__MAIN_TEXT__

Page 1

Z

outpansberger

20 November 2020

News with an independent soul

PRYS: R5,00 BTW Ing.

www.zoutpansberger.co.za Joubertstraat 16B Louis Trichardt TEL: 516 4996/7/8

Frans weer tuis, maar nog nie op die been nie - bladsy 2

Jaargang 36 Vol.46

Nog ‘n groot boom van die Soutpansberg val - bladsy 5

ISSN 2409-2835

Audited Distribution Figures

46

9 772409 283001

Hobbels breek meer as net spoed Deur Pétria de Vaal

is gepols oor hierdie spoedhob­ bels, asook dié voor die plaaslike landdroskantore. Laasgenoemde is reeds etlike maande sonder die nodige wit strepe of waarskuwings­ tekens. (Vervolg op p. 2)

Ná die Zoutpansberger se navrae oor die spoedhobbels in Leeustraat is munisipale werkers vroeg Dinsdagoggend opgemerk waar hulle besig was om reflekterende strepe op al die spoedhobbels te verf.

Onsigbaar!

Menige motoris het hulle óf doodgeskrik óf het skade aan hulle motors opgedoen toe hulle niksvermoedend oor die nuwe spoedhobbels in Leeustraat, Louis Trichardt, gery het. Asof uit die niet het hierdie twee hobbels tussen Bauhinia- en Tshirululunistraat verskyn. “Ek het Sondag my band beskadig toe ek op pad was kerk toe. ‘n Mens kan glad nie die hobbels sien nie! En so ook dié voor die landdroshof,” sê Zinta­Marié Wepener. Sover die Zoutpansberger kon vasstel, het ook ander motoriste skade gely, byvoorbeeld ten opsigte van hulle skokbrekers. Die spoedhobbels is sowat twee weke gelede deur ‘n egpaar opgemerk wat gereeld in die middae gaan stap. Eers het dit verdag voorge­ kom, asof dit deur ‘n privaatpersoon gedoen is, aangesien geen waarskuwingstekens en verf op die hobbels aangebring is nie. Dié persoon het dit onder die aandag van die Zoutpansberger gebring. Teen verlede Donderdag is driehoektekens aangebring wat die spoedhobbels aandui – sigbaar, maar die tekens was half geplant en het skeef gelê. Teen Saterdagmiddag het die Zoutpansberger weer daarheen gery. Steeds het geen ander waarskuwingstekens die presiese posisie van die spoedhobbels aangedui nie, behalwe die twee driehoektekens etlike meters weg. Dit het weinig gehelp, want in beide die vroegoggend­ en laatmiddagson het die bome op die sypaadjie se skaduwees die ligging van die hobbels totaal

verbloem, sodat mens dit glad nie kon sien nie. In die aand wat dit nog moeiliker om die hobbels te sien voordat dit te laat was. Die Makhado Munisipaliteit se bestuurder van siviele ingenieurs­ wese , mnr. George Raleshuku,

In beide die vroegoggend- en laatmiddagson was die nuwe spoedwalle in Leeustraat feitlik onsigbaar (rooi pyl) vir motoriste vanweë bome se skaduwees oor die pad en ‘n gebrek aan waarskuwingstekens.


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

2

Frans tuis, maar nog nie heeltemal op die been nie

ten volle te herstel. Hoe lank diagnoseer en met behandeling dit nodig gaan wees, weet begin. Hy het genoem dat hy Alhoewel die 40-jarige Frans niemand nie. “Elke ding wat ek van mense gehoor het wat vyf Vermaak van Louis Trichardt doen, moet die brein nou weer of ses maande later nog in ‘n terug is by die huis ná hy op 2 van voor af leer,” het Frans rolstoel sit. “Maar ek gaan nog November met Guillain-Bar- gesê. ‘n hele ruk uit sirkulasie wees. ré-sindroom gediagnoseer is, Volgens Frans het hy al meer Sodra ek weer self kan loop, sal lê daar vir hom nog ‘n lang as 50% gebruik van sy lede­ ek bly wees. Dit gaan nog lank pad van herstel voor. Dié gemate al herwin. “ …maar die vat om al die klein dingetjies wilde jong sakeman van Louis gevoel moet nog terugkom. Ek weer van voor af te leer,” het Trichardt is letterlik oornag het beheer. Ek kan loop, maar Frans gesê. Hy is egter gretig platgetrek deur hierdie rare ek moet kyk waar my voete is … om weer aan die gang te kom. inflammatoriese siekte waar die fisioterapeute moet my nou “Dit is ‘n snaakse siekte hi­ die liggaam se immuunstelsel basies weer van voor af leer erdie. Hy vat jou net en sê ‘kom die senuwees aanval en verla- loop,” het Frans gesê. Dan slaan ons sit ‘n paar stroombrekers mming tot gevolg het. sy humor weer deur: “Ek het in jou liggaam af ’. My liggaam Die Zoutpansberger het gevoel, maar my brein kom­ het homself aangeval. Gelukkig Woensdagoggend by hom munikeer nog nie lekker my kan ek sê ek het ‘n baie goeie gaan inloer waar hy by die huis my ledemate nie. Die sensors immuunsisteem. Mens moet aansterk. “Jy skrik jou boeglam, fire nog nie lekker nie. Soos ek maar net alles weer van voor want jy weet nie wat aangaan nou die dag vir ‘n vriend van af leer. Ek weet ek sal herstel, nie,” het Frans gesê. Hy het my gesê het, dit is soos ‘n Ford maar vir eers is daar geen verwys na hoe vinnig hy die bakkie wat nie wil start in die hardloop of dak opklim nie. My gebruik van sy ledemate aan winter nie.” pa wil natuurlik hê ek moet so die begin van die siekte verloor Frans is vas oortuig daarvan vinnig as moontlik herstel om het. Dieselfde dag wat hy met dat die vinnige tempo waarteen weer in die winkel te kom help,” die sindroom in die Pietersburg hy herstel te danke is daaraan het Frans skertsend afgesluit. MediKliniek gediagnoseer is, dat medici hom so vinnig kon is daar begin met ‘n bloedplas­ ma-uitruiling (plasmaferese). Hy het ook feitlik dadelik begin met fisioterapie om die verlam­ ming van sy spiere teen te werk. Teen verlede Donderdag (12de) het Frans tot so ‘n mate herstel dat hy ontslaan is om verder by die huis aan te sterk. Dit beteken egter nie dat hy nou gesond is nie. “My vinger­ punte, hande en voete is nog half dood. Die naalde-en-spelde gevoel is al weg, maar ek kan nog nie voel of ek hard of sag vat nie. My voete werk, maar ek moet die heel tyd vir hulle kyk. Ek moet erg konsentreer. Dit is soos as jou hand of voet aan die slaap geraak het,” het Frans gesê. Vir eers is Frans dus nog “op sy rug” in die bed. “Ek kan nog glad nie self loop nie. Ek loop met hulp met ‘n loopraam. Anders sit ek maar in die rols­ toel. Ek kan ook nie te lank sit nie, voordat my voete en bene begin opswel,” het Frans gesê. Geestelik is Frans egter sterk en oortuig daarvan hy gaan vinnig en volkome herstel. “Ek hanteer dinge soos dit kom. My kop is reg. Hy raas ‘n bietjie, maar hy is reg,” het Frans met sy ken­ Frans Vermaak is tuis maar nog nie heeltemal weer op die merkende skerp humor gesê. been nie, nadat hy vroeër die maand met Guillain-Barré-sin­ Tans ontvang Frans fisioter­ droom gediagnoseer is wat hom verlam gelaat het. apie om hom te help om weer Deur Andries van Zyl

Die spoedhobbels in Munnikstraat voor die landdroshof wat ook geensins gemerk was nie, is vroeg Dinsdagoggend deur munisipale werkers met reflekterende strepe geverf.

Hobbels breek meer as net spoed (Vervolg van p.1) Volgens Raleshuku word spoedhobbels aangebring wanneer die betrokke wyk se raads­ lid ‘n versoek in hierdie verband by die raad indien. Hy het Maandag gesê dat die span nog besig is om die nodige verf en ander tekens aan te bring, maar dat hy beslis sou opvolg waarom dit nog nie gedoen is nie. Volgens mnr. Michael Rademeyer, afdelings­ bestuurder van die Departement van Open­ bare Werke: Paaie – Infrastruktuur, wag hulle gewoonlik ‘n minimum van twee dae alvorens die wit reflekterende strepe op spoedhobbels geverf word. Die rede is dat ‘n chemiese reaksie plaasvind as dit te vinnig gedoen word. Reën­ weer speel ook ‘n rol, aangesien die hobbels kurkdroog moet wees. “Uiters noodsaaklik is dat die nodige waarskuwings- en gevaartekens aangebring moet wees as die hobbel nog nie geverf is nie,” sê Rademeyer. Mnr. Koos Britz, voormalige superintendent van die Makhado verkeersafdeling, verduidelik dat die redes waarom ‘n spoedhobbel opgerig word, baie goed gemotiveerd moet wees. Die verkeershoof neem saam met die tegniese hoof die besluit en lê dit voor aan die raad. “Wat waarskuwingstekens betref, is dit ook baie belangrik dat die maksimum spoedgrens wanneer ‘n motoris oor ‘n hobbel ry, aangedui moet word,” sê Britz. Wat Leeustraat betref, is die geval weliswaar dat talle inwoners van dié buurt die straat soos ‘n renbaan hanteer. Die spoedgrens word egter nie onderaan die bestaande borde in Leeustraat aangedui nie. Geen rooi-en-wit chevrontekens is ook aange­ bring om die presies ligging van die hobbels aan te dui nie. Britz het die Zoutpansberger verwys na me. Alta Swanepoel, ‘n praktiser­ ende konsultant vir padverkeer en padvervoer in Pretoria. Volgens Swanepoel bestaan baie duidelike riglyne in die vier volumes van die Suid-Afrikaanse Padverkeersteken-handlei­ ding. Hoofstukke 1 en 4 hiervan is die SADEC riglyne en Hoofstukke 2 en 3 maak voorsiening vir die Suid-Afrikaanse toepassing. Hiermee saam moet die Departement van Vervoer se Design and Implementation of Speed Humps:

Supplement to National Guidelines for Traffic Calming, gelees word. In hierdie dokument is die padmerke wat aangebring moet word duidelik uiteengesit en meegaande sketse (bv. WM10 – die spoedhobbelmerk - en W332 – die waarskuwingsteken) verduidelik alle spesifi­ kasies vir die bou en aandui van spoedhobbels. “Hierdie dokument kan gebruik word om eise teen byvoorbeeld ‘n plaaslike owerheid in te stel,” vervolg Swanepoel. ‘n Plaaslike regsgeleerde bevestig dat dit ‘n gemenereg-beginsel is dat mense betyds gewaarsku moet word in enige potensieel gevaarlike situasie. Die betrokke instansie, in hierdie geval die Makhado Munisipaliteit, maak homself skuldig aan growwe nalatigheid en roekeloosheid as die nodige waarskuwings­ tekens nie aangebring word nie. Lede van die publiek kan dus beslis eise teen die munisi­ paliteit instel, sou hulle enige skade gely het as gevolg van die gebrek aan waarskuwings- en ander padtekens. Voorts beveel Raleshuku aan dat, indien ‘n motoris skade opgedoen het, foto’s geneem word van die skade terwyl die voertuig nog by die spoedhobbel staan. “Bekom ‘n kwotasie vir die skade en gaan stel ‘n eis in by die vervoer­ kantore van die munisipaliteit,” sê hy. Hy noem dat dieselfde prosedure vir slaggate geld. Op ‘n vraag oor die baie strate waarvan stoptekens verwyder is, noem hy dat dit ‘n groot uitdaging is, aangesien stoptekens voortdurend gesteel word. “Die munisipaliteit is in die proses om staalpale met houtpale te vervang. Ons beplan hierdie projek vir die huidige finansiële jaar,” sê Raleshuku. * Ná die Zoutpansberger se navrae oor die spoedhobbels in Leeustraat en in Munnikstraat voor die landdroshof wat geensins gemerk is nie, is munisipale werkers vroeg Dinsdag­ oggend opgemerk waar hulle besig was om reflekterende strepe op al die spoedhobbels te verf.

Set an example to combat illegal dumping Municipal News

MAKHADO CARE GROUP IS A NON PROFIT ORGANISATION WHICH ASSISTS WITH THE CARE OF CANCER PATIENTS IN THE MAKHADO AREA CONTACT DETAILS: Dr Casper Venter: 082 857 0022 Dr Emil Gaigher: 082 892 8862 Jernay Mcleod: 083 403 5752 Angela Brennan: 082 902 6271

Die driehoek-waarskuwingstekens by die spoedwalle in Leeustraat dui nie die maksimum spoedgrens aan waarteen die spoedwalle benader kan word nie.

Illegal dumping is becoming a very serious challenge in Musina. This was revealed by a member of Musina Municipality’s executive committee, Cllr Nkele Milanzi. Milanzi was addressing community members who had volunteered to clean several illegal dumping terrains around Nancefield Township last Thursday. She said that taking the lead in cleaning up these areas was important for the municipality, so that ordinary people could easily understand that illegal dumping was a serious health risk. She told the volunteers that the municipality had a suitable dumping site, but she could not understand why people kept on dumping waste everywhere. “Despite limited resources, we do our best to make sure that refuse is collected at house­

holds at all times. We have also provided skip bins around var­ ious areas in the township for our people to throw their waste in. But it is very disturbing when you see a person opting to throw waste on the ground instead of depositing it in the provided skip bins. It should always be our normal practice that we do not just throw waste all over our habitat.” She said besides causing dis­ eases, illegal dumping was very dangerous to the environment and it also turned tourists away. “If our area is clean, it attracts

tourists, thereby boosting the economy of our municipality. Tourists will never want to visit an area that is not clean. Be­ sides the tourism point of view, we will suffer the consequences because our health system will not be able to cope due to the diseases caused by pollution.” One of the volunteers who took part in the cleaning campaign is Takalani Rambau. She said: “As a caring citizen, I am also very worried and concerned about the mush­ rooming of illegal dumps in our township.”

From left to right: Councillors Peggy Nyabane, Nkele Milanzi, Dorcus Makhura and Rosina Mavhungu, captured leading by example during a clean-up campaign at Musina last week.


3

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

Enough is enough, say Louis Trichardt residents By Denise van Bergen Poor service delivery at government institutions is something that residents of Louis Trichardt have been fighting against for so many years now that they have long since accepted it with resignation. The lowered standards of the once proud civil service have apparently become the norm and have given officials at these institutions full right not to offer anything more than what residents now have to be satisfied with. In fact, the general feeling among the bigger part of the community seems to be that service delivery by government officials just keeps deteriorating, and people are fed-up. Not so much because duties are performed with so little pride, but because of the gruelling dis­ comfort it creates in people’s daily lives. “Something has to be done,” frustrated residents complain. However, the question is when someone will take responsibility to not only address poor service delivery but do something constructive about it? The Department of Labour’s office in Louis Trichardt takes the spotlight this week after a resident had been trying for more than three weeks just to get assisted at this office. Kyla Hopkins gave birth to her baby on 8 October this year and had to apply for a ma­ ternity grant for the period of her maternity leave. She said she had been told to come back later for three weeks, because the officer who had to assist her was not there, or their system was offline, or the whole team was having lunch outside with no-one assisting the public inside. “The worst part is that, every time I had to go back, I had to take my baby with me because they required ‘proof ’ that I had really given birth to a baby, even though I had the birth certificate to show,” she said. On Tuesday, 10 November, Hopkins went

back once again with the hope that she might actually make progress. However, when she got there, the security guard told her that the office was closed “because the government doesn’t supply them with a cleaner”. At that point, Hopkins decided that enough was enough and came knocking on the news­ paper’s door. The Zoutpansberger spoke to the provincial communications officer for the Department of Labour, Lerato Mashamba. She confirmed that the department’s office in Louis Trichardt was still closed on Friday, 13 November, due to “internal issues” and apologized to the public for the inconvenience. She could not elaborate on what these issues were. On Monday, 16 November, the office was operational again. Regarding Hopkin’s complaint of being sent back and forth for weeks with her baby without being assisted, Mashamba said that she could only sincerely apologize to Hopkins on behalf of the department. “That is not how the department operates,” she said. According to Mashamba, for officials to require a baby as “proof ” when someone applies for maternity benefits was “not the norm”. “It is either that or a birth certificate. Departmental officials are familiar with the processes and procedures. There could have been some misunderstanding between the cli­ ent and the alleged official who was assisting her,” she said, but gave her assurance that the situation at the Louis Trichardt office would be investigated. The department encourages the public to utilize their online services at www.labour.gov. za. Those who want to check their UIF status can contact 0800 843 843. To report fraud regarding the Covid-19 Temporary Employment Relief Scheme (TERS) for claimed funds that have not been received, the following number can be called: 0800 212 799.

The Department of Labour’s office in Louis Trichardt.

Laerskool Louis Trichardt het verlede Vrydag hulle nuwe snoepieprefekte vir 2021 aangekondig. Hulle is (voor, van links na regs) Ameera Manjra, Arifa Patel, Nommy Dafuleya, Mulweri Mabasa en Dylan Enslin. In die middel is Xhoë Smit, Dembe Ramosilei, Mulalo Khorombi, Ompha Hadzhi en Marilize Vorster. Agter is JJ Strydom, Lusani Mu­kwevho, Natasha Mabogo, Grace Marite en Zane Taljaard. Foto: Laerskool Louis Trichardt.

Trading Hours: Mon-Fri- 8.30-5pm (Fri Closed Betw: 12.30-1.30pm) Sat & P/Holidays 8.30-2.30pm Sun 9.30-1.30pm

incl. VAT

FROM

R2 499

INSULATED SECTIONAL GARAGE DOORS Retail price includes a 4-year / 60 000km service plan

BALENO 1.4 GL MT Retail price

Term

Deposit

Balloon

Installment

Interest

Total Cost of Credit

R221 900

72 Months

10% or R22 190

35% or R77 665

R2 499

5.75% Linked

R255 115

*Terms and Conditions apply. Finance offer subject to approval from Suzuki Mobility Finance, a product of WesBank - a division of FirstRand Bank Ltd. An Authorised Financial Services and Registered Credit Provider. NCRCP20. Retail offer valid until 31 December 2020. Pictures shown are for illustrative purposes only.

S UZ UKI M A K H A D O

Address: 9 Rissik Street, Louis Trichardt • Tel: 015 516 0405

GARAGE DOOR SIZES AVAILABLE IN

ALL OUR GARAGE DOORS ARE DOUBLE INSULATED 2 REMOTES

& SINGLE: 2.5m (W) x 2.1m (H) DOUBLE: 4.98m (W) x 2.1m (H) INCLUDES: CLEARANCE LINTEL TO CEILING 450mm

MOTOR

HARDWARE

DOOR


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

4

Ek is ... die Weg, die Waarheid en die lewe “Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here.” Genesis 18:20-33.

H

ierdie woorde, dat Abraham voor die Here bly staan het en dat Abraham nader gekom het na die Here toe (v.22, 23), is vol betekenis. God vind hier iemand wat waarlik in die bres gaan tree vir ‘n gedoemde stad. God se vertroueling en vriend word hier die pleitende voorbidder. Met reg redeneer Abraham dat die “Regter van die ganse aarde” (v.25) tog nie regverdi­ ges saam met goddeloses sal vernietig nie. In Abraham se houding van diepe eerbied in die teenwoordigheid van die “Regter van die ganse aarde” en in sy waagmoed om keer op keer nog meer te vra, ontdek ons die kenmerke van ‘n voorbidder so reg na God se hart. Vers 22 is insiggewend: “Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here.” Terwyl die Here hom telkens, na elke versoek, verseker dat Hy ook daaraan sal voldoen, het Abraham dit gewaag om net nog meer te vra. In antwoord op Abraham se gebed spaar God nie vir Sodom nie, maar lei tog vir Lot uit, want in hoofstuk 19:29 lees ons: “God het aan Abraham gedink en vir Lot laat wegkom uit die plek waar die verwoesting plaasgevind het.” Voorbidding is elke ware bidder se voorreg en plig. - Ds. Johan Marais (Louis Trichardt Baptistekerk)

ALCOHOLICS ANONYMOUS Contact: Jannie - 076 501 8285 24/7 or Makweta 082 063 7500 Levubu / Louis Trichardt and Thohoyandou

The Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, Thoko Didiza, addresses guests while Vhembe District Executive Mayor Dowelani Nenguda and Musina Mayor Mihloti Muhlope (right) listen attentively.

Farmers, big and small, need to work together Richard Makwasena, who represented the Musina Shashe Farmers Association, appealed The Minister of Agriculture, Land Reform for financial support from the minister. He and Rural Development, Thoko Didiza, said small­scale farmers like himself could not said agriculture played a very big role in the fully realise their farming potential because of economy of South Africa. She was speaking a lack of funds. “It becomes very difficult for us during an interactive session with farmers, as small­scale farmers to work, due to our poor interested individuals and other stakeholders financial background. We know that the whole at Musina last Friday. nation depends on farmers for food security, but The session was meant to get first­hand in­ financial challenges stand in our way to success­ formation from the farmers and understand the fully feed the hungry nation. If we are supported challenges hindering their progress in their daily financially, it would be easier for us to produce farming activities. Approximately 50 delegates more food and to create employment for our attended the session, which took place at Musina fellow community members.” Lodge. Makwasena urged the government to relax Didiza said in the spirit of nation building, some of the criteria, so that even the poorest of local commercial farmers should collaborate the poor can get access to land. “We understand with subsistence farmers to build a sustainable that government has opened up applications for economy. “It is upon all the local farmers to turn the lease of land for the purposes of farming. the tide economically by working together to We want this land to be accessible to all farmers build the economy of our country. Through your local farming associations, you can partner and work together to reverse the damage that was created by the past injustices. We can create an incredible economic hub, using agriculture as a basis. Government will continue to support farmers because without them, we would all starve and perish.” Agricultural News

Hierdie week, 25 jaar gelede in die

Zoutpansberger

Hierdie week, 25 jaar gelede, was ‘n hartseer tydperk vir inwoners van die Soutpansberg met die nuus van talle sterftes in gru-ongelukke op die N1. Op die voorblad van die Zoutpansberger van 24 November 1995 word berig van vyf mense, waarvan die jongste ‘n skrale ses maande oud was, wat op dieselfde dag in twee afsonderlike ongelukke oorlede is. ‘n Jong inwoner, mnr. Anton Esterhuizen, sterf ná die een ongeluk, nadat die bakkie waarmee hy en ‘n vriend (mnr. Gerhard Veldman) gery het, tromp-op met ‘n minibus-taxi naby die Cloud’s End Hotel gebots het. Die bestuurder van die taxi, mnr. Knowledge Ndlovu, is op slag dood. Die ses-maande oue Samukelusiwe Ndlovu is ook tydens die ongeluk oorlede, terwyl haar ma, Tapuwa, kort ná haar aankoms by die Elim Hospitaal aan haar beserings beswyk het. Die ander ongeluk het die lewe geëis van me. Susara Fredericka Labuschagne van Waterpoort. Sy is dood nadat sy vermoedelik agter die stuur van haar voertuig aan die slaap geraak het. Haar voertuig het die pad verlaat en teen ‘n boom gebots. Op ‘n meer positiewe noot word berig van welkome reën wat oor die Soutpansberg begin uitsak het. Die hoogste neerslag van

because it is the basic commodity on which we must start our farming. We also appeal for mentorship for small­scale farmers, so that they can grow and expand their farming businesses with ease.” He said local farmers were also worried about the high number of cattle and donkeys that crossed into South Africa from Zimbabwe. “Besides causing accidents on our roads, we are worried that they can infect our animals with diseases. We urge the government to help us in this regard.” Well­known Musina entrepreneur Jack Klaff urged the minister to intervene in the water challenges in Musina. He said they had enough water in Musina, but the daily supply was a problem because of administrative issues. He said if the water supply became stable, farmers would be able to work easily while food security and job creation would get a major boost.

Some of the farmers, representatives of stakeholders and interested individuals who attended the event. Published by Zoutnet CC, trading as Zoutpansberger and printed by D Brits, Jeppe Street 1, Louis Trichardt. POSTAL ADDRESS / POSADRES PO Box / Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920

216 mm is by die Tshivhase Teeplantasie aangeteken. In die Louis Trichardt-omgewing het neerslae gewissel van tussen 28 mm en 100 mm. By die Musina Proefplaas is 36 mm die voorafgaande week gemeet, en in die Alldays-omgewing is tot 95 mm op plekke aangeteken. In die Levubu-omgewing is net meer as 125 mm gemeet. Die Soutpansberg ervaar tans ‘n “groen” droogte en neerslae soos hierdie sal beslis vandag welkom wees.

TELEPHONE / TELEFOON: Louis Trichardt: (015) 516 4996/7 Louis Trichardt fax (015) 516 2303 E-MAIL / E-POS: Advertising / Advertensies: Editor / Redakteur: Administrative / Administratief: Website / Webtuiste:

luandi@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za http://www.zoutnet.co.za

NEWS / NUUS: News Editor / Nuusredakteur: Andries van Zyl (015) 516 4996/7 Reporter / Verslaggewer Denise van Bergen 072 034 7467 denise@zoutnet.co.za

ASSOCIATION OF

INDEPENDENT PUBLISHERS

Luandi van Zyl het verlede Donderdag tydens Hoërskool Louis Trichardt se prysuitdeling talle toptoekennings vir kultuur ingepalm. Sy verwerf onder meer spesiale erekleure vir kultuur, asook spesiale erekleure vir Afrikaanse en Engelse redenaars. Foto: Hoërskool Louis Trichardt.

ADVERTISING / ADVERTENSIES: George Janse van Rensburg 082 419 2359 Zander Goedhals 064 687 8521 Classified/Legal Notices: (015) 516 4996/7

Audited Distribution Figures

DISTRIBUTION / VERSPREIDING:

The newspaper is distributed by Far North Media Distributors. Any queries regarding distribution can be directed to George Janse van Rensburg (082 419 2359)

Blessing Semenya (left) and Ndivhuho Malimagovha (right) received their first scrolls for service during Louis Trichardt High School s annual prize-giving function last week. They received the scrolls for being part of the school’s Guardian Angels group for the past three years. Photo: High School Louis Trichardt.

Zoutpansberger publication subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the standards set in the Code, please feel free to contact the editor at the numbers provided above. Complaints about advertisements are handled by the Advertising Standards Authority of South Africa (ASA). Complaints must be directed to the ASA at Willowview, Burnside Island Office Park, 410 Jan Smuts Avenue, Craighall Park, Johannesburg or PO Box 41555, Craighall, 2024. Fax: (011) 781 1616 E-mail: complaint@asasa.org.za © All rights of reproduction of all articles, advertisements and all other material published in this newspaper are hereby distinctly reserved in compliance with Article 12(7) of the Copyright Act. Alle regte van reproduksie van alle berigte, foto’s, advertensies en alle ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die Wet op Outeursregte en wysigings daarvan.


5

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

Wyle oom Kobie Cronjé (81). Foto verskaf.

Nog ‘n groot boom van die Soutpansberg val In Memoriam Nog een van die Soutpansberg se groot bome het geval met die nuus van die afsterwe van die 81-jarige oom Kobie (Jacobus Abraham) Cronjé op 8 November. Gebore op 23 Februarie 1939, het die jong Kobie in Krugersdorp grootgeword en skoolge­ gaan. Ná skool het hy sy BA-graad in maatskap­ like werk by die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys verwerf en daarna vir ‘n paar jaar vir die Johannesburg Stadsraad as maatskaplike werker gewerk. Hy is in 1961 met die pragtige nooi van sy hart, Bets Pieterse, getroud en hulle was vanjaar in 2020 vir 60 jaar lank getroud. In 1963 het hy en Bets deur die NG Kerk by die Tshilidzini Hospitaal in Venda beland waar hy as bekwame jeugwerker vir die NG Kerk gew­ erk het. Hy het later die sekretaris van Ntume Sendingstasie se Hayani Hospitaal in Makwarela geword. Dit is hier op die rooi grond van die Sendingstasies in Venda waar vyf van hulle ses kinders (Braam, Pierre, Kurt, Jaco en Claudie) hulle kleintyd deurgebring het. Hulle jongste seun, Fritz, is in Louis Trichardt gebore. In 1972 het die gesin na Louis Trichardt ver­ huis waar die ses Cronjé-kinders almal skoolge­

gaan het en Kobie sy boerdery en slaghuise op­ gebou het. Bets het die eerste en bekende Louis Trichardt Boekwinkel begin en as suksesvolle besigheid opgebou. Kobie was hoofdiaken in die NG Moederge­ meente vir baie jare en het menige jong mens met deernis, liefde en begrip deur katkisasie gelei. Hulle het later na Polokwane en Pretoria verhuis waar Kobie ‘n streeksbestuurder by Sanlam in onderskeidelik Polokwane, Pretoria en Johannesburg was. Die familie het later weer na die Soutpansberg teruggekeer en met makadamias in Levubu geb­ oer tot sy aftrede. Hulle enigste dogter, Claudie Simon, se afsterwe aan kanker op ‘n jong ouder­ dom was vir Kobie en Bets en die Cronjé-broers ‘n harde slag. Kobie was baie geliefd onder sy kollegas en vriende. Vir sy vrou, kinders en kleinkinders was hy ‘n man, pa en oupa met ‘n wonderlike sin vir humor, ‘n oop, slim, filosofiese kop, ‘n warm, mededeelsame hart en altyd ‘n oor om jongmense se dilemmas en die landspolitiek met skerp begrip aan te hoor. “Ons gaan hom mis tot in lengte van dae ... en ons wens rus daar waar u nou is, mag die sterre en heelal u sus. Tot weersiens ons liefste pa, man, vriend en oupa,” het die familie gesê.

Nictus Furnishers Louis Trichardt cares Nictus donated a variety of storage solutions to Laerskool Louis Trichardt and Ons Tuiste old age home.

Ad designed by Zoutnet Publishers

Nictus Furnishers believes in giving back to its community. NICTUS LOUIS TRICHARDT 84 Krogh Street, Louis Trichardt 015 516 4961 makman@nictusfurnishers.co.za www.nictusfurnishers.co.za


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

6

DISCOUNT WORLD LOUIS TRICHARDT

Solly’s Discount World - Cnr Burger & Songozwi Street, LOUIS TRICHARDT Tel: (015) 516 1535

SPECIAL

ONLINE SERVICES AVAILABLE

LAY BYE ACCEPTED UP TO 12 MONTHS!

19 - 30 November

AT SOLLY'S EVERY DAY IS A

SEE IN-STORE FOR MORE BLACK FRIDAY SPECIALS HISENSE 12 PLACE DISHWASHER

HISENSE 13kg TOP LOADER WASHING MACHINE Features

• Upgraded half load function - Dual Zone • Water leakage protection • 2 x Spray arms • 1-24hr delay start

• Twist less and fuzzy control • 360° Smart Wash Technology • Smart Foam Control

RANT AR Y W

YOU SAVE W

AR

RANT

R600

Y

R4 29999 • Removable tempered glass shelves • Broad climate design • Long life LED lights • Four-star freezer

R1 500

AR

RANT

W

METALLIC

YOU SAVE AR

RANT

Y

AR

RANT

RANT AR Y W

W

AR

RAN

YOU SAVE METALLIC

R4 999

99

AR

RANT

R2 000

Y

AR

RANT

R1 100

Y

YOU SAVE

WHITE

R4 899

99

Y

RANT AR Y W

YOU SAVE

W

AR

RANT

R2 500

Y

• Anti-bacterial seal • Crisper Drawer • 3L Water tank WHITE

R4 199 R800 R4 29999

YOU SAVE RANT

Y

Y

KIC 314 LITRE BOTTOM FREEZER FRIDGE WITH WATER DISPENSER

R4 49999 R4 59999 R1 000 R4 99999 METALLIC

99

AR

RANT

KIC 276 LITRE BOTTOM FREEZER FRIDGE

WHITE

W

AR

R16 49999

• Anti-bacterial seal • Surge protection • Silent cooling • Semi-Auto Defrost • A-Energy rating

RANT AR Y W

W

R11 99999

RANT AR Y W

METALLIC

YOU SAVE W

AR

RANT

Y

BLACK

KIC CHEST FREEZERS KCG-300

YOU SAVE

R400

RANT AR Y W

W

W W

RANT

R3 69999

• Lockable • Vari-Freeze Control • Galvanised interior

RANT AR Y W

RANT AR Y W

YOU SAVE

R500

RANT AR Y W

• 3L Water tank • Direct cooling • Silent Cooling

• Balcony fits 3 x 2.5 litre bottles • Direct cooling • Surge protection

TY

AR

R6 99999

YOU SAVE

W

METALLIC

KIC 344 LITRE BOTTOM FRIDGE FREEZER • Anti-bacterial seal • Semi-Auto Defrost • Volt Stability

W

• Super Cool Function • Touch Electronic control

R3 699 R600 R3 79999

Y

R1 000

Y

• Auto cooling • Multi airflow system

YOU SAVE W

RANT

• Total No Frost • Multi airflow system

99

RANT AR Y W

AR

RANT AR Y W

HISENSE FRENCH DOOR 536 LITRE FRIDGE FREEZER BLACK WITH WATER DISPENSER

• Balcony fits 3 x 2.5 litre bottles • Direct Cooling • 72 Litre freezer capacity WHITE

99

W

YOU SAVE

HISENSE SIDE-BYSIDE 514 LITRE FRIDGE FREEZER BLACK WITH WATER DISPENSER

KIC 239 LITRE BOTTOM FREEZER FRIDGE

WHITE

RANT AR Y W

R5 99999

R10 99999

• Balcony fits 3 x 2.5 litre bottles • Direct Cooling • 54 Litre freezer capacity • Crisper Drawers

• Smart fuzzy logic control • Child lock function • Auto power off • Self-diagnostic fault-finding

HISENSE SIDE-BYSIDE 514 LITRE FRIDGE FREEZER INOX WITH WATER DISPENSER

R1 500

KIC 170 LITRE TOP FREEZER FRIDGE

R2 799 R500 R2 89999

R1 000

Y

YOU SAVE

Y

R9 99999

RANT AR Y W

RANT

RANT AR Y W

RANT AR Y W

W

AR

YOU SAVE

R5 29999

HISENSE SIDE-BYSIDE 516 LITRE FRIDGE FREEZER

YOU SAVE

W

HISENSE 18kg TOP LOADER WASHING MACHINE

• Smart fuzzy logic • 6 Automatic programmes • Double water inlets • LED Display

RANT AR Y W

YOU SAVE

R800

HISENSE 16kg TOP LOADER WASHING MACHINE

R1 000

AR

RANT

RANT

Y

Y

INOX WITH WATER DISPENSER

R5 499

AR

99

KCG-210

YOU SAVE

R300

R2 79999 R2 99999 KCG-210 METALLIC

* Credit for purchases from R750 - R50 000 + Terms from 6 - 36 months + No Deposit * Subject to credit application being approved E.&O.E. (Pictures similar to product ) * Conditions apply * We reserve the right to limit quantities * Free delivery within 30km radius

YOU SAVE

R1 000

KCG-570

R5 99999


7

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

19 - 30 November

AT SOLLY'S EVERY DAY IS A

DISCOUNT WORLD LOUIS TRICHARDT

Solly’s Discount World - Cnr Burger & Songozwi Street, LOUIS TRICHARDT Tel: (015) 516 1535

SPECIAL

ONLINE SERVICES AVAILABLE

LAY BYE ACCEPTED UP TO 12 MONTHS!

SEE IN-STORE FOR MORE BLACK FRIDAY SPECIALS AIWA 28” HD LED TELEVISION SET

AIWA 32” HD LED TELEVISION SET

TELEFUNKEN 32” HD LED TELEVISION SET

• Resolution 1366x768 • Contrast Ratio 5000:1 • HDMI ARC function • 2 x HDMI • 2 x USB • AV input

• Resolution 1366x768 • Contrast Ratio 5000:1 • HDMI ARC function • 2 x HDMI • 2 x USB

• Contrast Ratio 5000:1 • 2 x HDMI • 2 x USB • 1 x AV Video in • Aspect ratio 16:9 • Headphone jack

JVC 32” LED EDGELESS TELEVISION SET • Supports FHD brightness • 2 x HDMI • 2 x USB

28”

32”

32”

32”

HD

HD

HD

HD

YOU SAVE

R300

R1 999

99

YOU SAVE

R400

AIWA 40” FULL HD LED TELEVISION SET • Resolution 1920x1080 • Contrast Ratio 5000:1 • HDMI ARC function - Full Array LED • 2 x HDMI • USB

R2 299

99

TELEFUNKEN 40” FULL HD LED TELEVISION SET

YOU SAVE

R500

R2 399

99

YOU SAVE

R700

JVC 40” FULL HD LED TELEVISION SET

• 2 x HDMI • 2 x USB • Contrast Ratio 5000:1

• Resolution 1920 x 1080 • Aspect Ratio 16:9 • Contrast ratio 5000:1 • 2 x HDMI • 2 x USB • PC Input

SAMSUNG 40” FULL HD LED TELEVISION SET • Hyper Real Engine • Wide Colour Enhancer • 2 x HDMI

40”

40”

40”

40”

FHD

FHD

FHD

FHD

YOU SAVE

R800

R3 599

99

YOU SAVE

R800

AIWA 50” FULL HD LED TELEVISION SET • Resolution 1920x1080 • Contrast Ratio 5000:1 • 3 x HDMI • 2 x USB • HDMI ARC Function Full Array LED

R3 699

99

TELEFUNKEN 50” FULL HD LED TELEVISION SET 50”

FHD

FHD

R800

R3 999

99

YOU SAVE

R500

R4 49999

JVC 50” FULL HD SMART LED TELEVISION SET

• 3 x HDMI • 2 x USB • Contrast ratio 5000:1 • AV in

50”

YOU SAVE

R2 69999

• Resolution 1920 x 1080 • Contrast Ration 5000:1 • 2 x HDMI • 2 x USB • 1 x RJ45 CPU Quad Core • Android 8.0 OS • WiFi module built-in • 1 x AV input • PC VGA input

50” FHD

YOU SAVE

R1 000

YOU SAVE

R1 200

R4 799

99

TELEFUNKEN 55” FULL HD SMART LED TELEVISION SET

• Resolution 1920 x 1080 • 2 x HDMI • 2 x USB • 1 x AV input • Android 4.4 OS • 512MB RAM with 4GB Memory• WiFi Built-in •VGA Connector Input

YOU SAVE

R1 100

SAMSUNG 50” 4K ULTRA HD SMART LED TELEVISION SET

• Ultra-fast Crystal processor 4K transforms everything you watch into stunning 4K • Boundless design • High Dynamic Range • Clean Cable Solution • OneRemote

55”

50”

FHD

UHD

YOU SAVE

R1 000

R5 999

99

CRYSTAL UHD

YOU SAVE

R900

R5 499

R4 899

99

R9 999

99

HISENSE 55” 4K ULTRA HD SMART LED TELEVISION SET

• Resolution 3860 x 2160 • 178˚ viewing angle • Built-in WiFi • Bluetooth • Bezel-less Design • Anyview Cast Screen Mirroring • Web browser • USB • 3 x HDMI input

SAMSUNG 55” 4K ULTRA HD SMART LED TELEVISION SET

• Resolution 3860 x 2160 • High Dynamic Range • UHD Dimming • Tizen OS • Bluetooth • 2 x HDMI • 1 x USB • Crystal processor 4K • Auto Game Mode • PurColour

55”

55”

UHD

UHD

YOU SAVE

R1 000

R7 999

99

99

YOU SAVE

R1 000

* Credit for purchases from R750 - R50 000 + Terms from 6 - 36 months + No Deposit * Subject to credit application being approved E.&O.E. (Pictures similar to product ) * Conditions apply * We reserve the right to limit quantities * Free delivery within 30km radius

R9 99999


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

8

ZoutieWeather Louis Trichardt

(Source: http://www.accuweather.com)

KERKE/CHURCHES • Afrikaanse Protestantse Kerk (LTT) Tshirululunistraat 28, Sondag 09:00, Tel: 015 516 2272 • Afrikaanse Protestantse Kerk (Musina) Cass Straat 16, Sondag 09:00, Tel: 015 534 2126 • Agapé Gemeente (LTT) Sondae: Afrikaanse diens om 08:30 insluitend Peuter-, Kinder- en Tienerbedieninge. Sundays: English service at 10:30 including Toddler-, Children- and Teen Ministries, Past. Sampie van Niekerk, Tel: 015 516 3725 or 082 926 9538 • AGS Charisma (LTT) Munnikstraat 70, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Leonie Meyfarth (084 219 4406), Tel 015 516 0486 (kerkkantoor) • AGS El-Shaddai (Musina) Watsonlaan 17, Sondag 10:00 en 18:00, Past. Boetie Visser, Tel: 015 534 3361 / 084 456 6959 • AGS Levubu Enkeldoring E21, Sondag 09:00, Past Bennie en Annemarie Malan, Tel 084 277 2081 of 074 625 9942. • All Nations for Jesus Christian Centre (LTT) 93 Burger Street (Maranatha Centre), Sunday 09:30 & Wednesday 18:00, Past Benjamin Sithole, Tel 083 532 9492/ 015 516 2275 • Anglican Church / St Marks (LTT) 128 Munnik Street, Sunday 10:30, Rev Robbie Novella, Tel: 015 516 5165 • Baptist Church (Musina) Corner of Whyte & Limpopo Street, Sunday 09:30, Rev Paul Richardson, Tel: 015 534 0479 or 082 446 1728 • Baptist Church / Baptiste Kerk (LTT) 1st Sunday of the month combined morning service (English/Afrikaans) 10:00. Rest of the month English morning service 08:30. Afrikaans morning service 10:00. Evening services combined 18:00. Prayer meeting/Bible study Wednesday 18:00. Ds. Johan Marais 015 516 2714. • Catholic Church (LTT) Corner Burger & Jeppe Street, Mass times: 1st Sunday 10:00 - 2nd, 3rd and 4th Sunday 17:00, Father Frank Gallagher, Tel: 015 516 0566 / 082 664 1393 (Catholic Church Musina, Tel: 015 534 2085) • Chapel of Grace Church Sunday 09:00 - 11:00 at Forestry 165 in Louis Trichardt (temporary)/ Siloam/Nzhelele Past Oke Tel 083 461 6455. • Corpus Christi Christian Church Corner Tarentaal and Tuva Street (Makhado Park, Extension 8), Sunday service 09:30, School of Ministry at 13:30 on Sundays. Pastor Peter Thovhakale Tel 082 691 9943. • St Peters Church (LTT) 33 Breda Street, Sunday 09:00, Tel: 083 377 0984 (Iain Purdon), 084 404 0050 (Soekie Bierman) • Emmanuel Christelike Kerk (LTT) Koraalboomstraat 3, Sondae 09:00 & 18:00, Jeug Vrydae 19:00, Past. Andries van Heerden, Tel: 015 516 4282 / 083 357 1658 • Evangelies-Gereformeerde Kerk (LTT) LTT Lodge-saal (Hlangananistraat), Sondagoggend erediens 08:00, kontak ds. Herbie Lyon Tel: 082 906 0288 • Gereformeerde Kerk (LTT) H/v Anderson & Songozwistraat, Sondag 09:00 en 10:45, leraar ds. Innes Nagel, Tel. 082 701 5602 • Gereformeerde Kerk (Musina) Wilsonlaan 1, Sondag 09:30, Ds. Hannes Lee, Tel 081 043 0910 of 015 534 2253. • Hervormde Gemeente Louis Trichardt (Musina & Alldays) H/v Stubbs & Forestryweg, Louis Trichardt, Sondag 08:30, Alldays (09:30 elke tweede Sondag). Kontak ds. Susan Oosthuizen by tel. 082 629 9851 vir meer inligting. • Hervormde Gemeente Zoutpansberg (LTT) H/v Stubb & Forestry, Elke tweede Sondag om 08:30, Dr. B.J. van Wyk, Tel: 082 828 5711 • Hervormde Kerk Zoutpansberg: Geloofsbond van Hervormde Gemeentes (LTT) H/v Stubb & Forestry, Sondag 10:15, Ds. Ronel Eckard, Tel 072 122 7956 • Hervormde Kerk (Geloofsbond Musina) H/v Van Zyl & Celliersstraat, Sondag om 09:00, ds. Eddie Eckard, Tel: 015 534 2519 of 082 958 9095, Kerkkantoor 015 534 2756. • Lede in Christus Kerk (LTT) Joubertstraat 29, Sondag oggenddiens 09:30, evangeliediens om 18:00. Past. Louis Schoeman, Tel: 015 516 0521 / 082 465 8774 • Lewende Woord Louis Trichardt Sondag erediens 10:00 te 49 Rissikstraat. Senior past. Andrew Bezuidenhout (071 078 1631) en past. Jan Wilkins (071 161 9254). • Levubu Christelike Gemeente (Hatfield) Sondag 09:00 & 18:00, Past. Craig Whitcomb, Tel 015 583 0134 of 084 400 8937 • Lewende Hoop Bedieninge (Louis Trichardt) Plaasgemeente, Sondagdiens 09:30, skakel Susan (076 812 4013) vir meer inligting. • Methodist Church (LTT) 79 Munnik Street, Sunday 09:00 (English service) 10:00 (Multilingual service), Past. Alan Molyneux, Tel. 082 428 7980. • NG Kerk (Levubu) Perseel 316, Sondag 08:30 en 10:15 (LTT - Rondebosch Lapa), Ds. Petrus Kriel Tel: 015 583 002 / 082 898 2081 • NG Kerk (LTT) Erasmusstraat 23, Sondae: 09:00 oggenddiens & kinder- en kleuterkerk; 10:15 kategese; 08:30 Braambos; 10:30 Soekmekaar; 11:00 Waterpoort en Bandelierkop(1x pm); en 14:00 Kutama Sinthumule Gevangenis; ds. Jan Pretorius (079 881 9673), ds. Corné Burger (073 759 0451), Kerkkantoor 015 516 3902. • NG Kerk Soutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Andersonstraat, Sondag 09:00, ds. Etienne van Staden (083 274 3227), Kerkkantoor 079 116 1700. • NG Kerk (Musina) Ds. Henricostraat, Sondag 09:00, ds. André van Rooyen, Tel: 082 468 7640 / E-pos: ngkmsa@lantic.net of alvanrooyen@gmail.com • New Covenant Kerk/Church (LTT) 115 Krogh Street, Sondag 09:00 en 18:30, Louis Trichardt, André van Niekerk, Tel 015 516 5305 or 082 926 7313 • Ou Apostoliese Kerk van SA (LTT) Kroghstraat, Sondagdienste 09:00 tot 10:00 en aanddiens 17:00 tot 18:00, Priester JJ Janse van Rensburg, Tel. 072 544 7505. • Reformed Church Songozwi Corner of Songozwi and Anderson Street, Louis Trichardt, Sunday 11:00, Rev Paul Mushayabasa (076 860 0669) • Shammah Bedieninge / Ministries - PPK (LTT) Rissikstraat 50. Sondag: 09:00 Hoofdiens & Kinderkerk, 17:00 Connect Groups. Vrydae 19:00 Jeug. Past Anthony Hees 060 577 5217 / Kerkkantoor 015 516 4018 • Sewendedag-adventiste (LTT) Groblerstraat, Saterdag 09:00 en 11:00, leraar Johan Steyn, Tel 082 372 7362 • Sewendedag-adventiste (Musina) H/v Turner & Whytestraat, Saterdag 11:00, Marguerite Sindon & Marietjie Diener, Tel: 015 534 3240 / 082 358 2526 • Volle Evangelie Kerk (LTT) H/v Rissik & Burgersraat, Sondae 09:00 & 17:00, Past. Philip de Jager, Tel: 015 516 0758 / 071 674 7205 • Volle Evangelie Kerk Ebenhaeser (Musina) H/v Turner & Watsonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Jimmy Venter, Tel: 082 920 4493 • Veritas Gemeenskapskerk (LTT) Groblerstraat 80, Sondae 09:00, dr. Philip Venter, Tel. 083 444 7672

Thursday, 19 November

Friday, 20 November

Saturday, 21 November

Partly sunny.

Partly sunny and cooler

Partly sunny and pleasant.

High: 33oC Low: 16oC

High: 24oC Low: 14oC

High: 29oC Low: 16oC

WHAT IS HAPPENING?

KERSMARK Inwoners word hartlik uitgenooi om op Saterdag, 21 November, vanaf 09:00 tot 14:00 die NG Kerk Soutpansberg se Kersmark te kom ondersteun. Persone wat wil uitstal kan ‘n uitstalruimte bespreek teen R100. Vir meer inligting skakel Hermari by tel. 079 116 1700. NOVEMBER

21

KERSSANGDIENS

NOVEMBER Lede van die publiek word

22

uitgenooi na die NG Kerk Soutpansberg se jaarlikse Kerssangdiens met bekende geestelike sanger Wim Ver­ hagen as gaskunstenaar. Die diens vind plaas op Sondag, 22 Novem­ ber, vanaf 09:00 en behels ‘n propvol program van solosang, gemeentesang en Skriflesing. Die nodige Covid­19 inperkingsmaatreëls sal getref word om besoekers se gesondheid te verseker. Vir meer inligting, skakel Hermari by die kerkkantoor by tel. 079 116 1700.

NOVEMBER

22

HAANTJIE KERK KERSSANGDIENS

Die NG Kerk Louis Trich­ ardt­gemeente (Haantjie Kerk) nooi inwoners uit na hul beplande Kerssangdiens op 22 November. Die diens begin om 19:00. NOVEMBER

BERGCARE AJV

Inwoners van Louis Tric­ hardt en omgewing word uitgenooi om op Maandag, 23 November, Bergcare se algemene jaarvergade­ ring op Louis Trichardt by te woon. Die vergadering begin om 17:00 in die Jesuskroon­lokaal by die NG Kerk Louis Trichardt­gemeente.

23

NOVEMBER

25

SOUTPANSBERG DORPSWAG AJV

Die Soutpansberg Dorps­ wag nooi inwoners van Louis Trichardt uit na hulle algemene jaarvergadering op Woensdag, 25 November. Die vergadering begin om 18:00 by die Louis Trichardt Rugbyklub se losie. Vir meer inligting, skakel Patricia Gerber by tel. 084 604 0724. NOVEMBER

28

SPCA FARMER’S MARKET The Louis

Trichardt SPCA will be hosting their next monthly Craft and Farmers’ Market on 28 November from 08:00 until 13:00 at the

NOODNOMMERS

EMERGENCY NUMBERS LOUIS TRICHARDT • SAPS/SAPD

- 10111/ 015 519 4300 / 083 206 5594 • Ambulance/Ambulans - 015 516 4378 015 516 2395 • Electricity (after hours) - 087 350 2764 • Water (after hours) - 087 350 2764 • Fire Brigade/Brandweer - 015 516 0551 015 516 0554 • Munisipaliteit/Municipality - 015 519 3000 • Hospital (Government) - 015 516 0148 / 9 • Hospital (Private) - 015 516 0720 015 516 6980 • SPB Dorpswag - 082 251 0827

MUSINA • SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Fire Brigade/Brandweer • Hospital (Government) • Municipality • Electricity/Water

- 10111 / 015 534 7601 - 10177 / 015 534 0061 - 015 534 0061 - 015 534 0446 / 7 - 015 534 6000 - 083 457 2183

LEVUBU • SAPS/SAPD

- 015 583 7400 015 583 7418 • Municipal and other services (see Louis Trichardt)

kennels on Vondeling Road. Goods on offer include clothing (children’s, adults’ plus babies’ bibs etc.) shoes, hand­ bags, jewellery, scarves, ragdolls, wooden toys and knitted items. Plants and herbs, as well as decorative cement plant pots, masks, scrunchies, bath products and lotions will also be sold. For the hungry they will have the ever popular pancakes, stokworsies (corn dogs), biltong, dry wors, chilli bites, a variety of Indian cuisine, as well as savoury and sweet baked goods, cookies, milkshakes, ice cream, sweets and spices. Preserves and sauces will also be available. Books that have been donated to the SPCA will be on sale at very low prices. “It wouldn’t be a farmers’ market without fresh veggies, so come and stock up for your week’s supply from us. While you are there, pop into the Legacy Clinic and Shop for all your pets’ requirements. Remember: by supporting our market stalls, you are also supporting the ani­ mals,” said the SPCA. To book a stall, contact Grietjie at the SPCA at 072 516 6895.

MUTT MILE The Louis Trichardt SPCA will be host­ ing their ever­popular Mutt Mile on Saturday, 28 Novem­ ber, and has invited all dog owners to enter. The entry fee for dog own­ ers and their dogs is R10 for the 1,6km event and R20 for the 5km event. The venue is the SPCA’s kennels on the Vondeling Road, and snacks, food and drinks will be sold. Persons wishing to book a stall for the event are also welcome to do so by phoning Grietjie at Tel 072 516 6895. The races start from 08:00. Entries are open and you can enter at the SPCA’s office any weekday from 08:00 to 17:00, Saturdays between 10:00 and 14:00 or from 07:30 on race day. For race infor­ mation, phone Alicia at Tel 084 900 5332. NOVEMBER

28

DECEMBER

4

JINGLE BELL TOY RIDE The time

is almost here again for local cyclists to get out the Christmas lights and to start decorating their bicy­ cles as part of the annual Jingle Bell Toy Ride in Louis Trichardt on 4 December. The meeting point for this year’s event will once again be the Checkers parking area at Makhado Crossing at 18:15 for 18:30. The entry fee for the event is any toy that will afterwards be distributed to less fortunate children. “Help us to give a toy and spread some joy,” said the Soutpansberg Cycling Club, organisers of the event. Mike’s Kitchen will again host their R50 special (Chicken

Burger with chips) after the event for the hungry. Enquiries about the event can be directed to Chanel at chaneladl@gmail.com or send an SMS to 083 263 9171.

DECEMBER

4

must take note that FASA (FitGen ActivSport Academy) will be hosting two group clinics for athletes at Louis Trichardt High School in December. On 4 and 5 December, a two­day track and distance clinic focusing on hurdles, sprinting, block starts, as well as middle­ and long­dis­ tance events, will take place on Friday from 14:00 to 16:30 and Saturday from 08:30 to 16:30. This will be followed by a one­day field clinic focussing on high jump, long jump, jave­ lin, shotput and discus on Sunday, 6 December from 08:30 to 16:30. The clinics will be present­ ed by coach Adri Schoeman, former Olympic athlete as well as a former masters world cham­ pion. The cost is R450 per athlete per item with R100 if more than one event is booked. The cost of the time trial, video and certificate is R170 per athlete and terms and conditions apply. Please note that a minimum of 35 athletes will be required. For more information, phone Lourens Barnard on tel. 082 417 8499. DESEMBER

5

16/11/2020 09/11/2020

Albasini Dam Ebenezer Dam Flag Boshielo Dam Glen Alpine Dam Luphephe Dam Middel Letaba Dam Nandoni Dam Nsami Dam Nwanedzi Dam Nzhelele Dam Tzaneen Dam Vondo Dam

69.1% 14% 84.7% 7.3% 77.4% 0.7% 94.7% 32.9% 47.5% 66.8% 8.9% 85.8%

# Means latest available data

69.7% 14.2% 84.6% 7.3% 77.8% 0.7% 95.8% 34% 48.2% 68.4% 9.4% 86.8%

LOSGOEDVEILING Die NG Kerk Sout­

pansberg­gemeente bied op Saterdag, 5 Desember, weer hulle ge­ wilde losgoedveiling aan. Lede van die publiek kan die gemeente help deur alle items wat hulle “uitgegooi” het tydens die grendeltydperk vir die gemeente te skenk om opgeveil te word. Die veiling sal om 10:00 begin, met registrasie vanaf 09:00. ‘n Terugbetaalbare deposito van R200 is betaalbaar. Vir meer inligting, skakel Carno Smit (lei­ erdiaken) by tel. 083 254 7211. Goedere kan ook weeksdae by die kerksaal afgelaai word.

DESEMBER

5

GROEPERINGSKIET Die streek se

skuts word uitgenooi na die Soutpansberg Skietklub se volgende groeperingski­ et­kompetisie op Saterdag, 5 Desember, vanaf 07:00 tot 16:00. Daar sal in drie klasse meegeding word, naamlik .22 oor 60 m met rus, handwapen oor 10 m vryhand en senterslag oor 100 m met rus. Inskrywing beloop R25 per teiken. ‘n Bring­en­ braai sal ná afloop van die prysuitdeling aange­ bied word. Pap en sous sal voorsien word. Almal is welkom. Vir meer inligting, skakel Ampie du Toit by tel. 082 742 0168.

WEEKLY DAM LEVELS According to latest available information from the Department WEEKLIKSE of Water Affairs and Forestry as on Monday, 16 November DAMVLAKKE Dams/damme:

FORMER OLYMPIAD TO HOST ATHLETICS CLINIC Local athletes

SHOWTIMES FRI 20 NOV - THU 26 NOV SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

MALL OF THE NORTH MULAN 10-12 PG Fri: 18:45 Sat: 17:45 Sun: 16:30 Mon - Thu: 18:30

Ç

PG Fri: 13:30, 16:30 Sat: 12:30, 15:30 Sun: 12:30 Mon - Thu: 14:30

Ç

13

Ç

Ç

Ç

TROLLS: WORLD TOUR

GREENLAND Fri: 13:15, 16:15, 19:15 Sat: 12:15, 15:15, 18:15 Sun: 12:15, 15:50 Mon - Thu: 14:15, 17:50

ANTEBELLUM 18

SCAN HERE TO VISIT OUR MOBI SITE

Fri: 19:00 Sat: 18:00 Sun: 16:45 Mon - Thu: 18:45

DREAMBUILDERS PG Fri: 13:45, 16:00 Sat: 12:45, 15:00 Sun: 12:45 Mon - Thu: 14:45

THE WAR WITH GRANDPA 7-9 PG Ç Fri: 14:00, 16:50, 19:30 Sat: 13:00, 15:50, 18:30 Sun: 13:00, 15:30 Mon - Thu: 15:00, 17:30

THE WITCHES

7-9 PG Fri: 13:00, 15:45, 18:30 Sat: 12:00, 14:45, 17:30 Sun: 12:00, 16:00 Mon - Thu: 14:00, 18:00

Ç

13

Ç

HONEST THIEF

Fri: 14:15, 17:00, 19:45 Sat: 13:15, 16:00, 18:45 Sun: 13:15, 16:15 Mon - Thu: 15:15, 18:15

Follow us

TicketLine Standard rates apply. Free minutes do not apply.

sterkinekor.com

APP

/sterkinekortheatres

@sterkinekor


9

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

Sunday, 22 November

Monday, 23 November

Tuesday, 24 November

Wednesday, 25 November

Partly sunny and pleasant.

A shower and thunderstorm.

Partly sunny.

A morning shower or two.

High: 31oC Low: 16oC

High: 28oC Low: 20oC

High: 32oC Low: 21oC

High: 28oC Low: 20oC

Take good care of the man in your life this Thursday Mental Health With International Men’s Day being celebrated today (19 November), Ms Friede Meissenheimer, senior social worker of the Louis Trichardt SAVF (South African Women’s Federation), urged families to take extra good care of the men in their lives. International Men’s Day takes place annually on 19 November and the six pillars of Inter­ national Men’s Day are designed to promote

Kerssangdiens met

Wim Verhagen

positive role models; to celebrate men’s positive contributions to society; to focus on men’s health and wellbeing; to highlight discrimination against men; to improve gender relations and promote gender equality; and to create a safer, better world. “The theme for 2020 is ‘Better health for Men and Boys’. With the year being as unpredictable and challenging as it was, mental health was one of the biggest areas of focus. Feeling isolated from family and friends, job losses and financial insecurity all contributed to an increase in men­ tal health issues, such as depression and anxiety,” said Meissenheimer. She added that, in general, men were much less likely to talk about mental health issues. “The perception is often that men need to be strong, and having depression is unfortunately still seen as a weakness by many people. How­ ever, any person can be affected by depression,” said Meissenheimer. Regarding this, she added that on 2 April 2018, Dwayne “The Rock” John­ son had tweeted: “We all go through the same sludge, and depression never discriminates. Took me a long time to realise, but the key is to not be afraid to open up. Especially us dudes have a tendency to keep it in. You’re not alone”. Meissenheimer gave some helpful tips to find out whether someone you care about is suffering from depression. The most common symptoms are feeling sad or empty most of the time; loss of interest or pleasure in activities that were once enjoyed; feeling hopeless about life; feeling helpless or guilty; changes in sleeping habits; changes in eating habits; loss of energy or feeling fatigued; restlessness, irritability or anger; difficulty concentrating; and thoughts of death or suicide. “If you recognise these symptoms in yourself or someone you care about, please make an appointment with a GP or psychologist for further assistance,” urged Meissenheimer. She said people are welcome to contact the local SAVF on 015 516 3841 or 071 628 7949 for more help.

DEPRESSIEF / MOEDELOOS / DESPERAAT Plaaslike beraders: 072 262 8646 of 082 256 6423 òf SADAG (Suid-Afrikaanse Depressie en Angs Groep) 0800 205 026 / 011 262 6396 / 0800 21 22 23 of SMS 31393 www.sadag.org

CURRENTLY UP FOR ADOPTION AT SPCA LOUIS TRICHARDT Contact Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151• Follow SPCA Louis Trichardt on Facebook

Catalina Female

Faye Female

George Male

Delia Female

Cujo Male

Bixby Female

Lots of puppies

Lots of cats & kittens


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

10

Laat klein uiltjies op die grond eerder met rus

swak is gedurende sterk winde uit hulle neste kan val. “In hierdie gevalle sal die ouers hulle Nou en dan sien mens plasings op sosiale net daar waar hulle geval het steeds versorg en media van mense wat hulself oor klein uiltjies grootmaak, selfs binne jou voordeur of op jou ontferm het wat blykbaar uit hulle neste geval stoep,” het Muller gesê. In sulke gevalle, het het. Volgens plaaslike uilkenner Pietman Muller gesê, moet die uiltjies in ‘n boks, kas of Muller van Levubu moet mense egter nie dié die oorspronklike nes teruggeplaas word indien uiltjies optel en self probeer groot maak nie. moontlik en die moeder sal hom, haar of hulle “Hierdie tyd van die jaar doen mense gereeld daar grootmaak. “Wees net versigtig en bedek navraag oor die grootmaak van klein uiltjies jou kop met ‘n baadjie of verkieslik ‘n valhelm as op sosiale media forums. Gevlekte Ooruile en die kleintjie hanteer word, veral in die aand. Ek Bosuile broei hierdie tyd van die jaar in ons area, het amper ‘n oog verloor toe ek ‘n klein Bosuil en klein uiltjies op die grond is algemeen op die in die nes teruggeplaas het,” het Muller gesê. oomblik,” het Muller gesê. Wat dit betref, wil hy Volgens hom is dit belangrik vir die suksesvolle egter ‘n paar wanpersepsies regstel. rehabilitasie en grootword van hierdie belang­ “Albei uilsoorte se kuikens verlaat die nes rike voëls wat hier tussen ons bly dat hul so gou VOORDAT hulle kan vlieg. Bitter min val uit moontlik met die ouers herenig moet word. die nes. Klein Bosuile klouter in bome rond en “Hulle vorm ‘n belangrike skakel in die voed­ Ooruile kruip op die grond in struikgewasse weg, selketting in ons omgewing en hulle oorlewing ‘n week of wat voordat hulle sterk kan vlieg. Die en vermeerdering is baie belangrik,” het Muller ouers versorg hulle egter steeds en hulle gaan ‘n gesê. verdere vier tot ses weke afhanklik wees van die Indien lesers meer inligting of hulp verlang ouers terwyl hulle leer hoe om te jag en wat is met uile, kan hulle vir Muller skakel by tel. 082 eetbaar en wat nie. Indien hulle opgemerk word, 853 8771. Hy het meegaande foto’s aangeheg om laat hul asseblief met rus,” het Muller gesê. te illustreer hoe daar vir die uiltjies gesorg kan In gevalle waar die klein uiltjies se veiligheid word en watter goeie ouers uile is. bedreig word (soos langs ‘n besige pad of naby honde) kan die uiltjies, volgens Muller, bloot op ‘n veilige plek naby die nes, verkieslik in ‘n boom, geplaas word. “Die ma en pa sal hulle verder versorg en grootmaak. Ons kan hulle nie so suksesvol grootmaak en leer om te jag soos die ma kan nie. Moet dus nie in die versoeking val om hulle self te probeer grootmaak nie; dis ‘n onreg wat die jong uiltjie aangedoen word,” het Muller gesê en bygevoeg dat die ouers gretig en goed toegerus is om hulle eie kuikens groot te maak. “Uile is ongelooflike ouers. Die beste wat jy vir hulle kan doen, is om hulle te herenig met hulle ouers en te sorg dat hulle veilig is,” het ‘n Ma Bosuil met kuikens wat in ‘n hol stomp geplaas is naby die palmboom waaruit hulle Muller gesê. tydens ‘n storm geval het. Foto: Pietman Muller het egter bygevoeg dat dit wel soms Muller. mag gebeur dat jong uiltjies wat nog pap en Omgewingsnuus

‘n Klein gevlekte ooruil wat uit ‘n nes onder ‘n stoepdak uitgeval het. Die ma-uil sit bo-op hom, twee meter van die sitkamerdeur wat op die stoep uitloop. “Die foto is geneem terwyl ek op die sitkamermat gelê het,” het Pietman Muller gesê.

Dieselfde ma-uil en kuiken in ‘n avokadokarton wat Muller daar geplaas het met die kuiken in, langs die braai op die stoep. Die ma-uil het die kuikens suksesvol hier grootgemaak. Foto: Pietman Muller.

24 MONTHS INTEREST FREE FOR NOVEMBER 2020! VALID ON 27 & 28 NOVEMBER 2020

FREE delivery (Within 100km)

UP TO 75% DISCOUNT ON SELECTED ITEMS!!! Pisa Dining Room Suite, 11 piece INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R4 485 INSTALMENT: R2 195 X 24 months

NOW R44 849 WAS R72 999 SAVE R28 150

NOW R5 999 WAS R8 195 SAVE R2 196

NOW R17 825

Colton Fabric Recliner Chair R

EC

Montana Dining Room Suite, 9 piece

INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R1 783 INSTALMENT: R952 X 24 months

LI N E

CH

R

INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R600 INSTALMENT: R381 X 24 months

WAS R28 999 SAVE R11 174

AIR

*Console not included

NOW R16 445

Nitro 2-2-1 Lounge Suite, 5 Action Electric Recliner, 5 USB Ports *Console not included

WAS R25 999 SAVE R9 554

Oaklohoma Wall Unit

Ad designed by Zoutnet Publishers

INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R1 645 INSTALMENT: R888 X 24 months

VARIOUS OTHER PRODUCTS IN STORE!

NICTUS LOUIS TRICHARDT • 84 Krogh Street, Louis Trichardt • Tel: 015 516 4961 • makman@nictusfurnishers.co.za •www.nictusfurnishers.co.za

Enzo 2 Seater Full Leather Couch INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R1 000 INSTALMENT: R586 X 24 months

INSTALMENT OPTION DEPOSIT: R3 105 INSTALMENT: R1560 X 24 months

NOW R31 049 WAS R48 999 SAVE R17 950

NOW R9 999 WAS R14 199 SAVE R4 200

G

ENUINE

LE

AT H E R

General Terms & Conditions: Accessories not included in the price. Instalments subject to interest rate fluctuations. Monthly instalments include 15% VAT, a monthly service fee of R69, finance charges at 20.5% per annum and initiation fees but exclude delivery and/or assembly charges. Final instalment constitutes residual value. E&OE. NCA compliant. Prices correct at the time of publication. All credit purchases subject to approval and affordability assessments. T’s & C’s apply. NO DEALERS. Images are for illustrative purposes only and may not represent exact products and/or colours available. Offer valid for the 27th & 28th November 2020, while stock lasts. NCRCP2685 Registration 1956/001742/07.


11

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

Military veterans remember fallen comrades

GRAFTED MACADAMIA TREE’S FOR SALE

R75 per tree (VAT incl)

Ad designed by Zoutnet Publishers

On Sunday, 15 November, members of the South African armed forces, military veterans and civilians remebered those who had made the ultimate sacrifice in service of their country as part of Armistice Day, also called Remembrance Day. At 05:00 on Monday, 11 November 1918, a document was signed that brought an end to the First World War. At the 11th hour of the 11th day of the 11th month of that year, the guns fell silent. The war that was supposed to end all wars had come to an end, but not before an estimated nine million people had lost their lives. To pay homage those who died in the war and subsequent wars, Remembrance Day was also commemorated at the MOTH’s Turbi Hills Shell Hole in Louis Trichardt. Among those who paid tribute to his fallen comrades was the 93-year-old Ron Rose (born 14 August 1927) who laid a wreath on behalf of those who died during the Second World War. Rose is the only Second World War survivor of the Turbi Hills Shellhole. Photo supplied.

Visstropers in Louis Trichardt maak deesdae meer en meer gebruik van onwettige visnette om die vispopulasie in die dam in Rissikstraat (oorkant Fire Fly) uit te wis. Inwoner Jan “Slang” van Rooyen (links) het verlede Vrydag (13de) weer berig ontvang van ‘n visnet in die dam. Hy het toe met die hulp van Pieter de Vos (regs) die nette gaan verwyder en verbrand. “Ons het baie visse en twee krappe lewendig uit die nette gehaal. Ongelukkig het ‘n paar jong babers dit nie gemaak nie,” het Jan gesê. Hy en Pieter het daarna die nette verbrand. Op 25 September het Jan ook onwettige visnette uit hier “dorpsdam” gehaal en verbrand. Dié keer was baie dooie vis in die net. Foto verskaf.

STAAK BOERDERY-VEILING

AUCTIONEERS

SLEEPWAENS / WERKTUIE / SLAGHUISTOERUSTING / WILDVANGTOERUSTING / BESPROEIINGTOERUSTING / MEUBELS

ALLDAYS

• The base plant is Beaumont for its strong root system, on top we gra� the cul�var of choice. • Trees available on Order for 2021. Cell: 072 042 8276 • Welcome to view the trees Office: 087 238 1859 • Loca�on: 25km east of Louis Trichardt, Email: ktruter@welmac.nl near Albasini dam.

IS COMING UP TO Covid 19 Regulasie. Dra ‘n masker. 1.5m distansie.

50%

Contact George or Zander at 015 516 4996 or e-mail george@ zoutnet.co.za

We match your discount on adverts in the Limpopo Mirror and Zoutpansberger for 27 November 2020

DISCOUNT

* Terms and conditions apply

Support local and build your community


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

12

Tent oor straat ontwrig weer verkeer Regs: Verkeer is weereens die afgelope week in ‘n woonbuurt van Louis Trichardt ontwrig, nadat ‘n inwoner doodeenvoudig ‘n tent oor die straat opgeslaan het vir ‘n funksie. Hierdie tent is blykbaar al Saterdag onwettig oor Waterbessiestraat opgeslaan. Die munisipale verkeersafdeling het gister aangedui dat hulle onbewus was van hierdie onwettige optrede en het onderneem om dadelik op te tree. Teen Dinsdagoggend was die tent verwyder. Inwoners is weereens daaraan herinner dat die opslaan van ‘n tent (of enige ander struktuur) bo-oor ‘n pad onwettig is. Geen toestemming kan daarvoor verleen word nie. Foto verskaf.

You’ve tried the rest Now come to the best!

Tel: (015) 516 5875 082 899 0051 Sharing building with LTT Bolt & Nut Louis Trichardt

Wide range in store!

e-mail: mapula.enterprises@gmail.com

Household Care Hamper

POOL & SPA

Car Care Hamper

R22000 Household Bulk Cleaning Supplies

Contact us at: (015) 516 0764 or vist us at: INDUSTRIA ROAD LTT

SUMMER SALE

R220

00

23 - 30 November 2020

20% O F F S E L ECT E D G A R D E N IN G EQ UIP ME N T & TO O L S

Hand Sanitizers

Ad designed by Zoutnet Publishers

STARTING FROM

R16000

R4800 Fogger Saniters R7200 Surface Sanitzers R8000

2 0% OF F AL L POOL TOYS

Small businesses, schools and overnight accommodations contact us for a free quote

LE

SUPER SA

BLACK FRIDAY Mist Blower (19199)

Knapsack (14039)

Bosch Drill Model GSB (15008)

Graphics by

Bosch Grinder GWS 2000 + Diamond Blade (12279)

00 9 4 6 1 R

R2 569

00

Husqvarna Automower Including Installation & 1 Large Installation Kit (16134)

Tool Box 62pce Cantilever (14079)

R3 499

00

K7255 Tool trolley complete, (246 piece set ) Bonus torque wrench + empty 4 drawer chest

R32 700

00

00 9 7 5 3 R

R39900

K7570 Tool kit complete (90 piece set)

K7275 Tool Chest complete (90 piece set)

R9 999

95

R6 499

95

Nr. 2, Industria Road, LTT • Tel:(015) 516 5875 Ad designed by Zoutnet Publishers

R24 999

95

Visit in-store for more Black Friday specials! Offer valid in Louis Trichardt and Polokwane stores from 23 November till 30 November 2020 While stocks last. Terms and Conditions Apply


13

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

ZOUT CLASSIFIEDS

SERVICES

BOOMSLOPING

LEGALS

Plumbing 24/7

My span sloop bome en verwyder self afval. Eienaar toesig

Kontak Lesley: 072 202 7632

072 202 7632

DEVELOPLAN ENVIRONMENTAL KENNISGEWING MAKHADO WYSIGINGSKEMA: Ek, Theo Kotze, as die gevolmag�gde agent van die eienaar van ERF 71 ELTI VILLAS UITBREIDING 1 gee hiermee kennis in terme van Ar�kel 61 (1) van die Makhado Munisipaliteit Ruimtelike Beplanning, Grond Ontwikkeling en Grondgebruikbestuur By-

wet 2016, dat ek aansoek gedoen het by die Makhado Munisipaliteit vir die wysiging van die Makhado Grondgebruikskema, 2009, deur die hersonering van bogenoemde erf vanaf ‘Residensieel 1’na ‘Residensieel 3’. Gelyktydig daarmee saam word ook aansoek vir toestemming in terme van Klousule 23 van die Makhado Grondgebruikskema, 2009, vir die verslapping van die toegelate digtheid na 65 eenhede per hektaar. Besonderhede van voormelde aansoeke lê ter insae gedurende gewone kan-

NOTICE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT PROCESS Notice is hereby given in terms of Regulation 43(1) of the regulations published in Government Notice No. R982 (as amended) under Section 24(5) of the National Environmental Management Act, 1998 (Act No. 107 of 1998), EIA activities, of the intent to carry out the following activity: Activity & Locality: The proposed clearance of approximately 19 ha of indigenous vegetation on the Remainder of Portion 37 and Portion 3 of the farm Schoonuitzicht 10 LT in the Levubu area. The proposed clearance will be for the expansion of orchards on the farm which currently produces bananas and macadamias. Water for irrigation is available from the existing registered water use for the farm but most of the new orchards will not be irrigated. A Basic Environmental Impact Assessment (BA) process will be followed for the listed activities to be triggered. The application for this proposed development will be submitted to the Limpopo Department of Economic Development, Environment & Tourism (LEDET). Municipality : Makhado Local Municipality Proponent : Muirhead & Roux CC Consultants : AGES Limpopo (Pty) Ltd PO Box 2526 POLOKWANE, 0700 Tel / Fax : 015 291 1577 / 087 940 0516 (Ref: L Wendel & J Botha) E-mail : lwendel@ages-group.com

Ons oorweeg die moontlike aanstelling van ‘n: 1. Prokureurstikster - Aktes (Ghost Convey & Lexis Nexis ens), Boedels, elektroniese bankdienste en algemene kantoorwerk ens.

Ad designed by Zoutnet Publishers

VAKATURES / VACANCIES LAERSKOOL LOUIS TRICHARDT Erasmus 40, Louis Trichardt, 0920

Pos / Post 1:

Posvlak 1 - Posnr.8

School Governing Body Teacher’s Post Post Level 1 - Post nr.8

Gr. 4-6 Sosiale Wetenskappe / Social Sciences

Ad designed by Zoutnet Publishers

Beheerliggaam Onderwyspos

Gr. 7 English & Afrikaans Skeppende Kunste / Creative Arts

het by die Musina Munisipaliteit vir die volgende: i) MUSINA WYSIGINGSKEMA 409: Hersonering van Erf 672 Messina Uitbr. 1 (Hans van der Merwestraat 27) vanaf “Residensieel 1“ na “Besigheid 1”, en die opheffing van beperkende voorwaardes met die doel van ‘n besigheidsperseel en wooneenhede. Eienaar: T.Y.A. Patel, S.Y. Mai, Y.A. Patel & A.Y.A. Patel. Besonderhede van voormelde aansoeke lê ter insae gedurende gewone kantoorure by die kantoor van die Direkteur: Stadsbeplanning, Irwinstraat 21, Musina, vir ‘n tydperk van 30 dae vanaf 13 November 2020. Enige beswaar/vertoë moet hetsy skri�elik of mondelings (indien u nie kan skryf nie), by of tot die Direkteur: Stadsbeplanning voor die slui�ngsdatum vir die indiening van sodanige besware/vertoë by bovermelde adres of by Privaatsak X611, Musina, 0900 ingedien of gerig word, tesame met vermelding van bogenoemde beskrywing van die aansoek en/of wysigingskemanommer, die beswaarmaker se belang in die saak, die grond(e) van die beswaar/vertoë, die beswaarmaker se erfnommer en telefoonnommer(s)

B E T R E KKING

In order to ensure that you are identified as an interested and/or affected party (I&AP) ONLY in terms of environmental concerns regarding the above-mentioned process, please submit your name, contact information and interest to the contact person given above within 30 days from receipt of this notice.

NO JOBS AVAILABLE

toorure by die kantoor van die Direkteur, Munisipale sekretariaat, 1ste vloer, Burgersentrum, 83 Kroghstraat, Louis Trichardt, vir ‘n tydperk van 30 dae vanaf 13 November 2020. Enige beswaar/vertoë moet hetsy skri�elik of mondelings (indien u nie kan skryf nie), by of tot die Munisipale Bestuurder voor die sluitingsdatum vir die indiening van sodanige besware/vertoë by bovermelde adres of by Privaatsak X2596, Louis Trichardt, 0920 ingedien of gerig word, tesame met vermelding van bogenoemde beskrywing van die aansoek en/ of wysigingskemanommer, die beswaarmaker se belang in die saak, die grond(e) van die beswaar/ vertoë, die beswaarmaker se erfnommer en telefoonnommer(s) en adres. SLUITINGSDATUM VIR DIE INDIENING VAN BESWARE/ VERTOË: 13 Desember 2020. AGENT: DEVELOPLAN STADSBEPLANNERS, POSBUS 1883, POLOKWANE, 0700, TEL. 015-2914177 FAKS: 0862183267. tecoplan@mweb.co.za. KENNISGEWING: Ek, Theo Kotze, as die agent van die eienaar van ondergemelde eiendom, gee hiermee kennis dat ek aansoek gedoen

2. Prokureursboekhoudster - (Sage Pastel), BTW, UIF/PAYE, Eiendomsadministrasies, Trust Oudits, elekroniese bankdienste, algemene kantoorwerk ens. • Verkieslik senior of afgetrede Prokureursdames • Proeftydperk dan vaste termyn kontrak • Salarisse onderhandelbaar volgens ondervinding • Aanvangsdatum so spoedig moontlik Aansoeke & CVs asseblief aan Pieter F Botha Prokureur, Landroslaan 28A, Louis Trichardt; per hand of per epos (pfbotha@lantic.co.za) verw. Odia WhatsApp 082 255 9572

VAKATURE

Pos / Post 2:

Beheerliggaam Onderwyspos School Governing Body Teacher’s Post Post Level 1 - Post nr.17 Seniorfase / Senior Phase Afrikaans & English • Volledige Curriculum Vitae Gewaarmerkte afskrifte van: • Akademiese en professionele kwalifikasies • SACE-registrasie • ID dokument asook onlangse getuigskrif

Gr. 4-6 Lewensoriëntering / Life Skills Natuurwetenskappe / Natural Science • Recent Curriculum Vitae Certified copies of: • Academic and professional qualifications • SACE-registration • ID document and recent testimonialo

Sluitingsdatum / Closing date: 23 November 2020, 12:00 Aansoek inhandiging / Application submission: • Skoolkantoor / School office • laerltt@lantic.net

Zoutpansberger

LAERSKOOL LOUIS TRICHARDT Erasmus 40, Louis Trichardt, 0920

Ad designed by Zoutnet Publishers

Posvlak 1 - Posnr.17

NASKOOL HULPBESTUURDER Ure: 15:00-17:00 Maandae - Donderdae 13:00 - 17:30 Vrydae (Hoofdiens twee-weekliks) Enige vorm van onderwyskwalifikasie is ‘n aanbeveling. Aansoeke sluit Maandag, 23 November 2020 om 12:00

Handig aansoeke in by skoolkantoor of e-pos na: laerltt@lantic.net

en adres. SLUITINGSDATUM VIR DIE INDIENING VAN BESWARE/VERTOË: 13 DESEMBER 2020. AGENT: DEVELOPLAN STADSBEPLANNERS, POSBUS 1883, POLOKWANE, 0700, TEL. 015-2914177 FAKS: 0862183267. tecoplan@ mweb.co.za.

DEVELOPLAN ENVIRONMENTAL NOTICE I, Theo Kotze, being the authorised agent of the owner of ERF 71 ELTI VILLAS EXT. 1 hereby give no�ce in terms of Sec�on 61(1) of the Makhado Spa�al Planning, Land Development and Land use management, 2016, that I have applied to the Makhado Municipality for the amendment of the Makhado Land Use Scheme, 2009 by the rezoning of the men�oned property from Residen�al 1 to Residen�al 3 with simultaneous applica�on in terms of Clause 23 of the Makhado Land Use scheme 2009 for consent to increase the permi�ed density on the men�oned property to 65 units per hectare Par�culars of the applica�ons will lie for inspec�on during normal office hours at the office of the Director, Municipal Secretariat, 1st floor, Civic centre, 83 Krogh street, Louis Trichardt, for a period of 30 days from 13 November 2020. Any objec�ons/representa�ons must be lodged with or made in wri�ng, or verbally if unable to write, to the Municipal Manager, at the above-men�oned address or posted to Private Bag X2596, Louis Trichardt, 0920 on or before the closing date for the submission of objec�ons/representa�ons, quo�ng the above men�oned applica�on descrip�on and/or amendment scheme number, the objector’s interest in the ma�er, the ground(s) of the objec�on/representa�on, the objector’s erf number and phone numbers and address. CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF OBJECTIONS/REPRESENTATIONS: 13 December 2020. AGENT: DEVELOPLAN TOWN PLANNERS, P.O. Box 1883, Polokwane, 0700. Fax: 086 218 3267. Email: tecoplan@mweb.co.za. NOTICE: I, Theo Kotze, as the agent of the owner of the property men�oned below, hereby give no�ce that I have applied to the Musina Municipality for the following: i) MUSINA AMENDMENT SCHEME 409: Rezoning of Erf 672 Messina Ext. 1 (27 Hans van der Merwe Street) from “Residen�al 1” to “Business 1” and the removal of restric�ve �tle condi�ons for the purpose of a business premises and dwelling units. Owner: T.Y.A. Patel, S.Y. Mai, Y.A. Patel & A.Y.A. Patel. Par�cular of the applica�on will lie for inspec�on during normal office hours at the office of the Director: Town Planning, 21 Irwin Street, Musina, for a period of 30 days from 13 November 2020. Any objec�ons/ representa�ons must be lodged with or made in wri�ng, or verbally if unable to write, to the Director: Town Planning, at the above-men�oned address or posted to Private Bag X611, Musina, 0900 on or before the closing date for the submission

of objec�ons/representa�ons, quo�ng the above men�oned applica�on descrip�on and/or amendment scheme number, the objector’s interest in the ma�er, the ground(s) of the objec�on/representa�on, the objector’s erf number and phone numbers and address. CLOSING DATE FOR SUBMISSION OF OBJECTIONS/REPRESENTATIONS: 13 DECEMBER 2020. AGENT: DEVELOPLAN TOWN PLANNERS, P.O. Box 1883, Polokwane, 0700. Fax: 086 218 3267. Email: tecoplan@mweb. co.za.

KERN & DEKKER INC LOST OR DESTROYED DEED No�ce is hereby given in terms of regula�on 68 of the Deeds Registries Act, 1937, of the inten�on to apply for the issue of a cer�fied copy of Deed of Transfer T147351/2005 passed by REGISTRAR OF DEEDS LIMPOPO at POLOKWANE in favour of VERA VENTER, Iden�ty Number 670323 0026 08 3, Married out of community of property in respect of PORTION 1 OF ERF 620 LOUIS TRICHARDT TOWNSHIP, REGISTRATION DIVISION L.S., LIMPOPO PROVINCE, MEASURING 1428 (ONE THOUSAND FOUR HUNDRED AND TWENTY EIGHT) Square metres, HELD BY Deed of Transfer T147351/2005., which has been lost or destroyed. All persons having objec�on to the issue of such copy are hereby required to lodge wri�ng with the Registrar of Deeds LIMPOPO at POLOKWANE within two (2) weeks a�er the date of the publica�on of this no�ce. DATED at LOUIS TRICHARDT this 19TH day of NOVEMBER 2020 APPLICANT: VERA VENTER, ADDRESS: 495 DOORINFONTEIN, KOPPIES, 9540 EMAIL ADDRESS: kantriwoemin@gmail.com CONTACT NUMBER: 072 284 4212 Ref: V19-A15222/V Stoltz/L Dekker

ZCP KONSULT NOTICE IN TERMS OF SECTION 35(5) OF ACT 66 OF 1965 Liquida�on and Distribu�on account in Deceased Estates Lying for Inspec�on. In the estate of the late LOUIS JOHANNES ROUX, ID 4208155035087, Estate no: 2469/2019 Last Address: Plaas Gedeelte 16, Tshipise Date of Death: 201910-08. FIRST AND FINAL liquida�on and Distribu�on Account in the estate will be open for inspec�on for a period of 21 days at the Masters Office in Thohoyandou, and in the Magistrates office, Louis Trichardt from 20 November 2020. Executor’s Address: ZCP KONSULT (PTY) LTD, 28b Landros Street, Louis Trichardt, 0920; Tel: 0155165620; Email: info@zcp.co.za. Ref: JP/ZC

* Geklassifiseerd en blok advertensies: Dinsdae 14:00 * Kleur advertensies: Maandae 16:00


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

14

HAMMANN PROPERTIES

Carel Hammann

Anton de Necker

082 923 1620

084 704 8426

property@hmlegal.co.za

admin2@hmlegal.co.za

PROPERTY IS OUR BUSINESS, CALL US!

DIAMOND OF THE NORTH R6 450 000 • • • •

578h Established Hunting Lodge (Venetia Mine), offering, For the Traveller/Contractor: The lodge provide regular accommodation to individuals or groups associated with Venetia mine (Dinner, Bed and Breakfast) / 7x Chalets only a 10 minute drive from Venetia mine An opportunity exist to expand on accommodation facilities For the Hunter: Specialised BOW HUNTING facilities – Water holes, Bow-hides, Cold storage / Fully game fenced 3x Newly constructed Earth dams (Total m3: > 5 mil m3) Hierdie groepie kinders is aangewys as Laerskool Louis Trichardt se nuwe mediaprefekte vir 2021. Voor, van links na regs, is Carné Jennings, Rokhuda Mabogo, Lethabo Maborala, Murangi Ramadwa en Tineal Thompson. In die tweede ry is Nduvho Muumba, Junior Mathivha, Samantha Diedericks, Nano Masemola en Oreneile Sathekge. In die derde ry is Reneé van Niekerk, Zaurich Jordaan, Juan van Rooyen, Mukoni Mavhungu en Gene Delport. Agter is Chaney Bouwer, Ulani Marais, Tracy Dettmann, Liné Smail en Modjadji Mufeba. Foto: Laerskool Louis Trichardt.

ESTABLISHED LUCERNE PRODUCER R12 300 000 (VAT incl) • • • • •

Business Directory

BOOK YOUR BUSINESS DIRECTORY ADVERT NOW 127 Krogh Street, Louis Trichardt Tel: 015 516 3160

510h Farm (Mopane) offering, 15h established Lucerne pasture (2xPivot systems– 94m radius Irrigation included) 45h Arable land (Cash crops) Sufficient water - 14 Boreholes (9x Equipped) / Registered Water Rights 5x Transformers (25KVA & 50KVA) Facilities available to support intensive Livestock and Game farming

FIRST IN PROPERTY

admin@realty1lt.co.za • www.realty1lt.co.za

SALES * RETA: 082 315 9940 * KHATHU: 076 415 0304 * MARIETJIE: 082 853 6481 * RIA: 073 573 0690 RENTALS * LINDA: 079 332 2840 * RIKA: 084 986 0548

bb

irectory

4 Full colour adverts from as little as R1 150 p/month

for more information send an email to: george@zoutnet.co.za or marketing@zoutnet.co.za

SMALL but they work HARD!

Ad designed by Zoutnet Publishers

The

WANT TO SELL? LIST YOUR PROPERTY WITH US

usiness

All your businesses on one page

All your businesses on one page

New ranges and wide variety available!

ARCHER PAINT CENTRE Your 1 Stop Paint & Wool Shop • Cnr Rissik & President Street, Louis Trichardt • Tel: 015 516 2606

We invite all business interested in a directory advert to contact us. Send an e-mail to: george@zoutnet.co.za

Studio

Tanya: 084 988 5923 Michelle: 083 505 5424 129 Krogh Street, Louis Trichardt

UPHOLSTERY • Domestic & Industrial Machines • Sewing Training with Lutterloh System • Servicing of machines • So much more

80 Munnik Street, Louis Trichardt  082 944 3673  alta.jansen@gmail.com

55 Commercial Rd, Louis Trichardt

Paper, Stationery, Cartridges, Stamps Face shields & hand sanitizers now available

Loose seating Headboards

Quality fabrics available to order

Cnr Rissik & President St.

Tel: 015 516 3650 Cell: 072 022 7538

HIGH QUALITYBATTERIES

Keeping the lights on! Since 2000 082 498 1484

c/o Rissik & President Street, Shop No. 7 Tel: 015 516 4913 / 060 980 0944

REFILLS

AIRCON SPECIAL! We have moved

Industria Road, (Next to All Power)

Tel: 015 516 6269 Tel: 015 495 1624

083 452 1646 Derik Prinsloo

Mondays - Saturdays 8h00-17h00

Palm LPG GAS

Tel: 015 516 0180

16 Pretorius Street, Louis Trichardt

015 516 0567

• Rims • Arch Covers • Load Bins • Canopies

• Rails ect • Bull bars • Nudge Bars • Roll Bars

SPEED BRAKE

Where customers become friends From A-Z guaranteed! Kontak Johan/JC/Tinus: 015 516 1248 / 6655

We specialise in: • Skimming and • CV Joints • Wheel alignment bonding of brakes • Engine overhaul • Minor tow-ins • Gearbox overhaul • Newest diagnostic tool • Diffs overhaul on the market • General services • R.W.C. • Auto electrical • Major services on all cars • Suspension recon SPECIALISTS • General engineering Piggyback trailer to let • Contact: 015 516 1248


15

ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

Top podium plekke vir CP en sy spanmaats het maar wie se wortels nog stewig in die Sout­ pansberg geplant is met ouers André en Ralda Oudleerling van Hoërskool Louis Trichardt van Wyk wat op Levubu woon, en spanmaats CP van Wyk (25) is besig om saam met sy Alan Gordon (‘n bergfietsryer van Tzaneen wat bergfiets spanmaats van die Insect Sciook geen bekendstelling nodig het) en Keagan ence-span die fietsrywêreld aan die brand te Bontekoning, het hulself goed van hul taak ry. Dié driemanspan het die afgelope naweek gekwyt. die top drie podium plekke ingepalm tydens Die 30-jarige Alan het as algehele wenner van die moordende Sabie Solo Experience wat oor die Sabie Experience uit die stryd getree met drie skofte oor drie dae beslis is. ‘n gesamentlik tyd van 07:20:29 oor die drie Op die eerste dag van die wedren is van die skofte. CP was algeheel tweede met ‘n gesa­ fietsryers verwag om ‘n totaal van 1 550 meter mentlik tyd van 07:22:52, terwyl Keagan (20) te klim oor 65 km, gevolg deur 2 050 meter se algeheel derde was met ‘n gesamentlik tyd van klim oor 78 km op dag twee, wat afgesluit is met 07:24:42. ‘n “gemaklike” 880 meter se klim op dag drie oor Nodeloos om te sê, sy ouers en die Soutpans­ 38 kilometer. berg is trots op CP en sy spanmaats. “Hy kom CP, wat ná skool in Stellenbosch gaan studeer nou goed in vorm,” het ma Ralda gesê. Fietsrynuus

Die Insect Science-span het die afgelope naweek die top drie plekke op die podium ingeneem tydens die moordende Sabie Solo Experience wat oor drie dae beslis is. Van links na regs is Keagan Bontekoning (derde), Alan Gordon (eerste) en bekende oud-leerling van Hoërskool Louis Trichardt CP van Wyk (tweede). Foto verskaf.

Op 7 November het hierdie swemmers van Laerskool- en Hoërskool Louis Trichardt deelgeneem aan ‘n AG 2 Gala gehou by die Hoërskool Piet Potgieter. Elkeen het goed presteer. Van links na regs is Miane Vorster, Bennita Rheeder, Alida Nortje, Gert Nortjé (swemafrigter), Amaris Nortjé en Ian du Plessis. Louis Trichardt Shamu Swemklub is geaffilieer onder Shamu Swemklub Tzaneen, wat deur hoofafrigter Johan Groblaar bestuur word. Hier word skool swemmers onder die SSA LTS (Learn to Swim) na klub swemmers bevorder deur volharding. Tydens die grendeltydperk het swemmers fiks gebly deur land oefening te doen en hiervoor word Hoërskool Louis Trichardt, wat hul veld beskikbaar gestel het vir die oefening, opreg bedank. Foto verskaf.

KFC and Cricket SA prepare for 2021 With the Covid-19 restrictions gradually lifting, various sporting codes are gearing up to resume their activities and their development programmes. One such sport is cricket, and last Friday, Cricket South Africa and sponsor KFC held a virtual Mini-Cricket Provincial Seminar to discuss the development of junior cricket. The virtual meeting assisted in laying the foundation for the return of KFC Mini-Cricket, once government gives the go-ahead. The games are expected to kickstart early in 2021. Currently, 18 schools are participating in the KFC Mini-Cricket programme in the Vhembe District, as well as 36 volunteer coaches (teach­ ers), with two coaches at each school. “The virtual seminar (was) expected to reig­ nite the passion for the game and continue to

instil skills and information that will help grow the sport we love,” said Cricket SA’s mass-partici­ pation coordinator, Buhle Motshegoa, in a media statement. KFC Mini-Cricket is a foundation stage in the development of South Africa’s future crick­ eting heroes and is the first phase in Cricket SA’s pipeline to the Proteas, constituting the country’s biggest grassroots sports-development programme. Ten primary schools are participating in the Vhembe District, namely Bergvlam, Dzingahe, Makwarela, Mbaleni, Mbilwana, J.R Tshika­ lange, John Marubini, Ratshitanga, Tshilambu­ vhe, and Tshivhulani. Nationally, 126 642 pupils from 6 617 schools are active in the KFC Mini-Cricket programme, coached by 13 673 volunteer coaches.

Hoërskool Louis Trichardt se nuutverkose hoofmeisie vir 2020/21, Eliz-Mari PretoriHoërskool Louis Trichardt se Dilan Rosus, is nie net ‘n goeie leier nie, maar ook ‘n souw is verlede Donderdag, tydens die skool atleet. Sy is tydens die skool se prysuitdeling se prysuitdeling, aangewys as die skool se verlede week aangewys as 2020 se senior beste senior baanatleet vir 2020. Foto: Hoër- Victrix ludorum vir atletiek. Foto: Hoërskool skool Louis Trichardt. Louis Trichardt.

Soutpansberg Gholfklub

19 th

THE

By Bernard Chiguvare

NOTICE

Vhakona Group is Constructing a mini business complex at Ha Musekwa in the Nzhelele area,stand H01. Contact numbers, 0726777343 or 0729249697

HOLE

Fixtures/Bepalings Opkomende Kompetisie Datum

Kompetisie

Formaat

21/11/20

Eie reëlings

-

Triegie Gholfdag Datum 13/11/20

Naam

Plek

Datum 11/11/20 Plek

Hoërskool Louis Trichardt het verlede Donderdag weer prysuitdeling gehou. Tydens die geleentheid het Gezelle Koen haar eerste balkie vir kultuur ontvang. Foto: Hoërskool Louis Trichardt.

Hoofborg Eie reëlings

Naam

Formaat IS Punte

Formaat 4BA Houe

1

Vhavenda Bricks

2

Bridge/Nortgate

119

3

Madi Tanks

118

124

4

SPB Koelkamers

116

5

SA Buffers

114

6

Braam Dekker

114

7

Midas

114

8

PJ Timbers

112

9

Potgieter Boerdery

111

10

VKB

109

11

Furstenburg Boerdery

109

12

Osglo

108

Uitslae/Results Woensdagspel

Hoofborg Laer- en Hoërskool LTT

Saterdagspel Datum 14/11/20 Plek 1

Hoofborg Eie reëlings

Naam Steve Krügel

Formaat IS Punte 44

1

Rob Milton

41

2

Chris Gerber

41

2

Peter Thompson

38

3

Brink Schlesinger

40

3

Luke Enslin

37

4

Andre Bothma

39

4

Suwil Rudolph

37

5

Rampie Gilfillan

39

BS - Beterbal Stableford, IS - Ind Sta­bleford, BBB - B/bal Bonus Bogey, HS - Houespel, GS - Gekombineerde Stable­ford, 4BA/S - 4Bal Alliansie Stableford, 2B/AS - 2Bal American Scramble, BBM - Beterbal Multiplier, 4 Man Cha Cha Cha


ZOUTPANSBERGER, 20 NOVEMBER 2020

16

GET 7 days acess to SHOWMAX

KENTUCKY FOR TWO

99

With every Purchase

You can also follow us on social media!

90

4 Pc Original Recipe 4 Zinger wings & 2 sml chips & 2 sml sugar free coldrinks

Ts & Cs apply. Available from 03 November 2020 till 30 November 2020.

Visit us on the net at www.zoutpansberger.co.za

Proudly part of the

Laer- en Hoërskool Louis Trichardt het op Vrydag, 13 November, weer hulle gewilde gesamentlik jaarlikse gholfdag aangebied. Afgeneem tydens die byeenkoms en met die skole se gelukbringers, is die skole se hoofleiers. Voor, van links na regs, is Laerskool Louis Trichardt se Jannes van der Goot, Liné Schlesinger en Bennita Rheeder. Agter hulle is die hoërskool se Mitchell van Deventer, Sungu Khosa, Shaun de Beer, Megan Piorek, Antonette Baloyi en ElizMari Pretorius. Foto: Hoërskool Louis Trichardt.

Die span van Vhavenda Bricks, bestaande uit (van links na regs) Arie Steyn, André Bothma, Theo Lordan en Bernie Poolman, het Vrydag die gesamentlike Triegie Gholfdag op Louis Trichardt ingepalm. Foto: Hoërskool Louis Trichardt.

Vhavhenda Bricks palm Triegie-dag in

Hoër- en Laerskool Louis Trichardt het Vrydag, 13 November, weer hul gewilde gesamentlike jaarlikse gholfdag by die Soutpansberg Gholfklub aangebied en te midde van taai ekonomiese omstandighede weens die Covid-19 pandemie is die dag goed ondersteun. Twaalf spanne, bestaande uit vier spelers elk, het aan die dag deelgeneem, wat in die formaat

van ‘n vierbal­alliansie aangebied is. Op die einde van die dag was dit die span van Vhavenda Bricks wat met ‘n telling van 124 punte met die louere weggestap het. Tweede was die span van Bridge/Northgate Lodge met 119 punte, gevolg deur die span van Madi Tanks in die derde plek met 118 punte. (Vir al die spanne se uitslae, sien die gholfko­ lom op p.15 van hierdie uitgawe). Die twee skole het hul dank uitgespreek teenoor almal wat hierdie jaarlikse gesamentlike

fondsinsamelingspoging moontlik gemaak het en daartoe bygedra het dat net meer as R97 500 vir elke skool ingesamel is. Die borge het inge­ sluit Alliance Fuel, Madi Tanks, Comien Veggies, Tyre Rack, Xerox Polokwane, Spyker, BP Bridge, Osglo Argitekte, Tops, Midas, Sandberg Vervoer, PJ Timbers, Montimart, MTT Toyota, PSG, Elt Pro, Potgieter Boerdery, Soutpansberg Koelkamers, I­Que, Soutpansberg Spar, Limpo­ po Melkery, Loerie Tops, Laeveld Stene, Fursten­ burg Boerdery, Bargain Centre, Oasis Water, 2016 Toyota Hilux 2.4 GD6

Tel: (015) 516 5175/6/7 • 084 786 5176 • 084 786 5177 Fax: (015) 516 1012 • www.ayobmotors.co.za Sales: Janco: 064 654 6057 • Princess: 060 795 1207 2017 Toyota Hilux 2.8 GD6 D/cab 2019 BMW M140 Shadow Edition

32 000km

R659 995

82 000 km

R479 995

55 000 km

R269 995 2017 BMW M240i DCT

68 000 km

R519 995

Speedbrake, DMP Civils, VKB, Vhevenda Bricks, Michael Parkin Bore, Wulf Schwerdfeger, Braam Dekker, VSD Buffels, Marnus van Heerden, ZCP Makelaars, Suzuki Louis Trichardt, Thompson’s Motors, Annik Ingenieurs, Specsavers, Her­ culé Snyman, Northgate, Ocean Basket, Palm Drankwinkel, McDoman Chemicals en African Thatching. ‘n Spesiale woord van dank het ook gegaan aan Maarten Venter, Sanrie van Niekerk en Esté Nel. 2015 Porche Macan S Diesel

2020 VW T Cross R-line

12 km

R399 995

2018 Volkswagen Polo 1.0TSI TrendLine

20 000 km

R229 995

44 000 km

R729 995

2015 BMW M235i

72 000 km

R399 995

EXCL. ON THE ROAD FEE • T&C’s APPLY • E.&O.E.

Gholfnuus

Profile for Zoutnet

Zoutpansberger 20 November 2020  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Zoutpansberger 20 November 2020  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Profile for zoutnet
Advertisement