Page 1

9. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / september 2011

UVODNIK F3ŽO. Še vedno gradimo mrežo nevladnih organizacij s področja raziskovanja in znanosti ter zbiramo vaše mnenje o informiranosti NVO na tem področju. V rubriki Aktualno predstavljamo novo spletno stran Inštituta za elektronsko participacijo in predstavnike NVO v Odboru RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Foto: Anton Hauk, Ukrajina – dobitnik srebrne nagrade na MILSET Science Photo Contest 2011

Mesec je zopet naokoli in pred vami so septembrske e-novice vsebinske mreže za raziskovanje in znanost. V rubriki Projekt »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« vas vabimo na usposabljanje za uvajanje mladih v raziskovanje in znanost ter na posvet, ki ga pripravljamo v času

Med Priložnostmi si oglejte dva nova razpisa s področja raziskovanja in znanosti, mladi pa lahko sodelujete na natečaju Zveze prijateljev mladine Maribor. Vabila na pester izbor dogodkov, ki jih nevladne organizacije pripravljajo v naslednjih dneh in tednih pa smo zbrali v Napovedniku. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

Usposabljanje za uvajanje mladih v raziskovanje in znanost Usposabljanje bo predvidoma obsegalo: •

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje organizira usposabljanje za uvajanje mladih v raziskovanje in znanost. Usposabljanje bo potekalo v Šolskem centru Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) – predavalnica M3 - 105, Koroška cesta 62a, Velenje, in sicer v torek, 27. septembra 2011, od 15. do predvidoma 18. ure. Namen usposabljanja je podati teoretična izhodišča, pomembna za uvajanje mladih v to področje, ter primere dobrih praks tako tistim, ki se že ukvarjajo z uvajanjem mladih v raziskovanje in znanost, kot tudi tistim, ki na tem področju še nimajo izkušenj, ter jim omogočiti izmenjavo izkušenj z izkušenimi udeleženci.

• •

• • •

raziskovalne in znanstvene aktivnosti med mladimi in za mlade v Sloveniji, pomen raziskovalnega in znanstvenega dela med mladimi, pedagoški pristopi za delo z mladimi na tem področju ter motivacija in spodbujanje mladih za raziskovalno in znanstveno delo, raziskovalne in znanstvene metode pri delu z mladimi raziskovalci, predstavitev primera dela mladega raziskovalca oz. raziskovalke, čas za diskusijo.

Na usposabljanje vabimo predstavnike nevladnih organizacij, ki jih tema zanima. Za prijavo izpolnite prijavnico, ki je na voljo na spletni strani projekta http://www.mreza.zotks.si/napovednik/ in jo pošljite na elektronski naslov mreza@zotks.si ali po faksu na 01 25 22 487. Rok za prijave je petek, 23. september 2011.

ZOTKS na Festivalu za tretje življenjsko obdobje Med 27. in 29. septembrom 2011 se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani odvijal že 11. Festival za tretje življenjsko obdobje. Cankarjev dom bo tako odprl vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših, ter na 3. oktober, ki je mednarodni dan otroka, rdeča nit festi-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


vala pa je letos posvečena Evropskemu letu prostovoljstva. Med številnimi razstavljavci se bo na festivalu predstavila tudi Zveza za tehnično kulturo Slovenije, in sicer na stojnici Zveze društvenih organizacij Slovenije, katere članica smo. Vabimo vas, da našo skupno stojnico obiščete v t. i. Parku družbene skrbi in nevladnega sektorja v prvem preddverju Cankarjevega doma. Festival bo popestril pester kulturni program, potekala pa bodo tudi različna predavanja, ustvarjalne delavnice in okrogle mize. V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« pripravljamo posvet oz. okroglo mizo z naslovom »Uvajanje mladih v raziskovalno dejavnost«. Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 28. septembra 2011, med 15. in 17. uro v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Namen posveta oz. okrogle mize, na katero vabimo predstavnike nevladnih organizacij, je spregovoriti o pomenu zgodnjega uvajanja mladih v raziskovalno dejavnost, njihovega usposabljanja za uporabo pridobljenega znanja pri iskanju praktičnih rešitev in pripravi konkretnih projektov. Sodelovali bodo številni strokovnjaki s področja znanosti in

dela z mladimi ter uspešni mladi raziskovalci. O podrobnosti vas bomo v kratkem obvestili na naši spletni strani www.mreza.zotks.si. Na posvetu oz. na naši stojnici boste lahko izvedeli več o aktivnostih in dejavnostih Zveze za tehnično kulturo Slovenije in podrobnosti o našem projektu »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«, ki se ji boste s podpisom pristopne izjave na festivalu lahko tudi pridružili. Kot je zapisano v naslednjem prispevku, v sklopu projekta namreč gradimo tudi mrežo nevladnih organizacij s področja znanosti in raziskovanja. Na stojnici ZOTKS si boste lahko ogledali tudi izdelke, ki so na naš naslov prispeli v sklopu nagradnega natečaja ZOTKS za projekte medgeneracijskega sodelovanja na tehniškem in naravoslovnem področju, v času festivala pa bomo razglasili tudi zmagovalce. Več o ostalem dogajanju na Festivalu za tretje življenjsko obdobje pa si lahko preberete na spletni strani http://www.f3zo.si.

Pridružite se vsebinski mreži za raziskovanje in znanost Kot pove že sam naslov projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«, v njegovem sklopu gradimo tudi mrežo nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem raziskovanja in znanosti v kar najširšem smislu.

Foto: www.relent.com

S članstvom v mreži, ki ne vključuje finančnih obveznosti, boste pridobili možnost do spremljanja delovanja mreže in dostop do informacij, ki jih objavljamo na spletni strani www.mreza.zotks.si ter v mesečnih e-novicah, ki jih pošiljamo na elektronske naslove in so prav tako objavljene na sple-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


tni strani. S podpisom pristopne izjave izražate interes po spremljanju delovanja mreže ter za sodelovanje v aktivnostih, ki bodo organizirane v sklopu mreže.

Pristopna izjava je na voljo na spletni strani projekta http://www.mreza.zotks.si/oprojektu/. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 62 03 693 oz. po elektronski pošti na mreza@zotks.si. ▪

Vprašalnik o informiranosti NVO na področju raziskovanja in znanosti V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« bomo s pomočjo vprašalnikov pripravili tudi analizi glede informiranosti nevladnih organizacij (NVO) na vsebinskem področju raziskovanja in znanosti. V sklopu projekta vas s pomočjo spletne strani www.mreza.zotks.si in mesečnih enovic redno obveščamo o aktualnih temah in dogodkih za NVO s področja raziskovanja in znanosti. Z vprašalnikom, ki je objavljen na spletni strani projekta vsebinske mreže za raziskovanje in znanost http://www.mreza.zotks.si/oprojektu/dejavnosti/ želimo pridobiti vaše mnenje o specifičnih potrebah NVO glede informiranja in obveščanja o relevantnih tematikah, kar bomo poskušali v čim večji

meri upoštevati pri nadaljnjih aktivnostih na tem področju v sklopu projekta. V vprašalniku nas zanima, kako izvajate informiranje v vaši organizaciji, kako bi ocenili dosedanje informiranje v sklopu našega projekta in kakšne informacije bi si želeli v prihodnje.

Veseli bomo, če si boste vzeli nekaj minut in izpolnili kratek vprašalnik, ki bo nam v pomoč pri pripravi koristnih informacij za vas in vaše organizacije. ▪

Aktualno

Nova spletna stran Inštituta za elektronsko participacijo Zavod Inštitut za elektronsko participacijo (INePA) vas vabi k ogledu nove spletne strani, ki je namenjena predstavitvi organizacije, informiranju, sodelovanju in razvoju demokracije z družbeno inovativno rabo interneta. INePA je nevladna organizacija na področju razvoja demokracije in sode-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

lovanja javnosti s pomočjo novih spletnih tehnologij. Inštitut deluje kot strokovni vir znanja, informacij in izkušenj ter kot priznana referenca za uspešno izvajanje kompleksnih partnerskih projektov na področju e-participacije in e-demokracije v okvirnih programih EU. Na spletnih straneh so dostopne informacije o organiziranosti, delovanju, omreženosti in dosežkih inštituta ter poslovna poročila in prisotnost v medijih. Del vsebin je prilagojen ciljnim javnostim organizacije. Preglednica projektov, knjižnica strokovnega znanja, predstavitve konceptov in spletne povezave omogočajo aktualen vpogled v stanje in razvoj elektronske demokracije v Evropski uniji ter izpostav-

ljajo nekatere uspešne primere elektronske participacije. Spletno stran dopolnjujejo spletni socialni omrežji Facebook in Twitter ter spletni dnevnik. Z novo spletno stranjo želijo nadgraditi navezovanje novih projektnih partnerstev ter okrepiti prepoznavnost, vidnost in preglednost delovanja Inštituta za elektronsko participacijo kot ene vodilnih nevladnih organizacij na področju eparticipacije in e-demokracije v Evropski uniji (European eParticipation Study, 2009). Nova spletna stran je na voljo na www.inepa.si. ▪

Znani predstavniki NVO v Odboru RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Volilna komisija za izbor predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva je v Ljubljani 31. avgusta 2011 razglasila rezultate volitev, ki so potekale na podlagi Poslovnika postopka izbire predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva. Komisija je med prejetimi 69 veljavnimi glasovnicami preštela glasove za posamezne kandidate ter razglasila naslednje rezultate: Za predstavnike nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva se imenujejo (po vrstnem redu prejetega števila glasov): 1. 2. 3. 4.

Tomaž Banovec Primož Jamšek Anka Ostrman Janez Pezelj

Za namestnike predstavnikov nevladnih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva se imenujejo (po vrstnem redu prejetega števila glasov): 1. 2. 3. 4.

Vilij Bržan Janja Viher Ema Verbnik Janez Matoh

Vsem izvoljenim kandidatom in kandidatkam iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo v odboru, ki bo z delom začel kmalu, saj bodo prva državna priznanja podeljena še letos, ob zaključku Evropskega leta prostovoljstva. Sklep volilne komisije je na voljo na spletni strani Slovenske filantropije http://www.prostovoljstvo.org/docs/Sklep %20volilne%20komisije%20o%20izbiri% 20in%20stevilo%20glasov.pdf. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

Priložnosti

Javni razpis za sofinanciranje projekta »E-kompetence učiteljev v dvojezičnih šolah«

Predmet razpisa: Predmet razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo in šport, je razvoj in uvedba e-kompetenc učiteljev in šol v obmejnem večkulturnem prostoru z Madžarsko. V sklopu projekta bodo potekale naslednje dejavnosti: a) Razvijanje jezikovnih e-kompetenc v madžarskem jeziku b) Razvoj e-gradiv c) Razvijanje in nadgradnja poučevanja madžarskega jezika 2 z uporabo IKT d) Oblike motivacij za spoznavanje madžarskega jezika in kulture z IKT

Upravičeni prijavitelji: Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba zasebnega prava (npr. javna ali zasebna ustanova, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, društvo), ki je registrirana za izobraževanje in raziskovanje. Rok za oddajo vloge: Vloge je potrebno oddati najkasneje do 18. oktobra 2011, do 10. ure. Razpisna dokumentacija: Celoten javni razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport http://www.mss.gov.si/index.php?id=454. Za vse dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov borut.campelj@gov.si. ▪

Javni razpis za sodelovanje slovenskih raziskovalcev v shemi Materials World Network Nacionalne znanstvene fundacije Združenih držav Amerike v letih 2012–2015

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), je sofinanciranje sodelovanja raziskovalcev v skupnih ameriško-slovenskih projektih Materials

World Network (MWN), ki ga je avgusta 2011 objavila Nacionalna znanstvena fundacija (NSF) Združenih držav Amerike. Teme javnega razpisa obsegajo vse teme, ki jih podpira NSF Division of Materials Research (DMR) - fizika kondenzirane snovi, kemija trdne snovi in materialov, polimeri, biomateriali, kovine in kovinske nanostrukture, keramika, elektronski in fotonski materiali, teorija trdne snovi in materialov.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: •

so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji) ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki

zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. Rok za oddajo vloge: Vloge v pisni in elektronski obliki je potrebno oddati najkasneje do 11. novembra 2011 do 12. ure. Razpisna dokumentacija: Celoten javni razpis s prijavnimi obrazci je na voljo na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drza ve/ZDA/razpisi/11/razp-mwn-11.asp. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku, po telefonu na številki 01 400 59 71 vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na elektronskem naslovu Primoz.Pristovsek@arrs.si. ▪

Natečaj »Mladi za napredek Maribora« gimnazije in dijaški domovi) šole v Mestni občini Maribor, ki bodo v razpisnih rokih prijavile in oddale izvirne raziskovalne naloge in/ali inovacijske predloge mladih z raziskovalnih področij, ki so objavljena v razpisu. Iz osnovnih šol lahko sodelujejo učenke in učenci od sedmega do devetega razreda.

Predmet razpisa: Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor v sklopu projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« razpisuje natečaj »Mladi za napredek Maribora 2012«. Upravičeni prijavitelji: Na natečaju lahko sodelujejo osnovne in srednje (nižje in srednje poklicne šole,

Rok za oddajo vloge: Šole se na natečaj prijavijo s pomočjo elektronske prijavnice, ki bo objavljena na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor http://www.zpm-mb.si. Rok za prijavo na natečaj je 11. november 2011. Razpisna dokumentacija: Celoten razpis natečaja je na voljo na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor http://www.zpm-mb.si/?id=315. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

Napovednik

17. Slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo Slovenska znanstvena fundacija bo letos organizirala že 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 4. do 6. oktobra 2011 v Cankarjevem domu v Ljubljani pod geslom Planetarni izzivi za danes in jutri.

Leto 2011 je Organizacija Združenih narodov na predlog Unesca razglasila za Mednarodno leto kemije in Mednarodno leto gozdov zato bodo glavne teme kemija in gozdovi; pa tudi energija, breztežnost, umetniki o znanosti ter vezi med kulturami. Kot nam je povedala koordinatorica festivala znanosti Mojca Zupančič, bodo na festivalu proslavili tudi pomembne obletnice velikih slovenskih osebnosti in vsakemu posvetili en festivalski dan. Tako bo torek, 4. oktobra 2011, Dan kemika Maksa Samca, s katerim bodo obeležili 130. obletnico njegovega rojstva; v sredo, 5. oktobra 2011, bo na sporedu Dan polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, ki ga pripravljajo ob njegovi 370. obletnici rojstva; še večjo, 450. obletnico rojstva pa bodo proslavili v četrtek, 6. oktobra 2011, ko bo organiziran Dan zdravnika in fiziologa Santorija Santorija.

Mojca Zupančič je poudarila, da so v Slovenski znanstveni fundaciji ponosni, da je festival znanosti dogodek, preko katerega mladim v treh dneh dogajanja približajo znanost z različnih področij na zabaven, zanimiv in njim prijazen način. Tako so festival znanosti v zadnjih letih šole iz vse Slovenije vzele za svojega in ga velikokrat izkoristijo za organizacijo Naravoslovnega dneva. Okviren program festivala je na voljo na spletni strani Slovenske znanstvene fundacije http://www.szf.si/aktualno/novica/17.slovenski-festival-znanosti-z-mednarodnoudelezbo-96.html. ▪

Utrinek z lanskoletnega festivala znanosti (foto: arhiv Slovenske znanstvene fundacije)

Utrinek z lanskoletnega festivala znanosti (foto: arhiv Slovenske znanstvene fundacije)

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

Predavanje »JR 2009 – naporno raziskovanje v enem najglobljih jamskih sistemov sveta« Društvo za raziskovanje jam Ljubljana vabi na predavanje Matta Covingtona, ki bo v torek, 4. oktobra 2011, z začetkom ob 18. uri, potekalo v prostorih Naravoslovnotehniške fakultete (predavalnica P05 v pritličju) na Aškerčevi 12 v Ljubljani.

Medtem ko je Mount Everest preplezan, najgloblja jama sveta morda še čaka odkritelja. Eno izmed območij, pod katerimi verjetno leži, je Sierra Juarez v južni Mehiki. Tam je trenutno najgloblja jama zahodne polute, Sistema Cheve, katere globinski potencial je blizu 2600 m. V letu 2004 so na odpravi U.S. Deep Caving Team pod vodstvom Billa Stonea odkrili novo jamo, ki so jo poimenovali J2. Jama je raziskana do globine 1222 m in do oddaljenosti približno 10 km od vhoda, s čimer se uvršča med najbolj odmaknjene dosežene dele podzemlja. V letu 2009 so na veliki odpravi raziskovali dele za odtočnim sifonom. Kljub letom priprav in mesecem vloženega truda na sami odpravi jama svojih skrivnosti ni izdala zlahka.

Matt Covington (foto: www.speleologija.hr)

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Vstopnine ni.▪

Vabilo na strokovno razpravo »Moč ozaveščanja državljanstva v krizi demokracije« Inštitut za elektronsko participacijo – InePA vas v sredo, 5. oktobra 2011, ob 15. uri vabi v Mestni muzej v Ljubljani, kjer bo potekala strokovna razprava z naslovom »Moč ozaveščenega državljanstva v krizi demokracije«.

Pod sloganom Prispevamo k razvoju demokracije z družbeno inovativno uporabo interneta bo razprava namenjena premisleku o aktualnih izzivih politične demokracije z vidika krize demokratičnih procesov in institucij, transformacijske moči civilne družbe ter praksam elektronskega sodelovanja in vključevanja državljanov. Razprava bo sledila naslednjim vprašanjem: 1. Ali lahko spletne tehnologije aktivirajo in ozavestijo državljana ter tako pripomo-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

rejo k rešitvi krize demokracije oz. izboljševanju kvalitete življenja? 2. Kako lahko spletne tehnologije okrepijo moč civilno-družbenih gibanj, ki si prizadevajo za vstop na politično prizorišče? 3. Katere sistemske spremembe so potrebne, da bodo lahko vladne in parlamentarne institucije v celoti izkoristile demokratične možnosti spletnih tehnologij? 4. Kateri so dobri primeri elektronske participacije v civilni družbi in odločevalskih institucijah? Na dogodku bodo kot vabljeni razpravljavci sodelovali: •

• •

Nataša Goršek Mencin, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij Zoran Mihajlović, direktor Studia 12, elektronskega in TV medija izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič, Fakulteta za družbene vede, UL.

Razpravo bo povezoval Samo Trtnik, novinar Večera. Dogodek bo potekal ob 4. obletnici delovanja Inštituta za elektronsko participacijo. Po strokovni razpravi bo sledilo neformalno druženje ob prigrizku.▪

mag. Blaž Golob, direktor Centra za razvoj e-upravljanja v jugovzhodni Evropi

Kongres Slovenskega mikrobiološkega društva in Slovenskega biokemijskega društva Organizacijski in programski odbor pripravljata zanimiv program s predavanji in posterji, pred kongresom pa bodo potekale tudi različne delavnice. Več informacij o skupnem dogodku je na voljo na povezavi http://www.mf.uni-mb.si/mikro/smd2011/. Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) in Slovensko biokemijsko društvo (SBD) organizirata skupni kongres, na katerem bodo sodelovali raziskovalci teh dveh velikih znanstvenih področij. Kongres bo potekal v Mariboru od 12. do 15. oktobra 2011. Poleg tega bo potekalo še srečanje mikrobiologov iz srednje in vzhodne Evrope.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

Strokovno srečanje in 63. občni zbor DMFA Slovenije

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) vabi k sodelovanju na strokovnem srečanju in 63. občnem zboru, ki bosta 28. in 29. oktobra 2011 v Hotelu Slovenija v Portorožu. Vodilna tema letošnjega strokovnega srečanja je Ko enačbe oživijo - uporaba GeoGebre pri pouku fizike in matematike.

Računalniški program GeoGebra učinkovito povezuje geometrijo, algebro ter delo s funkcijami in preglednicami, zato omogoča zelo privlačne ponazoritve raznovrstnih matematičnih in fizikalnih vsebin. V sklopu srečanja bodo pripravili različne delavnice, tako za začetnike kot tudi za izkušenejše uporabnike. Vodilni temi bo dodana tudi astronomska delavnica, namenjena mentorjem tekmovanj v znanju astronomije, in nekaj matematičnih in fizikalnih tem za delo s tekmovalci. Na seminar se je potrebno prijaviti do 20. oktobra 2011 oziroma do zapolnitve mest, in sicer izključno prek informacijskega strežnika https://www.dmfa.si/InfoServer/.

Mednarodna mladinska konferenca »Meet me, to involve me« Zavod PIP kot informacijska točka Evropske komisije Europe Direct Maribor letos že četrto leto zapored organizira mednarodno mladinsko konferenco, ki bo od 2. do 5. novembra 2011 potekala v Mariboru. Tokrat so jo poimenovali Meet me, to involve me, saj je vsebinsko prirejena Evropskemu letu prostovoljstva.

Na konferenco so vabljeni mladi vodje projektov in organizatorji prostovoljnega dela oz. mladi, ki bi to šele želeli postati. Mlade med 18. in 27. letom starosti, ki so državljani držav članic Evropske unije, držav kandidatk ali potencialnih držav kandidatk, bodo za udeležbo na konferenci, katere cilje je usposobiti mlade udeležence za kvalitetno delo s prostovoljci, izbrali na podlagi motivacijskega pisma. Konferenca je za udeležence brezplačna, potekala pa bo v angleškem jeziku. Za vse dodatne informacije o konferenci si oglejte spletno stran Evropejec.si http://www.evropejec.si/clanek.asp?id=680

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


12

Srečanje mladih ornitologov Slovenije in Evropski dan opazovanja ptic Mladinska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) vabi vse zainteresirane učence in dijake k udeležbi na tradicionalnem, že 13. Srečanju mladih ornitologov Slovenije. V letošnjem letu bo srečanje potekalo v znamenju bele štorklje, verjetno najbolj karizmatične ptice slovenske kulturne krajine, ki je skozi stoletja sobivanja svoje življenje močno prepletla s človekovim. V sklopu srečanja letos organizirajo mladinski posvet z naslovom »Bela štorklja – ptica našega kraja. Lahko sobivamo z njo?«. Posvet bo potekal v manjših skupinah, kjer bodo udeleženci pod vodstvom moderatorjev na različne zabavne in ustvarjalne načine skušali identificirati priložnosti, težave in izzive pri sobivanju z belo štorkljo in drugimi vrstami ptic naše kulturne krajne ter pri ohranjanju njihovih življenjskih okolij. Mlade spodbujajo, da skupaj iščejo naše rešitve in pobude ter da jih nato na javni zaključni prireditvi predstavijo širši javnosti. K udeležbi še posebej vabijo mlade iz vse Slovenije, stare med 12 in 19 let, ki v svojem kraju sobivajo z belo štorkljo. Vse šole DOPPS vabi, da skupaj s svojimi učenci pripravite tudi kratko predstavitev (5 min) na temo bele štorklje v vašem kraju, ki jo bodo predstavniki vaše šole lahko predstavili na prireditvi. Srečanje bo potekalo od 18. do 20. novembra 2011 v Veliki Polani, evropski vasi belih štorkelj v Sloveniji. Razpis srečanja skupaj s prijavnico je objavljen na

spletni stran DOPPS http://www.ptice.si, rok za prijave pa je 21. oktober 2011. Za vse dodatne informacije vam je na voljo Tanja Šumrada na elektronskem naslovu doppsmladi@gmail.com ali po telefonu na številki 01 426 58 75.

V začetku oktobra pa vas DOPPS vabi še na Evropski dan opazovanja ptic. Gre za dogodek, ki ga že od leta 1993 navadno prvi vikend v oktobru organizirajo evropske nacionalne organizacije BirdLife International. Na ta dan organizacije povabijo javnost, da raziskuje lepoto ptic, še posebej njihovega preseljevanja. Vsako jesen namreč iz Evrope v Afriko leti več kot 5 milijard ptic. Tretjina izmed njih se nikdar več ne vrne nazaj. Ptice navadno ne letijo brez postanka od svojih gnezdišč v prezimovališča. Na poti se tudi ustavljajo in sploh jeseni so ti postanki daljši. Na teh stalnih počivališčih, vmesnih postajah, se nahranijo in odpočijejo. Spoznajte ptice selivke, njihova počivališča ter DOPPS pomagajte prešteti ptice, ki jih boste videli. V sklopu Evropskega dneva opazovanja ptic tako DOPPS v nedeljo, 2. oktobra 2011, organizira: • Ornitološki sprehod po parku Tivoli (vodi Dare Fekonja)

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


13

Na sprehodu skozi park Tivoli boste izvedeli, če so ptice, ki ste jih videvali v parku spomladi, iste kot tiste, ki jih boste opazovali to nedeljsko dopoldne. Ptice boste tudi prešteli in zabeležili število opaženih vrst. Morda se bo med njimi našla tudi kakšna zanimiva vrsta, ki se čez Slovenijo le seli, in je preko leta pri nas ne videvamo. Zbor udeležencev je ob 9. uri na parkirišču pred kopališčem Tivoli. •

Naravni rezervat Škocjanski zatok (vodi ekipa naravnega rezervata)

Pomagajte jim prešteti ptice. Dobili se boste ob 9. uri pred barako v naravnem rezervatu Škocjanski zatok, od koder se boste odpravili po učni poti, ki poteka ob sladkovodnem delu rezervata. Na sprehodu bodo udeleženci prešteli ptice, ki jih bodo opazili ter zabeležili vrste in njihovo število, na poti pa boste lahko izvedeli tudi kakšno zanimivost o naravnem rezervatu in pticah selivkah, ki se zadržujejo na tem območju.

Zadrževalnik Medvedce (vodi Alen Ploj)

Zadrževalnik Medvedce je vodno telo umetnega nastanka, zgrajeno za potrebe zadrževanja visokih voda in namakanja kmetijskih površin. Poleg tega je tudi raj za ornitologe, saj lahko tam opazijo številne vodne in druge vrste ptic. Pridružite se jim pri opazovanju in štetju ptic, ki se selijo. Zbor je ob 9. uri na železniški postaji na Pragerskem, od koder se boste odpravili do zadrževalnika. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


14

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 9. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / september 2011 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

9. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost  

mesečne e-novice ZOTKS - mreže za raziskovanje in znanost

Advertisement