Page 1

(015) 516 1535/6/7 Fax: 516 1786 KELVINATOR LARGE 70cm GLASSTOP CERAN HOB

YOU SAVE R2000

NOW ONLY

R

99999

EACH

Zoutpansberger

22 Februarie 2013

(015) 516 1535/6/7 Fax: 516 1786 KELVINATOR STAINLESS STEEL 4 buRNER GAS HOb WITH FRONT CONTROLS YOU SAVE R2000

www.zoutnet.co.za

PRYS: R4,00 BTW Ing.

Boorgate ‘n “monument van munisipale onbevoegdheid” - bladsy 2

Joubertstraat 16B Makhado (Louis Trichardt) TEL: 516 4996/7/8

Swiss tennis icon Roger Federer visits rural crèche - page 3

Jaargang 29 Vol. 7

NOW ONLY

99999

R

EACH

“Jack het geweet van die geld,” getuig Koch - bladsy 4

Munisipaliteit se werknemer-verwante uitgawes beloop byna R172 miljoen per jaar

Mnr. Thivho Ralulimi (links), direkteur van ‘n Groot verrassing is die 2011/12 pakket van die Die munisipale bestuurder, mnr. Sakkie Muttegniese dienste, ontvang ‘n jaarlikse vergoeding direkteur van gemeenskapsdienste, mnr. Elias shinyali, het in die 2011/12 finansiële jaar ‘n van R832 508. Mugari wat R916 357 te ontvang. totale pakket van R874 324 ontvang.

Wat betaal ander munisipaliteite?

Volgens die nasiona le 2011, wat Septembe tesourie se data vir r verlede jaar versky n het, het Kaapstad se munisipale bestuur der (MB) R1.5 miljoe n (b Tshwane se MB R1 enaderd) verdien, .3 nesburg en Ekurhu miljoen en Johanleni s’n R2.1 miljoe n en R2.2 miljoen on ders nisipaliteite van Tshw keidelik (Die muan het verhogings begr e en Johannesburg oot vir hul MB’s vir 2012/13, wat hulle sa larisse tot meer as R3 miljoen per jaar sa l opstoot). Die nasionale tesou rie dat die MB van Mole se 2011 data wys mole naby die grote Tzaneen area R1.1 mi r ljo Kwazulu-Natal se M en kry. eThekwini in B kry R2.2 miljoen, terwyl Newcastle se M B R1.3 miljoen ontva ng Naledi in die Vrystaa t se MB het ‘n jaar ge . lede R900 000 gekry.

Salarisse vreet miljoene Deur Linda van der Westhuizen

Jan Alleman van Makhado (Louis Trichardt) wat dalk enigiets tussen R6 000 en R20 000 per maand verdien, se oë sal dalk rek as hy hoor wat die stadsvaders in ‘n jaar huis toe neem. Die Makhado Munisipaliteit se munisipale be stuurd er, mnr. Sakkie Mutshinyali, het in die 2011/12 finansiële jaar ‘n totale pakket van R874 324 ontvang; dit is so kort duskant R73 00 per maand. Van dié jaarlikse pakket was R487 333 die basiese jaarlikse vergoeding en R324 951 is ontvang vir reis, motor, akkommodasie, verblyf en ander toelae. Die oorblywende R62 040 was vir medies, pensioenfonds en werkloosheidsversekering - almal belangrike items vir iemand in ‘n

2005 Mercedes Benz SLK350 63 000km

verantwoordelike posisie wie se kontrak skielik beëindig kan word. Daar kan egter genoem word dat 2011/12 ‘n groot besparing getoon het. Die vorige jaar het die munisipale bestuurder, mnr. Shadrack Tshikalange, ‘n stewige R1.1miljoen huis toe gevat. Kort op die hakke van die munisipale bestuurder se vergoedingspakket volg dié van die direkteur van tegniese dienste, mnr. Thivho Ralulimi, met ‘n jaarlikse vergoeding van R832 508, wat so ‘n rapsie meer as R69 000 per maand verteenwoordig. Niemand sou Jan Alleman kwalik neem nie as hy sou wens vir selfs net dié direkteur se jaarlikse reistoelae van R262 254 nie. ‘n Groot verrassing is die 2011/12 pakket van die direkteur van gemeenskapsdienste, mnr. Elias Mu-

gari. Hy troef selfs die munisipale bestuurder deur R916 357 te ontvang. In die vorige boekjaar was sy vergoeding R762 805. Die verskil kom eintlik in by die feit dat dié direkteur ‘n prestasiebonus van R84 120 ontvang het. Daar was net een direkteur wat so ‘n bonus ontvang het. Die direkteur van beplanning en ontwikkeling, me. Dakalo Sinthumule, se jaarlikse pakket is R791 178 of net duskant R66 000 per maand. Die direkteur van korporatiewe dienste val in dieselfde kategorie, met R789 738 per jaar. Teenoor die direkteure lyk dit amper of die jong hoof finansiële beampte, me. Mikateko Makhubela, agter in die ry moes staan toe salarisse vasgestel is met ‘n totale jaarlikse pakket van R671 037 (basiese salaris R337 144). Makhubela het in Oktober ver-

APPLE IPHONE 5 16GB FEATURES

200 s te Minu MSs/ S 200 MSs M ta B Da 0 0 2 Mpm pm x 24

• 4” Retina display • 8MP iSight camera with panorama • iOS 6

R249 995 *excl. on the road fee

www.ayobmotors.co.za Tel: (015) 516 5175

C

lede jaar by die munisipaliteit aangesluit. Die burgemeester, ‘n politieke aanstelling, word net R637 103 per jaar betaal. Gelukkig kan rdl. David Muthavatsindi gratis in die burgemeesterswoning bly en ‘n raadsvoertuig vir amptelike pligte gebruik. Hy en die speaker, rdl. Lindiwe Lowane, kry elk ‘n kantoor en sekretariële bystand. Die speaker kry R516 556 per jaar. Die vergoeding van al die raadslede, insluitend dié van die burgemeester en speaker, was R16 799 647 vir die boekjaar eindigende 20 Junie 2012. Werknemer-verwante uitgawes het R171 883 712 bedra. Dis nou sonder die raadslede se vergoeding. Die totale uitgawes van die munisipaliteit was meer as R700 miljoen - R742 861 974 om presies te wees. (Vervolg op p. 2)

R399

DISCOUNT WORLD

per month on Straight Up 200

APPLE IPHONE 5 32GB FEATURES 200 s te Minu MSs/ S 200 MSs M ta B Da 0 0 2 Mpm pm x 24

• 4” Retina display • 8MP iSight camera with panorama • iCloud • Touchscreen

R599

per month on Straight Up 200

Corner Songozwi & Burger Streets, Louis Trichardt Tel: (015) 516 1535 • Fax: (015) 516 1786 email: ltt@sollysgroup.co.za PO Box 333, Louis Trichardt 0920 Cnr Hans van Rensburg & Hospital Streets, Polokwane Tel: (015) 297 8800/1/2/3 • Fax: (015) 297 7051 email: pbg@sollysgroup.co.za PO Box 812, Polokwane 0700


zoutpansberger

2 22 February 2013 Deur Isabel Venter

Boorgate ‘n “monument van munisipale onbevoegdheid”

by die eerste pompstasie in Kortstraat is daar inderhaas probeer om die fout op te spoor en te herstel toe die pomp nie wou aanskakel nie.

´n rioollek naby die hoek van president- en ruhstraat. Hierdie lek loop af na een van die VDM se nuut-toegeruste boorgate in presidentstraat wat oor sowat twee weke water aan die dorp sal verskaf. Dié lek is reeds verlede Donderdag opgemerk en onder die munisipaliteit se aandag gebring. sondag het die stroom riool nog sterk geloop in die rigting van die nuwe boorgat.

nog twee weke. Dit is hoe lank inwoners van Makhado (Louis trichardt) sal moet wag voor daar weer water in die dorp sal wees. Die Makhado Munisipaliteit het saam met ‘n groep afgevaardiges van die Vhembe Distriksmunisipaliteit (VDM) en verteenwoordigers van onderskeidelik die Departement van Waterwese, plaaslike burgerregtegroep AfriForum en die Soutpansberg Belastingbetalersvereniging (SBBV) ‘n inligtingsessie gehad oor die nuwe boorgate op die dorp. Die vergadering het verlede Donderdag plaasgevind, alhoewel die partye betrokke verskil daaroor of dit ‘n inligtingsessie of ‘n onthullingsplegtigheid vir die nuwe toegeruste boorgate was. Terwyl AfriForum en die SBBV uitgenooi is na ‘n onthullingseremonie van die nuwe pompe, is die media genooi na ‘n inligtingsessie. “Eenvoudig gestel: hierdie nuwe boorgatprojek is ‘n fiasko – ‘n monument vir munisipale onbevoegdheid,” het plaaslike AfriForum voorsitter mnr. Wally Schultz gesê na afloop van Donderdag se gebeure. Nie een van die vier pompe wat besoek is, het gewerk nie. Uit twee van die pompe het ‘n stroom vuil, bruin water gekom. Een pomp wou glad nie aanskakel nie. In terme van AfriForum se hofbevel wat hulle in Oktober verlede jaar teen die Vhembe Distriksmunisipaliteit (VDM) verkry het, moes hierdie boorgate reeds in November toegerus gewees het met pompe. Die hofbevel maak melding van ses boorgate, maar tot op hede is net vier boorgate toegerus. Die hofbevel het ook beveel dat die pompe op 30 November aan

die waternetwerk gekoppel moes wees en begin om die dorp met water te voorsien. Die vier boorgate wat wel toegerus is, is geleë in Kort-, Grobler-, President- en De la Reystraat. Donderdag het dit aan die lig gekom dat daar nog “tegniese probleme” is met van die pompe. Mnr. Tshifhiwa Masakona, VDM se waarnemende senior bestuurder vir waterdienste, het verduidelik dat dit ‘n geleentheid was vir al die rolspelers om hul griewe te lug oor die nuwe pompe. “As julle ongelukkig is met iets op die pompe, skryf dit neer, bring dit onder my aandag en ons sal die probleme aanspreek,” het hy gesê. Probleme wat toe wel Donderdag opgemerk is by die nuwe pompe, was onder andere lekkasies op die pypstelsels en elektriese foute. Daar is aan die Zoutpansberger verduidelik dat al hierdie probleme in twee weke se tyd reggestel sal word. Hierna sal daar water aan die dorp voorsien word. Omdat die pompe boorgatwater direk

aan die Mowkop reservoir sal verskaf, is Masakona gevra of rioollekke naby die boorgate nie die ondergrondse water besoedel nie. “Ons het die boorgate getoets toe ons hulle geboor het. Na hierdie operasies sal ons ouens kom en weer toets ... hulle sal dit van tyd tot tyd weer toets,” het hy gesê. Die nuwe pompe is egter net ‘n tydelike oplossing vir die waterkrisis waarin die dorp hom al vir die afgelope paar jaar bevind. Volgens Masakona sal die nuwe boorgate, as hulle begin werk, die VDM kans gee om die Albasinidam se vervalle pypnetwerk te herstel. Geen melding is gemaak van die nuwe reservoir wat in aanbou is of die langverwagte Nandonidampypleinprojek nie. Op ‘n vraag oor ‘n tydsraamwerk vir die herstelwerk aan die Albasini-pypleiding het Masakona gesê dat hy nie daarop kan kommentaar lewer nie. ‘n Kort videogreep van Donderdag se gebeure is beskikbaar op www.zoutnet. co.za.

Deur Linda van der Westhuizen

Salarisse vreet miljoene Rande (Vervolg van p. 1) Die werknemer-verwante uitgawes vorm 23% daarvan. Met die vergoeding van die raadslede, burgemeester en speaker daarby, word dit opgestoot na 25% of ‘n bedrag van meer as R188 miljoen. Daaraan dra die man in die straat maar swaar en dit is

nie vreemd vir inwoners om te wonder: Watter dienste kry hulle in ruil vir hierdie massiewe salaris uitgawes? Die totale inkomste van die munisipaliteit was amper R580miljoen, met die presiese bedrag R579 849 815. Die tekort was net meer as R163miljoen.

BUSINESS talk By Isabel Venter

Build confidence through Impact Models Want to build your self-confidence? then Impact Models will be just the right fit. Impact Models, which is a national modelling school, now has a Limpopo representative and principal in the person of Yolanda Krugel. “We are the modelling school that makes a difference,” says Yolanda. She herself is a veteran when it comes to the modelling world and has won countless titles, medals and trophies. No matter the shape or size

of the student, the Impact Models curriculum will ensure that students become more positive and self-confident. Models will be trained in modelling as a sport by means of six different types of modelling and will compete regularly during the year through Model Cup. Model Cup is an affiliate of Impact Models, with models being offered the opportunity to compete in different modelling categories (ramp, pageant, body, photographic, freaze and beat) for their provincial and national modelRegstelling ling colours. Some of these com petitions include Mr and Miss Youth SA SA Face of the Year and SA Die drukkersduiwel het ingesluip by die Mo del Profile berig oor Frangi paints in voorverlede Mega. Industry week se business talk. scouts might alDie onderneming staan bekend as so attend these Frangi Paints en nié Luxor Paints nie. competitions Luxor Paints is wel die produk wat deur from time to Frangi Paints verkoop word. time, which is Vir meer inligting kan Francois of Ute excellent for van Frangi Paints geskakel word by 081 those students 257 1158. who want to

Hulle naam is Frangi Paints

pursue a modelling career. Through training, students will also learn to be more selfsufficient as well as be prepared for castings, auditions, shoots and promotions. Modelling students can also earn a passive income by recruiting new models for their school. Classes will be on the first two Wednesdays of the month from 14:00 until 16:00 at the Soutpansberg Golf Club. To become an Impact model, Yolanda can be contacted at tel. 076 277 2386.

New service or business in town? busIness talk is a column focussing on new developments in the local business arena. Any new development will be highlighted through a once-off short write-up in the col-

umn free of charge. Further advertisement in the Zoutpansberger can be done at normal advertising rates. For more information, phone Andries van Zyl at Tel 015 516 4996/7.

By Isabel Venter

Altie now offers marketing solutions

a successful outcome for any business means careful planning and execution. this is achieved by a strategic marketing plan which is, however, sometimes neglected in many companies. Helping business in Makhado (Louis Trichardt) to be all that they can be is where Altie van den Heever from Marketing Solutions comes in. With more than 15 years’ experiences in the industry, she will help your business to grow by means of the lay-out of marketing plans, design of advertisements and business cards. Planning corporate functions is also an important part of what Altie does. Well-executed strategy and planning can mean the difference between an expensive mess and a successful, budget-controlled campaign. Altie starts by researching a client’s existing marketing effort and then writing up a new strategy according to the client’s budget. Altie has also extended her business, Marketing Solutions, to include Funky Paintings, which Yolanda Krugel, the Limpopo enables her to specialise in personalised printing. representative and teacher of For more information Altie can be contacted at 084 505 0173. Impact Models.

altie van den Heever from Marketing solutions.


zoutpansberger

22 Februarie 2013 3

By Elmon Tshikhudo

Crèche receives visit from tennis icon Roger Federer swiss tennis icon roger Federer visited the rural village of govhu outside Malamulele on tuesday, and not for tennis but to motivate the pupils of the local crèche. Federer, who is at present ranked the second-best tennis player in the world, and his support staff spent most of the day playing with the children and interacting with crèche staff. “I like working with children. They are the same age as my kids and they remind me of them,” he said. He visited the village as part of the Read Foundation’s crèche project. As part of the project, he attended a class with the pupils and also told them about the importance

of reading. Interestingly, when he showed them a picture of a fox, the children all said it was a dog. When he was introduced, everyone went crazy. Federer was mobbed frenziedly by the teachers and members of the community, who appreciated the presence of a world star from abroad in their village. One of the teachers, Ms Tsakani Mathebula, said that she and her fellow teachers were overwhelmed that someone like Federer had come to their village. “The children are ecstatic, as you can see from the way they mingle with him,” she said. The Govhu crèche started in 1993 and

Deur Isabel Venter

Groen lig vir prospekteerwerk Die mynmaatskappy Coal of africa Limited (CoaL) gaan 168 boorgate sink om eksplorasiewerk by hul groter soutpansberg-projek af te handel. CoAL het in Junie verlede jaar aangekondig dat hulle in die proses was om die bestaande prospekteerregte vir die projek te hersien, nadat hulle die Chapudi projek by Rio Tinto en Kwezi Mining Exploration (Edms.) Bpk oorgekoop het. Wysigings moes gedoen word aan die lisensies om toestemming te kry sodat CoAL steenkool kan uithaal en navorsing kan doen om die omvang en gehalte daarvan te bepaal. Die voorgestelde Soutpansberg-projek sal in die Vhembe Biosfeer geleë wees en 95km ver strek van oos na wes.

Waterbronne wat geraak sal word deur die projek sluit in die droë Sand- en Mutambarivier. As dié Soutpansbergmyn ‘n realiteit word, sal dit ‘n oopgroefmyn wees. Studies wat tydens dié eksplorasiefase gedoen sal word, sluit in grond, grondgebruik en vermoë, biodiversiteit, oppervlak en grondwater studies, asook die impak wat die myn sal hê op die erfenis, kultuur en sosio-ekonomiese toestand van die omgewing. Nadat die studies voltooi is, sal ‘n konsep-omgewingsbestuursplan ingedien word waarop die publiek die kans sal kry om hulle kommentaar en insette te lewer. Intussen het die publiek nog tyd tot en met 7 Maart 2013 om hulle insette te lewer rakende die waterlisensie van CoAL se beoogde Makhado-myn.

TOBIE

LEON

has 72 pupils. Mathebula said as part of the project they were receiving study materials. “We are also trained by the Read Foundation, which organises workshops, and their contribution is invaluable.” Federer has been supporting the children in Limpopo through the Growing to Read Foundation. The total support for this initiative is reaching an amount of about 900,000 Swiss francs (about R8.65 million) over a period of three years (2012-2015). Since 2010, the Roger Federer Foundation has been supporting the Limpopo Growing to READ project to give children of this impoverished province a better start to their schooling. Here the children are taught the basics of reading, writing and arithmetic. In 2011, the programme was expanded to the Grade R level – the pre-school year children have to pass before starting primary school. Importantly, parents are being involved through special workshops where they discover how to help with their children’s education. Due to the excellent results of the first two years, READ is now able to extend the programme to another 25 crèches. The Limpopo programme encompasses establishing and supporting 40 day-care centres and 15 Grade R-level classes. Children will then move from day-care centres to Grade R-level and to primary school (provision of infrastructure). They will participate in practical games with sufficient material and equipment. The teachers will also receive advanced training and will host regular parent Children´s games ... Federer plays some games with the children during his visit at govhu. seminars.

NIEKIE

PETECE

96 Grobler Street, Louis Trichardt • Tel: 015 516 1663 • Fax: 015 516 1625 • Cell: 084 461 4048

For friendly and personal service! Prices valid from Thursday 21 February 2013 - Sunday 24 February 2013

2l Fresh Full Cream Milk

R15.99


zoutpansberger

4 22 February 2013 Deur Isabel Venter

Oosthuizen het geweet van die geld, sê Koch

Hierdie groep redenaars van Hoërskool Eric Louw in Musina het op 12 Februarie deurgedring na die volgende rondte van die ATKV Redenaarskompetisie wat in Mei plaasvind. ‘n Interne redenaarsaand is gehou om deelnemers te sif. Dank is uitgespreek teenoor die aand se beoordelaars, mev. Anemie Stander, mev. Cathy Davies en mnr. A. Dorman, asook die organiseerder, mev. Rina Fourie. Die kinders wat deurgedring het is (van links na regs) Diney Fielding (2de, seniors), Samantha Cilliers(1ste, juniors), Jannemari Fourie (1ste, seniors) en Jan-Karel Limbach (2de, juniors). Foto verskaf. Deur Isabel Venter

Stiefpa in hof ná klag van verkragting ‘n Nege-en-dertigjarige inwoner van Buysdorp, wat daarvan beskuldig word dat hy sy 15-jarige stiefdogter verkrag het, het verlede week in die Louis Trichardt Landdroshof verskyn. Dié man het verlede Vrydag ‘n borgaansoek gebring, nadat hy reeds op 3 Februarie gearresteer is en van verkragting aangekla is. Die 15-jarige meisie het ‘n klag by die polisie gaan indien, nadat haar stiefpa haar glo langs ‘n verlate pad buite Polokwane gedwing het om seks met hom te hê. Volgens die inligting verskaf sou die voorval op 3 Februarie plaasgevind het. Die pa, wat al 10 jaar met die dogter 2012 Chevrolet Aveo 1.6L

R99 900 2011 Toyota Yaris Zen 1.3

R109 900 2010 Chevrolet Optra 1.6L

se ma getroud is, woon en werk op Buysdorp. Die man en meisie was in Polokwane gewees vir besigheid toe die voorval na be­ wering plaasgevind het. Ná die voorval het die meisie haar ouer suster gebel om haar hospitaal toe te vat en ‘n verkla­ ring by die polisie te gaan aflê. Die man is kort hierna gearresteer en in aanhouding ge­ plaas. Hy het Vrydag, tydens sy borgaansoek, beweer dat sy lewe in gevaar is vir so lank as wat hy in aanhouding bly. Volgens die man, wat ‘n plaaswag op een van die plase in die Buysdorp-omgewing is, het van sy medegevangenes hom herken. Die man het aangevoer dat hy vir die Suid-Afrikaanse Polisiediens 2009 Nissan NP200 1.6

R82 900 2012 Chevrolet Aveo 1.6LS

R119 900 2010 Chevrolet Aveo 1.6LT

Die verhoor van ‘n sakeman van Makhado (Louis Trichard), wat daarvan beskuldig word dat hy honderde duisende rande van sy werkgewer gesteel en uitgedobbel het, het vandeesweek begin. Die 52-jarige Jacobus Christiaan Oosthuizen, alombekend as Jack, het Maandag in die Streekhof hier verskyn. Hy het onskuldig gepleit op die klag van diefstal teen hom. Oosthuizen se medebeskuldigde, Jacques Julian Koch (36), wat reeds op dieselfde klagte skuldig bevind is en tans gevangenisstraf uitdien, het teen Oosthuizen begin getuig. Koch is in Augustus 2011 ses jaar direkte gevangenisstraf opgelê. Hy het Maandag getuig dat hy en Oosthuizen meer as R200 000 se kontant van kliënte verduister het. Hulle was gedurende 2010 werksaam by Bridge Auto in Makhado (Louis Trichardt) se tweedehandse voertuigafdeling. Oosthuizen was ‘n bestuurder gewees en Koch ‘n verkoopsman. Al die geld ter sprake was afkomstig van Bridge-kliënte wat motors kontant gekoop of verkoop het. Koch is, volgens sy getuienis, eerste uitgevang en is voor stok gekry oor die geld wat weg is. Hy het ‘n skulderkenning geteken waarin hy onderneem het om die geld in paaiemente aan sy werkgewer, mnr. Rampie Gilfillan, terug te betaal. “Jack het geweet van die geld ... hy het geweet die geld is gesteel teen die tyd wat ek die skulder­ kenning geteken het. Hy het tot vir my raad gegee

en gesê my pa kan my help terugbetaal,” het Koch getuig. Kort hierna het nog kliënte na vore gekom oor hul geld wat hulle betaal het vir voertuie wat hulle nooit ontvang het nie. “Ek het vir mnr. Gilfillan alles vertel. Ek het vir hom vertel dat ek en Oosthuizen die geld gesteel het en met die meeste gedobbel het,” het Koch gesê. Oosthuizen sou glo die “briekwerk” doen, sou daar vrae begin vra word oor die vermiste geld. “Ons het tyd gehad om mee te speel.” Koch het ook verder getuig dat hy van die gesteelde geld aangewend het om vir homself dwelms mee te koop. Hy het ook verder vertel dat Oosthuizen kort vóór sy hofsaak vir hom ‘n voorbereide verklaring gebring het om te teken en in te dien as ‘n bykomende verklaring. “Ek het nie hierdie dokument geteken nie, want as mens dit mooi deurlees, sal mens sien dat Jack nêrens geïnkrimineer word nie,” het Koch gesê. In hierdie verklaring, wat by die hof ingedien is as bewysstuk, word Koch alleen as sondebok uitgemaak. In hierdie verklaring word ook melding gemaak van nog werknemers wat geld van Bridge sou verduister het en ander “ongerymdhede” in die maatskappy. Nadat Oosthuizen se regspan Koch onder kruisverhoor geneem het, moes die saak egter uitgestel word aangesien ander sake ook in die hofsaal aangehoor moes word. Oosthuizen se verhoor sal weer 3 en 4 Junie hervat word.

“... hy het geweet die geld is gesteel teen die tyd wat ek die skulderkenning geteken het”

se teen-renosterstroopeenheid as ‘n beriggewer werk. Dit is glo verdagtes wat hy help arresteer het gedurende sy diens wat hom herken het. “Hulle het my gedreig,” het die man getuig. Die man het ook verder gesê dat indien hy op borg vrygelaat word, hy op sy werkgewer se plaas sal kan bly. Die man se borgaansoek is egter verder uitgestel toe hy deur die Staat gepols is oor sy betrokkenheid by die teenstroopeenheid. “Ek kan nie daaroor getuig nie,” het die man gesê, “ek Deur Frans van der Merwe het ‘n eed van geheimhouding onderteken.” Die man se saak is uitgestel tot 22 Februarie, sodat die man se bewering verder Dr. Mamphela Ramphele, sendingpioniers en ‘n sending ondersoek kan word. die akademikus/sakevrou wat eeufeesgedenkteken is steeds vandeesweek haar politieke besienswaardighede op die eer2010 Chevrolet platform Agang/Akhani in tydse sendingplaas teen die voet Johannesburg aangekondig van die Soutpansberg, langs Cruze 1.6L het, is ‘n Soutpansberger - ge- die Vivo-pad wes van Louis bore en getoë op die historiese Trichardt). Kranspoort sendingstasie van Ramphele se ouers was in die die NG Kerk. 1940’s en 1950’s onderwysers Kranspoort was bykans ‘n eeu op Kranspoort, wat hulleself en ‘n half gelede die wieg van aan die destydse Bethesda Nordie eerste “buitelandse” sen­ maalkollege van die NG Kerk R139 900 dingaksie van die Nederduitsch (suid van Kranspoort) bekwaam Gereformeerde Kerk van die het. Op Kranspoort was haar 2011 Opel Corsa 1.4 toentertydse Kaap Kolonie. Dit pa, Pitsi Ramphela, ook ouderEssential is in 1863 gevestig deur die ling, koormeester en tolk vir die Skotse sendeling, Alexander NG sendingpredikant. Volgens MacKidd. MacKidd is in April ‘n biografie wat deur Bonnie 1865 oorlede, maar kort voor Leib geskryf is, is Mam­phela sy dood het ‘n jong begeesterde Ramphele in 1947 op Kranspoort sendeling, Stephanus Hofmeyr, gebore. Sy het haarself ook aanby hom aangesluit. Hofmeyr vanklik in 1961 as onderwyseres het latere jare baanbrekerswerk by Bethesda gekwalifiseer - die R129 900 gedoen en die plaas ontwikkel eerste van die uiteenlopende met ‘n kerk- en skoolgebou en reeks kwalifikasies wat tans 2010 Nissan Navara 2.5LE uitgebreide landbou-bedrywig- agter haar naam verskyn. Sy het Double Cab heid. (Die kerk, grafte van vroeë in 1968 haar mediese stu­dies aan

Ramphele ‘n boorling van Soutpansberg die Universiteit van Natal begin, waar sy ‘n hegte vriendskap met swart bewussyns­aktivis Steve Biko ontwikkel het. Hy is die vader van haar seun, Hlumelo Biko. Later (in die 1980’s) sou sy, benewens verskeie bykomen­ de mediese kwalifikasies, ook B.Com en ‘n doktorsgraad in Antropologie aan die Universiteit van Kaapstad behaal, voordat sy in 1996 as vise-kanselier aange­ stel is. In 2000 was sy een van die vyf besturende direkteure van die Wêreldbank, verantwoordelik vir gesondheid, onderwys en maatskaplike ontwikkeling van minder bevoorregtes. In Julie 2005 het sy, tesame met haar seun Hlumelo Biko, die Circle Capital investeringsmaatskappy tot stand gebring. Op universiteit en tydens haar latere politieke bannelingskap het sy telkens nabygeleë armoedige gemeenskappe met mediese sorg en opheffingsaksies bedien.

Limpopo Spark R99 900

R115 900

R259 900

Bring this advert and collect your R500 Game Voucher when you take delivery of your dream car in February.

89 Munnik Street, Louis Trichardt Tel: (015) 516 0239

WE BUY & SELL USED CARS! Talk to one of our expert and friendly sales people to assist you with selecting your perfect vehicle!

“for quality electrical work”

For the best service and affordable rates give me a call

* Fault finding & Repair work * Maintenance * Installing & Repairing gate motors & intercoms * Construction

Francois du Preez * Cell: 084 602 7276 * Tel: 015 516 5909 * Fax: 086 574 2015 * E-mail:limpopospark @gmail.com Munnik 32A, Louis Trichardt


zoutpansberger

22 Februarie 2013 5

ANOTHER SOLLY’S SPECIAL OFFER! KELVINATOR METALLIC CHIMNEY COOKER HOOD OR LARGE 70cm GLASSTOP TOUCH CONTROL CERAN HOB OR STAINLESS STEEL 4 BURNER GAS HOB WITH FRONT CONTROLS

Call us direct on: 0861 786 007 Solly’s Discount World Cnr Burger & Songozwi Street, LOUIS TRICHARDT Tel: (015) 516 1535 or 0861 786 007

Solly’s Discount World Cnr Hospital & Van Rensburg Street, POLOKWANE Tel: (015) 297 8800/1/2/3 or 0861 113 212

Call us direct on: 0861 113 212 SAMSUNG 28 LITRE MICROWAVE OVEN 1300 WATT • Cooking mode: Microwave oven / Brown / Grill • 6 Power levels • Auto defrost programme

LEXMARK PRO905 4-IN-1 PRINTER / COPIER / SCANNER / FAX WITH WIFI PLUS 3 HIGH YIELD BLACK INK CARTRIDGES YOU

R

YOU SAVE R2000 EACH NU-TEC COLOUR TELEVISION SET 74cm

999

99 EACH

JVC 22” (55cm) FULL HD LED TELEVISION SET

• Auto off without signal • Timer function • Child lock function

• 1920 x 1080 resolution • HDMI

LED

74cm

SAVE R800

NOW ONLY

22” YOU SAVE R1200

FULL HD • Turntable on/off option

NOW ONLY

699

R

YOU SAVE R500

99

NOW ONLY

GREAT DEAL!

KELVINATOR 220 FRIDGE FREEZER

1 19999

R

KIC DELUXE CHEST FREEZER 300 LITRE

• Adjustable thermostat with mechanical control • Interior light • Low noise design • Ice Tray • Flat back for space saving • Vegetable / Fruit Crisper • Levelling feet

YOU SAVE R700

NOW ONLY

1 89999

R

• Front Vari-freeze control • With freezer baskets • Spring loaded hinges in lid • Indicator lights • SABS approved

NOW ONLY

2 39999

R

GOLDAIR LARGE 13000BTU PORTABLE COOLING / HEATING AIR CONDITIONER WITH REMOTE CONTROL • CFC free refrigerant • Larger air outlet • Easy mobility with convenient wheels • Remote control • Recyclable materials for enviromental conservation • Condensation elimination system

NOW ONLY

YOU SAVE R600

ACER ASPIRE NOTEBOOK PLUS SAMSUNG LASER PRINTER

1 49999

NOW ONLY

UNIVA 4-PLATE ELECTRIC STOVE WITH YOU WARMER SAVE R600 DRAWER

SAMSUNG AUTO TOP LOAD 13kg WASHING MACHINE

R

1 69999

R

• Scratch resistant vitreous enamel finish • Solid plate sealed for easy cleaning • Quicker heating • Pre-heat function • Easily accessible switches

• Diamond drum • Air Turbo drying system • 5-Step super cleaning system • Digital Fuzzy Logic Control • Child lock

NOW ONLY

NOW ONLY

SONY 32” (81cm) LCD FULL HD TV SET PLUS BLU RAY PLAYER

TELEFUNKEN 37” (94CM) FULL HD 3D LED TELEVISION SET

R

2 49999

• Bravia engine 2 • Clear voice • Dynamic contrast ratio • 5.1 Channel audio output • HDMI-CEC

FULL HD

LUS

PLUSR

YOU SAVE R2000

P AY R BLU ER PLAY

LASE R TE PRIN

NOW ONLY

CANON EOS 1100D SLR DIGITAL CAMERA KIT WITH 18 - 55 ZOOM LENS PLUS 8GB SD CARD PLUS LOWEPRO GADGET BAG PLUS PHOTO PLUS 7 SOFTWARE YOU PLUS5

18 - 5 NS LE ZOOM

PLUS

SAVE R1200

Photo Plus 7 Software

PLUS

YOU SAVE R900

2 49999

R

• HDMI • USB • Built-in analogue tuner • PC input • VGA Connector • PIP / POP

LED

LCD

YOU SAVE R1000

NOW ONLY

3 99999

R

SONY 40” (100cm) LED FULL HD TV SET • Full HD 1080p resolution • Edge LED backlight • MotionflowTM 120Hz Technology • 5.1 Channel audio output • Sound enhancer • HDMI InstaPort

40”

LED

FULL HD

NOW ONLY

37”

3 799

99

NOW ONLY

YOU SAVE R1000

4 99999

R

YOU SAVE R1000

3 99999

R

SAMSUNG 46” (116cm) FULL HD LED TV SET PLUS BLU RAY PLAYER • Wide Colour Enhancer Plus • Digital Noise Filter • Eco Sensor • Triple Protector • Watch movies from your USB • Dolby Digital Plus / Dolby Pulse • HDMI

LED

FULL HD

R

YOU SAVE R500

YOU SAVE R1500

2 99999 R3 49999

ALL FOR ONLY

NOW ONLY

32”

R

8GB SD CARD & LOWERPRO GADGET BAG

YOU SAVE R700

FULL HD

NOW ONLY

E & O.E (Picture similar to product) / Subject to credit application being approved * Conditions apply

YOU SAVE R2000

6 99999

R

+ Credit for purchases from R750 - R50 000 + Terms from 6 - 36 months + No Deposit

46”


zoutpansberger

6 22 February 2013 By Linda van der Westhuizen

Passing the buck(et)?

“I don’t want to hear about who is responsible, Makhado or Vhembe… I want to open my tap tomorrow morning and have water. When are we going to get water?” one resident said at the water-shortage meeting in the Makhado show hall on 9 February. From left to right are Mr Ratidzai Madimutsa, acting technical manager of the Vhembe district municipality, noting the complaints of the community members, and Mr Thivho Ralulimi, Makhado Municipality’s director: technical services.

Angry residents had a chance to voice their frustration with the lack of a consistent water supply and the seeming incapacity of those who should provide water at a “shortage-of-water” meeting in the Makhado show hall on 9 February. At an after-meeting, a threat followed to stop paying for water.

Passing the buck, or rather the empty bucket, was the order of the day at a recent “shortageof-water” meeting in the Makhado (Louis Trichardt) show hall. Angry residents had a chance to voice their frustration with the lack of a consistent water supply and the seeming incapacity of those who should provide water. At another meeting afterwards, a threat was expressed that residents should stop paying for water. “I don’t want to hear about who is responsible, Makhado or Vhembe? I don’t want to hear about four or six boreholes ... Providing water services is your job. I want to open my tap tomorrow morning and have water. When are we going to get water?” said Mr Shai Nkoana, a resident of the town at the meeting on 9 February. The Makhado muni­ ci­p al manager, Mr Sak­k ie Mutshinyali, addressed the meeting while awaiting the arrival of the Vhembe delegation. “Water services are a function of the Vhembe district municipality. Maybe the district should delegate the water to Makhado, but Vhembe will then have to give the money back,” Mutshinyali said. He said that he had been told that the four new boreholes had been electrified and were working. The community was furious that the delegates from Vhembe arrived an hour late as a result of miscommunication. The acting technical manager of the Vhembe district municipality, Mr Ratidzai Madimutsa, eventually managed to start with his presentation and said that one of the new boreholes was up and running. Of the 18 existing boreholes, only seven could currently augment the water supply to Makhado because of “vandalism” of the others. Madimutsa visited the Minister of Water Affairs on 8 February regarding the water

supply to Makhado. “We don’t deny that we have problems,” Madimutsa said and explained that, at the Albasini plant, they had problems with breakdowns of pumps and air valves and with the turbidity of the water after the good rains. “We had three shutdowns, where the contractors had to shut down the water supply to do their work,” Madimutsa said. He added that, for the past three months, they communicated when they needed to shut down the water. The Albasini plant, however, cannot meet the water demand. “We need the sector head of water affairs to be in the meeting,” Madimutsa said and added that the R35 million that had been allocated to get the Nandoni pipeline from Valdezia to Mowcop was not sufficient to ensure proper pipe sizes and quality work. The Department of Water Affairs (DWA) is responsible for the pipeline from the Nandoni dam to Valdezia. Madimutsa indicated that he would prefer DWA to do the whole pipeline and let the costs be covered by a Municipal Infrastructure Grant (MIG). The community was not satisfied with the “vandalism” excuse and threatened the municipalities. “We had already spoken about the vandalism issue last year in July. The community will stand up and do what other communities do. If Vhembe doesn’t take this seriously, we will take to the streets,” said Mr Collen Maiyana of Makhado Park. Maiyana also said that they wanted the full water management plan and that there were people with the necessary intellectual and other skills to assist. Members of the community stayed behind and scheduled another meeting, where they decided to write a memo. “We want to communicate our intention to stop paying basic water charges and water consumption,” said Mr Lawrence Makatu of the Makhado Concerned Group.

“I want to open my tap tomorrow morning and have water. When are we going to get water?”

Hofnuus

Minister van Polisie moet weer opdok leaders in funeral industry

Kontak ons by (015) 516 0142 / 072 623 2255

Die Noord-Gauteng Hoog­ geregs­hof het verlede Donder­ dag (14de) gelas dat die Minister van Polisie R220 000 skadevergoeding aan ‘n man moet betaal wat ‘n Junie 2010 onregmatig by die Beitbruggrenspos gearresteer en aangehou is. Regter H. J. de Vos het dié be­vel gemaak in die siviele saak van mnr. Glifford Victor Cope, ‘n 36-jarige ambagsman, teen die Minister van Polisie. Cope is na sy arrestasie in ‘n vraghouer, wat as tydelike sel omskep is, ses dae lank saam met tot 26 ander gevangenes aangehou by die polisiestasie in Musina. Die vraghouer was volgens Cope bedompig en snags yskoud. Ten spyte daarvan het hy aanvanklik geen beddegoed

gekry nie en moes hy soos ‘n sardientjie in ‘n blik langs sy mede-aangehoudenes op die plankvloer slaap. Hy is nie toegelaat om enigiemand te skakel om hom by te staan nie en sy werkgewer het eers ná vier dae daarin geslaag om vas te stel dat hy in die polisieselle in Musina aangehou word. Die vraghouer waarin Cope aangehou is, was vuil, die toilet onbruikbaar en die water wat vir die aangehoudenes beskikbaar was, was te vuil om te drink. Cope is ten spyte van sy versoeke nie binne 48 uur voor die hof gebring soos wat deur die Strafproseswet bepaal nie en is eers na ses dae deur bemiddeling van ‘n prokureur wat deur sy werkgewer aangestel is, vryge-

laat. Hy is daarna met gastritis gediagnoseer en moes binneaarse behandeling vir ontwatering ontvang. Benewens die R220 000 skade­ vergoeding, is die Minister van Polisie gelas om ook Cope se regskoste te betaal, asook 15,5% rente per jaar op die skadevergoeding vanaf 23 September 2010. Cope het ná die hofuitspraak sy prokureurs, De Klerk en Marais Ingelyf van Pretoria, en sy advokaat, Jurg Prinsloo SC van Johannesburg, geloof. Hulle het die saak hanteer sonder dat hulle Cope ‘n sent gevra het. Cope het gesê hy is verlig dat die saak afgehandel is en dankbaar dat geregtigheid geseëvier het.

* Wye keuse van kwaliteit Kiste, Grafstene, Blomme, Kranse * Opgeleide personeel sal begrafnis reëlings tref * Tuis konsultasies waar benodig * Volledige dienste, afhaal van oorskot, voorbereidings

Ons spesialiseer in: • Kwaliteit begrafnisse • Begrafnis polisse ook beskikbaar • Dienste verskaffers van ASSUPOL • Ons bedien alle gelowe • Doen tuis reëlings indien nodig • Meer as 165 takke en kantore landswyd

PETROL DIESEL PARAFFIEN

Alle begrafnis reëlings sluit in: • Dokumentasie by Binnelandse Sake • Grafbesprekings • Verassings • Programme • Lang afstand vervoer • Volledige vloot voertuie • Blomme rangskikings • Besigtiging kan ook gereël word

Aflewering binne 24 uur PETROL DIESEL Trotse verskaffers van CaltexPARAFFIEN Produkte MAAK GEBRUIK VAN HIERDIE EKSKLUSIEWE DIENS Kontak Fanu Booyens Tel: 015 516 1570/1 Faks: 015 516 3098 Besoek ons gerus by Burgerstraat 102B, 015Straat 516 1570 P Faks: 516 3098 Unikastraat. 3Tel: Unika O Box015 3104 Louis3 Trichardt Posbus 3104 Louis Trichardt E-pos: admin@gtoil.co.za tussen Steers en Robot Elektries admin@gtoil.co.za PETROL

PETROL

DIESEL

Tel: 015 516 1570/1 Faks: 015 516 3098 3 Unika Straat P O Box 3104 Louis Trichardt admin@gtoil.co.za

PETROL

PARAFFIEN

Tel: 015 516 1570/1 Faks: 015 516 3098 3 Unika Straat P O Box 3104 Louis Trichardt DIESEL PETROL PARAFFIEN admin@gtoil.co.za

DIESEL

DIESEL

PARAFFIEN

Tel: 015 516 1570/1 Faks: 015 516 3098 3 Unika Straat P O Box 3104 Louis Trichardt PARAFFIEN admin@gtoil.co.za

Tel: 015 516 1570/1 Faks: 015 516 3098 3 Unika Straat P O Box 3104 Louis Trichardt admin@gtoil.co.za


zoutpansberger

22 Februarie 2013 7


zoutpansberger

8 22 February 2013 Mining

De Beers invest millions to extend Venetia’s life

Mr Amie Chhaya (middle), with the help of AFB Makhado, reached out to help victims of the recent floods in Mozambique. He donated much-needed food and other supplies, which were flown to Mozambique by the South African Air Force last week. To the left of Chhaya is the Officer Commanding of AFB makhado, Brig Genl Schalk van Heerden. Photo supplied.

Werda NOU HINO

GESERTIFISEER!

ar Hino handela nou op jou voorstoep!

Ons nooi alle Hino 300 & 500 kliënte om julle voertuie in te bring! Ou en nuwe! Ons doen ook waarborg werk! Kontak Jannie, Marisa, Corné, Jana, Burnedet of Geraldine by (015) 516 0284 om afspraak te maak!

The De Beers Group of Companies announced last week that it will invest approximately R20 billion (US$2 billion) to build a new underground mine beneath the currently operating open-pit Venetia Mine north of the Soutpansberg. When completed, the new underground mine will extend the life of Venetia until 2042 and replace the open pit as South Africa’s largest diamond mine. This announcement follows the receipt of the final outstanding regulatory clearances earlier this month. The development and building phase of the underground mine is expected to create 1 000 jobs over the next nine years while open-pit mining operations continue. Underground operations will begin production in 2021, yielding approximately 96 million carats during the life of the mine, and securing more than 3 000 jobs. The project will employ semi-skilled and skilled workers, drawn primarily from the region and trained for the project, who will mostly be acquiring technical skills that will enhance the country’s technical skills resource base. The bulk of all equipment and services will be sourced in South Africa. “Our investment in Venetia enables us to provide greater certainty around long-term supply for our sightholders, particularly those with manufacturing operations in South Africa. Our sightholders have significant investments in the local cutting industry and this new underground mine will provide a large and predictable supply of rough diamonds for decades to come,” said Philippe Mellier, CEO of the De Beers Group, in a press release. Barend Petersen, chairman of De Beers Consolidated Mines (DBCM), said they saw this significant capital investment as another concrete example of their commitment to the South African mining industry, an industry on which the South African economy was built, following the discovery of diamonds in 1866. “Almost 150 years later, the country is a diverse economy, while mining remains an integral part of the aspiration to build a more prosperous and equitable South Africa,”

Petersen said. The De Beers Venetia underground-project team has been assessing the safest and most economic options to extend the mining operations at Venetia and unlock the extensive ore reserves beneath the open pit. “Venetia will play a major role in the future of De Beers and we have therefore been preparing for years to meet tight deadlines and high standards, so that Venetia Underground will be ready to begin producing South African diamonds by 2021,” said Phillip Barton, CEO of DBCM. The Venetia Mine underground project was approved in 2012 by the De Beers and Anglo American Boards. Environmental authorisation was granted in July 2012, and the Environmental Management Plan was approved by the Department of Mineral Resources in October. The final outstanding regulatory clearances were obtained earlier this month.

Jaco Lyon en Sunette Lyon (Jonker) van Tshipise is op 29 Desember vanuit die Hervormde Kerk Musina-gemeente in die huwelik bevestig. Foto verskaf. CEMENT

For your nearest store, please visit us at www.cashbuild.co.za or contact us on 0861 CASHBUILD

QUALITY BUILDING MATERIALS, TOOLS, PAINT AND HARDWARE

193 stores and expanding throughout southern Africa ROOFING

TIMBER

DOUBLE ROMAN CONCRETE ROOF TILES Red • Black Terracotta • Brown Direct Yard

SKU: 11136

21.95

7 000 per 1000 6 250 per 1000

6,0m • 38x38 SKU: 11160

35.95

3,6m • 50x76

HARVEY ROOF TILES Green • SKU: 7038 Burgundy • SKU: 7035

67.95

SKU: 12136

1kg/100 x 4mm

SKU: 8734

1kg/75 x 3,55mm

SKU: 8733

65mm • Box of 100 SKU: 860 90mm • Box of 100 SKU: 861 75mm • Box of 100 SKU: 862 120mm • Box of 50 SKU: 863

3,6m • 38x114

Z100 ISQ550 • 0,27mm/0,610 (per sheet)

3,6m

SKU: 2277

84.95

SKU: 13136

60.95

24.95 24.95

BUDGETLIGHT

SKU: 580

SKU: 300542

White • 20mm

10.95

SKU

5250

CISTERN PLASTIC ECOLUX

5328

54.95 54.95 54.95 74.95

COURIER BASIN PEDESTAL FULL TOILET SEAT CONTRACT ELF 82 BATH SUITE TOTAL PRICE

PRICE

549.95 186.95 5370 109.95 5392 185.95 5344 205.95 592101 56.95 1 295.70

BATH 1,7 • With handles

White 5 Litres

SKU: 5002

67.95 20 Litres SKU: 5001

204.95

DURAM WHITE ACRYLIC PVA

With Energy Saver Globe • 160mm

39.95

SKU: 5162386

599.95

S/J 115mm LH/RH SKU: 9001/2

STEEL WINDOW FRAME NE1 F7

139.95

WOODEN WINDOW FRAME

159.95

NC1 Cottage Pane

HARDBOARD WOOD DOOR SKU: 212

179.95

SKU: 2471201

469.95

GEYSERS FRANKE COMBISLIM GEYSER PACK

SKU: 300002

529.95

STEEL DOOR FRAME

SKU: 123010

169.95 SKU: 301224

(Yard) SKU: 1009730

DOORS & WINDOW FRAMES

CHLOE BATH MIXER SABS

MELODY PVA

20 Litres

From

Minimum order quantities apply to direct bricks and blocks - enquire in store for details. Cement and brick prices may vary from store to store.

129.95

5 Litres

SKU: 301223

1 800 per 1000 From 1 750 per 1000

1 550 per 1000 (Yard) SKU: 1009516 From 1 600 per 1000 From

15mm SKU: 5164118

PAINT CHAMPION EXTRA THICK PVA

(Direct) SKU: 1009769

(Direct) SKU: 1009515

PVC CONDUIT SABS

PALESA PILLAR TAP SABS

6 PIECE BATH SUITE WITH PLASTIC CISTERN COMPRISING:

WHITE

ZEBEDIELA CLAY STOCK NFP

BRICK CEMENT STOCK

BATHROOM

P- PAN LL RAPIDO

ROOFING SCREWS

56.95

CORRUGATED IRON SHEETS

FASTENERS NAILS SABS

BRICKS Cashbuild guarantees lowest prices on bricks, check your local store or the Cashbuild website for prices.

3,6m • 38x38

SKU: Various

From

Dependable Quality From Trusted Brands Cashbuild Guarantees Lowest Prices On Cement! Check Your Local Store For Price.

LIGHTS & ELECTRICAL

(per length)

SKU: Various

From

TIMBER BLACK CROSS

STORES: Botlokwa, Louis Trichardt, Makhado. TRADING HOURS: Mon - Fri: 7:00 - 18:00 Sat: 7:00 - 15:00 • Sun: 8:00 - 13:00

White 20 Litres

154.95

100 Litres

Consists of: 1 x Franke 100litre Combislim Geyser 1 x Franke 100litre Tray with outlet 1 x 22mm 400kpa Pressure Control Valve 2 x 22mm 400kpa vacuum breakers 1 x 22mm Draincock 1 x 22mm Temperature Probe Valve SKU: 301582

2 929.95

Safety valve included with geyser

FRANKE COMBISLIM SABS GEYSER 150 Litres SKU: 512633

1 329.95

Please note that advertised products may differ slightly from that of the actual products in-store. Full ranges are available in-store. THESE PRICES VALID UNTIL SUNDAY 24 FEBRUARY 2013

55652Wk34 REDWORKS

E & O E. All prices include 14% VAT

Zone 17a


zoutpansberger

22 Februarie 2013 9

BIG PRICE THE

DROP

79

99

Bulk Lamb Braai Chops Per kg

Decor and garnish not included

Decor and garnish not included

BUY 2 FOR

2000

PnP Washed Baby Potatoes 1.5kg

+

+

BUY 2 FOR

2000

PnP Pears 1.5kg Econo Pack

1249 Each

BUY 2 FOR

5699

2000

Ultimate Braai Master Boerewors Per kg

PnP Sweetcorn 4s

1999

999

PnP White Grapes 1.5kg

PnP Loose Plums Per kg

2149

1199

Each

Fanta, Sprite or Stoney Assorted 2 Litre

McCain Crispy Oven Chips Assorted, 750g

4799

3899

Each

First Choice Long Life Milk Assorted, 1.5 Litre

BUY 3 FOR

PnP Carrots 1kg

Sunlight 2 in 1 Auto Washing Powder 2kg

139

99

Become a smart shopper points millionaire See in store for the weekly participating products Terms and conditions apply.

www.pnp.co.za

11 February – 10 March

Pampers Active Baby Jumbo Pack Nappies Size 2 New Baby Mini 94s, Size 3 Midi 82s, Size 4 Maxi 70s, Size 4+ Maxi Plus 62s, Size 5 Junior 58s or Size 6 X-Large 54s Per Pack

1175812_390 X 260

Always there for you PRICES VALID 19 – 24 FEBRUARY 2013 AT ALL PICK N PAY SUPERMARKETS, FAMILY STORES, MINIMARKETS AND HYPERS EXCLUDING BOTSWANA, NAMIBIA, SWAZILAND, LESOTHO, EXPRESS AND DAILY STORES. smart points will still apply in Express and Daily Stores. LIQUOR NOT FOR SALE ON SUNDAYS IN KZN, GEORGE, KNYSNA, MOSSEL BAY AND WESTERN CAPE EXCLUDING CANAL WALK LIQUOR STORE.

PnP Toilet Tissue Assorted, 9 x 2 Ply Per Pack

99

99

Addis PVA Butterfly Mop and Rectangular Bucket

NOW ONLY

2000

19999 SAVE 100.00

House of York Deluxe Ironing Board

PLUS EARN POINTS www.picknpay.co.za

Please Recycle

CUSTOMER CARE

TOLL FREE: 0800 11 22 88

(LANDLINE ONLY. CELLPHONE RATES APPLY)

Pick n Pay endeavours to meet the demand for these promotional items, but stocks are limited. Some stores may not stock some of these products. Please check availability: 0800 11 22 88 (toll free landline only. Cellphone rates apply). We strive to ensure all printed information is correct, but will not be liable for any print errors that may occur. Advertised prices are inclusive of VAT where applicable. We reserve the right to limit quantities. smart shopper terms and conditions apply. Certain products are excluded from the smart shopper programme, please see in store or go online for more details.


zoutpansberger

10 22 February 2013

We are ready for the CANSA Relay for Life! Are you?

22-23 Febr

What is the Relay for LIfe? It is an all night community event in aid of the FIGHT AGAINS It is an opportunity to join with friends, family, and collea Join us at 18:00 at High School Louis Trichardt’s Thank you to all the companies that advertised on this page. All proceeds will be donated to CANSA. 226

LUMINARIA CEREMONY

229 230

231 232

233 234

18:00 Cancer 225 224 223 222 221 220 219 218 217 2 Survivors walk the first lap, joined 186 187by 188 189 190 191 192 193 194 195 their care givers on the second 185lap. 184 183 182 181 180 179 178 177 1 Then the fun begin with all146 teams 147 148 149 150 151 152 153 154 155 joining in on the third lap! AGS Church

PAVILLION

At approximately 20:00 all the lights in the stadium are turned off and a moment is taken to remember those who have fallen to Cancer. In the months leading up to the event, luminaria bags are bought by people in the community and these bags are decorated in memory of family and friends lost to the disease, and then placed around the track with candles and lit. It is a very touching moment during the Relay event!

227 228

PAR

145 144

106 107

143 142

High School 141 140Louis Trichardt139 138

110 111

108 109

105 104 AUTO-BODY 103 102

112 113

101 100

99

Louis Trich 137 1 Primary Sch

114 115 98

97

REPAIRERS

AUTO-BODY 66 67 REPAIRERS 65 30

31

29

28 1

68 64

69 63

32 27

62

33 26

2

70

3

71 61

34 25

60

35 24

4

72

5

73 59

36

74 58

75 57

37 22

23 6

Aandblom VLU

7

S

PA FOOD REFR FUN: Food an will be avai coffee, tea a all AT 06:00 ON SATURDAY MORNING, WE ALL JOIN ON THE TRACK AND WATCH AS DOVES FLY OFF INTO


zoutpansberger

22 Februarie 2013 11

Celebrate, Hope, Fight Back, Remember

ruary 2013

ST Cancer - To CELEBRATE life - To give HOPE - To REMEMBER those lost to the disease... agues and have a wonderful time for a very worthy cause! athletics track at the corner of Anderson and Ruh streets!

RKING

DO’S - WHAT TO BRING ALONG...

235 236

216

237 238

215 214 196 197

176

239 240

213 212 198 199

175 174 156 157

241 242

211 210 200 201

173 172 158 159

243 244

202 203

171 170 160 161

207 206

209 208

204 205

169 168 162 163

167 166 164 165

• A BIG SMILE - ready for a great evening! • A GREAT ATTITUDE! • Food stalls are available on site so bring some money • Torch • Books / Magazines • Refuse Bag • Warm clothes • Umbrella / Raincoat / Jacket - The Relay will not be cancelled if it rains... Remember we walk for cancer patients, cancer does not stop for the weather • Lighter / Matches to light your Luminaria bag • Water bottle • Pillow & sleeping bag / Blanket • Camera

DON’TS

136

135 134

hardt hool

133 132

NG Soutpansberg Youth

Soutpansberg Primary School 116 117 118 119

96

95 76

56

94

77 55

131 130

Ridgeway College

93 78

54

8

91 80

52

39 21

STAGE

92

79 53

38

120 121

40 20

19 9

10

125

89

87

82 50

41

127 126

122 123 124 90

81 51

129 128

83 49

42 18

84 48

43 17

11

88

16

12

85

Baptist Church

47 44

86

• No live fire / gas braai allowed on field • No alcohol or firearms • No music of your own - Live entertainment will be provided throughout the night • No Smoking - there is a designated “smoking area” • Purple is reserved for survivors only!

46

Zoutpansberger

45 15

14

13

Werda Toyota

AVILLION RESHMENT AND nd colddrink stalls ilable, as well as and hot chocolate l night! THE MORNING SKY AND THEN WALK THE LAST LAP TOGETHER!

Coxwell, Steyn, Vise & Naudé Inc.


zoutpansberger

12 22 February 2013

KERKE/CHURCHES Dienstye kan verander, veral gedurende vakansies. Skakel kerke vir meer inligting. Service times may change, especially during holidays . Phone churches for more information.

• Afrikaanse Protestantse Kerk (LTT) Tshirululunistraat 28, Sondag 09:00, Tel: 015 516 2272 • Afrikaanse Protestantse Kerk (Musina) Cass Straat 16, Sondag 09:00, Tel: 015 534 2126 • Agapé Gemeente (LTT) Munnikstraat 90, 1ste Sondag van die maand gesamentlike diens om 08:00, Afrikaans met peuter/kinderkerk om 08:30, English with toddler/children church at 10:30, 17:00 kom jeug bymekaar. Past. Sampie van Niekerk, Tel: 015 516 3725 / 082 926 9538 • AGS Charisma (LTT) Munnikstraat 70, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Anton van den Berg, Tel 015 516 0486 of 083 653 0790 • AGS El-Shaddai (Musina) Watsonlaan 17, Sondag 10:00 en 18:00, Past. Boetie Visser, Tel: 015 534 3361 / 084 456 6959 • AGS Charisma (Levubu) Sondag 09:00. Past Anton van den Berg (015 5160486) • All Nations for Jesus Christian Centre (LTT) 93 Burger Street (Maranatha Centre), Sunday 09:30 & Wednesday 18:00, Past Benjamin Sithole, Tel 083 532 9492/ 015 516 2275 • Anglican Church / St Marks (LTT) 128 Munnik Street, Sunday 10:30, Rev Robbie Novella, Tel: 015 516 5165 • Baptist Church (Musina) Corner of Whyte & Limpopo Street, Sunday 09:30, Rev Paul Richardson, Tel: 015 534 0479 or 082 446 1728 • Baptist Church / Baptiste Kerk (LTT) Ruhstraat 25, Sondag 09:30 & 18:30 (Ds. Johan Marais), Tel: 015 516 2714. • Baird Ministries (LTT) Cnr of Rissik & Reitz Street. Fellowship on Sundays at 09:00 Bertus (founder) Tel 071 078 1631. • Catholic Church (Musina) National Road. Tel: 015 534 2085 • Catholic Church (LTT) Corner Burger & Jeppe Street, Mass times: 1st Sunday 10:00 2nd, 3rd and 4th Sunday 17:00, Father Frank Gallagher, Tel: 015 516 0566 / 082 664 1393 • Chapel of Grace Church Sunday 09:00 - 11:00 at Maurunwa/SIloam/Nzhelele Past Oke Tel 083 461 6455 or 072 976 3448. • Church of England / St Peters (LTT) 33 Breda Street, Sunday 09:00, Rev Emil Katz, Tel: 015 516 2164 / 083 284 7580 • Emmanuel Christelike Kerk (LTT) Koraalboomstraat 3, Sondag 09:00, Past. Andries van Heerden, Tel: 015 516 4282 / 083 357 1658 • Evangeliese Gereformeerde Kerk (LTT) Songozwistraat (Voortrekkersaal), Sondagdiens 09:00, leraar ds. Abel Erasmus, Tel: 073 371 7566. • Gereformeerde Kerk (LTT) H/v Anderson & Songozwistraat, Sondag 09:00 en 10:45. Ds. Hans Grobler. Tel. 015 516 4007 • Gereformeerde Kerk (Musina) Wilsonlaan 1, Sondag 09:30, Ds. Cornel Nagel, Tel: 015 534 2253 / 084 406 1723 • Hervormde Kerk Louis Trichardt H/v Stubbs & Forestry, Sondag 08:30, Ds. Phillip Horn, Tel: 015 516 0550 / 083 259 4061 • Hervormde Kerk Zoutpansberg (LTT) H/v Stubb & Forestry, Sondag 10:00, Ds. Ronel Eckard, Tel: 072 122 7956 • Hervormde Kerk (Musina) H/v Van Zyl & Celliersstraat, Sondag om 09:00, ds. Eddie Eckard, Tel: 015 534 2519 of 082 958 9095, Kerkkantoor 015 534 2756. • Lede in Christus Kerk (LTT) Joubertstraat 29, Sondag 10:00 & 18:00, Past. Fanie Redelinghuis, Tel: 015 516 0521 / 082 465 8774 • Levubu Christelike Gemeente (Hatfield) Sondag 09:00 & 18:00, Past. Craig Whitcomb, Tel 015 583 0134 of 084 400 8937 • Methodist Church (LTT) 79 Munnik Street, Sunday 09:00, Tel. 015 516 0446 • NG Kerk (Levubu) Perseel 316, Sondag 08:30 en 10:15 (LTT - Rondebosch Lapa), Ds. Petrus Kriel Tel: 015 583 002 / 082 898 2081

WHAT’S ON? WAT GEBEUR?

DEURLOPEND • MANNE VAN DIE WOORD Die Manne van die Woord in Makhado (Louis Trichardt) kom elke Vrydag van 05:45 tot 06:45 by Ocean Basket in Songozwistraat byeen. By hierdie interkerklike byeenkomste bemoedig mans mekaar om die Here te dien. Alle mans is welkom. Vir meer inligting kan Tobias Fourie by 082 451 4249 geskakel word. • VROUE VAN DIE WOORD Die Vroue van die Woord kom elke Dinsdagaand van 18:00 tot 19:00 by Casa Caffé (in die SAVF-gebou) in Makhado (Louis Trichardt) bymekaar. “Die vroue kom interkerklik saam om te bid, geestelik te groei en mekaar aan te moedig om vroue na God se hart te wees. Alle vroue, jonk en oud, is welkom,” sê die organiseerders. Vir meer inligting kan Madelyn Stoltz by 083 422 5248 geskakel word. • GISTER-SE-JEUG BYEEN Die

Gister-se-Jeugklub vergader elke Dinsdag vanaf 09:00 tot 11:00 in die kerksaal van die Nederduitsch Hervormde Kerk. Alle senior burgers is welkom. Vir meer inligting kan mnr.Willie Agenbacht by 083 453 6597 of Nick le Roux by 081 378 5739 geskakel word.

ZoutieWeather Louis Trichardt (Seven-day forecast)

Thursday, 21 February Occasional rain and drizzle

High: 24oC Low: 14oC Friday, 22 February Warmer.

High: 29oC Low: 16oC Saturday, 23 February A shower or thunderstorm possible.

High: 28oC Low: 16oC Sunday, 24 February Partly sunny

High: 29oC Low: 17oC Monday, 25 February A shower or thunderstorm.

High: 26oC Low: 15oC

• NG Kerk (LTT) Erasmusstraat 23, Sondag 09:00 & 18:00, ds. Jan Pretorius en ds. Corné Randall, Tel: 015 516 3902 of 072 207 8350

Tuesday, 26 February

• NG Kerk Soutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Andersonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, ds. Phillip Venter Tel: 015 516 4366, jeugleraar ds. Rudolph Botha Tel 084 645 0391

High: 29oC Low: 17oC

• NG Kerk (Musina) Ds. Henricostraat, Sondag 09:00, ds Anton Kemp, Tel: 015 534 0759, 082 779 2609 / 082 779 2324 • New Covenant Kerk/Church (LTT) 115 Krogh Street, Sondag 09:00 en 18:30, Louis Trichardt, André van Niekerk, Tel 015 516 5305 or 082 926 7313 • Ou Apostoliese Kerk van SA (LTT) Kroghstraat, Sondagdienste om 08:45 en 18:00, Priester Attie van Deventer, Tel. 079 516 7667 • Shammah Bedieninge/Ministries (LTT) Sondag hoofdiens & Kinderkerk 09:00, Jeugkerk en Huisselle 18:00, Donderdag: opleiding en geestelik toerusting, Past Strydom 082 785 0265, kerkkantoor 015 516 4018, Rissikstraat 50 • Sewendedag-adventiste (LTT) Groblerstraat, Saterdag 09:00 en 11:00, leraar Johan Steyn, Tel 082 372 7362 • Sewendedag-adventiste (Musina) H/v Turner & Whytestraat, Saterdag 11:00, Marguerite Sindon & Marietjie Diener, Tel: 015 534 3240 / 082 358 2526 • Verenigende Gereformeerde Kerk (Buysdorp) Sondag 10:00 (erediens), Ds. H. J. Steyn (082 336 9751) • Volle Evangelie Kerk (LTT) H/v Rissik & Burgersraat, Sondae 09:00 & 17:00, Past. Philip de Jager, Tel: 015 516 0758 / 071 674 7205 • Volle Evangelie Kerk Ebenhaeser (Musina) H/v Turner & Watsonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Jimmy Venter, Tel: 082 920 4493 Indien kerke se besonderhede soos hierbo nie korrek is nie of verander het, skakel Andries by tel. 015 516 4997 of skryf aan news@zoutnet.co.za Nuwe kerke welkom. If church details are incorrect or have changed, please phone Andries at 015 516 4997 or write to news@zoutnet.co.za New churches welcome.

Plenty of sunshine.

Wednesday, 27 February A shower or thunderstorm possible.

High: 27oC Low: 14oC (Source: http://www.accuweather.com)

WHAT’S HAPPENING? We need your club, school, church or non-profit organisation’s events for 2013. Please send the details to news@zoutnet.co.za, fax it to (015) 516 2303 or phone 015 516 4996/7. These events will be published free of charge in the calendar. You can also submit and view these online at www. zoutpansberger.co.za

SPCA LOUIS TRICHARDT DBV

Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151

FEBRUARIE • ANNALE VAN ‘N WINDGAT

Annale van ‘n windgat met Neels Clasen word op 28 Februarie by Laerskool Louis Trichardt aangebied. Die stuk is ‘n komiese eenmanvertoning wat handel oor persoonlikheidstipes en kommunikasiestyle. Die stuk is geskryf deur Barry van Rensburg en hy beeld vier tipes persoonlikhede uit: ‘n windgat, ‘n banggat, ‘n slapgat en ‘n hardegat. Neels is ‘n bekende akteur en speel onder andere in die film Platteland en Kyknet se sepie, Binneland. Die vertoning begin om 18:00 in die skoolsaal en kaartjies kos R150 per persoon en sluit ‘n ligte ete in. Vir kaartjies, skakel Elmien van der Goot by 082 781 4249 of Louise Dekker by 082 896 2764.

MAART • AANBIDDINGSGELEENTHEID VIR JEUG Straatlig is unieke

aanbiddingsgeleentheid wat deur ‘n groep jongmense vir Makhado (Louis Trichardt) gereël word. Dit is ‘n opelug lofprysingsaand. Die plan is om Munnikstraat voor die Agapé Christensentrum te sluit, stoele in die straat uit te dra, die klanktoerusting op die sypaadjie op te slaan en saam die Here te dank en te eer vir Sy goedheid en guns aan die gemeenskap. Dié aanbiddingsgeleentheid sal op Vrydag, 1 Maart, om 19:00 plaasvind en is ‘n informele geleentheid waarheen die hele gesin uitgenooi word. Almal is welkom. Vir meer inligting kan past. Marcel van Niekerk geskakel word by 074 242 9984.

• KOEKVERSIERING VIR ALMAL Vir diegene wat al lankal lus gevoel het

om hulle koekversiertalente ten toon te stel of vir die eerste maal te beproef, is Vrydag, 1 Maart, die datum om oop te hou. Hierdie geleentheid vir koekversiering en aand van pret word by Shammah Bedieninge in Makhado (Louis Trichardt) te Rissikstraat 50 aangebied en begin om 18:00. Deelnemers bring hulle eie koeke en bestanddele om mee te versier. “Versierde koeke word dan beskikbaar gestel om aan die publiek verkoop te word direk na afloop van die versiering. Die fondse wat so geïn word, is ten bate van die Goue Gerwes van Shammah,” sê die organiseerders. Vir verdere navrae kan past. Jan Wilkins by 082 716 2988 geskakel word.

• ANNUAL BLYDE XFEST The

annual Blyde Xfest will be hosted at Blyde Adventure Camp from 1 March to 3 March. This year, there will be mountain bike races for children and adults, as well as kayak races for paddlers. For the rest there will be croc-and-tube races on the Lower Blyde River at the camp. This activity is loads of fun and suitable for anyone. It entails a race with a partner in a tube and then in a croc raft down the two largest rapids of the Lower Blyde River. The first 20 entries for the croc-and-tube races will receive an official Blyde Xfest 2013 T-shirt. All these events take place on Saturday. Entry forms can be downloaded from www. blydeadventurecamp.com or phone Ronel on 079 388 2196 or write to ronel@blydeadventurecamp.com.

WAT GEBEUR? Ons benodig alle klubs, skole, kerke en niewinsgewende organisasies se opkomende gebeurtenisse vir 2013. Stuur besonderhede na news@zoutnet.co.za, faks 015 516 2303 of skakel 015 516 4996/7. Die gebeurtenisse sal gratis in die kalender geplaas word. Besoek gerus ook ons webtuiste se kalender by www.zoutpansberger.co.za

NOODNOMMERS/EMERGENCY NUMBERS

LOUIS TRICHARDT

• SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Electricity/Elektrisiteit • Water • Fire Brigade/Brandweer • Munisipaliteit/Municipality • Hospital (Government) • Hospital (Private) • SPB Dorpswag

- 10111/ 015 519 4300 / 083 206 5594 - 015 516 4378 / 015 516 2395 - 015 516 2990 - 015 516 2990 - 015 516 0551 / 015 516 0554 - 015 519 3000 - 015 516 0148 / 9 - 015 516 0720 / 015 516 6980 - 082 251 0827

MUSINA

• SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Fire Brigade/Brandweer • Hospital (Government) • Municipality • Electricity/Water

• HERVORMERS HOU BASAAR

Die Hervormde Kerk Musina-gemeente nooi oud en jonk om op 2 Maart hul basaar te ondersteun. Oudergewoonte sal daar heerlike gebak, vleis, groente, vrugte, hamburgers, pap-en-kaaiings, potjiekos en kerrie-en-rys te koop wees. Vir die kleinspan is daar ‘n springkasteel.

• BLOEDSKENK BY TRIEGIES

Daar gaan op 8 Maart weer gepoog word om ‘n rekord hoeveelheid eenhede bloed te skenk by Laerskool Louis Trichardt. Vanjaar sal Jacaranda FM weer daar wees om die nodige luister aan die geleentheid te gee. “Kom skenk asseblief,” nooi die skool. Die bloedskenkkliniek duur vanaf 07:00 tot 17:00.

• KINGDOM KIDZ WAS KARRE

Shammah Kingdom Kidz se jaarlikse karwasdag in Makhado (Louis Trichardt) vind op 9 Maart by Shammah Bedieninge te Rissikstraat 50 plaas. Voertuie kan vanaf 08:00 tot 16:00 gebring word. “Bring u voertuig sodat ons dit weer kan laat sprankel teen die billike tarief van R20 vir ‘n binnewas en R20 vir ‘n buitewas,” sê die organiseerders. Om die honger magies te vul, gaan boereworsrolle die heeldag deur Yahwe Youth Ministries te koop aangebied word teen R15 per boereworsrol. Vir verdere navrae kan Tony Barnard by 082 731 9796 geskakel word.

• MIGHTY MEN CONFERENCE

The third Mighty Men Conference in the Bushveld will take place from 15 to 17 March on the Farm Snymansdrift outside Polokwane. The gates to the farm will open on Thursday, 14 March, when the men can already pick their camping spots for the weekend. There will be enough food stalls to cater for any hungry and thirsty man. No women will be allowed on the farm until Sunday, when families can attend the event. (Contd on P 13)

WEEKLY DAM LEVELS According to latest available information from the Department WEEKLIKSE of Water Affairs and Forestry as on Monday, 18 February. DAMVLAKKE Dams/damme:

18/02/2013 11/02/2013

Albasini Dam Ebenezer Dam Flag Boshielo Dam Glen Alpine Dam Luphephe Dam Middel Letaba Dam Nandoni Dam Nsami Dam Nwanedzi Dam Nzhelele Dam Tzaneen Dam Vondo Dam

88% 89% 100.6% 100% 100.5% 101% 101.2% 102% 101.3% 101% 51.3% 51.3% 102% 102% 100% 102% 100.8% 100% 101.4% 101% 101.2% 101% 101% 101%

* Means latest available data

THIS WEEK AT THE MOVIES SHOWTIMES FRI 22 FEBRUARY - THU 28 FEBRUARY

SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

MALL OF THE NORTH HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS - 3D ¸ ˛ Ç

Fri, Sat: 9:45, 11:50, 14:45, 17:10, 19:30, 22:15 Sun, Mon, Wed, Thu: 11:50, 14:45, 17:10, 19:30 Tue: 9:45, 11:50, 14:45, 17:10, 19:30

——————————————————————————————————

WRECK-IT RALPH - 3D ˛ Ç ∂ Thu: 9:00

——————————————————————————————————

BEAUTIFUL CREATURES ¸ ˛ Ç ≈ Fri, Sat: 9:05, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00, 22:45 Sun,Tue: 9:05, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00 Mon, Wed, Thu: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00

——————————————————————————————————

¸ ˛ Ç œ

VERRAAIERS

Fri, Sat: 9:05, 11:40, 14:15, 17:00, 19:45, 22:30 Sun: 9:05, 11:40, 14:15, 17:00, 19:45 Mon, Wed, Thu: 11:40, 14:15, 17:00, 19:45 Tue: 9:05, 11:40, 14:15, 17:00, 19:45 ——————————————————————————————————

A GOOD DAY TO DIE HARD ˛ Ç ∞ Fri, Sat: 10:15, 12:30, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45 Sun,Tue: 10:15, 12:30, 15:15, 17:45, 20:15 Mon, Wed, Thu: 12:30, 15:15, 17:45, 20:15

——————————————————————————————————

- 10111 / 015 534 7601 - 10177 / 015 534 0061 - 015 534 0061 - 015 534 0446 / 7 - 015 534 6000 - 083 457 2183

KLEIN KAROO

˛ Ç

WRECK-IT RALPH

˛ Ç ∂

English Subtitles... Fri, Sat: 10:00, 12:15, 15:00, 18:00, 20:10, 22:45 Sun,Tue: 10:00, 12:15, 15:00, 18:00, 20:10 Mon, Wed, Thu: 12:15, 15:00, 18:00, 20:10 —————————————————————————————————— Mon-Sat: 9:30, 12:00, 15:00 Sun: 12:00, 15:00

——————————————————————————————————

JACK REACHER Daily: 17:30, 20:30

˛ Ç Ω

MORE WAYS TO BOOK

LEVUBU

Follow us

TicketLine

• SAPS/SAPD - 10111/ 015 583 0121 • Municipal and other services (see Louis Trichardt)

082 16789 Standard rates apply. Free minutes do not apply.

sterkinekor.com

/sterkinekortheatres

APP

@sktheatres


zoutpansberger

22 Februarie 2013 13

CALENDAR / WHAT’S ON? KALENDER / WAT GEBEUR? (Contd from P12) The first speaker on 15 March will be Piet (Myner) Jacobs. The praise and worship will be led by Franna Benadé and the majority of his band members are from Polokwane. On 16 March, at 09:00, Riekert Botha will share his message with the men. Angus Buchan will be the guest speaker for the rest of the weekend. Tickets are available at R210 per person for the weekend from Computicket. Phone Dia van Staden at 0837261180 with your enquiries or send an email to info@mmcbosveld.co.za. You can also visit www.mmcbosveld.co.za for full details.

SPCA LOUIS TRICHARDT DBV

Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151

• TENNISKLUB HOU OPEDAG

Die Louis Trichardt Tennisklub nooi oud en jonk na hulle opedag op Saterdag, 2 Maart. Enige iemand is welkom om vanaf 14:00 bietjie hul tennisvernuf te kom wys. Die dag sal afgesluit word met ‘n gesellige bring-en-braai. Vleispakkies sal te koop wees. Vir meer inligting, skakel Rampie Gilfillan by tel. 083 321 0379 of Jaco Voigt by 084 616 2299. • TURBI HILLS MTB RACE The MOTHs of the Turbi Hills Shellhole in Makhado (Louis Trichardt), in conjunction with the Soutpansberg Town Watch, will once again be hosting their Turbi Hills Mountain Bike Race in • PLAASLIKE MANNE GAAN the Roodewal Plantation (Ridgeway Independent SAAM Die Louis Trichardt Manne van die School) on 9 March. Woord beplan om as ‘n groep te gaan na die The race comprises a 50km, 30km and 8km Mighty Men Conference (sien voorafgaande). race. The entry fees for the three races are R100, Hulle sal bymekaar kampeer in ‘n “Louis TriR60 and R30 respectively, with first, second and chardt Manne van die Woord”-laer en saamkuier third place prizes. Registration will take place wanneer daar gebraai word. from 17:00 until 19:00 on 8 March and from Almal is welkom. Reëlings sal tydens die Vry- 06:30 to 08:00 on the day of the race. dagoggend bidgeleenthede deurgegee word. For more information, phone Alan (083 660 Liefdadigheid Vir meer inligting kan Tobias Fourie by 2472, Heine (082 848 1973) or Leonie (079 888 082 451 4249 of Piet du Toit by 083 770 6656 6606). geskakel word. • CONWAY RUGBYDAG Die Louis Trichardt Rugbyklub bied op 16 Maart weer • WINDPOMPFEES Inwoners van Ladies Circle 4 in Makhado (Louis trichardt) het saterdag, 16 Februarie, ‘n Valentynsete Limpopo kan begin gereed maak vir die jaarlikse hulle gewilde Conway Rugbydag aan. en –dans aangebied in die saal van die Louis trichardt stoeiklub. Hul het hul waardering Heelwat spanne van regoor die provinsie het Windpompfees vanaf 21 tot 23 Maart by die uitgespreek teenoor al die borge wat die aand moontlik gemaak het, insluitend die stoeiklub vir reeds aangedui dat hul gaan kom deelneem aan Euphoria gholflandgoed buite Mookgopong. die gebruik van hul saal, zanette Wessels en Marié Wilson vir die gaarmaak van die vleis (die dié gewilde rugbydag, wat vanjaar geborg word Feesgangers kan uitsien na optredes van top bosvark was heerlik), riaan Volschenk (bJ Food Centre), pieter ackerman (Die Vleismark), Suid-Afrikaanse kunstenaars soos Armand Hof- deur GT Verspreiders. ds. rudolph botha, nicky en tobie van Fruit & Veg en Kobus van Dyk van Isis Dekor vir die ‘n Volledige program sal nader aan die datum meyr, Sorina (Flooze), Watershed, Dr Victor and musiek en pragtige opmaak van die saal. afgeneem is, van links na regs, Circlers riana otto, beskikbaar gestel word. the Rasta Rebels, Bok van Blerk en vele meer. ria van zyl (voorsitter) en gerda nagel. “Dankie ook aan almal wat ‘n kaartjie gekoop het en Persone wat belangstel om ‘n stalletjie vir die Ander aktiwiteite sluit in ‘n vuurwerkverons ondersteun het,” sê die drie. dag te bespreek kan vir Kevin Gilbert skakel by toning, 4x4-safari vir die hele gesin, vee- en tel. 082 892 8769. pansberg tans in sy natuurprag en sal deelnemwildveilings, kleinveeskou, die gewilde Mej. own horses by prior arrangement. ers die unieke geleentheid kry om plekke te Windpompfees-kompetisie en selfs ‘n veteraan Spectators are welcome and there will be food • LOUWTJIES HOU GHOLFbesoek wat nie sommer met ‘n gewone voertuig motorskou. Vir meer inligting of die volledige and refreshments available at the clubhouse. DAG Hoërskool Eric Louw in Musina nooi die program, besoek www.windpompfees.co.za of For further information, contact Sarah on 083 gemeenskap uit om op 16 Maart hul gholfdag te bereikbaar is nie. Van die besoekpunte sluit in Mutzedzidam, Dzata Ruïnes, Bobbejaanspas, skakel Gwen van Emmenis by 076 533 4513. 427 5674. ondersteun. Mambaspas, die Fundudzimeer, Heilige Woud Die kompetisie is in die formaat van ‘n en Bothaspas. beterbal Stableford, met die afslaan om 09:00. Die roete het ‘n gradering van 2/3, maar kan Inskrywing beloop R200 per persoon en groot dramaties moeiliker raak indien weersomstan• KARATEKAS BEGIN OEFEN pryse kan gewen word. dighede versleg. Derhalwe sal slegs 4x4- en Kos sal deurlopend verkoop word, met die Die Soutpansberg Kofukan Karateklub in Ma• AP KERK HOU PIK-EN-PROE sagte 4x4-voertuie kan inskryf. Basiese geriewe, prysuitdeling wat om 18:30 begin. khado (Louis Trichardt) het weer begin met hul Die Afrikaanse Protestantse Kerk in Makhado asook brandstof, is op die roete beskikbaar. weeklikse oefeninge. (Louis Trichardt) sal op Vrydag, 12 april, • MUNNIK MEERKAT MTB Die koste beloop R1 000 per volwassene, Die klub oefen elke Woensdag vanaf 18:00 tot ‘n Pik-en-Proe aand aanbied met die tema Op RACE The region’s mountain bikers can start R500 per hoërskoolkind, R250 per laerskoolkind 20:00 by die AGS se kerksaal in Munnikstraat. Safari. preparing themselves for the very popular annual en gratis vir voorskoolse kinders. Die koste sluit Vir meer inligting, skakel Tommy by tel. 083 Kaartjies sal vanaf 3 Maart beskikbaar wees by Munnik Meerkat MTB Race on 16 March at alle etes en verblyf in. Laasgenoemde behels 346 6600. Leana Harmse teen R20 vir volwassenes en R10 Munnik. basiese kampering en eie toerusting moet voor• WEEKLY RUN/WALK The Soutvir laerskoolkinders. sien word. As always, there will be a 70km-, 35km- and pansberg Athletics Club invites everyone to their Vir meer inligting kan Leana geskakel word Vir meer inligting, skakel Jaco Kok by tel. 10km race, starting at 07:00, 07:30 and 08:00 reweekly walk and run. by 083 269 5529. spectively. The entry fee per race is R150 for the 082 457 3765 of skryf aan hom by jaco.kok@ Their time trials take place every Tuesday webmail.co.za 70km, R80 for the 35km and R40 for the 10km. from 17:30 at their club house, followed by a caSlegs 30 voertuie sal op die roete toegelaat Registration opens at 05:30 on the day of sual run on Thursdays from 17:30. On Saturdays, word. the race and closes half an hour before the race club runs will be hosted. starts. A day-licence fee of R35 is only payable • LINDIE STRYDOM BY AP For more information, phone Jolani Klopper at if the cyclist does not hold a valid CSA licence. KERK Bekende aanbieder van die DKNT 083 995 4362. Registration can also be done at Cycle Lab in Gospel program op M-Net, Lindie Strydom sal Polokwane on Thursday, 14 March, from 16:00 • RUGBYKLUB SE OEFENTYE • BOEREDAG BY CVO ZPB Die ‘n motiveringspraatjie aanbied by die Afrikaanse to 19:00, or enter online at www.munnikmeerkat. CVO Skool Zoutpansberg buite Makhado (Louis VERANDER Die Louis Trichardt RugProtestantse Kerk in Makhado (Louis Trichardt) co.za byklub herinner lede daaraan dat die oefentye Trichardt) beplan ‘n Boeredag met tradisionele op 10 Mei. verander het. • ANNUAL EBENEZER MILE boeresport. Die tema van die praatjie is “Sarie Marais kan Die klub sal op Maandae en Woensdae oefen The countdown has started for the exciting annuDié dag sal op Saterdag, 13 april, op die die wêreld verander.” Tydens die praatjie sal vanaf 18:00. Die Limpopo-span oefen Dinsdae daar ‘n spreekkoor-optrede wees van die kerk se al Ebenezer Mile swim event to be hosted at the skoolterrein aangebied word. en Donderdae. Persone wat belangstel om by die Mountain Yacht Club on Saturday, 16 March. Alle ondernemings en belangstellendes word verbondsonderrig, asook verskeie optredes deur klub se aktiwiteite in te skakel, kan die voorsitAll may enter this open water mile (1609m) hartlik uitgenooi om vierman spanne in te skryf plaaslike kunstenaars. Kaartjies kos R100 vir swim. The age categories are u/14 and over 30 vir die dag se spanboukompetisie. Daar sal deel- ter, Kevin Gilbert, skakel by tel. 082 892 8769. volwassenes, R70 vir mense ouer as 65 en R25 years. There is also a 3000m swim which is a geneem word aan items soos sakresies, toutrek, • WEEKLIKSE KLUBRITTE Die vir laerskoolkinders. P&L Hardeware Fietsryklub in Makhado (Louis Vir meer inligting en kaartjies kan Leana (083 SSA Qualifier. Race timing will be handled with eiergooi en driebeen-resies. Vir dié wat hul produkte of dienste wil uitstal, Trichardt) nooi alle fietsryers uit na hul week26 95529), Patricia (082 878 7148) of Erika (083 electronic timing chips worn by the competitors. Pre-entries are R100 (mile) and R75 for a short is daar uitstalruimtes te koop. Organiseerders van likse klubritte. 457 9071) geskakel word. course development and introduction swim of die dag sal graag soveel as moontlik landbouDie klubritte vind elke Saterdag vanaf 14:00 500m for all ages and gender. Entries on the day verwante produkte en dienste wil kry om by die plaas. Vir meer inligting, skakel Renda (klubsekwill be charged at R125. dag te kom uitstal. retaresse) by tel. 082 932 3590. The first event will start at 12:00 and prize Die dag sal afgesluit word met ‘n braai en • GIMNASTE BEGIN WEER giving is at 16:30. Register on line at www. boeredans, waar die Penkoppe Boere-orkes die OEFEN Die Louis Trichardt Gimnastiekklub ebenezermile.co.za vermaak sal verskaf. oefen elke Maandag en Woensdag. Die beginners Kaartjies vir die dans is beskikbaar by Sout• BAOBAB 4X4 2013 Die NG Kerk pansberg van ses jaar en ouer oefen van 14:00 tot 15:00, • SAAMRY 4X4-NAWEKE Die Verkoeling. SoutpansbergVlakke 2 en 3 van 15:00 tot 16:30 en Vlakke 4 streek se 4x4-entoesiaste word uitgenooi na die Vir meer inligting kan Annette Scheepers en hoër van 16:30 tot 18:00. Elzabé Stewart en gemeente in Saamry 4x4-naweek in die Middel Letabariver geskakel word by tel. 082 604 5132. Riekie Steyn is verantwoordelik vir die meisies Makhado (Louis op 2 en 3 Maart. en Su-Ankia Joubert vir die seuns. Navrae kan • AUTUMN GYMKHANA Don’t Trichardt) nooi Daar sal Saterdag om 07:00 vanaf Bridge per e-pos gerig word aan lttgim@gmail.com of die provinsie se miss the Rondebosch Riding School’s autumn Auto in Makhado (Louis Trichardt) vertrek elzabe@mailzone.co.za of alternatiewelik skakel gymkhana outside Makhado (Louis Trichardt), to 4x4-entoesiaste word. Die aand sal daar in die rivier geslaap Elzabé by 082 566 3493, Riekie by 082 484 be held on Saturday, 20 april. om vanaf 21 tot word en Sondagoggend sal daar ná ontbyt weer 1392, Su-Ankia by 082 573 9000, Renette Nel Due to popular demand from their previous 24 Maart deel huiswaarts gekeer word. Die naweek beloof by 015 516 3756 of Giel Nel by 083 297 7272. gymkhana in October last year, they will have te neem aan hul baie pret en plesier, maar let daarop dat die hele Vir navrae oor kleutergimnastiek (vir kleuters another fun-fi lled equine event open to all. Baobab 4x4naweek selfversorgend is. van drie tot vyf jaar), kan Gail Greaves gekontak Traditional gymkhana activities will be the ekskursie. Vir meer inligting, skakel Henry by tel. 079 word by 083 469 2526. order of the day and participants may bring their Na die onlangse goeie reën skitter die Sout509 1693.

“Julle bydraes word opreg waardeer”

DEURLOPEND

APRIL

MEI

APRIL

SPORT MAART


14 22 February 2013

zoutpansberger


zoutpansberger

22 Februarie 2013 15

By Linda van der Westhuizen

Businesses last in line While site handovers have taken place with regard to street-surfacing projects in eltivillas, the business complexes adjacent to the taxi rank seem to be last in line and are not being maintained regularly. “These two complexes historically belonged to the Indian community. The Makhado Municipality should maintain them systematically, then they don’t have to fix things three times over. Everything is temporary repair and move, temporary repair and move - it is totally unsustainable,” said businessman Mr Mehul Patel. Haphazard maintenance and an inadequate report and reaction system came to the fore regarding the condition of the tar in and around the complexes, sewerage spillage and incomplete tree-cutting jobs. “We pay our rates and taxes and the only benefit we get from that is that they collect the rubbish,”

Die 19-jarige Charmonéy ehlers van thoho yandou het op 16 Februarie deelgeneem aan die Miss supreme Queen 2013-modelkompetisie in pretoria en algeheel derde geëindig. sy was een van 50 modelle wat deelgeneem het en die enigste inskrywing van Limpopo. Foto verskaf.

said Patel. Staff members of Rooiwinkel accompanied the Zoutpansberger to the street behind the business. Employee Mr Lawrence Mathathe showed the crumbling street surface that had once been a tar road. In the meantime, two street-surfacing projects worth R14 million and R11 million respectively are underway in Eltivillas. The R14 million project was launched on 7 February in the general Eltivillas business area, including Vaal and Orient Street. The R11 million project is for tarring 1.6km in Eltivillas Extension 1. The communication department of the Makhado Municipality confirmed that “no project had been launched” in the Eltivillas business complexes adjacent to the taxi rank. The last two weeks of January saw sewage overflowing at the Eltivillas business complex. “With the sewage that overflowed, we were losing business here,” Patel said and added that they had made their complaints to the municipality’s civil engineering department. As a last resort, Patel contacted the Director of Technical Services, Mr Thivho Ralulimi, who came to the complex after hours. “He made a couple of phone calls and the guys came immediately. It took two weeks to come out for a two-hour job. We appreciate the effort of the director. Surely we don’t have to bring the director out every time before we get results? We all have businesses and know that you can’t keep a director busy at grassroots level. It is dysfunctional. There must be a proper reporting system,” Patel said. Questions were put to the municipality on the reporting system and poor reaction at grassroots level. The municipality did not react to the general questions about the report and reaction problems, nor the details requested concerning regular maintenance of tar, sewerage, tree cutting and light bulbs, but replied that the sewage blockage might not have been reported at the right number. “Residents are advised to report the sewage blockages to our call centre on 015 516 2990,” municipal spokesperson Mr Louis Bobodi said.

While site handovers have taken place with regard to street-surfacing projects in eltivillas, the “historically Indian” business complexes adjacent to the taxi rank seem to be last in line and are not systematically maintained. rooiwinkel employee Mr Lawrence Mathathe shows the crumbling street surface at the back of rooiwinkel. Veilingnuus

Veilingpryse goed Die tussen-i-berge bonsmara-veiling op Vivo het op 7 Februarie ‘n goeie omset van r2 359 650 opgelewer. In die kommersiële veiling verkoop een bul vir R18 000, terwyl koeie vir ‘n gemiddelde prys van R7 267 (hoogste R7 600) onder die hamer kom en verse vir ‘n gemiddelde prys van R6 000 verkoop. Koeie met kalwers behaal ‘n gemiddelde prys van R13 027 (hoogste R15 600), terwyl dragtige koeie opgeveil word vir ‘n gemiddelde prys van R9 319 (hoogste R11 700). Dragtige verse en koeie en kallers (3:1) verkoop onderskeidelik vir ‘n gemiddelde prys van R9 303 (hoogste R10 400) en R12 430 (hoogste R13 400), met speentollies wat verkoop vir ‘n gemiddelde prys van R4 467 (hoogste R4 900). In die stoetveiling verkoop bulle vir ‘n gemiddelde prys van R32 833, met ‘n hoogste prys van R40 000. Die veiling is aangebied deur Vleissentraal Bosveld.

Werda Toyota H/v Burger & Rissik Straat, Louis Trichardt • Tel: 015 516 0284/5/6

ONS IS BESIG MET OPGRADERING VAN ONS GEBOU. ONS VRA OMVERSKONING AAN AL ONS KLIëNTE VIR ENIGE ONGERIEF GEDURENDE HIERDIE PROSES!


zoutpansberger

16 22 February 2013

The Pikkieland pre-school in Makhado (Louis Trichardt) decided to entertain all their grandmothers and -fathers for Valentine´s Day last Thursday by hosting a surprise tea party.

Liefdadigheid

Ietsie spesiaal vir bejaardes op Valentynsdag

Die inwoners van Ons Tuiste Ouetehuis in Makhado (Louis Trichardt) is verlede Donderdag op Valentynsdag bederf met ´n besoek van Ladies Circle 4 (LC4). Elke inwoner het ‘n lekker botteljie marmelade ontvang as geskenkie. Voor, van links na regs, is LC4 voorsitter Ria van Zyl, LC4-lid Riana Otto en ouetehuis voorsitter mev. Kittie de Bruin, saam met van die inwoners.

The toddlers from the Heaven Sent Nursery School in Makhado (Louis Tricahrdt) celebrated Valentine´s Day by dressing up in red and painting their own decorations for their school.

Laerskool Levubu het Valentynsdag gevier met ‘n Valentynskompetisie. Van links na regs staan me. Carla Young (organiseerder), Janie Grobler (Mej. Senior Valentyn), Chanè Haasbroek (Mej. Junior Valentyn), Gideon Kruger (Mnr. Junior Valentyn) en Jackie Kruger (Mnr. Senior Valentyn). Die skool het me. Young bedank vir die moeite wat sy met die kompetisie gedoen het. Foto verskaf.

Laerskool Messina het die wenners van hul gelukkige Valentynstrekking aangewys. Die geskenkpakkies is gewen deur Mukethwa Nemaangani en Danielle du Randt. Afgeneem Toddlers from Heidi & Peter Nursery School in Makhado (Louis Trichardt) dressed up in white is, van links na regs, Muketwa, me. Roux and red to celebrate Valentine´s Day. They also decorated the outside of their school in bright (organiseerder), Danielle en Karabo Sefole (Graad 7-helper). Foto verskaf. balloons.

R143 000

R152 000

R298 000

R155 000

R269 000

R125 000

R335 000

R182 000

R92 000

2010 Toyota Corolla 1.3 Prof 80 900km. No deposit, 72 months, 12% rate, R3 100 pm

2010 Toyota Corolla 1.3 Prof 2009 Toyota Fortuner 3.0D-4D (facelift), 45 950km. No deposit, automatic 95 000km. No deposit, 72 months, 12% rate, R3 300 pm 72 months, 12% rate, R6 300 pm

2009 Toyota Hilux 2.7VVTI RB, 2010 Toyota Hilux 2.5D-4D SRX 2009 Isuzu KB 250 Fleetside, 195 171 000km. No deposit, 72 4x4 D/Cab, 91 000km. No deposit, 200km. No deposit, 72 months, months, 12% rate, R3 500 pm 72 months, 12% rate, R5 500 pm 12% rate, R2 900 pm

MESSINA TOYOTA 26 Harold Grenfell Street, Musina www.automark.co.za Email: toyotashowroom@wol.co.za TERMS & CONDITIONS APPLY

Tel: 015 534 0717 / Fax: 015 534 0745 Lizette Roets 083 603 3315 Happy Gama 079 585 2518, Jaco vd Merwe 082 851 1097, Anton Hibbert 082 329 8559,

2010 Toyota Land Cruiser 4.2D 2009 Mazda Drifter 3.0 CRDI Fun 2008 Toyota Yaris T3 + A/C Hatch P/Up, 90 800km. No deposit, 72 Cab, 72 500km. No deposit, 72 113 000km. No deposit, 72 months, 12% rate, R7 000 pm months, 12% rate, R4 000 pm months, 12% rate, R2 300 pm


zoutpansberger

22 Februarie 2013 17

Deur Linda van der Westhuizen

Wie gaan moet opdok vir erosie van strate? Wie gaan vir die skade betaal indien die onafgewerkte straat­ kante van onklaar strate in Makhado (Louis Trichardt) verder deur die reën beskadig word? Na die onlangse goeie reëns het dit gelyk of nuutgeteerde strate, soos Munnik- en Stubbs­ straat, se kante al hoe meer begin uitspoel. Die raadgewende inge­ nieurs van die projek het gesê dat dit moontlik is dat daar skade kan wees. Gaan die belastingbetaler maar weer moet opdok vir die regmaak van die skade? Nee, sê die raadgewende ingenieurs. Hulle meen die skade van die erosie is vir die kontrakteur of sy verseke­ raar se rekening. Mnr. Pieter Meiring, inge-­­

ni­eur van Dombo en Du Plessis Raadgewende Ingenieurs, het gesê dat dit ook afhang van die graad van die skade en dat elke insident op meriete geëvalueer moet word. Uitkalwing van ‘n halwe meter diep kan reeds skade beteken. Waar daar geen rand­ stene of sementsypaadjie-afron­ ding is nie, kan water deursypel na die basislae van die straat en dit laat verswak. Wanneer gaan die finale afrondingswerk aan Munnik-, Stubbs- en Andersonstraat dan klaar wees? Die Makhado Munisipaliteit het bevestig dat die kontrakteur na verwagting alle uitstaande werk sal voltooi hê teen die einde van Februarie. Aanvanklik is daar gesê dat die kontrakteur vroeg in Februarie

weer op terrein sal wees. “Die kontrakteur sal die week wat op 22 Februarie eindig op terrein wees om die randstene klaar te maak en om enige skade wat deur die reën veroorsaak is, reg te maak,” het munisipale woordvoerder mnr. Louis Bobodi verlede week gesê. Volgens die munisipaliteit is ‘n paar aspekte van die werk nog onklaar. Die randstene in Stubbs-, Munnik- en Andersonstrate moet klaargemaak word. “Die herstel van reënskade, slaggate en ander werk wat daarmee geassosieer word” is nog uitstaande, asook die merk van die strate en die oprig van die padtekens. ‘n Bitumen-emulsie sproei (fog spray) moet nog op die oppervlakte van Devenish-, Grobler- en Presidentstraat aangewend word en slaggate in daardie strate herstel word. Meiring het bevestig dat die slaggate in gedeeltes van dié strate herstel sal word, aangesien die gebeurlikheidsfonds daarvoor aangewend sal word. Die Makhado Munisipaliteit het aangedui dat hulle die finale afrondings aan al die strate van die projek belangrik ag. “Die projek word as ‘n hoë prioriteit met die nodige dringendheid hanteer,” het Bobodi gesê. Die projek in Andersonstraat (ongeveer een blok) is al amper 15 maande oud. Stubbsstraat is in April verlede jaar omgedolwe, met Munnikstraat tussenin. Die raadgewende ingenieurs het gesê dat laatbetalings van die munisipaliteit ‘n rol gespeel het in die stadige vordering. Die Makhado Munisipaliteit het bevestig dat kontrakteurs se betaling op Een voorbeeld van die erosie van onklaar strate, soos te sien in datum is vir die werk wat reeds gedoen is. Munnikstraat vanuit die suidekant. Court News

Uganda resident to remain behind bars The trial of the 26-year-old resident from Uganda who is suspected of running an illegal abortion clinic in the back alleys of Makhado (Louis Trichardt), Juko Moses, has not started yet. Moses was charged with murder after his arrest in July 2011. This after a 29-year-old woman, who wanted to terminate her five-month pregnancy, had put

the police on Moses’s trail. The woman, who cannot be identified without her informed consent, responded to one of the many illegal abortion advertisements that are plastered all over town. She allegedly paid R1 000 for five Cytotex tablets, which are used to terminate pregnancies. Her baby allegedly died as a result of her taking these tablets. The State felt they had strong

enough evidence to prove their case of murder against Juko. The postponement in Moses’s case was caused due to the fact that his legal representative was sick. Moses, who appeared in the Louis Trichardt Regional Court on Monday, had to be sent back to jail. He will remain there until 15 April, when his case is expected to continue.

? s i h t x i f Can you

Advertise your services in our Motoring Supplement!! Contact Pieter, George or Yolanda TODAY, to book your space! Tel: 015 516 4996 / Fax: 015 516 2303

Die uitkalwing in Munnikstraat vanaf die noordekant gesien.


zoutpansberger

18 22 February 2013 By Linda van der Westhuizen

Vhembe continues to miss water deadlines A quest for water: Vhembe’s roleplayers met with Afriforum of Makhado (Louis Trichardt) on 7 February. In the meantime, AfriForum has started pursuing further legal steps. From left to right are Mr Lucas Manyuwa, technical portfolio head of the Vhembe District Municipality (VDM), Mr Masala Makumule, municipal manager of the VDM, Mr Lampie Scoeman (AfriForum), Mr Wally Schultz (chairperson of the local AfriForum), Prof Ben van der Waal (AfriForum), Ms Cecilia Mashaba (the Department of Water Affairs’ acting director of water services) and Mr Phillip Olivier (secretary of AfriForum Louis Trichardt). Some of the VDM roleplayers had already left when the photo was taken. By Tshifhiwa Mukwevho

“Life without water is no life at all”

President Str. 124, Louis Trichardt, Makhado. Tel: 079 492 2215 or 015 516 0124

It is a hot day in Magau village in the Sinthumule area and jobless women and men sit under trees, discussing the lack of water in the village. Their talk, however, goes no more than beyond the borders of the village. “We have been without water ever since November last year,” says a concerned resident, Rendani Mulaudzi. “Life without water is no life.” Another resident, Ms Florah Makongoza, says that life is hard for her as a mother and grand­mother who has to raise grandchildren in a dry village. “We can hardly bathe the little ones,” she says. “Some of us are unemployed and cannot afford to buy water from those who have boreholes at their homes.” Makongoza adds that residents don’t even know the relevant departments to which they should take their complaints or request water. According to Makongoza, the municipality said that most parts of the water system was damaged and vandalised by thieves who had stolen the copper taps to sell to scrapyards for cash, and that if they tried to open

the water, it would overflow in the streets. “They requested us to buy security caps to lock all our taps,” she says in a disturbed voice. “They said they would open the water in January, but they haven’t done that so far”. When the Zoutpansberger contacted Cllr Selinah Mamatsiari (Ward 23) for comment, she acknowledged that there is currently no water in the village. “I can’t say that the problem is with the municipality as such,” Mamatsiari said. “I had phoned the people who are responsible for water services in the village, namely Stella and Mr Mukosi (at Ha-Ramantsha water control station). One would refer me to the other and vice versa, and they are now ignoring my calls.” The scarcity of water is affecting a large part of the Sinthumule and Kutama area, and some of the directly affected villages are Madombidzha and Tshiozwi. Ward 22 councillor Mr David Davhana says that residents and the ward committees in the area understood very well that the lack of water in the area did not stem

from a human’s making. “The area is dry,” he said. “But I have talked with the municipality’s technical director, Mr Thivho Ralulimi, about the lack of water. He said he had spoken with Mr Mukosi and that he (Mukosi) would come to us. To date, Mukosi hasn’t come to us.” According to Cllr Davhana, the municipality was doing its best to deliver services to the people. “Unfortunately, those stationed at the Ha-Ramantsha water control office are not doing their job,” said Davhana. The Cope branch in Vhembe expressed its disappointment about how the plight of the Magau residents in particular is seemingly being ignored. Cope chairperson Cllr Geoffrey Tshibvumo said that he had visited Magau village and that he was appalled by the total lack of water in the village. Residents say that water tankers are only delivering water to Zuma and Mandela extensions. “These tankers are not delivering enough water, and they do it only on Mondays,” said one resident from Mandela.

In the battle to get water supplied to the dry taps in Makhado (Louis Trichardt), AfriForum posed a final deadline of 17 February which, according to them, had been “casually missed” by the Vhembe District Municipality (VDM). Attorney Werner Human of Hurter and Spies Attorneys in Pretoria confirmed this week that they had received instruction from AfriForum to proceed with legal steps of contempt of court. “We came so near to providing water permanently, but unfortunately the municipality faded out,” said Human in an email on 19 February. “They do not understand the concept of meeting a deadline. My friend Masala [VDM’s municipal manager Masala Makumule] is convinced that having achieved 50% of the goals in the court order represents a pass and they are now off the hook. He has said it so many times that I believe we cannot make more progress. I am shattered but determined to see it through to the end. If cooperation can’t do it, then what choice do we have but to use the law in its strongest possible way?” local AfriForum chairperson Mr Wally Schultz said on Tuesday. Was Vhembe aware of the final deadline? Mr Masala Makumule referred the Zoutpansberger to Vhembe’s water services manager, Mr Eric Masakona. “Yes, we are aware of the deadline. But what is it that we didn’t do?” said Masakona in a telephonic interview on Tuesday. Masakona made an alarming statement that, with or without a court order, the Albasini dam’s water supply of 120 litres per second was never going to be enough. “It is about only enough for the prison. I’m putting my head on the line now, but with the current infrastructure, the demand will always outstrip the supply, unless we get water from the Nandoni dam,” Masakona said. Masakona said that it was his personal view that they had met the 17 February deadline and submitted a report in that regard on the 15th. “We have completed the boreholes, did the debushing of the pipeline to the Albasini Dam and doing the prescribed hours’ water supply. We only missed some of the target dates,” Masakona said. During a meeting between AfriForum, VDM roleplayers and the Department of Water Affairs’ acting director of water services on 7 February, Schultz and his team attempted to reinforce the concept that the court order had to be complied with 100% in order to avoid contempt of court. “Focus on the court order,” Schultz told Makumule. “My interest is to supply water. Even if there were no court order, my response would be the

same. Our strategic focus and objective are to ensure regular and reliable operation and maintenance of water and sanitation to Makhado. We have a residential contractor at the Albasini Dam and we are trying to pool every resource to get water to town,” Makumule said after the meeting. Makumule’s response about the meeting was that they were checking “areas to improve, especially communication”. Prof Ben van der Waal of AfriForum Louis Trichardt was satisfied that the relevant roleplayers had pitched up for the meeting since the “people say that the water situation is worse now than before”. Lampie Schoeman of AfriForum wanted the community to phone the Vhembe role players if they do not have water, instead of phoning AfriForum, which does not have the authority to supply water. The Vhembe Municipal Manager’s number is 082 772 3256, the Vhembe water services manager’s number is 082 453 6484, the number of the acting technical manager of Vhembe, Mr Ratidzai Madimutsa, is 076 299 5973 and the DWA director’s number is 082 802 7737. Crime

Suspect arrested after burglaries The Makhado SAPS have arrested a 19-year-old suspect in connection with a number of housebreaking and theft cases, which happened in the central business district. According to the spokesperson for the police, Capt Maano Sadiki, Knowledge Makome faces charges relating to theft which took place on 9, 11 and 12 Febrauary along Rissik and Kleynhans Street. He is alleged to have gained entry into the properties illegally and stolen household items, such as electrical appliances. “The same suspect was also linked with possession of suspected stolen property after he was cornered by members of the public, who later alerted the police,” said Capt Sadiki. Makome appeared in the Louis Trichardt Magistrate’s Court and his case was postponed to 8 March for further investigation. He remains in custody.

2 2 3

Stunning open plan house, and Beautiful garden. A must have for anyone! R1 650 000

T 015 516 1526 E janamarie@harcourts.co.za View www.harcourtsjanamarie.co.za

We’re selling

VETkoEk & minCE

1

at Cansa relay for Life.

2

Be there or be square!

3

Well situated quiet area, Standard layout, with built -in cupboards in all the bedrooms

The name in vetkoek you can trust.

R990 000

MOPANI DISTRIK R2.7 Miljoen 45ha groente- en beesplaas. 39ha Waterregte uit die Sandrivier. Eskom krag. 40ha onder besproeiing. Drie kante met wildsheining omhein. 3 Slaapkamer huis. Grens 4km aan die Sandrivier. MOPANI WILDSPLAAS

R5.5 Miljoen

670ha. Volop wild. 2 Netjiese huise. Slaggeriewe met koelkamer.

KontaK: Dawie 0836303150 of Martin 0834803283

0

102 President Street, Louis Trichardt 0920

2 3

Double Carport, Lovely entertaining area with swimmingpool, Bachelors flat, servant quarters, Borehole R1 760 000

SELLING HOMES NOT HOUSES WHJ LIEBENBERG B.JURIS (PU VIR CHO) LLB (UNIV. PRET) ASSISTED BY YOLOANDI DU TOIT

Jana 082 895 9034

Cornelia 015 516 1526

Leonie 084 219 4406

Bornwell 074 892 5093

HAMMANN PROPERTIES

Tel: (015) 516 1427 Fax: (015) 516 1160

E-mail: hammannc@vodamail.co.za

Hoërskool Eric Louw het op 7 Februarie ‘n ouer-onderwyseratletiekbyeenkoms aangebied. Om te kon deelneem, moes die ouers en onderwysers elkeen ‘n blikkie kos saambring. Hierdie blikkieskos is na die tyd aan mev. Sophia Brits (foto) van die CMR in Musina oorhandig. Foto verskaf.

MAKHADO CBD SHOPPING SPACE From 125m2 up to 250m2

NOW LETTING!


zoutpansberger

22 Februarie 2013 19

ZOUT CLASSIFIEDS Wood Creations

DIENSTE Robot Elektries

Herstelwerk van alle huishoudelike toerusting. TEL: 015 516-0171

Kroghstraat 97

REPAIRS • All appliances: Tumbledriers, washing machines, microwaves,fridges, freezers & ice machines • Refrigeration installation & repairs. Airconditioning, installation, sales & repairs

LTT Radio & Electrical Centre Tel: 015 516 0751 Munnikstr. 90, LTT

Elect 2 Temp COC’s, Aircons, Verkoeling, Elektriese Werk 082 563 8587 082 898 3002

Cois

Elektries 24 uur & Verkoeling

per dag! 7 dae ‘n week! • Foutsporing en herstel • Instandhouding • Konstruksie • Sertifikaat van nakoming Cois Pretorius 082 498 1484 015 519 9589 nikado@crcnet.co.za

Registered plumber available For all your plumbing & maintenance solutions Contact Pool & Spa: 015 516 0764 DEBT AID - FMS Debt Counsellors / Skuldberader Reg no: NCRDC 992 We will: * Secure your assets * Stop creditors from taking judgement * Make new payment arrangements * Give peace of mind Contact Nadia Nel: 015 516 4090 malva@telkomsa.net

Bredastr. 26 Tel: 015 516 4003 / 072 377 2844 / 072 373 8718 “Perms”, “Hi-lights”, Sny, Tinte, Droogblaas, Foelies en Oliebehandelings

Kwaliteit bekostigbaar Krediet- en debietkaarte welkom

Multi Agencies

Movers

Nothing is too big or too small.

For the BEST move countrywide, contact us today! Nico 083 979 4550 Andre 083 226 7347

* Kitchens * Bedroom cupboards * Shopfitting For a free quotation on any carpentry work, please contact Clinton on 073 923 5975

Meerkat

Cleaning Services

furniture need cleaning? • We Specialize in the cleaning of Flokati, Woollen, Persian & all carpets, Furniture, cars & other Upholstery. • Scotchguard

As Clean As New! Hulda: 072 443 5604 083 459 3759 074 782 2613

NEWS? 55 Commercial Rd Louis Trichardt Tel: 015 516 0611/3981

Bond Paper A4

Phone us at: 516 4996/7

white 80gsm Rotatrim

Frangi • R178.60 p/box • R35.80 p/ream

Rubber Stamps now available!

Paints

We do any type of paint work. No job too big or too small. Contact Frangi Paints: 081 257 1158

FOR SALE

Same-day service. Stamps made in one hour. If you need the services of an auctioneer, please feel free to contact Gouws Auctioneers! Lots of experience in auctioneering of any type of goods.

Contact Johnny 084 500 8021 / 072 576 1577

Nuus?

Bel ons by 015 516 4996 Refrigeration Solutions

For all refrigeration and aircon equipment, spares & services

Contact us: 015 516 6269

Zoutpansberger

Trokvragte Lusern-, Soyaboon- en eragrostis bale beskikbaar Kontak: 082 378 5364 Macadamia Oil Cake for sale. High protein feed for livestock & game. R2/kg. Contact: 079 494 9519 074 242 9984

2012 Nissan NP 200 1.6 16V Bakkie with canopy for sale. Only 11 000km. As good as new! R130 000 o.n.c.o. Contact: 082 938 5813

TE HUUR

TLB Excavator for hire

Contact: 015 516 1176 083 538 3680

Die ou Wawiele You sell, We buy!

2013 Staff

remember our bookshop We buy @ R1 You can swop @ R2 We sell @ R5

Cell: 079 911 2096 Tel: 015 516 7558 71 Krogh St. LTT

• Trailer with double wheels and rails. Ideal for furniture removal. R400 per day. • 6 Foot Venter Trailer with closed top and nose cone. R200 per day. Contact: 015 516 4003 072 373 8718 Nico 082 319 7105 Chris 26 Breda street

MEENTHUIS TE HUUR 3 x Slaapkamers, sit/eetkamer, kombuis, 1½ badkamer. Kontak Rina Botha by: 015 516 0116

TE HUUR

* Ruim 1 slaapkamer woonstel, palisade omheining, parkeerplek, (watertenk, drukpomp, kragopwerkker - deel met huis). Naby kerke, winkels, sportsgronde en skole. Geen kinders of diere. Deposito’s betaalbaar. R2450 p.m. * Ruim 3 slaapkamer huis, kantoor, drukpomp en water tank, groot erf, boorgat, alarmstelsel, deposito’s betaalbaar, beskikbaar 1 Maart 2013. R5360 p.m. * 1 Slaapkamer woonstel, palisade heining voor, parkeerplek, depsito’s betaalbaar, beskikbaar 1 April 2013. R1900 p.m.

Herman Smith: 084 910 7654

TE HUUR

3 Slaapkamer huis. Aparte sit- en eetkamer. Dubbel motorafdak. R4500 p.m. W & E ingesluit. Geen honde / troeteldiere.

Kontak: 083 778 6711

2nd Hand Furniture Shop

Come and visit us for GREAT deals on Second hand and new furniture like Wingback chairs, beds, bedroom suites, wardrobes, lounge suites - TOO MANY TO NAME THEM ALL!

TRAILER RENT

TO LET

2 Large, 2 bedroom flats available. Newly renovated kitchens and bathrooms with fully automated permanent water. Big yard with swimming pool and close to all amenities and high school. Available from end February 2013. R4000 p.m. each, including water. Separate metres for electricity readings.

Contact George: 083 415 3076 or Giselle: 015 516 3286

TLB, TIPPER TRUCK & EXCAVATOR FOR HIRE Contact Marie: 082 822 3447

TO LET Doctor surgery in good condition Contact Rina Botha at: 015 516 0116

MUSINA AMENDMENT SCHEME 212 NOTICE OF APPLICATION FOR THE AMENDMENT OF THE MUSINA LAND USE MANAGEMENT SCHEME, 2010, IN TERMS OF SECTION 56(1) (B) (i) OF THE TOWNPLANNING AND TOWNSHIPS ORDINANCE, 1986 (ORDINANCE NO 15 OF 1986) We, Khosa Development Specialists, being the authorized agent of the owner of the Erf mentioned below hereby give notice in terms of section 56(1)(b)(i) of the Town Planning and Townships Ordinance, 1986 (Ordinance No 15 of 1986) that we have applied to the Vir meer Musina Local Municipality besonderhede, for the amendment of the kontak: Town Planning Scheme known as the Musina Land 072 344 6552 Use Management Scheme, 084 951 4389 2010 for the rezoning of 1 Slaapkamer Erf 334, Messina, from woonstel met tank te “Park” to “Business 1” for a Drive-thru restaurant huur. and “Municipal” for inforDadelik beskikbaar. mation centre. Particulars R2650 W & E uitgesluit. of the application will lie for inspection during norKontak: mal office hours at the Municipality: Manager’s 082 847 3447 office, Department of Economic Development and Planning, 21 Irwin Street, Musina, 0900, for a period 28 days from 22 FebruManavhela Ben Lavin of ary 2013. Objections to or Nature Reserve representations in respect the application must Half Price Special!! of be lodged with or made in On all accommodation writing to the Municipal until 20 March 2013. Manager at the above address or at Private Bag Contact: X611, Musina, 0900 within 015 516 0298 a period of 28 days from 22 February 2013. Address of 072 366 8554 agent: Khosa Development manben001 Specialists, PO Box 727, @gmail.com Bendor Park, 0713, Tel: 015 295 4171 and Fax: 086 Manavhela Ben Lavin 600 7119 Nature Reserve MUSINA WYSIGINGSKEMA 212 ATTENTION! All KENNISGEWING suppliers of firewood. VAN AANSOEK OM DIE WYSIGING VAN Come harvest on site. DIE MUSINA LAND Contact Lourens Muller: USE MANAGEMENT 015 516 0298 SCHEME, 2010, IN 072 366 8554 TERME VAN ARTIKEL 56 (1) (B) (i) VAN DIE manben001 ORDONNANSIE OP @gmail.com DORPSBEPLANNING EN DORPE, 1986 (ORDONNANSIE NO 15 VAN 1986) Ons, Khosa DevelopDEPARTMENT OF ment Spesialiste, synde DEVELOPMENT die gemagtigde agent van PLANNING die eienaar van die Erf MAKHADO LAND hieronder vermeld, gee USE SCHEME, 2009 We, Grant and Bernice hiermee kennis in terme Clifton, being the owners of van artikel 56 (1) (b) (i) the property mentioned be- van die Ordonnansie op low, hereby give notice that Dorpsbeplanning en Dorpe, we are applying in terms of 1986 (Ordonnansie No Clause 22 of the Makhado 15 van 1986) wat ons het Land Use Scheme, 2009 aansoek gedoen het by die for the written consent Musina Plaaslike Muniof Erf 399/1 situated at sipaliteit vir die wysiging Number 75 Munnik Street van die Dorpsbeplanningfor the purpose of erect- skema bekend as die die ing a second dwelling. Musina Land Use ManThe current zoning of the agement Scheme, 2010 property is ‘Residential 1’ vir die hersonering van with primary right of one Erf 334, Messina, vanaf dwelling unit per Erf right Park na ‘Besigheid 1’ vir in terms of the above men- ‘n drive-thru-restaurant en tioned clause. Any person/ ‘Munisipaal’ vir inligting representative having any sentrum. Besonderhede objection must do so in van die aansoek le ter inwriting to both the Munici- sae gedurende normale pal Manager to Private Bag kantoorure by die MuniX2596, MAKHADO, 0920 and the undersigned within 28 days from the 14th February, 2013. Name: Grant Clifton, Address: PO Box 1689, Makhado, 0920 Mobile: 0716026127

Ruim 1 slaapkamer woonstel te huur. Soek rustige persoon. Swembad en lapa geriewe beskikbaar. DSTV ingesluit by huur.

Kontak: 082 314 2753

TE HUUR Wildvervoersleepwa te huur.

GENERAL

LEGALS

sipaliteit, Bestuurder se kantoor, Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Beplanning, Irwinstraat 21, Musina, 0900, vir ‘n tydperk van 28 dae vanaf 22 Februarie 2013. Besware teen of vertoe ten opsigte van die aansoek moet ingedien word of vertoe skriftelik by of tot die Munisipale Bestuurder by die bovermelde adres of by Privaatsak X611, Musina, 0900, binne ‘n tydperk van 28 dae vanaf 22 Februarie 2013. Adres van agent Khosa Development Specialists, Posbus 727, Bendor Park, 0713, Tel 015 295 4171 en Faks 086 600 7119 MUSINA LOCAL MUNICIPALITY PROPOSED PERMANENT PARK CLOSURE Notice is hereby given in terms of section 68 of the Local Government Ordinance, 1939 (Ordinance 17 of 1939) that the Musina Local Municipality intends to permanently close the park of Erf 334, Messina, to be used for Drive thru restaurant and Information centre purposes. A plan indicating/and or particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the Municipality: Manager’s office, Economic Development and Planning Department, 21 Irwin Street, Musina, 0900 for a period of 30 days from 22 February 2013. Any person desirous of objecting the proposed permanent park closure must lodge such an objection in writing within 30 (thirty) days from the date (22 February 2013) of publication of this notice to the above address or at Private Bag X611, MUSINA, 0900. Mr. Johnson Matshivha, Municipal Manager. MUSINA PLAASLIKE MUNISIPALITEIT VOORGESTELDE PERMANENTE PARKSLUITING Kennis geskied hiermee in terme van artikel 68 van die Ordonnansie op Plaaslike Bestuur, 1939 (Ordonnansie 17 van 1939) dat die Musina Plaaslike Munisipaliteit van voornemens is om die park van Erf 334, Messina, vir Drive Thru restaurant en inligtingsentrum doeleindes gebruik word. ‘N plan wat aandui / of besonderhede van die aansoek le ter insae gedurende gewone kantoorure by die Munisipaliteit: Bestuurder se kantoor, Ekonomiese Ontwikkeling en Beplanning Departement, Irwinstraat 21, Musina, 0900, vir ‘n tydperk van 30 dae vanaf 22 Februarie 2013. Enige persoon wat begerig is van die beswaar van die voorgestelde permanente park sluiting moet sodanige beswaar skriftelik binne 30 (dertig) dae vanaf die datum van publikasie van hierdie kennisgewing (22 Februarie 2013) by die bogenoemde adres of by Privaatsak X611, Musina, 0900. Mr Johnson Matshivha, Munisipale Bestuurder.

MEENTHUIS TE HUUR

PFB-Agent 516 5024

* Geklassifiseerd en blok advertensies: Dinsdae 15:00 * Kleur advertensies: Maandae 16:00


zoutpansberger

20 22 February 2013

Die onlangse gru-verkragting van die 17-jarige Anené Booysen van Bredasdorp in die Kaap het ‘n nasionale gesprek oor verkragting aangevuur. Personeel van die Louis Trichardt Landdroshof het verlede Donderdag en Vrydag swart aangetrek om te wys dat hulle teen die verkragting van vroue en kinders is. Crime

Die CVO Vivo het onlangs hul Graad 7-leiers aangewys. Van links na regs is Luhan Steyn, Karlien Baker, Schalk Potgieter en Martin du Plessis. Foto verskaf.

NEWS? Phone us at: 516 4996/7

VACANCY

Warehouse Manager Louis Trichardt MINIMUM REQUIREMENTS: Matric/Grade 12 with University exemption Language: afrikaans/english first language Knowledge of Hardware retail will be an advantage Management skills experience in IQ computers systems will be an advantage.

CV’s can be faxed to 086 659 4425 or emailed to cv@pandl.co.za Join our winning team and grow with us! Closing date for above post: 28 febrUarY 2013

successful applicants will be contacted by 7 March 2013 PLease nOTe: If you have not been contacted by 7th March 2013 please accept that your application was not successful.

www.pandl.co.za P&L HARDWARE (Pty) Ltd.

Tel: (015) 516 1328/9 • Fax: (015) 516 1089 • P.O.Box 204, Louis Trichardt 0920 92 Kruger street, Louis Trichardt, Limpopo Province

VACANCIES Vakante pos Stock Controller in Thohoyandou.

* Manspersoon (25-35 jaar) * Vereistes: Matriek en vorige ondervinding, Rekenaarvaardigheid. * Salaris: R10 000 p.m. * Vervoer beskikbaar. Aansoek sluit 28/02/2013.

Faks verkorte CV na: 015 516 2196

Recruiting to a better future We specialize in the following: • Employment Contracts • Disciplinary Codes & Procedures • Disciplinary Hearings • Labour Disputes Tel: 015 516 5787 • Fax: 086 548 2261 E-mail: admin@northernrecruiting.co.za Unit 3, Light World Complex, President Str, LTT

015 516 3867 ~ ridgewayindependent@telkomsa.net P.O. Box 4288, Louis Trichardt, 0920

Ridgeway Independent School

Ridgeway Independent School is a dynamic, free thinking English Medium school. We celebrate our different cultures and encourage unity through diversity. We provide high quality education in the form of small classes with an imaginative curriculum and continual interaction between dedicated teachers, pupils and parents. Our educational understanding is based on the fact that each child is unique and should be encouraged to realise their own potential in a happy environment. Situated at the foothills of the Soutpansberg Mountains, in Louis Trichardt, Ridgeway Independent School is a school with a very unique ethos. Classes range from Grade R to Grade 7.

APPLICANTS ARE INVITED TO APPLY FOR THE POSITION OF FOUNDATION PHASE TEACHER (GRADE 2). Position effective 01 April 2013. The successful applicant will be required to teach in their relevant areas and take an active role in the extracurricular activities of the school. The applicant must also be able to teach Afrikaans as second language. Minimum Requirements Applicants must: • Have an appropriate degree or diploma with the relevant teaching experience. • Be registered with the SACE. Interested applicants should submit a detailed CV, with certified copies of their qualifications, a copy of their SACE certificate and the names and contacts of at least two referees. Please email documents to: ridgeway-admin@crcnet.co.za by 08 March 2013. Only applicants who meet the above requirements will be considered. The school reserves the right not to make an appointment. Submission of an application does not in itself entitle the applicant to an interview.

Police say all rapists to be tested for HIV Police in Limpopo say they have had enough now declared war against rapists. with the escalating number of rapes being comLimpopo police spokesperson Brigadier Hangmitted on a daily basis, so much that they have wani Mulaudzi said last week that the police would act without any leniency in the application of the law from now on. He said that some rapists might face charges of attempted murder, in accordance with the provision of the Sexual Offenses Act, Act 2 Positions available at a local no 32 0f 2007 as amended. Distribution Business in Louis Trichardt Mulaudzi said that all rape suspects would be Requirements: subjected to an HIV test and if the results came back positive, a charge of attempted murder would - Must be able to work under presssure. - Experience in working with cash. be added on top of the original rape charge. - Experience in account reconciliation. “A murder charge will be imposed on a serial - Some Pastel experience required. rapist whose victims have died due to HIV-related - General Administration. complications. The provincial police management - Computer literate. is still reeling with shock after 121 rape cases were - Leadership qualities. reported since the beginning of the new year. The System based training will be provided. statistic is awful and the police have vowed not E-mail CV to: to sit down and fold their arms. The police have mary-anne@fndistributors.co.za strengthened their relationship with the Department of Justice and Constitutional Development, with the or fax to: 086 524 7770 sole aim of dealing harshly with rapists,” he said. Limpopo provincial commissioner LieutenantGeneral Simon Mpembe has called upon the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences by CVO SKOOL VIVO (FCS) units and all investigating officers dealing (LIMPOPO) with rape cases to be more ruthless and unsympathetic when dealing with rapists. 1. DAGMOEDER (3 MAANDE - 3 JAAR) “We cannot have a situation where women are - Aanvangsdatum: 7 APRIL 2013 afraid to live, in fear of being raped. Although we 2. ONDERWYSPOS - AFRIKAANS GR 4-7 are urging our women not to hitchhike and walk - Aanvangsdatum: ONMIDDELLIK alone in deserted or isolated areas, we are also Pos vereistes: seriously re-evaluating our strategies to prevent rapes, and wannabe rapists must be pre warned that • Erkende onderwyskwalifikasie en verwante they will meet the full might of the law,” Mpembe ondervinding is noodsaaklik. said. He said that rape victims must report the • ‘n Beginselvaste, belydende lidmaat van een cases immediately after the ordeal and they must van die vier Susterskerke. not wash themselves. This will allow for smooth • Onlangse getuigskrif van u predikant. investigations and the admissibility of evidence Sperdatum vir aansoek 1 is afterwards. 25 Februarie 2013. “We have people who are trained to deal with Stuur CV en getuigskrif van rape victims, so no one should feel embarrassed or predikant na: ashamed to open a rape case. Once a man forces vivofinansies@xnets.co.za himself onto you and you do not report it, chances Kontak Mnr Oberholzer by : are that he will do it again to somebody else,” 015 593 0740 Mpembe said. – (LiN News / The Beat)

VACANCY

VAKANTE POSTE

VAcANcy ASSISTANT FARM MANAGER The management of a large subtropical fruit farm is looking for an energetic person with preferably a formal horticultural or agricultural background to assist them in their farming operations in the Vhembe district of Limpopo province. We farm mainly with avocados and macadamias. Pleasant working conditions and competitive salary is offered. Please fax your CV to: The manager at: 086 565 0565 Closing date for applications: 30 April 2013.

Tshikondeni Laerskool het vanjaar sewe nuwe Graad 1’s verwelkom. Voor, van links na regs, is De Wet Herbst, Melita Rae en De Wet Du Plessis. Agter is me. Anel Cloete, Khonani Mariba, Leegre König, Vutlhari Chauke en Stella Boshoff. Foto verskaf.


zoutpansberger

22 Februarie 2013 21

Kultuur

Voortrekkers leer hoe om te oorleef Mnr. Trompie Hofmeyr, nuwe leier van die Generaal Piet Joubert Voortrekkerkommando in Makhado (Louis Trichardt), het op 8 Februarie die plaaslike voortrekkers kom leer hoe om ‘n “kit” vir oorlewing saam te stel. Die voortrekkers het hul dank uitgespreek teenoor mnr. Piet Uys van Noorde Wapens wat al die oorlewingstoerusting geskenk het. Vir meer inligting oor die plaaslike voortrekkers, skakel Riana Otto by tel. 084 400 9941. Foto verskaf.

Atlete van die Laerskool Louis Trichardt het verlede Vrydag 19 eersteplekke behaal tydens die Distriksatletiek-byeenkoms wat in Musina aangebied is. Die skool het verder 24 tweedeplekke en 12 derdeplekke ingepalm tydens dié byeenkoms. Die skool is ook veral trots op hulle 29 atlete wat gekwalifiseer het vir die provinsiale atletiekbyeenkoms. Hulle is DJ du Preez, Richard Lambert, Anzani Sitholimela, Ditau Mandobe, Zian van den Heever, Su-Marie Croukamp, Busi Basket, Phophi Makushu, Midana Mutshinya, Johannes Joubert, Nsuka Baloyi, Roy Stewart, Ruan Ackerman, Rickus Nel, Alida du Preez, Minelise Reynders, Steph-Mari de Lange, Gerhardt Grobler, Franco Knoetze, FC Phillipson, LJ Fick, Dembe Ramuhuyu, Tshedza Khangale, Tebogo Masekela, Akua Boaduo, Joan Machete, Dewald van Graan, Alexander Gird en Modjadji Sefole.

ressie p e f

D MoeDeloos Despera at skakel en kry hulp! 082 690 4262 - Psigiater 083 257 3127 - Berader 072 262 8646 - Berader 084 616 2355 - Berader Depressie-ondersteuningsgroep

AANDAG! Laerskool Louis

Trichardt be-00g om ‘n Afrikaanse Gr.00 te open. Dit is vir leerlinge wat 5 word in 2013. Indien daar genoeg belangstelling is sal hierdie klas April 2013 open. Daar is ‘n keuse van halfdag (07:00 - 13:00) of voldag (07:00 - 17:00) wat ‘n middagete by die koshuis insluit.

Indien u belangstel om u kind in te skryf, kontak asseblief die skool by 015 516 5151. Koste word bepaal deur die hoeveelheid leerlinge wat inskryf.

Hierdie groepie atlete van Laerskool Messina is na afloop van Vrydag (15de) se distriksbyeenkoms opgeneem in die Vhembe-span wat op 1 Maart aan die Limpopo Atletiekkampioenskappe in Polokwane gaan deelneem. Voor, van links na regs, is Pitso Makura (60m en 80m) en Aidin Pretorius (70m H). In die middel is Abrie Whelan (gewigstoot), Barend Botha (spiesgooi), Molly Mokgawa (hoogspring en verspring), Matimba Mabylane (80m en 100m) en Ruamn Hartzenburg (gewigstoot). Agter is Tamia Nthala (150m en 70m hekkies), Diana van Niekerk (gewigstoot), Sebedja Phiri (75m en 200m hekkies), Mias Cronjé (spiesgooi), Cobus du Toit (gewigstoot), Shani Rosslee (gewigstoot) en Tebogo Machete (hoogspring en gewigstoot). Foto verskaf.

Die CVO Vivo het verskeie nuwe leerkragte, asook ‘n nuwe skoolhoof, in hul midde verwelkom. Van links na regs is mnr. J.C.L Oberholzer (nuwe hoof), mnr. J. Lootz (elektroniese tegnologie en ingenieursgrafika), me. Jude Wilken (Engels: hoërskool), me. Litani Lourens (rekenaar toepassing: hoërskool en lewensoriëntering: laerskool), me. Marlie van Staden (toerisme: hoërskool) en me. Ingrid Marais (wiskunde: hoërskool). Foto’s verskaf.

MAKHADO MUNICIPALITY Tel: (015) 519 3000 Fax: (015) 516 1195 Private Bag X2596 Makhado 0920 NOTICE OF SPECIAL COUNCIL MEETING: 28 FEBRUARY 2013 KENNIS VAN SPESIALE RAADSVERGADERING: 28 FEBRUARIE 2013 NDIVHADZO YA MUTANGANO WA KHANSELE: 28 LUHUHI 2013 TSEBISO KA KOPANO YA KHANSELE: 28 DIBOKWANA 2013 XITIVISO XA NHLENGELETANO: 28 NYENYANYANI 2013 Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 of 2000 that the 83rd Special Council meeting will be held as follows: TIME: 14:00 DATE: Thursday, 28 February 2013 VENUE: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado The Adjustment Budget 2012/2013 will be considered in this meeting. All interested members of the public are invited to attend the meeting. Enquiries must be directed to T S Ndou or M D Munyai at (015) 519 3000. Kennis word hiermee ingevolge klousule 19 van die Plaaslike Regering: Wet op Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 gegee dat die 83ste Spesiale Raadsvergadering soos volg gehou sal word: TYD: 14:00 DATUM: Donderdag, 28 Februarie 2013 PLEK: Raadsaal, Grondvloer, Burgersentrum, Kroghstraat 83, Makhado Die Wysigingsbegroting 2012/2013 word tydens hierdie vergadering oorweeg. Enige belangstellende lid van die publiek word genooi om die vergadering by te woon. Navrae kan gerig word aan T S Ndou of M D Munyai by (015) 519 3000. Ndivhadzo u ya nga tshitenwa tsha 19 tsha Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000 uri mutangano zwawo wa vhu (83) wa khoro ya masipala u do fariwa nga ndila I tevhelaho: TSHIFHINGA: 14:00 DUVHA: Lavhuna, 28 Luhuhi 2013 FHETHU: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado U vhekanyalulwa nga huswa ha mugaganyagwama wa 2012/2013 zwi do angaredzwa kha wonoyo mutangano. Mirado ya lushaka vha re na dzangalelo vha rambiwa u dzhenela u yo Mutangano. Mbudziso dzothe dzi nga livhiswa kha T S Ndou kana M D Munyai kha (015) 519 3000. Tsebiso ye e mabapi le karolo ya 19 ya molao wa Local Government: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000, gore kopano ya khansele ya bo 83 e tla swarwa ka tsela ye e latelago: NAKO: 14:00 TSATSIKGWEDI: Labone, 28 Dibokwana 2013 LEFELO: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado Tekanyetso – tlaleletso e tla lekoloshishwa kopanong ye. Dipotsiso ka moka di ka lebiswa go T S Ndou or M D Munyai at (015) 519 3000. Mitivisiwa kuya hi Section 19 ya Mfumo wa Xikaya: Municipal Systems Act, Act 32 ya 2000 leswaku nhlengeletano ya vu 83 wa ntolovelo wa khansele ya Masipala wu tava hi ndlela leyi landzelaka: NKARHI: 14:00 SIKU: Wavumune, 28 Nyenyanyani 2013 NDZHAWU: Council Chamber, Ground Floor, Civic Centre, 83 Krogh Street, Makhado Eka nhiengeletano lowu ku ta langutisiwa ku antswisiwa ka nkwama wa lembe ximali ra 2012/2013. Lava tsakelaka ku nghenela nhlengeletano lowu va amukeriwa. Switiviso swi nga kongomisiwa eka manana T S Ndou or M D Munyai eka no nomboro leyi (015) 519 3000. Civic Centre 83 Krogh Street Makhado 21 & 22 February 2013 Notice No: 23 of 2013 MR I.P. MUTSHINYALI File No: 4/2/2 MUNICIPAL MANAGER MDM/lh/SpecialCouncilMeetingNotice_28Feb2013


zoutpansberger

22 22 February 2013

BRIEWE / LETTERS Write to us at PO Box 1680, Louis Trichardt, 0920 / Skryf aan ons te Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 of news@zoutnet.co.za

Brief

Herseel van Eltivillas-strate nodig, maar wanneer word werk voltooi?

M

et verwysing na die strate wat in Eltivillas gerehabiliteer gaan word, net die volgende: Dit is verblydende nuus, want dit is die area wat die slegste daarvan afgekom het as gevolg van die Makhado Munisipaliteit se verwaarlosing van sy onderhoudspligte waarvoor belastingbetalers betaal het en nog steeds gaan betaal. Dit is egter ironies dat nuwe projekte aangepak word word, maar dat strate soos Anderson, Munnik en Rissik na meer as `n jaar nog nie voltooi is nie. Die gedeelte van

Stubbsstraat wat aansluit by die N1 word al gevaarliker want die loopen fietsrybaan is totaal onbruikbaar, alhoewel dit maklik skoongemaak kan word met behulp van ‘n trekker en ‘n paar arbeiders. Die rehabilitasie van sommige dele met stene is verblydend, omdat slaggate nie so maklik uitgery sal word nie mits dit ordentlik gelê word met die nodige fondasie, anders sal jy later met gate en slaggate te doen kry. - Herman smith (Makhado/ Louis trichardt)

Brief

Brief

Gee eerder geld vir Makhado Care

J

ulle kan my maar stenig, maar vandag gooi ek ‘n klip in die bos en ek hoop die haas spring uit. Ek as kankerlyer het al met organiseerders van hierdie Relay (For Life) gepraat, en gevra of hulle besef hoe swaar hierdie gemeenskap trek en hoeveel kankerlyers nie ‘n mediesefonds het nie, of dis al uitgeput. Ons het nie simpatie nodig nie, dit kan nie ons mediese koste betaal nie. Ons het fondse nodig, sodat baie siek mense by ordentlike hospitale en dokters kan uitkom. Nou vat hulle jaarliks honderde, duisende rande uit ons dorp vir CANSA. CANSA help nie individue nie. Ons sien niks van daardie geld nie. En dan so kort-kort kry ek ‘n oproep Brief

“Glenn” wou net ‘n steelhou slaan

R

akende die “Glenn/Schultz”sage, veral met verwysing na die briefwisseling op die webwerf en in die koerant, net die volgende: ie Werda Toyota Bergwedren tion Centre, Coca-Cola Fortune, Ek onderskryf Eleanor Botha se die afgelope naweek was ‘n Hyundai en die Zoutpansberger, skrywe in die Zoutpansberger van groot sukses. bedank. Dankie ook aan elkeen wat die 15de Februarie 2013 ten volle. Graag wil ons die borge, naamlik hand bygesit het om van die dag ‘n Ek deel nou al 21 Jaar met die Werda Toyota, Makhado Munisisukses te maak. Zoutpansberger se personeel, op my paliteit, Makhado Tourism Informa- soutpansberg atletiekklub beskeie manier, en daar is nie een wat nie in alle opsigte professioneel, vriendelik en hulpvaardig opgetree het nie en hulle is nog steeds so. “Glenn” het sy kans gesien om `n steelhou te slaan om sekerlik die beriggewer van die artikel in die Sondag koerantjie te probeer ondersteun. Ek het ook kritiek uitgespreek oor die omvang van die ongelooflike

Bergwedren ‘n sukses danksy hulle

van ‘n dame, met so ‘n soetsappige stemmetjie, “sal u asseblief vir ons R150 donasie kan gee vir CANSA?” Hoe weet ek dit is CANSA? Dit kan enige persoon wees wat dit uitbuit. So verarm ons mense meer en meer. Ek vra die gemeenskap van Louis Trichardt, dink ‘n bietjie wyer, moet nie al die fondse vir CANSA gee nie, gee julle bydraes vir die Makhado Care Group. Hulle help ons kankerpasiënte waarvoor ons baie, baie dankbaar is. Ek praat van ondervinding, maar as alles uit die dorp gaan, kan hulle ons nie help nie. By voorbaat dankie. - Mev. tokkie engelbrecht (Makhado / Louis trichardt)

D

gebeure in die tronk, soos beskryf in die Zoutpansberger, omdat ek dit te dik vir `n daalder gevind het en omdat dit totaal onglobaar is dat die gebeure in die klein sel met 10 ander gevangenes werklik so afgespeel het soos aan die verslaggewer oorgedra. Die Soutpansbergers is trots op ons lokale koerante (Zoutpansberger en Mirror) behalwe op dié adverteerders wat die naamsverandering weer openlik adverteer, alhoewel hulle deeglik bewus is van die feit dat dit nie finaal is nie en daar nog `n hofsaak voorlê. - Herman smith (Makhado/ Louis trichardt)

Brief

The Way, the Truth and the Life Isaiah 40:10-24

I

f someone asked you to repeat the words of John 3:16 I’m sure you would be able to do so. It is the best-known and best-loved verse in the Bible. It tells us of God’s great love for this world of sinners. God loved His creation so dearly that He sent His only Son into the world to die for people whom He would save. The best-known Psalm is Psalm 23. This Psalm is about God the Shepherd, who cares for His sheep. It seems that every Christian has a favourite section of the Bible. One small portion of Scripture that I particularly love is the passage found in today’s reading. Look at verses 10 and 11 of Isaiah 40 and think hard about them. Today’s passage is about the character of God. We know our God is all-powerful. Our God is the Almighty Ruler of the universe. In verse 11 we find something different in the character of God. Our strong, all-powerful, holy God is also a gentle God. Think about our majestic God who rules all things and hates sin. How wonderful and reassuring it is to read the word of Isaiah 40:11. Our great God deals with us as a loving shepherd who looks after his sheep. If you belong to Jesus, you van call Him Father. This is a wonderful privilege. It is our God who saved His people through the work of His only Son, the Lord Jesus Christ. It is our God who one day will give us the new heavens and the new earth to be our home forever. And He will always care for us as a good Shepherd watching over His sheep. - 079 5168303

Voorkeur word gegee aan kort briewe oor plaaslike aangeleenthede. Die redakteur behou die reg voor om briewe te verkort. / Preference is given to short, factual letter concerning local matters. The editor reserves the right to shorten letters.

“Ons is trots op ons hoërskool” Mnr. Manny dos santos van Foodzone in Musina het ‘n borgskap van ‘n pet en koelsak aan die hoofleiers van Laerskool Messina gegee. Die hoofleiers het hul dank uitgespreek teenoor mnr. Dos santos vir sy vrygewigheid. Van links na regs staan n.J. botha (hoofseun), Cobus du toit (onderhoofseun), mnr. Dos santos, Claudia Celliers (hoofmeisie) en Marichellé geyer (onderhoofmeisie). Foto verskaf.

B

aie geluk aan Hoërskool Louis Trichardt! Graag wil ons as kollegas en ouers van Laerskool Louis Trichardt julle gelukwens met ‘n uitstekende Interhoër. Dit was heerlik om atletiek van

do you think Noah did lot of fishing when he was on the Ark?” “No,” replied Johnny. “How could he, with just two worms.”

Bible stories through the eyes of a child LOT’S WIFE The Sunday School teacher was describing how Lot’s wife looke back and turned into a pillar of salt, when little Jason interrupted, “My Mommy looked back once while she was driving,” he announced triumphantly, “And she turned into a telephone pole!” GOOD SAMARITAN A Sunday school teacher was telling her class the story of the Good Samaritan. She asked the class, “If you saw a person lying on the roadside, all wounded and bleeding, what would you do?” A thoughtful little girl broke the hushed silence, “I think I’d throw up.” DID NOAH FISH? A Sunday school teacher asked, “Johnny,

so ‘n hoë standaard te geniet. Baie dankie vir die moeite wat julle gedoen het om dit so ‘n fantastiese byeenkoms te maak. Ons, as buurskool, is trots op julle! - Laerskool Louis trichardt

THE LORD IS MY SHEPHERD

A Sunday School teacher decided to have her young class memorize one of the most quoted passages in the Bible - Psalm 23. She gave the youngsters a HIGHER POWER month to learn the chapter. Little Rick was A Sunday school teacher said to her chil- excited about the task - but he just couldn’t dren, “We have been learning how powerful remember the Psalm. After much practice, he could barely get past the first line. kings and queens were in Bible times. But, On the day that the kids were scheduled there is a Higher Power. Can anybody tell me what it is?” One child to recite Psalm 23 in front of the congregation, Ricky was so nervous. When it was blurted out, “Aces!” his turn, he stepped up to the microphone and said proudly, “The Lord is my ShepMOSES AND THE RED SEA herd, and that’s all I need to know.” Nine-year-old Joey was asked by his mother UNANSWERED PRAYER what he had learned in Sunday School. “Well, Mom, our teacher told us how God The preacher’s 5-year-old daughter sent Moses behind enemy lines on a rescue noticed that her father always paused mission to lead the Israelites out of Egypt. and bowed his head for a moment before When he got to the Red Sea, he had his army build a pontoon bridge and all the peo- starting his sermon. One day, she asked him why. “Well, Honey,” he began, proud ple walked across safely. Then he radioed headquarters for reinforcements. They sent that his daughter was so observant of his messages. “I’m asking the Lord to help me bombers to blow up the bridge and all the preach a good sermon.” “How come He Israelites were saved.” doesn’t answer it?” she asked. “Now, Joey, is that really what your teacher taught you?” his Mother asked. “Well, no, Mom, but, if I told it the way Do you have a good joke? E-mail it to andries@zoutnet.co.za Het jy ‘n goeie grappie? the teacher did, you’d never believe it!” Stuur dit per e-pos na andries@zoutnet.co.za

Published by Zoutnet CC, trading as Zoutpansberger and printed by D Brits, Jeppe Street 1, Louis Trichardt. POSTAL ADDRESS / POSADRES PO Box / Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 TELEPHONE / TELEFOON: Louis Trichardt: (015) 516 4996/7 Louis Trichardt fax (015) 516 2303 E-MAIL / E-POS: Advertising / Advertensies: Editor / Redakteur: Administrative / Administratief: Website / Webtuiste:

ASSOCIATION OF INDEPENDENT PUBLISHERS

adele@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za http://www.zoutnet.co.za

NEWS / NUUS: News Editor / Nuusredakteur: Andries van Zyl (015) 516 4996/7 Reporter / Verslaggewer: Isabel Venter 073 349 1587 Correspondents / Korrespondente: Frans van der Merwe 084 078 8606 Linda van der Westhuizen 084 516 0223 Nic Hoffmann 083 257 3144 ADVERTISING / ADVERTENSIES: George Janse van Rensburg 082 419 2359 Yolanda Kock 082 972 2060 Pieter Jooste 083 562 1234 Classified/Legal Notices: (015) 516 4996/7 DISTRIBUTION / VERSPREIDING: The newspaper is distributed by Far North Media Distributors. Any queries regarding distribution can be directed to P Jooste (0835621234) The Zoutnet Group is a member of Print Media SA and subscribes to the various Codes of Conduct within the newspaper industry. Any complaints about any article published in this newspaper, can be directed to either the editor or The Press Ombudsman of South Africa, PO Box 47221, Parklands 2121. Tel: (011) 788 4829, Fax: (011) 788 4990, E-mail: pressombudsman@ombudsman.org.za The Press Ombudsman does not accept complaints about advertising, and deals only with written complaints made ten working days after publication. Complaints about advertisements are handled by the Advertising Standards Authority of South Africa (ASA). Complaints must be directed to the ASA at Willowview, Burnside Island Office Park, 410 Jan Smuts Avenue, Craighall Park, Johannesburg or PO Box 41555, Craighall, 2024. Fax: (011) 781 1616 E-mail: complaint@asasa.org.za © All rights of reproduction of all articles, advertisements and all other material published in this newspaper are hereby distinctly reserved in compliance with Article 12(7) of the Copyright Act. Alle regte van reproduksie van alle berigte, foto’s, advertensies en alle ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die Wet op Outeursregte en wysigings daarvan.


zoutpansberger

22 Februarie 2013 23

Hierdie groep atlete van Hoërskool Eric Louw in Musina is opgeneem in die Vhembe-span wat op 2 Maart aan die provinsiale kampioenskappe in Polokwane gaan deelneem. Voor, van links na regs, is Kagiso Paloga, Carla Swanepoel, Elmi Weideman, Edith Makhado, Blessing Phili, Hanga Morenbiwa en Tumelo Langa. Agter is Davies Maluutzi, Tiffany van der Berg, Rosie Malabyalna, Altesaam 27 fietsryers van die P&L Fietsryklub in Makhado (Louis Trichardt) het op 9 Februarie Jannemari Fourie, Tony Siima, TC Sakala en Coenie Strydom. Foto verskaf. deelgeneem aan die Makulu 5-fietswedren buite Polokwane. In die 100km padwedren het Sarel Lubbe (links) algeheel tweede geëindig in ‘n tyd van van 2:48:13, slegs sewe sekondes na die wenner. Ander plaaslike ryers wat onder die top 10 geëindig het, was Bas Rennings (02:51:53), Rick Coetzee (02:53:21), Nico Geldenhuys (02:55:33) en Marko Roets (03:01:37). In die 50km padwedren het Thomas Tharanga van die klub ook uitgeblink met ‘n algehele vierdeplek in ‘n tyd van 01:34:39.766. Foto verskaf.

Die Soutpansberg Muurbalklub in Makhado (Louis Trichardt) het op 16 Februarie deelgeneem aan die Kentron-uitdaagtoernooi en as algehele wenners van die toernooi uit die stryd getree. Die klubspan het bestaan uit (voor, van links na regs) Jan Kleynhans, Emmie van Zyl, Ronel Welman, Theo Schlieben en Willem van Wyngaard. Agter is Cilliers Vosloo, Hannes Spies, Dirk Tydens Saterdag (16de) se distriksatletiek­ du Preez en Bertus Guillaume. Cobus van der Goot en Michael Kuhne was afwesig tydens die byeenkoms is Jannemari Fourie van Hoërskool neem van die foto. Foto verskaf. Eric Louw in Musina aangewys as die beste Uitslae/Results veldatleet, asook die algehele beste atleet vir die byeenkoms. Sy het die gewigstoot rekord vir Kapteinsdag meisies O/17 verbeter vanaf 10.05m na 12.35m. Datum Borg Formaat “Dit is ‘n uitmuntende prestasie, veral as daar in SPB Gholfklub BB 16/02/13 ag geneem word dat Jannemari hierdie jaar eers Naam Punte Plek 16 word,” het die skool gesê. Foto verskaf.

Soutpansberg Gholfklub

Bianca Spies van Hoërskool Louis Trichardt behaal ´n tweedeplek in die 400m meisies O/15.

The 19th hole Fixtures/Bepalings Opkomende Kompetisie Datum

Kompetisie

Formaat

23/02/13

Eiereëlings

-

02/03/13

Maandelikse Houespel

HS

Weeklikse Byeenkomste Woensdag-kragmeting

IS

Vry

Sundowner

IS

BS - Beterbal Stableford, IS - Ind Stableford, BBB - B/bal Bonus Bogey, HS - Houespel, GS - Gekombineerde Stable­ford, 4BA/S - 4Bal Alliansie Stableford, 2B/AS - 2Bal American Scramble, BBM - Beterbal Multiplier

Iné du Plessis, O/14-meisiesatleet van Hoërskool Louis Trichardt, seil oor die hekkies tydens verlede week se interhoër-atletiekbyeenkoms. Sy behaal ´n tweedeplek in beide die 90m en 300m hekkies.

Nsuku Baloyi was selected as the best track athlete during the recent Prestige Invitational Athletics Meeting at Louis Trichardt Primary. Pictured is Nsuku, winning the B/12 100m. His best track achievement for the day was the 75mH, where he scored 715 marks on the ASA chart.

Woens

Minelise Reynders, O/12-atleet van Laerskool Louis Trichardt, het beide die skyfwerpen spiesgooirekord tydens die Prestige Uitnodigingsbyeenkoms laat spat. Hier is Minelise by die skyfwerp. Haar rekordafstande was 21.6m vir die skyfwerp en 25.7m vir die spiesgooi. Die byeenkoms het op 9 Februarie plaasgevind.

1

L Labuschagne

48

J Fouché 2

P Grobler

45

Z Nortjé 3

A Steyn

44

P Senekal 4

F Greyling

43

S Erasmus Woensdagspel Datum

Borg

Formaat

13/02/13

Eie reëlings

IS

Naam

Plek

Punte

1

G van der Westhuizen

39

2

J Cronjé

37

3

J Fouché

36

Johan Fouché en Lappies Labuschagne was die wenners van die Soutpansberg Gholfklub se jaarlikse Kapteinsdag op 16 Februarie. Hulle wen met 48 beterbal-punte. Van links na regs is Johan, klubkaptein Pieter Senekal en Lappies. GOLF NEWS SPONSORED BY: 58 VAAL STREET, LOUIS TRICHARDT - TEL (015) 516 2470 BURGER STREET - TEL (015) 516 2245 TRADING HOURS: Mon - Thurs: 8am - 1pm & 2pm - 5pm / Fri: 8am - 12:30pm & 2pm - 5pm / Sat: 8am - 2pm


zoutpansberger

24 22 February 2013

Turner's Archery Arms & Amunition

Tel: 015 516 0721 / Cell: 082 458 7072 / Email: turners@fletchit.co.za

Framing: Louise 082 921 4298 Links: Comfort Ma­ lu­le­ke, O/19-meisies­ atleet van Hoërskool Louis Trichardt, het ´n tweedeplek behaal in die hoogspringitem tydens verlede Vrydag se interhoër-atle­tiek­ byeenkoms.

Tel: (015) 516 5175/6/7 Fax: (015) 516 1012 2009 Audi A3 1.8T FSi S/Line 3DR Nav CD Metallic Blue Zenon Light PDC 96 000km R 199 995 2011 Audi Q5 3.0TDi Quattro S-Tronic 20” Wheels Pano Roof R 459 995 2010 BMW 750i R/Camera S/Camera Navigation 23 000km R 799 995 2008 BMW 325i A/T S/R PDC 17” Wheels 53 000km Black R 214 995 2007 BMW 323i Manual S/R 140kw 108 000km Black R 164 995 2010 BMW 320i A/T Gold R 229 995 Balance of 5 year / 120 000km Motor Plan 2011 BMW X1 S/Drive 1.8i Auto M/Pack 47 000km Black Panoramic Roof R 289 995 Balance of 5 year / 100 000km Motor Plan 2008 Chevrolet Aveo 1.6LT 5DR A/C CD LTH Mags 80 600km Red R 109 995 2011 Chevrolet Spark 1.0L A/C P/S Blue R 89 995 2011 Chevrolet Spark 0.8L Silver/Blue From 26 000km (7 to choose from) R 69 995 2007 Chrysler Voyager 3.3 LTD 84 000km Black Stow&Go DVD R 199 995 2011 Ford Everest 3.0 DCi XLT 78 000km A/C P/S 7 Seater Gold R 234 995 Balance of Service Plan 2009 Jeep Cherokee 3.7L Sport Auto 64 000km R 219 995 2007 Jeep Compass 2.0 CRDi A/C P/S S/R 179 000km Gray R 119 995 2008 Kia Sportage 2.0 A/C P/S CD Mags 88 000km R 169 995 2011 Mazda 3 1.6 Dynamic Sport 5-Door Metallic Blue 16 500km R 189 995 2010 Mercedes Benz E200 CGi A/T 39 000km Silver R 389 995 Balance of 6 year / 120 000km Service Plan 2007 Mercedes Benz E280 A/T S/R 144 000km Cubanite Silver R 199 995 2005 Mercedes Benz SLK 350 A/T Convertible Silver/Black LTH 63 000km R 249 995 2009 Nissan Levina 1.6 Accentia + X-Gear A/C P/S 69 000km Gold R 119 995 2010 Nissan Tiida 1.6 Visia Sedan Silver R 129 995 2008 Opel Corsa 1.3 CDTi Enjoy 5-Door A/C P/S 92 000km Gold R 114 995 2008 Opel Tigra 1.8 Sport A/C P/S 119 000km Metallic Blue R 139 995 2010 Suzuki Alto 1.1 GLS A/C P/S 30 400km Metallic Blue R 89 995 2008 Toyota Auris 140 RT A/C P/S 48 000km Metallic Green R 109 995 2010 Toyota Corolla 1.3 Professional 36 000km White R 139 995 2010 Toyota Corolla 1.3 Professional A/C P/S CD 71 000km Silver Blue R 139 995 2009 Toyota Corolla 1.3 Professional A/C P/S Mags 79 000km White R 134 995 Balance 5 year / 90 000km Service Plan 2012 Toyota Etios 1.5Xi A/C P/S CD 2 000km Silver R 112 995 2010 Toyota Fortuner 3.0 D-4D 4X4 A/C P/S 48 000km White R 344 995 Balance of 5 year / 90 000km Service Plan 2011 Toyota Rav4 2.0GX A/T 36 000km White + Leather R 289 995 Balance of 5 year / 90 000km Service Plan 2006 Toyota Verso 160 A/C P/S 160 000km White R 119 995 2007 Toyota Yaris T3+ 5-Door A/C P/S Mags 124 467km White R 79 995 2013 VW Polo 1.6 Trendline 5-Door A/C P/S CD Silver R 159 995 2011 VW Polo Vivo 1.6 Trendline 5-Door A/C P/S 47 000km Blue R 129 995 2011 VW Polo Vivo 1.4 Trendline 5-Door A/C CD 25 000km 63KW White R 124 995 2011 VW Polo Vivo 1.4 5-Door A/C CD 55KW 33 000km Silver R 119 995 2010 VW Polo Vivo 1.6 Classic A/C P/S CD 67 000km Silver R 129 995 2010 VW Polo Vivo 1.4 5-Door 38 000km White CD R 109 995 2009 VW Polo 1.4 Classic Trendline A/C P/S 64 000km Blue R 104 995 2010 VW Scirocco 2.0T DSG Red Body Kit Split Wheels Panoramic Roof Xenon Light R 369 995 LDV’S 2010 Chevrolet Corsa Utility 1.4 A/C Canopy R 114 995 2010 Ford Bantam 1.3i Silver 53 000km R 94 995 2007 Nissan 1400 Champ 46 000km Light Green R 69 995 2006 Nissan Hardbody 2.0 LWB Canopy P/S 131000km R 89 995 2011 Toyota Hilux 2.0 VVTi A/C P/S (4 Available) R 169 995 2010 Toyota Hilux 2.5 D-4D SRX D/Cab A/C P/S CD White 48 000km R 259 995 Balance 5 year / 90 000km Service Plan 2010 Toyota Hilux 2.0 VVTi A/C CD (2 Available) R 159 995 2009 Toyota Hilux 2.7 VVTi R/B A/C P/S Tralies & Tent 53 000km R 199 995 2008 Toyota Hilux 2.0 VVTi SRX A/C LWB R 154 995 2008 Toyota Hilux 2.5 D-4D SRX R/Body A/C White R 139 995 2007 Toyota Hilux 2.0 VVTi SRX A/C LWB R 144 995 2006 Toyota Hilux 2.0 VVTi SRX A/C (3 Available) R 124 995

AFTER HOURS: • Willie 082 953 3642 • Ishmael 076 772 0200 • Charles 071 786 7862

E. & O.E.

Chris Knoesen, ´n leerling van Hoërskool Louis Trichardt, in aksie in die gewigstoot vir seuns O/15 tydens verlede Vrydag se interhoëratletiekbyeenkoms wat by die skool aangebied is.

Jonandi Aucamp van Hoërskool Louis Trichardt wen die 200m en 400m, en behaal ook ´n tweedeplek in die 100m, tydens die interhoëraltetiekbyeenkoms wat verlede Vrydag by Hoërskool Louis Trichardt aangebied is. Hier ontvang sy een van haar eersteplek medaljes by die Springbok-atleet en oud-Triegie, mnr. Dave Langley. Hy het in 1960 aan die hoërskool gematrikuleer.

Zoutpansberger 22 Februarie 2013  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you