Abordare integrata pentru o justiție echitabila in interesul copilului victima

Page 1

Abordare integrată pentru o justiție echitabilă în interesul copilului victimă Practici Europene

Cofinanțat prin Programul European de Jus ție Penală

SOCIAL ACTIVITIES AND PRACTICES INSTITUTE

Bucureș , 2016