Page 1

16. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / april 2012

UVODNIK V 16. številki e-novic vas v rubriki Projekt »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« vabimo na delavnico, ki jo pripravlja partner na projektu, še vedno so vam na voljo brezplačna svetovanja, predstavljamo vam tri možnosti za promocijo vaših organizacij in aktivnosti, vabimo pa vas tudi, da se pridružite naši mreži nevladnih organizacij. Foto: Koo Ha Kwon, Južna Koreja – dobitnica srebrne nagrade na MILSET Science Photo Contest 2011

Aprilsko vreme je v prvi polovici meseca zagotovo opravičilo svoje ime. Sončni žarki in dež se neprestano menjavajo, naše enovice pa ostajajo stalni element projekta, s katerimi vas informiramo o zanimivih in aktualnih dogodkih za nevladne organizacije s področja raziskovanja in znanosti.

V rubriki Aktualno si preberite o Mednarodnem letu trajnostne energije za vse in o novi Deklaraciji vseh evropskih akademij znanosti, med Priložnostmi pa ne spreglejte dveh aktualnih razpisov in mednarodnega fotografskega natečaja. V Napovedniku pa na vas čakajo še zanimivi dogodki, ki lahko svoj prostor na vašem koledarju najdejo v naslednjih dneh in mesecih. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

Delavnica »Sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih javnega značaja«     Slovenska inženirska zveza (SIZ) v sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« vabi na delavnico Sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih javnega značaja, ki bo potekala v Avditoriju Centra Evropa, Dalmatinova 4 v Ljubljani, v petek, 20. aprila 2012, z začetkom ob 10. uri. Program delavnice: 1. Uvod - predstavitev Slovenske inženirske zveze SIZ  Dejavnosti - poslanstvo SIZ  Aktivnosti SIZ (vpliv?)  Predstavitev primera dobre prakse 2. Delavnica: Sodelovanje NVO v postopkih javnega značaja  Namen delavnice  Predstavitev aktualnih razmer

Zaveze Republike Slovenije Kaj ponuja SIZ? Pravne podlage za sodelovanje NVO v postopkih in ugotovitve Pobude in predlogi (sodelovanje tehniških in drugih NVO - veriga HE na SS)

3. Predstavitev projekta »ZOTKS mreža za raziskovanje in znanost«  Pretok informacij – Baza strokovnjakov  Predstavitev – predlog Zakona o inovacijskem podpornem okolju (ZIPO) 4. Zaključek – razprava  Ustanovitev Delovne skupine za sklepe in realizacijo sklepov  Predlogi, mnenja in pripombe – usklajevanje znotraj NVO sektorja ▪

Brezplačna svetovanja o pripravi projektov in sodelovanju z mediji V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« nudimo tudi brezplačna svetovanja. Predstavnikom nevladnih organizacij (NVO) s področja raziskovanja in znanosti bo na vprašanja o učinkoviti promociji NVO in njihovem

sodelovanju z mediji odgovarjal Samo Kranjec, nekdanji novinar in sourednik mesečne rubrike Znanost z vizijo, trenutno pa urednik oglasnih prilog pri časniku Finance.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


Vaše dileme, kako pripraviti projekt s področja raziskovanja in znanosti, sposoben črpanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije in Evropske unije, pa vam bo pomagala razrešiti Mojca Krisper Figueroa, samostojna svetovalka in predavateljica z desetletnimi izkušnjami na področju priprave in ocenjevanja projektnih predlogov na državnih in predvsem mednarodnih razpisih. Svetuje vam lahko v povezavi z naslednjimi področji: pregled primernih razpisov za vašo organizacijo/projekt; hitra

in učinkovita priprava osnutka projekta; hitra, učinkovita in uspešna priprava logične matrice; vključevanje in sodelovanje partnerjev; učinkovit proračun projekta; primerni razpisi; ipd. Več informacij o tem, kako si rezervirati termin za svetovanje, je na voljo na spletni strani projekta, za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi po elektronski pošti mreza@zotks.si ali po telefonu na 01 62 03 693. ▪

Priložnost za promocijo vaših organizacij in aktivnosti V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« smo vzpostavili več kanalov informiranja. Tako lahko dnevno spremljate zanimive in aktualne novice ter napovedi dogodkov na spletni strani projekta, enkrat mesečno izhajajo e-novice v obliki, kot jo ravnokar prebirate, dvakrat pa bomo izdali tudi tiskani časopis, ki smo ga poimenovali Zotkin mrežnik. Kljub digitalizaciji družbe in prisotnosti na spletu, je tiskano gradivo namreč še vedno način za dosego res vseh ciljnih javnosti. Zotkin mrežnik zato želimo vsebinsko oblikovali tako, da bo poleg informacij o projektu postal referenčno gradivo glede aktualnih tematik na področju znanosti in raziskovanja tako za predstavnike nevladnih organizacij (NVO) kot tudi za predstavnike gospodarstva, medijev, javne uprave ipd. Prvo številko tiskanega časopisa smo izdali septembra 2011, izdajo druge številke pa načrtujemo v septembru 2012. Veseli bomo, če boste tudi vi prispevali članek, ki bo objavljen v drugi številki in tako pripomogli k boljšemu delovanju in informiranosti NVO. V nadaljevanju sledi nekaj navodil v zvezi s pisanjem člankov za Zotkin mrežnik, za vse dodatne informacije pa

smo vam na voljo na telefonski številki 01 62 03 693 ali po elektronski pošti na mreza@zotks.si. Članke za drugo številko Zotkinega mrežnika nam pošljite najkasneje do 15. 7. 2012, in sicer na zgoraj omenjeni elektronski naslov. Prosimo vas, da članke pošljete v wordovem dokumentu, priložite pa tudi morebitne slike, ki bi bile primerne za objavo. Če gre za logotip organizacije, naj bo v vektorski obliki, ostale slike pa naj bodo v čim boljši kvaliteti .jpg formata. Glede vsebine članka z nami lahko predhodno stopite v stik prek že omenjenih kontaktov. Veselimo se sodelovanja z vami! O svojih dogodkih in aktivnostih pa lahko širšo javnost informirate tudi preko naše spletne strani ali že omenjenih e-novic. Prispevke, ki bi jih vaša nevladna organizacija (društvo, zavod, ustanova) želela objaviti, nam lahko pošljete na elektronski naslov mreza@zotks.si, za vse dodatne informacije pa nas lahko pokličete tudi na zgoraj omenjeno telefonsko številko. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


4

Pridružite se mreži nevladnih organizacij s področja raziskovanja in znanosti S članstvom v mreži, ki ne vključuje finančnih obveznosti, boste pridobili možnost do spremljanja delovanja mreže in dostop do informacij, ki jih objavljamo na spletni strani www.mreza.zotks.si in v mesečnih e-novicah, ki jih pošiljamo na elektronske naslove in so prav tako objavljene na spletni strani. Prav tako pa vas vabimo, da nam pošiljate informacije o vaših projektih in aktivnostih, ki jih bomo z veseljem brezplačno objavili na spletni strani projekta in v mesečnih e-novicah. Foto: etraincenter.com

Kot pove že sam naslov projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«, v njegovem sklopu gradimo tudi mrežo nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem raziskovanja in znanosti v kar najširšem smislu.

Na spletni strani projekta si lahko ogledate seznam 38 organizacij, ki so se nam že pridružile, najdete pa tudi pristopno izjavo s katero se lahko pridružite pisani druščini nevladnih organizacij s področja raziskovanja in znanosti. Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 62 03 693 oz. po elektronski pošti na mreza@zotks.si. ▪

Aktualno

2012 je Mednarodno leto trajnostne energije za vse Decembra 2010 je Generalna skupščina Združenih narodov leto 2012 razglasila za Mednarodno leto trajnostne energije za vse. Ob tem so zapisali, da je »dostop do cenovno sprejemljivih modernih energetskih storitev za države v razvoju ključnega pomena za dosego milenijskih razvojnih ciljev ter za trajnostni razvoj«.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

V resoluciji Združenih narodov 65/151 so generalnega sekretarja pozvali, da naj po posvetovanju s skupino UN–Energy pripravi in koordinira aktivnosti, ki se bodo odvijale v sklopu mednarodnega leta 2012, saj bi tako lahko »dvignili zavest o pomembnosti energetskih vprašanj, vključno z modernimi energetskimi storitvami za vse, dostopom do cenovno sprejemljivih energij, energetski učinkovitosti in trajnosti energetskih virov« na lokalni, nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Tako generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon ob podpori agencije UN–Energy in Fundacije Združenih narodov vodi globalno iniciativo Trajnostna energija za vse. V iniciativi sodelujejo vlade, privatni sektor ter partnerji iz civilne družbe po vsem svetu, njihov skupni cilj pa je doseči trajnostno energijo za vse in izpolniti tri glavne cilje do leta 2030:

 zagotoviti univerzalni dostop do modernih energetskih storitev,  podvojiti stopnjo izboljšav pri energetski učinkovitosti in  podvojiti delež obnovljive energije v svetovnem energetskem sistemu.

Mednarodno leto trajnostne energije za vse tako nudi platformo za dvig zavesti o energetskih izzivih, države pa se bodo v sklopu aktivnosti zavezale, da bodo do leta 2030 poskušale doseči zgoraj omenjene cilje. Vse dodatne informacije o Mednarodnem letu trajnostne energije za vse je na voljo na uradni spletni strani. ▪

Odprta znanost za 21. stoletje – Deklaracija vseh evropskih akademij znanosti ALLEA (All European Academies), krovna organizacija vseh evropskih akademij znanosti, katere članica je tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, je na svoji 13. generalni skupščini sprejela skupno deklaracijo o odprti znanosti za 21. stoletje.

Foto: publishingarcheology.blogspot.com

Tako so znanstvenike, profesorje in študente pozvali, da naj izvajajo načela odprte znanosti v publikacijah, pri raziskovalnih podatkih in infrastrukturi, kar bo omogočalo znanstveno sodelovanje v Evropi in po svetu. V dokumentu tako navajajo tudi 27. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah, v katerem je zapisano, da ima vsakdo »pravico /…/ sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo«, hkrati pa se dokument nanaša tudi na Unescovo Listino o ohranjanju digitalne dediščine, ki je bila sprejeta leta 2003. ALLEA deklaracijo je pozdravila tudi evropska komisarka Neelie Kroes, ki je odgovorna za digitalno agendo, ob tem pa poudarila, da vse več podatkov potrebuje

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

nove oblike, ki bodo omogočale sodelovanje. Znanstveni rezultati, ki bodo doseženi v sklopu novega programa Horizont 2020 bodo objavljeni s prostim dostopom, kar bo prednost za znanost povsod po svetu.

ALLEA deklaracija je na voljo na spletni strani Unesca. ▪ Vir: Unesco.org

Priložnosti

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program PROTEUS – v letih 2013–2014 raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter 

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2013–2014. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V sklopu tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Upravičeni prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:  so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o

izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

Rok za oddajo vloge: Vloge je potrebno oddati najkasneje do 21. maja 2012, do 12. ure. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani ARRS. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na ARRS pri gospe Katarini Seršen, po telefonu na številki 01 400 59 69, vsak delavnik med 9. in 12. uro, ali po elektronski pošti katarina.sersen@arrs.si. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

Javni razpis Evropske znanstvene fundacije za financiranje raziskovalnih delavnic logi bodo ocenjeni tudi glede na potencial doseganja novih dognanj in oblikovanja temeljev novih področij raziskovanja in/ali inovativnih aplikacij ali spremembe obstoječih paradigem.

Javni razpis za financiranje raziskovalnih delavnic (ESF Exploratory Workshops – 2012 Call for Proposals) je namenjen krepitvi srečanj, ki odpirajo nove usmeritve na vseh znanstvenih področjih ali naslavljajo razvijajoča se področja znanstvenega raziskovanja s potencialnim vplivom na razvoj znanosti na vseh področjih znanstvenega raziskovanja. Poleg tega morajo predlogi raziskovalnih delavnic prikazati in utemeljiti potencial za nadaljnje aktivnosti. Pred

Sredstva podeljena na javnem razpisu so namenjena manjšim, interaktivnim in k rezultatom usmerjenim delavnicam z najmanj 15 in največ 30 udeleženci. Maksimalna višina sredstev je 15.000 EUR. Izbrane raziskovalne delavnice morajo biti izvedene med 1. februarjem 2012 in 31. decembrom 2013). Rok za prijavo je 3. maj 2012, do 16. ure po srednjeevropskem času. Prijavo je potrebno posredovati neposredno na ESF. Več informacij o razpisu in prijavi je dostopnih na spletni strani ESF. ▪

Milsetov fotografski natečaj »Ko se umetnost sreča z znanostjo« Še vedno imate možnost za sodelovanje na že šestem Milsetovem fotografskem natečaju »Ko se umetnost sreča z znanostjo«. Posneti fotografijo ni pretežko. Da pa bi s fotografijami odkrivali znanost, moramo stopiti korak naprej. Od vodnih kapljic do mavrice, od mehurčkov do gejzirjev, od dima do svetlobe, od mikroskopov do astronomije, povsod smo priča znanstvenim fenomenom. Milset Europe (Milset je Mednarodno gibanje za prostočasne dejavnosti na področju znanosti in tehnologije) vam tako daje možnost, da jih zamrznete za večno.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

Fotografije, ki so lahko v barvni ali črnobeli tehniki, morajo tako prikazovati znanstveni fenomen, posname pa jih lahko kdorkoli. Za vse sodelujoče na natečaju, ki še niso dopolnili 18 let, velja, da se morajo s sodelovanje strinjati njihovi starši ali zakoniti skrbniki. Najboljše fotografije

bodo razstavljene na dogodkih Milseta in njegovih članic ter objavljene v njihovih publikacijah. Vse ostale informacije o natečaju so na voljo na spletni strani Milset, kjer si lahko ogledate tudi najboljše fotografije iz preteklih let. Rok za oddajo fotografij je 1. junij 2012. ▪

Napovednik

Intenzivni delavnici uporabe kamere in snemanja ter montaže Elektronski in TV medij Studio 12 vabi na dve dvodnevni intenzivni delavnici, ki bosta potekali v Ljubljani (o točni lokaciji bodo prijavljene udeležence obvestili).

Delavnica uporabe kamere in snemanja bo potekala v petek in soboto, 20. in 21. aprila 2012. Najsodobnejše in najhitreje razvijajoče se sredstvo komunikacije je zagotovo video. Zato postaja vloga kvalitetne video produkcije vse bolj ključna za informiranje preko spleta. Si želite ustvariti posnetke, ki bodo zanimivi, zares kvalitetni in uporabni? Bi se radi naučili pravilne uporabe kamere, temeljev snemanja in kadriranja? Če je odgovor pritrdilen, ste vabljeni na delavnico, ki bo vsebovala tako potrebna teoretična znanja, kot praktični del snemanja na terenu. Na delavnico se lahko prijavite s pomočjo spletnega obraz-

ca, ki je na voljo na spletni strani Studia 12. Intenzivna delavnica montaže bo prav tako potekala v Ljubljani, in sicer v petek in soboto, 11. in 12. maja 2012. Na delavnici boste spoznali postopke in pravila kvalitetne montaže ter uporabo računalniških programov, ki so potrebni, da boste lahko vaš posnetek objavili na spletu, shranili na DVD, pokazali prijateljem in družini ter z veseljem še čez leta ponovno gledali. Video namreč postaja vedno pomembnejše orodje komunikacije – tako v zasebnem kot poslovnem svetu. A samo snemanje in neposredna objava posnetkov na splet nista več dovolj. Tekstovno sporočilo običajno damo v roke lektorju, da ga uredi v pravilni komunikacijski jezik. Enako je tudi video komunikacijsko sredstvo, ki ima svoja pravila in zakone, svoj jezik komunikacije. Zato ni vseeno kakšne posnetke objavljamo na svojih spletnih straneh. Tudi na to delavnico se lahko prijavite s pomočjo spletnega obrazca, ki je na voljo na tej povezavi. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

Razstava in predavanje na Nacionalnem inštitutu za biologijo V počastitev Svetovnega dneva Zemlje vas Nacionalni inštitut za biologijo vabi na odprtje razstave z naslovom Razstava naravoslovne in pomorsko-ribiške ilustracije starejših knjižnih fondov. Razstavo bodo v Avli Biološkega središča, Večna pot 111 v Ljubljani, odprli v petek, 20. aprila 2012, na ogled pa bo do 11. maja 2012. Sodobna naravoslovna reprezentativna ilustracija, ki se kaže tako v odličnih fotografskih posnetkih v naravi, kakor tudi v posodobljenih elektronsko-mikroskopskih posnetkih preparatov in v drugih skeniranih predlogah ter digitaliziranih shematskih prikazih, je že pred mnogimi leti nadomestila umetelno izdelane risbe in grafično oblikovane podobe, narejene s pomočjo spretnih rok starih mojstrov ilustrirane zoologije, botanike, medicine ter drugih ved. Pričujoča razstava označuje prehodno obdobje v razvoju tiskane ilustracije od lesorezov (ksilografije) in različnih gravur na kovinskih ploščah ter kamnu do barvne litografije na svojem razvojnem vrhuncu. Razstavo je pripravil Vlado Bernetič, projektni sodelavec in knjižničar na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo v Piranu. Ob razstavi bo predstavljen tudi DVD Otrok in morje s filmom Med morjem in kopnim, ki je bil nagrajen s priznanjem »Prometej znanosti za odličnost komuniciranja v znanosti«.

»Dan Zemlje – Modri planet«, Punta Piran, april 2012 (foto: Vlado Bernetič)

V petek, 20. aprila 2012, z začetkom ob 14. uri, vas Nacionalni inštitut za biologijo vabi še na predavanje prof. dr. Jožeta Štirna z naslovom Primerjava risb mikroplanktona prastare optične mikroskopije in fotografij s sodobno elektronsko mikroskopijo ter obrobni oris planetarnega pomena oceanske bioprodukcije fitoplanktona. Dr. Jože Štirn je zaslužni profesor oceanografije, morske ekologije in ribiške biologije, njegovo predavanje pa bo potekalo v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B2. Za vse dodatne informacije o razstavi in predavanju sta vam na voljo Vlado Bernetič (bernetic@mbss.org, 059 232 906) in Helena Končar (helena.koncar@nib.si, 059 232 702). ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

14. tekmovanje »Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije« V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije v torek, 24. aprila 2012, v sodelovanju s Centrom Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma pripravljamo že 14. tekmovanje »Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije«, ki se bo z otvoritvijo začelo ob 11. uri v prostorih Hiše kulinarike na Glavnem trgu 30 v Novem mestu. Mladi raziskovalci so pri pripravi nalog sledili skupni temi tekmovanja, ki je letos »Vrt – vpogled v lonec gospodinje«. Slovensko ozemlje je glede raznolikosti hrane in prehrane posebnost v Evropi, saj Slovenci in narodnostne skupnosti na našem ozemlju ob sodobnem pretoku prebivalstva od vsepovsod živimo na stiku vsaj štirih velikih kulturnih območij – alpskega, panonskega, sredozemskega in balkanskega. Ta kulturna območja so se izoblikovala v stoletjih različnih političnih, gospodarskih, kulturnih, religioznih in drugih vplivov in so od nekdaj pomembno zaznamovala naše skupno življenjsko okolje. Pri tem sta imela pomembno vlogo zlasti etnična pripadnost in verovanje, ki sta sooblikovala samopodobo posameznih etnij in tudi predstave sosedov o njihovem življenju, ravnanju, šegah in navadah, kulinariki in številnih drugih kulturnih sestavinah. Zato iz navedenih razlogov lahko med drugim povprašamo tudi o tem, kje, kako in zakaj pridelujemo in predelujemo živila ter uživamo hrano in pijače.

Predviden program tekmovanja:  11.00: otvoritev tekmovanja in začetek predstavitev z zagovorom skupin pred komisijo  13.30–14.00: ogled razstavnih miz in degustacija jedi  15.00: razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev priznanj

Utrinek z lanskega tekmovanja, ko so mladi raziskovalci proučevali eno najznačilnejših navad in šeg v Sloveniji - koline. Tekmovanje je potekalo pod skupnim tematskim naslovom "Od radiča do prašiča" (foto: arhiv ZOTKS).

S pripravo raziskovalnih nalog so se mladi učili raziskovanja in raziskovalnih metod, tekmovanje pa v ZOTKS organiziramo z namenom popularizacije etnoloških in kulinaričnih značilnosti Slovenije, odkrivanja za etnologijo in kulinariko nadarjenih dijakov in študentov ter njihovega spodbujanja k poglabljanju znanja in raziskovalni dejavnosti. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2012 nalog potekal v ponedeljek, 21. maja 2012, na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. V Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) letos organiziramo že 46. državno Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, katerega namen je zgodnje uvajanje mladih v znanost, popularizirati znanost in tehniko, odkrivanje mladih talentov in jih spodbujati k poglabljanju znanja, ustvarjalnosti, kreativnosti ter raziskovalni dejavnosti. Na državnem srečanju lahko z raziskovalnimi nalogami ter inovativnimi projekti, ki ustrezajo razpisnim pogojem, sodelujejo učenci in učenke zadnjih štirih razredov osnovnih šol ter dijaki in dijakinje srednjih šol. Razpisanih je kar 20 različnih področij, zaključni del državnega srečanja pa bo s predstavitvijo in zagovorom raziskovalnih

ZOTKS na predlog strokovnih komisij izmed najbolje ocenjenih nalog izbere tudi tiste, katerih avtor/ji se bodo udeležili mednarodnih tekmovanj mladih raziskovalcev Expo Science International 2013, ki bo avgusta 2013 potekalo v Združenih arabskih emiratih, in EU Contest for Young Scientists 2013, za katerega pa prizorišče še ni znano. Svečana razglasitev najboljših raziskovalnih nalog in podelitev nagrad njihovim avtorjem bo potekala na slovesni razglasitvi rezultatov tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev ZOTKINI TALENTI, ki bo v organizaciji ZOTKS potekala v nedeljo, 10. junija 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani. ▪

Mednarodna konferenca »Licenciranje, prenos lastništva intelektualne lastnine in reševanje sporov« Avstrijska agencija za promocijo raziskovalne dejavnosti (FFG – Austrian Research Promotion Agency), WIPO center za arbitražo in mediacijo in Izvršno združenje za licenciranje vabijo strokovnjake na področju pravic intelektualne lastnine na konferenco z naslovom Licenciranje, prenos lastništva intelektualne lastnine in reševanje sporov – komercializacija intelektualne lastnine, ustvarjene v mednarodnih projektih za raziskave in razvoj, ki bo 1. junija 2012 potekala na Dunaju.

Foto: circleofcritics.wordpress.com

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


12

Izkušeni strokovnjaki bodo naslovili izbrane primere belgijske, angleške, ameriške in nemške zakonodaje, ki se nanaša na licenciranje in prenos lastništva intelektualne lastnine v mednarodnih raziskavah ter tako izpostavili dobre prakse in izkušnje na tem področju. Namen konference je združiti predstavnike industrije,

univerz, raziskovalnih organizacij in ustanov za prenos tehnologij, ki lahko predstavijo svoje bogate izkušnje na področju licenciranja, prenosa lastništva intelektualne lastnine in reševanja sporov. Vse dodatne informacije o konferenci so v angleškem jeziku na voljo na tej spletni strani. ▪

Mladinski ornitološki raziskovalni tabor Prade 2012 DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v začetku poletnih počitnic organizira mladinski ornitološki raziskovalni tabor, ki bo letos potekal od 25. junija do 2. julija. Na tabor so vabljeni mladi med 11. in 22. letom, ki jih zanimajo ptice in narava ter si želijo poglobiti znanje na področju ornitologije in naravovarstva, se izpopolniti v prepoznavanju ptic na terenu ter se ob tem družiti in izmenjevati izkušnje z vrstniki in mentorji.

Vranjek (foto: Kajetan Kravos, arhiv DOPPS)

Na taboru bo delovalo sedem skupin z največ štirimi udeleženci, ki jih bodo vodili izkušeni mentorji – ornitologi in drugi strokovnjaki. Vsaka skupina se bo lotila raziskovanja določene teme. Letošnji tabor bo potekal v sklopu LIFE projekta

»SIMARINE-NATURA«: Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii, zato bodo največ pozornosti namenili raziskovanju morskih ptic ter predstavljanju naravovarstvenih in ornitoloških tem javnosti. Poleg bolj specializiranih bodo delovale tudi skupine za začetnike. Prijave na tabor zbirajo do 31. maja 2012 oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer po elektronski pošti na eva.vukelic@dopps.si ali po navadni pošti na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na tabor«. V prijavi navedite osebne podatke (ime, priimek, naslov, datum rojstva, telefon in elektronski naslov) ter napišite, katera ornitološka tema vas najbolj zanima oz. kaj bi se na taboru želeli naučiti. Kotizacija za udeležbo na taboru znaša 25 EUR, kar vključuje prehrano, preprosto nastanitev (v OŠ Elvire Vatovec Prade, Koper) in prevoz v času celotnega tabora. Preostale stroške tabora krije Evropska komisija (sredstva LIFE). Za vse dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 01 426 58 75 ali na prej omenjenem elektronskem naslovu. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


13

Milsetov mednarodni znanstveni tabor letos na Portugalskem Milset Europe – Mednarodno gibanje za prostočasne dejavnosti na področju znanosti in tehnologije – vsako poletje nekje v Evropi v sodelovanju z lokalnim organizatorjem pripravlja mednarodni znanstveni raziskovalni tabor, kjer se približno 60 mladih udeležuje enotedenskih aktivnosti, povezanih z znanostjo.

Na izbiro teme so močno vplivale tudi raziskovalne usmeritve Univerze v Aveiru, ki je že od nekdaj znana po pomembnih raziskavah na različnih področjih znanosti. Inženirstvo je pomembna povezovalna točka med znanostjo in družbo, ki pomembno vpliva na naše vsakodnevno življenje. Udeleženci tabora se bodo poleg sodelovanja v različnih znanstvenih programih lahko srečali tudi z nekaterimi najboljšimi znanstveniki in inženirji na Portugalskem. Tabor je odprt za vse, ki so stari od 16 do 25 let, prispevek za tabor je 99 EUR, prijave pa zbirajo do 13. maja 2012. Vse dodatne informacije o Mednarodnem znanstvenem poletnem taboru na Portugalskem so na voljo na njihovi spletni strani.

Mednarodni znanstveni poletni tabor bo letos potekal že sedmič, in sicer od 30. julija do 6. avgusta 2012 potekal v Aveiru na Portugalskem, tema pa je »Inženirstvo prihodnosti«.

Milset Europe pa je že razpisal tudi poziv za organizatorja Mednarodnega znanstvenega poletnega tabora 2013. Več informacij je na voljo na Milsetovi spletni strani. ▪

Dan biomolekularnih znanosti Slovensko biokemijsko društvo (SBD) letos prvič pripravlja prireditev, ki so jo naslovili Dan biomolekularnih znanosti, potekala pa bo 27. septembra 2012 pred in v veliki predavalnici Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani na Jamnikarjevi 101. Predstavili se bodo raziskovalci, ki šele stopajo na pota odkrivanja skrivnosti življenja, pa tudi tisti, ki se z raziskovanjem bioloških molekul ukvarjajo že dolgo. Od vseh se lahko česa novega naučite, njihovo raziskovalno delo pa bo predstavljeno na

poljuden in zanimiv način. Dan, ki ga organizirajo, bo zanimiv za dijake, ki so že sodelovali pri raziskovalnih nalogah (ali o tem resno razmišljajo), študente vseh programov, ki vključujejo predmete s področja ved o življenju, tudi za doktorande in podokorske raziskovalce. Vabljeni pa so tudi uveljavljeni raziskovalci, ki imajo kaj povedati o svojem delu, pa tudi o tem, kako razmišljajo o raziskovanju biomolekul. Dobrodošli so že objavljeni rezultati, nastajajoči zanimivi rezultati, ideje za razi-

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


14

skovalno delo, predstavitve povezovanja med področji in podobno.

Program prireditve bo določen kasneje, predvidevajo pa, da se bo začel okrog 9. ure in trajal do 17. ure z enournim odmorom za malico. Ob koncu dneva bo potekala tudi skupščina SBD in predstavitvi dveh prejemnikov društvenih nagrad. Če bi radi sodelovali s prispevkom, se je

do 15. junija 2012 potrebno prijaviti. Če pa bi radi prišli le kot obiskovalci, pa to prav tako sporočite organizatorjem, in sicer na elektronski naslov molekularci2012@zoho.com. Udeležba je za vse brezplačna. Vse dodatne informacije o tem, kako se prijaviti na prireditev, ter ostale podrobnosti o Dnevu biomolekularnih znanosti so na voljo na posebni spletni strani BIOmolekularec.si. Za vsa dodatna vprašanja pa so vam na voljo tudi na prej omenjenem elektronskem naslovu. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


15

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 16. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / april 2012 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija ter Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

16. številka e-novic "ZOTKS - mreže za raziskovanje in znanost"  

Mesečne e-novice v sklopu projekta "ZOTKS - mreža za raziskovanje in znanost", ki jih izdaja Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

16. številka e-novic "ZOTKS - mreže za raziskovanje in znanost"  

Mesečne e-novice v sklopu projekta "ZOTKS - mreža za raziskovanje in znanost", ki jih izdaja Zveza za tehnično kulturo Slovenije.

Advertisement