Page 1


Agrafa w liczbach | Agrafa in numbers 19 prac | works wyróżnionych i nagrodzonych prize winners & honorary mentioned

107 prac | works prezentowanych na wystawie selected for the exhibition

390 prac | works nadesłanych na konkurs submitted to the biennial


X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012

Writing this note coincided in my schedule with annual visual communication student review at the university where I work. After one semester of design fundamentals course our students present their works, and on this basis they are admitted (or not) to a program where they will continue their education. For many of them, this is the first opportunity to compare their abilities and achievements with their peers and evaluate them in this context. Youthful egocentrism is subjected to a difficult trial when it becomes apparent that the work of others is just as good or even better. And so, many young design students are violently disillusioned to see themselves for real. To select the most promising students from the whole group presented at the review, the jury have long, heated discussions. One of the problems recurring during this year’s debates was the obvious lack of familiarity of students with visual culture, which becomes more evident in their works each year. In most cases young people have fundamental gaps in their knowledge of art history, not to mention design history. Most of them would be unable to give any definition of design. They are not aware that talent and intuition are not enough to be a designer, one needs to observe the world around them. It becomes apparent that without showing an interesting visual language to students we – the teachers have little chance to get results in the form of engaging and appealing graphic solutions. Relying only on students’ initiative in this respect is pointless. It may seem that these days everyone has access to an almost unlimited selection of visual information. If, and how, this opportunity is used by design students, is a completely different matter. And yet, this instant access to a gallery of world design heritage gives us all fantastic possibilities not just to develop an intriguing visual language, but also to define our own place in this world. While we were discussing these shortcomings of the young during the review, my thoughts returned to being on the jury at last year’s Agrafa edition. I remembered the variety of works submitted to the competition. Although most of them were from

Polish students, we/I did not get the impression that they came form one cultural circle, certain school or studio. These were “worldly” works. And it means that young people, after all, look for inspiration in the works of other designers. It is true that these students are more experienced than complete beginners, but I think that the obligation to constantly fight against “visual illiteracy” is applicable to everyone that has “visual” as part of their occupation. In the past, when almost the whole education process was subjected to the professor-master, and the student-apprentice was to trust him completely, it was natural that a studio, or even the whole school represented a particular style. Today, the teacher is just one of the elements in the complex education process, supplemented by various media. Therefore access to them and their use are crucial. Observing everything from the realm of design that appears on the market. Another, even better stimulus for our development are contests. Healthy rivalry develops response mechanisms and ensures constant evolution of graphic thinking. To enter the lists against our peers gives us a chance for real assessment of competitors and shows an objective image of our abilities. Contests reveal our talent and intellect, teach organization, determination and humbleness, but most of all, they eliminate visual illiteracy. The assumption that you are the best is naïve. There surely is someone better somewhere. But if we all are aware of this, it may motivate us to constant perfecting of our abilities.

Aleksandra Giza


X Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2012

Pisanie tej notki zbiegło się w moim kalendarzu z przeglądem organizowanym co roku dla studentów programu komunikacji wizualnej uczelni, w której pracuję. Po półrocznym kursie podstaw projektowania nasi studenci prezentują swoje prace i na ich podstawie zostają, bądź nie, dopuszczeni do programu, w którym będą mogli kontynuować swoją edukację. Dla wielu jest to pierwsza okazja, by moc porównać swoje możliwości i ocenić je w kontekście wysiłków rówieśników. Młodzieńczy egocentryzm poddany jest trudnej próbie, okazuje się bowiem, że tuż obok pracują równie dobrzy, a może i lepsi. I tak, wielu młodych adeptów dizajnu zostaje gwałtownie ściągniętych na ziemię, by moc ujrzeć siebie w realnej sytuacji. Aby z grupy prezentujących się podczas przeglądu studentów wyłonić tych najbardziej obiecujących, grono jurorów prowadzi długie, żarliwe dyskusje. Jednym z problemów, który powracał podczas tegorocznych rozmów był, jak się wydaje z roku na rok coraz bardziej widoczny w prezentowanych pracach, ewidentny brak obycia młodzieży w sferze wizualnej. W większości przypadków młodzi mają zasadnicze braki w wiedzy o historii sztuki, o historii projektowania nawet nie wspomnę. Większość z nich w żaden sposób nie potrafi zdefiniować projektowania. Nie rozumieją, że w zawodzie projektanta nie wystarczają jedynie talent i intuicja, ale że trzeba bezustannie obserwować co dzieje sie wokół. Staje się jasne, że bez ukazania studentom interesującego wizualnego języka, my – pedagodzy mamy niewielkie szanse na zebranie plonów w postaci ciekawych, atrakcyjnych graficznie rozwiązań. Poleganie w tej kwestii jedynie na inicjatywie studentów zdaje się być bezcelowe. Wydawałoby się, ze dziś każdy ma dostęp do niemal nieograniczonego wachlarza wizualnej informacji. Czy, i jak jest ta możliwość wykorzystywana przez studentów projektowania – to zupełnie inna kwestia. A przecież ten błyskawiczny dostęp do galerii dorobku światowego projektowania daje nam wszystkim fantastyczne możliwości nie tylko do rozwinięcia intrygującego wizualnego języka, ale także do zdefiniowania własnego w tym świecie miejsca.

Kiedy tak podczas wspomnianego przeglądu dyskutowaliśmy brak wizualnego obycia młodzieży, wróciłam myślami do jurorowania ubiegłej edycji Agrafy. Pamiętam różnorodność nadesłanych na konkurs prac. Mimo, ze większość projektów stanowiły prace studentów polskich, w żadnym wypadku nie odnosiło się wrażenia, że należą one do określonego kręgu kulturowego, szkoły czy pracowni. Były to prace „ze świata”. A znaczy to, że młodzież, mimo wszystko, ogląda i inspiruje się pracami innych projektantów. Wprawdzie mowa tu o studentach znacznie bardziej doświadczonych niż ci zaledwie zaczynający swą edukację, jednak, jak sądzę zasada, nieustającej walki z „wizualnym analfabetyzmem” odnosi się do wszystkich, którzy określenie „wizualny” mają wpisane w swój zawód. Kiedyś, gdy za niemal całość edukacji studenta odpowiedzialny był profesor-mistrz, a student-czeladnik miał ufać mu bezgranicznie, rzeczą prawie naturalną było, że pracownia, ba, cała szkoła prezentowała określony styl. Dziś wykładowca jest zaledwie jednym z ogniw składających się na złożony proces edukacyjny, w którym pedagogów wspomagają różnorodne media. Nieocenione znaczenie ma więc dostęp do nich i ich wykorzystanie. Przyglądanie się wszystkiemu co w dziedzinie projektowania pojawia się na rynku. Innym, doskonalszym nawet bodźcem dla naszego rozwoju są konkursy. Zdrowa rywalizacja wypracowuje mechanizmy zachowawcze – czyli zapewnia stałą ewolucję naszego graficznego myślenia. Stawanie w szranki z rówieśnikami daje szanse na realną ocenę konkurencji i ukazuje obiektywny obraz naszych możliwości. Konkursy ujawniają nasz talent i intelekt, uczą zorganizowania, determinacji i pokory, ale przede wszystkim eliminują wizualny analfabetyzm. Założenie że jesteśmy najlepsi, jest naiwne. Gdzieś tam na pewno są lepsi od nas. Jeśli wszystkim będzie ta myśl przyświecała, powinna zmobilizować nas do ciągłego doskonalenia naszych możliwości. Aleksandra Giza


Nagrody i wyr贸偶nienia Prize Winners & Honorary Mentioned


Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Teresa Chylińska-Kur

nagroda

Identyfikacja wizualna wydawnictwa Suseł | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi t.chylinskakur@gmail.com


Martyna Bargiel wyróżnienie Cohabitat – interakytwna identyfikacja wizualna | 170×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach martynabargiel@gmail.com


01 Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Marta Gawin wyróżnienie System identyfikacji wizualnej struktury organów państwa polskiego | 24,5×34 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach gawin.marta@gmail.com


Plakat Poster

Łukasz Walendziuk

nagroda

Czerwony | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie lukasz.walendziuk@gmail.com


02 Plakat Poster

Artur Blaźniak

wyróżnienie

Festival Unsound | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach artur.blazniak@gmail.com


Wojciech Domagalski wyróżnienie Polska w plakacie | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wdmg@o2.pl


Kroje pisma Typeface design

Jerzy Nosek

nagroda

Projekt kroju pisma na potrzeby ujednolicenia systemu rejestracji statków powietrznych – Bleriot | 80×200 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach j_nosek@wp.pl


Barbara Bigosińska

wyróżnienie

Projekt kroju pisma Sambukka | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach b.bigosinska@gmail.com


03 Kroje pisma Typeface design

Szymon Sznajder

wyróżnienie

Element / Element Kids typefaces | 35×65 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu szymon_sznajder@wp.pl


Wydawnictwa Publications

Marta Niedbał

nagroda

PYSK magazyn |18×28 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie martaniedbal@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Agnieszka Bałdyga

wyróżnienie

Opracowanie graficzne książki Edwarda Stachury „Się” | 17×21 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie agnieszka_baldyga@op.pl


Natalia Pietruszewska wyróżnienie Little black dress story | 20×20 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach n.pietruszewska@op.pl


04 Wydawnictwa Publications

Łukasz Walendziuk

wyróżnienie

Uciekające pejzaże | 30×42 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie lukasz.walendziuk@gmail.com


Multimedia Multimedia

Zunanna Szyszak

nagroda

„Pożegnanie małego wojownika” Czesław Śpiewa | film | 2011 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie zuzanna.szyszak@gmail.com


05 Multimedia Multimedia

Andrzej Jobczyk

wyróżnienie

Superstruna | film | 2011 | Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa i Telewizyjna im. L. Schillera w Łodzi andrzej.jobczyk@gmail.com


Maciej Majer

wyróżnienie

Czesław Miłosz „Oczy” | film | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach maciej.majer@gmail.com

Maciej Majer

wyróżnienie

„Drogi Zaufania” kampania społeczna | film | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach maciej.majer@gmail.com


05 Multimedia Multimedia

Maciej Majer | Paulina Urbańska

wyróżnienie

How the Technology Changes the Way We Communicate | film | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach maciej.majer@gmail.com | paulina.urbanskaa@gmail.com


Prezentacja pracowni Studio presentation

Pracownia projektowania litery

nagroda

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej Prowadzacy: prof. Krzysztof Kochnowicz – kierownik pracowni | dr. Wojciech Janicki – asystent do roku 2010 | mgr Viktoriya Gadomska – asystent od roku 2010 kochnowicz@o2.pl


Prace na wystawie Exhibited works


Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Krzysztof Banasiak

Maryna Bargiel

Dni Kultury Białoruskiej | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach krzysztof.a.banasiak@gmail.com

Filharmonia Śląska | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach martynabargiel@gmail.com


Anna Czubilińska

Agata Dworaczek

Mapy do podróżowania po Bałkanach | 70×48 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach czuanna@gmail.com

Identyfikacja i informacja wizualna dla Muzeum Lotnictwa w Krakowie | 42×59 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie dworaczekagata@gmail.com


01 Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Hanna Grabowska

Eurydyka Kata

Tydzień Kultury Beskidzkiej | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach hanulica@op.pl

Zestaw gier typograficznych | 96×66 cm, 68×66 cm, 34×66 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku eurydyka@gmail.com


Aleksandra Krupa | Bartłomiej Witański

Patrycja Makarewicz

Danube in Numbers – mapa Dunaju | 125×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oleola.k@gmail.com | bart.witanski@gmail.com

„Ptaszynki” opakowania na draże | opakowania 9×9×4 cm | 2011 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie patrycja.makarewicz@gmail.com


01 Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Jacek Malinowski

Aleksandra Pięta

Mars Probe Missions | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ideowiec@gmail.com

Warsztaty Krakowskie 1913–2013 | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie pietaaleksandra@o2.pl


Agnieszka Sowińska

Hanna Stano

Zoo Kraków | 50×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie agnieszka.monika.sowinska@gmail.com

Ssafka festiwal studencki | 70×100 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach hanna.stano@gmail.com


01 Identyfikacja i informacja wizualna Visual Identification & Visual Information

Justyna Szewczyk-Iwan

Katarzyna Talikowska

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach justynaszewczyk@op.pl

Identyfikacja wizualna restauracji Sushi Ori Moori | 50×70 cm | 2011 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi k.talikowska@gmail.com


Martyna Wawrowska

Bartłomiej Witański

Blip Festival | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach vavrovska@gmail.com

Informacja wizualna dotycząca miasta Hasselt | 125×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach bart.witanski@gmail.com


Plakat Poster

Martyna Bargiel

Anna Bil

Synesthesia Festival | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach martynabargiel@gmail.com

Rzeczywistość Przedstawiona, festiwal teatralny | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach anior_be@o2.pl


Plamena Doncheva

Marcin Górski

Lifestyle | 70×100 cm | 2011 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria plamena_d@mail.bg

Ziemia Obiecana | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im J. Matejki w Krakowie marcingorski2@op.pl


02 Plakat Poster

Urszula Janowska

Michał Kaczkowski

Plakaty Operowe | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ulka.janowska@wp.pl

Shalom! | 70×100 cm | 2011 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie plakatowa@gmail.com


Maciej Kusy

Krzysztof Lew Leszczyński

Artysta | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie plakatowa@gmail.com

Drugs MLTA | 70×100 cm | 2010 | Akademia Sztuki w Szczecinie mail@lewleszczynski.pl


02 Plakat Poster

Kamila Mitka

Martyna Pazera

MOCAK | 50×70 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie kamila.mitka@gmail.com

Oblicza kobiety | 100×70 cm | 2011 | Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie lykomartyna@gmail.com


Paweł Ryżko

Maya Staykova

Role kobiet w społeczeństwie | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi p.ryzko@gmail.com

Endangered Species | 70×100 cm | 2010 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria maya_staykowa@yahoo.com


02 Plakat Poster

Adelina Vaseva

Kacper Zieliński

Don’t dring during working time | 100×70 cm | 2010 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria adellina@gbg.bg

Smoking | 100×70 cm | 2010 | Akademia Sztuki w Szczecinie kacperzielinski88@tlen.pl


Kroje pisma Typeface design

Petya Blagoeva

Szymon Celej

Cyrylic typeface | 50×70 cm | 2011 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria petq.blagoeva@abv.bg

Rodzina pism Taran | 50×100 cm | 2011 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie s.celej@gmail.com


03 Kroje pisma Typeface design

Snezlina Doncheva

Vassilena Georgieva

Cyrilic typeface | 70Ă—100 cm | 2011 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria snegi_don4eva@abu.bg

Cyrilic deco | 29Ă—42 cm | 2011 | National Academy of Art, Sofia, Bulgaria vassilena_georgieva@yahoo.com


Viktoriya Grabowska

Viktoriya Grabowska

Fjord | 70×100 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu vi_ga@wp.pl

Passero | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu vi_ga@wp.pl


03 Kroje pisma Typeface design

Aleksandra Grünholz

Marcin Marek Kumorek

Krój SPCPLSR | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu aleksandragrunholz@gmail.com

Akcydensowy krój pisma Kioto | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu m.m.kumorek@gmail.com


Julia Lewandowska

Łukasz Mesjasz

Maastricht font | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny Poznań j.dowska@wp.pl

Projekt kroju pisma Mesjasz | 100×70 cm | 2010 | Akademia im. J. Długosza w Częstochowie ip@ajd.czest.pl


03 Kroje pisma Typeface design

Renata Pokrywińska

Iwona Przybyła

Miłosz projekt kroju pisma | 100×70 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu anterenate@gmail.com

Bez makatki nie ma chatki | 3× 100×70 cm | 2010 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu przybyla.i@gmail.com


Wydawnictwa Publications

Monika Bandyszewska

Katarzyna Breczko | Żaneta Strawiak

365 eksperymentów na każdy dzień roku | 2011 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu m_bandyszewska@vp.pl

Re-design magazynu Teatr Lalek | 21×28 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kasiabe89@tlen.pl | ratakikui@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Elżbieta Bukowińska

Teresa Chylińska-Kur

Atrament | 22×22 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach szel×a@gmail.com

Zawody, a Ty kim zostaniesz jak dorośniesz? | 100×70 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi t.chylinskakur@gmail.com


Anna Czubilińska | Marcin Kasperek

Wojciech Domagalski

Teofil – pismo studentów | 17×22 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach czuana@gmail.com | kontakt@marcinkasperek.pl

Loki – wizja dźwięku | 14×12×5 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie wdmg@o2.pl


04 Wydawnictwa Publications

Paulina Gongor

Barbara Grzybowska

Savoir Vivre dla nastolatków | 16×23 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach paulinagongor@o2.pl

Puchacz i Kicia | 20×20 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach grzybowska.barbara@gmail.com


Jakub Haremza

Agnieszka Kamińska

Ilustrowany przewodnik ekonomiczny – po poznańsku | 25×21 cm | 2010 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu heremza@interia.pl

Książki dla osób widzących na podstawie bajek napisanych przez dzieci niewidome | 21×27 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu kaminskowo@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Marcin Kasperek

Anna Krzak

Opcje | 23×30 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kontakt@marcinkasperek.pl

The American Night | 15×30 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach annbush@onet.pl


Victoria Kure-Wu

Martyna Kurek

Das Leben-Folge 4722 | 13×19 cm | 2011 | Braunschweig University of Art, Germany vikuwu@yahoo.de

Moje miejsca | 18×13 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach martycha-89@tlen.pl


04 Wydawnictwa Publications

Aleksandra Lampart

Maria Majnusz

Gazeta telewizyjna | 21×29 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oliksan@tlen.pl

Synth | 25×21 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu maria.majnusz@gmail.com


Natalia Pietruszewska

Alicja Pismenko

Szczury | 30×30 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach n.pietruszewska@op.pl

Lucjan Blaga wiersze wybrane | 14×22 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie pismenko.a@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Iwona Przybyła

Iwona Przybyła

Haftowany kalendarz | 29×42 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu przybyla.i@gmail.com

Zielone płuca | 20×20 cm | 2011 | Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu przybyla.i@gmail.com


Justyna Rumik

Kamila Sidorska

Dlaczego morze szumi | 30×13 cm | 2011 | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jotrumik@op.pl

Strażniczki realiów | 19×13 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach k.sidorska@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Krzysztof Stryjewski

Aleksandra Twardokęs

Kolor | 15×20 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku kstryjewski@gmail.com

Fernando i przyjaciele | 30×42 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Paulina Urbańska

Paulina Urbańska

Elementarz Wizualny | 25×20 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach paulina.urbanska@gmail.com

Rewolucje 68’ | 22×16 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach paulina.urbanska@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Waldemar Węgrzyn

Waldemar Węgrzyn

Dada-east? | 18×24 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach waldek.wegrzyn@gmail.com

Futura | 160×20 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach waldek.wegrzyn@gmail.com


Waldemar Węgrzyn

Bartosz Wiłun

Rewolucje 68’ | 14×21 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach waldek.wegrzyn@gmail.com

Przestrzeń w typografii. Teoretyczna i praktyczna analiza problemu | 18×27 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach bartoszwilun@gmail.com


04 Wydawnictwa Publications

Martyna Wójcik

Katarzyna Wolny

Przyśpiewki ludowe | 20×20 cm | 2010 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu martini_20@o2.pl

Kuchnia Babci Ady i Dziadka Jerzego | 21×30 cm | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach katarzynawolny@gmail.com


Magdalena Wysocka

Martyna Ząbecka

Marcin Świetlicki „Tryb życia” | 20×30 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach sodzka@yahoo.com

Czytam | 35×25 cm | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu martynazabecka@gmail.com


Multimedia Multimedia

Anna Grabińska

Katarzyna Jendrośka-Goik

Miłosz w mieście | film | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach grabinskaanna@gmail.com

GE. Twórca goizmu | film | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach katarzyna.jendroska@gmail.com


Katarzyna Jendrośka-Goik

Marcin Kasperek

XX Poetry in motion | film | 2010 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach katarzyna.jendroska@gmail.com

Infografika o częstotliwości pociągów | aplikacja interaktywna | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach kontakt@marcinkasperek.pl


05 Multimedia Multimedia

Aleksandra Lampart Janusz Radek „Ma dziś wolne” | film | 2011 | Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oliksan@tlen.pl

Prezentacja pracowni Studio presentation

Pracownia Projektowania Graficznego Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Wychowania Artystycznego, Instytut Plastyki Prowadząca: dr hab. Agnieszka Półrola-Koćwin apolrola@tlen.pl


Pracownia Liternictwa i Typografii

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej A

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Prowadzący: prof. Wojciech Regulski | st.wykł. mgr Wacław Gawlik | asyst. mgr Bartek Bałut | asyst. mgr Aleksandra Toborowicz | asyst. mgr Joanna Tyborowska liternictwo.asp.krakow.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych Prowadzący: prof. Władysław Pluta www.asp.krakow.pl


06 Prezentacja pracowni Studio Presentation

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej B

Formy Typograficzne

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych Prowadzący: prof. Jan Nuckowski www.asp.krakow.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Wydział Artystyczny, Kierunek Grafika Prowadzący: dr Michał Kacperczyk michal@kacperczyk.art.pl


Formy Reklamowe

Fotografia Cyfrowa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów Prowadząca: dr Magda Pińczyńska www.grafikakomputerowa.wsiz.rzeszow.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów Prowadząca: mgr Aleksandra Anzel www.grafikakomputerowa.wsiz.rzeszow.pl


06 Prezentacja pracowni Studio Presentation

Projektowanie Graficzne

Pracownia Projektowania Graficznego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów Prowadzący: prof. Andrzej Głowacki www.grafikakomputerowa.wsiz.rzeszow.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Prowadzący: prof. Jan Jaromir Aleksiun | asyst. Joanna Skrzypiec-Żuchowska www.asp.wroc.pl


X Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2012 organizatorzy Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach Katedra Projektowania Graficznego kurator Agnieszka Małecka-Kwiatkowska sekretarz Zofia Oslislo dokumentacja fotograficzna Krzysztof Szewczyk projekt katalogu Zofia Oslislo

Organizatorzy

projekt plakatu Natalia Pietruszewska Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Koszarowa 19 40-068 Katowice tel. 32 608 67 39 www.asp.katowice.pl Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 40-121 Katowice www.rondosztuki.pl ISBN: 978-83-61424-31-4

Patronat Honorowy

Profile for Zofia Oslislo

X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012  

Catalogue containing exhibited works and prize winners of the X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012 organised by A...

X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012  

Catalogue containing exhibited works and prize winners of the X International Biennial of Students Graphic Design AGRAFA 2012 organised by A...

Profile for zoslislo
Advertisement