Page 1

‫האורתודוקסי)‪Bar‬בברלין‬ ‫בית הכנסת המרכזי (‬ ‫בר מצווה – ‪Mizwa‬‬

‫‪Zentrale Orthodoxe Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Berlin‬‬ ‫‪Joachimstaler Straße 13 – Wajakhel-Pekudej – 27. Adar 5773 – 9. März 2013‬‬

‫שבת שלום‬ ‫‪Liebe Freunde‬‬

‫‪M‬‬

‫ויקהל‪-‬פקודי – ‪Paraschat HaSchawua: Wajakhel-Pekudej‬‬

‫‪Schabbat „HaChodesch“ S. 1‬‬

‫בס"ד‬

‫עיחארכעחעיח‬ ‫כ‬

‫מכת ארבה מאיימת על מדינת ישראל‬ ‫ידידים יקרים‪,‬‬ ‫בדרום ישראל נלחמים בימים האחרונים החקלאים נגד‬ ‫מיליוני חגבים‪ ,‬הנישאים ע"י הרוח לכיוון ישראל‬ ‫ומאיימים לחסל את כל הצומח‪ .‬הסיטואצייה הזו‬ ‫מזכירה לנו את המכה הרביעית שהביא ה' על פרעה‬ ‫ועל מצריים‪ .‬לפני ‪ 0033‬שנה משה עמד לפני פרעה‬ ‫ואיים עליו בשם ה'‪ ,‬שאם לא ישלח את ישראל תבוא‬ ‫עליו מכת הארבה‪" ,‬ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי‬ ‫כל מצר ים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום‬ ‫היותם על האדמה עד היום הזה" (שמות י‪ ,‬ו)‪← .‬‬

‫‪Herzlichst Masal Tow zum 70. Geburtstag‬‬ ‫‪von Herrn Asriel Jorge Müller! S. 2‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪Kimcha DePiss‘cha – Spendenaufruf S. 2‬‬

‫‪Diesen Erew Schabbat wieder: Unser‬‬ ‫‪traditioneller Kabbalat Schabbat! S. 4‬‬ ‫‪Foto: Andreas Hermsdorf /pixelio.de‬‬

‫‪0‬‬

‫‪Gebets- und Lichtzündezeiten S. 5‬‬


r b

Schabbat „HaChodesch“ Die Geschichte des Volkes Israel als ein Volk beginnt mit dem Auszug aus Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Die Befreiung aus der Sklaverei war nicht allein eine physische, sondern vor allem eine geistige Befreiung – von ‫ח‬ der Sklavenmentalität zur Mentalität von freien Menschen. Nur ein freies Volk wird überhaupt als ein Volk erachtet. Noch hat es kein Land, keinen Staat, keine Heimat, aber es ist schon frei und ein neuer Kalender kann beginnen, ein neues Datum. Im gesamten TaNaCh wird dieses Datum immer wieder erwähnt, der Zeitpunkt des Auszugs aus Ägypten.

‫חדׁש הַ זֶה ָלכֶם ראׁש חֳ ָד ִׁׁשים ִׁראׁשוֹן הּוא‬ ֶ ַ‫"ה‬ )‫ָלכֶם לְ חָ ְדׁשֵׁ י הַ שָ נָה" (שמות יב ב‬ „Dieser Monat sei euch der Anfang der Monate sein, er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres“ (Schmot 12:1). Dieses Datum verbindet das Volk Israel mit seinem G’tt. So heißt es: „auf dass du gedenkest des Tages deines Auszugs aus dem Land Ägypten alle Tage deines Lebens“ (Dwarim 16:3). Das erste Gebot der zehn Gebote ist: „Ich bin der Ewige, dein G’tt, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten“ (Schmot 20:1). Der jüdische Kalender beginnt mit dem Geburtstag des Volkes. Die Geburt ist der Auszug aus Ägypten. Der Kalender und das Datum jenes Monats sind nicht allein symbolisch, sondern real, d.h. das Volk Israel erhielt von dem Ewigen die Macht, über die Zeit und den Einfluss der Sternkonstellationen zu herrschen. Unsere Weisen sagen: Israel unterliegt nicht dem Glücksstern (Masal). „Dieser Monat sei euch“ – das Beth Din in Jerusalem legt fest, wann der Monat beginnt, d.h. wann Rosch Chodesch ist. Das Volk Israel erhielt vom Ewigen die Macht, über die Zeit zu herrschen, festzusetzen, wann Pessach ist, wann Jom Kippur usw. Im Schabbatgebet sagen wir: „der den Schabbat heiligt“. Der Ewige heiligte den Schabbat von den sechs Schöpfungstagen an. Aber an den Festtagen sagen wir: „der Israel heiligt und die Zeiten“, das bedeutet: der Ewige heiligte Israel und gab den Israeliten die Macht, die Zeiten zu heiligen.

Kidusch am Schabbat – ‫קידוש בשבת‬ Den Kiddusch am heiligen Schabbat spendet Herr Asriel Jorge Müller anlässlich seines 70. Geburtstages. Wir danken ihm und wünschen ihm viel Gesundheit, Freude und Naches.

1

‫ "ויט משה את מטהו על ארץ מצרים‬:‫הלאה כתוב‬ ‫וה' נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה‬ ‫הבוקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה" (פסוק‬ ‫ כבד‬... ‫ " ויעל הארבה על כל ארץ מצרים‬.)‫יג‬ ‫מאוד לפניו לא היה כן ארבה כמוהו ואחריו לא‬ ‫ המכה הרביעית‬,‫ הארבה‬.)‫יהיה כן" (פסוק יד‬ ‫ כמו שאר כל‬,‫שהביא ה' על פרעה ועל המצרים‬ ‫ כוונתה היתה כדי שיראו שיש מנהיג‬,‫המכות‬ ‫ הוא אמר‬.‫לעולם שהוא ברא אותו והוא מנהיגו‬ ‫ זה היה אז‬.‫לארבה לבוא והוא אמר לו ללכת‬ ‫ גם היום כל מה שקורא‬.‫בצורה ברורה וניסית‬ ,'‫ מי שרוצה לראות את ה‬.'‫בעולם זה ע"י הנהגת ה‬ ‫ ומי שלא‬.‫יכול לראותו גם היום על כל צעד ושעל‬ ,‫ אינו רואה אפ' אם עושה ניסים‬,‫רוצה לרואתו‬ ‫ "ויחזק ה' את לב פרעה‬:‫כמו שכתוב אצל פרעה‬ ‫ על כל‬.)‫ לה‬,‫ולא שלח את בני ישראל" (שמות ט‬ ?‫ תמיד עלינו לשאול למה‬,‫דבר שבא עלינו‬ ‫ הרב יצחק‬,‫בברכת שבת שלום‬ ‫ונחמה ארנברג והגבאים‬ Heuschreckenplage bedroht Israel Liebe Freunde,

im Süden Israels kämpfen die Bauern seit einigen Tagen gegen Millionen von Heuschrecken, die durch den Wind in Richtung des Landes getragen wurden und die Pflanzen abzufressen drohen. Diese Situation erinnert an die vierte Plage, die der Ewige über den Pharao und über Ägypten brachte. Vor 3300 Jahren stand Moses vor Pharao und drohte ihm im Namen des Ewigen, dass wenn er Israel nicht ziehen lassen würde, so werde die Heuschreckenplage über ihn kommen: „Und sie werden deine Häuser und die Häuser diener Knechte anfüllen und die Häuser aller Ägypter, wie es deine Väter und die Väter diener Väter nicht gesehen haben von dem Tag an, da sie auf der Erde gewesen sind, bis zu diesem Tag“ (Schmot 10:6). Weiter heißt es in den Versen 13 und 14: „Und Moses streckte seinen Stab aus über das Land Ägypten, und der Ewige brachte einen Ostwind ins Land, diesen ganzen Tag lang und die ganze Nacht; als es Morgen wurde, da trug der Ostwind die Heuschrecken herbei. Und die Heuschrecken kamen herauf über das ganze Land Ägypten, … in gewaltiger Menge. Vor ihnen sind nicht derart Heuschrecken gewesen wie diese, und nach ihnen werden nicht derart sein“ . →


Sprichwort der Woche

‫"בזכות שלשה דברים‬ :‫נגאלו אבותינו ממצרים‬ ,‫שלא שינו את שמם‬ ‫שלא שינו את לשונם ושלא‬ ".‫שינו את מלבושם‬ ‫"בכל דור ודור חייב אדם לראות את‬ "‫עצמו כאילו הוא יצא ממצרים‬ ):‫ה \ בבלי פסחים קטז‬,‫(משנה פסחים י‬

„Durch das Verdienst dreier Dinge wurden unsere Väter aus Ägypten errettet: Sie änderten ihren Namen nicht, sie änderten ihre Sprache nicht und sie änderten ihre Kleidung nicht.“ „In jeder Generation ist der Mensch verpflichtet, sich so zu sehen, als ob er selbst aus Ägypten ausgezogen wäre.“ (Mischna Pessachim 10:5; Massechet Pessachim 116b)

Die Heuschreckenplage, die vierte Plage, die der Ewige über Pharao und die Ägypter brachte, diente wie die übrigen plagen dazu, dass alle sehen sollten, dass es einen Weltenlenker gibt, der die Welt geschaffen hat und sie leitet. ER war es, der der Heuschrecke sagte, zu kommen und ER war es, der sagte, dass sie wieder verschwinden soll. Das geschah damals auf eindeutige und wundersame Weise. Auch heute geschieht alles auf der Welt durch die Führung des Ewigen. Wer ihn sehen möchte, kann ihn auch heute auf Schritt und Tritt erkennen. Wer ihn nicht sehen möchte, würde ihn auch dann nicht sehen, wenn ER solche Wunder tun würde, wie sie beim Pharao geschrieben stehen. Es heißt: „Und der Ewige verhärtete das Herz des Pharao und er ließ die Kinder Israel nicht ziehen“ (Vers 20). Bei jeder Sache, die uns geschieht, sollen wir immer fragen, warum.

!‫מזל טוב‬ Herzlichst Masal Tow zum 70. Geburtstag von Herrn Asriel Jorge Müller. Wir wünschen viel Gesundheit, Naches und Simche! Ad 120!

Kimcha DePiss‘cha - Spendenaufruf Es ist ein alter und heiliger Brauch, anlässlich des Pessachfestes für die Armen zu spenden. Wir werden dieses Jahr wie jedes Jahr, Mazzot und Wein an Bedürftige verteilen. Auch werden wir solche zu den Mahlzeiten der Sedernacht einladen, die den Preis hierfür nicht bezahlen können. Spenden können Sie auf das Konto von Gmach Schoraschim überweisen. Über die Arbeit von Schoraschim können Sie sich unter folgender Adresse informieren: http://www.juedischeslebenberlin.org/gemach-shorashim/

Für die Unterstützung von Bedürftigen zu Pessach spenden Sie bitte unter dem Stichwort „Kimcha DePis’cha“ an: Schoraschim e. V. Konto-Nr.: 9128810; BLZ: 10070024 Für internationale Überweisungen: IBAN: DE271007002409128810 BIC-/SWIFT-Code: DEUT DE DBBER Spenden werden mit einer Spendenbescheinigung quittiert und können von der Steuer abgesetzt werden. 2

Herr Asriel Jorge Müller bei der Alija zu Ehren seines 70. Geburtstages.


Begriffe im Judentum – ‫מושגים ביהדות‬

Schüler der Heinz Galinski Schule zu Besuch

Rabbi Jacob Margalit

Am Dienstag dieser Woche besuchten Schüler der Heinz-Galinski-Grundschule Jede der fünf Getreidearten, bzw. die Kerne oder das aus Rabbi Jacob Margalit (gestorben 5261/1501) war Talmudgelehrterim undRahmen eine allseitsihres hochgeschätzte halachische Religionsunterrichtes ihnen gewonnene Mehl, beginnen bei Berührung mit Autorität seiner Zeit. Er stammte aus Worms und wurde Stadtrabbiner in Nürnberg. unsere Synagoge. Besonders viel Freude Wasser zu gären (Säuerungsprozess). Jedes Produkt, das Sein Hauptwerk „Seder HaGet“ ( Regeln des Scheidungsbriefes) behandelt den derder Scheidung, machte ihnen dasProzess Ausheben Torarolledas etwas von den fünf Getreidearten enthält, ist Chamez Schreiben des Get und die Art und Weise der Übergabe des Scheidungsbriefes. und daher an Pessach zum Verzehr verboten. Das sind Dieses Buch ist in einer kürzeren Variante bekannt, die ca. 1540 herausgegeben wurde. Die aschkenasischen z.B. Brötchen, Kuchen, Waffeln, Bier, Wodka. Auch bei Rabbiner benutzen dieses Buch bis zum heutigen Tag als Nachschlagewerk. : Medikamenten muss man prüfen, ob sie kein Chamez R. Margalit unterrichtete viele Schüler, deren herausragendster R. Jacob Polak (gestorben 1530) war, der später enthalten. die jüdische Gemeinde von Polen leitete. 1499, Juden Nürnberg fand R. Margalit eine Zuflucht in der Stadt Regensburg. ‫ימצא‬als ‫ובל‬die ‫יראה‬ ‫ בל‬aus – Bal Jera’eh ausgetrieben Uwal Jimazewurden, – Es soll Er starb zwei Jahre später am 18.vorgefunden Schwat 5261/1501. nicht gesehen und nicht werden Seine Söhne zogen weiter nach Osteuropa. R. Margalit wurde Rabbiner von Prag, der Hauptstadt von Chamez ist nicht allein zum Verzehr verboten.Jizchak Die Tora Böhmen; derverboten, jüngste Sohn, Margalit, wurde Rabbiner von Warschau, der Haupstadt Gross-Polens. hat ebenso dass R.Schmuel sich Chamez im Haus befindet. Daher muss man vor Pessach allen Chamez wegschaffen und darauf achten, dass kein Chamez im Haus bleibt. Wer Chamez in seinem Haus belässt, verstößt gegen ein Verbot der Tora.

‫ –חמץ‬Chamez – Gesäuertes

‫ – מכירת חמץ‬Mechirat Chamez – Chamezverkauf Wer aufgrund des finanziellen Verlustes seinen Chamez nicht wegschaffen möchte, hat die Möglichkeit, ihn vor Pessach an einen Nichtjuden zu verkaufen. Es ist dann erlaubt, den verkauften Chamez im Haus zu lassen, doch an einem verschlossenen Ort in einem Schrank oder in einem Zimmer. Nach Pessach kauft man den Chamez dann zurück.

‫עשה לך רב‬ ‫ והוא יוצא שבועיים לפני‬,‫ מי שנוסע מביתו לכל ימי הפסח‬:‫שאלה‬ ?‫ האם חייב בבדיקת חמץ‬,‫הפסח‬ ‫ בעיקרון שלושים יום לפני הפסח כבר חייבים לחשוב‬:‫תשובה‬ ‫ ולכן אם יוצא אדם לדרך תוך שלושים‬,‫וללמוד את חלכות הפסח‬ ‫ אם מכל סיבה שהיא הוא אינו‬.‫ הרי הוא חייב בבדיקת חמץ‬,‫יום‬ ‫ כמובן‬,‫ יש אפשרות למכור את כל החמץ שבבית לגוי‬,‫יכול לבדוק‬ .‫ שאף אחד לא יהיה בבית הזה כל ימי הפסח‬,‫בתנאי‬ Den Rabbiner gefragt Frage: Wenn man für die gesamte Zeit der Pessachfeiertage verreist und schon zwei Wochen vor Pessach aufbricht, ist man verpflichtet, sein Haus auf Chamez zu untersuchen? Antwort: Prinzipiell ist man schon 30 Tage vor Pessach verpflichtet, über die religionsgesetzlichen Vorschriften nachzudenken und sie zu lernen. Wenn daher jemand innerhalb dieser 30 Tage aufbricht, muss er auf Chamez untersuchen. Falls jemand aus irgendeinem Grund die Untersuchung nicht vornehmen kann, gibt es die Möglichkeit, den zu Hause befindlichen Chamez an einen Nichtjuden zu verkaufen. Das setzt natürlich voraus, dass niemand an den Pessachtagen in diesem Haus ist.

3

Infos rund um die Synagoge finden Sie jetzt auch bei

facebook

unter der Seite: "Zentrale Orthodoxe Synagoge zu Berlin"


Kabbalat Schabbat

An diesem Schabbatabend findet unser traditioneller Empfang des Schabbat statt. Mit Schabbatliedern, guter Atmosphäre und gutem Essen. Wer teilnehmen möchte, bitte bei Café Bleibergs(030) 21 91 36 24 anmelden. Man kann sich auch per Email anmelden: events.for.jews@gmail.com Für Studenten bleibt Kabbalat Schabbat weiterhin kostenlos!

Schiurim - ‫שיעורים‬ Wir lernen täglich eine Stunde HaDaf HaJomi in der Synagoge. Wann? Nach dem Mincha-Maarivgebet Leitung: Rabbiner Yitshak Ehrenberg! Rabbiner Yitshak Ehrenberg Talmud - Massechet Taanit: Jeden Schabbat 08:45 Uhr – 09:30 Uhr in der Eingangshalle der Synagoge Paraschat haSchawua. Täglich nach Schacharit in der Eingangshalle der Synagoge. Halacha – aus dem Buch „Chaje Adam“. Täglich zwischen Mincha- und Arwitgebet in der Synagoge. Kantor Arie Zaloshinsky Tora und Talmud für verschiedene Altersklassen: Täglich eine Stunde nach dem Schacharit- und zwei Stunden nach dem Mincha-Ma’ariwgebet. Bitte bei Herrn Zaloshinsky anmelden (Tel.: 0176 311 744 93) Reuven Berenstein Neu: Wir lernen jeden Mittwoch um 18.00 Uhr „Derech HaSchem“ (Der Weg des Schöpfers) von Rabbenu Mosche Chajim Luzzatto. Anmeldung: 0157 78965884 Rebezzen Nechama Ehrenberg Tanach – Das Buch Jehoschua. Jeden Montag um 18.30Uhr.

4

Blumen Sühr In der Mercedes-Welt Am Salzufer 1 10587 Berlin Fon +49 (030) 39 01 18 76 Fax +49 (030) 85 92 375 info@blumen-suehr.de www.blumen-suehr.de Helmholtzstraße 29 10587 Berlin Charlottenburg Fon +49 (030) 85 24 312 Fax +49 (030) 85 92 375 info@blumen-suehr.de www.blumen-suehr.de Sprechen Sie mit uns. Wir nehmen uns gern Zeit für Sie.


Gebetszeiten und Lichterzünden 08.03.13

Freitag

Erew Schabbat Wajakhel-Pekudej

‫פקודי‬-‫ויקהל‬

Mincha Schabbatlichter

17.45 17.40

Mewarchin Chodesch Nissan

09.03.13

Schabbat

Schacharit Mincha Schabbatausgang

09.30 17.30 18.51

12.03.13

Dienstag

Rosch Chodesch Mincha

17.50

10.03.1315.03.13

Wochentags

Schacharit Mo-Frei Schacharit So

07.30 08.00

10.03.1314.03.13

Wochentags

Mincha

17.50

Newsletterinfos Anmeldung für den Newsletter: ehren_berg@yahoo.de Tel.: 211 22 73 (Sekretariat des Rabbinats) Schiurim von Rabbiner Yitshak Ehrenberg: www.youtube.com/EhrenbergSynagoge Emailadresse für Fragen an den Rabbiner frag_den_rabbiner@gmx.de

5

Paraschat Wajakhel-Pekudej  

Der wöchentliche Newsletter der Zentralen Orthodoxen Synagoge zu Berlin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you