIGH QUALITYBATTERIES

c/o Rissik & President Street, Shop No. 7 Tel: 015 516 4913 / 060 980 0944

• 20L ROOFKOTE Green/White R972-00 (normally R1203-00)

Keeping the lights on! Since 2000 082 498 1484

• BEARINGS • BELTS • PULLEYS • GEARBOXES • CHAINS • SPROCKETS Industria Road (next to All Power) Tel: 015 495 1624

Cell no: 083 452 1646 Derik Prinsloo

Ad designed by Zoutnet Publishers

• 20L ROOFKOTE Std Colours R922-00 (normally R1159-00)

55 Commercial Rd, Louis Trichardt

Paper, Stationery, Cartridges, Stamps Face shields & hand sanitizers now available

079 490 2067 / 082 825 9391

• 20L WALL & CEILING R912-00 (normally R1131-00) • 20L DURAM ARMATEX R793-00 (normally R959-00)

Africa is gripped in the third wave of Covid­19, every attempt should be made to limit the touching of shared surfaces,” said Vusi Mona, SANRAL’s general manager of communi­ cations and marketing. SANRAL said it would continue to impose stringent health protocols at all toll pla­ zas in line with the guidelines issued by the Department of Health to ensure the safety of its employees as well as road users.

&

bb

usiness

For all your au

Public Notice


11

ZOUTPANSBERGER, 23 JULIE 2021

More arrests as police persist with their weekly operations running a syndicate of fraudulently buying the vehicles from car dealerships and then selling Limpopo police’s persistent weekly operathem. Three salary advices reportedly utilised to tions have yielded more successes with the purchase vehicles fraudulently from different car arrest of 926 suspects between 11 and 19 dealerships were also confiscated. July. The suspects were arrested for various The Seshego Family Violence Child Pro­ crimes ranging from murder, rape, robberies, tection and Sexual Offenses (FCS) and Crime assaults, smuggling of illicit goods, contraven- Intelligence units also nabbed a 42-year-old tion of the Immigration Act to contravention traditional healer for rape that was allegedly of regulations under the Disaster Managecommitted during December last year. This after ment Act. a father had left his daughter with the suspects Members attached to Polokwane International to perform rituals. The traditional healer then Airport were on routine duty along the N1 next allegedly raped the girl and fled the scene. to South African Breweries when they arrested Four foreign nationals were also arrested in nine undocumented foreign nationals traveling Tzaneen by members of the Provincial Tracking in a bus and confiscated packs of sorghum beer Team and 72 boxes of illicit cigarettes, valued (alcohol) that were packed in the trailer. The at around R252 000, and three bakkies were liquor is valued at R175 800. The 31-year-old confiscated. The suspects were arrested during a driver of the bus, who is also a foreign national, well-coordinated, intelligence-driven operation was immediately arrested. Preliminary police that led the operatives to a premises in Tzaneen, investigations revealed that the liquor, as well where the suspects were arrested. as the undocumented foreign nationals, were en Apart from these arrests, 815 persons were route to Johannesburg. arrested for contravening the regulations under In the Sekhukhune District, four suspects the Disaster Management Act across the prov­ aged between 26 and 37 were arrested for being ince. Provincial police commissioner Lieutenant in possession of a suspected stolen motor vehicle General Thembi Hadebe commended the police during a sting operation that was conducted by for their hard work and urged them to be more the Groblersdal Detectives, Crime Intelligence, determined to make the province safe. Some of Limpopo Highway Patrol (LHP), Dennilton K9 the suspects have already started appearing in unit and Groblersdal VIS. Preliminary investi­ different magistrate’s courts around the prov­ gations revealed that the suspects were allegedly ince. The weekly operations are continuing. Police successes

Director in court on fraud charge Court News The director of Nemanashi Civils, Fhatuwani Rolet Nemanashi, appeared in the Louis Trichardt Magistrate’s Court on Wednesday,

following his arrest for alleged fraud by the members of the Hawks’ Serious Commercial Crime Investigation unit early the same day. “Between April 2013 and October 2013, the company, Nemanashi Civils, was awarded a tender by the Department of Water and Sani­ tation to provide civil works at Albasini dam in Levubu. It is alleged that the company submitted fictitious invoices to the department that result­ ed in the loss of over R46 000,” said Limpopo Hawks spokesperson Capt Matimba Maluleke in a media statement. He added that these alleged illegal activities had been revealed by an audit report and the matter had been referred to the Hawks for further investigation. “Nemanashi was granted R2000 bail, and his case was postponed to 12 August 2021,” said Maluleke.

Company director Fhatuwani Rolet Nemanashi is being read his rights by a member of the Hawks following his arrest in Louis Trichardt Wednesday morning. Photo: Limpopo Hawks.

Soutpansberg Gholfklub

Uitslae/Results Woensdagspel

THE

19 th HOLE

Fixtures/Bepalings Opkomende Kompetisie Datum

Kompetisie

Formaat

24/07/21

Eie reëlings

-

31/07/21

Eie reëlings

-

BS - Beterbal Stableford, IS - Ind Sta­bleford, BBB - B/bal Bonus Bogey, HS - Houespel, GS - Gekombineerde Stable­ford, 4BA/S - 4Bal Alliansie Stableford, 2B/AS - 2Bal American Scramble, BBM - Beterbal Multiplier, 4 Man Cha Cha Cha, IB - Ind Bogey

Datum 14/07/21

Hoofborg Eie reëlings

Naam

Plek

Formaat IS Punte

1

J. Breytenbach

39

2

F. Jonker

38

3

R. Gilfillan

36 Saterdagspel

Datum 17/07/21

Hoofborg Eie reëlings

Naam

Plek

Formaat Punte

1

Inus Steyn

2

Marius Mostert

uittel +5

3

Francois Labuschagne

uittel +5

4

Craig Lee

uittel +5

5

André Coetzee

uittel +4

6

Colbert Machumela

uittel +4

+6

Members attached Polokwane International Airport were on routine duty along the N1 next to South African Breweries when they arrested nine undocumented foreign nationals traveling in a bus and confiscated packs of sorghum beer (alcohol) that were packed in the trailer. The liquor is valued at R175 800. Photo: Limpopo SAPS.

Gerhardt palm twee eerste plekke in 777 Hokke (Spk) 20ste. In die opewedvlug het 119 duiwe deelge­ Lede van die Hangklip (Hpk) en Soutpansneem. Soos genoem palm Gerhardt ook hierdie berg (Spk) Posduifklubs se duiwe het die wedvlug in, nadat sy wenduif die afstand afgelope naweek te midde van die koue weer voltooi met ‘n spoed van 1 477.24 meter per sake uitgespook in ‘n jaaroud- en opewedminuut. Hy was ook 4de, 6de, 9de en 20ste. vlug, dié keer vanaf Ventersburg oor ‘n afMieke & Mike Coetzee was 2de en 7de, Nico stand van sowat 675 km met beide wedvlug Bezuidenhout 3de en 5de, Te Smit 8ste, Le­ wat gewen word deur Gerhardt Bezuidengardt & Dian Jnr (Hpk) 10de, Louis Jordaan hout se duiwe. (Hpk) 11de en 16de, Ben & Mariaan Pienaar In totaal is 122 duiwe ingeskryf vir die 12de en 17de, RWJ & Mike Coetzee 13de, 14de jaaroudwedvlug, maar slegs die eerste 20 en 18de, Marx Hokke 15de en Louis Gossmann posisies word vermeld. Gerhardt Bezuidenhout 19de. (Hpk) palm die wedvlug in nadat sy wenduif Eerskomende naweek sal die duiweboere se die afstand voltooi met ‘n spoed van 1 474.66 duiwe weer die winterkoue aandurf, dié keer in meter per minuut. Hy was ook 7de en 8ste. ‘n jaaroud- en opewedvlug vanaf Bloemhof oor Nico Bezuidenhout (Hpk) was 2de, 3de, 4de en ‘n afstand van 670 km. Wat die puntestand in 6de, Marx Hokke (Spk) 5de, Louis Gossmann die Noordstreek betref, beklee Louis Jordaan (Spk) 9de, RWJ & Mike Coetzee (Hpk) 10de, tans ‘n eerste plek. Legardt & Dian Jnr is 11de, 15de, 17de, 18de en 19de, TE Smit (Hpk) tweede, met Gerhardt en Nico Bezuidenhout 12de en 13de, Ben & Mariaan Pienaar (Hpk) onderskeidelik in die derde en vierde plek. 14de, Mieke & Mike Coetzee (Hpk) 16de en RWJ & Mike Coetzee is vyfde op die punteleer. Duiwenuus


12

Z

outpansberger

ALL IN ONE

129

ZOUTPANSBERGER, 23 JULY 2021

90

News with an independent soul

www.zoutpansberger.co.za

PRIME SPOT AVAILABLE!

Khathu 071 188 5055 / George 082 419 2359

Images for illustrative purposes only. Ts & Cs Apply. While stocks last

SINCE 1959

Soutpansberg part of annual Mountain Marathon Series

area also has a number of lodge options within 30 minutes’ drive. All races will start and finish The beautiful Soutpansberg mountain range at Schoemansdal. was selected this year to form part of the The Soutpansberg was selected as one of the Mountain Marathon Series with a 42km, eight venues for the races. To compete in the 21km and 10km scheduled to take place on 15 Mountain Marathon Series, you need to com­ August this year. plete four of the eight races. Other races include The ethos of the Mountain Marathon Series, the Ingeli Mountain Marathon, Drakensberg held in association with the Endangered Wildlife Northern Trail, Mnweni Marathon, the Kruger Trust and Trail Shed Adventure Gear, is to keep 2 Canyon Challenge, the Lesotho Ultra and things raw and grounded. “We are going to look Uitsoek Mountain Marathon. to the mountains and the earth for our pleasure. “There is no doubt it will be a challenge in We aim to bring a good ‘karma’ to each race terms of climbing and at times technicality. It village, which will be set up in a simple, practical will include rocks, rivers, sand, forest, grass­ and warm fashion. Of course, there will be a few lands, wetlands, waterfalls and more. It’s a very small tents and flags and supporting sponsors wild space up there, with a surprise around adding value where they can to each event, but each corner,” remarked the organisers about the the focus is on the massive natural assets we Soutpansberg trail. The 42km will see athletes challenge ourselves upon ­ the mountains,” said gain an elevation of 1 997 metres, with five water the organisers. points along the way. Athletes will climb a total While the focus is on the experience and de­ of 1 108 metres over the 21km race, while the veloping our abilities and ourselves on mountain 10km race will see athletes climb 689 metres trails, the competition between the athletes will with two water points along the way. not go unnoticed, and some modest prize money Athletes must note that the event has a will be awarded to podium positions. Age cate­ 100­runner limit and online entries close at gories will also be recognized. midday on Friday, 30 July. Schoemansdal as race village will place host to athletes as an ideal venue with both dorm­style For more information about the series, the and camping options and a variety of ticket and races and entry, visit https://kzntrailrunning. package options will be available. The greater co.za/races/soutpansberg­mountain­marathon /. Trail Running

The map and elevation of the 21km marathon. Image: https://kzntrailrunning.co.za/races/ soutpansberg-mountain-marathon/

Tel: (015) 516 5175/6/7 Fax: (015) 516 1012 • www.ayobmotors.co.za 2019 BMW M140 Shadow edition

40 000 km

R 739 995

Sales: Princess: 060 795 1207

31 000km

R434 995

2018 Toyota Hilux Raider 28G06 D/C

Extras • • • • • • •

Gloss Black Boot Spoiler! 18 Inch Forged Rims! M performance carbon Tips M4 Style mirrors, Rear Camera Sunroof, Harmon Kardon Sound Xenon Lights and reflective Blue decals And so much more...

58 000km

R559 995

2018 E200 AMG coupe

2018 Volkswagen Tiguan 2.0TDI Comfortline R-line DSG

2017 BMW 220I M Sport

59 000km

R549 995

2015 Volkswagen Polo GTI

41 000km

R269 995

18 000km

R799 995

2020 Audi S3 S/tronic 3 Door DSG Panoroof

5900km

R799 995

EXCL. ON THE ROAD FEE • T&C’s APPLY • E.&O.E.

The map and elevation of the 42km marathon. Image: https://kzntrailrunning.co.za/races/ soutpansberg-mountain-marathon/

Profile for Zoutnet

Zoutpansberger 23 July 2021  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Zoutpansberger 23 July 2021  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Profile for zoutnet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded