Page 1

5. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / maj 2011

UVODNIK Tudi v majski številki e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost smo za vas pripravili pester nabor prispevkov. Med Aktualnimi temami poročamo o javnem posvetovanju o prihodnji strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo ter objavljamo odprto pismo ministru za šolstvo in šport. Nevladne organizacije lahko izkoristite priložnost za sodelovanje na 17. slovenskem festivalu znanosti ali pa pregledate možnosti za sofinanciranja v razpisih Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Poročamo tudi o dveh velikih dogodkih v mesecu maju, v Napovedniku pa vas vabimo, da se udeležite zanimivih aktivnosti, ki jih različne organizacije pripravljajo v prihajajočih dneh. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


Aktualno

Javno posvetovanje o prihodnji strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo Po uspešnem zaključku začetne faze inštituta je Evropska komisija začela še javno posvetovanje o prihodnji strategiji Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Rezultati posvetovanja bodo podlaga za strateški inovacijski načrt EIT, ki naj bi ga Evropska komisija predlagala do konca tega leta. V načrtu bodo predstavljene glavne prednostne naloge inštituta do leta 2020, poseben poudarek pa bo namenjen poslanstvu, ciljem, financiranju in prihodnjim tematskim področjem inštituta. Za inštitut je pristojna evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou, ki je povedala, da »Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo pomeni novo obliko sodelovanja med visokim šolstvom, raziskavami in podjetji. Komisija si želi zbrati mnenja partnerjev, preden bo oblikovala predlog o prihodnji strategiji, in na podlagi izkušenj iz prve faze inštituta pripraviti načrt za razširitev EIT. Inštitut ima potencial, da postane močna gonilna sila inovacij in podjetništva v Evropi«.

Upravni sedež EIT je v Budimpešti, vendar inštitut v obliki čezmejnih javno-zasebnih partnerstev, znanih kot »skupnosti znanja in inovacij« ali na kratko SZI, deluje v 16 krajih po Evropi, od Barcelone do Stockholma. Te skupnosti povezujejo odlične

visokošolske zavode, raziskovalna središča in podjetja. Ustanovljene so bile že tri SZI, ki se osredotočajo na trajnostno energijo (SZI InnoEnergy), podnebne spremembe (SZI Climate) ter informacijsko in komunikacijsko družbo (SZI ICTLabs). Javno posvetovanje dopolnjuje širšo razpravo o prihodnosti financiranja raziskav in inovacij v EU (več o tem je na voljo v zeleni knjigi Evropske komisije Spremeniti izzive v priložnosti: na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU z dne 9. februarja 2011). V javnem posvetovanju je mogoče sodelovati do 30. junija 2011 preko spletne strani Evropske komisije http://ec.europa.eu/ yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=OPC EITSIA. Na podlagi rezultatov posvetovanja ter neodvisne ocene in tudi predloga, ki ga bo pripravil EIT, bo Evropska komisija strateški inovacijski načrt predstavila do decembra 2011. O inštitutu Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je neodvisni organ EU, ki spodbuja vodilne inovacije na svetovni ravni z uvajanjem pionirskih skupnosti znanja in inovacij. EIT je iz proračuna EU za obdobje 2007–2013 prejel 309 milijonov evrov. Direktorji SZI so nedavno podpisali sedemletne sporazume o partnerstvu z EIT. Sporazumi vključujejo začetno nepovratno pomoč v višini do 10 milijonov evrov za posamezno SZI. Pomoč se bo naslednje leto v povprečju povečala na 20 milijonov evrov za posamezno SZI. SZI lahko zdaj začnejo razvijati magistrske in doktorske izobraževalne programe z oznako EIT in izvajati raziskovalne projekte ter pomagajo odpirati nova podjetja. Že samo SZI

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


InnoEnergy načrtuje izobraževanje in usposabljanje za skoraj 2.000 študentov in strokovnjakov v srednjem poklicnem obdobju v prihodnjih treh letih ter odprtje

20 podjetij. Še več informacij o inštitutu je na voljo na njegovi uradni spletni strani http://eit.europa.eu/. ▪ Vir novice: http://europa.eu/ (Press releases)

Kreacionizem v slovenskih šolah Odprto pismo ministru za šolstvo in šport dr. Igorju Lukšiču V nadaljevanju si lahko preberete odprto pismo, ki sta ga v imenu Slovenske astronomske zveze na ministra za šolstvo in šport dr. Igorja Lukšiča naslovila dr. Primož Kajdič in dr. Mitja Slavinec. Spoštovani gospod minister, Pišemo vam, ker smo zaskrbljeni nad nedavnimi pojavi kreacionističnih idej v slovenskih učnih gradivih. Gre za dve spletni gradivi (e-gradivi), ki sta dostopni preko spletne strani Ministrstva za šolstvo in šport in sta namenjeni dijakom srednjih šol. Obe sta prejeli finančno podporo omenjenega ministrstva ter Evropskega socialnega sklada. Prvo je spletno gradivo Biologija, ki ga je izdelalo podjetje Svarog. V njem se je pojavila trditev zapisana z odebeljenimi črkami “Pomni: Evolucijska teorija je še vedno teorija, kar pomeni, da je spoznanje, ki je potrjeno s strani več znanstvenikov, vendar pa še ni splošno priznana, saj še vedno nimamo neposrednih dokazov, da je evolucija potekala po tej poti”. Po objavi članka v 12. številki tednika Mladina je bila ta izjava sicer umaknjena, vendar to ne popravi dejstva, da se je v omenjenem gradivu sploh znašla. Drugo je spletno gradivo Vera in kultura, za katero je odgovoren Zavod Antona Martina Slomška, pri njegovem ustvarjanju pa

je spet sodelovalo podjetje Svarog. Predvsem v poglavju Kreacionizem ali evolucionizem kar mrgoli netočnosti ter zavajanj. Tako avtorji ne ločijo med pojmoma teorija evolucije ter evolucija, pojma kreacionizem in evolucionizem pa predstavijo kot enakovredna nauka, čeprav je teorija evolucije znanstvena teorija podprta z dokazi, kreacionizem pa temelji na dobesedni interpretaciji Biblije, torej na čudežih. Pojavi se celo trditev, da evolucija razlaga razvoj vesolja, kar je nepravilno ker: 1. evolucija je naravni pojav, zato ne more ničesar razlagati in 2. teorija evolucije je omejena izključno na razvoj živih bitij in kot taka nikakor ne govori o vesolju. Kreacionizem je fundamentalistično versko gibanje, ki s svojim delovanjem močno presega okvire religije. Tako npr. kreacionisti lažno trdijo, da so njihove navedbe podprte z znanstvenimi dokazi. Med drugim poskušajo diskreditirati vse znanstvene discipline, s tem pa ogrožajo same temelje naše družbe. Omenjena incidenta predstavljata poskus uvedbe kreacionističnih idej v naše šole. Gre za resno grožnjo kakovosti izobrazbe naših dijakov. V Slovenski astronomski zvezi smo mnenja, da je te incidente treba najostreje obsoditi, zato vas, gospod minister, pozivamo: 1. Da se vi v imenu vlade javno distancirate od spornega šolskega

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


4

gradiva ter obsodite poskus uvedbe kreacionstičnih idej v slovenski šolski sistem. 2. Da se sporne trditve v gradivu Vera in kultura čim prej umakne iz njegove vsebine. S spoštovanjem,

Poslano v vednost: - dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije - Borut Pahor, predsednik Vlade Republike Slovenije - Gregor Golobič, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije - dr. Zdenka Čebašnjek-Travnik, varuhinja človekovih pravic ▪

dr. Primož Kajdič dr. Mitja Slavinec

Priložnosti

17. slovenski festival znanosti Slovenska znanstvena fundacija bo letos organizirala že 17. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo, ki bo potekal od 4. do 6. oktobra 2011 v Cankarjevem domu v Ljubljani pod geslom »Planetarni izzivi za danes in jutri«.

Utrinki s 16. Slovenskega festivala znanosti (foto: arhiv Slovenske znanstvene fundacije)

Leto 2011 je Organizacija Združenih narodov na predlog Unesca razglasila za Mednarodno leto kemije in Mednarodno leto gozdov zato bodo glavne teme kemija in gozdovi; pa tudi energija, breztežnost, umetniki o znanosti ter vezi med kultura-

mi. Kot nam je povedala koordinatorica festivala znanosti Mojca Zupančič, bodo na festivalu proslavili tudi pomembne obletnice velikih slovenskih osebnosti in vsakemu posvetili en festivalski dan. Tako bo torek, 4. oktobra 2011, Dan kemika Maksa Samca, s katerim bodo obeležili 130. obletnico njegovega rojstva; v sredo, 5. oktobra 2011, bo na sporedu Dan polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, ki ga pripravljajo ob njegovi 370. obletnici rojstva; še višjo, 450. obletnico rojstva pa bodo proslavili v četrtek, 6. oktobra 2011, ko bo organiziran Dan zdravnika in fiziologa Santorija Santorija. Mojca Zupančič je poudarila, da so v Slovenski znanstveni fundaciji ponosni, da je festival znanosti dogodek, preko katerega mladim v treh dneh dogajanja približajo znanost z različnih področij na zabaven, zanimiv in njim prijazen način. Tako so festival znanosti v zadnjih letih šole iz vse Slovenije vzele za svojega in ga velikokrat izkoristijo za organizacijo Naravoslovnega dneva. Prav tako pa se lahko mladi iz

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

osnovnih in srednjih šol vključijo v festival znanosti ne le kot obiskovalci, ampak tudi kot izvajalci določenih festivalskih dogodkov. K sodelovanju vabijo tudi društva in druge nevladne organizacije s področja, raziskovanja, znanosti, izobraževanja in drugih področij, ki bi se želeli predstaviti na festivalu. Lahko se predstavite v sklopu predstavitev raziskovalnih nalog, v sklopu Sejma eksperimentov, delavnic, eksperimentalnic itd.

prvem letu svojega delovanja leta 1994. Namen prireditve je bil (in ostal) komuniciranje dogajanja v znanosti, predstavljanje najpomembnejših dosežkov različnih generacij raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol ter proslavljanje spomina na velike ustvarjalce v Sloveniji ter po svetu. Posebna pozornost organizatorja in strokovnih partnerjev pa je namenjena spodbujanju mladih, da se vključijo v znanost ter v njenem sklopu začnejo svojo poklicno pot. Možnost za sodelovanje

Utrinki s 16. Slovenskega festivala znanosti (foto: arhiv Slovenske znanstvene fundacije)

Zgodovina

V Slovenski znanstveni fundaciji vas vabijo, da jih obvestite o morebitnih predlogih in idejah o letošnjih aktualnih temah, na podlagi katerih bi se lahko dogovorili za sodelovanje. Predloge lahko pošljete po elektronski pošti na mojca.zupancic@szf.si ali jih sporočite koordinatorici festivala znanosti Mojci Zupančič po telefonu na 01 426 35 90. V Slovenski znanstveni fundaciji še poudarjajo, da bodo veseli, če boste z njimi gradili letošnji festival znanosti. ▪

Slovenska znanstvena fundacija je letni festival znanosti prvič organizirala že v

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2012–2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je sofinanciranje

krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012-2013. Slovenska stran bo za srbske mlajše raziskovalce dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 14 dni do 3 mesecev) v Republiki Sloveniji, vključno s stroški potovanj (mlajši razis-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

kovalci so podiplomski študenti in podoktorandi največ pet let po doktoratu). Bilateralni projekti trajajo dve leti. V sklopu tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Srbija. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki •

so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Rok za prijavo na razpis: Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-SR-JR-Prijava/ 2011 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Prijave morajo prispeti na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana do 30. junija 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 30. junija 2011, do 12. ure (poštni žig). Razpisna dokumentacija: Javni razpis in prijavni obrazci so od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani Javne agencije za raziskovalni dejavnost RS http://www.arrs.gov.si/. Za dodatne informacije o razpisu vam je na agenciji na voljo dr. Primož Pristovšek vsak delavnik od 9. do 12. ure (01 400 59 71, primoz.pristovsek@arrs.si). ▪

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2012–2013 medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2012-2014 na vseh področjih znanosti. Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je sofinanciranje

Bilateralni projekti trajajo tri leta. V sklopu tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Republika Turčija.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki •

so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Rok za prijavo na razpis: Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-TR-JR- Prijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Prijave morajo prispeti na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana do 29. julija 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 29. julija 2011, do 12. ure (poštni žig). Razpisna dokumentacija: Javni razpis in prijavni obrazci so od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani Javne agencije za raziskovalni dejavnost RS http://www.arrs.gov.si/. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri dr. Primožu Pristovšku vsak delavnik od 9. do 12. ure (01 400 59 71, primoz.pristovsek@arrs.si). ▪

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2012–2013

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ameriških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 20122013 na skupno dogovorjenih področjih:

• • • • • •

naravoslovno-matematične vede; tehniške vede; biotehniške vede; medicinske vede; družboslovne vede; humanistika.

Poudarek je na multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah s področja okolja (vključno z znanostmi o morju), zdravja, biotehnologije s področja hrane, materialov (vključno z nanotehnologijami) ter informacijskih in proizvodnih tehnologij. Prednost bodo imeli slovenski nosilci, ki nima-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

jo sprejetega in potekajočega slovenskoameriškega projekta za obdobje 2009-2012 in 2011-2012.

raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Združene države Amerike.

Rok za prijavo na razpis: Prijava na javni razpis se kot Prijavna vloga na obrazcu ARRS-BI-US-JR- Prijava/2011 izpolnjuje na spletnem portalu ARRS eObrazci https://www.arrs.gov.si/eObrazci/. Prijave morajo prispeti na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska 30, 1000 Ljubljana do 15. septembra 2011, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 15. septembra 2011, do 12. ure (poštni žig).

Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki •

so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju

Razpisna dokumentacija: Javni razpis je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS http://www.arrs.gov.si/. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak vsak delavnik od 9. do 12. ure (01 400 59 50, fani.rozic-novak@arrs.si). ▪

Dogajalo se je v maju

45. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

V prejšnji številki smo vas povabili na Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, tokrat pa vam o njem lahko že poročamo. V ponedeljek, 23. maja 2011, se

je na Gimnaziji Murska Sobota ter Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota zbralo 388 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, ki so s pomočjo 294 mentorjev pripravili 223 raziskovalni nalog. Kot je na otvoritvi srečanja dejal predsednik ZOTKS dr. Mitja Slavinec, je »državno srečanje mladih raziskovalcev sklepno dejanje pomembnega in množič-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

nega gibanja, ki številnim mladim omogoča prve korake v znanost«. Mladi raziskovalci so letos lahko pripravljali naloge s kar dvajsetih področij, ki jih je razpisala Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), med drugim pa zajemajo astronomijo ali fiziko, kemijo ali kemijsko tehnologijo, matematiko ali logiko, elektroniko, elektrotehniko in robotiko, računalništvo ali telekomunikacije, varnost v cestnem prometu, etnologijo itd. Mladi so svoje naloge predstavili v kratkem zagovoru, nato pa je sledila še diskusija s strokovnjaki s posameznih področij, ki so sestavljali ocenjevalne komisije. Uradne rezultate so razglasili ob koncu srečanja ter tako raziskovalne naloge nagradili s srebrnimi in zlatimi priznanji ter kipcem sovice, ki je zaščitni znak Regionalnega centra ZOTKS s sedežem v Murski Soboti.

tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev ZOTKINI TALENTI, ki bo v nedeljo, 5. junija 2011 potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Predstavitve ZOTKS)

raziskovalni

nalog

(foto:

arhiv

Več informacij o srečanju mladih raziskovalcev je na voljo na spletni strani ZOTKS http://www.zotks.si. ▪

Zlati nagrajenci so že prejeli tudi vabila na Slovesno razglasitev rezultatov državnih

O kemiji v javnosti: dojemanje, znanje in ozaveščenost, da je komuniciranje nujno ti« (Britanski svet – Consensus) v sodelovanju s Slovenskim kemijskim društvom. Izvedbo pa so omogočila nekatera podjetja Združenja kemijske energije (Melamin, Pinus-TKI, Belinka Perkemija, JUB-H in Atotech). V torek, 24. maja 2011, je v Ljubljani potekala nacionalna konferenca o komuniciranju kemije »Kemija med percepcijo in realnostjo: vloga znanstvenikov, industrije, medijev in izobraževanja«. Organizirali so jo Slovenska znanstvena fundacija, Slovenska nacionalna komisija za Unesco, Združenje kemijske industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije ter »Glas znanos-

Uvodno predavanje na konferenci, ki je bila osrednji majski dogodek proslavljanja Mednarodnega leta kemije 2011, je pripadlo izjemnemu kemiku, Nobelovemu nagrajencu za leto 1987, prof. dr. Jean-Marie Lehnu z Univerze Louisa Pasteurja v Strasbourgu. Lehn, ki so ga molekule vznemirjale že kot mladega človeka, je naredil izjemno pomembno dejanje z raz-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

vojem nadmolekularne kemije, kemije torej, ki se ukvarja s kompleksnimi povezavami molekul v skupke, ki imajo pomembno vlogo pri katalizi in transportnih procesih v kemiji. Čeprav gre za zapletene molekule, njihovo povezovanje, pa tudi samoorganiziranje, je na izjemno zanimivi in večini od okoli 50 udeležencev konference razumljiv način predstavil to področje kemije ter tako pokazal, da je mogoče tudi zapleteno predstaviti ljudem, ki niso kemiki ali kemičarke po izobrazbi in usposobljenosti za raziskovalno delovanje. S trem je udeležence prepričal, da je mogoče in možno enostavne in zapletene kemijske vsebine in dejstva predstaviti tako, da se lahko razvije dialog med kemiki in laiki ter s tem ustvaril atmosfero za celotno nacionalno konferenco.

dr. Jean-Marie Lehn (foto: arhiv Slovenske znanstvene fundacije)

V nadaljevanju je dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije, predstavil prizadevanja pri promociji kemije v Mednarodnem letu kemije. V Sloveniji smo se odločili, da bomo v 2011 spodbujali zlasti dojemanje kemije, kemijskega in kemičnega pri posamezniku ter s pomočjo načrtovanih dogodkov med Mednarodnim letom kemije to dojemanje usmerjali v

napredovanje v razumevanje kemije in v osebno zadovoljstvo. Po Kobalovem trdnem prepričanju je le tako mogoče pričakovati napredek in s tem dejanske učinke proslavljanja kemijske znanosti, ustvarjalnosti ter dosežkov na področju sintez in analiz številnih kemikalij. Kemijske vsebine, kemikalije in njihovi vplivi ne smejo ostati neraziskani in nerazumljeni. Vztrajanje v kemijski nevednosti oziroma le pri pomanjkljivem in zastarelem znanju, pridobljenem še v šolskih klopeh, ne omogoča vzpostavljanja sožitja med državljanom in vplivi kemije na njegov in družbeni razvoj. Uvodni del konference je zaključil nastop mag. Mojce Drevenšek iz družbe Consensus. Predstavila je pasti in priložnosti komuniciranja o kemiji oz. kemijskem ter kemičnem. Izhajala je iz ugotovitve, da so predstave laične javnosti običajno daleč od predstav in želja strokovnjakov na kemijskih področjih. Dalje pa je poudarila zmotno prepričanje dela državljanov o možnostih življenja brez kemije oz. kemikalij. Kemijska nepismenost in vztrajanje pri nestrokovnih trditvah in stališčih, nemalokrat povzročenih s strani medijev, vodi do odklonov do kemijske znanosti, do nezaupanja v ravnanje kemijskih strokovnjakov ter do prepričanja, da je mogoče kemijo zavestno ignorirati. Ti državljani niso zainteresirani vzpostavljati in vzdrževati dialoga s strokovnjaki, ta dialog pa je v 21. stoletju nujno potreben zaradi intenzivne kemizacije okolja in prostora ter številnih koristi uporabe praktičnih rešitev kemijske stroke. Nujno potrebne so komunikacijske ozaveščevalne aktivnosti o kemičnem ter promocija kemije in kemijskega. Prof.dr. Marija Kosec in prof. dr. Boris Turk (oba IJS) ter prof. dr. Radovan Komel (MF/KI) so predstavili najpomembnejše dosežke področij na katerih delujejo. Tako je dr. Kosec govorila o elektronski keramiki, dr. Turk o razumevanju molekularnih mehanizmov bolezni ter dr. Komel o biofarmacevtiki in nanotehnologiji. Panel

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

je zaključila prof. dr. Nataša Bukovec (FKKT Univerze v Ljubljani) s predstavitvijo sodobnega kemijskega izobraževanja, ki prepoznava svoje izzive v današnjih potrebah kemijske in njej sorodne industrije. Na panelu, ki je sledil, so vrhunske slovenske raziskovalke – dr. Irena Vovk (KI), dr. Brigita Jamnik (JP Vodovod - kanalizacija), prof. dr. Majda Žigon (KI) in prof. dr. Milena Horvat (IJS) predstavile svoje »scenarije« komuniciranja kemijskih vsebin in uspešne primere realizacij oz. dobrih praks.

Konferenco je sklenila okrogla miza o vplivih kemije na družbo, ki jo je vodila novinarka in moderatorka Vida Petrovčič. V njej so se kresala mnenja in stališča kemijske stroke (prof.dr. Vito Turk, prof.dr. Anton Meden, prof.dr. Peter Krajnc), industrije (Darja Boštjančič, Marjan Mateta) ter medijev (prof.dr. Dejan Verčič, Goran Tenze, Gregor Pucelj). Ob koncu sta vsebino konference povzela Darinka Pek Drapal v imenu »Glasu znanosti« ter dr. Edvard Kobal v imenu Slovenske znanstvene fundacije. Dr. Kobal je tudi obljubil začetek prve faze izboljšanja razumevanja in ozaveščenosti o kemiji še v tem letu. ▪

Napovednik

Razstava o Edvardu Prodanu in njegovem inovativnem stroju za brezkončno tiskanje Ob mednarodnem dnevu muzejev, 18. maju, so v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki odprli razstavo o Edvardu Prodanu in njegovem inovativnem stroju za brezkončno tiskanje, ki je na ogled do 4. decembra 2011. Razstava je nastala na pobudo inovatorjevega sina inženirja Tomaža Prodana ob minuli 100. obletnici očetovega rojstva.

Osrednji eksponat razstave je patentirani tiskarski stroj za bakrotisk na neskončni trak inovatorja Edvarda Prodana (1909– 1990) iz Ljubljane. Slovenski inovator je namreč leta 1955 skonstruiral in izdelal prvi stroj za brezkončno tiskanje tekstilnih in PVC trakov, ki ga je leta 1957 izpopolnil za barvano tiskanje. Stroj in postopek je patentiral in za njega prejel jugoslovansko in mednarodno patentno listino v Švici. Na ta stroj so do okoli leta 1970 tiskali napise, znake in podobno na tekstil in plastično embalažo za potrebe jugoslovanske industrije (na primer blazinice za šampon za lase za Ilirijo Vedrog, Cosmochemijo, Neveno Leskovac). Razstavo je v Tehniškem muzeju Slovenije pripravila etnologinja Martina Orehovec, ki nam je povedala, da je Tehniški muzej Slovenije tiskarski stroj dobil v dar že leto

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


12

po inovatorjevi smrti, torej leta 1991. »Ker takrat v muzeju še nismo imeli tiskarskega oddelka, smo stroj shranili. Tiskarski oddelek se je odprl leta 2006, dve leti pozneje pa je k nam z idejo o razstavi prišel inovatorjev sin Tomaž Prodan. Ker se nam je ideja zdela zanimiva, smo v muzejski konservatorsko-restavratorski delavnici stroj pripravili za razstavo. To delo je odlično opravila restavratorka Sonja Suhadolnik, ob sodelovanju Mateja Žganjarja. Stroj sta razstavila na posamezne sestavne dele, jih strokovno očistila in stroj ponovno sestavila.«

Razstavo so pripravili na podlagi zbranih ustnih pričevanj sorodnikov in sodelavcev Edvarda Prodana, ki jih je zapisal sin Tomaž Prodan. Natančno je opisal očetovo delo v zvezi s tiskarskim strojem, poleg tega pa je Tehniškemu muzeju Slovenije podaril še različne pripomočke in merilne instrumente svojega očeta, načrte za izdelavo stroja in patentno listino, ki so v muzeju prav tako na ogled. Martina Orehovec je k temu še dodala, da z inovatorjevim sinom razmišljajo o ideji, da bi stroj poskušali dejansko zagnati in na film posneti njegovo delovanje, kar bi še obogatilo trenuten prikaz. Tako bi bila na ogled resnično celotna pot od ideje, načrta, stroja in njegovih končnih izdelkov. S strojem Edvarda Prodana je po besedah Martine Orehovec muzej postal bogatejši za izjemno zbirko s področja tiskarstva, ki priča o slovenski inovativnosti na področju grafike v preteklosti. Za namen razstave so izdali tudi katalog, kjer so na 28 straneh predstavljene podrobnosti o inovatorju in razstavnih eksponatih. ▪

Tiskarski stroj Edvarda Prodana (foto: arhiv Tehniškega muzeja Slovenije)

Poljudno astronomsko predavanje »Kozmologija« Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani vabita na deveto predavanje v ciklu poljudnih astronomskih predavanj Sprehod skozi vesolje. V četrtek, 2. junija 2011, ob 19. uri, bo beseda tekla o kozmologji. Predavanje bo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Peterlinovem paviljonu na Jadranski ulici 26 v Ljubljani (nasproti fakultete). Vstop je prost.

okrog 21. ure organiziralo Dan odprtih vrat na observatoriju Zaplana. ▪

Po predavanju bo v primeru jasnega vremena Ustvarjalno astronomsko društvo

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


13

Dan odprtih vrat Morske biološke postaje Piran Nacionalni inštitut za biologijo in Morska biološka postaja Piran vabita na dan odprtih vrat na Morski biološki postaji (Fornače 41, Piran), ki bo v petek, 3. junija 2011. Ob tej priložnosti bo na sporedu predavanje o dejavnostih Morske biološke postaje, in sicer ob 9. in 11. uri za šole in ob 17. uri za ostale obiskovalce (predavanje traja pol ure). Predavanju bodo sledile delavnice, ki so namenjene otrokom in najstnikom od 6. do 17. leta starosti (delavnice trajajo pol ure) z naslednjo tematiko: Življenje pod mikroskopom, Raznovrstnost morskih organizmov, Priprava na potop, Delo na

raziskovalnem plovilu, Zanimiva kemija in Fotografska delavnica. Zaradi omejenega števila mest, ki so na delavnicah na voljo, se je potrebno prijaviti. Posameznik se lahko udeleži največ dveh delavnic, ki jih je potrebno navesti v prijavi poleg imena in starosti udeleženca. Prijave zbirajo na elektronskem naslovu anja.zajc@mbss.org ali po telefonu na 05 671 29 05. Več o Morski biološki postaji Piran si lahko preberete na njihovi spletni strani www.mbss.org. ▪

Posvet »Socialno podjetništvo – dodatna priložnost za društva«

Zveza društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) vas v ponedeljek, 6. junija 2011, ob 15. uri vabi na posvet »Socialno podjetništvo – dodatna priložnost za društva«, ki bo potekal v dvorani AMZS (klet) na Dunajski 128 v Ljubljani. Posvet organizirajo v sklopu projekta »ZDOS – za boljše pogoje delovanja društvenega sektorja«, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo. Na posvetu bodo predstavili Zakon o socialnem podjetništvu, ki ga je Državni zbor

RS sprejel v začetku leta, ter nekatere možnosti in priložnosti, ki jih socialno podjetništvo in zakonodajna ureditev nudita društvom. Kot posebna gostja bo na posvetu sodelovala dr. Andreja Črnak Meglič, poslanka Državnega zbora ter predlagateljica in glavna avtorica zakona. Namen posveta je tudi okrepiti zavedanje v društvenih organizacijah o pomenu in oblikah socialnega podjetništva ter o njegovi vlogi pri doseganju ugodnejših razvojnih trendov v društvenem sektorju in v celotni Sloveniji. Svojo udeležbo na posvetu lahko potrdite na elektronskem naslovu anja.sorsak@zdos.si najkasneje do četrtka 2. junija 2011.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


14

Predavanje »Jama Sežanske reke« davanje, tokrat z naslovom »Jama Sežanske reke«. Predavanje bo potekalo na Naravoslovnotehniški fakulteti (predavalnica P05 – v pritličju), Aškerčeva 12, Ljubljana, in sicer v torek, 7. junija 2011, s pričetkom ob 18. uri.

Že v prejšnji številki e-novic smo vas povabili na predavanje v organizaciji Društva za raziskovanje jam Ljubljana. Tudi v začetku junija pripravljajo zanimivo pre-

Bogomir Remškar bo na predavanju predstavil kopanja in raziskovanja v Jami Sežanske reke, kjer so prišli v že znano Stršinkno jamo in do podzemnega toka Reke. Vstopnine ni. ▪

Poljudnoznanstveno predavanje »Mikromorje«

Hiša eksperimentov in Slovensko mikrobiološko društvo v sredo, 8. junija 2011, ob 20.30 uri, vabita na poljudnoznanstveno predavanje z naslovom »Mikromorje«, ki bo v Hiši eksperimentov na Trubarjevi cesti 39 v Ljubljani. V morjih in oceanih, ki pokrivajo kar 70 odstotkov Zemljine površine se bohotijo očem nevidni mikroorganizmi. Ta mikroskopsko majhna bitja niso prav nič izbirčna in kot vir energije za rast in razmnoževanje izkoriščajo tako sončno svetlobo kakor tudi

številne druge vire energije in tako odločilno vplivajo na procese kroženja ogljika, dušika, fosforja in drugih elementov. Na srečanju se boste seznanili s temi zanimivimi in skrivnostnimi prebivalci mikromorja in z njihovim vplivom na procese, ki določajo razmere v morskem ekosistemu, vplivajo na klimatske spremembe in konec koncev tudi na zdravje ljudi v slovenskem obalnem morju. Predavala bo dr. Valentina Turk. Predavanje je brezplačno, za vse dodatne informacije o predavanju pa se lahko obrnete na Hišo eksperimentov, kjer so vam na voljo po telefonu 01 300 68 88 ali po elektronski pošti info@h-e.si. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


15

Konferenca »Za odgovorno in transparentno ravnanje nevladnih organizacij«

Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS v četrtek, 9. junija 2011, med 9. in 17. uro v Hotelu Lev na Vošnjakovi 1 v Ljubljani organizira Konferenco »Za odgovorno in transparentno ravnanje nevladnih organizacij«. Na konferenci, ki bo povezala praktike, voditelje in raziskovalce s tega področja, bodo med drugim spregovorili o standardih transparentnosti in odgovornega ravnanja nevladnih organizacij, o lobiranju in primernosti njegove sveže zakonske ureditve v Sloveniji, o kriterijih za transparentnost javnega financiranja NVO ter o tem, kako

in s čim jih v praksi udejanjiti. Ob sodelovanju strokovnjakov Komisije za preprečevanje korupcije bodo skušali pripraviti tudi vzorčen »načrt integritete za NVO« načrti integritete so uveljavljena strateška orodja za samoregulacijo organizacij, s katerimi se določajo različni mehanizmi in ukrepi, ki jih organizacije uporabijo za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj netransparentnega, neodgovornega in neetičnega delovanja ter drugih nepravilnosti. Dodatne informacije o konferenci ter program konference so na voljo na spletni strani CNVOS http://www.cnvos.info/. Prijave na konferenco zbirajo na elektronskem naslovu transparentnost@cnvos.si, kjer so vam na voljo tudi za vse dodatne informacije. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


16

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 5. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / maj 2011 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

5. številka e-novic ZOTKS - vsebinske mreže za raziskovanje in znanost  

mesečne e-novice vsebinske mreže za raziskovanje in znanost