Page 1

Z

outpansberger

12 Oktober 2018

News with an independent soul

www.zoutpansberger.co.za

PRYS: R5,00 BTW Ing.

Joubertstraat 16B Louis Trichardt TEL: 516 4996/7/8

Sale of lion skeletons remains controversial - page 2

Jaargang 33 Vol. 41

Diesel, petrol en Diesel, Petrol en paraffien aflewerings Paraffien aflewerings

T: 015 516 1570

T:F: 015 516 015 5161570 3098 F: 015 516 3098 www.bfgroup.co.za www.bfgroup.co.za

3 Unika Straat, Makhado, Louis Trichardt, Limpopo

3 Unika Straat, Makhado, Louis Trichardt, Limpopo

Medication shortages due to obsolete systems - page 3

Rondloperbeeste bly ‘n probleem - bladsy 3

Dit bly Louis Trichardt Deur Andries van Zyl

Louis Trichardt bly steeds Louis Trichardt, nadat die Noord Gauteng Hooggeregshof Dinsdag die Makhado Munisipaliteit se aansoek om die naamsveranderingsproses weer te open met koste van die hand gewys het. Die stryd oor Louis Trichardt se naam duur nou al 16 jaar en ná Dinsdag se Hooggeregshof uitspraak is dit die derde keer dat die Staat bloedneus geslaan word in hul pogings om Louis Trichardt se naam na Makhado te verander. Die stryd het sy oorsprong in 2002, toe die destydse burgemeester, wyle rdl. Brighton Tlakula, aangekondig het dat die dorp se naam gaan verander. ‘n Paar maande later, in Junie 2003, het die destydse Minister van Sport, Kuns en Kultuur, dr. Ben Ngubane, aangekondig dat die dorp se naam na Makhado gaan verander. Dit is ook so in die Staatskoerant afgekondig. Die plaaslike Voorsittersvereniging (VV) het egter tot die stryd toegetree met ‘n aansoek vir die tersydestelling van die naamsverandering, maar Regter Legodi van die Hooggeregshof het teen die VV beslis. Die VV het daarna die saak na die Appèlhof geneem. Die saak is op 19 Maart 2007 aangehoor, met uitspraak wat op 29 Maart 2007 gelewer is ten gunste van die VV. Die hof het beslis dat die Minister se besluit om die dorp se naam te verander tersyde gestel word op grond van onvoldoende konsultasie en Louis Trichardt was weer Louis Trichardt. Die Makhado Munisipaliteit het egter weer begin met ‘n poging om die naam na Makhado te verander en, op aanbeveling van die Suid-Afrikaanse Geografiese Name Raad, het die Minister van Sport, Kuns en Kultuur in daardie stadium, mnr. Paul Mashatile, weer die dorp se naam na Makhado verander. Weer het die VV toegetree tot die stryd. Hulle het ‘n hersieningsaansoek in die Hooggeregshof gebring dat die Minister die rekord moet beskikbaar stel van inligting wat hom tot sy besluit

aangespoor het. Die rekord wat die VV egter ontvang het, was nie volledig nie en die VV het toe ‘n aansoek gebring dat die Minister verplig word om die rekord met die nodige inligting aan te vul. Dit is belangrik om te noem dat die respondente in die VV se hersieningsaansoek eerstens die Minister van Kuns en Kultuur was, tweedens die voorsitter van die Geografiese Name Raad en derdens die Makhado Munisipaliteit was. Die VV het reeds

te maak. Daar was egter talle vertragings, wat die VV genoop het om ‘n tussentydse aansoek te bring om die Minister te verplig om die rekord aan te vul. ‘n Hooggeregshofdatum is vir 30 Oktober 2014 geskeduleer om uitslag te gee oor die VV se hersieningsaansoek. ‘n Paar dae voor die hofdatum het die Minister van Kuns en Kultuur in daardie stadium, mnr. Nathi Mthethwa, egter aangedui dat hy eerder met die VV gaan skik oor

toe aangedui dat hulle nie enige regsaksie van die munisipaliteit verlang nie, maar hulle bloot aangeheg het as respondent omdat die munisipaliteit belang het by die saak. Daar was egter ‘n voorwaarde: Die VV sou ‘n kostebevel aanvra sou enige partye, insluitend die munisipaliteit, die hersieningsaansoek opponeer. Die Minister het ‘n sekere tydperk gehad om die rekord van die besluitnemingsproses beskikbaar

hulle hersieningsaansoek, omdat hy nie oortuig is daarvan was dat die rekord oor genoegsame bewyse beskik dat daar voldoende gekonsulteer is oor die naamsverandering nie. Hierdie skikking is op 30 Oktober 2014 deur die Hooggeregshof bekragtig en die kantoor van die Minister het by monde van hul regverteenwoordiger, me. Doris Tshepe, gesê dat die Minister volstaan by die hof se beslissing om die tweede naamsverandering

na Makhado tersyde te stel. Die minister het ook aangedui dat hy die VV se regskostes ten opsigte van hul hersieningsaansoek sou betaal. Dit het die een probleem opgelos, maar nie die kwessie van die VV se kostes ten opsigte van hul tussentydse aansoek om die rekord aan te vul nie. In daardie stadium was die proses bloot ‘n akademiese oefening, aangesien die Minister toe reeds aangedui het dat die rekord nie volledig was nie. Uitspraak oor die kostes van hierdie aansoek is uitgestel. Die VV het die kwessie oor die kostebevel na die Hooggeregshof verwys, met Regter Legodi wat op 19 Junie 2015 gelas het dat die Minister van Kuns en Kultuur ook hierdie kostes van die VV moes betaal. Amper ‘n jaar na die 30 Oktober 2014 uitspraak, op 16 Oktober 2015, het die Makhado Munisipaliteit ‘n aansoek by die hof ingedien dat die VV se hersieningsaansoek wat gelei het tot die Hooggeregshof se Oktober 2014 uitspraak, heropen moes word. Hulle het in hul aansoek gevra dat die hof die skikking tussen Minister Mthethwa en die VV tersyde moes stel, om vir hulle kans te gee om die VV se hersieningsaansoek te opponeer. Die munisipaliteit het aangevoer dat hulle nie geweet het dat hulle self die aansoek moes opponeer nie, maar onder die indruk was dat die Minister van Kuns en Kultuur en die voorsitter van die Geografiese Name Raad dit namens hulle gaan doen. Hierdie aansoek het Dinsdag voor die Hooggeregshof gedien, feitlik drie jaar nadat dit gebring is. Die VV het weer die munisipaliteit se aansoek teëgestaan. Hulle het geargumenteer dat die munisipaliteit te lank geneem het om hul aansoek te bring en dat hul aksies die finaliteit van die regsproses skend. Die VV het ook aangevoer dat die munisipaliteit nie bevoeg is om so ‘n aansoek na die hof te bring nie, aangesien hulle nooit die aanvanklike hersieningsproses geopponeer het nie. Regter Neil Tuchten het Dinsdag, 9 Oktober, die VV gelyk gegee en die munisipaliteit se aansoek by wyse van ‘n bestraffende kostebevel van die hand gewys. (Vervolg op p. 2)

36

2017 Volkswagen Kombi 2.0 DSG

36 871km

R469 995 *excl. on the road fee

www.ayobmotors.co.za Tel: (015) 516 5175 ISSN 2409-2835

Audited Distribution Figures

9 772409 283001

41

SPECIAL PRICES VALID FROM 17 AUGUST - 23 SEPTEMBER 2018 CASH AND CARRY WHILE STOCKS LAST!


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

2

Sale of lion skeletons remains controversial By Jo Robinson

When the documentary Blood Lions was released in 2015, people were shocked that the filming of the bred-in-captivity, emaciated lions had taken place on a local farm in Alldays. What is happening to South African lions now has further shocked the world. The National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) recently applied for an urgent interdict in response to the South African government’s illegal setting of annual quotas for the legal export of lion bones – 1 500 lion skeletons to be exact - for the year of 2018 alone. The Zoutpansberger spoke to Karen Trendler, who is the manager of wildlife trade and trafficking Karen Trendler, the manager of wildlife trade and trafficking with the National Council of Societies with the NSPCA. “We asked for a review of last for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA), says that no regulations currently exist in year’s quota of 800 skeletons, and while that proSouth Africa to ensure the humane breeding and slaughter of lions and tigers. Photo supplied. cess was still waiting for an outcome, a statement was issued on 16 July this year when the Minister of Environmental Affairs announced that the lion-bone export quota for 2018, as from 7 June, was set at 1 500 skeletons, with or without skulls. The reasons for skeletons to be listed as with or without skulls is because when lions are hunted for trophies, the heads are usually the trophies, with the rest of the animal being of no use to the hunters. Legally, before issuing such a quota, the department must leave the application open to the public for perusal for a period of 30 days, which did not happen,” said Trendler. The export of lion bones was not a new practice, said Trendler, but the quantities now in play were sky-high and not in any way sustainable. Breeding lions for their bones as a business enterprise started gaining momentum in 2008, purely because of the continued extinction of tiger species (three species of tiger are now completely extinct). In Asia, tiger bones have been used historically in traditional medicines. With China banning the trade in tiger bones, lion bones became the new ingredient for these potions. Hierdie groep leerlinge van Hoërskool Louis The bones of wild lions are preferred in the Trichardt het Dinsdag In Excelso balkies making of these concoctions. While CITES is apontvang vir uitsonderlike prestasies as deel parently in control of whether or not wild lion bones van die distrikspan tydens die nasionale are being exported legally within the quota system, TriTech kompetisie. Voor, van links na a loophole exists in that, once all the required tests regs, is Juan Steenkamp, Ruzelle Nortjé en have been done on skeletons, they are returned to Khodani Kubayi. Agter is Chad Smith, Rahul their exporters for packaging. Spot checks could Sooknannan en Dehan Luus. Arib Patel, wat reveal that wild-lion bones have replaced those of ook die balkie verwerf het, was afwesig tydens die neem van die foto. Foto verskaf.

lions bred in captivity, but the checks are carried out too randomly to make any difference. Trendler said that the same people who were buying legal lion bones were buying poached rhino horn, pangolin, and other illegal animals or their parts. They do not care where these come from, and the demand for these things is not decreasing, because of their scarcity. The prices just keep going up, making the trade more appealing to many. She said that lions bred primarily for their bones meant that their care, feeding, and upkeep until their bones were adult-sized and ready for harvesting were of no interest to potential purchasers. The bones of an emaciated, miserable lion that has never been out of a backyard-sized enclosure before being slaughtered are worth no less than a well-fed, free-roaming, king-of-the-jungle type cat. “There are no regulations for the farming and the slaughter of lions,” said Trendler. She added that appalling cruelty was taking place, with no laws in place to protect lions bred to be slaughtered for their bones. “With cattle or other farming, there are at least laws and regulations, and SPCA officials have something to work with when they enter facilities that breed animals for slaughter or for other reasons. Lions have no protection in this way, and South African-bred tigers are even worse off because they are a non-indigenous species.” Right now, in South Africa, 3 000 wild lions and approximately 8 000 lions kept in captivity can be found. The Conference of the Parties to CITES 2017 (CoP17) did not raise protection for lions to Appendix 1, which is the level of maximum protection generally awarded to endangered species, and that was requested by nine African countries, which excluded South Africa. South Africa, instead, was issued with the legal rights to export fixed quotas of lion bones. The reasoning behind this move was that it would “end the illegal lion-bone trade”. Trendler told the Zoutpansberger that this industry was currently very much under the radar. No official numbers were obtainable regarding the number of registered lion breeders, although the fact that the number of breeders stands at 200 is known. Slaughterhouses that have been seen by the NSPCA thus far are only those that have been reported by members of the public because of extreme cases of cruelty in the care, handling and slaughter of certain lions.

Links: Sungu Khosa van Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag spesiale erekleure van die skool ontvang as nasionale wenner van die ATKV Redenaars. Hy ontvang ook sy tweede balkie vir ‘n diploma in die Eistedfodd. Foto verskaf.

Evidence of neglect in lions bred in captivity for use either in canned hunting or the Asian lionbone trade. Photo supplied.

Louis Trichardt bly Louis Trichardt

MAKHADO CARE GROUP IS A NON PROFIT ORGANISATION WHICH ASSISTS WITH THE CARE OF CANCER PATIENTS IN THE MAKHADO AREA CONTACT DETAILS: Dr Casper Venter: 082 857 0022 Dr Emil Gaiger: 082 892 8862 Jernay Mcleod: 086 403 5752 Angela Brennan: 082 902 6271

Catrien Dekker het Dinsdag saam met Raumeen Jamadar (afwesig) hul eerste balkies ontvang, omdat hulle al drie jaar lid is van die redaksie van Hoërskool Louis Trichardt se skoolkoerant, die Vuilbaard. Foto verskaf.

(Vervolg van p. 1) Daar is onder meer deur die hof uitgewys dat die munisipaliteit oneerlik was in van hul beëdigde verklarings wat by die hof ingedien is, veral wat betref hul argument dat hulle nie geweet het dat hulle self die aansoek moet opponeer nie. Die bestraffingskostebvel is op ‘n prokureur tot kliënt basis toegestaan. Mnr. André Naudé, voorsitter van die VV, het by navraag gesê hulle is verheug oor die uitspraak.

“Ek waardeer die kompliment van die regter wat opgemerk het dat die VV korrek opgetree. Ek self waardeer ook die integriteit wat die VV se bestuur en sy lede aan die dag gelê het om almal in Suid-Afrika se kultuurgoedere te beskerm. Ek bedank graag die VV en hul bestuur vir al die harde werk wat hulle ingesit het,” het Naudé gesê. Sedert Dinsdag se uitspraak het die Zoutpansberger herhaaldelik probeer om kommentaar vanaf

die Makhado Munisipaliteit te verkry. Alle versoeke tot kommentaar was teen druktyd steeds onbeantwoord. Advokaat D. du Preez (SC) het namens die VV opgetree met Coxwell, Steyn, Vise en Naudé Inc as opdraggewende prokureurs. Advokaat H. F. Jacobs (SC) het namens die Ma­khado Munisipaliteit opgetree met Hammann en Moosa as opdraggewende prokureurs.


3

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

Medication shortages due to obsolete systems ing were officials from the National Department of Health, the Limpopo Department of Health, Patients who receive prescription medication the Provincial Treasury, and depot officials from from the Louis Trichardt government clinic around the country. They agreed in their meeting approached the Zoutpansberger recently to that these shortages, or “drug stock-outs”, were share their concerns about being turned away being caused by the new pharmaceutical warehouse from the clinic without their chronic medication, management system. In 2011, the Auditor General (AG) carried out apparently as a result of shortages. the first ever performance audit of the management Requesting anonymity for fear of victimisation, residents have shared various problems relating to of pharmaceuticals at the Department of Health the clinic. One pensioner said that he returned to the throughout the country. This audit took five years clinic for three days in a row, arriving there before to complete and ascertained that South Africa has it opened in the mornings and being turned away 10 medical depots that all use one of four differevery afternoon, without his medication, when the ent systems to manage stock and make sure that staff went home. When he was finally seen, he was hospitals and clinics have enough supplies. The told that the clinic did not have stock of one of his AG found that all these systems are obsolete and chronic medications that he is supposed to take dai- problematic and recommended that a new system be found. After further ly or face the possibility meetings, the decision of having a heart attack. “I cannot afford even R100 He said that waiting for from my already small govern- was taken that a new system would not be days at the clinic was needed after all as the ment pension to pay for my uncomfortable enough National Treasury had without being sent home medications” already commissioned empty-handed. “The the design of a warehouse management system, clinic has not had functional toilets for years now,” he said, “and the lack of hygiene there is called G-Commerce, that would be owned by the very bad, but I cannot afford even R100 from my State. The system was piloted in the Northern already small government pension to pay for my Cape from March 2017, where it experienced the expected teething problems, which have mostly medications.” Elderly pensioners who have reported similar been resolved. The 9 October meeting concluded incidences say they cannot do anything. If they can- that plans would continue to standardise this sysnot get their chronic medications from the clinic, tem across all provinces and that, to this end, the they just go without them and hope for the best as Department of Health would dispatch a six-person they cannot afford to pay for them at the chemist. team, three of whom would be shuttling between In a media statement released on 9 October, Limpopo and the Northern Cape, to assist with the Popo Maja, the spokesperson for the Ministry of current drug-shortage problems. A technical team Health, announced that a meeting had been held on with members from the National Department of the same day between the Premier of Limpopo, the Health, the Limpopo Department of Health, and Minister of Health, and the MECs for Health and the Limpopo Provincial treasury has now been Treasury to discuss recent reports about shortages established to be on hand in case any immediate of drugs, especially in Limpopo. Also at the meet- problems need to be resolved. By Jo Robinson

E IN THE ULTIMAT

NEW

W

RR29 H R O EXPERIENCE WOIT F 2 Y N A IK FRESH & EUPH N Schweppes, the 196 graphics with modified fountain design are trademarks of Atlantic Industries © 2017.

Die trop rondloper beeste wat feitlik daagliks die dorp ingejaag word op soek na weiding. Hier is hulle afgeneem op die Soutpansberg Gholfbaan waar hulle telkens skade aan die setperke aanrig. Foto verskaf.

Rondloperbeeste bly ‘n probleem Deur Andries van Zyl

Baie inwoners van Louis Trichardt het nou al seker gewoond geraak daaraan om troppe beeste in die dorp se strate te sien. Veral in die omgewing van Skuldbult gaan mens sukkel om nie elke dag vars beesmis in strate, op sypaadjies en in tuine te kry nie. Dit is omdat die groot trop beeste in die Hanglip Bosbouplantasie nou byna elke aand die dorp binnekom, op soek na weiding. Party mense mag dalk dink dit is ‘n goedkoop manier om die tuin te bemes, maar ander is minder gelukkig daaroor. Een van hulle is Rampie Gilfillan van die Soutpansberg Gholfklub, want telkens vind die trop beeste hulle weg tot op die gholfbaan. “Hulle trap ons setperke stukkend. Ons het dit nou al hoeveel maal aan die owerhede gerapporteer, insluitend die munisipaliteit, verkeersafdeling en polisie, maar hulle doen niks,” het Gilfillan gesê.

Dit is blykbaar bekend aan die munisipaliteit, wat verantwoordelik is om die beeste te verwyder en op te sluit in die munisipaliteit skut, wie die eienaar(s) van die beeste is. In ‘n medianavraag aan die munisipaliteit is gevra waarom die beeste nog nooit geskut is nie en waarom daar nog nooit teen die eienaar(s) opgetree is nie? Hierdie vrae is egter geïgnoreer, met die munisipaliteit wat aangevoer het dat hulle nog nooit die beeste kon skut nie, aangesien die vragmotor waarmee die beeste na die skut aangery moes word, stukkend was. “Ons is ten volle bewus van die probleem,” het munisipale woordvoerder mnr. Louis Bobodi gesê. Hy het ook aangedui dat die rede vir hul gebrek aan optrede was dat hulle in die proses was om die vragmotor te herstel. “Die vragmotor is nou herstel en ons is gereed om ons dorp skoon te hou van rondloperdiere. Ons vra om verskoning vir enige ongerief wat veroorsaak is,” het Bobodi gesê.


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

4

12 years in jail for something he didn’t do By Aidan Jones

“Twelve years,” he says, slapping his hands together and shaking his head. “Twelve years. Twelve years.” Samuel Ntshavheni Nndwambi was a carpenter and the breadwinner for his wife and three children. Late one afternoon in early 2006, Samuel was completing a table for a client in his home workshop in Thohoyandou when the police came to arrest him. “I was shocked. When I asked the police why they were arresting me, they said, ‘We will talk when we get there.’” A few months later, after a brief trial, Samuel was transported to Kutama Sinthumule maximum security prison to begin a life sentence for murder. He was 39 years old. On 14 June 2018, the Supreme Court of Appeal (SCA) ordered his immediate release, saying that then Acting Judge Ephraim Makgoba had convicted Samuel on scant evidence. “Life is hard in prison, especially when you know you are innocent,” says Samuel. “You get up in the morning and you know you did nothing. And you’re amongst people who have actually committed violent crimes. You are lost. You don’t know what you are doing there, but there’s nowhere to go.”

According to the SCA, Mushweu’s testimony was the only evidence the state had against Samuel and Marcus and could not be relied upon to convict. “No evidence was led by the State other than that of the accused, who incriminated his co-accused,” the judgment states. Marcus says he had only met Mushweu twice. “He had a girlfriend in Shayandima [a village in Thohoyandou] and took my taxi there twice,” he says. Samuel says he was only briefly acquainted with his co-accused. Samuel was represented by Legal Aid before Sigwavhulimu Attorneys’ involvement. “Ten years represented by Legal Aid and nothing happens! … Until Sigwavhulimu came along.” Ramanyimi says she became aware of Samuel through her involvement as counsel on Marcus’s case. “We looked at the court records and thought it would only be just to assist [Samuel] as well,” says Ramanyimi. “We approached his sister first and got to know the family. We went to him in prison to ask if we could represent him. We then terminated the mandate of Legal Aid, and that is when we started with the paperwork.” Samuel Nndwambi was wrongfully convicted for murder and served 12 years of a life sentence before being released in June 2018. Photo: Aidan Jones.

Rich-man’s justice

“The most difficult thing for me was the fact that subsequently overruled by the SCA. On 29 March my family had been evicted from where we were 2017, the SCA set aside Nndwambi Mudau and In order to appeal against a conviction, one has to living, and I couldn’t do anything to prevent it,” Tshivhangwalo Rathogwa Mudau’s life sentences have trial transcripts, but these cost money. “Some- says Samuel. “Until today, we don’t have a place that Acting Judge Makgoba had handed down on thing needs to be done about this,” says criminal that is really ours.” 14 July 2003. The SCA said the trial contained law expert William Booth. “The costs in some of “gross procedural irregularities” and that the right the appeals I have dealt with were between R18 000 to a fair trial had been infringed. Life sentences to R100 000 to have the record transcribed. These were also set aside on 30 November 2015 in the costs need to be borne by the appellant. This means case of Khavhadi vs the State (459/15) and on 31 “The worst thing for me was constantly living March 2014 in the case of Tshakwata and Another often the appellant cannot carry on with his appeal.” Booth says that indigent appellants represented in fear,” says Marcus of his time in prison. “Peo- vs the State (522/13), with the SCA citing lack of by Legal Aid should be able to access their court ple would get stabbed while I was watching.” He reliable evidence. says one of his cellmates often got violent. “I just The National Registry of Exonerations in the Interviewed in Thohoyandou, Samuel’s eyes records for free. But after the lack of progress felt unsafe all the time,” he says. “Also, when the with Legal Aid, Samuel was now represented USA has identified 2 271 exonerations since 1989 dart around the room. He rubs his legs and shifts wardens were having their own quarrels, everybody in that country alone, the equivalent of “more privately and would have to pay for the records, in his chair while speaking about his time in priswould get a beating, for nothing.” He says they on. Next to him sits one of his three co-accused, which Ramanyimi says cost R37 000. “He didn’t sometimes had to wait up to four days for medical than 20 080 years lost”. According to Raphaely, have the money, so we paid for the transcripts and this registry is unique globally. She says in South former taxi driver Marcus Mulaudzi, who is calm treatment after a beating by the wardens. represented him pro bono,” says Ramanyimi. Africa there are no proper statistics for the number and soft-spoken. Marcus was released in 2016 after “I prayed every day. I accepted that even if I die of wrongfully convicted people. “It is difficult to Samuel’s sister, Florence Thinyelo Nndwambi, a successful appeal to the SCA. He had served 10 is a tailor who says she earns R800 to R1 000 a tomorrow, it’s fine, because I am dying believing solve a problem when you don’t know its scope … I years of his life sentence. in God,” says Marcus. think prosecutors tend to underplay its prevalence,” The deceased in the murder case was Shavhani month. “I contributed what I could towards the “Believing in myself helped me to keep going says Raphaely. transcripts, but it is difficult just to get by, so it was Ramusetheli, a school principal from Thohoyfrom day to day,” says Samuel. “I also sprinkled andou. The first and second accused were Leroy tough to contribute anything,” she says. snuff and declared my belief to my ancestors.” Marcus says he was only able to appeal because Mushweu and Piet Mudzugu, both of whom are He says he did not make any friends in prison. “I he got help from his cousin, Sam Mulaudzi. “I paid still in prison. Marcus and Samuel were the third about R500 000, assisting him over a period of became used to the people who were with me in and fourth accused. my cell, but they were just people I lived with. I “They had enough evidence to convict accused about ten years,” says Sam, who is an entrepreneur would not call them friends.” in the construction business. number one,” says advocate Agnes Ramanyimi of On the day he was released, Samuel says he was “There can sometimes be rich-man’s justice,” Sigwavhulimu Attorneys, who was part of both sucbusy doing his laundry when he was called. “It was Felicia Sithole of Statistics South Africa concessful appeals. She explains that DNA matching says senior journalist Carolyn Raphaely of the Wits about 16:00. I was actually scared because I wasn’t Justice Project, which investigates miscarriages firmed that the state agency does not collect data Mushweu’s was found on the crime scene. “But sure where they were taking me. It might be a lie. on wrongful convictions. of justice in the criminal justice system. “I think Mushweu tried to extricate himself by implicating Anything was possible there, so I refused.” He said Asked if he thinks he will ever be able to forgive Marcus and Samuel, claiming that he was pressured Legal Aid lawyers are also very overworked and only when a senior warden came to explain was he this often means things take longer to get done,” Mushweu and the state, Samuel shakes his head by Samuel to commit the crime and that Marcus willing to comply. says Raphaely. vigorously. “No, no, no. Never.” had driven them to the scene in his taxi,” she says. He returned home to his wife and children. “I may say now that I could forgive, but every “All my friends left. It is only family now,” says time I saw accused number one [in prison] I got Samuel. “My child, who is working, is the one who angry. I boiled up,” says Marcus. “The thought of bought me the clothes I am wearing right now. He forgiving him doesn’t really cross my mind. I don’t also buys the food that I eat every day. They are think I will be able to forgive the state … I think happy that their dad is back.” He says he no longer there is no justice.” has carpentry tools or a workshop space and his employment prospects are slim. The story appeared in Groundup (www.groundWhen Marcus was released two years ago, up.co.za) and is re-published under the Creative he found that his wife had left and his child had Commons Attribution-No Derivatives 4.0 Internadropped out of school. “After I left, things fell tional License. apart. The family just split. They didn’t have any direction because they depended on me,” says Marcus. Borge vir die dag word “I was confused as benodig: to where to go. Where do I stand? What do I Kontak gerus vir do?” He says his friends CW Burger 082 378 3151 came on the day to see vir meer inligting if he was really out and he did not see them again. He now lives in a dilapidated house with his mother. “It is humiliating to go from earning good money and providing for my family to here.” Inskrywings: 07h00 - 09h00 This judgment is one Bestuurdersinligtingsessie: 09h30 of several handed down Inskrywingsgeld: Deelnemers - R200 / at the Thohoyandou Toeskouers - R20 vir volwassenes en R10 vir kinders High Court that were Marcus Mulaudzi spent a decade in prison after being wrongfully convicted of murder. He was exonerated in 2016. Photo: Aidan Jones.

“No evidence was led by the State other than that of the accused, who incriminated his co-accused.”

Prison life and release

“I don’t think I will be able to forgive the state … I think there is no justice.”

Gruisgat 4x4

Ad designed by Zoutnet Publishers

13 Oktober 2018


5

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

Grapes - Red seedless, white tubs and black tubs

2 R50 for

Queen Pineapples

3 R20 for

Fruit & Veg

Granny Smith & Golden Delicious Apple Econopacks 1.5kg

3forR50

COMBO

R139

ONE Onion Pocket 7kg ONE Potato Pocket 7kg ONE Butternut Pocket ONE Carrot Bag 5kg

Strawberry tubs 250g

2forR25

BUTCHERY

Tomato Thriftpack

2forR25

Beetroot 5kg

R2799

R69.99per kg Bulk Stewing Beef

Food Lover’s Cold Drink 2 Litre

Amazing 1 Litre

2forR25

3forR30

Cold Drinks 2.25 Litre

2forR30

R49.99per kg Bulk Pork Braai Chops

Knorr Gravy 34g

R1099 each

Knorr Sauces 38g

R1099 each

Moirs Jelly 80g

R599 each

R79.99 per kg

Food Lover’s 2 Ply 9’s

3forR120

Bulk T-Bone & Club Steak

R49.99per kg Bulk Chicken Fillet

Supa Acha Original 1.1kg

R7499

Jumping Jack 100g

R1250 each

BIS Extra Virgin Olive Oil 1Litre

R7999 each

Le Belinda Tomatoes 400g

3forR25

Trading Hours - Mon-Fri: 08:00 - 18:00 • Sat: 08:00 - 17:00 • Sun: 08:00 - 13:00

LOUIS TRICHARDT

96 Grobler Street, Louis Trichardt • Tel: 015 516 1663 • Fax: 015 516 1625 • Cell: 084 461 4048 PRICES VALID FROM THURSDAY 11 OCTOBER UNTIL - SUNDAY 14 OCTOBER 2018

ACTUAL PRODUCTS ON OFFER MAY DIFFER FROM VISUALS SHOWN, AS THESE ARE SERVING SUGGESTIONS ONLY • NO HAWKERS • NO TRADERS • WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUALITIES • E&OE


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

6

ZoutieWeather

Thursday, 11 October

Louis Trichardt

(Source: http://www.accuweather.com)

KERKE/CHURCHES • Afrikaanse Protestantse Kerk (LTT) Tshirululunistraat 28, Sondag 09:00, Tel: 015 516 2272 • Afrikaanse Protestantse Kerk (Musina) Cass Straat 16, Sondag 09:00, Tel: 015 534 2126 • Agapé Gemeente (LTT) Sondae: Afrikaanse diens om 08:30 insluitend Peuter-, Kinder- en Tienerbedieninge. Sundays: English service at 10:30 including Toddler-, Children- and Teen Ministries, Past. Sampie van Niekerk, Tel: 015 516 3725 or 082 926 9538 • AGS Charisma (LTT) Munnikstraat 70, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Leonie Meyfarth (084 219 4406), Tel 015 516 0486 (kerkkantoor) • AGS El-Shaddai (Musina) Watsonlaan 17, Sondag 10:00 en 18:00, Past. Boetie Visser, Tel: 015 534 3361 / 084 456 6959 • AGS Charisma (Levubu) Sondag 09:00. Past John en Marietjie Struwig. • All Nations for Jesus Christian Centre (LTT) 93 Burger Street (Maranatha Centre), Sunday 09:30 & Wednesday 18:00, Past Benjamin Sithole, Tel 083 532 9492/ 015 516 2275 • Anglican Church / St Marks (LTT) 128 Munnik Street, Sunday 10:30, Rev Robbie Novella, Tel: 015 516 5165 • Baptist Church (Musina) Corner of Whyte & Limpopo Street, Sunday 09:30, Rev Paul Richardson, Tel: 015 534 0479 or 082 446 1728 • Baptist Church / Baptiste Kerk (LTT) 1st Sunday of the month combined morning service (English/ Afrikaans) 10:00. Rest of the month English morning service 08:30. Afrikaans morning service 10:00. Evening services combined 18:00. Prayer meeting/Bible study Wednesday 18:00. Ds. Johan Marais 015 516 2714. • Catholic Church (LTT) Corner Burger & Jeppe Street, Mass times: 1st Sunday 10:00 - 2nd, 3rd and 4th Sunday 17:00, Father Frank Gallagher, Tel: 015 516 0566 / 082 664 1393 (Catholic Church Musina, Tel: 015 534 2085) • Chapel of Grace Church Sunday 09:00 - 11:00 at Maurunwa/Siloam/Nzhelele Past Oke Tel 083 461 6455 or 072 976 3448. • Corpus Christi Christian Church Corner Tarentaal and Tuva Street (Makhado Park, Extension 8), Sunday service 09:30, School of Ministry at 13:30 on Sundays. Pastor Peter Thovhakale Tel 082 691 9943. • St Peters Church (LTT) 33 Breda Street, Sunday 09:00, Tel: 083 377 0984 (Iain Purdon), 084 404 0050 (Soekie Bierman) • Emmanuel Christelike Kerk (LTT) Koraalboomstraat 3, Sondae 09:00 & 18:00, Jeug Vrydae 19:00, Past. Andries van Heerden, Tel: 015 516 4282 / 083 357 1658 • Evangelies-Gereformeerde Kerk (LTT) LTT Lodge-saal (Hlangananistraat), Sondagoggend erediens 08:00, kontak ds. Herbie Lyon Tel: 082 906 0288 • Gereformeerde Kerk (LTT) H/v Anderson & Songozwistraat, Sondag 09:00 en 10:45, leraar ds. Innes Nagel, Tel. 082 701 5602 • Gereformeerde Kerk (Musina) Wilsonlaan 1, Sondag 09:30, Ds. Cornel Nagel, Tel 015 534 2253/ 084 406 1723 • Hervormde Kerk Louis Trichardt H/v Stubbs & Forestryweg, Sondag 08:30, Ds. Gustav van Zyl, Selfoon 083 387 7548. • Hervormde Kerk Zoutpansberg (LTT) H/v Stubb & Forestry, Elke tweede Sondag om 08:30, Dr. B.J. van Wyk, Tel: 082 828 5711 • Hervormde Kerk Zoutpansberg: Geloofsbond van Hervormde Gemeentes (LTT) H/v Stubb & Forestry, Sondag 10:15, Ds. Ronel Eckard, Tel 072 122 7956 • Hervormde Kerk (Musina) H/v Van Zyl & Celliersstraat, Sondag om 09:00, ds. Eddie Eckard, Tel: 015 534 2519 of 082 958 9095, Kerkkantoor 015 534 2756. • Lede in Christus Kerk (LTT) Joubertstraat 29, Sondag oggenddien 09:30, evangeliedien om 18:00. Past. Christo van Rooijen, Tel: 015 516 0521 / 082 465 8774 • Lewende Woord Louis Trichardt Louis Trichardt Lodge-saal. Sondag erediens 10:00 (Afrikaans) en 18:00 (English). Senior past. Andrew Bezuidenhout (071 078 1631) en past. Jan Wilkins (071 161 9254).

Friday, 12 October

Saturday, 13 October

Mostly sunny, hot.

Sunny, to partly cloudy, hot.

Partly sunny.

High: 33oC Low: 15oC

High: 34oC Low: 15oC

High: 31oC Low: 14oC

WHAT IS HAPPENING? DEURLOPEND

Shop op die perseel van die Haantjie Kerk (NG Kerk Louis Trichardt) is oop weeksdae van VROUE VAN DIE WOORD Die Vroue van die Woord kom een maal ‘n maand op 07:30 tot 12:30. “Kom ondersteun gerus. U is ook welkom elke tweede Saterdag van die maand om 10:00 om alle onnodige huisraad of klere te skenk. by die Boekwinkel in Joubertstraat bymekaar. Die inkomste van Bergcare Charity Shop word Die vroue kom interkerklik saam om te bid, gebruik vir die aankope van kos vir die Bergcare geestelik te groei en mekaar aan te moedig om Bejaarde-projek,” sê die projekbestuurders. vroue na God se hart te wees. “Alle vroue, jonk Vir meer inligting, skakel die kerkkantoor by en oud, is welkom,” sê die organiseerders. Vir meer inligting kan Madelyn Stoltz by 083 015 516 3902. 442 5248 geskakel word. LOUIS TRICHARDT TUINBOUKLUB Die Louis Trichardt TuinbouMANNE VAN DIE WOORD Die klub nooi alle lede en nie-lede om in te skakel by Manne van die Woord in Louis Trichardt kom hulle verrigtinge. Klublede kom elke derde Dinselke Vrydag van 05:45 tot 06:45 by Ocean Basdag van die maand byeen. Alle voornemende ket in Songozwistraat byeen. groenvingers kan met Hannetjie skakel by 084 Vir meer inligting kan Tobias Fourie by 082 950 0205 of Sophie by 082 420 0514 om uit te 451 4249 geskakel word. vind hoe hulle betrokke kan raak. GISTER-SE-JEUG BYEEN Die KARATEKAS OEFEN Die SoutpansGister-se-Jeug klub, waar jonger en ouer seniors berg Kofukan Karateklub oefen elke Woensdag welkom is, vergader elke Dinsdag van 09:00 tot vanaf 18:00 tot 20:00 by die Emmanuel Christian 11:00 in die Hervormde Kerk se saal op die hoek School net buite Louis Trichardt. Vir meer inligvan Stubbsstraat en Forestryweg in Louis Trich- ting, skakel Tommy by tel. 083 346 6600. ardt. Vir meer inligting kan Willie Agenbacht geskakel word by tel. 083 453 6597, Flippie AA BYEEN Alkoholiste Anoniem (AA) Diedericks by 071 671 9866 of Anna Lordan by vergader elke Maandag om 18:00 by die Haant082 921 6110. jiekerk (h/v Burger- en Erasmustraat) in Louis Trichardt en almal wat daaraan ‘n behoefte het BAHÁ’Í INFORMATION CENom die vergadering by te woon, is welkom. TRE The Bahá’í Information Centre in Louis Die AA vergader ook elke Woensdag vanaf Trichardt holds multi-faith devotionals every 18:00 in Levubu. Vir meer inligting, skakel Thursday from 19:30. Jannie by tel. 076 501 8285. “Do not allow difference of opinion, or diversity of thought to separate you from your fellow DOJO OEFENTYE Die Ninjutsu Dojo men, or to be the cause of dispute, hatred and (Shio pan yama dojo Soutpansberg-skool) oefen strife in your hearts. Rather, search diligently for elke Maandag en Woensdag vanaf 17:30 tot the truth and make all men your friends.” 19:00 in die stoeisaal. For more information phone 081 884 9553 Vir meer inligting kan shihan Swanepoel (after hours). Alternatively, visit the website at geskakel word by tel. 076 467 2306. www.bahai.org.

INTERKERKLIKE BIDUUR

Inwoners word uitgenooi om elke Woensdag vanaf 08:00 tot 09:00 saam te kom bid vir die gemeenskap en die land tydens ‘n interkerklike biduur by St Peter’s Kerk in Bredastraat. Vir meer inligting, skakel past. Leonie Meyfarth by tel. 084 219 4406.

• Levubu Christelike Gemeente (Hatfield) Sondag 09:00 & 18:00, Past. Craig Whitcomb, Tel 015 583 0134 of 084 400 8937

• NG Kerk (Levubu) Perseel 316, Sondag 08:30 en 10:15 (LTT - Rondebosch Lapa), Ds. Petrus Kriel Tel: 015 583 002 / 082 898 2081

• NG Kerk (Musina) Ds. Henricostraat, Sondag 09:00, ds. André van Rooyen, Tel: 082 468 7640 / E-pos: ngkmsa@lantic.net of alvanrooyen@gmail.com • New Covenant Kerk/Church (LTT) 115 Krogh Street, Sondag 09:00 en 18:30, Louis Trichardt, André van Niekerk, Tel 015 516 5305 or 082 926 7313 • Ou Apostoliese Kerk van SA (LTT) Kroghstraat, Sondagdienste om 08:45 en 18:00, Priester JJ Janse van Rensburg, Tel. 072 544 7505. • Reformed Church Songozwi Corner of Songozwi and Anderson Street, Louis Trichardt, Sunday 11:00, Rev Paul Mushayabasa (076 860 0669) • Shammah Bedieninge / Ministries - PPK (LTT) Rissikstraat 50. Sondag: 09:00 Hoofdiens & Kinderkerk, 17:00 Connect Groups. Vrydae 19:00 Jeug. Past Francois Strydom 082 7850 265 / Kerkkantoor 015 516 4018 • Sewendedag-adventiste (LTT) Groblerstraat, Saterdag 09:00 en 11:00, leraar Johan Steyn, Tel 082 372 7362 • Sewendedag-adventiste (Musina) H/v Turner & Whytestraat, Saterdag 11:00, Marguerite Sindon & Marietjie Diener, Tel: 015 534 3240 / 082 358 2526 • Volle Evangelie Kerk (LTT) H/v Rissik & Burgersraat, Sondae 09:00 & 17:00, Past. Philip de Jager, Tel: 015 516 0758 / 071 674 7205 • Volle Evangelie Kerk Ebenhaeser (Musina) H/v Turner & Watsonstraat, Sondag 09:00 & 18:00, Past. Jimmy Venter, Tel: 082 920 4493 • Veritas Gemeenskapskerk (LTT) Groblerstraat 80, Sondae 09:00, dr. Philip Venter, Tel. 083 444 7672

oefen elke Maandag en Woensdag. Vlak 1 tot 3 gimnaste (meisies en seuns) sal Maandae en Woensdae oefen van 14:30 tot 16:00. Die Vlak 4 tot 7 gimnaste (meisies en seuns) sal ook op Maandae en Woensdae oefen, maar van 17:00 tot 18:30. Elzabé Stewart en Riekie Steyn is onderskeidelik verantwoordelik vir die meisies en seuns se afrigting. Vir meer inligting, skakel Elzabé by 082 566 3493 of Riekie by 082 484 1392.

NG Kerk Soutpansberg verkoop tans volledige 4 kg skaapafvalle teen R150 elk. “Belangstellendes moet asseblief betyds bestel,” nooi die gemeente. Om te bestel, skakel die kerkkantoor by tel. 015 516 4366 of 084 596 5912.

• Methodist Church (LTT) 79 Munnik Street, Sunday 09:00, Tel. 015 516 0446

• NG Kerk Soutpansberg (LTT) H/v Stubbs & Andersonstraat, Sondag 09:00, ds. Etienne van Staden (083 274 3227), Kerkkantoor 015 516 4366

GIMNASTIEKKLUB OEFENTYE Die Louis Trichardt Gimnastiekklub

SKAAPAFVALLE TE KOOP Die

• Lewende Hoop Bedieninge (Louis Trichardt) Plaasgemeente, Sondagdiens 09:30, skakel Susan (076 812 4013) vir meer inligting.

• NG Kerk (LTT) Erasmusstraat 23, Sondae: 09:00 oggenddiens & kinder- en kleuterkerk; 10:15 kategese; 08:30 Braambos; 10:30 Soekmekaar; 11:00 Waterpoort en Bandelierkop(1x pm); en 14:00 Kutama Sinthumule Gevangenis; ds. Jan Pretorius (079 881 9673), ds. Corné Burger (073 759 0451), Kerkkantoor 015 516 3902.

ONDERSTEUN BERGCARE CHARITY SHOP Die Bergcare Charity

NOODNOMMERS

EMERGENCY NUMBERS LOUIS TRICHARDT • SAPS/SAPD

- 10111/ 015 519 4300 / 083 206 5594 • Ambulance/Ambulans - 015 516 4378 015 516 2395 • Electricity (after hours) - 087 350 2764 • Water (after hours) - 087 350 2764 • Fire Brigade/Brandweer - 015 516 0551 015 516 0554 • Munisipaliteit/Municipality - 015 519 3000 • Hospital (Government) - 015 516 0148 / 9 • Hospital (Private) - 015 516 0720 015 516 6980 • SPB Dorpswag - 082 251 0827

MUSINA • SAPS/SAPD • Ambulance/Ambulans • Fire Brigade/Brandweer • Hospital (Government) • Municipality • Electricity/Water

- 10111 / 015 534 7601 - 10177 / 015 534 0061 - 015 534 0061 - 015 534 0446 / 7 - 015 534 6000 - 083 457 2183

LEVUBU • SAPS/SAPD

- 015 583 7400 015 583 7418 • Municipal and other services (see Louis Trichardt)

OCTOBER

12 DOPPERKUIERKAFEE

Die gewilde Dopperkuierkafee by die Gereformeerde Kerk op Louis Trichardt bied Vrydagaand, 12 Oktober, weer iets vir elke kieskeurige inwoner. Dopperburgers is beskikbaar teen R20, kaasburgers (R25), hoenderburgers (R25), ribburgers (R25), ‘n russian en slaptjips (R25), vis en tjips (R30), slaptjips (R10) en kerrie-en rys (R30). Bespreek nou by Nanette by tel. 084 304 4764. Besprekings sluit 13:00 op Vrydag en die kuierkafee sal om 17:00 open.

BE18 ROLBALKLUB SIGHEIDSLIGA

Die Louis Trichardt Rolbalklub bied weer eersdaags hulle gewilde besigheidsliga aan. Dit sal oudergewoonte plaasvind oor drie Donderdae, met die eerste wedstryde wat op 18 Oktober gespeel sal word. Twaalf spanne kan inskryf en die finaal sal op 1 November beslis word. Vir meer besonderhede of om ‘n span in te skryf, skakel Kittie de Bruin by tel. 082 856 9047 of Marietjie Barkhuizen by tel. 082 326 7687.

MAKADA19 INNIBERG MIA FEES

Inwoners van die Soutpansberg kan begin gereed maak vir die jaarlikse InniBerg Makadamia Fees wat vanjaar op Hoërskool Louis Trichardt se rugbyveld (Leeupark) gehou sal word. Die fees vind plaas die naweek van 19 en 20 Oktober. Gian Groen sal optree as seremoniemeester, met Die Campbells wat Vrydagaand die vermaak sal verskaf en die Bosveld Orkes wat Saterdagmiddag luister aan die geleentheid sal gee. Wat Saterdagaand betref, sal Lianie May en Ricus Nel die gaskunstenaars wees. Die Koffie Pot sal ‘n teetuin bedryf met lekker pannekoek, koek en terte asook Arts & Crafts. Die Hervormde Kerk sal sorg vir vetkoeke, terwyl die Dopperkuierkafee hul bekende Dopperburgers, lekker vis en tjips, asook jaffels sal opdis. Die NG Moedergemeente sorg vir die soet-suur kombinasie, soos biltong en droëwors, kerrie-en-rys ensovoorts. Daar is ook ‘n mini sirkus, ‘n DBV-fotokompetisie en ‘n Mnr. en Mej. InniBerg. Kaartjies is beskikbaar by die Koffie Pot en Hoërskool Louis Trichardt. Dit kos R100 per volwassene en R50 per kind onder 13 jaar. Toegang is gratis vir voorskoolse kinders. Naweekkaartjies kos R180 per volwassene en R80 vir kinders jonger as 13 jaar. Vir meer inligting, besoek www.inniberg.co.za.

HOU 26 HERVORMERS BASAAR

Inwoners kan solank ‘n nota maak van die Hervormde Kerk Louis Trichardt se basaar op Vrydag en Saterdag, 26 en 27 Oktober. (Vervolg op p. 7)

WEEKLY DAM LEVELS According to latest available information from the Department WEEKLIKSE of Water Affairs and Forestry as on Monday, 8 October. DAMVLAKKE Dams/damme:

08/10/2018 01/10/2018

Albasini Dam Ebenezer Dam Flag Boshielo Dam Glen Alpine Dam Luphephe Dam Middel Letaba Dam Nandoni Dam Nsami Dam Nwanedzi Dam Nzhelele Dam Tzaneen Dam Vondo Dam

80.7% 75.8% 82.9% 9.2% 73.9% 9% 96.6% 32.1% 72.4% 67.2% 25.6% 91.9%

81.3% 76.9% 85.1% 9.6% 75.9% 9.3% 97.2% 33.4% 74% 68.3% 26.7% 92.8%

SHOWTIMES FRI 12 OCT - THU 18 OCT SHOWS, PRICES & TIMES SUBJECT TO CHANGE. (*) NO COMPLIMENTARY TICKETS FOR NEW RELEASES FOR ONE WEEK FROM RELEASE DATE UNLESS OTHERWISE STATED

MALL OF THE NORTH BABY MAMAS 13

¸

˛ Ç

Fri, Sat, Sun, Tue, Thu: 09:00, 11:45, 14:30, 17:15, 20:00 Mon, Wed: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN

10-12 PG Fri, Sat, Sun, Thu: 09:30, 12:00, 14:45, 17:00, 19:30 Mon, Tue: 12:00, 14:30, 17:00, 19:30 Wed: 12:00, 14:45, 17:00, 19:30

NIGHT SCHOOL 16

˛ Ç

Fri, Sat, Sun, Tue, Thu: 09:45, 12:15, 15:00, 17:30, 20:15 Mon, Wed: 12:15, 15:00, 17:30, 20:15

SMALLFOOT

PG ˛ Fri, Sat, Sun, Thu: 09:15, 11:30, 14:00, 16:45, 19:30 Mon: 16:45, 19:30 Tue: 09:15, 16:45, 19:30 Wed: 11:30, 14:00, 16:45, 19:30

THE EQUALIZER 2 16

Ç

Ç

˛ Ç

Fri - Thu:

17:45, 20:30

Mon, Tue:

12:00, 14:30, 17:00, 19:30

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN 10-12 PG ˛ Ç THE HOUSE WITH A CLOCK IN IT’S WALLS 10-12 PG ˛ Ç Fri, Sat, Sun, Tue, Thu: 10:00, 12:30, 15:15 Mon, Wed: 12:30, 15:15

VENOM (3D) 16

˛ Ç

Fri, Sat, Sun, Tue, Thu: 09:00, 11:30, 14:15, 17:00, 19:45 Mon, Wed: 11:30, 14:15, 17:00, 19:45 Follow us

MORE WAYS TO BOOK

TicketLine

# Means latest available data sterkinekor.com

Standard rates apply. Free minutes do not apply. /sterkinekortheatres

APP

@sterkinekor


7

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

Sunday, 14 October

Monday, 15 October

Tuesday, 16 October

Partly sunny, hot.

Sunshine and patchy clouds.

Times of sun and clouds, hot.

A blend of sun and clouds.

High: 33oC Low: 18oC

High: 32oC Low: 11oC

High: 34oC Low: 17oC

High: 30oC Low: 16oC

WAT GEBEUR? (Vervolg van p. 6) By die koek- en poedingtafel gaan daar iets lekker vir almal wees, en vir diegene wat hou van meer sout as soet, kerrie-en-rys, hamburgers, worsbroodjies en vele meer. Die tradisionele pannekoek en jaffels sal ook verkoop word. “Dan het ons ook baie mooi vars groente en vrugte van die plaas af teen sakpaspryse,” sê die kerk. Buitepersone is welkom om ‘n stalletjie vir die basaar te bespreek teen R100 per uitstalruimte. Dit sluit ‘n tafel in. Persone wat ‘n uitstalruimte wil bespreek kan vir Willem Horn skakel by tel. 071 304 9109.

OF PINK FUN 27 SHADES WALK

Cansa in Louis Trichardt has invited one and all to join them for the Shades of Pink Fun Walk Run on 27 October. Registration opens at 07:00 at the Soutpansberg Athletics Club, with the walk/run starting at 08:00. The entry fee is R50 per person. For more information, phone Heila at Tel 082 525 3452 or Michelle at 076 053 0522.

27 NG SPB SPITBRAAI

Inwoners kan gerus ‘n nota maak van die NG Kerk Soutpansberg-gemeente se volgende lekker kuier, die diakonie se jaarlikse spitbraai op Saterdag, 27 Oktober. “Kom geniet ‘n lekker spitbraai (skaap) saam met ons. Bykosse sal voorsien word. Ons kuier reeds vanaf 17:00,” sê die diakonie. Eie drinkgoed moet saamgebring word. Kaartjies (R150 per persoon) sal eersdaags begin verkoop word. Vir meer inligting, skakel Andries by tel. 082 603 2419.

Wednesday, 17 October

SPCA LOUIS TRICHARDT DBV

Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151

RACING OFF3 SWANNIES ROAD SERIES

The adrenaline-pumping Swannies Racing Off-Road Series will finish on 3 November with the last scheduled race. The series is open for all two-wheeled motorcycles (200cc, open and masters class) and fourwheeled motorcycles (open and masters class) in the Soutpansberg area. The last race will take place on the farm of Wynand Louw along the Levubu Road. Prize money to be won includes a R5 000 first prize, R3 000 second prize and R2 000 third prize. For more information, phone Peet at 083 469 0138 or Swannie at 071 859 6924.

EN LANG17 KERSMARK TAFELETE

Die NG Kerk Soutpansberg-gemeente nooi oud en jonk uit na hulle beplande Kersmark en langtafelete op 17 November. Meer inligting oor die koste van die kaartjies en reëlings sal nader aan die tyd beskikbaar gemaak word.

21 DORPSWAG AJV

Inwoners van Louis Trichardt word hartlik uitgenooi na die algemene jaarvergadering van die Soutpansberg Dorpswag op 21 November. Die vergadering sal om 18:00 by die Louis Trichardt Rolbalklub begin.

Bekende oud-Recce Wynand du Toit het verlede Donderdag, 4 Oktober, weer inwoners kom toespreek as gas van die plaaslike Moths se Turbi Hills Shellhole. Die keer was hy hier om inwoners te motiveer met ‘n praatjie onder die tema “Veterane vir Veterane’. Hy het onder meer vertel wat hom aan die gang gehou het as krygsgevange in Angola en dat mens nooit die handdoek moet ingooi nie. Afgeneem is Wynand (middel bo) saam met lede van die plaaslike Moths. Links van hom staan Turbi Hills se Old Bill Alan Odendaal.

TRICHARDT 23 LOUIS KERSMARK

Inwoners kan ‘n nota maak van die Louis Trichardt Kersmark vanaf 23 November tot 1 Desember. Daar sal weer besonderse uitstallers wees vanuit die verste hoeke van die land. “Kom maak jou mandjie vol vir die feestyd met besonderse TASTE OF TZANEEN FEST geskenke,” nooi die organiseerders. Daar sal ‘n teetuin wees om besoekers te bederf met heerlike The Taste of Tzaneen Fest will this year take place at the Fairview Hotel in Tzaneen on 2 kos en daar sal ook volop, veilige parkering wees. Die mark vind plaas op die kerkterrein van and 3 November. die Volle Evangeliekerk op die hoek van Burger“Baskets full of Blessings is the theme for en Rissikstraat. Maandag tot Vrydag sal die mark 2018, suitable for an event which showcases all van 09:00 tot 19:00 oop wees en Saterdae vanaf the unique products, talent and offerings of our 09:00 tot 14:00. Toegang is gratis. fruitful valley!” say the organisers. Vir enige navrae, skakel Amanda by tel. 082 For more information, phone Marinda Thomas at Tel 083 488 3885 or visit www.tasteoftzaneen. 877 5751 of stuur ‘n e-pos na amandacronje@ yahoo.com co.za.

NOVEMBER

2

Oud-Recce Wynand du Toit in gesprek met inwoners as gas van die Moths se Turbi Hills Shellhole in Louis Trichardt verlede Donderdag. Buiten sy lewenservaring wat hy kom deel het, het hy ook sy nuutste boeke kom bemark, insluitend Pelindaba Protokol, wat in Maart vrygestel is.

2 SPCA AUCTION

The Louis Trichardt SPCA will be hosting their annual auction on 2 November 2018. The auction will be held at Northgate Lodge, starting 18:30 for 19:00. Tickets cost R100 per person and include snacks and a dance afterwards. All proceeds will go towards the local SPCA. Amazing items and experiences will once again be up for grabs. For more information, phone Alicia at 084 900 5332, Lesley at 071 545 5194 or Yolanda at 082 972 2060.

LENTE HERFSAK3 LAAT KER BASAAR

Inwoners kan nou reeds ‘n nota maak Laat Lente en Herfsakker se basaar op 3 November vanjaar. Basaargangers sal kan uitsien na die tradisionele basaarkosse en stalletjies soos pannekoek, Dopper jaffels, koeke, beskuit, koeldrank, worsbroodjies, handwerk ensovoorts.

ALCOHOLICS ANONYMOUS Contact: Jannie - 076 501 8285 24/7 or Makweta 082 063 7500 Levubu, Louis Trichardt, Thohoyandou

CURRENTLY UP FOR ADOPTION AT SPCA LOUIS TRICHARDT Contact Insp Lawrence Khodobo Cell 082 965 5151• Follow SPCA Louis Trichardt on Facebook

Ava

Female

Jade

Female

(4 months)

Piccalilli Female

Katey Female

Matilda Female

Brody Male

Gorgeous puppies

Lots of cats & kittens


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

8

Remember the weekly Wag ‘n Purrs Animal Welfare

The Louis Trichardt SPCA would like to remind residents of their Wag ‘n Purr mornings that happen every Saturday between 10:00 and 12:00 at the SPCA kennels. Members of the public are encouraged to come and walk the dogs or to spend some quality kitty time in the cattery. For people who just love animals and want to give them a bit of

affection, this is a great way to spend a couple of hours. This is meant to be a joyful experience where dogs get to play outdoors with humans, and cats and kittens can also get much-needed weekly doses of love. It also provides a wonderful opportunity for animal lovers who live in flats or, for some reason, are unable to own their own dog or cat to regularly help give a little happiness to some who would really appreciate it. A few

Louis Trichardt animal lovers are encouraged to visit the furry residents of the SPCA every Saturday between 10:00 and 12:00 for Wag ‘n Purrs time. Give some badly needed love and attention to the dogs, cats, horses and donkey who would so much appreciate it. Photo supplied.

AUCTIONEERS

horses and a donkey currently reside at the SPCA who would definitely enjoy a little human adoration and an apple or two. The SPCA’s Alicia Thomas would also like to remind dog and cat owners that Parvo (Cat Flu) is a deadly disease that can lead to thousands of rands in vet bills or an unnecessary death. “It would make a huge difference if people would vaccinate their puppies and kittens in good time,” said Alicia. This often fatal virus takes hold very quickly and is highly contagious, spreading easily for weeks after infection by a single animal. While it often infects puppies and young dogs, dogs or cats of any age can get Parvo, which is why the SPCA so strongly recommends that all owners make sure to vaccinate their furry friends against it. “Make sure that your dog or cat gets that 5-in-1 to avoid huge vet bills or a broken heart later. Find out what vaccinations will be needed and when, and then mark the dates on your calendar, so you remember to get them done on time,” said Alicia. Alicia says that not waiting until your pet is chronically ill before seeking help is essential. “As soon as you realise that something is wrong, seek professional help. Vomiting, diarrhoea or if your dog or cat looks to be in pain or depressed are signs to get assistance fast,” said Alicia. For more information, phone Alicia at Tel 084 900 5332.

Die wipneuskobra een van moontlike besoekers Natuurbewaring

of beweeg stadig agteruit. Hou ‘n oog oor die slang en bel ons om die slang te kom verwyder,” het Van Rooyen gesê. Met “ons” bedoel Van Rooyen hyself, by tel. 081 217 9213, of Frikkie Venter, by 082 058 7601. “As die slang egter in die veld

gekry word, los hom maar net dat hy aanbeweeg. Hy is waar hy hoort, in die natuur,” het Van Rooyen gesê. Hy het bygevoeg dat hy en Frikkie ook geskakel kan word vir raad ten opsigte van slangbyte.

In verlede week se Zoutpansberger het ons inwoners gewaarsku dat die warm, droë omstandighede tans gunstige toestande is om slange na jou huis te lok. Van hierdie week af kyk ons na watter slange inwoners van die Soutpansberg as besoekers kan verwag. Die wipneuskobra (Naja Annulifera) is een van die twee kobraspesies wat in die gebied voorkom. “Die wipneuskobra is die tweede grootste kobra in Afrika en kan meer as 2,5 meter lank word, met ‘n gemiddelde lengte van 1,8 tot 2 meter. Hier­d ie kobra is gebiedsgebonde en het gewoonlik ‘n permanente skuiling of twee in die gebied waar hulle aangetref word, dikwels ou termiethope, ystervarkgate, hol bome ensovoort,” het Louis Trichardt se eie slangvang­er en -kenner, Jan “Slang” van Rooyen, gesê. Van Rooyen het gesê dat alhoewel wipneuskobras dodelik is vir die mens en ‘n kragtige neurotoksiese gif met sitotoksiese komponente het, sal hy nie maklik net byt nie. “...maar hy moet in elk geval eerder vermy word. Wanneer hierdie slag bedreig voel, sal hy sy voorlyf oplig en ‘n breë bak maak as ‘n waarskuwing,” het Van Rooyen gesê. Volgens Van Rooyen spoeg wipneuskobras nie hulle gif nie en kom voor in verskillende kleure en ook in ‘n gebande vorm (vandaar die ou mense se noemnaam lapslang). “Indien ‘n persoon op ‘n wipneuskobra afkom, sal die slang sy voorlyf Een van die slange wat in die Soutpansberge aangetref word, is optel en ‘n breë bak maak. Indien die wipneuskobra. Hul neurotoksiese gif kan dodelik wees vir jy naby die slang is, staan net stil die mens as dit nie behandel word nie. Foto’s verskaf.

Phil Minnaar

AUCTIONEERS*AFSLAERS GAUTENG BK98/047638/23

AUCTION: ESTATE LATE M.S. SINGO – (MASTER REF. NO. 2491/2017)

DAY 1.

TUESDAY 23 OCTOBER 2018 @ 13:00

ESTATE LATE AUCTION OF FARM AND CATTLE CLOSE TO LOUIS TRICHARDT -LIMPOPO DISTRICT-

(6 ft)

• Yamaha 350 XT • Vetsak Hamer mill • Container (12m x 2.3m • Concrete mixer with Lucian engine • Plate compactor • Farm gates • Conveyor Rollers with frames • Granite cutter • Rockwell Delta Lathe (1m bed) • Elektro Beckum band saw • Fragram table drill • Industrial wood saw • Power VR-poker • Pipe bender • Hand press • Electric planer • Steel work benches • Hand drills • Grinders • Routers • Large amount of electric cable (all sizes) • Large amout of electric motors (all sizes) • Firma generator 6.6 kVA • Honda generators 5.7 kVa • Air tools

• Game capture drop boma with ramp and steelwork • Camping equipment • Trestles • Large amount of timber already cut into sizes for chairs, etc. • Set of Unimog tyres • Loose tyres • Pottery kilm • Variety of tools • Ellis de Lux coal stove • Jewel 73S coal stove

R/E OF PTN 2 OF THE FARM BRAKSPRUIT 320, LOUIS TRICHARDT VENUE: FARM BRAKSPRUIT 320, LOUIS TRICHARDT GPS: -23.220042, 29.824716 - From Bandelierkop to Louis Trichardt, turn left on the Air Force Base Road, drive for 6km, turn left at the direction board L6, drive 1km, turn left at the direction board L6A and follow our signposts to destination. MEASURING: ± 421.8190HA Cattle Farm IMPROVEMENTS: 3 bedrooms, bathroom, lounge, dining room, family room, 2 kitchens, covered veranda, 2 thatched roof outside rooms, storeroom, 2 boreholes and reservoir. Impala and Kudu occur. VIEWING: Contact Mrs Singo @ 0791273268 or Tendani Singo @ 0659939006 for appointment TERMS AND CONDITIONS: 10% Deposit and 4% auctioneers commission plus VAT. Balance within 30 days after confirmation. Bidders must register to bid and provide original proof of identity and residential address.

DAY 2.

WEDNESDAY 24 OCTOBER 2018 @ 10:00

± 100 COWS, CALVES AND HEIFERS, GOATS, 72 EWE, 21 KIDS AND 19 SHEEP -AT BANDELIERKOP AUCTION LIVESTOCK KRAALGPS: -23.3214806, 29.8040544 - S23 19.164, O029 48.374 CONTACT PERSON FOR LIVESTOCK: Phillip Ludick @ 0834421635 TERMS: 4% Buyers Commission Tel: 012 343-3834 / Dick Pienaar 082 558 5305 Fax: 012 343-2789 www.philminnaarauctioneers.co.za e-pos: philmauc@mweb.co.za


9

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

E WIDEST H T K C O T S E W NCES IA L P P A F O E G RAN

ANY T A E B L L I W WE ION T A T O U Q N E T WRIT

THE BEST U O Y G IN G IN BR VER 55 O R O F S E IC R P YEARS

DISCOUNT WORLD LOUIS TRICHARDT

Solly’s Discount World - Cnr Burger & Songozwi Street, LOUIS TRICHARDT Tel: (015) 516 1535

Call us direct on: 0861 786 007 KIC 210L CHEST FREEZER

HISENSE 16KG TOP LOADER WASHING MACHINE

HISENSE 220 FRIDGE / FREEZER

• Quiet Operation • Electronic Control (Push Button Operation) • Indicator Lights • Frost Matic Freezer Function • Low Frost System (5 Years Without Defrosting)

NOW ONLY

R

LAY-BUYS UP TO 12 MONTHS ACCEPTED!

• Reversible door • Easy cleaning • Integrated handle • 160 Litre capacity • Door storage compartment • Vegetable crisper

• Quick Wash for • Time & Water Saving • Hydraulic Damping • Protection Lid • Smarter Fuzzy Logic Technology • Air Dry Function • Aqua Preserve for Water Secondary Use • Power-off Memory Function

NOW ONLY

NOW ONLY

SMEG 60CM GAS ELECTRIC COOKER • Stainless steel panel finish • Smeg Classic handle • Safety gas valves • 5 Shevles, metal racks • Removable door • Full glass inner door • End of cooking acustic alarm

NOW ONLY

2 29999 R2 39999 R5 49999 R9 49999

TELEFUNKEN 60" (152CM) PLASMA TV + JBL 150 SOUND BAR • Two high performance JBL drivers with a tuned bass port helps deliver its crisp, clean, high end and warm, rich bass response • Wireless bluetooth technology for quick connection and music streaming

NOW ONLY

8 999

R

99

PANASONIC 24000 BTU COOLING AND HEATING AIRCON • Blue fin condenser • Copper tube condenser • Corrosion resistant outdoor coating

NOW ONLY

ELBA 5 BURNER GAS / ELECTRIC COOKER

• Stainless steel cooktop • 5 gas burners • Automatic ignition • Safety device on all burners • Thermostatic gas oven

NOW ONLY

9 99999 R10 99999

R

HISENSE SIDE BY SIDE FRIDGE WITH WATER DISPENSER AND ICE MAKER

DEFY SIDE BY SIDE MIRROR FINISH FRIDGE / FREEZER

DEFY SIDE BY SIDE BLACK FINISH FRIDGE / FREEZER

• A+ Energy saving • Non-Plumbed Water Tank • Total No Frost • Multi air flow system • Super Freeze, Supercool • Inverter compressor • Holiday Mode

• A+ Energy rating • Net capacity 618L • Antibacterial door seal • Touch control display • Door open alarm • Vacation mode (energy saving) • Fresh blue light – prolong fruit and vegetable produce

• A+ Energy efficiency • Black glass finish • 680 Litre gross volume • 600 Litre net volume • Neo-cool • No frost • Dual cooling system • Touch control display • Vacation mode for energy saving

JVC UHD 78" (200CM) UHD LED SMART TV

UHD

NOW ONLY

• 3 x HDMI • 2 x USB • PC Input • AV Input • PC VGA Input

26 99999

R

JVC UHD 86" (218CM) UHD LED SMART TV

UHD

4 Year warranty

Designed by Zoutnet Publishers

NOW ONLY

12 999

R

NOW ONLY

16 999

99 R

NOW ONLY

19 999

99 R

NOW ONLY

39 999

99 R

+ Credit for purchases from R750 - R50 000 + Terms from 6 - 36 months + No Deposit

E & O.E (Picture similar to product) / Subject to credit application being approved * Conditions apply

• Resolution: 3820 x 2160 UHD • Panel: 120Hz • Contrast 5000:1

99


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

10

Hoërskool Louis Trichardt se Top 10 akademiese presteerders in Graad 10 ná afloop van die derde skoolkwartaal is Dinsdag aangewys. Hulle is voor, van links na regs, Thembinkosi Mabasa (5de), Ruzelle Nortjé (6de), Dominique Nel (4de), Karla Harris (10de) en Ziamay Malan (3de). Agter Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag hulle Top 10 akademiese presteerders in elke graad is Johestie Muller (9de) , Lynique Kruger (7de), Calvin Lee en Ian Deale (gesamentlik eerste) en aangewys ná afloop van die derde skoolkwartaal. Die top presteerders in Graad 12 was (voor, van Louise Dekker (8ste). Foto verskaf. links na regs) Sumaya Nakedar (6de), Anicka Nel (2de) en Danika Malan (4de). In die middel is Mafhungongoho Davhana (7de), Lara Maré (9de), Catrien Dekker (3de) en Thabia Schuch (8ste). Agter is Mohammad Mulla (1ste), Ismail Jiwa (5de) en Khodani Ramabulana (10de). Foto verskaf.

131 Krogh Street (C/o Krogh & Ruh st) Louis Trichardt 0920 HAMMANN PROPERTIES

N1, near LTT.

Ad designed by Zoutnet Publishers

Hierdie groep leerlinge is aangewys as Hoërskool Louis Trichardt se Top 10 Graad 9-leerlinge ná afloop van die derde skoolkwartaal. Voor, van links na regs, is Tshilidzi Mukwevho (7de), Eliz-Mari Pretorius (9de), Ridha Shaikh (5de), Mpho Nembudani (4de) en Thembani Munyembane (6de). Afgeneem is Hoërskool Louis Trichardt se Top 10 akademiese presteerders in Graad 11 ná afloop Agter is Khavisani Malele (1ste), Tshifhiwa Tseli (8ste), Sungu Khosa (3de), Mpho Murashiwa van die derde skoolkwartaal. Voor, van links na regs, is Ronel Meiring (deel 5de plek), Michaela (10de) en Antonette Baloyi (2de). Foto verskaf. Gilfillan (9de), Mulweli Muswede (deel 5de plek), Bernice Meiring (1ste) en Kabelo Setjie (4de). Agter is Khodani Kubayi (2de), Tharina Terblanché (3de), Lulama Muthevhine (8ste), Chené Basson (7de) en Simoné du Toit (10de). Foto verskaf.

Carel Hammann 082 923 1620 hammannc@vodamail.co.za

9.7ha. Smallholding with neat farmhouse, garage and storage. Chicken run. 5 boreholes with water of which 1 is equipped. Ideal for somebody who needs a property near town on the N1 route.

Levubu River Frontage. 51ha. 30ha arable land.

R750 000.00

Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag hulle Top 10 akademiese presteerders in elke graad aangewys ná afloop van die derde skoolkwartaal. Die top presteerders in Graad 8 was (voor, van links na regs) Rynard Pretorius (1ste), Bridgette Siphei (3de), Chantie Basson (10de) en Ariba Manjra (7de). Agter is Danelle Venter (9de), Khuthadzo Budeli (2de), Tristan Horak (4de), Michelle Steyn (8ste), Luandi van Zyl (6de) en Marthinus Dekker (5de). Foto verskaf.

Limitless

www.realty1lt.co.za

Louis Trichardt

FIRST IN PROPERTY

R3 Million

ESTATE AGENTS Panoramic view of Louis Trichardt. 8.6ha. Large farmhouse, outbuildings, borehole and electricity.

R1.1 Million

SALES & RENTALS 127 Krogh Street, Louis Trichardt 015 516 3160 admin@realty1lt.co.za

R6, 000,000 incl. VAT Warehouse | Office | Rental

Commercial property and business for sale All inclusive 1382 square meter immovable property and wholesale retail business for sale. Situated in a convenient, sought-after location. The sale includes a wide range of industrial and office equipment, including the following but not limited thereto, camera and alarm systems, forklift, extractor fans, loading bay, etc. The multi-functional units / store rooms offers the opportunity for extra rent income and / or additional business opportunities. Contact me for any queries.

Veruska Steyn C 082 522 8498 T 015 516 1526 harcourtsjanamarie.co.za harcourtslimitless.co.za

Experts in home finance.


11

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

ZOUT CLASSIFIEDS SERVICES

BOOKSHOP Joubertstraat 26, Louis Trichardt 082 230 3929

Ons koop, ruil en verkoop goeie tweedehandse boeke. Lekker koek en koffie beskikbaar

FOR SALE OUDHEDE TE KOOP Diamant skaal, Wastafels (geelhout-marmer, oregon), “Sideboards”, Koskaste, Ornamente, Oregan gangkaste, Loodglas boekrak, Tilly / parafien lampe, Stoele SAS / SAR, Blik Boesman beelde, Keramiek warmwater bottel, Panne koper (handgemaak LTT Trek?), Hout botter Stel, Horlosie, Antieke yster gereedskap (Arabiere / Lembas?), Seëlversameling, blikke(kombuis) versameling. Stoele (“captain’s chair”) ens. Herman Smith 076 639 4489 (Skakel of Whatsapp)

TE HUUR TO LET IN LTT Spacious family home. 5 Bedrooms, 3 bathrooms. 4 living areas, kitchen, laundry, pantry, store room and double garage. Tank and presure pump. Suitable to work from home. R8500 p.m.

Skakel Carel 082 923 1620 HUIS TE HUUR Netjiese oopplan 2 slaapkamer, 1 badkamer huis op Elim-pad te huur vanaf 1 Okt 2018. Veilige omgewing (tussen ander wonings.) Huur R4 000 p.m. Water ingesluit. Voorafbetaalde kragmeter. Troeteldiere welkom.

Kontak: 076 640 3569

LEGALS CASS PIETERSE ING. IN DIE LANDDROSHOF VIR DIE DISTRIK VAN MERAFONG GEHOU TE OBERHOLZER. Saaknommer: 4600/2016 In die saak tussen: LAERSKOOL JONGSPAN Eksekusieskuldeiser en MR K VAN DER MESCHT ID No: 781019 5001 081 Eksekusieskuldenaar. KENNISGEWING VAN GEREGTELIKE VERKOPING VAN ROERENDE EIENDOM Ten uitvoerlegging van ‘n vonnis van die Landros, OBERHOLZER, gedateer

31 Januarie 2007 sal ondervermelde goedere om 09:00 op 27 Oktober 2018 per publieke veiling te Balju Kantore, 2 Whyte Straat, Musina, deur die Balju vir die Landdroshof van Musina aan die hoogste bieër vir kontant verkoop word, naamlik: 1 x Alfa Kar Reg: CP77XRGP Geteken te Oberholzer op die 25ste dag van September 2018. Eiser se prokureur: Cass Pieterse Ing 63 Juliana Straat, Oberholzer, 2502 Tel: 018 787 5134/5 Lêer nr: LJ0058/BP/eb ERWEE INCORPORATED NOTICE OF SALE IN EXECUTION IN THE MAGISTRATE’S COURT FOR THE DISTRICT OF MUSINA, HELD AT MUSINA. Case No: 379/2017. In the ma�er between: KONIA INVESTMENTS CC - EXECUTION CREDITOR and DOWNSTREAM TRADING 66 CC- EXECUTION DEBTOR. PURSUANT TO a judgment by the abovemen�oned Honourable Court on 11 December 2017 the undermen�oned goods will be sold at 2 WHITE STREET, MUSINA by public auc�on on 27 OCTOBER 2018 at 9:00 by the Sheriff of the Magistrate’s Court to the highest bidder for cash, namely: 1 X GWM BAKKIE (BLACK). Signed at Musina on 4 October 2018. ERWEE INCORPORATED ATTORNEYS FOR THE EXECUTION CREDITOR, 9 Irwin Street, Musina, Tel: (015) 534 3394, Fax: (015) 534 3402, E-MAIL: admin1.erwee@lan�c.net, Ref: HE/ kg/EL0866.

bu�on account will lie open for inspec�on at the office of the Master of the High Court, Cape Town and the Hermanus Magistrate’s Court for a PERIOD OF 21 (TWENTY ONE) DAYS AS FROM 12 OCTOBER 2018.

COENRAAD JOHANNES BIERMAN, THE EXECUTOR, VORSTER & STEYN ATTORNEYS, MITCHELL HOUSE, 16 MITCHELL STREET, P O BOX 500, HERMANUS/7200 REF: J INCH

Business Guide To advertise your service here, contact us at 015 516 4996

Elektries & Verkoeling ois C 24 uur per dag! 7 dae ‘n week!

• Foutsporing en herstel • Instandhouding• Konstruksie • Sertifikaat van nakoming • Verkoeling • Lugversorging• Koelkamers

Cois Pretorius 082 498 1484 • 083 808 3000 cois@coiselektries.co.za

55 Commercial Rd, Louis Trichardt

Paper, Stationery, Cartridges, Stamps Tel: 015 516 3981 Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag tydens ‘n prysuitdeling hierdie kinders beloon vir hul diens. Van links na regs staan Chrisna Viviers (eerste erekleure Guardian Angels), Onndwela Makananise (eerste balkie laboratorium assistent), Hilde-Marie Roelofse (eerste balkie Guardian Angels) en inlas Dehan Luus (eerste balkie fotografie). Anwyll Buys (eerste balkie Gaurdian Angels) was afwesig tydens die neem van die foto. Foto’s verskaf.

ERWEE INCORPORATED NOTICE OF SALE IN EXECUTION IN THE MAGISTRATE’S COURT FOR THE DISTRICT OF MUSINA, HELD AT MUSINA. Case No: 378/2017. In the ma�er between: KONIA INVESTMENTS CC - EXECUTION CREDITOR and JF WOLVAARDT - EXECUTION DEBTOR. PURSUANT TO a judgment by the abovemen�oned Honourable Court on 22 September 2018 the undermen�oned goods will be sold at 2 WHITE STREET, MUSINA by public auc�on on 27 OCTOBER 2018 at 9:00 by the Sheriff of the Magistrate’s Court to the highest bidder for cash, namely: 1 X GWM BAKKIE (BLACK). Signed at Musina on 4 October 2018. ERWEE INCORPORATED ATTORNEYS FOR THE EXECUTION CREDITOR, 9 Irwin Street, Musina, Tel: (015) 534 3394, Fax: (015) 534 3402, E-MAIL: admin1.erwee@lan�c.net, Ref: HE/kg/EL0865. VORSTER & STEYN ATTORNEYS NOTICE IN TERMS OF SECTION 35(5) OF ACT 66 OF 1965 In the estate of the late of ELIZABETH MARTHA VAN NIEKERK, IDENTITY NUMBER 3501150011082 The deceased resided at 63 Kleynhans Street, Louis Trichardt, 0920. MASTER’S REFERENCE NUMBER: 31443/2014 No�ce is hereby given that the First and Final Liquida�on and Distri-

Zoutpansberger

Hier drie leerlinge van Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag hulle eerste balkies ontvang vir snoepiediens. Van links na regs is Tiny Rademeyer, Jennavieve Truter en Munaka Mani. Foto verskaf.

STATE AUCTION

VACANCIES To advertise your Vacancy or Tender on this page, contact us at: 015 516 4996

Date: Time: Place: View: Time:

South African Police Service Musina

Thursday, 18 October 2018 09:00 Musina SCM (SMG Military Base on N1) Thursday, 18 October 2018 08:00 to 09:00

AUCTIONEER’S NOTE: This list is subject to change without prior notice. Most of the items are in good condition. Valid TV license must be provided when buying a TV. All items are small items eg office furniture etc. NO VEHICLES ARE SOLD AT THIS VENUE. REGISTRATION: R200-00 CASH deposit. Only valid RSA ID document will be accepted. PAYMENT:

CASH ONLY.

ENQUIRIES:

Lt. Col. P. Ramabulana W/O Myburgh Lt. Col. Vele

Ad designed by Zoutnet Publishers

Cell: 082 565 8086 Cell: 079 639 1881 Cell: 082 451 7162

* Geklassifiseerd en blok advertensies: Dinsdae 14:00 * Kleur advertensies: Maandae 16:00


12

Ek is ... die Weg, die Waarheid en die lewe

“…in wie julle ook besny is … deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus” (Kolossense 2:11).

V

lees moet verklaar word in die konteks waarin dit in die Skrif voorkom. Waar dit bloot ons menslike natuur apart van sonde aandui, soos toe die Woord (Christus) “vlees” geword het (Joh.1:14 ) en dat God “sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees” gestuur het (Romeine 8:3), is “vlees” as bloot ons menslike natuur neutraal, en moet dit van “ons oue mens” wat geheel en al boos en bedorwe is en wat geen mens kan tem of hervorm nie, onderskei word. Wanneer die Skrif praat van die “sonde in die vlees” wat ons “vleeslik” maak en ons vleeslike dinge laat doen en ons selfs “vyand­skap teen God” laat bedink (Rom. 8:5-8), beteken dit dat die vreemde indringer wat die innerlike mens binnegedring het, ook die uiterlike mens gekaap het, die hele mens “vleeslik” maak en as ‘n werktuig van ongeregtigheid misbruik. Ons menslike natuur, wat God nooit van ons wegneem nie, het onder beheer van die sonde ontaard (Rom. 8:6,7). Christus het egter “die sonde veroordeel in die vlees”, daarom kan ons van “die liggaam van die sondige vlees” (ons menslike natuur onder beheer van die sonde – Kolossense 2:11) bevry word as dit deur ‘n geestelike operasie, of “besnydenis van die hart” verwyder word (Kolossense 2:11). Slegs dan kan ek myself tot beskikking van God stel as iemand wat uit die dood lewend geword het en van sonde bevry is. Die nuwe Heerser, die Heilige Gees, werk dan deur al my lede sy heerlike vrug tot heiligmaking uit (Romeine 6:22). “Maar dié wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel” (Galasiërs 5:24,25). My menslike natuur word deur die kruis bevry en onder nuwe bestuur geplaas, om daagliks in die geloof en dissipline van gehoorsaamheid, deur die Gees, te lewe. - 079 516 8303

ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

BRIEWE / LETTERS

Write to us at PO Box 1680, Louis Trichardt, 0920 / Skryf aan ons te Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 of news@zoutnet.co.za

“Your reporting remains unbalanced” stated above was omitted from the article. Also, have no knowledge of the project and denies given an opportunity to state that remedial work being involved in any of the processes?” had since been done, you spoke instead about the Why will the NLC not lift the veil on who was appointment of an engineering company that had responsible for the construction work and, inn 5 October 2018, an article titled “School compiled a report. stead, say a PAIA request should be sent? Should Built with R28M Lotto Funds Falls to It is also strange that the NLC is planning a the NLC not have answered questions such as Pieces” by the journalist Raymond Joseph was who the companies involved in the project are? published on various platforms, including Times site visit a few days after the articles had been published, even though the problems have existed Why the secrecy? and Dispatch Live, and the Limpopo Mirror/ for some time. Perhaps we are from the “old school”, beZoutnet stable. However, you fail to address any of the other lieving fairness is something also owed to the The article seemed to suggest that nothing is/ communities where the NLC funds projects. Such was done by the NLC in response to the concerns very serious issues raised in the article. The questions that come to mind are “Why did the fairness may imply transparency and accountidentified at the Vhafamadi Secondary School in Vuwani, a school which had been rebuilt with NLC channel R28,3 million through a small NPO ability, ironically enough the very words used in NLC funding after it was damaged in the riots of with no experience in the construction industry?” the Lotteries Act when describing how the Comor “Why does the official beneficiary of the grant mission should conduct its business. - Editor 2016. We state for the record that an enquiry was received from Mr Joseph, and that he was furnished with full information regarding the interventions of the NLC at Vhafamadi, including: • That the NLC has appointed an independent engineering firm to investigate concerns and assess the building; • The outcomes of the report from the independent engineers; and • That remedial work has been undertaken on the building. We also note with concern the context of the reporting which remains unbalanced, and implore you as editors to impress the importance of fairness in reporting on the journalists you work with. A delegation from the NLC will visit the school on Tuesday, 9 October 2018 at 10:00 to inspect the remedial work being undertaken. We would like to extend an invitation to you to join us in this engagement with our stakeholders in Vuwani. Dear Ms Mampane. You speak about unbalanced reporting but fail to mention in what manner the report was not balanced. The article Dis heerlike lente … Laerskool Louis Trichardt het op 27 September Lentedag gevier. Vrolik quotes the NLC’s Mr Tsietsi Maselwa where he aangetrek vir die geleentheid was ondermeer klein Zian de Beer (links) en Angelique Steyn states: “The NLC … subsequently appointed an (regs), albei Graad 1-leerlinge. Foto verskaf. engineering company which has assessed the extent of the challenges and compiled a report for consideration by the NLC…” None of what you Mrs Thabang Charlotte Mampane, Commissioner of the National Lotteries Commission, writes:

O

Published by Zoutnet CC, trading as Zoutpansberger and printed by D Brits, Jeppe Street 1, Louis Trichardt. POSTAL ADDRESS / POSADRES PO Box / Posbus 1680, Louis Trichardt, 0920 TELEPHONE / TELEFOON: Louis Trichardt: (015) 516 4996/7 Louis Trichardt fax (015) 516 2303 E-MAIL / E-POS: Advertising / Advertensies: Editor / Redakteur: Administrative / Administratief: Website / Webtuiste:

luandi@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za anton@zoutnet.co.za http://www.zoutnet.co.za

NEWS / NUUS: News Editor / Nuusredakteur: Andries van Zyl (015) 516 4996/7 Reporter / Verslaggewer: Jo Robinson

063 319 1421

ADVERTISING / ADVERTENSIES: George Janse van Rensburg 082 419 2359 Yolanda Cronjé 082 972 2060 Classified/Legal Notices: (015) 516 4996/7

ASSOCIATION OF INDEPENDENT PUBLISHERS

Audited Distribution Figures

DISTRIBUTION / VERSPREIDING: The newspaper is distributed by Far North Media Distributors. Any queries regarding distribution can be directed to George Janse van Rensburg (082 419 2359) Zoutpansberger publication subscribes to the South African Press Code that prescribes news that is truthful, accurate, fair and balanced. If we don’t live up to the standards set in the Code, please feel free to contact the editor at the numbers provided above. Complaints about advertisements are handled by the Advertising Standards Authority of South Africa (ASA). Complaints must be directed to the ASA at Willowview, Burnside Island Office Park, 410 Jan Smuts Avenue, Craighall Park, Johannesburg or PO Box 41555, Craighall, 2024. Fax: (011) 781 1616 E-mail: complaint@asasa.org.za © All rights of reproduction of all articles, advertisements and all other material published in this newspaper are hereby distinctly reserved in compliance with Article 12(7) of the Copyright Act. Alle regte van reproduksie van alle berigte, foto’s, advertensies en alle ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee uitdruklik voorbehou ingevolge die bepalings van Artikel 12(7) van die Wet op Outeursregte en wysigings daarvan.

In verlede week se Zoutpansberger is Bernice Meiring van Hoërskool Louis Trichardt, wat op 15 September deelgeneem het aan die nasionale Podiumpret-kompetisie in die Paarl, geluk gewens met haar prestasies. In die onderskrif is aangedui dat sy ‘n derde plek behaal het in die redenaarsafdeling met 79%. Sy het egter 97% in die afdeling behaal het. Sy was ook die graadwenner van die voorbereide lees (99%), onvoorbereide lees (98%) en voorbereide gedig (91,5%). Bernice se naam sal op ‘n plaatjie by die Olienhoutboom in die tuin van die Afrikaanse Taalmonument aangebring word. Sy bedank graag al die borge wat dit vir haar moontlik gemaak het om deel te neem.

Hoërskool Eric Louw in Musina het hierdie jaar ‘n baie suksesvolle interhoër swemgala aangebied. Skole wat deelgeneem het, het ingesluit Hoërskole Ben Vorster, Merensky, Frans du Toit, Louis Trichardt, Eric Louw en Stanford Lake College. Eric Louw se swemspan het spoggerig gelyk met hul mooi swemkappies en handdoeke geborg deur Messina Apteek. Van links na regs staan swemafrigter me. Zuleika du Bruin, die swemspan, mnr. Ruan van Wyk (Messina Apteek) en me. Corné van Wyk (organiseerder en afrigter). Foto verskaf.

We need a name

A

nonymous letters, where no details such as the name and address of the writer are supplied, will not be considered for publication. Readers who wish to remain anonymous must indicate this in the letter, but must still provide their details. Such detail will be confidential and will not be made available to outside parties.

These three students from Louis Trichardt High School received their first scrolls on Tuesday for being part of the orator’s team for three years. From left to right are Bono Mamphiswana, Tshedza Khangale and Sally Machochi. Photo supplied.


13

ZOUTPANSBERGER, 12 OKTOBER 2018

Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag, tydens hul jaarlikse prysuitdeling vir onder meer swem, trofeë aan die volgende leerlinge toegeken. Voor, van links na regs, is Linita Cilliers (beste rugslag) en Lilanie Pretorius (senior Victrix ludorum). Agter is Danelle Venter (junior Victrix ludorum), Lukie Enslin (beste borsslag, beste vlinderslag en senior Victor ludorum) en Tristan Horak (beste vryslag en junior Victor ludorum). Foto verskaf.

Bo: Hierdie drie gimnaste van die Louis Trichardt Gimnastiekklub het baie goed presteer tydens die Suid-Afrikaanse Gimnastiekspele wat vanaf 2 tot 6 Oktober by die Matsportsentrum in Centurion aangebied is. Van links na regs is Francois Nel (algeheel derde vir Valk 4 gimnaste tussen 7 en 8, met ‘n silwer medalje in brug en vloer en brons medalje vir spronge), Iné du Plessis (algeheel derde vir Vlak 5 gimnaste van 18 jaar en ouer, met ‘n goue medalje vir vloer, silwer vir sprong en brons vir balk en brug) en Fourie Steyn (algeheel derde vir Vlak 4 gimnaste tussen 12 en 13 jaar met ‘n brons medalje vir rekstok). Foto verskaf. Regs: Plaaslike gimnas Christiaan Nel het uitsonderlik goed presteer tydens die SuidAfrikaanse Spele deur as nasionale kampioen gekroon te word vir Vlak 6 gimnaste, 16 jaar en ouer. Hy het goue medaljes vir vloer, sprong, rekstok en brug verower, asook ‘n brons medaljes vir ringe. Foto verskaf.

Bo: Sussies Catrien (links) en Louise Dekker (regs) van Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag tydens die skool se prysuitdeling erkenning gekry vir ruiterkuns en deelname aan nasionale Hierdie jong manne van Hoërskool Louis Trichardt het almal hulle eerste balkies vir Sewes rugby skouspring. Catrien kry haar vyfde erekleure (vyf jaar lid van die Limpopo-span), terwyl Louise verwerf. Dit is Dinsdag aan hulle toegeken. Voor, van links na regs, is Devan le Roux, Kabelo haar derde erekleure Setjie en Gerhardt Grobler. In die middel is Johannes Joubert en Tobias van den Heever. Agter kry (drie jaar lid van is Lo’Care Madzhie en inlas Divan van Zyl. Foto verskaf. Limpopo-span). Foto’s verskaf. Links: Hierdie drie leerlinge van Hoër­ skool Louis Trichardt het Dinsdag hulle eer­ste balkies vir swem ontvang omdat hulle vir drie jaar lid was van die skool se interhoërspan. Van links na regs is Ziamay Malan, Louise Dekker en Dominique Nel. Foto verskaf.

Uitslae/Results

Soutpansberg Gholfklub

THE

19 th HOLE

Fixtures/Bepalings Opkomende Kompetisie

Een van Hoërskool Louis Trichardt se top bergfietsryers, Richard Lambert, het Dinsdag sy vyfde erekleure vir dié sportsoort verwerf, asook nuwe goue erekleure. Foto verskaf.

Louis Trichardt High School’s Ali Sefole received his fourth special colours for international participation in Sevens rugby on Tuesday. Photo supplied.

Woensdagspel Datum 03/10/18

Hoofborg Eie reëlings

Naam

Plek

Formaat IS Punte

1

Sors

41

2

B. Schlesinger

40

3

D. Jooste

38

4

Deon

37

Maandelikse Houespel Datum 06/10/18

Hoofborg Eie reëlings

Naam

Plek 1

J. Breytenbach

Formaat HS Punte 66

Datum

Kompetisie

Formaat

2

S. Ahmed

67

13/10/18

-

-

3

P. Venter

69

BS - Beterbal Stableford, IS - Ind Stab­ leford, BBB - B/ bal Bonus Bogey, HS - Houespel, GS - Gekombineerde Stable­ford, 4BA/S - 4Bal Alliansie Stableford, 2B/AS - 2Bal American Scramble, BBM - Beterbal Multiplier

4

I. Bosman

70

5

R. Gilfillan

71


ZOUTPANSBERGER, 12 OCTOBER 2018

14

You can also follow us on social media!

Visit us on the net at www.zoutpansberger.co.za

Triegie se meisies sesde beste in SA Fietsrynuus

Hoërskool Louis Trichardt is baie trots op hierdie ses lede van sy meisies bergfietspan wat as sesde beste meisiesspan uit die stryd tree tydens die nasionale finaal van die SPUR XCO-skoleliga by Hoërskool Bekker in Magaliesburg. Voor van links na regs is Eliz-Mari Pretorius, Christelle Coetzer, en Dominique Nel. Agter is Jennavieve Truter, Danelle Venter, Vossie van Zyl en Michelle Steyn. Foto verskaf.

Hoërskool Louis Trichardt se meisie bergfietsspan het hulself weereens goed van hul taak gekwyt deur algeheel sesde te eindig tydens die finaal van die interprovinsiale Spur XCO Bergfietsliga wat die afgelope naweek by Hoërskool Bekker in Magaliesburg beslis is. Triegies het as provinsiale wenners van die Limpopo-liga twaalf fietsryers, ses seuns en ses meisies, na die finaal by Bekker gestuur. In totaal het 1 324 kinders in Limpopo aan die liga deelgeneem. Vanjaar was die 10de keer dat die nasionale skole Spur XCO-liga aangebied is. In hierdie tydperk het oor die 70 000 kinders van meer as 500 skole daaraan deelgeneem. Die finaal by Bekker het verlede Vrydag by Hoër Landbouskool Bekker begin met die interskole

kompetisie. Dit is Saterdag opgevolg met die interprovinsiale kompetisie. Triegies se meisiespan, bestaande uit Jennavieve Truter, Christelle Coetzer, Eliz-Mari Pretorius, Danelle Venter, Vossie van Zyl, Dominique Nel en Michelle Steyn, was die sesde beste skolespan in die land met 45 punte. In dié afdeling het 55 skole deelgeneem. Eerste was Thomas Moore met 64 punte, tweede Menlo Park met 61 punte, derde Lydenburg met 58 punte, vierde Renish GHS met 56 punte en Transvalia vyfde met 51 punte. Triegies se seunsspan, bestaande uit Richard Lambert, Rohan Cronjé, Calvin Lee, De Wet du Toit en Ditau Mandobe, was algeheel 43ste uit 75 skole. Vir volledige en individuele uitslae, besoek http://www.spurmtbleague.co.za/how-to-enter/ inter-schools-2018/#1507542236192-e5a10369b97b

Rolbalklub hou nuwe besigheidsliga

Hierdie vier meisies van Hoërskool Louis Trichardt het Dinsdag, tydens die skool se prysuitdeling vir sport en kultuur, erkenning gekry vir hul prestasies in krieket. Voor, van links na regs, is Linita Cilliers en Michaela Gilfillan. Agter is Johestie Muller en Zoe Fourie. Zoe kry haar eerste balkie (twee jaar lid van eerstespan), terwyl die ander drie hul eerste erekleure kry vir drie jaar lid van die eerstespan. Foto verskaf.

Die Louis Trichardt Rolbalklub bied weer eersdaags hulle gewilde besigheidsliga aan. Dit sal oudergewoonte plaasvind oor drie Donderdae, met die eerste wedstryde wat op 18 Oktober gespeel sal word. Twaalf spanne kan inskryf en die finaal sal op 1 November beslis word. Die hoofdoel van die liga is om rolbal as sportsoort te bevorder, om fondse vir die klub in te samel en om dit net te geniet. Enige

instansie of besigheid kan ‘n span inskryf of borg. ‘n Span kan bestaan uit vier nie-rolbalspelers of, indien verkies, drie nie-rolbalspeler plus een klublid. Daar sal wel klublede wees om te help. Wedstryde begin Donderdagaande om 18:00. Aan die einde van die reeks word die wenner bepaal. Daar sal dekking deur die plaaslike koerant wees en uitslae sal weekliks gepubliseer word. Behalwe vir skoene wat hak-

Limitless

Tel: (015) 516 5175/6/7 Fax: (015) 516 1012 • www.ayobmotors.co.za 2015 BMW X4 X-Drive

55 607km

loos moet wees, is daar geen ander dragkodes nie. Rolbalballe sal voorsien word. Inskrywing per span beloop R500 en daarna R20 per speler per wedstryd. Daar sal ook elke Donderdag braaipakkies te koop wees. Vir meer besonderhede of om ‘n span in te skryf, skakel Kittie de Bruin by tel. 082 856 9047 of Marietjie Barkhuizen by tel. 082 326 7687.

2014 BMW X5 3.0D

34 874km

R519 995 2011 BMW X3D

R679 995 2016 Toyota Fortuner 2.4 GD-6

34 099km

77 400km

R259 995 R439 995 2012 Toyota Fortuner 3.0 D4D

2007 Mercedes Benz ML63 AMG

Louis Trichardt Store More Storage Facility Storage Facility - 74 President Street. New complex with electric fencing.

137 200km

R299 995 R279 995 EXCL. ON THE ROAD FEE • T&C’s APPLY • E.&O.E.

OFFICE: 015 516 5175/6/7 • 084 786 5176 • 084 786 5177 Sales: Richard: 079 743 8883 / Danie: 082 383 6754 TRADING HOURS: Mon-Fri 08h00-17h00 / Sat 08h00-13h00

Ad designed by Zoutnet Publishers

109 188km

36m - R1 280 p.m. 2

Contact Yvonne or Chelsey

60m - R1 917 p.m. 2

harcourtsjanamarie.co.za harcourtslimitless.co.za

T 015 516 1526/7

Experts in home finance.

12 October 2018 Zoutpansberger  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

12 October 2018 Zoutpansberger  

Local newspaper bringing you the news, sport and more from Louis Trichardt and surrounding areas in Limpopo province, South Africa.

Advertisement