Page 1

15. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / marec 2012

UVODNIK V marcu smo dočakali prvi pomladni dan in tako je pred vami tudi prva spomladanska številka e-novic. V 15. številki e-novic vas v rubriki Projekt »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost«, vabimo na brezplačno usposabljanje, k sooblikovanju druge številke tiskanega časopisa, ne spreglejte pa niti priložnosti za brezplačna svetovanja. Med Aktualnimi novicami si lahko ogledate, kdo so letošnje L'Oréal – Unesco nagrajenke za ženske v znanosti ter kratko poročilo s posveta Slovenske akademije znanosti in umetnosti o poučevanju tehnike. Foto: Pete Miller, Združene države Amerike – dobitnik srebrne nagrade na MILSET Science Photo Contest 2011

Med Priložnostmi tudi tokrat lahko najdete različne razpise, v Napovedniku pa na vas čakajo zanimivi dogodki v prvi polovici aprila. Prijetno branje!

Spoštovani! Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvestite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zadeva": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah.


Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

Brezplačno usposabljanje s področja komuniciranja, informiranja in promocije – »Kako priti do javnosti?« Usposabljanje bo potekalo v sredo, 4. aprila 2012, z začetkom ob 10. uri v kletni dvorani Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, Ljubljana. Usposabljanje bosta vodila dr. Edvard Kobal, direktor Slovenske znanstvene fundacije, ter Samo Kranjec, urednik oglasnih prilog pri časniku Finance in nekdanji sourednik mesečne rubrike Znanost z vizijo. V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« za predstavnike nevladnih organizacij pripravljamo še drugo in hkrati zadnje brezplačno usposabljanje s področja komuniciranja, informiranja in promocije raziskovalnih in znanstvenih aktivnosti z naslovom »Kako priti do javnosti?«

Program usposabljanja in prijavnica sta na voljo na spletni strani projekta. Prijavnico izpolnite in jo najkasneje do ponedeljka, 2. aprila 2012, pošljite po elektronski pošti na mreza@zotks.si. ▪

Vabilo k sooblikovanju druge številke tiskanega časopisa Zotkin mrežnik Kljub digitalizaciji družbe in prisotnosti na spletu, je tiskano gradivo še vedno način za dosego res vseh ciljnih javnosti. Tiskan časopis, ki smo ga poimenovali Zotkin mrežnik, želimo vsebinsko oblikovali tako, da bo poleg informacij o projektu postal referenčno gradivo glede aktualnih tematik na področju znanosti in raziskovanja tako za predstavnike nevladnih organizacij (NVO) kot tudi za predstavnike gospodarstva, medijev, javne uprave ipd. V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« bomo tako pripravili dve številki tiskanega časopisa, ki bosta poleg informacij o poteku projekta obsegal še naslednje vsebine: informacije o dogodkih

v članicah mreže ter drugih NVO na področju znanosti in raziskovanja, napovedi dogodkov zgoraj omenjenih NVO, najbolj pogosta vprašanja in odgovore – kar bo razvidno iz potreb po svetovanju in vprašanj, ki jih bodo predstavniki NVO postavljali strokovnjakom, intervjuji z uspešnimi slovenskimi raziskovalci oz. znanstveniki, intervjuji z nadobudnimi mladimi raziskovalci in znanstveniki, komentarje strokovnjakov glede aktualnih zakonodajnih razprav, pobud, obstoječih zakonodajnih aktov in drugih strateških dokumentov na vsebinskem področju.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


V nadaljevanju sledi nekaj navodil v zvezi s pisanjem člankov za Zotkin mrežnik, za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo na telefonski številki 01 62 03 693 ali po elektronski pošti na mreza@zotks.si.

Prvo številko tiskanega časopisa smo izdali septembra 2011, izdajo druge številke pa načrtujemo v septembru 2012. Veseli bomo, če boste tudi vi prispevali članek, ki bo objavljen v drugi številki in tako pripomogli k boljšemu delovanju in informiranosti NVO.

Članke za drugo številko Zotkinega mrežnika nam pošljite najkasneje do 15. 7. 2012, in sicer na elektronski naslov mreza@zotks.si. Prosimo vas, da članke pošljete v wordovem dokumentu, priložite pa tudi morebitne slike, ki bi bile primerne za objavo. Če gre za logotip organizacije, naj bo v vektorski obliki, ostale slike pa naj bodo v čim boljši kvaliteti .jpg formata. Glede vsebine članka z nami lahko predhodno stopite v stik prek že omenjenih kontaktov. Veselimo se sodelovanja z vami! ▪

Izkoristite možnost brezplačnih svetovanj Kot smo vas že obvestili v prejšnji številki e-novic, v sklopu projekta »ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« nudimo tudi brezplačna svetovanja. Predstavnikom nevladnih organizacij s področja raziskovanja in znanosti bo na vprašanja o učinkoviti promociji NVO in njihovem sodelovanju z mediji odgovarjal Samo Kranjec, nekdanji novinar in sourednik mesečne rubrike Znanost z vizijo, trenutno pa urednik oglasnih prilog pri časniku Finance. Vaše dileme, kako pripraviti projekt s področja raziskovanja in znanosti, sposoben črpanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije in Evropske unije, pa vam bo pomagala razrešiti Mojca Krisper Figueroa, samostojna svetovalka in predavateljica z desetletnimi izkušnjami na področju priprave in ocenjevanja projektnih predlo-

gov na državnih in predvsem mednarodnih razpisih. Svetuje vam lahko v povezavi z naslednjimi področji: pregled primernih razpisov za vašo organizacijo/projekt; hitra in učinkovita priprava osnutka projekta; hitra, učinkovita in uspešna priprava logične matrice; vključevanje in sodelovanje partnerjev; učinkovit proračun projekta; primerni razpisi; ipd. Več o tem, kako si rezervirati termin za svetovanje, je na voljo na spletni strani projekta, v februarski številki e-novic, za vse dodatne informacije pa smo vam na voljo tudi po elektronski pošti mreza@zotks.si ali po telefonu na 01 62 03 693. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


4

Aktualno

14. nagrade L'Oréal – Unesco za ženske v znanosti 2012 Glede na to, da se soočamo z globalnimi izzivi, kot so krčenje virov, naraščajoča in vse starejša svetovna populacija, ki so vzrok za zdravstvene in družbene izzive, sta L’Oréal in Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) prepričana, da bodo nagrajene znanstvenice imele velik družbeni vpliv in da bodo pripomogle k boljši prihodnosti. Vsako leto je pet izrednih znanstvenic (ena iz vsakega kontinenta) počaščenih za svoje raziskovalne prispevke in njihov vpliv na družbo. Mednarodna mreža, ki jo sestavlja skoraj 1000 znanstvenikov, vsako leto nominira kandidatke. Neodvisna mednarodna komisija nato izbere pet nagrajenk. Letos komisiji predseduje prof. Günter Blobel, nobelov nagrajenec za medicino iz leta 1999, ki je ob tej priložnosti dejal, da delo letošnjih nagrajenk prinaša izreden vpogled v zadeve, ki so povezane z zdravjem ljudi. Dodal je še, da so njihove raziskave zares izvirne, vsaka od nagrajenk pa spada med najboljše znanstvenike na svojem kontinentu.

Podelitev nagrad je potekala 29. marca 2012 na sedežu Unesca v Parizu, vsaka od nagrajenk pa je za svoj prispevek k napredku znanosti prejela 100.000 $ nagrade. Letošnje nagrajenke so: prof. Jill Farrant (Afrika in arabske države), prof. Ingrid Scheffer (Azija/Pacifik), prof. Frances Ashcroft (Evropa), prof. Susana López (Latinska Amerika) in prof. Bonnie Bassler (Severna Amerika). Več o njih si lahko preberete spletni strani Unesca. ▪

Vir: www.unesco.org

Posvet Slovenske akademije znanosti in umetnosti o poučevanju tehnike

SAZU (Foto: www.sazu.si)

15. marca 2012 je v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljani potekal Posvet o poučevanju tehnike. V sklopu iniciative evropskih akademij, združenih v skupino ALLEA, je SAZU doslej organizirala dva posveta, prvega o poučevanju naravoslovja (2009)

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


5

in drugega o poučevanju fizike, kemije in matematike (2010) v naših osnovnih in srednjih šolah. Tretji dogodek v tem nizu je bil tako Posvet o poučevanju tehnike, pobuda zanj pa je bil dokument Ocena stanja tehniškega izobraževanja v Sloveniji in predlogi za izboljšave, ki ga je pripravilo

DRTI – Društvo za razvoj tehniškega izobraževanje. Zbornik posveta je na voljo na tej povezavi, v njem pa boste našli tudi prispevek glavnega tajnika Zveze za tehnično kulturo Slovenije Mirka Vaupotiča. ▪

Priložnosti

Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2012 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa, ki ga je objavil Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije) in Puhovo priznanje. Upravičeni prijavitelji: Zoisova nagrada se podeljuje za: • življenjsko delo raziskovalca oziroma raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno uveljavil na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti, • vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k

njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti. Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2005 do vključno 2011). Priznanje ambasador oz. ambasadorka znanosti Republike Slovenije se podeljuje za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini. Puhovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


6

Rok za oddajo vloge: Strokovno utemeljene vloge morajo prispeti po pošti na naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana ali biti oddane osebno na vložišče ministrstva, najkasneje do 12. aprila 2012 do 14. ure v

dveh pisnih izvodih z vso zahtevano dokumentacijo ter enkrat v elektronski obliki. Razpisna dokumentacija: Celoten razpis je objavljen tukaj. ▪

Nagrade Slovenskega biokemijskega društva za leto 2012 nanje lahko prejme član društva, ki je v koledarskem letu dopolnil največ 35 let.

Na spletni strani Slovenskega biokemijskega društva (SBD) je objavljen razpis za podelitev nagrad, ki se imenujejo po Savu Lapanjetu, enemu od začetnikov moderne biokemije v Sloveniji. SBD podeljuje naslednja priznanja in nagrade: Lapanjetova nagrada: strokovno priznanje, ki se podeli članu SBD za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstveno-raziskovalnem ali pedagoškem področju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstveno-raziskovalnih izsledkov v prakso. Lapanjetovo priznanje: strokovno priznanje mlademu članu, ki se podeli članu SBD za vrhunske dosežke na področju biokemijskih znanosti na znanstvenoraziskovalnem ali pedagoškem področju, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju biokemijskih znanosti v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso. To priz-

Lapanjetova plaketa: organizacijsko priznanje, ki se podeli članu SBD za dolgoletno organizacijsko in/ali strokovno delo v sekcijah ali organih društva, za zasluge pri uveljavljanju slovenske biokemije v širši družbeni skupnosti, za popularizacijo in predstavljanje dosežkov znanstvenoraziskovalnega dela in dosežkov širši javnosti (predavanja, prispevki v javnih medijih, ipd.) ter za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo pri širjenju biokemijske dejavnosti in uveljavitvi novih oblik delovanja, ki prispevajo k razvoju biokemijskih znanosti. Častni član društva: naziv častnega člana se podeli za izjemne dosežke na področju biokemijskih znanosti, izjemne zasluge za razvoj biokemijskih znanosti ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom iz tujine, za izjemen prispevek k razvoju biokemijskih znanosti v Republiki Sloveniji. Predloge za podelitev društvenih priznanj lahko podajo organizacije v katerih delujejo člani SBD, pa tudi posamezni člani SBD. Rok za oddajo kandidatur je 31. maj 2012. Vse dodatne informacije o razpisu so na voljo na spletni strani SBD. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


7

Štipendije Latvije za leto 2012/13 za študij, raziskovanje in tri poletne šole Trajanje štipendije je 1 semester (5 mesecev).

Predmet razpisa: Na podlagi dvostranskih dogovorov Latvija nudi štipendije za študente, raziskovalce in učno osebje za študij, raziskovanje in udeležbo na poletnih šolah na latvijskih visokošolskih ustanovah v študijskem letu 2012/13. Upravičeni prijavitelji: Štipendije za študij Jezik poučevanja je latvijski, vendar so na voljo tudi programi v angleškem jeziku. Štipendije so na voljo študentom, ki so na matični instituciji zaključili vsaj eno leto študija. Štipendija se dodeli za 10 mesecev rednega študija v Latviji, z možnostjo podaljšanja še za eno leto. Štipendije za raziskovanje Zanje se lahko prijavijo doktorski študenti in učno osebje na visokošolskih ustanovah

Štipendije za poletno šolo Štipendijo je možno pridobiti za 3 poletne šole, ki potekajo od konca julija do začetka avgusta 2012 (približno 2 tedna): - "Learn and Experience Baltics: Nature, Culture and Spa Tourism", - "Event City" in - "Discovering the Multifaced Lanscape of the Baltic Sea Coastal Area". Rok za oddajo vloge: Za katerokoli štipendijo je potrebno prijavo z dokazili poslati latvijski nacionalni agenciji za izobraževanje (VIAA) do 1. maja 2012. Razpisna dokumentacija: Podrobnosti o posamezni štipendiji, prijavni dokumentaciji, poletnih šolah, višini in namenu štipendij, ipd. so na voljo v predstavitvenem dokumentu, ki je objavljen na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. ▪

Podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2012 Predmet razpisa: Na podlagi Memoranduma o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije (MIZKŠ) in Japonskim združenjem za spodbujanje znanosti (JSPS), ki je bil podpisan aprila

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


8

2001, JSPS vsako leto zagotavlja podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije. Štipendije so namenjene mladim, obetajočim raziskovalcem za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Razpis velja za vse vede, štipendije pa so na voljo za 12 ali 24 mesecev. Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije z doktoratom znanosti (od pridobitve doktorata ne sme miniti več kot 6 let). Kandidati, ki jim je bila v preteklosti že dodeljena štipendija JSPS, ne morejo ponovno kandidirati.

Rok za oddajo vloge: Rok prijave pri MIZKŠ je najmanj tri mesece pred predvidenim nastopom štipendije. Odhodi na Japonsko so možni med 1. aprilom in 30. novembrom 2012. Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije o razpisu so na voljo na spletni strani JSPS. Za dodatne informacije pa vam je na voljo tudi dr. Marija Škerlj na telefonski številki 01 478 46 96 ali po elektronski pošti na marija.skerlj@gov.si. ▪

Natečaj Evropske komisije za nagrado »e-Inclusion Awards«

Evropska komisija je objavila natečaj za evropsko nagrado za e-vključenost »eInclusion Awards«. Natečaj je namenjen posameznikom, podjetjem in organizacijam, ki so dokazali, da znanje in spretnosti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij spreminjajo življenja ljudi. Nagrade bodo podeljene posameznikom in/ali organizacijam, ki so na najboljše in najbolj domiselne načine izkazali podporo uporabnikom pri prvem stiku s svetovnim spletom, ter uporabnikom, ki so že sodelovali v projektih e-vključenosti in prepoznali prednosti uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Nagrade za e-vključenost bodo razdeljene v dve kategoriji:  Nagrada z naslovom »Jaz sem del informacijske tehnologije« (»I am Part of IT«) je namenjena posameznikom, ki so že izkusili prednosti pridobljenega e-znanja in e-vključenosti.  Druga nagrada z naslovom »Bodi del informacijske tehnologije« (»Be Part of IT«) pa je namenjena organizacijam, ki podpirajo in spodbujajo evključenost z izvajanjem različnih izobraževalnih projektov ali sodelovanjem v njih. Dvanajst finalistov iz vsake kategorije bo dobilo priložnost za predstavitev projekta na konferenci Skupščine digitalne agende, ki bo potekala 21. in 22. junija 2012 v Bruslju. Na konferenci bodo razglašeni tudi zmagovalci, pri čemer bosta nagrado prejela po dva iz vsake kategorije.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


9

Informacije o natečaju, postopku prijave in prijavni obrazec v angleškem jeziku najdete na tej spletni strani. Rok za oddajo prijave je 4. maj 2012. Za vse dodatne infor-

macije se obrnite neposredno na koordinatorico projekta Hannah Lison (hannah.lison@e-inclusionawards.eu). ▪

Napovednik

Predavanje »Prva pomoč za jamarje«

Foto: Tosama

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana vabi na predavanje »Prva pomoč za jamarje«, ki bo v predavalnici P05 (v pritličju) na Naravoslovnotehniški fakulteti, Aškerčeva 12 v Ljubljani, potekalo v torek, 3. aprila 2012, ob 18. uri. Po mnenju organizatorja je prva pomoč ena tistih stvari, na katere se je koristno čim bolj spoznati. Znanja s tega področja pa v vsakdanjem življenju praviloma ne obnavljamo in se počasi izgublja, zato ga je včasih treba načrtno obnoviti, na primer na aprilskem jamarskem predavanju. Predaval bo Anton Praprotnik. Vstopnine ni. ▪

Predavanje »IBM-ov Einstein« V sredo, 4. aprila, ob 18. uri, bo v predavalnici 1 (P1) Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, potekalo predavanje »IBM-ov Einstein«, predavala pa bosta dr. John Cohn in Jeff Jonas iz podjetja IBM. Predavanju bo sledila razprava, ki jo bo vodil prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan.

Dr. John Cohn, vodilni IBM-ov znanstvenik za področje avtomatizacije in inženiringa ter strasten izumitelj, bo v svojem predavanju delil izkušnje, ki jih je pridobil s sodelovanjem v znani televizijski oddaji »The Colony«, ki je bila posneta in režirana s strani Discovery-ja. Jeff Jonas, vodilni IBM-ov znanstvenik za področje analitike, pa bo v svojem predavanju izpostavil pomembnost analitike, na osnovi katere je mogoče pomagati ljudem in družbi. Predavanje je namenjeno študentom, raziskovalcem, širši javnosti in vsem tistim, ki jih zanimata inženirstvo in izumiteljstvo. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


10

Predavanje »Temna stran vesolja« Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani vabi na sedmo predavanje v ciklu poljudnih astronomskih predavanj Sprehod skozi vesolje. V četrtek, 5. aprila 2012, ob 19. uri bo o temni strani vesolja predaval Vid Iršič. Na predavanju boste tako pobliže spoznali temno snov in temno energijo, ki predstavljata več kot 90 % delež energijske gostote vesolja.

Predstavili bodo opazovanja, ki so vodila do njunega odkritja, razpravljali o njuni naravi in lastnostih ter o tem, kakšne so njune implikacije na razvoj vesolja. Predavanje bo na Fakulteti za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana, v predavalnici F1 v pritličju. Vstop je prost. ▪

Fizikalna ustvarjalnica za otroke v Centru eksperimentov Koper ustvarjalnice vodi Nina Jereb, profesorica fizike, ki raziskuje na področju, kjer se srečata fizika in domišljija. Je razvijalka didaktične opreme v Centru eksperimentov Koper in avtorica fizikalnih predstav. Fizikalna ustvarjalnica Igra trenja, igra drsenja bo potekala v Centru eksperimentov Koper, Kidričeva 17, v četrtek, 5.

Center eksperimentov Koper vabi na novo fizikalno ustvarjalnico, tema pa bo tokrat Igra trenja, igra drsenja. Otroci bodo tako lahko med drugim spoznali, kako lahko predmeti drsijo navzgor. Fizikalne ustvarjalnice so namenjene vedoželjnim otrokom, ki so stari od 9 do 11 let. Na delavnici se družijo, eksperimentirajo, učijo se opazovati in znanje uporabiti pri izdelavi zanimivo delujočega izdelka. Fizikalne

aprila 2012, z začetkom ob 18.30 uri. Cena udeležbe na fizikalni ustvarjalnici je 6 EUR. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu centereksperimentov@ siol.net ali po telefonu na 05 62 72 077 (četrtek in petek od 9. do 13. in od 16. do 19. ure). Število mest je omejeno. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


11

Dnevi inovatorjev v Tehniškem muzeju Slovenije Dneve inovatorjev Tehniški muzej Slovenije pripravlja v sodelovanju z Inovatorskim centrom ASI (Aktivni slovenski inovatorji). Na ogled bodo tako inovacije članov združenja Aktivnih slovenskih inovatorjev, ki si jih bo mogoče ogledati v nedeljo, 15. aprila 2012, od 10. do 17. ure, v torek, 17. aprila 2012, in sredo 18. aprila 2012, pa od 9. do 15. ure.

Inovacije so gonilo gospodarskega razvoja. Devetnajsto stoletje in začetek dvajsetega stoletja je bil nedvomno čas, ko so s prebojnimi inovacijami uspevali inovatorji posamezniki. Danes področje inovativnosti vse bolj prehaja v roke velikih družb, zlasti farmacevtskih multinacionalk, ki so glavne dobičkarice z naslova patentov. Kljub temu pa tudi nekatere sodobne raziskave kažejo, da so posamezniki še vedno zmožni razviti bolj prelomne izume od podjetij. Inovatorji posamezniki so še vedno zelo številčna skupina. V Sloveniji prijavijo kar 40% patentov. Toda zaradi številnih ovir, zlasti finančne narave, ki jih posameznik

težko premaguje na svoji poti, velika večina njihovih idej nikoli ne zaživi na trgu, ali pa zaživijo šele takrat, ko posameznik ne more več vzdrževati patentnih pravic. Združenje ali društvo inovatorjev, ki inovatorjem omogoča, da lahko izmenjujejo izkušnje med seboj in jim skuša pomagati, da bi se njihov izum začel čim prej proizvajati, je zato zelo velikega pomena. Zavod Inovatorski center ASI je bil ustanovljen leta 2008, ko se je strokovni svet inovatorjev odločil, da je treba ustanoviti samostojno organizacijo, ki se bo ukvarjala izključno s pomočjo inovatorjem. Člani zavoda so v preteklih letih dosegali izredne uspehe. Prejeli so mnoge najvidnejše nagrade na mednarodnih inovacijskih sejmih in nekateri so uspeli pripeljati svoje inovacije do proizvodnje – bodisi da so jih prodali podjetjem ali pa so jih začeli proizvajati sami. Na Dnevih inovatorjev bodo člani združenja pred muzejem predstavili nekaj zanimivih izumov. Več informacij o tem, kaj bo na ogled, bo v kratkem na voljo na spletni strani Tehniškega muzeja Slovenije. ▪

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost


12

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 15. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / marec 2012 Izdajatelj: Zveza za tehnično kulturo Slovenije Lepi pot 6 1000 Ljubljana Urednica e-novic: Anja Soršak E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija ter Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost

15. številka ZOTKS - mreže za raziskovanje in znanost  

mesečne e-novice mreže za raziskovanje in znanost

15. številka ZOTKS - mreže za raziskovanje in znanost  

mesečne e-novice mreže za raziskovanje in znanost